You are on page 1of 18

s

o
ci
aţi
a
A

pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi

ISSN 2065 - 5754

Editorial

Anul 11, nr. 2, iunie 2015

Faleza Dunării, poarta cea verde dinspre ape

Sumar
Editorial
• Faleza Dunării, poarta cea
verde dinspre ape / 1
Evenimente
• Ziua Bibliotecarului la Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia”/ 3
• Conferinţa ANBPR, Băile Felix,
7-8 mai 2015 / 4
• Festivalul „Axis Libri” la...
„cei şapte ani de acasă” / 9
Profesional
• Clubul de vacanţă : Program
educaţional - recreativ ALTFEL în
cadrul bibliotecii/ 6
• Instruirea şi formarea voluntarilor
în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”
Galaţi / 8
• Voucher de bibliotecă / 8
Memorie locală
• Aniversările anului 2015 în județul
Galați : iul. - sept. 2015 / 10
Din judeţ
• Biblioteca Comunală Grivița Încondeiem ouă de Paște la
bibliotecă! / 13
• Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”
Tecuci la ceas de sărbătoare/ 14
• Biblioteca Comunală Independența
- S-a întâmplat la bibliotecă / 17
Semnal editorial
• Tratat de biblioteconomie, București,
Editura ABR, 2013-2014 / 18

Galaţiul îşi
poate descoperi
cu
adevărat
Dunărea,
ca
leagăn şi ca
destin, numai
după ce e
privită şi de dincolo, de pe malul
celălalt. Văzut de aici, de pe faleza
inferioară şi, mai ales, de pe cea
superioară, care oferă marele
avantaj al perspectivei, fluviul pare
mai degrabă o graniţă, un sfârşit de
tărâm, gata oricând să-şi revendice
suveranitatea: „Până aici, omule,
te-ai putut întinde cu casele tale,
pare să spună, de la mal încolo eu
sunt stăpânul şi paşii tăi s-ar fi oprit
de mult la graniţa mea, dacă tu n-ai
fi descoperit între timp corabia....”.

De dincolo însă, fluviul apare
ca o prelungire a oraşului sau, şi mai
bine, ca un început şi un fundament
al lui. Se întâmplă asta mai ales în
serile calde de vară când, din partea
cealaltă, de pe malul dobrogean,
oraşul îşi etalează salba continuă
de lumini, începând de sus, de la
confluenţa Siretului şi până departe,
spre Şantierul Naval, Dunărea
preluând în apele sale tăcute reflexii
nebănuite, ca şi cum ar fi o oglindă
fermecată anume pusă în faţa marii
alcătuiri umane pentru
ca entitatea aceasta să
se cunoască mai bine,
până în profunzimile
fiinţării sale.
La
începutul
anilor 1960, Faleza
gălăţeană era o râpă
imensă, în sensul cel
mai plin al cuvântului.
Se înfăţişa, mai precis,

exact aşa cum o „dăltuiseră”,
veacuri la rând, forţele oarbe ale
naturii, un mal înalt şi înfricoşător,
năpădit de buruieni şi de vegetaţie
întâmplătoare,
întrerupt
din
loc în loc de vadurile săpate de
torenţii pluviali formaţi în urma
precipitaţiilor abundente căzute de
atâta amar de vreme peste oraşul
port. Doar amenajările portuare,
printre care, la loc de cinste se
încadra, ca şi astăzi, impunătorul
Palat al Navigaţiei, cu debarcaderul
asaltat de călători în aşteptarea
curselor navale spre Deltă, sau, în
amonte, spre Brăila, aminteau de
cea mai modernă civilizaţie. Fluviul
era însă viu, poate mai viu ca acum,
tocmai prin intensa circulaţie navală
de atunci, şi cea de călători, dar şi cea
comercială, fiind aproape la fel de
intensă ca şi cea rutieră sau fluvială.
Peisajul era totuşi sălbatic, frumos,
natural în fond, chiar prin această
sălbăticie şi naturaleţe primordială
– fotografiile de atunci, cu imagini
greu de acceptat, stau mărturie –
totul amintea de timpurile dintâi,
ale „Facerii”, senzaţie cu atât mai
plauzibilă cu cât ne aducem aminte
că unii geologi vorbesc despre acel
mal al fluviului ca aparţinând,
cândva, cu mii de ani în urmă, liniei

2

de coastă a Mării Negre, cu întinderile ei de valuri
bătând până aici, în preajma Dealului Bărboşilor, cu
mult înainte de venirea romanilor. Se spune că marea
s-a retras apoi, lăsând în urmă o structură geomorfă
ciudată, una formată dintr-o rocă sedimentară slab
consolidată, mai exact din acest instatornic loes cu
care, dintotdeauna şi mai ales spre zilele noastre, s‑au
confruntat proiectanţii, arhitecţii şi constructorii de
case şi clădiri civice moderne.

Cei care au gândit noua Faleză a Dunării
gălăţene au primit pesemne binecuvântarea Marelui
Creator, cel ce dăduse naştere formelor primordiale,
de vreme ce, fără a pierde nimic din măreţia sa de
început de lume, malul cel atât de vechi încât să
fie posibil ca el să fi ţărmurit cândva chiar Marea
Neagră, în forma ei străveche, care trebuie să fi fost
uriaşă, având în străfundurile sale întreaga stepă
a Dobrogei de azi sau a Sciţiei Minor de altădată,
a adăugat peisajului natural simetria, echilibrul şi
armonia liniilor arhitecturale moderne, menite să
îmbine cât mai plăcut, funcţional şi estetic, ceea ce
ne-a oferit fluviul prin propria sa fiinţă şi ceea ce şi-ar
fi dorit omul, gălăţeanul de rând, să fi primit de la el.

Terasa de sus, faleza superioară, oferă cea mai
fidelă imagine a Dunării, cu perspectiva ţinutului de

Iunie 2015

dincolo, până spre misterioşii munţi ai Dobrogei,
aşa de bine conturaţi şi parcă atât de aproape de noi,
atunci când condiţiile meteo fac posibilă o acurateţe
mai mare a privirilor. De jos, de la rădăcina sălciilor,
Dunărea pare apă şi atât, o trecere grăbită de unde, cu
clipocitul lor abia sesizabil, trebuie să urci numaidecât
la nivelul de sus însă pentru ca fluviul să se dezvăluie
ca o linie vie, în continuă mişcare, întreruptă, parcă
din ce în ce mai rar, de silueta trecătoare a vreunui
vapor de croazieră sau a vreunei nave comerciale.
Aici sus domină însă şoseaua, cele patru benzi de
circulaţie care preiau traficul dinspre Valea Oraşului,
dinspre Şantierul Naval şi dinspre Portul Docuri şi
care afluează toate ieşirile spre Ţigline, spre marele
cartier care poartă numele fluviului şi, mai departe,
spre Podul de pe Siret şi spre digul ce ne leagă de
Brăila, oraş care se arată şi el, în calea bătrânului
Danubius, cu o frumoasă faleză...

Cam în aceeaşi perioadă în care se finisa
noua înfăţişare a Falezei Dunării, la Galaţi se afirma
un poet, pe nume Ion Trandafir, care avea să devină
în timp cel mai reprezentativ rapsod al Dunării,
pasiunea lui pentru marele fluviu întreţinând întreaga
creaţie lirică pe care a lăsat-o în urmă, în cele câteva
volume publicate, între 1969 şi 1990, printre care
Soliile, Sculpturi în sunet sau Acord la Dunăre, după
cum notam în volumul Galaţiul în spaţiul cultural
naţional, apărut la Editura „Convorbiri Literare” în
anul 2013. Iubea Dunărea, spuneam, poate mai mult
decât toţi poeţii de aici, şi, cu toate că şi alţii au cântat
fiinţa şi simbolistica ascunsă a fluviului, el pare să
rămână cel mai fidel trubadur al lui Danubius.

Faleza de acum, înfăţişarea sa monumentală
şi atmosfera de parc, de luncă amenajată, de grădină
bine îngrijită, nu este numai rodul muncii arhitecţilor
şi constructorilor, ea este, în egală măsură, şi o creaţie
a artiştilor. La numai un deceniu de la consolidarea
şi modernizarea ei, aici a funcţionat, câteva veri la
rând, Tabăra Internaţională de Sculptură în Metal,
excelentă iniţiativă a oficialităţilor culturale de atunci,
care au adus cei mai buni artişti români, dar şi din
alte ţări prietene, pentru a crea acea desfăşurare de
siluete inconfundabile de astăzi, fiecare cu denumirea
şi semnificaţiile sale, care, împreună, au umanizat
cu încă o treaptă faleza, conferindu-i valenţe noi,
identitate cu o mare încărcătură simbolistică, care
i-au adus carate în plus în aurul originalităţii.

Şi iată de ce gălăţeanul se mândreşte cu
Dunărea cea de toate zilele...

Zanfir Ilie,
Director/manager
al Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” Galaţi
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

3
Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”

Data de 23 aprilie are multiple semnificaţii.
La nivel internaţional, este Ziua Internaţională a
Cărţii şi a Drepturilor de Autor, iar la nivel naţional
este celebrată Ziua Bibliotecarului şi, nu în ultimul
rând, este ziua Sfântului Gheorghe.

Ca în fiecare an, Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia” a marcat această zi printr-un program de
manifestări dens, care a avut ca temă „Bibliotecile
publice ca resurse comunitare”. Astfel, pe 24 aprilie
2015, bibliotecarii gălăţeni, dar şi invitaţii lor s-au
reunit la sediul central al instituţiei.

Reuniunea a debutat cu primirea invitaţilor,
iar deschiderea oficială a fost realizată de către
managerul instituţiei, prof. dr. Zanfir Ilie, care
a prezentat un raport privind „Realizările şi
perspectivele la Biblioteca «V.A. Urechia» şi în
bibliotecile publice din judeţul Galaţi”, având
în vedere intervalul de timp care a trecut de la
precedenta reuniune de acest tip.

Un punct de interes pentru colegii noştri
din judeţ şi nu numai a fost prezentarea realizată
de către Spiridon Dafinoiu, şeful Serviciului de
Resurse Umane, intitulată: „Lectura publică în
judeţul Galaţi. Aspecte ale îndeplinirii indicatorilor
de performanţă”. Prezentarea a reliefat date statistice
referitoare la diferiţi indicatori de performanţă care
descriu activitatea de bibliotecă. Tot în această
sferă, a modalităţii în care sunt colectate datele
statistice, în mod concret, s-a situat şi prezentarea
Catrinei Căluian, „Statistica de bibliotecă. Reguli
de completare”.

„Biblioteca «V.A. Urechia» în cadrul
sistemului naţional de biblioteci – instrumente
metodologice utilizate în coordonarea sistemului
de biblioteci publice din judeţul Galaţi” a fost
prezentarea realizată de către directoarea adjunctă
a instituţiei, Geta Eftimie, care a avut în vedere toate
acele mijloace prin care Biblioteca «V.A. Urechia»
sprijină şi coordonează activitatea bibliotecilor din
judeţul Galaţi.

Programul acestei zile a fost completat de
Titina Dediu, șef al Biroului „Completare, achiziții”,
care a prezentat „Strategia de dezvoltare a colecţiilor
Bibliotecii «V.A. Urechia» pentru perioada 2015
– 2019”, reliefând principalele căi de îmbogăţire a
colecţiilor instituţiei în perioada menţionată, și de
Dorina Bălan care a făcut o scurtă trecere în revistă
a publicaţiilor periodice editate în cadrul bibliotecii,
dar şi a cărţilor publicate sub egida Editurii „Axis
Libri”, parte a brandului cultural „Axis Libri”.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

O secţiune aparte a acestei întâlniri a
constituit-o cea referitoare la proiectele de bibliotecă
implementate de către colegele noastre, în special cele
referitoare la activităţile de voluntariat; astfel, Letiţia
Buruiană a vorbit despre „Managementul activităţilor
de voluntariat în Biblioteca «V.A.Urechia»”. Această
prezentare a fost completată de realizările practice
ale colegelor noastre: „Biblioteca vine la tine” Veronica Strungă (propunere de proiect), „Metode
de educare nonformală cu implicarea voluntarilor
BVAU” - Celozena Diaconu și „Instruirea şi
formarea voluntarilor în cadrul Proiectului «Raftul
(continuare în pagina 5)

Iunie 2015

4
Conferinţa ANBPR, Băile Felix, 7-8 mai 2015
SPACE - Biblioteci Creative şi Comunităţi Conectate
În perioada 7-8 mai
2015 a avut loc la Hotel
Termal din Băile Felix,
Conferinţa
ANBPR
de primăvară: SPACE
- Biblioteci Creative şi
Comunităţi Conectate.
Conferința a fost
organizată de Biblioteca
Judeţeană „Gheorghe
Şincai” Bihor, alături
de Asociaţia Naţională
a Bibliotecarilor şi
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).

Prin intermediul temei propuse pentru
dezbaterile Conferinţei (SPACE - Biblioteci
Creative şi Comunităţi Conectate), s-au prezentat
exemplele de bună practică în domeniul proiectelor
şi a iniţiativelor de dezvoltare comunitară, cu
participarea voluntarilor şi a altor suporteri locali
ai bibliotecilor. La eveniment au participat peste
100 de bibliotecari, parteneri, colaboratori, dar
şi reprezentanţi ai mediului de business şi ONG,
precum şi oficialităţi locale.

Din delegația Bibliotecii Județene Galați
ce a participat la această conferință au făcut parte:
Titina-Maricica Dediu, Cătălina Șoltuz, Celozena
Diaconu și Cecilia Manolescu.

La deschiderea conferinţei au participat
preşedintele CJ Bihor – Cornel Popa, şefa de
cabinet a prefectului – Claudia Timofte, directorul
Direcţiei Judeţene de Cultură Bihor – Lucian
Silaghi, directoarea Bibliotecii Județene Bihor
- Ligia Mirișan și președintele ANBPR - DragoșAdrian Neagu.

„La începutul acestei luni, ANBPR a
împlinit 25 de ani de activitate. Această aniversare
reprezintă atât un prilej de analiză a activităţii, cât
şi o bună ocazie de evaluare a performanţelor, de
planificare şi de validare a strategiilor pe termen
lung. O dată cu maturitatea organizaţională, ne
dorim să le propunem colegilor noştri bibliotecari
activităţi profesionale din ce în ce mai stimulative
şi mai creative. Acesta este şi motivul pentru care
Conferinţa ANBPR de la Băile Felix e dedicată
proiectelor originale şi reţelelor interconectate
ANBPR – biblioteci – filiale, precum şi comunităţii
largi”, a declarat preşedintele ANBPR, DragoşAdrian Neagu.

Iunie 2015

Lucrările Conferinței au început cu
prezentările: „Contribuția comunității de utilizatori
TinREAD la dezvoltarea colecțiilor bibliotecii” –
dr. Liviu-Iulian Dediu, urmată de „Soluții RFID
pentru biblioteci cu Diana Ghiorghieș, au continuat
cu serviciile a două biblioteci județene, Brașov și
Bistrița Năsăud prezentate de cei doi directori ai
acestora.

Pe parcursul conferinței
au fost
prezentate servicii de voluntariat ale bibliotecilor
membre ale Proiectului „Raftul cu inițiativă”,
inițiat de Pro Vobis în parteneriat cu ANBPR:
„Bibliopovestașii”

Margareta
Tătăruș,
Biblioteca Județeană Vrancea, „Lectura activă
pentru grupuri defavorizate” – Celozena Diaconu,
Biblioteca Județeană Galați.

Din categoria serviciilor de bibliotecă,
de remarcat sunt prezentările realizate de Dana
Neagoe – „Vânătorul de indicii” de la Biblioteca
Județeană Dolj, Florica Pop – „Cartea vorbitoare”
de la Biblioteca Județeană Sălaj, Georgeta Topan –
„Space Eduteens” de la Biblioteca Județeană Cluj
și Cătălina Șoltuz – „Clubul de vacanță, program
educațional recreativ”, de la Biblioteca Județeană
Galați.

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

5

În ceea ce privește amenajarea spațiului
și a colecțiilor bibliotecii, câteva idei creative
au fost prezentate de Anca-Florinela Vasilescu
– Biblioteca Județeană Sibiu, Corina Ciuraru –
Biblioteca Județeană Brăila, Bogdan Ghiurco –
Biblioteca Județeană Iași și Ruxandra Nazare de
la Biblioteca Județeană Brașov.

O altă prezentare interesantă a fost cea a
Monicăi Sărăcuț de la Biblioteca Județeană Cluj –
„Strategia sistemului de biblioteci publice”, care se

dorește a se replica la nivel regional și național.

Conferința s-a încheiat cu o vizită a
participanților la Biblioteca Județeană Bihor, unde
bibliotecarilor li s-au prezentat serviciile bibliotecii.
Lucrările prezentate la conferință sunt disponibile
în format electronic pe blogul Bibliotecii Județene
Bihor la adresa: http://bibliotecibihorene.blogspot.
ro/search/label/ANBPR
Titina Dediu,
Biroul Completare, achiziţii

Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”
(continuare din pagina 3)

cu iniţiativă»” - Simona Haidu. O altă propunere de
proiect, care va fi pusă în practică cu ajutorul colegilor
de la nivelul bibliotecilor şcolare, a fost: „Voucherul
de bibliotecă”, prezentată de Andreea Iorga.

O altă parte a programului acestei zile a
constituit-o Şedinţa ANBPR, Filiala Galaţi, care
a cuprins un „Raport de activitate” şi un „Raport
financiar pe anul 2014. Program de activitate
pe anul 2015”, la care s-a adăugat şi decernarea
premiilor acestei organizaţii; astfel, premiul
„Bibliotecarul anului” le-a revenit Simonei Milica
(BVAU) şi Nelei Gogota (Biblioteca Comunală
Cosmeşti), premiul „Managerul anului” le-a fost
acordat Silviei Corneliei Matei (BVAU) şi Tincuţei
Totolici (Biblioteca Comunală Smulţi). Alte premii
au fost acordate astfel: premiul pentru „Fidelitate”
- Liliana Ionaşcu (BVAU) şi Vica Blaga (Biblioteca
Orăşenească Tg. Bujor), iar cel pentru „Debut
profesional” i-a revenit Biancăi Mărgărit.

Invitatul special al acestei zile a fost rectorul
Universităţii „Danubius” Galaţi, conf. univ. dr. Andy
Puşcă. Acesta a arătat modalităţile concrete prin
care Universitatea Danubius a reuşit să acceseze
de-a lungul timpului diferite programe de finanţare
europeană, dar şi necesitatea existenţei unor
parteneriate puternice cu alte instituţii co-interesate
în acest domeniu, printre care se numără şi BVAU.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Programul acestei întâlniri a acoperit o
sferă largă de preocupări ale bibliotecarilor gălăţeni,
fiind de un real ajutor în activitatea de zi cu zi ale
acestora.
Ioana Chicu,
Oficiul de Informare Comunitară

Iunie 2015

6

Clubul de vacanţă : Program educaţional - recreativ ALTFEL în cadrul bibliotecii

Într-un cadru natural deosebit, alături de
inimoşi colegi bibliotecari, în perioada 6 - 9 mai
2015, la Hotel Termal din Băile Felix, Oradea, am
participat la lucrările unui eveniment profesional
deosebit prin activităţi şi prezentări inovatoare
organizat de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor
şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor.

Tema îndrăzneață abordată de participanţi
prin intermediul prezentărilor şi discuţiilor, şi
anume „SPACE - Biblioteci creative şi comunităţi
conectate”, a condus la reuşita acestui eveniment.

În cadrul Conferinţei de primăvară a
ANBPR am susţinut lucrarea Clubul de vacanţă Program educaţional-recreativ ALTFEL în cadrul
bibliotecii, prin intermediul căreia am avut plăcerea
şi onoarea de a împărtăşi colegilor din ţară un
proiect stimulativ şi creativ destinat copiilor cu
vârste între 4-14 ani desfăşurat în cadrul Filialei Nr.
2 a Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” din Galaţi.
Acest
program
educaţional-recreativ
„Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă!” a fost
conturat şi implementat în anul 2013, obiectivul
urmărit fiind evidenţierea rolului bibliotecii în
formarea armonioasă a personalităţii copilului din
punct de vedere literar, cultural, practic şi extinderea
serviciilor sale în raport cu cerinţele comunităţii pe
care o deserveşte.

Partenerii care au fost alături de activităţiile
clubului de vacanţă, respectiv biblioteca judeţeană,
cadre didactice, părinţi, bunici, mediul on-line şi
mass-media şi nu în ultimul rând sponsorii au creat
o atmosferă de vacanţă de neuitat în care copiii au
descoperit, au socializat şi au învăţat numeroase
lucruri inedite utile în activitatea şcolară şi nu numai.

Obiectivele urmărite şi atinse prin
desfăşurarea activităţilor clubului de vacanţă în cei
doi ani de activitate s-au concretizat în:
 atragerea de noi utilizatori către carte şi
bibliotecă;

Iunie 2015

 creşterea interesului pentru cunoaştere,
lectură şi dezvoltare personală în rândul
copiilor prin activităţi educative şi creative;
 însuşirea abilităţilor de comunicare şi
socializare prin stimularea interrelaţionării.

Activităţile au fost susţinute de bibliotecarii
filialei şi s-au desfăşurat pe parcursul a 8 săptămâni/
pe fiecare ediţie, cu 3 - 4 activităţi:
• în 2013: handmade, quilling, ECO-art;
• în 2014: origami, şerveţelul din hârtie, arta
fotografică pe înţelesul copiilor şi jocurile
copilăriei.

La fiecare ediţie s-au înscris şi au participat
la activităţi cca. 180 copii, organizaţi pe 4 categorii
de vârstă, voluntari de diverse vârste şi categorii
sociale.

Fiecare activitate în parte, inedită prin
originalitatea tehnicii şi modul de desfăşurare, şi-a
atins obiectivul propus, astfel încât cunoştinţele
dobândite de către copii în spaţiul bibliotecii au
evidenţiat rolul şi locul bibliotecii în comunitate ca
centre nodale care favorizează permanent accesul
democratic la informaţii şi educaţie, precum
şi incluziunea digitală a diferitelor categorii de
utilizatori.

Anul acesta vom continua să desfăşurăm
activităţi inedite în cadrul clubului de vacanţă,
activităţi la care sperăm ca feed-back-ul din partea
copiilor să fie pozitiv.

Participarea la Conferinţa de primăvară de la
Băile Felix a fost o ocazie minunată să descopăr cele
mai inovatoare proiecte şi iniţiative ale bibliotecilor
româneşti. Împărtăşirea cu colegii din întreaga ţară
atât a bucuriilor, cât şi a constrângerilore pe care
le presupune activitatea de bibliotecă a însemnat
o consolidare a relaţiei de colaborare dintre
bibliotecari şi biblioteci.
Cătălina Şoltuz,
Responsabil Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7

Instruirea şi formarea voluntarilor în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi

Orientarea,
instruirea
și
formarea
voluntarilor reprezintă o etapă importantă a
managementului voluntarilor. Dacă orientarea
voluntarilor se realizează înainte ca aceștia să
își înceapă activitatea, instruirea și formarea
voluntarilor se poate realiza oricând, pe toată
perioada programului de voluntariat.
Orientarea și instruirea voluntarilor

Voluntarii care au trecut prin procesul
de recrutare și selecție, participă la o sesiune
de orientare sau de bun-venit. Aceasta este o
oportunitate pentru voluntar de a se familiariza cu
instituția și de a cunoaște personalul bibliotecii.
Prezentarea organizației

Sesiunea de orientare se organizează, de
preferință, pentru mai mulți voluntari care vor lucra
în același program, chiar dacă pe poziții diferite.

Această sesiune trebuie
să includă obligatoriu informații
despre instituție: un scurt istoric
al
bibliotecii,
organigrama,
serviciile oferite de bibliotecă,
filialele, compartimentele și
secțiile acesteia. De asemenea,
voluntarii vor avea ocazia să facă
cunoștință atât cu personalul, cât
și cu ceilalți voluntari.

La sfârșitul sesiunii de orientare, voluntarii ar
trebui să primească un pliant sau orice alt document
care să prezinte succint informațiile de bază despre
biblioteca în care își vor desfășura activitatea.
Prezentarea programului de voluntariat al bibliotecii

Prezentarea programului de voluntariat se
poate realiza o dată cu sesiunea de orientare sau într-o
sesiune separată. Voluntarilor li se prezintă viziunea
programului de voluntariat, obiectivele acestuia și
activitățile prin care acele obiective vor fi atinse.

Măsura în care voluntarul internalizează
valorile pe care este construit programul de
voluntariat și care este scopul său primordial poate
influența decisiv calitatea muncii voluntarului și
durata implicării sale în respectivul program.
Viziunea programului de voluntariat al Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia” Galați

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” reprezintă
un spaţiu cultural, un loc de recreere şi învăţare, o
instituţie adaptată permanent nevoilor comunităţii
şi deschisă spre rezolvarea problemelor cetăţenilor
de toate vârstele şi categoriile sociale prin oferirea
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

de servicii specifice constant actualizate, precum şi a
unui ambient prietenos pentru formarea şi susţinerea
unei reţele de voluntari, care să îşi exprime şi să îşi
pună în aplicare ideile şi iniţiativele comunitare.
Prin contribuţia sa la dezvoltarea voluntariatului în
cadrul comunităţii, biblioteca se poziţionează ca un
real promotor al accesului neîngrădit la informare şi
educare non-formală, non-discriminare şi toleranţă
în beneficiul utilizatorilor reali şi potenţiali.
Instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă

Conform Legii Voluntariatului, 78/2014, art.
11, alineatul 5 Contractul de voluntariat este însoțit
obligatoriu de fișa de voluntariat și fișa de protecție a
voluntarului. Conform alineatului 9 al aceluiași articol,
fișa de protecție a voluntarului trebuie să conțină
instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității
acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul
securității și sănătății în muncă.
Pentru activități ce ies din domeniul
de acoperire al fișei de protecție a
voluntarului, organizatorii activității
vor apela la inspectoratele teritoriale
de muncă ce vor pune la dispoziția
acestora instrucțiuni de securitate a
muncii specifice activității respective.

În
cadrul
Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia”, persoana
responsabilă cu instruirea SSM este doamna Cecilia
Nistorencu. Pentru verificarea gradului de înțelegere
a celor comunicate, la sfârșitul instructajului,
colega noastră testează cunoștințele voluntarilor cu
ajutorul unui chestionar.
V.I.R.A.L. - Clubul voluntarilor

Ideea constituirii unui club al voluntarilor
a apărut din necesitatea de formare a unei echipe
adevărate și pentru stimularea solidarității între
voluntari astfel încât aceștia să aibă un cadru mult
mai prietenos pentru desfășurarea activităților din
cadrul proiectului.

În cadrul clubului rezolvăm chestiunile
administrative, organizăm ateliere de comunicare, de
lectură, de așezare a cărților la raft și de îndrumare a
utilizatorilor în secțiile de împrumut cu acces liber la
raft, de dezvoltare a creativității și de team building.

Activităţile de instruire şi formare a
voluntarilor sunt o investiţie în aceștia, sunt ceea ce
noi le oferim voluntarilor, pentru ca apoi aceștia să
poată oferi ceva înapoi comunității.
Simona Haidu, bibliotecar
Compartimentul Împrumut la Domicilliu pentru Adulți

Iunie 2015

8

Un nou proiect pilot la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați:
„Voucher de Bibliotecă”

„Voucher de Bibliotecă” este un proiectpilot cu o durabilitate de un an de zile, care va fi
implementat în Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”
Galaţi, în perioada mai 2015 - mai 2016. Proiectul
are ca scop recuperarea documentelor restante,
împrumutate până la sfârșitul anului 2014.
Obiectivele proiectului:
1. Întărirea legăturilor de colaborare cu instituțiile
vizate și cu partenerii de proiect
Activități:
• încheierea unui protocol de colaborare cu
Inspectoratul Școlar Judeţean Galaţi;
• încheierea unui protocol de colaborare cu
conducerea fiecărei instituţii de învăţământ
din Municipiul Galaţi: liceu, şcoală,
facultate etc;
• încheierea unui protocol de colaborare
cu bibliotecile școlare, universitare din
cadrul instituţiilor de învăţământ din
Galaţi.
2. Recuperarea unităților de bibliotecă
depășite ca termen până la sfârșitul anului
2014
Activități:
• un reprezentant al Bibliotecii Judeţene se
va deplasa la fiecare instituţie de învăţământ
din Galaţi;
• stabilirea legăturilor de lucru cu bibliotecile
din cadrul instituţiilor de învăţământ din
Galaţi;
• ședinţă de lucru cu bibliotecarii din instituţiile
de învăţământ în care se va stabili metoda de
lucru, la sediul central al Bibliotecii JudeţeneSala „Mihai Eminescu”;
• împărțirea de vouchere către utilizatorii
restanţieri, operaţiune care se va face de către
bibliotecarul şcolar/universitar care va primi
şi documentele restante;
• în baza protocolului încheiat cu instituţia de
învăţământ şi implicit cu biblioteca şcolară/
universitară, documentele vor fi păstrate până
când un reprezentant al Bibliotecii Judeţene
le va ridica.
Voucher de Bibliotecă?

Un flyer eliberat de Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” valabil 30 de zile, care să ateste pentru
posesor că este scutit de plata penalizărilor şi a
cheltuielilor de corespondenţă pentru documentele

Iunie 2015

împrumutate înainte de 1 ianuarie 2015.
3. Promovarea activităților din cadrul proiectului
în mass media gălățeană și online
Activități:
• text site;
• articole în revistele de specialitate;
• postări pe pagina de facebook Bibliofilii, a
Secţiei Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi,
a bibliotecii;
• postări pe blogul instituţiei;
• promovare în mass-media locală şi naţională,
atât scrisă, cât şi online;

• împărţirea de pliante cu activităţile şi
serviciile Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”
în instituţiile de învăţământ.
Responsabilitățile partenerului
• să delege un elev, în calitate de reprezentant al
Liceului, Școlii, Facultății;
• să permită accesul în instituţie a unui
reprezentant al Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia”;
• să fie un partener activ în cadrul activităţilor
comune (în special bibliotecarul şcolar/
universitar);
• să permită crearea unei strânse legături
de colaborare între bibliotecile şcolare/
universitare şi Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia”.
Evaluare/Monitorizare

Monitorizarea se va face lunar de
un reprezentant al Bibliotecii judeţene prin
verificarea Voucherelor date de bibliotecarii
şcolari şi primite de elevi pe parcursul unei luni
calendaristice.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

9

Voucherul se va da elevului numai în
momentul când acesta aduce documentele restante.

Pe voucher va apărea numărul de documente
restituite, numele restanţierului, nr. de inventar ale
u.b, instituţia de învăţământ de la care provine.
Finalizare Proiect

La sfârşitul proiectului se va organiza
la sediul Bibliotecii Judeţene o întâlnire cu toţi
partenerii din proiect unde se vor analiza rezultatele;

de asemenea, toţi bibliotecarii de la instituţiile
de învăţământ vor primi din partea Bibliotecii
Judeţene o diplomă pentru implicare în proiect, iar
bibliotecarul școlar/universitar cu cele mai multe
vouchere distribuite şi cele mai multe documente
recuperate va primi o diplomă de excelență din
partea Bibliotecii Județene „V.A.Urechia”.
Andreea Iorga
Responsabil Compartimentul
Împrumut la Domiciliu pentru Adulți

Festivalul „Axis Libri” la...
„cei şapte ani de acasă”

În perioada 27 mai - 1 iunie 2015, se va
desfăşura, pe esplanada de la P-uri, cea de-a VII-a
ediţie a Festivalului Internațional al Cărții „Axis
Libri”, manifestare culturală devenită deja tradiţie
pentru locuitorii Galaţiului.

Târgul de carte organizat în cadrul
Festivalului suscită interesul cititorilor, atuurile
acestuia fiind calitatea editurilor participante, în
creştere de la an la an, preţurile
promoţionale şi diversitatea
de titluri, oferta adresându-se
tuturor categoriilor de vârstă şi de
interese.

Diversitatea manifestărilor
culturale reprezintă un punct
important de atracţie pentru cei ce
vizitează târgul, iar celor interesaţi
de fenomenul literar, organizatorii
le oferă o multitudine de lansări
de carte şi dezbateri la care
participă nume cunoscute din
ţară şi străinătate.

„Sporturile minţii” au
îmbogăţit paleta de manifestări ale
ultimelor ediţii, Cupa „Axis Libri”
la șah atrăgând din ce în ce mai
mulţi participanţi, noutatea celei
de-a VII-a ediţii fiind reprezentată
de Clubul de Go al Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia”.

Cadrul vizual al locului de desfăşurare
este asigurat de frumuseţea teilor care încadrează
esplanada şi de expoziţii de fotografii, fotografii
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

inedite care au ca tematică oraşul în diferite
perioade ale existenţei sale.

Un merit important în continuitatea acestei
manifestări, desfăşurată de Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” în parteneriat cu editura Eikon,
îl au autorităţile locale reprezentate de Consiliul
Judeţului, Consiliul Local şi Primăria Municipiului
Galaţi şi principalele instituţii de cultură şi
învăţământ din Galaţi: Centrul Cultural „Dunărea
de Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Inspectoratul
Şcolar, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical „Nae
Leonard”, Teatrul Dramatic
„Fani Tardini”, Teatrul de
Păpuşi „Gulliver”, Muzeul
de Istorie, Muzeul de Artă
Vizuală, Casa de Cultură
a Sindicatelor şi Casa de
Cultură a Studenţilor.
Ultima
zi
a
Festivalului
va
găzdui
a
XXXV-a
ediție
a
„Carnavalului Cărții” - cu
tema „Personaje şi talente”,
organizat cu prilejul Zilei
Internaționale a Copilului,
copiii fiind răsplătiți cu
daruri din partea Primăriei
Galați și a organizatorilor.

Scurta sinteză de mai
sus reprezintă un argument
al faptului că Festivalul a
împlinit cu brio „cei şapte
ani de acasă” şi o invitaţie călduroasă adresată
locuitorilor urbei şi turiştilor de a onora cu prezenţa
manifestările din cadrul acestuia.

Vă aşteptăm cu drag!

Iunie 2015

10
Aniversările anului 2015 în județul Galați : iulie - septembrie 2015
Băneasa
17 septembrie - 85 de ani de la naşterea, în com.
Băneasa, jud. Galaţi, a profesorului universitar
Dumitru SÂRBU, cadru didactic la Catedra de
educaţie fizică şi sport a Institutului Politehnic din
Galaţi, decan la Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, directorul Filialei Galaţi a Academiei
Olimpice Române, membru al Consiliului Ştiinţei
şi Sportului din România, al Colegiului Central al
Antrenorilor şi al Comitetului Federaţiei Române
de Handbal.
Bereşti
23 septembrie - 90 de ani de la naşterea, în Bereşti,
jud. Galaţi, a actorului Constantin GURIŢĂ,
absolvent al Institutului de Teatru din Bucureşti,
care a interpretat numeroase roluri în filme artistice
româneşti, în perioada 1963-1984.
Braniştea
2 septembrie - 65 de ani de la naşterea, în com.
Braniştea, jud. Galaţi a profesorului
de filosofie şi ştiinţe sociale Traian
DRĂGĂNESCU, fost director
al Grupului Şcolar Industrial
Metalurgic Galaţi şi inspector
şcolar, autor de carte în domeniul
filosofiei şi sociologiei.
Buciumeni
14 august - 100 de ani de la naşterea, în com.
Buciumeni, jud. Galaţi, a preotului Iordache
ZAMFIR, care a slujit la parohia Matca I şi la
parohia Corod I (Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” şi Biserica „Sf. Nicolae”) din judeţul
Galaţi (d. 8 iul. 2004, Focşani).
Costache Negri
8 august - 65 de ani, de la naşterea, în com.
Costache Negri, jud. Galaţi, a epigramistului
Ionel JECU, colaborator al
publicaţiilor
gălăţene
„Viaţa
nouă”, „Incandescenţe” şi „Pagini
dunărene”, membru al Cenaclurilor
„Verva” şi „Ciulinii Bărăganului”,
al Cenaclului Umoriştilor Brăileni
„Ştefan Tropcea” şi al Uniunii
Epigramiştilor din România.

Iunie 2014

Frumuşiţa
4 iulie - 60 de ani de la naşterea, în com.
Frumuşiţa, jud Galaţi, a profesoarei de chimie
Ruxanda ŞERBAN, cadru didactic la Colegiul
Naţional „Vasile Alecsandri”, director al Liceului
Teoretic „Emil Racoviţă”, inspector generaladjunct, profesor asociat la Facultatea de Chimie
Alimentară, autor de carte de specialitate, membru
al Societăţii Române de Chimie.
Gohor
28 iulie - 75 de ani de la naşterea, în com.
Gohor, jud. Galaţi, a scriitorului
Ion CHIRIC, poet şi publicist,
întemeietor al revistei de cultură şi
al Editurii „Porto-Franco”, al cărei
director a fost, membru şi preşedinte
al Societăţii Scriitorilor „Costache
Negri” din Galaţi, membru al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti, autor de volume de versuri şi proză
(d. 8 mai 1999, Galaţi).
Griviţa
29 iulie - 120 de ani de la naşterea, în satul
Călmăţui, com. Griviţa, jud. Galaţi,
a scriitorului, dramaturgului şi
publicistului Victor Ion POPA,
actor, regizor, scenograf şi artist
plastic, profesor la Catedra de
dramă, comedie şi regie scenică a
Conservatorului din Bucureşti, cu o
prodigioasă activitate literară şi artistică, secretar al
Societăţii Autorilor Dramatici, director şi regizor al
Teatrelor Naţionale din Bucureşti şi Cernăuţi, care
a întemeiat şi condus primul teatru muncitoresc din
ţară, Teatrul „Muncă şi Voie bună” din Bucureşti
(d. 30 mart. 1946, Bucureşti).
Independenţa
16 septembrie - 30 de ani de la moartea, în
Bucureşti, a artistului plastic Aurel VLAD, pictor,
grafician, ilustrator de carte, conferenţiar şi decan
la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, care a expus la Saloane Oficiale,
la Anualele de Stat şi la expoziţii colective din
ţară, distins în 1943 cu Premiul pentru Pictură
al Municipiului Iaşi (n. 3 dec. 1915, com.
Independenţa, jud. Galaţi).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

11
Iveşti
1 august - 120 de ani de la naşterea, în com.
Iveşti, jud. Galaţi, a scriitorului
şi ziaristului I. VALERIAN,
locotenent în rezervă, rănit în luptele
de la Mărăşeşti, profesor de limba şi
literatura română în cadrul Direcţiei
Liceelor Militare din Ministerul
Apărării Naţionale, redactor la Direcţia Presei de
Stat, secretar, editor, redactor şi director la revista
„Viaţa literară”, membru al Societăţii literare
„Academia Bârlădeană”, deţinător al Premiului
„Vasile Adamachi” al Academiei Române, membru
şi secretar general al Societăţii Scriitorilor Români
(d. 21 nov. 1980, Bucureşti).
Jorăşti
23 septembrie - 70 de ani de la naşterea, în com.
Jorăşti, jud. Galaţi, a ofiţerului fluvial
şi scriitorului Ioan Gh. TOFAN,
căpitan fluvial şi pilot pe Dunărea
Maritimă, colaborator al revistelor
literare gălăţene, distins, pentru
volumul „Piaţa Veche”, cu Premiul
Revistei „Dunărea de Jos” în 2013
şi cu premiul II la Festivalul Naţional de Creaţie
„Vrancea Literară” în 2014.
Lieşti
august - 55 de ani de la naşterea, în com. Lieşti,
jud. Galaţi, a doctorului în agronomie Costică
CIUNTU, cadru didactic al Universităţii de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
Bucureşti, prodecan al Facultăţii de Agricultură,
membru al Societăţii Române de Cercetări pentru
Fizica Solului şi al Societăţii Europene pentru
Conservarea Solului.
Nicoreşti
3 iulie - 145 de ani de la naşterea, în satul Coasta
Lupii, com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a avocatului
Constantin Z. BUZDUGAN,
poet şi ziarist, fondator al revistelor
gălăţene „Tribuna liberală”, „Votul
universal”, „Dunărea” şi „Dunărea
de Jos”, redactor a numeroase
publicaţii periodice, membru
fondator al Universităţii Populare
din Galaţi, traducător de excepţie din limba
franceză, realizând o traducere integrală a Divinei
Comedii, nepublicată încă (d. 21 dec. 1930, Galaţi).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Pechea
27 iulie - 90 de ani de la naşterea,
în com. Pechea, jud. Galaţi, a
poetului şi traducătorului Marcel
GAFTON, care a debutat cu versuri
în 1945, în „Revista Fundaţiilor
Regale”, colaborator al unor
importante publicaţii periodice ale vremii: „Fapta”,
„Luceafărul”, „Naţiunea”, „Revista Fundaţiilor
Regale”, „România literară”, traducător din
literaturile franceză şi rusă (d. 21 dec. 1987,
Bucureşti).
20 august - 80 de ani de la naşterea, în com.
Pechea, jud. Galaţi, a maestrului coregraf Grigore
BĂCANU, culegător de folclor, fondator şi
conducător al ansamblului folcloric Horincea.
22 septembrie - 155 de ani de la naşterea, în com.
Pechea, jud. Galaţi, a profesorului şi ziaristului
Alexandru NICOLESCU, cadru
didactic şi director al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, primar al
oraşului Galaţi în 1905 şi între anii
1911 şi 1912, membru fondator şi
vicepreşedinte al Societăţii Corpului
Didactic din judeţul Covurlui,
membru fondator al Ateneului din Galaţi (d. 11
nov. 1937, Galaţi).
Piscu
1 septembrie - 50 de ani de la naşterea, în Lupeni,
jud. Hunedoara, a preotului Liviu ROTARU,
doctor în teologie, slujitor al Parohiei Piscu din
Galaţi, profesor la Seminarul Teologic „Sfântul
Apostol Andrei” din Galaţi, lector universitar la
secţia Teologie-Litere a Facultăţii de Litere, Istorie
şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi (d. 18 febr. 2001, Galaţi).
Rădeşti
11 august - 50 de ani de la naşterea, în com.
Rădeşti, jud. Galaţi, a artistei plastice Crenguţa
Corina MACARIE, absolventă a Facultăţii de
Arte Plastice din cadrul Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, având la activ expoziţii personale şi
participări la expoziţii colective locale şi naţionale,
care a realizat în Galaţi lucrări de sculptură la
catapeteasma Bisericii Greceşti, pictură bizantină
la Biserica Fortificată „Precista”, Biserica „Sf.
Mina” şi Biserica „Sf. Gheorghe”, deţinătoare a
Premiului pentru Pictură şi a Diplomei de Excelenţă

Iunie 2014

12
pentru promovarea valorilor culturale româneşti la
Festivalul Internaţional „Arta şi tradiţia în Europa”,
în 2013.
Rediu (Oasele)
28 august - 90 de ani de la naşterea, în com. Oasele,
jud. Galaţi, a medicului Cezar DINU, profesor
doctor în ştiinţe medicale, profesor la clinica de
oto-rino-laringologie a Institutului de Medicină din
Iaşi, care a introdus în 1955, în premieră mondială,
chirurgia metastazelor ganglionare modelantă,
funcţională, autor a două brevete de invenţii,
preşedinte al Societăţii Române O.R.L., membru
al Societăţii Medicale Balcanice şi al Societăţii
Franceze O.R.L. (d. 2007).
Smulţi
24 iulie - 105 ani de la naşterea, în com. Smulţi, jud.
Galaţi, a învăţătorului Vasile TACU, epigramist,
colaborator al unor reputate reviste literare,
membru al Uniunii Epigramiştilor din România şi
al Clubului Epigramiştilor „Cincinat Pavelescu”
din Bucureşti (d. 1993).
Tecuci
3 august - 115 ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a generalului-maior Constantin ZAMFIR,
medic la Spitalul Militar Central din Bucureşti,
primul medic român care a propus izolarea
bolnavilor de hepatită epidemică (d. 10 nov. 1979,
Bucureşti).
4 august - 75 de ani de la naşterea, în Baia
Mare, a medicului şi scriitorului Mihai GANEA,
medic chirurg la Spitalul Municipal din Tecuci,
fondator şi director general al Fundaţiei şi
Clinicii „Transilvania” din Tecuci, colaborator al
publicaţiilor „Ateneu”, „Gazeta de Est” (Vaslui)
şi „Revista de chirurgie”, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi.
14 august - 45 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a artistei plastice Mariana MANEACÂMPEANU, cu numeroase expoziţii personale
şi participări la expoziţii naţionale şi la saloane de
artă naţionale, ale cărei lucrări se găsesc în colecţii
de stat şi particulare din ţară şi de peste hotare,
membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România.
18 august - 170 de ani de la naşterea, în com.
Prejmer, jud. Braşov, a profesorului Ion L.
MAZĂRE, primul director al Gimnaziului Real
din Tecuci (1878-1890), unde a predat matematică,
director al Şcolii Comerciale Elementare de băieţi

Iunie 2015

din Galaţi, unde a predat limba germană şi profesor
de germană la Liceul „Vasile Alecsandri” din
Galaţi.
8 septembrie - 75 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a profesorului de limba şi literatura
română Dionisie DUMA, cadru didactic în Tecuci,
animator al Cenaclului literar „Calistrat Hogaş”
din Tecuci, poet, deţinător a
numeroase premii, laureat al
Festivalului Internaţional de
Poezie şi al Revistei Antares
din Galaţi, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, al
Societăţii Culturale „Junimea
90” din Iaşi şi al Societăţii
Scriitorilor „Costache Negri”
din Galaţi.
28 septembrie - 60 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a medicului Victoriţa ŞTEFĂNESCU,
director general la Spitalul de Urgenţă pentru Copii
„Sf. Ioan” din Galaţi, cadru didactic la Facultatea
de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos”, şef de lucrări la Catedra de
radiologie şi imagistică medicală.
Tudor Vladimirescu
8 august - 15 ani de la moartea,
în com. Tudor Vladimirescu, jud.
Galaţi, a măicuţei Teodosia (din
botez Zorica Laţcu), preparator la
Institutul de Lingvistică din Cluj,
care a colaborat la întocmirea
Dicţionarului Limbii Române al
Academiei Române coordonat de Sextil Puşcariu
şi la bibliografierea revistei „Dacoromania”,
călugărită în 1948 la Mănăstirea Vladimireşti din
judeţul Galaţi, sub numele de Teodosia (n. 17 mart.
1971, Mezötur, Ungaria).
15 septembrie

10 ani de la moartea măicuţei VERONICA
(din botez Vasilica Gurău), fostă stareţă a Mănăstirii
Vladimireşti din judeţul Galaţi (n. 26 aug. 1922,
com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi).
Umbrăreşti
26 august - 90 de ani de la naşterea,
în com. Umbrăreşti, jud. Galaţi, a
profesorului Ion T. SION, care
a predat istoria şi limba română
în şcolile din Umbrăreşti-Deal,
Umbrăreşti-Vale şi la Liceul
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

13
Agroindustrial din Tecuci, autor al monografiei
comunei Umbrăreşti din judeţul Galaţi.
Valea Mărului
3 iulie - 110 ani de la naşterea, în satul Mândreşti,
com. Valea Mărului, jud. Galaţi, a doctorului
în medicină şi chirurgie Constantin STRAT,
profesor universitar la Institutul de Anatomie
şi la Institutul de Medicină şi Farmacie din
Iaşi, decan al Facultăţii de Medicină Generală,
director al Spitalului Clinic Nr. 1 din Iaşi,
promotor al înfiinţării la Iaşi a secţiei şi şcolii
de gastroenterologie, membru al Asociaţiei
Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Societăţii
Internaţionale de Medicină Internă (d. 29 ian.
1982, Iaşi).

Vârlezi
august - 90 de ani de la moartea
preotului Ştefan VÂRGOLICI,
care a condus protoieria
Covurlui, a fost hirotonit preot
pe seama bisericii „Adormirea
Maicii Domnului” din Târgu
Bujor, predicator al Episcopiei
Dunării de Jos, profesor de religie la Şcoala din
Costache Negri şi la Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galaţi, preşedinte al Consistoriului eparhial şi
al Societăţii clerului român „Solidaritatea” secţia
Covurlui, membru în Comitetul de conducere al
Spitalului „Elisabeta Doamna” din Galaţi (n. 1851,
com. Vârlezi, jud. Galaţi).
Rubrică realizată de
Camelia Toporaş şi Bianca Mărgărit, Serviciul Referințe

Biblioteca Comunală Grivița
Încondeiem ouă de Paște la bibliotecă!

Încondeierea ouălor reprezintă un
obicei străvechi în tradiția românească,
o mărturie vie a datinilor, credințelor şi
obiceiurilor pascale.

Oul încondeiat ne transmite bucurie,
uimire, smerenie, împăcare, pentru că
în ornamentul lui, de fapt, se operează
cu simboluri (soare, lună, cruce, Maica
Domnului, Iisus Hristos), cu modele din
natură (plante, animale, obiecte cosmice) și cu
modele de țesături populare, cu tot repertoriul
lor de semne sacre (spicul, soarele, frunza) etc.

Activitatea de încondeiere a ouălor de Paște
la bibliotecă a avut la bază un scop social nobil și
anume valorificarea lor și donarea sumei adunate
unor copii sărmani.

În Joia Mare am mers la biserică împreună
cu grupul de copii care au realizat aceste ouă,
coșulețele cu lucrările lor fiind așezate de o parte și
de alta a icoanei Mântuitorului Iisus.

Frumusețea sufletelor copiilor, revărsată în
splendoarea culorilor și simbolurilor, a făcut ca toți
credincioșii să lase un bănuț în schimbul unui ou.

Caritatea, milostenia sau compasiunea se
înscriu pe lista virtuților omului și e bine și frumos
ca de mici copii să deprindă aceste virtuți.
bibliotecar Georgeta Marus
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (BVAU), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, membru (BVAU), camitoporas@yahoo.com
Manuela Cepraga, membru (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Vica Blaga, membru (Tg. Bujor), blagavica@yahoo.com
Georgeta Marus, membru (Grivița), marusgeta@yahoo.com
Mihaela Gudană, membru (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

Iunie 2015

14
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci
la ceas de sărbătoare

Dincolo de orice metaforă pur decorativă,
cartea este o fereastră spre universul exterior şi o
punte inefabilă spre cel interior. Plăcerea lecturii îşi
anulează însă impactul, pierzându-şi reverberaţia
lăuntrică, dacă nu se suprapune dorinţei de a
cunoaşte, de a descifra alfabetul aspru şi inepuizabil
al vieţii. Prin lectură, devenim mai bogaţi: o bogăţie
al cărei echivalent nu este acumularea materială, ci
dobândirea respectului pentru valorile morale etern
valabile, fascinaţia pentru frumosul din natură şi
din noi înşine.

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”,
a exclamat Poetul, într-un irepresibil elan liric
de recunoaştere a supremaţiei Cărţii. Deoarece
copilăria îşi asumă, alături de jocurile unice şi
irepetabile ale vârstei, şi basmele fermecătoare (la
fel de unice şi irepetabile) ale lui Hans Christian
Andersen sau cele ale fraţilor Grimm. Aşa după
cum, în plan autohton, Ion Creangă este un reper
inconfundabil în ceea ce priveşte valorificarea
literară a mitului copilăriei. Nică a lui Ştefan a
Petrei devine, indubitabil, simbolul copilului de
pretutindeni, depăşind cadrul limitativ al literei
tipărite şi plonjând în universalitate. Fiindcă
miracolul Cărţii tocmai în aceasta constă: ea face
palpabilă virtualitatea visului şi ne identifică,
definitiv, cu ceea ce am vrea să fim. Marii scriitori
sunt, în acelaşi timp, mari conştiinţe, voci lucide
şi autorizate ale epocii lor. Citindu-le cărţile, ne
punem în acord cu lumea în care trăim, încercăm
s-o înţelegem şi să-i redescoperim frumuseţea
latentă. „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”, a
exclamat Poetul. Şi cinste cui te citeşte, am adăuga
noi, completând ecuaţia autor-cititor cu un termen
indispensabil.

Din cele scrise mai sus, credem că reiese
ceea ce dorim să le sugerăm tinerilor: o intimitate
constantă şi profundă cu Cartea, cu marile spirite
ale umanităţii. Aceasta este, de altfel, şi semnificaţia
acestei introduceri: un îndemn sincer la lectură
şi, deopotrivă, la meditaţie, cu prilejul Zilei
Bibliotecarului şi a Cărţii.

Biblioteca tecuceană a apărut din nevoia
comunităţii pusă în operă de oamenii luminaţi ai
timpului, care au avut credinţa că Biblioteca şi Cartea
pot îmbogăţi spiritul uman şi pot ridica întreaga
comunitate la nivele superioare de civilizaţie .

De 60 de ani funcţionează în clădirea,
monument istoric, de pe Strada Republicii; anii au

Iunie 2015

trecut pe nesimţite. Biblioteca a
rămas un punct de reper pe harta
oraşului. Dacă în 1940 deţinea
9000 de volume, astăzi este mult mai bogată, are
aproximativ 140000 de unităţi de bibliotecă.

Ziua Bibliotecarului şi a Cărţii, Ziua
Bibliotecii reprezintă o binemeritată apreciere faţă
de înaintaşii fondatori, dar şi faţă de activitatea
câtorva generaţii de bibliotecari care au oferit
tecucenilor bucuria cărţii şi a lecturii. Orice
localitate care se respectă îşi respectă şi biblioteca,
instituţie care dă măsura civilizaţiei şi generozităţii
cetăţenilor din localitate. O comunitate trăieşte din
punct de vedere spiritual prin carte şi bibliotecă,
aceasta fiind calea cea mai accesibilă, cea mai
apropiată de sufletul omului, spre cunoaşterea
lumii, a universului.

Identitatea Bibliotecii decurge din însuşi
actul nobil al orientării lecturii, iar sensul său
autentic se desprinde din însăşi viaţa prinsă în
„pânza” culturii. Unde oare se găseşte libertatea
creaţiei dacă nu, în primul rând, în cărţi, în
circulaţia informaţiei, în modul în care tezaurele
informaţionale(bibliotecile) sunt racordate la setea
de cunoaştere, de cultură a oamenilor acestor
vremuri.

În spiritul ideilor enunţate, activitatea
Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” s-a canalizat
în lunile martie, aprilie şi mai pe promovarea
lecturii, a cărţii, a scriitorilor locali.

Luna martie a debutat cu acţiuni dedicate
sărbătoririi mărţişorului şi Zilei mamei. Pe 4 martie
a fost elogiată la bibliotecă poeta Eleonora Stamate.
Din ciclul întâlnirilor „Să ne cunoaştem scriitorii”,
elevii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Sturdza” au
omagiat-o pe poeta Eleonora Stamate la ceas
aniversar. Pe 9 martie Narcis Zahiu, prezentator

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

15

şi om de radio, şi-a lansat „Catrenul cu poveşti”,
o carte de poveşti pentru copii şi bunici. Galeria
„Helios” a Bibliotecii a devenit neîncăpătoare
pentru copii de la Grădiniţa „Pinocchio” şi cei de la
Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan”. Cartea „Zâmbet
de primăvară”, a profesorului Petruş Andrei, a
fost lansată pe data de 13 martie. La eveniment
au participat eminoscologul Theodor Codreanu.
Petruş Andrei este membru al Uniunii Scriitorilor
din România, Filiala Bacău, are „la activ” 18 cărţi;
„Zâmbet de primăvară” este a treia carte dedicată
copiilor. „Petruş Andrei ne întoarce în frumoasa
lume a poveştilor, îndemnând şi copiii de azi să
asculte şi să citească poveşti. De altfel, scriitorul
Petruş Andrei a primit şi premiul «Ion Creangă»
pentru literatură pentru copii, premiul oferit de
USR Filiala Iaşi” a menţionat, în prezentarea sa,
criticul Th. Codreanu. Profesor Alina Codreanu a
purtat un dialog cu elevii de la Şcoala Gimnazială
nr. 10 „Dimitrie Sturdza”, coordonaţi de prof. Mirela
Paraschiv şi Elena Ţarălungă. La final, scriitorul V.
Ghica a vorbit despre „Ce înseamnă un scriitor” şi
i-a îndemnat pe copii să citească cât mai mult.

Zilele Francofoniei au fost sărbătorite
începând cu 26 martie. Galeria „Helios” a găzduit
expoziţia „Culorile Francofoniei”, a patra ediţie a
concursului „Culorile Francofoniei”, din cadrul
proiectului educaţional „La fête de la Francofonie”,
care este un proiect iniţiat de profesor de limba
franceză, Mihaela Munteanu, de la Colegiul
Naţional „Spiru Haret” Tecuci în parteneriat cu
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică”.

Cu fiecare an numărul partenerilor creşte.
Anul acesta s-au alăturat Colegiului „Spiru Haret”
şi alte instituţii de învăţământ: Colegiul Naţional
„Calistrat Hogaş”, Colegiul Naţional de Agricultură
şi Economie, Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” şi
Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”. Pentru ediţia
2015 a concursului „Dis-moi dix mots”, cuvintele
alese sunt o frumoasă invitaţie la călătorie, ele pun
în valoare capacitatea limbii franceze de a primi şi
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

integra cuvinte venite din alte limbi. Pe simezele
Galeriei „Helios” au fost expuse lucrările elevilor
de la şcolile amintite, iar managerul Bibliotecii,
Daniela Grigoraş, a acordat premii pentru cele mai
frumoase, ingenioase şi sugestive planşe.

În spaţiul Bibliotecii, unde trăiesc etern,
într-un echilibru calm şi senin, numeroase şi
fermecătoare roade ale spiritului uman, luna
aprilie a debutat cu acţiuni dedicate Cărţii şi
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, patronul
spiritual al Municipiului Tecuci. „Aurel Brumă
şi cărţile sale” s-a intitulat întâlnirea din 3 aprilie
din Galeria „Helios”. Cu acest prilej, autorul şi-a
prezentat volumele „Adverbul acasă”, o carte cu
mărturii extecucene, romanul „Dealul” şi cartea de
dialoguri „Mărturisitorii”. Alături de cunoscutul
om de radio, s-au aflat Viorel Burlacu şi prof. Ionel
Necula. S-au depănat amintiri, s-au rememorat anii
debutului lui Aurel Brumă „un adevărat ambasador
al Tecuciului”, cum l-a caracterizat Viorel Burlacu.
Lansarea a fost completată cu un moment muzical al
cărui protagonist, Cristi Corcioveanu, a interpretat,
la chitară, cântecele „Bâlciul” şi „Meseria de copil”,
ambele pe versuri de Aurel Brumă.

În săptămâna 6-10 aprilie denumită
„Şcoala altfel” s-au desfăşurat diferite activităţi de
promovare a Bibliotecii: vizite organizate, lecţii
desfăşurate în cadrul Sălii de Lectură. Cu acest prilej
Biblioteca a aplicat un chestionar, privind lectura,
elevilor de la două clase de liceu. Concluziile nu
sunt îmbucurătoare: 50% dintre subiecţi nu citesc,

Iunie 2015

16

nu le place lectura, vin la Bibliotecă „forţaţi” de
profesori sau părinţi.

Ziua Bibliotecarului şi a Cărţii a fost prilej
de sărbătoare pentru Bibliotecă şi pentru cei care
îndrăgesc această instituţie. Ne-au fost alături
oficialităţi ale urbei, dl. Primar, dl. Viceprimar,
consilieri, cadre didactice, reprezentanţi ai
Direcţiei pentru Cultură Galaţi, bibliotecari
pensionari, voluntarii Bibliotecii, cititori, prieteni.
În alocuţiunile invitaţilor s-a evidenţiat rolul şi
importanţa Bibliotecii şi bibliotecarului în viaţa
comunităţii. Au adresat cuvinte de laudă primarul
Gerhardt Ţuchel, poeta Eleonora Stamate, prof.
Ştefan Andronache, consilier Marius Mitrof,
coregraf Mariana Enache, fost bibliotecar şi alţii.
Primarul Gerhardt Ţuchel a oferit o „Diplomă
de Excelenţă” profesorului Ştefan Andronache.
Managerul Daniela Grigoraş a premiat câştigătorii
concursului de creaţii literare „Cea mai frumoasă
dedicaţie cărţii, cea mai frumoasă dedicaţie
Bibliotecarului”. Elevii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Strurdza”, îndrumaţi de prof. Claudia Ghica, au
pregătit um moment artistic cu poezii scrise de
poeta Eleonora Stamate. Biblioteca Municipală
„Ştefan Petică” Tecuci a primit din partea Primăriei
şi a Consiliului Local o Diplomă „în semn de
apreciere şi respect pentru activitatea desfăşurată,
pentru eforturile semnificative în educaţia copiilor
şi folosul cetăţenilor”. Partea a doua a manifestărilor
a început cu o şezătoare literară realizată de membri
ai Cenaclului literar „Ştefan Petică 2007”, condus de

Iunie 2015

prof. E. Stamate. A urmat lansarea volumului de
versuri „Locuiesc în tine”, autor, bibliotecar, Mihaela
Gudană. Vorbind despre autoare, poetul Dionisie
Duma a făcut următoarea afirmaţie: „Autoarea
simte poezia, o trăieşte, are nevoie de poezie cum
are nevoie de aer şi de apă”.

Pe parcursul lunii mai Galeria „Helios” a
Bibliotecii găzduieşte expoziţia de pictură „Fructele
roşii” a pictorului tecucean Mircea Cojocaru. La
vernisaj au participat invitaţi de onoare, prieteni
şi cunoscuţi ai pictorului. Muzeograful Lucia
Gologan a vorbit despre pictor şi despre lucrările
de pe simeze. O altă manifestare dedicată cărţii a
fost lansarea ultimelor apariţii editoriale ale fraţilor
Bacalbaşa: „Frica, greaţa, fofilarea” de dr. Nicolae
Bacalbaşa şi „Instituţia” şi „Domiciliu obligatoriu”
de conf. univ. dr. Gh. Bacalbaşa. Cei doi autori
au fost prezentaţi de Aurel Ştefanachi, director al
Editurii Tipo Moldova, editură unde au apărut
volumele.

Trebuie să recunoaştem faptul că misiunea
noastră, a bibliotecarilor, vizează înălţimea acelor
dorinţe care tind spre desăvârşire. Suntem datori
să oficiem cultul cărţii benefic pentru a declanşa în
conştiinţa oamenilor emoţia şi bucuria cunoaşterii,
a recunoaşterii, a informaţiei a descoperirii, a
gândului care descifrează migraţia visului, a visului
care face popas în suflet şi în minte, a omului ce
se constată efemer, dar şi durabil, capabil de toată
înţelepciunea adunată în cărţi, în biblioteci.
Bibliotecar, prof. Manuela Cepraga

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Biblioteca Comunală Independența
S-a întâmplat la Bibliotecă
3 martie 2015 – Atelier – Felicitări pentru mama.

Au participat elevii clasei a IV-a, B, p.î.p.
Maricela Paraschiv.
13 martie 2015 - Lansare de carte

Vineri, 13 martie 2015 o zi deosebită
pentru comunitate, dar şi pentru Mihaela şi Adrian
Mihăilescu, autorii cărţii Comuna Independenţa repere monografice.

Existau întrebări despre cine suntem noi,
cum a luat fiinţă satul nostru, cine a fost primul
primar, de ce se spune: “Mă duc până în Braina” ?

Comuna
Independenţa
repere
monografice – o realitate şi o permanenţă a istoriei
noastre, atestând acel element de normalitate a
vieţii sociale şi un reper al conştiinţei culturale.

Bazat pe un studiu metodic şi îndelungat
realizat de Mihaela şi Adrian Mihăilescu, profesori
de istorie, s-a ajuns la o finalitate precisă: istoricul
localităţii, viaţa economico-socială, viaţa politică,
viaţa culturală, administrativă şi medicală.

Cartea propune celor interesaţi date
importante despre trecutul comunei Independenţa,
amintiri despre oameni şi locuri, datini şi obiceiuri
specifice.

Comunitatea avea nevoie de această carte.
Da, noi trebuie să avem o imagine clară a trecutului,
a felului cum trăia, cum arăta neamul nostru înainte.

Gazde au fost Biblioteca Comunală şi
Căminul Cultural din Independenţa.
27 martie – Jocuri : şah,
remi, bingo

Un alt mod de a-ţi
petrece timpul liber în
compania prietenilor.

Gazdă – Biblioteca
Comunală Independenţa

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

17

2-3 aprilie - Abilităţi practice –
Coşuleţe şi ouă de Paşte realizate
din hârtie.

Participanţi: elevii clasei a III-a, p.î.p Elena
Costin, bibliotecar Mirela Cozloschi

Gazdă – Şcoala nr.1 Independenţa.
6-9 aprilie - Şcoala altfel:
• Vizită la muzeul satului;
• Expoziţie de carte pentru copii;
• Prima mea carte împrumutată de la bibliotecă;
• Felicitări şi ornamente de Paşte;
• Karaoke cu melodii româneşti;
• Desene animate – un film pentru cei mici.

Au participat :
• grupa mijlocie, Grădiniţa 1 Independenţa,
educatoare Gina Stan;
• clasa pregătitoare, Şcoala Nr. 1 Independenţa,
p.î.p. Antigona Ene;
• clasa I, Şcoala Nr. 1 Independenţa, p.î.p. Valentina
Mocanu;
• clasa a III-a, Şcoala Nr. 1 Independenţa, p.î.p. Elena
Costin.
Organizator : Biblioteca Comunală Independenţa.
9 aprilie 2015 - Cu mult drag dăruieşte, fără să
ceri la schimb, pentru cine are nevoie!

Să facem lumea un loc mai frumos - o
campanie desfăşurată în Săptămâna Mare, pentru a
ajuta copii aflaţi în dificultate.

Campania s-a desfăşurat sub îndrumarea
şi participarea directă a preotului
paroh Milea Marin.

S-au implicat în această
campanie elevii clasei a III-a,
Şcoala Nr. 1 Independenţa,
coordonaţi de p.î.p. Elena Costin
şi bibliotecar Mirela Cozloschi.
Bibliotecar, Mirela Cozloschi

Iunie 2015

18

Tratat de biblioteconomie. Vol. 1. : Biblioteconomie generală;
Vol. 2. Partea 1. : Managementul colecțiilor și serviciilor de bibliotecă.
Coord.: prof. univ. Mircea Regneală. București, Editura ABR, 2013-2014.

Tratatul de Biblioteconomie,
editat sub egida Asociaţiei
Bibliotecarilor din România,
coordonat de prof. univ.
Mircea Regneală, este un
proiect alcătuit din trei
volume, din care astăzi putem
parcurge primele două și a
căror apariție a fost posibilă
grație evoluției biblioteconomiei românești după 1989.
Volumele acestui proiect alcătuiesc o lucrare necesară
care a stat în atenția bibliotecarilor români preocupați
de dezvoltarea profesiei de bibliotecar.

Volumul 1 : Biblioteconomie generală,
cuprinde trei capitole mari care sintetizează întreaga
panoramă a fenomenului biblioteconomic, fiind o
lucrare cu caracter introductiv, general.

Primul capitol, Istoria cărţii şi a bibliotecilor
este un compendiu al scrisului, cărții și bibliotecilor,
cuprinzând istoria scrisului, cu sistemele de
scrierile și diversele alfabete ale omenirii, dar și pe
teritoriile locuite de români, cartea românească și
istoria tiparului, apariția, dezvoltarea și arhitectura
bibliotecilor, aspecte ale acestora sub raport național
și universal. Autorii ai acestui capitol sunt: lector dr.
Laurențiu Avram, drd. Emilian Corneanu, conf. univ.
dr. Agnes Erich, lector dr. Gheorghe Buluță, conf.
univ. Victor Petrescu, și arhitect Alexandra Antal.

Capitolul al doilea, Biblioteconomie
universală dezvoltă temele legate de biblioteconomia
universală, cu apariția conceptului și evoluția lui în
timp, personalități reprezentative ale biblioteconomiei
mondiale, asociații profesionale importante din
Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania,
Franța, organizații internaționale precum IFLA,
EBLIDA cu grupurile de experți, programele și
publicațiile sale, și UNESCO și accesul mondial la
documente și informații.

Ultimul capitol al primului volum,
Biblioteconomie
Românească,
periodizează
biblioteconomia românească în trei perioade: De la
începuturi până la cel de-al Doilea Război Mondial,
cu primele forme legislative, asociații, învățământ,
aplicații ale tehnologiilor moderne în bibliotecile
românești, Perioada comunistă care prezintă
legislația românească de bibliotecă în perioada 19501989 și Perioada postcomunistă în care sunt tratate
legislația, învățământul și literatura de specialitate,
precum și asociațiile profesionale.

Volumul
2
al
Tratatului, Partea 1, intitulat
Managementul
colecțiilor
și serviciilor de bibliotecă
este alcătuit de dr. Constanța
Dumitrășconiu care tratează
rolul și funcțiile bibliotecii
contemporane precum și
tipurile, principiile, regulile
de catalogare, dar și standardele de catalogare, formate
de înregistrare, controlul bibliografic și controlul de
autoritate, drd. Gabriela Jurubiță, dr. Doina Ostafe care
prezintă aspecte legate de informatizarea bibliotecilor,
conf. univ. dr. Cristina Popescu care descrie evidența,
gestionarea și organizarea colecțiilor, prof. univ. Mircea
Regneală care abordează subiectul extrem de important
al dezvoltării colecțiilor și conf. univ. dr. Elena Tîrziman.

Acest volum acordă catalogării spațiul cel
mai amplu, fapt ce evidențiază importanța pe care
autorii lucrării o acordă procesului de prelucrare
a documentelor, printr-o catalogare și indexare
realizate pe baza unor standarde respectate cu
fermitate. Partea a doua a volumului al doilea, ne
asigură autorii, va dezvolta indexarea documentelor.

Cele două volume sunt realizate respectând
Standardul pentru Prezentarea redacțională (866082), iar prezentarea referințelor bibliografice respectă
SR ISO 690/1996 – Referințe bibliografice. [Partea
întâi] Conținut, formă și structură și SR ISO 690- 2 :
2001 – Referințe bibliografice.Partea a 2-a. Documente
electronice complete sau părți de documente.

Tratatul de biblioteconomie este o lucrare
fundamentală şi poate fi utilizată ca sursă importantă
de informaţii deopotrivă de cei care au noţiuni
de biblioteconomie, cât şi de cei care vor să se
familiarizeze cu acest domeniu, fiind un veritabil
instrument de informare şi învăţare. Este în același
timp un amplu manual care pune laolaltă problemele
fundamentale ale biblioteconomiei, în acord cu
realitatea biblioteconomică românească.
Otilia Badea, Serviciul Referințe
Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

Director: ZANFIR ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori: Geta Eftimie, Manuela Cepraga, Vica Blaga,

Georgeta Marus, Mihaela Gudană
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi
800208, Galaţi, Mihai Bravu nr. 16,
Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060