You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

05-31-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Czytajc rodowody Jezusa, umieszczone w Ewangeliach Mateusza i ukasza, moemy
by zdumieni. Pord ludzkich imion ojcw i synw umieszczone jest imi Jezus,
imi Boga! Jest to imi, ktre oznajmia, skd nasz rd. Wyobraasz sobie album
rodzinny, w ktrym obok fotografii twojego ojca, dziadka i pradziadka widnieje
fotografia caunu z Manoppello, z podpisem stwierdzajcym bezporednie
pokrewiestwo? Wystarczy tylko y w asce i przyjani z Bogiem, by Chrystus sta si
bratem, a Jego Ojciec take naszym. ycie z Trjc wit, ta komunia mioci z Ni,
z Dziewic Maryj, anioami i wszystkimi witymi, jest nazywane niebem. Niebo jest
dopuszczeniem nas do relacji z Bogiem Ojcem dziki temu, e Syn Boga sta si
naszym bratem. Relacja ta jest strzeona pieczci Ducha witego. Co to wszystko
dla nas znaczy? Zosta synem czy crk Boga to niebanalna nominacja. W naszych
czasach bycie czyim dzieckiem pojmowane jest zaledwie jako odniesienie
biologiczne
do
rodzica. Mody
chopiec
w
ydowskiej
rodzinie
by
wychowywany
inaczej, ni teraz
si wychowuje
dzieci. Do szeciu
lat
o
syna
troszczya
si
jedynie matka.
Po tym okresie
c h o p i e c
przechodzi pod
w y c z n
opiek ojca, ktry
stawa
si
odpowiedzialny
za
jego
wychowanie.
Obowizkiem
ojca
byo
wychowanie
syna w Prawie
Boga
oraz
przygotowanie do
zawodu, ktry
wykonywa ojciec. W wieku 13 lat chopiec przystpowa do obrzdu zwanego bar
micwa i od tej chwili by ju bezporednio moralnie odpowiedzialny za swoje czyny
przed Bogiem. Jednake cigle ojciec wprowadza go w zawd wykonywany przez
siebie, a syn z czasem zajmowa jego miejsce w rodowisku, stajc si jego
penoprawnym nastpc i dziedzicem, wystpujc w imieniu ojca. W Biblii
spotykamy imiona mczyzn prawie zawsze poczone z imionami ojcw. Syn nie
musia latami odkrywa swojej tosamoci, szukajc wtpliwych autorytetw lub
idoli, gdy wzrasta od dziecka w cieniu swego ojca. W kulturze ydowskiej syn by
w jakim sensie kopi swego ojca. Zwizki midzy ojcem a synem byy niezwykle
bliskie i silne. Kiedy wic Pawe pisze o nowym synostwie, mwi, e Adam by
ziemski i wszyscy, ktrzy od niego pochodzili, byli ziemscy. Ci za, ktrzy wczyli si
w braterstwo nowego Adama Jezusa stali si niebiescy, gdy i On by z nieba.
Zabrzmi to trywialnie, ale to zupenie tak, jakbymy otrzymali dokument tosamoci,
na przykad paszport, w ktrym obok naszego imienia widnieje nazwisko po ojcu:
Niebieski!
Augustyn Pelanowski OSPPE

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do
czwartku o 9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian
BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


X NIEDZIELA ZWYKA - 7 CZERWCA

SOBOTA - 30 MAJA

9:00 + Jolanta lebioda


4:00 + Eugeniusz Herman - ona, dzieci
5:30 + Jzef Maziarz
6:30 - LUB Natalia Puawska & Matthew Robinson
NIEDZIELA TRJCY W. - 31 MAJA

8:00 + Zmarli z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Jan Krupiski w 1 rocz. mierci - rodzina
11:15 - O zdrowie i Boe b. dla rodziny
+ Stefan Izydorek w 8 rocz. mierci ona z rodzin
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Evana
Paprzyckiego z okazji 8 urodzin - babcia
1:00 - O uzdrowienie dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 - O Boe b. dla Mieczysawa Bastak w 90 rocz.
urodzin
1:00 - Msza w. dzikczynna za dzieci Maj i Mateusza
1:00 - O Boe b. dla Natalii Abramowicz i jej rodzicw
z okazji chrztu w.
1:00 - O zdrowie i Boe b. z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. dla Sawomira z okazji urodzin
1:00 + Z rodzin: Sienkowskich i Tczy
1:00 + Michalina, Piotr Ko
1:00 + Adam Pakulski w 1 rocz. mierci
1:00 + Edward Rdziniak - ona, dzieci
7:00 + Stanisaw Strzakowski - rodzina
PONIEDZIAEK - 1 CZERWCA

9:00 + Kazimierz Choma i zmarli z rodziny - ona z


dziemi
WTOREK - 2 CZERWCA

9:00 - Za parafian
+ O. Konrad Urbanowski w 3 rocz. mierci
RODA - 3 CZERWCA

9:00 + Andrzej Czachor


BOE CIAO - CZWARTEK - 4 CZERWCA

9:00 + Tadeusz, Artur Kisaa


7:00 + Marian Szaflarski - Koo Grali
PITEK - 5 CZERWCA

9:00 + Roman Stefaniak w rocz. mierci


7:00 - W intencji Bogu wiadomej
7:00 + Wacaw Okszol
7:00 + John Bell
7:00 + Maria, Antoni Furtak - crka
7:00 + Krystyna Owsiska - siostra
SOBOTA - 6 CZERWCA

9:00 + Kazimiera, Czesaw Prus - crka


4:00 + Micha Kisaa - crka
5:00 - LUB - Halina Hadala & Edward Szymaski
5:30 + Kazimiera, Czesaw Prus - crka

8:00 + Adam Pakulski w 1 rocz. mierci


9:30 + Janina, Eugeniusz Szleszyski - crka z rodzin
11:15 + Krystyna Kretowicz w rocz. mierci
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla czonkw ywego
Raca
1:00 - O uzdrowienie dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 + Eugenia Chrabolowski - rodzina
1:00 + Jan Kosakowski w 2 rocz. mierci - syn z rodzin
1:00 + Andrzej Jasiski w 6 rocz. mierci
1:00 + Michael Bazarewski - babcia
NIE MA MSZY W. O GODZ. 7:00PM

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 6/7 czerwca
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Art Mirek
8:00 - Celina Basta, Agnieszka Bryczkowski
9:30 - Alicja Karlic, Weronika Kraska, Dorota Gutowska
11:15 - Alina Koodziej, Jolanta Gmurowska
1:00 - Maria Grot, Olga Oko, Mariola Vanderest
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 6/7 czerwca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, J. Chryczyk
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia,
J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, A. Ciesielski, J. Put
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 31 MAJA 2015
PONIEDZIAEK - 2 P 1,1-7 Ps 91 Mk 12,1-12
WTOREK - 2 P 3,12-15a.17-18 Ps 90 Mk 12,13-17
RODA - 2 Tm 1,1-3.6-12 Ps 123 Mk 12,18-27
CZWARTEK - Wj 24,3-8 Ps 116B Hbr 9,11-15
Mk 14,12-16.22-26
PITEK - 2 Tm 3,10-17 Ps 119 Mk 12,35-37
SOBOTA - 2 Tm 4,1-8 Ps 71 Mk 12,38-44
NIEDZIELA - Rdz 3,9-15 Ps 130 2 Kor 4,13-5,1
Mk 3,20-35
OFIARY Z VI NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
24 MAJA 2015
Ofiary z kopert - $5,118.00
Ofiary bez kopert - $ 1,039.00
II taca - CSA - $4,485.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

W czwartek obowizkowa uroczysto


Najwitszego Ciaa i Krwi Paskiej,
nazywana dawniej uroczystoci Boego
Ciaa. Jego ustanowienie byo odpowiedzi na
kwestionowanie obecnoci Chrystusa
w Eucharystii. Bezporedni jednak przyczyn
byy objawienia bogosawionej Julianny
z Cornillon, ktra miewaa widzenia janiejcej
tarczy z ciemn plam. Uznano, e ten znak
mia zwrci uwag na brak specjalnego dnia
powiconego uczczeniu Najwitszego
Sakramentu w kalendarzu liturgicznym. Pod wpywem tych objawie
biskup Robert ustanowi w 1246 roku takie wito dla diecezji w Liege
(Leodium). Papie Urban IV napisa bull "Transiturus", ktra
rozszerzya je jako festum Corporis Christi (ac. wito Ciaa Chrystusa)
na cay Koci, lecz zmar nim zdy j ogosi. Dopiero w 1317 roku
uczyni to Jan XXIII, tym samym wprowadzajc wito w caym
Kociele. W Polsce po raz pierwszy witowano je w 1320 roku
w diecezji krakowskiej na polecenie biskupa Nankera.
Obecnie odbywana jest do 4 otarzy z hosti niesion w monstrancji,
ktr na zakoczenie udzielane jest bogosawiestwo na 4 strony
wiata. Uroczysto ta zwraca nam uwag na dokonujc si
codziennie na otarzach przemian hostii w Ciao Chrystusa. Pewnie
niewielu z nas zawsze w skupieniu i z powag przeywa moment
Przeistoczenia czy te przyjcie Komunii witej. W Boe Ciao
pragnijmy przeprosi Jezusa za te dni, kiedy niegodnie przystpilimy
do Eucharystii, za to, e nie mylimy, czym tak naprawd jest hostia,
po ktr stajemy w procesji do kapana... Boe Ciao to take
tradycyjnie procesja ulicami miasta. Przez uczestnictwo w niej dajemy
wiadectwo naszej wiary, pokazujemy, e nie wstydzimy si naszego
Boga.

FILM Z OKAZJI JUBILEUSZU 35-LECIA PARAFII


Jest dostpny na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do
ogldnicia.
ZAPISY NA KATECHEZ 2015/2016
W biurze parafialnym jest moliwo zapisu dzieci na lekcje
religii na nastpny rok.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
1 VI w. Justyn, mczennik i filozof, y w II w. Napisa
wiele dzie w obronie wiary
3 VI wici mczennicy z Ugandy w Afryce, Karol Lwanga i
jego 21 Towarzyszy, ktrzy zginli 3 VI 1886 roku

Oglna: Aby migranci i uchodcy spotykali si


z dobrym przyjciem i byli traktowani z szacunkiem
w krajach, do ktrych przybywaj.
Misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzao
w wielu modych ludziach pragnienie ofiarowania Mu
wasnej egzystencji w kapastwie lub w yciu
konsekrowanym.

WAKACYJNE ZMIANY
od poniedziaku do czwartku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00.
soboty i niedziele Msze w. bez
zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00 po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00

Skadka na apel CSA 2015 zostaa rozpoczta z dniem


1 maja 2015. Nasz cel wynosi $63,706.00. W dniu
dzisiejszym nasz wkad wynosi $22,594.00. W cigu
ostatnich miesicy wiele rodzin odpowiedziao na apel
2014 i dziki ich poparciu moglimy odnie sukces
w przeprowadzeniu tej zbirki. Obecnie trwa zbirka na
rok 2015. Bdziemy kontynuowa j przez cay rok, a do
kwietnia 2016. Mamy nadziej, e jeszcze wicej rodzin
ni poprzednio odpowie na apel. Na ten cel w maju
bdzie zbierana II taca na kadej Mszy w. oraz zbirka
w holu kocioa.
Przypominamy, e darowizny w wysokoci $120.00 na
rodzin umoliwi zebranie caej sumy. Jeeli nie jest
moliwe, aby wpaci ca sum, mona rozoy wpaty
na kilka miesicy. Poprzez rok, to tylko $10.00
miesicznie.
Rada Duszpasterska i Rada Finansowa
I PITEK MIESICA
W tym tygodniu 5 czerwca przypada I pitek
miesica.
Caodobowa Adoracja Najwitszego
Sakramentu od Mszy w. porannej w
pitek do Mszy w. porannej w sobot
Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm
Okazja do spowiedzi witej pierwszopitkowej rano
od godz. 8:30am i wieczorem od godz. 6:00pm
Odwiedziny chorych z posug sakramentaln
WYMIANA TAJEMNIC RACOWYCH
W niedziel 7 czerwca po Mszy w. o godz. 1:00pm.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

I SOBOTA MIESICA
6 czerwca z okazji pierwszej soboty miesica powiconej
Niepokalanemu Sercu NMP zapraszamy na piewanie
godzinek o godz. 8:30am, a po Mszy witej na raniec.
UWAGA CZONKOWIE ARCYBRACTWA
KONAJCEGO SERCA PANA JEZUSA I MATKI
BOEJ BOLESNEJ!
wito Najwitszego Serca Pana Jezusa jest ju
12 Czerwca 2015. Odprawiona zostanie tego dnia
o godz. 7:00pm Msza wita w intencji naszego Bractwa.
Jest to rwnie nasza pierwsza rocznica. Bardzo gorco
prosz wszystkich czonkw o przybycie na t Msz w.
w czasie ktrej odnowimy nasze obietnice
i pomodlimy si wsplnie za konajcych i cierpicych.
Bdzie to rwnie okazja do zaatwienia spraw zwizanych
z Arcybractwem. Zapraszamy osoby zainteresowane do
wczenia si do Bractwa. Aby si dobrze przygotowa do
tego wielkiego wita, proponuj odmwi Nowenn do
Serca Pana Jezusa. Nowenn naley rozpocz 3 czerwca a
zakoczy 11-go. Dla czonkw ktrzy nie maj dostpu do
komputera mona pobra w zakrystii.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Janina Lojko
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
4 czerwca - Boe Ciao
6/7 czerwca - Festiwal Parafialny
14 czerwca - Graduacja

KAWIARENKA
W niedziel 24 maja kawiarenk przygotowao Radio
Maryja. Dochd wynis $675.00. Bg zapa.
Bardzo serdecznie zapraszamy indywidualne osoby lub
grupy dziaajce przy parafii o zorganizowanie
wakacyjnych kawiarenek w lipcu i sierpniu.
ZAPRASZAMY NA FESTIWAL PARAFIALNY
SOBOTA 6 czerwca
godz. 12:00-10:00pm
NIEDZIELA
7 czerwca
godz. 12:00-8:00pm
LOSOWANIE
FESTIWALOWEJ
LOTERII NIEDZIELA
GODZ. 6:00PM
W tym dniu nie ma
Mszy w. o godz.
7:00pm
Bardzo prosimy
o pomoc
w przygotowaniu festiwalu (osoby chtne do pracy przed
i w czasie festiwalu proszone s o zapisywanie si na
tablicy w holu kocioa). Zwracamy si take z prob o
przynoszenie rzeczy na Pchli Targ oraz o upieczenie
ciasta. Stoiska mona rezerwowa w biurze.
ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:
Edward Szymanski & Halina Hadala
Anna Zaleczna & Sebastian Iglik
Micha Arek Godlewski & Jordan Kornack
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie.

05.31-06.07
rodzina
Melen

06.07-06.14
rodzina
Jasiski

MSZA WITA GRADUACYJNA


Msza w. w intencji uczniw i studentw,
ktrzy w tym roku kocz nauk w High
School, College lub na Uniwersytetach
odprawiona zostanie w niedziel
14 czerwca o godz. 11:15am. Osoby
te prosimy o przyjcie na Msz w. w uroczystych strojach
z zakoczenia roku. Ci wszyscy, ktrzy chc, aby ich imiona
i nazwiska zostay wyczytane podczas Mszy w. i wypisane
w biuletynie prosimy o zgoszenie w biurze parafialnym
do 7 czerwca.
UROCZYSTO BOEGO CIAA
Boe Ciao bdziemy przeywa
tradycyjnie po polsku w czwartek
4 czerwca. Po Mszy w. o godz. 7:00 pm
wyruszy procesja do czterech otarzy.
Prosimy o przygotowanie otarzy
nastpujce grupy: I otarz Rycerze
Kolumba, II otarz Dunajec, III
otarz ZHP, IV otarz - Grupa
Modlitewna. Dzieci Pierwszokomunijne
prosimy o przyjcie
w strojach,
dziewczynki do sypania kwiatkw,
chopcy do niesienia symboli eucharystycznych, pozostae
grupy parafialne o przyjcie w strojach galowych.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.