You are on page 1of 5

SURAT PENYERAHAN DAN

NOTA AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

Adalah saya …………………………………………… yang memegang

jawatan …………………………….di ……………………………………………

dari …………………………………bersama-sama ini menyertakan Nota


Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam
melalui surat Bil.JPA 193/6/3-4(20) bertarikh 29 Julai 1985.Disertakan
juga bersama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja/Lampiran A*.

Disertakan oleh : Disemak oleh:

Tandatangan: Tandatangan :

Nama: ................................................
Nama: ...............................................
(Pegawai yang akan bertukar) (Ketua Jabatan)

Adalah saya .................................................... yang mengambilalih


jawatan

......................................................di........................................................
...............

mulai ............................. megaku telah menerima satu (1) salinan Nota


Serah
Tugas,Fail Meja/Manual Prosedur Kerja dan Lampiran A*

Diterima oleh : Disaksikan oleh :

Tandatangan: Tandatangan:

Nama: ………………………………..
Nama:..............................................
(Pegawai yang mengambilalih) (Ketua Jabatan )
-1-

SENARAI TUGAS
GURU ..................................................................................

Matlamat guru adalah untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan


(DPK) dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Tugas-tugas yang dijalankan adalah menguruskan pelaksanaan


kokurikulum supaya selaras dengan DPK dan FPN.

1.0 KURIKULUM:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.0 KOKURIKULUM

2.1
2.2
2.3
2.4

3.0 PENGURUSAN HEM

3.1
3.2
3.3

-2
SENARAI HARTA BENDA/PERALATAN PEJABAT

Bil Perkara Kuantiti Catatan

1. Meja Guru

2. Kerusi

3. Almari Kayu

4. Almari Cermin

5. Almari Besi

6. Meja kecil

7. Rak buku

Jumlah Item : 7

KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI

Tugas-tugas Kedudukan Tindakan Rujukan


yang belum sekarang Susulan yang Fail/Pegawai
selesai diperlukan Berkaitan

-3-
SUMBER DI BAWAH KAWALAN

BI PERKARA JUMLAH CATATAN


L

-4-

KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN
1.0

2.0

3.0

-5-