SURAT PENYERAHAN DAN

NOTA AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

Adalah saya …………………………………………… yang memegang
jawatan …………………………….di ……………………………………………
dari …………………………………bersama-sama ini menyertakan Nota
Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam
melalui surat Bil.JPA 193/6/3-4(20) bertarikh 29 Julai 1985.Disertakan
juga bersama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja/Lampiran A*.
Disertakan oleh :
Tandatangan:
Nama: ................................................
Nama: ...............................................
(Pegawai yang akan bertukar)

Disemak oleh:
Tandatangan :

(Ketua Jabatan)

Adalah saya .................................................... yang mengambilalih
jawatan
......................................................di........................................................
...............
mulai ............................. megaku telah menerima satu (1) salinan Nota
Serah
Tugas,Fail Meja/Manual Prosedur Kerja dan Lampiran A*
Diterima oleh :

Disaksikan oleh :

Tandatangan:

Tandatangan:

Nama: ………………………………..
Nama:..............................................
(Pegawai yang mengambilalih)

(Ketua Jabatan )

-1SENARAI TUGAS
GURU ..................................................................................
Matlamat guru adalah untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan
(DPK) dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).
Tugas-tugas yang dijalankan adalah menguruskan pelaksanaan
kokurikulum supaya selaras dengan DPK dan FPN.
1.0 KURIKULUM:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.0 KOKURIKULUM
2.1
2.2
2.3
2.4
3.0 PENGURUSAN HEM
3.1
3.2
3.3

-2

SENARAI HARTA BENDA/PERALATAN PEJABAT

Bil

Perkara

1.

Meja Guru

2.

Kerusi

3.

Almari Kayu

4.

Almari Cermin

5.

Almari Besi

6.

Meja kecil

7.

Rak buku

Kuantiti

Catatan

Jumlah Item : 7
KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI
Tugas-tugas
yang belum
selesai

Kedudukan
sekarang

Tindakan
Susulan yang
diperlukan

-3-

Rujukan
Fail/Pegawai
Berkaitan

SUMBER DI BAWAH KAWALAN

BI
L

PERKARA

JUMLAH

-4-

KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN

CATATAN

1.0
2.0
3.0

-5-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful