You are on page 1of 46

Butmirska kultura

Butimir I

Butimir II

Butimir II – plastika

Danilska kulturna skupina .

.

.

.

Anzabegovo – Vršnik grupa .

.

Hvarska kulturna skupina .

.

.

.

Impresso kulturna grupa .

Korenovska kultura – stupanj b .

Koros grupa .

Kultura Lepenskog vira .

.

.

.

Kultura Reštani .

Protokakanjska faza – Kakanj I .

Sopotska kultura – brezovljanski tip .

Sopotska kultura – stupanj II .

.

Sopotska kultura – stupanj III .

Starčevačka grupa .

.

.

Starčevačka grupa – spiraloid b .

Starčevačka grupa – linear B .

Starčevačko – impresso kultura .

.

Veluško – porodinska grupa .

Vinčanska grupa .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vinča – bukranion .