You are on page 1of 32

Verslag

PraktijkervaringNaam: Mayra Kroonen
Klas: VD-de-2b
Studentnummer: 13087967

Inhoudsopgave
PRAKTIJKERVARING ..................................................................................................................................... 3
PERSOONLIJKE DOELEN ............................................................................................................................... 3
LEERDOELEN ................................................................................................................................................... 3
REFLECTIE ........................................................................................................................................................ 4
COMPETENTIES EN BEROEPSROLLEN ..................................................................................................... 5
FEEDBACK ........................................................................................................................................................ 5
BEELD ................................................................................................................................................................. 5
URENVERANTWOORDING ........................................................................................................................... 6
BIJLAGE 1 .......................................................................................................................................................... 7
BIJLAGE 2 .......................................................................................................................................................... 8
BIJLAGE 3 ........................................................................................................................................................ 11

Praktijkervaring
Contactpersoon/gegevens Aarts Sport Hillegom
Brigitta Delwel, eigenaresse
Telefoon nr.: 06-30404795
Aarts Sport Hillegom:

Telefoon nr.: 0252-518280

Voor mijn praktijkervaring heb ik 10 gezonde mensen begeleid bij sportschool Aarts in Hillegom.
Samen met personal trainer Melinda Swagerman heb ik een summershape cursus bedacht die in
totaal 12 weken duurt. Tijdens deze cursus, die van 9 april t/m 25 juni loopt, krijgen de deelnemers
twee keer in de week een groepsles van Melinda waarbij ze rekening houdt met de conditie en
persoonlijke doelen van ieder individu. Van tevoren is een conditietest gedaan, zijn de deelnemers
gewogen en is hun vetpercentage gemeten. Iedere deelnemer heeft in een orinterend gesprek met
Melinda en mij hun doel(en) besproken en vastgelegd. Naast de trainingen van Melinda krijgen ze
van mij voedingsbegeleiding en worden ze n keer per week gewogen. De week voorafgaand aan de
cursus hebben ze drie dagen een voedingsdagboekje bijgehouden. Ik heb hun voeding geanalyseerd
en, aan de hand van hun lengte, gewicht en doel, berekend hoeveel energie, eiwitten, vetten, vezels
en vocht ze nodig hadden. Vervolgens heb ik een voorbeelddagmenu gemaakt met de juiste
voedingswaarde, rekening houdend met hun eigen voedingspatroon. Tijdens het eerste gesprek heb,
samen met de clint, vastgelegd wat uit het voorbeeld dagmenu haalbaar zou kunnen zijn en hebben
we samen eventuele aanpassingen in het menu gemaakt.
Naast het begeleiden van mensen bij Aarts Sport Hillegom ben ik ook naar een congres in Hilversum
geweest genaamd Hoe start ik een eigen praktijk?. Mijn deelname bewijs heb ik in de bijlage 1
toegevoegd.

Persoonlijke doelen
Ik zou me graag verder ontwikkelen als toekomstige ditiste. Later zou ik graag een eigen praktijk
opstarten of in een gezondheidscentrum gaan werken. Het begeleiden van mensen vind ik het
allerleukste om te doen en daarom zou ik graag als ditiste willen gaan werken. Om te ervaren hoe
dat is ben ik op zoek gegaan naar een situatie en gelegenheid waarin ik nu al mensen zou mogen
begeleiden. Ik wilde graag oefenen met de gesprekstechnieken en al het andere wat er in de praktijk
bij komt kijken als je mensen voedingsbegeleiding gaat geven.

Leerdoelen
De volgende doelen heb ik voor mezelf opgesteld:
1. Professioneel communiceren met de clint. Dit houdt in dat ik:
Duidelijk kan maken wanneer en hoe ik bereikbaar en ik ook de contactgegevens
clint heb verzameld.
De afspraken goed in kan plannen
De basis gesprekstechnieken kan toepassen
De gesprekken binnen de tijd afrond
2. Een behandelplan opstellen. Dit houdt in dat ik:
Alle nodige gegevens van de clint kan verzamelen, zoals lengte, gewicht,
vetpercentage, medische achtergrond, lichamelijke activiteit en sociale omgeving.
Hoofddoel en subdoelen samen met de clint kan opstellen
De voedingsbehoefte juist kan berekenen
Een passend voorbeelddagmenu kan opstellen
3. De clint kunnen motiveren. Dit houdt in dat ik:
De clint op zijn gemak kan stellen
Goed naar de clint blijf luisteren en doelen zo nodig aan kan passen

Gesprekstechnieken van Motivational Interviewing kan toepassen


Reflectie
Professioneel communiceren met de clint
Verbeterpunten
Ik was in het begin vergeten om te vragen naar hun e-mailadres. Wel had ik naar het adres gevraagd,
maar daar had ik uiteindelijk niet zoveel aan, omdat ik voornamelijk met de clinten wilde mailen.
Gelukkig had Melinda het wel gevraagd en beschikte ik daardoor ook over de juiste gegevens. Ook
vergat ik na het eerste gesprek om de volgende afspraak met de clint te plannen. Ik heb dit opgelost
door ze zelf in te plannen en dat aan de sportschool door te geven. Als het tijdstip niet goed voor hun
uit zou komen konden ze in eerste instantie proberen om met iemand anders te ruilen. Mocht dit
niet lukken, dan konden ze via de mail contact met mij opnemen. Ik heb ook eens afspraken
ingepland op een feestdag, dit kreeg ik later pas door omdat Melinda mij belde om te zeggen dat die
afspraken niet door konden gaan vanwege Hemelvaart. Uiteindelijk heb ik alle afspraken een halve
week verschoven.
Ik blijf het lastig vinden om de gesprekken op tijd af te ronden. Voor het eerste gesprek had ik
sowieso te weinig tijd ingepland; een kwartier voor een eerste gesprek is gewoon te kort. De
volgende keer zal ik in ieder geval een half uur inplannen. Ook in de vervolggesprekken liep ik
regelmatig uit, vooral doordat ik dingen te uitgebreid wil bespreken en de clint veel laat praten.
Sterke punten
Het lukt mij goed om naar de clint te luisteren, open vragen te stellen en te parafraseren.
Ik denk dat de clinten zich wel door mij gehoord voelen, iemand vroeg zelfs of ik een eigen praktijk
had. Ze wilde namelijk na deze cursus graag naar me toe blijven komen.
Een behandelplan opstellen
Verbeterpunten
Ik had wel het hoofddoel samen met de clint besproken, maar de subdoelen heb ik meer opgelegd
dan in samenspraak met de clint vastgelegd. Ik heb wel gevraagd hoe ze het vonden klinken, maar
ik heb daar verder niet veel ruimte geboden om de clint te laten praten. Dit zal ik in de toekomst
anders aanpakken, dan zal ik ook de subdoelen goed bespreken en niet half opleggen.
Sterke punten
In de lessen van de Hogeschool hebben we hier al veel aandacht aan besteed en daarom ging mij dit
goed af. Ook het bespreken van het voorbeelddagmenu ging goed, ik heb de clinten naar mijn
gevoel genoeg ruimte gegeven om aanpassingen te kunnen maken.
De clint kunnen motiveren
Verbeterpunten
Bij sommige clinten is het me goed gelukt om ze te motiveren en tot gedragsverandering te
brengen, maar helaas niet bij iedereen. Op de momenten dat het wat moeilijker gaat merk ik dat ik
nog wat meer moet oefenen met Motivational Interviewing. Gelukkig zijn de daar op de Hogeschool
al mee bezig en hoop ik dit verder te kunnen ontwikkelen. Ik heb tijdens de gesprekken, met
wisselend succes, al geoefend met Motivational Interviewing. Soms wist ik niet goed wat ik nog
moest zeggen en kon ik de moeilijkheden van de clint alleen maar beamen. Natuurlijk vroeg ik nog
wel wat het zo moeilijk maakte etc, maar op een gegeven moment wist ik het dan niet meer zo goed.
Ook heb ik mezelf betrapt op het geven van advies, terwijl de clint daar eigenlijk zelf op had
moeten komen of misschien zelf dan iets anders had bedacht wat veel beter bij hem/haar zou
passen.
Sterke punten
Het samen zoeken naar oplossingen vind ik goed gaan. Als iets voor de clint niet goed loopt of te
nog te lastig blijkt te zijn vraag ik of ze zelf een idee hebben hoe ze dat voor zichzelf makkelijker
kunnen maken. Ook proberen ik te zoeken naar wat erachter zit; hoe het komt dat het voor de clint

lastig is. Bij de ene clint lukt het mij makkelijker om concrete doelen per week op te stellen en die
aan te passen dan bij de ander. Ik heb gemerkt dat het echt verschil maakt en beter lukt als ze zelf de
oplossingen bedenken dan dat ik het ze opleg. Aan het eind van een gesprek kon ik vaak al merken of
iemand er echt voor zou gaan of niet.

Competenties en beroepsrollen
Met deze praktijkervaring heb ik gewerkt aan de volgende competenties gewerkt van de beroepsrol
behandelaar:
Competentie 1: Dit heb ik gedaan door alle gegevens te verzamelen en te analyseren.
Competentie 2: Ik heb behandeldoelen besproken en op basis van Richtlijnen Gezonde Voeding en
afvallen gebaseerd. Na elke stagedag heb ik nagedacht over wat goed en wat minder goed ging.
Competentie 3: Ik heb een voorbeelddagmenu gemaakt, waarbij ik rekening heb gehouden met hun
eigen voedingspatroon, en het aan de clinten meegegeven.
Competentie 4: Ik begeleid de clint bij het uitvoeren van het voorbeelddagmenu en gebruik
Motivational Interviewing om ze te coachen.
Competentie 5: Ik vraag regelmatig of de adviezen aansluiten bij de clint en of ze misschien iets
zouden willen veranderen. Als de behandeling niet werkt bespreek ik samen met de clint hoe we
het anders aan zouden kunnen pakken.

Feedback
Marga Alkemade, manager Aarts sport en deelneemster van de cursus. E-mail: pipamar@online.nl

Mayra Kroonen heeft sinds begin april stage bij ons gelopen als voedingscoach waarmee zij de
afslankgroep bij Aarts Sport heeft begeleid. Zij deed dit op professionele en betrokken wijze. De
groep die uit 10 mensen bestond kreeg een formulier aangeboden waarmee ieder zijn eetpatroon
over een periode van 3 dagen diende in te vullen. Aan de hand daarvan werd een voedingsadvies op
maat vastgesteld. Daarnaast kregen we een pakket mee met veel voedingsmiddelen ingedeeld in bij
voorkeur, middenweg en bij uitzondering. De adviezen waren vrijblijvend wat als zeer prettig werd
ervaren. Na een paar weken was er zichtbaar resultaat wat duidelijk naar voren kwam tijdens de
twee wekelijkse sessie waarin zij met ieder persoonlijk de ervaringen doornam. Mayra nam voor
deze sessies ruimschoots de tijd en was zeer flexibel in haar agenda. Ikzelf was 1 van de mensen die
door haar begeleid is en mede dankzij bovengenoemde heb ik met veel plezier en zonder zichtbare
moeite haar voedingsadviezen opgevolgd hetgeen geleid heeft tot minder vetpercentage en minder
kilos.

Beeld

Flyer van de cursus en links sta ik samen met PT Melinda.


5

Urenverantwoording
Taak
Kennismakingsgesprek met
Brigitta Delwel, eigenaresse
Aarts Sport Hillegom +
uitwerken idee
Informatiebijeenkomst
Analyseren
voedingsdagboekjes + maken
voorbeelddagmenus
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Consulten + uitwerken
Congres Hoe start ik een eigen
praktijk?
Totaal

Datum
19-03-2015

Tijdsduur
1,5 uur

26-03-2015
Tussen 01-06-2015 en 08-04-
2015

1,5 uur
15 uur

09-04-2015
16-04-2015
23-04-2015
30-04-2015
07-05-2015
19-05-2015
21-05-2015
28-05-2015
02-05-2015
11-05-2015
18-05-2015
25-05-2015
20-03-2015

3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur

57 uur

Bijlage 1

Bijlage 2
Uitleg bij het voedingsdagboek
Als u inzicht wilt krijgen in uw voedingspatroon kan het handig zijn een voedingsdagboek bij te
houden. In het voedingsdagboek houdt u gedurende 2 doordeweekse dagen en 1 weekenddag bij wat
u eet en drinkt.
Noteer alles wat u eet en drinkt
Voor een zo goed mogelijk resultaat is het belangrijk dat u alles noteert in het voedingsdagboek, dus
letterlijk elk glaasje water, elk snoepje, elk klontje suiker in de thee etc. Probeer dit zo eerlijk mogelijk
te doen, niets is gek of raar. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Geef de hoeveelheden aan
Vermeld de hoeveelheden ook zo nauwkeurig mogelijk. Dus niet: avondeten: een bord aardappelen
met snijbonen en kipfilet. Maar wel: 200 gram gekookte aardappelen met 2 opscheplepels snijbonen
en 75 gram kipfilet.
Productsoorten
Geef ook zo precies mogelijk aan welk productsoort u gebruikt. Dus niet: twee boterhammen met
kaas. Maar wel: twee volkoren boterhammen, besmeerd met margarine en op elke boterham een plak
40+ kaas van 15 gram. Ook niet: 1 glas melk. Maar wel: 1 glas halfvolle melk. Kijk ook goed op de
verpakkingen, daar staat het vaak duidelijk aangegeven.
Hoe werkt het?
Print het dagboek uit en schrijf na elke maaltijd of tussendoortje op wat u gegeten en gedronken hebt.
U kunt het dagboek uiterlijk 2 april afgeven bij Aarts Sport of inscannen en mailen naar
mayrakroonen@hotmail.com.

GEGEVENS

ALALLGEMEEN

Naam

Adres
Email
Geboortedatum
Lengte en gewicht

Beroep, wat en hoeveel uur


per week

ACTIVITEIT

Vervoersmiddelen
Naar werk en overig. Hoeveel
kilometer per keer

Buiten activiteiten, (bv


boodschappen, wandelen,
hoeveel uur per week)
Huishoudelijke activiteiten
wat, wie en hoe vaak per
week.
Sporten, wat en hoeveel uur
per week

Voorbeeld
MAALTIJD

ONTBIJT

ONTBIJT

HOEVEELHEID
Tijd: 07:00

Halvarine Blue band

3 snee (dun)

Chocopasta puur

Laag per 2 snee

Kaas Goudse 40+

1 grote voorgesneden plakken

Melk halfvol

2 grote glazen

Thee met suiker

1 Kopje 1 klontje

Brood

3 snee

TUSSER

TUSSENDOOR

Tijd: 10:00

XL Cappuccino met suiker

1 x

Koekjes speculaas (klein)

2 x

LUNCH

TUSSENDOOR

Tijd: 13:00

Tomatensoep met ballen


Stokbrood
Kruidenboter

1 grote kom
3 stuks
dik besmeerd
1 glas 1 klontje

MIDDAGETEN

Thee met suiker

TUSSOR

TUSSENDOOR

Tijd: 17:00

Drop muntdrop

10 stuks

Koffie

1 Kop

AVONDETEN
LASAGNA AH
Voorverpakt.

1,5 groot bord

Salade van komkommer

komkommer

Dressing kant en klaar Remia honing dille

2 Eetlepels

COLA

2 Glazen

TUSSENDOOR
TUSSER

Tijd: 17:00

Tijd:21:00

Appel

1 kleine

SINAS LIGHT

1 Glas

10

Bijlage 3
Clint 1
Leeftijd: 50
Lengte: 1.65 m
Gewicht: 64 kg
BMI: 23,9
Doel: afvallen.; onder de 60 kg.
Energiebehoefte: 1900- 500 = 1400 kcal
Opmerkingen:
Laag in energie
Weinig vezels, koolhydraten en vet
Aanbeveling:
Neem 2 stuks fruit per dag, mag ook nog met een extra vruchtensap
Eet veel groente; tenminste 200 gram per dag
Neem 400 ml mager melkproduct per dag
Laat de alcohol staan
Gewicht
Begin: 64,5 kg
16 april: 64,2 kg
23 april: 62,6 kg
30 april: 62,0 kg
7 mei: 63,4 kg
14 mei: 21 mei: 63,0 kg
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni

30 april
Veel afgevallen door stress, nu stress iets minder, gaat ook beter met vriend.
s Avonds vaak nog honger, dus nu wat dingen bijgevoegd voor TD
vergeet vaak te eten door drukte overdag
21 mei
Gaat goed, weer ietsje afgevallen. Eet nu overdag iets beter en s avonds yoghurt.
Dag 1 (24-3)
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Natrium

Totaal tov richtlijn


Dag 1

1.379

53

176

47

Richtlijn

1.400

46 - 128

> 204

47 - 94

21
< 23

15,4

2.289

40,0

< 2.400

11

Dag 2 (22-3)
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Natrium

11

16,2

1.916

Totaal tov richtlijn


Dag 2

1.380

74

171

32

Richtlijn

1.400

46 - 128

> 204

47 - 94

koolh

vet tot

< 23

40,0

< 2.400

vezels

Natrium

Dag 3 (21-3)
energie

eiwit

vet vz

Totaal tov richtlijn


Dag 3

1.127

37

165

30

15,1

1.839

Richtlijn

1.400

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

< 2.400

Voorbeeldmenu clint 1
Ontbijt
1 bruine boterham met halvarine en mager beleg naar keuze
250 ml sinaasappelsap
Tussendoor s ochtends
1 stuk fruit
400 ml water/thee/koffie zonder suiker
Lunch
2 boterhammen bruin met halvarine en mager beleg naar keuze
(zie voorkeurslijst)
200 ml mager melkproduct
onbeperkt rauwkost (tomaatjes, komkommer, paprika, radijsjes)
250 ml water/thee/koffie zonder suiker
Tussendoor s middags
1 stuk fruit (voor druiven, bessen etc: 100 gram)
onbeperkt rauwkost
250 ml water/thee/koffie zonder suiker of light frisdrank
Avondeten
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels
Saus: rode sauzen
250 ml water/thee/light frisdrank

12

Tussendoor s avonds
200 ml mager melkproduct
(yoghurt, kwark, yoghurtdrink)
OF
een pakje sultana, evergreen, time-out,
een stuk fruit, 1 bruine boterham met mager beleg.
Rauwkost
250 ml water/thee/koffie zonder suiker

Clint 2
Leeftijd: 63
Lengte:
Gewicht:
BMI: 23,3
Doel: afvallen
Energiebehoefte: 2000-500= 1500
Opmerkingen:
Goed eetpatroon en goed groente en fruit
Teveel verzadigd vet
Aanbeveling:
Kies s avonds voor mager vlees; tartaar i.p.v. gehakt
Doordeweeks: 1 glas wijn. Weekend: 2 glazen
Neem max. 1 plak kaas per dag
Neem max 3 stuks fruit per dag
Laat het lekkers zoveel mogelijk weg
Gewicht
Begin: 68,6 kg
16 april: 69,5 kg
23 april: 68,1 kg
30 april: 67,6 kg
7 mei: 67,8 kg
14 mei: 21 mei: 67,4 kg
28 mei:
4 juni:
11 juni:
18 juni:
21 mei
5 mensen verloren, daardoor 3 wijntjes op een avond.
Voelt zich vaak schuldig na wat ongezonder eten, bijv. kaasfondue.

13

Dag 1: 3-4
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

water

Totaal tov richtlijn


03-04-2015

1.542

62

149

54

17

31,2

1.636

Richtlijn

1.500

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

> 1.500

koolh

vet tot

Dag 2: 7-4
energie

eiwit

vet vz

vezels

water

Totaal tov richtlijn


07-04-2015

2.416

74

275

89

34

24,5

2.011

Richtlijn

1.500

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

> 1.500

koolh

vet tot

Dag 3: 8-4
energie

eiwit

vet vz

vezels

water

Totaal tov richtlijn


08-04-2015
Richtlijn

2.262
1.500

69

246

87

43

24,9

2.257

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

> 1.500

Clint 2
Voorbeeldmenu

Ontbijt
45 gr havermout
200 ml sojamelk
fruit
200 ml sinaasappelsap
Tussendoor s morgens
Koffie verkeerd
1 stuk fruit
Lunch
2 bruine boterhammen met blue band en mager beleg of 1 plak kaas
onbeperkt rauwkost
400 ml water/thee

14

Tussendoor s middags
2 stuks fruit
Avondeten
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels
Saus: rode sauzen
Tussendoor s avonds
Doordeweeks: 1 glas wijn
Weekend: 2 glazen wijn

Clint 3
Leeftijd: 53
Lengte: 1.69
Gewicht: 76
BMI: 26,6
Doel: afvallen; 0,5 kg per week
Energiebehoefte: 2000 500 = 1500 kcal
Vragen:
Eet je s avonds geen jus of saus? Geen vlees?
Heb je al eens eerder een dieet gevolgd? Hoe was dat en hoe kijk je er nu tegenaan? Wat
vind je het moeilijkst?
Opmerkingen:
Vezels iets te weinig, maar al behoorlijk goed
Iets te weinig melkproducten
Aanbeveling:
Eet nog 1-2 stuks fruit extra
Neem i.p.v. chocolade een klein schaaltje magere yoghurt/kwark
Afspraken:
Geen chips meer in het weekend, in plaats daarvan 2 stuks fruit of pakje evergreen, sultana
s avonds een schaaltje magere yoghurt
meer (mager) vlees of vis s avonds in kleine stukjes

7 mei:

Avonden moeilijk
Overdag ging goed.
Gaat op vakantie naar Tenerife.
Gewicht
Begin: 80 kg
16 april: 79 kg
23 april: 78,9 kg
30 april: 7 mei: 78,6 kg
14 mei: 21 mei:
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni

15

Dag 1: 8 april
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

water

Totaal tov richtlijn


08-04-2015
Richtlijn

1.815
1600

58

231

67

46 - 128

> 204

47 - 94

28
< 23

28,5

1.938

40,0

> 1.500

Voorbeeld menu
Clint 3
Ontbijt
2 bruine boterhammen met mager beleg
koffie
thee
Tussendoor s morgens
Koffie/thee
Snelle Jelle of sultana, evergreen, time-out
Lunch
2 bruine boterhammen met mager beleg of 1 plak kaas
beker optimel drink
water/thee
Tussendoor s middags
Rauwkost en/of 1 stuk fruit
Cola light
Avondeten
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels gekookt (70 gram ongekookt)
Olie: 1 eetlepel
Saus: rode sauzen
Tussendoor s avonds
Elke dag:
200 ml magere yoghurt/kwark
Weekend:
2 stuks fruit of pakje evergreen, sultana
Laat de wijn staan of neem max. 1 glas

16

Clint 4
Leeftijd: 45
Lengte: 1.74 m
Gewicht: 108 kg
BMI: 35,7
Doel: afvallen; 0.5 kg per week
Energiebehoefte: 2300- 500= 1800 kcal
Opmerkingen:
Laag in energie, vet, koolhydraten en vezels
Weinig drinken
Aanbeveling:
Elke dag 200 gr. groente
Neem 2 stuks fruit per dag
Neem 400 ml mager melkproduct
Neem per dag 4 bruine boterhammen

30 april
met man praten en vragen om hulp
regelmatig geen zin om te koken, dus snackbar of chinees/ pizza
water drinken ging niet heel goed, druk
quinoa salade gegeten ipv brood
volgende week op vakantie
fruit gaat goed, ontbijt ook.

21 mei
Tussendoor het moeilijkst, rest gaat goed.
Gewicht
Begin: 108,9 kg
16 april: 106,9 kg
23 april: 107,2 kg
30 april: 106,7 kg
7 mei: 14 mei: 21 mei: 106,0 kg
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni

Dag 1: 10-4
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

water

10,8

1.317

Totaal tov richtlijn


10-04-2015

1.224

54

164

37

Richtlijn

1.800

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

> 1.500

17

Dag 2: 11-4
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

water

Totaal tov richtlijn


11-04-2015

1.575

71

210

45

Richtlijn

1.800

46 - 128

> 204

47 - 94

13

22,8

599

< 23

40,0

> 1.500

Dag 3: 13-4
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

water

Totaal tov richtlijn


13-04-2015
Richtlijn

1.413
1800

61

146

44

46 - 128

> 204

47 - 94

17
< 23

14,7

1.489

40,0

> 1.500

Clint 4
Voorbeeldmenu

Ontbijt
200 ml magere yoghurt
fruit naar keuze
1 bruine boterham met halvarine en mager beleg (zie voorkeuslijst)
Tussendoor s morgens
1 stuk fruit
200 ml optimel drink
200 ml water/thee
Lunch
2 bruine boterhammen met halvarine en mager beleg
eventueel een volkoren beschuit met mager beleg
250 ml water/thee/ light frisdrank
Tussendoor s middags
200 ml optimel drink of ander mager melkproduct (yoghurt, kwark, karnemelk, melk)
1 boterham met halvarine en mager beleg OF een pakje evergreen, sultana, time-out
etc.
Avondeten
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels

18

Saus: rode sauzen


300 ml water/thee/ light frisdrank
Tussendoor s avonds
2 zuurtjes
250 ml water/thee/light frisdrank

Clint 5
Leeftijd: 20
Lengte: 1.75
Gewicht: 62,5
BMI: 20,4
Doel: vetpercentage omlaag
Energiebehoefte: 2200 kcal
Opmerkingen:
Over het algemeen goed eetpatroon; goed groente en fruit.
Te weinig koolhydraten, teveel verzadigd vet.
Aanbeveling:
Kokos- melk en olie vervangen door gewone melk of alpro melk en olijf- of zonnebloemolie.
45 i.p.v. 25 gram havermout s ochtends
Elke dag tenminste 2 sneetjes (zuurdesem)brood of 2 volkoren wraps
Afspraken:
45 gram i.p.v. 25 gram havermout
tenminste 2-4 brood per dag
TD evergreen, sultana, rijstwafel, ontbijtkoek
kokosolie en kokosmelk vervangen door gewone
extra groente eten als je s avonds te weinig eet; paprika, tomaat, komkommer, radijs
vette tussendoortjes minderen; minder noten
23 april:
Gaat goed, groente eten gaat beter; s avonds vaak een hele paprika, sperziebonen uit blik of wok
groente. Eet meer koolhydraten ook, nu minder last van vreetbuien.
s Middags vaak nog trek, dan kan je nog zuivelproduct nemen en/of een extra stuk fruit.

7 mei:
Weekend is moeilijker, wel fruit.
Gewicht
Begin: 64,8 kg
16 april: 64,2 kg
23 april: 64,9 kg
30 april: 65,2 kg
7 mei: 65,2 kg
14 mei: 21 mei: 65,1 kg
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni

19

Dag 1: 27-3
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Na

Totaal tov richtlijn


27-03-2015
Richtlijn

1.547
2.200

63

186

54

18

30,0

1.759

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

koolh

vet tot

vet vz

vezels

45

16,8

2.391
< 2.400

< 2.400

Dag 2: 28-3
energie

eiwit

Na

Totaal tov richtlijn


28-03-2015

2.944

64

294

87

Richtlijn

2.200

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Dag 3: 31-3
energie

eiwit

Na

Totaal tov richtlijn


31-03-2015

2.225

80

177

130

Richtlijn

2.200

46 - 128

> 204

47 - 94

55
< 23

15,7
40,0

1.411
< 2.400

Voorbeeldmenu
Clint 5

Ontbijt
45 gr havermout
200 ml soja- of halfvolle melk
fruit
Tussendoor s morgens
Meergranen eierkoek of
evergreen, sultana, rijstwafel met beleg,
ontbijtkoek, time-out
Lunch
2 bruine boterhammen met mager beleg of vis
beker optimel drink
onbeperkt rauwkost

20

Tussendoor s middags
1-2 bruine boterhammen met mager beleg
onbeperkt rauwkost, zoals
paprika, komkommer, tomaat, radijsjes
1 stuk fruit
Avondeten
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels (70-90 gram ongekookt)
Saus: rode sauzen
Tussendoor s avonds
1 stuk fruit of een smoothie
onbeperkt rauwkost
Clint 6
Leeftijd: 50
Lengte: 1.71 m
Gewicht: 82,5 kg
BMI: 28
Doel: afvallen
Energiebehoefte: 2000-500= 1500 kcal
Aanbeveling:
Ma-woe-do niet drinken. De rest van de dagen max. 2 glazen, liefst 1
Geen shakes meer, maar 2 bruine boterhammen met halvarine en mager beleg
Neem 2 stuks fruit per dag
Eet veel groente; 200 gram per dag
Neem 400 ml mager melkproduct per dag
7 mei
Alcohol 2 -3 dagen niet, dat lukt goed.
Afspraken:
Avond ook nog wel koolhydraten, nu doet ze dat niet EN toetje
Gewicht
Begin: 82,5 kg
16 april: 81,6 kg
23 april: 81,2 kg
30 april: 7 mei: 80,4 kg
14 mei: 21 mei: 80,1 kg
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni

21

Dag 1: 11-4
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

water

Totaal tov richtlijn


11-04-2015
Richtlijn

694
1.500

53

63

24

4,9

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

2.731
> 1.500

Voorbeeldmenu
Clint 6

Ontbijt
2 boterhammen met halvarine en appelstroop, honing, jam
250 ml water/thee/koffie zonder suiker
Tussendoor s ochtends
1 stuk fruit (met bessen, aardbeien, druiven etc: 100 gram)
200 ml optimeldrink
200 ml water/thee/koffie zonder suiker
Lunch
1-2 boterhammen bruin met mager hartig beleg en halvarine
en salade OF groentesoep
250 ml water/thee/koffie zonder suiker
Tussendoor s middags
1 stuk fruit
250 ml water/thee/koffie zonder suiker/light frisdrank
Avond
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels
Sauzen: rode sauzen
Toetje: 200 ml mager melkproduct (optimel, magere yoghurt of kwark, karnemelk)
200 ml water/thee/light frisdrank
Tussendoor s avonds
1 stuk fruit OF een pakje evergreen, sultana,
time-out OF 2 koekjes
250 ml water/thee/koffie zonder suiker
of light frisdrank

22

Clint 7
Leeftijd: 64 jaar
Lengte: 1.68 m
Gewicht: 79 kg
BMI: 28 (goed als je 65 bent)
Doel: afvallen
Energiebehoefte: 2100 500= 1600 kcal
Vragen:
Welke yoghurt eet je? Halfvol?
Gebruik je zout bij het koken van de aardappelen?
Je hebt al eerder geprobeerd om af te vallen las ik, van vond je toen het moeilijkst? En hoe
kijk je daar nu tegenaan?
Opmerkingen:
Over het algemeen goed; mooie regelmaat, goed met snoeptomaatjes, roggebrood en 30+
kaas.
Iets teveel verzadigd vet, te weinig fruit en vezels.
Calorien zijn 2 van de 3 dagen al laag genoeg om af te kunnen vallen
Aanbeveling:
Eet nog 1-2 stuks fruit extra, bij voorkeur i.p.v. de snaai kaas/worst
Evt. yoghurt aanpassen (als dat nog niet mager is)
Afspraken:
Avond 1 stuk fruit i.p.v. snaai
Avondmaaltijd: voorkeurslijst.
23 april
Op dagen later eten; appel pas om half 5
Tweede week mei, afspraak huisarts
7 mei
Gaat heel goed
27 mei huisarts
Gewicht
Begin: 81,2 kg
16 april: 79,5 kg
23 april: 79,1 kg
30 april: 78,3 kg
7 mei: 77,7 kg
14 mei: 21 mei: 78,6 kg
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
Dag 1: 1 april
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Na

Totaal tov richtlijn


01-04-2015
Richtlijn

1.529

95

1600

46 - 128

164

49

> 204

47 - 94

23
< 23

18,3

2.127

40,0

< 2.400

23

Dag 2: 2 april
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Na

Totaal tov richtlijn


02-04-2015
Richtlijn

2.188

96

1600

289

46 - 128

> 204

68

25

23,2

3.989

47 - 94

< 23

40,0

< 2.400

Dag 3: 4 april
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Na

Totaal tov richtlijn


04-04-2015

1.571

66

229

41

15

Richtlijn

1600

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

17,4
40,0

2.295
< 2.400

Voorbeeldmenu

Clint 7
Regels:
Je mag altijd schuiven, zolang je de hoeveelheden en eetmomenten maar aanhoudt.
Over de hele dag:
1,5-2 L drinken (koffie, thee zonder suiker, water, light frisdrank)

Ontbijt
1 bruine boterham met becel en honing
thee
Tussendoor s morgens
1 snee roggebrood met becel en 30+ kaas
1 mandarijn
1 cappuccino
Lunch
2 bruine boterhammen met becel en mager beleg/vleeswaar
400 ml karnemelk
Tussendoor s middags
Cherrytomaatjes
1 appel (op dagen van laat avondeten, pas om 16.30 uur eten)
thee/water

24

Avondeten
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels (70-90 gram rauw)
Saus: rode sauzen
Olie: 1 eetlepel
Tussendoor s avonds
1 cappuccino
200 ml halfvolle melk
200 ml tonic light
1 koekje
23 april:
Op dagen later eten; appel pas om half 5
Tweede week mei, afspraak huisarts
27 mei huisarts

Clint 8
Leeftijd: 36 jaar
Lengte: 1.70 m
Gewicht: 93 kg
BMI: 32,2
Doel: afvallen; 0,5 kg per week
Energiebehoefte: 2600 kcal 500 = 2100 kcal.
Vragen:
Ben je al begonnen met afvallen?
Wat vind je het moeilijkst, als het gaat om afvallen?
Opmerkingen:
Goed bezig met het water drinken en magere producten.
Te weinig calorien, vezels, fruit, zuivel, brood en te veel koffie.
Aanbeveling:
Ontbijt
Extra eten: 2-3 sneetjes brood met beleg, 2x fruit, 200-300 ml halfvolle yoghurt of melk.
1-2x koffie vervangen voor iets anders (thee, melkproduct, water of sap).
Afspraken:
ochtend 1 boterham met beleg naar keuze
td ochtend 1 boterham met beleg naar keuze
td middag 1 fruit en optimel drink/ yoghurt
avond 1 fruit
avondmaaltijd: 200 gram groente, 150-200 gram aardappels/rijst/pasta, 75-100 gram vlees.
23 april
TD ochtend: lukt. Ontbijt 2x gelukt in 2 weken . zuivelproduct middag schiet erbij in, nu naar avond.
Schuiven mag altijd.
7 mei
Afwezig

25

Gewicht
Begin: 95,9 kg
16 april: 93,7 kg
23 april: 92,5 kg
30 april: 91,7 kg
7 mei: 14 mei: 21 mei: 91,8 kg
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
Dag 1: 27-3
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Totaal tov richtlijn


27-03-2015

1.459

86

193

40

11

13,8

Richtlijn

2.100

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

koolh

vet tot

Dag 2: 28-3
energie

eiwit

vet vz

vezels

Totaal tov richtlijn


28-03-2015

1.885

118

121

69

Richtlijn

2.100

46 - 128

> 204

47 - 94

koolh

vet tot

30

10,5

< 23

40,0

Dag 3: 30-3
energie

eiwit

vet vz

vezels

Totaal tov richtlijn


30-03-2015

1.285

46

89

81

Richtlijn

2.100

46 - 128

> 204

47 - 94

29
< 23

10,9
40,0

Voorbeeldmenu
Clint 8
Regels:
Je mag altijd schuiven, zolang je de hoeveelheden en eetmomenten maar aanhoudt.
Over de hele dag:
1,5-2 L drinken (koffie, thee zonder suiker, water, light frisdrank)

26

Ontbijt
1 bruine boterham met mager beleg
koffie
Tussendoor s morgens
1 bruine boterham met mager beleg
koffie
Lunch
Magere kwark met 30 gram (2 eetlepels) cruesli OF
2 bruine boterhammen met mager beleg
onbeperkt rauwkost, zoals tomaatjes, komkommer, paprika, radijsjes, rauwe
bloemkool
Tussendoor s middags
1 stuk fruit
1 cracker met 20+ kaas
Avondeten
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels (70-90 gram ongekookt)
Olie: 1 eetlepel
Saus: rode sauzen
Tussendoor s avonds
1 stuk fruit
200 ml magere yoghurt/kwark

Clint 9
Leeftijd: 35
Lengte: 1.71 m
Gewicht: 97 kg
BMI: 33
Doel: afvallen naar 80 kg
Energiebehoefte: 2200-500= 1700 kcal
Aanbeveling:
Neem 2-3 stuks fruit per dag
Eet veel groente; min 200 gram
Max. 1 plak 40+ kaas of max 2 plakken 20+
Neem 2x een mager melkproduct

Afspraken:
Elke 3 uur wekker zetten om te eten.
Probeer mensen uit je omgeving in te schakelen als je het moeilijk hebt

27

Gewicht
Begin: 97,8 kg
16 april: 96,1 kg
23 april: 30 april: 7 mei: 97,9 kg
14 mei: 21 mei: 28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
21 mei
avond eten koken met hello fresh gaat goed
ontbijt gaat goed.
Eten overdag gaat nog niet zo goed
chocola, koekjes en dropjes is lastig om te laten staan

Wekker zetten op gezette tijden om overdag te eten


Rond 16-16.30 uur 2 bruine boterhammen eten met bijv. 30+ kaas en 1 of 2 stuks fruit.
Na het werk eerst sporten, dan even rusten en daarna pas eten koken.

Dag 1: 11-4 (16-4)


energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Natrium

115

43

15,4

4.733

> 204

47 - 94

< 23

40,0

< 2.400

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Natrium

Totaal tov richtlijn


11-04-2015

2.236

Richtlijn

1.700

67
46 - 128

223

Dag 2: 13-4 (26-3)


energie

eiwit

Totaal tov richtlijn


13-04-2015

2.631

84

322

106

48

22,3

3.871

Richtlijn

1.700

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

< 2.400

28

Dag 3: 14-4 (25-3)


energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Natrium

Totaal tov richtlijn


14-04-2015

2.090

94

161

114

44

Richtlijn

1.700

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

19,0
40,0

2.726
< 2.400

Voorbeeldmenu
Clint 9

Ontbijt
1 bruine boterham met halvarine en mager beleg naar keuze
250 ml sinaasappelsap
Tussendoor s ochtends
1 stuk fruit
400 ml water/thee/koffie zonder suiker
Lunch
2 boterhammen bruin met halvarine en mager beleg naar keuze
(zie voorkeurslijst)
200 ml mager melkproduct
onbeperkt rauwkost (tomaatjes, komkommer, paprika, radijsjes)
250 ml water/thee/koffie zonder suiker
Tussendoor s middags
1-2 stuks fruit (voor druiven, bessen etc: 100 gram)
onbeperkt rauwkost
250 ml water/thee/koffie zonder suiker of light frisdrank
2 bruine boterhammen met Milner 30+ kaas.
Avondeten
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels
Saus: rode sauzen
Toetje: 200 ml mager melkproduct
(yoghurt, kwark, yoghurtdrink)
250 ml water/thee/light frisdrank

29

Tussendoor s avonds
1 bruine boterham OF snee
roggebrood met mager beleg EN/OF
een pakje evergreen, sultana, time-out,
OF 2 koekjes
250 ml water/thee/koffie zonder suiker

Clint 10
Leeftijd: 33
Lengte: 1.67 m
Gewicht: 88 kg
BMI: 31,5
Energiebehoefte: 2100- 500= 1600 kcal
Opmerkingen:
Weinig vezels
Veel energierijke dranken
Aanbeveling:
Meer groente en fruit
Minder energierijke dranken
Bruin brood
s Avonds mager vlees
Gewicht
Begin: 89,9 kg
16 april: 87,9 kg
23 april: 30 april: 7 mei: 87,8 kg
14 mei: 21 mei: 28 mei
4 juni
11 juni
18 juni

Dag 1: 10 april
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

water

Totaal tov richtlijn


10-04-2015
Richtlijn

1.588
1600

52

220

53

20

12,7

1.164

46 - 128

> 204

47 - 94

< 23

40,0

> 1.500

koolh

vet tot

vet vz

vezels

Dag 2: 9 april
energie

eiwit

water

Totaal tov richtlijn


09-04-2015
Richtlijn

1.550
1600

65

206

48

46 - 128

> 204

47 - 94

18
< 23

10,3
40,0

2.078
> 1.500

30

Dag 3: 7 april
energie

eiwit

koolh

vet tot

vet vz

vezels

water

Totaal tov richtlijn


07-04-2015
Richtlijn

1.839
1600

62

216

77

46 - 128

> 204

47 - 94

24
< 23

7,6
40,0

1.873
> 1.500

Voorbeeldmenu
Clint 10

Ontbijt
200 ml magere yoghurt met vruchten
1-2 bruine boterhammen met halvarine en mager beleg naar keuze (zie voorkeurslijst)
200 ml thee
Tussendoor s morgens
1 stuk fruit
200 ml sinaasappelsap
Lunch
1-2 bruine boterhammen met halvarine en mager beleg naar keuze
onbeperkt rauwkost
300 ml water/thee/light frisdrank
Tussendoor s middags
200 ml mager melkproduct (yoghurt, kwark, yoghurtdrink, karnemelk of melk)
1 stuk fruit (met bessen, aardbeien, druiven; 100 gram)
1 eierkoek
Avondeten
75-100 gram mager vlees of vis (zie voorkeurslijst)
200 gram groente
150-200 gram pasta/ rijst/ aardappels
Saus: rode sauzen
250 ml water/thee/light frisdrank
Tussendoor s avonds
200 ml thee/water/light frisdrank
1 koekje

31

32