MINGGU TARIKH

RANCANGAN TAHUNAN SAINS SUKAN TINGKATAN 4 TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN OBJEKTIF

CATATAN

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 1. Konsep 1.1 Definisi Sains Sukan 1.2 Kepentingan Sains Sukan

Aras 1 * Menyatakan maksud Sains Sukan * Menyatakan kepentingan Sains Sukan Aras 1 * Menyatakan Dasar Sukan Negara * Menerangkan Etika dalam Sukan Aras 2 * Memberi contoh aktiviti yang dapat meningkatkan patriotisme dalam sukan Aras 3 * Menentukan perbezaan tingkahlaku yang beretika dan tidak beretika Aras 1 * Menyatakan sejarah perkembangan Sains Sukan * Menerangkan ketiga-tiga tahap SPKK Aras 2 * Menjelaskan pertubuhan Sains Sukan * Mengetahui pertubuhan Sains Sukan dan peranan pertubuhan OBJEKTIF

a. Mencari maklumat b. Perbincangan

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 1.3 Dasar Sukan Negara 1.4 Etika Dalam Sukan 1.5 Patriotisme Melalui Sukan

a. Mencari maklumat b. Menonton tayangan video dan mengesan amalan etika c. Menyanyikan lagu "Malaysia Boleh" d. Folio Keratan Akbar

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 2. Sejarah Perkembangan 2.1 Sejarah Perkembangan Sains Sukan 2.2 Skim Persijilan Kejurulatihan Sukan Kebangsaan

a. Mencari maklumat b. Perbincangan

MINGGU

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN

AKTIVITI

CATATAN

TARIKH di peringkat antarabangsa, Asia dan Malaysia * Menjelaskan sekurang-kurangnya DUA objektif SPKK Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 2.3 Pengajian Sains Sukan di Institut Pengajian Tinggi 2.4 Sains Sukan dan Kerjaya Aras 1 * Menyenaraikan program Sains Sukan di IPT * Mengenalpasti peluang kerjaya sukan Aras 1 * Mendefinisikan sains anatomi dan fisiologi * Mengenalpasti struktur dan fungsi sistem-sistem tubuh Aras 2 * Menjelaskan hubungkait antara sistem-sistem tubuh Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi 2. Sistem Rangka 2.1 Komponen Sisitem Rangka 2.2 Fungsi Sistem Rangka Aras 1 * Mengenalpasti dan membezakan komponen-komponen sistem Rangka * Menerangkan fungsi sistem rangka Aras 2 * Mengklasifikasikan tulang-tulang mengikut bentuk * Memberikan contoh-contoh tulang bagi setiap klasifikasi tulang Aras 3 * Mengklasifikasikan tulang-tulang mengikut bentuk OBJEKTIF a. Mencari maklumat laman web www://moe.gov.my b. Ujian Bulanan Tunjang 1 c. Folio Keratan Akbar a. Soal jawab b. Mencari maklumat CD Human Body c. Mewarna folio sistem tubuh

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi 1. Pengenalan Anatomi dan Fisiologi 1.1 Sains Anatomi dan Fisiologi 1.2 Organisasi Struktur Manusia

a. Perbincangan b. Mencari maklumat CD Human Body c. Kuiz /permainan d. Mewarna folio sistem rangka

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi 2.3 Klasifikasi Tulang

a. Perbincangan b. melakar dan melabel AKTIVITI CATATAN

MINGGU TARIKH

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi

2.4 Struktur Tulang Panjang 2.5 Perkembangan Tulang

Aras 1 * Menerangkan struktur tulang panjang * Menyatakan kesan kekurangan mineral, vitamin dan hormon ke atas tumbesaran tulang Aras 2 * Menghuraikan proses pembentukan tulang * Menerangkan arah tumbesaran tulang Aras 3 * Membezakan struktur tulang panjang antara kanak-kanak dengan dewasa Aras 1 * Menerangkan jenis-jenis sendi * Menerangkan jenis-jenis pergerakan sendi Aras 1 * Mendefinisikan kecergasan dan komponennya * Menerangkan kepentingan kecergasan fizikal Aras 2 * Menyatakan kaitan antara komponen-komponen Aras 3 * Membandingkan komponenkomponen kecergasan fizikal

a. Perbincangan b. Mencari maklumat c, Mewarna Folio

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi 2.6 Jenis-Jenis Sendi

a. Perbincangan b. Mencari maklumat c. Ujian Bulanan Tunjang 2

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal 1. Pengenalan Kecergasan 1.1 Konsep Kecergasan Keseluruhan 1.1.1 Kecergasan Fizikal 1.1.2 Kecergasan Mental 1.1.3 Kecergasan Sosial 1.1.4 Kecergasan Emosi 1.1.5 Kecergasan Rohani 1.2 Kecergasan Fizikal 1.2.1 Definisi Kecergasan Fizikal 1.2.2 Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan dan Lakuan Motor MINGGU / TARIKH TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN

a. Perbincangan b. Mencari maklumat c. Folio Keratan Akbar d. Melakukan latihan kecergasan fizikal

OBJEKTIF

AKTIVITI

CATATAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal 2. Prinsip Latihan Fizikal 2.1 Prinsip Latihan Bebanan 2.2 Prinsip Perbezaan Individu 2.3 Prinsip Kekhususan 2.4 Prinsip Kebolehbalikan 2.5 Prinsip Kepelbagaian Latihan

Aras 1 * Menjelaskan dan menerangkan prinsip latihan fizikal Aras 2 * Menghuraikan prinsip latihan fizikal * Menjelaskan kepentingan mematuhi prinsip Aras 1 * Menyatakan kaedah latihan fizikal * Melakukan latihan aerobik dan latihan anaerobik * Menerangkan aktiviti latihan aerobik dan latihan anaerobik Aras 2 * Membandingkan latihan aerobik dan latihan anaerobik Aras 1 * Menyatakan kaedah latihan fizikal Aras 2 * Membandingkan cara lakuan latihan bebanan untuk mencapai kesan-kesan berlainan

a. Perbincangan b. Mencari maklumat laman web www://sportspecific c. Folio Keratan Akbar

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal 3. Kaedah Latihan Fizikal 3.1 Pengenalan 3.2 Kaedah Latihan Aerobik 3.3 Kaedah Latihan Anaerobik

a. Perbincangan b. Menonton video mengenai kaedah latihan

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal 3.4 Kaedah Latihan Litar 3.5 Latihan Bebanan 3.6 Perbandingan Antara Latihan Aerobik dan Anaerobik

a. Perbincangan b. Melakukan latihan mengikut kumpulan c. Ujian Bulanan Tunjang 3

MINGGU / TARIKH

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik

OBJEKTIF

AKTIVITI

CATATAN

1. Asas Kawalan Motor 1.1 Definisi Kawalan Motor 1.2 Jenis-Jenis Lakuan Motor 1.2.1 Lakuan Motor Tanpa Kemahiran 1.2.2 Lakuan Motor Berkemahiran

Aras 1 * Menyatakan difinisi kawalan motor * Menjelaskan kawalan motor * Menjelaskan proses kawalan postur dan pergerakan * Menjelaskan mekanisme pergerakan involuntari dan pergerakan voluntari * Menyenaraikan contoh-contoh pergerakan involuntari dan voluntari Aras 2 * Membezakan pergerakan involuntari dan voluntari * Mengkelaskan lakuan motor voluntari dan involuntari Aras 3 * Membandingkan pergerakan involuntari dan pergerakan voluntari

a. Perbincangan b. Demonstrasi c. Menjalankan eksperimen reflek tendon dan patela

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik 1.3 Pengkelasan Kemahiran Motor 1.3.1 Ketepatan Lakuan 1.3.2 Ciri-Ciri Pergerakan

Aras 1 * Menyatakan ciri kemahiran motor kasar dan halus Aras 2 * Mengenalpasti kriteria dan pengelasan kemahiran motor * Menyenaraikan contoh-contoh kemahiran motor kasar dan halus Aras 3 * Membandingkan kemahiran motor kasar dan halus

a. Perbincangan b. Folio Keratan Akbar c. Menjalankan aktiviti dan kemahiran motor halus/kasar d. Menjalankan aktiviti kemahiran diskrit, berterusan dan siri.

MINGGU / TARIKH

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik 1.3.3 Stabiliti Persekitaran

OBJEKTIF

AKTIVITI

CATATAN

Aras 1

a. Perbincangan

* Menyenaraikan contoh-contoh kemahiran terkawal dan luar kawal Aras 2 * Mengenalpasti kriteria dan pengelasan kemahiran motor Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik 2. Perkembangan Motor 2.1 Definisi Perkembangan Motor 2.2 Peringkat Perkembangan Kemahiran Motor 2.2.1 Prinsip-Prinsip Perkembangan Motor

b. Folio Keratan Akbar c. Menjalankan aktiviti kemahiran terkawal dan luar kawal

Aras 1 * Menyatakan definisi perkembangan motor * Menerangkan prinsip perkembangan kemahiran motor Aras 2 *Menyatakan proses perkembangan motor Aras 2 * Menyatakan tingkat-tingkat pencapaian motor

a. Perbincangan b. Mencari maklumat laman web www.upm.my c. Menjalankan tugasan mengikut kumpulan

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik 2.2.2 Tingkat-Tingkat Pencapaian Motor

a. Perbincangan b. Perbentangan tugasan mengikut kumpulan c. Ujian Bulanan Tunjang 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN * Skop peperiksaan mengikut keempat-empat tunjang dan mengikut format SPM * melengkapkan folio mewarna * melengkapkan folio keratan akbar AKTIVITI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU TARIKH

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 3. Pengurusan Sukan 3.1 Pengenalan 3.2 Sistem Pertandingan 3.2.1 Pertandingan Berbentuk

OBJEKTIF

CATATAN

Aras 1 * Menyatakan definisi pengurusan dan pengelolaan * Mengenalpasti sistem pertandingan

a. Perbincangan b. Mencari buku program sesuatu pertandingan c. Membina jadual

Kejohanan 3.2.2 Sistem Liga 3.2.3 Pertandingan Kalah Mati 3.2.4 Cabar Mencabar

Aras 2 * Menjelaskan fungsi pengurusan sukan * Menghuraikan kepentingan pengelolaan sukan * Memberikan contoh jadual pertandingan bagi permainan terpilih Aras 3 * Membandingkan dan membezakan kelebihan dan kekurangan setiap sistem pertandingan Aras 1 * Menyatakan peraturan am pertandingan MSSM Aras 2 * Menyenaraikan peraturan am MSSM Aras 3 * Menerangkan kepentingan undangundang dan peraturan pertandingan

pertandingan

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 3.3 Peraturan Am Pertandingan

a. Perbincangan b. Melayari laman web berkaitan peraturan am MSSM c. Membincangkan buku program pertandingan hoki MSSM d. Melengkapkan Folio Keratan Akbar a. Perbincangan b. Mencari maklumat dengan melayari laman web

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 4. Psikologi Sukan 4.1 Asas Psikologi Sukan 4.1.1 Konsep Psikologi Sukan 4.1.2 Peranan Psikologis Sukan 4.1.3 Kaitan Psikologi dan Prestasi TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN 4.2 Motivasi 4.2.1 Konsep Motivasi 4.2.2 Motivasi dan Ganjaran 4.2.3 Kemahiran Memotivasikan Diri

Aras 1 * Mendefinisikan psikologi sukan * Menjelaskan skop bidang psikologi sukan OBJEKTIF * Mendefinisikan konsep motivasi * Menyatakan ganjaran positif dan negatif Aras 2 * Menghuraikan peranan yang

MINGGU TARIKH

AKTIVITI c. Simulasi motivasi d. Melengkapkan Folio Keratan Akbar e. Pertandingan kumpulan - bina logo

CATATAN

Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 4.3 Kebimbangan 4.3.1 Konsep Kebimbangan 4.3.2 Proses Tafsiran Kebimbangan 4.3.3 Kemahiran Mengawal Kebimbangan 4.4 Atribusi 4.4.1 Konsep Atribusi 4.4.2 Dimensi Penyebab Atribusi 4.4.3 Kesan Atribusi

dimainkan oleh psikologi sukan * Menerangkan sumber-sumber motivasi dari segi intrinsik dan ekstrinsik * Menyatakan kepentingan kata-kata rangsangan diri untuk memotivasikan diri Aras 3 * Membezakan peranan pendidik psikologis sukan, penyelidik psikologi sukan dan psikologi sukan klinikal * Membezakan kesan ganjaran positif dan negatif Aras 1 * Mendefinisikan kebimbangan * Menyenaraikan kemahiran mengawal kebimbangan * Mendefinisikan atribusi * Menyenaraikan dimensi penyebab atribusi Aras 2 * Menyatakan situasi yang boleh menyebabkan kebimbangan * Menilai atribusi berdasarkan tiga dimensi penyebab Aras 3 * Mengaitkan atribusi dengan motivasi OBJEKTIF

- slogan - matlamat kumpulan - kata-kata rangsangan

a. Perbincangan b. membuat sesi temubual atlet sekolah c. Menjalankan sesi teknik mengawal kebimbangan d. Menonton video sesi teknik mengawal kebimbangan

MINGGU TARIKH

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN Tunjang 1 : Pengenalan Sains Sukan 4.4 Keagresifan 4.5.1 Konsep Keagresifan 4.5.2 Klasifikasi Keagresifan 4.5.3 Faktor Mempengaruhi Keagresifan

AKTIVITI

CATATAN

Aras 1 * Mendefinisikan keagresifan * Menyenaraikan ketiga-tiga jenis keagresifan * Menyenaraikan ketiga-tiga klasifikasi

a. Perbincangan b. Folio Keratan Akbar c. Menonton video permainan bola sepak dan menyenaraikan jenis-

keagresifan Aras 2 * Menjelaskan peranan faktor-faktor keagresifan Aras 3 * Membezakan ketiga-tiga jenis keagresifan Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi 3 Sistem Otot Rangka 3.1 Pengenalan 3.2 Jenis-Jenis Otot Aras 1 * Menyenaraikan komponen-komponen otot * Mengenalpasti jenis-jenis otot dan lokasi Aras 3 * Membezakan antara otot dan tendon * Menganalisis jenis-jenis otot dan lokasi Aras 1 * Menyenaraikan ciri-ciri otot rangka yang utama * Menamakan dan mengenalpasti lokasi otot Aras 2 * Menerangkan lekatan proksimal dengan lekatan distal OBJEKTIF * Menamakan lokasi lekatan proksimal dan distal bagi otot utama * Membezakan lokasi lekatan proksimal dan distal bagi otot utama Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi 3.6 Interaksi otot-otot dalam pergerakan rangka Aras 1 * Menyatakan interaksi otot dalam

jenis keagresifan d. Ujian Bulanan Tunjang 1

a. Perbincangan b. Mencari maklumat dari CD Human Body c. Melengkapkan folio mewarna

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi 3.3 Ciri-Ciri Otot Rangka 3.4 Otot-Otot Rangka Utama 3.5 Lekatan Otot

a. Perbincangan b. Melengkapkan folio mewarna c. Mencari maklumat dari CD Human Body d. Memadan dan melabel lokasi otat utama

MINGGU TARIKH

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN

AKTIVITI

CATATAN

a. Perbincangan b. Demonstrasi pergerakan

3.7 Penguncupan Otot Rangka

pergerakan rangka * Membezakan jenis-jenis penguncupan Aras 2 * Menunjukkan peranan otot utama dalam pergerakan * Mengenalpasti jenis fiber otot yang digunakan bagi sesuatu pergerakan * Mencirikan fiber otot sentak cepat dan sentak lambat Aras 1 * Menyatakan organisasi sistem saraf * Mengklasifikasikan sistem Saraf * Menerangkan fungsi dendrit, akson sdan badan sel Aras 2 * Menghuraikan urutan proses sistem saraf apabila menerima rangsangan

menunjukkan peranan otot

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi 4 Sistem Saraf 4.1 Klasifikasi Sistem Saraf 4.2 Fungsi Sistem Saraf 4.3 Struktur Neuron

a. Perbincangan b. Membina struktur neuron c. Membina proses transmisi dari neuron ke neuron d. Membina proses transmisi impuls dari neuron ke otot

MINGGU TARIKH

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

CATATAN

Tunjang 2 : Anatomi dan Fisiologi 8. Sistem Tenaga 8.1 Pengenalan 8.2 Penghasilan Adenosin Trifosfat

Aras 1 * Menyatakan konsep tenaga * Mengenalpasti bentuk-bentuk tenaga * Menyatakan sumber tenaga untuk membina ATP Aras 2

a. Perbincangan b. Mencari maklumat c. Melakukan latihan fizikal d. Ujian Bulanan Tunjang 3

* Menerangkan tenaga yang digunakan untuk aktiviti manusia * Membandingkan dan membezakan tiga cara ATP dihasilkan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL *Melengkapkan Folio Mewarna untuk dihantar Aras 1 * Mendefinisikan pemakanan sukan * Menyatakan kepentingan pemakanan kepada prestasi atlet Aras 1 * Menamakan jenis zat-zat makanan Aras 2 * Menjelaskan sistem tenaga dan simpanan tenaga yang diperlukan dalam acara yang berkaitan Aras 1 * Menamakan jenis zat-zat makanan Aras 2 * Menjelaskan sistem tenaga dan simpanan tenaga yang diperlukan dalam acara yang berkaitan OBJEKTIF a. Perbincangan b. Melukis piramid makanan c. Folio Keratan Akbar d. Mencari maklumat a. Perbincangan b. Mencari maklumat c. Folio Keratan Akbar

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal 4 Pemakanan Sukan 4.1 Definisi 4.2 Keperluan Nutrien dan Pemakanan Seimbang Tunjang 3 : Persediaan Fizikal 4.3 Tenaga Bagi Manusia

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal 4.4 Karbohidrat, Lemak dan Protein 4.5 Vitamin dan Mineral 4.6 Air dan Elektrolit

a. Perbincangan b. Mencari maklumat c. Folio Keratan Akbar

MINGGU TARIKH

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN

AKTIVITI

CATATAN

Tunjang 3 : Persediaan Fizikal 4.7 Pemakanan sebelum, Semasa dan Selepas Latihan dan Pertandingan 4.8 Bantuan Ergogenik Dalam Pemakanan

Aras 1 * Menamakan makanan yang sesuai diambil sebelum, semasa dan selepas pertandingan Aras 3 * Menghubungkaitkan keperluan nutrien dengan acara sukan yang

a. Perbincangan b. Mencari maklumat c. Folio Keratan Akbar d. Ujian Bulanan Tunjang 3

berkaitan * Merancang satu program pemakanan dalam latihan dan pertandingan Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik 3 Pembelajaran Motor 3.1 Definisi 3.2 Pembolehubah Pembelajaran Kemahiran Motor

Aras 1 * Mendefinisikan pembelajaran kemahiran motor * Mengenalpasti jenis-jenis lengkuk pembelajaran Aras 2 * Membuat inferens proses pembelajaran berdasarkan lengkok pembelajaran kemahiran prestasi motor

a. Perbincangan b. mencari maklumat

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik 3.2 Pembolehubah Pembelajaran Kemahiran Motor 3.2.1 Perbezaan Individu 3.2.2 Jenis-Jenis Pemindahan Pembelajaran

Aras 1 * Menyatakan jenis-jenis pemindahan pembelajaran Aras 2 * Menerangkan aspek-aspek perbezaan individu Aras 3 * Mengklasifikasikan perbezaan individu OBJEKTIF

a. Perbincangan b. mencari maklumat c. Menjalankan eksperimen tentang pemindahan pembelajaran

MINGGU TARIKH

TUNJANG / TAJUK / KANDUNGAN

AKTIVITI

CATATAN

Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik 4 Asas Biomekanik 4.1 Ciri-Ciri Sistem Mekanikal Jasad 4.1.1 Ciri-Ciri Sistem Mekanikal Jasad

Aras 1 * Mendefinisikan dan menyenaraikan sistem tuas * Menghubungkait tuas kelas pertama dengan pergerakan jasad

a. Perbincangan b. mencari maklumat c. Menjalankan eksperimen berkaitan jenis tuas

Aras 2 * Menghubungkait kelas tuas kedua dengan pergerakan jasad * Menghubungkait kelas tuas ketiga dengan pergerakan jasad Tunjang 4 : Lakuan Motor dan Biomekanik 4.2 Deskripsi Pergerakan Asas Aras 1 * Menyenaraikan ciri-ciri sistem Aras 2 * Memberi contoh tuas anatomi dan mekanikal * Memberi contoh jenis-jenis pergerakan asas sendi Aras 3 * Membandingkan dan mengaitkan ciri dan fungsi klasifikasi dengan pergerakan jasad

a. Perbincangan b. mencari maklumat c. Menjalankan eksperimen diskripsi pergerakan asas d. Menjalankan aktiviti bagi pergerakan liner dan rotasi e. Menghantar Folio Keratan Akbar f. Ujian Bulanan Tunjang 4 * Peperiksaan merangkumi keseluruhan tunjang mengikut format SPM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

* Membuat ulangkaji setiap tunjang * Membina peta minda (tugasan individu)