Speciale Introductie Uitgave Jaargang 3/ Nummer 0/ september 2003

CIWorld

1

REDACTIONEEL

Colofon Com’info is het officiële orgaan van SV Contact, de studievereniging van Communicatie– en Informatiewetenschappen in Utrecht. Hoofdredacteur: Mark Topper Eindredacteur: Mariska Swart Secretaris: Jeroen Steeman Penningmeester: Mark Topper Lay-out: Mariska Swart Redactie: Talitha Koek Michiel Kraaikamp Roosmarie Scheepers Fabian de Graaf Dirk-Jan Zom Aan dit nummer werkten verder mee: Talitha Koek Joost Bloemendal Susannah Burnette Belinda Mulder Linda Kumeling En overige leden introcie Contact via Redactie@svcontact.nl Of postbus KNG 29 (boven postvakjes) Een nieuw begin… Het succes bij de integratie in een nieuw sociaal systeem is afhankelijk van de eerste indrukken. Wat vinden mensen van jou en wat vind jij van de mensen. Een introductie is zo’n eerste moment. Schuifelend komen mensen de eerste dag de zaal van universiteit in. Sommigen voor het eerst, anderen hebben al meegelopen. Toch is het ook voor die mensen de eerste keer dat ze de meeste anderen zullen zien. Kijk maar goed, je zult deze mensen nog vaak zien dit jaar! Een veel gehoorde klacht is dat introductie saai zijn, dat je allemaal stomme spelletjes moet doen, dat je “ontgroend” wordt en dat het pas echt stoer is om met de kop tegen de wind te gaan en vooral niet mee te doen. Jammer! Want ik heb in al die jaren gemerkt, dat de beste, leukste, knapste, interessantste en succesvolste studenten waren, zij die tijdens de intro zich ondergedompeld hebben in het introduceren. Veel vrienden gemaakt van dag een, die zich wisten te verzetten tegen de studie met beleid. Je weet wel afgeven op het vak, zeuren over de docent, maar wel in een Opleidingscommissie plaatsnemen en het gewoon in de gezicht van de docent zeggen wat er mis is. En natuurlijk wel even tussen de bedrijven door het vak halen. Daarnaast moet namelijk gefeest, versierd, gewerkt en vakantie gevierd worden. En niet te vergeten actief worden bij de studievereniging. Met volle teugen genieten van 4 (of meer natuurlijk) fantastische jaren. Een nieuw begin … maak er het beste van! Mark Topper, hoofdredacteur

Ook lid worden? Voor meer info kijk je op www.svcontact.nl

2

COM’INFO

Hallo nieuwe CIW’ers! Met veel plezier heten wij jullie welkom in de wondere wereld die CIW heet. In de komende dagen gaan jullie, tijdens de introductie van de faculteit en (als je meegaat) die van SV Contact, elkaar echt leren kennen. Voor de introductie van SV Contact hebben wij het pittoreske plaatsje Putten uitgekozen, Achtergrond informatie van de Waag Society waar anders toch nooit wat gebeurt…. Lezing Henk van Zeijts van De Waag (woe 3sep, 13:00uur) Ons thema van dit jaar is CIWorld. Jullie zullen al snel merken dat CIW als studie erg internationaal gericht is en tijdens het kamp zal je ook op diverse plaatsen van de wereld komen. In dit boekje vinden jullie het programma van de faculteitsintroductie en die van het kamp. Verder vinden jullie er ook het CIW-lied, interessante wetenswaardigheden over CIW en heel veel ander vertier. Wij hopen dat jullie elkaar na de komende dagen een beetje hebben leren kennen en met veel plezier jullie eerste CIW-jaar in zullen gaan. Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om het aan je mentor of aan een van ons te vragen. Namens de introcommissie, Susannah Burnette De Waag Society voor oude en nieuwe media is een kennisinstituut op het snijvlak van cultuur en technologie in relatie tot de maatschappij, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. De Waag wil zo een bijdrage leveren aan het ontwerp van de informatiemaatschappij. Hierbij kijken zij niet zo zeer naar de technologie, maar naar de mogelijkheden van de mens, hun creativiteit en hun cultuur. Deze wisselwerking tussen de technologie en de cultuur is de drijvende kracht van de Waag Society bij al haar werkzaamheden. De Waag is opgericht in 1994 en is gevestigd op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Zij verrichten onderzoek en ontwikkelen nieuwe concepten en toepassingen en initieert het debat door het publiek op het snijvlak van oude en nieuwe media. Hun programma richt zich op de vraag hoe mensen zich kunnen uitdrukken, hoe zij kunnen leren en hoe zij kunnen samenwerken met (nieuwe) media.

3

COM’INFO

Wie – Wat – Waar - Wegwijzer
Hieronder een aantal instellingen en personen waar je tijdens je studietijd terecht kan voor de meest uiteenlopende zaken. Wat ze doen, waar ze zitten en hoe je ze kunt bereiken even op een rijtje gezet. Studeren Bijv. (Her)inschrijven voor een opleiding Uitschrijven voor een opleiding Geldzaken Keuzes maken Na het afstuderen Bijv. Arbeidsmarktoriëntatie Promoveren Naast het studeren Bijv. Studentenorganisaties Utrecht Studiestad Bijverdienen naast je studie Contact Postadres: Postbus 80125 3508 TC Utrecht Telefoon: (030) 253 7000, maandag tot en met vrijdag 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Fax: (030) 253 2627 E-mail: studentenservice@ssc.uu.nl Internet: www.uu.nl/ssc

Studenten Service Centrum (SSC)
Het Studenten Service Centrum is voor studenten, studentenorganisaties, medewerkers en college van bestuur het centrale aanspreekpunt op het gebied van studentenvoorzieningen. Deze doelgroepen kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en trainingen. Daarnaast voeren we besluiten namens het college van bestuur uit.

Informatie voor (aanstaande) studenten over:

Bezoekadres binnenstad: Pnyx, Achter Sint Pieter 25 geopend van maandag tot en met vrijdag,10.30-17.00 uur

Centrum voor informatisering en Mediagebruik (CIM)
Het CIM biedt medewerkers en studenten faciliteiten voor onderwijs en onderzoek op het gebied van automatisering en multimedia. Contact CIM - Centrum voor Informatisering en mediagebruik Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren Kromme Nieuwegracht 80 3512 HM Utrecht

4

COM’INFO

Letteren Bibliotheek (LB)
Bibliografieën, catalogi, tijdschriften, naslagwerken en internetbronnen geselecteerd voor de afzonderlijke opleidingen en specialisaties van de Faculteit der Letteren. Contact Drift 27 3512 BR UTRECHT tel. (030) 253 6200 e-mail: let.bib@let.uu.nl Openingstijden: ma. t/m do. 9.00-22.30 uur vr. 9.00-17.00 uur za. 9.00-12.00 uur Uitleen en informatie: tel. (030) 2536115 lb.uitleen@let.uu.nl Openingstijden: ma. t/m wo. 9.00-17.00 uur do. 9.00-20.30 uur vr. 9.00-17.00 uur za. 9.00-12.00 uur

Namen en Adressen
Studieadviseur Dorothée Luykx-Duijn Opleidingen: Nederlands en Communicatie- en informatiewetenschappen Adres: Trans 10, kamer 1.20 Telefoon: 030 - 2536291 E-mail: dorothee.luykx@let.uu.nl Spreekuren: dinsdag 11.00-12.00 uur en speciaal voor deeltijders op afspraak op dinsdag- of donderdagavond Telefonisch spreekuur: dinsdag van 10.00-11.00 uur Alle andere adressen van docenten en medewerkers zijn te vinden via het studiepunt letteren. www.let.uu.nl/studiepunt Hier vind je ook informatie over andere dingen op alfabet en op onderwerp gerangschikt.

StudiePunt Letteren
Het StudiePunt Letteren is er voor de inschrijving van cursussen, maken van afspraken met de studieadviseurs, readerverkoop en allerlei andere vragen omtrent de studie. Contact Drift 8 3512 BS UTRECHT tel. (030) 253 6285 e-mail: studiepunt@let.uu.nl website: http://www.let.uu.nl/studiepunt Openingstijden: Ma.t/m vr. 10.00-16.00 uur

5

COM’INFO

Van het bestuur
Beste eerstejaars CIWer, Met de naam CIWer zul je in je studietijd veel aangesproken worden. Je hebt namelijk gekozen voor de opleiding Communicatie- en Informatie Wetenschap aan de faculteit Letteren. Een erg veelzijdige studie. Je leert veel over communicatie op het gebied van nieuwe media, film, televisie en in onze eigen Nederlandse taal. Speciaal voor de studie CIW is er de studievereniging Contact. Het lidmaatschap van Sv Contact is zeker een toegevoegde waarde aan je studietijd. Sv Contact zorgt voor heel wat gezelligheid door de feesten en het jaarlijks terugkerend gala. De activiteiten commissie organiseert borrels en studiegerelateerde excursies. Ook is de boekenkorting die Sv Contact geeft erg voordelig. Het is ook mogelijk om actief te worden binnen Sv Contact. Er zijn een tiental commissies die veel organiseren voor de leden van Sv Contact. Als je in een commissie zit kom je snel in contact met ouderejaars van CIW en het is ook erg leerzaam om een activiteit te organiseren. Als je interesse hebt, laat dit dan weten aan het bestuur en mail naar bestuur@svcontact.nl. Dit zijn de commissies van Sv Contact waarbinnen je actief kunt zijn: Commissies binnen Sv Contact: • Feest commissie • Activiteiten commissie • Gala commissie • Web commissie • Smoelenboek commissie • Introductie commissie • Redactie van de comm’info • Buitenlandse reis commissie • Film/ Symposium commissie • Boeken commissie Afsluitend wil ik jullie allemaal veel plezier toewensen bij de facultaire intro en op het introductiekamp van Sv Contact. Geniet ervan en feest voordat je op 8 september in de collegebanken zult verschijnen. Namens het bestuur, Linda Kumeling Voorzitter Sv Contact

6

COM’INFO

Wanted
Twee eerstejaars studenten voor de Opleidingscommissie CIW Signalement: Gemotiveerd Sociaal Oplettend Verbaal kundig Wat is dat een Opleidingscommissie? In de OC (Opleidingscommissie) CIW is de medezeggenschap geïnstitutionaliseerd voor de opleiding…#Y?*Æ?! Oké dan nu even in gewoon Nederlands, de OC is een adviesorgaan bestaande uit studenten en docenten. Je kunt altijd naar een student-lid toe als je vragen, tips, klachten, complimenten of opmerkingen hebt over de opleiding CIW. Dit kan over docenten gaan, maar ook over andere dingen als roostering of het systeem. Kortom als student-lid van de OC heb je de belangrijke functie van spreekbuis voor al je mede studenten! Je kunt alles wat je hoort in de wandelgangen of van studenten zelf doorspelen naar de OC, waar in een vergadering het onderwerp wordt behandeld. Na behandeling geven ze een advies door aan het bestuur. Als OC-lid heb je de kans dingen te veranderen! Op het introkamp zullen Jago (huidig student-lid en mentor) en Belinda (ex-studentlid en Introductie Commissielid) rondlopen op zoek naar geschikte OC-leden! We will find you!!!!

Advertentie

7

COM’INFO

Het programma
Programma Facultaire Introductie
Dinsdag 2 september Vanaf 9.00 verzamelen op het Domplein 10.00 Aanvang Facultaire Introductie in het Academiegebouw Welkomswoord door Directeur Paul van den Hoven Presentatie Introductiecommissie 2003 Presentatie Studieadviseur Dorothee Luykx Presentatie Bestuur SV Contact 11.00 Indeling en wegsturen van de mentorgroepen 12.00 Verzorgde lunch in mentorgroepen op Lepelenburg 13.00-17.00 Facultaire introductie, zie schema 17.00 Facultatieve borrel in ’t Lieverdje (Nobelstraat 10) Woensdag 3 september 9.00 Verzamelen van mentorgroep en bagage droppen in KNG 29, 1.23 10.00 Docentenspel in ADD, zaal 2.02 11.00 Activiteiten met mentoren op locatie naar eigen keus 12.00 Lunch op locatie naar keuze (zelfvoorzienend) 13.00 Lezing Henk van Zeijts van De Waag in ADD, zaal 2.02 15.00 Facultaire introductie, zie schema 17.00 Bagage ophalen in KNG 29, 1.23 Vanaf 17.30 vertrekken de groepen richting de CIWorld in Putten!

Programma Kamp
Woensdag 3 september Van 9.00 tot 16.45 is er een facultair introductieprogramma, met onder andere een docentenspel en een rondleiding van het CIM waar je een account kunt aanmaken voor computergebruik op de universiteit. 17.30 18.00 Vertrek naar Putten vanaf Utrecht Centraal met je groepje. Aankomst station Putten Je mentor weet hopelijk de weg naar De Kleine Voordijk, anders moet je maar even kijken bij de routebeschrij ving (verderop in dit boekje). Aankomst op De Kleine Voordijk Zoek maar een leuk plaatsje uit om te gaan slapen vannacht en pak je spullen uit. Welkomstwoord van de introductie commissie en avondeten. De introductiecommissie heet je harte lijk welkom in onze CIWereld. Het avondeten is gemaakt door de kookploeg: chili con carne. Uitleg Moordenaartje en Voorbereiding bonte avond Je hebt tijd om samen met je groepje je act voor de bonte avond af te maken. De mentoren leggen nog iets uit over een superspannend spel! Bonte avond deel I, begin Moordenaartje Pauze Bonte avond deel II Einde bonte avond Tijd om je lekker uit te leven op de dansvloer en om even een praatje te maken met die ongelofelijk knappe medestudent(e).

19.00

19.30

20.30

21.00 22.00 22.15 23.00

8

COM’INFO

Donderdag 4 september 8.30 Opstaan eerstejaars en mentoren Lekker uitslapen is er niet bij er moet keihard gewerkt worden om elkaar beter te leren kennen! Geef alleen de introductie commissie wel de tijd om op te staan en te douchen. 9.00 Ontbijt Met koffie en eventueel een aspirientje! 9.45 CIWereldreis Aan de hand van je eigen mentor doe je voorzichtig je eerste stapjes in onze CIWereld. Samen met je groepje kom je op de mooiste plekken van onze aarde. 12.30 Lunch Voor iedereen een lekker hapje, met liefde klaargemaakt door de kookploeg. 13.30 Spellenronde Tijd om wedstrijdervaring op te doen in het circuit van het kimspel, plastieken, boomstamrollen, proei, lekker hapje yoghurt voeren, kaartje zuigen, ananasringen doorgeven, rijst doorgeven, kratje lopen en twister. 16.00 Einde spellenronde. Tijd om ff te chillen. 17.00 Mentortje versieren. Nee, niet mee naar bed krijgen, maar de originele betekenis van het woord. Pak slingers en alles wat je maar te pakken kunt krijgen en maak van je mentoren de mooiste kerstboom van Putten en omstreken. 18.00 BBQ ???? Feest! En een verrassing van het IC!

Vrijdag 5 september 8.00 Opstaan eerstejaars en mentoren 8.30 Ontbijt Met koffie! 9.30 Officiële sluiting introductie 2002 9.30 Inpakken en opruimen 10.00 Naar huis om lekker te slapen!

9

COM’INFO

Utrechtse nieuwe!
Bakvissen en pukkelkopjes die net terug zijn van Llorett de Mar, de Utrechtse terrassen stromen er vol mee in september. Nieuwe concurrentie op de toch al krappe kamermarkt, nieuwe OV gebruikers voor de toch al overvolle treinen, extra belasting voor roostering en de toch al overvolle collegezalen. Maar ook nieuwe studiegenoten die over vier jaar collega’s zullen zijn, nieuwe stadsinwoners die de uitgaansgelegenheden gaan kleuren en nieuw bloed voor de commissies van de studievereniging. Terrassen top 5: Lees mij! (Korte Minrebroederstraat 9) De Zaak Toque Toque tuinterras (Oudegracht 138) De Bastaard tuinterras (Jansveld 17) Orloff (‘t Wed ) De Poort (Ledig Erf 2) Lekker eten top 5: DISH (Oudkerkhof 21) Oude Pothuys (Oudegracht a/d werf 279) Minnarij tapaskelder (Korte Jansstraat 4) The Ostrich ( Oudegracht a/d werf 153) Sunshine Ethiopisch restaurant (Pauwstraat 4) Mooiste plekken van Utrecht top 5: Het Rijksmunt met Oog in Al park (Leidseweg – Leidsekade) Wilhelminapark De 7 Stegen (Aan de Singel) Lange nieuwstraat (bij het Centraal Museum) Aan de werf van de Oudegracht

Een spannende tijd voor hen en voor ons dus. Om de Utrechtse nieuwe alvast een beetje wegwijs te maken zal de redactie van de Com’info een volledig subjectief en incompleet beeld van de nieuwe stad en studie geven. Er kunnen geen rechten aan de lijstjes worden ontleend en ze kunnen worden aangevochten via redactie@svcontact.nl. Cafe top 5: ‘t Hart (Voorstraat 10) Tilt (Loeff Berchmaker straat 20) Mick O’Connells (Jansdam 3-17) De Bastaard (Jansveld 17) De Zaak (Korte Minrebroeder straat 9) Dansen top 5: Tivoli (Oudegracht 245) De Vloer (Helling 7) Winkel van Sinkel (Oudegracht The Jam (Oudegracht a/d Werf) Ekko (Bemuurde Weerd WZ 3) Live muziek top 5: Tivoli (oudegracht 245) Ekko (Bemuurde Weerd WZ 3) Oude Pothuys (Oudegracht a/d werf 279) SJU Jazz Podium (Varkenmarkt 6) De Vloer (Helling 7)

Lelijkste plekken van Utrecht top 5: Hoog Catharijne De Uithof Kanaleneiland Winkelcentrum Overvecht Vredenburg / Lange Viestraat

10

COM’INFO

Leukste studieverenigingen in Utrecht top 5: Contact (www.svcontact.nl) Alias (www.aliasweb.tk) Perikles (www. SWAK (www.swak.nl) Incognito ( ) Beste studenten feesten in Utrecht top 5: Contact feesten (www.svcontact.nl) Sixpack (www.sixpack.nl) SWAK feest (www.swak.nl) International Party (www.aegee) VUGS – feesten (www.) Leukste studentenverenigingen in Utrecht top 5: AEGEE AIESEC Erasmus studentennetwerk Biton Helaas.... Leukste CIW vakken top 5 (www.let.uu.nl/ciw): Beeld/geluid analyse en theorie Persuasieve documenten Nieuwe media theorie Practicum video / nieuwe media Instrueren en Overtuigen Leukste CIW docenten top 5: Shenja van der Graaf Marjan Willemse Eggo Mueller Frank Jansen Bas Agterberg Leukste andere studie’s behalve CIW top 5: Psychologie TFTV Politicologie Bestuurs- en organisatie wetenschappen CKI

Beste winkel adressen voor vrouwen in Utrecht top 5: Jason King (Oudegracht 201) Guël (Lijnmarkt en Zadelstraat) Image (Lijnmarkt 23 en Oudkerkhof 53) Subway (Bakkerstraat 5) Chill out (St- Jacobs straat 1 – Bijenkorf) Beste winkel adressen voor mannen in Utrecht top 5: Men at work (Oudegracht ?) Chill Out (St- Jacobs straat 1 – Bijenkorf) Mexx (Oudegracht ?) Image (Oudkerkhof 53 en lijnmarkt 23) Kris (Zadelstraat ?)

11

COM’INFO

CIW en het buitenland
Ook al lijkt het voor de meesten van jullie nog ver weg aangezien je pas net begint met studeren, in dit artikel wil ik graag de mogelijkheden uiteenzetten om met CIW naar het buitenland te gaan. Als je aan je bachelor begint, volg je gedurende de eerste twee jaar een vast traject. Het is vrij moeilijk hiervan af te wijken. De eerste mogelijkheid om op een uitwisseling te gaan is daarom in het derde jaar van je bachelor. Uitwisseling Als je weet dat je naar het buitenland wil, begin dan uiterlijk het begin van het tweede jaar met de voorbereidingen (als je nominaal loopt tenminste). Er zijn veel verschillende opties, zowel binnen Europa als daarbuiten. Als je binnen Europa gaat val je binnen het Erasmus-netwerk. Het is daardoor relatief iets makkelijker te regelen, maar ook naar de Amerika’s, Australië of Azië zijn er programma’s. De allereerste stap is naar Bureau Buitenland gaan (op Uithof in het bestuursgebouw) om het zogenaamde Groene Boekje te halen. Hier staan alle uitwisselingsprogramma’s in, per faculteit ingedeeld. Ook de bilaterale (d.w.z. directe samenwerkingsverbanden) tussen universiteiten staan erin. Als je denkt te weten wat je wil is het verstandig met Marlies Bussemaker, de internationaliserings-medewerker iets af te spreken, of met iemand van Bureau Buitenland. Plan je programma goed samen met de studie adviseur, zodat je al je verplichte vakken af hebt voor je naar het buitenland gaat. Op die manier kun je je vrije ruimte invullen met vakken die je in het buitenland volgt. Als je naar een land gaat waar je de taal niet van spreekt, krijg je een gratis talencursus via de Universiteit Utrecht aangeboden. Zomercursus Een andere mogelijkheid is, met name als je alleen een talencursus in het buitenland wil doen of in Amerika maar een vak wil doen, om er slechts een zomer heen te gaan. Bureau Buitenland heeft hier informatie over, het probleem met deze uitwisselingen is dat je bijna altijd alles zelf moet betalen. Het voordeel is dat je zeker geen studievertraging oploopt. Master of stage in het buitenland Deze twee zaken behoren zeker tot de mogelijkheden, maar bereid je voor: je moet vaak het wiel opnieuw uitvinden aangezien er nog geen precedenten zijn van CIW-ers die dit hebben geprobeerd. Het bachelor-master systeem is natuurlijk relatief nieuw, waardoor overal in Europa nu pas de master’s uit de grond springen. Een stage kan je lopen in het derde jaar en moet je net zoals een stage in Nederland meestal zelf regelen. Overleg goed met de examencommissie hoeveel studiepunten je ervoor krijgt! Voor meer informatie kun je ook terecht bij de stagecoördinator van de faculteit. Financiering Voor alle uitwisselingen die je regelt via de universiteit geldt dat je geen collegegeld hoeft te betalen in het land waar je gaat studeren. Dit is vooral in een land als Amerika zeer voordelig gezien de hoogte van het collegegeld daar. Verder krijg je ook altijd nog een beurs afhankelijk van het programma dat je volgt en je studiefinanciering wordt doorbetaald in het buitenland. En een zomer goed sparen is een goed idee... Nuttige adressen Marlies Bussemaker: international.office@let.uu.nl Judith Hokke, stagecoördinator : stage@let.uu.nl Bureau Buitenland: Heidelberglaan 8, Utrecht, welcome@bb.uu.nl

12

COM’INFO

The Place 2 CIW-BE CIW-

Hoewel je geen appels met peren mag ver-

gelijken, proberen we je in dit nummer van de Com'info the-places-to-be te laten weten. Omdat je op deze uitgaansplekken eigenlijk pas gaat komen als je echt in deze gezellige studentenstad woont, geven we ook tips over hoe je in Utrecht het beste aan een kamer kan komen. Het is misschien moeilijk, maar niet onmogelijk. We zullen spreken over de CIW-er. Dat is de afkorting van CIW (Communicatie- en Informatiewetenschappen) studenten. Waar zijn CIW-ers te vinden?

worden ook feesten georganiseerd. Dit zodat, net zoals de borrels, de CIW-ers elkaar ook buiten de collegezalen kunnen ontmoeten. De feesten worden in een bepaald thema gehuld, zodat alle CIWers zich helemaal kunnen uitleven. Eerdere thema's waren al Moulin Rouge, Proud 2B Fout en CIWhite. De feesten zijn zeer geliefd bij CIW-ers (ze worden immers ook georganiseerd voor de CIWers). Lokaties waar deze feesten, maar waar ook veel andere studiefeesten worden gehouden, zijn te vinden bij het Oude Stadhuis aan de werf. Hier bevinden zich de CityHall, Arena en K-Sjot. Jaarlijks zijn ook veel CIW-ers te vinden bij de Contact-BBQ en Gala. Deze worden ook door studievereniging Contact georganiseerd. Waar je nog meer CIW-ers kan vinden in horeca-Utrecht? Dat ligt aan jullie. Na een college een terrasje pakken of een cafétje induiken zullen jullie ook gaan doen na colleges. Het voordeel voor onze studie is dat we les hebben in de binnenstad. Je fietst in twee minuten naar elk terrasje wat er in de binnenstad te vinden is!

onderdagavond is dé studentenavond in Utrecht. CIW-ers zijn dan op verschillende plaatsen te vinden. Een plek waar een aantal CIW-ers graag komt, is Tivoli aan de Oude Gracht. Iets alternatieve, maar soms ook populaire muziek, wordt hier gedraaid. Er is een groot filmdoek te vinden waarop een zogenaamde VideoJockey beelden op mixt. Een aantal andere leuke plaatsen waar je op donderdagavond CIW-ers ontmoet zijn: TheHospiteren atercafé De Bastaard, een cafétje op Het Neude (zoals De Beurs), De Woolloomooloo m een kamer te krijgen in Utrecht, moet je (studentendiscotheek van het Corps). Club The bijna altijd hospiteren. Dit houdt in dat je met een Jam (aan de Oude Gracht) is ook erg populair bij aantal geïnteresseerden voor een kamer op een studenten. Hoeavond langskomt om jezelf voor te stellen wel Het Neude en om de kamer te bezichtigen. Na een “Donderdagavond is dé erg bekend is aantal korte gesprekken besluiten de menstudentenavond in Utrecht” van naam, waarsen uit dat huis wie ze het meest prettig schijnlijk door vonden en met wie ze dus in dat huis wilhet monopoly-spel, zijn er nog andere plaatsen len wonen. Over het algemeen wordt je alleen waar een aantal cafétjes een gezellige (misschien maar teruggebeld als je het geworden bent. Houdt nog wel gezelligere) hoek in centrum Utrecht creer rekening mee dat er soms best veel mensen uiteren. Zo is er aan de Zuidzijde van de Oude nodigd worden en dat je kans dus niet altijd even Gracht het Ledig Erf te vinden. Ook het Wed (café groot is. Twintig uitgenodigden is niet uitzonderlijk. de Vingerhoed, Bartjes en Orlof) biedt een aantal Soms ontvangen ze de hele groep in één keer. Een unieke terrasjes. Begrijpelijk zijn alle terrasjes priandere keer krijgt iedereen een eigen tijdstip om ma te bezoeken na een collegedag! De Zaak is een langs te komen. café met een geweldig terras aan de nieuwe kant van het stadhuis.

D

O

Regelmatig wordt op maandagavond een Contactborrel gehouden. Deze borrels worden in café De Kneus gehouden (Nobelstraat) en zijn voor Contactleden en CIW-ers. Door de studievereniging

13

COM’INFO

Hoe vind je een hospiteeradres? r zijn een aantal manieren om een hospiteeradres te vinden die door velen als effectief worden beschouwd. Wat regelmatig wordt gedaan en waar veel mensen in kijken is het U-blad. Dit weekblad voor studenten in Utrecht heeft een pagina met zogenaamde Ukjes. Hier kan een kamerzoekende een korte advertentie zetten waarin hij of zij aangeeft op zoek te zijn naar een kamer. Briefjes ophangen in faculteitsgebouwen is ook een effectieve manier. Vooral in de Algemene Bibliotheek hangt een bord waar nog zeer regelmatig wordt gekeken door op-zoek-zijnde huizen. Regelmatig komen hier ook nog briefjes te hangen van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe huisgenoot, dus ga hier zeker regelmatig kijken! Een derde, en ook niet onbelangrijke manier, is door het zo veel mogelijk mensen te laten weten die je kent. Mensen van je studie, van je vereniging, mensen die je al kent in Utrecht. Zoeken via het Internet is ook mogelijk. www.studentopkamers.nl is een pagina waar je via een SMS-je hoort wanneer er weer een kamer vrij is in Utrecht. Deze site is, naast kamernet.nl, de meest bezochte site voor kamers in Nederland. Een aantal smoesjes om jezelf zieliger en stoerder te maken tijdens het hospiteren;-) : Zeg dat je al een kamer hebt, maar dat ze het huis waar je in woont al verkocht hebben. Dat laat zien dat je al wel stoer genoeg bent om in Utrecht te wonen en dat je buiten jouw schuld op straat komt te staan. Zeg dat een van je hobbies koken of afwassen voor andere mensen is. Dat laat zien dat je enigszins wel humor hebt, wiens hobbie is het immers? Zo onthouden de mensen je ook beter (als ze later gaan beslissen wie ze willen nemen van de groep hospiteerders). Succes met het zoeken van een kamer!

E

Kamplied 2003 (op de wijs van – Copacobana – Barry Manilow) Ik kwam naar Utrecht om te studeren Het is een studie naar m'n hart ook al ben ik net gestart Van de docenten kun je veel leren Op de KNG & Drift en soms ook wel in de lift En met een beetje vlijt altijd gezelligheid lalalalalalalalala CIW

Communicatie en Informatie Educatie op elke locatie Vriendschap en passie op een terahassie Eggo, Marjan, Bas, Frank, Shenja, Andreas en natuuuuurlijk SVCONTACT Op introductie gaan we het maken De hele wereld is een feest zo leuk is het nooit geweest SvContact ja, dat is ons cluppie Met gala, bbq en pret gaan we lekker laat naar bed Internet, Film & Taal doen we straks allemaal Lalalalalalala CIW Communicatie en Informatie Educatie op elke locatie Vriendschap en passie op een terahassie Eggo, Marjan, Bas, Frank, Shenja, Andreas en natuuuuurlijk SVCONTACT

14

COM’INFO

Tenslotte ook belangrijk...
Routebeschrijving naar Kampeerboerderij De Kleine Voordijk
Vanaf Utrecht de trein 17.32/18.02 naar Putten. Vanaf het station Putten de Stationstraat volgen, onder het spoor door over de Zuiderzeestraat. Bij de kruising linksaf, over de Kruiterweg. Einde van de Kruiterweg, bij de kruising naar rechts de Stenenkamersweg op. Rechtdoor lopen, dan kom je vanzelf op de Hoornsdam. Het is ongeveer 3,7 kilometer lopen, je doet er dus ruim een half uur over. Succes!

Handige adressen en telefoonnummers:
Groepsaccommodatie ‘De Kleine Voordijk’ Hoornsdam 6 3882 RM Putten Telefoon: 0341-351752 Fax: 0341-357479 Studievereniging Contact Kromme Nieuwegracht 29 3512 HD Utrecht Telefoon: 030-2536258 Telefoonnummers Introductiecommissie Susannah Burnette 06-41372921 Belinda Mulder 06-45436515 Reijco Roseboom 06-42094070 David Nieborg 06-20936238 Marcella Rot 06-42129096 Mariette Timmermans 06-48921397 Schrijf hier de namen en nummers van je twee mentoren op: ………………………………………………………………..

15

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful