COLOFON / INHOUD

Colofon Com'info is het officiele orgaan van SV Contact, de studievereniging van Communicatie- en Informatiewetenschappen in Utrecht Hoofdredacteur: Mark Topper Eindredacteur: Mariska Swart Secretaris: Fabian de Graaf Penningmeester: Fabian de Graaf Lay - out: Mariska Swart Remco La Rivière Redactie: Michiel Kraijkamp Remco La Rivière Fabian de Graaf Dirk - Jan Zom Maartje van der Heijden Arthur Stolwijk Contact via redactie@svcontact.nl Of postbus KNG 29 (boven postvakjes) Nutteloos Jij dacht dat studeren nutteloos was? Deze rubriek is bedoeld voor mensen zonder hobby's en/of vrienden om wat mee te gaan doen en voor types die absoluut geen idee hebben hoe ze hun tijd moeten invullen. Het onderstaande stukje bevat nutteloze informatie, spreuken en dergelijke ongein waar een normaal persoon geen baat bij heeft. De redactie beschouwt het stukje als pure opvulling van de ruimte en streeft er geenszins educatieve doelen mee na. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele verspilling van tijd en energie van de lezer. Nutteloze feiten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Het Indiasche gedicht de Mahabhrata is acht keer langer dan Homeros' Ilias en Odyssee bij elkaar opgeteld. In een standaard kaartspel is de Harten Koning de enige koning zonder een snor. In de gokpaleizen van Las Vegas zijn geen klokken. Op een standaardtypemachine en -computertoetsenbord zijn drie groeperingen letters te vinden die in alfabetische volgorde staan: f-g-h, j-k-l en o-p. Het kerstliedje Jingle Bells is oorspronkelijk geschreven voor de Amerikaanse feestdag Thanksgiving. Het liedje werd in 1857 geschreven door James Pierpont en heette eigenlijk One horse open sleigh. Mark Twains The adventures of Tom Sawyer was de eerste roman die op een typemachine is geschreven. Kaviaar (oftewel eitjes van de steur) bevat de zelfde gezonde omega-drie vetzuren als zalm. Er zitten achtenveertig theelepels in een kopje, er zitten zestien opscheplepels in een kopje en er zitten drie theelepels in één opscheplepel.

4-5

6-7

10

8-9

Vast in Com’Info: Colofon Redactioneel SV Contact 2 3

REDACTIONEEL
Nutteloze opmerkingen: 1. Een persoon die nergens op richt is er zeker van dat hij dat raakt. 2. Bigamie houdt in dat je één vrouw teveel hebt. Monogamie ook. 3. Hij die niets weet en weet dat hij niets weet, weet meer dan hij die niets weet en niet weet dat hij niets weet. 4. Kies je vrienden op grond van hun karakter en kies je sokken op grond van hun kleur. Je sokken op grond van hun karakter kiezen heeft geen zin en je vrienden op grond van hun kleur kiezen is discutabel. … is nutteloos[2]: 1. Pieter van den Hoogeband met waterverf schminken… 2. Dat stickertje op je appel… 3. Je vijfenzestigste facelift… 4. Een vleesetende stoel… 5. Het tellen van de gaatjes in het plafond van een trein… 6. Het op elkaar stapelen van twee balletjes… 7. Narekenen dat je in vier jaar tijd 1457 dagen niet jarig bent… 8. Deze rubriek lezen… 9. Dit… - AS -

Een nieuw jaar, een nieuw blad
Het zal de vrienden van Com'info wel opgevallen zijn… weer schokkende nieuwe veranderingen. Een voorkant die staat als een huis, prachtige artikelen opgemaakt met een nieuw programma en het klinkt allemaal gewoon als een klok! Het liet overigens lang op zich wachten, maar dat had te maken met de onverwachte onderwijsvrije week, kerst, Oud & Nieuw, tentamens & papers, nou ja je kent het wel, iedereen heeft er last van gehad?! Toch zijn de donkere dagen altijd speciaal, behalve vernieuwingen en verwachtingen ook de altijd terugkerende terugblikken. Op hoogtepunten en dieptepunten, gelukkig proberen wij alleen de hoogtepunten the top of the bill, waarover meer in dit blad. We vinden ook in de film veel hoogtepunten in 2003. The Lord of the Rings kwam met het afsluitende deel 3 en ook The Matrix werd afgesloten. Die laatste inspireerde een van onze redacteur tot een existentieel stuk over dit meesterwerk van de Wachowski-broers. Nog meer film zal er ook op steeds meer pc's te zien zijn, ten minste als het aan de makers van DivX ligt wel. In ieder geval zal het met deze compressie makkelijker worden om ze te downloaden. Nou hopen dat we alle waakhonden van het auteursrecht van ons lijf kunnen houden. Zo af en toe hoor ik mensen klagen over waar deze studie toe zou kunnen leiden. Met de huidige economische situatie moet ik bekennen zelf ook wel eens pessimistisch te zijn zeker, omdat ik over 6 maanden klaar en weg ben. Uit het com'interview zal echter blijken, dat er wel degelijk werk weggelegd is voor de CIW-er. Voor de studenten die nog niet zover zijn; een klein steuntje in de rug om door die moeilijke artikelen heen te worstelen. Tenslotte een dankwoord voor iedereen die heeft meegewerkt aan deze uitgave, zeker met de harde druk die de BaMa op ons legt hebben we het toch weer voor elkaar gekregen.

Mark Topper, hoofdredacteur

C O M’ F I L O S O F I E

THE MATRIX: IK DENK DUS IK BESTA?
Al ruim 4 jaar lang houden de Wachowski-broers een groot aantal mensen in hun greep met hun Matrixproject. Elk van deze mensen heeft een eigen visie over wat er nu eigenlijk gezegd wordt in de film. Dit artikel probeert de film op verschillende niveaus te analyseren vanuit een filosofische invalshoek. Of deze interpretatie ook juist is, is de vraag. Maar is het niet sowieso de vraag wat werkelijkheid is en wat niet?

"It's not enough to believe what you see. You must also understand what you see." Het idee dat we leven in een droomtoestand, die de onderliggende werkelijkheid verdoezelt is niet nieuw. Plato opperde dit idee al 2500 jaar geleden met zijn beroemde voorbeeld van de personen in een grot. Deze gevangenen konden alleen de schaduwen zien van wat er zich buiten de grot afspeelde. De schaduwen waren voor hen dus de werkelijkheid, totdat ze de grot verlieten. Plato was weliswaar de eerste, maar niet de enige die hierover filosofeerde. Meer recent is de theorie van Descartes (16e eeuw). Hij vroeg zich af of het leven niet één grote droom is, die wordt ingegeven door een soort almachtig wezen ("Ik denk dus ik ben"). Met de komst van eerst de industriële en daarna de

digitale revolutie werden de theorieën aangepast. Dankzij het ontstaan van internet laaiden er verschillende varianten op van bovenstaande theorieën. Niet alleen konden gelijkgestemden makkelijker met elkaar in contact komen. Tegelijkertijd werd internet ook onderwerp van discussie. Want in feite is internet niets anders dan een matrixruimte (vertaling van cyberspace). De Wachowski-broers hebben zich waarschijnlijk door bovenstaande personen laten beïnvloeden, maar nog het meest op de theorie van Putman (±1975). Hij beweerde dat je belevingswereld niets meer is dan stimuli die je krijgt toegediend. Dit terwijl je hersenen in een vat liggen. Hoe kon je dan onderscheiden wat echt was en wat niet?

C O M’ F I L O S O F I E te lossen. Dat is nu gedaan en daardoor "It's always the same, the day turns wordt hij overbodig. Als programma's into sleep, sleep into a dream, the overbodig worden, worden ze automatisch verwijderd. dream turns into a nightmare, and then the nightDaar komt nog bij, dat iedere keer wanneer The One wint mare turns into reality." In The Matrix wordt niet alleen gebruik gemaakt van of verliest, afhankelijk van hoe je het bekijkt, The Matrix bovenstaande filosofen. Een andere belangrijke pijler, moet rebooten. Er komt dan een nieuwe, verbeterde verwaar ik kort op in wil gaan, is religie. Er komen talrijke sie voor in de plaats. Alleen de programma's met een doel verwijzingen voor naar verschillende religies. De enige komen terug in de nieuwe versie. Of programma's die 'echte' stad van de mensen heet Zion, dat refereert aan het onderdak hebben gevonden in het metrostation van The beloofde land van het christendom. De mensen kunnen Merovingian. Dit blijkt een soort schuilhaven te zijn pas in deze stad komen, als ze gered zijn uit de handen van (misschien een programmeerfout?). Daarom komt Sati, de machines. Ook is er sprake van verraad. Denk bijvoor- net als The Oracle en enkele anderen terug in de 7e versie. Zij hebben als doel om alles in balans te houden. beeld aan Cypher die de rest verraad aan Smith (Judas). Maar er wordt ook verwezen naar het hindoeïsme. Rama Misschien is het ook zo dat iedere eerdere One terugkeert Kandra, de vader van het kleine meisje Sati (dat misschien in de nieuwe versie. Dit zou verklaren waarom Seraph op de 7e versie is van "the One"), is de 7e verschijning van de het laatst weer te zien is. Tijdens z'n ontmoeting met god Vishnu. Daarnaast wordt er indirect gebruik gemaakt Smith zegt hij ook "I've beaten you before", wat een vervan een andere term uit het hindoeïsme, namelijk wijzing is naar een eerdere gebeurtenis. Dharma. Dit houdt in dat je respect voor je ouders moet "That's what we are. Memory." hebben en ze moet vergeven. In het tweede deel van de film zie je dat Rama wordt Al dit verklaart nog niet waarom Neo aan het einde van de afgevoerd door mensen van The Merovingian. Hier ver- tweede film ineens in de echte wereld dezelfde krachten raadt hij The Oracle, zodat zijn dochter Sati gered kan blijkt te bezitten. Er lijken twee verklaringen voor worden. The Oracle kan alleen maar gestopt worden, als je mogelijk te zijn. De meest logische verklaring lijkt te zijn de juiste codes weet (ervan uitgaande dat The Oracle een dat alles buiten The Matrix niet echt, maar ook een comprogramma is). Wie anders dan haar eigen ouders weten puterprogramma is. Dit is het zogenaamde Droste-effect. deze code! Het derde deel refereert hier verschillende Dus een programma, in een programma, in een programma, etc. De voorspelling dat The One geboren zal worden keren aan. in The Matrix gaat op deze manier altijd op! Daarom heeft Allereerst zegt Rama tegen Neo in het metrostation dat zij Neo in de 'echte wereld' ook nog een hoop hebben opgegeven om het leven van hun steeds zijn magische krachten. Hij is dochter te redden. Enkele minuten later verklaart The namelijk nog steeds verbonden met Oracle haar nieuwe uiterlijk door te zeggen dat dit kwam de Source. Hierdoor kan hij alles zien doordat een 'vader alleen maar z'n dochter wilde bescheren overwinnen dat verbonden is met men'. Ze vergeeft hier dus de zonde die Rama begaan deze source. Dit is de reden dat hij heeft, wat erop duidt dat zij ook een dochter/creatie is Machine City kan 'zien' terwijl hij van Rama. blind is. Maar deze verklaring, legt Bovenstaande toont aan dat programma's om kunnen niet uit waarom hij Trinity dan niet gaan met emoties. Iets dat wellicht is bereikt door kunstmeer kan zien. Is zij niet meer vermatige intelligentie. Maar misschien zijn deze emoties bonden met The Source? En waarom juist nodig om The Matrix onder controle te houden? Een dan niet? Zij is toch ook een prokeuze kan alleen maar voorspeld worden door de mate gramma? van waarschijnlijkheid. Door emoties kan deze waarschiDe andere verklaring is dat alles jnlijkheid beïnvloedt worden. buiten de Matrix wel echt is en dat Neo dus door zijn brein "Maybe reality is just something we've created to te koppelen met de tegenstanders, hij ze mentaal uit kan protect ourselves from the absolute psychic terror of schakelen. Dit kan verklaard worden doordat alle our isolated existence…that ultimate we're ALONE." machines draadloos met elkaar communiceren en Neo Één van de leidraden door de films heen is de strijd tussen nog steeds een zender/ontvanger daarvan in zijn lichaam Neo (anagram van One) en Smith. Het programma The bezit. Bijvoorbeeld de plug in zijn nek. Deze theorie is zo Matrix is imperfect en het doel van de Architect is om het gek nog niet, aangezien we nu al zover zijn om computers programma perfect te maken. Het blijkt namelijk dat Neo aan te sturen met onze gedachten. Zo kunnen heeft Kevin niet de eerste is, maar dat het inmiddels al de 6e versie is. Warwick, professor in de cybernetica, een chip laten In eerdere versies maakte 'The One' de verkeerde 'keuze' implanteren waarmee hij emoties kan versturen en ontvangen (De Graaf, 2000). waardoor alles vernietigd werd, inclusief Zion. The Matrix kan alleen in balans komen als de ongelijkheid Zolang de Warschowski-broers zelf geen antwoord geven wordt opgelost tussen Neo en Smith. Stel dat Neo is 1 en op alle vragen, kunnen we alleen maar speculeren en zal Smith is -1. 1+(-1)=0. Wanneer Neo transformeert in iedereen zijn eigen interpretatie er aan geven. Daarom Smith, is de vergelijking opgelost en in balans. Neo lijkt dit pretendeert bovenstaand artikel dan ook niet 'het echte op het laatste moment te beseffen, hierdoor kan hij Zion verhaal' te zijn. Want wat is echt? redden. Hij weet ook al dat hij geen keuze heeft. Hij weet - FdG dit doordat Smith hem ineens Neo noemt (Smith zei altijd Mr. Anderson). Neo beseft dat The Oracle als het Discussieer verder over dit artikel en The Matrix op het forum van Ciweb.nl! Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de films The Matrix, The Matrix Reloaded, ware bezit genomen heeft van Smith en dat Smith nu The Matrix Revolutions en The Animatrix. De websites www.whatisthematrix.com veilig uitgeschakeld kan worden, door zichzelf op te offer- en www.thematrixexplained.com. Het boek The Matrix Comics. De citaten zijn afkomstig uit The Matrix Comics, pagina 022, 029, 045 en 141; Burleyman en. Neo wordt aangespoord doordat Smith/Oracle zegt: Entertainment 2003. De afbeeldingen zijn afkomstig van www.whatisthematrix.com. © Warner Bros. Artikel over Kevin Warwick is online "Every beginning has an end". Smiths enige taak in The Matrix was om de imperfectie op te vinden op http://www.bian.nl "Cyborg in 2050".

C O M’ C A R R I É R E
VVD coryfee Hans Wiegel heeft eens gezegd: "woordvoerders vinden zichzelf belangrijk, ze zijn het alleen niet." Of dit waar is laat ik even in het midden. Feit is wel dat volgens de studiegids van CIW 'woordvoerder bij de overheid of in het bedrijfsleven' één van de vele beroepen is waarin afgestudeerde CIW'ers terecht kunnen komen. Maar hoe gaat een woordvoerder om met de media? En zit de buitenwereld wel op academische woordvoerders te wachten? Frank Huizinga, woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), licht een tipje van de sluier op en vertelt over zijn vak. (1) Hoe zag uw loopbaan er tot nu toe uit? "Ik heb van 1989 tot 1993 Overheidscommunicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen gestudeerd. Het was een nieuwe en erg praktijkgerichte opleiding waar ik in vier jaar doorheen ben gerold. Vanaf 1993 heb ik op de Universiteit van Amsterdam de doctoraalopleiding Bestuurskunde en Politicologie gevolgd, maar daar ben ik na een jaar weer mee gestopt. Na een aantal bijbaantjes te hebben gehad werd ik in augustus 1996 pr-manager bij Vitesse en daar ben ik zeven seizoenen gebleven. Nu ben ik woordvoerder van de sectie Betaald Voetbal bij de KNVB, media-adviseur van de directie en perschef van Jong Oranje en Oranje onder 19 waar ook Ruud Gullit onder valt." (2) Wat houdt het woordvoerder zijn in? "Je laat je vooral leiden door de hectiek die er speelt. Wat het nieuws is bepaal je immers niet altijd zelf. Een woordvoerder moet daarom in de breedste zin van het woord geïnformeerd zijn om zijn werk te kunnen doen. Bij de KNVB hebben we daarom op maandag competitieoverleg waarin de afgelopen competitieronde wordt besproken. Daarin wordt besproken of er zich problemen op en rond de velden hebben voorgedaan. Een ander onderdeel van dat overleg is: wat speelt er in de media waar we op kunnen anticiperen?

Een woor aan het
Ik denk dat het belangrijk is om als woordvoerder aan te voelen van tot waar doe ik het zelf en wanneer laat ik het specialisten doen. De keuze daarin heeft met de impact van het nieuws te maken. Televisie-interviews en te gast zijn in programma's gebeuren dan ook door Henk Kesler en niet door mij". (4) Heeft u liever dat het rustig is rondom de KNVB of dat er juist problemen zijn zodat u meer te doen heeft? "Ik heb liever rust in de tent, want bij problemen op voetbalgebied wordt er altijd gediscussieerd over de rol van de KNVB. Het gaat daarbij meestal om twee partijen en als je daarin keuzes maakt doe je het bij één partij al niet goed. Dan hebben we weer de verkeerde scheidsrechter aangesteld, dan hebben we een wedstrijd verplaatst waar niemand het mee eens is en ga zo maar door. Ik kan eerlijk gezegd wel genieten van zulk soort discussies, maar ik ben er wel voor om het imago van de KNVB omhoog te houden. Een beetje hectiek hoort bij mijn vak en dat vind ik ook wel leuk maar het resultaat moet wel zijn dat je werkgever er niet door geschaad wordt en goed uit de discussie komt. Dat is waar je als woordvoerder naar streeft." (5) Als studenten CIW hebben we veel met wetenschappelijke theorieën te maken. Heb je daar als woordvoerder ook wat aan? "Vooropgesteld is woordvoerder vooral een praktijkbaan. Je moet bijvoorbeeld weten hoe je een persbericht opstelt en in welke volgorde je die verstuurt. Wat dat betreft hebben studenten die HBO Communicatie studeren wel een voorsprong. Toch denk ik dat mensen met een universitaire opleiding wel een pré hebben en dat zit hem met name in het analyseren van problemen.

C O M’ C A R R I É R E
Je kunt namelijk niet het hele weekend voor de televisie zitten, er wordt alleen al teveel voetbal uitgezonden om het allemaal te kunnen zien. Ik heb ook dagelijks contact met Henk Kesler, de directeur van de KNVB. Hierdoor ben ik voorbereid op eventuele vragen van journalisten. Als je niet goed geïnformeerd bent laten zij je namelijk links liggen." "Maar soms brengen we als KNVB zelf ons standpunt naar buiten zonder dat iemand daar om gevraagd heeft. Er schijnt bijvoorbeeld geroepen te zijn dat er nogal wat paniek is in Portugal, dat ze daar zeggen dat de Nederlandse voetbalsupporters de ergste van heel Europa zijn. Dit gaan we uitzoeken en blijkt dit waar te zijn dan gaan wij zonder dat het bij de media ligt zelf ons standpunt naar buiten brengen. De supporters van het Nederlands elftal werden bij voorgaande grote toernooien juist geroemd. Op zo'n moment moet je juist preventief te werk gaan en iets formuleren waarin je dit keihard tegenspreekt voordat de media het oppikt. Het is een signaalfunctie dat je als woordvoerder moet hebben om te kunnen beoordelen: het gaat deze richting op en dat gaat ons te ver, daar moeten we ons standpunt over naar buiten brengen." (3) Alle media-aandacht voor de KNVB komt dus uw kant op? "Dat klopt. Voor tachtig procent komen de vragen op je af en het is aan mij om daarmee om te gaan en te structureren. Dat gaat van gewoon antwoord geven op feitelijke vragen tot je statements geven en de visie van de KNVB weerleggen. Maar ik ben niet zo ijdel dat ik altijd het woord moet doen. Er is een aantal zaken waarbij de woordvoerder juist een stapje terug moet doen en de woordvoering over moet laten aan specialisten. In mijn geval is dat vooral bij juridische zaken. In zo'n geval vind ik dat de woordvoering beter gedaan kan worden door iemand die er veel meer over weet en misschien wat minder ervaring met media heeft dan dat ik me daar aan ga branden.

dvoerder t woord
Je moet als woordvoerder ook problemen kunnen analyseren, samenvatten en vertalen naar de praktijk. Praktijkervaring is echter wel belangrijk en daarom doe je er verstandig aan tijdens je studie een stage te doen. Ik weet namelijk niet of ik zo snel een student zonder werkervaring aan zou nemen, tenzij je ervaring in je vrije tijd hebt opgedaan. Academische studenten Communicatie zijn er daarom denk ik meer voor om communicatieproblemen te analyseren, er onderzoek naar te doen en in kaart te brengen." (6) Heeft u tot slot nog tips voor woordvoerders in spé? "Je naam moet bekend worden bij journalisten en je dient een netwerk op te bouwen. Dat heb je in het begin echter nog niet dus duurt het een tijdje voordat je als woordvoerder goed je werk kunt doen. Daarnaast moet je een beetje vakidioot zijn. Dat houdt in geïnteresseerd zijn in het woordvoerderschap, met journalisten over het vak willen discussiëren en je kwetsbaar tegenover hen op durven stellen. Woordvoerder zijn is namelijk een spel tussen wat de woordvoerder weet en wat de buitenwereld wil weten. Je moet het leuk vinden om daar mee om te gaan."

- MK -

De schrik van de filmindustrie: DivX

C O M’ N I E U W E M E D I A

Compressietechnieken en de voordelen van DivX Omdat ongecomprimeerde videobestanden ontzettend veel ruimte innemen wordt gebruik gemaakt van verscheidene compressietechnieken. Hiervoor worden zogenaamde codecs gebruikt. Een standaard voor de compressie van audio- en videobestanden is MPEG. Ook mp3 is een MPEG-compressietechniek. MPEG-2 is ontworpen voor digitale uitzendingen. Bestanden die met MPEG-2 zijn gecomprimeerd nemen veel ruimte in, vandaar dat voor de opslag van deze bestanden gebruik wordt gemaakt van dvd's. De door Microsoft voor streaming audio- en videobestanden gebruikte opvolger van MPEG-2 is MPEG-4. DivX is van oorsprong hiervan de gekraakte versie. Waar met MPEG-4 gecomprimeerde bestanden in vergelijking met MPEG-2-bestanden al kleiner zijn, zijn met bestanden die met DivX zijn gecomprimeerd nóg kleiner dan dezelfde bestanden wanneer deze met MPEG-4 zouden zijn gecomprimeerd. Nu komt het grote voordeel van DivX om de hoek kijken: DivX kan films die met MPEG-2-compressie normaal rond de vijf gigabyte in beslag zouden nemen, tot 700 megabyte of minder. Dit maakt DivX-films uitermate geschikt voor distributie over internet of het branden op een cd-rom (de maximale opslagcapaciteit van een cd-rom is 700 megabyte). Bovendien is de beeldkwaliteit van de filmbestanden in verhouding tot de compressie en in vergelijking met andere gratis

C O M’ N I E U W E M E D I A
compressietechnieken als WMA (Windows Media) en RealMedia zeer goed te noemen[2]. Bij een te hoge compressie kunnen er weliswaar zogenaamde artefacten (storingen) in beeld komen, maar bij minder sterke compressie valt dit verschijnsel helemaal niet op. Het maken van DivXbestanden Het maken van DivX-bestanden is betrekkelijk eenvoudig. De (na het eventuele rippen) onversleutelde filmbestanden van de dvd worden door de (gratis) DivX-codec en met behulp van bepaalde programma's (bijvoorbeeld GordianKnot en FlaskMPEG) omgezet naar zogenaamde *.avi-bestanden. Het converteren (omzetten) van de originele filmbestanden naar *.avi-bestanden kan, natuurlijk afhankelijk van de lengte van de film en de kracht van de gebruikte computer, behoorlijk lang duren. Aangezien de meeste mensen niet het geduld op kunnen brengen of de moeite willen doen om een film om te zetten naar DivX zijn DivX-bestanden dan ook zeer populair onder de downloaders. DivX, de illegaliteit en Stichting BREIN Zoals eerder verteld is het soms benodigde rippen van dvd's illegaal. Ook het maken van de DivX-films zelf is discutabel. Net zoals bij het "gewoon" kopiëren van beschermd werk (denk bijvoorbeeld aan het kopiëren van audio-cd's) geldt hiervoor het auteursrecht. Wanneer het gaat om het openbaar maken en/of

verveelvoudigen van een beschermd werk (denk bij beschermd werk aan films, liedjes, etc.) waarvoor de auteursrechthebbende géén toestemming heeft gegeven wordt het maken van DivX-films gezien als illegaal. Wanneer binnen de wettelijke grenzen echter een "kopie voor eigen gebruik" wordt gemaakt (wat inhoudt dat je zelf moet beschikken over het origineel) is het maken van DivX-films níet illegaal. In Nederland wordt de verspreiding van illegaal gekopieerde muziek, films en cd-rom's tegengegaan door de Stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie (Stichting BREIN). Dit doet ze in samenwerking met de opsporingsdienst van de auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Wanneer een overtreder wordt gesnapt kan dit leiden tot een in beslag name van het illegale materiaal en een proces-verbaal[3]. Conclusie Voor wie het niet zo nauw neemt met de regels is DivX een uitkomst om goedkoop aan films te komen. Wie zelf DivX-films wil maken kan dit gratis doen en wie de films liever wil downloaden krijgt niet te maken met immens grote bestanden. Omdat een beveiliging ontbreekt is ook het kopiëren op cd-rom nog een optie. Ten slotte biedt DivX, afhankelijk van de gekozen compressiefactor en in vergelijking met andere compressietechnieken, een zeer goede beeldkwaliteit.

AVI - Het AVI-formaat (AVI staat voor Audio Video Interleave) is een zogenaamd container-formaat: een formaat dat verschillende audio- en videocodecs in één bestand kan combineren. Codec - Een softwaremodule die audio- of videobestanden comprimeert en decomprimeert, zodat gegevens in compacte vorm uitgewisseld kunnen worden. CSS - Afkorting voor constant scrambling system, een versleutelsysteem voor de data op dvd's dat ervoor zorgt dat rechtstreeks van de dvd gekopieerde informatie niet kan worden afgespeeld. DivX - Een van MPEG-4 afgeleide compressietechniek die het mogelijk maakt om een dermate compacte kopie van een film te maken, dat deze film op één (of, afhankelijk van de lengte van de film en/of de kwaliteit van het videobestand, twee) cd-rom's past. Mp-3 - Afkorting voor MPEG-1 Audio Layer 3, een compressiemethode voor audiobestanden. MPEG - Afkorting voor Moving Picture Expert Group. MPEG-2 - De huidige videocompressiemethode die wordt gehanteerd voor films op dvd. MPEG-4 - De minder ruimte innemende opvolger van MPEG-2. Regiocodering - Eén van de twee beveiligingsmethodes die op dvd's worden gehanteerd. Door het indelen van de wereld in verschillende regio's wil men voorkomen dat dvd's uit de ene regio voortijdig worden afgespeeld op dvd-spelers uit de andere regio. Voor meer informatie over MPEG: Voor het downloaden van de nieuwste DivX-codec: Voor meer informatie over het maken van DivX-films: Voor meer informatie over het auteursrecht: Voor meer informatie over Stichting BREIN: Voor meer informatie over Buma/Stemra: http://www.cselt.it/mpeg http://www.divx.com http://www.divx-digest.com http://www.auteursrecht.nl http://www.anti-piracy.nl http://www.bumastemra.nl
Bronvermelding: [1]: Computer Idee, nummer 23, 2000 [2]: http://www.divx-digest.com [3]: http://www.anti-piracy.nl

C O M’ M E D I A

Oud & Nieuw
Zo, dat was me het jaartje wel weer. De goede voornemens van vorig jaar niet waar kunnen maken? Niet getreurd, dit nieuwe jaar gaat het vast beter. Aan het einde van het jaar wordt menigeen overvallen door apocalyptische gevoelens: het einde nadert, wat is het snel gegaan, wat heb ik eigenlijk gedaan? Met gemengde gevoelens die nu eens raken aan weemoed en schuldgevoel dan weer aan zelfvertrouwen en goede moed, kijkt men nog eens rustig terug op zijn eigen jaar en wellicht dat van familieleden, vrienden en partner. Niet alleen individuen in de private sfeer besteden aandacht aan het terugblikken op het afgelopen jaar, ook in de publieke sfeer wordt hier aandacht aan besteed. De jaaroverzichten van de verschillende nieuws- en actualteitenprogramma's zijn er een goed voorbeeld van en misschien wel het meest populair rond het einde van het jaar, de Top 2000 op Radio 2. Ik google 'van 2003' en vind stijlicoon, sportbabe, beste en slechtste film om over de top zoveels maar te zwijgen. Naast het gehang rond televisie en radio wordt er gespeeld, de spelletjes die weer een jaar stof hebben liggen trekken worden uit de kast gehaald en we gaan lekker een potje beterweten met Triviant of elkaar flink uitbuiten met Monopoly. Kolonisten sla ik even over want dit spel ligt denk ik nooit stof te trekken. Mijn punt is onderhand misschien duidelijk. Als mensen zo tijdens de laatste dagen van het jaar bij elkaar komen willen ze rustig kunnen terugblikken, overzicht krijgen van wat er het afgelopen jaar in hun persoonlijke leven heeft afgespeeld en evengoed op de hoogte gesteld worden wat er op mondiaal niveau gebeurd is. Typerend daarbij is dat daar nauwelijks nieuwe media aan te pas komen. Jaaroverzichten en terugblikken worden aangeboden via het broadcastmodel zelfs al zijn sommige overzichten samengesteld via een netwerkmodel. Om dit te illustreren: de Top 2000 wordt via de radio uitgezonden, velen ontvangen ieder dezelfde boodschap (broadcastmodel), het samenstellen gebeurde via internet waarbij velen hun individuele stem konden uitbrengen (netwerkmodel). 't Hoogt start het jaar met het kunstenaarscollectief Pips:Lab. In het kader van het project 6 x 6 dat door 't Hoogt is opgezet heeft het zestal van Pips:Lab de interactieve, multimediale voorstelling 'Wortal Kombat: a love story' gemaakt. Wortal Kombat is een voorstelling waarvoor op 20 december en 10 januari de open repetities plaatsvonden, het uiteindelijke optreden was 24 januari. Deel van het hele project zijn twee oude televisietoestellen waar een stilstaand beeld op te zien is. Dat stilstaande beeld is bij het ene toestel te beïnvloeden door aan een wiel te draaien wat dwars op de zijkant van het toestel zit gemonteerd. Wanneer je het wiel naar je toe draait speelt het filmpje vooruit, wan-

neer je het van je af draait speelt het filmpje achteruit. Bij het andere toestel zijn er aan beide kanten microfoons gemonteerd waar je in kan spreken. Zodra je er met z'n tweeën in praat gaan de monden van de personen op het beeldscherm bewegen. De content is dus zeer duidelijk nieuwe media (real time beïnvloedbare beelden) maar deze content is gestoken in een oud jasje (prototype oude televisie). Terwijl ik de installaties zo eens stond te bekijken, vroeg ik me af of de Pips:Labbers een statement wilden maken. "Statement vind ik een groot woord," schrijft Pips:Labs Thijs, "het heeft meer te maken met de herkenbaarheid van dit type tv toestel, [...] voor oudere mensen is dit dus herkenbaar en boesemt dit geen angst in. De installaties zijn dus laagdrempelige moderne techniek voor 60 plussers." De achtergrond van de vormgeving van de installaties is me nu duidelijk maar wat hebben deze installaties te maken met 'Wortal Kombat', waar gaat de voorstelling eigenlijk over? "Het 'Wortal Kombat' project in 't Hoogt maakt deel uit van een veel groter project. Een interactief multimediaal gamespektakel waarin Pacman en Duke Nukem strijden om de hand van Lara Croft. Een historische incorrecte liefdes romance in gameland." De heren verrichten in 't Hoogt een vooronderzoek naar dit overkoepelende project dat in juni 2004 verschillende theaters in Nederland zal aandoen. Ook voor 60 plusser is het wat betreft techniek een toegankelijke voorstelling. De korte schets van de aankomende voorstelling klinkt veelbelovend en doet vermoeden dat er de nodige kennis over oude en nieuwe media aan te pas is gekomen. Traditioneel is de opvatting dat film, televisie en radio oude media zijn en digitale media (PC, games internet) nieuw. Ik vroeg Thijs of die lijn zo scherp te trekken is, zijn antwoord was kort en bondig. "Nee, dat is compleet onzinnig om zo te denken. De manier waarop je een medium gebruikt maakt het vernieuwend of conventioneel." Dit lijkt me typisch een antwoord dat helemaal past binnen McLuhans traditie, 'the medium is the message'! Net als de personen die elk jaar met een schone lei denken te beginnen, alles 'beter' te zullen doen en er uiteindelijk niet in slagen vanwege alle jaren die achter ze liggen, net als deze personen er achter komen dat oud in nieuw overvloeit en niet strict van elkaar te scheiden zijn, zo zijn ook media niet oud of nieuw maar in blijvende ontwikkeling gebaseerd op het verleden met het oog op de toekomst. -RlRStichting Pips:lab doet onderzoek naar nieuwe media, interactief theater en film in het bijzonder. Binnen de stichting zijn een dj/producer, filmmaker/muzikant, een theatermaker, een fotograaf, een componist, en een uitvinder/interieur ontwerper werkzaam. De computer is bij Pips:lab de verzamelplaats en het mengpaneel waarin alle verschillende disciplines op een nieuwe manier met elkaar versmelten. Eerstvolgende optredens: zaterdag 14 februari om 21:00 uur en zondag 15 februari om 16:00 uur in 't Veem theater in Amsterdam. Meer info: www.pipslab.nl

C O M’ S E R V I C E

Hoe moeilijk is zo'n onderzoekje nou helemaal!?
Dat we doodgegooid worden met het lezen van onderzoeksverslagen en het doen van onderzoek is inherent aan het feit dat we aan een universiteit studeren. Bevalt het je niet dan moet je maar HBO gaan doen of zo. Voor de studenten die zich nog niet zo intensief bezighouden met het doen van onderzoek of zich nog niet hebben hoeven ingraven in een artikel, volgt hier een korte blik achter de schermen. Voor andere studenten een bron van herkenbaarheid. Het lezen van experimentele artikelen Een van mijn recente colleges bestond uit een reeks congressen, waarin teams gevormd werden die elke week een ander specialisme op het gebied van communicatiekundig onderzoek vertegenwoordigden. Met uitzondering van de voorzitters van die week, zij zaten het congres voor. Het was een echt congres waarin één team als experts uitgenodigd waren om een presentatie van drie kwartier tot een uur te houden over een onderzoeksartikel en er daarna fel over te discussiëren met de andere specialistenteams. Een goede reden om met je team het artikel flink uit te spitten om te proberen het onderzoek van de ander constructief onderuit te halen, of juist met hand en tand het artikel te verdedigen. Het ging dan vaak om artikelen waarin experimenten beschreven werden . Het lezen van zo'n artikel is echt een werk en met minder dan 3 keer lezen kom je er niet vanaf. En als je dan ergens een vraag over krijgt, komt het regelmatig voor dat je ontdekt, dat je er op die manier nog niet gekeken had. Ik wil hier proberen een korte handleiding voor het lezen van zulke artikelen te geven. Veel artikelen beginnen met een samenvatting, wat kan ik hiermee? In ieder geval niet gebruiken als vervanging voor het artikel. Wel vind je in de samenvatting wat ze onderzocht hebben, hoe ze het onderzocht hebben en een korte conclusie die ze op grond van de resultaten vinden. Dit bied je als lezer een houvast een rode draad, bij een goede samenvatting zijn het namelijk de belangrijkste vragen, de belangrijkste onderzoekscondities en de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Dat lijkt een open deur maar is het niet. In veel van de artikelen gaan de onderzoekers allerlei zijsporen bewandelen, pretesten doen, tussenvragen stellen, irrelevante resultaten bekijken om toch maar wat te kunnen zeggen over onverklaarbare zaken, etc. Tip: begin hiermee! Welke algemene opbouw kan ik verwachten in artikelen? Artikelen beginnen met een korte uitleg over het onderzochte verschijnsel en met name een aanleiding voor het onderzoek en een theoretische verantwoording voor de verwachtingen die ze hebben voor het onderzoek. Daarna leggen ze de methode uit, waarin in ieder geval een paragraaf gaat over de proefpersonen, één over het gebruikte materiaal en één over de procedure die ze tijdens het experiment gevolgd hebben. Daarna volgen de resultaten, de conclusies en de discussie. Vaak ook in die volgorde, hoewel je ook regelmatig ziet dat bijvoorbeeld de conclusie en de discussie samengevoegd wordt, of dat er een andere volgorde gehanteerd wordt. Ik heb haast!! Hoe kan ik nou snel door een artikel heen komen? Scan de samenvatting. Zoek snel de hoofdvraag op in de inleiding. Meestal staat die in de eerste alinea en de laatste alinea. Lees die helemaal! Sla al de theoretische verantwoording over. Spring daarna snel door naar de procedure en lees die wel grondig. Zit je daarna met vragen over het materiaal, is het handig om die paragraaf scannend door te gaan, waarbij je je puur richt op het beantwoorden van die vragen. Lees daarna de conclusie en de discussie. De resultaten worden daarin ook genoemd en je wordt zo niet afgeleid door allerlei moeilijke statistische praat. Blijf je achter met vragen? Probeer ze scannend op te zoeken, waarbij je begint bij het theoretisch kader, meestal hebben ze daar dan iets gezegd dat je toch wel moest weten. En tot slot: lees het artikel later (als je wel tijd hebt) nog wel een keer helemaal goed door! Hoe het verder ging... Al dit lezen had gelukkig ook een doel. De artikelen gaven een overzicht over het vakgebied “Tekststructuur en Tekstbegrip” en de volgende stap was om zelf een onderwerp te kiezen en daar onderzoek naar te verrichten. Met de herinnering aan alle kritiek die wij hadden op de artikelen, velen geschreven door gerenommeerde onderzoekers, wilden we zelf zo nauwkeurig mogelijk te werk gaan; ons onderzoek zou een fantastisch onderzoek worden. We probeerden in ons onderzoek valide instrumenten te vinden om tekstbegrip mee te meten op “macro-niveau”1. Uren discussieerden we over afhankelijke variabelen, tekstmanipulaties, instructie, proefpersonen en andere zaken. Het leek een waterdichte opzet. Tot de eerste dag van afname. Het bleek een facultatieve les. Daar gingen de eerste condities, hoppa de prullenbak in. Maar na het einde van de week toch een homogene groep en alle 24 condities perfect gevuld, weliswaar met per conditie één proefpersoon minder dan we vooraf hadden bedacht, maar dat namen we voor lief. Snel en nauwkeurig alle scores berekend en ingevoerd in SPSS. Toen rees de belangrijkste vraag, als we de sorteertaken (de methoden van meting die wij onderzochten) vergelijken met een reeds beproefde methode van meting van tekstbegrip, komt er dan een valide resultaat uit? Het antwoord was ‘Nee’ en om met Huub (vd Bergh, red.) te spreken: “Vuilnisman hier hebt u nog wat sorteertaken, kunt u die bij de rest van het afval deponeren?” En dus waren wij een wijze les verder: onderzoek doen is zo makkelijk nog niet. - MT 1. Het voert te ver dit hier helemaal uit te leggen. Bedoeld wordt het tekstbegrip op situatiemodelniveau. Hierover is meer te vinden in het boek van Kintsch & van Dijk (1998).

SV CONTACT - NIEUWS

Het Bestuur van SV Contact wenst u het allerbeste voor 2004!!

Bestuurswissel op komst! Bestuurservaring opdoen? Neem contact op met bestuur@svonctact.nl Blijf op de hoogte via www.svcontact.nl!

Ook uw advertentie had hier kunnen staan!

Wilt u uw revenues vergroten? Uw populariteit onder studenten terugwinnen? Op zoek naar betrouwbaar personeel? Neem contact op met redactie@svcontact.nl

Advertentie