COLOFON / INHOUD

Colofon Com'info is het officiële orgaan van SV Contact, de studie vereniging van Communicatie- en Informatiewetenschappen in Utrecht Hoofdredacteur: Mark Topper Eindredacteur: Mariska Swart Secretaris: Fabian de Graaf Penningmeester: Fabian de Graaf Lay - out: Mariska Swart Remco La Rivière Redactie: Michiel Kraijkamp Fabian de Graaf Dirk - Jan Zom Maartje van der Heijden Arthur Stolwijk Contact via redactie@svcontact.nl Of postbus SV Contact KNG 29 - secretariaat
Frank Jansen - interview met Utrechts bekendste docent

Loesje - wie zitten erachter en wat beweegt hen? 4/5

Osama's virtuele duif 6/7

8/9

Het bestuur is dood - Leve het bestuur 10

Vast in Com’Info: Colofon Redactioneel

Kamers - zoeken is een drama, hebben een genot!

2 3

11/12

REDACTIONEEL
De tijd vliegt … ! Ik weet het nog niet zo lang, maar ik heb een obsessie met tijd. Op zich is dat wel weer vreemd voor iemand die een permanente vete met zijn agenda heeft, een prachtig horloge met lege batterij heeft dat al 2 jaar in de kast ligt, en niet achterom kijkt omdat hij een slecht geheugen heeft en niet vooruit wil kijken omdat hij zich zorgen maakt om de economie. Ik ontdekte het laatst toen ik (redactionele) artikelen terug las; ik maak altijd wel een verwijzing naar tijd. En het liefst naar het moment of iets van een recent verleden. Ik heb dus toch meer met het verleden dan met de toekomst. Voor de Com'info maak ik echter graag een uitzondering. Voor u ligt de derde uitgave van dit jaar. Een nummer 4 is in principe wel het streven, maar dat zal enorm stressen worden. Ik voorzie nu namelijk een tamelijk goede toekomst voor het blad. De afgelopen tijd werden we getergd door financiële problemen en eigenlijk altijd al wel. We zijn zeg maar de strop om de nek van het bestuur, het grote financiële risico. Maar gelukkig kunnen we met trots zeggen dat we het voor elkaar hebben weten te spelen dat we een eerste financiële verlichting geregeld hebben! Als we nou ook nog iets meer sponsoren zouden krijgen… nou, ja nog mooier, groter, same old, same old … story. Time for news! Com'info was bij Loesje. Maar die bleek eigenlijk Marc te heten en helemaal niet alleen te zijn; benieuwd wat hij allemaal te zeggen heeft! Studeren gaat om punten scoren, werken gaat om centen scoren. Er zijn echter ook nog mensen met hart voor de zaak. Mensen met interesses, die gaan voor een hoger doel, nou ja hoger dan studiepunten of geld. Een voorbeeld van zo iemand is Frank Jansen. Com'info sprak met hem en het artikel geeft een goed beeld van hoe docenten nou eigenlijk zijn, maar het is geen uitnodiging om met zijn allen de deur bij hun plat te lopen (in de hoop op een kopje thee); ze hebben het ook heel erg druk. Het vinden van een geschikte kamer is in Utrecht eigenlijk het hele jaar door een belangrijk issue. Com'info neemt een kijkje bij een CIW-er die blij is met haar kamer… enne wil jij ook in deze rubriek? Meld je aan!! Verder was Com'info benieuwd naar de communicatie van Al Qaida en steganografie. Want als je je realiseert, dat alles afluisterbaar is, privacy met voeten getreden wordt en de technologische ontwikkelingen Big Brother steeds dichter bij de werkelijkheid brengen, kun je je af gaan vragen: "Hoe doen ze dat eigenlijk, dat plegen van aanslagen?" En nog meer heuglijk nieuws! We hebben een nieuw bestuur. Ook zij laten van zich horen in deze uitgave. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken het oude bestuur te bedanken voor alle moeite en het werk dat zij de afgelopen 12 maanden gedaan hebben en tevens het nieuwe bestuur alle succes te wensen voor de komende 12 maanden. Het is juist vanwege dit heuglijke feit dat de redactie ook besloten heeft haar datum van uitgave wat te verschuiven. Maar lang verwacht toch gekomen: veel leesplezier!

Mark Topper

C O M’ I N T E R V I E W

Je kunt op allerlei manieren je mening verkondigen over wat er allemaal om ons heen gebeurt. Zo kun je een internetforum vol posten, in het park op een sinaasappelkistje gaan staan of de hele stad volhangen met posters. Dat laatste klinkt misschien een beetje omslachtig, maar de medewerkers van Loesje bewijzen al jaren dat het werkt. Gemeentes proberen hun posters echter zo veel mogelijk uit het zicht te houden en ook staan ze regelmatig voor de rechter als ze weer eens ergens plakken waar het, althans volgens de politie, niet mag. Maar ondanks deze tegenwerking en het feit dat hun posters niet in elke stad hangen genieten ze wel landelijke bekendheid. Reden genoeg om Loesje eens onder de loep te nemen. Aan het woord is Marc, één van de medewerkers op het Loesje pand in Arnhem. "Loesje is in 1983 opgericht door zes mensen die bij verschillende actiebewegingen actief waren zoals krakers en milieuactivisten. Er zat in die tijd niet veel beweging meer in deze organisaties en daarom zochten deze mensen naar andere manieren om hun betrokkenheid bij de wereld te uiten. Na een avondje discussiëren werd het idee om posters op te hangen aangenomen. Uit de honderd verzamelde namen is het uiteindelijk Loesje geworden waarmee de posters ondertekend zouden worden. Dit omdat het volgens het naamwoordenboek niks betekende, maar ook omdat het gewoon een leuke naam is. In eerste instantie was Loesje maar in een paar steden actief en alleen daar bekend. Loesje kreeg in 1986 landelijke bekendheid door met de Tweede Kamer verkiezingen mee te doen. Dit was meer een publiciteitsstunt dan een poging om in de Kamer te komen, maar het werkte wel. Inmiddels zijn we in zo'n twintig steden actief, waaronder ook in Utrecht. In 1989 zijn na de val van de Berlijnse Muur leden van Loesje naar het voormalig Oostblok gegaan om te kijken of ze daar aansluiting konden vinden. Dat is gelukt en daar is Loesje Internationaal uit voortgekomen. Hierdoor zijn we bijna in heel Europa actief en zijn we ook behoorlijk bekend, en dat terwijl ze in sommige landen de naam Loesje niet eens uit kunnen spreken." "Op het Loesje pand werken vrijwilligers, stagiaires en vaste krachten en we doen er van alles. Zo bedenken we onder andere teksten voor de landelijke posterserie die iedere maand uitkomt, printen ze uit en sturen ze naar alle leden van Loesje. Loesje is namelijk een vereniging, maar dan leuker want je kunt als je lid bent actief met ons mee doen. Je ontvangt naast de posterserie ook iedere maand het Loesjebulletin en je kunt meedoen met het maandelijkse ledenweekend welke hier worden gemaakt en georganiseerd. Daarnaast stellen we de Loesje boekjes, schoolagenda en scheurkalender samen en geven we, wat niet iedereen weet, workshops aan bedrijven, organisaties en instellingen. Het doel van deze workshops is om te laten zien hoe je met een aantal mensen tot een serie posters kunt komen. De deelnemers maken hierdoor kennis met een andere manier van schrijven en leren hierdoor anders tegen onderwerpen aan te kijken. Ze leren ook elkaar beter kennen en ontdekken hun eigen en elkaars creativiteit." "We uiten onze mening via posters omdat het mooi en direct is. Iedereen komt op straat dus bereik je op deze manier de meeste mensen. Als we alleen via televisiespotjes of onze internetsite zouden communiceren sluit je mensen uit, want niet iedereen heeft een televisie of een computer met internet. Het publieke debat was vroeger ook op straat en dat proberen

C O M’ I N T E R V I E W
we op deze manier een beetje terug te brengen. Bovendien is het goedkoop. Het enige dat je nodig hebt is papier en inkt om ze uit te printen, zo kan iedereen onze posters zelf afdrukken en verspreiden. De mensen die onze posters plakken doen dat waar ze zelf willen, want om je mening zo goed mogelijk te kunnen uiten moet je voor iedereen zichtbaar zijn. Hiermee protesteren deze mensen tegelijkertijd tegen het verbod dat je nergens meer posters mag plakken waar je zelf wilt, maar alleen op openbare plakborden. Hiervan zijn er namelijk nooit genoeg of ze staan op plekken waar niemand ze kan zien. De mensen die plakken willen juist dat een poster goed tot zijn recht komt. Een poster over God plakken ze bij oorkeur dan ook naast een kerk. Ja we hebben zelf wel een aantal regels over het plakken. Zo plakken we niet op kunstvoorwerpen, herdenkingsmonumenten, ramen, lelijke plekken en voorbijgangers. Ook hangen we liever één poster zo mooi mogelijk op dan dat we er vijftig naast elkaar plakken." "Voor het bedenken van de teksten die op de posters komen te staan hebben we een manier van brainstormen ontwikkeld, waarbij je met een groep mensen samen over verschillende onderwerpen kunt schrijven. Dit doen we elke week op het Loesje pand, tijdens de ledenweekenden en bij zo'n twee workshops per week die we geven bij Ministeries, belastingdiensten, scholen, managers bijeenkomsten en noem maar op. Het idee hiervan is dat je samen tot een tekst komt die bij Loesje past. Er is dus niet één iemand die dat beslist maar daar kom je samen uit. Het idee is de baas. Is het een goed idee dan komt 'ie op een poster, anders niet. Verder krijgen we ook veel tekstvoorstellen opgestuurd en hebben we een meeschrijfpagina op onze internetsite. Het doel van de posters is om mensen bewust te laten worden van onderwerpen die als vanzelfsprekend worden beschouwd. We uiten onze mening over een bepaald onderwerp in de hoop dat mensen daar zelf verder over gaan nadenken. Daarin proberen we deze mensen wel in een bepaalde richting te sturen, in onze richting welteverstaan. Deze is niet per definitie links of rechts, maar we willen wel vooruit en niet achteruit kijken. Er zijn mensen die ons zien als het geweten van de maatschappij of de stem van het volk, maar dat zijn we absoluut niet. Iedereen die mee kan en wil schrijven mag dat, we communiceren dan ook niet namens of tot iemand. Het is gewoon leuk om te doen." "In de toekomst denk ik dat er ons steeds meer teksten via internet aangeboden zullen worden. Ook zouden er digitale workshops gehouden kunnen worden. Nee ik denk niet dat we gaan proberen om digitaal posters te plakken op websites waar veel mensen komen, dan wordt het toch een soort van hacken en dat is strafbaar. Voor digitale posters hebben we onze website al. We hebben wel eens op een forum een poster van ons geplaatst maar verder dan dat gaan we niet. Ik denk namelijk niet dat we in de toekomst alleen nog maar op het internet zullen zitten. Het is een medium om mee te werken en voor ontspanning maar meer ook niet. Mensen zullen altijd buiten op straat blijven komen en daar zullen wij dan ook onze posters blijven plakken."

Meer Loesje? Surf naar www.loesje.nl

C O M’ P O L I T I E K

Osama's virtuele duif
De naam Vance Packard zegt de meesten waarschijnlijk niets. En voor diegene die denken dat het nu zal gaan over de oprichter van Packard Bell hebben het mis. Vance Packard schreef in 1961 het boek Hidden Persuaders dat ging over subliminale boodschappen in reclames. Omdat reclamemakers tegenwoordig probleemloos seks, lust, verleid ing en soortgelijke thema's kunnen gebruiken, is het gebruik van "geheim schrift" minder interessant in dit vakgebied. Op het internet zien we echter dat steganografie, zoals het ook wel heet, enorme populariteit geniet. En ook terroristen kunnen er dankbaar gebruik van maken. Eerst eens een testje. Zoek ik op Google.com naar "steganografie OR steganography" dan vind ik 81.100 hits en bij Yahoo! zelfs 192.000 hits. Dat is nog best veel voor een betrekkelijk moeilijk en onbekend begrip. Om te vergelijken: games scoort rond de 222 miljoen hits en mp3 rond de 80 miljoen hits. Maar goed, dat zijn dan ook begrippen die iedereen kent. Volg men zo'n link dan vindt men onder andere definities, historische verklaringen en moderne onderzoeken naar het gebruik van encryptie op het internet. Sommige links bieden programma's waarmee geheime informatie in een foto verstopt kan worden, programma's waarmee oplossingen voor het versturen van geëncodeerde mp3s geboden worden en nog veel meer programma's die toepassingen bieden voor het "veilig" versturen van bestanden (en dus informatie) over het internet. Zo zullen crackers, terroristen, criminelen en pedofielen tegenwoordig wel te werk gaan, denk ik dan bij mezelf. De Amerikaanse veiligheidsdiensten worden er in ieder geval erg nerveus van. Er is in ieder geval één departement die zich puur en alleen bezighoudt met steganografie en het onderscheppen van boodschappen met geheimschrift daarin. Ook schakelden de Amerikaanse veiligheidsdiensten over naar code 'Rood', toen er een prent van Bert verspreid werd met Osama Bin Laden. Zij waren bang dat er in de prent een geheime aanwijzing verscholen zat voor terroristen in Amerika. En ik kan me herinneren dat deze plaatjes van vóór 9/11 waren. Het was natuurlijk duidelijk dat het hier om een grap ging. De bron was een website "Bert is Evil" en op de site stonden talloze voorbeelden, waarvan het merendeel niet terug te voeren was op Osama Bin Laden of Al Qaida. Toch is de nervositeit niet helemaal onterecht. Het is namelijk niet zo moeilijk om informatie te verstopveelvuldig gebruik gemaakt van encryptie voor legale en illegale doeleinden. Een legaal doeleind komen we bijvoorbeeld tegen in de journalistiek of de wetenschap, waardoor onderdrukte wetenschappers en journalisten in landen met totalitaire regimes, dankzij een geanonimiseerde internetidentiteit, toch kunnen publiceren. Terug naar Al Qaida. In de media wordt enerzijds gesproken van cellen, die banden hebben met Al Qaida en anderzijds wordt vaak gesuggereerd dat er een centrale leider is. Dit suggereert ook theoretische tegenstellingen in organisatorische zin; aan de ene kant hebben we de cellen die kenmerkend zijn voor een netwerkstructuur, aan de andere kant de centrale leider die kenmerkend is voor een centrale organisatiestructuur. In de media is de centrale leider Osama Bin Laden. Ik denk echter dat het een grote fout is vast te houden aan dit centralistische denken. Met de arrestatie of de dood van Bin Laden, hoeft dat helemaal niet het einde te zijn van Al Qaida. Maar ik denk echter ook dat er veel evidentie is voor het in een zekere mate aanwezig zijn van een centrale structuur in dat soort organisaties. Een zuivere netwerkstructuur bestaat volgens mij niet buiten de wiskunde, natuurkunde en de informatica. Een erg bekend voorbeeld van netwerkcommunicatie is P2P. Zelfs al vallen er duizenden computers uit, dan is de kans nog groot dat ik mijn gewenste download binnenhaal. En dit was ideologisch gezien natuurlijk ook een doel van

pen in een plaatje en zo allerlei geheime boodschappen (over het internet) te verzenden. Met het verstoppen van informatie in plaatjes werden we in Nederland al geconfronteerd in de Campina-zaak. Een 45-jarige man uit Panningen perste het bedrijf af door gif in de producten te stoppen. In een plaatje van een auto op Autotelegraaf.nl werd geheime rekeninginformatie gestopt. Met die informatie zou de man het geld incasseren. Door gebruik te maken van de services van anonymizer.com meende de man zichzelf anoniem te kunnen bewegen over het internet. Helaas voor de man gaf Surfola, het bedrijf achter www.anonymizer.com, zijn persoonsgegevens vrij aan de FBI. Dit is alleen maar een voorbeeld van iemand die gepakt is, in de werkelijkheid wordt op het internet

het internet. In de werkelijkheid is het in sociologische structuren, zoals bedrijven, organisaties, instellingen, vriendengroepen, families, etc niet mogelijk. Zelfs in SF zien we bij de Borg in Star Trek, dat er uiteindelijk toch is gekozen voor een persoon die in mijn ogen niet anders gezien kan worden dan de leider (hoewel ik hiermee vast een storm van protest over me uitroep van Trekkies). In het geval van Al Qaida is het bewijs veel banaler: geld en charisma. In een organisatie kan niet iedereen een leider zijn. Mensen in de organisatie hebben leiders nodig om vast te houden aan de doelen die het belang van de organisatie dienen. En zo'n leider is iemand tegen wie men op kan kijken; iemand met charisma. Financieel gezien moet er ook een structuur zijn. Er moet namelijk iemand zijn die het geld beheert en iemand die een fiat geeft voor het gebruik van geld voor het behalen van doelen van de organisatie. Ook moet er ook nog geld ontvangen kunnen worden en daarvoor is ook identificatie nodig. Communicatief gezien is het echter wel mogelijk om geografisch volledig gescheiden van elkaar te opereren. Wel is hiervoor een gemeenschappelijk doel noodzakelijk. Anders zouden ze geen terroristische organisatie hoeven te hebben, maar zou een theekransje ook prima zijn. De doelen kunnen in dit geval ruim omkaderd zijn en misschien verwijzen naar delen van middeleeuwse, islamitische literatuur. Naar aanleiding van het boek "De Weg van de Moslim" en de meningen uit de actualiteitenrubrieken rond die periode, kan men zeggen dat hierin extreme interpretaties staan van wereldvisies. Met die geschriften en wellicht nog wat specifiekere informatie (zoals een handleiding "Hoe wordt ik een goede terrorist voor Dummies") kunnen cellen zelfstandig allerlei aanslagen beramen,

die het gemeenschappelijke doel opgenomen beelden onze kant op. ten goede komen. Maar ook binnen Met een boodschap van Osama Bin die cellen zal er sprake zijn van Laden of een woordvoerder van Al allerlei soorten geografische verQaida. Deze krijgen we sowieso al spreiding. Wat kunnen ze dan doen nooit rechtstreeks te zien. Wel via om elkaar te bereiken? Vaste teleAl-jahzeera voor diegene die fonie? Uitgesloten, dat wordt Arabisch spreken overigens, daar afgeluisterd. Mobiele telefonie? wordt geen censuur toegepast. De Zelfde verhaal. Hoewel er pas weer FBI neemt zulke banden namelijk in nieuwe technologische ontwikkelom ze te onderzoeken op geheime ing waren, waardoor het weer boodschappen. Een bekende truc mogelijk zou zijn om gesprekken te die men op zulke banden had kuncoderen. Ja of we gaan naar hele nen toepassen, maar dat nu nooit ouderwetse praktijken, zoals we wel meer zal doen omdat iedereen die al kent, is de grap, die toegepast eens lezen in detectives van lagere en uitgelegd wordt in de film school niveau; met zinnen als "de Fight Club. Hierbij worden koffie bij Ali is bitter" of "De vogel de bezoekers getrakis naar het oosten gevolgen" en dan teerd op een paar zijn er afspraken gemaakt over de frames 'penis', zodat betekenis. Maar goed, daarvoor had iedere bezoeker toch men toch een keer voor bijeen kan zien dat deze moeten komen. En dat is ook al een frame ertussen probleem. De meeste terroristen gemonteerd zat. In lopen toch wel in de kijker bij de de film wordt veiligheidsdiensten, dus als er dan echter uitgelegd een keer veel mensen bij elkaar dat als het beeld komen, dan is dat erg verdacht. maar kort genoeg Door naar grote verzamelplaatsen is kijkers niet zeker te gaan zoals Ebay, MSN-groups, weten of ze het nou Yahoo! en nog meer van zulke sites gezien hebben of met enorme bezoekersaantallen, niet. Maar meer techkunnen ze zich onzichtbaar bewenieken zijn natuurlijk gen. Het is voor de veiligheidsdienmogelijk. Misschien in sten niet mogelijk om al die mensen iets dat op de band gezegd zo snel na te trekken. Het nadeel wordt en een verwijzing maakt van internet is natuurlijk wel dat naar bepaalde literatuur of het men altijd pakjes met informatie tonen van een beeld met een achterlaat op plaatsen waar men bepaalde symboliek, waarbij het geweest is. Maar op dit moment is het nog niet mogelijk die informatie symbool ook weer opgezocht kan worden en dan een dubbele betekete koppelen met Real-time locatienis kan hebben. Behalve deze voorinformatie. Vooral ookomdat er beelden die ook al bekend zijn, verschillende schakels tussen kunnen zitten, die vanwege de privacy- maar al veel moeilijker om te tracwetgeving niet zomaar de gegevens eren is het mogelijk dat veel complexere methoden bedacht zijn om van de klant vrij hoeven te geven. zodoende te communiceren. Of Maar ook omdat veelal dynamische IP-adressen gebruikt worden, waar- misschien juist veel simpeler, zoals een koerier of een duif, wie zal het bij een klant per sessie een nieuw zeggen. -MTIP-adres krijgt. Dit is het geval bij verbindingen Voor meer informatie: waarbij ingewww.anonymizer.com; over anoniem surfen beld of ingelogd www.bertisevil.tv; meer plezier met 'evil Bert' moet worden. www.2vandaag.nl; & www.netwerk.nl voor uitzendingen n.a.v. 'de Af en toe weg van de moslim' rond 21 april 2004 komen er ook www.al-jahzeera.com; website van de bekende Arabische TV-zender opgenomen geluidsbericht- http://www.cs.jhu.edu/~scheideler/courses/600.348_F02; meer informatie over netwerkstructuren in een wiskundige toepassing en of zelfs

C O M’ E E N S L A N G S B I J
Iedere student heeft wel een mening over zijn of haar studie. Hetzij een positieve, hetzij een negatieve. Maar waarom bekijken we het niet eens van de andere kant, de kant van de docenten? In de rubriek "Com'eens langs bij" laten we docenten aan het woord over zichzelf en hun relatie met de studie. Waarom hebben ze voor deze studie gekozen, welke rol spelen zij hierin en bovenal: hoe staan zij tegenover CIW? In de eerste "Com'eens langs bij" de man die (zoals het een echte taalbeheerser schijnt te betamen) altijd in de steek wordt gelaten door de techniek: Frank Jansen.

Com’ eens langs bij: Frank Jansen
Het is een haast zomerse dag in Utrecht. Op de bruisende terrasjes wordt genoten van de strakblauwe hemel en een stralend zonnetje maakt overuren. Een echte horecadag dus. Eén man houdt zich echter afzijdig van het levendige stadstafereel en is druk bezig met allerhande gewichtige zaken. In zijn kamertje op de Trans vindt hij moeiteloos zijn weg tussen stapels paperassen en andere papieren die het intellect van de gemiddelde persoon te boven gaan. Ondanks zijn drukke bestaan biedt Frank Jansen het bevend binnenwandelende Com'Info-journalistje direct een kopje thee aan en neemt hij de tijd om zijn verhaal te j doen.

COM'INFO: HOE WAS DE STUDENT FRANK JANSEN EN WIST HIJ METEEN AL WAT HIJ WILDE DOEN? Jansen: ik was een geïnteresseerde en actieve leerling. Zo een op wiens werk anderen nog weleens meeliftten, wat ik overigens niet erg vond. Na afloop van mijn promotieproject leek lesgeven mij interessant. Niet zozeer het kennis over brengen trok mij hierbij aan, meer het lesgeven op zich. COM'INFO: HOE BENT U BIJ CIW TERECHT GEKOMEN EN WELKE ROL VERVULT U HIERIN? Jansen: CIW heeft twee impulsen gehad. Enerzijds wilde de minister (Hermans in 1998 - red.) af van allerlei wildgroei in communicatieopleidingen en anderzijds speelden de (soms geringe) successen van eerdere studies een rol. Zo was er eerst een studie Documentaire Informatiekunde die niet het wereldsucces werd waar mensen op gehoopt hadden. Elementen uit die opleiding zijn echter wel belangrijk geweest voor CIW. Daarnaast was er bij Sociale Wetenschappen een afdeling Communicatiewetenschappen die wegens succes werd opgeheven. De man die deze studie had opgericht, tevens de "drager" van de studie, kreeg een andere baan aangeboden en besloot deze aan te nemen. Einde verhaal dus. Uiteindelijk heeft men mij toen gevraagd om aan de oprichting van CIW mee te werken. Omdat het ging om een studie over communiceren met ook andere dingen dan taal heb ik hiermee ingestemd. Momenteel ben ik coördinator van CIW, wat inhoudt dat ik het programma zo goed mogelijk in de gaten houd. William Ullricchio en ik hebben deze studie ingericht. Op het ogenblik houd ik me voornamelijk bezig met de cursus Communicatie in het Academisch Domein. COM'INFO: HOE KIJKT U TEGEN DEZE STUDIE AAN? Jansen: Het is in principe een prachtige studie geworden, maar er moet nog ontzettend veel gebeuren wil het de eenheid worden die het moet zijn. Alle docenten zouden moeten denken "waar gaat CIW over". Het antwoord op deze vraag is "communiceren met alle middelen die mensen hebben om te communiceren". Alles wat in de cursussen van nu behandeld wordt, hoort zeker tot CIW, alleen is de benadering en de focus nog niet altijd die van CIW. Het creëren van deze eenheid wordt moeilijk, omdat iedereen het al zo druk heeft, maar we moeten wel een soort van geestelijke ruimte weten te scheppen.

COM'INFO: WAT VINDT U VAN DE HUIDIGE GENERATIE STUDENTEN ALS U ZE VERGELIJKT MET DIE VAN VROEGER? Jansen: Daar kan je eigenlijk geen echt antwoord op geven. In 1973 begon ik voor het eerst met lesgeven en mijns inziens is er wat betreft inzet vrijwel geen verschil tussen de leerlingen van toen en nu. Momenteel moeten we de studenten activerend onderwijs geven: allerlei subopdrachtjes en spannende dingen verzinnen zodat jullie je aangesproken voelen. Persoonlijk merk ik daar niet zo veel van. Ik heb de indruk dat we mensen veel meer recht in de ogen moeten kijken: gaan jullie voor een zes min of willen jullie een verrijkte studie-ervaring krijgen? We moeten kiezen voor uitsplitsing en daar is meer realisme en volwassenheid voor nodig. Neem nou Communiceren in het Academisch Domein, wat in feite stukjes schrijven is, waardoor ík het een leuke cursus vind. Veel mensen vinden het níet interessant hoe dit schrijven in zijn werk gaat en zullen zich daarom iets minder inzetten. We moeten echter af van het lijdzaam volgen met een stapel opdrachten, er moet een grotere vrijheid zijn. Als je mensen weinig aanbiedt, komen ze op je af om dingen te vragen. Bij mijn studie kwam eens per twee maanden een hoogleraar uit het binnen- of buitenland. Zo'n gelegenheid zag je dan als een buitenkansje om vragen te stellen, iedereen ging daar naartoe. Momenteel is dat veel minder het geval, de mensen blijven weg. Anderzijds moet je er natuurlijk ook voor uitkijken dat je mensen niet te weinig aanbiedt, zodat ze gaan denken dat je hen niet serieus neemt. Wat mij en mijn collega's overigens wél opvalt is dat jullie zo snel tevreden zijn. Nooit krijgen wij een vraag als "Ik las dit of dat in de krant, waarom krijgen we dit niet in het college?". Jullie nemen alles snel voor zoete koek, wees wat kritischer en minder consumentistisch. Braad er het maximum uit, er zijn talloze mogelijkheden op deze Universiteit, de mensen die er werken weten zo ontzettend veel. En vergeet niet: studeren doe je niet voor een ander, dat doe je voor jezelf. Weet je iets beters, kom er dan zelf mee. COM'INFO: WAT IS UW KIJK OP DE TOEKOMST VAN CIW? Jansen: Ik heb geen idee wat de toekomst van CIW gaat worden. Ik weet wel wat voor rol ik wil gaan spelen. Ik wil de kwaliteit van de studie verhogen, door in plaats van lang met inleidingen te blijven werken, de studenten zo snel mogelijk naar de beste literatuur te jagen, en ik wil mijn coördinatorschap gebruiken om dat bij zoveel mogelijk cursussen voor elkaar te krijgen. Het eerste jaar beginnen we rustig en daarna hup de échte stof. Als dit lukt zal het misschien zo zijndat er minder studenten komen, maar dat geeft niks. Als degenen die de studie voltooien maar een echte plaats vinden in de maatschappij. Ik zou graag willen horen "Oh, die heeft CIW gedaan in Utrecht - die kunnen we gebruiken voor die en die problemen". Wat betreft het aantal studenten CIW vind ik dat we nu op een goed aantal zitten, het mag zelfs wat minder, zodat je je eigen collega's blijft kennen. Laten we het Jezus-principe aanhouden: die wist dat hij maar twaalf discipelen kon behappen. Wanneer je te maken hebt met veertien parallelgroepen is dat gewoonweg te veel. COM'INFO: WAT KUNNEN WE VAN U VERWACHTEN IN DE TOEKOMST? Jansen: Ik wil graag les blijven geven. Als ik dat niet meer kan, dan hou ik ook meteen op met coördineren. Een nieuw boek als Kramers Direct mail (wat hij in samenwerking met Ninke Stukker schreef - red.) zit er echter niet in, dat loopt gewoon niet meer. Ik ben momenteel bezig met het publiceren van een serie artikelen over onder andere de mediakeuze in zakelijke contexten en niet-grammaticale verklaringen voor de plaatsing van zinsdelen. COM'INFO: HET DILEMMA: ONDERZOEK OF ONDERWIJS? Jansen: Onderwijs. Ik ben niet iemand die de hele dag op zijn kamer kan zitten. Ik hou van een goede grap op zijn tijd. COM'INFO: HET PROBLEEM: U HEBT HET NATUURLIJK NIET NODIG, MAAR STEL DAT U GEDWONGEN ZOU ZIJN EEN CONTACTADVERTENTIE TE SCHRIJVEN. HOE ZOU DEZE ERUIT ZIEN? curriculum vitae Jansen: (Lacht). "Levendige enthousiaste Naam: Frank Jansen. vijftiger zoekt kennismaking met inspirerende Opleidingen: Gymnasium B (1970), Nederlandse taal- en letterkunde aan vrouw om samen gezellig te wandelen". de Universiteit Leiden, doctoraalexamen (cum laude - 1975), gepro-

-ASA

moveerd op syntactische constructies (1981). Publicaties: O.a. Kramers Direct mail (Uitgeverij Het Spectrum B.V., 2001) en artikelen op http://www.neerlandistiek.nl. Grote voorbeeld: Professor dr. C.F.P. Stutterheim, die wegging toen Jansen naar Leiden kwam. Hij zag de humor van alle situaties in en gaf colleges waarbij de mensen wakker bleven. Raakt onder de indruk van: Parate kennis. Dat idee dat je alles op kan zoeken ís niet zo. Eigen omschrijving: Ik ben een beetje een wandelend strovuurtje. Ik hou me niet langdurig bezig met één onderwerp. Slechte kant: Ik vind teveel dingen leuk (komt spontaan aanzetten met een boekje met gedichten van mensen die niet kunnen dichten).

SV CONTACT

SV Contact: Van het bestuur

Beste leden! Dit is mijn eerste stukje dat ik voor de Com'Info mag schrijven als voorzitter. Er is namelijk een nieuw bestuur ingetreden op 2 april 2004! Als je met ons kennis wil maken, kan je altijd tijdens het spreekuur (aangegeven in de nieuwsbrieven) gezellig langskomen! Er zijn ook op de site kleine stukjes over ons te lezen, dus kijk gauw op www.svcontact.nl. Ook al is onze bestuursperiode pas net ingegaan, 2004 heeft al vele leuke activiteiten gebracht. Naast onze maandelijkse borrels die de activiteitencommissie organiseert, heeft de AC een gastcollege georganiseerd. De opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen van Tilburg is een kijkje komen nemen hier in Utrecht en wij zijn op onze beurt naar een door hen georganiseerde dag vol casestudies geweest. Na afloop werden beide dagen afgesloten met een aansluitende borrel en een etentje. Kortom: een gezellig dagje met een educatief tintje. Internationaal gezien heeft SV Contact zich gemanifesteerd door ook dit jaar weer de buitenlandse reis te organiseren via de buitenlandse reiscommissie. Dit jaar was de bestemming Berlijn. Het waren vier leuke, maar vermoeiende dagen. Er is een filmmuseum en een communicatiemuseum bezocht, we zijn aanwezig geweest bij de opnames van een leuk televisieprogramma, iedereen heeft de Reichstag en de Branderburger Tor van dichtbij kunnen aanschouwen en natuurlijk mocht een bezoekje aan 'de Muur' ook niet ontbreken. Daarnaast was er nog tijd om op eigen houtje de stad te verkennen. Een zeer geslaagde trip was het! Maar ook dit laatste blok heeft nog enkele leuke activiteiten te gaan: -25 mei gaan we Six Flags onveilig maken. Koop je kaartje voor 13 euro tijdens de verkoopdagen op 10 mei bij de hoorcolleges van de eerstejaars of op 12 mei vanaf 13.00 op de KNG 29 in de kantine. -30 juni is de jaarlijkse BBQ gepland. Met de traditionele voetbalwedstrijd tegen de docenten. Houd de nieuwsbrief en de site in de gaten voor de aankondiging van de verkoopdagen! -En de feestcommissie organiseert weer een feest. Let op: dit feest is de laatste dit jaar, dus komt allen! Het feest staat gepland eind mei, begin juni, houd de site in de gaten. Genoeg te beleven nog dit jaar dus. Hopelijk zien we jullie allemaal op de volgende activiteiten en anders in het volgende studiejaar! Laura Sie Voorzitter SV Contact 2004-2005

C O M’ K A M E R
Even voorstellen: Naam: Marloes Egmond Leeftijd: 20 jaar Motto: Liefde is geven en nemen!! CIW'er sinds: 2003 Voor CIW: VWO, jaar gewerkt in de horeca De cijfers: Locatie: Eisenhowerlaan Oppervlakte: ± 10 m2 Huur: € 235,- inclusief In: 1 november 2003 Uit: Onbekend Huisgenoten: 2 mannen, 1 vrouw

Een kamer in een flat in Kanaleneiland, het klinkt niet erg aantrekkelijk. Toch kan het heel gezellig zijn en Marloes weet hier alles van. Zij woont namelijk op 3 hoog in "het goede gedeelte van Kanaleneiland", met het winkelcentrum om de hoek. Com'kamer maakte kennis met Marloes' leefwereld!

Stel jezelf eens voor… Ik hou van mijn vriend, uitgaan, zingen en lezen. Ik ga binnenkort misschien op streetdancen, mijn hele leven heb ik al veel aan dansen gedaan zoals klassiek ballet, showballet, jazzballet en streetdancen. Ik heb een paar maanden zangles gevolgd en ben ook echt gek op zingen, maar met Idols zou ik toch niet willen meedoen hoor! Ik ga ook op spinning, lekker goed voor de conditie. Ik vind het leuk om met mijn vriend weekendjes weg te gaan. Vertel wat over je kamer. Hoe kom je eraan? Wat vind je er mooi aan? Ik heb mijn kamer via mijn jaarclubgenootje bij Veritas. Zij is nu dus ook mijn huisgenootje, lekker makkelijk. We hebben tot nu toe nog maar een keer hier gegeten met onze jaarclub, toen heb ik gekookt. Maar het was erg gezellig.
Het mooiste aan mijn kamer, ik weet 't niet zo goed. Ik denk dat ik het grote raam met uitzicht het mooiste vindt. Heb je lekker veel licht in je kamer en kun je naar buiten kijken. Of het schilderij dat aan mijn muur hangt. Dat past bij de stijl van mijn kamer. Ik wilde eerst een Oosterse stijl in mijn kamer, met een klamboe en doeken. Ook wilde ik tijgergordijnen. Dat is meer een jungle-stijl. Het enige wat van deze stijl nog terug te vinden is in mijn kamer is het plantje aan de verwarming, een soort klimop. Nu wil ik graag een kralengordijn aan mijn muur. Er is nog een stukje muur leeg en die wil ik ook graag vullen. En zo'n kralengordijn lijkt me wel mooi. Maar ik heb mijn kamer dus in meerdere stijlen. Ik wissel een beetje. En ik vind ook van alles mooi. Ik mis nog wel een bank in mijn kamer, ik heb alleen mijn bed en de bureaustoel om op te zitten, een bank zou dan wel lekker zijn.

Ben je vaak op je kamer? Alleen doordeweeks ben ik op mijn kamer. Ik ben ook veel op de vereniging en eet vaak bij jaarclubgenootjes. Mijn kamer is meer voor het slapen en studeren. Ik ben vaak maar eventjes thuis. Behalve vorige week, toen was ik ziek, dus ben ik de hele week thuis geweest.

C O M’ K A M E R / O P R O E P / U - F O N D S
En je huis? Is het schoon? Hmm… het huis wordt 1 x per week schoongemaakt. Alleen mijn kamer heb ik vanaf 15 november niet meer schoongemaakt, toen ben ik hier echt komen wonen. Er ligt toch eigenlijk wel heel veel stof, ik moet dat toch maar eens gaan poetsen. Ik heb in de tussentijd nog wel gestofzuigd. Gelukkig heb ik een klein kamertje, dat is niet zoveel werk. En tenslotte, je komt hier toch om te feesten! En hoe zit het met je locatie? Kanaleneiland klinkt niet erg gezellig… Ik vind het hier eigenlijk wel meevallen. Ik woon in het goede gedeelte van Kanaleneiland, tuurlijk lopen er wel af en toe ongure figuren rond maar mijn fiets is hier bijvoorbeeld nog nooit gejat. In de stad wel een keer. En 's nachts fiets ik liever niet alleen naar huis, maar met z'n tweeën gaat het wel. En mijn huisgenootje zit dus ook bij Veritas, dus dat is makkelijk na feesten. En het is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de tram ben je er zo. Ik ben blij met mijn kamer! Wil jij ook je kamer aan je studiegenoten laten zien? Mail dan naar redactie@svcontact.nl

OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP
Wil jij de Com’info liever in je postvak?? laat het weten op www.svcontact.nl Wat is jou mening over de eerstejaarsvakken? Geef een cijfer op www.svcontact.nl