You are on page 1of 12

Com’Redactioneel Beste lezers, Voor jullie ligt alweer het derde nummer van de Com'Info.

Altijd al een stage willen lopen of willen studeren in het buitenland? Lees alles over de ervaringen van Maud en Albertine in dit nummer! Daarnaast hebben we dit nummer een primeur: een interview met de winnaar van de Inktspotprijs 2004 Tom Janssen. En natuurlijk de nodige creatieve uitspattingen van de rest van de redactie op de overige bladzijdes van dit nummer. Denk jij dat je het beter kan? Stuur dan je stukje/tekening/… naar redactie@svcontact.nl voor de rubriek "Com'creatieve uitspatting"! Veel plezier met dit nummer! Mariska Swart Hoofdredacteur Colofon

2

Com’Info is het officiële orgaan van SV Contact, de studievereniging van Communicatie- en Informatiewetenschappen in Utrecht. Jaargang 5 - nummer 3 Verschijnt 4 keer per jaar Hoofdredacteur Mariska Swart Eindredacteur Michiel Kraijkamp Secretaris Maartje van der Heijden Lay-out o Alexander van Beek Michiel Kraijkamp Illustrator Lorenz van Gool

3 4

SV Contact

Voorkant Arthur Stolwijk Redactie Alexander van Beek Lorenz van Gool Maartje van der Heijden Michiel Kraijkamp Remco la Rivière Marjolein Schouten Arthur Stolwijk Contact via redactie@svcontact.nl of Postbus SV Contact KNG 29 - Secretariaat Verkrijgbaar op Trans 10, KNG 29 en KNG 80

Communiceren met potlood en penseel 6 Studeren en stagelopen in het buitenland

9 Droge opmerkingen Moerassic Park 10
Locative Media:

waar zijn we? 12 Com’creatieve uitspatting

3
Beste lezers,

SV Contact

Dit is mijn allerlaatste stukje dat ik schrijf voor de Com' Info als voorzitter van SV Contact. Ja, het bestuursjaar is alweer bijna voorbij. De Dies Natalis is op 4 april en dan wordt er ook een ALV georganiseerd waar het nieuwe bestuur gepresenteerd wordt en het huidige bestuur afscheid zal nemen. Er zal na de ALV aansluitend een Diesborrel zijn in de Kneus. Wil je in het bestuur en een jaar lang SV Contact besturen, je kan je opgeven! Stuur een mailtje naar bestuur@svcontact.nl Dit jaar gaat SV Contact haar vijfde jaar in en dat moet gevierd worden! De LustrumCommissie heeft een dagje en een avondje georganiseerd in het kader hiervan. Op 12 april zal het dagje georganiseerd worden en op 13 april het Lustrumgala. Komt allen en vier het Lustrum van SV Contact! We zijn bezig geweest met de studieverenigingen CIW in Nijmegen (Babylon) en Tilburg (FLoW). En hebben besloten een bedrijvendag te organiseren! Helaas is Tilburg afgevallen. Het is de bedoeling om in november 2005 een bedrijvendag te organiseren voor de studenten CIW. Er is hiervoor een commissie opgericht. Lijkt het je leuk om een bedrijvendag te organiseren en ben je tot ongeveer februari 2006 beschikbaar, geef je op! Mail naar het bestuur. Mocht je nog niet gekeken hebben op onze website, onze bestuurslog is online! Lees de verhalen die het bestuur meemaakt en wat ze doen voor SV Contact. Ga snel naar www.svcontact.nl en klik op bestuurslog. Tot slot: het eerste feest met andere studieverenigingen dit jaar! Het thema is Bling bling. Dus trek je mooiste feestkleding aan en vergeet de weldaad aan sieraden niet! Feest samen met AKT, Albion en Por Supuesto!!! Tot ziens, het was een goed bestuursjaar! Met vriendelijke groet namens het bestuur, Laura Sie Voorzitter SV Contact 2004-2005

~Agenda~
15 februari Kneusborrel! Vanaf 21.30 met je studiegenoten borrelen! 2 maart Bling bling feest in de Arena!! Gezellig feesten met andere studieverenigingen! 4 april Dies, Bestuurswissel en Diesborrel in de Kneus 12 april Lustrumdagje! 13 april Lustrumgala!

Ook lid worden? Surf naar www.svcontact.nl

Com’Interview

4

Communiceren met potlood en penseel
Interview met politiek tekenaar en winnaar van de Inktspotprijs 2004: Tom Janssen
Een stuntelige ministerpresident, rare uitspraken van ministers, talloze proefballonnen en andere misstappen van politici. Aanleidingen genoeg voor eindeloze discussies en opinies in de diverse media, maar ook voer voor cabaretiers om er een lading grappen over te maken. Zo ook de politiek tekenaars die iedere dag weer een situatie, hun standpunt en de nodige humor in één enkele spotprent met elkaar weten te combineren. Tom Janssen is een van hen en maakte de beste politieke tekening van 2004 over de crisis in Darfur. Reden genoeg om deze sympathieke tekenaar zijn verhaal te laten doen in woorden in plaats van met tekeningen. "Een tekening begint 's ochtends met het lezen van de kranten, eventueel met het nieuws van de radio op de achtergrond. Daarna neem ik op internet de nieuwsberichten van de kranten nog eens door. Dan heb ik vaak al een idee waar het zwaartepunt van het nieuws ligt en waar ik over zou kunnen of willen tekenen. Tussen de middag luister ik naar Radio 1 en ook Stand.nl vind ik wel eens aardig, maar dan heb ik de keuze waarover ik ga tekenen vaak al gemaakt. Nadat het onderwerp bepaalt is moet ik gaan bedenken wat mijn eigen standpunt erin is en hoe ik die weer ga geven. Dat kan op twee manieren.

"De wereld van de politiek tekenaars is een leuk wereldje. Nadat ik de Inktspotprijs in ontvangst had genomen kwamen alle collega's op me af en zeiden 'het werd wel eens tijd dat jij hem kreeg'. Er is tussen de tekenaars helemaal geen haat en nijd zoals bij andere beroepen wel het geval is. Als bijvoorbeeld de ~ Tom Janssen aan zijn tekentafel in zijn Dichter des Vaderlands gekozen wordt geeft dat een studio in het centrum van Amsterdam ~ hoop gekibbel, want die dichters gunnen elkaar de titel niet. Ik kijk zelf ook rustig naar tekeningen van Grootschalig; objectief, neutraal van buitenaf of andere tekenaars. En als er dan een leuke bij zit dan kleinschalig; alsof je er zelf tussenzit en wat eventueel de consequenties zijn als je het denk ik 'shit, dat is een leuk idee, dat “Er zijn zelfs mensen die helemaal zelf meemaakt. Het komt erop neer had ik ook wel wil- niet naar de tekeningen kijken die dat je moet bedenken hoe je verje wilt zeggen len doen.' Ik denk in de krant staan en die dat rustig pakt watdie de aandachtop een manier trekt, dat het komt omdat we ons veel meer overslaan. Ik kan me gewoon niet zodat je tekening gezien wordt en niet te clichématig is. Het tekenen lotgenoten van voorstellen dat je dat doet." zelf is maar zo'n twintig procent elkaar voelen. We snappen van elkaar onder welke omstandigheden we van de totale inspanning, het bedenken ervan duurt werken en dat geeft een soort verbandschap. Als veel langer. Toch is een tekening niet eerst af in mijn tekenaar werk je namelijk altijd in je eentje en je weet hoofd voordat ik hem teken. Ik zit contant te krabbevan elkaar wat voor druk de deadline geeft. len en heb een prullenbak vol schetsen. Vroeger had Bovendien is iedere tekening een zwart gat. Je stuurt ik wel een kwaal dat ik een idee maar uitstelde totdat hem op maar hoort er vervolgens niks meer over ter- ik geen tijd meer had en wel een keuze moest maken. wijl je toch benieuwd bent naar de reacties die het Tegenwoordig begin ik al eerder te tekenen en als er teweegbrengt. Zo worden mijn tekeningen door het een beter idee komt dan heb ik nog tijd genoeg om Cartoonists & Writers Syndicate ook in het buiten- dat uit te werken. Dat werkt toch prettiger dan jezelf land verspreid en dan weet ik helemaal niet meer of zo klem te zetten, want daar komen toch niet de mijn werk in de Washington Post of Tokio Times mooiste tekeningen uit." staat."

5

Com’Interview

“Ik heb een archief met foto's en afbeeldingen van hype, de waan van de dag. Op een gegeven moment bekende personen maar haal ook veel van internet. gebeurt er iets en dat is het nieuws. Dan heeft iemand Als ik iemand nodig heb dan kan ik “Het tekenen zelf is maar zo'n daar een mening over hem daar altijd wel vinden, maar ik en dat wordt op een twintig procent van de totale gegeven moment knip ook foto's uit kranten en tijdschriften die ik sorteer per persoon inspanning, het bedenken ervan belangrijker dan het of per land. Dat is voor de herkennieuws. De reactie op duurt veel langer. " baarheid. Ik teken geen strakke die persoon wordt poppetjes, ik ben meer een karikaturist. En als ik poli- daar ook onderdeel van en als je met een tekening tici teken vind ik dat het ook moet lijken. Dat ik daar ook in mee gaat doen wordt je ook onderdeel ondanks die precisie toch soms de naam van de poli- van die hype." ticus erbij zet komt omdat niet iedereen weet wie ermee bedoeld wordt, zeker als het om een betrekke- "Je kunt een tekenaar dan ook beter vergelijken met lijk onbekend iemand gaat. Maar er zijn ook mensen een columnist omdat ze onafhankelijk van de redacdie niet goed naar een tekening kunnen kijken en niet tie werken. Alleen de een schrijft over de actualiteit weten wat ze zien. Die mensen moeten echt alles uit- en de ander tekent erover. Toch zitten er ook grote gelegd hebben. Waarom zou je dan “Waar ik wel eens jaloers op kan verschillen tussen ook heel veel moeite doen om een beide. Columnisten enorm ingewikkelde tekening te zijn is dat een columnist in zijn praten tegen je dus verzinnen, dat is helemaal niet column verschillende kanten van daar kun je tegen nodig. Als het heel eenvoudig is terugpraten. Een een zaak kan laten zien. " dan zijn ze er blij mee, want dan tekenaar werkt met snappen ze het tenminste. Er zijn zelfs mensen die beelden en men kijkt daar toch anders tegenaan. helemaal niet naar de tekeningen kijken die in de Waar ik wel eens jaloers op kan zijn is dat een columkrant staan en die dat rustig overslaan. Ik kan me nist in zijn column verschillende kanten van een zaak gewoon niet voorstellen dat je dat doet." kan laten zien. In de loop van hun stuk kunnen zij een gedachtegang ontwikkelen. Een tekenaar laat meer een momentopname zien en in die momentopname probeert 'ie een standpunt duidelijk te maken. Daar zit geen enkele nuance in, maar toch wordt het geaccepteerd. Dat zal wel in het medium zitten denk ik." "Volgens mij is internet geen geschikt medium voor de verspreiding van politieke tekeningen daar is het veel te vluchtig voor. Je zit toch met auteursrechtelijke problemen, ik denk niet dat tekenaars zomaar hun tekeningen verspreiden. En een tekenaar werkt ook niet gratis, wie gaat er voor de tekeningen betalen? Ik denk ook niet dat de papieren krant zal verdwijnen. Er zullen altijd mensen zijn die iets in hun handen willen houden, dus er zal altijd een podium voor politieke tekeningen zijn. Het podium wordt alleen wel kleiner. Kranten fuseren, gaan over op een compacter formaat dus het aantal tekenaars zal wel minder worden. Net als het aantal journalisten. Maar de politieke tekening zal nooit verdwijnen, dat zie ik niet gebeuren." Kijk voor al zijn tekeningen op http://home.wanadoo.nl/politiekeprentenvantom/home.html ~MK~

~ de winnende tekening ~ "Tekenen is zeker een vorm van communicatie, je brengt informatie over. Ik kan met een tekening het nieuws relativeren en een boodschap neerzetten. Dat werkt het beste met humor, je zet mensen op het verkeerde been en hoopt dat het een tijdje blijft hangen. Ja dat gaat ook wel eens mis, dat ik een tekening heb gemaakt waarvan ik achteraf dacht dat het anders had gemoeten. Dan vind ik het beeld wat ik heb neergezet niet goed gekozen, omdat ik het niet zo bedoelde. Als dat gebeurt hoop ik dat de krant gauw oud is zodat ik revanche kan nemen. Een tekening is niet zozeer onderdeel van het nieuws maar meer van de

Com’Buitenland

6

Studeren en stagelopen in het buitenland
Altijd al stage willen lopen of willen studeren in het buitenland? Com'Info ging op stap en interviewde voor jullie twee mensen die net weer terug zijn en weer genieten van ons koude kikke(r)landje… Waarom een stage in het buiStagelopen in Curaçao tenland en niet in Nederland? Albertine Stolk Ik wilde graag naar het buiDerdejaars CIW tenland vanwege de ervaring 20 jaar van het leven in een andere cultuur en ik wilde graag stage lopen. Dus op deze manier kon ik het combineren. Doordat je stage loopt in het buitenland maak je goed kennis met die cultuur, omdat je werkt in een omgeving met allerlei lokale collega's Waarom Curaçao? Ik was al eerder een keer op Curaçao geweest en toen sprak de cultuur mij heel erg aan. Ik wist dus een beetje wat ik daar kon verwachten. De sfeer vooral. Hoe ben je aan deze stage gekomen? Gewoon via internet. Deze stage heb ik met hulp van 'Wereldstage', zo'n stagebureau op Curaçao, geregeld. Bij hen kan je je gewoon inschrijven als je graag stage wilt lopen en dan gaan zij voor jou op zoek. Hier is geen deadline voor, want als jij je inschrijft zoeken ze gewoon en als je te laat bent dan heb je pech. In maart heb ik mij ingeschreven en in september kon ik beginnen. Welke criteria stelde je aan de stage? Ik vond het vooral heel erg belangrijk dat ik heel veel praktijk ervaring zou opdoen. Dat is zeker wel gelukt, want ja ik ben eigenlijk alleen maar praktisch bezig geweest. Daarnaast vond ik het heel leuk dat mijn collega's Antilliaans waren, want dan leren ze je ook dingen over hun cultuur. Had je een beurs? De Universiteit Utrecht biedt een Trajectum beurs aan en dat is voor studenten die stage gaan lopen in het buitenland, minimaal drie maanden. Verder heb je dus gewoon je studiefinanciering en je OV-vergoeding. Hoe ben je aan je kamer gekomen? Wereldstage regelt kamers in studentenhuizen en ze regelen ook kamers in een hotel. Dus dan kan je zelf kiezen wat je wilt. Het nadeel van het hotel was dat je geen keuken hebt. Je moet dus altijd uit eten gaan, maar je had dus wel alles voor jezelf: airco, een eigen kamer, etcetera. Wat waren je werkzaamheden? Nou ik werkte bij een stichting die lesmateriaal maakt. Die stichting "Fundashon Material pa Skol" was verantwoordelijk voor de schooltelevisie "Edukashon via Televishon" voor vier tot acht jarigen. Het lijkt een beetje op Sesamstraat. Iedere week moesten kinderen een letter, cijfer, kleur en een vorm leren. Ik moest items bedenken die hierbij hielpen om dat de kinderen te leren. Vooral redactiewerk dus. Ik moest ook de inhoud bedenken van het programma, dat werkte ik dan uit. Verder was ik bij de opnames aanwezig en regelde ik kinderen die er in meespelen. Ook wat monteren af en toe. Daarnaast heb ik ook publiciteitswerkzaamheden gedaan, zoals het schrijven van een persbericht toen het eerste programma werd uitgezonden, brieven naar de scholen zodat ze contact op zouden nemen. Hard werken dus? Ja, van half acht tot vijf uur en daarna was het vakantie. Het werktempo daar was niet zo hoog. Ik moest daar in het begin erg aan wennen. Ook als je bijvoorbeeld met mensen afspreekt "om tien uur kom ik je ophalen" en dan zit ik daar netjes en dan komen ze om half elf aankakken. In het begin erger je je er wel aan want ja het kost jou ook tijd, maar op een gegeven moment ga je er wel aan wennen. Het was dan niet zo dat ik dan ook altijd te laat kwam. Ik kon er wat beter mee leven. Wat is het leukste moment dat je is bijgebleven? Dat zijn er heel veel. Duiken vond ik heel leuk, met de hele vriendengroep barbecuen op het strand. Ik zat in het hotel en daar was een speciale studentenafdeling.

7

Com’Buitenland
Wat heb je allemaal gedaan in het buitenland? Ik heb twee vakken gevolgd, dat was niet zo heel veel en ik heb ook Nederlandse lessen gegeven. Dat was wel heel gaaf. Ik heb iedere dag 50 minuten les gegeven aan een stuk of tien Amerikaanse studenten.

Op die gang zaten echt alleen maar studenten en zo Studeren in Florida leer je ook mensen kennen. Er waren alleen maar Maud Rauphorst Nederlandse studenten. Bij je werk praat je ook Derdejaars CIW Nederlands. 20 jaar Nog Papiamento moeten praten? Ja, we hadden bijvoorbeeld ook veel vergaderingen en die gingen dus wel in het Papiaments en de televisie was ook gewoon in het Papiaments. Je moest dan wel, bijvoorbeeld als de kinderen bepaalde letters moesten leren, dan moest ik woorden in het Papiaments zoeken met die letter. Op zich leerde ik ook doordat ik dat programma maakte. Eigenlijk is het wel redelijk te volgen, het is een beetje Nederlands, Engels en Spaans. Anders werd het voor mij vertaald.

Wist je voordat je er heen ging dat je les zou geven? Ja, ze hadden het hier allemaal geregeld. Ik hoorde het van een ander meisje die ook CIW doet. Die was er al geweest voordat ik ging en ik had een beetje contact met haar. Toen zei ze dat ze dat ging doen. Dat vond ik wel cool, want dat is weer eens wat anders dan alleen maar vakken volgen.

Aan wat voor universiteit studeerde je? Verder nog leuke dingen gedaan? Ik heb zo veel gedaan. Ik ben naar klein Curaçao The University of Florida in Ganesville was dat. Het geweest, dat is een onbewoond eilandje. Dat is echt was er echt super mooi weer. Het was eigenlijk alleen een heel leuk tripje, heel mooi. Veel snorkelen en maar vakantie. Nou ja, niet alleen, ik heb ook nog wel naar een concert van Marco Borsato en Guus iets nuttigs gedaan. Meeuwis. Er was nog de Amstel race, zo'n wielerwedstrijd. En wandelen bij Volle Maan over de zoutpan- Wat moest je bij de Nederlandse lessen doen? nen. Vroeger is daar zeewater ingelopen en dan ver- Ik vroeg mij af waarom die mensen Nederlands wilWaarom wil je als Amerikaan dampte dat “als je bijvoorbeeld met mensen den doen. leren? Sommige mensen hadden Nederlands water en familie in Nederland. Een ander had een dan bleef er afspreekt "om tien uur kom ik beste vriendin, of zout over. je ophalen" en dan zit ik daar Nederlandse vriend, of een nog helemaal niks te wel van alles. Ze kenden Een soort z o u t w i n - netjes en dan komen ze om half dus je moest vanaf 'Ik ben Maud' beginnen 'en ik ben 20 jaar oud'. Dat was wel heel grappig. ning dus. elf aankakken.” Ik geloof dat het redelijk gelukt is om ze iets te En als het dan Volle Maan is dan is er een heel geheimzinnige leren. Het was ook gewoon gezellig. Dan ging ik wat over Nederland vertellen en dan vroegen ze ook allesfeer… maal dingen, dus ik ben niet echt heel streng geweest. Als je opnieuw mocht kiezen zou je dan het zelfde kie- Er was verder niemand die ook Nederlands sprak in zen of iets anders? Florida, die je kon helpen of zo. Ik was echt de enige Nou, ik zou dit zeker nog wel een keer willen doen. Ik van de afdeling Nederlands, ik was eigenlijk de afdezou het ook vooral iedereen aanraden. ling Nederlands. Dat was op zich best wel een taak. Je toetsen “Ik was echt de enige van de moest alle zelf planHeb je nog praktische tips? zelf maken, Ik zou zeggen bereid je goed voor. Hou afdeling Nederlands, ik was nen, maar het was goed rekening met wat je allemaal moet wel heel leuk. Een eigenlijk de afdeling regelen, bijvoorbeeld je geld: je moet zorbeetje leuke dingen gen dat je dat krijgt. Je moet dus wel op Nederlands. Dat was op zich bedenken en wat tijd beginnen met alles. Hier een docent over Marco Borsato best wel een taak.” zoeken die je wilt begeleiden. Verder vind vertellen. De colleges ik het vooral belangrijk dat je wel nadenkt over waar- waren drie keer in de week 50 minuten. Dus dat was om je het wilt doen en wat je denkt te verwachten. helemaal niks, dat is zo voorbij. Daar ben ik op zich de meeste tijd mee kwijt geweest.

Com’Buitenland
Hoe waren de vakken, wat hielden ze precies in? Ik had advertising en ik had public relations. De universiteit van Florida heeft de afdeling journalism and communication, die een van de betere is van de VS. Het was leuk om een beetje verschillen te zien tussen wat er in Amerika voor reclame dingen wel mag en wat hier dan allemaal niet mag. Dat was wel leuk en wel leerzaam. We moesten tentamens maken, ze gaven precies aan wat je moest leren en bestuderen. En dan kreeg je richting de vijftig meerkeuze vragen. Ik had me er nog wel een beetje op verkeken, omdat allebei de vakken vrij makkelijk waren. Maar, ik heb het gehaald en dat is het belangrijkste. Hoe was het om in het Engels te praten? In het begin moest ik er wel een beetje aan wennen dat alles echt Engels om je heen is, maar we zaten met zoveel Nederlanders. De colleges waren wel in het Engels en als je boodschappen gaat doen enzo. Maar als je thuiskomt is het alsnog Nederlands praten. Bij ongeveer alle universiteiten moet je een Engelse test doen om toegelaten te worden, alleen in Florida niet. Waar verbleef je tijdens je studie? In la Mancha, een appartementencomplex, waar eigenlijk alleen maar internationale studenten waren, echt vanuit de hele wereld. Dat was echt super leuk.De meeste zaten er voor een semester of voor een jaar en iedereen had er ook dezelfde instelling van het doen van leuke dingen. Ik had de kamer al in Nederland geregeld. Bureau buitenland regelde dit niet, omdat zij alleen de kamers op de campus aanbieden. Waar ik zat was een appartementencomplex dat buiten het universiteitsterrein ligt. Ze raden wel iedereen aan daar heen te gaan en ze geven je ook de website en hoe je het moet doen. Je kunt via internet de formulieren uitprinten en de boel opsturen. Wat heb je voor leuke dingen gedaan? Een paar reisjes gemaakt. Ik probeerde bijna elk weekend wel weg te gaan. Een auto huren en dan een beetje door Florida reizen en naar Miami gaan, naar het strand of outlet centra's. We zijn eind november

8

vier dagen naar de Bahama's geweest. Want het was Thanksgiving en daarom hadden we een aantal dagen vrij gekregen. Dan is het wel cool om iets langer weg te gaan. Ik heb ook gesurft en gesnorkeld. Dat is voor mij een hele stap want ik ben niet zo'n waterrat. Het is heel gaaf om daar te zijn en om daar het dagelijks leven een keer mee te maken. Het was echt een studentenstad, maar op zich vielen de bars en de kroegjes reuze tegen, maar als je met een groep bent dan is het er wel leuk. Nog minder leuke dingen of problemen tegengekomen? Ik heb orkanen meegemaakt. Er waren er vier. We kwamen een dag na de eerste orkaan aan en toen hadden we de auto opgehaald op het vliegveld, maar die had een lege tank. En toen zeiden ze bij het verhuurbedrijf: "ga maar tanken en dan krijg je geld van ons". We gingen dus een tankstation zoeken, maar die hadden dus geen benzine, die was op door de orkaan. En toen kwam er dus nog een aan. We hoopten dat de elektriciteit uit zou vallen en het gas weg zou zijn, zodat we het dus echt meegemaakt hadden. Maar dat gebeurde niet. De vierde kwam met mijn verjaardag. Toen ging de stroom dus wel uit. Ja dat zal ik nooit vergeten. Er was twee dagen geen stroom en gas en geen warm water. Na een dag hadden we wel zoiets van "Nu is het wel weer genoeg". Ik was best bang en dan zonder airco is het ook niet zo heel fijn. Zou je dit nog een keer willen doen? Ik zou niet teruggaan daarheen. Ik heb het daar wel heel super gehad, maar het was wel echt een dorp en je hebt in Amerika wel echt een auto nodig om iets te kunnen doen. Dus ik zou zeker nog wel een tijdje naar het buitenland willen en dan naar Amerika, maar dan wel naar een andere stad. Naar New York of een andere grote stad. Waar je sowieso iets meer openbaar vervoer hebt. Ze hadden in Ganesville wel een bus, maar die reed eigenlijk nooit op tijd. . ~MS/MS~

9 Algemeen * * * * *

Geen wijsheden, wel droog en ander flauw spul

Wat is de meest christelijke vogel op aarde? De kyrielijster. ADHD? Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid drank? Natte sneeuw, dat is het Nederlandse eufemisme voor regen. "Ik ben niet te dik, ik ben te kort." Uitgaan: sommigen vallen op vrouwen, sommigen vallen op mannen, sommigen vallen om. … is flauw * Een astronaut de ruimte geven… * Een uitgelekt rapport over ongesteldheid… * In de Ikea van het kastje naar de muur gestuurd worden…

Extreem flauw * "Wat is het verschil tussen een koe en een paard?" "…" "Heb je dan wel eens een paard gemolken?" * Tijdens een enquête: "a.) Man, b.) Vrouw… Zeg, ik mis een optie bij 'uw geslacht'." "Hè? Welke dan?" "Groot." Uitsmijter Punaise Altijd maar de lieveling, Op hem viel niet te vitten, Altijd leerling nummer één, Toen ging de leraar zitten. ~AS~

Com’Nieuwe Media

10

Locative Media: waar zijn we?
Iedereen ontwikkelt in de loop van zijn studie een eigen interesse in een bepaald subgebiedje van zijn of haar vakgebied. Iedereen wordt zo een mini-expert in bepaalde theorieën en technologieën. Evenzo ontwikkelen mensen die op een artistiee ke en activistische manier met mediatechnologie en -kunst bezig zijn telkens nieuwe methoden, strategieën, software, k hardware en ideeën om artistieke en politieke statements te maken. Zo mag ik mijzelf steeds meer mini-expert noemen op e het gebied van Locative Media. Wat dat is? Lees verder! Het is fascinerend om te zien hoe technologische ontwikkelingen als het verbeteren van bestaande media en misschien nog belangrijker, het ontstaan van nieuwere media, nooit een op zichzelf staande ontwikkeling is. Een recent voorbeeld is het computerspel dat met haar ruim veertig jarig bestaan een relatief nieuw medium is. Het is uiteraard niet alleen bij het nieuwe medium zelf gebleven; het heeft een complete industrie, een hele community gamers, de oprichting van een ratingcommissie en niet in de laatste plaats de langzame verschijning van vakken, theorieën & theoretici, opleidingen en academische conferenties als Level Up! tot gevolg gehad. Nieuwe mediatechnologie heeft altijd een impact op de bestaande sociale, culturele, economische en politieke structuren tot gevolg. Sommige nieuwe mediatechnologieën zijn bewust gericht op het omvormen van die bestaande structuren. Vele technologische innovaties vinden hun oorsprong in een militaire achtergrond en een machtsgeorienteerde, instrumentele werking is daarom vaak inherent aan die technologie (DeLanda, 1992). Deze militaire technologie kan in twee opzichten aangepast worden. De eerste vorm van aanpassing van die technologie vind vaak plaats in de R&D-afdelingen van grote fabrikanten van consumentenelectronica. De technologie wordt dan dusdanig aangepast dat het een verkoopbaar product wordt. Een tweede vorm van aanpassing van de technologie wordt bewerkstelligd door personen die vanuit een artisitiek en politiek standpunt naar de technologie kijken. Ze proberen de technologie toe te eigenen door macht- en winstoogmerken stammende uit de militaire en corporate ontwikkeling van de technologie om te zetten in een artistiek en cultureel productieve werking. Tegen deze achtergrond is er een nieuwe mediatechnologie tot ontwikkeling gekomen die eveneens haar wortels in de militaire praktijk heeft: het Global Positioning System. GPS is de corporate aanpassing reeds ondergaan en sinds een jaar of vijf ondergaat het pas de culturele aanpassing. Met de culturele toeeigening van GPS, gecombineerd met nieuwe, hybri de vormen van soft- en hardware is een nieuwe culturele praktijk ontstaan die een gelijksoortige impact op bestaande structuren kan hebben als het computerspel. Deze nieuwe mediatechnologie alsmede het ontstaan van nieuwe academische, artistieke, culturele, sociale en politieke structuren wordt aangeduid met Locative Media.

“Het resultaat is een route weergegeven op een kaart (zie fig. 2) waarop je per locatie ziet hoe gespannen of ontspannen je bent geweest.”

Na deze ontzettend theoretische inleiding dorst je misschien naar concretisering. 'So what?', hoor ik je denken. Dit is misschien de plek om met een concreet voorbeeld te komen. Christian Nold is een Britse kunstenaar en wetenschapper die met zijn project Biomapping mensen in staat stelt hun eigen persoonlijke kaart van de stad te maken op basis van informatie die direct afkomstig is van het lichaam. De technologie bestaat uit een sensor die meet hoeveel je zweet, en daarmee hoe gespannen of ontspannen je op dat moment bent (zie fig. 1). De sensor is gekoppeld aan een GPS-kastje dat je bij je draagt waardoor de technologie gevoel aan plaats kan koppelen. Terwijl je rondloopt wordt de gekoppelde data doorgestuurd naar een server die een kaart samenstelt op basis van de data. Het resultaat is een route weergegeven op een kaart (zie fig. 2) waarop je per locatie ziet hoe gespannen of ontspannen je bent geweest.

11

Com’Nieuwe Media
stedelijke planning en filosofie en organiseert zich institutioneel gezien binnen bestaande media labs verspreid over de wereld. Van daaruit bouwen ze hun eigen domein op door het instellen van maillinglists en de organisatie van evenementen zoals de recente samenkomst in London onder de vlag van Pervasive and Locative Arts Network (PLAN). De eerste originele locative theorieën zijn al verschenen en haar auteurs zijn het er allen over eens dat het locative domein nog in de kinderschoenen staat. Of ze zichzelf serieus nemen? Anthony Townsend signaleert zelfs dat een groeiend aantal urbanists gelooft dat locative media de potentie hebben de stedelijke activiteit en consumptiepatronen in de 21e eeuw dusdanig te ontwrichten in een mate die gelijk is aan, of zelfs groter zal zijn dan de mate waarin de auto de 20e eeuwse stad heeft gevormd. Meer weten? Biomapping: http://www.biomapping.net Amsterdam Realtime: http://www.waag.org/ realtime Locative Media Lab http://www.locative.net PLAN http://www.open-plan.org Literatuur -DeLanda, Manuel, War in the age of intelligent machines, (New York: Zone Books, 1992) -Graham, Stephen, The Cybercities Reader, (New York/London: Routledge, 2004)

Biomapping is een van de vele locative projecten die ontwikkeld zijn door mensen die bezig zijn met aRt&D en misschien wel het beste te omschrijven zijn als wetenscheppers. Locative projecten zijn het best op te vatten als sociale, artstieke interfaces die het mogelijk maken te mediëren tussen stad en samenleving. Die mediatie is mogelijk omdat de stad zoals we die ooit kenden onder invloed van de ICT drastisch aan het veranderen is. De stad is niet langer een fysieke plek, maar een plek die te kenmerken is als een complex geheel van verbindingen tussen fysieke en virtuele 'plekken', zogenaamde cybercities (Graham, 2004) Een van de artistieke gebruiken van locative projecten is het vervaardigen van je eigen persoonlijke kaart van de stad zoals dat in Amsterdam Realtime van Esther Polak en de Waag Society gedaan wordt. Deze persoonlijke, bottom-up wijze van het vervaardigen van een kaart druist dwars in tegen de institutionele, top-down wijze waarop dat eeuwenlang is gebeurd. Dit laat meteen zien dat er ook activistische potenties in locative projecten schuilen die in enkele projecten al geactualiseerd zijn. Naast artistieke en activistische doeleinden kunnen er ook locative projecten ontwikkeld worden die voor beleidsmakers een ondersteunende rol kunnen spelen. Zo kunnen stedelijk planners inzicht krijgen in de verschillende knelpunten van een stad. De community van wetenscheppers die inmiddels is ontstaan, baseert haar eigen onderzoek op bestaande theorieën uit disciplines als media design en - studies,

~RLR~

Leeg Hè?!
Hier had uw advertentie kunnen staan! Wilt u in dit blad adverteren? Mail naar: bestuur@svcontact.nl

Com’Creatieve uitspatting

12

Leeg hè?

Hier had jouw reactie kunnen staan. Reageren? Deze rubriek is voor iedereen dus leef je uit en stuur je reactie naar: redactie@svcontact.nl
~Advertentie ~

Brillen - Zonnebrillen - Contactlenzen
Vismarkt 21 Utrecht - 030 - 233 33 32