You are on page 1of 29

Arkturiańskie Objawienia

Czas informacji dla ludzkości

Ramaathis-Mam

z języka angielskiego tłumaczyła
Anna Burakowska

Wydawnictwo Nameya
2011

Spis treści
Prolog……………………………………………………………………………………………
Wstęp Ewolucyjnych Mentorów Arktura……………………………………………………….

Część pierwsza
Rozdział 1 – Wnikliwość……………………………………………………………………….
Rozdział 2 - Międzywymiarowe portale…………………………………………………………
Rozdział 3 - Rasa Kumara……………………………………………………………………….
Rozdział 4 - Przyszłe czakry Ziemi………………………………………………………………
Rozdział 5 - Miasta wewnątrz Ziemi w Meksyku……………………………………………….
Rozdział 6 - Bazy oceaniczne……………………………………………………………………
Rozdział 7 - Statki kosmiczne…………………………………………………………………..
Rozdział 8 - Kręgi zbożowe…………………………………………………………………….
Rozdział 9 - Święte energetyczne miejsca na Ziemi…………………………………………….
Rozdział 10 - Przyszłe miejsca duchowości…………………………………………………….
Rozdział 11 - Energia Bogini…………………………………………………………………….
Rozdział 12- Nocne Podróże……………………………………………………………………
Rozdział 13 - Moc dźwięku………………………………………………………………………
Rozdział 14 - Rada Karmy i okres przejścia…………………………………………………….

Część druga
Rozdział 15 - Cywilizacje wnoszące największy wkład w proces ziemskiej ewolucji………….
Arkturianie - Mentorzy Ewolucji Arktura………………………………………..
Antares - Książę Metatron………………………………………………………
Syriusz - Arasmaht……….……………………………………………………….
Plejady - Komendant Samjese…………………………………………………….
Orion - Alswaram…………………………………………………………………
Andromeda – Mereswasthas………………………………………………………
Wielka Duchowa Hierarchia - Dyrektorzy Wszechświata………………………..
Konfederacja Intergalaktyczna – Komandor Asthar Sheran………………………

Mistrz Menok . Rozdział 22 . Epilog .Pracownicy światła…………………………………………………………..Przyszłość miłości……………………………………………………………….Część trzecia Rozdział 16 . Rozdział 21 . Rozdział 25 – Poza chorobą…………………………………………………………………….Słońce i Księżyc……………………………………………………………….Wieloryby. delfiny i świadomość wody……………………………………… Rozdział 20 .Proces wzniesienia……………………………………………………………… Rozdział 23 ..Prawdziwa natura złota…………………………………………………………… Rozdział 28 .Życie w stanie świadomej percepcji……………………………………………… Rozdział 24 . Rozdział 26 . Rozdział 27 .Ludzkie ciało……………………………………………………………………….Nierozwiązane tajemnice……………………………………………………….Siły ciemności……………………………………………………………………. Rozdział 17 – Dzieci………………………………………………………………………… Rozdział 18 – Gaja…………………………………………………………………………… Rozdział 19 .

Teraz. To dla mnie wielki zaszczyt móc współpracować z naszymi pozaziemskimi braćmi i być instrumentem przekazującym wskazówki od nich dla nas. Wykracza daleko poza struktury życia. stanowi olbrzymią. wchodzą z nami we wzajemną relację poprzez swoje nauczanie. stanowi mechanizm duchowej aktywacji. podzielić się swą wiedzą. gwiazdy znajdującej się w konstelacji Wolarza. muszę przyznać. Echo dawnych czasów mocno odbija się w naszych życiach wywierając wewnętrzne ciśnienie. ponieważ my pozostajemy uwięzieni w reakcyjnym zachowaniu z tendencją do całkowitego odrzucania jakiegokolwiek rodzaju wewnętrznej przemiany. ze zrozumieniem. że popadamy w zakłopotanie a nawet panikę. Najtrudniejszym dla człowieka zadaniem jest skonfrontowanie się z samym sobą. w jaki sposób. Pomimo że znajdują się oni na znacznie wyższym poziomie duchowym. by pobudzać naszą ewolucję. Czasami lęk przed nieznanym paraliżuje nas do tego stopnia. Wyzwanie polega na odnalezieniu ukrytych pod maską ego aspektów. Powinniśmy uważać siebie za szczęśliwych otrzymując przewodnictwo i wsparcie braci i sióstr z gwiazd. o których często nic nie wiemy. jako projekcja umysłu. Wiedzą. Mamy w sobie pamięć wszystkich ewolucyjnych doświadczeń zgromadzonych w poprzednich życiach. Są specjalistami w tej dziedzinie. współczuciem i miłością. którzy wykazując się ogromną tolerancją i współczuciem. ponieważ my zatrzymaliśmy się na etapie koncepcji pierwotnych. Wyprzedzają nas o około dwieście pięćdziesiąt tysięcy lat. której treści jestem przekaźnikiem. To trudne zadanie. Lęk. Podejmujemy ryzyko zagłębiając się w nasze wewnętrzne obszary. Ostatecznie wszystkie te emocje uaktywniane są przez umysł i pobudzają nas do szukania źródła. testuje naszą determinację. które odzwierciedla naszą dualną egzystencję. by w pełni przejawić wynik ewolucyjnych lekcji. której muszę również osobiście stawić czoła. które skrywają naszą prawdziwą duchową tożsamość. kierując się duchową wrażliwością. zmuszające nas do poszukiwania odpowiedzi i zakańczania procesów. próbują pomóc nam przeistoczyć się w nieśmiertelne istoty światła. które uważamy za podstawy naszego istnienia. szczerości i odwagi. Ich poziom ewolucji jest dla nas niepojęty. wytrwałość i pragnienie odkrywania duchowej nieśmiertelności. dana jest nam sposobność.Prolog Drodzy czytelnicy. Jako rzecznik pozaziemskich istot. trudną do wykonania pracę. Skoro jednak znajdujemy się już na tym poziomie ewolucyjnego doświadczania warto spróbować. Wymaga to ogromnej uczciwości. Po raz kolejny dano mi sposobność uczestniczenia w duchowym projekcie stanowiącym mój wkład i służbę dla wszechświata oraz ludzkości. Czy ten proces ewolucyjnej metamorfozy oczyszcza nas z duchowych cieni ewolucji? Tak. które odbyliśmy. na początku trzeciego tysiąclecia. oddaję w wasze ręce objawienia przekazane mi przez Mentorów Ewolucji z Arktura. Ale często nie jest wygodny ani też łatwy do zintegrowania. Korygowanie istot opierających się zmianie. Każda książka. szczerość. . że zrozumienie przekazywanej przez nich wiedzy i dostrojenie się do ich wibracji nie jest łatwe. braterstwem i solidarnością.

Jestem zawsze z wami. Dzięki wiedzy integrujemy w naszym życiu doświadczenia i mądrość. a one pomogą wam dostrzec te aspekty waszego życia i ewolucji. że docenicie objawienia. Pragnę. musicie wyjść poza ludzki kontekst kulturowy i głęboko zanurzyć się w przestrzeni kosmicznej ewolucji. błogosławieństwo i siła wyższych sfer spłyną w wasze serca. by odczytać prawdziwe przesłanie. by oceniać i manipulować. Jeśli naprawdę chcecie poznać przesłanie książki. które stanowią źródło nieporozumień oraz konfliktów. przyciągnięcie najwyższej częstotliwości Miłości. Moim pragnieniem jest. byście poznali. nie jest możliwe.Zawartość i format tej księgi objawień wykracza poza charakter informacyjny. Niech światło. To. by duchowa świadomość mogła prawdziwie zacząć rządzić naszym światem błędu i niezgody. że wasze kryteria stanowią mechanizm. którego mentalne ego używa. W uniwersalnej machinie ewolucyjnej wszystko jest możliwe. co oznacza bycie częścią wiecznego planu nieskończonej mądrości. Mam nadzieję. Jednak. Ramaathis – Mam Luty 2004 . Pamiętajcie jednak. racjonalizując z płaszczyzny mentalnego ego. Nie próbujcie klasyfikować informacji w sposób dualny. tak by Wyższe Ja mogło je odkodować. jednoczącej i harmonizującej ludzką niezgodę. łączącej nas z naszym boskim pochodzeniem i nieśmiertelną naturą. Bez głębokiej i prawdziwej przemiany. dla nas dziś stało się rzeczywistością. Zapraszam was do przeniesienia się na najwyższy poziom wspaniałej rzeczywistości. która pozwala nam przyspieszyć duchowe wzrastanie oraz zrozumieć cel naszego istnienia i ewolucji we wszechświecie. Wasz kosmiczny przyjaciel. powinniście otworzyć się duchowo. w służbie wszechświatowi i Boskości. byście wszyscy czerpali ogromną radość z tej podróży inicjującej w misteria ludzkiej ewolucji i waszego powiązania z całym kosmosem. co nasi przodkowie uważali za niemożliwe. byście odnieśli jak największe korzyści z przedstawionych informacji. Niektóre fragmenty mogą się wydać wam niewiarygodne.

My. wibrujemy z częstotliwością 128. Kierujemy przeznaczeniem naszej cywilizacji. jesteśmy Ewolucyjnymi Mentorami. Odpowiedzi na te same pytania. podczas gdy my. przez nas przekazane. stanowiącego pomost pomiędzy nami i wami. Porozumiewamy się z wami z konstelacji Wolarza. W naszym istnieje podobna dziedzina.9. Wszyscy oni wzięli udział w tym projekcie poprzez projekcję i holograficzną syntezę naszego energetycznego Makrohologramu. drodzy czytelnicy. a zwłaszcza w pierwszej połowie 21 wieku. w którym żyjemy. miałyby inną treść i formę. Jesteście przecież zindywidualizowanymi boskimi inteligencjami poszukującymi celu życia i ewolucji. które są dla was łatwe do zrozumienia. W waszym świecie istnieje prawo legislacyjne. zadane przez istoty znajdujące się na wyższym poziomie ewolucji. Zgodnie z waszym poziomem ewolucji stworzyliśmy i przystosowaliśmy te aspekty.5 w skali Shumanna. by odkrywać grę ewolucji poprzez niewyjaśnione zjawiska mające miejsce na Ziemi. który ma odpowiedzieć na pytania związane z tajemnicami waszych czasów. ponieważ naszą specjalnością jest duchowa edukacja. kochamy wchodzić we wzajemne relacje z cywilizacjami znajdującymi się na progu ewolucyjnego przejścia i ekspansji świadomości. Jesteśmy grupą istot połączoną z Centralnym Sensorem umożliwiającym komunikację z każdym na Arkturze poprzez nasz kolektywny umysł. Dla Ramaathis-Mam’a. Odpowiedzi. Rzutujemy teraz naszą harmonizującą wibrację interakcji. Dla nas było to wspaniałe doświadczenie przekazania informacji. Książka stanowi wysiłek grupy istot kierujących przeznaczeniem cywilizacji istniejącej poza czasem i przestrzenią. Rada Rektorów. niełatwe doświadczenie. by mógł wejść w relację z naszą częstotliwością wibracji. W świecie. Musieliśmy dokonać przewymiarowania jego niższych ciał. Wy. Ten podręcznik objawień to przewodnik. albo definitywnie jedynymi. Inteligencja i umysł ludzki potrzebują stałej informacji. które znacie. nie są jedynymi. której częścią jesteśmy. Wiele tysięcy lat temu kierowaliśmy pewnymi aspektami waszej . z gwiazdy. Arkturianie. Jest to absolutnie normalne. Odpowiadamy za ukierunkowywanie. jednak ma odmienne cele i funkcje istnienia. w trzecim wymiarze. Pomogą one wam przyłączyć nowe koncepcje ewolucyjne w Trzecim Tysiącleciu. było to niezwykłe. wibrujecie w częstotliwości 12. liczy dwunastu członków. w wymiarze trzynastym. Doskonale wiemy. jak bardzo lubicie odsłaniać sekrety pobudzające ciekawość i ekscytujące waszą ludzką naturę. którą wy nazywacie Arkturem. Dostarczyliśmy kluczy dla waszej duchowej orientacji. pobudzanie i harmonizowanie ewolucyjnego procesu naszej cywilizacji.Wstęp Ewolucyjnych Mentorów Arktura Pozdrowienia dla was wszystkich. które wniosą swój wkład w rozwój waszej ewolucji.

Mamy nadzieję. energetyczne i emocjonalne. by nie zepsuć swojej roli. kosmiczno-duchowej panoramy oraz wizji. Pozostałe trzy czwarte pochodzi z różnych części wszechświata i znajduje się w ziemskiej szkole znacznie krócej. w których my żyjemy. że objawienia te oświetlą drogę duchowego rozwoju waszej cywilizacji i z godnością stawicie czoła nowym. pokój. Powinniście dobrze nauczyć się scenariusza. my również nie pozostajemy tylko biernymi obserwatorami: jesteśmy zaangażowani w wasz proces ewolucyjny i byliśmy z wami w różnych erach ewolucji. Stworzyliśmy odpowiedni format. dlatego opracowaliśmy ten projekt w sposób. By nasz kontakt był możliwy. oraz naszej. Pragniemy być waszymi przewodnikami. zainspirować i wesprzeć was na ścieżce prowadzącej do nowego wymiaru ewolucyjnego. harmonię i braterstwo waszej ludzkości. zakotwiczeni w reakcyjnych grach duchowej ewolucji. Musieliśmy zbadać poziom waszej ewolucji i po wysłaniu różnych ideoholograficznych projekcji stworzyliśmy program informacji. Czas i przestrzeń. a nasz status to Inżynierowie Hologramów. fizyczne. dostarczamy wam narzędzi do uaktywnienia waszej kosmicznej świadomości w wieku Wodnika. udzielono wam votum zaufania i wsparcia ze strony Duchowej Hierarchii Galaktyki. jak na przykład wasz. Jesteśmy świadomi rozproszenia i niecierpliwości ludzkiego umysłu. Wy powinniście tylko zastosować je w praktyce poprzez . a także dostatek. by informacje zostały zakodowane w waszym hologramie ewolucyjnym. Jedna czwarta populacji Ziemi to dawni jej mieszkańcy. Dziś powróciliśmy. w którym będziecie zdolni wibrować w zgodności z planetą. lecz poprzez zapisy w księdze Akaszy udostępnione nam przez Hierarchię Galaktyki. to znaczy około 75 000 lat. Zostaliście obdarowani wielką sposobnością i nie powinniście jej zmarnować. We wszechświecie zwie się nas Ewolucyjnymi Ogrodnikami. abyście odnieśli maksymalne korzyści i uzyskali dobre samopoczucie po przeczytaniu przekazanych tu informacji. Naszym życzeniem jest. zgodnie z ludzko-planetarnymi potrzebami. są archetypowe. Formy myśli rzutowane są z tego miejsca i podróżują do innych światów. Od dawna powtarzacie te same lekcje. zgodziliśmy się wziąć udział w tym projekcie pod auspicjami i przewodnictwem Duchowej Hierarchii naszej Galaktyki. którzy uczestniczyli w prawie wszystkich procesach ewolucji. ewolucyjnym wyzwaniom Epoki Wodnika. To przyniesie wam dobre samopoczucie w waszych niższych ciałach. Mimo waszych niewłaściwych zachowań. Czasy się zmieniły i możemy teraz wchodzić z wami w kontakt w sposób bardziej bezpośredni. byście się z nami nie nudzili i zyskali maksymalne korzyści oraz wskazówki działania. Poprzez nasze objawienia.ewolucji. by uzyskać dostęp do nowej. Pamiętajcie. Musicie oczyścić wszystkie swoje struktury psychiczne. Pamiętajcie. Dlatego skonstruowaliśmy ten przekaz tak. Jak widzicie nie jesteście tu nowi. że to wy jesteście gwiazdami tego spektaklu. życiem i kosmiczną ewolucją. Znamy doskonale wasze cechy i mamy o was najświeższe wiadomości. odbyliśmy podróż do waszej czasoprzestrzeni nie w gwiezdnych statkach. by generować ewolucyjną transformację. lecz już z innymi zadaniami. który powinien skupić waszą uwagę i wpłynąć na racjonalną świadomość. Dlatego właśnie.

Zintegrowanie się z nimi sprawi.introspekcję i analizę. że transformacja będzie mogła prawdziwie nastąpić w waszym życiu. .

Jednak grupa Illuminati jest najsilniejsza i najbardziej aktywna. której kanałem połączenia jest święta intuicja emanująca z waszego czwartego generatora emocjonalnego. Tego rodzaju informacja kodowana jest w taki sposób. Ich częstotliwość wibracji jest wyższa w stosunku do waszej. Przez wiele lat mieliście do swej dyspozycji lawinę różnorodnych informacji. Skutki następujące w waszym życiu w rezultacie kontaktu z określonymi energiami stanowią dowód na to. Zawiera terminy i częstotliwości zaprogramowane tak. Niezrzeszone. ale praktycznie nie mają duchowej esencji. inaczej czakry. grupy niezrzeszonych istot inwolucyjnych infiltrują informację. które nieświadomie. które napływały do was w odpowiedzi na waszą potrzebę zrozumienia. Niektóre z informacji. że informacja pochodzi z planów światła? Jest to kwestia duchowego oczyszczenia i połączenia ze swą Istotą Esencjonalną. dokąd tak naprawdę zmierzacie. ingerują w wasz proces ewolucji. Ich rolą jest oczywiście bycie katalizatorem waszej ewolucji. jednym z największych wyzwań ludzi jest rozwijanie wnikliwości. które przekazują zawierają skomplikowane treści naukowe. by nauczyć się właściwie używać swej wnikliwości. z powodów ich własnych badań. że znajduje się pod kontrolą tych właśnie istot. W tym celu musicie połączyć się ze swoją Istotą Esencjonalną. W jaki sposób możecie uzyskać pewność. Ich celem jest oczywiście sabotowanie waszego procesu ewolucyjnego. że z łatwością możecie wyczuć. które wpływają jednak na wasze niższe ciała. ani też nie wszystkie informacje pochodzą z planów światła. przed którymi stoi planeta i ludzkość. by wpływać na wasze mentalne ego i trójwymiarową psychikę. skąd przekazywane informacje . Nieświadomie emitują psychiczno-emocjonalne zaburzenia. Wiele z tych informacji jest produktem istniejącego zamieszania. Wiele z tych istot to po prostu obserwatorzy zachodzącego na Ziemi procesu ewolucyjnej mutacji. odpowiednie dla ludzkości w Trzecim Tysiącleciu. inwolucyjne istoty mają do was łatwy dostęp z powodu słabości waszego magnetycznego pasa energetyczno-wibracyjnego.Rozdział 1 Wnikliwość W obecnych czasach. byście mogli teraz uznać i zintegrować nowe wartości. że teraz jest czas. iż jest dla was niewłaściwa. Wiele osób będących kanałami tego rodzaju informacji nie zdaje sobie sprawy. Różne poziomy informacji Nie każda przekazywana informacja jest prawdziwa. Istnieją również inne istoty. Chcemy w ten sposób powiedzieć. Jednak w sposób pośredni wpływają one na przyczynowy i astralny plan waszej planety. Ze względu na szczególne okoliczności i wielkie wyzwania. Z tego powodu wprowadzamy w życie strategie mające na celu stopniowe demaskowanie i podważanie tego rodzaju źródeł informacji.

Wnikliwość można nazwać inaczej mądrością w praktyce. by zakodowana energia mogła zejść z waszej Alpha-Prima i wskazać wam. Stan ten powinien wzbudzić w was ducha harmonizującej.pochodzą. powinniście poprosić swoje Wyższe Ja. byście otworzyli drzwi prowadzące do boskiej. Zachęcamy was. by otoczyło was fioletową piramidą w celu transmutacji wszystkich niezgodności. czy rzeczywiście potrzebujecie danej energii czy też . czy też słabsze punkty waszych niższych ciał. Następnie mentalnie powtarzajcie przez kilka minut kod wibracyjno-transmutujący: Iramiel-Sebayoh-Aramyas 4. Następnie poproście o umieszczenie niebieskiej piramidy nad fioletową. Wygenerujcie stan lekkości. Następnie zwizualizujcie wielką złoto-rubinową kulę. Przywołajcie stan Pełnej Obecności. To jest kanał komunikacji z waszymi przewodnikami. Samodyscyplina jest głównym narzędziem. Zanim wejdziecie w kontakt z jakimś rodzajem informacji. by rozpalić pragnienie transformacji i dostępu do nowej Wodnikowej Świadomości kosmiczno-planetarnej solidarności oraz braterstwa. Dzięki temu nie padniecie ofiarą duchowych nadużyć. spokoju. znaną jako siedziba Wyższej Jaźni. Ważne jest. bezwarunkowej Unii indywidualności Kosmicznego Ja w ramach sieci ewolucji. Jedynym wymogiem jest całkowita uczciwość. Posiadacie ją już w sobie. Możecie być zwodzeni przez oszustwo energii i informacji tylko wówczas. Gdy wchodzicie w kontakt z energią światła efekt zawsze będzie dla was rewitalizujący. osobistej dyscypliny przyczyniającej się do rozwoju waszej wnikliwości. aby zamknąć wszelkie szczeliny. z lustrami z każdej strony. tak powszechnych w dzisiejszych czasach. która wnika poprzez czubek waszej głowy do czakry serca. Na koniec niech otoczy was piramida srebrno-biała. które pozwoli wam stopniowo rozwijać umiejętność rozróżniania. harmonizujący. pozytywnego nastawienia. 3. gdzie znajduje się błękitny trójkąt. jak również z Alpha-Prima. zrównania się ze swoim Wyższym Ja. Metoda ta może być zastosowana we wszystkich sytuacjach. Duchowe Narzędzia dla Nowej Ery Aby ułatwić wam to zadanie. Wykreujcie stan nadzwyczajnego szczęścia. Reszta zostanie uczyniona przez Wyższe Ja kierujące waszą ewolucją. Dzięki temu procesowi będziecie zdolni do dostrojenia swej zdolności wnikliwości. byście przyzwyczaili się do codziennej. 1. wydarzeniem czy energetycznym doświadczeniem. przekażemy metodę nazywaną Świetlisto-Harmonizującą Selekcją i Połączeniem. by żadna nieharmonijna energia. 2. myśl ani fala mentalna nie mogły wniknąć do waszego pola. które wymagają rozeznania energii i ich wewnętrznych komponentów. introspektywny i świetlisty. otwartej świadomości i wrażliwości. który pobudzi was do zanurzenia się w najgłębsze rejony waszego Stanu Obecności. gdy nie jesteście dostrojeni do swego Esencjonalnego Ja i Prawdy Kosmiczno-Duchowej Ewolucji. siły i wewnętrznej mocy. kosmicznej integracji i połączenia ze swą Istotą Esencjonalną. godność i absolutna szczerość.

potrzebuje tylko go spróbować. Wiele z tych osób nie wibruje w odpowiedniej częstotliwości dostrojenia do tego wewnętrznego kanału i zupełnie nie są one tego świadome. W przekazie Kroma. że znajdujecie się na planecie. Dano je wam. na którym przebywa wasze Wyższe Ja. co oferuje wam Wielkie Centralne Słońce. Analogicznie. Rodzi się więc obawa przed ich zastosowaniem. Kody przekazane wam w Przesłaniu KROMA nie mają tłumaczenia. Przecież używacie wielu technologii. Najważniejsze jest wasze szczere pragnienie. . na poziomie. ludzie. Wszelkie inne badania nie są tu niezbędne. a także niszczenie pewnych struktur energetyczno-wibracyjnych. że nie rozumiecie. harmonię. Znajdujecie się na tej planecie. Wielkiego Centralnego Słońca Wszechświata. że informacja czy energia. ponieważ pomoże to wam dokonać wielowymiarowego skoku w waszej ewolucji. Robicie to ze względu na ich korzystne dla was działanie nawet. Wnikliwość nieodłącznie powiązana jest z doświadczeniem. w fazie ewolucyjnego oczyszczania. Wszystko. medytacje i kody wibracyjne. dostajecie również specjalne kody do powtarzania.informacji dla swej duchowej ewolucji. Wy. która przeszkadza wam w uzyskaniu dostępu do kosmicznej dynamiki stałej mutacji. co oznaczają. Kody te są ważne tylko dla waszej ludzkości w specyficznej sekwencji ewolucji galaktycznej i uniwersalnej. by zawsze wibrować w najbardziej wzniesionej częstotliwości światła. jeśli nie jesteście w stanie w pełni ich zrozumieć. zawsze stawiacie opór zmianie. Nie poszukujcie ich specjalnego znaczenia słownego. czego szukacie. trzeba tego doświadczyć. Żadne medium. Nowe kody Przekazywane wam obecnie informacje wydają się być odmienne od dawniejszych. kanał ani uzdrowiciel nie może dać wam dowodu. nie tylko możecie podróżować po wszechświecie. Pamiętajcie. mentalnych i podwójnych eterycznych. równowagę. które oznaczają i uaktywniają regenerację. Przez kilka minut pozostańcie w mentalnej ciszy. To tutaj znajduje się kanał połączenia z boskim planem światła. ponieważ uzyskaliście optymalny poziom ewolucji. Niektórym osobom kody te mogą wydawać się nieco niepokojące. Są to elektromagnetyczne kody zaprojektowane dla waszych ciał energii. której infrastruktura zapewnia eksperymentowanie w ewolucji. Aby wiedzieć. Niepokój powstaje dlatego. Pojawiają się pełne mocy narzędzia. których zupełnie nie pojmujecie. by dokonać transmutacji swych wstecznych tendencji do stagnacji. już w was istnieje. Jeśli takie doznanie nie pojawi się. Liczby są archetypowymi symbolami. Jeśli ktoś rzeczywiście chce poznać smak miodu. czy coś jest rzeczywiście pozytywne i konstruktywne. o którą pytaliście nie jest właściwa dla was i nie pochodzi z planów światła. Odpowiedź przyjdzie poprzez waszą czakrę serca w postaci balsamu i odświeżającego ognia obejmującego całe ciało i przynoszącego twierdzącą odpowiedź. rozwój. będziecie wiedzieć. ponieważ takiego nie posiadają. nie powinniście być tak niepewni w stosunku do tego.

aż całkowicie się zablokuje. W swojej esencji jesteście doskonali. by mogli harmonijnie rozwijać się. Zawsze będą osoby znajdujące się na wyższym poziomie niż pozostali. Jednakże nie oznacza to. Ziemia będzie dalej planetą-szkołą. Na waszej planecie. by zapewnić stałą kompensację energetyczno-wibracyjną. która już znajduje się wewnątrz waszego Esencjonalnego Ja. co dzieje się w całym wszechświecie? Nie powinniście zapominać. kiedy i jak zastosować nowe programy i projekty ewolucyjne. tylko sposób. Wynika to z konkretnych celów i procesów ewolucji. że Wielkie Centralne Słonce nie jest całkowicie i doskonale świadome tego. Czasami występują tu pewne nieskompensowania biegunowości. Wyższe Sfery doskonale wiedzą. Myślicie. otrzymujecie nowe wskazówki. kto wibruje w najwyższej częstotliwości poprzez swoją wnikliwość. by wejść w nową sekwencję ewolucji. Wielkie Centralne Słonce i Hierarchia Wszechświata wiedzą doskonale gdzie. Rozpoznacie. Jest on uzależniony od indywidualnego planu ewolucji. adekwatne do waszych aktualnych potrzeb. ale teraz znajdujecie się w stanie duchowego odzyskiwania samych Siebie. ponieważ jest kierowana. dualność i relatywność. Są one jak dobry nauczyciel. nie oznacza to wcale. inne mniej odczuwalne. wibracyjno-energetycznych potrzeb Ziemi oraz energii ewolucji koniecznej do osiągnięcia poziomu czwartego-piątego wymiaru. niektóre bardziej. byśmy mogli przekazywać te informacje trzysta lat temu? Myślicie. gdy przejawiacie gotowość. Zawsze byli tu geniusze i osoby przeciętne. prowadzona i ochraniana właśnie przez te Sfery. Jedyną nową informacją jest to. To wszystko. Naszym jedynym zadaniem jest otworzyć drzwi. ponieważ na tym właśnie polega ich praca. że wszystkie osoby będące kanałami i uzdrowicielami osiągają ten poziom. Wasza planeta ewolucyjnego eksperymentowania wymaga tego. że mutujecie przyłączając nowe wzorce ewolucji. Czy wyobrażacie sobie. że wszyscy uczniowie będą prezentować wielki potencjał intelektualny. Osoby będące kanałami i uzdrowiciele Mimo że Ziemia wchodzi teraz na wyższy poziom wibracyjny. ale przechodzi na wyższy poziom. doświadczenie i analizę. które już istnieją w waszym ciele światła i duchowych genach. że ono jest wszechświatem i my wszyscy w Nim się zawieramy. w który wyrażacie oraz integrujecie mądrość i doskonałość. gdzie dominuje biegunowość. ponieważ planeta jest planetą niższej ewolucji i kolektywny wzorzec wysokiego poziomu tu nie istnieje. który możemy porównać z poziomem uniwersyteckim. . Nie ma nic nowego. istnieją wspaniałe warunki dla wchodzenia we wzajemne interakcje wielu różnych energii i poziomów ewolucji. W zależności od poziomu ewolucji. czego ludzkość potrzebuje w tych momentach. dojrzewać moralnie i etycznie oraz ulepszać następnie przyszłość ludzkiego społeczeństwa. który troszczy się i dba o swych studentów. że coś z nich pojęlibyście? Gdy zaczynacie opowiadać małemu dziecku o trygonometrii i arytmetyce możecie zaobserwować jak wchodzi ono w stan wewnętrznego zamieszania i zaburzeń.W przeciwnym razie nie otrzymalibyście dostępu do tych właśnie kodów wibracyjnych.

gdy czasami doświadczacie zniekształconego odbicia Wielkiego Stwórczego Światła Wszechświata wibrującego w was jako Cichy Obserwator. Nie jest to nic negatywnego.specjalne moce . Takie podejście do zagadnienia nie dominuje jednak jeszcze w obecnym momencie. W rzeczywistości ludzie będący kanałami przekazów nie są najbardziej oświeconymi. stanowi kwestię osobistego wyboru. Poprzez biegunowość odkrywacie Kosmiczną Niezmienną Jedność. szczerości i integralności. ciemność i ignorancję odkrywacie to. dary te . jak możecie czasami myśleć. kim naprawdę jesteście. Trzeba niezwykłej uczciwości. w jaki wszechświat. zaczyna się pomału przejawiać. Wszystko przyczynia się do waszego duchowego oczyszczenia i nie powinniście lamentować. czyli karmiczną przeszłość. że Ziemia jest planetą. którzy w ten sposób otrzymują sposobność do szybkiego zrównoważenia swego niezharmonizowanego bagażu. które przejawia się w wielu swych celach. doświadczyć. które pomagają wam zrozumieć. będące kanałami. jest tylko doskonałe. negatywność. Oczywiście. by pewne jednostki powracały na Ziemię ze specjalnymi darami takimi jak możliwość bycia kanałem informacji. Istnieją ludzie. przekazują nieharmonijne informacje. Przeciwnie. prestiż i inne egoistyczne wirusy. jest nim ze względu na swój ewolucyjny kontrakt. pieniądze. że pewne osoby. ewolucji i sposobu. uzdrawiania i bycia medium. wręcz przeciwnie: jest to budujące i oświecające. harmonijne i pełne miłości światło Stwórcy. Hierarchia i ich Boska Obecność ich używają. by pobudzać was do odzyskania swego boskiego pochodzenia. skrywacie w sobie nieharmonijne pragnienia i wówczas mentalne ego. To. poczuć i wibrować w Niezmiennej Rzeczywistości waszego Boskiego-Alchemicznego Ja. Stanie się kanałem lub uzdrowicielem Bycie w procesie ewolucji i cyklu inkarnacyjnym jest w każdym istnieniu szansą na zintegrowanie wyższej świadomości i duchowości. by wykryć jego różnorodne przejawienia. jak również uzdrowicielem. Czasami. siły inwolucyjne i Wielka Kosmiczna Świadomość pozwalają wam ich doświadczyć. istnieją parametry Rady Karmicznej. a wówczas wasze wewnętrzne ja. Jak wspomnieliśmy wcześniej. Poprzez niezgodność. W rzeczywistości. dano im sposobność do zharmonizowania i zrównoważenia ich reakcyjnego bagażu karmicznego poprzez bezinteresowną służbę.Osoba. na której wolna wola stanowi siłę napędową. Powinno stać się środkiem do ewoluowania poprzez służbę. Wszystkie nieharmonijne mechanizmy na waszej planecie są niczym innym jak ewolucyjnymi katalizatorami. Zawsze pamiętajcie. czego ego poszukuje dla swej ekspansji poprzez sławę.dane są tym. której przeznaczeniem jest być medium. nie powinno w żadnym wypadku oznaczać bycia centrum uwagi. którzy . Ponieważ jednak zgromadzili w przeszłych życiach również ewolucyjne zasługi. które należy wziąć tu pod uwagę. pobudzającą i przyspieszającą waszą ewolucję. Mentalne ego jest stale gotowe i chętne do bycia w centrum uwagi. jak również rozwijanie w sobie bezinteresownej służby. ludzie. wy. wibrujące w doskonałej i harmonijnej komunii z Nieskończoną Zasadą Boskiej Miłości. Bycie kanałem. Są one stosowane. przeważnie są zazwyczaj najbardziej duchowo nieharmonijni.

jeśli nie są ze sobą szczere i uczciwe. a myśli. które zostały rozłączone. a to generuje zamieszanie. wewnętrzna pogoda ducha i samokontrola są cechami charakterystycznymi tych osób. Oszustwo stanowi narzędzie. Na waszej planecie znajduje się wiele osób. wyzysk. że na waszym planie dominuje negatywność i mierność. abyście mogli uczyć się i rozeznawać. które jest w zasięgu waszej ręki. które stosuje w swym codziennym życiu. które pozostawały anonimowe aż do tej pory. tolerancja. hojność we wszystkich obszarach. ale to Księżyc świeci najjaśniej na nocnym niebie. Dostajecie to. jak również uzdrowiciele i osoby będące kanałami przekazu. którzy przejawiają silne pragnienie mocy ekonomicznej. to jest tak dlatego. mądrość. Jednakże pamiętajcie. Więcej Światła dla Wnikliwości . Na niebie jest wiele gwiazd. Media. Prawdziwy uzdrowiciel. medium czy kanał może być rozpoznany poprzez duchowe zasady. Nieprzywiązywanie się. Jeśli waszym światem rządzi dysharmonia. a już na pewno nie w tych kluczowych momentach ewolucyjnego skoku. To właśnie te jednostki dokonają transmutacji i rozproszenia całej ciemności planety. kto naprawdę przejawia taki poziom duchowy. Jego styl życia stanowi przykład dla wszystkich. bezinteresowna służba. Czasami. Używane jest przez tych. Oczywiście wszystko jest kontrolowane przez Wielką Hierarchię Wszechświata i w konsekwencji posłuszne celowi i inicjującej przyczynie. świadome całego zachodzącego procesu. w której stare parametry duchowości. braterska współpraca.ofiary ich własnej ignorancji i wewnętrznej nierównowagi. jak tylko jest to możliwe w ramach jednego życia. aktywnie projektują niestabilność przekazując informacje poprzez pewne osoby . co jest autentyczne. Jest symbolem Boskiego Światła. mogą zostać odłączone. kosmicznym Prawem Miłości i bezinteresowną służbą. wibracji i energii nie są już ważne. jednak nie są tego świadome. co generuje konflikt. uczciwość.potrzebują odkupić swój przeładowany bagaż karmiczny. Ważne są jednostki połączone ze swym Wyższym ja. rozpoznawalności. Dlatego siły inwolucji. by mogły one uzyskać przyspieszenie i przemianę tak szybko. budujące oraz oświecające i odróżniać to od tego. niepokój i lęk. Nie ma znaczenia jak wiele mierności jest na Ziemi. którą stopniowo odkryjecie. zamieszanie. wyróżniania się i znajdowania się w centrum uwagi. że stopniowo światło będzie wzrastać poprzez te osoby. jeśli nie wywiązują się z umowy i łamią prawa ewolucji oraz bezinteresownej służby. a kto nie. Przechodzicie przez przemianę. ból i manipulację. że istnieje ona w was i to wy generujecie ją świadomie i nieświadomie. Dla waszej informacji i pocieszenia możemy powiedzieć. słowa oraz działania zawsze wibrują w najbardziej wzniesionej unii i komunii z Bogiem. siły inwolucji zaczynają używać ich dla przekazywania informacji nieharmonijnych. że dzieje się tak dla waszego wzmocnienia. Ciche i pokorne osoby odzwierciedlają ducha wielkich mistrzów i uniwersalnych wartości. Wszechświat i Boskość nigdy was nie opuściły. Powinniście zrozumieć. Dzięki tym wskazówkom możecie rozeznać. czego potrzeba wam doświadczyć dla swego duchowego wzrastania. Każdy z was musi dokonać ich repolaryzacji. To specjalny przywilej przyznawany pewnym jednostkom przez Radę Karmy.

ponieważ znajdują się w spektrum wiedzy fragmentarycznej. Wszyscy to znacie. uczciwości. Istnieją we wszechświecie istoty. są ograniczone. Uparcie buntują się przeciwko podporządkowaniu się kosmicznemu porządkowi. którego ciągle nie pojęliście. Dlatego właśnie uzyskane efekty są niewystarczające. co ma być wynalezione i opracowane. w których macie możliwość konfrontacji z własnym buntem i ignorancją. Globalna. Niestety. oświecająca i doskonała wiedza już istnieje. a cech tych nie zintegrowaliście w swoim życiu. na jakim poziomie się znajdujecie. To tylko odbiorca nie jest w stanie jej odebrać albo też nie dekoduje jej właściwie.Chcemy wnieść więcej światła w kwestii wnikliwości. co może być określone jako złe. piękna. „Tylko prawda uczyni cię wolnym”. Wszystko jest częścią doskonałego programu ewolucji skonstruowanego. Nigdy nie zostaje zaburzona jej boska. By nie słuchać tej części mentalnego ego. Wszechmocnej Absolutnej Świadomości wszechświata. by przebudzić i podsycać świadomość oraz wibrację duchowych istot reakcyjnych. potrzeba wiele szczerości. Omówimy ten temat z perspektywy ewolucyjnej. Informacja. harmonii. pokory i poddania. Potrzebują więcej fizycznych i mentalnych doświadczeń. by w przyszłości wykreować dostrojenie i duchową integrację. Oznacza to tylko. przyciągniecie do siebie informacje. która nie pochodzi ze światła. Nie jest to coś. doskonała wibracja. Świadomie pragną doświadczyć braku połączenia z boskim twórczym Źródłem życia i ewolucji reprezentowanym przez Moc Stwórczą Wielkiej. ani też oczyszczony.Jezus Chrystus. Nie podporządkowujecie się zasadom gry ewolucji i dlatego właśnie znajdujecie się w światach ograniczającej ewolucji. nie istnieje nic. których wasze eksperymentalne Ja potrzebuje. Jest to główna przyczyna ciągłego poszukiwania przez nie emocji zapełniających wewnętrzną pustkę i dezorientację skrywaną pod maskami nauki i technologii. doskonała wiedza jest niezmienna. ograniczoną wizją życia i ewolucji. Ich duchowy poziom emocjonalny nie jest rozwinięty. . że emituje częstotliwości bliższe niższym planom ewolucji. Najbardziej wzniesiona. Nauka i technologia. nie musi być informacją nieprawdziwą. dane i informacje. Jest to uniwersalny aksjomat. Są istotami podzielonymi. które ze względu na swój karmiczny proces ewolucyjny oraz cechy charakterystyczne przyciągane są do fragmentarycznej informacji. Wszystko jest kwestią szczerości. poszukującymi swej tożsamości poprzez różne procesy. nie uznajecie jeszcze w pełni takiego podejścia. powolne i podatne na błędy. analizować i strukturyzować życie oraz ewolucję poprzez symbole mocy podsycające ego. Ego takiego podejścia nie uznaje. które potwierdzają ich prymitywne emocje oraz fikcyjną władzę. Te istoty pragną racjonalizować. W zależności od tego. jako instrumenty ewolucji. pokory i poddania. Czysta. która wibruje w dostrojeniu do oszustwa. która nie pobudza kosmicznych wartości duchowych. Dostęp do niej stanowi kwestię poddania się i służby. jak powiedział wielki Mistrz Epoki Ryb . współczucia i zrozumienia. W najbardziej absolutnym znaczeniu ewolucji. kontrolę i możliwości manipulacji boską energią twórczą. by zintegrować więcej miłości. uczciwości. holistyczna wizja została zastąpiona w nich częściową. zapomnienia i pozostaje odłączona od Pierwotnego Źródła Miłości.

uzyskują dostęp do informacji. że nigdy nie dostroicie się do częstotliwości wyższych. emocji i informacji. Inni muszą podążać polnymi drogami pozwalającymi im zintegrować większe ilości doświadczeń. Dzięki nim gromadzicie dane emocjonalne niezbędne dla waszej ewolucji. którego wszyscy musicie doświadczyć. boskiemu planowi bezwarunkowej służby będą zawsze wibrować w czystości. W przyszłości również będą mogli uzyskać dostęp do autostrad. uaktywnić i zintegrować. ale tylko to. Najczęściej będziecie dostrajać się do informacji o waszej częstotliwości. której nie są w stanie pojąć. Gdy takiego podejścia nie uznajecie. mogą korzystać z ewolucyjnych autostrad. Ten proces wymaga wielu inkarnacji i karmicznego oczyszczania. błędu. przygotować do dostrojenia i pobudzać swą duchową ewolucję. Aby to uczynić. dzięki swym duchowym zasługom i cechom charakterystycznym. Jest to kwestia stopniowo rozwijanej duchowej dojrzałości. Nikt jednak nie jest wykluczony z uzyskania dostępu do wyższej wiedzy. Niektórzy ludzie. którą tylko bardzo szczególna mniejszość może pojąć. którzy poświęcili się najbardziej wzniesionemu. dzięki któremu możecie lepiej zrozumieć zagadnienie. Dziecko w szkole podstawowej nie może objąć ani zrozumieć wiedzy z liceum. aby się z nią zrównać. „Wolicie rządzić w piekle. . Nie oznacza to. bólu i oszustwa. że jest dla nich niewłaściwa. otrzymujecie przewodnictwo i informacje niezbędne dla przyspieszenia i umocnienie swej duchowej ewolucji.Ci. niż służyć w niebie” jak powiedział jeden z mentorów legionów inwolucji i właśnie dlatego ciągle żeglujecie po wzburzonych. że zostaliście poczęci jako jednostki bezinteresownej. Nie oznacza to jednak. Niektórzy. a licealiści nie rozumieją wiedzy uniwersyteckiej. musicie się oczyścić. To bardzo proste porównanie. doskonałości i świetlistej częstotliwości prawdy swej nieśmiertelności i nieskończonej radości. boskiej służby. które zamiesza wam w umysłach stając się przyczyną frustracji i odciągając od podążania ścieżką duchowego wzrastania. Kiedy prawdziwie uznajecie. że na swym obecnym poziomie nie mogą dostroić się do wibracyjnej częstotliwości tej informacji i będą musieli jeszcze poczekać. Wszystko uzależnione jest od waszych zdolności rozwijających się poprzez osobiste doświadczenia. w pewnych momentach danej sekwencji ewolucji. niszczycielskich wodach zamieszania. będziecie wystawieni na wszelkiego rodzaju natręctwo informacyjne.

To. Żyjecie w stanie fragmentacji. Przyzwyczajenia. prowadzeni jesteście do odnowy i przyjęcia duchowych parametrów pozwalających wam uzyskać dostęp do nowego. Tak jak każda czakra uaktywnia wzorce ewolucyjne. by wchodzić w symultaniczne interakcje na planach dualnej ewolucji. Siedem portali międzywymiarowych połączonych jest z siedmioma czakrami Ziemi. siedem drzwi międzywymiarowych jest wzajemnie powiązanych z czakrami Ziemi. koncepcji. tak jak czakry. Jako mikroświadomości. Nie uświadamiacie sobie w pełni. jako jednostka służby w stanie wznoszącej ewolucji. zachodzą przekształcenia w waszych czakrach. w waszych niższych ciałach i kosmicznej świadomości. Wyrażając się poprzez niższe ciała różnicuje się.czwartego poziomu ewolucyjnego planety Ziemi i ludzkości. Gdy wszystkie nowe drzwi otworzą się. Analogicznie. czym jesteście w swej esencji. postawy i sposób postrzegania życia zmieniają się w obecnych czasach w niezwykłym tempie. Czakry nie pracują indywidualnie. gdy łączycie się coraz bardziej ze swą Zindywidualizowaną Kosmiczną Ekspresją. zrozumienia i wartości waszej duchowej egzystencji jako Boskich Obecności dynamicznej ewolucji wszechświata. ideologie. koncepcje. że przestaniecie działać jak ludzie. są współzależne i wszystkie tworzą energetyczno-wibracyjną jedność. . bardziej oczyszczonego. wartości. Łączą was z kosmiczną świadomością i przyspieszają rozwój planetarnej świadomości kosmicznej. mentalne. aż dochodzi do punktu spójności i unifikacji. ponieważ wasze geny zintegrują nowe wzorce stanu Kumara . Oznacza to dla was dostęp do nowych poglądów. dającą spójność waszym niższym ciałom. które stanowią źródło energii i częstotliwości wibracji dla waszych czakr. psychiczne i fizjologiczne. aż do osiągnięcia najbardziej wzniosłego wymiaru istnienia. Wszystkie wasze czakry stanowią jednostki reprezentujące różne aspekty ewolucji. gdy ma miejsce transformacja. że wszyscy jesteście zjednoczoną całością. Wszystkie mechanizmy pobudzane. Jaźń zawiera specyficzną zjednoczoną częstotliwość wibracyjną. kreatywnego i duchowego modelu egzystencjalnego. Międzywymiarowe portale generują wielkie zmiany i transformacje w zjednoczonych polach planety Ziemi. tak również portale mają swoje zadania w stosunku do waszej struktury wibracyjnej. Jednym z celów ich istnienia jest możliwość przepływu informacji z wyższych poziomów ewolucyjnych. które przemieściły się z ich oryginalnych miejsc z powodu modyfikacji zjednoczonych pól planety. w jej procesie stałej transmutacji. przejawia się poprzez różne kanały emocjonalne. Tak jak każda z waszych czakr pełni specyficzne funkcje w ramach energetyczno-wibracyjnej struktury niższych ciał. nastąpią wielkie zmiany w ewolucji waszej ludzkości i planety.Rozdział 2 Międzywymiarowe portale Międzywymiarowe portale są niezwykle istotne w zachodzącym na Ziemi procesie planetarnej transformacji. stanowią generatory energii utrzymujące funkcjonowanie niższych ciał ludzi. Wspólnie tworzą indywidualność w stanie doświadczania. że funkcjonujecie jako jednostki niespójne. Oznacza to. Drzwi te. Komunikują was i łączą z wyższymi planami wszechświata. Będziecie ich stopniowo doświadczać. tak samo czynią to portale międzywymiarowe. Oznacza to. postaw. Za każdym razem. ciał oraz galaktyk. projektowane i programowane z Wyższych Sfer generują przekształcenia i zmiany w mikro i makrohologramach planet.

Służą one nie tylko komunikacji i międzygwiezdnemu ruchowi. 2010. tłumacza). Jak wspomnieliśmy wcześniej.Uniwersalna sieć Portale stanowią część wielkiej sieci intergalaktycznej komunikacji łączącej wszystkie systemy słoneczne waszej Galaktyki z innymi systemami oraz galaktykami. Będzie to rasa ponadludzka. ludzko-planetarną strukturę. Następne otwarcia. Orion. że zawsze będą one powiązane z czakrami Ziemi. W zależności od potrzeb ewolucji i ruchu międzygwiezdnego. by kreować holistyczną. Kasjopea. lub inaczej mówiąc. Świadomość jest kluczem do ewolucji i to jej właśnie dotyczy cała ta metamorfoza energetyczno-wibracyjna planety i ludzi. Wszechświat jest jak wielka sieć autostrad łączących się ze sobą. Pewne grupy ludzkie. To właśnie dzieje się dla siedmiu międzywymiarowych portali. dokonywane są nowe otwarcia. Syriusz i Arktur. Ziemia znajduje się w fazie intensywnej przebudowy. ale również niższych ciał ludzi.rasa Kumara. które możemy również nazwać drzwiami międzygwiezdnymi. generując nowy systemem genetyczny zgodny z ewolucyjnym procesem ludzkości. Oznacza to. które nazywacie aborygenami lub kulturami starożytnymi. Ta nowa mutacja prowadzi do wyłonienia się kolejnego etapu w ziemskiej ewolucji. Energia z nich pochodząca. a to oznacza przemieszczanie się i zmiany w jej czakrach. czyli stanu Kumara nadczłowieka. ponieważ proces ich całkowitego otwarcia jeszcze się nie zakończył. Energia pochodzi głownie z centrum waszej Galaktyki. pojawią się na Ziemi w jej nowej strukturze energetyczno-wibracyjnej. Stare czakry nie będą już jako takie funkcjonować. jeśli wszystko logistycznie pójdzie zgodnie z planem. będą uaktywniane w latach 2005. Płynie do was również dodatkowa energia pochodząca z innych stref wszechświata. emocjonalnym. 2007. nieznane wam formy życia. nie jest tylko energią uzdrawiającą. co pozwoli na nowe uporządkowanie na poziomie geofizycznym. Stopniowo będą następować kolejne wielkie zmiany w ludzkiej świadomości. również znikną. Nastąpi zmiana w molekularnej i atomowej strukturze minerałów. Kiedy my mówimy o energii uzdrawiającej. Z drugiej strony. Energia koncentruje się w innych regionach. Możemy jednak powiedzieć. takich jak Antares. Wyłoni się również nowa rasa ludzi . inne. 2012. Andromeda. Lata otwierania się portali Pierwsze międzywymiarowe drzwi otworzyły się w roku 2002. geomagnetycznym i geotermalnym Ziemi. nie mamy na myśli tylko odbudowy i harmonizacji jakiegoś obszaru na biologicznym. że niektóre gatunki różnych królestw znikną. W tym momencie nie możemy jeszcze przekazać wam informacji o dokładnej lokalizacji tych portali. która również wpłynie na was. 2015 i 2017 (przekaz został spisany w roku 2004 – przyp. Przede wszystkim przepływa przez nie energia zmian transformacyjnych. ponieważ zakończą swój cykl ewolucyjny na planecie. Jest to ewolucyjny program stworzony dla waszej ludzkości i planety. Plejady. Stanowią one siedem drzwi odpowiadających siedmiu poziomom. wibracyjnym strukturom wszechświata łączącym się. . ale także jako kanały dla bezpośredniego kosmicznego promieniowania filtrowanego przez plazmowe centrum Galaktyki. uczuciowym i psychicznym poziomie. ale również przemianę świadomości. które dotykają nie tylko samej Ziemi.

Na Ziemi również obserwujecie różne porządki fizyczne. Teraz nadszedł czas. że bracia i siostry z gwiazd stale pomagali nam zza zasłony. również posiadamy. Można to odnieść do wszystkich planów wszechświata. Wszyscy mieszkańcy Arktura żyją w trzynastym wymiarze.kompleksy dojrzewania ewolucyjnej mutacji. że ma to wpływ na całą naszą konstelację. Wszędzie. ale również bezinteresowna służba w całym wszechświecie. Arkturianie. Oczywiście mamy na myśli konstelację Wolarza. Chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat naszej współpracy na rzecz waszego procesu ewolucyjnego. Nasza skłonność do osobistej transformacji jest niezwykle silna. którzy wnieśli największy wkład w proces naszej ewolucji. Jesteśmy prowadzeni przez wzorce harmonii. Ten rozdział w całości będzie poświęcony tym. Ponieważ mamy zdolność adaptacji do każdego poziomu energetyczno-wibracyjnego potrzebującego harmonizacji. Arkturianie Reprezentowani przez Mentorów ewolucji Arktura Pozdrowienia dla Was wszystkich. które przechodzą transformację. by się nam ujawnili. Wiemy już. . Jesteśmy ekspertami w wielu różnych dziedzinach i chcielibyśmy je wam przedstawić. nasza obecność jest zawsze pożądana w tych procesach ewolucji i na tych planetach. gdzie nasza interwencja może okazać się korzystna. To esencja naszej pracy. Lubimy prowadzić badania w takich dziedzinach jak świadomość oraz integracja w jedności z ewolucją kosmiczną. istnieją wielkie centra badawcze. że wszystko jest wzajemnie ze sobą połączone i przenika się. Życie Arkturianina jest bardzo odmienne od życia ludzkiego i istot innych cywilizacji. Zmienia się w zależności od specjalności i wkładu. jaki możemy wnieść dla jakiejś planety. Pracujemy w wielu dziedzinach ewolucji. wszędzie tam. równowagi i ewolucyjnego braterstwa. ponieważ wiemy doskonale.Podczas całej naszej podróży byliśmy prowadzeni. Geny ewolucyjne są programowane w wielkich laboratoriach badawczych zwanych VHAREMNS-YOSMIS .Rozdział 15 Cywilizacje wnoszące największy wkład w proces ziemskiej ewolucji . Wszystko zależy od poziomu świadomości i wkładu ewolucyjnego w funkcjonowanie wszechświata. tak jak i w waszym świecie. Powiedzmy najpierw. Są to między innymi kwestie genetyki i ekosystemów planet oraz galaktyk w stanie ekspansji. że Arkturianie stanowią grupę istot znanych jako Wielowymiarowi Ewolucyjni Ogrodnicy. ponieważ jesteśmy bardzo świadomi. które my. Nasza forma nie jest stała.

ponieważ nie macie parametrów odniesienia. by pracować i robić badania. Na planecie jest tylko jedna kultura. Podstawą działania w naszym społeczeństwie jest braterska i solidarna jedność dla łącznej ewolucji planety. Wszystkie są częścią wielkiego Centralnego Sensora ewolucji wibrującego na planie kolektywnym. Traeonic Pentacle i Siilium Vyriahnis są duchowymi przewodnikami wszechświata. Żadna istota nie jest odseparowana ani marginalizowana. Nie staje się ofiarą segregacji. Zakon Synów Słońca. Tworzymy dla nich specjalne miejsca. Istnieje także porządek Traeonic Pentacle.Innego rodzaju aktywności przeznaczone są dla grupy naszej populacji. Rycerze Świątyni. Zakon Maltański. które istniały na waszej planecie. które łączy wspólny czynnik zjednoczonej kosmologii. W bazach tych współpracujemy z istotami należącymi do Wielkiej Kosmicznej Rady i Konfederacji Intergalaktycznej. Każdy jest częścią tej samej świadomej ekspresji kosmicznej. Tak jak inne rozwinięte cywilizacje wszechświata. Mają swoich reprezentantów w Wielkiej Radzie Kosmicznej i zawsze znajdziecie ich przy pracy w tych światach. Zakon Świętego Grala. członkowie tego porządku. galaktyki i kosmosu. Zakon Orłów Słońca. Zakon Złotych . Porządek Błękitnych Rycerzy Melchizedeka znany jest we wszechświecie ze swego duchowego przewodnictwa i działań na rzecz zarodkowych genów galaktyk. w których żyjemy. Jednym z porządków jest dobrze znany wam porządek Błękitnych Rycerzy Melchizedeka.Wielowymiarowe Procesory. Istnieją u nas różne grupy społeczne. Istnieje także Porządek IshasTerok . Ich metody pracy oparte są na znajomości świętej geometrii i dźwiękowych archetypów ewolucyjnej mutacji. Możemy zdefiniować tę kulturę jako zintegrowany wielowymiarowy proces ewolucji dla harmonizującej Konwergencji Światów znajdujących się w stanie holistycznej ewolucji. podróżujemy do różnych jego obszarów. Zakon Błękitnych Rycerzy. Przemieszczamy się w gwiezdnych statkach Konfederacji współpracując z istotami z innych cywilizacji. Mamy gwiezdne bazy w pewnych punktach tego kwadrantu Galaktyki. w których proces ewolucyjnego przejścia jest jeszcze w fazie początkowej. były inspirowane i monitorowane przez nas. którego członkowie są duchowymi doradcami Arktura i grupa Dhamiems – członkowie Kosmologicznego Nadzoru. zgodnie z jej poziomem ewolucji. opartej na bezwarunkowej służbie zapewniającej dobrobyt. a jej cel stanowi utrzymywanie ewolucyjnych celów mieszkańców i planety. by mogli odbywać swą edukację i przygotowywać się do późniejszego działania na rzecz rozwoju całej społeczności. harmonię i miłość kolektywowi uniwersalnemu. Najważniejsze z nich to: Różokrzyżowcy. którą wy nazwalibyście młodymi. Wielkie tajne stowarzyszenia. Są strażnikami duchowych wartości w całym wszechświecie i monitorami procesów regeneracji ekosystemów planet i galaktyk znajdujących się w procesie ekspansji i regeneracji. Na Ziemi Arkturianie monitorują i śledzą rozwój różnych kultur. Życie Arkturian w żadnym wypadku nie jest walką o przetrwanie. zjednoczonej jako zarodkowa komórka we wszechświecie w stanie ewolucji. nadzorujące wszystkie nasze społeczności. do którego przynależymy. jednak mają wspólny cel: dobro Arktura. a nie indywidualnym.Harmonizujących Strażników Ewolucyjnych. Istnieje Centralne Zgromadzenie Kierujące. jak dzieje się to na waszej planecie. wraz z członkami porządków Złotego Smoka. Wykonujemy bardzo różnorodne zadania. Każda jednostka ma swoje zadania do wykonania i przynależy do jakiejś grupy. Nie musimy walczyć z żadną władzą ekonomiczną. Inną grupę stanowią Nimuskromeck . Trudno to wam wyjaśnić. konstelacji. Każda istota odzwierciedla stan swej Obecności i w konsekwencji nie ma między nami żadnych różnic. Podsumowując. polityczną czy religijną.

. 4. Nadszedł moment. tam oczyszczane są wszelkie nieharmonijne ładunki. Nasza nauka oparta jest nie tylko na matematyce. którzy znajdują się na planetach rektyfikacji i ewolucyjnego doświadczania muszą nauczyć się respektować pięć podstawowych zasad: 1. Znany jest również jako plan Arbhionys. dzielimy odpowiedzialność za opiekę nad Międzygwiezdnymi autostradami. jak wy je znacie. by wyjaśnić. Szacunek dla wszystkich stworzeń. istnieje dla repolaryzacji niższych ciał. ale również na innych systemach astro-geomagnetycznego przetwarzania. W ramach prac na rzecz Konfederacji Intergalaktycznej. Wszystko wypełnia swój cel zarówno we wszechświecie. która znajduje się na orbicie Koła Susumna. Arkturianie. Na naszym poziomie ewolucji nie potrzebujemy specyficznego programu duchowego rozwoju. musi stanąć najpierw przed Radą Karmiczną. czy wymiar. Szacunek dla życia 2. Arkturianie pracują na waszej planecie w logistyce. wraz z innymi siostrami i braćmi. ale nie oznacza to. Czasami kontaktują się z ludźmi poprzez media. Szacunek dla natury jako instrumentu ewolucji różnych istot. które przyczyniają się do naszego wzrastania i duchowej integracji. Praktykujemy proces aktywacji. W naszej gestii leży zajmowanie się księgami Akaszy waszej Galaktyki. Wasze pojmowanie matematyki jest już nieco przestarzałe. My nie praktykujemy rytuałów tak. że to nie my. 5. 3. że jesteśmy jedynymi. Gdy człowiek z waszej planety kończy inkarnację. jego nadzorowanie to obowiązek Rady Karmy. jaką znacie. aby przekazać wiadomości w odniesieniu do procesów psychiczno-bio-energetycznych. które teraz następują. które nie osiągnęły jeszcze Wielkiej Kosmicznej Harmonizującej Spójności. My nie nadzorujemy tego procesu ewolucji. współpracuje z nami w kwestii utrzymania programów regeneracji i restrukturyzacji energetyczno-wibracyjnych struktur planet. które pozostały w ciele astralnym i podwójnym eterycznym jednostki. Jesteśmy znani jako Super Naukowcy Galaktyki. który przyczyniał się do jednoczenia różnych ras planety. Generowały równoległy prąd. jesteśmy istotami nadzorującymi proces przejścia. Szacunek dla kosmicznej zasady Jedności i Braterskiej Współpracy. Bezinteresowna i bezwarunkowa służba dla pobudzania porządku. gdy istota ludzka opuszcza swe fizyczne ciało. Oczywiście. solidarności i miłości pomiędzy cywilizacjami i istotami wszechświata. Generalnie. Andromeda. Gdy ich misja się zakończy. Jest już częścią naszej dynamiki egzystencjalnej w ramach kosmicznej ewolucji. w stratosferze i podziemnych miastach Konfederacji na Ziemi. które zamieszkują waszą planetę i dzielą z wami przestrzeń ewolucyjną. Jesteśmy ekspertami w wielowymiarowej biopsychologii. jest wielu Arkturian. One również odegrały swoją rolę w procesie waszego rozwoju. inne już nie. Programy duchowej ewolucji stosowane są w przypadku tych grup. które pozwalają nam kreować dźwiękowo-magnetyczne technologie korzystne dla naszej ewolucji. jak i w ramach ewolucji ludzkości. powrócą do miejsc swego pochodzenia. Niektóre z nich ciągle istnieją. tak jak dzieje się to w waszym przypadku. jako bardziej rozwinięta konstelacja. dynamizacji i materializacji ewolucyjnych wzorców.Smoków. Ten obszar. Ci. W tym szczególnym czasie wszystkie ważne cywilizacje są obecne na waszej planecie.

Jest dwanaście planów istnienia. współpracy i miłości. Wy otrzymujecie efekt procesu. które wy macie teraz rozwinąć. braterstwa. Antares Książę Metatron Jestem Książę Metatron i również mam przyjemność wnieść swój wkład w przekaz informacji dokonywany przez naszych przyjaciół z Arktura. koncepcji i stylu życia. które tak bardzo pragną podzielić się z wami swą wiedzą. Istnieją repliki światów mniej rozwiniętych. chaosu. frustracji i lęku. które wszechświat stosuje w swoich cyklach ewolucyjnych.do zobaczenia. czuję potrzebę przekazania wam mego uczucia i wibracyjnego kodu zmiany. Byłem świadkiem Genezy wszechświata. To. W ten sposób otrzymacie jeszcze więcej wsparcia i wskazówek działania na następne lata. wtedy następuje stan kosmicznej jedności. Zgodnie z wnikliwością i świadomością osiągniętą na jakimś poziomie ewolucji. które odpowiadają dwunastu poziomom hierarchii wszechświata. którego Ziemia tak bardzo potrzebuje w tym czasie. Replika ta jest doskonalszą wersją wartości.rzeczywistości kosmicznej. z tym wyjątkiem. W rzeczywistości to. różnorodnych mutacji. w jaki sposób wpłynęło to na cywilizacje. zadziało się już w innych kwadrantach wszechświata. czego wy doświadczacie w tej sekwencji Uniwersalnego Teraz. to transmutacja wszystkich nieharmonijnych tendencji będących przyczyną waszego bólu.Jako cywilizacja progresywna. które przechodził i tego. Wiele z informacji wprowadziło zamieszanie zamiast jedności i harmonii. brak solidarności. że my już zintegrowaliśmy i przetransmutowaliśmy gęstsze aspekty Ewolucyjnego Obserwatora. ewoluujemy tak samo jak wy. które opanowały już wielkie aspekty ewolucji. Bardziej rozwinięta replika Ziemi zintegrowała już wszystkie procesy energetycznowibracyjnej stabilności planety i grupy ludzkiej. Są to parametry. Jest to stan doskonałości. które musicie podjąć w pierwszej fazie tego tysiąclecia. brak jest jeszcze w pełni optymalnej i konstruktywnej odpowiedzi ze strony tych. Wszystkie te rzeczywistości są manifestacją Świadomości twórczych i składają się na wehikuły wzniesienia istot. niezrozumienie. Wyzwanie. Teraz jest dla was czas na spotkanie z innymi cywilizacjami. co wam przekazujemy nie jest nowe. którzy proklamują wartości duchowe Trzeciego Tysiąclecia. który zaistniał w rejonie wszechświata diametralnie przeciwnym do waszego. który posiadają Wielkie Kosmiczne Umysły – Logosy Wszechświata. Tak więc mówimy wam . aż do doskonałości i integracji ze światami boskimi porządku kosmicznego. wymiary. następuje przeniesienie do tej sfery istnienia. Ja. Otrzymaliście precyzyjne informacje. cierpienia. Jednak z naszej kosmicznej perspektywy. Każdy plan ewolucji odpowiada planowi istnienia . Gdy jednostka dokona transmutacji i zintegruje wszystkie ciała w jedno oraz osiągnie jedną wibrację pulsującego harmonizującego światła. Musicie rozpuścić ideologiczne różnice powodujące separację ludzi. jako reprezentant i rzecznik Hierarchii waszej Galaktyki oraz istota odpowiedzialna za proces ewolucji na waszej planecie. Teraz wy musicie stawić im czoła. galaktyki i planety go kształtujące. Nie widzimy programu .

Nie oznacza to. które transmutuje radioaktywne oddziaływania emanujące z plazmowego centrum Galaktyki i waszego Słońca. aby przejść do wielowymiarowej ewolucji.wzajemnej współpracy pomiędzy wami. otwierają się. Nie oznacza to. Klucz do całej gry ewolucji spoczywa w Stanie Obecności. że jesteście odpowiedzialni za te rozbieżności.Kosmicznej Świadomości. któremu powinniście poświęcić całą swą energię. które zdobywają duchowe cele kosmicznej ewolucji. Budujemy struktury pól holograficznych planet i stworzeń je zamieszkujących. To blokuje czysty przepływ informacji. ale. zintegrować i czego macie doświadczyć w waszym codziennym życiu. Całe legiony anielskie zostały wysłane na waszą planetę. który wszystkie istoty wszechświata muszą osiągnąć w czasie tego programu ewolucji i wy nie stanowicie tu wyjątku. Plejad. Obecnie istnieje wiele duchowego oszustwa. istoty z Antares. by wybierać właściwe dla siebie informacje. że jako istoty światła. Oriona. Jest to duchowy wymiar. Nazywamy was Złotymi. lub inaczej mówiąc te. Nie możecie czekać na cud. Jedynym. My te wielowymiarowe kody nazywamy „Bahluaris”. Nowe kody. Dodatkowo jesteśmy odpowiedzialni za projektowanie i ponowne programowanie waszych Merkab – ciał światła . Nie jesteście tym. że współuczestniczymy w modyfikacji waszych genów. W rzeczywistości nieliczni zostali wybrani przez plany światła. że pochodzicie z Antares. Jestem jednym z Hierarchów waszej Galaktyki i promotorem nowej Złotej Cywilizacji waszej planety. jako logistyczne wsparcie używane przez Wielką Hierarchię Wszechświata dla wypełnienia celów Kosmicznego Planu Ewolucji. niewłaściwie używacie swej duchowej wnikliwości i to zagęszcza wasze ciała. Jesteśmy znani jako istoty anielskie albo strażnicy tych ludzkości. co oddziela was od reszty wszechświata jest wasza nieharmonijna koncepcja dualności. że kanały przekazujące informacje znajdują się na różnych poziomach ewolucji. Pozwala jednak nierozwiniętym istotom działać w ramach waszej jurysdykcji. co musicie pojąć. Nie jest łatwo stworzyć jednolity plan dla ludzkiej grupy bazującej na koncepcyjnych rozbieżnościach. Dlatego znani jesteście jako „upadłe anioły”. czego nie możemy kontrolować. czym myślicie i jest to coś. a ich wibracyjna częstotliwość nie zawsze jest najbardziej harmonijna. w której uznajecie nierzeczywiste parametry mentalnego ego. którymi pragniemy przyczynić się do rozwoju waszej ludzkości. zawsze byliśmy obecni w ewolucji waszego świata i ludzkości. Jest to coś. Andromedy. My. Pochodzą ze Skorpiona. Większość waszych duchowych strażników pochodzi właśnie z Antares. Jest to stan Bycia . Słońce stanowi dla was drzwi dostępu do światów Sfer Światła. Oczywiście istnieje także cały sektor informacji. ponieważ wolna wola nie może być naruszana we wszechświecie. Wielkiego Psa i Alpha Centauri w konstelacji Centaura. Musimy również dodać. który nagle się wydarzy. które ono ustala jako podstawy działania i zachowania swej egzystencji.których używacie. by generować pierścień magnetyczno-wibracyjnego światła. Jesteśmy również odpowiedzialni za zakotwiczanie anielskich płomieni dla Trzeciego Tysiąclecia emitowanych z Antares oraz za właściwe ukierunkowywanie kosmicznego promieniowania oddziałującego na wasze zjednoczone pola. by wypełnić misję przekazywania przesłań. które mieliście zanim inkarnowaliście na Ziemi. Powinniście uczyć się używać swej mocy wnikliwości. ponieważ wasza struktura energetyczna jest podobna do struktury aniołów stąd pochodzących. Najważniejsze. która nie pochodzi z planów światła. Musicie odkryć transcendentalną świadomość w najbardziej tajemnym . ponieważ cały kontyngent istoty piątego i szóstego wymiaru inkarnuje teraz na waszej planecie.

które stanowi drzwi do Jedynej Zjednoczonej Rzeczywistości. gdy pozostajecie w doskonałej komunii z Boskością. abyście mogli otrzymać całe transmutujące działanie tych promieni. Każdego miesiąca otwieramy bramy anielskiego promieniowania. introspekcja. w każdych okolicznościach i w każdym miejscu. braterstwa i służby dla wszechświata i cywilizacji go kształtujących. Prowadzimy was poprzez życie pełnym mocy światłem. ponieważ manipuluje ono i zaburza proces transmutacji. którego Ziemia i ludzkość muszą doświadczyć. miłości. Dlatego prosimy was o połączenie. będący przeciwieństwem do iluzorycznego planu Rzeczywistości. w którym każdy z was ma odkryć. Byście byli w stanie osiągnąć te cele. Możecie być promotorami Trzeciego Tysiąclecia. zrozumieć i wspierać proces. że Metatron oraz moje anielskie legiony zawsze troszczą się o wasze dobro. odczuwamy potrzebę i pragnienie. duchowymi alchemikami. który uwzniośla wasze nieharmonijne tendencje. o czym zawsze wiedzieliście. ma wzniosły i wspaniały cel istnienia. który zakryliście poprzez swe nieharmonijne działania. Wszystko obraca się wokół tego niezwykłego. którzy przejściowo zapomnieli o ostatecznej prawdzie: ustanowieniu swego utraconego połączenia z Boskością.miejscu swego istnienia. poprzez racjonalną świadomość. Miejcie w sobie pewność. Aby go zdobyć musicie przekroczyć ograniczenia swego mentalnego ego. Jednakże musicie podjąć wysiłek. To jest klucz do ewolucji. którymi w esencji jesteście. Musicie odkryć i zrozumieć. Na zakończenie chciałbym raz jeszcze podkreślić znaczenie klucza do całej gry ewolucji. wspaniałej mocy Boga. Odzyskacie w ten sposób wolność wibrowania w częstotliwości bezwarunkowej służby dla Boskiej Miłości. że wszystko. Jesteście wielkimi. Zawsze mieliście ochronę i przewodnictwo waszych sióstr i braci wszechświata. kontemplacja. Monitorowaliśmy wasz proces i teraz. Nadszedł dla was czas. kreatywnego i rewitalizującego uczucia. jeśli taki będzie wasz wybór. zwłaszcza pierwszego dnia każdego miesiąca. powinniście działać w oparciu o rozpoznanie siebie jako nosicieli Niezmiennego Płomienia Boskiej Miłości. Dostrojenie ma miejsce. Nie jesteście tylko istotami biologicznymi ze zdolnościami poznawczymi bardziej wyrafinowanymi niż reszta stworzeń planety. Obserwacja. by odzyskać status światła. dostarczamy wam wszelkich środków. Tylko w ten sposób ustanowicie stan Stałej Świadomości umożliwiający dostęp do najbardziej subtelnego. kiedy jesteście zrównani z Kosmicznym Prawem Miłości i Bezinteresownej Służby. którym jest Stan Obecności powiązany ze świadomością. co oznacza być jednym ze Sobą i Boskością. Może być to osiągane poprzez dostrojenie się do Prawdy waszego Esencjonalnego Ja. abyście wypełnili cel swej ewolucji: wniesienie światła. . Wasze istnienie nie jest tylko i wyłącznie przetrwaniem. czym jesteście. Wasz świat to dualny labirynt. lecz tylko przez czyste. boskie uczucia rezonujące w waszym wewnętrznym sanktuarium. Nie można tego stanu osiągnąć intelektualizowaniem. nadającego cel istnienia świadomym elektronom. które oddziałuje na zjednoczone pola waszej planety. by przekazać wam całe nasze braterskie. Jako najdoskonalsze i czyste ekspresje stwórczej. których stale powinniście używać w swym codziennym życiu. solidarne i pełne uczuć wsparcie. Pragną oni. którzy znają boskie światło miłości w każdym momencie. świetlistego i czystego stanu Kosmicznego Ja. bardziej niż kiedykolwiek. Jednym z największych programów realizowanych teraz jest zakotwiczanie Anielskich Płomieni w pewnych punktach planety i będzie to kontynuowane do roku 2012. Jednakże musicie pokazać właściwe zachowania i wartości tych. przewodnictwa i ochrony. czas. aby z godnością stawić czoła temu. medytacja i dynamizacja stanowią narzędzia.

Zakończę w ten sposób. pogody ducha. mając nadzieję. radości. . Pamiętajcie. że moje słowa są dla was źródłem pokoju. że Metatron zawsze troszczy się o swe siostry i braci w świetle na planecie Ziemi. inspiracji i miłości.

Gdy znajdujecie się poza jurysdykcją dualności i zdejmujecie woal duchowej amnezji. Odłączyliście się od swego Esencjonalnego Ja i Boga. z tym wyjątkiem. W przyszłości pozwoli wam ona pojąć. Macie również ogromną zdolność do niszczenia. są tylko zniekształconym odbiciem waszego Esencjonalnego Ja wibrującego w boskiej oktawie bezwarunkowej służby i braterskiej miłości.Jak wy postrzegacie nas. widzimy projekcję waszej Boskiej Obecności. które stworzyliście i wybraliście dla swego doświadczania w ewolucji. które przejawiacie. Jednak macie również to drugie oblicze. ponieważ. które pokrywają waszą prawdziwą boską świadomość. W waszym prawdziwym stanie duchowej doskonałości jesteście niezwykle piękni. hojni. gdy pozostajecie w komunii z Nieskończonym Stwórcą. jesteście fascynujący. piękni i pełni miłości. Potrzebujecie pojąć swą prawdziwą duchową tożsamość. Zasłona ta przesłania całkowicie waszą boską. nad którym powinniście pracować. Jesteście duchowo słabi. stanowiąc ekspresję waszego mentalnego ego. oczekujące i pokryte woalem zapomnienia swej prawdziwej tożsamości i połączenia z Boskością. To nadzwyczajne obserwować. W esencji jesteście tacy jak my. że nie jesteście tym. Dlatego opanowuje was strach. której doświadczacie. ponieważ widzieliśmy jak odchodziliście od swego statusu ewolucji. pracowników światła? Jesteście istotami duchowymi walczącymi z planami dualności. których celem jest kształtowanie na nowo waszych wstecznych postaw. radosnym i odżywczym światłem tylko wówczas. Jest to aspekt. która kiedyś zniknie. Kochamy was pomimo waszych buntowniczych tendencji do łamania zasad gry ewolucji. pokrywacie samych siebie woalem duchowej amnezji. odzwierciedlającego ciemne atrybuty negatywności. Jak małe dzieci bawicie się na scenie gry ewolucji. ale na obecnym etapie ewolucji pozostajecie zakotwiczeni w karmicznych ograniczeniach. Podsumujemy mówiąc: . My postrzegamy wasze prawdziwe Ja istniejące poza mentalnym ego. gdy czasami udaje się wam dostroić do waszego Esencjonalnego Ja. braterscy. Czasami potraficie być złośliwi jak gnomy. które obniżają jej wibracyjną częstotliwość i uniemożliwiają połączenie z Wyższymi Sferami. Podnosicie wtedy wszystkie zasłony duchowego zapomnienia. pełni mocy. Kiedy my obserwujemy wasze pola energii. Jesteście czarujący. będziecie musieli doświadczyć bolesnych skutków swego zachowania.Rozdział 16 Pracownicy Światła . a wy nie. gdy wchodzicie do Mitycznego Świata Ewolucji. które niestety dominuje. Wszystkie nieprawidłowości i negatywne postawy. Możecie doświadczać Boskiej Miłości. które wprowadza wówczas swój prąd doskonałości w fizyczną ekspresję i sekwencję ewolucji. pragnieniach i wstecznych postawach. Jednak teraz skryliście swe światło w błędnych koncepcjach. Obserwujemy jak wprowadza ona światło duchowej częstotliwości w waszą ludzką ekspresję. która jest poznawczym. że one wibrują w dostrojeniu do praw ewolucji. W tym momencie odgrywacie rolę. pełni mocy i promieniujący bardziej niż miliony słońc. nieśmiertelną wspaniałość. czym myślicie. jak Duchowa Istota pozostaje uwięziona w koncepcjach. Odczuwamy głębokie współczucie. ponieważ jeśli tego nie uczynicie. pragnieniach i ambicjach. Jesteście czystą i doskonałą emanacją Źródła Pierwotnego Światła.

jakiej potrzebujecie. wówczas wasi przewodnicy przejdą do działania dając wam pomoc. Stawianie czoła sytuacji samotnie nie jest tym samym. miłość i ochronę. Wszystkie te istoty są zawsze gotowe i ogromnie szczęśliwe. myśl ta płynie poprzez przestrzeń eteryczną. co wibruje w częstotliwości takiej. ponieważ trudno jest stawiać czoła testom i wyzwaniom waszej ewolucji samotnie. . o której myślicie. przewodnicy zadziałają jak most połączenia z duchową istotą. wzajemnie się komunikuje i jest ze sobą połączone. Chce być prowadzony i ochraniany przez tych. mocą i determinacją. kreuje mentalne połączenie nazywane telepatią. My doświadczamy tego samego. byście mogli pokonywać przeciwności losu. Zawsze powinniście przywoływać pomoc mistrzów. na której koncentrujecie swe myśli. tak jak wszystkie istoty wszechświata. aniołów i istot kosmicznych. To zjawisko. przejawia swą pokorę.jesteście naszymi młodszymi braćmi.Co dla was jest miarą poziomu duchowości. Jeśli jesteście szczerzy. Wszystkie wasze myśli. Pytajcie też. Zdolność do poddania się swemu procesowi ewolucji. by pewnego dnia być promowanymi do swego właściwego statusu ewolucji. a jej pole elektromagnetyczne uderza w osobę. które przepełniają was miłością i światłem wprowadzając swą moc. wysyłacie emanację energii. Tak samo dzieje się również na ludzkim poziomie. osobie czy istocie duchowej. których misją i odpowiedzialnością we wszechświecie jest właśnie czynienie tego. .Jak odbieracie nasze myśli? Jak możemy łączyć się z mistrzami i Aniołami? Energetyczne projekcje. Jeśli nie jesteście w swych pytaniach konkretni. Gdy wasze pytania są ściśle określone. Wszystko we wszechświecie jest energią i wibracją. co czynienie tego z pomocą silniejszych punktów światła. w zależności od intensywności i czystości. . niezależnie czy myślicie o obiekcie. których poziom świadomości i pola elektromagnetyczne mogą przechwycić i zabsorbować te emanacje. Nie bójcie się wyrażać swej pokory i łagodności. Łączycie się z tym. potencjału każdego pracownika światła? Wyższe Sfery używają następujących parametrów: 1. gdy są przywoływane. Przyciągają siły mistrzów. by mogły nieść wsparcie. byście robili to jak najczęściej. o której myślicie. poszukuje połączenia z istotą. zadziałają one z całą intensywnością. pozostając w stanie całkowitej koncentracji. 2. Apelujemy. Wy. która. by osiągać przyspieszenie i stawiać czoła testom ewolucyjnym z większą siłą. miejscu. właściwie używane. w jakiej wy wibrujecie. tylko na szerszą i większą skalę. jesteście strukturami emisji i odbioru energii. które wzmacniają was. zawsze otrzymacie duchową pomoc. ochraniają i prowadzą. siłę. Gdy skupiacie uwagę na specyficznej osobie. aniołów czy istot kosmicznych. miłość i harmonię. Zdolność do bezwarunkowej służby. transformują w fale światła podróżujące poprzez eter. którzy się teraz kształcą. które emitujecie poprzez swoje myśli czy medytacje. którą przywołujecie. a otrzymacie odpowiedz od duchowej istoty. Gdy ktoś zabiega o pomoc istot wyższych. Czasem. pragnienia i uczucia są odbierane przez istoty. Kiedykolwiek kierujecie gdzieś swe myśli. jeśli myślicie o kimś intensywnie.

z którymi rezonujecie. 11. bo nie rozumieją duchowej tożsamości i odpowiedzialności ewolucyjnej. to znaczy danie dawki dodatkowej energii Eksperymentalnemu Ja w postaci kompensacji i zrównoważenia jego ewolucyjnej karmy. chciwości. wasza świadomość ciągle katalizuje i transmutuje te aspekty. 5. ale wszystkich. Dlatego istotne jest. co przeszkadza w procesie ewolucji.Duchowa integralność i uczciwość. ponieważ takie jest życzenie osoby w tym momencie jej ewolucji. ktoś odwraca się tymczasowo od duchowości. dopóki się całkowicie z nimi nie zintegrujecie. 12. Nieprzywiązywanie się do wszystkiego. abyście pojęli.Co się dzieje. Braterska i solidarna współpraca. strachu. 6. stopniowo odkrywając swą moc i duchową doskonałość. gdy pracownik światła wydaje się cofać w rozwoju? Czy interweniujecie pomagając mu wrócić na ścieżkę. powinniście potraktować je poważnie i podjąć wyzwanie z determinacją oraz wytrwałością. Kontrola umysłu.Czy wy zawsze harmonizujecie każdy aspekt siebie? Harmonizacja jest wyrazem poziomu ewolucji. Każda z tych cech pozostaje w was uśpiona. zazdrości. zawiści. 9. rozwiniecie postawę pokory. przywołując pomoc źródeł światła. zmysłów. ale ze względu na zapas transmutującej energii wraca znów na ścieżkę. synergii. . nadal będziecie błądzić poprzez plany ewolucyjnego oczyszczania. . z powodu braku uwagi i duchowego zaniedbania. Zdolność przekraczania dualności i przenoszenia się na plany harmonijnego rezonansu ze swą Boską Obecnością. W przeciwnym przypadku. Mając tę wiedzę. Ważne. Zdolność do kontrolowania i transmutowania złości. emocji i słów mogących stać się źródłem niezgody wśród ludzi. którzy cierpią. Aby to osiągnąć. 7. Ponieważ wy również znajdujecie się w obrębie kosmicznej struktury. Jeszcze w innych przypadkach. Hojność i nieprzywiązywanie się do wszystkiego. Nie dotyczy to tylko wybranych istot. Szacunek i posłuszeństwo prawom kosmosu. co może powodować niezgodę. myśli. urazów i rywalizacji. staje się konieczna. 10. że w swym obecnym stanie ewolucji pozostajecie uwarunkowani i podlegacie wielu karmicznym restrykcjom. czy pozostawiacie to jego decyzji? Każdy przypadek jest inny. jedności i współpracy z wszechświatem i Boskością. 4. manipulację i wyzysk. 8. by przywoływać pomoc Wyższych Sfer i duchowych istot. W innych przypadkach interwencja. 3. Czasami. Musicie je tylko przebudzić. Te parametry uczynią was godnymi wzniesienia i wejdziecie dzięki nim na plan mistrzostwa. które niosą więcej światła. . Tolerancja w stosunku do odmienności. które są pełniejsze mocy od was. respektowana jest wolna wola. Zrozumienie i współczucie dla tych. którzy pragną uzyskać dostęp do Wielkiej Oktawy Boskiej Miłości i Nieśmiertelności. żądzy.

Pokora. karmiczne restrykcje i moc transmutacji. którzy nie rozumieją ewolucji jako celu istnienia. która zna swój poziom ewolucji. że pragnie tylko służyć innym. Jest tolerancyjna i pełna współczucia dla tych. Wibruje w zgodności z wszechświatem i Stwórcą. wydaje się. Pozostaje całkowicie świadoma. . Oto wizerunek i atrybuty osoby będącej prawdziwym Pracownikiem Światła. łagodność i bezwarunkowa służba kierują jej życiem.. obecna i ma mądrość zrozumienia. Ludzie ci są oszustami i hipokrytami skrywającymi się za fałszywą aurą pseudo-duchowości. które nazywają siebie pracownikami światła. ograniczenia. co my z łatwością możemy wykryć. Nie oczekuje żadnego rodzaju wynagrodzenia. którą będą musieli zharmonizować i zrównoważyć w przyszłości. Chcą tylko manipulować i wyzyskiwać dobrą wolę słabszych. że wszystko stanowi ekspresję Twórczej Mocy Boga i powinno być szanowane oraz czczone. Stale podejmuje wysiłek. Prawdziwy Pracownik Światła to osoba. Oszukują samych siebie. by w ciszy i anonimowo doskonalić siebie z głębi swej integralności i duchowej uczciwości. ambicje i duchową frustrację. Przeniknęli do duchowego prądu New Age. gdy pozostaje zrównana ze swą Boską Obecnością i Mistrzowską Świadomością ewolucji.Nawet w Pracownikach Światła ego jest bardzo silne. generując negatywną karmę. by wzmacniać swe kompleksy niższości. ale w rzeczywistości są „Pracownikami Ego". Jest tak duchowo rozwinięta. megalomanię. Jej celem jest połączenie i czysta komunia z Esencjonalnym Ja i Bogiem. Jest wiele osób. że jego moc jest powszechna.