You are on page 1of 41

LEGAĴO

de
ESPERANTO KURSO POR
KOMENCANTOJ
Luis Guilherme Souto Jardim
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 2
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

LUÍS GUILHERME SOUTO JARDIM

LEGAĴO DE
ESPERANTO KURSO POR
KOMENCANTOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 3
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 4
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Mia Biciklo

Novaj Vortoj
Mi amas mian
Biciklon, ĝi estas
-o Vortoj
blua. Mia biciklo estas bela. Blua
Biciklo
biciklo. Ĝi estas nova. Nova Biciklo
Knabo
ankaŭ. Nova kaj blua. Mi amas ĝin. Mi
Nomo
estas knabo. Knabo havas biciklon. Mi
Karlo
havas bluan novan biciklon. Mia nomo
estas Karlo. Mia nova blua biciklo estas
-a Vortoj
bela. Bela, nova kaj blua .
Blua
Ufa! Kia bela biciklo! Kia nova biciklo!
Nova
Kia blua biciklo!
Bela
Kies estas la biciklo?
Agoj
La biciklo estas mia.
Amas
Havas
Ĉu vi amas la biciklon?
Estas
Jes, mi amas ĝin.
Demandaj Vortoj
Ĉu la biciklo estas bela?
Kia
Jes, la biciklo estas bela
Kiu
Kies
Ĉu via nomo estas Marco?
Ne, mia nomo estas Karlo
Pronomoj
Mi, Mia
Kia esta la biciklo?
Vi, Via
La biciklo estas blua, nova kaj bela.
Ĝi
Kiu estas vi?
Aliaj
Mi estas Karlo.
Jes, Ne
La
Kiu estas via nomo?
Ĉu
Mia nomo estas Karlo.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 5
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Insektoj

Novaj Vortoj
Mi ŝatas insektojn.
Mi havas tri
-o Vortoj
papiliojn, unu
Insekto
ruĝan, unu flavan, kaj unu violan. Miaj
Papilio,Besto
papilioj estas belaj. Ili estas
Koloro,Floro
insektoj. Malgranda
insektoj. Insektoj estas
-a Vortoj
malgrandaj bestoj. Miaj
Ruĝa,Flava
papilioj estas koloraj. Kia
Viola
bela papilio! Kia malgranda
Kolora,Granda
insekto! Ili flugas! La
Malgranda
papilioj flugas bele. La
Rapida,Multa
insektoj havas multajn
Bona
kolorojn. Ili kuras rapide. Ili estas
rapidaj malgrandaj bestoj. La insektoj
-e Vortoj
amas florojn. La floroj
Bele
havas multajn kolorojn.
Rapide,Tre
Mi ŝatas florojn. La
papilioj tre ŝatas florojn.
Pronomoj
Kia bela floro! Kia bela
Ili
papilio! Mi amas ilin! Mi
amas la florojn kaj la
Agoj
papiliojn.
Ŝatas
Kies papilioj estas ili?
Kuras
La papilioj estas miaj.
Flugas
Kiaj estas la floroj?
Prefksoj
La floroj estas koloraj.
Mal-
Ĉu insektoj estas grandaj bestoj?
Numeroj
Ne, insektoj estas malgrandaj bestoj.
Unu,Tri
Ĉu insektoj estas malbonaj?
Ne, ili estas bonaj
_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 6
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Pluvo

Novaj Vortoj
Pluvas! Multe pluvas!
Hodiaŭ la pluvo estas
-o Vortoj
forta. Forta pluvo. Mi
Pluvo
estas Marinjo. Mia nomo
Knabino
estas Marinjo mi estas
Ombrelo
knabino. Ĉu vi estas knabo? Mi havas
Boto,Akvo
ombrelon. Ombrelo protektas min de
Ĉielo
la pluvo. La pluvo venas rapide. Multe
blovas. Blovas forte. Mia ombrelo estas
-a Vortoj
ruĝa. Mi havas boton. Mi havas flavajn
Forta,Ruĝa
botojn. La obrelo
estas ruĝa kaj la
-e Vortoj
botoj estas flavaj.
Forte
Kio estas pluvo?
Pluvo estas akvo.
Agoj
Akvo falas el la
Venas
ĉielo. La ĉielo
Pluvas
estas blua. Mi ne ŝatas la pluvon. Mi
Blovas
ŝatas miajn novajn botojn. Ili estas
Falas
belaj botoj.
Protektas
Kies botoj estas ĝi?
Sufiksoj
La botoj estas miaj.
-in
Kies ombrelo estas ĝi?
Demandaj Vortoj
La ombrelo estas mia.
Kio
Kio estas pluvo?
Aliaj
Pluvo estas akvo.
De
Hodiaŭ
Kiaj estas la botoj?
el
La botoj estas flavaj kaj novaj.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 7
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Flugi

Novaj Vortoj
Mi tre ŝatas
flugi. Mi
-o Vortoj
ŝatas flugi per aviadiloj. Mi ŝatas flugi
Aviadilo
per raketoj. La aviadiloj flugas rapide.
Raketo
La raketoj flugas rapidege. La avialidoj
Aero,Spaco
estas grandaj, la raketoj estas
grandegaj.
-a Vortoj
Mi havas du
Grandega
aviadilojn kaj du
raketojn. La
-e Vortoj
aviadilo flugas en
Tre,Rapidege
la aero. La
raketo flugas en
Agoj
la spaco. Kiu
Ŝatas,Ŝategas
flugas pli rapide?
La raketo flugas pli rapide. Kiu estas pli
Sufiksoj
granda? La ratedo estas pli granda. Mi
-eg
tre ŝatas ilin. Mi ŝategas mian aviadilon
kaj mian raketon. Ili estas belaj.
Demandaj Vortoj
Kie
Kies aviadiloj kaj la raketoj estas ili?
Ili estas miaj.
Komparativo
Pli..ol
Kiu flugas pli rapide?
La raketo flugas pli rapide.
Numeroj
Du
Kie flugas la aviadilo kaj la raketo?
La aviadilo en la aero, kaj la raketo en
Aliaj
la spaco.
En
per
Ĉu la aviadilo estas la pli granda?
Ne, la raketo estas la pli granda.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 8
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Gnomoj

Novaj Vortoj
Eksistas gnomoj.
Ili vivas en la
-o Vortoj
naturo. Ankaŭ
Gnomo
ekzistas feinoj kaj
Naturo
elfoj. Kio estas gnomoj? Gnomoj estas
Feino,Elfo
malgrandaj estoj, ili estas magiaj. Ili
Esto,Fungo
protektas la naturon. Mi vidas feinon, ŝi
flugas. Mi ankaŭ vidas gnomon li sidas sur
-a Vortoj
malgranda fungo . Li sidas sur malgranda
Bona
ruĝa fungo. La
Malbona
gnomoj estas bonaj
Magia
kaj malbonaj. Kia
bela feino! Ŝi estas
Agoj
bona. Ĉu vi vidas la
Vivas
gnomojn? Ne, mi ne vidas ilin. Vi ne
Ekzistas
vidas la gnomojn, ĉar vi
Vidas
ne kredas ilin. Kiu ne
Kredas
kredas, ne vidas. Mi
Sidas
kredas ilin, do mi vidas.
Cŭ vi kredas je gnomojn?
Pronomoj
La feinoj flugas, la
Ŝi
gnomoj ne flugas.
Aliaj
Kiu estas gnomoj?
Je,Do
Ili estas malgrandaj magiaj estoj.
Ĉar
Ankaŭ,Sur
Kiu flugas?
La feinoj flugas.

Kie estas la gnomo?


La gnomo estas sur la fungo.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 9
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Futbalo

Novaj Vortoj
Mi tre ŝatas ludi
futbalon. Mi kaj miaj
-o Vortoj
du amikoj ludas
Futbalo
futbalon. Ĉu vi ŝatas
Amiko
futbalon? Jes, ankaŭ
Pilko
mi. La pilko estas bona kaj blanka. En
Ludo
la ludo ni ŝotas la pilkon per la piedoj.
Piedo
Ĉu vi volas ludi kun ni? Mi volas ludi
Kampo
futbalon. Ni ludas sur la kampo. La
futbala kampo estas verda. Ni kuras
rapide kaj ŝotas la pilkon
-a Vortoj
forte. Kie ni ludas? Ni
Blanka
ludas sur la kampo. Kion
Futbala
ni ŝotas? Ni ŝotas la
Verda
pilkon. Mi ludas pli bone
ol miaj amikoj. Mi havas amikojn. Mi
Agoj
ankaŭ havas pilkon. Mi havas blankan
Ludas
kaj belan pilkon. Ni kuras, ni kuregas.
Ŝotas
Ufa! Kia bona ludo ĝi estas! Mi tre ŝatas
Volas
ludi futbalon sur la kampo kun miaj du
Kuras
amikoj.
Kuregas
Kies pilko estas ĝi?
Pronomoj
Ĝi estas mia pilko.
Ni
Kie ludas la knaboj?
Aliaj
La knaboj ludas sur la kampo.
Kun
Kion ŝotas la knaboj?
La knaboj ŝotas la pilkon.

Kiu ludas futbalon?


Mi kaj du amikoj ludas futbalo.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 10
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Muziko

Novaj Vortoj
Mi tre ŝatas ludi
muzikon. Mi amas
-o Vortoj
muzikon. Kia agrabla
Muziko
ĝi estas. Mi havas
Violono
violonon. Ĉu vi konas
Sono
violonon? Mi ludas muzikon per violono.
Orelo
Ĝi sonas agrable. Ĝia sono estas tre
Nokto
agrabla. La sono plaĉas al mi. Ĉu la
Hejmo
sono de violono plaĉas al vi? Ĝi al mi
Tamburo
tre plaĉas. Kia bela sono. Ni aŭskultas
la sonon per la oreloj. Mi havas du
-a Vortoj
orelojn. Kiam mi estas dum la nokto
Agrabla
kaj mi estas en mia
hejmo mi ludas
-e Vortoj
mian violonon.
Agrable
Mi ankaŭ havas
tamburon. La muziko de la tamburo
Agoj
ankaŭ plaĉas al mi. Kian belan muzikon
Konas
tamburo kaj violono faras.
Sonas
Plaĉas
Kiu ludas muzikon per la violono?
Aŭskultas
Mi ludas muzikon per violono.
Faras
Kies violono estas ĝi?
Demandaj Vortoj
Ĝi estas mia violono.
Kiam
Kie vi ludas mian violonon?
Aliaj
Mi ludas mia violono en mia hejmo.
al
Kiam vi ludas?
Kiam estas nokto.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 11
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Arkeo

Novaj Vortoj
Ĉu vi iam
aŭdis pri la
-o Vortoj
historio de
Arkeo
la arkeo. Iam ekzistis homo, li vivis
Historio
antaŭ multe da jaroj. Lia nomo estis
Jaro
Noa. Iu tago, la Dio sendis la pluvegon,
Dio
estis la diluvo. Dio parolis al Noa kaj
Tago
diris: Metu la bestojn en grandega
Pluvego
ŝipo. Do kompreneble Noa faris la ŝipon
Diluvo
kaj metis la bestojn en ĝi. Ĉu vi ŝatis la
Ŝipo
historion? Ĉu vi ŝatas ŝipojn? Ĉu vi ŝatas
Kvando
bestojn? Mi tre ŝatas bestojn kaj ŝipojn.
Ĝirafo
Ni vidas en la ŝipo du ĝirafojn kaj unu
Elefanto
elefanton. La ŝipoj ege plaĉas al mi. La
Maro
ŝipoj ne flugas ankaŭ la ŝipoj ne kuras
ili navigas. Ili navigas ege malrapide.
-e Vortoj
La ŝipoj navigas sur la maroj. Maro
Kompreneble
estas grandega kvanto da akvo.
Ege
Kie navigas la ŝipoj?
Agoj
La ŝipoj navigas sur la maroj.
Aŭdis
Sendis
Kiam Noa faris la arkeon?
Metis
Li faris la arkeon antaŭ multe da jaroj.

Kiu faris la grendegan ŝipon?


Nefinititaj Vortoj
Noa faris la ŝipon.
Iam
Iu
Kiu sendis la diluvo?
Dio sendis la diluvo.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 12
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Historio

Novaj Vortoj
Mia patrino
rakontas
-o Vortoj
belajn
Histrorio
historiojn al
Instruistino
ni. Ŝi estas bona instruistino. Ŝi
Rakonto
instruas Esperanton al ni ĉiuj. Ŝi
Reĝo
instruas Esperanton per belaj rakontoj
Reĝino
por infanoj. Kiaj belaj historioj ŝi
Kastelo
rakontas. Ŝi diras: Iam vivis reĝo... Ĉu
Turo
vi konas historiojn pri reĝo kaj
Flago
kasteloj? Ie ekzistis malgranda regno
Infano
kaj estis belan
kastelon. La reĝo
-a Vortoj
vivis kun la reĝino
Alta
en ĝi. La kastelo
havis kvar turojn.
Agoj
Kaj la unua turo
Rakontas
havis altan ruĝan
Instruas
flagon. La kastelo
estis belega. Hodiaŭ ni ne vidas
Nefinititaj Vortoj
kastelojn.
Ie
Kiam estis kasteloj?
Iam estis kasteloj.

Kie ekzistis malgranda regno?


Ie ekzistis malgranda regno.

Kiu vivis kun la reĝino en la Kasteloj?


La reĝo vivis jun la reĝino.

Kiu havis ruĝan flagon?


La unua turo havis ruĝan flagon.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 13
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Kajto

Novaj Vortoj
Mi kaj du geamikoj
ludas kun niaj kajtoj.
-o Vortoj
Kajto povas flugi, ni
Geamiko
metas ĝin kontraŭ la
Vento,Ŝnuro
vento kaj ni tenas la
Papero
ŝnuron. Kajtoj estas
Geknaboj
divers-koloraj, ili estas el papero . Mia
Vendejo
kajto flugas pli alte kaj ĝi estas ruĝa
Mono
kaj oranĝa. Mia amikino Gerda havas
alian kajton, sed blua kaj verda. La
-a Vortoj
mian mi mem faris. La aliajn la
Divers-kolora
geknaboj aĉetis en
Oranĝa
la vendejo. Ili pagis
malmulte da mono.
-e Vortoj
Kiam la vento blovas
Alte, malmulte
pli forte la kajtoj
flugas alten. Iam
Sufiksoj
kelkaj eĉ forflugis
-ej
kaj ni devas aĉeti aŭ fari aliajn. Kajtoj
tre plaĉas al mi.
Prefiksoj
Ge-
Kiam la vento blovas kio okazas al la
kajtoj?
Agoj
La kajtoj flugas alten.
Povas,Metas
Tenas
Kiu havas la kajto blua kaj verda?
Aĉetis,Pagis
Mia amikino Gerda havas.
Devas
Forflugis
Kiu mem faris la kajto?
Mi mem faris la kajton.
Aliaj
Kontraŭ,sed
Kio povas flugi kontraŭ la vento?
Alia,Mem
La kajtoj povas flugi kontraŭ la vento.
Eĉ,aŭ,kelkaj

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 14
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Balono

Novaj Vortoj
Mi kaj mia
patro flugas
-o Vortoj
per balonoj. Ni
Balono
tre ŝatas flugi
Patro
per balono. Ni estas balonistoj.
Balonisto
Balonisto estas persono kiu profesie aŭ
Persono
sporte flugas per balonoj. La balonoj
Birdo
estas grandegaj, sed ekzistas
Nubo
malgrandaj balonoj. La balonoj kiuj la
formo
infanoj ludas ne estas grandaj, ili ne
povas teni personoj en la
-a Vortoj
aero. Kiam mi flugas kun mia
Stranga
patro mi vidas birdojn kaj
nubojn. Nuboj estas blankaj
Sufiksoj
kaj estas en la aero alte. Ĉu vi
-ist
vidas la nubojn? Ciuj estas sur
la ĉielo. Kelkaj havas
-e Vortoj
strangajn formojn. Ĉu vi ne
Profesie
opinias? Jes, mi vidas unu nubon kiu
Sporte
similas al ŝipo kaj alia similas al
aviadilo. Ankaŭ la nuboj flugas.
Agoj
Opinias
Kiu flugas alte?
Similas
La balonoj flugas alte.
Kolektivaj Vortoj
Kiu estas balonoisto?
Ĉiuj
Mi kaj mia patro estas balonistoj.

Kie estas la nuboj?


La nubojn estas sur la ĉielo.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 15
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Tornistro

Novaj Vortoj
Mi amas mian tornistron. Ĝi
restas surdorse dum mia
-o Vortoj
vojaĝo al al lernejo. Ĝi estas
Tornistro
roz-kolora kaj kunportas
Lernejo
multajn librojn kaj kajerojn.
Libro
Aliaj geknaboj havas tornistrojn. Sed la
Kajero
mia estas la plej bela. Almenaŭ mi
Mano
opinias tia. Ĉiuj tornistroj oni devas
Avataĝo
porti serdorse. Oni ne necesas kunporti
Valizo
ilin per la manoj. Tio
estas grandega avantaĝo.
-a Vortoj
Oni povas libere uzi la
Roz-kolora
manojn. Kaj eĉ kunporti
Libera
alian kajeron kaj alian
valizon. Nuntempe
-e Vortoj
preskaŭ ciuj infanoj iras al la lernejo
Libere
kun tornistroj surdorse.
Surdorse,Nuntempe
Kiuj portas tornistrojn?
Superlativo
Ĉiuj infanoj portas tornistrojn
La plej
Kien iras la infanoj?
Agoj
La infanoj iras al la lernejo.
Restas
Necesas
Kio estas la grandega avantaĝo de la
Uzi,Iras
tornistroj?
La grandega evantaĝo estas tio,ke la
Demonstrativaj
tornistrojn oni portas surdorse kun la
Vortoj
manoj liberaj.
Tio,Tia
Kia estas mia tornistro?
Aliaj
Ĝi esta la plej bela kaj roz-kolora.
Almenaŭ,preskaŭ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 16
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Pentraĵo

Novaj Vortoj
Mi pentras. Mi amas
pentri. Mi uzas
-o Vortoj
multajn kolorojn.
Pentraĵo
Ĝenerale mi pentras
Pejzaĝo
pejzaĝojn kaj la
Kampo
naturo. Ĉu vi jam vidis pentraĵojn pri
Lago
pejzaĝojn. Mi tre ŝatas pentri precipe
Hobio
la kampojn kie estas multaj arboj kaj
Urbo
lagoj. Tio estas agrabla
Vidaĵo
hobio. Tiaj belaj pejzaĝoj
Rezulto
estas precipe for de la
Sento
urboj. Do mi iras ĉiam for
Dio
de la urboj por kapti la
belajn vidaĵojn. Kia bela
-a Vortoj
estas la naturo. Tie, en la
Feliĉa,
kampo mi sentas min plej proksima al
Interna,proksima
Dio. Kiam mi estas feliĉa mi pentras pli
bone. Ĉu vi komprenis? La
-e Vortoj
pentraĵo estas rezulto de
Ĝenerale
nia interna sento.
Precipe
Kie vi ŝatas pentri?
Agoj
Al mi plaĉas pentri sur la
Pentras
kampoj for de la urboj.
Kapti
Sentas
Kio estas agrabla hobio?
Kompreni
Pentri estas agrabla hobio por mi.
Demonstrativaj
Kie oni sentas sin plej proksima al
Vortoj
Dio?
Tie
En la naturo ni sentas nin plej
proksimaj al Dio.
Aliaj
Por,for

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 17
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Hospitalo

Novaj Vortoj
Morgaŭ mi iros la
la kuracisto. La
-o Vortoj
kuracisto estas
Kuracisto
vere kuracistino.
Kuracistino
Ŝi estas tre afabla
Hospitalo
kaj bona. Mi tre
Patrino
ŝatas ŝin. Ŝia nomo estas Izabelle. Kiam
Kapo
mi alvenas kutime al hospitalo mi vidas
multajn malsanajn homojn. Mi ne estas
-a Vortoj
malsana mi estas sana, sed mi devas iri
Afabla
al kuracisto por resti ĉiam sana. Ĉu vi
Malsana
komprenas? Se oni ne iras kutime al la
sana
kuracisto oni povas malsaniĝi. Mia
patrino diros al la kuracisto ke mi
-e Vortoj
nuntempe ne volas multe manĝi. Ĉu vi
Kutime
multe manĝas? Mi tre ŝatas manĝi sed
Vere
nuntempe ne. Mia kapo doloras al mi.
Ĉu via kapo doloras al vi? Ne, do bone.
Agoj
Alvenas
Kiu doloras al vi?
Malsaniĝi
Mia kapo doloras al mi.
Manĝi
Doloras
Kie vi iros morgaŭ?
Mi iros morgaŭ al la kuracisto.

Kio okazas kiam vi alvenas al la


hospitalo?
Mi vidas multajn malsanajn homojn.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 18
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Lerni

Novaj Vortoj
Mi lernas
matematikon,
-o Vortoj
historion, biologio kaj
Matematiko
Esperanton. Mi estas lernema knabino,
Biologio
mi sidas ĉe mia skribotablo kaj lernas
Skribotablo
dum la tuta tago. La libroj estas
Bildo
agrablaj kaj mi
Biologiisto
ŝatas precipe la
Beleco
bildojn. Mia amiko
Vilhelmo ŝatas
-a Vortoj
precipe
Lernema
matematikon, sed mi ne. Mia patrino
Inteligenta
diras ke ni devas multe lerni por esti
inteligentaj homoj. Mi volas studi
Agoj
Biologio kaj kiam mi kreskos mi fariĝos
Lernas
biologiisto. La bestoj estas interesaj
Volas
kaj belaj. La beleco de la naturo estas
Kreskos
ke ĉiuj bestoj scias kiel trovi
Fariĝos
manĝaĵojn kaj kiel vivi sen neniu
Scias
instrui al ili.
Trovi
Kiu ŝatas matematikon?
Mia amiko vilhelmo ŝatas matematikon.
Demandaj Vortoj
Kiel
Kion ni devas fari por esti
inteligentaj?
Ni devas multe lerni por esti
inteligentaj.

Kion vi volas studi?


Mi volas studi biologion por esti
biologiisto.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 19
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Lernejo

Novaj Vortoj
En la lernejo la infanoj devas sidi dum
la tuta daŭro de la leciono. Sed kelkaj -o Vortoj
ne restas kvietaj. Ili paroladas kaj iras Daŭro
tien kaj reen. Tiuj estas agitemaj Lecioco
studentoj. Mi sidas sur la Studento
lasta skribotablo de la Lernejĉambro
lernejĉambro. Kiam mi levas Mano
la manon pro ia dubo la Dubo
instruistino preskaŭ vidas Okul-vitroj
min. Mi havas multajn
dubojn. Mi ne sukcesas kopii -a Vortoj
la lecionon edn mia kajero Agitema
bone. Mi ne vidas bone. Mia patrino Kvieta
diras ke mi necesas okul-vitrojn. Ĉu vi Lasta
uzas okul-vitrojn? Cŭ vi vidas bone? Oni Studema
ĝenerale diras ke personoj kiuj uzas
okulvitrojn estas inteligentaj kaj -e Vortoj
studemaj. Ree

Kie vi sidas en la lernej-ĉambro? Agoj


Mi sidas ĉe la lasta skribotablo? Paroladas
Sukcesas
Ĉu la infanoj estas ciuj kvietaj? Kopii
Ne, kelkaj estas agitemaj.
Demandaj Vortoj
Kial vi levas la manon? Kial
Mi levas la manon pro ia dubo.
Demonstrativaj
Kial vi ne sukcesas kopii la lecionon? Vortoj
Mi ne sukcesas kopii la lecionon tial ke Tial
mi ne bone vidas.

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 20
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

Vintro

Novaj Vortoj
Kiam estas vintro,
la vetero estas
-o Vortoj
frosta. La lagoj
Vintro
glaciiĝas kaj la vento blovas malvarme.
Vetero
Mi kaj mia amikino Ana iras al la lago
Lago
por glitkuri sur la frostiga lago. Ni
Neĝhomo
ankaŭ faras neĝhomon. Li havas
Ĉapelo
ĉapelon kaj karot-nazon. La brakoj
Karot-nazo
estas el arbobranĉoj. Mi ankaŭ glitas
Neĝbulo
en mia neĝaŭto , ni ĵetas neĝbulon
Aliulo
kontraŭ aliuloj kiam la
Strato
neĝo estas sufiĉe multa.
Neĝbuli estas ludi per
-a Vortoj
neĝbuloj. Neĝhomo estas
Frosta
homo kiun ni faras el neĝo.
Frostiga
Ĉu en via lando ankaŭ
neĝas? Ĉu en via lando ankaŭ la vintro
-e Vortoj
estas frosta? En mia
Sufiĉe
lando precipe la infanoj
Surstrate
ŝatas la vintro. Mi pensas
ke ankaŭ pro la neĝo sur
Agoj
la stratoj. Kiam multe da
Graciiĝas
neĝo falas surstraten la lernejoj
Glitkuri
malfermiĝas kaj la infanoj devas resti
Neĝbuli
hejme.
Neĝas
Malfermiĝas
Kio estas neĝhomo?
Estas homo farita el neĝo.

Ĉu la lagoj glaciiĝas?
Jes la lagoj glaciiĝas dum la vistroj.

Kiu ŝatas la vintro en via lando?


Precipe la infanoj ŝatas la vintro.
_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 21
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 22
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 23
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 24
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 25
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 26
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 27
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 28
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 29
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 30
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 31
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 32
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 33
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 34
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 35
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 36
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 37
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 38
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 39
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 40
ESPERANTO KURSO POR INFANOJ

_________________________________________________________________________________
LUIS GUILHERME SOUTO JARDIM 41

You might also like