RoTMC 4 Bk 1

eL
CUTI
P O Ş
CURSUL 4, CARTEA 1
Copyright © 1985 The Mailbox Club, Inc.
Romanian text copyright © 1991 by
Source of Light Ministries International, Inc.
Al! rig hts reserved
Printed in tfIe United States of America
by
Source of Light Press
Toate drepturi le rezervate.
Se interzice reproducerea sub orice ă a ă
ţ din ă carte, ă ă permisiunea ă a editurii.
Traducere din limba ă de Doru Motz
ă prietene,
Bun venit la Cursul nr. 4, din seria "Clubul Cutia ş ă
Sînt cîteva ă ă distincte legate de acest curs pe care am dori ă vi le prezentem.
• Fonnatul ş ţ din cursul acesta ă vor parveni în ş fiecare
ţ trei ţ E bine ă ă ţ fiecare ş ă pentru a avea setul com-
plet, care ă poate fi de folos în viitor.
• Paginile cu ă Paginile cu ă se ă la mijlocul ş Cînd ter-
ţ fiecare ţ ţ pagina cu ă pentru ţ ă
Cînd ţ terminat toate trei ţ ţ acea ţ din centrul ş ş
ţ -ne-o. NU O Ă Ţ ci ţ -ne întreaga ţ une.
ţ ă ă ţ ţ ă ţ ă corecte la ă î-
nainte de a face expedierea.
• \ersetul cheie. ţ versetul cheie al ă ţ
• ţ pentru ţ La fiecare ţ ă o ţ pentru
ţ Scopul acesteia este de a ă ajuta ă ţ singuri Biblia. În timp ce
ş ţ ţ ă ţ ţ de ţ cu ţ Aceasta
este o parte foarte ă a cursului nr. 4.
ă din acest curs ă vor putea schimba ţ cu ă ş dar beneficiile
ţ de la acest curs vor depinde de cît ţ învesti în acest curs.
Citind fiecare ţ ţ -L pe Dumnezeu ă ă descopere ă din acea lec-
ţ Cînd Dumnezeu ă va ă ce trebuie ă ţ ţ ă ă ţ în aplicare
acel lucru! Ascultarea este calea ă
UOALA BIBUa "VESTEA BUNA"
C. P 22-0.P 1
325700 Ţ Ş
ş
Dumnezeu ă ă binecuvînteze!
George B. Eager
Fondator ş Director al
Clubului Cutia ş ă
Cursul 4
Ţ Ş Ă Ă
Cartea 1 ţ 1 Fapte, ţ ă Sentimente
ţ 2 Cum ţ fi sigur ă ş mîntuit
ţ 3 Cea mai ă alegere
Cartea 2 ţ 4 9um ă învingi sentimentele de inferioritate
ţ 5 ă ţ ă ă accept pe mine însumi
ţ 6 De ce Cristos nu este real pentru mine?
Cartea 3 ţ 7 Cum ă ş un cuget curat, Partea I
ţ 8 Cum ă ş un cuget curat, Partea II
ţ 9 Disciplina lui Dumnezeu
Cartea 4 ţ 10 Autoritatea lui Dumnezeu
ţ 11 Autoritatea ă a lui Dumnezeu
ţ 12 Pedeapsa lui Dumnezeu
Cartea 5 ţ 13 Cum ă ne ţ sentimentele noastre cele
mai profunde, Partea I
ţ 14 Cum ă ne ţ sentintele noastre cele
mai profunde, Partea II
ţ 15 ă ă ţ ă ă fim ţ ţ
Cartea 6 ţ 16 Cum ă ă mînia ş ă
ţ 17 ţ ş resentimente
ţ 18 Cum ă trecem de la ă ă la iertare
Cartea 7 ţ 19 Cum ă ă ţ ă ă Partea I
ţ 20 Cum ă ă ţ ă ă Partea II
ţ 21 ţ ă unii pe ţ
Cartea 8 ţ 22 Cum ă ne ă ţ
ţ 23 Jaloanele stabilite de Dumnezeu pentru ă
mCle
ţ 24 Secretul ţ fericite a unui ş
Cursul 4
Ţ Ş Ă Ă
ţ 1
ţ 2
ţ 3
Fapte, ţ ă Sentimente .............................. 5
Cum ţ fi sigur ă ş mîntuit ...................... 10
Cea mai ă alegere ......................................... 17
Cursul 4, ţ 1
Fapte, ţ ă
Pentru cei mai ţ oameni, sen-
VERSETUL timentele sînt factorul ă ă tor în
- CHEIE: ţ ă Cînd simt un anumit lucru, acesta
devine real pentru ei iar ă nu simt
Ş Dumnezeul ă ă ă umple de
ă bucuria ş pacea pe care o ă cre-
ţ ... " Roma ni 15:13
ă prietene,
Te-ai întrebat uneori de ce ţ ta
pare ă fie uneori ă iar alteori
ă Te-ai întrebat cum poate ş
ţ ta?
Nu te-ai întrebat de ce se ă sen-
timentele tale atît de ş Sau ce-ai
putea face ca ele ă fie mai statornice?
Sînt ă pe care ni le-am pus fie-
care la un moment dat. În ţ de ţ ă
vom încerca ă ne ş unul din cele
mai importante principii din ţ ş
ă - principiul: Fapte, ţ ă Sen-
timente.
FAPTE! Ţ Ă SENTIMENTE!
Cuvintele acestea ă trei as-
pecte din ţ ş ă care ne sînt vi-
tale. Este important ă le ţ cum
se cu vine dar ş mai important este ă le
ş ă în ordinea ă ş ă
le ă ă în acea ordine.
Ordinea lui Dumnezeu este ur-
ă (1) Faptele, (2) ţ ş (3)
Sentimentele. Faptele constituie
temelia, ţ se ă pe fapte iar
sentimentele ă locul ultim.
5
nimic, atunci mi este real. Dar asta nu e
ordinea lui Dumnezeu.
ţ ă ă ă ţ pe
locul întîi. Ei cred ă ă au ă
ţ ă vor putea face ca orice
ţ ă a lor ă se ă Nici asta
nu este ordinea ă de Dumnezeu.
Dumnezeu, desigur, ş ă avem cre-
ţ ă dar ţ ă trebuie ă se
întemeieze pe Cuvîntul ă altfel nu
are nici o valoare.
S
ţ ă
- 'ap=le_
wv
Ordinea lui Dumnezeu e: ţ ă sen-
t imente
Ordinea ·lui Dumnezeu este întot-
deauna ş (1) fapte, (2) ţ ă ş
(3) sentimente. Vom examina fiecare din
aceste trei aspecte ale ţ ş
pentru a putea ţ mai bine modul
în care ne ă ele ţ
CE ESTE UN FAPT?
Un fapt este un lucru real. De ă
doi plus doi fac patru. Este un fapt
matematic, care a fost la fel ă
acum patru mii de ani cît este ş va fi în-
totdeauna. E ă în orice ţ ă de pe
glob. Dar nu ţ ta îl face ă fie
ă ă faptul respectiv nu în-
ă ă fie real chiar ă nimeni
n-ar crede în el.
Trebuie ă ne ă bine acest
lucru în minte: faptele sînt totdeauna
ă S-ar putea ă nu crezi ă un
anumit fapt e ă dar el ă
ă
De ă ş ă Isus Cristos a murit
pentru ă noastre ş a înviat,
fiind acum Mîntuitorul nostru cel viu.
Ş ă acest lucru a ă deoa-
rece Cuvîntul lui Dumnezeu ne spune
acest lucru. S-ar putea ca cineva ă nu
ă acest lucru, dar asta nu
ă cu nimic realitatea faptului
respectiv. Deci, faptele lui Dumnezeu
sînt întotdeauna ă
Faptele lui Dumnezeu ă temelia
CE ESTE Ţ
Cuvîntul ţ ă e folosit în Bi-
blie de 239 de ori! Asta ne ă impor-
ţ pe care o ă Dumnezeu cre-
ţ
Ce este ţ ţ este actul
prin care Îl ă pe Dumnezeu pe
cuvîntul ă ş apoi ţ ă pe baza
acelui cuvînt.
Dumnezeu a spus-o!
Eu cred!
Ş cu asta totul s-a terminat!
Biblia ă faptul ă toate
ă lui Dumnezeu ne par-
vin pe calea ţ ă ă ţ ă
6
nu putem ă fim ă ţ lui Dum-
nezeu. Biblia spune:
Ş ă ă ţ ă este cu ţ ă ă
fim ă ţ Lui. ă cine se apropie de
Dumnezeu trebuie ă ă ă este
ş ă El ă ă ş pe cei care Îl ă
Evrei 11: 6
Oricît ar fi de ă ţ
ea nu poate ă ă ci trebuie
ă se bizuie pe ceva iar acel lucru tre-
buie ă fie ă De aceea ţ
ă trebuie ă se bizuie întot-
deauna pe Cuvîntul lui Dumnezeu.
Isus a spus: "Cuvîntul ă este
ă
ţ se ă pe fa ptele lui Dumnezeu
ă privim acum la Cuvîntul lui
Dumnezeu, pentru a ă ţ mai mult
despre ţ ă
ţ se ă de lumea
ă ă
ţ se ă cu lucrurile reale,
dar ă Noi nu-L putem vedea pe
Dumnezeu, dar prin ţ ă ş ă e
real. Nu putem vedea Raiul, dar prin
ţ ă ş ă ă ş ă e un loc
real , de fericire ă numit ş "cer"
sau "paradis". ă ce spune Biblia în
ă ţ ă
Ş i ţ este ţ cu privire la
cele ă ă convingerea cu privire
la lucrurile car nu se ă " Evrei Il: 1
Asta ă ă ţ este calea
prin care "dovedim" realitatea lu-
crurilor ă Noi nu putem vedea
lucrurile lumii spirituale, dar ş ă
sînt reale prin ţ în Cuvîntul lui
Dumnezeu.
ţ face ca ă
spirituale ă ă reale ş în ex-
ţ ă
Trebuie ă întelegem acest lucru: Nu
ţ ă face ca faptele lui Dum-
nezeu ă fie reale. Ele sînt reale fie ă cre-
ă
Atunci ce rol ş ţ
ă ţ ă în faptele lui
Dumnezeu le face ă fie reale în ex-
ţ ă
Biblia cuprinde multe promisiuni
minunate ale lui Dumnezeu. Dar ele nu
devin proprietatea ă ă ce nu ni
le ş crezînd în Cuvîntul lui Dum-
nezeu.
Cum am spus mai înainte, este un
mare fapt ă Isus Cristos a murit pentru
ă noastre. Dumnezeu promite
ţ ă ş ă tuturor celor care cred în
El. Dar Cristos nu devine ş Mîntuitorul
ă decît atunci cînd pui în ţ
ţ ta în El.
Cînd crezi ă Isus Cristos a murit pen-
tru ă tale ş iei ca Mîntuitor al
ă experimentezi mîntuirea. Cre-
ţ În Cristos face ca mîntuirea lui
Dumnezeu ă ă ă în ex-
ţ ta. Atunci ţ spune cu
ă "Sînt mîntuit!"
Ţ ÎN FAPTELE LUI
DUMNEZEU LE FACE Ă FIE
REALE ÎN Ţ TA
ţ crede Cuvîntul lui Dum-
nezeu
ţ crede pe Dumnezeu în ciuda
ă nefavorabile. Poate ă
unul din cele mai bune exemple în
ă ţ ă este Avraam. Cînd A-
vraam ş ţ lui, Sara, erau deja înain-
ţ în ă Dumnezeu le-a ă ă
ă vor avea un fiu, iar Avraam L-a crezut
pe Dumnezeu.
7
Au trecut cincisprezece ani ş
ă ă ţ lui Dumnezeu ă nu s-a
împlinit. ş vorbind, nu era cu
ţ ă ca Avraam ş Sara ă ă un fiu.
ş Avraam a continuat ă ă în
Dumnezeu. La timpul potrivit Dum-
nezeu i-a ă lui Avraam fiul promis.
Biblia spune despre Avraam:
"El nu s-a îndoit de ă ă ţ lui Dum-
nezeu, prin ţ ă ci, ă prin
ţ ă a dat ă lui Dumnezeu, de-
plin ţ ă ce a ă ă El poate
ă ş ă Evrei 4:20,21
ţ ă de Dumnezeu
ţ ş ascultarea merg ă În
ă ă ţ ă duce întot-
deauna la ascultare. ş sînt
ă ă Biblia spune:
"Prin ţ ă Avraam, fiind chemat ă
plece într-un loc pe care avea ă
ă de ş a ascultat ş a
plecat ă ă ă fi ş unde se ducea .. .
Evrei 11:8
A spune ă tu crezi în ceva, refuzînd
apoi ă pui în ţ ţ respec-
ă ă ă de fapt , nu ai cre-
ţ ă ă ţ ă Îl crede pe
Dumnezeu ş ă pe Dumnezeu!
ţ care nu-L ă pe Dum-
nezeu nu e o ţ ă vie. Biblia spune:
" ... ţ ă ă fapte este ă
Iacov 2:20
CUM Ţ FACE Ă Ă
Ţ
Poate vei spune: ş dori ă am mai
ă ţ ă Cum pot face ă
ă ă ţ ă
ţ ş prin per-
manenta ş atenta examinare a
ţ ă precise de fapte pe care o
face Dumnezeu în Cuvîntul ă
Un mare om al lui Dumnezeu, D.L.
Moody, s-a rugat foarte mult ca Dum-
nezeu ă ă ă mai ă cre-
ţ ă Cu toate acestea, ţ sa con-
tinua ă ă ă ă Apoi , într-o zi, el a
citit versetul ă
"Astfel, ţ vine din cele auzite,
iar cele auzite prin Cuvîntul lui Dum-
nezeu." Romani 10: 17
Într-o ţ de ă Moody a
ţ marele ă ă ţ vine
din Cuvîntul lui Dumnezeu. Atunci el
s-a apucat ă studieze temeinic Cuvîn-
t ullui Dumnezeu zilnic, pentru a vedea
în ă ce avea Dumnezeu ă
ă pentru ziua ă A crezut
acest cuvînt ş l-a aplicat în ţ sa. Ur-
marea a fost faptul ă a crescut în cre-
ţ ă ş ă foarte mult.
CE sÎNT SENTIMENTELE?
Sentimentele sînt ţ care pot fi
de mai multe feluri : de bucurie, de feri-
cire, sau de mîhnire, de ţ ca ă
ă doar cîteva din gama foarte
ă de ţ ă ş Tre-
buie ă ţ ă sentimentele sînt
total diferite de fapte, prin aceea ă fap-
tele nu se ă ă în vreme
ce sentimentele noastre sînt într-o a-
proape ă schimbare. Raportul
nostru cu ţ oameni ă sen-
timentele noastre. ă ş ă
atmosferice pot afecta sentimentele.
Poate ă ţ de ce am ales
ă minge de fotbal american pen-
tru a reprezenta sentimentele. Am ales-
O pentru ă ă foarte plastic
ă noastre sentimente.
ă o ă "Nu ş cum va ă
mingea". ş sînt ş sentimentele
noastre. Nu ş ă cum "cad",
cum se stabilesc ă la ă
Într-o zi s-ar putea ă fii plin de
bucurie, iar a doua zi, ă ă nici un motiv
aparent, s-ar putea ă te ţ trist ş de-
primat. Important e ă ţ ş ă
sentimentele sînt foarte schim-
8
ă Din ă ă ă
nu trebuie ă ne întemeiem ţ
ă pe sentimente.
O ă ş ă îi explica unei tinere
calea mîntuirii , din Biblie. ă a
exclamat, ă "Eu cred în
Domnul Isus, dar totdeauna am crezut
ă trebuie ă ş ţ ă cînd te vei
ţ într-un anumit fel , ă cînd vei
ţ ă o ă ţ inundat ţ sau
s-a petrecut ceva deosebit. "
Sora ă i-a ă ta t apoi cîteva ver-
sete din Cuvîntul lui Dumnezeu, Scrip-
tura, ş a spus: "Asta e ă lumina de
care ai nevoie." ă ă ş pus în-
crederea în Cuvîntul lui Dumnezeu ş a
ă pacea ş bucuria pe care le ă

L I ţ ă
( faptele lui Dumnezeu \ .
Sentimentele vin ă fapte ş ţ ă
Oricît s-ar schimba sentimentele
noastre, ele nu ă cu nimic fap-
tele. Acestea sînt totdeauna ă
indiferent de sen timen tele noastre.
De ă ă spunem ă ai primit o
scrisoare de la o ă ă de a-
ţ prin care ş ţ ă o ă
foarte ă ţ ă ş o ă
mare de bani. ă ş bogat! Dar
poate vei zice: ă Nu
realizez ă am ţ bani." Chiar ă
nu ţ banii sînt ai ă Ţ fost
ă ţ ş ş sînt ai ă indiferent
de sentimentele tale.
ţ oameni sinceri ă mîn-
tuirea, dar n-o ă pentru ă doresc
ă ă un ţ ă special. Sen-
timentele au loc în ţ ş
dar nu ă locul ă unu, ci locul
t rei, ă fapte ş ţ ă Biblia
spune: "Cine crede în Fiul are ă
în el ş ţ ordinea: Mai
întîi, credem, apoi avem ă
Duhului în inima ă
ţ pune credi ţ în sentimente!
CUM Ă FACI Ţ Ă SENTIMEN-
TELORTALE
Sînt momente în ţ ă cre-
dincios cînd acesta se va ţ des-
curajat ş deprimat. ă ş marele apos-
tol Pavel a trecut prin asemenea
momente. În II Corinteni 1:8 el a scris
ă ă nu voim, ţ ă
ţ în ş ţ ă despre necazul care
ne-a lovit înAsia, de care am fost ă ţ
peste ă ă de mult, ş ă nici nu mai
aveam ă de ţ ă
Ce trebuie ă facem cînd sîntem des-
ţ Trebuie ă ne ă aten-
ţ spre Cuvîntul lui Dumnezeu. ă
citim ş ă ă asupra unor pasaje
ca Psalmul 23, Romani 8 ş Filipeni 4.
Luînd aminte la ceea ce spune Dum-
nezeu în Cuvîntul ă vei constata ă
în ă vor izvorî o ă ţ ă ş un
nou curaj . Biblia spune:
Ş Dumnezeul ă ă ă umple
de ă bucuria ş pacea pe care o ă cre-
ţ pentru ca, prin puterea Duhului
Sfint, ă ţ plini de ă
Romani 15: 13
În ă ţ ş nu trebuie ă
ne ă prea mult de sentimen-
tele noastre. Noi nu sînt em ţ
prin sent imentele noastre ş nu ă
ţ ş ă prin sent imente, ci o
ă prin ţ în Cuvîntul lui
9
Dumnezeu. ă avem parte de sen-
timente ă ă ţ lui
Dumnezeu. Iar ă nu, ă ă
ă credem pe Dumnezeu ş ă ascul-
ă ţ în faptele lui Dumnezeu
este calea spre o ţ ă ă ş
ă
PRINCIPIUL: FAPTE, Ţ Ă
SENTIMENTE
Am descoperit unul din cele mai mari
principii ale ţ ş fapte, cre-
ţ ă sentimente. Potrivit acestui prin-
cipiu, totdeauna ă ţ pui ţ
în faptele lui Dumnezeu, ă ca
sentimentele ă unneze de la sine.
1. ă ă ţ lui Dumnezeu - acesta
este faptul de ă ă
2. Eu cred în ă ă ă ţ ă - asta
e ţ mea.
3. Dumnezeu ş ă ă ţ iar
eu ă bucur - acesta e sentimentul.
Ordinea ă de Dumnezeu este
întotdeauna ş (1) Fapte, (2) Cre-
ţ ă ş (3) Sentimente. Faptele for-
ă temelia; ţ se ă pe
fapte; iar la ă vin sentimentele.
Noi avem bucurie ş pace în actul de ţ ă
Ă
Ă
Întotdeauna ă ţ pui ţ în fap-
tele lui Dumnezeu, ă sentimen-
tele ă urmeze de la sine.
ă
SIGUR Ă Ş
VERSETUL
t::n:J.CHEIE:
Ş ă este aceasta: ă Dum·
nezeu ne·a dat ţ ş ă ş ă
ţ ă este în Fiul ă Cine are pe Fiul
are ţ cine n-are pe Fiul lui Dum-
nezeu nu are ţ I Ioan 5:11,12
ă prietene,
ş ă cumva de îndoieli
cu privire la mîntuirea ta? Poate ai
ă la chemarea evanghelistul ui
sau a ă cînd s-a vestit
Cuvîntul ş L-ai rugat pe Cristos ă
intre în i ni ma ta, ş ş ă nu ş
sigur de mîntuirea ta. Poate zici:
"Uneori simt ă am fost mîntuit iar
alteori nu simt ă sînt copilul lui
Dumnezeu. O, ce ş da ă pot fi
sigur de mîntuirea mea!"
Ei bine, tu ţ fi sigur! Dumnezeu
nu ş ca tu ă ţ petreci ţ în-
trebîndu-te ă ş ş
ă sau nu.
CE ESTE UN Ş
Mai întîi de toate, trebuie ă ă
ce este un ş ă ă te-
ar întreba cineva: "Ce este un ş
tin?" ce i-ai ă Poate ai
10
Cursul 4, ţ 2
spune: "Un ş este o ă
care ş Biblia, se ă lui Dum-
nezeu ş merge la ă N-ai
ş cînd ai afirma ă un ş tre-
buie ă ă toate aceste lucruri , dar
e posibil ca cineva ă ă ş ă
toate acestea ş ş ă nu fie ş
tin. Sau poate ai spune: "Un ş
este cel care ă ş o ţ ă
ă ă ajutor altora ş face
fapte bune în general." ă ş e posi-
bil ca cineva ă ă toate acestea
ă ă ă fie un ş autentic.
Atunci ce este un ş Un ş
ti n este o ă în care ă ş
Cristos. El ă ş în noi prin Duhul
ă ă ş ne spune Biblia:
ă n-are cineva Duhul lui Cristos, nu este
al Lui." Romani 8:9
Ş pentru ă ţ fii , Dum-
nezeu ne-a trimis în ă
Duhul Fiului ă care ă
«Ava », ă ă Galateni
4:6
Biblia ne spune limpede ă oricine
nu are ă ţ ă cu
Isus Cristos nu este un copil ă
al lui Dumnezeu. Cuvîntul lui Dum-
nezeu spune:
ă n-are cineva Duhul lui
Cristos, nu este al Lui".
Romani8:9b
CUM DEVINE CINEVA
Ş
ţ oameni nu sînt ţ sau
nu au ţ mîntuirii deoarece
ă n-au ţ ce trebuie ă
ă pentru a deveni ş Cuvin-
tele care ă cel mai bine ceea ce
trebuie ă facem sînt acestea: (1)
ă ş (2) crede, ş (3)
ş ă vedem ce ă
aceste cuvinte.
l. Ă Ş - Noi trebuie
ă ne ă
im de ă
tele n oastre.
ă ţ este ţ ă pentru
mîntuire. Noul Testament o men-
ţ ă de 55 de ori. Bibilia spune ă
Dumnezeu ş tuturor
oamenilor de pretutindeni ă se
ă ă " 1
Ce ă ă te ă ş
ă ţ nu ă doar ă ţ
ă ă de ă tale. Lui Iuda
i-a ă ă ă L-a ă pe Dom-
nul Isus, dar ă nu s-a
ă ă ţ nu ă doar
ă te ş de o ă ă rea.
Unii au ş ă ă anumite
ă nu din ţ de a-L as-
culta pe Dumnezeu, ci din motive
11
personale. pentru ă ă din con-
ţ profesionale, ă ş
ă ţ sau ă nu ă
familia de rîs . Asta nu e ă ţ ă
Atunci ce este ă ţ ă ţ
este întristarea ă a inimii
cuiva, care-l va face ă se lase de
ă sale ş ă se îndrepte spre
Dumnezeu, ă voia Sa. David a
dat ă de ă ă ă ţ ă
atunci cînd a spus:
ă gîndesc la ă mele ş
îmi îndrept picioarele spre
ă Tale." Psalmul
119:59
ă gîndesc la ă mele ş îmi îndrept
picioarele spre ă Tale."
Psalmul 119:59
Domnul Isus ne-a oferit o ilus-
trare ă a sensului ă ţ
Astfel , El s-a referit la omul care
avea doi fii . S-a dus la unul dintre ei
ş i-a spus: "Fiule, du-te ş ă
în via mea ă Fiul a ă
"Nu ă duc!"
ă s-a adresat atunci celui de-
al doilea fiu ş i-a spus: "Fiule, du-te
ş ă azi în via mea." Fiul a
ă ă duc, doamne." Dar nu
s-a dus.
ş ă a fost adînc mîhnit
de felul în care s-au comportat fiii
ă Dar istoria nu se ş ş aici.
Ceva s-a întîmplat în InIma
primului dintre fii. Se pare ă ş
dat seama, ă la ă cît de ă
ă ş de ă fusese ş ce
durere îi produsese ă ă
Astfel, s-a ă de ă ă ş a
ă ceea ce-i ceruse ă lui.
Noi sîntem ca fiul dintîi . Ş noi
am spus: "Nu!" lui Dumnezeu de
multe ori. Am fost ş ş egocen-
ş Ne-am ă fiecare de
drumul nostru ş am ă ceea ce
ne-a convenit. Ne-am împietrit
inima ţ ă de Dumnezeu.
În dragostea ş îndurarea Sa,
Dumnezeu se ş de diverse
mijloace ca ă ne înmoaie inimile ş
ă ne ă ă ne întoarcem spre El.
El Îl trimite pe Duhul Sfint ca ă ne
ă de ă noastre ş ă
ne arate cît de ă ă ş ş de ş
am fost. Uneori ă lui Dum-
nezeu este aceea care ne conduce la
ă ţ ă Noi vedem cît de ă ă
ş de iubitor a fost El cu noi.
Cînd ne ă ş ne întoarcem la
Domnul , ă ă El este în-
ă ş plin de har, gata ă ne
ierte ş ă ne ă cu ţ
deschise. Biblia ne spune:
ă se lase cel ă de calea lui
ş omul nedrept de gîndurile
lui, ă se ă la Domnul,
care va avea ă de el, la
Dumnezeul nostru, care nu
ş iertînd". Isaia 55:7
12
ă cîteva ă simple, care
te vor ajuta ă ş ă te-ai ă
cu ă sau nu: DA NU
• Am cunoscut eu o
ă întristare în
inima mea pentru
ă ă ş
• Este întristarea mea
pentru ă ă
ş de mine atît de
ă încît ă fiu
gata ă ă las de el?
• Pot afirma eu ă nu
ă ă de care ă
nu doresc ă ă las?
o
o
o o
o o
Cînd ţ ă la ă ă
ă ş ne ă inima spre
Dumnezeu, sîntem gata ă credem
în Fiul ă ş ă primim ca Mîn-
tuitor ş Domn al nostru.
2. CREDE - Noi trebuie ă cre·
dem în Domnul
Isus Cristos.
ţ oameni cred faptele
privitoare la Cristos. Ei cred ă El
este Fiul lui Dumnezeu ş ă a murit
pe cruce pentru ă lumii. Dar
ei nu-L iubesc pe El mai presus de
orice, nici nu sînt gata ă asculte,
ă fie ş ş ă urmeze oriunde
i-ar conduce El. Asta nu este ţ ă
ă ă în Cristos ş ă nu
va aduce mîntuire.
Mîntuirea lui Dumnezeu este o per-
ă - ş Domnul Isus. Biblia
spune: "Cine are pe Fiul are ţ
Ni se spune ă credem în El -
"Crede în Domnul Isus Cristos, ş
vei. fi mîntuit .. .. "4
Ce ă ă crezi în El? A
crede în Domnul Isus Cristos în-
ă a crede ă El este Fiul lui
(urmarea in pagina 13)
Dumnezeu ş ă El este vrednic de a
fi iubit, de a ne închina Lui, ş de a -L
asculta.
Biblia ă nu numai cre-
ţ ci ş dragostea. Noi trebuie ă
ne ă inimile Domnului. Domnul
Isus a fost întrebat ă .,În-
ă ţ ă care este cea mai mare
ă din lege?" Isus a ă
ă ş pe Domnul, Dumnezeul
ă cu ă inima ta, cu tot su-
fletul ă ş cu ă mintea ta.
Aceasta este prima ş cea mai mare
ă ,,5
A-L iubi pe Domnul nu ă
doar ă ai anumite sentimente; ci
este o alegere pe care o facem, un act
de ţ ă David a spus: "Te voi iubi ,
o, Doamne."6 Asta trebuie ă facem.
ă ne ă ţ ă inima ă El ş ă
spunem:
"Doamne Isuse eu Te voi iubi cu
ă inima mea, cu tot sufletul
meu ş cu ă mintea mea! Tu
ş vrednic ă fii iubit, Tu ş vred-
nic de închinarea mea ş de ascul-
tarea mea."
ă iubim cu ă pe
Domnul , vom asculta de El. Nu
ă ă iubim pe Domnul ă ă
ă fim gata ă ş ă Isus a
spus: ă ă ş cineva, VA
Ă CUVINTELE MELE ... "7
ă ă te vor
ajuta ă ş ă crezi cu ă
în Domnul Isus Cristos:
• Am recunoscut eu DA NU
marea iubire a lui
Dumnezeu ţ ă de
mine prin faptul ă L-
a dat pe Fiul ă ă
ă pentru mine? O O
• Este d ragostea mea
pentru Dumnezeu atît
de ă încît eu
13
sînt gata ă urmez
pe Isus ca Domn al
meu? O O
• Pot afirma eu ă spun
cu ă ă voi
duce oriunde ă va
trimite ş voi face tot
ce va dori El"? O O
3. Ş - Noi trebuie ă
primim în Dom-
nul Isus Cristos
ca Mîntuitor al
nostru.
Pentru a deveni copii a i lui Dum-
nezeu, trebuie ă credem în ceva ş
trebuie ă primim pe Cineva. Acel
"Cineva" este Domnul Isus Cristos.
Noi trebuie nu numai ă credem fap-
tele privitoare la El -- cine a fost El
ş ce a ă - ci trebuie ă ş
primim ca Mîntuitor al nostru per-
sonal. Noi Îl primim rugîndu-L ă
intre în inima ă Isus a
ă inima ă cu o ă
ă ă cu o ş ă ş a spus El :
ă Eu stau la ş ă ş bat;
ă aude cineva glasul Meu ş
deschide ş Eu voi int ra la el ,
voi cina cu el ş el cu Mine."
Apocalipsa 3:20
Aceasta e mîntuirea ă ă -
ca Domnul Isus ă ă ş ă ă ă
in inima ă Biblia spune:
"Dar tuturor celor ce L-au
primit, ă celor ce cred în
Numele Lui , le-a dat dreptul ă
fie copii ai lui Dumnezeu. "
Ioan 1:12
DOVEZILE MÎNTUIRII LUI
DUMNEZEU
ă cineva s-a ă cu ă
a crezut ş L-a pri mit pe Cristos ,
atunci ş vor exista unele
dovezi ale mîntuirii în ţ sa. Vom
examina cîteva din aceste dovezi.
Meditînd la ele, ţ întrebarea:
"Este acest lucru valabil ş în cazul
meu?" Dumnezeu va vorbi ş
ini mii tale, pe ă ă ce vei medita
la aceste dovezi din ţ ta.
1. ţ de a-L vesti pe Cristos
ş altora
Unul din primele semne ă o per-
ă este ă ă cu ă din
nou este faptul ă ş ca ş ţ
ă ă pe Cristos ca Mîntuitor
al lor. Acea ă va dori ca ş ţ
ă ă bucuria ş pacea care se
ă în Cristos.
2. O dragoste pentru ţ ş
Un mod de a ş ă sîntem ţ
cu ă este fapul ă îi iubim pe
ţ ş - pe cei ce ne sî nt ţ ş
surori în Cristos. Biblia spune:
"Noi ş ă am trecut din
moarte la ţ ă pentru ă
iubim pe ţ Cine nu ş
pe fratele ă ă în
moarte. " I Ioan 3: 14
3. ţ noi, schimbate
O ă ă cu ă e
ă de ţ noi . ă ă
ă nu-i ă de lucrurile Dom-
nului, acum le ş Biblia spune:
ă ă este cineva în Cris-
tos, este o ţ ă cele
vechi s-au dus; ă toate s-au
ă noi." II Corinteni 5:17
4. ă Duhului Sfint
Cînd sîntem ă ţ din nou cu
ă Duhul Sfint vine ă
ă în noi. Un lucru pe care-l
face El este ă ne dea de ş ă Dum-
nezeu este cu ă ă nostru
iar noi sîntem copiii ă Biblia
spune:
14
ş Duhul ă ş
ă cu duhul nostru ă
sîntem copii ai lui Dumnezeu."
Romani 8:16
5. ţ lui Cristos
De ce s-au petrecut toate aceste
ă în ţ ta? Pentru faptul
ă ş Cristos a venit ă ă
în inima ta. Apostolul Pavel spune:
" ... Nu ş ţ voi ş ă
ă Isus Cristos estre în voi?
ă numai ă ţ de-
ţ ă nu ţ cre-
ş ă ţ II Corin-
teni 13:5
Cristos vine în chip foarte real ş
foarte personal ă ă în inima
ă credincios ă Apos-
tolul Pavel a spus: "Cristos ă ş în
mine."a
Treci din nou prin aceste dovezi
ale mîntuirii, cercetîndu-Ie ă
cînd ai ajuns la concluzia ă ş
ă cu privire la mîntuirea ta.
Fie dovezile lui Dumnezeu vor fi
reale în ţ ta, în care caz ş neg-
ş mîntuit, fie dovezile acestea
nu sînt prezente în ţ ta ş prin
urmare, nu ai fost ă din nou.
CUM Ă TE ASIGURI Ă AI
Ă Ă CU DUMNEZEU
ă nu ş mîntuit sau ă nu
ş absolut sigur de mîntuirea ta, va
trebui ă faci totul pentru a te asi-
gura ă ş mîntuit.
Un ă care locuia la o ă avea
adesea îndoieli cu privire la mîntuirea
sa. Îi veneau mereu în minte gînduri de
felul acestora: ş tu sigur ă L-ai
luat pe Cristos ca Mîntuitor al ă Ş
tu ă ş un copil al lui Dumnezeu?"
Într-o zi el s-a decis ă ă ceva, pen-
tru a pune ă îndoieli lor sale, o ă
pentru totdeauna. S-a dus în ş ă a în-
genunchiat ş s-a rugat cam în felul ur-
ă
"Doamne, ă nu Te-am primit
ă ca Mîntuitor al meu, am ă
fac acest lucru chiar acum. Vino în
inima mea, ă ţ ş ă de toate
ă mele ş ă ă copilul ă de
azi înainte. Eu Te iau ca Mîntuitor al
meu chiar acum. "
Apoi a luat un ţ ă ş l-a înfipt în
locul în care îngenunchiase, ş a scris
pe el data ă
Apoi, cînd Satana a incerca din nou
ă ă ă se ă de mîntuirea
sa, se ducea la ţ ă ş ă cu degetul
spre el ş spunea:
"Vezi, Satano, aici e ă data ş
locul cînd L-am primit pe Cristos ca
Mîntuitor al meu. Cuvîntul lui Dum-
nezeu spune: "Cine are pe Fiul are
ţ
ă ai ş tu îndoieli cu privire la
mîntuirea ta, ce-ar fi ă procedezi ca
ă acesta ş ă rezolvi ş tu
ă ă o ă pentru tot-
deauna? ţ face acest lucru chiar
acum. Vino cu smerenie, îngenun-
ă înaintea Domnului Isus ş
spune-I:
"Doamne Isuse, eu cred ă Tu ş
Fiul lui Dumnezeu, care ai murit
pentru ă mele ş ai înviat,
fiind Mîntuitorul meu Cel Viu.
Chiar acum eu ă încred în Tine ca
15
mîntuitor personal al meu. Vino
în inima mea ş ă locul ce Ţ se
cuvine, pe tronul inimii mele. Eu
vreau ă Te iubesc ş ă Te ascult cu
ă inima mea."
ă ce te-ai rugat sincer,
ţ încrederea în Cristos ca
Mîntuitor al ă ă de-
cizia ta. Scrie în Biblia ta ur-
ă
"La data de _______ _
am stins toate indoielile mele ş
m-am încrezut în Domnul Isus
Cristos, ca Mîntuitor personal al
meu. Problema e acum pe deplin
ă
Acesta poate constitui ţ ă ş
ă la care ă te referi ori de cîte ori
Satana ă ă te ă ă te
ş de mîntuirea ta.
CHESTIUNEA Ă
CÎND Ţ DAR NU Ş
DISPUS Ă FACI CEEA CE SE
CERE
ă ai ţ pe deplin ceea ce în-
ă ă crezi în Domnul Isus Cris-
tos ş ă ş ă tot nu ş
mîntuit, asta se ă unui
motiv, anume faptului ă nu ş dis-
pus ă ţ predai inima Domnului. Nu
ş gata ă ţ de El.
Ca ă ţ mai bine ce anume te
ă de a fi mîntuit, ş
la ă ă
• ă cumva vreun ă în ţ
ta la care nu ş dispus ă re-
ţ
• ş implicat în vreo ă ă
ă ă ă cu cineva ş nu ş dis-
pus ă ţ la ea?
• ă ş cumva în ă
ă ă resentimente sau re-
fuzul de a ierta pe cineva ş DU ş
dispus ă ţ la acestea?
• ă cumva în ţ ta mîndrie
la care DU ş dispus ă ţ
o chestiune de orgoliu?
• Ai ă ş vreun ă împotriva
cuiva ş acum DU ş dispus ă în-
ţ lucrul respectiv?
Orice s-ar ă în ţ ta din cele
de mai sus sau altele, ă DU ş
dispus ă ţ de Dumnezeu, asta
ă ă nu te-ai ă Nu vei fi
mîntuit decît ă se va schimba
atitudinea inimii tale ş ă te vei
ă Domnul Isus a spus:
ă nu ă ţ ă cu ţ ţ
pieri la fel. " Luca 13:3
Tu trebuie ă ţ ţ gîndurile
spre Mîntuitorul, care te-a iubit atît
de mult încît a murit pentru tine.
Domnul Isus nu numai ă Ş ă
sîngele pentru noi , ci a ş ă
multe lacrimi pentru ă
noastre. Cu iubire ă dar ş cu
ă seriozitatea El ne-a avertizat
de ţ groaznice care ne ş
ă ă murim cu ă neier-
tate. ş Marcu 9:43-48. ă
voie lui Dumnezeu ă ţ ă i-
nimii tale.
Poate vei zice: "Da, ţ ă Dum-
nezeu se ă de mine în mod
deosebit, în ţ unui anumit
ă din ţ mea, dar eu nu ă
cum ş putea ă ă las de eL" ă
mai este ă pentru tine ă vei
veni la Isus. El este Prietenul
ă ă ş
Vino ş cum ş ă
înaintea Lui ş spune- I ă cu
privire la tine. ă nu ş dispus ă
ţ l a ă tale, spune-I
ast a . ă ş ă dispus ă ş
16
pe El ă te ă ă fii di spus, atunci
spune-I acest lucru. Nu te teme ă
spui orice, atîta timp cît este
ă Fii total onest cu Domnul
Isus.
Isus a spus: " .. . pe cel care vine la Mine nu-l voi
izgoni ă Ioan 6:37
ţ împietri inima. Mai ă
ţ inima în mîinile lui Isus. El
te poate schimba, ă ş a spus El:
"Tot ce-Mi ă ă va ajunge
la Mine; ş pe cel care vine la
Mine nu-l voi izgoni ă
Ioan6:37
Ă
DESCOPERIT Ă
Un ş este o ă în
care ă ş Cristos.
1. Fapte 17:30
2. Matei 21 :28
3. l l oa n 5:12
4. Fa pte 16:31
5. Matei 22:37,38
6. Psalmi 18: 1
7. Ioa n 14:23
8. Galateni 2: 20


Dar ă vreunuia dintre voi îi
ş ţ s-o ă
de la Dumnezeu, care ă tuturor
cu ă ă ş ă ă mustrare, ş
ea îi va fi ă Iacov 1:5
ă prietene,
ă ţ s-ar oferi oricare din
bunurile de maijos, pe care l-ai alege?
o ţ O ţ
O ă ţ O ă
O popularitate O prieteni
O ş ţ ă O ţ ă
O putere O fericire
Biblia ne ş despre un ă
ă Dumnezeu realmente i-a oferit
o asemenea ş ă Este vorba de Solo-
mon, care tocmai devenise rege al Is-
raelului. Într-o zi Dumnezeu i s-a
ă lui Solomon într-un vis ş i-a
spus: "Cere-mi ce ş ă ţ dau."
Solomon ar fi putut cere ă ţ sau
putere sau ă dar el a cerut ca
Dumnezeu ă dea ţ
Solomon a spus: " ... eu nu sînt decît un
ă nu ş ă ies ş ă intru ... ă
robului ă o ă ă ca ă
judece pe poporul ă ă ă
binele de ă ... "l
Lui Dumnezeu i-a ă ă
ă Solomon a cerut ţ
Dumnezeu a spus ă Solomon avea
ă fie cel mai ţ om care a ă
ă Dumnezeu i-a dat nu
numai ţ ci ş ă ţ
onoare ş putere cum nu a mai avut
nici un om ă Vedem din
acest exempu ce mare valoare pune
Dumnezeu pe ţ Biblia
spune:
17
ă începutul ţ
ş ţ ş cu
tot ce ai, ş priceperea."
Proverbe 4:7
Ce este ţ
ţ ă ă
ş gînduri corecte ş ă faci
alegeri corecte. ţ
provine din vederea lucrurilor
ş cum le 'vede Dumnezeu.
Dobîndirea opticii lui Dum-
nezeu ne va ajuta ă ţ
cauzele care stau la baza proble-
melor noastre ş modalitatea în
care le putem rezolva. Ne va în-
vrednici ă descoperim prin-
cipiile lui Dumnezeu care ne vor
garanta o ţ ă ă ş îm-
ă
TREBUIE Ă GÎNDIM CORECT
ă dorim ă vedem lucrurile
în lumina lui Dumnezeu ş ă ă de-
ciziile corecte, atunci va trebui ă gîn-
dim corect. Biblia spune: "Cum gîn-
ş un om în inima lui, ş este."2
Gîndurile noastre sînt foarte im-
portante. De felul cum gîndim va
depinde modul în care vom ţ
ş vom ţ ă ă gîn-
duri ş acestea vor duce la ac-
ţ ş ş sentimente ş
gînduri
ş
ţ
ş
sentimente
ş
Gîndurile ş conduc la ţ ş
ş la sentimente ş
Cînd Satana s -a apropiat de
Adam ş de Eva, ca ă ş el a
început prin a-i spune Evei o min-
ă Dumnezeu spusese ă ă
ei vor mînca din pomul ş ţ
binelui ş ă vor muri ş
Dar Satana a spus: ă ă nu
ţ muri; dar Dumnezeu ş ă în
Eva a acceptat minciuna Satanei
18
ziua cînd ţ mînca din el, vi se vor
deschide ochii ş ţ fi ca Dum-
nezeu, cunoscînd binele ş ă ,,3
Eva a acceptat minciuna Satanei.
ş ei a constat în faptul ă a
crezut ă mîncînd din fructul pomului
oprit, aveau ă fie ca dumnezeii .
Acest gînd ş a condus la o ac-
ţ ş ă - ea a luat din fruct ş
a mîncat. A fost un act de neascul-
tare. Adam a dat ş el ă de
neascultare, mîncînd din rodul
pomului. Aceste ţ ş au
dus la sentimentele de ă ş
ş Cînd s -a coborît Dumnezeu
în seara aceea, ca ă se plimbe prin
ă ă ş ă stea de ă cu Adam
ş cu Eva, ş s-au temut ş au
încercat ă se ă de Dum-
nezeu.
DE UNDE VIN GÎNDURILE RELE?
Gîndurile rele vin de la Satana ş
de la sistemul ă al ă ă ţ
care ş în lumea aceasta.
Biblia ne spune ă Satana este con-
ă real al sistemului acestei
lumi, fiind numit "zeul acestei
lumi".
Sistemul lumesc al Satanei se
ă pe mîndrie, ă ă
ş egoism. Sistemul lumii este în di-
ă ţ cu Dumnezeu ş în-
ţ Sa. Biblia spune: ă
tot ce este în lume, pofta ă
pofta ş mîndria ţ nu este de la
ă ci din lume." 1 Ioan 2:16
NU ACCEP'D\. Ţ
LUMII"!
Întrucît ă în lume, sîntem
ş ş gîndurilor, ideilor,
opiniilor ş valorilor lumii . Acestea
sînt gînduri rele, ş deoarece
vin din partea sistemului Satanei
care ă ş lumea ă
Acceptarea ţ lumii"
duce la gînduri ş ţ ş
ş sentimente ş
DE EXEMPLU:
• Lumea spune: ă ş pentru ziua de
azi. Numai o ă ă ş de aceea,
ă ă de bucuri de cît mai multe ă
ceri, "
Dumnezeu spune ă mai ă o ţ ă
ă ce se ş ş ţ ă - ţ
ş ă Ceea ce am ă în ţ de
acum va afecta destinul nostru în ţ
de apoi.
• Lumea spune: ă te ţ bine, ă lu-
crul respectiv. "
Dumnezeu spune: ă ă ţ potrivit
firii ă ş ţ muri."4
• Lumea spune: ă ă ţ
Ai timp ă te ă ş mai tîrziu."
Dumn ezeu spune: "Nu ă ş ţ
.. Dumnezeu nu Se ă batjocorit. » Ce
ă ă omul , aceea va ş secera. ,,5
Nu accepta ţ lumii"!
ţ lumii" pierde din
vedere faptul ă ă te va costa
foarte scump, atît în ţ aceasta,
cît ş în cea viitoare. Noi sîntem ă
ă înaintea lui Dumnezeu
pentru ceea ce facem în ţ
aceasta. Într-o zi va trebui ă ă
în ţ lui Dumnezeu ş ă fim
ţ pentru ceea ce am ă cît
ă pe acest ă Biblia
spune: "Oamenilor le este rînduit
ă ă o ă ă iar ă
aceea vine judecata." Evrei 9:27
19
Mai e ş chestiunea faptului ă
vom secera ceea ce ă ă Lu-
mea spune: ă ă ă bem ş
ă ne veselim, ă mîne vom muri ."
O ă ţ este faptul ă
de obicei, nu murim mîine, ci
ajungem ă ă în ţ ă roadele a-
mare ale ţ noastre ş
Un exemplu în ă ţ ă îl
constituie o femeie de 42 de ani,
care s-a plîns în felul ă "În
ţ mea, am ă în ă
care mi-au ă ţ ă
tele secrete au fost comise în anii
ţ Am plîns mult, ă
de ş ă .. . O, ce ş fi ă ă ş
ă Dumnezeu ă va putea ierta ş
va putea reda pacea, luîndu-mi povara
de ă ţ ce-mi întuneca ţ
ţ
lepciunea
lumii
sen-
timente
ş
Acceptarea ţ lumii duce la gînduri
ş ţ ş ş sentimente ş
DUMNEZEU NE VREA Ţ Ţ
Dumnezeu nu ş ă ş ă
copiii umbl înd în întuneric, cum fac
ţ oameni ai lumii acesteia. Noi
sîntem copii ai luminii ş Dumnezeu
ne spune ă ă ca ş copii ai
luminii". Biblia spune: ţ seama
deci cu ă ţ cum ţ nu
ca ş ţ ţ ci ca ş ţ
ţ Efeseni 5:15
ă ă cîteva din lucrurile pe
care le-am putea ă ş ca ă ne ă
ţ ţ
ş ţ lui
Dumnezeu
Noi nu ă ă ne ă ţ ca
ş cînd Dumnezeu n-ar exista. Biblia
spune: "Frica de Domnul este în-
ceputul ţ
Ce este "frica de Domnul"? Este
ş ţ ă a faptului
ă ă în ţ lui Dumnezeu
tot timpul. Ne amintim cine este
Dumnezeu ş ă ca Dum-
nezeu. Ş astfel , nu vrem ă în-
20
ă sau ă fim ă ţ
Pe ă ă ce vei ă ţ ă
ă ş tot mai mult în ş ţ
ţ lui Dumnezeu, te va in-
teresa tot mai ţ ce cred ţ
spre tine sau ce-ar putea spune de-
spre tine. În schimb, tot mai tare te
va preocupa gîndul de a-I fi ă
Domnului. Pavel a spus: "De aceea
ş ă ă ă fim ă ţ fie ă
ă ă fie ă sîntem de-
parte de ă II Corinteni 5:9
ă ă ş ţ
de la Dumnezeu
Dumnezeul nostru este atotîn-
ţ Orice ţ
ă ă vine de la El. Lui Dum-
nezeu îi face ă ă dea ţ
ciune celor care vin la El ş i-o cer.
Biblia spune: "Dar ă vreunuia
dintre voi îi ş ţ
s-o ă de la Dumnezeu, care ă
tuturor cu ă ă ş ă ă mus-
trare, ş ea îi va fi ă Iacov 1:5
Unul din cele mai mari pericole
care ne pasc pe noi ş este de a ne
încrede în propria ă ţ
ciune, în loc ă cerem ţ
de la Dumnezeu. Biblia spune: "In-
crede-te în Domnul din ă inima
ta ş nu te sprijini pe ţ
ta. ş în toate ă
tale, ş El ţ va netezi ă ă
Proverbe 3:5,6
ş ţ mintea
Noi sîntem ţ tot tim-
pul cu gîndurile, ideile ş valorile
lumii . Înainte de a fi fost ţ
acceptam ă lumii. Prin urmare,
ţ noastre erau umplute cu
multe gî nduri ş idei ş
Cum vom putea ă de gînduri
ş idei ş Vom ă de ele prin
reînnoirea ţ Biblia spune: ă
nu ă ţ veacului acestuia, ci
ă ţ ţ prin înnoirea min-
ţ voastre, ca ă ţ ţ care
este voia lui Dumnezeu, cea ă
ă ă ş ă ş ă Romani 12:2
"Înnoire" ă schimbarea
unui lucru prin ă ţ re ş refacere,
uneori din temelii. Dumnezeu ş
ca mintea ă ă fie ă Min-
ţ noastre sînt reînnoite pe ă ă
ce înlocuim gîndurile ş ideile ş
cu ă lui Dumnezeu. Domnul
Isus a spus: ţ ş ă ş
ă ă va face liberi." Ioan 8:32
Cînd ă lui Dumnezeu în-
ş ideile ş ş gîndurile
rele ale lumii, noi vom fi ţ
într-un chip tot mai ă ă cu al
Domnul ui Isus. Aceasta este calea spre o
ţ ă ă ş ă
4. ă alegerile corecte
A fi ţ nu ă doar a ş
ce ş Dumnezeu ă facem, ci a
alege ş apoi a face lucrul respectiv.
Mare e ă de care vom avea parte
ori de cîte ori alegem calea lui Dum-
nezeu! Isus a spus: ă ş ţ
aceste lucruri , ţ ţ ă le
ţ face". Ioan 13: 17
O ă ă a ales voia lui Dumnezeu ş
calea Lui în ţ ei . Prietenelor ei li
se ă ă ă Iuliana e ă ă de
multele ă pe care le ă ţ
Dar Iuliana ş primit ă ă
ce a scris mai t îrziu despre ea o
ă
"Iuliana nu a urmat ă ă
în ţ ei . Ea a ales ă ă ă
mai ă ă decît ă ă
ă cu celelalte din noi la petre-
ceri, la baluri ş în locuri în care se
practica imoralitatea ş ă
ţ acum pe Iuliana! Are o ţ ă
ă ş un ţ minunat, care o
21
ş profund. Este ă ă în
ă ţ sale. Acum Iuliana
se ă din roada ă ei în
ţ
Un mare om al lui Dumnezeu a
spus ă "A avea o ţ ă ă
depinde de felul în care vom ş ă ne
ă ţ lui Dumnezeu, ă
voia Lui în toate ţ în toate
ţ tot timpul , întrucît noi
am stabilit, ă pentru tot-
deauna, ă acesta este cursul cel
mai bun pentru noi."
Acceptarea ţ lui Dumnezeu con-
duce la gînd.uri corecte, ţ corecte ş sen-
timente corecte.
Ă
Ă
Gîndirea ă ţ ă produce
ţ corecte; ţ corecte produc
sentimente corecte.
1. 1 Regi 3:7.8
3. Genesa 3:4.5
5. Ga late ni 6:7
2. Prov. 23:7
4. Romani 8: 13
6. Prov. 9: 10
7. di n Or Whom the World Was Noi Worthy 'Cei de CQre
lumea nu a fost L' rednicâ}. IC' Citat folosit cu permisiunea
edi t urii Betha ny Fell owship.
Ţ PENTRU GHIDURILE DE Ţ
Pe paginile ă ţ ă cîte un Ghid de ţ pentru fiecare
din cele trei ţ ale acestei ş Fiecare ghid ţ un Verset Cheie,
comentarii ş ă care ă vor ajuta ă ţ ţ din Biblie mesajul prin-
cipal ţ respective.
Ă CE Ţ TERMINAT de ă la ă din Pagi nile cu în-
ă ş ţ expediat, ă propunem ă ă ţ de ţ NU
Ţ Ţ CU MEDITA Ţ LE. ă ţ pentru uzul per-
sonal.
SCOPUL Ghidului de ţ este de a ă ajuta ă ă ţ ţ cum ă
ţ Bibli a singur. ă va ajuta ă ţ ă ţ ă ţ la un
a numit text din ă pentru a-l ţ ă va ajuta ă ţ ţ cum
ţ lua ă cu Dumnezeu prin Cuvîntul ă ş prin ă
Ţ Ce ă "a medita"? ă a nu ă mintea ă
alerge încotro vrea ea. ă ţ ă a ă reculege, a ă
ţ gîndurile în ă ş a le face ă se concentreze asupra unui text din
Cuvîntul lui Dumnezeu. ă astfel , Îi ţ da Domnului oportunitatea de
a vi se face cunoscut.
Ţ PAUZE PENTRU A Ă RUGA. Înainte de a începe fiecare
ţ ţ ă pentru a ă putea ruga, ă ş în ă înaintea
Domnului , ca ă ţ gata de a auzi ce are El ă ă ă din Biblie.
ă nu ţ ţ vreun cuvînt, ă ţ în ţ
VERSETUL DE MEMORAT. Poate n-ar strica ă ţ versetul cheie,
sau alte versete întîlnite în aceste Ghiduri de ţ Memorarea Scrip-
turii este una din cele mai bune metode de a medita la Cuvîntul lui Dum-
nezeu. De asemenea ă va ajuta ă ţ mereu în ţ ă ă principal al
ă ţ
Ă Ţ ACESTE GHIDURI
NU LE EXPEDIA Ţ !
Ă Versetele au fost luate din ţ ă a Versiunii Cornilescu,
Editura Gute Botschaft Verlag, Dillenburg, Germania, 1990.
22
Ghid de ţ
ţ 1: FAPTELE, Ţ ş SENTIMENTELE
Versetul cheie: Ş Dumnezeul ă
ă ă umple de ă bucuria
ş pacea pe care o ă ţ
pentru ca, prin puterea Duhului Sfint, ă ţ plini de
ă
Romani 15:13
Deschide Biblia la acest verset. ă ă ş ă ş În inima
ta ş ă ţ gîndurile spre Domnul. ş acest verset de mai multe
ori, ă cînd ai început ă ţ
Ce ai ă ţ despre Dumnezeu în acest verset? (Acestea sînt faptele.)
Ce ai ă ţ despre Duhul Sfint?
Ce ne spune versetul acesta ă facem cu faptele?
Care cuvînt din versetul acesta ă ceea ce s-ar putea numi sentimente?
Cum se nasc aceste sentimente în ţ ă
ă cum te-a ă ă ţ ă ş pe Dumnezeu în chip
mai real.
În ă ţ ş lui Dumnezeu pentru ceea ce ai ă ţ despre
El în cuvîntul ă
23
Ghid de ţ
ţ 2: CUM Ţ FI SIGUR Ă Ş MÎNTUIT
Versetul cheie: Ş ă este aceasta:
ă Dumnezeu ne-a dat ţ ş ă
ş ă ţ ă este în Fiul ă
Cine are pe Fiul are ţ
cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are ţ
1 Ioan 5:11, 12
Deschide Biblia la aceste versete. ă ă ş ă ş în
inima ta ş ă ţ gîndurile spre Domnul. ş versetele de mai
multe ori , ă cînd ai început ă le ţ
Ce fapte privitoare la ţ ş ă ţ ă în aceste versete?
Ce ă ş
Ai tu ţ ă ş ă
Potrivit acestor verset, cum ţ fi tu sigur ă ai ţ ş ă
În rugacmne, ţ ş lui Dumnezeu pentru ţ ş ă Mul -
ţ ş pentru tot ceea ce ai ă ţ despre ţ ş ă în aceste versete.
24
Ghid de ţ
ţ 3: ALEGEREA CEA MAI Ă
Versetul cheie: "Dar ă vreunui a dintre voi îi ş ţ
s-o ă de la Dumnezeu,
care ă tuturor cu ă ă
ş ă ă mustrare,
ş ea îi va fi ă
Iacov 1:5
Deschide Biblia la acest verset. ă ş acest verset de mai
multe ori , concentrîndu-te asupra mesajului pe care ţ transmite. ă ţ timp
ă meditezi ş ă te rogi.
Potrivit acestui verset, cum se ă ă ţ _________ _
Acum ş Iacov 1:6: Cum trebuie ă cerem ţ _ _____ _
Cum este persoana care ă ă ă ţ potrivit versetului 6? _ _ _
Deschide la Iacov 3. Versetele 14, 15 ş 16 ne spun ă ă o ţ
care nu vine de la Dumnezeu. Cum vom ţ în cazul în care avem o ţ
lepciune ce nu vine de la Dumnezeu?
ş versetul 17. Versetul acesta ne descrie ţ care vine de la
Dumnezeu. În cuvinte proprii, descri e ţ ă
Ai tu acest fel de ţ ________ _
În ă ţ ş lui Dumnezeu ă ţ ă ţ
ţ ş ă ţ pe care ţ ă e ă
ş din nou la Iacov 3:17 ş ţ ş Domnului pentru fiecare as-
pect al ţ pe care o ă El.
25
PAGINA CU Ă
Ţ
Cursu14
Cartea 1
ţ 1·3
1. La ş ă ţ ţ la pagina cu ă ă ţ la
toate ă ţ respective înainte de a trece la ţ ă
2. ă ce ţ studiat toate ţ ş ţ completat ambele seturi de ă
ş ţ cu ă aceste pagini de la mijlocul ş Ă Ă Ă LE SEPARA Ţ
unele de altele. (Doar ţ de cele ă capse aceste patru pagini,
cuprinzînd ţ formularul tip "carte ş ă ş seturile de
ă ca o ă ă ă în ă ţ rubricile
respective cu numele ş adresa dv., în ţ din stînga sus al formularului de
mai jos. ţ ă ă ţ pe acest formular numele ş adresa instructorului
dv.la rubrica "destinatar". Apoi ţ aceste pagini de-a lungul liniei,
ş ţ timbrele ă ş ţ pe adresa instructorului.
Nu ţ ă ă ţ numele ş adresa.
Nu ţ decît aceste patru pagini de la mijloc. ă ţ restul ş
Ţ DE-A LUNGUL ACESTEI LINII
PENTRU INSTRUCTOR: Treceti adreu dv. in dreptul cutiei poftale.
De la: _ _ ______ ____ ___ _
Adresa: _ ______________ _
4·1
DESTINATAR:
ţ
aici
t imbrul
Ă
Cursul 4, Cartea 1, ţ 1
1. Unfapteste ________________________________________________
Numi ţ un fapt spiri tual ________________________________________ __
2. ţ cu ă sau "fals" ă ţ
_________ ţ mea este cea care face ca faptele lui Dumnezeu ă fie
ă
_________ ţ mea în faptele lui Dumnezeu le face ă ă reale
în propria mea ţ ă
3. ţ ş prin __________________________________________ _
4. ţ diagrama cu
cuvintele corecte:
ţ ţ principiul:
fapte, ţ ă sentimente
(vezipg.9)
5. ă ă ţ lui Dumnezeu - Aceasta este _ _____________ mea
Eu cred în el - Aceasta este ________________ mea.
Dumnezeu o ş iar eu ă bucur;
acesta este _____________________ - meu.
Numele _____________________________________ Vîrsta ___ _
Adresa ____________________________________________________ _
Nu ş ţ aceste pagini decît ă ce ţ tenninat ţ
Ă
Cursul 4, Cartea 1, ţ 2
1. ş este persoana care
Biblia spune: ă nu are cineva Duhul lui Cristos, ________ _
________________________________________________ Romani8:9
ă ţ _____________________ _ __ _
3. A crede în Domnul Isus Cristos ă a ___ _ _______ _
4. A deveni copil al lui Dumnezeu _ _ _ _____________ ___
Acel "Cineva" este _ ________ ______________ _
5. ţ cinci dovezi ale mîntuirii :
1. _____________________________________________ . ____ __
2. ____________________________________________________ __
3. __________________________________________________ __
4. __________________________________________________ __
5. ________________________________________________ __
ţ una din cele trei ţ de mai jos:
Sînt mîntuit ş ş asta.
Nu sînt mîntuit.
Nu sînt ă
ă nu ş mîntuit, ce te ă ă devii mîntuit?
Ă
Cursul 4, Cartea 1, ţ 3
1. Ce este ţ _ __________________ _
ţ provine din _________________ _
2. ţ ţ punctate .
....... __ ... __ Ş ... __ Ş
3. ţ un exemplu de ţ a lumii ş ce spune Cuvî ntul lui Dum-
nezeu despre ea:
Lumeaspune: ______________________ __
Dumnezeu spune: ______ _____ _ _ _______ ___
4. ţ 4 lucruri care ne pot face ţ ţ
1. ______ ___________ ____ _____ _
2. ____ ______________________ _
3. ________________ __________ _
4. _______________________________________________ _
De care din ele ai cea mai mare ţ ă în ţ ta? _______ __
5. A fi ţ nu ă doar ____________ ceea ce vrea
Dumnezeu ă facem. Ci mai ă ş ____ ________ _
Care sînt lucrurile ă ţ din ţ aceasta care te vor ajuta cel mai mul t
în ţ ta de ţ ă
Cursul 4
Cartea 1
L e c ţ i i l e 1·3
PENTRU INSTRUcroR: T r e c e ţ i adresa dVL In dreptul cutiei poftaIe de pe lICIl8IItA pagIn6 ş i din nou pe JI8IIna cu intrebAri.
Ro-TMC 4-BK 1-L 1-3 (9191)
aplicali
aici
timbrul