Pembelajaran Koperatif

PEMBELAJARAN KOPERATIF

PROFESOR MADYA RASHIDI AZIZAN FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

KONSEP PEMBELAJARAN KOPERATIF

1

Pembelajaran Koperatif KERJASAMA YANG ERAT ANTARA AHLI KUMPULAN TANPA MENGAKIBATKAN TANGGUNGJAWAB INDIVIDU DALAM MENCAPAI MATLAMAT KUMPULAN

PEMBELAJARAN KOPERATIF DIDAPATI:
• • • • BERKESAN UNTUK KUMPULAN KECIL 2-6 PELAJAR. BERUPAYA MENARIK MINAT PELAJAR UNTUK BELAJAR. DAPAT MENINGKATKAN PENCAPAIAN PELAJAR. DAPAT MELATIH KEMAHIRAN SOSIAL DAN KOMUNIKASI.

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN KOPERATIF 1. TEORI PERSANDARAN SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN • Aktiviti berinteraksi. • Bersepakat tentang keputusan yang bakal dibuat. • Melatih kemahiran sosial dan komunikasi. • Menghargai individu lain. Ciri-ciri ini menggalakkan semangat berpasukan. 2. TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF • Kerjasama dalam menyelesaikan masalah kumpulan – konflik sosial. • Merangsang kebolehan individu membuat penilaian dan memperkembangkan tahap kognitif mereka. • Piaget: Kebolehan individu berbeza dalam penyelesaian masalah. 3. TEORI BEHAVIOURISME (TINGKAH LAKU) • Kesan pengukuhan kumpulan dan ganjaran kepada pembelajaran. • Ganjaran – penting kepada perlakuan yang positif bagi meningkatkan motivasi dalam diri pelajar. LIMA PRASYARAT SEMASA MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN KOPERATIF
2

Pembelajaran Koperatif

1. PERSANDARAN POSITIF • Kumpulan kecil yang heterogenus (4-5 pelajar). • Menyelesaikan masalah/tugasan kumpulan. (a) PERSANDARAN MATLAMAT • Matlamat yang sama, iaitu kejayaan kumpulan dan seterusnya untuk menjadi kumpulan terunggul. (b) PERSANDARAN TUGAS • Peranan individu. • Memastikan rakan-rakan lain juga belajar, dengan matlamat akhir misalnya dapat menjawab soalan ujian. (c) PERTSANDARAN SUMBER • Perkongsian bahan: • 1 kertas edaran untuk setiap kumpulan, • Sebahagian maklumat kepada setiap ahli. (d) PERSANDARAN PERANAN • Setiap individu memegang peranan tertentu. 2. INTERAKSI SEMUKA • Pelajar duduk berhadapan satu sama lain: • Bentuk U. • Bentuk bulatan. 3. TANGGUNGJAWAB INDIVIDU • Tugasan kumpulan. • Kuiz. 4. KEMAHIRAN BERINTERAKSI DALAM KUMPULAN • Kemahiran sosial 5. PENILAIAN PROSES KERJA KUMPULAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF

3

Pembelajaran Koperatif

¼ (20 minit)
Aktiviti pembelajaran 80 Minit • Menyelaraskan hasil • Kuiz • Peneguhan Terdapat 5 kaedah Pembelajaran Koperatif: 1. 2. 3. 4. 5. STAD (Student Team Achievement Division) JIG-SAW 2 TGT (Team Games Tournament) Kumpulan – Pasangan – Individu (Team - Pair - Solo) Giliran Berbicara STAD 1. GURU MENGAJAR • 20 minit • Kuliah, soal-jawab, Bahan bantu mengajar (BBM) 2. PELAJAR BELAJAR SECARA STAD • Membentuk kumpulan. • Soalan/Masalah yang sama/berbeza kepada setiap ahli. • Perbincangan kumpulan – 15 minit. 3. KUIZ INDIVIDU • 5 – 10 minit. 4. PENEGUHAN

4

Pembelajaran Koperatif

JIG – SAW 2 Soalan/ Masalah Pecahkah kepada bahagian-bahagian Kecil KUMPULAN ASAL 1 A 2 4 3 B 2 4 1 3 C 2 4 1 3

KUMPULAN PAKAR A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A4 B4 C4

KUMPULAN ASAL (MENGAJAR)

KUIZ

PENEGUHAN CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KOPERATIF

5

Pembelajaran Koperatif

♦ PERGANTUNGAN POSITIF Seseorang tidak akan berjaya tanpa orang-orang lain ♦ WUJUD CABARAN BARU ♦ PEMILIHAN BAHAN DAN AKTIVITI ♦ PENJELASAN YANG BERKESAN/JELAS ♦ RUMUSAN RASIONAL PEMBELAJARAN KOPERATIF      SEKOLAH MENGGALAKKAN KEGAGALAN. NILAI SOSIAL. PERKEMBANGAN DIRI. MENGGALAKKAN KEMAJUAN DALAM BILIK DARJAH. KURANG BERGANTUNG KEPADA GURU.

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF ♦ PERANCANGAN ♦ PELAKSANAAN ♦ PENGAWASAN/PEMANTAUAN KENAL PASTI KESUKARAN 1. Mengelak keadaan seorang/dua pelajar sahaja yang melakukan semua tugas. 2. Mengapa pelajar-pelajar perlu saling membantu dalam pembelajaran. 3. Mengapa mereka perlu mengambil tahu apa yang dilakukan oleh rakan-rakan sekelas. 4. Bagaimana mengelakkan pelajar-pelajar yang lebih berjaya memperkecilkan sumbangan pelajar-pelajar lain.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful