1.

Υπολογίζω την περίμετρο και το εμβαδόν των παρακάτω σχημάτων:
α.

β.

……. εκ.

……… εκ.

………. εκ.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
Απάντηση:
α. …………………………………………………………….

……………………………………………………………………
β. …………………………………………………………………

2. Σχεδιάζω ένα τετράγωνο: α. με περίμετρο 10 εκ. β. με εμβαδόν 4 τ. εκ.
β.

α.

3. Σχεδιάζω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο: α. με περίμετρο 10 εκ.
εμβαδόν 8 τ.εκ.
α.

β.

β. με

4. Υπολογίζω πόσα πλακάκια χρειάζονται ακόμη για να καλυφθεί η υπόλοιπη
επιφάνεια.

ΛΥΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:…………………………………………………………………………………

5. Υπολογίζω την περίμετρο και το εμβαδόν των παρακάτω σχημάτων.

8 εκ.

6 εκ.
2 εκ.
5 εκ.
1εκ.

9 εκ.
3 εκ.
8 εκ.

4 εκ.
1 εκ.
1 εκ.
4 εκ.

4 εκ.