MOTTO “NU E DESTUL SĂ ŞTII, TREBUIE SĂ ŞI APLICI; NU E DESTUL SĂ VREI, TREBUIE SĂ ŞI FACI” J.W.

Goethe VIZIUNEA ŞCOLII Şcoala Generală Iscroni este o şcoală în slujba comunităţii, avand capacitatea de a funcţiona ca o structură eficienta şi echilibrată pentru toate categoriile de copii şi de a progresa tuturor elevilor săi, îndemnandu-i ca “MAINE SĂ FIE MAI BUNI CA AZI”! MISIUNEA ŞCOLII Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţare şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. OPŢIUNI STRATEGICE 2007-2010   Asigurarea unui program corespunzător de educaţie şi formare pentru elevi. Stimularea creativităţii tuturor factorilor implicaţi în elaborarea proiectului curricular şi extracurricular Dezvoltarea bazei materiale care să permită o participare activă şi coerentă a elevilor în procesul de instruire. Cunoaşterea şi respectarea de către elevi a Regulamentului de Ordine Interioară al şcolii. Pregătirea elevilor în vederea participării lor la concursuri, competiţii şi olimpiade. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii: părinţi, oameni de afaceri, patronat, instituţii de stat, privind creşterea ofertei educaţionale a unităţii şcolare. Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare ;i a condiţiilor pentru obţinerea fondurilor extrabugetare. Formarea continuă generală a personalului din unitate. Personalul didactic al şcolii: Didina Botgros-Director 1. Prisecaru Zoiţa- Înv.(gr. II) 2. Costina Mariana- Înv.(gr I) 3. Nemeş Ildiko- Înv.(def.) 4. Martin Dorina-Înst.(gr I) 5.Ciora Angela-Prof. Romană (def.)

6. Negru GretaProf. Tehnologie (def.)

  

7. Sandu DumitruProf. Matematică (def)

.

8. Buicar DoruProf. Istorie(def.)

9. Mazilu Maria-Prof. Biologie (gr. I) 10.Moşic Doina-Prof. Franceză (gr I) 11.Medrea Carmen-Prof. Engleză(def.) 12.Demeter Ştefan-Fizică(gr. I) 13. Mariţa Mihaela-Chimie(gr I) 14.Trifa Teodor-Prof. Ed. Fizică 15. Călugăr Ştefan-Prof. Religie

Copiii pot să se documenteze şi să înveţe chiar şi în timpul pauzelor…

LOCUL UNDE ÎNVĂŢĂM…

Anul şcolar 2006-2007 l-am început într-o şcoala „Noua”. Clădirea şcolii a fost renovată, clasele au fost dotate cu mobilier nou, oferind un climat si o atmosferă propice desfăşurării orelor de curs.

Până şi natura este alături de noi…