Tanaviosoft 2004

!

Tanaviosoft-2004

Capitolul ASAMBLAREA ANGRENAJELOR

LECŢIA 29
!" 29.1.Noţiuni generale despre angrenaje. !" 29.2.Clasificarea roţilor dinţate şi a angrenajelor. !" 29.3.Roţi cilindrice cu dinţi drepţi. !" 29.4.Numărul minim de dinţi.Aplicaţii.

! 29.1 Noţiuni generale despre angrenaje.
Angrenaj cu roţi dinţate cilindrice

!
Tanaviosoft-2004

n cazul transmisiei cu curea ,raportul de transmisie nu este constant datorită alunecării elestice.Acest tip de transmisie nu se poate utiliza la mecanisme de precizie.Datorită profilului special,transmisia cu roţi dinţate,asigură un raport de transmisie constant. Un angrenaj este constituit din: "# roată dinţată conducătoare; "# roată dinţată condusă; "# arbore conducător; "# arbore condus.

Î

D

antura reprezintă o suprafaţă profilată,constituită dintr-o succesiune de goluri şi dinţi dispusă pe suprafaţa periferică a unei roţi de transmisie.În angrenare,dinţii unei roţi pătrund în golurile dintre dinţii celeilalte roţi.

Raportul de transmisie se determină cu relaţia:

Domeniul de utilizare. Caracteristici: "# garantează siguranţa în exploatare la turaţii mari; "# funcţionare se manifestă zgomot proporţional cu turaţia; în "# raportul de transmisie este constant; "# utilizează la mecanisme de precizie; se "# execută într-o gamă dimensională largă; se "# poate transmite o gamă largă de puteri şi de turaţii. Materiale utilizate. Roţile dinţate se confecţionează din următoarele materiale: "# oţeluri; "# fonte aliate; "# alame; "# bronzuri; "# materiale plastice.

!
Tanaviosoft-2004

! 29.2.Clasificarea roţilor dinţate şi a angrenajelor.

!
Tanaviosoft-2004

Tipuri reprezentative
1. După poziţia axelor de rotaţie: "# axe paralele; cu "# axe intersectate în plan; cu "# axe intersectate în spaţiu. cu 2. După poziţia suprafeţei de înfăşurare: "# dantură exterioară; cu "# dantură interioară. cu 3. După forma suprafeţei de înfăşurare: "# cilindrică; "# conică; "# melcată. 4. După forma dinţilor: "# dinţi drepţi; cu "# dinţi curbi; cu "# dinţi în V. cu 5. După forma în secţiune a dintelui: "# evolventă; "# cicloidă; "# decerc. arc

!
Tanaviosoft-2004

Angrenaj cu roţi dinţate cilindrice

Angrenaj cu roţi dinţate cilindrice

!
Tanaviosoft-2004

Angrenaj cu axe neparalele

Cremaliera

!
Tanaviosoft-2004

Diferenţialul

Diferenţialul

!
Tanaviosoft-2004

Cutia de viteze

! 29.3.Roţi dinţate cilindrice cu dinţi drepţi.
antura cu profil evolventic.Evolventa este curba descrisă de un punct M ce aparţine unei drepte care se rostogoleşte fără alunecare peste un cerc ,numit cerc de bază.Suprafaţa evolventică este generată de o dreaptă ce aparţine unui plan care se rostogoleşte peste un cilindru.

D

!
Tanaviosoft-2004

P

e bza construcţiilor grafice de mai sus,se pot desprinde următoarele relaţii analitice de calcul: "# profilurile a două roţi dinţate conjugate admit normala comună NN; "# dinţi în angrenare determină traiectoria de angrenare; doi "# traiectoria descrisă de punctul comun de contact C se numeşte linie de angrenare (t1t2 ); "# punctul P se numeşte polul angrenării; "# unghiul determinat de direcţiile TT şi NN determină unghiul de angrenare α; "# condiţia de angrenare a două roţi dinţate este să prezinte acelaşi pas p;

Toate aceste condiţii sunt îndeplinite de de două curbe:evolventa şi cicloida. Dantura cu profil evolventic 1. 2. 3. 4. caracteristicile evolventei depind numai de cercul de bază; roţile dinţate angrenează dacă au aceiaşi parametri α şi m (modulul ); angrenarea rămâne corectă chiar la variaţii mici ale distanţei între axe A; profilul evolventic poate fi realizat şi cu scule aşchietoare cu profil neevolventic.

!
Tanaviosoft-2004

Elemente geometrice

Elementele geometrice "# e-diametrul cercului exterior; D "# i-diametrul cercului interior; D "# b-diametrul cercului da bază; D "# r-diametrul cercului de rulare(rostogolire); D "# p-pasul(pasul circular); "# m-modulul(pasul diametral); "# h-înălţimea dintelui; "# înălţimea capului dintelui; a"# înălţimea piciorului dintelui; b"# -grosimea dintelui; sd "# -grosimea golului dintre dinţi; sg "# B-lăţimea danturii.

!
Tanaviosoft-2004

Relaţii de calcul $# raportul de transmisie:

$# înălţimea dintelui: h=a+b $# modulul:

a=m b=1,25m c=0,25m h=2,25m $# diametrul cercului exterior: De=m(z+2) $# diametrul cercului interior: Di=m(z-2,5) $# diametrul cercului de bază: Db=m(z-2) $# diametrul cercului de rulare: Dr=mz

!
Tanaviosoft-2004

$# distanţa între axe:

! 29.4.Numărul minim de dinţi.Aplicaţii.
Numărul minim de dinţi pentru a evita fenomenul de interferenţă a profilurilor: zmin>17

Pentru detalii suplmentare se pot accesa :

TEST10 Transmisii cu roţi dinţate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful