Bozija milost prema zenama Bog nam u Kur anu ka e da je ljudskim bicima dao slavu U mnogim kur anskim

ajetima, Bog titi

(Kur an, 23;71). On daje prosperit

ene i brani njihova prava, otklanja pogre ne ideje

O LJUDI, MI VAS OD JEDNOG COVJEKA I JEDNE ENE STVARAMO I NA NARODE I PLEMENA VAS DIJELIMO

O SINOVI ADEMOVI, DALI SMO VAM ODJECU KOJA CE POKRIVATI STIDNA MJESTA VA A, A I RASKO NA OD Na drugim mjestima u Kur anu, Bog ka e A ZA DOBRO KOJE UCINITE ALLAH ZNA. I ONIM, TO VAM

On nam ka e da najbolji kvalitet koje ljudsko bice mo e posjedovati jeste pobo nost. Dakle, U Kur anu, Bog ka e:

ONIMA KOJI MILOSTINJU BUDU UDJELJIVALI I ONIMA KOJE JE BUDU UDJELJIVA

Ovaj ajet podsjeca i ene i mu karce da ce dobiti istinsku nagradu najvi e casti ako budu I NE PO ELITE ONO CIME JE ALLAH NEKE OD VAS ODLIKOVAO. MU KARCIMA PRIPADA NAGRADA ZA ONO U Kur anu, Bog nam je rekao

T

ta se treba uciniti da bi se za titile i cuvale ene u dru tvu

U Kur anu, Bog je covjecanstvu pokazao istinski put i ukazao na pogre ne postupke nevjerova

U Kur anu, Bog obja njava osnovne osobine koje svaki vjernik mora posjedovati, bilo mu ko i

A VJERNICI I VJERNICE SU PRIJATELJI JEDNI DRUGIMA: TRA E DA SE CINE DOBRA DJELA, A OD NEVAL

ene i mu karci ce odgovarati za obo avanje, ivot u skladu sa moralnim ucenjem Kur ana, po

Svaka ena ili mu karac koji se pona a u skladu sa inteligencijom koju dobije iz vjere mo e U Kur anu, Bog ka e da Ga vjernici mole da budu primjeri dobre licnosti onima oko sebe: [A ROBOVI MILOSTIVOG SU] I ONI KOJI GOVORE: "GOSPODARU NA , PODARI NAM U

ENAMA NA IM I DJE

eni muslimanki koja daje sve od tebe u svemu i koja te i da bude dobar primjer svima svojo

Mo emo vidjeti da su prema moralnoj praksi islama mu karci i ene potpuno jednaki u dru tvu

Sa ovim ciljem na umu, oni se bore na takmicenju dobrote da postanu osoba najbli a Bogu i o ONI HITAJU DA CINE DOBRA DJELA, I RADI NJIH DRUGE PRETICU. (Kur an, 23:61)

MI CEMO UCINITI DA KNJIGU POSLIJE NASLIJEDE ONI NA I ROBOVI KOJE MI IZABEREMO; BICE ONIH KO U drugom ajetu, Bog nas podsjeca da se nikome bio mu karac ili ena

nece uciniti neprav

ONOME KO CINI DOBRO, BIO MU KARAC ILI ENA, A VJERNIK JE, MI CEMO DATI DA PRO IVI LIJEP

IV

Sve ove stvari su dokaz milosti koje Bog pokazuje prema Svojim vjernim robovima. U dru tvim ---------------------------------------------------------------------------------------Zene, serijat i ugnjetavanje zena

Kad sutimo pred nepravdom, nemuslimani se pocinju pitati da li je nama zaista stalo do nasi

Od 11. septembra mnogo paznje je poklonjeno pitanju muslimanke i ljudskih prava, a ta paznj

Muslimani reaguju na jedan od slijedeca dva nacina. Prvi je reakcija "liberalnih, reforme z

Na drugoj strani imamo organizatore vecinskih konzervativnih muslimana, vodje nasih gradjan U medjuvremenu, stvarne muslimanke su zrtve u rukama drustava i vlada koji im zele nauditi

Ko se za njih bori? Najcesce su to Ujedinjene nacije, organizacije za zastitu ljudskih prav

Mozda je to zbog toga sto svaki put kada bi bilo koja islamska organizacija ili bilo koji m

Cudno, ali kad god su islamske obaveze muslimanke ugrozene, mnoge organizacije su vise nego Ipak, suocavamo se samo sa

bucnom tisinom svaki put kada se spomenu teme tipa sakacenja z

Ovo ipak ne znaci da konzervativni muslimani uvijek sute na sve ovo ili se ogranice na osud

Kada prosjecnog, prakticirajuceg muslimana suradnici ili komsije konfrontiraju sa pitanjima

Prije otprilike godinu je mala grupa konzervativnih zena muslimanki, skoro sve sa zapada, d

Upravo sada, muslimanka u Nigeriji je osudjena na smrt od strane serijatskog suda za zlocin

Reakcije koje ovo udruzenje sad za sad izaziva su djelomicno ohrabrujuce, ali u isto vrijem

Sestre i braco, vrijeme je da se probudimo i suocimo sa stvarnoscu. Dok se cesto busamo u p

Poslanik Muhammed, mir i spas neka je na njega, je ismijavan i vrijedjan bas zbog snage i h

Ne cini vas radikalnim feministom to sto se protivite ubistvima u ime casti ili sto volonte

Kada su Talibani odlucili da zabrane obrazovanje djevojcicama iznad odredjenih godina staro

Moramo da zaustavimo zloupotrebljavanje Allahove vjere i vjere Njegovog poslanika Muhammeda -------------------------------------------------------------------------------------Cednost je u ljudskoj prirodi ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ U ljudskoj prirodi je uvrije ena potreba za intimno cu. Na pocetku ivota na zemlji osjecaj stida i nu nosti naveo je mu karca i enu da U Casnom Kur'anu, u 22. ajetu sure Al-A'raf, Allah d . . ka e: '' I na prevaru ih zavede.A kada oni ono drvo okusi e, stidna mjesta njihova im se ukaza e

instikti

Ovaj osjecaj postidenosti hazreti Adema i Have zbog sopstvene nagosti, pokazuje da je covje ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Islamski znalci i psiholozi vjeruju da je kroz cijelu ljudsku historiju ena poku avala da U nacelu, cednost i nevinost enini su atributi za ocuvanje i za titu vlastitog polo aja i Vilijam Dorant americki povjesnicar, u svojoj knjizi 'Historija civilizacija' ka e:

''Starije i udate ene znaju da eksperimentisanje i neobuzdano pona anje djevojaka dovodi s Muslimanski mislilac Abul Ali Modudi o tome pi e:

''Cednost je prirodan nagon.U ljudskom tijelu su organi koji su od Boga.Preko njih je ko a¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Hid ab, kao dodatna prevlaka, odnosno pristojan nacin odjevanja, ima uticaj na mir u dru tv

Gospoda Karin, njemacki sociolog, ka e da je istra ujuci o prednostima i nedostacima hid ab

''Ja hid ab vidim kao bezbjednost koja rezultira time da ena u dru tvu mo e, bez uzaludnog

Dakle, hid ab navodi i mu karce i ene da pokazuju svoje radne sposobnosti i zaobilaze neob ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Prema statistickim podacima radenim u Americi, 91 %

ena ne osjeca stid i potrebu za pristo

------------------------------------------------------------------------------------------Hidzab, lijepa i vrijedna za tita Allah d . . u 30. i 31. ajetu sure Nur ka e: ''Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to

A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i n U ajetima sura Nur i Ahzab Allah d . . govori o vezi izmedu mu karca i

ene i istice nu nos

ena da bi se sacuvala vanjskih negativnih uticaja du na je pokriti svoje tijelo. Allah pre Ka efi, pisac knjige ''Zahiretu-l-muluk'' ka e: ''Najhitrija strijela koju ejtan posjeduje u covjeku je oko.''

Oci imaju va nu ulogu u odstupanju i grije enju ljudi, posebno mu karaca, dok ostali dijelo Prema naucnim i fiziolo kim istra ivanjima jedna od razlika izmedu mu karaca i Pogledi kod ljudi se mogu podijeliti u vi e vrsta. Neki pogledi kod ljudi su iskljucivo rezultat prijateljstva i ljubaznosti. ena je ta

Poslanik islama, Muhamed s.a.v.s. je s tim u vezi rekao: ''Gledanje u pravcu znanja, praved Medutim, strastveni pogledi, i pogledi radi zadovoljenja covjekovih tjelesnih prohtjeva su

Nije moguce da jedna osoba koja ne nastoji sacuvati svoj pogled uspije obuzdati svoju stras

Osobe koje ne spu taju svoje poglede uvijek su u nekoj zaokupljenosti i jako su nemirne jer

Psiholozi tvrde da je za neuspjeh u ljubavi i razne po asti dana njeg svijeta poput samoubi Baba Taher poznati iranski pjesnik u vezi sa tim ka e: ''Iz oka i srca dignut ce se krik,

jer sve

to oko vidi srce ga spominje,

nacinit cu no sa bode om od celika, zabit cu ga u oko da se srce oslobodi.''

Islam strogo nareduje ljudima da obore poglede svoje kako bi se sacuvali od grijeha i ne el Naprimjer, strastven pogled mu karca upucen drugoj Vil Dorant ka e: ''Moje mi ljenje je da su dana nji mu karci moralniji od ena jer jako vole stid i cednost

eni mo e dovesti do toga da je za eli k

Ovakav nacin privlacenja mu ke pa nje ponekad ima efekat, no ne traje vjecno. Gandi u svojo

''O ene, ako je va e uljep avanje samo radi skretanja mu ke pa nje i tra enja mu ke pohote Islam mu karcu i eni preporucuje da, i ako slucajno dode do jednog pogleda medu njima, da Allah d . . poziva ljude da spuste poglede svoje i da vode brigu o stidnim mjestima svojim Imam Sadik, neka je mir na njega ka e: ''Strastveni pogled je otrovna strijela ejtanova koja za sobom povlaci pokajanje, te kocu

Imam Sadik govoreci o nagradi koja ceka one koji spu taju svoje poglede ka e: ''Onaj ko pogleda enu i obori svoj pogled, Bog ce mu ubrzo dati da okusi slast imana.'' Moramo naglasiti da Kur'anski poziv na spu tanje pogleda kod mu karaca ili Francuskinja Simon Dobuar u svojoj knjizi ''Drugi spol'' pi e:

ena ne znaci da

''Bez sumnje, danas su mlade djevojke koje same odlaze van izlo ene raznim pogledima koji u Islam istice da su ena i mu karac dva najva nija faktora za uspjeh jednog dru tva i stoga

U jednom rivajetu stoji da su ena i mu karac du ni da cuvaju i da vode brigu o svojim stid

------------------------------------------------------------------------------------------Mi smo narod koji oslobadja zenu od robovanja muskarcu

Za mnoge, termin 'pokrivena muslimanka' predstavlja znacenje zene iz kuhinje, sa djecom, po

Ali, namece se pitanje - zasto se povecava broj onih zapadnih zena koje zele prijeci na isl

Islam ne tlaci niti ponizava zenu! Fakticki, on je oslobadja kao i sva ostala ljudska bica.

''Allah nas je poslao da izvedemo ljude iz robovanja ljudima da robuju Allahu, da ih izvede

Gledajuci u historiju grcke, perzijske, rimske i indijske civilizacije su tretirale zenu ka

U Engleskoj u sesnaestom stoljecu oko 9 miliona zena bile su zive spaljene. A sigurno se sj

Ali da li je zapadna zena sada slobodna? Ili se izgubila u dzungli medijskih iluzija, komot

Da li su na zapadu zene slobodne? Sudi im se prema njihovom izgledu ili onome sto nose u gl

Zapadna civilizacija je tako kruta prema svojim zenama. Iscupala im je dusu i osjecaj nakon U sedmom stoljecu kada su zene bile ponizene u svakom dijelu svijeta, spaljivane kao zrtve

Ko god ucinio dobro, bio on muskarac ili zena, uci ce u Dzennet i ni trun nepravde im se ne Prvi vjernik u islamu bila je upravo zena, Hatidza, radijallahu anha.

Prvi sehid u islamu bila je takodje zena, Sumejja, radijallahu anha. Kako je koplje bilo pr

Nusejba bint Ka'ab je odbranila Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Uhudu. On

Asija, zena Faraona, odhranila je Musaa a.s. zrtvujuci svoje zdravlje i polozaj u ime Allah

U godini 1640 - oj, 80% zena u Londonu su bile nepismene a 100% zena istocno anglikanskog p

Nafisa radijallahu anha je imala tako jako znanje u hadisu i bila je veliki prenosioc hadis

Sejha Suhada Allah joj se smilovao bila je predavac na Bagdad Univerzitetu u to vrijeme naj Sejha Nazhun radijallahu anha bila je poznata u dvanaestom stoljecu po svome znanju.

Zejneb el Gazali je ta koja je svojom licnoscu i borbi za islam okrunila ovo stoljece islam U islamu zene ne trebaju da imitiraju muskarce da bi bile ekvivalentne sa njima.

One su apsolutno ekvivalente sa njima sa aspekta Allahova Pogleda. Imaju pravo na studiranj

Niko ih ne smije eksploatisati niti se poigravati sa njihovom cascu niti pak uticati na nje Zbog toga!

Mi smo narod koji izvodi zene iz crnila u svjetlo. Mi smo narod koji izvodi zene iz robovan

------------------------------------------------------------------------------------------Tadzikistan zabranio mahramu u skolama

DUSHANBE, Oktobar 20, 2005 Tadzikistan, jedna od bivsih republika SSSR, odlucio je zabrani "Mahrama predstavlja religijsku ideologiju i time je u suprotnosti sa zakonom o obrazovanju Ministar je tvrdio da hidzab sluzi propagiranju jedne ideologije . Islam vidi hidzab kao obavezni kodeks oblacenja, a ne religijski symbol. Muslimani sunije cine 98 posto populacije u Tadzikistanu (ukupna populacija je 6.6 miliona) Sirenje Rakhmonov je primjetio da sve vise muslimanki praktikuje hidzab. "Islamske mahrame, cije nosenje je sve do skoro bilo vrlo rijetko, sad je postalo veoma ras "Za one koje zele da nose mahrame, postoje medrese i skole Kur ana , dodao je. Upozorio je da studenticama koje se ne budu pridrzavale novog pravila predstoji izbacenje i Pitanje hidzaba je postalo aktuelno pitanje u mnogim drzavama, narocito Zapadu, posebno otk Kratko nakon toga, druge evropske zemlje, na celu sa Njemackom, pocele su slijediti primjer Ova zabrana u Francuskoj, za koju borci za ljudska prava smatraju da predstavlja diskrimina

------------------------------------------------------------------------------------------Evropski sud za ljudska prava podrzao zabranu hidzaba u Turskoj

Evropski sud za ljudska prava (u Strasbourgu) je jucer presudio protiv studentice kojoj je Lejla Shahin, 31-godisnja studentica medicine, tvrdi da je odluka o zabrani nosenja mahrame Medjutim, sudsko vijece sastavljeno od 7 sudija izjavilo je da nije bilo krsenja prava po Sud je presudio da su pravila Univerziteta o zabrani mahrame na casovima medicine neophodn Sud je rekao da kada se raspravlja o pitanju islamske mahrame u turskom kontekstu, treba im Sud je, takodjer, nasao da su pravila Univerziteta u Istanbulu koji namecu ogranicenja po p Kao clan Vijeca Evrope (koji se sastoji od 45 drzava), Turska je obavezna pridrzavati se Ko (Op. prev. Evropski sud ne predstavlja visu instancu u odnosu na domace sudove pa se od n Organizacije za ljudska prava su kritikovali stroga ogranicenja Turske prema islamskim mahr --------------------------------------------------------------------------------------"POKRIVANJE ENE" U JUDAIZMU, KR CANSTVU I ISLAMU

" POKRIVANJE ENE " Spahic Omer " POKRIVANJE ENE " U JUDAIZMU, KR CANSTVU I ISLAMU UVOD Nema spora oko cinjenice da je pokrivanje Prije nego POKRIVANJE

ene u Islamu predmet koji je bio i po svim nagov

to i ta proglasimo u ovom kontekstu afirmiracemo da je pokrivanje ene jedan od ENE U JUDAIZMU

Pokrivanje ene nije invencija Islama. Judaizam na primjer insistira od svojih

enskih slje

Tvrdi dr. Menachem M. Brayer, profesor "Biblijske knji evnosti" na Jeshiva univerzitetu, da

Pri udaji, religiozna Jevrejka je morala skratiti svoju kosu i zatim se pokriti. Rabinski z Naredba pokrivanja ene u judaizmu je krajnje striktna. Postoje mi ljenja da se

ena mora p

POKRIVANJE ENE U KR CANSTVU

to se tice kr canstva, vrlo dobro je poznato da su se katolicke kaluderice pokrivale stoti U Novom zavjetu je Pavle (62) u par svojih epistola napravio nekoliko interesantnih izjava

U svojoj prvoj poslanici Timoteju Pavle je napisao: "Hocu dakle da molitve cine ljudi na sv Dakle,

ena se mora pokriti kako bih izrazila svoju pokornost i poslu nost autoritetu mu a,

Pri izvodenju Adama (Adema a.s.) i Eve (Have) iz edena (D enneta) na zemlju, nakon

to tamo

Augustin (430) je o ovome rekao: " ena zajedno sa svojim mu em zasigurno zastupa oblicje i

I Tertulian je o ovakvoj eninoj sudbini bio dovoljno glasan i jasan: "Zar vi ene ne znate I Toma Akvinski u osmom vijeku se po pitanju

enine pozicije sla e sa svojim brojnim pretho

POKRIVANJE

ENE U ISLAMU

I u Islamu se od

ene izricito tra i da se pokrije. O tome veli Allah d . .: "O Vjerovjesni

"A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i

Sla u se bez iznimke svi komentatori Kur ana da se pod "spu tanjem haljina niza se" u prvom Muhammed a.s. je osobno pojasnio poruku ovih ajeta rijecima: "Kada

ena dostigne stepen pun

Prenosi se da je Esma cerka Ebu Bekra jednom u la kod poslanika da obide svoju sestru, posl Pokrivanje

ene u Islamu samo je jedna od numernih Bo ijih impozantnih normi za covjeka, Bo ena demonstrira svoju spremnost na op tu i iskrenu

Implementirajuci zapovijed pokrivanja,

Pokrivena ena mo e lahko biti, zahvaljujuci svom nacinu odijevanja, konstantno prisjecana Nepokrivena Iako su

ena svjesno obitavajuci u grijehu radi nepokrivanja biva neprestano izlo ena m

enine djelatnosti otkrivanja - dodu e cesto pretjeranog - zatim uljep avanja i dot

"Kada jedna od vas htjedne doci u d amiju neka se ne parfemi e." (Muslim)

"Ko strastveno baci pogled na ljepote njemu nedozvoljene ene na sudnjem danu ce mu biti iz "Pogled je otrovna ejtanova strela." (Et-Taberani i El-Hakim)

Muhammed a.s. je jedne prilike rekao Aliji: "O Alija, ne dozvoli da se pogledi smjenjuju! T

Poslanikovi hadisi u stvari samo potvrduju poruke slijedecih kur anskih ajeta po ovom pitan

" neka spuste haljine svoje niza se. Tako ce se najlak e prepoznati pa nece napastvovane b

Postoji opasnost da se nepokrivena ena vremenom obikne na koegzistenciju sa elementima lic Pokrivena ena ce najvjerovatnije insistirati od svoje Pokrivanje ene u Islamu jo " enske djece da se pokriju, a

to je

predstavlja respekt njene fizicke kompozicije, zatim njenu skr " (El-Ahzab 59) to kontradiktira

Tako ce se najlak e prepoznati pa nece napastvovane biti

Otkrivanje ene je u nedisputnoj suprotnosti sa Bo ijim naredbama, a sve elimo jo U Kanadi: * ena je seksualno napadnuta svakih est minuta. na kraju da prezentujemo nekoliko gorkih istina ne ba

te ko pronadenih u svakod

* Jedna od svake tri ene ce biti najmanje jednom u svom * Jedna od svake cetiri

ivotu seksualno napadnuta.

ene je ispoljena opasnosti i riziku da bude silovana.

* Jedna od svakih osam ena ce biti seksualno napadnuta za vrijeme studiranja. * 60% studenata je proklamisalo da su spremni da siluju, poku aju silovati ili nanesu bilo U Americi:

*

ena je pretucena, bilo to u kuci ili izvan nje, svakih 15 sekundi.

* Svaki mjesec 50 000 ena zatra i za titu od nadle nih organa. * Samo 7% ena nikada nisu iskusile nikakvu vrstu saksualnih napada i uvreda. * Ako se ene,

rtve domaceg nasilja samo u 1993. godini, uzmu za ruke red bi se protegao o

U Engleskoj i Velsu samo u 1987. godini silovano je 22 239 U Japanu, od svakih

ena, dok je zabilje eno 120 060

est ena zapo ljenih u dr avnim agencijama najmanje ce od jedne njen g

Interesantno je zapaziti da pocinioci ovih aktova priznaju da ih najce ce na to nagone slij 1. Stalna prisutnost

ene na svakom mjestu sa svojim provokativno zavodljivim i uzbudujucim ehve to nerijetko vodi ka gubljenju samokontrole.

2. Konstantno budenje strasti i

3. Pornografski filmovi, casopisi, revije i tome slicno.(16) Bilje ke:

(1) Sveto pismo Starog i Novog zavjeta. Stari zavjet preveo Gj. Danicic; Novi zavjet preveo

(2) Dr. Menachem M. Brayer: The Jewish Woman in Rabbinic Literature: A Psychological Perspe (3) Susan W. Schneider: Jewish and Female, New York, Simon and Schuster, 1984: str. 237. (4) Rabbi Nachum Sauer: Crowning Glory, Bat Kol Publishing, Jerusalem, Israel, bez godine

(5) Clara M. Henning: Cannon Law and the Battle of the Sexes, New York, Simon and Schuster,

(6) Dr Zeenath Kauser: Women in Feminism and Politics, International Islamic University Mal (7) Katharina von Kellenbach: Anti-Judaism in Feminist Religious Writings, Scholars Press,

(8) Amaury de Riencourt: Women and Power in History, Sterling Publishers Private Limited, 1 (9) Prevod Kur ana, preveo Besim Korkut, II izdanje, Zagreb, 1993.

(10) Ibn Kesir: Muhtesar tefsir Ibn Kesir, Dar el-Kur an el-kerim, Bejrut, sedmo izdanje, 1 (11) Isto, vol. 2 str. 600. (12) Isto, vol. 3 str. 93. (13) Nekoliko autora: Women Resisting Violence, Orbis Books, New York, 1996: str. 40. (14) Sylvia Walby: Theorizing Patriarchy, Basil Blackwell, 1990: str. 136-137. (15) New Straits Times (Malezijske dnevne novine na engleskom jeziku), 13.3.1998. (16) John Archer: Male Violence, Routledge, London, 1994: str. 1

------------------------------------------------------------------------------------------Koje su vrijednosti hidzaba?

1. Hid ab je iman - istinsko vjerovanje; u svakom ajetu koji govori o hid abu i u kojima se

2. Hid ab je ta'at - pokornost Allahu i Njegovu Poslaniku s.a.v.s. Rezultat i nagrada pokor 3. Hid ab je cistoca; jer Uzvi eni Allah ka e: ¨A ako od njih ne to tra ite, tra ite to od Islam je upravo do ao da ocisti ljudska srca od svakojakih bolesti te da ocisti dru tvo od 4. Hid ab je pocast i prekrivac za enu, jer je ona, kao

to smo prethodno spomenuli, avret

5. Hid ab se u potpunosti uklapa sa urodenom osobinom stida kod

enskih osoba, osobinom koj

------------------------------------------------------------------------------------------Treba da znas... Sestro Muslimanko: 1. Hid ab-mahrama, nije stvar tvog slobodnog izbora, da ga obuce

ili skine kadgod to za e

¨A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i Stoga ti nije dozvoljeno da se suprotstavi i oglu i 2. Hid ab za tebe, ustvari, predstavlja oazu u ciji ce

na ovu jasnu Bo ansku naredbu ukoliko

se hlad sklonuti, a nikako ne preds

3. Hid ab ne predstavlja mehanicko i formalno pokrivanje glave niti prekrivanje tijela, neg

Stoga je, sestro muslimanko, tvoje prihvacanje i pridr avanje hid aba, za tita tebi, a i dr

------------------------------------------------------------------------------------------10 NAJCESCIH OPRAVDANJA MUSLIMANKI KOJE NE NOSE HIDZAB (MAHRAMU) Uhvati voz pokajanja, sestro moja, prije nego prodje tvoju stanicu. Razmisli, sestro moja,

Zahvala pripada Allahu. Neka je salavat i selam na naseg casnog poslanika koji nam je pokaz

To je razlog sto je Zastitnik, Onaj koji je iznad svake nesavrsenosti, propisao hidzab zena Koji su, onda, razlozi koji su doveli do ovakve devijacije? Postavili smo to pitanje razlicitim grupama zena od kojih smo dobili deset najcescih opravd Prvo opravdanje: Jos uvijek nisam uvjerena da je hidzab potreban. Ovoj sestri postavljamo dva pitanja.

Prvo: Da li je ona iskreno uvjerena u ispravnost islama? Prirodan odgovor jeste: Naravno da

Drugo: Da li je hidzab dio islamskog zakona (seri ata) i da li je obaveza? Ako je ova sestra iskrena u svojoj namjeri i ako iskreno zeli znati istinu, onda bi njen od

Drugo opravdanje: Uvjerena sam u islamsku nosnju, ali moji mi roditelji zabranjuju da ga no

Onaj koji je dao odgovor na ovo opravdanje je najbolji od svih Allahovih stvorenja, Allahov

Status roditelja u islamu, narocito majke, veoma je vazan. Allah je pokornost roditeljima s

Pokornost roditeljima nije limitirana osim u jednom aspektu, a to je ako oni naredjuju nepo

Ukratko: Kako se mozes pokoravati roditeljima i ne pokoravati se Allahu koji je stvorio i t Trece opravdanje: Moja pozicija ne dozvoljava mi da se oblacim po islamskim propisima. Sestra koja ovo kaze je jedna od ova dva tipa: Ili je iskrena i postena, ili je lazov koji Pocet cemo sa odgovorom iskrenoj i postenoj sestri. Jesi li svjesna, draga moja sestro, da

Ako si ulozila truda i vremena da naucis ovosvjetske stvari, zar mozes zapostaviti ucenje o

Nemoj izlaziti bez ispravne odjece, jer time ces traziti Allahovo zadovoljstvo i sejtanov n

Sto se tice sestre koja nije iskrena, rekli bismo joj: Cast i pozicija je nesto sto je odre

Ukratko: Radi sve tako da trazis Allahovo zadovoljstvo i ulazak u Njegov Dzennet i pridaj m

Cetvrto opravdanje: Veoma je vruce u mojoj zemlji i ja to tesko podnosim. Kako bi mi tek bi

Allah nam daje jedan primjer: Reci: "Dzehennemska vatra je jos vruca!" - kad bi oni samo z Znaj, sestro moja, da te je sejtan uhvatio u jednu od svojih slabih zamki da bi te poveo iz

Ukratko: Put do Dzenneta je tezak i zahtijeva trud, a put do Dzehennema je pun zelja i cezn

Peto opravdanje: Ako sad pocnem nositi hidzab, bojim se da cu ga poslije skinuti, jer sam v

Ovoj sestri kazem: Kada bi svako primjenjivao tvoju logiku, napustili bi vjeru u potpunosti Allah voli kontinuiranu pokornost, cak i ako je mala ili samo preporucena. A sta je sa onim Medju drugim nacinima koji vode do jaceg imana su pridrzavanje islamskih naredaba, a jedan

Ukratko: Kada osjetis slatkocu imana, neces vise zapostaviti Allahove naredbe cim ih jednom

Sesto opravdanje: Ako pocnem nositi hidzab, niko me nece htjeti ozeniti, pa cu odloziti hid Bilo koji muskarac koji zeli da si nepokrivena i da se otkrivas u javnosti uprkos tome sto

Brak je blagodat od Allaha. Koliko pokrivenih zena je udato, a koliko je nepokrivenih jos n Ukratko: Nema blagoslova u braku koji je zasnovan na grijehu i neispravnosti. Sedmo opravdanje: Ne nosim hidzab zbog onog sto je Allah rekao:

I o blagodati Gospodara sv

Ova sestra se pridrzava Allahove Knjige i njegovih naredaba samo dok se oni poklapaju sa nj [Sura En-Nur 24:31] i Allahove rijeci: O Vjerovjesnice, reci zenama svojim, i kcerima svoj

Ovakvom izjavom, sestro moja, ti si za sebe napravila zakon od onoga sto je Allah strogo za Nedostatak zelje kod tebe da se pridrzavas naredbe. Najveca blagodat koju nam je Allah dao Ukratko: Zar ima veca blagodat za zenu od imana i hidzaba?

Osmo opravdanje: Znam da je hidzab obavezan, ali nosit cu ga kada me Allah uputi da to ucin Pitamo ovu sestru koje planove ili korake misli preduzeti dok ne prihvati Bozije uputstvo? Da li se ova sestra ozbiljno potrudila da trazi pravi put i ispravne nacine da ga slijedi, Ukratko: Ako je ova sestra zaista ozbiljna i iskrena, treba da potrazi sve nacine da dodje

Deveto opravdanje: Nije jos vrijeme za hidzab, jos uvijek sam premlada ga nosim. Nosit cu g

Melek smrti, sestro moja, posjecuje te i ceka na tvojim vratima da mu Allah izda naredbu, a

Smrt, sestro moja, ne pravi razliku izmedju mladog ili starog covjeka. Smrt moze doci u cas Allah je rekao o licemjerima: I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On ucin Sestro moja, nosi hidzab u svojoj mladosti, jer Allahova kazna je velika i On ce te pitati

Ukratko: Nemoj da pretpostavljas da ce doci buducnost koju planiras. Kako mozes garantovati

Deseto opravdanje: Bojim se da ako nosim islamsku odjecu, bit cu oznacena kao da pripadam n

Sestro moja u islamu, postoje samo dvije grupe u islamu, a one su obje spomenute u Allahovo Prva grupa je Allahova grupa kojoj On daje pobjedu zbog njihove pokornosti. Druga grupa je

Zar ne vidis kako trcis od Allaha sejtanu, zamjenjujuci lose za dobro? Trci, sestro moja, A

Ukratko: U trazenju Allahovog zadovoljstva, u nadi za Njegovu milost i uspjeh u Njegovom Dz

Zakljucak: Tvoje tijelo je na pokazivanju na sejtanovom trzistu, zavodi srca muskaraca; tvo Svako zivo bice ce smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobicete u potpunosti place vase,

Uhvati voz pokajanja, sestro moja, prije nego sto prodje tvoju stanicu. Razmisli o tome, se

------------------------------------------------------------------------------------------Par tekstova o Islamskoj no nji Hid ab (nacin oblacenja muslimanske

ene) je jedan od najvi e pogre no shvacenih pojmova, i ene predstavlja jednu takvu vrijednost. On cuva

Hid ab ili nacin oblacenja muslimanske

en

Ono to je predstavljeno u ovoj knjizi, su price dviju djevojaka koje su odrasle u

drugim

Nadamo se da ce ovo djelo pomoci raspr ivanju sumnji i predrasuda o hid abu i otvoriti oci

Imaju li muslimanske ene svoja prava?

Svaka osoba, ciji su iskljucivi izvori znanja o islamu zapadni mediji, misli da islam ugnje To je rezultat jake propagandne kampanje, koja se vodi vec dugo vremena. Napad je tako jak

Sjetimo se reportera Njujork Tajmsa ili Los Andeles Tajmsa, koji ce proputovati pola svijet Zar ne bi trebali poslu ati

ene i djevojke koje su odrasle i obrazovane na Zapadu, imale n

Postoji mir, sloboda i dostojanstvo i nema straha od stranaca. Khaula Nakata

Kada sam primila islam, na u prirodnu, urodenu vjeru, vodena je burna rasprava o djevojkama

Sve vi e mladih ena u arapskim dr avama nosilo je i nosi hid ab, uprkos ocekivanju mnogih Ovakvo budenje vjere islama, prakticno je cesto smatrano kao jedan poku aj muslimana da pov

Jo preovladava mi ljenje medu nemuslimanima, da muslimanske ene nose hid ab zbog toga to Takva naivnost je ra irena medu muslimanima sa ne to ili bez imalo znanja o Islamu. Naviknu

Vidimo da, ene po cijelome svijetu, nearapkinje primaju islam i nose hid ab kao vjerski za

Za nemuslimane, hid ab ne skriva samo eninu kosu vec, takoder, skriva i ne to vi e od toga

ta za mene znaci hid ab? Iako ima puno knjiga i napisa o hid abu, uglavnom o njemu pi u ne

Kad sam se odlucila da prihvatim islam, nisam mislila da li mogu obavljati namaz pet puta n

Korist hid aba postala mi je jasna prateci predavanja u d amiji, kada sam zadr avala mahram

Moj hid ab ucinio me srecnom, on je bio oboje, znak moje pokornosti Allahu i ispoljavanje m

Hid ab podsjeca insana na postojanje Allaha swt, i on mi istovremeno slu i kao stalni podsj

Dvije sedmice nakon mog prihvatanja Islama, vratila sam se u Japan zbog vjencanja u mojoj f

Poslije est godina u Japanu, moja elja da studiram arapski, toliko je porasla da sam odlu

Uop teno govoreci, mladi Egipcani po tuju ene pokrivenog lica i sa hid abom i zovu ih sest

Jednom prilikom sam sjedila preko puta jedne opatice i smije ila se na oj slicnoj odjeci. N

Jednom u vozu, jedan stariji covjek, sjedeci do mene, upitao me je za to nosim takvu neobic

U Kairu, hid ab je bio sredstvo identifikacije izmedu muslimana. Kada sam jednom po la na j

Moj otac se brinuo, kada sam izlazila vani u dugim rukavima i sa hid abom, cak i po najveci Jasno je da se nacin oblacenja razlikuje shodno socijalnim i induvidualnim shvatanjima. Na

Nacin na koji ljudi hodaju, goli ili skoro goli, prouzrokuje spolne odnose na gotovo javnim

Bo iji Poslanik saavs je jednom upitao svoju kcerku, Fatimu, neka je Allah zadovoljan s njo

Udav i se za Japanca muslimana, napustila sam Japan i oti la u Saudijsku Arabiju, gdje je u Jednom kada se naviknete na hid ab, vidjecete da vam pristaje. Osjecala sam se kao vlasnik

Ustvari, muhad iba cuva svoju cast i odbija da bude vlasni tvo drugog covjeka. Nemuslimanke Posmatrajuci hid ab sa vanjske strane, nemoguce je da se vidi ta on krije. Nerazumjevanje Osoba slijepa od predrasuda, mo da ovo ne vidi, ali

ena sa hid abom je kao jedan melek, pu

No enje hid aba: Du nost i pravo Hid ab nije znak zaostalosti, neznanja ili mentalne nesposobnosti, vec RUTH ANDERSON (USA)

enina du nost i nje

No enje hid aba nije znak zaostalosti, neznanja ili mentalne nesposobnosti, vec

enina du n

Iako sam rodom amerikanka, ja sam muslimanka puno godina, hvala Allahu, i ja sam izabrala d Pogre no! Unutar arapskog dru tva, u kojem sam Neki ljudi imaju viziju o americkoj

ivjela tada, do ivjela sam veliko neprijateljstvo pre

eni, kao vjecno mladoj, znate tipa Merlin Monro, lijep

Moj uzor je islam, a moj vodic za uljudnost i pristojnost je sveti Kur an. Moja

udnja za z

Dobiti odgovarajuci posao u arapskom dru tvu, dok nosi hid ab, trebala bi biti normalna st To bi dakle znacilo: na i studenti placaju da gledaju strankinje, a ne na i studenti plac Osobno, ja vidim malu vezu izmedu nacina oblacenja i efektivnog poducavanja. Ustvari, to j

Druga gospoda, takoder direktor Britanskog centra za jezik, bukvalno se podsmjehnula na moj

Ja mogu predavati u americkom centru za jezik pod nekim uvjetima, jer takoder na i student

Na alost, kao strankinja koja nosi hid ab, bila sam malo uva avana, i ustvari cesto sam ima

Neki Arapi ele da mi stranci izgledamo kao stranci, i onda kada mi to cinimo, oni nas izbj Jedini nacin da

ivimo sa ovakvim ekstremnim kontradiktornostima je, da radimo ono to znam

Do tada, na ovom svijetu, ja nastavljam da se borim protiv predrasuda ljudi koji etiketiraj

Uvijek kada me pitaju da ostavim hid ab, ili otkrijem taj dio tijela koji je, Bo ijim zakon

Kada sam primila islam, osjecala sam, da sam jednom bila slijepa, a onda progledala, bila i

ivot bez hid aba

Na a civilizacija se zaista nalazi na rubu kolapsa. Vidimo da je zadnja decenija obilje en Mrs Hudson Shaw, Sex and Common - sense.

-------------------------------------------------------------------------------------------

ta je hid ab? Hid ab je poslu nost Hid ab je znak poslu nosti Allahu s.w.t.:

"Kada Allah i Posalnik Njegov ne to odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svo (33:36)

Allah s.w.t. takoder u Kur'anu ka e:

A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i n (24:31) Ovaj ajet sadr i dvije naredbe: ena ne treba da pokazuje svoju ljepotu i ukrase, osim onoga Mahrama treba da prekrije kosu, vrat i grudi

to se pojavi kao posljedica

Islamski ucenjaci se razlikuju po pitanju pokrivanja lica i ruku. Vecina ucenjaka je mi lje Hid ab je cestitost Allah s.w.t. je naredio no enje hid aba kao uslov za cestitost i stid. On s.w.t. u Kur'anu

O Vjerovjesnice, reci enama svojim, i kcerima svojim, i (33:59)

enama vjernika neka spuste haljin

Ovo je dokaz da izlaganje enine ljepote mo e izazvati seksualno uzbudenje kod mu karca, te Hi ab je cistota

Zlostavljanje i eksploatacija ene je bolest koja se nastanila u srcima Ademovih a.s. sinov

"Nema bolesti koju je Allah stvorio a da nije stvorio tretman za tu bolest." (Buhari)

Lijek za ovu srcanu bolest se mo e naci u kur anskim ajetima gdje Allah s.w.t. poducava svo

"O Vjerovjesnice, reci enama svojim, i kcerima svojim, i enama vjernika neka spuste halji (33:59) Ovaj lijek se zove hid ab,

to znaci kako unutra nje tako i vanjsko pokrivanje clanova jedn

"A ako od njih ne to tra ite, tra ite to od njih iza zastora. To je cistije i za va a i za (33:53) Ako se hid ab zanemari, onda strast i po uda postaju vodici srca, to nije slucaj kada su p Hid ab je dobrocinstvo Allah s.w.t. u Kur'anu ka e:

"O sinovi Ademovi, dali smo vam odjecu koja ce pokrivati stidna mjesta va a, a i rasko na o (7:26)

Dana nja moda i nacin odijevanja imaju za cilj samo jedno: Hid ab je hayaa i girah

to vece izlaganje i nagla avanj

Hid ab je u skladu s prirodom covjeka i osjecajima koji, kako kod mu karaca tako i kod ene Prenosi se da je Poslanik s.a.w.s. rekao:

"Stid je dio imana." (Buhari)

Kada jedna muslimanka nosi hid ab onda ona potvrduje taj dio svoje vjere i na taj nacin ind Zato je Poslanik s.a.w.s. rekao:

"Musliman je brat drugom muslimanu." (Buhari)

Muslimani posjeduju girah prema svim drugim muslimankama, te stoga ne odobravaju za njih ni Hid ab je simbol islama

Jedan od osnovnih principa islama jeste da je vjera govor jezika, vjera srca koja se manife Posljedica ovakvih radnji je jasna kao to je i poslanik s.a.w.s. rekao:

"Ko god opona a ljude postaje jedan od njih". (Abu Davud) *

------------------------------------------------------------------------------------------Hidzab kao da'wa

Vecini Muslimana su poznati razliciti razlozi zbog kojih Allah swt zahtijeva od zena da nos

Medutim, jedan vazan aspekt koji se cesto previdi je cinjenica da je hidzab simbol musliman

Allah swt kaze: "O Vjerovjesnice, reci zenama svojim, i kcerima svojim, i zenama vjernika n

"... tako ce se najlakse prepoznati..." U Americi, gdje je islam najbrze rastuca vjera (elh

Prvi jasan korak u tom pravcu je da zena muslimanka stvarno nosi hidzab. Tragicna i uznemir

Zena koja odbije da nosi hidzab je neposlusna Allahu i cini ozbiljan grijh, stavljajuci dun

Kada zena pocne nositi hidzab ona time ispuni veliki dio njene duznosti za dawu, sa veoma m Na univerzitetu gdje radim (Katolicka privatna skola), zene su cesto zainteresovane u moju

Kad postoji mogucnost za dalju diskusiju sa onima koji su zainterosovani, poznavanje i razu Nekoliko od primjera pitanja koja bih mogla biti postavljena su:

· "Da li si ikad razmisljala zasto je Merjem, majka Isa a (alejhi selam), nosila odjecu sli

· "Zasto se katolicke casne sestre oblace kako se oblace?" · "Da li si znala da u zakoniku Katolicke crkve danas postoji pravilo koje nareduje zenema · "Da li si procitala u Bibliji (Cornithians 11 :3-10) da je Pavle napisao: ' Svaki covjek

· "Da li si znala da postoji neke krscanske zajednice, kao sto su "Amisi" i " Menoniti", ko

· "Da li si znala da su jevrejske zene izlazile na javna mjesta sa mahramom preko glave i d

Ove topici pokazuju jasnu cinjenicu da pokrivanje glave nije uvedeno sa islamom, nego da to Mi bismo trebali biti ponosi sto smo muslimani. Isto bismo trebali biti zahvalni za poklon

------------------------------------------------------------------------------------------Zabrana hidzaba u Turskoj! (Tekst je preveden iz jedne Turske novine, a tekst je napisala Nurije Akman.)

Upotpunila se 6. godina zabrane hidzaba u Turskoj. U ovom periodu se desilo drama toliko ko

Dio onih koje se nisu otkrile korile su one koje su se otkrile. Svako je ostao u jednoj kom

Neke od njih su mislile da su nasli svoju licnost u ovoj borbi a neke naprotiv da su je izg

Hadzera Yildiz: Sta se svega nije dozivjelo za ovaj period!!! Jedna nasa prijateljica koja

Imali smo jednu prijateljicu iz grada Samsuna(sjeverna Turska). Studirala je Fiziku u Istan

Sad da vidimo kako im psiha onima koje su zavrsili studije skidajuci svoju mahramu: Sjedimo Imali smo jednu prijateljicu na medicini u Istanbul-Chapa. Uvjek bi se borila da bude prva

Gdje god smo isli najmanje jedna osoba bi nama rekla: Niste trebale izaci van kuce . zar n

Osim raznih Evropskih zemalja, fakultet nastavljaju i u Americi, Kanadi, Azerbejdzanu i Kip

Ovaj period je dao pokrivenim djevojkama priliku za dosta bolje uslove studiranja i zivota. Hatidza Kanlitas: Kada je pocela zabrana na vratima je okacen oglas koji glasi

U zatvorenim i otvorenim pro

Selda Karakusoglu: Nisam izabrala ni skidanje mahrame ni nosenje perike. Ovo je moja licnost! One koje nisu mi

Zbog problema hidzaba porodica mi se rasparcala. Dok su neke familije davale podrsku svojoj Prevela: 'Intifada'

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oslobodjenje sa Hidzabom!

Oslobodjenje sa Hidzabom!

Skromnost i nevinost, koje su vrlo vazne ideologije u Islamu, postizu se nalaganjem standar Suprotno popularnom vjerovanju, pokrivanje zene Muslimanke nije tlacenje nego oslobadjanje

Covjek i zena, iako jednaki u pravima, nisu identicni, i svako od njih dopunjava jedno drug

Muslimani vjeruju da je Allah dao ljepotu svim zenama, ali da njenu ljepota ne gledaju svi "Nevinost, skromnost, i poboznost su nastale dolaskom pokrivanja. Hidzab nipo to ne sprijec

Zena Muslimanka moze nositi sta pozeli u prisutnosti svog muza i njene obitelji ili medju s Zena muslimanka ne osjeca pritisak da mora biti lijepa ili privlacna, to je veoma ocito u Jos jedna prednost pokrivanja je za tita zene. Muslimani vjeruju da kad zene otkriju svoju

Zapadna ideologija koja tvrdi 'ako imas, treba da se vidi' sasvim je suprotan islamskom pri

Pokrivanje je sveto za nju i tjera dru tvo da je drzi na visokom ugledu. Daleko od ponizava

U suri Nur, ajet 30 u Kur'anu pise, "Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode b

U ovom danasnjem dobu slabljenja Islama, mnogo zena muslimanki su otudjene, izolirane od dr Molim vas kopirajte i saljite onima za koje mislite da mogu pouku izvuci iz gore navedenog Prijevod: ukht

------------------------------------------------------------------------------------------DESET PITANJA I ODGOVORA O ISLAMSKOM ODIJEVANJU ZENE DESET PITANJA I ODGOVORA O ISLAMSKOM ODIJEVANJU ZENE POSVETA

Ovu bro uru poklanjam svakome ko zeli spoznati znacaj hidzaba, islamskog odijevanja zene; s

Molimo Allaha, plemenitog Stvoritelja i Gospodara na eg, da ovu bro uru ucini korisnom i bl Autor

1. Za to je Uzvi eni Allah (dz. .) zenama propisao HIDZAB, propisno oblacenje koje podrazum Uzvi eni Allah dz. . je vjernicama propisao hidzab iz slijedecih razloga:

Allah dz. . kaze: O vjerovjesnice, reci zenama svojim, i kcerima svojim, i zenama vjernika (al-Ahzab, 59)

Zato je odjeca muslimanke njeno odlicje i simbol, po cemu se raspoznaje medu svim drugim ze Dakle, hidzab nju odlikuje i titi od svakog koji je navodi na zlo i nemoral.

Iz bojazni od fitneta (smutnje, nereda), jer zena svojim kindurenjem, minkanjem i uljep av

Kako bi zena bila za ticena i kako ne bi i cezao stid, jedan od sastavnih dijelova imana, v

Kako ljude ne bi dovodila u isku enje da skrenu sa staze morala i po tenja, osobito ako je

Kako bi se razlikovala od mu karaca, jer kada se ne bi razlikovala od njih u pona anju i ob 2. Sta je zeni dozvoljeno da otkrije od svoga tijela? Znaj, draga sestro, da zeni nije dozvoljeno da otkrije i ta vi e osim lica i .i neka pokazuju od svojih ukrasa samo ono to je ocevidno (vanjsko)!

aka. Ostale d

Ibn Abbas, jedan od Resulullahovih a.s. ashaba (drugova) protumacio je ovaj ajet rekav i da 3. Koji su uvjeti islamskog Hidzaba, propisnog oblacenja? Da pokriva cijelo tijelo zene osim lica i aka. Allahov Poslanik a.s. je rekao: "Zena je avret", tj. treba sva da bude pokrivena uz spomenute izuzetke. Ovaj hadis prenosi

Da sam hidzab, odjeca zene, ne bude ukra ena, nakindurena, izazovnih boja koje privlace pog I nemojte se razgolicavati (otkrivati) kao u prvo dzahilijjetsko (predislamsko) doba. Da hidzab ne bude proziran, kako se ispod njega ne bi nazirali dijelovi tijela; Da hidzab bude irok i prostran kako ne bi ocrtao dijelove tijela;

Da hidzab ne bude namirisan ili naparfemisan, jer Allahov Poslanik a.s. kaze: "Koja god se

Da hidzab ne slici odjeci mu karaca, jer Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik a.s. pr Da hidzab ne slici odjeci nemuslimanke, jer Allahov Poslanik a.s. veli:

Ko se poistovjeti

Da hidzab ne bude od odjece kojom se zeli isticanje medju ljudima, svejedno bila ta odjeca 4. Kome zena moze pokazati svoje ukrase, odnosno pred kim se moze otkriti? Zena se moze otkriti samo pred osobama koje su navedene u slijedecem kur anskom ajetu: "To mogu samo muzevima svojim, ili ocevima svojim, ili ocevima muzeva svojih, ili sinovima 5. Kada je zene duzna da obuce hidzab?

Zena je duzna da nosi hidzab, tj. da se propisno obuce kada postane punoljetna tj. nakon pr 6. Da li su zene vjerovjesnika Muhammeda a.s. nosile hidzab?

Da, zene poslanika Muhammeda a.s. bile su pokrivene tj. nosile su hidzab. U dvijema vjerodo

Dakle, hidzab, pokrivanje je bio obicaj Poslanikovih zena, kao i zena njegovih ashaba, koji 7. Da li je nosenje hidzaba ibadet, pokornost Allahu?

Da, nosenje hidzaba je ibadet, jer se time odaziva naredba Uzvisenog Allaha dz.s. koji u Ku

8. Da li je razgolicavanje i nepropisno oblacenje muslimanke grijeh prema Allahu dz.s. i Nj Da, nepropisno oblacenje i razgolicavanje muslimanke je grijeh! Uzviseni Allah dz.s. kaze:

Zena koja se nepropisno odijeva, koja dakle otkriva svoj avret i razgolicuje se, nece Allah

9. Koje su stete i ruzne posljedice razgolicavanja i nepropisnog odijevanja zene?

Stetne posljedice nepropisnog odijevanja muslimanke su velike i mnogobrojne! Spomenimo neke

sirenje moralne anarhije u drustvu; omogucavanje spu tanja Allahove dz.s. srdzbe opcom kazn

10. Ovo je pitanje upuceno tebi, sestro muslimanko, nakon to si procitala ovih devet pitan Sama odgovori na ovo pitanje.

------------------------------------------------------------------------------------------HIDZAB... Ajet: "I reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i Ajet:

"O Vjerovjesnice, reci zenama svojim, i kcerima svojim, i zenskom ummetu svih vjernika neka

Ebu Hurejre veli da je Muhammed s.a.v.s. rekao: "Allah je prokleo covjeka koji se oblaci ka

Prenosi se da je hazreti Aisa, jednom prilikom, kada su je posjetile zene iz plemena Temim, Ajet propisuje i mnogi hadisi preciziraju hidzab muslimankama.

Hidzab (mahrama ili sal) je dio odjece jedne muslimanke, cime ona pokriva kosu i vrat, tako U svijetu se danas vodi borba za jednakost zena. Muslimanima je sasvim jasno da zena nikad

Zena je osjecajna, krhka, njeznja, a sa druge strane je stub porodice. Zeni je potreban sis

Pored ovoga, Allah nam je dao i razum, tako da smo u mogucnosti spoznati mnogo prednosti hi

Izmedju muskarca i zene postoji jedna izrazito jaka i cvrsta veza, bliskost i ljubav, odnos

Cilj ovog teksta jeste da pored toga sto citaocu pruza odredjeni broj dokaza za potrebu hid

Gospodaru, pomozi nam na putu sticanja znanja, oprosti nam ako smo nenamjerno ili iz neznan

------------------------------------------------------------------------------------------ZNACAJ ENE MUSLIMANKE

Poznata poslovica ka e: "Iza svakog velikog covjeka stoji velika ena," tj. da bi covjek do

Muslimanke su kroz historiju pokazivale svoju inteligenciju i o troumnost u mnogim situacij Zbog toga muslimanka ne smije dozvoliti da joj neko ono

to je lijepo predstavlja ru nim, a

Koliko je Ummu Seleme, r.a., na a majka, sa svojom o troumno cu doprinijela uspostavljanju

Ovdje vidimo kako je Poslanik, s.a.v.s., po tovao mi ljenje svojih ena koje su u tome bile

Esma, kcerka Ebu Bekra

Takoder, moram da naglasim primjer muslimanke koja se istakla svojim imanom u brojnim situa Smrt je bolja sine!

Esma je jedne prilike rekla svome sinu: "Tako mi Allaha, sine, ti najbolje poznaje sam seb Ovakav stav jedne majke historija vjerovatno nije zabilje ila. Jaka vjera joj je omogucila

------------------------------------------------------------------------------------------Prednost pokrivanja Prednost pokrivanja

ta je su tina islamskog nacina odijevanja muslimanke? Utemeljenost hid aba u Kur'anu i sun

U vrijeme opce razgolicenosti koja, na alost, nije mimoi la ni islamski svijet, ukazacemo n

Pokrivanje tijela je jasni pokazatelj stida, koji je Poslanik a.s. cesto hvalio, a jednom j Ovim ajetom eli se naglasiti razlika u odijevanju muslimanke u odnosu na ostale ene, kako

U hadisu koji bilje i Tirmizi, Poslanik a.s. je rekao: ena je u biti avret, to upucuje na Islamska no nja kao preventiva od nemorala odlikuje se uz ostalo po tome to treba: - da pokriva ono to je avret - stidno mjesto. (Cijelo

enino tijelo je stidno mjesto, osim

- da ne bude prozirna, kako se ispod nje ne bi nazirali dijelovi tijela, - da ne bude tijesna kako se ne bi ocrtavale obline tijela, - da ne slici odjeci suprotnog pola, - da nije istovjetna odjeci koja je specificna za nemuslimane, - da enska odjeca ne bude nagla eno upecatljivih - izra ajnih boja, - da ne bude izazovna da ne privlaci pa nju okoline, i posljednje

- da enska odjeca ne bude namirisana, na to je Alejhisselam posebno skrenuo pa nju rekav Muslimanka je du na oblaciti se u skladu sa

erijatom nastupanjem punoljetstva, tj. nakon p

Suprotno tome, nepropisno odijevanje i otkrivanje muslimanke je grijeh.

ena koja se neprop

to se tice njenog polo aja na Sudnjem danu, najslikovitije o tome govori hadis Allahova po

Sestro, za na e i dobro na e vjere odazovimo se Allahu i Njegovom poslaniku. Svojim izgledo Gospodaru na , sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprosti i ne smiluje nam se, sigurno

------------------------------------------------------------------------------------------Prica jedne Turkinje o problemima sa hidzabom

Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstici i vjernike; Allah ce zaustavit An-Nisa, 84. ajet

15. maj 1999. godine, petak Danas su poceli ispiti na Stomatolo kom fakultetu. Znam da moje pokrivene prijateljice ne m Poslije izvjesnog vremena, prostrijev i po jedan list novina sjele smo na beton hladan kao ... Bilo mi je ao, jer su nas gledali kao da smo tempirana bomba i gledali da nas uni te. Da li grize savjest one koji ovo sprovode? Pitam se da li mogu mirno spavati dok ja nocima Oni koji su nam ovo priredili dolaze ne gledajuci ni na nas niti na na e porodice. Postupaj

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful