EL-ISRA’ I EL-MI’RADŽ U AKAIDSKOJ ZNANOSTI Živimo u vremenu čiji se svjedoci ponose što su uspjeli da se vinu u kosmos, da stignu do Mjeseca

i Venere, tragajući za eventualnom alternativom za čovjekov život, ukoliko on, usljed ljudskog (ne)djelovanja postane nemoguć na Zemlji. Međutim, Svevišnji Allah dž.š. je, iz Svoje mudrosti, dao da Njegov miljenik Muhammed, s.a.v.s., još prije 1420 godina krene na put u kosmos i obiđe ga u njegove predjele samo u jednoj noći. Nema sumnje da je to, prije svega, pokazatelj savremenom čovjeku, koji se diči “svojim” tehnološkim dostignućima, da je Allah dž.š. iznad svega i da je jedino Njegova moć neograničena. U akaidskoj literaturi fenomen Isra’a i Mi’radža spominje se zato što se radi o nečemu što spada u domen vjerovanja i što se ne može razumom shvatiti. Imam Tahavija, u svojoj čuvenoj “Poslanici iz akaida”, kaže: “Mi’radž je istina. Muhammed, s.a.v.s., noću je putovao. Išao je lično, u budnom stanju, na nebo. Odatle je otišao do onih visina do kojih je Allah htio. Allah ga je počastio čime je želio. “Objavio mu je ono što mu je objavio. Srce nije poreklo ono što je vidio.” Zbog veoma velikog značaja tog događaja Allah dž.š. je jednu od 114 kur’anskih sura nazvao El-Isra. Najpoznatiji komentator Tahavijeve poslanice Ibn Ebu-l-Izz kaže: “Naš stav prema Mi’radžu je isti kao prema svemu ostalom što spada u gajb (neviđenonepoznato), u što vjerujemo ne trudeći se da dokučimo njegovu suštinu.” Iz navedenih riječi imama Tahavija jasno se vidi da je Mi’radž učinjen cjelokupnim Poslanikovim, s.a.v.s., bićem (tijelom i dušom) i u budnom stanju. Potvrda za to su riječi Allaha dž.š.: “Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uisitinu, sve čuje i sve vidi.”. Pojmom “el-abd” u arapskom jeziku označava se kompletno čovjekovo biće sastavljeno od duše i tijela, isto kao što je to slučaj sa pojmom “el-insan”. Nema sumnje, da je to sasvim moguće i prihvatljivo mu’minskom logikom, jer je Allah dž.š. svemoguć i On samo kaže “budi, i ono biva”. Jedna od tema vezanih za Isra’ i Mi’radž je tvrdnja pojedinaca da se desio više puta. Jedni tvrde da se desio jedanput u snu, a drugi put na javi. Drugi, opet, kažu da se desio jednom prije i jednom poslije poslanstva. Treći kažu da se desio tri puta... Međutim, najispravnije mišljenje je da se Isra’ i Mi’radž desio samo jedanput prije hidžre na godinu dana. Jer, kako je moguće tvrditi da se Isra’ desio više puta kada znamo da je tom prilikom propisan namaz, što bi značilo da je on svaki puta ponovo propisivan na način kako se navodi u hadisima o Isra’u. Sljedeće pitanje je: Da li je Poslanik, s.a.v.s., vidio Allaha dž.š. za vrijeme Isra’a ili nije? Kadi Ijad u djelu “Eš-šifa” navodi razlaz ashaba u vezi s tim. On citira riječi Aiše, r.a., kojima se izričito negira da je Poslanik, s.a.v.s., svojim očima

vidio Allaha te noći. Ona je rekla Mesruku, kada je upitao o tome: “Kosa mi se naježila od tvog pitanja! Slagao je onaj ko ti je rekao da je Muhammed vidio svoga Gospodara.” Od Ibnu Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: “Vidio ga je svojim očima.” A Ibnu Ata’ prenosi od Ibnu Abbasa da je rekao: “Vidio ga je svojim srcem.” Kadi Ijad nakon navedenih predaja kaže: “Ne postoji jasan dokaz da je Poslanik, s.a.v.s., za vrijeme Isra’a vidio Allaha dž.š.Sve se svodi na ajet u suri EnNedžm. Poznato je da su stavovi uleme u vezi s tim različiti. Postoji mogućnost da se to desilo.” Riječi kadije Ijada, r.a., su Istina, jer je viđenje Allaha dž.š. na ovom svijetu moguće. Zato je Musa a.s. tražio od Allaha dž.š. da mu dozvoli da Ga vidi, a da je to nemoguće Musa a.s. ne bi tako nešto upitao. Međutim, o tome nemamo jasan dokaz iz Kur’ana i hadisa. Naprotiv, Muslim u svome Sahihu prenosi hadis u kome stoji da je Ebu Zerr, r.a., pitao Poslanika, s.a.v.s.,: “Je si li vidio svoga Gospodara?” Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Nur, kako da vidim nur?” A što se tiče citiranog ajeta iz sure En-Nedžm: “On ga je i drugi put vidio, kod Sidretu-l muntehaa” iz pouzdanih hadisa jasno se zaključuje da je ovdje riječ o Džibrilu kojeg je Poslanik, s.a.v.s., vidio dva puta u njegovom stvarnom liku. Zbog toga je zaključak velikog broja alima da Poslanik, s.a.v.s., nije vidio Allaha dž.š. svojim očima, a Allah najbolje zna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful