You are on page 1of 12

Jennifer Gustavsson

SA13B
Samhäll 2
VT – 15
Handledare: Fredrik Svanberg

Yttrandefrihet

As on the Internet. 2 . people can comment very terrible things just because they get so much confidence through the computer screen. I have through the Internet found lots of good information and good reliable sources. People need to learn about what it really means with freedom of speech and stop forbid exactly everything and stop running from the problems and learn from them instead.The thesis statement in this memo discusses the freedom of speech and the right to freedom of opinion and expression. There are also too many people who know so little about the freedom of speech that they suppose that they can express themselves just how they like. Which in Lars Vilks case can make that you get lots of hatred and in worse cases death threats that can be really hard to escape. The conclusions in this memo is that people are very narrowminded and say certain things that can lead to consequences and people can really take offense.

Innehållsförteckning SIDA: 1. 5 6. Syfte/frågeställning ……………………………………………………………….. Inledning ………………………………………………………………………………. 10 3 ..5 5. Bilagor …………………………………………………………………………………… 9 8. 4 4. Källförteckning ……………………………………………………………………….. Bakgrund ………………………………………………………………………………. . Metod ……………………………………………………………………………………. 4 3. Resultat ………………………………………………………………………………….. Diskussion ……………………………………………………………………………… 7 7. 4 2.

ljud. tv. radio. Yttrandefrihetsgrundlagen gäller alltså för film.1.och bildupptagningar. Flera är inte medvetna om att de bryter mot lagen då de kläcker ur sig saker via tal eller skrift och förstår inte de konsekvenser som kan följa.se) Enligt riksdagens hemsida (2014) så ska yttrandefrihetsgrundlagen funnits från år 1991 och har med tryckfrihetsförordningen stora likheter. rätten till fri informationsspridning. Den innebar att medborgarnas yttrandefrihet fick ett starkare skydd. anonymitet och även här gäller förbudet mot att forska efter källor. Bakgrund Den 18 april 1523 gjordes den första formella frågan av Sir Thomas More inför Kung Henrik VIII av England och det Engelska parlamentet. censur. Jag tyckte att detta område verkligen var intressant då man stöter på alla dessa missuppfattningar kring yttrandefrihet både i media och i verkliga livet. Alltmer medier har vuxit fram så har lagen ändrat sig då det förekommer mycket brott kring media och det är det yttrandefrihetslagen kretsar i stor del kring. Inledning Yttrandefrihet är någonting som alla vet vad det är men kanske inte har en aning om vad det egentligen handlar om. Offentlighetsprincipen uppkom omkring samma tid och den menade att myndigheters. Under upplysningen på 1700-talet lyftes tankar om pressfrihet och yttrandefrihet fram och år 1766 formulerade Anders Chydenius Tryckfrihetsförordningen. Båda lagarna har förbud mot meddelarfriheten. (www. video och cd-skivor men också webbplatser och bloggar med journalistiskt syfte. Detta är för att jag vill veta mer om vad det innebär då jag har funderat väldigt mycket kring detta.och offentliga verksamheters information ska vara tillgängliga för allmänheten. Om en webbplats har en ansvarig utgivare kan man söka om 4 . Syfte/frågeställning Syftet med mitt arbete är att jag ska få en bredare förståelse om yttrandefrihet. För att jag ska få den kunskap och förståelse jag behöver så ska jag besvara dessa frågor i mitt arbete: Vad betyder yttrandefrihet egentligen? Vilka händelser kan du koppla till ämnet? Hur ser det ut i framtiden med yttrandefrihet? 3.wikipedia. 2.

v. känslor och åsikter i skrift.amnesty.manskligarattigheter. då man där får väldigt många sidor upphittade åt en.skola. gå igenom eller beslagta ens privata ägodelar och även om man blivit dömd för brott så ska man alltid få sin sak prövad i domstol. ensam eller med andra. Sedan trycker jag främst på den första fliken då den brukar vara troligast sedan letar jag mig neråt i listan för att sedan hitta en bra sida som är trovärdig och som jag kan ta bra fakta ifrån. du får tycka och tänka precis hur du vill. har regler som flera av dom rör yttrandefrihet. Där står det att i Sverige har du rätten till att:  Uttrycka tankar. (www.se) En hemsida ifrån Amnesty berättar att regeringsformen som är en av våra grundlagar. men som sagt så är det mycket enkelt att ta reda vart det kommer ifrån och uppfatta själv om texten är värd att tro på eller inte.riksdagen.  Fritt delta i demonstrationer och möten.se) Yttrandefrihetsgrundlagen är också en grundlag i de flesta andra demokratiska länder. vem som har skrivit texten och när den är publicerad. Nackdelen är att det som är publicerat kanske inte alltid är så trovärdigt. (www. eller deltagande i en manifestation. Jag har sökt på Google först på det jag behöver få svar på. radio eller via annan media. de kollar igenom filmerna för att veta vilken åldersgräns som är bäst lämplig på filmerna. vilket ger webbplatsen ett grundlagsskydd. demonstration eller dylikt. Om man förtalar någon eller förolämpar någon så kan det straffas och leda till skadestånd. Det står samt att staten inte får:  Tvinga någon till en förening eller ett parti. För att de politiska processerna ska kunna fungera på ett demokratiskt sätt så är möjligheten att kunna bilda en opinion och uttrycka sin egen åsikt en viktig förutsättning.se) 4. I regeringsformen står det också en del saker som är förbjudna men kortfattat så är det förbjudet att på något sätt kränka eller diskriminera en person.s. Jag själv tycker att internet är otroligt bra när man snabbt vill få fakta då det tar mycket längre tid att slå upp fakta i olika böcker.v. (www.ett utgivningsbevis. Vilket gör att även organisationer och privatpersoners webbsidor kan bli grundlagsskyddade.  Tvinga någon till att berätta vilken religion man bekänner sig till eller berätta vilket parti man stödjer.  Ta del av andras åsikter och tankar och fritt få hämta information. En annan fördel med det är att man alltid kan se vart sidan är ifrån. d.s.  För egna eller allmänna syften gå med i en förening. tal eller bild. Yttrandefriheten är begränsad då man inte ska yttra sig om saker om andras frioch rättigheter eller om saker som uppfattas kränkande eller diskriminerande. d. Metod I detta arbete har jag använt mig av internet och all fakta jag använt mig av är från olika webbsidor. Skillnaderna mellan åsiktsfriheten och yttrandefriheten är att åsiktsfriheten är obegränsad.  Få utöva sin religion. Det enda undantaget är att staten får förhandsgranska filmer som går på bio.  Registrera medborgares politiska åsikter. Sidorna jag har 5 . Riksdagens myndigheter får inte granska någonting som sänds i tv.

wikispaces. Kände till vad den innebar 3. Kände till yttrandefrihetslagen 2. Det är förbjudet enligt lagen att genom muntliga uttalanden till exempel vid en demonstration.s. Därför finns det en lag som då förbjuder hets mot folkgrupp som man kan bryta på många olika sätt.com) Lagen betyder inte bara att man fritt får uttrycka sig hur man vill. Det vill säga på grund av deras hudfärg. Resultat I Yttrandefrihetsgrundlagen står det alltså att man får i skrift. Man får inte förtala eller förolämpa men inte heller nedvärdera en grupp för att de är annorlunda eller tänker annorlunda. tv och radioprogram eller sidor på internet kan innehålla hets mot folkgrupp. Kände till något sätt man kan bryta lagen på Svaren blev som följande: Där kunde man se att 70 % av de som de frågade hade svarat att de inte visste vad den innebar och ynka 30 % visste om den.samhalls3cmeermee01. till exempel att göra Hitlerhälsningen eller med viss klädsel kombinerat med vissa symboler som kan uppfattas hatiska. Det kan innehålla brott om man har en tröja med vissa tryck eller klistermärken som kan uppfattas stötande. 5. Genom text och bild kan man också bryta mot lagen.v. utan det finns begränsningar. Det är dock inte bara hets mot folkgrupp som bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen utan också:  Högförräderi  Brott mot medborgerlig frihet  Övergrepp i rättssak  Förtal  Uppror  Spioneri 6 . ropa rasistiska slagord. cd-skivor med vit makt-musik. tal och bild få uttrycka tankar. Även tekniska upptagningar. d. religiösa övertygelse eller sexuella läggning.använt tycker jag är trovärdiga och har väldigt bra information då jag får svar på det jag behöver. (www. Dock så visade en undersökning som 3 stycken ungdomar hade gjort inför ett arbete där de frågade 13 slumpmässiga personer i Luleå Gymnasieby om dem: 1. åsikter och känslor. Det kan också vara andra meddelanden som också kan vara brottsliga.

Irans dåvarande president. Aftonbladet återger att han skrev ”det är djupt inrotat i islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter islams lära”. Detta kan man se på detta diagram från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (2001). Det förekom också en hel del demonstrationer i Sverige där man krävde en ursäkt för bilderna.v. Efter denna lilla kommentar blev han dömd till villkorlig dom för hets mot folkgrupp och 32 000 kronor i böter.rfsl. kritiserade bilden och påstod att ”icke-religiösa sionister” låg bakom den.bra.se) Detta är dock ett mildare brott om man jämför med Lars Vilks brott som verkligen uppmärksammades.s. rättvisa. En av teckningarna publicerades den 19 augusti 2007 i dagstidningen Nerikes Allehanda. Belöningen ska ha vart på 100 000 dollar om man dödade honom men 150 000 dollar om man slaktade honom som ett lamm. (www. Han 7 .samhalls3cmeermee01. Han gjorde år 2007 teckningar med profeten Muhammed som en rondellhund (BILAGA 1) för en utställning som hette ”Hunden i konsten”. där man kollade upp antal anmälningar för hets mot folkgrupp mellan åren 1990-2000: Man kan se att anmälningarna för hets mot folkgrupp har ökat drastiskt från år 1995 till 2000. jämlikhet.wikispaces. ( www. Han tyckte att ”religioner står för vänskap. De har däremellan ökat från cirka 150 anmälningar till ungefär 900 anmälningar på bara 5 år. utsatte honom för mordhot och utlovade en stor summa pengar. få halsen uppskuren.se) Aftonbladet (2014) hävdar att på en artikel på deras hemsida så ska Michael Hess (tidigare ordförande för Karlskronas Sverigedemokraterna) ha skrivit en stötande kommentar i kommentarsfältet.se) (www. I Pakistan 31 augusti förekom protester då de brände upp både svenska flaggan och en docka som skulle föreställa statsministern Fredrik Reinfeldt.com) Dock så är hets mot folkgrupp det vanligaste och mest förekommande brotten inom just yttrandefrihet.aftonbladet. Vilks fick en del mordhot och en irakisk organisation som ska ha haft en koppling till al-Qaida. fred och respekt för heliga profeter”. d.Dessa brott kan leda till att man kan bli testad i domstol vilket kan leda till att man få betala skadestånd eller bli dömd till fängelse. (www. Mahmoud Ahmadinejad.

Han antog nog att ingen skulle dra sig sådan stor uppmärksamhet till kommentaren som det blev. Artikeln om Michael Hess där han kommenterade på aftonbladets artikel visar att även en liten grej kan bli så pass stor fast man inte tänker på det. det är verkligen passande att han fick böter eftersom han bröt en utav de lagar som står skrivna i yttrandefrihetsgrundlagen. Folk missar alltså de begränsningar som finns i lagen och man kan se i diagrammet om antal anmälningar till hets mot folkgrupp att anmälningarna stigit väldigt mycket till år 2000. (www. Han ansåg att flera andra sådana publiceringar har gjort att man har kunnat rädda liv och ett förbud gör att dessa människor inte har en chans till räddning. Han visste förmodligen om att Muhammed var så pass helig för de troende muslimerna och att man inte får avbilda honom på något sätt. Han påstår då att vi måste släppa kontrollbehovet vid en situation där makten över informationen hör ett fåtal människor till. Lars fick alltså inga böter eller fängelse eftersom han sa att det var acceptabelt på grund av yttrandefriheten vi har i Sverige. Han tog sedan fram ett exempel på den 21 årige mannen som direktsände sitt självmord på Flashback. Det är alltså enklare nu att få fram hur man tycker och tänker för att man gömmer sig bakom en dataskärm.se) Rickard Falkvinge.blev också utsatt för en mordbrand 15 maj 2010 men var dock inte hemma vid tillfället. Man kan även idag vara anonym när man skriver något. Han säger också att ”vi måste få diskutera vad vi än vill. Jag kan tycka att det var en väldigt opassande kommentar då den verkligen var riktad till en folkgrupp och drog alla över en kam. Jag kan nästan helt säkert säga att detta har ökat på grund av att mediernas utveckling och att det är enklare att få ut vad man tycker. Han fick dygnet-runt-bevakning av Säpo för att han skulle få vara säker vart han än befann sig. Folk blir alltså ”modigare” när de sitter bakom en dataskärm för att man slipper ta konfrontationer som man får om man säger det ansikte mot ansikte. Vissa personer kan kläcka ur sig vad de vill eller skriva vad de vill på nätet och sen skylla på att det är yttrandefrihet i landet. Även idag så ska terrorattentatet i Köpenhamn i februari 2015 ha varit en måltavla mot Vilks.wikipedia. Att sätta förbud på allt är inte alltid en bra lösning och det är på det sättet yttrandefriheten kommer framtidssäkras.se) 6. vilket gör att man skriver vad man än tycker utan att tänka på de konsekvenser som kan komma. Även fast han antagligen visste om hur de skulle reagera så avbildade han Muhammed på ett sätt som även jag inte tycket är så värst acceptabelt. vilket gav upphov till krav på förbud mot sådana publiceringar. oavsett forum”. Jag tror verkligen inte att han hade vågat säga en sådan sak framför en som tror på islam då han antagligen visste att det kunde bli problem. (www. Diskussion Yttrandefriheten idag är alltså väldigt missuppfattad och det kan ju i princip alla hålla med om. Denna kommentar är också ett tecken på att han fick mer skalle bakom en dataskärm och kunde därför skriva precis som han tyckte. Om det är någon som verkligen fick känna på konsekvenserna för sina handlingar så är det Lars Vilks. anser att om man förbjuder en massa saker på internet i framtiden så kommer det oavsett leda till något negativt. Visst det är okej men jag kan tycka att det 8 .internetdagarna. Piratpartiets ledare. Det står ju självklart så i yttrandefrihetsgrundlagen men de missar att man inte får kränka någon person på något sätt. Så ja.

På detta sätt kan folk känna sig lite tryggare ute på nätet och kan göra någonting åt folk som kränker. Detsamma med de länder där yttrandefrihetsfrågan är lite skakig. som det ser ut nu.kan vara kränkande mot deras religion och han visar verkligen ingen respekt för deras åsikter. Jag insåg från cirkeldiagrammet (där folk svarade på om de visste vad yttrandefrihet betydde) att det inte är många som vet om konsekvenserna för vad de säger. Detta eftersom allt mer teknik uppfinns och det kommer bli lättare att vara totalt anonym på hemsidor och det blir svårare att spåra dem som skrivit. Fast ute på internet så händer det allt för ofta. Som sagt så har detta att göra med att folk är för fega för att säga saker ansikte mot ansikte och får verkligen jättemycket skalle bakom skärmen. Man kan också se på det Rickard Falkvinge skrev att när vi inte är bekväma med information så förbjuder vi det totalt. skriver eller tecknar. om de står upp för varandra och engagerar sig så kan tillslut världen se bättre ut. så kommer det nog tyvärr bli värre. Enligt min åsikt så tycker jag ändå att Lars ska ha fått betalat skadestånd då jag kan tycka att detta är hets mot folkgrupp då han kränker deras religion. men jag har hört andra som har kränkt en person och sedan skyllt på att ”ordet är fritt”. Om vi människor står upp för varandra och inte blundar för det som sker och verkligen engagerar oss och vågar ställa oss upp mot regimer som inte respekterar rättigheterna kan det förbättras. I framtiden tror jag att just i Sverige. men visst det är enkelt att skylla på att det är yttrandefrihet i Sverige. När folk verkligen förstår vad yttrandefrihetsgrundlagen egentligen betyder så kommer samhället att se mycket bättre ut än vad den gör idag. Man ska ändå inte behöva mordhotas för en teckning som bara var av konstnärligt syfte. Detta oroar mig rätt mycket då folk kan bli väldigt kränkta och jag vet att det kan gå så långt att de flesta inte vill leva längre. vilket gör att den som äger sidan kan agera och kolla hur pass allvarlig kommentaren var och kan därifrån göra ett beslut om man ska anmäla personen eller ta bort kontot från hemsidan. Därför är det så viktigt att folk vet om detta och jag tycker att man ska få lära sig mer om Sveriges grundlagar i skolan så att man verkligen vet om dem. Bilagor Bilaga 1 9 . Dock kan jag tycka att muslimerna reagerade lite väl mycket på en teckning. Jag tycker därför att det är jättebra att man kan anmäla på internetsidor. Så som jag har uppfattat det så ska det vara ett brott. Detta kommer göra att det helt plötsligt blir negativt på ett eller annat sätt då det alltid kommer vara folk som är emot dessa förbud. 7. Jag själv har inte upplevt det själv.

10 . Källförteckning Sveriges Riksdag.Lars Vilks Muhammedteckning 8. 13/6-2014. Yttrandefrihetsgrundlag.

rfsl. BRÅ-rapport.wikipedia.pdf (Hämtad 2/52015) Lundstedt.wikipedia. 1/5-2015 http://sv. Aftonbladet. skola. RFSL. Yttrandefrihet.aftonbladet. http://www.https://www. Hets mot folkgrupp.wikipedia.riksdagen.org/wiki/Lars_Vilks (Hämtad 9/5-2015) Lars Vilks Muhammedteckningar. Wikipedia. SD-man döms för hets mot folkgrupp.org/wiki/Attentatet_i_K%C3%B6penhamn_2015 (Hämtad 9/5-2015) Stiftelsen för internetinfrastruktur.manskligarattigheter. Ditt ord är fritt.amnesty. http://sv. 20/10-2010 https://internetdagarna. 2014-05-08. Tryckt 2001 på Tierps Tryckeri.se/download/18. http://www. http://skola.wikipedia.pdf (Hämtad 8/5-2015) Brottsförebyggande rådet.com/Lampa+Johannes (Hämtad 8/5-2015) Svenska Helsingforskommittén.ab (Hämtad 9/52015) Lars Vilks. Wikipedia. (Inget utgivningsdatum) https://samhalls3cmeermee01.se/sv/Sa-funkarriksdagen/Demokrati/Grundlagarna/Yttrandefrihetsgrundlag/ (Hämtad 28/4-2015) Regeringskansliet.se/files/files/ditt-ord-ar-fritt_vt14. Wikipedia 4/5-2015. Lampa och Granqvist. Hatets språk.se/track/anvandarnas-internet/hur-skayttrandefriheten-framtidssakras/ (Hämtad 12/5-2015) De källor som jag har använt mig av tycker jag är pålitliga då jag har tagit mest information från sidor som jag vet har fakta som går att lita på.pdf (Hämtad 8/5-2015) TT.bra.org/wiki/Yttrandefrihet (Hämtad 29/4-2015) Amnesty International. Wikispaces. http://www. (Inget utgivningsdatum) http://www. 22/4-2015 http://sv.se/nyheter/article18848184.amnesty. Hur ska yttrandefriheten framtidssäkras. Mänskliga rättigheter. ¼-2015 http://sv. 2014. Wikipedia.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilkarattigheter-finns-det/yttrandefrihet (Hämtad 28/4-2015) Yttrandefrihet.org/wiki/Lars_Vilks_Muhammedteckningar (Hämtad 9/5-2015) Attentatet i Köpenhamn 2015. Tryckt 2005 på Elanders Gotab AB. Wikipedia sidorna är inte de trovärdigaste källorna men därifrån har jag bara tagit fakta som jag ändå vet att det är 11 .se/public/hatetssprak.cba82f7130f475a2f1800019149/1312268 413035/2001_7_hets_mot_folkgrupp. Yttrandefrihet.wikispaces.

12 .sant. De mesta fakta har jag tagit från myndigheter som har faktabaserade texter och diagram så jag vet att dem stämmer.