SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGAI BESI 57000 KUALA LUMPUR

PELAN STRATEGIK KECEMERLANGAN UPSR 2010 (SAINS)
Bil ISU STRATEGIK
Pencapaian pelajar yang akan menduduki UPSR kurang baik dalam PKSR 2 Tahun 5 (2009)

PELAN TINDAKAN
Bengkel dan Ceramah teknik menjawab SoalanSoalan Sains

STRATEGI BERTINDAK
Mengadakan Bengkel dan Ceramah tentang teknik-teknik menjawab soalansoalan Sains UPSR Mengadakan Klinik Sains untuk mengenalpasti kelemahan muridmurid

SASARAN TEMPOH PELAKSANA 2010

1

1 kali dalam Panitia Sains & setahun Guru Sains UPSR 95.0 % Lulus

Klinik Sains

PelanStrategikUPSR/Sains/RSUDHEEP/2010

Bil

ISU STRATEGIK
Kemahiran Sains Proses pelajar masih di tahap sederhana.

PELAN TINDAKAN

STRATEGI BERTINDAK

SASARAN TEMPOH PELAKSANA 2010

2

Tutorial Subjek Sains

Mengadakan kelas 95.0 % Lulus Tutorial sebagai panduan dan tunjuk ajar tambahan untuk murid-murid yang hendak menduduki UPSR Sains Menganjurkan Kuiz Sains di antara kelas-kelas tahun 6 (UPSR) dengan memberi keutamaan kepada unsur-unsur yang tidak diuji dalam ujian bulanan

Sepanjang tahun 1 kali dalam setahun

Guru Sains UPSR

Kuiz Sains

Guru Sains UPSR

PelanStrategikUPSR/Sains/RSUDHEEP/2010

Bil

ISU STRATEGIK

PELAN TINDAKAN

STRATEGI BERTINDAK

SASARAN TEMPOH PELAKSANA 2010

3

Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris

Bank Soalan dan jawapan bagi subjek Sains

Mengadakan sesi menjawab bank soalan-soalan UPSR Sains yang lepas dan menganalisis jawapanjawapannya.

Selepas menghabisk an sukatan Sains yang telah diperuntukk an

Guru Sains UPSR

Penyediaan Bahan Menyediakan Bantu Mengajar Bahan Bantu Mengajar dengan mengambil kira sub-topik yang sesuai dan Bahan Bantu Mengajar berkaitan eksperimen untuk memudahkan pelajar-pelajar mencapai markah cemerlang dalam PEKA Sains
PelanStrategikUPSR/Sains/RSUDHEEP/2010

Sepanjang tahun mengajar

Guru Sains UPSR

PelanStrategikUPSR/Sains/RSUDHEEP/2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful