You are on page 1of 28

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 11(188)

11 CZERWCA 2015
ISSN: 2080-3664

pietrowice wielkie gospodarka

racibrz - samorzd

Przetarg na przydomowe
oczyszczalnie w Pietrowicach pod lup

Nowy wiceprezydent
jesieni

Fot. Paulina Krupiska

Samorzd pod naciskiem biznesu?


leszek iwulski

Przydomowe oczyszczalnie
ciekw to najwiksza inwestycja w gminie Pietrowice Wielkie ostatnich lat. Gdyby gmina
nie zdecydowaa si na t inwestycj, musiaaby zainwestowa
w kanalizacj oglnospawn.
Specyfika gminy skazyway to
rozwizanie nie tylko na porak, ale take stawiay pod znakiem zapytania jej racjonalno.
Ponadto nad gmin ciyaby groba unijnych kar, ktre
mogyby w cigu jednego tylko roku zrujnowa jej finanse.
Koszty budowy kanalizacji, konieczno pooenia na dziesitkach kilometrw rur odbiyby
si katastrofalnie rwnie na
moliwociach inwestycyjnych
miejscowoci. Poza faktem, e
budowa kanalizacji oglnospawnej wizaaby si zapewne
z zahamowaniem dziaalnoci
inwestycyjnej na wiele lat, dla
mieszkacw gminy oznaczaaby bardzo duy wzrost obcie za korzystanie z gospodarki
wodnociekowej. Dlatego Pietrowice Wielkie zdecydoway
si na inwestycj w tzw. Przydomowe Oczyszczalnie ciekw.
Projekt uzyska akceptacj Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry przeznaczy na ten
cel niebagatelne dofinansowanie w wysokoci 18 milionw
z. Cao inwestycji pochona
ponad 24,5 miliony z. W przetargu na wykonawc wybrano
lokaln firm LBF z Pawowa
oferujc produkty firmy Kessel.
Niemniej jednak sprawa nie zakoczya si wraz z wybraniem
najkorzystniejszej oferty oraz realizacj i zakoczeniem inwestycji. W Urzdzie Zamwie Publicznych pojawiy si bowiem
sygnay o nieprawidowociach,
ktre towarzyszyy przetargowi. Urzd przychyli si do tych
wtpliwoci i przekaza spraw
do rozpatrzenia Krajowej Izbie
R E K L A M A

W Urzdzie Zamwie Publicznych pojawiy si sygnay o nieprawidowociach, ktre towarzyszyy przetargowi na budow biologicznych oczyszczalni ciekw w Pietrowicach. Na zdjciu
sekretarz gminy Adam Wajda, wjt Andrzej Wawrzynek i skarbnik Marzena Kopczewska.
Odwoawczej. Ta rozpatrujc
spraw (w oparciu o ekspertyzy), nie zostawia suchej nitki na
postpowaniu przetargowym.
W uzasadnieniu uchway KIO
o sygnaturze KIO/KD 100/14 z
19 listopada 2014r. Izba zarzuca Pietrowicom Wielkim m.in.
utrudnianie uczciwej konkurencji i nierwne traktowanie
wszystkich podmiotw startujcych w przetargu. Izba zarzucia
gminie rwnie, e Specyfikacj
Istotnych Warunkw Zamwienia (SIWZ) skonstruowano w
ten sposb, e w rzeczywistoci nie moga go speni adna
z ofert, ktre byy przedmiotem przetargu. W uchwale KIO
wskazano na zapisy SIWZ, ktre miayby wiadczy, e w toku
postepowania faworyzowano
jedn firm mianowicie LBF
Wedug uchway takie punkty
to np. zastosowanie okrelenia
kolumna czyszczca (ktra
odnosia si do materiaw firmy Kessel) i konieczno dwukrotnego serwisu urzdzenia w
cigu roku. KIO uznaa, e wina
jest na tyle cika, i do Rzecznika Dyscypliny Finansw Publicznych skierowano wniosek o

naruszenie dyscypliny finansw


publicznych przez wjta gminy Pietrowice Wielkie. Rzecznik dyscypliny jednak uzna,
e zarzuty przedstawione przez
KIO nie s wystarczajco udokumentowane, by stwierdzi e
wjt naruszy dyscyplin finansw. Co wicej wyda postanowienie o umorzeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie
naruszenia dyscypliny finansw
publicznych. Rzecznik nie tylko
nie dopatrzy si naruszenia dyscypliny, ale take nie dopatrzy
si w zarzucanym czynie naruszenia ustawy Prawo zamwie
publicznych. Sekretarz gminy
Pietrowice Wielkie komentujc tak rozbiene ustalenia KIO
oraz UZP z jednej strony i postanowienia Rzecznika Dyscypliny
Finansw Publicznych, powiedzia nam: - caa sprawa pokazuje jak bardzo zdeterminowane s rne firmy na rynku, by
sign po intratne zamwienie.
Za wszystkim kryj si firmy niezadowolone z wyniku postpowania i korzystajce z renomowanych kancelarii prawniczych
oraz wasnych ekspertw. My
natomiast po prostu wiedzieli-

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

my, e w adnym momencie


nie zamalimy prawa. Przecie
ten przetarg dotyczy inwestycji
finansowanej ze rodkw zewntrznych. Doskonale zdajemy
sobie spraw z tego, e bdzie on
oceniany przez rne instytucje,
zwaszcza te, ktre dofinansoway inwestycj. Wszystkie zarzuty, ktre nam postanowiono,
rzecznik dyscypliny odrzuci,
wykazujc punkt po punkcie, e
mielimy racj. Pozwol sobie
na jeszcze jedn uwag. Ta sytuacja pokazuje, z jak wielkimi naciskami musi mierzy si samorzd, realizujc due inwestycje.
Czsto wielki biznes siga po naprawd cikie dziaa, eby wymusi sobie zlecenia i my musimy cay czas dawa temu odpr.

Prezydent zapowiada, e
jego zastpca nie bdzie
politykiem.
Mirosaw Lenk przyznaje,
e decyzja o powoaniu nowego
zastpcy dopiero po wakacjach
podyktowana jest skpstwem.
Chce poczeka, a wyganie
stosunek pracy dotychczasowej
wiceprezydent Ludmiy Nowackiej. - Bez drugiego zastpcy nie poradz sobie z wszystkimi obowizkami - przyznaje
prezydent. Nie chce jednak wyjawi, nawet jeli wie, kto nim
bdzie. - Czekam na podpowiedzi - uci krtko podczas
dzisiejszej konferencji prasowej. Wyjawia tylko, e wyklucza aby by to polityk. Woli fachowca w dziedzinie edukacji,
kultury bd sportu, bo taki zakres obowizkw bdzie przysugiwa zastpcy. Ewentualnie

prezydent przejmie na siebie


gospodark mieszkaniow, bo
jak twierdzi, i tak robi to od
lat. - Czas oczekiwania wynika
z mojego skpstwa. Do koca
lipca trwa wypowiedzenie dotychczasowej wiceprezydent,

...decyzja
o powoaniu nowego zastpcy dopiero po wakacjach
podyktowana
jest skpstwem...
wic nie chc paci podwjnie
- podsumowa dywagacje na
ten temat.
p

racibrz - policja

Diler
w rkach policji
Policjanci z Raciborza zatrzymali 21-letniego dilera
narkotykowego.
Informacj o tym, e mczyzna moe mie przy sobie
narkotyki policjanci otrzymali 26 maja. Funkcjonariusze wiedzieli jak wyglda,
gdy podano im szczegowy
rysopis. Ju w chwil pniej
udao si go zatrzyma. Podczas kontroli jego samochodu
znaleziono 16 gramw amfetaminy. Mczyzna to 21-letni
mieszkaniec Raciborza. Z zebranych przez policj informacji wynika, e nie tylko po-

Terminale patnicze

najtaniej

siada on narkotyki, ale take


je sprzedawa. Od listopada
2014 roku mia wielokrotnie
udziela odpatnie rodkw
odurzajcych, w tym 10 gramw marihuany i 17 gramw
amfetaminy. Jeszcze tego samego dnia sd zdecydowa o
tymczasowym aresztowaniu
dilera. Postawiono mu zarzuty posiadania i udzielania
narkotykw innym osobom
dziaajc w celu osignicia
korzyci majtkowych. Grozi
mu 10 lat wizienia.
p

szczegy
str. 6

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

racibrz komunikacja

Chc wypoycza rowery, a na rynku zakaz


Fot. Pawe Strzelczyk

Magistrat planuje uruchomi wypoyczalni rowerw. Ma ona funkcjonowa przy wylocie ul. Dugiej
na rynek. Problem w tym, e zarwno po Dugiej, jak i po rynku, rowerami jedzi nie wolno.
pawe strzelczyk

Na ostatniej sesji rada


miasta opiniowaa zmian
w tegorocznym budecie
polegajcym na wprowadzeniu 24 tys. z na utworzenie wypoyczalni rowerw. Przedsiwzicie polega
na zakupie przez miasto od
jednej z raciborskim firm
8 rowerw wraz z usug ich serwisowania, a nastpnie wypoyczaniu ich
mieszkacom i turystom.
W zamyle wypoyczalnia
ma funkcjonowa przy Raciborskim Centrum Informacji na rynku, a rowery
bdzie mona odda w 2-3
wyznaczonych punktach na
terenie miasta.
Szereg zastrzee do
przedsiwicia
zgosia
radna Anna Ronin. Zarzucia m.in., i inne miasta
prowadzce tego typy dziaalno powoli z niej rezygnuj. W jej opinii projekt
moe okaza si duo kosztowniejszy ni si zakada.
- Mwi to w trosce o finanse publiczne. Czy kto
z pastwa ruszajc z dziaalnoci gospodarcz te
podchodzi do tego w ten

Cho znak wyranie wskazuje, e po ul. Dugiej w godz.


9.00-17.00 jazda rowerem jest zabroniona, wielu go nie
respektuje. Moe wic pora pomyle o jego zniesieniu?

sposb, e jako to bdzie i


to tylko 24 tysice zotych?
Temat jest nieprzemylany
- ripostowaa na wyjanienia prezydenta Lenka, e
inicjatywa nie ma celu zarabianie pienidzy i bycia
dochodow. Z tej te m.in.
przyczyny nie bdzie to
przedsiwzicie prowadzone przez prywatnego przedsibiorc. Radnej mniejszoci niemieckiej nie udao
si przekona pozostaych
do swej racji i jako jedyna zagosowaa przeciwko
przeznaczaniu pienidzy na
ten cel. Wikszo w radzie
popara inicjatyw.
Wyglda wic na to, e
wypoyczalnia powstanie.
Czy w takim razie nie warto
zastanowi si nad zniesieniem zakazw uniemoliwiajcych ruch rowerowy w
jej okolicy? Znak zakazujcy jazdy rowerem po rynku
stoi koo targu, przy kociele w. Jakuba. Na pocztku
ul. Dugiej mamy kolejny
znak, tym razem dopuszczajcy poruszanie si rowerem, ale jedynie w godzinach od 17.00 do 9.00.
Cho w stray miejskiej
przyznaj, i staraj si pil-

skydive62
nie wszdzie mona jedzi rowerem po rynku, ale dotyczy to
miast gdzie rynki zapchane s
ludzmi. Racibrz to drobna aglomeracja, Wprowadzanie zakazu
to kolejny temat zastepczy
~straak wiejski
na podstawie twojego owiadvzenia proponuj mandaci9k
100 z !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zn jazde bo wiadomo ze i piesi


beda z tej samej drogi korzysta.
Wic czekam i mam nadzeje ze
w niedugim czasie znaki rzeczywicie zostana usunite (Ja
tez ich nie przestrzegam:)
~moim zdaniem
te znaki ju dawno powinny
by zlikwidowane, i tak nikt nie
zwraca na nie uwagi...
~wariatom stop
Na Dugiej powinien by zakaz
bezwgldnie!

~gragra
Oczywicie jestem za likwidacja
znakw i za jazd rowerami po
~ja
rynku,przeciez wszedzie na jest
Oczywscie , ze niezyciowy. W cato dopuszczalne(jeli juz tak sie
lej Europie mozna jezdzic rowerami przez rynek.
ze wszystkim na wiecie porwnujemy ) Proponuje tylko ostro130 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

nowa przestrzegania tych


zakazw, mieszkacy wydaj si nie zwraca na nie
uwagi. Nawet sam prezydent Lenk przyznaje, i
zdarza mu si przez rynek
przejeda, amic tym sa-

mym przepisy. - Czekam


na sugestie samych rowerzystw. Jeli okae si,
e przepis jest nieyciowy,
mona zastanowi si i dopasowa go do rzeczywistoci - zapowiada.

racibrz - inwestycje

Dawne koszary szpec okolic

Co z rozbudow H2Ostrg?
Bd palmy po 50 tys. z?

- Wyjtkowo dbamy o ten


rejon miasta. Jest odnowiony
zamek, park, aquapark, browar,
powstao osiedle domkw jednorodzinnych, odnowilimy drog,
nawet stajnie huzarskie przestaj szpeci odkd kupia je firma
Remigiusza Trawiskiego i s
odnawiane - wylicza prezydent
Mirosaw Lenk w trakcie posesyjnej konferencji prasowej. Bolczk pozostaj ruiny po koszarach,
ktre w latach 90-tych miasto za
symboliczn zotwk przekazao Mniejszoci Niemieckiej. Nowy waciciel mia pomysy, by
odremontowa obiekt i skupi
w tym miejscu koa DFK dziaajce w regionie, jednak nigdy do
tego nie doszo. Budynek popada
w ruin.
Niedawno prezydent spotka
si z Helmutem Nowakiem, posem do niemieckiego Bundesta-

gu. Deputowany z Nadrenii-Pnocnej Westfalii w towarzystwie


mieszkacw Leverkusen regularnie odwiedza Racibrz i interesuje si problemami miasta.
Lenk poprosi Nowaka o pomoc
dla DFK w pozyskaniu rodkw
z RFN, ktre pomogyby doprowadzi do porzdku. Nowak podobno podchwyci temat, wpierw
jednak chce dowiedzie si, jakie
pomysy ma mniejszo na zagospodarowanie. W przypadku
gdyby udao si jakie rodki pozyska, prezydent nie wyklucza
wsparcia ze strony miasta. Co roku dofinansowujemy zabytki. Nic
nie stoi na przeszkodzie, abymy
przez par lat pomagali w tym
przedsiwziciu z naszego funduszu - zadeklarowa nadmieniajc
jednak, i gwny ciar musiaby wzi na siebie waciciel, czyli
Mniejszo Niemiecka.
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Prezydent o pomoc finansow w remoncie budynku


zwrci si do posa niemieckiego Bundestagu.
ps

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Fot. Paulina Krupiska

Cho nalecy do Mniejszoci Niemieckiej budynek na Ostrogu popada


w ruin, waciciel wydaje si tym nie przejmowa.

Fot. UM Racibrz

racibrz - nieruchomoci

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Projekt czci zewntrznej zakada wiele kosztownych elementw dodatkowych,


podraajcych inwestycj. Jeli dojdzie do rozbudowy, wadze nie chc rezygnowa
z elementw funkcjonalnych, a zaoszczdzi na wystroju.
Rozbudow aquaparku o baseny zewntrzne prezydent uzalenia
m.in. od tego, jakie bdzie
zainteresowanie
klientw w lipcu i sierpniu.
Po pocztkowej euforii spowodowanej duym
zainteresowaniem
aquaparkiem po jego uruchomieniu, wadze miasta postanowiy pj za ciosem i
rozbudowa obiekt o baseny
zewntrzne. Sytuacja finansowa spowodowaa jednak,

e plany te musiano odoy.


Mirosaw Lenk zapowiada, e spraw przedyskutuje
z radnymi i decyzja powinna
zapa najpniej we wrzeniu. Chce jeszcze przyjrze
si, jak frekwencj H2Ostrg bdzie mia w trakcie
wakacyjnych miesicy. Liczy
na powtrzenie ubiegorocznego sukcesu i w duej mierze od tego uzalenia, czy
obiekt bdzie rozbudowany.
Jeli do tego dojdzie,
wemie pod lup projekt.

Jak si okazuje, projektant


nie za bardzo liczy si z
kosztami i przewidzia wiele
elementw dekoracyjnych w
wysokich cenach. Dla przykadu, zaaranowa palmy,
ktrych koszt wynosi 50 tys.
z za sztuk. - Nie chcemy
oszczdza na elementach
uytkowych, jak baseny.
Postaramy si zbi koszty
wanie na takich dodatkowych rzeczach - komentuje
M. Lenk.
ps

GazetaInformator.pl >>

Mczynie udao si przywrci funkcje yciowe,


ale jest w cikim stanie.
stawowych czynnoci yciowych toncego. Jak ustalili policjanci toncym by
22-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, ktry wraz
ze znajomymi przyjecha nad
wod. Mczyzna w cikim
stanie zosta przewieziony
do raciborskiego szpitala. Brak wyobrani oraz brawura to realne zagroenie ycia
i zdrowia ludzkiego. Wypoczywajc nad zbiornikami wodnymi, kadorazowo
naley zachowa rozsdek i
przestrzega podstawowe zasady bezpieczestwa - mwi
rzecznik KPP w Raciborzu,
Mirosaw Szymaski.
ps

ndza - inwestycje

Remont PK w Ndzy
dowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Wsparcie to przyjmie posta poyczki w wysokoci 232 tys. z. Cao inwestycji
kosztowa bdzie 350 tysicy.
Prezes PK w Ndzy powiedzia
nam: - inwestycja ma na celu
przede wszystkim zwikszenie
efektywnoci energetycznej naszego przedsibiorstwa, a dziki temu zmniejszy si ilo zanieczyszcze w powietrzu, ktre
tak bardzo doskwieraj lskiemu spoeczestwu. Proces termomodernizacji ma polega
przede wszystkim wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz
dociepleniu budynku, w ktrym
odbywaj si procesy technologiczne. Decyzja o przyznaniu poyczki zostaa podjta na posiedzeniu Zarzdu w dniu 7 maja.
l

racibrz - kultura

Wyrnienie
dla muzeum
Placwka zostaa nagrodzona przez marszaka.
Marszaek Wojewdztwa
lskiego nagrodzi wydarzenia muzealne 2014 roku! Raciborskie muzeum otrzymao
wyrnienie za projekt Konserwacja zabytkowych zegarw ciennych ze zbiorw Muzeum w Raciborzu.
Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszaka Wojewdztwa lskiego za Wydarzenie Muzealne Roku
przyznawana jest za osignicia w zakresie dziaal-

noci muzealnej w roku poprzedzajcym nagrod dla


podkrelenia wagi ochrony i
upowszechniania dziedzictwa
kulturowego i naturalnego.
Nagrody przyznawane mog by w nastpujcych kategoriach: wystawy, publikacje
ksikowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych
oraz popularyzacji dziedzictwa
kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne), dokonania z zakresu konserwacji.
ps

Lokatorzy zalegaj
MZB 20 mln z

w skrcie

Okoo 20% najemcw mieszka nalecych do miasta nie paci czynszu.


Fot. raciborz.com.pl

Fot. KPP Racibrz

Ratowali ycie
topielca

Proces termomodernizacji ma kosztowa ok. 350


tysicy z.
Przedsibiorstwo komunalne w Ndzy rwnie wcza si w
proces walki z nisk emisj. Najlepszy sposb tej walki to oczywicie zmniejszenie iloci emitowanych zanieczyszcze, a to
mona osign przede wszystkim przez radykalne zmniejszenie zuywanej energii. W tym
celu wiele instytucji publicznych
inwestuje w proces termomodernizacji, ktry w znacznym
stopniu opiera si na dociepleniu budynkw. W tym kierunku idzie rwnie PK w Ndzy.
Instytucja ta zdecydowaa si
na termomodernizacj budynku administracyjno - socjalnego
wraz ze stacj uzdatniania wody.
Przedsiwzicie to wesprze Wojewdzki Fundusz Ochrony ro-

region

racibrz gospodarka komunalna

racibrz - bezpieczestwo

Funkcjonariusze ratowali ycie 22-letniego


mieszkaca powiatu raciborskiego, ktry ton
w zbiorniku wodnym w
Oborze.
Do zdarzenia doszo w
sobot, 6 czerwca okoo godziny 17.00 na zbiorniku
wodnym w Oborze. Policjanci po otrzymaniu zgoszenia
interwencji
niezwocznie
udali si w rejon zbiornikw
wodnych znajdujcych si
w dzielnicy Obora. Na miejscu zastali lecego modego
mczyzn, ktry by ju na
brzegu. Natychmiast mundurowi wczyli si w czynnoci resuscytacyjne majce
na celu przywrcenie pod-

Wiadomoci 3

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

pawe strzelczyk

Andrzej Migus, szef Miejskiego Zarzdu Budynkw


zreferowa radnym w jakiej
kondycji jest podlega mu
jednostka, a take jakie ma
plany na przyszo. I tak
radni dowiedzieli si np. e
po trzech latach podczas ktrych czynsze w lokalach nalecych do miejskiego zasobu nie byy podnoszone, w
najbliszym czasie lokatorzy
mieszka komunalnych mog spodziewa si podwyek.
Dolna granica opaty za metr
kwadratowy ma wynie 3,08
z, grna za 7,42 z (maksymalny puap wynosi 8,79 z).
Jak poinformowa Migus,
wkrtce zoy stosown propozycj prezydentowi w tej
sprawie.
Dyrektor ujawni take
ile wynosz dugi lokatorw
miejskich lokali. To kwota
rzdu 11 mln z, a wraz z odsetkami - 20 mln. Zaledwie
71% lokatorw paci na bieco opaty za mieszkania. 20%
albo nie paci w ogle, albo
ma wielomiesiczne zalegoci w opatach. Pozostali pac, ale z maymi polizgami.

Andrzej Migus, dyrektor Miejskiego Zarzdu Budynkw


zapowiada podwyk czynszw.
Od 2013 roku dunicy maj moliwo odpracowania
nalenoci. Chodzi gwnie o
prace porzdkowe, remontowe czy proste czynnoci biurowe. W 2013 z moliwoci
takiej skorzystay 63 osoby
(ktre odrobiy zaduenie
63 tys. z), w 2014 - 51 osb
(119 tys. z), za dotychczas w
2015 - 37 osb (29 tys. z).
Ostateczno w stosunku do uciliwych lokatorw
notorycznie uchylajcych si
od pacenia to eksmisja. Na

chwil obecn MZB posiada


214 zasdzonych wyrokw
eksmisji, w tym 99 bez koniecznoci zapewnienia lokalu socjalnego. Urzdnicy jednak niezbyt chtnie uciekaj
si do tego typu rozwiza.
Raz, e w wikszoci przypadkw eksmitowani i tak trafiaj do lokali z zasobu gminy,
dwa - jest to do kosztowne.
Gdyby zdecydowano si przeprowadzi wszystkie eksmisje, trzeba byoby si liczy z
wydatkiem ok. 4,5 mln z.

racibrz - gospodarka

tylko miasto chce cukrowni


- Wpacilimy wadium w
wymaganym terminie i
bylimy jedynym podmiotem ktry zjawi si na licytacji - informuje prezydent Lenk.
Wkrtce miasto znw bdzie dysponowa nieruchomoci po cukrowni. Teren przy
ul. 1-go Maja zosta wystawiony
na sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego. Syndyk masy upadociowej

firmy DOX Jaworzno oferowa


nieruchomo za 1,85 mln z +
VAT. Postpowanie odbyo si
w ubiegy czwartek. - Formalnie jestemy zwycizcami. Jeli nie bdzie jakich przeszkd
prawnych, to do miesica podpiszemy akt notarialny - poinformowa dzi radnych prezydent Mirosaw Lenk.
Prezydent zamierza wkrtce wystpi do syndyka o uporzdkowanie terenu (usuni-

cie zaroli, etc.), gdy nie chce


obarcza tym podatnika. Chce
te zmieni struktur wasnoci
z prawa do wieczystego uytkowania na prawo wasnoci, std
te zwrci si waciwym wnioskiem do wojewody. Pena wasno pomoe w lepszy sposb
dysponowa nieruchomoci w
kontaktach z potencjalnymi inwestorami.
ps

powiat raciborski - bezpieczestwo

Jecha 111 km/h. Straci prawko


Pierwsza ofiara nowych
przepisw.
18 maja w ycie weszy
nowe przepisy, zaostrzajce
sankcje wobec kierujcych pojazdami, ktrzy ami przepisy ruchu drogowego. Mg si
o tym przekona 31-letni raciborzanin, kierowca mercedesa.
Mczyzna zosta zatrzymany
wieczorem 23 maja na ulicy
Rybnickiej w Rzuchowie. Przekroczy dozwolon prdko o

ponad 50 km/h. W miejscu,


w ktrym obowizuje ograniczenie prdkoci do 60 km/h,
jecha z prdkoci 111 km/h.
Straci prawo jazdy, a dodatkowo ukarano go mandatem w
wysokoci 500 z i 10 punktami
karnymi.
Nowe przepisy dotycz nie
tylko piratw drogowych. Regulacje odnosz si take do
kierowcw jedcych na podwjnym gazie. Okres, na jaki

orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdw, zosta wyduony


z 10 do 15 lat. Minimaln kar
bd trzy lata. Ponadto osoby
kierujce pojazdem w stanie
nietrzewoci musz si liczy
z wysokimi karami finansowymi. Sd bdzie stosowa kar w
wysokoci nie mniejszej ni 5
tys. z w przypadku osoby, ktr zapano po raz pierwszy.
p

Konkurs Domu Ksiki


Gdzie w Wodzisawiu mieci si obelisk wyznaczajcy 50 rwnolenik szerokoci geograficznej?
Nagrod ksika Upadek!
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Zwoki w lesie
2 czerwca rano, po kilkudniowych poszukiwaniach,
w ktre zaangaowani byli
policjanci na terenie lasu w
miejscowoci Czerwicice odnalezione zostay zwoki mczyzny, ktre na polecenie
prokuratora zostay zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwok. Policjanci
ustalaj okolicznoci i przyczyny mierci mczyzny.
Spacer z psami
14 czerwca o godz. 14.00
odbdzie si akcja Spacer z
Psem Racibrz. Miejsce spotkania to way przeciwpowodziowe przed Markowicami,
przy mocie. Celem spaceru
jest spotkanie integracyjne
zarwno psw jak i wacicieli. Psy poznaj nowych towarzyszy, dziki czemu bd
si socjalizowa. Do dyspozycji szczliwych i dumnych
posiadaczy towarzyszy bdzie
dostpna weterynarz Barbara
Koodziej-Sordyl oraz treser
psw Krzysztof Bielecki.
Kryszta na medal
Wychowanek Modzieowego Orodka Wychowawczego w Rudach zaj 3. miejsce
w Oglnopolskim Konkursie
Wzrostu Krysztaw. Sebastian Niezgoda pod opiek
nauczyciela chemii (ukasz
Sobeczko) wyhodowa kryszta dwuchromianu potasu.
Wpad do studni
1 czerwca okoo godz. 17.00
dwuletni chopczyk wpad
do studni w miejscowoci
Turze przy ul. Raciborskiej.
Na miejsce wezwano stra
poarn, policj i pogotowie.
Dziecko stao w wodzie po
kolana w studni o gbokoci
4 metrw. Straacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Za
pomoc trjnogu ratowniczego opucili straaka ratownika, ktry wycign dziecko
ze studni.
Partner gminy
W gminie Kornowac miaa
miejsce uroczysto podpisania umowy partnerskiej pomidzy Gmin Kornowac
a Gmin Branka u Opav w
Republice Czeskiej. W ramach realizacji projektu na
terenie Urzdu Gminy w Kornowacu zosta ustawiony pylon Witryna partnerska prezentujcy gminy Kornowac,
Vresina u Hlucina i Branka
u Opavy, bdce partnerami.
Aktualizacja
rozkadu
W zwizku z kolejnymi etapami prac remontowo-modernizacyjnych 14 czerwca
wprowadzone zostan zmiany
w rozkadzie jazdy pocigw.
Bd one obowizywa do 31
sierpnia br. Modyfikacje dotycz gwnie centrum wojewdztwa, ale naley liczy si
te ze zmianami dotyczcymi skomunikowania powiatu
raciborskiego z ociennymi
powiatami.
Festiwal piosenki
13 czerwca na dziedzicu na
scenie plenerowej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbdzie si koncert finaowy IV
Festiwalu Piosenki Europejskiej Racibrz 2015. Pocztek koncertu o godz. 19.30.
Festiwal adresowany jest do
modziey w wieku 15-20 lat
z wojewdztwa lskiego, powiatw partnerskich Powiatu
Raciborskiego oraz modziey
pastw europejskich.

4 Edukacja

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

RACIBRZ PRACA

RACIBRZ - EDUKACJA

Rok szkoy zawodowcw

Zaspokajanie potrzeb
lokalnego rynku pracy
Obecnie na rynku pracy
szans na zatrudnienie maj osoby z konkretnym wyksztaceniem. Zesp Szk
Zawodowych
dopasowuje
swoj ofert do aktualnych
potrzeb rynku. W porozumieniu ze Spdzielni Krawieck Jedno w Pietrowicach Wielkich uruchomiony
zosta nabr do klasy ksztaccej w zawodzie krawiec.
Pracodawca gwarantuje organizacj praktycznej nauki
zawodu wraz z pokryciem
kosztw dojazdu uczniw z
Raciborza do Pietrowic oraz
zatrudnienie po ukoczeniu
szkoy. Kolejnymi zawodami
z gwarancj zatrudnienia jest
sprzedawca i wdliniarz. Siec
sklepw Wdzarnia oraz
rma Janeta gwarantuj
praktyki uczniowskie i zatrudnienie dla absolwentw
tych zawodw. Ponadto waciciel rmy Janeta ufunduje stypendia uczniowskie dla

najlepszych uczniw.
Zawody przyszoci
Ziemia raciborska to obszar pooony geogracznie
bardzo blisko intensywnie rozwijajcej si lskiej strefy ekonomicznej. Nowe technologie
wdraane w rnorodnych gaziach przemysu wymagaj
wieloletnich specjalistycznych
bada m. in. w laboratoriach
chemicznych. Ksztacenie w
zawodzie technik analityk w
ZSZ jest dobrym pocztkiem
kariery dla absolwenta gimnazjum, ktry przyszo wie
z przedmiotami chemicznymi
i biologicznymi. ZSZ od wielu
lat ksztaci take specjalistw w
brany gastronomiczno - hotelarsko-turystycznej.
Mocne strony ksztacenia
zawodowego
Wprowadzona w 2013 roku reforma szkolnictwa zawodowego bardzo uatwia przysz karier zawodow ucznia
technikum i zasadniczej szkoy
zawodowej poprzez moliwo
zdawania podczas nauki egzaminw kwalikacyjnych. Zdany
egzamin umoliwia otrzymanie certykatu z danej kwalikacji. Certykaty te pozwalaj
uczniom penoletnim, jeszcze
podczas nauki w szkole podj
np. wakacyjn prac w swoim
zawodzie. W ostatnim roku nauki uczniowie zdaj drug kwalikacj, ktra pozwala im uzyska tytu technika w danym
zawodzie oraz wiadectwo tzw.

Fot. Grzegorz Nowak

CIEKAWI CI PRACA
W REKLAMIE I HANDLU?

Szansa na lepszy start na rynku pracy.


Rok 2015 zosta ogoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoy
Zawodowcw. Na stronach
MEN umieszczona zostaa
mapa, na ktrej zaznaczono
wszystkie szkoy zawodowe
i technika. Wybr waciwej
szkoy
ponadgimnazjalnej
niewtpliwie ma wpyw na
karier zawodow kadego
czowieka.

<< GazetaInformator.pl

EUROPASS w jzyku angielskim lub niemieckim, ktry honorowany jest w krajach Unii
Europejskiej.
Fundusze unijne dla szkolnictwa zawodowego
W nowej perspektywie nansowej Unii Europejskiej
zagwarantowane s rodki nansowe na modernizacj
szkolnictwa zawodowego. Ze
rodkw tych skorzysta rwnie
powiat raciborski. Utworzone
zostanie Centrum Ksztacenia
Praktycznego, w ktrym powstan nowoczesne specjalistyczne pracownie chemiczne,
gastronomiczne, hotelarsko
turystyczne.

Zesp Szk Zawodowych


ul. Wileska 8,
47-400 Racibrz,
tel. 32 415 29 63
e-mail:
zespolrac@poczta.onet.pl
www.zespolrac.republika.pl
Artyku sponsorowany

Technicy organizacji reklamy z ZSE organizuj wasne


wystawy. Ostatnia miaa miejsce w marcu. Prace uczniw
mona byo oglda w zamkowych murach.

A moe chcesz pracowa


jako przedstawiciel handlowy? Drug propozycj szkoy jest kierunek: technik
handlowiec. To propozycja
dla tych, ktrzy interesuj
si sprzeda. Ucze opanowuje wiedz gwnie z ekonomii, zarzdzania, prawa
i negocjacji. Nabywa umiejtnoci obsugi kasy skalnej, programw magazynowo- hurtowych. Dziki temu
absolwenci zdobywaj moliwo pracy wszdzie tam,
gdzie potrzebna jest fachowa wiedza handlowa z zakresu sprzeday i negocjacji
np. znajd zatrudnienie jako
sprzedawcy, przedstawiciele
handlowi, dystrybutorzy lub
kierownicy dziaw sprzeday oraz mog prowadzi wasn dziaalno handlow.

Zesp Szk Ekonomicznych proponuje nauk


na kierunkach: technik
organizacji reklamy i
technik handlowiec.
Rynek reklamy w Polsce wci si rozwija. Cigle powstaj nowe agencje
reklamowe, za te istniejce poszerzaj krg swoich
klientw. To brana, w ktrej
stale poszukuje si specjalistw zwizanych z organizacj i tworzeniem reklamy.
Praca w tej dziedzinie jest
kreatywna i ciekawa, stwarza
nieustannie nowe wyzwania.
Wychodzc naprzeciw
zapotrzebowaniu,
Zesp
Szk Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 proponuje kierunek
ksztacenia: technika organizacji reklamy, gdzie nauka trwa cztery lata. Szkoa proponuje ksztacenie na

poziomie rednim z tytuem technika oraz matur.


Nauka w tym zawodzie jest
wielopaszczyznowa, czy w
sobie umiejtnoci psychologiczne, ekonomiczne, plastyczne oraz informatyczne.
Absolwent
przygotowany
jest do wykonywania usug
reklamowych, prowadzenia
lub uczestniczenia w projektach promocyjnych rnych
instytucji i rm, organizowania wystaw, sesji fotogracznych, pokazw, public relations oraz projektowania
gracznego, obsugi programw: PowerPoint, Ilustrator, Photoshop, CorelDraw.
Absolwenci s zatrudniani
w agencjach reklamowych,
mediach, studiach gracznych i drukarniach, rodkach masowego przekazu
lub mog prowadzi wasn
dziaalno gospodarcz.

ta klimatyzacji, ktre podnosz


komfort ycia i pracy. Zamontowane urzdzenia i instalacje
chodnicze, czy klimatyzacyjne
wymagaj cigej obsugi w zakresie napraw i konserwacji.
Brana chodnicza intensywnie
rozwija si, tworzc nowoczesne i ekologiczne rozwizania,
co skania klientw, do podejmowania decyzji o modernizacji istniejcych ju instalacji. Zapotrzebowanie na przysowiowy
chd systematycznie bdzie
wzrasta, dlatego zawd ten daje
due moliwoci rozwoju i oparty jest na wielozadaniowoci. W
brany tej potrzebny jest mechanik, elektryk, automatyk,
elektronik, informatyk Ukoczenie klasy ksztaccej w zawodzie: technik chodnictwa i klimatyzacji daje wyksztacenie na
poziomie umoliwiajcym pod-

jcie studiw, a z drugiej strony


daje szans na ciekaw prac.
Patronat nad ksztaceniem obja rma Pol-Eko Aparatura z
Wodzisawia l - podkrela ZSZ.Chodnictwo i klimatyzacja to
jedna z najprniej rozwijajcych
si dziedzin, majca zastosowanie w wielu gaziach przemysu:
od spoywczego, przez farmaceutyczny po samochodowy. Umiejtnoci zdobyte na tym kierunku
s wykorzystywane take w pracy przy odnawialnych rdach
energii, takich jak choby pompy ciepa. Nie ma wic w tym
przypadku obaw, e po zdobyciu
zawodu bd problemy ze znalezieniem zatrudnienia mwi Sebastian Kowalski, dyrektor Pol-Eko Aparatura. Podczas nauki
uczniowie zdobd praktyczne
umiejtnoci zwizane z montaem i uruchamianiem urzdze

i instalacji chodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepa. Pomog w tym nie tylko wyposaone w specjalistyczny sprzt
pracownie, ale take praktyki zawodowe. Ich realizacj zapewni
wsppracujce z Technikum nr
1 (wchodzi w skad ZSZ) rmy ze
lska: JBG2, Centrum Chodnictwa i Klimatyzacji, Avicold
czy Pol-Eko Aparatura. Wszystkie przedsibiorstwa zaoferoway
wodzisawskiej placwce wsparcie merytoryczne - podkrela
Izba Gospodarcza w Wodzisawiu l.

zaoenia zgranej druyny e-sportowej. Nie udz si jednak, e ze wszystkich naszych


podopiecznych zrobimy orw
e-sportu, dlatego chcemy by
mieli konkretny tytu technika
informatyki, a e-sport ma by
dla nich dodatkow umiejtnoci, ktra da im przygotowanie do profesjonalnego grania,
czy tworzenia gier - podkrela
Bugiel.
Za zawodowym e-sportem
id konkretne, due pienidze
i prestiowe turnieje. Zanim
jednak to nastpi uczniowie

bd mogli szlifowa swoje umiejtnoci i uczy si od


profesjonalnych graczy i trenerw, bo z takimi ZSTiO pragnie
nawiza wspprac. - Cigle
wypracowujemy sobie kontakty z organizacjami e-sportowymi, zaley nam bowiem na
odpowiednim poziomie merytorycznym. Szukamy osb,
ktre obejm patronat nad
szko i bd mogy nas wesprze swoim dowiadczeniem
- mwi Adam Bugiel.

Zesp Szk
Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3
Racibrz
tel. 32 415 48 90
mail: zse-raciborz@alpha.pl
www.zse-raciborz.alpha.pl
Artyku sponsorowany

WODZISAW LSKI - EDUKACJA

Wodzisawski Zesp Szk


Zawodowych we wsppracy z lokalnymi przedsibiorcami postanowi uruchomi
nowy kierunek ksztacenia
- technik chodnictwa i klimatyzacji.
Tegoroczni
absolwenci
gimnazjw decyduj o wyborze szkoy ponadgimnazjalnej.
Placwki owiatowe, wychodzc naprzeciw oczekiwaniom
uczniw i rynku pracy, przygotowuj nowe kierunki ksztacenia. Zesp Szk Zawodowych
w Wodzisawiu l. uruchomi w
nadchodzcym roku szkolnym
kierunek - technik chodnictwa i
klimatyzacji. - Rynek odnotowuje z kadym rokiem coraz wiksze zapotrzebowanie na mon-

Fot. Wodzisawska Izba Gospodarcza

SZANSA NA DOBR PRAC

Lokalne rmy zaangaoway si w otwarcie nowego


kierunku ksztacenia - technik chodnictwa i klimatyzacji.

KDZIERZYN-KOLE - EDUKACJA

PIERWSZA W POLSCE KLASA E-SPORTOWA


W Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
w Kdzierzynie-Kolu rusza klasa dla e-graczy.
Wiadomo o tym, e w
Kdzierzynie-Kolu powstaje pierwsza w Polsce klasa e-sportowa byskawicznie obiega media branowe. Jednym
z pierwszych, ktry poda do
wiadomoci t informacj by
serwis All Play, ktrego redaktorem jest wsppomysodawca i absolwent Zespou Szk
Technicznych i Oglnoksztaccych, Patryk Nieso.

- Klasa zapowiada si naprawd fajnie dziki ludziom


odwanym. Wierz w ten prol i tych ludzi, i mam ogromny szacunek do dyrekcji, i caej
kadry - pisze na fejsbukowym
prolu Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
- Nieso. Drugim pomysodawc jest Adam Bugiel - nauczyciel informatyki w teje
szkole. - Nie ukrywam, e korzystalimy z wiedzy uczniw,
bo to w ich gowach kiekowao marzenie o takim kierunku
wyznaje Bugiel. - Niewiele te

zdziaalibymy bez wsparcia


Patryka Niesonia, ktry wskaza nam kontakty w rodowisku e-sportowym, dlatego
podkrelam, e 50 % udziau
w realizacji pomysu naley do
niego - dodaje Bugiel.
Kdzierzysko-Kozielska
ZSTiO jest pierwsz w Polsce
szko redni i jedn z nielicznych w Europie, w ktrej
gry legalnie wejd do programu nauczania, a chtnych
nie brakuje, bo prol szkoy to
na razie ziemia niczyja. Nowa
klasa ma posiada trzy 5-cio

osobowe druyny e-sportowe:


tzw. turniejow i dwie duyny rezerwowe, a w przypadku
braku rokujcych zawodnikw, moliwe bdzie wyonienie druyn z caego kierunku
przy uwzgldnieniu klas starszych. Treningi oraz zajcia
teoretyczne e-sportowe bd
odbyway si w ramach godzin
dodatkowych, na ktre szkoa
chce przeznaczy 5 godzin w
tygodniu. - Zakadamy, e uda
si nam utworzy 30 osobow
klas, w ktrej znajdzie si, co
najmniej 15 osb chtnych do

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 11/2015

GazetaInformator.pl 11 czerwca 2015 nr 11 (188)

region biznes

Przedsibiorca dla przedsibiorcw,


czyli rzecz o platformie SILESIAinfo
Mali przedsibiorcy dostan or do walki z gigantami biznesu.
wojtek oneczko

Ireneusz Burek
- pomysodawca projektu
SILESIAinfo
Trwaj intensywne prace
przy realizacji projektu Polsko-Czeskiej
Gospodarczej
Platformy Informacyjnej
rozwizania informacyjnego
dedykowanego mikro i maym
przedsibiorstwom (wicej informacji o platformie w ramce
obok).
Wywiad z pomysodawc
projektu Ireneuszem Burkiem
- przedsibiorc z Raciborza,
wacicielem firm SOFTib oraz
Raciborskie Media, ktry od 20
lat prowadzi biznes w swoim
rodzinnym miecie, rozszerzajc w ostatnim czasie dziaalno na powiaty wodzisawski i
kdzierzysko-kozielski.
SILESIAinfo to nowy temat w naszym miecie.
Kiedy to si zaczo?
Zaczo si od grudniowego spotkania przedsibiorcw
RIG z prezydentem Mirosawem Lenkiem. Prezydent mwi wwczas m.in. o planach
powoania Konsultacyjnej Rady
Gospodarczej oraz przeprowadzenia zmian w urzdzie w zakresie obsugi przedsibiorcy.
Kiedy na spotkaniu wspomniaem o moim pomyle stworzenia gospodarczej platformy
informacyjnej, prezydent wspomnia o pienidzach z poprzedniego rozdania (budetu UE
red.) na mikroprojekty, o ktre
jednak trudno bdzie sign
ze wzgldu na konieczno ich
rozliczenia w terminie do koca czerwca. Lubi wyzwania,
na mnie takie sowa dziaaj jak
pachta na byka. Skonsultowaem temat po polskiej stronie Euroregionu Silesia dowiadujc si co moe by kosztem
kwalifikowanym w takim projekcie i jeszcze przed witami
Boego Narodzenia przedstawiem pomys prezydentowi. 2
stycznia prezydent podj decyzj tak, robimy, 8 stycznia
przedstawiaem pomys na spotkaniu prezydentw Raciborza i
Opawy, w kolejnych dniach rozmowy z pozostaymi partnerami projektu, a ju 13 stycznia
wraz z referatem promocji UM
koczylimy wniosek o dotacj.

Wszystko dziao si bardzo


szybko...
Tak, szybko i z du doz
niedowierzania, bo zasada rozdziau tych rodkw z rezerwy
nakadaa konieczno rozliczenia projektu do koca czerwca,
a mymy w zasadzie ruszyli z
pracami w kocwce marca. W
tej chwili mamy jeszcze sporo
do zrobienia i pracujemy pen par. Sowem wyjanienia
dodam, e wniosek zosta zoony przez Miasto Racibrz, i
to wanie Miasto projekt realizuje wraz z partnerami. Z uwagi
jednak na fakt, i jestem autorem pomysu i koncepcji, ktr przedstawialimy Miastu w
imieniu RIG, a ktra w 100%
zostaa przeniesiona do wniosku, jestem gwnym koordynatorem wikszoci dziaa na
etapie tworzenia platformy.
Powiedzia pan, e koncepcja powstaa na przeomie
2014/2015, ale wydaje mi
si, e pomys musia dojrzewa duej. Czy zrodzi
si on w wyniku Pana dowiadcze w ssiednich
powiatach?
Jako przedsibiorca rzeczywicie dziaam w trzech powiatach. Tytu wydawniczy ukazuje si w powiatach raciborskim,
wodzisawskim i kdzierzysko-kozielskim. Rok temu w
Kdzierzynie-Kolu otwarem
fili mojej firmy fiskalnej. Od
ponad dwch lat wsppracuj z gronem przedsibiorcw
zrzeszonych w Izbie Gospodarczej w Wodzisawiu lskim.
Tam duo pomysw si realizuje, pomysw, ktre wynikaj z potrzeb przedsibiorcw.
Troch si tym zaraziem, e
jeli si chce, to mona co takiego robi. Kiedy wczyem
si rwnie w dziaalno izby
w Raciborzu to okazao si, e
potrzeby i problemy naszych
przedsibiorcw pokrywaj si
z tymi z Wodzisawia, mimo tego, e izba w Raciborzu dziaa
nieco inaczej. To utwierdzio
mnie w przekonaniu, eby zrobi co, co moe pomc przedsibiorcom.
Skd wic pomys na platform informacyjn dla
przedsibiorcw?
Prowadzc dziaalno w
zakresie obsugi fiskalnej stykam si z przedsibiorcami na
co dzie. To s czsto bardzo
mae, jednoosobowe lub rodzinne firmy. Prowadz je osoby, ktre walcz z molochami
sieciwkami i koncernami,
niejednokrotnie pracuj po kilkanacie godzin dziennie, wykorzystujc wszelkie zasoby
ludzkie, rodzinne i swj czas,
nie szczdzc zdrowia... I te oso-

by nie maj czasu ledzi biecych wydarze. Ucieka im wiele


ofert szkoleniowych, dotacyjnych, bezpatnego wsparcia...
Takie moliwoci s, ale jeli
ci przedsibiorcy nie otrzymaj tego na tacy, to z tego nie
skorzystaj, bo nie bd o tym
zwyczajnie wiedzieli.
Platforma informacyjna
jest wic odpowiedzi na
realne potrzeby przedsibiorcw...
Tak, chodzi o to, eby tym
przedsibiorcom, ktrzy zajmuj dzisiaj nieco przegran
pozycj w stosunku do duej
konkurencji udzieli wsparcia
dotrze do nich dziki newsletterowi z najwaniejszymi
informacjami gospodarczymi,
ktre mog by istotne z punktu widzenia prowadzenia ich
firm, skanalizowa przepyw
informacji i nie tylko publikowa na stronie, ale dostarcza
te informacje bezporednio do
zarejestrowanych uytkownikw. Na portalu SILESIAinfo.
org bd informacje publikowane, za naszym zadaniem
bdzie promowanie tego miejsca w internecie w taki sposb
aby doprowadzi do stanu, kiedy przedsibiorca bdzie mg
powiedzie, e jeli na SILESIAinfo czego nie ma, to nigdzie tego nie ma. Informacje te powinny pochodzi ze
wszystkich instytucji otoczenia
gospodarczego Urzdu Skarbowego, ZUS-u, policji, starostwa, a docelowo rwnie tych
dziaajcych poza Raciborzem,
czyli urzdu celnego, wojewdzkiego itd. Osobna kwestia
to rozszerzenie koncepcji na
pozostaych czonkw Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Grnej Odry. Miasto Racibrz musi
odpowiedzie sobie w przyszoci na pytanie, czy rozszerzenie
tego projektu bdzie korzystne
dla naszych przedsibiorcw. Z
pewnoci bdziemy jednak dy do rozszerzenia dziaalnoci
platformy na pozostae gminy
powiatu raciborskiego oraz region Opawy.
Czy przedsibiorcy znajd
czas, eby odwiedza jeszcze jedn stron internetow?
Tutaj istot jest newsletter,
bo jeli przedsibiorca przynajmniej otwiera poczt elektroniczn, to dla mnie nie jest on
stracony. Informacja publikowana na stronie internetowej,
np. jako odpowied na zgoszony przez innego przedsibiorc
problem, bdzie nastpnie rozsyana newsletterem do pozostaych zarejestrowanych uytkownikw serwisu. Dodam, e
mejl podany przez przedsi-

biorc jako uytkownika nie


bdzie publikowany na portalu,
bdzie jednak moliwo podania dodatkowego mejla firmowego w Katalogu Firm.
Czy nie obawia si Pan, e
SILESIAinfo podzieli los
Przedsibiorczego Zamku? Tam rwnie powstaa strona internetowa z
poradami dla przedsibiorcw, wywiadami, a mimo to serwis ten nie spenia dzi swoich zaoe...
Kiedy rozmawialimy o
Przedsibiorczym
Zamku
i rzeczywicie ten pomys na
pierwszy rzut oka jest do po-

1000

unikalnych
uytkownikw
odwiedzio
SILESIAinfo.org

dobny, jednak po wczytaniu si


w zaoenia SILESIAinfo wida,
e ta koncepcja jest inna. Moj
ide jest, eby ten projekt trwa
nie tylko w czasie trzech miesicy jego realizacji, ale przede
wszystkim przez pi kolejnych
lat. Pod tym wzgldem platforma rni si od wielu projektw
realizowanych do tej pory. Byy one zaplanowane tak, eby
dziaania zakoczy w okresie
finansowania pozostaway po
tych projektach wspomnienia i
pamitki... Tutaj zaoenie jest
inne w krtkim czasie robimy
narzdzie i wszczepiamy ide,
ktra ma funkcjonowa w przyszoci, przez minimum pi lat.
W taki sposb pojmuj trwao
projektu. Dlatego zaplanowana
na 18 czerwca konferencja na
temat projektu nie nazywa si
konferencj zamknicia, a konferencj otwarcia od tego dnia
przekazujemy narzdzie do eksploatacji i zaczynamy dziaa.
Co Panem powodowao
przy angaowaniu si w
ten projekt?
Jestem w tej grupie mieszkacw tego miasta, ktrzy od
czasu do czasu mwi: zrbmy co dla innych, dla naszych
dzieci i wnukw. W moim otoczeniu padaj pytania, co z tego
bd mia? Powiem tak... Platforma jest jedn z tych rzeczy,
ktre dzi bardzo mnie angauj, jednak rwnolegle pracuj w
wielu obszarach. Miasto bdzie
wacicielem tego rozwizania,
by moe przez jaki czas bd
w tym projekcie uczestniczy,
tak eby przekaza moj wizj

Jak bdzie dziaa platforma


SILESIAinfo?
Wnioskodawc finansowanego ze rodkw Euroregionu Silesia PL-CZ jest Miasto Racibrz, partnerem po stronie czeskiej jest Miasto Opawa, a wrd rodowisk gospodarczych Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemios
Rnych w Raciborzu oraz Powiatowa Izba Gospodarcza
w Opawie. Projekt jest dedykowany mikro, maym i rednim przedsibiorstwom. Jego porednimi beneficjentami s
rwnie instytucje otoczenia biznesu, ktre zyskaj narzdzie lepszej integracji z lokalnymi przedsibiorcami. Platforma ma charakter otwarty mog si w niej rejestrowa
rwnie wiksze podmioty gospodarcze (w tym podmioty
prawne i stowarzyszenia).
Platforma SILESIAinfo (www.silesiainfo.org) bdzie
pozyskiwa, porzdkowa i przekazywa informacje gospodarcze przedsibiorcom na lokalnym rynku oraz tworzy
dwukierunkow relacj pomidzy partnerami projektu a
biznesem.
Platforma posiada trzy zasadnicze funkcje:
informacyjna ogoszenia o przetargach, zmiany
przepisw ustawowych, ogoszenia o uchwaach samorzdu, plany inwestycji, informacji o organizacji pracy urzdw, informacje o wydarzeniach, dotacjach, szkoleniach,
terenach inwestycyjnych, lokalach uytkowych itd.,
konsultacyjna administrator za pomoc systemu
moe wysya do uytkownikw w celu konsultacji i opiniowania w rodowisku gospodarczym projekty planowanych
inwestycji, zgoszone przez uytkownikw uwagi, zapytania,
zapyta uytkownik moe zwrci si za porednictwem administratora do partnerw projektw oraz placwek wsppracujcych (planuje si dokooptowanie urzdu
skarbowego, ZUS-u, powiatowego urzdu pracy itd.) z informacj, zapytaniem, uwag, problemem dotyczc obszaru funkcjonowania podmiotw gospodarczych i otoczenia
gospodarczego. Administrator przekae tym kanaem informacj do odpowiednich wydziaw, referatw lub zewntrznych urzdw. Opracowane odpowiedzi bd publikowane
na stronie www i przesane do zainteresowanego uytkownika lub do wszystkich uytkownikw platformy w ramach
komunikacji dwustronnej pomidzy partnerem projektu a
lokalnym biznesem.
Ponadto zarejestrowany uytkownik bdzie mia moliwo dokonania wpisu do bazy firm, publikowania ogosze, przedstawienia oferty itp.
Wicej informacji na www.silesiainfo.org

przydatnoci tego narzdzia


zespoowi administratorw, w
ktrym nota bene, prcz urzdnikw widz przede wszystkim
przedsibiorcw. Nie przesdzam te swojej roli w administrowaniu tego serwisu w przyszoci. Moja firma obsuguje
dzi przede wszystkim klientw biznesowych, czyli wspomnianych przedsibiorcw, do
ktrych dedykujemy budowane
narzdzie. Jeli da ono korzyci
moim klientom to dla mnie cel
zostanie osignity: firmy bd
dobrze prosperowa, pozostan na rynku i jest szansa, e bd nadal moimi klientami. To
pewne uproszczone podejcie
do tematu wsplnych korzyci. Firmy na lokalnym rynku
powinny nauczy si wsppracowa, budowa co wsplnie,
wypowiada si w tematach
wanych dla ogu, dla rozwoju
miasta, otoczenia w jakim prowadzimy biznes.
Po prostu myl o tym, eby ludzie z mojego otoczenia nie
byli ze mn w kontakcie tylko
na Facebooku, bo wyjechali za
prac do Holandii, tylko ebymy mogli si spotka gdzie na

ulicach Raciborza. Czsto mwi


si, e nasze miasto jest puste,
e zostali tylko staruszkowie,
biznes si zamyka, bo tutaj nie
da si dziaa... Ja postanowiem tutaj mieszka nie planuj budowy swojej przyszoci
za granic czy w innym duym
miecie. Po czci dlatego, e
wydaje mi si, e osignem
tutaj sukces, niekoniecznie
spektakularny, ale wiem, e jeli czowiek czego bardzo chce,
jest konsekwentny, to wiele rzeczy da si zrobi. Trzeba mie
czasami troch szczcia, innym razem by twardym i nie
da si zama przez niepowodzenia, natomiast takich firm,
ktre dziaaj z powodzeniem
na lokalnym rynku jest sporo i
chciabym przez wszczepienie
takiego mylenia zada kam
temu co wielu powtarza bo w
Raciborzu si nie da.
Rozmawia
Wojtek oneczko
Wywiad zaczerpnito z:
Nowiny Raciborskie,
wtorek 9 czerwca 2015

6 PLUSY BIZNESU

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

DLA

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Zapytaj o wiosenne
PROMOCJE na

KUPUJC

KAS FISKALN

terminale
patnicze

3 MIESICE

REKLAMY
GRATIS!

Kasy fiskalne
dla kadej dziaalnoci

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

autoryzowany partner:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

r
e
i
b
Wy

zw
o
r
ze

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

DLA

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Szanowni Przedsibiorcy
Miasto Racibrz wraz z Raciborsk Izb Gospodarcz, Cechem Rzemios Rnych w Raciborzu, Miastem Opawa oraz Powiatow Izb Gospodarcz w Opawie, realizuje projekt pod nazw
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna.
Mamy przyjemno przedstawi Pastwu rozwizanie informacyjne, ktre powstao w wyniku
dialogu przedsibiorcw z Partnerami Projektu. System jest odpowiedzi na potrzeby zgaszane w tym
zakresie przez przedsibiorcw po obu stronach granicy.
Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna SILESIAinfo - to innowacyjne rozwizanie umoliwiajce przepyw informacji gospodarczych pochodzcych z wielu rde do przedsibiorcw jako uytkownikw systemu. Ponadto platforma daje uytkownikowi moliwo bezpatnej prezentacji wasnej rmy, uatwia kontakty pomidzy przedsibiorcami oraz umoliwia konsultacje pomidzy
rodowiskiem biznesu a samorzdem, organizacjami zrzeszajcymi przedsibiorcw i urzdami.
Na system o nazwie SILESIAinfo skada si:
- Serwis informacyjny www.SILESIAinfo.org
- Katalog Firm

ZAPROSZENIE
na konferencj otwarcia

Polsko-Czeskiej Gospodarczej
Platformy Informacyjnej

SILESIAinfo
18 czerwca 2015
godz. 10:00

Rol platformy jest m.in. przekazywanie do odpowiednich komrek samorzdowych lub instytucji dziaajcych w otoczeniu biznesu (w tym Partnerw Projektu) zgoszonych przez uytkownikw tematw, wnioskw, zapyta o charakterze gospodarczym, wymagajcych opracowania lub omwienia.
Informacje bd publikowanie na stronie www.SILESIAinfo.org oraz przekazywane do zarejestrowanych uytkownikw systemu (przedsibiorcw) poprzez cykliczny mailing. System umoliwia komunikacj dwukierunkow pomidzy Partnerami Projektu a rodowiskiem lokalnego biznesu, dziaajcego
w regionie miast Raciborza i Opawy.
Projekt dedykowany jest przede wszystkim mikro oraz maym i rednim przedsibiorstwom
(MiMP). Porednimi benecjentami projektu s rwnie instytucje otoczenia biznesu, ktre zyskuj
narzdzie lepszej integracji z lokalnymi przedsibiorcami. Platforma ma charakter otwarty, mog w nim
rejestrowa si rwnie wiksze podmioty gospodarcze (w tym podmioty prawne i stowarzyszenia).
Realizacja projektu przeoy si na popraw warunkw funkcjonowania MiMP w obszarze
transgranicznym, rozwj gospodarczy regionu, rozwj spoeczestwa informacyjnego oraz promocji
gospodarczej pogranicza, ale przede wszystkim na integracj rodowiska gospodarczego, a tym samym spjno ekonomiczn w regionie.
Mamy nadziej, i dziki Pastwa wczeniu si do proponowanego rozwizania poprzez bezpatn rejestracj w systemie, rozwizanie przyczyni si do rozwoju Pastwa rm.
Serdecznie zapraszamy na Konferencj Otwarcia Projektu, podczas ktrej nastpi inauguracja
oraz pena prezentacja systemu. Zachcamy do rejestrowania si w systemie.
Partnerzy Projektu SILESIAinfo

Racibrz ul. Zamkowa 2


Sala Konferencyjna
Zamek Piastowski

W programie m.in.:
- prezentacja systemu SILESIAinfo
- podpisanie deklaracji wsppracy
gospodarczej przez Partnerw Projektu
- moliwo rejestracji uytkownikw
- poczstunek
Zapraszamy do korzystania z nowoczesnego
rozwizania wspierajcego przedsibiorcw.
Partnerzy Projektu

Miasto
Racibrz

Miasto
Opawa

Raciborska
Izba Gospodarcza

Cech Rzemios
Rnych w Raciborzu

Powiatowa Izba
Gospodarcza w Opawie

Projekt Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna jest wspnansowany


z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budetu pastwa Przekraczamy Granice

Szczegy na SILESIAinfo.org

8 PLUSY BIZNESU

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz handel

Mydlarnia Skarby Ziemi


Mydlarnia Skarby Ziemi w swojej ofercie posiada tylko i wycznie naturalne kosmetyki - gwni
producenci to Lavea (Polska), Planeta Organica (Rosja) oraz Bomb Cosmetics i
Regent House (Anglia).

chodzi przez rce wprawnych


twrcw-artystw.
Jest zdobiony i modelowany w taki sposb, aby rni si znaczco od zwykych myde i kosmetykw.

Bomb Cosmetics
W naszych kosmetykach
znajdziesz czyste, odywcze
maseka, nasiona, czekolad, orzechy, jagody, cukrowe ozdoby, pczki i patki
kwiatw a to wszystko
wyrabiane jest wycznie
rcznie, w sonecznym,
nadmorskim Bournemouth
w poudniowej Anglii. Ju
od ponad 14 lat produkty
marki Bomb Cosmetics budz zachwyt wielbicieli naturalnej pielgnacji na caym wiecie, bo wygldaj
niczym dziea najlepszych
cukiernikw.

Myda na wag
Organiczne bio-myda
marki LAVEA zawieraj
97% naturalnych certyfikowanych skadnikw rolinnych, takich jak mita z cytryn, mango, nonosrebro,
jabko z cynamonem, urawina, guarana czy opuncja
figowa. Surowce do produkcji myde pozyskiwane
s z plantacji ekologicznych, w ktrych nie uywa
si nawozw sztucznych.
Myda organiczne znajdujce si w naszej ofercie posiadaj certyfikat najlepsze w Polsce. Dwukrotnie
zostay take nagrodzone
certyfikatem jakoci roku.

Lavea
Wszystkie myda i kosmetyki wykonywane s
rcznie z najwyszej jakoci surowcw, bez uycia
maszyn. Charakteryzuj si
nowoczesnym designem.
S oryginalne, unikatowe,
projektowane i produkowane w niewielkich partiach,
dlatego prno ich szuka
w duych sieciach handlowych. Kady produkt prze-

Balsamy na wag
Receptura balsamw
oparta jest na bazie wysokiej jakoci skadnikw
naturalnych m.in. masa
Shea, masa kakaowego,
masa kokosowego, olejku
migdaowego, olejku z pestek winogron, oleju jojoba i oleju arganowego. To
wyjtkowo cenne surowce do pielgnacji skry.
W sprzeday posiadamy

R E K L A M A

Fot. Mydlarnia Skarby Ziemi

Nowa mydlarnia w Centrum Handlowym Auchan ju otwarta.

Nowootwarta mydlarnia Skarby Ziemi


w CH Auchan proponuje kosmetyki wykonane
tylko i wycznie z naturalnych skadnikw.
m.in. balsam marchewkowy z beta-karotenem
(ktry chroni skr przed
przed promieniowaniem
UVB nadajc jednoczenie
skrze adny odcie opalenizny), czekoladowy, grecki, Afryka, mango, arganowy, z pimem, liczi, erotic
i wiele innych.
Kosmetyki do kpieli
Mydlarnia Skarby Ziemi oferuje myda konfekcjowane, olejki i oliwki do
kpieli, masau, dekoracyjne, z rolinkami, pereki i kawior do kpieli.
Gorco polecamy lini kosmetykw z mineraami z

Morza Martwego myda,


oliwki, olejki, mleczka, sole, boto, kondycjonery do
wosw, kremy do twarz,
pod oczy, do rk. Proponujemy sole do kpieli,
dekoracyjne, mozaikowe,
musujce,
gruboziarniste, z patkami r, pudry.
Upominkowe patki mydlane, mydeka pywajce i konfetti przeznaczone
do kpieli posiadaj rne
ksztaty, barwy i zapach.
Kade z tych mydeek zanurzone lub tylko zroszone ciep wod wytwarza
przepikny zapach, ktry
pozwoli odpry si ciau
i ukoi Twoje zmysy.

Serie kosmetykw
Seria Vital - mid i
mleczko pszczele. Dziki cudownej kombinacji wartoci
odywczej i specyficznych
substancji w nim zawartych
doskonale stymuluje odnow biologiczn tkanek. Zawiera wszystkie substancje, ktre s niezbdne dla
procesw wzrostu, rozwoju
i normalnego funkcjonowania organizmu czowieka,
biako, lipidy, wglowodory oraz mineray i witaminy.
Seria Erotic z feromonami czysta pokusa, ekscytujca mieszanka, mocne
feromony, drogie ywice.
Emitowana moc feromonw
dziaa na kadego bez wyjtku, pomaga nie tylko w relacjach damskomskich ale
i w codziennym yciu, na
spotkaniach towarzyskich
czy biznesowych.
Planeta Organica to
rosyjska marka produkujca
kosmetyki naturalne, oparte
na starych tradycyjnych recepturach pielgnacyjnych.
Planeta Organica to nie tylko kosmetyki, ktre doskonale dbaj o ciao, ale rwnie bezpieczne skadniki
nie niszczce naturalnych
waciwoci
ochronnych
skry i wosw. Kosmetyki
tej marki nie zawieraj SLS,
parabenw, substancji ro-

popochodnych czy produktw modyfikowanych genetycznie.


Regent House to angielska firma produkujca
zapachy do wntrz kominki zapachowe, zapachowe: wiece, woski sojowe i
granulki do podgrzewania
w kominkach.
Akcesoria do Kpieli
Naturalne gbki morskie, gbki loofah, niecierajcy si pumeks wulkaniczny. Mia i profesjonalna
obsuga, moliwo ozdobnego zapakowania zakupionych produktw. Karty rabatowe dla staych klientw.
Jeli nie mamy chwilowo tego co Ci interesuje zostaw
nam swj numer telefonu
bd e-mail, a poinformujemy Ci gdy tylko produkt
bdzie dostpny.
Przychodzc z tym artykuem w dniach 11-18 czerwiec 2015 r. Otrzymasz 5%
rabatu na cay asortyment
Mydlarni.
Mydlarnia Skarby Ziemi
CH Auchan
Ul. Rybnicka 97
47-400 Racibrz
Tel. 665223 279
www.facebook.com/
MydlarniaSkarbyZiemi
Artyku sponsorowany

PLUSY BIZNESU 9

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

DLA

RACIBRZ - GASTRONOMIA

RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

mieci wrc do PK?

Restauracja BeQuick
- domowa, polska kuchnia!

PK tasze od Komartu, ale obie rmy za drogie dla miasta.

Fot. Marzen Ruczaj

U nas nie czekasz na jedzenie, to jedzenie czeka na Ciebie!

W sobot i niedziel w BeQuick domowe, tradycyjne obiady!


Zapraszamy cae rodziny!
Restauracja
BeQuick
bya pierwsz w Raciborzu
restauracj z jedzeniem na
wag. Okazao si, e spenia oczekiwania mieszkacw. Tutaj mog samodzielnie stworzy swoje danie.
Nie s skazani na kompozycje, ktre przygotuje dla
nich kucharz. Jednym sowem - wszystkie, nasze
ulubione dania w jednym
miejscu! W BeQuick zawsze
zjesz pysznie i to, na co akurat masz ochot! - Serwujemy typowo polsk kuchni,
jak u mamy. Skupiamy si
na sprawdzonych przepisach i bierzemy pod uwag
sugestie naszych klientw tumacz waciciele. BeQuick ceni walory smakowe,
dlatego w ofercie nie zabrako urku, klusek, rolad i in-

nych tradycyjnych potraw.


Codziennie inne, zrnicowane menu, czyli dla kadego co dobrego! Gusta i
smaki klientw odgrywaj
w BeQuick pierwszorzdn
rol! Tutaj zjesz dobrze, tanio, smacznie oraz w przyjemnej atmosferze. Wntrze
lokalu jest estetyczne, klimatyzowane i przyjemne.
Zachca do spdzenia czasu
w restauracji.
Kadego dnia na klientw czekaj liczne promocje oraz zniki! Danie dnia
po 5 z oraz zupa dnia w cenie 2,99 z. Na taki obiad
na pewno ci sta! Przyjd
do BeQuick w godzinach od
13.00 do 15.00 - to nasze
Happy Hour, w czasie ktrego klienci mog liczy na
20 % zniki na wszystko! W

R E K L A M A

Biuro Rachunkowe s.c.


Barbara Pawlik Sabina Ziemkiewicz
- obsuga ksiegowa maych i rednich firmKPiR, Ryczat, ZUS, Kadry
Racibrz ul. Staszica 13 tel. 500 213 511, 510 946 873

ostatni godzin otwarcia


lokalu, czyi midzy 18.00 a
19.00 kady posiek zjemy
o poow taniej. Na 50 %
zniki mona rwnie liczy
w sobot i niedziel midzy
godz. 16.00 a 17.00. Restauracja przygotowaa karty
staego klienta - jej posiadacz zawsze zje posiek o
20 % taszy. O kart prosz
pyta w restauracji.
Kilka miesicy temu restauracja BeQuick zmienia swoj lokalizacj. Teraz
mona ich znale na Placu Mostowym 2 w Raciborzu, blisko centrum. Lokal
serwuje smaczne, domowe
jedzenie kuchni polskiej
na wag po 3,50z za 100g.
Menu jest urozmaicone jak
nigdzie indziej. Zjemy tutaj
zarwno pyszny obiad jak
i kolacj. To take idealne
miejsce na szybki lunch. BeQuick nie zapomina o najmodszych. W restauracji
znajduje si rwnie kcik
kawiarniany.
BeQuick
ul. Plac Mostowy 2
Racibrz
www.bequick.com.pl
www.facebook.com/
restauracjabequick
Artyku sponsorowany

PAWE STRZELCZYK

Przetarg na wywz i zagospodarowanie odpadw komunalnych to jeden z najwaniejszych przetargw w tym roku.
O wywz i zagospodarowanie
ubiegay si Komart z Knurowa
i raciborskie Przedsibiorstwo
Komunalne. Obydwie oferty
okazay si zbyt kosztowne.
3 czerwca w Urzdzie Miasta odbyo si otwarcie ofert

w postpowaniu na wywz i
zagospodarowanie odpadw
komunalnych. Oferty zoyy
dwie rmy: PPHU Komart Sp.
z o.o. oraz raciborska spka
komunalna. Oczekiwania magistratu byy takie, e za usugi zapaci maksymalnie 2 mln
810 tys. z. Po otwarciu kopert
okazao si, e obydwie oferty
przekraczaj t kwot. Tasz
zoyo Przedsibiorstwo Komunalne - nieco ponad 3 mln

119 tys. z (389,88 z za ton


odpadw). Knurowianie za
zajcie si raciborskimi mieciami chcieli 3 mln 743 tys. z
(466,83 za ton).
Zgodnie z ustaw prezydent ma teraz 60 dni na podjcie decyzji, czy przetarg bdzie
powtrzony, czy te magistrat
zwikszy kwot przewidzian
pocztkowo na usugi wywozu
i zagospodarowania odpadw
komunalnych.

RUDY - INWESTYCJE

RUDZKA KOLEJKA ODZYSKUJE BLASK


Ju w wakacje bdzie
mona skorzysta z oferty turystycznej Rud poszerzonej o wyremontowan stacj kolejow.
W Kuni Raciborskiej
zakoczyy si prace nad realizacj projektu Wskim
torem ku przyszoci - zagospodarowanie terenu przy
zabytkowej stacji kolei wskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych
wraz z remontem peronu i
przebudow sanitariatw.
Projekt nansowany by ze
rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Jego realizacja
pochona prawie 664 tys.
z., a warto donansowania wyniosa ponad 543 tys.

Fot. gmina Kunia Raciborska

GazetaInformator.pl >>

Pierwsze efekty prac na stacji


kolejki wskotorowej w Rudach.
z. Zabytkowa stacja kolei w
Rudach mieci sie dokadnie
w poowie linii kolejowej Gliwice - Racibrz. Biegnie ona
przez miejscowoci Bojkw,

Nieborowice, Pilchowice, Pilchowice, Stanice, Szymocice,


Babice.
L

10 PLUSY BIZNESU

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

DLA

RACIBRZ HANDEL

REGION - POLITYKA

Zapraszamy na Szewsk!

Polityka dla lska

Tu kupisz prezent dla dziecka!

Fot. Barbara Frydryk

Wywiad z posem Czesawem Sobierajskim.

Przy ulicy Szewskiej 3 w Raciborzu, w miejscu gdzie niegdy miecia si Zota Brama znajduje si klimatyczny
sklepik, ktry powsta z myl
o dzieciach i modziey. Szukasz
odziey najlepszej jakoci, prezentu na urodziny, ubranka na
chrzest czy roczek ? Koniecznie
odwied sklep przy Szewskiej.
Ubrania polskich producentw.
- Duy wybr dla dziewczynek: bluzek tunik, legginsw, sukienek, spdnic,
sweterkw do rozmiaru 170
cm.
- Duy wybr dla chopcw:
bluzek, spodni dresowych,
jeansw, dresw do rozmiaru 170 cm
- Duzy wybr ubranek dla
niemowlt: pioszki, ppiochy, komplety, sukienki,
kombinezony na chodniejsze dni w rozmiarach od
56 cm
Posiadamy rwnie odzie
na specjalne okazje:
kolekcja szkolna,
- eleganckie sukienki,
- ubranka do chrztu (sukienki, garniturki, pioszki),
- Urbanka na roczek (sukienki, garniturki).
Nasze przemylane, dobrze zaprojektowane i starannie
uszyte ubranka dziecice sprawdz si w kadej sytuacji. W staej ofercie przeceny na wybrane
kolekcje do 30 %. Godne polecenia jest rwnie obuwie proR E K L A M A

Prezenty, ubranka, akcesoria


- wszystko dla dzieci w sklepie przy ulicy Szewskiej 3/8.
laktyczne PROFILEK, ktre
take posiadamy w sprzeday.
Obuwie zostao zaprojektowane
z myl o zdrowiu dzieci. Buty
posiadaj prolowan wkadk,
ktra zapobiega powstawaniu

<< GazetaInformator.pl

paskostopia. Wysoka cholewka


utrzymuje nog w prawidowej
pozycji, a mikka i elastyczna
podeszwa amortyzuje szkodliwe dla staww wstrzsy i drgania. Serdecznie zapraszamy !

Ewa asocha-Gardawska
ul. Szewska 3/8, 47-400 Racibrz
Czynne: pn - pt: 9.30 - 17.00, sb: 9.30 - 13.00
www.skarbyewy.pl
Artyku sponsorowany

Redakcja: Jak wyglday


cieki paskiej kariery politycznej?
Czesaw Sobierajski: Zaczynaem
w 1980 roku w czasie sierpniowych strajkw. Byem jednym
z zaoycieli NSZZ Solidarno.
W 1989r. wystartowaem z listy
Solidarnoci do Sejmu i zostaem posem. Mam za sob 3 kadencje w parlamencie i 3 kadencje w Sejmiku Wojewdzkim. W
sejmie byem wiceprzewodniczcym Komisji Gospodarki. Przez
dwie kadencje reprezentowaem
wojewdztwo lskie w Komitecie Regionw UE. Od roku 2014
ponownie sprawuj obowizki
posa.
Co wedug Pana byo najwikszym paskim dokonaniem w polityce?
Wrd wielu moich dziaa na
rzecz dobra wsplnego wskazabym na ustaw Prawo wasnoci
przemysowej. Dziki niej wprowadzilimy rozwizania prawne
suce produkcji tanich lekw.
W sytuacji, gdy Polacy licz kady grosz, taki znacznie taszy lek
moe przesdzi o yciu ludzkim.
Wsptworzyem pierwszyKontrakt Regionalny dla Wojewdztwa Katowickiego z roku 1995.`Z
mojej inicjatywy utworzona zostaa Specjalna Strefa Ekonomiczna. Byem inicjatorem wielu
przedsiwzi spoecznych i gospodarczych w regionie. np. budowy Zbiornika Racibrz Dolny
oraz drogi Racibrz-Pszczyna.
Sprzeciwiaem si wprowadze-

niu szkodliwego dla lska Pakietu Klimatycznego. Jako radny


Wojewdztwa lskiego doprowadziem do zainicjowania m.in.
Roku Wojciecha Korfantego,
Roku Prymasa Augusta Kardynaa Hlonda. Jestem twrc wystawy powiconej Janowi Pawowi II Sumienie wiata.
Co zrobi, aby ponownie
obudzi lsk?
Oywieniu regionu ma suy
mj program Drugie ycie lska. Palc kwesti dla lska
jest przeprowadzenie skutecznej
rewitalizacji. Dzisiaj cae dzielnice s wykluczone. Ludzie szukaj
nadziei, a gdy napotykaj apati
i nieudolno wadz, emigruj.
Trzeba zadba o godno czowieka pracy. Trzeba zadba o drogi.
Droga Gwna Poudniowa i droga Racibrz - Pszczyna miay by
wybudowane lata temu. Trzeba
wreszcie skoczy budow zbiornika Racibrz Dolny.
Dlaczego wybra Pan Prawo
i Sprawiedliwo?
Polityka dla mnie to przede
wszystkim suba publiczna. Decydujc si na dziaalnoc polityczn chc przede wszystkim
dziaa na rzecz drugiego czowieka i szerzej - na rzecz dobra
wsplnego. Wedug mnie suba
publiczna musi mie gbszy fundament. Dla mnie jest nim religia
katolicka. Wartoci, ktre nakrela Koci od tysica lat jednocz
si Polakw. Te wartoci reprezentuje Prawo i Sprawiedliwo.

Drodzy Pastwo!
Wy jestecie moimi
ekspertami. Zapraszam
do wsppracy.
Filia Biura Poselskiego Posa na Sejm RP
Czesawa Sobierajskiego
w Raciborzu
ul. Plac Dworcowy 16
47-400 Racibrz
tel. (32) 42 47 004
Pt. 9:00 17:00
email. biuro.sobierajski@
gmail.com
Bezpatne porady prawne
(zapisy telefoniczne lub osobiste)
Dyury poselskie:
Urzd Gminy Rudnik
- w kady ostatni poniedziaek miesice od 9:00 do 10:30
Urzd Gminy Kornowac w kady ostatni poniedziaek
miesice od 11:00 do 12:30
Urzd Gminy Lubomia
-w kady ostatni poniedziaek
miesica od 13:00 do 14:30
Urzd Gminy Radlin
- w kady drugi poniedziaek
miesica od 9:30 do 11:00
Urzd Gminy Lyski
- w kady drugi poniedziaek miesica od 11:30 do
13:00
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 11

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

DLA

WJT GMINY NDZA 47-440 NDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5


ogasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanych

WYCIG Z OGOSZENIA O PRZETARGU

Oznaczenie
nieruchomoci
ewidencji gruntw

wedug

Opis nieruchomoci

Przeznaczenie nieruchomoci w
miejscowym planie i sposb jej
zagospodarowania

Dziaka niezabudowana,
pooona w Ndzy przy ul.
Dbowej, opisana w ewidencji
gruntw jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej


jednorodzinnej i usug oznaczonej na
rysunku planu symbolem MN/U 32
oraz teren drogi dojazdowej
oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDD 028.

Dziaka niezabudowana,
pooona w Ndzy przy ul.
Dbowej, opisana w ewidencji
gruntw jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej


jednorodzinnej i usug oznaczonej na
rysunku planu symbolem MN/U 32
oraz teren drogi dojazdowej
oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDD 028.

Dziaka niezabudowana,
pooona w Ndzy przy ul.
Dbowej, opisana w ewidencji
gruntw jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej


jednorodzinnej i usug oznaczonej na
rysunku planu symbolem MN/U 32
oraz teren drogi dojazdowej
oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDD 028.

Dziaka 899/29
niezabudowana, pooona w
Ndzy przy ul. Dbowej,
opisana w ewidencji gruntw
jako RV i PsVI. Dziaka 900/50
niezabudowana, pooona w
Ndzy przy ul. Dbowej,
opisana w ewidencji gruntw
jako PsV.

Dziaka nr 899/29 teren zabudowy


mieszkaniowej jednorodzinnej i usug
centrotwrczych oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN/Uc 10
oraz teren drogi dojazdowej
oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDD 025. Dziaka nr
900/50 teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usug
centrotwrczych oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN/Uc 10
oraz teren drogi dojazdowej
oznaczonym na rysunku planu pod
symbolem KDD 025 i 028.
Dziaka nr 899/28 teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usug
centrotwrczych oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN/Uc 10
oraz teren drogi dojazdowej
oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDD 028. Dziaka nr
900/49 teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usug
centrotwrczych oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN/Uc 10.
Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usug
centrotwrczych oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN/Uc 10
oraz teren drogi dojazdowej
oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDD 028.
Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usug
centrotwrczych oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN/Uc 10
oraz teren drogi dojazdowej
oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDD 028.

Ksiga wieczysta
899/6 obrbu Ndza o pow. 0,0850 ha
(k.m.3) GL1R/00028897/3

899/7 obrbu Ndza o pow.0,0827 ha


(k.m.3) GL1R/00028897/3

899/23 obrbu Ndza o pow. 0,0736 ha


(k.m.3) GL1R/00028897/3

899/29 obrbu Ndza (k.m.3) o pow. 0,0546


ha
GL1R/00028897/3
900/50 obrbu Ndza (k.m.3) o pow. 0,0189
ha
GL1R/00027266/4

899/28 obrbu Ndza (k.m.3) o pow. 0,0897


ha GL1R/00028897/3
900/49 obrbu Ndza (k.m.3) o pow.
0,0009 ha 0GL1R/00027266/4

899/27 obrbu Ndza o pow. 0,0807 ha


(k.m.3) GL1R/00028897/3

899/26 obrbu Ndza o pow. 0,0746 ha


(k.m.3) GL1R/00028897/3

899/13 obrbu Ndza o pow. 0,0838 ha


(k.m.3) GL1R/00028897/3

Dziaka 899/28
niezabudowana, pooona w
Ndzy przy ul. Dbowej,
opisana w ewidencji gruntw
jako V i RV. Dziaka 900/49
niezabudowana, pooona w
Ndzy przy ul. Dbowej,
opisana w ewidencji gruntw
jako PsV.

Dziaka niezabudowana,
pooona w Ndzy przy ul.
Dbowej, opisana w ewidencji
gruntw jako RVI.

Dziaka niezabudowana,
pooona w Ndzy przy ul.
Dbowej, opisana w ewidencji
gruntw jako RVI.

Dziaka niezabudowana,
pooona w Ndzy przy ul.
Dbowej, opisana w ewidencji
gruntw jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej


jednorodzinnej i usug
centrotwrczych oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN/Uc 10
oraz teren drogi dojazdowej
oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDD 028.

Cena
wywoawcza
(netto)
[z]

Wadium
[z]

4.800,00
48.000,00
do dnia
7.07.2015

4.700,00
47.000,00
do dnia
7.07.2015

4.200,00
42.000,00
do dnia
7.07.2015

4.200,00
42.000,00
do dnia
7.07.2015

5.100,00
51.000,00
do dnia
7.07.2015

4.600,00
46.000,00
do dnia
7.07.2015

4.300,00
43.000,00
do dnia
7.07.2015

4.800,00
48.000,00
do dnia
7.07.2015

Termin i miejsce przetargu

13.07.2015 r., Urzd Gminy


w Ndzy ul. Jana III
Sobieskiego 5, sala narad,
godz. 1100

13.07.2015 r., Urzd Gminy


w Ndzy ul. Jana III
Sobieskiego 5, sala narad,
godz. 1130

13.07.2015 r., Urzd Gminy


w Ndzy ul. Jana III
Sobieskiego 5, sala narad,
godz. 1200

13.07.2015 r., Urzd Gminy


w Ndzy ul. Jana III
Sobieskiego 5, sala narad,
godz. 1230

13.07.2015 r., Urzd Gminy


w Ndzy ul. Jana III
Sobieskiego 5, sala narad,
godz. 1300

13.07.2015 r., Urzd Gminy


w Ndzy ul. Jana III
Sobieskiego 5, sala narad,
godz. 1330

13.07.2015 r., Urzd Gminy


w Ndzy ul. Jana III
Sobieskiego 5, sala narad,
godz. 1400

13.07.2015 r., Urzd Gminy


w Ndzy ul. Jana III
Sobieskiego 5, sala narad,
godz. 1430

Uwaga: do ceny nieruchomoci zostanie doliczony podatek VAT wg obowizujcych przepisw.

Ogoszenie o przetargu zostao zamieszczone: na stronie internetowej urzdu gminy www.nedza.pl w zakadce ogoszenia urzdu i na bip.nedza.pl w zakadce wykaz nieruchomoci sprzeda, w prasie
o zasigu powiatowym, wywieszone na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy w Ndzy oraz w sposb zwyczajowo przyjty. Szczegowe informacje mona uzyska w godzinach pracy urzdu w
siedzibie Urzdu Gminy w Ndzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

1 | Strona

12 PLUSY BIZNESU
DLA

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Pomysy na wakacje 13

Zoty rodek

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

Pomysy

na wakacje
REGION ZDROWIE

Kosmetologia lecznicza i pielgnacyjna


Latem chtnie wypoczywamy na wolnym powietrzu,
uprawiamy sport, korzystamy z
kpielisk co wie si z ekspozycj na promieniowanie soneczne. Oczywicie promieniowanie
to niesie ze sob wiele korzyci.
Jednak to rwnie ogromne
zagroenie. Szczeglnie wtedy,
kiedy przebywamy na socu
za dugo.
Do najwikszych zagroe
zwizanych z niewaciw ekspozycj na promieniowanie
ultraoletowe nale odczyny
posoneczne: rumie, oparzenia skry, reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne. W duszej
perspektywie czasu mona mwi take o przedwczesnym
starzeniu si skry, chorobach
skry takich jak rogowacenie
soneczne, elastoza soneczna
oraz nowotwory skry. Dziaanie promieniowania ultraole-

towego osabia take nasz ukad


odpornociowy, co zwiksza ryzyko rozwoju chorb nowotworowych.
Jeli chcemy chroni nasz skr przed niekorzystnym
wpywem promieniowania powinnimy stosowa kremy z ltrem przeciwsonecznym. Na
pkach moemy znale produkty z ltrami chemicznymi
i zycznymi. Filtry chemiczne
pochaniaj promieniowanie,
natomiast ltry zyczne odbijaj, rozpraszaj. Najskuteczniejszym rozwizaniem jest poczenia obu rodzajw ltrw.
Ochron przeciw UVB rmy
dermokosmetyczne oznaczaj
faktorem SPF, LSF,IP, a ochron przeciw UVA faktory IPD,
PPD, PFA, PPF. Takie produkty mona zakupi w aptekach.
Osoby z problemami naczyniowymi, chorujce na foto-

dermatozy, stosujce leki fotouczulajce oraz kobiety w ciy


powinny stosowa tzw. blokery
SPF 50+. Skr dziecka do 1.
roku ycia chronimy ltrami
mineralno-zycznymi (dwutlenek tytanu oraz tlenek cynku).
Kremy powinno si stosowa
kilka razy dziennie, 20 minut
przed ekspozycj i co dwie godziny. Naley pamita rwnie
o tym, e nie wszystkie produkty s wodoodporne. Pamitajmy, aby po wyjciu z wody
zaaplikowa odpowiedni preparat.
By zachowa zdrowy stan
skry naley rwnie pamita
o odpowiednim nawilaniu, a
to ju zadanie dla kosmetologa!
Profesjonalna pielgnacja dostarcza naszej skrze potrzebnych skadnikw aktywnych,
odywia, uelastycznia i chroni
skr. Zachcam do skorzysta-

Fot. Archiwum Moniki Hutny

Promienie soneczne daj nam wiele korzyci, ale nios ze sob rwnie zagroenia.
nia z zabiegw pielgnujcych
skr twarzy, szyi, dekoltu oraz
zabiegw z zakresu kosmetologii leczniczej stp.

Monika Hutny
kosmetolog specjalista
pielgnacji stp
tel.: 662 181 134
www.domowaodnowa.pl
Artyku sponsorowany

Monika Hutny proponuje zabiegi lecznicze


i pielgnacyjne, zabiegi na twarz i dekolt,
pielgnacj doni oraz pielgnacj stp.

RACIBRZ - HANDEL

Sklep z bielizn Lilianny Strzeleckiej dziaa ju 25 lat!


Na ulicy Ogrodowej w Raciborzu ju od wier wieku dziaa sklep z bielizn. - Na pomys
otwarcia punktu z bielizn wpadam dlatego, e w okolicy brakowao profesjonalnego sklepu
z bielizn. Wwczas brakowao na rynku ciekawej, eleganckiej, piknie wykonanej bielizny, wic wziam sprawy w
swoje rce - mwi wacicielka
sklepu. Okazja do kupna lokalu przy ul. Ogrodowej nadarzya si, gdy likwidowano tutejsze
przedszkole. Dzisiejszy salon z
bielizn znajduje si w dawnej
przedszkolnej kuchni.
Dziaalno Lilianny Strzeleckiej z powodzeniem opiera
si pogarszajcej si sytuacji
rynkowej, zmianom upodoba klientw i konkurencji hipermarketw. - eby sprosta
wymaganiom klientek musimy mie na stanie cigle jakie
nowoci, modne fasony, ciekaw kolorystyk musi by duy wybr. Kiedy rok w modzie
dzieli si na kolekcj zimow
czy letni. Teraz nowoci pojawiaj si non stop. Cay czas
przegldamy katalogi i staramy si wzbogaca nasz asortyment o bielizn, ktra zadowoli
nasze klientki. Poza tym mamy
zupenie inny towar ni sklepy
sieciowe czy markety. Nie mona porwna naszej bielizny z
t ze sklepw, ktre handluj

wszystkim. Przede wszystkim


mamy u siebie prawie nieograniczon liczb rozmiarw stanikw, np. dla dziewczt bardzo
drobnych z bardzo obtym biustem mamy biustonosz od rozmiaru 65J do 95 G i 100. W sieciwce raczej takiego rozmiaru
nie znajdziemy - przyznaje L.
Strzelecka. Fachowoci obsugi
dopenia szkolenie z brattingu.
Dziki temu moliwy jest profesjonalny i indywidualny dobr
bielizny. Fachowa pomoc w doborze bielizny to kolejny atut tego sklepu.
Wacicielki wybierajc towar, ktry znajdzie si na sklepowych pkach, stawiaj tylko
i wycznie na wiodce, polski
marki, takie jak Samanta, Alles, Lisca, Gaia, Gorsenia, Ava.
Znajdziemy tutaj nie tylko biustonosze, ale rwnie piamy,
gi, halki, bielizn wyszczuplajc, gorsety oraz bielizn okolicznociow. Wszystko najwyszej jakoci. Take mczyni
znajd tutaj co dla siebie. Szeroki wybr bielizny i piam na
pewno zaspokoi ich gusta.
Wielkimi krokami zblia si
sezon letni. Latem odsaniamy
swoje ciaa. Plaa, woda, soce i uroda, a do tego oczywicie
niezbdny element garderoby stj kpielowy. Jak wybra odpowiedni, jak dopasowa go do
sylwetki, co zasoni, a co od-

Fot. Marzena Ruczaj

Z okazji jubileuszu dla klientw przygotowano ciekawe promocje.


kry, co jest w modzie, jaki kolor kupi - tego dowiemy si w
sklepie pani Liliany. Kada kobieta z pewnoci potwierdzi, e
dobrze dobrany strj kpielowy
to nie tylko lepsza gura na play, ale przede wszystkim lepsze
samopoczucie. Warto o nie zadba, by w peni cieszy si z
wymarzonego urlopu.
Szczeglnie warto odwiedzi sklep w czerwcu. To miesic wyjtkowy. Sklep wituje
bowiem swoje 25. urodziny. Z
tej okazji przygotowa dla swoich klientw promocj. Kad wybran przez siebie rzecz
mona kupi 10 procent taniej
ni zwykle. Do zakupionych
strojw kpielowych klientki
otrzymaj natomiast torb plaow. Promocja trwa przez tydzie - od 15 do 20 czerwca.

Strzelecka Lilianna. Bielizna


Otwarte od pon. do pt.
w godz. 10:00 - 17:00
w sobot
w godz. 10:00 - 13:00
ul. Ogrodowa 30
47-400 Racibrz
32 415 58 44

Latem odsaniamy nasze ciaa. Jak wybra odpowiedni strj kpielowy


i bielizn na wakacje? W wyborze pomog Ci profesjonalne braterki.

Artyku sponsorowany

14 Zoty rodek

Pomysy na wakacje

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

WARSZTATY ARTYSTYCZNE RCK DLA DZIECI I MODZIEY


Data

Warsztat

Prowadzcy

Wiek

Koszt od uczestnika

Miejsce

29 czerwca 3 lipca 2015r.


godz. 10.00 11.30
29 czerwca 3 lipca 2015r.
godz. 11.30 13.00
29 czerwca 3 lipca 2015r.
godz. 13.00 14.30
7 lipca 2015r.
godz. 10.00 13.00
9 10 lipca 2015r.
godz. 10.00 13.00

Warsztaty taneczne nauka podstaw i prostych


choreografii w rnych technikach tanecznych tj. street
dance (hip-hop), balet/jazz, show dance

Manuela Krzykaa

bezpatne

RCK RDK
ul. Chopina 21

Warsztaty wyplatania koszy z papierowej wikliny

Gabriela Horny

Klasy I III
szkoy podstawowej
Klasy IV VI szkoy
podstawowej
Klasy gimnazjalne i
ponadgimnazjalne
10 18 lat

10 z

Warsztaty scrapbookingowe - sztuka rcznego tworzenia


i dekorowania albumw ze zdjciami i pamitkami
rodzinnymi
Warsztaty fotograficzno-multimedialne

Gabriela Horny

10 18 lat

10 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
RCK RDK
ul. Chopina 21

Agnieszka Furmanowicz

Od 13 lat

10 z

Warsztaty taca Break dance

Denis Wilaszek

Od 7 lat

bezpatne

Warsztaty cyrkowo - kuglarskie

Joanna Chwastek

7 12 lat

10 z

"Moje Kamishi"
Warsztaty Teatru Obrazkowego - kreatywne zajcia
plastyczno-literackie

Joanna Chwastek

5 9 lat

10 z

Warsztaty rzeby w glinie. Wystawa prac w dniu


31 lipca 2015 o godz. 17.00
Warsztaty LEGO

Katarzyna Baron-Rogula

5 13 lat

bezpatne

Antoni Duda

Od 8 lat

20 z

Warsztaty teatralne

Izabela Karwot -

5 7 lat

bezpatne

RCK RDK
ul. Chopina 21

Warsztaty plastyczne

Andrzej liwicki

Od II klasy szkoy
podstawowej
6 14 lat

bezpatne

Nocne obozowisko z wikingami - ognisko, noc pod


namiotami, gry i zabawy redniowieczne

Marta Buczkowska

Od 12 lat

10 z

RCK DK Strzecha ul.


Londzina 38
RCK DK Strzecha ul.
Londzina 38

15 17 lipca 2015r.
godz. 10.00 13.00
27 31 lipca 2105r.
godz. 10.00 12.00
29 lipca 2015r.
godz. 10.00 14.00
30 lipca 2015r.
godz. 10.00 12.00
27-31 lipca 2015r..
godz. 10.00 13.00
31 lipca 2015r.
godz. 9.00 12.00
(12.00 15.00, 15.00 18.00)
3 7 sierpnia 2015r.
godz. 10.00 13.00
3 7 sierpnia 2015r.
godz. 10.00 15.00
17 21 sierpnia 2015r.
godz. 13.00 14.30
21-22 sierpnia 2015r..
godz. 18.00

RCK RDK
ul. Chopina 21/plener
RCK DK Strzecha ul.
Londzina 38
RCK RDK
ul. Chopina 21
RCK RDK
ul. Chopina 21
RCK RDK
ul. Chopina 21
RCK RDK
ul. Chopina 21

KINO w kady poniedziaek i rod lipca o godz. 11.00 kino Przemko przy RCK DK Strzecha, ul. Londzina 38. Bilet 5 z
Spotkania z kultur dla dzieci od 7 12 lat (bezpatne) od poniedziaku do pitku - 10 14 sierpnia 2015r. od godz. 9:00 do 13:00
Zajcia integracyjne, zabawy na wolnym powietrzu, warsztaty artystyczne, spacery edukacyjne po miecie i wyjazdy, przedstawienie teatralne, zajcia sportowe i oglnorozwojowe oraz wiele innych
atrakcji. Ze wzgldw organizacyjnych na wszystkie warsztaty i zajcia obowizuj wczeniejsze zapisy do rody 24.06.2015r. osobicie w sekretariacie RCK przy ul. Chopina 21 lub telefonicznie pod
nr tel. 32 415 31 72 od poniedziaku do pitku w godz. od 8:00 do 15:00
Raciborskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

GORZYCE ROZRYWKA

WODZISAW LSKI - ROZRYWKA

Wakacje z Balatonem

Nautica - gwarancja
dobrej zabawy!

LESZEK IWULSKI

Fot. NAUTICA

W Orodku Nautica czas w miej atmosferze


spdz nie tylko dzieci, ale rwnie doroli.
Dla staych klientw
oferujemy korzystne karty rabatowe. Pozwalaj one
bezgotwkowo
regulowa
nalenoci za usugi basenowe, a co najwaniejsze ju
przy zakupie klient uzyskuje
znaczny upust w zalenoci
od wartoci karty 15 lub 20%.
Mona take rozlicza si kartami patniczymi. W najbliszym czasie rodzice z dziemi
bd mogli skorzysta z promocji rodzinnej. Szczegy ju

wkrtce. Nautica zaprasza


serdecznie wszystkich relaks i dobra zabawa gwarantowana!
Gminny Orodek Turystyki,
Sportu i Rekreacji
Nautica w Gorzycach
ul. Bogumiska 31
tel. 32 451 46 34
www.nautica-gorzyce.pl

R E K L A M A

LIGA WIATOWA

SIATKARZY
2015

W RESTAURACJI INFINITI
TERMINARZ TRANSMISJI
MECZ
usa vs
usa vs
rosja vs
rosja vs
iran vs
iran vs
polska vs
polska vs

polska
polska
polska
polska
polska
polska
usa
usa

DATA

GODZINA

13.06.
14.06.
19.06.
20.06.
26.06.
28.06.
03.07.
04.07.

02:00
02:00
17:00
17:00
18:30
18:30
20:15
20:15

PODCZAS TRANSMISJI MECZY

PIWO LANE JEDYNE 3 Z !


Restauracja INFINITI
Al. Jana Pawa II 58
47-232 Kdzierzyn-Kole

Fot. Balaton

Miejskie kpielisko bdzie


inaugurowa sezon nowymi atrakcjami.

Baseny, sauny, grota solna, hydromasae i inne atrakcje.


Zblia si upragniony koniec roku szkolnego, a wraz z
nim dugo wyczekiwany czas
wakacji! Cho moliwoci spdzania wolnego czasu jest dzi
wiele, to jednak orodek sportu
Nautica w Gorzycach zachca
i zaprasza do korzystania z wielu jego atrakcji wodnych i nie
tylko! W krytej pywalni na naszych goci czeka oprcz basenu pywackiego o wymiarach 25
x 12,5 m rwnie basen rekreacyjny (12,5 x 6 m) z hydromasaami, 4 wanny spa (jaccuzi),
w tym dwa z wod solankow,
zjedalnia o dugoci 63 m.
Oprcz tego do dyspozycji goci jest tunel wodny z rnego
rodzaju hydromasaami: masa cienny, armatki, parasol,
kaskada oraz grota solna.
Ponadto mona odpry
si w salonie odnowy biologicznej (dwie sauny, solarium, gabinet masau), zje i wypi co
w przyjemnej kawiarni, wej
do sklepu z artykuami sportowymi albo skorzysta z usug
salonu fryzjerskiego czy salonu urody. W punkcie informacji turystycznej mona uzyska
materiay nt. atrakcji gminy Gorzyce i okolic. Po wodnych szalestwach najmodszych zapraszamy na duy i kolorowy plac
zabaw, a ich rodzicw do siowni plenerowej.

Pomysy na wakacje 15

Artyku sponsorowany

Balaton ju od dawna mia


stanowi wan atrakcj turystyczn Wodzisawia. Ju od
jakiego czasu przeprowadzane s na miejskim kpielisku
prace modernizacyjne. Tworzone s cieki rowerowe, cigi piesze, czyszczone s plae.
W ubiegym roku mieszkacy
zdecydowali, e w ramach budetu obywatelskiego. Prace te
ju s prowadzone i maj by
zakoczone do 20 czerwca.
Otwarcie unowoczenionego
kpieliska zaplanowano na 27
czerwca. W ramach inwestycji
powsta ma np. pywajcy plac
zabaw, fontanny. Fontanna ,
oprcz charakteru dekoracyjnego, ma peni rwnie
funkcj elementu uzdatniajcego wod (bdzie ona j dotlenia). Zakupiony ma by
take sprzt pywajcy. Zmodernizowane zostanie rwnie molo, ktrego drewniana
konstrukcja ma zosta wymieniona na now - wykonan z
tworzywa sztucznego. Uzupeniony zosta take piasek na
play. Cao remontu jeziorka w ramach budetu obywatelskiego ma kosztowa ponad
200 tys. z. Dyrektor Miejskiego Orodka sportu i Rekreacji
Bogdan Bojko powiedzia nam
jednak, e prawdopodobnie w
ramach modernizacji kpielisko nie zostanie poszerzone.
Decyzja taka jeszcze nie zapa-

Balaton to miejsce wypoczynku


dla mieszkacw caego regionu.
da. Uzaleniona bdzie ona w
duej mierze od tego, jak przebiegnie monta nowego molo.
W opinii szefa MOSiR-U modernizacja nie tylko uczyni
Balaton miejscem bardziej
atrakcyjnym turystycznie, ale
rwnie bardziej bezpiecznym oraz mniej podatnym na
zniszczenia ze strony wandali.
Wedug niego: - zastosowane rozwizania pozwol na
wzrost poziomu bezpieczestwa kpicych si. W przypadku drewnianego mola
zawsze jest wiksze niebezpieczestwo kontuzji. Po drugie,
po zakoczeniu sezonu molo z tworzywa sztucznego zawsze moemy zdemontowa
i w ten sposb nie bdzie ono
naraone na zniszczenie. Dodam rwnie, e wedug nas
najbardziej naraonym na potencjalne uszkodzenia bdzie

pywajcy plac zabaw. Ufamy


jednak, e mieszkacy wyka
si odpowiedzialnoci za ich
wasne przecie mienie. Dyrektor Bojko powiedzia take:
- na chwil obecn na Balatonie trwaj prace porzdkowe.
Jestemy bardzo zadowoleni
rwnie z faktu, e rozstrzygnity zosta konkurs PZU na
stworzenie cieek zdrowia i
jednym z jego zwycizcw jest
nasze kpielisko. Taka cieka
powstanie co prawda do koca wakacji, ale bez wtpienia
ubogaci ona Balaton i sprawi, e bdzie mona w nim nie
tylko odpocz, ale rwnie
aktywnie regenerowa organizm. Natomiast na wakacje
na pewno zostan zrealizowane zapisy budetu obywatelskiego i mieszkacy bd mogli cieszy si z nowoczesnego
kpieliska.

16 Zoty rodek

Pomysy na wakacje

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

REGION TURYSTYKA

RACIBRZ - MOTORYZACJA

Idealne miejsce
na rodzinn wycieczk!

Co zrobi, gdy zabraknie miejsca?


Warto zainwestowa w zewntrzne
baganiki samochodowe.
Fot. Park Miniatur Sakralnych

Park Miniatur Sakralnych w Olszowej.


S takie miejsca na Opolszczynie - czsto w pobliu naszego miejsca zamieszkania,
o ktrych nie mamy pojcia,
a s godne uwagi i obejrzenia.
Warto je odwiedzi ze znajomymi lub rodzin, by ciekawie
spdzi weekendowy wypoczynek. Marzysz o podrach
i zobaczeniu najpikniejszych
budowli wiata? Zacznij od wycieczki do Olszowej, gdzie znajduje si Park Miniatur Sakralnych. Najpikniejsze katedry
i bazyliki zbudowano w skali
1:25. To nie lada gratka, bowiem tylko tu prawdziwe dziea
sztuki s na wycignicie rki.
Zwiedzanie parku to niezwyka wyprawa do historycznych miejsc, ktre wpyny na
losy wiata. Mona przyjrze
si z bliska i dotkn detali architektonicznych Bazyliki Grobu Paskiego w Jerozolimie,
Sanktuarium Matki Boej w
Fatimie oraz Bazyliki w. Piotra w Rzymie, a take kilkunastu innych najsynniejszych
budowli sakralnych. Najwiksza miniatura ma prawie 5
metrw! Wkrtce kolekcja
powikszy si o nowe obiekty. Bd wrd nich: sanktuarium z Jasnej Gry, Katedra
w. Piotra i Najwitszej Ma-

<< GazetaInformator.pl

Miniatury znajduj si na terenie piknego parku


o powierzchni 20 tys. metrw kwadratowych.
rii Panny w Kolonii oraz Katedra Najwitszej Maryi Panny z Lourdes. Atrakcyjno tej
niezwykej ekspozycji podnosi
otoczenie przepiknego parku
i bliskie ssiedztwo Gry witej Anny.
W zabytkowych budynkach
z przeomu XIX/XX wieku po
byej stadninie koni powstay
lokalne uytkowe. Obecnie, budynki zostay odrestaurowane,
a ich wystrj jest poczeniem
klasyki z nowoczesnoci. W
kompleksie czeka na Pastwa
pensjonat Zota Podkowa,
restauracja Spichlerz z przepikn stylow sal bankietow
Pod Zotym Rogiem. Wystrj
pomieszcze to poczenie kla-

syki z nowoczesnoci. Starannie przeprowadzone prace


remontowe pozwoliy zachowa pierwotny wygld zabytkw. Ale to nie koniec atrakcji!
Z myl o dzieciach w wieku
od 3 do 13 lat powsta stumetrowy park linowy z domkami
na drzewach, przeszkodami i
tyrolkami. Natomiast na najmodszych czeka Bajkowy Sad,
dua bawialnia, w ktrej mona spotka ulubione bajkowe
postaci. Olszowa ley w powiecie strzeleckim na Opolszczynie, bezporednio przy zjedzie
z autostrady A4 o tej samej nazwie - okoo 50 minut jazdy od
Raciborza i 30 minut jazdy od
Opola.

Czerwiec to miesic, w ktrym coraz czciej zaczynamy myle o wakacyjnych wyjazdach hotele, rezerwacje,
sprawdzenie samochodu no i
oczywicie bagae, ktrych zawsze jest za duo i wanie w
tym temacie w zaskakujco prosty sposb moemy wam pomc. A konkretnie: samochd,
ktry nie jest za duy, i doskonale sprawdza si w codziennej
eksploatacji moe nie pomieci
wszystkiego, co chcielibymy
zabra na wakacyjny wyjazd. I
wtedy warto kupi lub wypoyczy baganik do transportu rowerw, kajakw lub po prostu
dodatkowego bagau.
Rowery mona przewozi
na specjalistycznej platformie
zamontowanej na haku holowniczym i w wygodny i bezpieczny sposb przetransportowa
w dowolne miejsce, jest jeszcze
druga opcja przewoenie rowerw na przystosowanych do
tego uchwytach na dachu samochodu. W pierwszym przypadku monta rowerw jest
wygodniejszy, za to w drugim
oprcz rowerw na dach moemy rwnie zainstalowa box, w
ktrym zmiecimy dodatkowe
walizki i cay wakacyjny ekwipunek.

Jeeli przewoenie rowerw lub duej iloci bagau


zdarza Ci si sporadycznie i
nie chcesz kupowa tego typu
sprztu nie ma problemu w rmie Prusicki mona go rwnie

wypoyczy. Od wielu lat jestemy partnerem rmy THULE,


co za tym idzie, mamy due
dowiadczenie i bardzo szeroki asortyment. Wicej na www.
prusicki.pl.

Auto Serwis Prusicki


ul. Gubczycka 59, 47-400 Racibrz
tel. 32 418 15 71, www.prusicki.pl

Park Miniatur Sakralnych, ul. Hodowlana 5, Olszowa (gmina Ujazd, woj. opolskie)
tel. 607 706 202, www.miniaturyolszowa.pl
Czynne: od pn do pt - 10.00 - 18.00, sob. i niedz. - 10.00 - 19.00
Artyku sponsorowany

Artyku sponsorowany

RACIBRZ - ROZRYWKA

Zapraszamy do AQUABRAX w Szymocicach!


Czekaj na Was: relaks, zabawa, niezapomniane wraenia!
Orodek Wypoczynkowy
AQUA-BRAX w Szymocicach
to idealne miejsce na spdzenie
wakacji. Cay kompleks znajduje si na trasie Gliwice Racibrz w otoczeniu przepiknej lenej scenerii i staww rybnych.
Posiadamy baz noclegow na
300 osb, sale konferencyjno
szkoleniowe, restauracj wraz
z oraneri i sal balow. Organizujemy ogniska, imprezy
okolicznociowe, pikniki, festyny, a take kolonie i wczasy dla
caej rodziny. Posiadamy stadnin koni wraz ze szkk jedzieck. Polecamy przejadki
wierzchowcem, kucykiem a take bryczk. Na terenie orodka
mieci si basen otwarty wraz
z brodzikiem dla dzieci, kajaki
i rowerki wodne a take boiska
do gry w siatkwk i koszykwk. Dla najmodszych przygotowalimy plac zabaw z piaskownic, hutawkami i zjedalni.
Istnieje moliwo zorganizowania programu animacyjnego dla
dzieci i dorosych a po wczeniejszej rezerwacji take parku linowego oraz urzdze dmuchanych. Orodek AQUABRAX
w Szymocicach to wspaniay klimat i niepowtarzalna atmosfera!
Otoczenie natury i szereg atrakcji sprawi, i kady na dugo zapamita to oryginalne miejsce.

W Orodku AQUA-BRAX
mona popywa kajakami i rowerkami wodnymi

Aquabrax to miejsce, w ktrym mona zorganizowa rnego rodzaju imprezy okolicznociowe.


W upalne dni mona schodzi si w basenie.

Orodek AQUABRAX Szymocice


Ul. Gliwicka 37, 47-440 Ndza, tel. 32 410 20 85, www.braxton.info.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

Zoty rodek

Pomysy na wakacje 17

RACIBRZ ROZRYWKA

Wakacje w Psotnikowo!
Tylko 2,5 z. za godzin
zabawy, w miejscu ktre jest
spenieniem dziecicych marze. Jedyne takie miejsce na
mapie Raciborza. Sala zabaw
Psotnikowo, ktra mieci si
przy ulicy kiewskiego w
Raciborzu, zaprasza do siebie
zarwno starsze jak i modsze
dzieci. Szczeglnie w wakacje,
bo to czas wolny od nauki.
Warto troch zaszale i wykorzysta dni wolne maksymalnie jak tylko si da, by pniej
mc podzieli si wspomnieniami z kolegami ze szkoy.
Mapi Gaj peen niespodzianek
Mapi Gaj to miejsce dla
wszystkich dzieci, ktre lubi
psoci. Nadmiar energii mog one spoytkowa biegajc
po tajemniczych labiryntach
i torach przeszkd. Mog
przey niezwyk, bajkow
przygod. Baseny z pieczkami, zjedalnie, X-BOX oraz
mnstwo innych zabawek
czeka na dzieci. Wszystkie
one, oraz troska Pa pracujcych w Psotnikowie gwarantuj rodzicom i opiekunom,
e czas spdzony w tym miejscu bdzie bezpieczny i mile spdzony. Z nami nikt nie
bdzie si nudzi. Planujemy
wraz z dziemi tworzy niepowtarzalne prace plastyczne. Damy upust wyobrani i
tego co dzieci w sobie maj

najpikniejsze - niczym nie


ograniczone pomysy na dobr zabaw. Rodzicom jak
zawsze proponujemy spdzanie czasu w kawiarence, gdzie
czeka na nich bieca prasa,
TV, Internet przy aromacie
wieo parzonej kawy lub
herbaty. Ta propozycja skierowana jest do dzieci ktre w
okresie ferii pozostaj w domu, a opiekunowie czy rodzice pracuj.
Psotnikowo to sposb na
feryjn nud
W sali zabaw organizowane s imprezy dla najmodszych. Nasze pociechy
mog w udany sposb spdzi midzy innymi Mikoajki, Andrzejki, Dzie Dziecka
czy Halloween. Zadbaj o to
profesjonalni
animatorzy
oraz opiekunowie. Dla Maluszkw do 3. roku ycia mamy bujaczki, mikkie klocki,
autka, tunele i basenik z kulkami - to wszystko aby wiczy i poprawia koordynacj
ruchow.W sali zabaw z powodzeniem mona zorganizowa przyjcie urodzinowe.
Tak imprez solenizant oraz
jego gocie na pewno zapamitaj na dugo. Psotnikowo zaprasza do siebie take w
czasie wakacji. Dzieci spdz
tutaj w sposb ciekawy czas
wolny od szkoy. Zamiast siedzie przed komputerem lub

Fot. Sala Zabaw Psotnikowo

Dobra zabawa w sali zabaw Psotnikowo. Zapraszamy!


telewizorem wyszalej si i
odpr. Na czas wakacji w
sali zabaw obowizuje promocyjny cennik. Za godzin
zabawy naszego malucha zapacimy tylko 2,5 z. Wicej
informacji pod nr telefonu
726 357 993.
Sala zabaw Psotnikowo w
swojej ofercie posiada jeszcze
jedn, bardzo ciekaw usug.
Mona tutaj zostawi swoje
dziecko nawet na kilka godzin. Bdzie ono cakowicie
bezpieczne, gdy opiek nad
nim bd sprawoway osoby dorose. Dzieci nawet nie
zauwa, e ich rodzicw nie
ma w pobliu. Z pewnoci
bd si dobrze bawi. Warto
wiedzie o tym, e Psotnikowo wsppracuje z Akademi
Fitness. Kiedy chcesz wzi
udzia w treningu to wwczas
twoja pociecha moe wietnie
si bawi w sali zabaw za jedyne 1,5 z za 30 min.
Zmiany, zmiany, zmiany
Sala zabaw Psotnikowo
cigle si zmienia. Dziki
temu rwnie nasi stali bywalcy s cigle zaskakiwani.
Staramy si uzupenia swj
asortyment. Ostatnio ma
metamorfoz przesza jedna
z sal. Odwieylimy ciany,
tablic, wymienilimy cz
wykadzin na podogach.
Wszystko z myl o naszych
milusiskich!

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

Psotnikowo to przede wszystkim dobra zabawa!


Zapraszamy dzieci w kadym wieku!
Sala Zabaw Psotnikowo
ul. kiewskiego 22, Racibrz, tel. 726 357 993
facebook.com/placpsotnikowo
Psotnikowo zaprasza w godzinach:
od pn. do pt.: godz. 12.00 - 19.00, sb.: godz. 10.00 - 20.00, ndz.: godz. 12.00 - 20.00
Artyku sponsorowany

18 Wiadomoci

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

powiat raciborski komunikacja

Drogi wojewdzkie pod lup powiatu


Fot. portal raciborz.com.pl

Stan techniczny drg i poziom bezpieczestwa budz wtpliwoci radnych powiatowych.


leszek iwulski

Drogi, drogi i jeszcze raz


drogi... Drogi zawsze s jedn z najwikszych bolczek
samorzdowcw. Zwaszcza
w przypadku polskich powiatw dowiadczenie to bywa
traumatyczne. Powiaty niedysponujce duymi rodkami
wasnymi, z niewielk moliwoci przesuwania rodkw
z jednej inwestycji na drug, stoj bardzo czsto przed
diabelsk alternatyw, ktr drog przeznaczy do remontu w pierwszej kolejnoci. Na tej sesji jednak radni
w swoich interpelacjach i zapytaniach zainteresowali si
przede wszystkim drogami
wojewdzkimi.
Radny Franciszek Marcol
zapyta o stan techniczny drg
w gminie Ndza oraz Kunia
Raciborska. Wedug radnego
droga z Ndzy przez Zawad
do Raciborza: - To ju nie jest
droga. Same wertepy. Zapraszam na wycieczk, bo to barR E K L A M A

Radny Adrian Plura (na zdjciu) zwrci uwag na to,


e w wojewdztwie zbyt rzadko patrzy si na Racibrz.
dzo osobliwy widok. To skandal, e kto nazywa to drog
wojewdzk. Jest skandalem,
e jak si wjeda do Ndzy
przy obu wiaduktach wyst-

puje zwenie drogi. Jednoczenie postawiono tam znak


nakazujcy ustpi pierwszestwa. Przecie tam w ogle nie
wida, czy co jedzie, czy nie

jedzie. Kto tam nawymyla


jakie balustrady, jakie ograniczenia. To naprawd warto
zobaczy. Rwnie droga w
Kuni Raciborskiej jest w dra-

matycznym stanie. Ona si po


prostu kruszy. Jeli kto potrzebuje kruszywa do ogrdka, to bdzie jak znalaz. Radny Marcol wskaza rwnie na
kuriozaln sytuacj na odcinku drogi Ndza - Szymocice,
gdzie postawiono w pobliu
kilku domw znak teren zabudowany. Jednoczenie nie
postawiono tam znaku odwoujcego. Franciszek Marcol
uwaa, e w tym miejscu odbywa si regularna apanka
policji.
Rwnie radny Dominik
Konieczny nie by zadowolony ze stanu drg wojewdzkich. Jego uwag zwrci
przede wszystkim stan drogi
DW 935 na odcinku Bosacka
- Kornowac. Wedug radnego Koniecznego: - Ta droga
jest tragiczna. Koleiny. Dziury. Remontuje si j co roku
w czciach. To 10 metrw,
tam 10 metrw. Tym sposobem moe za sto lat osignie
ona parametry drogi wojewdzkiej.

Take radny Adrian Plura


zwrci uwag na to, e w wojewdztwie zbyt rzadko patrzy
si na Racibrz. A kiedy ju
si to robi, to bardzo czsto w
ogle nie zwraca si uwagi na
rzeczywiste problemy mieszkacw. W opinii radnego
typowym tego przykadem
jest oznakowanie przejcia
dla pieszych przy przedszkolu w Rudach. Jest ono wedug
mieszkacw zarwno le
oznakowane, jak i stosunkowo
sabo widoczne. Tymczasem w
odpowiedzi na zapytanie radnego Zarzd Drg Wojewdzkich stwierdzi, e wszystko
jest w tym miejscu absolutnie
w porzdku.
Starosta Ryszard Winiarski, odpowiadajc na pytania radnych, wskaza na potencjalne terminy remontw,
ktre bdzie przeprowadza
wojewdztwo oraz obieca
radnemu Marcolowi, e wyle
podlege mu suby by monitoroway sytuacj wiaduktw
w Ndzy.

GazetaInformator.pl >>

wodzisaw lski - edukacja

kdzierzyn-kole gospodarka

Inwestycje w ZAK Kdzierzyn

Wizyta partnerw
projektu Leonardo
da Vinci

Azoty wcz si do sieci dystrybucji


nawozw pynnych oraz buduj now elektrociepowni.
Fot. PCKU

Gospodarzem wizyty partnerw projektu


byo PCKU w Wodzisawiu.
W dniach od 24 do
29 maja obya si ostatnia wizyta partnerw projektu Leonardo da Vinci
Underground in the cloud. Gospodarzem wizyty ponownie byo Powiatowe Centrum Ksztacenia
Ustawicznego w Wodzisawiu lskim. Gwny koordynator projektu Rafa
Grecki przygotowa dla
partnerw z Czech i Sowenii bardzo ciekawy program osadzony w tematyce
projektu. Pierwszego dnia
uczestnicy projektu zwiedzili m.in. Fasing S.A oraz
MOJ S.A w Katowicach,
przedsibiorstwa produkujce sprzt dla grnictwa. W dalszej czci dnia
gocie mieli okazj pozna histori Tyskich Browarw Ksicych. Kolejny dzie rozpocz si od
zwiedzenia Instytutu Techniki Grniczej KOMAG w
Gliwicach, gdzie uczestnicy wyjazdu mogli zobaczy
nowe powstajce projekty
grnicze. Kolejnym punktem bya zabytkowa kopalnia Guido w Zabrzu, gdzie
spor dawk emocji dostarczya uczestnikom podr
prawdziw grnicz kolejk podwieszan. W rod

Wiadomoci 19

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

W spotkaniu udzia wzili


partnerzy z Polski, Czech
i Sowenii.
wszyscy partnerzy spotkali
si w Tarnowskich Grach
z gwnym partnerem projektu firm Faser oraz
zwiedzili Zabytkow Kopalni Soli w Wieliczce.
Ostatniego dnia odbya si Konferencja podsumowujca trwajcy od 3 lat
projekt. Kady z partnerw
przedstawi platform edukacyjn Moodle z kursami
el earning o tematyce grniczej w dwch jzykach: ojczystym i angielskim. Platformy powstae w wyniku
projektu posu w celach
edukacyjny. W rezultacie
projektu powstay rwnie
nowoczesne lampy grnicze wraz z adownicami.
Na zakoczenie uczniowie
z Stedn kola techniky a
slueb, Karvin przedstawili prezentacj na temat
nowych technologii stosowanych w grnictwie.

dominika szczyrba

W obecnoci Ministra Skarbu Wodzimierza Karpiskiego


wmurowano kamie wgielny
pod budow nowej elektrociepowni oraz symbolicznie rozpoczto budow nowej instalacji
do produkcji pynnych nawozw
saletrzano-mocznikowych RSM.
Budet obydwu inwestycji signie
blisko 630 mln zotych. - Obie inwestycje wpisuj si w plan rozwoju naszej spki. Pierwsza jest
konieczna do naszej dziaalnoci,
druga poszerza nasze portfolio
o nowy produkt, tworzy kolejne

miejsca pracy i nowe kompetencje w obszarze nawozw - mwi


Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy Azoty ZAK SA. Do
2020 roku w caej Grupie Azoty
na inwestycje przeznaczono a 7
mld zotych.
- Wszystkie inwestycje, ktre realizujemy maj jedn cech
wspln - innowacyjno. Dziki temu moemy budowa nasz
siln pozycj na konkurencyjnym
rynku. Bardzo wane jest te to,
e opieramy si na polskiej myli naukowej i na polskim wykonawstwie. W ten sposb w Grupie Azoty tworzymy innowacyjn

R E K L A M A

blue blue
iving
diving
team

lne e
a
n ow
o
j
www.bluediving.pl
www.bluediving.pl
fes nurk
o
Pr rsy
ZADZWO DZI !!!
ku

team

tel. 602 487 925

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

przyszo polskiej gospodarki


mwi w czasie uroczystoci Pawe Jarczewski, prezes zarzdu
Grupy Azoty.
Zdaniem obecnego na uroczystoci Wodzimierza Karpiskiego, Ministra Skarbu Pastwa,
Grupa Azoty uruchamiajc kolejne inwestycje po raz kolejny w
ostatnich miesicach udowadnia,
e polska chemia staje si jedn z
najbardziej dynamicznie rozwijajcych si gazi polskiej gospodarki i polskiego przemysu.
- Grupa Azoty jest ju benchmarkiem polskiej innowacyjnoci, znakiem rozpoznawczym

przemysu nie tylko w Polsce, ale


take wizytwk polskiej gospodarki na wiecie. W Kdzierzynie
do koca 2020 r. zaoylicie, e
na nowe projekty inwestycyjne
przeznaczycie ponad 1,5 mld z.
To dua kwota, a zatem nie ma
wic na co czeka - podkrela
Minister. Nowa elektrociepownia bdzie produkowa 25 MW
energii elektryczneji 140 Mg/h
megawatw energii termicznej.
To modelowa inwestycja w zakresie ochrony rodowiska realizowana zgodnie z wymaganiami
dyrektywy IED. adne z odpadw nie bd skadowane.

20 Sylwetki

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

POWIAT RACIBORSKI SYLWETKI

Amerykaski sen Ewy Bugdo


MARTA FURMAN

- To, co mam tu, a czego


nie mam w Polsce, to przede
wszystkim dobra pogoda, perfekcyjne drogi i grupa osb,
z ktrymi trenuj pod okiem
trenera - przyznaje 6-krotna
Mistrzyni Polski w Triathlonie na Dystansie Dugim, Ewa
Bugdo.
Wystp Ewy na Mistrzostwach wiata
Mistrzostwa wiata w triathlonie dugim ITU, w ktrych
Ewa Bugdo wzia udzia w
2011 roku, rozgryway si w Las
Vegas. - Nie byo atwo - przekonuje triathlonistka. - Najwicej trudnoci sprawio mi kupno biletu lotniczego do USA i
znalezienie miejsca w Las Vegas, w ktrym mogabym si
zatrzyma na czas trwania zawodw. W sprawie noclegu w
USA, E. Bugdo postanowia
skontaktowa si z Diaspor
Polakw z Las Vegas. - Poznaam kilka osb z zamieszkujcej
to miasto Polonii, a take Mari
Randolph, ktra odezwaa si
do mnie z propozycj pomocy
i zorganizowania noclegu. Bardzo si ucieszyam zwaszcza,
e nigdy wczeniej nie byam
w USA i naturalnie potrzebowaam czyjego wsparcia na
miejscu. Zanim jednak si tam
znalazam, swoj pomoc zaoferowaa mi take rma RAFAKO S. A. Dziki sponsoringo-

Fot. archiwum Ewy Bugdo

Pochodzca z Rud triathlonistka, szeciokrotna Mistrzyni Polski Ewa Bugdo, opowiada o yciu i codziennoci w USA.
wi raciborskiej Spki mogam
kupi bilet lotniczy i sta mnie
byo na opaty startowe. To pozwolio mi wyruszy za ocean i
wystartowa w wiatowej Stolicy Rozrywki - dodaje z ekscytacj triathlonistka.
ycie i codzienno w USA
Ewa Bugdo, przebywajc
w USA, skupia si gwnie na
przygotowaniach do sezonu i
kolejnych zawodw. Dwa lata
temu poznaa swojego obecnego trenera, Grzegorza Zgliczyskiego. Szkoleniowiec Ewy
Bugdo jest obecny praktycznie
na wszystkich jej treningach.
Treningi odbywaj si w Denver, w stanie Kolorado, czyli w
miejscu obecnego zamieszkania zawodniczki. Jak przyznaje
Ewa, obecno G. Zgliczyskiego ma niebagatelny wpyw na
rezultaty jej wicze. - Jest ze
mn na bieco, dziki czemu
wiem, co w danym momencie
mog poprawi, udoskonali
lub zmieni, a gdy jestem w
Polsce, trener co tydzie przesya mi nowy plan treningowy - przyznaje zawodniczka.
Mimo, e od 4 lat Ewa Bugdo
obcuje z amerykask kultur,
nie udaje jej si znale czasu
na zwiedzenie miast, w ktrych startuje. - Byam w wielu
miastach, z ktrych kade na
pierwszy rzut oka charakteryzowao si czym szczeglnym.
Na co dzie jednak mieszkam
w Denver, w ktrym cakowicie

Ewa Bugdo na szczycie Pikes Peak w Kolorado.


skupiam si na treningach. Nie
mam przez to czasu na zwiedzanie. Denver skrado moje
serce przepiknymi widokami z
czerwonymi skaami na pierwszym planie. Wraenie wywara na mnie te stolica jednego
z dwch pastw Ameryki Poudniowej, ktr miaam okazj
odwiedzi, czyli Brasilia. Zostaam ugoszczona przez brazylijsk rodzin. Do zwiedzania
tego miasta naturalnie nie byo
jednak wikszej okazji. Kilka
godzin po zawodach musiao mi wystarczy, by nacieszy
oczy - opowiada Ewa.

wita po amerykasku
ycie naszej zawodniczki
w Ameryce nie koczy si jednak wycznie na sporcie. Si
rzeczy, Ewa Bugdo musi znale troch czasu dla siebie, na
przykad w okresie witecznym. - Pamitam pierwsze Boe Narodzenie w USA - umiecha si zawodniczka. - Byo to
w 2013 roku. wita spdziam
z trenerem i jego rodzin. Ju
na pierwszy rzut oka znacznie
rniy si one od wit, ktre
znam z domu rodzinnego. Rok
pniej, w 2014 r., Boe Narodzenie wygldao nieco inaczej.

Zostaam zaproszona do rodziny amerykaskiej, ktrej czonkowie rwnie trenuj triathlon


z Grzegorzem Zgliczyskim.
Przyznam, e wita te mona
by porwna do tych, ktre wiele osb kojarzy z telewizji. Byo
mnstwo prezentw i panowaa
ciepa, rodzinna atmosfera. Dla
mnie rwnie prezenty znalazy
si pod choink! - wspomina
mio Ewa. Amerykanie pracuj
w wita. Jedynym dniem wolnym od pracy jest 25 grudnia,
kiedy przyrzdzana jest witeczna kolacja. Na stole pojawia
si m. in. pieczony indyk i pure. - Jedzenie byo naprawd
smaczne, lecz czego mi brakowao. Na amerykaskich, boonarodzeniowych stoach nie ma
ryb, w tym karpia - przyznaje
zawodniczka. Tegoroczn Wielkanoc, wspierana przez RAFAKO S. A. triathlonistka z Rud,
spdzia w towarzystwie poznanej na pocztku swojej kariery
Marii Randolph i kilku znajomych. - Bardzo staralimy si
wszyscy, by w tym roku wita
Wielkanocne byy jak najbardziej zblione pod wzgldem
tradycji do polskich - mwi Ewa
Bugdo. Z tej okazji nasza reprezentantka przygotowaa urek i
krokiety. - Do swojej wiconki
wasnorcznie przygotowaam
pisanki. Do polskiego kocioa
udalimy si powici jajka,
natomiast w amerykaskim bylimy na mszy witej - tumaczy triathlonistka.

Zachodnie znajomoci, rodzina na drugim


kocu globu i... zawody!
W Ameryce Ewa Bugdo poznaa mnstwo osb,
z ktrymi po dzi dzie
utrzymuje rewelacyjny kontakt. Poza trenerem i Mari Randolph, zaprzyjania
si z wikszoci zawodnikw, trenujcych pod okiem
Grzegorza Zgliczyskiego.
- Wszyscy ci zawodnicy, czy
to Polacy, czy Amerykanie,
trenujcy zawodowo lub
amatorsko, wspieraj mnie
w tym, co robi. Na bieco
ledz moje wyniki przez Internet i bardzo mi kibicuj
- oznajmia polska mistrzyni. - Jeli chodzi o rodzin,
to pierwsze p roku bez niej
byo dla mnie bardzo duym
przeyciem - zdradza. Obecnie Ewa utrzymuje kontakt
z najbliszymi gwnie rozmawiajc na komunikatorze internetowym. - Staram
si jak najczciej umawia z
mam, czy z tat na kaw.
Wwczas oboje zasiadamy
przed monitorami naszych
komputerw do rozmowy.
Ze wzgldu na treningi nie
mam za duo wolnego czasu,
ale staram si, by dla rodziny
wygospodarowa go jak najwicej. Gdy jest si tak daleko od najbliszych, tsknota
jest obustronna i jest to bardzo odczuwalne - mwi ze
wzruszeniem triathlonistka.

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

GazetaInformator.pl >>

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

Reklama 21

22 Zdrowie

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 23

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

region zdrowie

Usugi medyczne na najwyszym poziomie


W Centrum Medyczno-Diagnostycznym Artimex-Eurodent zajm si Pastwem dowiadczeni lekarze specjalici.
Centrum Medyczno-Diagnostyczne ArtimexEurodent
w Raciborzu istnieje od 2012
roku. Dziki profesjonalizmowi oraz rzetelnoci szybko zyskao uznanie pacjentw oraz
jednostek medyczych z Raciborza oraz ociennych gmin.
Podstaw naszego sukcesu
jest nowoczesne wyposaenie
oraz wysokie kwalifikacje personelu, w skad ktrego wchodz: lekarze specjalici z wieloletni praktyk zawodow,
wietnie przygotowani zawodowo technicy elektroradiologii i kompetentne rejestratorki.
W swojej dziaalnoci bylimy
rwnie kilkukrotnie wyrniani za profesjonaln obsug
oraz wysok jako wiadczonych usug medycznych. Najwikszym uznaniem naszych
dotychczasowych stara byo
przeduenie nam bez zastrzee w 2013 roku na okres kolejnych 3 lat Certyfikatu Systemu Zarzdzania Jakoci
zgodnego z ISO 9001:2008
przez niezalen firm certyfikujc Bureau Veritas Certification.
Wychodzc
naprzeciw
Pastwa oczekiwaniom i potrzebom oferujemy usugi medyczne komercyjne na
najwyszym poziomie i w konkurencyjnych cenach. Diagnostyka obrazowa jest podstaw
wspczesnej medycyny, dlatego oferowany przez nas zakres
R E K L A M A

bada diagnostycznych jest


do szeroki i obejmuje: rentgenowsk diagnostyk ogln, stomatologiczn, mammograficzn, densytometri
oraz ultrasonografi. Badania
te wykonujemy na najnowoczeniejszych aparatach, pochodzcych od najlepszych
wiatowych producentw. Od
2014 roku jako jedyna w powiecie jednostka stacjonarna
realizujemy Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w
ramach NFZ i Ministerstwa
Zdrowia dla pa w wieku od
50 do 69 lat.
W 2015 roku nabylimy
rwnie nowoczesny aparat
USG Aloka Arietta V70 m.in.
z tzw. obrazowaniem elastograficznym w czasie rzeczywistym, ktre umoliwia zobrazowanie rnic sztywnoci
badanych struktur. Zmiany
zoliwe zazwyczaj charakteryzuj si zmniejszon sprystoci w porwnaniu z otaczajc je tkank, a tzw. USG
przez odbytnicze pozwalaja na
dokadne uwidocznienie kanau odbytu wraz z otaczajcymi
tkankami. Jest to uzupeniajce standardowe badanie proktologiczne, szczeglnie polecane w przypadku problemw z
defekacj, blem i guzami odbytu. Jest take wykorzystywane w diagnostyce zapalenia
gruczou krokowego.

Nasza placwka oferuje


Pastwu take zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii jednego dnia chodzi o zabiegi
ortopedyczne (m.in. artroskopia, rekonstrukcja wizada,
odbarczenie zespou kanau
nadgarstka, paluch kolawy hallux) i chirurgiczne (m.in.
laserowe i chirurgiczne usuwanie ylakw), ktre oparte s na wiedzy doskonaych
specjalistw jak i najnowoczeniejszych metodach leczenia.
W Centrum Medyczno-Diagnostycznym
ARTIMEX-EURODENT
funkcjonuj poradnie
specjalistyczne:
- osteoporozy i chorb
reumatycznych,
chirurgia i ortopedia
dziecica (USG staww
biodrowych
u niemowlt),
- nefrologiczna,
- chirurgii naczyniowej,
- chirurgii i chorb
sutka,
- ortopedyczna,
- urologiczna.
W zwizku z duym zainteresowaniem ze strony
klientw poradami neurologicznymi od biecego roku
funkcjonuje w ramach naszej jednostki rwnie poradnia neurologiczna.

Diagnostyka obrazowa, zabiegi operacyjne oraz poradnictwo


- centrum medyczne Eurodent ma naprawd szeroki zakres usug.
Centrum Medyczno Diagnostyczne
ARTIMEX EURODENT
ul.gen.J.Bema 5, Racibrz
Rejestracja osobista lub telefoniczna, tel. 32415 41 13
Czynne od poniedziaku do pitku
w godzinach 9.00 - 19.00
www.eurodent.pro

Artyku sponsorowany

24 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Filtr kabinowy czsto nazwany te filtrem przeciwpykowym, wystpuje najczciej


w samochodach wyposaonych w klimatyzacj. Ma on za
zadanie chroni kabin naszego pojazdu przed szkodliwymi
substancjami dostajcymi si
do wentylacji, takimi jak: kurz,
sadza czy ple, ale te usuwa
nieprzyjemne zapachy.
Czsto w sezonie letnim,
gdy dni staj si coraz cieplejsze, czsto okazuje si, e chodzenie w naszym aucie dziaa
niewystarczajco skutecznie a
z nawieww zamiast wieego

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

Filtr kabinowy - co warto o tym wiedzie?

powietrza dobiega do nas zapach stchlizny. Szyby nadmiernie zapanowuj, pojawia


si nerwowe doszukiwanie
przyczyny. Winowajc za wymienione objawy bywa zazwyczaj zapchany filtr przeciwpyowy (kabinowy). Waciciele
pojazdw bardzo czsto go lekcewa z dwch powodw: po
pierwsze nie wszyscy wiedz o
jego istnieniu, po drugie zwyczajnie o nim zapominaj.
Zatem kiedy naley pamita aby filtr wymieni? Bardzo
trudno dokadnie okreli czas
w jakim dochodzi do cakowitego zanieczyszczenia filtra.
Wpywa na to wiele czynni-

NAPRAWY POWYPADKOWE

kw, m.in. w jakich warunkach si poruszamy (w miecie


czy w terenie), czy stoimy duo w korkach. Dla kierowcw,
ktrzy mieszkaj w duych
aglomeracjach
najbardziej
optymalny okres wymiany to
moment, wymiany oleju, filtra
oleju i powietrza, jednak wypada to robi nie rzadziej ni,
raz na rok.
Znaczenie na trwao filtra ma te jego jako. Kupujc filtr przeciwpykowy naley
si kierowa jakoci uytych
materiaw. Z tego wzgldu
odradzamy stosowanie najtaszych papierowych zamiennikw, z powodu e nie s one

MECHANIKA POJAZDOWA

odporne na wilgo i szybciej


si zapychaj. Gdy dojdzie do
zawilgocenia znacznie zmniejsza on swoj skuteczno i
staje si siedliskiem grzybw
i bakterii. Konsekwencj tego
moe by jego czstsza wymiana - nawet po kilku tysicach
kilometrw.
Drosze dysponuj wkadami wykonanymi z wkien
sztucznych, jakoci wkniny oraz jej geometri, co za
tym idzie s odporniejsze na
wchanianie si wilgoci. W filtrach niszej jakoci wknina
przepuszcza wikszo niepodanych gazw, pyw i bakterii. Jeli chcemy, eby nasz

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

filtr skutecznie pochania


wszystkie te czsteczki powinnimy wybra taki, ktry zawiera aktywny wgiel dobrej
jakoci. Producenci filtrw
wprowadzili na rynek antyalergiczne filtry, ktre oprcz
warstwy wgla aktywnego
posiadaj rwnie warstw
polifenolu. Jest on doskona barier, ktra nie pozwala przedosta si do wntrza
pojazdu spalinom samochodowym, rakotwrczym cz-

steczkom staym, grzybom i


alergenom. Filtr taki moe by
doskonaym rozwizaniem dla
alergikw.
Warto zainwestowa w
filtr lepszej jakoci, gdy dba
on o nasze zdrowie a take dobre samopoczucie trakcie jazdy. Rnica w cenie midzy
filtrem tanim papierowym,
a droszym jest stosunkowo
niewielka, wic warto zainwestowa kilka zotych wicej w
trosce o wasne zdrowie.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 25

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

R E K L A M A

WIZYTWKI, ULOTKI >>>

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

26 Ogoszenia

armo
d
a
z
j
a
z
c
z
s
ie
zam
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Nowe BIURO KREDYTOWE w
Pszowie! Przyjd i sprawd nasz
ofert! Kredyty na dowolny cel!
Tel. 696-233-611
Poyczki pozabankowe, poyczki bez BIK-u, chwilwki. Kwoty do 30.000 z na okres max 60
m-cy. tel. 606-860-772 lub 696233-611
PROMOCJA w maju raty spadaj!
Jeeli masz kilka kredytw i raty
Cie przerastaj koniecznie przyjd
do nas! Oferujemy kredyty konsolidacyjne z oprocentowaniem od 4
9%. Tel. 606 860 772

usugi
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn Kole i okolice
tel. 511 929 121
Firma STACH-DREW Oferuje
Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
32 430 10 45

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

781 289 867

nieruchomoci

Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz,
ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK

Wynajm lokal o pow. 63m2,


ul. Mariaska Racibrz, obok
Cukierni Malcharczyk (rondo
nerka) Tel. 604-52-05-89

Poligrafia
i Reklama

Wynajm 2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Wojska


Polskiego (3 pitro) od lipca 2015.
Umeblowane. Atrakcyjne warunki. Kontakt: 77 485 51 87

tel.
32 414 90 30
533 335 277

Mieszkanie 47m2 w centrum


Raciborza do wynajcia od 1.VI
.2015r. I p., umeblowane, wyposaone, ciepe, jasne z balkonem.
Tel. 32 415 24 73 , 609513031

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

ODZIE ROBOCZA

Artykuy BHP, P.PO.,


spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Nowa lokalizacja
ul. Eichendorffa 12,

tel./fax 32 440 30 36,


kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

praca
Podejm prac jako opiekunka osoby starszej lub dziecka
na terenie Raciborza lub okolic.
Posiadam odpowiednie kwalifikacje. Tel. 797 638 860
Szukamy pracownika do pracy w placwce Alior Banku,
pozostae informacje na stronie Urzdu Pracy w Raciborzu.
MAM Finanse Sp. z o.o. ul. Opawska 42 Racibrz
ATERIMA MED - Zosta Opiekunem Osb Starszych w Niemczech. Pracuj legalnie i bezpiecznie., tel.: 32 506 55 87

KREDYT

100 tys.

Poyczki pod zastaw.

tradycj od 1946r.

weterynaria

Kontakt: 606-505-169

Najnisze oprocentowanie.

TOWAROWYCH z wieloletni

KOMIS LOMBARD
Niskie oprocentowanie
Poyczki pod zastaw
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8 (wejcie
od podwrza)
Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

Malowanie wntrz oraz elewacji,


tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.

KOMIS LOMBARD

MOTOROWERW, WZKW

1, 47-400 Racibrz

GWARANTOWANY EFEKT!

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Warsztat naprawa ROWERW,

Tel. 32 415-18-80, ul. Mariaska

Racibrz ul. Ogrodowa 46


www.green-clean.pl

NISKI CZYNSZ

z tyu budynku.

CHANICZNY Adam Majnusz

Parowe czyszczenie fug, dywanw


oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,

Skad znajduje si

WARSZTAT LUSARSKO ME-

PRANIE DYWANW,
tapicerki
samochodowej oraz
TAPICERKI MEBLOWEJ

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

ESD Personalservice
Polska Sp. z o.o.

Praca Niemcy, Austria dla:


elektrykw, lusarzy, spawaczy,
monterw, operatorw CNC,
mechanikw, i innych.
Wymagana znajomo niemieckiego.
ESD Personalservice Polska Sp. z o.o
- 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 18,
tel. 503 854 464
- 47-460 Chaupki, ul. Raciborska 83,
tel. 512 690 910
rekrutacja@esd.de
>>> www.esd.info.pl <<<
Nr. certyfikatu 7373

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

MECHANIKA
OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839


ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

GazetaInformator.pl >>

11 czerwca 2015, nr 11 (188)


R E K L A M A

Szkolenia
dla biznesu

RACIBRZ - ZAMEK - 14 CZERWCA

MASA KRYTYCZNA
14 czerwca ulicami miasta przejedzie 7. Raciborska
Rowerowa Masa Krytyczna.
Rowerzyci wyrusz o godz.
15.00 z dziedzicu Zamku
Piastowskiego. Tym razem
odbdzie si ona pod hasem
Poczmy to elegancko!. - Z
jednej strony apelujemy bowiem do wadz o sensowne
poczenie dotychczasowych
drg rowerowych w miecie
w jeden spjny i bezpieczny
system komunikacji. Rwnoczenie z drugiej strony
udowadniamy, e na rowerze mona jedzi elegancko
- dlatego prosimy Was w tym

Zapowiedzi 27

roku o zaoenie piknych


sukienek/garsonek, wielkich
kapeluszy, wypastowanych
lakierek, szykownych marynarek, kolorowych krawatw/
muszek, czystych koszul i innych luksusowych dodatkw,
najbardziej elegancki strj
nagrodzimy nie tylko brawami! Pokaemy w ten sposb,
e rower moe by uywany
codziennie. e mona nim
jedzi do pracy, na zakupy
czy randk, bo to nie jest tylko rekreacyjny rodek transportu - mwi Leszek Szczasny
z Raciborskiej Inicjatywy Rowerowej SOFT CITY.

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

RACIBRZ - RCK - 14 CZERWCA

RYBNIK - BIBLIOTEKA - 17 CZERWCA

WYSTP JACKA
WJCICKIEGO

ARKADY FIEDLER
W BIBLIOTECE

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z*

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z*

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z*

14 czerwca o godz. 18.00


w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury przy
ul. Chopina 21 odbdzie si
koncert Od La Scali Do Piwnicy Pos Baranami. Podczas
koncertu zaprezentuj si Jacek Wjcicki oraz Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Zabrzaskiej. Jacek Wjcicki od
lat zajmuje na polskim rynku
muzycznym pozycj wyjtkow. Obdarzony talentem aktorskim i gosem o charakte-

rystycznej tenorowej barwie,


porusza si z atwoci po wielu gatunkach i stylach muzycznych. Kady jego koncert spaja niepowtarzalna osobowo
sceniczna, tworzc kolorowe,
pene kontrastw, brawurowe
show. Bilety w cenie 40 z i 30
z do nabycia w kasach RCK
przy ul. Chopina 21 oraz DK
Strzecha przy ul. Londzina 38
lub na stronie www.rck.com.pl.
Bilety dla uczniw i studentw
w cenie 15 z (balkony boczne).

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

17 czerwca o godz. 18.00


w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie autorskie z Arkadym
Fiedlerem, ktry opowie
o podry polskim Fiatem
126p przez Afryk. Podr
z Egiptu do RPA trwaa
3,5 miesica. Arkady Pawe Fiedler to wnuk pisa-

rza i podrnika Arkadego


Fiedlera. Podrnik i jego
samochd pokonali 16200
km, odwiedzili 11 krajw,
walczyli midzy innymi z
upaem w Sudanie, botem
w Ugandzie, kurzem i afrykask tark w Tanzanii,
ale ponad wszystko po drodze poznali niezwyk przyrod i fascynujcych ludzi.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
12 CZERWCA - RCK - RACIBRZ
12 czerwca o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy
ul. Chopina 21 odbd si obchody jubileuszu 25-lecia samorzdu terytorialnego.
13 CZERWCA - ZAMEK - RACIBRZ
13 czerwca o godz. 19.30 na dziedzicu Zamku Piastowskiego w
Raciborzu odbdzie si koncert naowy IV Festiwalu Piosenki
Europejskiej - Racibrz 2015. Koncert naowy poprzedz przesuchania konkursowe oraz warsztaty wokalne.
13 CZERWCA - PLAC DUGOSZA - RACIBRZ
13 czerwca o godz. 9.45 z Placu Dugosza w Raciborzu wyruszy
3. Rodzinny Spacerowy Rajd Rowerowy po Ziemi Raciborskiej
ladami Obrocw Granic. Rajd zakoczy si na dziedzicu
Zamku Piastowskiego okoo godz. 13.00.
14 CZERWCA - KOCI NSPJ - RACIBRZ
14 czerwca o godz. 15.00 w kociele Najwitszego Serca Pana
Jezusa w Raciborzu odbdzie si III Spotkanie z Afryk, ktre
odbdzie si w ramach Oglnopolskiego Projektu Misyjnego
Modzi dla Kamerunu. W programie midzy innymi wystp
Modzieowego Chru Bel Canto, pogadanki misyjne, koncert
Klubu Poezji piewanej Atlantyda.
14 CZERWCA - PARK - RUDY
W niedziel, 14 czerwca o godz. 9.30 na stawie przy Zespole
Klasztorno-Paacowym w Rudach odbd si II Mistrzostwa
Polski w Wdkarstwie Spawikowym MOW o puchar Starosty
Raciborskiego.
14 CZERWCA - OSP - GAMW
14 czerwca o godz. 10.00 rozpoczn si obchody 90-lecia Ochotniczej Stray Poarnej w Gamowie.
14 CZERWCA - RCK - RACIBRZ
14 czerwca o godz. 18.00 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si koncert Od La Scali Do Piwnicy

Pod Baranami w wykonaniu Jacka Wjcickiego oraz Orkiestry


Symfonicznej Filharmonii Zabrzaskiej pod dyrekcj Sawomira
Chrzanowskiego. Bilety w cenie 30 i 40 z.
14 CZERWCA - ZAMEK - RACIBRZ
14 czerwca ulicami miasta przejedzie 7. Raciborska Rowerowa Masa Krytyczna. Rowerzyci wyrusz z dziedzicu Zamku
Piastowskiego. Przejazd odbdzie si pod hasem Poczmy to
elegancko.
19 CZERWCA - STADION MOSIR - WODZISAW
19 czerwca o godz. 21.30 na stadionie MOSIR Centrum w
Wodzisawiu lskim odbdzie si koncert zespou Luxtorpeda.
Wczeniej na scenie zobaczymy grup ki an. Koncerty odbd si w ramach Dni Wodzisawia.
20 CZERWCA - PLAC DUGOSZA - RACIBRZ
W sobot, 20 czerwca o godz. 20.00 na Placu Dugosza w Raciborzu odbdzie si koncert zespou Dem. Koncert odbdzie si
w ramach Dni Raciborza.
21 CZERWCA - PLAC DUGOSZA - RACIBRZ
21 czerwca o godz. 15.00 z Placu Dugosza w Raciborzu wyruszy
barwny korowd, ktry utworz artyci biorcy udzia w XV Midzynarodowych Spotkaniach Artystycznych lsk. Kraina Wielu
Kultur. Tancerze przemaszeruj na dziedziniec Zamku Piastowskiego, gdzie odbdzie si koncert.
21 CZERWCA - ARBORETUM - RACIBRZ
21 czerwca o godz. 10.00 w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu odbdzie si gra terenowa Bajkowy Piknik.
21 CZERWCA - MOSIR - WODZISAW
21 czerwca o godz. 20.30 na stadionie MOSIR Centrum w
Wodzisawiu lskim odbdzie si koncert Agnieszki Chyliskiej.
Wczeniej na scenie wystpi Liber i Natalia Szroeder. Koncerty
odbd si w ramach Dni Wodzisawia.

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla
wielu firm, instytucji i organizacji.
Specjalizuje si
w szkoleniach
sprzedaowych i menederskich szczeglnie tych bran gdzie wystpuje
czsty bezporedni kontakt z Klientem. Szkolenia
prowadzi w dynamiczny bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 5333 55 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

28 Reklama

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

You might also like