You are on page 1of 1

28 TOPDESK MAGAZINE - JUNI 2015

tips + tricks
Java-versie aanwijzen
Het is mogelijk om TOPdesk te vertellen welke versie van

Efficint benutten van samengestelde


ruimtes

Java het moet gebruiken. Dat is in het bijzonder nuttig als

In de module Reserveringenbeheer is het vanaf TOPdesk

er meerdere versies van Java genstalleerd zijn, bijvoorbeeld

5.6 mogelijk om ruimtes op te delen in verschillende

Java 7 en Java 8, en TOPdesk niet automatisch de juiste vindt.

sublocaties. Zowel de samengestelde hoofdruimte als de

Meerdere versies van Java kunnen bijvoorbeeld nodig zijn om

verschillende sublocaties kunnen worden gereserveerd. De

meerdere testomgevingen actief te houden op dezelfde server.

beschikbaarheid van hoofdruimte en sublocaties is onderling


afhankelijk. Een hoofdruimte is daardoor niet meer te

De te gebruiken Java-versie aangeven doet u als volgt:

reserveren wanneer n van de sublocaties al is geboekt,

1. In de command prompt kunt u controleren welke versie

en omgekeerd. Dit wordt in de reserveringenplanner, in het

van Java standaard is met: java -version.


2. Controleer op http://help.topdesk.com/install/java welke

behandelaarsgedeelte en in de SelfServiceDesk, met schuine


grijze strepen weergegeven.

versie van Java past bij uw TOPdesk-versie.


3. Ga naar de TOPdesk-installatiemap.

Hoe kunt u dit instellen?

4. Open met een tekstverwerker het bestand topdesk.conf.

1. Open de kaart van een hoofdruimte.

5. In deze .conf-file vindt u een aantal regels onder # Java

2. Ga naar het tabblad Inrichting.

Application.
6. De regel wrapper.java.command=java geeft aan welke

3. Geef hier aan dat de ruimte een deelbare ruimte is.


4. Open nu de kaart van een sublocatie.

versie van Java TOPdesk gebruikt. Als er Java staat, wordt

5. Ga naar het tabblad Inrichting.

de Java gebruikt die door de server standaard wordt

6. Geef hier aan dat de ruimte een sublocatie is en selecteer

gekozen.

in het opzoeklijstje de hoofdruimte uit stap 1.

7. Vervang java met het juiste pad naar de installatiemap


van de Java-versie die TOPdesk moet gebruiken.

Op de kaart van de hoofdruimte wordt nu de sublocatie

Bijvoorbeeld: C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.

weergegeven. Een hoofdruimte kan uit meerdere sublocaties

Let erop dat u 32- of 64-bits Java aanwijst, in

bestaan.

overeenstemming met uw TOPdesk-versie.

www.topdesk.com