I.E.S.

GARCÍA BARBÓN

B

V

E

R

I

N

I.E.S. GARCÍA BARBÓN

C
C

F
E
E
A

Rúa Antonio Fernández Pérez s/n • 32600, Verín, OURENSE
Tel. 988 410379 • Fax. 988 414434 • ies.garcia.barbon@edu.xunta.es

ACHARELATOS

1.- Humanidades e Ciencias Sociais
2.- Ciencias

ICLO FORMATIVO DE
GRAO SUPERIOR
Administración e Finanzas

ICLO FORMATIVO DE
GRAO MEDIO

1.- Coidados Auxiliares de Enfermaría
2.- Electromecánica de Vehículos Automóbiles
3.- Mantemento Electromecánico
4.- Xestión Administrativa

ORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA
1.- Mantemento de Vehículos
2.- Servizos Administrativos

DUCACIÓN DE ADULTOS
SCOLA OFICIAL
DE IDIOMAS
ULA MENTOR

Formación por internet • www.mentor.educacion.es

http://iesgarciabarbon.es
http://garciabarbonverin.blogspot.com
https://www.facebook.com/iesgarciabarbon