PELAJARAN 6 KESAN MAGNET DISEBABKAN OLEH KONDUKTOR BERARUS

(a) Pendahuluan Sebagaimana diketahui magnet kekal menghasilkan medan magnet disekelilingnya .Maka tarikan magnet akan dialami oleh bahan-bahan seperti besi,keluli, kobalt dan nikel apabila berada di dalam kawasan medan mgnet itu. Suatu konduktor yang membawa arus samada a.t. atau a.u. juga akan menghasilkan kesan kemagnetan yang dinamakan sebagai elektromagnet dan bersifat sementara. Corak medan magnet yang dihasilkan bergantung kepada bentuk konduktor yang membawa arus. Besi lembut paling baik dijadikan teras elektromagnet kerana ia mudah dimagnet dan mudah dinyah magnet dan juga garis daya magnet terjadi adalah lebih rapat. (b) Medan magnet disebabkan oleh arus yang mengalir dalam konduktor lurus.

Corak medan yang dihasilkan adalah bulatan-bulatan sepusat di mana konduktor itu merupakan pusat bulatan.Semakin menghampiri dawai semakin rapat jarak antara bulatan kerana kekuatan medan semakin bertambah. Arah medan ditentukan oleh: (i) Hukum Putaran Skru Maxwell. Bayangkan suatu skru diskrukan di sepanjang dawai. Arah gerakan skru disepanjang dawai menunjukkan arah arus manakala arah putaran skru merupakan arah medan. (ii) Hukum Genggaman Tangan Kanan Genggam tangan kanan kamu dengan ibu jari diluruskan. Arah ibu jari menunjukkan arah arus manakala arah empat jari yang lain menunjukkan arah medan. (c) Medan magnet disebabkan oleh arus yang mengalir dalam konduktor dalam gegelung bulat.

Corak medannya terbahagi kepada dua bahagian. Bagi kawasan berhampiran dawai corak medan adalah merupakan bulatan-bulatan sepusat dan di bahagian tengah dawai medannya adalah lurus.

Arahnya boleh ditentukan dengan Hukum Putaran Skru Maxwell atau Hukum Genggaman Tangan Kanan. (d) Medan magnet disebabkan oleh arus yang mengalir dalam konduktor berbenuk solenoid

yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet.

Corak medannya sama seperti corak medan magnet yang berbentuk bar.

Oleh itu pada kedua-dua hujungnya terdapat kutub. Cara menentukan arah medan ialah (i) Menggunakan Hukum Genggaman Tangan Kanan iaitu empat jari mewakili arah arus dan ibu jari mewakili arah medan magnet di bahagian tengah atau (ii) Menentukan jenis kutub di hujungnya iaitu " Bawa hujung yang hendak ditentukan kutub bertentangan mata.Jika arah arus melawan arah putaran jam kutubnya adalah utara dan jika arah arus mengikut arah putaran jam kutubnya adalah selatan" KIKAS dan KAKIU (e) Eksperimen untuk menentukan faktor-faktor

Hidupkan suis. Dekatkan jarum peniti pada hujung teras besi. Catatkan bilangan jarum peniti yang ditarik oleh hujung besi. Laraskan reostat supaya magnitud arus bertambah dan catatkan bilangan jarum yang ditarik. Ulangi lagi eksperimen dengan magnitud arus tetap tetapi bilangan lilitan solenoid bertambah. Ulangi lagi eksperimen dengan magnitud arus dan bilangan lilitan tetap tetapi teras besi diganti dengan teras aluminium diikuti oleh teras loyang. Didapati bilangan jarum peniti yang tertarik bertambah apabila magnitud arus dan bilangan lilitan solenoid bertambah serta jika teras besi digunakan. Kesimpulannya bahawa kekuatan elektromagnet bergantung kepada magnitud arus,bilangan lilitan dan jenis teras yang digunakan.

(e) Eksperimen untuk mencari hubungan antara kekuatan elektromagnet dan bilangan lilitan Hipotesis : Jika bilangan lilitan bertambah maka kekuatan elektromagnet bertambah P.u.manupulatif : bilangan lilitan P.u.respons :kekuatan elektromagnet P.u.dimalarkan :jenis teras dan magnitud arus

N Berdasarkan graf didapati apabila bilangan lilitan bertambah ,maka bilangan jarum terlekat bertambah,maka kekuatan elektromagnet bertambah. Oleh itu hipotesis disokong. (f) Mengapa teras besi lembut paling baik dijadikan teras dalam solenoid. Teras besi lembut boleh menumpukan garisgaris medan magnet di dalam suatu solenoid. Oleh itu garis-garis medan magnet yang lebih rapat wujud dalam solenoid yang terasnya adalah besi lembut.

Catatkan bilangan lilitan solenoid yang digunakan =N Hidupkan suis. Dekatkan jarum peniti pada hujung teras besi. Catatkan bilangan jarum peniti yang ditarik oleh hujung besi= M Ulangi lagi eksperimen sebanyak 5 kali dengan bilangan lilitan yang berlainan pula. Jadualkan data. Bilangan lilitan,N Bilangan jarum tertarik,M

(g) Bagaimana keluli dijadikan magnet kekal

Hidupkan arus Teras keluli akan dimagnetkan Matikan arus. Teras keluli terus menjadi magnet. (h) Aplikasi alat yang menggunakan prinsip Elektromagnet.

Plotkan graf M lawan N M

(i) Loceng Elektrik

Apabila suis dihidupkan arus mengalir melalui solenoid,maka elektromagnet terhasil. Elektromagnet menarik kepingan besi lembut, pengetuk memukul loceng untuk menghasilkan bunyi. Litar diputuskan,elektromagnet hilang kuasanya dan dengan bantuan spring kepingan besi lembut kembali pada kedudukan asal. Jika suis terus dihidupkan loceng terus berbunyi. Jika kita ingin menjadikan loceng ini berbunyi sekali sahaja apabila suis dihidupkan sekali,sambungkan satu dawai penyambung yang panjang di antara kepingan besi lembut dan penyentuh. (ii) Geganti Ringkas

Geganti ringkas berfungsi sebagai satu suis untuk menghidup dan mematikan litar lain yang mempunyai arus lebih besar. Apabila arus mengalir melalui solenoid,teras besi menjadi elektromagnet. Kepingan besi lembut tertarik ke elektromagnet menyebabkan sesentuh C akan dihidupkan menyebabkan arus mengalir dalam litar lain. Apabila arus dimatikan,elektromagnet hilang kuasanya,sesentuh akan dimatikan dan arus tidak mengalir dalam litar lain. (iii) Cuping Telinga Telefon

Apabila kita bercakap melalui telefon,mikrofon menukarkan tenaga bunyi kepada arus berubah-ubah(a.u) Arus berubah-ubah ini mengalir masuk ke solenoid. Teras besi lembut dilektromagnetkan dengan kekuatan berubah-ubah. Diafragma besi ditarik oleh elektromagnet dengan daya yang mempunyai kekuatan berubah-ubah.

Diafragma besi bergetar. Udara di hadapan diafragma akan dimampat dan direnggangkan. Gelombang bunyi dihasilkan dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi arus yang mengalir. (iv) Kegunaan lain elektromagnet 1. Pengangkat besi buruk 2. Alat mengeluarkan serpihan logam yang masuk ke mata 3. Kad elektronik 4. Mesin bayaran tempat letak kereta 5. Pengesan bahan 6. Pengangkutan kontena 1 Rajah menunjukkan sebuah kompas yang terletak di atas sekeping kadbod yang mengufuk dengan penunjuknya menunjuk ke arah utara.Dawai itu melalui kadbod dengan menegak.Apabila suis dihidupkan,penunjuk itu akan A bergerak ke arah barat B bergerak ke arah timur C kekal menuju ke arah utara D bergetar di sekitar kedudukan asalnya.

2 Rajah menunjukkan dua kompas M dan N diletakkan di sekeliling seutas dawai tegak yang membawa satu arus.Apakah kesan yang akan berlaku kepada penunjuk kompas-kompas itu apabila suis S dihidupkan ? A Kedua-dua kompas akan memesong melalui 90o dalam arah yang bertentangan B Kedua-dua kompas akan memesong melalui 90o dalam arah yang sama C Kedua-dua kompas akan memesong melalui 180o

TUTORIA

D Kompas M memesong melalui 180o manakala kompas N tetap pegun. 3 Antara berikut yang manakah menunjukkan dengan betul corak medan magnet di sekeliling seutas dawai berarus ,jika arah aliran arus adalah tegak lurus ke dalam kertas.

D Penunjuk kompas X tidak terpesong tetapi penunjuk kompas Y terpesong ke timur

5 Rajah menunjukkan seutas dawai yang dibengkokkan dan diletakkan di atas meja yang rata.W ialah sebuah kompas yang diletakkan di bawah dawai itu.Apakah arah pesongan kompas itu apabila suis S dihidupkan.

4 PQRS adalah seutas dawai kuprum yang dibengkokkan dan diletak di atas sebuah meja ufuk seperti rajah di atas.X dan Y adalah dua kompas kecil yang diletakkan di atas dawai itu.Apabila suis S dihidupkan,apakah yang berlaku kepada kompas-kompas itu? A Kedua-dua terpesong ke B Kedua-dua terpesong ke C Kedua-dua tidak penunjuk kompas timur penunjuk kompas barat penunjuk kompas terpesong

6 Rajah menunjukkan satu corak medan magnet yang diperolehi dari satu eksperimen.Corak medan magnet itu adalah disebabkan oleh, A lurus gegelung bulat B dawai

C bar

solenoid

D

magnet

8 Rajah menunjukkan sebatang elektromagnet PQR.Jenis kutub itu pada P,Q dan R masingmasing adalah, P A Utara B Selat an C Selat an D Utara Q Selata n Utara Utara Selata n R Selata n Utara Selata n Utara

7 Satu solenoid dipasang sekeping kadbod, seperti yang ditunjukkan pada rajah di atas. Arus terus mengalir dalam solenoid itu.Antara gambar rajah berikut yang manakah corak dan arah medan magnet yang terhasil? 9 Rajah menunjukkan satu teras besi lembut berbentuk-U dililitkan dengan dawai kuprum bertebat yang disambungkan ke bateri.Apabila suis dihidupkan,jenis kutub magnet yang terhasil apada X,Y dan Z masingmasing adalah, X A Utara B Utara C Selata n D Selata n Y Utara Selatan Utara Utara Z Selata n Utara Utara Selata n

12 Manakah antara berikut boleh digunakan untuk menentukan arah medan magnet yang terhasil oleh konduktor berarus? A B C D Kanan Hukum Hukum Hukum Hukum Lenz Faraday Tangan Kiri Fleming Genggaman Tangan

10 Rajah menunjukkan dua teras besi dililitkan dengan dawai.Apakah yang akan terjadi pada A dan B apabila arus mengalir? A B lain C A dan B menolak antara satu sama lain D A dan B mula menolak dan kemudian menarik. A dan B adalah pegun A dan B menarik satu sama

13 Di antara pasangan bahan teras dan bilangan lilitan wayar bertebatberikut,yang manakah boleh digunakan untuk membina sebuah elektromagnet yang paling kuat? Bahan teras A B C D kuprum kuprum Besi Besi Bilangan lilitan wayar bertebat 500 100 500 100

11 Rajah menunjukkan dua batang paku besi yang digantung bebas dalam sebuah solenoid. Apabila arus mengalir melalui solenoid,paku- paku itu akan A mengekalkan keadaan asalnya B menarik satu sama lain C menolak antara satu sama lain D berayun dengan frekeunsi yang tetap 14 Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesesuaian logam sebagai teras elektromagnet.Empat rod logam berlainan bahan dimasukkan satu persatu ke dalam gegelung kuprum.Jadual di bawah menunjukkan bilangan klip kertas yang terlekat

pada rod logam apabila suis dihidupkan dan apabila suis dimatikan. Rod loga Bilangan klip kertas m yang terlekat pada rod logam Apabila apabila suis suis dihidupk dimatika an n A 40 35 B 38 5 C 25 4 D 1 0 Antara rod logam A,B,C dan D yang manakah paling sesuai digunakan sebagai teras elektromagnet?

17 Sebuah kompas K terletak di bahagian atas dawai XY yang berada di atas sebuah meja yang ufuk. Apabila suis S dihidupkan penunjuk kompas didapati mengalami pesongan. (a) Nyatakan arah pesongan penunjuk kompas dan terangkan sebabnya. ...................................................... .................... ...................................................... .................... ...................................................... .................... ...................................................... .................... (b) Apakah kesan terhadap magnitud dan arah pesongan penunjuk kompas jika (i) magnitud arus lebih besar digunakan ................................................ .................. ................................................ .................. (ii) kutub bateri disongsangkan ................................................ ..................

15 Rajah menunjukkan satu susunan untuk memagnetkan teras supaya membentuk satu magnet kekal.Bahan yang paling sesuai digunakan sebagai teras adalah A Besi lembut Keluli C Kuprum B D Perak

16 Kekuatan elektromagnet bergantung kepada faktor – faktor berikut kecuali A B C D magnitud arus arah pengaliran arus bilangan lilitan gegelung jenis teras yang digunakan

................................................ ..................

Y.......................................................... ... (iii) Cadangkan dua cara untuk menjadikan elektromagnet itu kuat. ................................................ .................. ................................................ ..................

(iii) bahagian dawai XY .

kompas diletakkan di bawah

...................................................... .................... ...................................................... ....................

(b) Sebuah elektromagnet dibuat dengan melilitkan dawai kuprum bertebat pada satu teras berbentuk-U.Dawai itu disambung kepada suatu bateri seperti pada rajah. (i) Apakah bahan yang sesuai untuk digunakan sebagai teras elektromagnet? ...................................................... .................... (ii) Namakan kutub magnet di hujung X dan Y.

18 Rajah menunjukkan sekeping kadbod ufuk yang mempunyai 4 buah kompas kecil terletak di atasnya.Satu wayar dilalukan menerusi satu lubang di tengahtengah kadbod itu, berserenjang kepada kadbod.Ketika arus tidak dihidupkan melalui wayar itu,jarum-jarum kompas itu menunjuk ke arah utara seperti rajah di atas. (a) Pada rajah di bawah,bulatanbulatan mewakili kompas-kompas.Lukiskan anakanak panah dalam bulatan itu untuk menunjukkan arah mana jarum-jarum kompas itu akan menunjuk apabila arus dialirkan tegak ke bawah melalui wayar itu.

X.......................................................... ...

(b) Arus elektrik dialirkan melalui satu gegelung wayar PQ seperti rajah di bawah. Bulatan-bulatan berhampiran hujung-hujung P dan Q itu mewakili kompaskompas. (i) Lukiskan anak-anak panah dalam bulatan -bulatan itu pada rajah di atas untuk menunjukkan arah jarumjarum kompas itu menunjuk.

19 Rajah menunjukkan satu susunan litar dan bahagian utama sebuah loceng elektrik.Apabila suis S ditekan,arus mengalir melalui litar. (a) Apakah yang terjadi kepada teras besi lembut? ...................................................... .................... (b) Nyatakan kekutuban di hujung X besi lembut itu. ...................................................... .................... (c) Apakah yang berlaku kepada pengetuk besi itu?

(ii) Gegelung PQ itu bertindak seperti sebuah magnet.Nyatakan jenis kekutuban di hujung P dan di hujung Q. P........................ Q....................... (c) Pada rajah di bawah,lakarkan garis-garis medan magnet di sekeliling dan di dalam gegelung PQ. Masukkan anak panah pada garisgaris ini untuk menunjukkan arah medan itu.

…………………………………………… ………… (d) Bolehkah besi lembut digantikan dengan keluli. Jelaskan jawapan anda ...................................................... ....................

(e)

apakah fungsi (i) sesentuh

...................................................... .................. ...................................................... .................... (ii) spring ...................................................... ....................

...................................................... .................... (f) Nyatakan dua kaedah supaya kekuatan bunyi loceng bertambah. ...................................................... .................... ...................................................... .................... (g) Dengan menggunakan satu wayar penyambung,lukis pada rajah di atas supaya loceng itu berbunyi sekali sahaja. 20 (a) Nyatakan Petua Gengggaan Tangan Kanan. (b) Huraikan satu eksperimen untuk menunjukkan corak medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor berarus yang berbentuk (i) lurus (ii) bulatan (c) Lukis corak medan yang dihasilkan arus yang melalui suatu solenoid. 21 (a) Sediakan satu rangka eksperimen untuk menyiasat hubungan antara kekuatan elektromagmnet dengan arus. (b) Huraikan prinsip operasi (i) loceng elektrik (ii) geganti ringkas (iii) cuping telinga

telefon