PELAJARA Pemindahan Tekanan Dalam Cecair dan Prinsip Pascal

(a) Pendahuluan Cecair tidak boleh dimampatkan.Jika cecair yang terperangkap itu dikenakan tekanan,tekanan akan dipindahkan kepada semua bahagian cecair. (b) Prinsip Pascal Tekanan yang dikenakan ke atas suatu cecair boleh dipindah ke seluruh cecair itu dengan seragam. (c) Eksperimen untuk mentahkik Prinsip Pascal

Oleh itu Prinsip Pascal telah ditahkikkan.

(d) Aplikasi Prinsip Pascal (1)Jek hidraulik ringkas

Berdasarkan prinsip Pascal, Tekanan pada omboh besar = Tekanan pada omboh besar F 1 = F2 A 1 A2 F 2 = F1 ( A2) A1 Oleh itu beban F2 akan bertambah apabila nilai A2 bertambah A1 Contoh 1

Isikan bekas plastik berlubang dengan air dengan cara merendamkannya ke dalam air dalam sebuah bikar. Keluarkan bekas plastik berlubang dari bikar. Tolak omboh ke dalam dan perhatikan kelajuan pancutan air yang keluar melalui lubang. Didapati kelajuan air yang keluar pada semua lubang adalah sama. Ini menunjukkan tekanan cecair yang dipindah kesemua arah adalah seragam.

Rajah menunjukkan sebuah jek hidraulik yang ringkas dikenakan daya 20 N pada omboh kecil untuk mengangkat pemberat.Tentukan (a) Tekanan pada omboh besar (b) Jisim pemberat (c) Tinggi omboh besar naik jika omboh kecil ditolak ke bawah sejauh 0.04 m. Penyelesaian

Jika omboh besar hendak diturunkan injap pelepas dibuka supaya miyak mengalir dari silinder besar ke tangki. (3) Brek Hidraulik

(2) Jek Hidraulik

Apabila pemandu menekan pedal kaki omboh besar ditolak ke dalam.Tekanan akan dipindahkan melalui cecair brek daripada silinder utama ke silinder kecil. Tekanan ini akan menolak kasut brek sehingga bersentuhan dengan drum brek. Geseran antara kasut brek dan drum brek akan memperlahankan kereta sehingga berhenti. Apabila pedal brek dilepaskan ,spring akan menarik kasut brek daripada bersentuhan dengan drum brek supaya kembali ke kedudukan asal.

Apabila pemegang ditolak ke hadapan,injap A tertutup dan menghalang minyak mengalir ke tangki.Injap B terbuka menyebabkan minyak mengalir ke omboh besar.Pemindahan tekanan dari omboh kecil ke omboh besar berlaku menyebabkan daya terhasil pada omboh besar untuk mengangkat beban besar. Sebaliknya apabila pemegang ditarik ke belakang injap B tertutup dan menghalang minyak mengalir ke silinder kecil.Injap A terbuka menyebabkan minyak dari tangki mengalir ke omboh kecil. Pemegang ditolak dan ditarik berulangkali untuk menghasilkan tekanan yang besar.

TUTORIAL
1 Satu daya 20N bertindak ke atas omboh kecil dalam sebuah jek hidrolik.Jika luas permukaan omboh kecil dan omboh besar masing-masing adalah 0.02 m2 dan 0.1 m2,berapakah daya pada omboh besar? A C E 20 N 1000 N 4000 N D B 500 N 2000 N

5 2 Satu daya 80 N dikenakan pada permukaan cecair dalam turus X melalui satu omboh yang luas permukaannya 0.03 m2.Apakah jisim beban objek P yang dapat disokong oleh satu omboh besar dengan luas permukaan 0.90 m2 dalam turus Y. A 3.2 x 102 kg 2.4x102 kg C 2.0 x 102 kg 1.8x 102kg E 1.2x 102kg 3 B D

Berdasarkan pada rajah di atas pernyataan yang manakah benar kecuali , A B C D Tekanan pada omboh kecil adalah 2 x 105 Pa Tekanan pada omboh besar adalah 2 x 105 Pa Nilai beban maksimum yang boleh disokong oleh omboh besar adalah 800 N Jika omboh besar bergerak ke atas sebanyak 1 cm,omboh kecil turun ke bawah sebanyak 50 cm

Sistem brek sebuah motokar berfungsi berdasarkan A B C D Prinsip Prinsip Prinsip Prinsip keabadian momentum keabadian tenaga Archimedes Pascal

6

4

Di antara alat-alat yang berfungsi berdasarkan prinsip Pascal adalah B D Brek

A Bicu hidrolik basikal C Pam angkat Picagari

Rajah di atas menunjukkan satu sistem hidrolik yang diisikan dengan minyak.Omboh-omboh A dan B mempunyai luas keratan 0.0005 m2 dan 0.0015 m2 masingmasing.Satu daya 20N dikenakan kepada omboh P dan menggerakkan omboh P sebanyak 60 cm. Tentukan (a) tekanan minyak pada A (b) tekanan minyak pada B (c) daya F yang dihasilkan

(d) isipadu minyak yang dipindahkan dari silinder kecil ke silinder besar (e) jarak yang digerakkan oleh B.

daya yang lebih besar daripada setiap omboh silinder brek belakang. …………………………………………… ………… …………………………………………… ………… …………………………………………… ………… (c) Sistem brek kereta ini kurang berkesan sekiranya terdapat gelembung udara di dalam salur brek.Nyatakan sebabnya. …………………………………………… ………… …………………………………………… ………… (d)Mengapakah luas keratan rentas silinder brek belakang sebelah kiri dan sebelah kanan mesti sama? …………………………………………… ………… …………………………………………… ………… 7 (a) Nyatakan prinsip Pascal. (b) Huraikan satu eksperimen untuk mentahkik prinsip Pascal (c) Terangkan bagaimana prinsip Pascal digunakan di dalam sistem brek kereta.

6

Rajah menunjukkan susunan sistem brek hidrolik sebuah kereta.Luas keratan rentas silinder utama ,silinder brek hadapan dan silinder brek belakang masingmasing ialah 5 x 10 - 4 m 2 , 6.0 x 10 - 4 m 2 dan 5.5 x 10 - 4 m 2 (a) Pedal brek ditekan dengan daya tetap 15N. (i) Tandakan arah gerakan omboh pada silinder brek hadapan dan silinder brek belakang pada rajah. (ii) Nyatakan hubungan tekanan bendalir brek di dalam silinder brek hadapan dengan tekanan bendalir brek di dalam silinder brek belakang.

…………………………………………… ………… (iii) Hitungkan daya yang dikenakan pada setiap omboh brek hadapan.

(b) Terangkan mengapa setiap omboh silinder brek hadapan dikenakan