You are on page 1of 54

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ / ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Επιμέλεια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΔΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ
Ε.Λ.Ι.Α.
Αθήνα 1995

1

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή
Γενεαλογικό δένδρο
Οδηγίες του χρήστη
Διάγραμμα ταξινόμησης
Πρώτο μέρος
Αρχείο Βασιλείου Ν.Μπουντούρη
Βιογραφικό σημείωμα
Περιγραφή φακέλων
Αρχείο Νικολάου Βασ.Μπουντούρη
Βιογραφικό σημείωμα
Περιγραφή φακέλου
Δεύτερο μέρος
Αρχείο Βασιλείου Ν.Βουδούρη
Βιογραφικό σημείωμα
Ενότητα Ι Κτηματικά
Ενότητα ΙΙ Μεταλλευτικά
Ενότητα ΙΙΙ Πολιτικά - Προσωπικά
Ενότητα IV Οικονομικά κατάστιχα
Τρίτο μέρος
Κατάλοιπα Σκεύως Θ.Βώκου
Κατάλοιπα Ιωσηφίνας και Δημητρίου Ν.Βουδούρη

2

3
6
7
8

10
11
14
15

17
19
23
37
42
46
46

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Εισαγωγή

Το αρχείο της οικογένειας Μπουντούρη/Βουδούρη1 είναι ένα σπάνιο
ιδιωτικό οικογενειακό αρχείο, που το ΕΛΙΑ έχει την τύχη να συγκαταλέγει
στις συλλογές του. Σπάνιο, όχι μόνο γιατί καλύπτει έναν ολόκληρο
αιώνα, αρχίζοντας από τα προεπαναστατικά χρόνια στην Υδρα και
φθάνοντας στις αρχές του 20ου στην Εύβοια, αλλά κυρίως για το είδος
του. Μεγάλο μέρος του αρχείου αναφέρεται στην γαιοκτησία της
οικογένειας και στα κτηματικά και ιδιοκτησιακά θέματα που απορρέουν
και σχετίζονται με την αγροτική οικονομία, αλλά ένα μεγαλύτερο ακόμα
μέρος καλύπτει τις μεταλλευτικές και εμπορικές επιχειρήσεις των μελών
της οικογένειας, που συγκαταλέγονται στον τομέα της βιομηχανικής
οικονομίας. Και είναι το σημείο ακριβώς αυτό που διαφοροποιεί το αρχείο
από ένα "κλασικό" οικογενειακό αρχείο μεγάλων γαιοκτημόνων,
συμπληρώνοντάς το και προσδίδοντάς του ένα δεύτερο θεματικό
περιεχόμενο. Η διαφοροποίηση αυτή που οφείλεται στην ευβοϊκή γη και
στο υπέδαφός της, χαρακτηρίζει το αρχείο για τη μοναδικότητά και τη
σπουδαιότητά του. Απ'όσο γνωρίζω δεν υπάρχει παρόμοιο ιδιωτικό
αρχείο που να περιλαμβάνει τόσο πλήρες αρχειακό υλικό σχετικό με
μεταλλεία και μεταλλευτικές επιχειρήσεις. 2
Η υδραίικη οικογένεια Μπουντούρη καταγόταν από την Γαράντζα
της Μεσσηνίας.3 Οι δυο γιοί του Νικολάου Δ.Μπουντούρη, Σταμάτιος και
Βασίλειος καθώς και ο γιος του Βασιλείου Ν.Μπουντούρη, Νικόλαος
(Νικολός)4, τα αρχεία των οποίων περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του
ευρετηρίου αυτού, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Υδρα. Τα δύο
αδέλφια ήσαν συνιδιοκτήτες εμπορικών πλοίων που έλαβαν μέρος στις
πολεμικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας
καθώς και πρόκριτοι του νησιού. Δαπάνησαν όπως πολλοί άλλοι Υδραίοι,
με πρωτεργάτη τον Λ.Κουντουριώτη, τεράστια ποσά, τα οποία έθεσαν
στη διάθεση των αγωνιστών της Επανάστασης. Στοιχεία για τη δράση
τους αυτή, τις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές τους, τη
συντήρηση των πλοίων και των συντροφιών, τη σχέση τους με την
πολιτική εξουσία του τόπου τους διασώζονται στα χαρτιά τους.
Οταν το 1830 η Εύβοια προσαρτήθηκε στην Ελλάδα υπό τον όρο να
προηγηθεί η πώληση των τουρκικών ιδιοκτησιών, ο Ι.Καποδίστριας
προέτρεπε ν'αγοραστούν το συντομότερο τα τουρκικά κτήματα για να
επισπευστεί ο χρόνος προσάρτησης. Ετσι, αρκετοί Ελληνες και ξένοι
κεφαλαιούχοι του εξωτερικού καθώς και Υδραίοι πλοιοκτήτες
οδηγήθηκαν στην Εύβοια και αγόρασαν μεγάλες εκτάσεις γης σε πολύ
1Το όνομα της οικογένειας άλλαξε από Μπουντούρη σε Βουδούρη αρκετά χρόνια μετά την
εγκατάστασή τους στην Εύβοια. Το Βουδούρης καθιερώθηκε με τον Βασίλειο, γιο του Νικολάου
Β.Μπουντούρη, που πολιτεύθηκε στην Χαλκίδα από το 1868 για σαράντα περίπου χρόνια και ήταν
πολιτικός αντίπαλος του Αβέρωφ. Σύμφωνα με μαρτυρίες απογόνων της οικογένειας, αυτή η μετατροπή
του "Μπ" σε "Β" (εξαιτίας της αλφαβητικής σειράς) έγινε χάριν πολιτικών και εκλογικών σκοπιμοτήτων.
Πριν από την καθιέρωση του "Βουδούρης", συναντιέται καμμιά φορά και ως "Πουτούρης", "Μπουτούρης"
ή "Μπουδούρης", αλλά οι παραλλαγές αυτές είναι ηχητικές και οφείλονται σε άλλους λόγους.
2Φωτογραφικό μόνον υλικό για τα μεταλλεία του Λαυρίου βρίσκεται συγκεντρωμένο στο βιβλίο του
Γιώργου Μάνθου, "Μεταλλευτικό και Μεταλλουργικό Λαύριο". Εκδοση Δήμου Λαυρεωτικής, Λαύριο,
1990.
3Η πληροφορία αυτή προέρχεται από το σχετικό λήμμα για την οικογένεια της Μεγάλης Ελληνικής
Εγκυκοπαίδειας.
4Βλέπε αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα ευρετηρίου σσ. 10, 14.

3

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

χαμηλές τιμές. Μ'αυτόν τον τρόπο ο Υδραίος Λάζαρος Γιουρδής, αγόρασε
το 1831 από την Ρακιγιέ Χανούμ, κόρη του Καπά Ιζαδέ Χασάν Αγά το
χωριό Μαντούδι (έκτασης 40 ζευγαριών) και λίγο αργότερα από τα
ανήψια της, τα χωριά Φαράκλα και Κεράμια. Η κατακύρωση της
κυριότητας και ιδιοκτησίας αυτής έγινε τελικά το 1838. Ο Λάζαρος
Γιουρδής αγόρασε τον "συντροφικό τόπο" για λογαριασμό και άλλων
Υδραίων που ήσαν συνιδιοκτήτες κατά: 2/6 Βασ.Ν.Μπουντούρης, 1/6
Νικόλαος Τομπάζης και 1/6 η σύζυγός του Χριστίνα Γιουρδή, κατά 1/6 οι
αδελφοί Σταμάτης και Γκίκας Δοκός και 1/6 εξ ημίσεως ο Λάζαρος και ο
αδελφός του Μανώλης Γιουρδής.
Τα χωριά Βατώντας και Μπαϊράμαγα κοντά στη Χαλκίδα
αγοράστηκαν επίσης την ίδια εποχή από τον Βασ.Ν.Μπουντούρη.
Ετσι λοιπόν ο Βασ.Ν.Μπουντούρης και οι απόγονοί του που
αποτέλεσαν τον κλάδο Εύβοιας της οικογένειας Μπουντούρη, βρέθηκαν
ιδιοκτήτες τεραστίων εκτάσεων γης για την εποχή εκείνη 5 και
μετετράπησαν σε γαιοκτήμονες και ιδιοκτήτες μεταλλείων. Οι δεσμοί
τους με τη θάλασσα εξελίχθηκαν σε δυνατούς δεσμούς με την ευβοϊκή
γή.
Το μέρος του αρχείου που αναφέρεται στην γαιοκτησία απαρτίζεται
από τίτλους ιδιοκτησίας, πλήθος συμβολαιογραφικών εγγράφων,
ενοικιαστήρια, καταστάσεις αγροτικής παραγωγής και εισοδημάτων,
καταστάσεις αγροτών και ημερομισθίων και διάφορους λογαριασμούς,
που συμβάλλουν στην κατανόηση της αγροτικής οικονομίας και των
σχέσεων παραγωγής.
Οι συνηθισμένες καλλιέργειες των μεγάλων ιδιοκτησιών στην
αγροτική οικονομία της εποχής ήταν τα δημητριακά, σε αντίθεση με τις
μικρές ιδιοκτησίες που επιδίδονταν αποκλειστικά σχεδόν στη σταφίδα.
Στο κτήμα του Μαντουδίου (έκτασης 25.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων
8.000 καλλιεργήσιμη γη και 17.000 δάσος), καλλιεργούσαν κριθάρι,
σιτάρι, βρώμη, αραβόσιτο, ρεβύθια, κουκιά, φασόλια, σκόδρα, κρεμμύδια
κ.ά.. Από τις δασικές εκτάσεις εκμεταλλεύονταν τη ρητίνη των πεύκων
και την ξυλεία.6 Στο κτήμα του Βατώντα εκτός από σιτηρά, είχαν
αμπέλια, ελαιόδενδρα, αμυγδαλιές και στα περιβόλια καρποφορούσαν
πορτοκαλιές, μανταρινιές, μηλιές, αχλαδιές, κερασιές, κ.ά.
Η επιτόπια διαχείριση των κτημάτων είχε ανατεθεί σε ανθρώπους
εμπιστοσύνης, τους επιστάτες και μετά το 1875, στον Ιωαν.Τζαμούρα,
αρχιεπιστάτη-διαχειριστή. Η τελική βεβαίως οικονομική διαχείριση ανήκε
στους ιδιοκτήτες. Οταν πέθανε ο Νικολός Β.Μπουντούρης (το 1868) και η
περιουσία του μοιράστηκε στη γυναίκα του Βασιλική Γιουρδή και στα
επτά παιδιά τους, η διαχείριση και η απόδοση των εισοδημάτων στους
κληρονόμους και στους συνιδιοκτήτες γινόταν από τον πρωτότοκο γιο
Βασίλειο, το αρχείο του οποίου αποτελεί τον κύριο όγκο του
οικογενειακού αρχείου και περιγράφεται στο δεύτερο μέρος του
ευρετηρίου.
Στο
αρχείο
του
Βασ.Ν.Βουδούρη
προστέθηκαν
όλες
οι
μεταλλευτικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις της οικογένειας, μιας
5Μεγάλες ιδιοκτησίες γης (τσιφλίκια) υπήρχαν λιγοστές πριν από την προσάρτηση της Θεσσαλίας το
1880, μόνον στην Αττική και στην Εύβοια.
6Η εκμεταλλεύσιμη ξυλεία ήταν ναυπηγίσιμη και οικοδομήσιμη.

4

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

που οι πρώτες παραχωρήσεις μεταλλείων τέθηκαν ουσιαστικά σε ισχύ
στο τέλος της δεκαετίας του 1860 7. Το αρχειακό υλικό (συμφωνητικά,
έγγραφα, σχεδιαγράμματα, επιστολές, λογαριασμοί, κατάστιχα) που
αναφέρεται στα μεταλλευτικά θέματα -παραχωρήσεις και εκμισθώσεις
μεταλλείων8, εξόρυξη, μεταφορά, φόρτωση, ναύλωση και εμπόριο
μεταλλευμάτων χρωμίου και λευκολίθου- είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με
λεπτομερή στοιχεία που επιτρέπουν την κοντινή παρακολούθηση μιας
ολοκληρωμένης μεταλλευτικής διαδικασίας.
Συνδυάζοντας λοιπόν τρεις διαφορετικές θεματικές πτυχές
(ελληνική επανάσταση, μεγάλη γαιοκτησία και μεταλλεία), το αρχείο της
οικογένειας Μπουντούρη δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα ακόμη
σημαντικό απόκτημα στην αρχειακή έρευνα για την οικονομική ιστορία
της νεότερης Ελλάδας.
Το αρχείο της οικογένειας Μπουντούρη/Βουδούρη αγοράστηκε και
μέρος του δωρήθηκε στο ΕΛΙΑ το 1985 από τη μοναδική κληρονόμο του
κλάδου της οικογένειας στην Εύβοια, την κυρία Αικατερίνη Ν.Βουδούρη,
το γένος Κεφάλα, με τη μεσολάβηση της αδελφής της κυρίας Σόφης
Κεφάλα, στην οποία και οφείλω τις παρακάτω πληροφορίες. Η
Αικ.Ν.Βουδούρη, σύζυγος του γιου του ναυάρχου Δημητρίου Ν.Βουδούρη,
κληρονόμου του αδελφού του Βασιλείου Ν.Βουδούρη, αφού έχασε τον
άνδρα της και τους δύο γιους της βρέθηκε κληρονόμος του κτήματος
Βατώντα και κάτοχος του οικογενειακού αρχείου, το οποίο φυλασσόταν
στο αρχοντικό του κτήματος.
Μετά την απαλλοτρίωση του 1922, ο Βατώντας παρέμεινε ένα
μεγάλο κτήμα εκατό (100) περίπου στρεμμάτων, το δε σπίτι κρίθηκε λίγο
πριν πουληθεί το 1992, διατηρητέο. Το αρχοντικό Βουδούρη όμως υπήρξε
θύμα διάρρηξης και ληστείας το 1985 9. Αφαιρέθηκαν πολλά από τα
πολύτιμα αντικείμενα και ενθύμια της οικογένειας, το δε αρχείο βρέθηκε
ανακατεμένο και ριγμένο καταγής σε πλήρη αταξία και από εκεί
συγκεντρώθηκε για να μεταφερθεί την Αθήνα.
Ενα μικρό μέρος του αρχείου (2 φάκελοι) καθώς και παράσημα,
στολές και οι προσωπογραφίες του Νικολού Β.Μπουντούρη και της
συζύγου του δωρήθηκαν την ίδια εποχή στην Ιστορική και Εθνολογική
Εταιρεία της Ελλάδος,10 όπου είχε προηγηθεί το 1899 η δωρεά ενός
φακέλου με προσωπικά έγγραφα (διπλώματα και διοριστήρια) του
Βασ.Ν.Μπουντούρη, από τον εγγονό του Βασ.Ν.Βουδούρη.
7Ο πρώτος νόμος περί μεταλλείων βασισμένος στον αντίστοιχο γαλλικό του 1810 αποτελείτο από 55
άρθρα και συντάχθηκε από τον ορυκτολόγο Ανδρέα Κορδέλλα σε συνεργασία με τους Ι.Σούτσο και
Π.Βουγιούκα. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως στις 24 Αυγούστου 1861. Η πρώτη
παραχώρηση μεταλλείων το 1865 ήταν του Λαυρίου στην Ιταλο-γαλλική εταιρεία Roux-SerpieriFressynet et Cie.
8Οι έννοιες μεταλλείο, ορυχείο και λατομείο καθορίζονται και διαχωρίζονται από το νόμο ανάλογα
με το είδος των μετάλλων, ορυκτών και πετρωμάτων που εμπεριέχουν. Το χρώμιο λόγου χάριν
εξορύσσεται στα μεταλλεία ο δε λευκόλιθος στα ορυχεία. Χρησιμοποιούμε εδώ τον όρο μεταλλεία και
για τις δύο περιπτώσεις. Η σημερινή νομοθεσία διαφοροποιεί μόνο τα μεταλλεία από τα λατομεία.
9Απαγωγή και ληστεία είχε γίνει πάλι στο σπίτι της οικογένειας στη Χαλκίδα στις 28 Νοεμβρίου
1855.
10Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν αρχειακό υλικό που αφορά τον Δημήτριο Ν.Βουδούρη (διπλώματα,
διοριστήρια και άλλα προσωπικά έγγραφα) καθώς και τον πατέρα και τον πάππο του Νικόλαο και
Βασίλειο Ν.Μπουντούρη. Πολλές φωτοτυπίες των εγγράφων αυτών έχουν ενσωματωθεί στο κομμάτι του
αρχείου που κατέχει το Ε.Λ.Ι.Α.

5

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Θα ήθελα τελειώνοντας αυτή την παρουσίαση του αρχείου της
οικογένειας Μπουντούρη/Βουδούρη να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο
του Ε.Λ.Ι.Α. Μάνο Χαριτάτο και τον αγαπητό φίλο Δημήτρη Πόρτολο που
μου έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσω και εγώ (μετά από εκείνον) τη
σπουδαιότητα του αρχείου και που μου εμπιστεύθηκε την ταξινόμηση και
ευρετηρίασή του, κάνοντας έτσι ένα ακόμη πολύτιμο αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α
προσιτό στο ερευνητικό κοινό.

6

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

7

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Οδηγίες στον χρήστη
Το αρχείο αποτελείται συνολικά από 46 φακέλους και 74 κατάστιχα.
Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονταν στο αρχείο έχουν ενταχθεί
στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α.
Το πρώτο μέρος (φάκελοι 1-4) περιλαμβάνει τα αρχεία των
παλαιοτέρων μελών της οικογένειας, του Βασ.Ν.Μπουντούρη και του
Νικ.Β.Μπουντούρη.
Το δεύτερο μέρος, ο κύριος όγκος του αρχείου (φάκελοι 1-39)
περιλαμβάνει το αρχείο του Βασ.Ν.Βουδούρη και τα οικονομικά
κατάστιχα, που ως συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα
χρήσιμα.
Το τρίτο μέρος (φάκελοι 1-3) περιλαμβάνει τα κατάλοιπα της
Σκεύως Θ.Βώκου και τα κατάλοιπα της Ιωσηφίνας και του Δημ.Βουδούρη.
Η ταξινόμηση του αρχείου του Βασ.Ν.Βουδούρη έγινε με βάση
τέσσερεις θεματικές ενότητες:
Ι. Κτηματικά
ΙΙ. Μεταλλευτικά
ΙΙΙ. Προσωπικά
ΙV. Οικονομικά κατάστιχα
Η περιγραφή των περιεχομένων έγινε σε επίπεδο φακέλων,
υποφακέλων και ενοτήτων μέσα στον υποφάκελο, οι δε τίτλοι αποτελούν
κατά κανόνα αναγραφές δικές μου (και όχι ενδείξεις των δημιουργών του
αρχείου).
Η αρχική διάταξη του αρχείου είχε διαταραχθεί.
Το αρχείο παραδόθηκε λόγω προαναφερομένων συνθηκών σε
χαρτοκιβώτια και σακκούλες, φίρδην μίγδην, εκτός από ορισμένους μόνο
φακέλους και δεσμίδες αποδείξεων και επιστολών που έφεραν ενδείξεις.
Οι επιστολές ήσαν όλες διπλωμένες μέσα στον φάκελό τους, οι οποίοι δεν
κρατήθηκαν. Κρατήθηκαν μόνο όσοι προσέθεταν κάποιο επιπλέον
στοιχείο εκτός από το όνομα του παραλήπτη ή έφεραν σφραγίδα με
βουλοκέρι.
Η αρίθμηση των φακέλων είναι ξεχωριστή για κάθε μέρος (πρώτο,
δεύτερο, τρίτο) του ευρετηρίου.
Η αρίθμηση των υποφακέλων είναι ξεχωριστή στο εσωτερικό κάθε
φακέλου.
Η παύλα δηλώνει μία μικρή ενότητα του υποφακέλου και αντιστοιχεί
σε ό,τι περιλαμβάνεται σ'ένα λευκό δίφυλλο.
Δεν έγινε αρίθμηση των εγγράφων για λόγους οικονομίας χρόνου. Η
παραπομπή θα πρέπει να γίνεται στον αριθμό του φακέλου και
υποφακέλου.

8

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Διάγραμμα ταξινόμησης

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ

Φακ. 1
Φακ. 2
Φακ. 3

Εμπορικά - Ναυτιλιακά (1812-1840)
Κτηματικά - Ιδιοκτησιακά Ευβοίας (1830-1838)
Προσωπικά (1756-1857)

Φακ. 4

ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣ.ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ
Προσωπικά (1831-1877)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ
Ενότητα Ι Κτηματικά

Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.

1
2
3
4
5
6
7
8

Κτήμα Βατώντα (1878-1911)
Κτήμα Βατώντα (1873-1885)
Κτήμα Βατώντα (1861-1915)
Κτήμα Μαντουδίου - Πωλήσεις κτήματος (1874-1895)
Κτήμα Μαντουδίου - Οικονομικά (1860-1906)
Κτήμα Μαντουδίου - Οικονομικά (1871-1910)
Συμβόλαια οικονομικά (1872-1909)
Φορολογικά (1853-1914)
Ενότητα ΙΙ Μεταλλευτικά

Φακ. 9
Φακ. 10
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Μεταλλευτικά - Παραχωρήσεις μεταλλείων (1861-1920)
Μεταλλευτικά - Συμφωνίες εκμισθώσεων μεταλλείων, πώλησης
μεταλλευμάτων (1866-1909)
Μεταλλεία Λοκρίδος, Σερίφου (1896-1910)
Μεταλλευτικά - Εξόρυξη λευκολίθου και χρωμίου (1869-1908)
Μεταλλευτικά - Εξόρυξη και μεταφορά λευκολίθου και χρωμίου
Οδοποιία - Τεχνικά έργα (1877-1908)
Δικαστικά (1872-1911)
Αλληλογραφία Ιωαν.Τζαμούρα - Β.Ν.Βουδούρη (1876-1880)
Αλληλογραφία Ιωαν.Τζαμούρα - Β.Ν.Βουδουρη (1881-1884)
Αλληλογραφία Ιωαν.Τζαμούρα - Β.Ν.Βουδούρη (1885-1891)
Αλληλογραφία Ιωαν.Τζαμούρα - Β.Ν.Βουδούρη (1892-1897)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Αλληλογραφία Ιωαν.Τζαμούρα - Β.Ν.Βουδουρη (1898-1902)
Αλληλογραφία Ιωαν.Τζαμούρα - Β.Ν.Βουδουρη (1903-1910)
Αλληλογραφία Φρ.Νόελ - Β.Ν.Βουδούρη (1874-1885)
Αλληλογραφία Φρ.Νόελ - Β.Ν.Βουδούρη (1886-1908)
Εμπορική αλληλογραφία (1865-1878)
Εμπορική αλληλογραφία (1879-1882)
Εμπορική αλληλογραφία (1883-1886)
Εμπορική αλληλογραφία (1887-1888)
Εμπορική αλληλογραφία (1888-1899)
Εμπορική αλληλογραφία (1900-1903)
Εμπορική αλληλογραφία (1904-1910)

9

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Φακ. 31
Φακ. 32
Φακ. 33
Φακ. 34

Εμπορική αλληλογραφία (1860-1910)
Τραπεζική αλληλογραφία (1877-1908)
Αλληλογραφία με χρηματομεσίτες (1880-1910)
Ποικίλα
Ενότητα ΙΙΙ Πολιτικά - Προσωπικά

Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.
Φακ.

35
36
37
38
39

Πολιτικά - Εκλογικά (1872-1905)
Πολιτική και προσωπική αλληλογραφία (1865-1910)
Οικογενειακή αλληλογραφία (1865-1907)
Προσωπικά - Περιουσιακά Βασ. και Ευφρ. Βουδούρη (1855-1910)
Προσωπικά - Οικονομικά Βασ. και Ευφρ.Βουδούρη
Ενότητα IV

Οικονομικά κατάστιχα
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Φακ. 1
Φακ. 2
Φακ. 3

Κατάλοιπα Σκεύως Θ.Βώκου (1857-1904)
Κατάλοιπα Ιωσηφίνας και Δημητρίου Ν.Βουδούρη - Μεταλλευτικά
(1884-1936)
Κατάλοιπα Ιωσηφίνας και Δημητρίου Ν.Βουδούρη - Προσωπικά
(1890-1940)

10

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚ.ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ

Βιογραφικό σημείωμα Βασιλείου Νικολάου Μπουντούρη
Ο Βασίλειος Ν.Μπουντούρης γιος του Υδραίου προκρίτου Νικολάου
Δημ. Μπουντούρη και της Μαρούσας, γεννήθηκε γύρω στα 1775.
Ο Βασ.Ν.Μπουντούρης που μαζί με τον αδελφό του Σταμάτη είχαν
δραστηριοποιηθεί
στο
χώρο
της
εμπορικής
ναυτιλίας
τα
προεπαναστατικά χρόνια, διαδραμάτισαν έναν σημαντικό οικονομικό
ρόλο στα χρόνια της Επανάστασης θέτοντας τα πλοία τους και την
περιουσία τους όπως πολλοί άλλοι Υδραίοι στη διάθεση του Αγώνα καθώς
και ρόλο πολιτικό, συμμετέχοντας ενεργά στην διοίκηση και πολιτική
εξουσία του υπό διαμόρφωση νεοελληνικού κράτους.
Ο Βασ.Νικ.Μπουντούρης ήταν πληρεξούσιος των Εθνικών
Συνελεύσεων Επιδαύρου, Αστρους, Τροιζήνος και Αργους καθώς επίσης
βουλευτής Α΄και Γ΄περιόδου και πρόεδρος του Βουλευτικού Α΄περιόδου.
Το 1825 ήταν μέλος της Επιτροπής που κατάρτισε σχέδιο περί Γενικής
Ληψοδοσίας και ένα χρόνο αργότερα, το 1826, μέλος της οκταμελούς
Επιτροπής Συνελεύσεως11. Το 1830 διορίστηκε μέλος της Δημογεροντίας
Υδρας και το 1835 σύμβουλος Επικρατείας σε τακτική υπηρεσία, θέση
την οποία κράτησε μεχρι το 1844, όταν έγινε μέλος της Γερουσίας. Μετά
το 1835 μετοίκησε στην Αθήνα και λίγο αργότερα εγκαταστάθηκε στη
Χαλκίδα της Εύβοιας, όπου μαζί με άλλους Υδραίους συμπατριώτες του
είχε αγοράσει μεγάλες εκτάσεις γης.
Ο Βασ.Ν.Μπουντούρης τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του στην
Επανάσταση με το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος (1834), το Αργυρούν
Νόμισμα (1835), τον Σταυρό των Ταξιαρχών (1841) και το Αριστείο 3ης
Σεπτεμβρίου (1844).

11Μέλη της Επιτροπής: Αν.Ζαφειρόπουλος, Νικ.Μιλιάνης,
Αν.Αθανασίου, Εμ.Αντωνιάδης, Ιωαν.Πάγκαλος, Βασ.Ν.Μπουντούρης.

11

Σπ.Τρικούπης,

Κωνστ.

Ζώτος,

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Φάκελος 1ΕΜΠΟΡΙΚΑ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ (1812-1840)12
1.1Κοινότητα Υδρας - Αποζημιώσεις νήσων Υδρας, Σπετσών, Ψαρών (18211830)
-Επιστολές προκρίτων νήσου Υδρας προς Δημ.Τσαμαδό, Ανδρέα
Ανάργυρο, Βασίλειο Ν.Μπουντούρη κ.ά. σχετικές με θέματα
διοικητικά και οικονομικά που αφορούν το ναυτικό της Υδρας και
τη διεξαγωγή του Αγώνα της Ανεξαρτησίας (1822-1829).
-Οφειλές Εθνικού Ταμείου προς Βασ.Ν.Μπουντούρη, κατάστιχο με
ονόματα και ποσά συνεισφορών οφειλομένων από το Εθνικό
Ταμείο στο Κοινό Νήσου Υδρας, συνταγμένος από τον Νικ.Τζέππη
(1824-1828). [Βλέπε και φακ.3.5]
-Επιστολές πατριωτών Θ.Κολοκοτρώνη, Α.Ζαίμη, Α.Λόντου,
Καν.Δηλιγιάννη, Ιωαν.Νοταρά, Δημ.Πλαπούτα, Γ.Μαυρομιχάλη,
Α.Μιαούλη,
Ανδρ.Λουριώτη,
Σπ.Τρικούπη,
Μ.Τομπάζη,
Αλ.Μαυροκορδάτου προς Βασ.Ν.Μπουντούρη (1821-1830).
1.2

Εθνικά κτήματα και εθνικές πρόσοδοι (1825-26, 1830)
-Δημοπρασία εθνικών κτημάτων και εργαστηρίων στον μουκατά
του Μυστρά: επιστολές Αναγνώστη Ραφελιά και Γιώργη Σπύρου
Κριεζή προς Βασ.Ν.Μπουντούρη σχετικά με τα αποτελέσματα της
δημοπρασίας.
-Δημοπρασία χωρίου Δαμαλά (μοναστήρι και γύρω περιοχής):
επιστολές Γιώργου Βαγενά, Γιώργη Σπύρου Κριεζή κ.ά.,
λογαριασμοί.
-Επιστολές Μανόλη Γαρουφαλιά περί Τελωνείου και Αλυκών
Αναβύσσου (1825-26).

1.3

Εμπορική αλληλογραφία (1812-1829)
-Επιστολές Σταμάτη Ν.Μπουντούρη προς Παναγιώτη Γολόπουλο
στη Μάλτα (1812-13).
-Συμφωνητικά, επιστολές και λογαριασμοί Παναγιώτη και
Μανόλη Μπεγλόπουλου προς τους αδελφούς Σταμάτη και
Βασίλειο Μπουντούρη (1812-1827).
-Αλληλογραφία και λογαριασμοί Κωνστ.Γεωργίου Ιατρού,
Διονυσίου και Μιχαήλ Ιατρού προς Βασ.Ν.Μπουντούρη (18221828).
-Επιστολές Giorgio Pasquali προς Βασ.Ν.Μπουντούρη (18281829).

1.4

Εμπορικά και ναυτιλιακά Σταμ.και Βασ.Ν.Μπουντούρη
(1815-1836)
-Συμβόλαια
συντροφικά
και
άλλα
συμφωνητικά
(1815,1816,1820).

12Τα πρωτότυπα ορισμένων φωτοτυπημένων εγγράφων που είναι ενσωματωμένα στους φακέλους
των αρχείων Βασ.Ν.Μπουντούρη και Νικ.Β.Μπουντούρη περιλαμβάνονται στον φάκελο που δωρήθηκε
στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

12

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

-Λογαριασμοί εξόδων καραβιού καπετάν Ιωάννη Βούλγαρη
(1821).
-Επιστολές, λογαριασμοί εξόδων και εκκαθαριστικοί πλοίου
"Αρης", συνιδιοκτησίας Νικ.Δ.Μπουντούρη, Βασ.Ν.Μπουντούρη,
Δ.Α.Μιαούλη (1826-1836).
1.5

Εμπορικά και ναυτιλιακά Σταμ.και Βασ.Ν.Μπουντούρη
(1807-1840).
-Επιστολές,
λογαριασμοί,
αποδείξεις,
κατάστιχα
εξόδων
πλοιάρχου Ανδρέα Κούτζα (1833-1836).
-Οικονομικά: λογαριασμοί εξόδων, συντροφικών, αποδείξεις,
χρεωστικά ομόλογα κ.ά. σχετικά με τα καράβια "Ιάσων",
"Λυκομήδης", "Αλέξανδρος", "Αρης" (1807-1840).

Φάκελος 2

ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ (1826-1868)

2.1

Αγορά κτημάτων Ευβοίας (1830-1838)
-Χοτζέτια και ταπιά τουρκιστί, μεταφράσεις και επικυρώσεις
χοτζετίων και ταπιών παρά της επί των Οθωμανικών Κτημάτων
Επιτροπής, πωλητήρια γράμματα και συμβόλαια σχετικά με την
αγορά κτημάτων, περιβολίων, αμπέλων, χωρίων Μαντουδίου,
Κεράμιας, Φαράκλας.

2.2

Διανομή κτημάτων Ευβοίας (1833-1834)
-Αλληλογραφία Ν.Τομπάζη, Δ.Νούλλα (επιτρόπου οικογένειας
Ιακ.Τομπάζη), Βασ.Ν.Μπουντούρη, Λάζαρου Α.Γιουρδή σχετικά με
τη διανομή κτημάτων χωρίων Μαντουδίου, Φαράκλας, Κεράμιας
(Μάρτιος-Οκτώβριος 1833).
-Καταμέτρηση και διανομή γης χωρίων Μαντουδιού, Φαράκλας
και Κεράμιας: αίτηση ενδιαφερομένων, έκθεση γεωμέτρη (1833).
Λογαριασμοί υποστατικών Μαντουδιού, Φαράκλας, Κεράμιας.
-Εγγραφο νέας κατανομής και ιδιοκτησίας κτημάτων (1834).

2.3

Αγορά χωραφιών στη θέση Μισιρλή Ντάπια (1833-1842,
1850)
-Επιστολές
Γρηγόρη
Καλλιρόη
προς
Βασ.Ν.Μπουντούρη,
συμφωνητικά.

2.4

Πώληση κτημάτων Κεράμιας (1846-1851)
-Πληρεξούσιο, πωλητήριο, δανειστικά ομόλογα σχετικά με την
πώληση του χωριού Κεράμια ιδιοκτησίας Λάζαρου Α.Γιουρδή, δια
του πληρεξουσίου του Γεωργίου Χρόνη.

2.5

Κτηματικά Ευβοίας (1834-1836)
-Αντίγραφα επιστολών ιδιοκτητών κτημάτων Ευβοίας προς τον

13

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Υδραίο
επιστάτη
Μανόλη
Γαρουφαλιά.
[Συνιδιοκτήτες:Βασ.Ν.Μπουντούρης,
Ν.Ε.Τομπάζης,
Γκίκας
Γ.Δοκός, Λάζαρος Α.Γιουρδής].
2.6

Κτηματικά Ευβοίας (1826-1842)
-Συμφωνητικό επιστασίας, επιστολές Ανδρέα Δούκα (Υδραίου
επιστάτη κτημάτων Χαλκίδος -Βατώντα και Μπαϊράμαγα-) με τον
Βασ.Ν.Μπουντούρη.

2.7

Κτηματικά Ευβοίας (1840-1844)
-Επιστολές και κατάστιχα χωρίου Βατώντα.

2.8

Σύνορα χωρίου Βατώντα (1838-1868)
Εγγραφα σχετικά με το ζήτημα των συνόρων του χωριού
Βατώντα.

2.9

Ποικίλα περί κτημάτων (1833-1837)
Περίληψη τουρκικών νόμων περί γαιών, έγγραφο δημάρχου περί
πρωτεύουσας δήμου Κηρονηλέων κ.ά.

Φάκελος 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1765-1857)

3.1

Δημόσια αξιώματα, διακρίσεις Βασ.Ν.Μπουντούρη (18221844)13
-Εγγραφα και διατάγματα με τα οποία ο Βασ.Ν.Μπουντούρης
διορίζεται
μέλος
του
Βουλευτικού,
αντιπρόεδρος
της
Βουλευτικής Επιτροπής, μέλος της Εθνικής Συνελεύσεως,
γερουσιαστής.
-Διακρίσεις: Αργυρούν νόμισμα Επιδαύρου, δίπλωμα Αριστείου
3ης Σεπτεμβρίου.

3.2Δικαιοπρακτικά έγγραφα (1765-1825)
-Πωλητήρια
κτημάτων,
Δημ.Μπουντούρη.
3.3

σπιτιών,

διαθήκη

Νικολάου

Οικογενειακή αλληλογραφία (1824-1826, 1847)
-Επιστολή του γιού του Νικολάου Β.Μπουντούρη από τη Μάλτα
και αντίγραφα επιστολών του πατέρα προς τον γιό του.
-Επιστολές του αδελφού του Σταμάτη Ν.Μπουντούρη από τη
Ζάκυνθο.
-Επιστολή Βασ.Ν.Μπουντούρη προς τον Λάζαρο Α.Γιουρδή.

13Τα υπόλοιπα διοριστήρια έγγραφα και διπλώματα βρίσκονται στον φάκελο που δωρήθηκε από τον
εγγονό του Βασ..Ν.Βουδούρη στην Ι.Ε.Ε.Ε. το 1899.

14

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

3.4

Ποικίλα (1825-1857)
-Η επί της Εθνικής Τραπέζης Επιτροπή προς Βασ.Ν.Μπουντούρη
σχετικά με προσωπικές οικονομικές συναλλαγές (1831-1833).
-Αγωγή
και
συμβιβασμός
Θ.Αλεξόπουλου
μετά
του
Βασ.Ν.Μπουντούρη για κτηματικά θέματα Ευβοίας (1839).
-Πιστοποιητικά, διακρίσεις, διοριστήριο Νικολάου Γ.Σαρρή
(Υδραίου ναύτη Α'Τάξεως), 1825-1857.

3.5

Αποζημιώσεις τριών ναυτικών νήσων
Φωτοαντίγραφα πινάκων ναυτικών απαιτήσεων νήσων Υδρας,
Σπετσών
και
Ψαρρών,
καταστατικού
και
ισολογισμού
ασφαλιστικής Ναυτοδανειστικής και Προεξοφλητικής Εταιρείας
"Η Υδρα", αιτιολογικές εκθέσεις περί αποζημιώσεως των τριών
ναυτικών νήσων (έντυπα).

15

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣ.ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ

Βιογραφικό
(1805-1868)

σημείωμα

Νικολάου

Βασιλείου

Μπουντούρη

Ο Νικόλαος (Νικολός) Βασ.Μπουντούρης, γιος του προκρίτου
Βασιλείου Νικ.Μπουντούρη γεννήθηκε στην Υδρα το 1805.
Ως νεαρός αξιωματικός έλαβε μέρος από το 1821 ως το 1827 στις
πολεμικές επιχειρήσεις και ναυμαχίες Αγίου Ορους, Σάμου, Αργολικού
κόλπου, Γέροντα, Σούδας και Νεοκάστρου με τα υδραίικα πολεμικά πλοία
"Θεμιστοκλής" και "Αχιλλέας".
Το 1831 διορίστηκε από τους Δημογέροντες της Υδρας μέλος της
εν Σύρα Επιτροπής για να αναλάβει να συλλέξει τους εθνικούς πόρους
των νησιών του Αιγαίου.
Από το 1837 μέχρι το 1844 υπηρέτησε στο Τελωνείο Πειραιά υπό τη
διεύθυνση του Ι.Σέρρου ως Υγειονόμος. Το 1845 προήχθη σε Γενικό
Επιθεωρητή των Υγειονομείων και εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα. Από την
υπηρεσία αυτή απολύθηκε το 1847 ύστερα από τη συμμετοχή του στο
κίνημα εναντίον του Οθωνα, που έγινε στην Χαλκίδα (Αγία Ελεούσα) υπό
την αρχηγία του στρατηγού Νικόλαου Κριεζώτη και κατεστάλη από τον
κυβερνητικό στρατό στις 4 Αυγούστου 1847. Στις 25 Μαρτίου 1848 ο
βασιλεύς Οθων έδωσε γενική αμνηστεία στους στασιαστές, εξαιρώντας
τον Νικόλαο Κριεζώτη ο οποίος αναγκάστηκε να καταφύγει στη Σμύρνη,
όπου και πέθανε.
Το 1853 ο Νικόλαος Β.Μπουντούρης εκλέχθηκε για πρώτη φορά
βουλευτής της επαρχίας Χαλκίδας. Την ίδια χρονιά εκλέχθηκε πρώτος
δημαρχιακός πάρεδρος του Δήμου Χαλκίδας και για την περίοδο 18551857, δήμαρχος Χαλκίδας.
Το 1862, μετά την έξωση του Οθωνα συμμετείχε σε επιτροπή για τη
σύσταση Εθνοφυλακής στην επαρχία Χαλκίδας.
Στο διάστημα της Μεσοβασιλείας συμμετείχε ως υπουργός
Ναυτικών στην κυβέρνηση Δ.Κυριακού (9 Απριλίου 1863) και δύο χρόνια
αργότερα στις 28 Νοεμβρίου στην κυβέρνηση Μπ.Ρούφου πάλι ως
υπουργός Ναυτικών, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 26 Ιανουαρίου
1866.
Παντρεύτηκε την Βασιλική, κόρη Αναγνώστου Γιουρδή, με την οποία
απέκτησαν επτά παιδιά: 1)τον Βασίλειο, σύζυγο Ευφροσύνης Λ.Μελά
2)τον Δημήτριο, σύζυγο Ιωσηφίνας Declaux 3)την Σκεύω, σύζυγο του
αρεοπαγίτη Θεόδωρου Βώκου 4)την Μαρούσα, σύζυγο του ιατρού
Π.Καλογερόπουλου 5)την Πετρούλα, σύζυγο Ανδρέα Στράτου 6)την
Μαργαρίτα και 7)τον Σταμάτιο.
Τιμήθηκε με τον Αργυρό και τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος (1840,
1866) και με το Αριστείο 3ης Σεπτεμβρίου (1844) καθώς και με το
δίπλωμα ευεργέτη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1846).
Πέθανε στη Χαλκίδα στις 6 Ιανουαρίου 1868.

16

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Φάκελος 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1831-1877)
4.1

Δημόσια υπηρεσία (1831-1866)
-Μέλος της εν Σύρα Επιτροπής: ευχαριστήριο έγγραφο των
δημογερόντων
του
Κοινού
της
Υδρας
προς
τον
Νικ.Β.Μπουντούρη, αντίγραφα επιστολών Νικ.Β.Μπουντούρη προς
διαφόρους σχετικά με το έργο της Επιτροπής (1831).
-Υγειονόμος Πειραιώς: έγγραφα και αποφάσεις Ελεγκτικού
Συνεδρίου σχετικά με τη διαχείριση του Τελωνείου Πειραιώς
(1840-44).
-Μέλος επιτροπής για τη σύσταση Εθνοφυλακής επαρχίας
Χαλκίδος: διοριστήριο (1862).
-Υπουργός Ναυτικών: διάταγμα διορισμού Νικ.Ν.Μπουντούρη ως
υπουργού Ναυτικών, αποδοχή παραίτησης, λόγος του στην
Εθνική Συνέλευση, ανακρίσεις με θέμα την επίθεση αξιωματικών
του Ναυτικού κατ'ανωτέρων τους στα γραφεία του υπουργείου
(1863-1866).

4.2

Αλληλογραφία Νικ.Β.Μπουντούρη (1840-1867)
-Επιστολές Γ.Αποστολίδη, Ρ.Ορφανίδη, Ν.Κριεζώτη, Ι.Δ.Τσιώνη,
Δ.Ζυγομαλά, Δ.Π.Βούλγαρη, Μπ.Ρούφου, Δ.Μητζάκη κ.ά. προς
Νικ.Β.Μπουντούρη, ιδιωτικού κυρίως περιεχομένου (1837-1863).
-Επιστολές Αθαν.Καλκαδούρη, επιστάτη κτήματος Μαντουδίου,
προς Νικ.Β.Μπουντούρη (1859-1862).
-Επιστολές προς τρίτους: επιστολές Δημητρίου Κριεζώτη και της
μητέρας του προς τον πατέρα, στρατηγό Νικόλαο Κριεζώτη
σχετικές με το συνοικέσιο του Δ.Κριεζώτη με την κόρη του
Νικ.Β.Μπουντούρη, επιστολές προς Ιωαν.Δαμιανό, Α.Μάντζαρη
(1851-1860).

4.3

Οικογενειακή αλληλογραφία (1837-1866)
-Επιστολές Βασ.Ν.Βουδούρη προς τον πατέρα του Νικόλαο
(Οκτώβριος-Νοέμβριος 1862).
-Επιστολές Λάζαρου Α.Γιουρδή (πεθερού), Μ.Α.Γιουρδή (θείου),
Θεόδωρου Βώκου (γαμπρού) και λοιπών συγγενών (1837-1863).

4.4

Προσωπικά Νικ.Β.Μπουντούρη (1837-1866)
-Διακρίσεις: έγγραφα απονομής Αργυρού και Χρυσού Σταυρού
Τάγματος Σωτήρος, Αριστείου 3ης Σεπτμβρίου, δίπλωμα
ευεργέτου Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1840-1866).
-Πιστοποιητικά
συμμετοχής
του
Νικ.Β.Μπουντούρη
στις
ναυμαχίες του Αγώνα (1837-1838).
-Πολιτικά, εκλογικά: εκλογικά αποτελέσματα επαρχίας Χαλκίδας,
προκηρύξεις κυβερνήσεων Δ.Κυριακού και Μπ.Ρούφου στις οποίες
ο Νικ.Β.Μπουντούρης συμμετείχε ως υπουργός Ναυτικών (1853,
1863-1865).
-Οικονομικά:
συμφωνητικό
Νικ.Β.Μπουντούρη
με
το
υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας Χαλκίδος για πίστωση ανοιχτού

17

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

λογαριασμού, λογαριασμοί, αποδείξεις κ.λ.π.
-Φωτογραφία Νικ.Β.Μπουντούρη.14
4.5Δικαστικά έγγραφα (1839-1872)
Πληρεξούσια, δανειστικό ομόλογο, έγγραφα σχετικά με τη
ληστεία της κατοικίας Μπουντούρη στη Χαλκίδα, υπόθεση
αγωγής
Νικ.Μπουντούρη
κατά
Αναστ.Γαλάνη,
υπόθεση
καταπάτησης δημοτικού γηπέδου.
4.6

Οικονομικά (1853-1865)
Δύο κατάστιχα εξόδων και πληρωμών Ν.Β.Μπουντούρη. [Είναι
τοποθετημένα λόγω σχήματος- μαζί με τα υπόλοιπα οικονομικά
κατάστιχα και φέρουν την ένδειξη Κ 1* και Κ 2*].

4.7

Ποικίλα (1842-1859)
-Οικία στο Φρούριο Χαλκίδας (συμφωνητικό αγοράς).
-Κατάστιχο εξόδων κατασκευής οικίας Χαλκίδας (1844).
-Πωλητήριο μασουρίου ύδατος, απόδειξη συνδρομής
εφημερίδα.

4.8

σε

Μετά θάνατον (1868-1877)
-Απόκομμα επικηδείου λόγου για τον Νικ.Β.Μπουντούρη,
κατασκευή μνημείου στον Βατώντα.
-Διανομητήριο κτηματικής περιουσίας Νικ.Β.Μπουντούρη. 15

14Φωτογραφίες του Νικολού Β.Μπουντούρη και της συζύγου του Βασιλικής Α..Γιουρδή καθώς και
άλλων μελών της οικογένειας, βρίσκονται στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α.
15Βλέπε και φάκελο 6.1 Κτήμα Μαντουδίου-Πωλήσεις κτήματος (Καταμέτρηση και διανομή).

18

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚ.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Βιογραφικό σημείωμα Βασιλείου Νικολάου Βουδούρη (18401910)
Ο Βασίλειος Βουδούρης πρωτότοκος γιος του Νικολάου
Β.Μπουντούρη και της Βασιλικής Αναγνώστου Γιουρδή, γεννήθηκε στην
Χαλκίδα το 1840.
Ηταν μεγαλοκτηματίας, ιδιοκτήτης μεταλλείων, επιχειρηματίας και
πολιτικός. Η παράλληλη πολιτική του ενασχόληση συμπλήρωσε τις
κτηματικές και μεταλλευτικές του δραστηριότητες. Η κοινωνική του
θέση ως μέλους μιας από τις επιφανέστερες οικογένειες της Υδρας που
είχε τεράστια κτηματική περιουσία στην Εύβοια και η ανθηρή οικονομική
του κατάσταση, προσέδωσαν ιδιαίτερο κύρος στην πολιτική του
φυσιογνωμία καθώς και στη γενικότερη παρουσία του και αναγνώριση
από την τοπική κοινωνία της Εύβοιας, αλλά και από την αθηναϊκή της
εποχής του.
Ο Βασίλειος Βουδούρης άρχισε να πολιτεύεται το 1868, όταν
εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής της επαρχίας Χαλκίδας
συνεργαζόμενος με το κόμμα του Δ.Βούλγαρη. Η αποχή του το 1873 από
τη ψηφοφορία για την αποπομπή του Επ.Δεληγεώργη από τη Βουλή και
την πρωθυπουργία, μετά την επιλήψιμη εκλογή του στο Μεσολόγγι,
θεωρήθηκε ανυποταξία και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το κόμμα
του Βούλγαρη και να ταχθεί με την πολιτική μερίδα του Δεληγεώργη, με
τον οποίο τον συνέδεε στενή οικογενειακή σχέση και φιλία 16. Συνέχισε να
πολιτεύεται με τον Επ.Δεληγεώργη μέχρι το θάνατό του , το 1879, οπότε
και προσχώρησε στο κόμμα του Χαρ.Τρικούπη. Πιστός οπαδός του
τρικουπικού κόμματος και του αρχηγού του, συνετέλεσε με τις αρετές
του και τα κοινοβουλευτικά προσόντα του στην ανάδειξη των αρχών και
της πολιτικής του κόμματος. Η στάση του ανταμείφθηκε με την
υποψηφιότητά του ως προέδρου της Βουλής στη Βουλευτική περίοδο του
1892 και με την παμψηφεί εκλογή του. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας
του στην ταραγμένη βουλευτική περίοδο 1892-95, κατάφερε, κατά γενική
ομολογία, να διαχειριστεί με επιτυχία τα διάφορα ζητήματα που
προέκυψαν και να επιβάλει την κοινοβουλευτική τάξη.
Εκτός από βουλευτής διετέλεσε υπουργός των Ναυτικών της
κυβέρνησης Γ.Θεοτόκη από το 1899 μέχρι το 1901 και προώθησε
διάφορα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια καθώς και την ίδρυση του Ταμείου
του Στόλου. Μερικά χρόνια αργότερα διετέλεσε για δεύτερη φορά
υπουργός των Ναυτικών (22/6/1905-31/7/1905) και Στρατιωτικών
(31/7/1905-20/11/1905) στην κυβέρνηση Δ.Γ.Ράλλη.
Ασχολήθηκε επίσης με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης της Εύβοιας
και ιδιαίτερα του δήμου Χαλκιδέων, ασκώντας την πολιτική και
οικονομική του επιρροή και υποστηρίζοντας κατά καιρούς υποψηφίους
16Ο Επ.Δεληγεώργης (1829-1879) είχε παντρευτεί την εξαδέλφη του Ξανθή Λ.Γιουρδή.

19

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

δημάρχους και συμβούλους. Ο ίδιος εξελέγη, σε ηλικία 26 χρόνων,
δημαρχιακός πάρεδρος επί δημαρχίας Ζήση Α.Ιατρού την περίοδο 18661870. Ως άμεσα ενδιαφερόμενος για τη γεωργική ανάπτυξη του νομού
Εύβοιας, ήταν τακτικό μέλος του Γεωργικού Συμβουλίου Εύβοιας, που
ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα το 187717.
O Βασίλειος Βουδούρης δεν ήταν μόνον ένας μεγαλοκτηματίας που
αρκέστηκε στην εκμετάλλευση, διαχείριση και είσπραξη της
γαιοπροσόδου των κτημάτων του. Είχε την τύχη να μπορέσει να
εκμεταλλευθεί συστηματικά και να αξιοποιήσει με θετικά αποτελέσματα
το υπέδαφος της ευβοϊκής γής που είχαν αποκτήσει ο πάππος του και ο
πατέρας του. Τα μεταλλεία χρωμίου και λευκολίθου που υπήρχαν στις
περιοχές των κτημάτων Βατώντα και Μαντούδι, όπου είχε ένα σεβαστό
μερίδιο, καθώς και άλλα στην περιοχή της βόρειας Εύβοιας, των οποίων
φρόντισε να εξασφαλίσει την εκμετάλλευση είτε με παραχωρήσεις είτε
με εκμισθώσεις, ήταν σε αντίθεση με πολλά άλλα μεταλλεία στην
ελληνική επικράτεια, και πλούσια σε κοιτάσματα και το εξορυσσόμενο
μετάλλευμά τους και ειδικότερα ο λευκόλιθος, μοναδικός στο είδος του
και σε ποιότητα18.
Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και το εξαγωγικό εμπόριο του
λευκολίθου στις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής, ήσαν οι κύριες
ασχολίες του Βασ.Βουδούρη.
Πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι οι εμπορικές του δραστηριότητες
συμπληρώνονταν με εισοδήματα που προέρχονταν από επενδύσεις σε
κινητές αξίες (ομολογίες και μετοχές ελληνικών τραπεζών και
εταιρειών), από δανειοδοτήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (τοκογλυφία),
καθώς και από τη μεσολάβησή του στην εκτέλεση δημοσίων και
δημοτικών έργων στην Εύβοια.
Ο Βασ.Ν.Βουδούρης διακρίθηκε και τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό
του Σωτήρος (1886) και με τον Σταυρό των Ταξιαρχών (1890).
Παντρεύτηκε το 1872 την Ευφροσύνη, κόρη του Λέοντος Μελά, με
την οποία δεν απέκτησαν παιδιά.
Πέθανε στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου 1910 σε ηλικία 70 χρόνων,
έξι μήνες μετά τον θάνατο της γυναίκας του. Κηδεύθηκε με μεγάλες
τιμές στη Χαλκίδα κα τάφηκε στο οικογενειακό μνημείο στο κτήμα του
Βατώντα.

17Τα υπόλοιπα τακτικά μέλη ήσαν οι: Δημ.Κριεζώτης, Εμ.Στεφανίδης, Θεμ.Ταμβακάς, Αν.Βαρατάσης,
Μ.Αβέρωφ, Χρ.Δούμας, Κιμ.Χριστοδούλου, Αλ.Πετσάλης, Μιχ.Μόστρας.
18Σπουδαία κοιτάσματα μαγνησίτη ή λευκολίθου υπήρχαν τότε μόνο στην Εύβοια. Μετά την
απελευθέρωση της Μακεδονίας προστέθηκαν τα κοιτάσματα της Χαλκιδικής. Η περιεκτικότητα σε
καθαρό μαγνησίτη κυμαινόταν από 93-96% και εθεωρείτο λίαν ικανοποιητική για την ευρωπαϊκή αγορά.

20

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΗΜΑΤΙΚΑ
Φάκελος 1

ΚΤΗΜΑ ΒΑΤΩΝΤΑ (1878-1911)

1.1

Οικία Βατώντα (1879-1907)
-Λογαριασμοί, αποδείξεις ανέγερσης και επισκευής
Βατώντα, έξοδα κατασκευής ατμαντλίας κ.ά.

οικίας

1.2

Καταστάσεις ημερομισθίων (1899-1911)
-Καταστάσεις ημερομισθίων απασχολουμένων στις αγροτικές
εργασίες του κτήματος Βατώντα (συλλογή αμυγδάλων, κλάδεμα,
σκάψιμο αμπέλων, λάκκων, ελαιοδένδρων, αυλακιών ποτίσματος,
ράντισμα αμπέλων, τρύγος, συλλογή χόρτων, σανού, μεταφορά
σίτου και κριθής, κοπή καυσόξυλων κ.λ.π.).

Φάκελος 2

ΚΤΗΜΑ ΒΑΤΩΝΤΑ (1873-1885)

2.1

Αλληλογραφία Αλέξανδρου Σουλιώτη (1873, 1882-1885)19
-Επιστολές του επιστάτη Βατώντα προς τον Β.Ν.Βουδούρη
σχετικές με θέματα του κτήματος και των μεταλλείων. [Η
αλληλογραφία αυτή δεν παρουσιάζει πληρότητα, παρά μόνο για
τα έτη 1883-84, ενώ γνωρίζουμε ότι ο Αλ.Σουλιώτης ήταν
επιστάτης τουλάχιστον από το 1872].

2.2Οικονομικά (1873-1874)
-Κατάστιχο λογαριασμών Αλ.Σουλιώτη, καταστάσεις εργατών
και ημερομισθίων, διάφοροι άλλοι λογαριασμοί (χρωμίου κ.λ.π.).
Φάκελος 3

ΚΤΗΜΑ ΒΑΤΩΝΤΑ (1861-1915)

3.1

Οικονομικά (1861-1890)
-Διάφοροι λογαριασμοί και αποδείξεις για τα έξοδα του κτήματος
και για τα προσωπικά έξοδα του Β.Ν.Βουδούρη κατά τη διαμονή
του στο κτήμα.

3.2

Οικονομικά (1896-1915)
Διάφοροι λογαριασμοί και αποδείξεις εξόδων κτήματος Βατώντα,
λογαριασμοί Μιχ.Μπαραλή, λογαριασμοί βουτύρου Γ.Τζώρτζη,
λογαριασμοί Δ.Μακρή.

19Οι επιστάτες των κτημάτων Χαλκίδος (Βατώντας και Μπαϊράμαγα) σύμφωνα με τα έγγραφα του
αρχείου ήσαν στην αρχή ο Υδραίος Ανδρέας Δούκας (1831-38) και αργότερα μέχρι το 1870 ο Αθανάσιος
Καλκοδούρης ή Καλκοντούρης. Ακολούθησαν, οι Αλέξανδρος Σουλιώτης , Θ.Αναστασίου και Αθανάσιος
Κακαβάς.

21

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Φάκελος 4

ΚΤΗΜΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ (1874-1895)

4.1

Καταμέτρηση κτήματος και κτηματική διανομή (18741877)
-Επιστολές, πληρεξούσια συνιδιοκτητών, έκθεση μηχανικού
P.Ollandini για τις εργασίες καταμέτρησης, έγγραφο κτηματικής
διανομής (διανεμητήριο), έγγραφα εξόφλησης λογαριασμών
μεταξύ
κληρονόμων
Ν.Βουδούρη
και
Βασ.Ν.Βουδούρη,
συμφωνητικό ενοικίασης μεριδίων συνιδιοκτητών κτήματος
(Μ.Καλογεροπούλου, Δημ.Ν.Βουδούρη, Μαργαρίτας Βουδούρη και
Σταμάτη Ν.Βουδούρη) στον αδελφό τους Βασ.Ν.Βουδούρη.

4.2

Α΄Πώληση Μαντουδίου - Προκαταρκτικά κ.ά. πωλήσεως
κτήματος (1882-1884)
-Εξουσιοδοτήσεις οικογένειας Ν.Τομπάζη για την πώληση του
κτήματος, συμφωνητικό συνιδιοκτητών με τον Εμ.Μηταράκη για
παρατάσεις
προθεσμίας
πωλήσεως
κτήματος,
μεσιτεία
Εμ.Μηταράκη, πωλητήρια Μαντουδίου στον Εμ.Μηταράκη
(20/12/1882) και στη γαλλική εταιρεία με την επωνυμία Γενική
Εταιρία Φυσικών Μαγνησιών (25/12/1882), αποδείξεις είσπραξης
ιδιοκτητών Μαντουδίου από την πώληση, έγγραφα και
αλληλογραφία σχετικά με την οφειλή και καθυστέρηση πληρωμής
δόσεων πωλήσεως κτήματος, έγγραφα υποθήκης.

4.3

Α΄Πώληση Μαντουδίου - Κατάσχεση και πλειστηριασμός
(1883-1884)
-Εγγραφα κατάσχεσης και δικογραφία πλειστηριασμού κτήματος
Μαντουδίου.

4.4

Β΄Πώληση Μαντουδίου (1886-1889)
-Επιστολές συγκατάθεσης συνιδιοκτητών περί πωλήσεως
κτήματος και ιδρύσεως εταιρείας εκμεταλλεύσεως λευκολίθου,
αλληλογραφία Φρ.Νόελ, Δ.Σγούτα σχετική με προσπάθειες
πώλησης και σύστασης εταιρείας, συμβόλαιο πωλήσεως
κτήματος και ορυχείων στην Εταιρεία Δημοσίων και Δημοτικών
Εργων (7/2/1889), μεσιτεία Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας,
αποδείξεις είσπραξης ιδιοκτητών από την πώληση.

4.5

Γ΄Πώληση Μαντουδίου (1895)
-Εγγραφα πωλήσεως κτήματος Μαντουδίου στους χωρικούς
(έκθεση πλειστηριασμού, πωλητήριο ζευγαριών Μαντουδίου
23/2/1895 κ.ά.).

Φάκελος 5

ΚΤΗΜΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (1860-1906)

22

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

5.1

Αποδείξεις ιδιοκτητών Μαντουδίου (1868-1906)
-Αποδείξεις
και
επιστολές
αδελφών
Δοκών,
Θ.Βώκου,
κληρονόμων Λαζάρου Γιουρδή και Μ.Γιουρδή, Μαργαρίτας και
Σταμάτη Ν.Βουδούρη, έγγραφα εξόφλησης δανείου Α.Στράτου
προς Β.Ν.Βουδούρη, αποδείξεις Ν.Τομπάζη και πληρεξουσίων,
Μαρούσας Καλογεροπούλου, Σκεύως Θ.Βώκου σχετικές με τις
οικονομικές συναλλαγές που απορρέουν από τις υποχρεώσεις και
τα δικαιώματά τους στη συνιδιοκτησία του κτήματος
Μαντουδιού.

5.2

Μισθοδοσίες, λογοδοσίες, συμφωνητικά (1860-1889)
-Μισθοδοσία υπηρετών, επιστολές και λογοδοσίες επιστάτη
Μαντουδιού Αθαν.Καλκοντούρη και εκκαθαριστικοί λογαριασμοί
εισοδήματος
Μαντουδίου
(Λ.Α.Γιουρδή),
συμφωνητικά
Ιωαν.Τσαμούρα (αρχιεπιστάτη) με τους γεωργοποιμένες για τη
βοσκή των αιγοποιμνίων20.

5.3Λογαριασμοί, αποδείξεις κ.ά. (1871-1904)
-Λογαριασμοί
εσόδων-εξόδων
κτήματος
Μαντουδίου 21,
λογαριασμοί ξυλείας, πίνακες εισπράξεων καθυστερούντων
δόσεων αγοραστών ζευγαριών κτήματος Μαντουδίου, αποδείξεις
κ.ά.22
Φάκελος 6ΚΤΗΜΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (1871-1910)
6.1

Εξοδα ζώων (1872-1910)
-Λογαριασμοί και αποδείξεις εξόδων αγοράς και συντήρησης
ημιόνων, ίππων, βοών (τροφή, πετάλωμα, σαμάρια κλπ.) καθώς
και αγοράς και επιδιόρθωσης κάρρων.

6.2

Ταχυδρομικά και τηλεγραφικά έξοδα (1871-1894)
-Εγγραφα
Γενικής
Διεύθυνσης
Ταχυδρομείων,
αποδείξεις
πληρωμής ταχυδρόμων και τηλεγραφητή Στ.Μαρίνη.

6.3

Εισοδήματα και καλλιέργειες
-Πίνακες εισοδημάτων από καλλιέργειες, καταστάσεις δαπανών,
καθυστερούντων εισπράξεων κ.ά.

6.4

Κτίσματα Μαντουδίου (1884-1891)
-Λογαριασμοί, αποδείξεις εξόδων κατασκευής Μεγάλης οικίας
Μαντουδίου, οικίας ορυχείου και άλλων οικιών κτήματος.

20Βλέπε και φάκελο 7.2 Συμβόλαια οικονομικά (ενοικιαστήρια κλπ.)
21Βλέπε και αντίστοιχα οικονομικά κατάστιχα (ενότητα VI).
22Βλέπε και φάκελο 6.5 Κτήμα Μαντουδίου-Πωλήσεις κτήματος (Γ'Πώληση 1895).

23

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Φάκελος 7

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (1872-1909)

7.1

Ενοικιαστήρια, πωλητήρια, συμφωνητικά (1848-1909)
-Ενοικιαστήρια βοσκησίμων γαιών, αγρών, περιβολίων, μύλων,
δασών και ρητίνης περιφέρειας χωρίου Βατώντα, πωλητήρια
ζώων και άλλα συμφωνητικά ενοικίασης και εκμετάλλευσης.

7.2

Δανειστικά, χρεωστικά ομόλογα (1872-1880, 1905)
-Συμβολαιογραφικές πράξεις δανεισμού χρημάτων με ετήσιο
τόκο (10-12%) του Β.Ν.Βουδούρη προς διαφόρους γεωργούς,
γεωργοκτηματίες, εμπόρους και άλλους κατοίκους Εύβοιας.

7.3

Ποικίλα συμβολαιογραφικά
-Συμφωνητικά επί διαφόρων θεμάτων, πιστοποιητικά, έγγραφα
ανταλλαγής, εξωφλητικά, πωλητήρια οικιών Μαντουδίου κ.ά.,
πληρεξούσια
έγγραφα,
έγγραφα
πλειστηριασμών
και
κατασχέσεων.

Φάκελος 8

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (1853-1914)

8.1

Βεβαιώσεις και εισπράξεις φόρων (1853-1914)
-Διπλότυπα είσπραξης φόρων επί δημητριακών καρπών, ζώων,
βοσκησίμων γαιών, αμπέλων, αμυγδάλων, ελαίου, περιβολίων,
οικοδομών, στρεμματικών φόρων επί μεταλλείων κ.ά. των
χωρίων Βατώντα και Μαντουδίου.
-Διάφορα φορολογικά: εγκύκλιος περί δηλώσεως ζώων, ειδικές
προσκλήσεις οικονομικού εφόρου, δηλώσεις αγοράς ζώων,
βοσκής κ.λ.π.

24

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ
Φάκελος 9

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ
1920)

-

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

9.1

-Νόμοι περί μεταλλείων (1861-1920)
-Μεταλλευτικό Συμβούλιο: αποφάσεις ελληνικών κυβερνήσεων
περί παραχωρήσεων, απαλλαγών, μεταβιβάσεων, εκμισθώσεων
μεταλλείων και καταχωρήσεις μεταλλείων (1867-1901).

9.2

Παραχωρήσεις μεταλλείων (1867-1872)
Διατάγματα περί παραχωρήσεων μεταλλείων, διαγράμματα
συνοδευτικά των αιτήσεων και άλλα σχετικά έγγραφα:
-Χρώμιο Βατώντα / Θέσις Δυό Βουνά (1867-1873).
-Χρώμιο Βατώντα / Θέσεις Κερατοράχη και Αγιος Γιαννάκος
(1868-1870).
-Χρώμιο Πυλίου / Θέσεις Γέροντες, Χονδρή Ράχη, Καμακιά (18691870).
-Χρώμιο Κερασιάς, Παππάδων, Κοτσικιάς / Θέσεις Ποτάμι
Κερασότικο, Πέτρα Ζέβελη, Σουβαλίτσα (1870-1871).
-Χρώμιο Κοτσικιάς και Παππάδων (1871-1872).
-Χαλκός Τσαπουρνιάς / Θέσις Μεγάλο Χέρωμα (1870-1871).
-Χρώμιο Ξηροποτάμου / Θέσις Μουρτιά (συμβιβασμός μετά
Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας 1871).

9.3

Παραχωρήσεις μεταλλείων (1872-1911)
-Λευκόλιθος Ασπρου Βράχου, Ασπρης Βρύσης, Βαθύ Κανάλι (18721899).
-Χρώμιο Αρχαγγέλου / Μετόχι Μονής Γαλατάκη (1872,1875).
-Μαγγανίτης Σκιάθου / Θέσεις Σταυρός, Βαθειές Λάκκες, Αγιος
Αθανάσιος (1872-1873).
-Χρώμιο Αχλαδίου και Παππάδων (1873).
-Μεταλλεία Καρύστου (1873-1911).
-Λευκόλιθος Πυλίου/Θέσεις Αρκούδες και Σπαλαθράκι (1884).

9.4

Διαγράμματα αιτήσεων παραχωρήσεων μεταλλείων (18721910)
-Διάφορα διαγράμματα αιτήσεων για παραχωρήσεις μεταλλείων.
[Δεν συνοδεύονται από αίτηση, διάταγμα κ.λ.π., πιθανότατα
αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις].
-Διάφορες αιτήσεις Β.Ν.Βουδούρη και αποδεικτικά κατάθεσής
τους στον νομάρχη Ευβοίας.

9.5

Παραίτηση και έκπτωση δικαιωμάτων από μεταλλεία
(1875-1878)
Γνωστοποιήσεις νομάρχη Ευβοίας, σχέδιο επιστολής παραίτησης

25

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

(1861-

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Β.Ν.Βουδούρη από παραχωρήσεις.
9.6

Εφημερίδες (1870-1909)
Φύλλα τοπικών εφημερίδων, όπου δημοσιεύονται οι αιτήσεις για
παραχώρηση μεταλλείων.

Φάκελος 10

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ,
ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ (1866-1909)

10.1

Παραχωρήσεις δικαιωμάτων επί μεταλλείων - Εκμισθώσεις
(1870-1884)
-Εγγραφα, συμβολαιογραφικές πράξεις κ.ά, σχετικά με:
παραχώρηση μεριδίου ενοικιάσεως χρωμίου Τριάδας, ενοικίαση
λευκολίθου Μονής Γαλατάκη, παραχώρηση μεριδίου 1/7
μεταλλείου λευκολίθου στους Β.Ν.Βουδούρη και Κ.Γιολδάση,
παραχώρηση και πώληση λευκολίθου Αρχαγγέλου και Αφρατίου
(Βουδούρης και Νόελ προς Ι.Σερπιέρη), παραχώρηση δικαιώματος
εξόρυξης
λευκολίθου
Αφρατίου,
εκμίσθωση
μεταλλείου
μαγγανίτου στο δήμο Κοληνίδων επαρχίας Πύλου.

10.2

Παραχωρήσεις δικαιωμάτων επί μεταλλείων- Εκμισθώσεις
(1888-1909)23
-Εγγραφα, συμβολαιογραφικές πράξεις κ.ά.,σχετικά με: την
πώληση ημίσεως μεταλλείου χρωμίου "Δυό Βουνά" στον Φωκίωνα
Νέγρη, πώληση μεταλλείων λευκολίθου στην Εταιρία Δημοσίων
και Δημοτικών Εργων, εκχώρηση μεταλλείου Πυλίου στον J. de
Brouwer, μίσθωση ορυχείου λευκολίθου χωρίου Παππάδες,
μίσθωση
μεταλλείου
Αγίας
Τρίτης
στους
αδελφούς
Νικολόπουλου,
παραχώρηση
μεταλλείου
σιδήρου
χωρίου
Παγώντα, συμφωνία εκμετάλλευσης μεταλλείων σιδήρου
Νεροτριβιάς και Πολιτικών μεταξύ Φρ.Νόελ, Ν.Καλογερόπουλου,
Σ.Δεσπόζιτου, πώληση μεταλλείων Σκύρου υπό Εμ.Μηταράκη
στον Π.Σκουζέ, ενοικίαση ορυχείου λευκολίθου Σταυρού και Αγίας
Τρίτης στην ολλανδική εταιρία Haag et Cie και Ελληνική Εταιρία
Μεταλλείων Λευκολίθου, αγορά 30% μεταλλείων σιδήρου
Δ.Μακρή, παραχώρηση μεταλλείου σιδήρου στην Αιδηψό,
παραχώρηση 30% ορυχείων λευκολίθου χωρίων Πυλίου και
Μαρκάτων στους Β.και Δ.Ν.Βουδούρη από τον Ιωαν.Τζαμούρα,
συμμετοχή 40% Β.Ν.Βουδούρη στο ορυχείο Λειβαδάκια.

10.3Συμφωνητικά συνεταιρικών συμπράξεων (1870-1888)
-Διάφορα ιδιωτικά συμφωνητικά και συνυποσχετικά που αφορούν
κυρίως τους Θ.Βώκο και Β.Ν.Βουδούρη για συνεταιρισμό και
συμμετοχή στην εκμετάλλευση διαφόρων μεταλλείων.

23Βλέπε και αντίστοιχους χρονολογικούς φακέλους Εμπορικής αλληλογραφίας.

26

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

10.4

Συμφωνίες εξόρυξης και αγοραπωλησίας χρωμίου και
λευκολίθου (1866-1887)
-Συμφωνία Λ.Γιουρδή, Κ.Δάρα, Γρ.Ζαβογιάννη, συμφωνία αγοράς
χρωμίου υπό Πάτερσον, συμβόλαιο αποκλειστικής πώλησης
λευκολίθου στον Ιωάννη Χόνισερ, πώληση χρωμίου Πυλίου και
Ψαχνών, συμφωνία Β.Ν.Βουδούρη και Ch.Clouet για χρώμιο
Βατώντα, εξόρυξη λευκολίθου Δημοσίου επαρχίας Χαλκίδος και
Λίμνης,
πώληση
μεταλλεύματος
χρωμίου
στον
Σερ.Καλεντέρογλου, σύμβαση πωλήσεως λευκολίθου μεταξύ
Β.Ν.Βουδούρη και Ραμπώ- Γκαρσέν.

Φάκελος 11

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, ΣΕΡΙΦΟΥ (18961910)

11.1

Μεταλλεία νομού Φθιώτιδος-Φωκίδος (1902-1921)
-Δηλωθέντα μεταλλεία επαρχίας Λοκρίδος, 1897-1902.
-Αιτήσεις παραχωρήσεων.
-Πίνακες ανανεωθεισών αιτήσεων παραχωρήσεων μεταλλείων
νομού Φθιώτιδος-Φωκίδος.

11.2

Περί μεταλλευτικών παραχωρήσεων Λοκρίδος (1902-1903)
-Υπόμνημα Αλ.Βάλβη περί του ζητήματος των εν Λοκρίδι
μεταλλευτικών παραχωρήσεων, φύλλα εφημερίδων με άρθρα
σχετικά με τα σκάνδαλα των μεταλλείων.

11.3

Μεταλλεία Λοκρίδος (1901-1910)
-Περί αιτήσεων παραχωρήσεων μεταλλείων Λοκρίδος, εισηγήσεις
Γ.Ν.Θεοτόκη προς Μεταλλευτικό Συμβούλιο κ.ά.
-Ιδιοκτησιακά μεταλλείων σιδήρου Λοκρίδος: συμβολαιογραφικές
πράξεις αγοράς, πώλησης, μεταβίβασης μεριδίων μεταξύ
συνιδιοκτητών (Α.Κόντου, Ι.Τζαμούρα, Π.Παπαζαφειρόπουλου και
κληρονόμων,
Ν.Χατζηδημητρίου, Χ.Δελλαπόρτα, Α.Βάλβη),
πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου.
-Ιδιαίτερες συμβολαιογραφικές πράξεις περί αγοραπωλησίας
μεριδίων μεταλλείων μεταξύ Ιωαν.Τζαμούρα και Β.Ν.Βουδούρη.
-Πωλήσεις και εκμισθώσεις μεταλλείων σιδήρου Λοκρίδος:
σχέδια συμφωνιών, συμβόλαια, επιστολές κ.ά.
-Πώληση μεταλλείου Α.Σταματιάδη στον Α.Βλαστό.
-Ποικίλα (αποδείξεις πληρωμής στρεμματικών, πιστοποιητικό).

11.4

Μεταλλεία Σερίφου - Χάλαρα (1896-1910)
-Παραχωρήσεις
μεταλλείων
Σερίφου
(αιτήσεις,
έκθεση
επιθεωρητού
μεταλλείων,
κατάσταση
παραχωρηθέντων
μεταλλείων).
-Ιδιοκτησιακά μεταλλείου Χαλάρων: συμβολαιογραφικές πράξεις
πωλήσεων, μεταβιβάσεων μεριδίων και δικαιωμάτων επί των
αιτήσεων
για
παραχώρηση
(Π.Λιβάνιος,
Κάρολος
Χον,

27

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Γ.Πάγκαλος,
Α.Κυριακός,
Π.Παπαζαφειρόπουλος,
Ν.Χατζηδημητρίου, Β.Μελάς), 1896-1907.
-Εγγραφα μεταβίβασης μεριδίου Λ.Καράμπελα επί μεταλλείου
Χαλάρων στον Β.Ν.Βουδούρη (1907-1910).
Φάκελος 12

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ - ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΟΥ
(1869-1908)

12.1

Εκθέσεις και αναλύσεις μεταλλευμάτων (1869-1908)
-Rapport sur les mines de magnesite de l' ile d' Eubee (Bruxelles,
1901)24.
-Εκθέσεις μεταλλειολόγων: περί των ανθράκων Κεχριών,
κοιτασμάτων λευκολίθου Αγίας Τρίτης, Rapport Mansfeld sur
Gioberite, Γ.Κλαυδιανού περί γαιανθράκων.
-Χημικές αναλύσεις δειγμάτων μεταλλευμάτων (Π.Ζαλοκώστας,
Δ.Α.Χρυσικόπουλος).

12.2Εξόρυξη λευκολίθου
-Αποδείξεις, λογαριασμοί, καταστάσεις εργατών κ.ά. σχετικά με
τα έξοδα εξόρυξης λευκολίθου στα ορυχεία Καλαμάκι
(εργολάβος Σπ.Κυπραίος), Λειβαδάκια (Σ.Πυρουλάκης) 25 Αγία
Τρίτη, Μαντούδι (Β.Βέκερ, Εμ.Καμπανάς, Στ.Μητσάκης) και
Μεγάλη Σπηλιά Μαντουδίου. Επίσης λογαριασμοί εξόδων
ανοίγματος μπούκας (εισόδου) στη θέση Ελαφοσουβάλα
Μαντουδίου.
12.3Εξόρυξη λευκολίθου (Αρχάγγελος, Αφράτι)
-Αποδείξεις,
λογαριασμοί,
πρωτόκολλα
ενοικίασης
και
παράδοσης λευκολίθου στα υπό ενοικίαση υπό Φρ.Νόελ και
Β.Ν.Βουδούρη ορυχεία λευκολίθου στη θέση Αρχάγγελος της
Μονής Γαλατάκη και του χωρίου Αφρατίου.
12.4

Πυρίτιδα, εργαλεία εξόρυξης, σιδηρόδρομοι
-Λογαριασμοί και αποδείξεις αγοράς και μεταφοράς πυρίτιδας
(φυτίλια κ.λ.π.), εργαλείων (κασμάδες, τσάπες, χειραμάξια),
βαγονέτων και σιδηρών ράβδων.

Φάκελος 13

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ - ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΟΥ

24
\hΤο υπόμνημα αυτό είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό τόσο για τη γεωλογική και ορυκτολογική
κατάσταση του υπεδάφους της Β.Εύβοιας, όσο και για τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνταν για την
εκμετάλλευση των μεταλλείων.
25Για το θέμα εργολαβίας Σ.Πυρουλάκη βλέπε φάκελο 15 Δικαστικά (δικογραφία αγωγής
Β.Ν.Βουδούρη κατά Σ.Πυρουλάκη).

28

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

13.1

Εξόρυξη χρωμίου
Λογαριασμοί (εξόδων, εκκαθαριστικοί) και αποδείξεις σχετικά με
την
εξόρυξη
χρωμίου
Πυλίου
(Α'και
Β'παραχωρήσεις),
Μαντουδίου, χρωμίου εταιρικού με Ν.Γκανά, χρωμίου εταιρικού
Κεχαγιά, Βουδούρη, Βώκου καθώς και αποδείξεις πληρωμών
δικαιωμάτων χρωμίου Βατώντα.

13.2

Μεταφορά - Φόρτωση λευκολίθου και χρωμίου
-Ναυλοσυμφωνητικά, καταστάσεις ημερομισθίων εργατών και
καραγωγέων, λογαριασμοί εξόδων και αποδείξεις πληρωμής
μεταφοράς, φόρτωσης, ζύγισης λευκολίθου και χρωμίου στα
ατμόπλοια, φορτωτικές.

Φάκελος 14

ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (1877-1908)

14.1

Κατασκευή οδών Χαλκίδας-Ψαχνών, Λαχνών, Αλιβερίου και
Αταλάντης (1877-1878)
-Σχέδια, ονομαστικές καταστάσεις εργατών και ημερομισθίων,
αποδείξεις πληρωμής, επιστολές Δ.Μακρή σχετικές με τις
εργασίες των οδών Αλιβερίου και Αταλάντης.

14.2

Κατασκευή
οδού
Ωρεών-Καστανιώτισσας,
ΧαλκίδαςΞηροχωρίου και δρομίσκου (1882-1884)
-Καταστάσεις εργατών και ημερομισθίων, αποδείξεις πληρωμής
κ.λ.π.

14.3

Κατασκευή οδού Ψαχνών-Αγίου [Ιωάννη] - Κατασκευή
Φάρου Κακής Κεφαλής (1882-1884)
-Καταστάσεις εργατών και ημερομισθίων.

14.4

Κατασκευή οδού Κύμης-Αγίου Δημητρίου (1883-1884)
-Καταστάσεις εργατών και ημερομισθίων.

14.5

Επιστολές (1885-1886, 1904)
-Επιστολές εργολάβων Δ.Μακρή, Δ.Σαββούρα και Θ.Παχούλη
προς τον Β.Ν.Βουδούρη.

14.6

Λογαριασμοί έργων οδοποιίας (1879-1900, 1908)
Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί για έργα οδοποιίας μεταξύ των
Β.Ν.Βουδούρη και Δ.Σαββούρα, Δ.Βουγιουκλή, εξωφλητικές
αποδείξεις Θ.Παχούλη, Δ.Μακρή, Δ.Βουγιουκλή, συμφωνητικό,
αιτιολογική
έκθεση
περί
εγκρίσεως
συμβάσεως
προς
ασφαλτόστρωσιν ή δια κυβολίθων στρώσιν διαφόρων εθνικών
οδών.

29

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Φάκελος 15

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ (1872-1911)

15.1

Δικαστικές υποθέσεις (1872-1911)
-Δικογραφίες
υποθέσεων
που
αφορούν
ποικίλα
θέματα
ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης μεταλλείων και εξόφληση χρεών:
1)Δ.Βρατσάνος κατά Β.Ν.Βουδούρη
2)Σταμούλης Τσάμης κατά Β.Ν.Βουδούρη και κληρονόμων
Ν.Β.Βουδούρη
3)Οικ.Βουδούρη κατά Αγγελικής χήρας Α.Αβέρωφ
4)Υπόθεση
Ιωάννη
Πάτερσον,
κληρονόμων
Γ.Ευριπίδη,
Β.Βουδούρη-Θ.Βώκου- Γ.Δοκού
5)Α.Βαρατάσης κατά Κ.Κεφάλα
6)Γενική
Πιστωτική
Τράπεζα
κατά
Ιωαν.Στεφάνου
και
Β.Ν.Βουδούρη
7)Δίκη Σαιπά
8)Ιονική Τράπεζα κατά Αρ.Ρουσσάκη, συνδίκων πτωχεύσεως
Ρουσσάκη, Β.Ν.Βουδούρη
9)Β.Ν.Βουδούρης κατά Ν.Σκόθου
10)Β.Ν.Βουδούρης κατά Οικονομικού Εφόρου Αττικής
11)Β.Ν.Βουδούρης κατά Σπ.Πυρουλάκη

15.2

Ποικίλα δικαστικά
-Διάφορες δικαστικές αποφάσεις, υποθέσεις, αγωγές σχετικές με
ποικίλα θέματα που δεν συνοδεύονται από την υπόλοιπη
δικογραφία, αμοιβές δικηγόρων.

Φάκελοι 16-21

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝ.ΤΖΑΜΟΥΡΑ - Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ
Ο Ιωάννης Τζαμούρας ή Τσαμούρας καταγόταν από την Αγία
Αννα της βόρειας Εύβοιας και ήταν ο αρχιεπιστάτης και ο
διαχειριστής των κτημάτων Β.Ν.Βουδούρη στην Εύβοια για
τριάντα πέντε (35) ολόκληρα χρόνια.
Η αλληλογραφία του καλύπτει όλην αυτή την περίοδο και
αναφέρεται λεπτομερώς σε όλα τα θέματα τα οποία επιβλέπει
και διαχειρίζεται: την ενοικίαση καλλιεργειών και επίβλεψη
γεωργικών εργασιών, την πώληση αγροτικής παραγωγής, τις
επιτόπιες εργασίες εξόρυξης, μεταφοράς και φόρτωσης
λευκολίθου, την εκμετάλλευση των δασών και το εμπόριο
ξυλείας. Η αλληλογραφία του αναφέρεται επίσης σε θέματα
πολιτικά και τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα στις
εκλογικές συνεργασίες και την υποστήριξη υποψηφίων πολιτικών
κομμάτων για την ανάδειξη των βουλευτών της επαρχίας
Χαλκίδας και των δημοτικών αρχόντων στους δήμους της
Εύβοιας. Ο ίδιος εξελέγη δήμαρχος Κηρέων την περίοδο 18921895.
Ο Ιωαν.Τζαμούρας γράφει στον Β.Ν.Βουδούρη κάθε 2-3
μέρες και καμμιά φορά και δύο φορές την ημέρα (όταν λαμβάνει
το ταχυδρομείο αφού έχει συντάξει την επιστολή του). Η
συχνότητα αυτή ακολουθείται από το 1876 μέχρι περίπου το

30

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

1900, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία 1900-1910, όταν πλέον
είχε πουληθεί το κτήμα Μαντουδίου, η αλληλογραφία των δύο
ανδρών αραιώνει κατά πολύ. Ο Ιωαν.Τζαμούρας γράφει κατά
κανόνα από το Μαντούδι, την Χαλκίδα, τον Βατώντα αλλά και
από το Αχμέταγα, Αγία Αννα, Λίμνη, Ροβιές, Αιδηψό, Ξηροχώρι,
Ψαχνά, μέρη τα οποία επισκέπτεται συχνά στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του για συνεννοήσεις, πληρωμές κ.λ.π.
Σε ελάχιστες επιστολές επισυνάπτονται λογαριασμοί. Για τα
οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης των κτημάτων και των
μεταλλευτικών
επιχειρήσεων,
ο
ερευνητής
πρέπει
να
συμβουλεύεται τα αντίστοιχα οικονομικά κατάστιχα (κατά
προτεραιότητα λόγω συγκεντρωτικών στοιχείων), αλλά και τους
λογαριασμούς και αποδείξεις που βρίσκονται στους οικείους
θεματικούς φακέλους.
Φάκελος 16

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣ Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ
(1876-1880)

16.1-4

Επιστολές Ιωάννη Τζαμούρα προς Β.Ν.Βουδούρη (18761880)

Φάκελος 17

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝ.ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ
(1881-1884)

17.1-4

Επιστολές Ιωάννη Τζαμούρα προς Β.Ν.Βουδούρη (18811884)

Φάκελος 18

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝ.ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ
(1885-1891)

18.1-6

Επιστολές Ιωάννη Τζαμούρα προς Β.Ν.Βουδούρη (18851891)

Φάκελος 19

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝ.ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ
(1892-1897)

19.1-6

Επιστολές Ιωάννη Τζαμούρα προς Β.Ν.Βουδούρη (18921897)

Φάκελος 20

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝ.ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ
(1898-1902)

31

ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣ

Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

20.1-5

Επιστολές Ιωάννη Τζαμούρα προς Β.Ν.Βουδούρη (18981902)

Φάκελος 21

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝ.ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ
(1903-1910)

21.1-5

Επιστολές Ιωάννη Τζαμούρα προς Β.Ν.Βουδούρη (19031910)

21.6

[Σ'αυτόν τον υποφάκελο συμπεριλαμβάνονται μερικές επιστολές
προς Ιωαν.Τζαμούρα που δεν επισυνάπτονται στην αλληλογραφία
του με τον Β.Ν.Βουδούρη, οι ακέφαλες επιστολές που δεν
στάθηκε δυνατόν να συμπληρωθούν καθώς επίσης μερικές
επιστολές του Ι.Τζαμούρα προς Φρ.Νόελ, Δ.Τάτση, Π.Πανταζή].

Φάκελος 22-23

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΡΑΓΚ ΝΟΕΛ - Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΠΡΟΣ

Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Η οικογένεια του Αγγλου υπήκοου Φρ. Εδ. Νόελ είχε
αγοράσει μεγάλες εκτάσεις γης (χωριά Αχμέταγα και Δράζι) από
τους Τούρκους (όπως άλλωστε και η οικογένεια Μπουντούρη)
μετά την απελευθέρωση της Εύβοιας. Η κόρη του Φραγκ Νόελ,
Αιρήν, παντρεύτηκε το βαρώνο Φίλιπ Τζων Μπαίηκερ (18891982), οποίος το 1926 προσέθεσε στο επώνυμό του αυτό της
συζύγου του. Τα κτήματα Noel-Baker αποδόθηκαν μετά από
δικαστικούς αγώνες στους ακτήμονες το 1983.
Η αλληλογραφία Φρ.Νόελ-Β.Ν.Βουδούρη ξεκινάει με τη
γνωριμία των δύο ανδρών το 1874 και συνεχίζεται μέχρι το
1908, με διακοπή μιας δεκαετίας (1889-1899) περίοδο κατά την
οποία η σχέση τους είχε διαταραχθεί. (Για τους λόγους της
παρεξήγησης βλέπε φακ.23.5, επιστολή προς Φρ.Νόελ ημερ.
6/7/1889). Αναφέρεται στη συνεργασία τους στα θέματα
εξόρυξης και πώλησης λευκολίθου, στις μεσολαβήσεις και
συνεννοήσεις με τους Αγγλους αγοραστές Paterson, Tennants,
Blackwell,
στα
παραχωρηθέντα
μεταλλεία
Νεροτριβιάς,
Πολιτικών, Παγώντα στον Φρ.Νόελ. Γράφει συνήθως από το
κτήμα του στο Αχμέταγα (Προκόπι) ή από το Λονδίνο, όπου
ταξιδεύει οπωσδήποτε μία φορά το χρόνο.
Φάκελος 22

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΡ.ΝΟΕΛ
1885)

22.1-6

Επιστολές Φραγκ Νόελ προς Β.Ν.Βουδούρη (1874-1885)

Φάκελος 23

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΡ.ΝΟΕΛ
1908)

32

ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣ

Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

(1874-

(1886-

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

23.1-4

Επιστολές Φραγκ Νόελ προς Β.Ν.Βουδούρη (1886-1908)

23.5

Επιστολές προς τρίτους κ.ά.
Επιστολές Φρ.Νόελ προς Θ.Βώκο και Ερ.Τομπάζη και επιστολές
προς Φρ.Νόελ καθώς και λίγοι λογαριασμοί και κοινά
συναλλάγματα.
[Εδώ έχει συμπεριληφθεί ένα σχέδιο επιστολής Β.Ν.Βουδούρη
-γραμμένο από δύο διαφορετικά χέρια- η οποία σηματοδοτεί τη
διακοπή των σχέσεων και της συνεργασίας Φρ.ΝόελΒ.Ν.Βουδούρη

Φάκελος 24-28

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η αλληλογραφία αυτή είναι κυρίως εμπορικού και
οικονομικού περιεχομένου. Οι επιστολογράφοι είναι έμποροι,
μεσίτες, ναυλομεσίτες, εταιρείες που ασχολούνται με το έμποριο
λευκολίθου.Τα θέματα που διαπραγματεύεται η αλληλογραφία
είναι: η εξεύρεση αγοραστών και αποκλειστικών αντιπροσώπων
για την Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Αμερική, οι συμφωνίες
διάθεσης και πώλησης του λευκόλιθου, οι ποσότητες και οι τιμές
του μεταλλεύματος, ναυλομεσιτικά θέματα και γενικότερα
θέματα εκμετάλλευσης μεταλλείων και
διάθεσης του
μεταλλεύματος. Ορισμένοι επίσης επιστολογράφοι αναφέρονται
και σε θέματα εμπορίου αγροτικών προϊόντων, όπως σιτηρών,
κρασιού, ξυλείας κ.λ.π.
Τα ονόματα των επιστολογράφων που αναφέρονται
ενδεικτικά πιο κάτω, επανέρχονται συχνότερα (πάνω από 2-3
φορές) και η υπογραφή τους είναι ευανάγνωστη. Οταν το όνομα
αναφέρεται για πρώτη φορά μπαίνει σε παρένθεση και ο τόπος
για την πληρέστερη εικόνα και εντοπισμό των εμπορικών
δραστηριοτήτων. Η σειρά των ονομάτων ακολουθεί σε γενικές
γραμμές τη σειρά ταξινόμησης τους μέσα στον υποφάκελο. Οι
επιστολές ενός επιστολογράφου ή μιας εταιρείας όταν είναι
πάνω από 5-6, συγκεντρώνονται σ'ένα ξεχωριστό λευκό δίφυλλο
μέσα στο ίδιο έτος.

Φάκελος 24

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1867-1878)

24.1

Επιστολές (1867-1869)
Γ.Ευριπίδης (Σμύρνη)26, Γ.Κ.Μπερδεσόπουλος κ.ά.

24.2Επιστολές (1870-1873)
Γ.Ευριπίδης, Ευθ.Κεχαγιάς, J.B.Paterson ( Smyrna) κ..ά.
26Ο Γεώργιος Ευριπίδης και μετά το θάνατό του οι δύο γιοι του Κλέων και Σόλων, αλληλογραφούν με
τον Β.Ν.Βουδούρη ως μεσάζοντες στα πλαίσια της πρώτης εμπορικής μεταλλευτικής συμφωνίας περί
πωλήσεως χρωμίου από τα μεταλλεία Πυλίου, Ψαχνών και Μαντουδίου (ανήκοντα στους Θ.Βώκο, Γκίκα
Δοκό και Β.Ν.Βουδούρη) στον Αγγλο έμπορο Ι.Β.Πάτερσον, κάτοικο Σμύρνης.

33

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

24.3

Επιστολές (1874-1876)
Γ.Ευριπίδης, J.B.Serpieri, Α.Κορδέλλας (Λαύριο), Γρ.Ζαβογιάννης
κ.ά.

24.4

Επιστολές (1877-1878)
Κλ.Ευριπίδης, Μ.Μπαραλής, Γ.Κωρίδης Οικονόμος,
(Odessa), Α.Ε.Μαυρογορδάτος (Σύρος) κ.ά.

M.Kestner

Φάκελος 25

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1879-1882)

25.1

Επιστολές (1879)
Κλ.Γ.Ευριπίδης, Σολ. Γ.Ευριπίδης, E.Sorel (Societe Generale des
Agglomeres Magnesiens - Paris) κ.ά.

25.2

Επιστολές (1880)
Σ.Ευριπίδης, E.Sorel, Εμ.Ι.Μηταράκης (Πειραιεύς), Νικόδημος
Βογιατζής, Π.Γεωργιάδης, John Honischer κ.ά.

25.3

Επιστολές (1881-1882)
Σ.Ευριπίδης, Εμ.Ι.Μηταράκης, E.Sorel, W.Hadkinson (Smyrna) ,
Μ.Νεγρεπόντης
(Αθήνα),
Δ.Σ.Σεβαστόπουλος
(Λονδίνο),
Α.Ε.Μαυρογορδάτος, Υπουργείο Ναυτικών (υπόθεση προμήθειας
ξυλείας για τις ανάγκες του Β.Ναυστάθμου).

25.4

Επιστολές (1882)
Α.Ε.Μαυρογορδάτος, D.Ch.Pestemalzoglu (Τεργέστη), Ν.Β.Καβούρ
(Σύρος), Μ.Νεγρεπόντης, Σ.Ευριπίδης, Δ.και Μ.Λενός (Κων/πολη),
Van der Zee (Smyrna) κ.ά.

Φάκελος 26

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1883-1886)

26.1

Επιστολές (1883)
Δ.Χ.Πεστεμαλτζόγλου
(Σμύρνη),
Α.Ε.Μαυρογορδάτος,
Μεν.Νεγρεπόντης, Γ.Φλώκος (Λίμνη), Ν.Β.Καβούρ, W.Sastour,
Ι.Μαρικόπουλος κ.ά.

26.2

Επιστολές (1884)
Ιω.Χρ.Πεστεμαλτζόγλου,
Μεν.Νεγρεπόντης,
Γ.Φλώκος,
Α.Ε.Μαυρογορδάτος,
Ι.Μαρικόπουλος,
Αχιλ.Γεωργιάδης,
Α.Βαρατάσης.

34

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

26.3

Επιστολές και τηλεγραφήματα (1885)
Α.Ε.Μαυρογορδάτος, Ιω.Χρ.Πεστεμαλτζόγλου, Ν..Γκανάς, Beda
Becker (Κεχριές) κ.ά.

26.4-5

Επιστολές και τηλεγραφήματα (1886)
Σ.Ευριπίδης,
Ε.Φραγκόπουλος
(Σύρος),
Ματθαιάκης
και
Ζωγραφάκης (Σμύρνη), Δημ.και Μιχ.Λένος (Κων/πολη), Γεώργιος
Ε.Μηταράκης (Μασσαλία)27 Εμ.Μηταράκης, Α.Ε.Μαυρογορδάτος,
Ιω.Χρ.Πεστεμαλτζόγλου,
Α.Χρηστομάνος,
Ν.Λάλας,
Κ.Ε.Πρωτοππαδάκης, Geo Blackwell, Tennants & Co (Liverpool),
Ν.Γκανάς, Van der Zee κ.ά.

Φάκελος 27ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1887-1888)28
27.1-2Επιστολές και τηλεγραφήματα (1887)
Σ.Ευριπίδης,
Ιω.Χρ.Πεστελματζόγλου
(κατόπιν
Α.Χέλιος),
Α.Ε.Μαυρογορδάτος,
Κ.Α.Ρωσσέτος
(Aθήνα),
Θεμ.K.Μαλικόπουλος,
Leopold
Fischer,
Εμ.Μηταράκης,
Γεωργ.Εμ.Μηταράκης, Ματθαιάκης και Ζωγραφάκης, John Carr &
Co, Geo Blackwell, Φωκίων Νέγρης, Μεν.Νεγρεπόντης,
J.B.Serpieri, Γ.Α.Φλώκος, J.Matsceko (Wien), J.Major, Beda Becker
κ.ά.

27.3-4

Επιστολές και τηλεγραφήματα (1888)
Alessandro Chelius (Triest), Tennants & Co, Κ.Α.Ρωσσέτος,
Κλεάνθης
Ζάννος
(Αθήνα),
Γεωργ.Βλαστός
(Αθήνα),
Γεωργ.Εμ.Μηταράκης και Emil Ghanas, N.Καλογερόπουλος (ως
μεσάζων των Μηταράκη-Ghana στην υπόθεση πώλησης
λευκολίθου στην Αμερική), Εμ.Ι.Μηταράκης, B.Becker και
Ερ.Τομπάζης,
Jοhn
Carr
&
Co,
A.E.Μαυρογορδάτος,
Θ.Κ.Μαλικόπουλος, Ε.C.Livijn (Stockholm), Herz & Markus (Berlin),
Δ.Ζαχαρίας, S.Desposito, Σ.Καγκάδης, Φ.Νέγρης, Ν.Β.Καβούρ κ.ά.

Φάκελος 28

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1889-1899)29

28.1Επιστολές και τηλεγραφήματα (1889)
Tennants
&
Co,
Εμ.Μηταράκης,
Emil
Ghanas
και
Γεωργ.Εμ.Μηταράκης,
Ν.Καλογερόπουλος,
B.Becker
και
Ερ.Τομπάζης, Arthur Hill, Herz & Markus, K.A.Ρωσσέτος, Geo
27Ο Γ.Μηταράκης ήταν γιος του Εμ.Ι.Μηταράκη. Το 1886 παντρεύτηκε την κόρη του Emil Ghanas και
έγιναν συνέταιροι.
28Διαπιστώνεται μία σημαντική αύξηση του όγκου της αλληλογραφίας τα δύο αυτά έτη.
29Σε ορισμένες επιστολές επισυνάπτονται οι μεταφράσεις τους και περιορισμένα σχέδια απαντήσεων
του Β.Ν.Βουδούρη.

35

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Blackwell, Β.Νάζος, Drummond & Fiske (New York), Victor
Amalbert (Marseille), J.& R.Young & Co (Glascow), Ν.Β.Καβούρ,
H.Forshaw & Hawkins (Liverpool) κ.ά.
28.2

Επιστολές (1890-1892)
Γ.Α.Φλώκος, Ερ.Τομπάζης, Φ.Νέγρης, Tennants & Co, Κ.Βιτσαξής
κ.ά.

28.3

Επιστολές (1893)
Φ.Νέγρης, Tennants & Co, Victor Amalbert, Γ.Εμ.Μηταράκης,
Σ.Ευριπίδης κ.ά.

28.4

Επιστολές (1894)
E.Groschke (London), Γ.Μηταράκης και πατήρ, Κ.Α.Ρωσσέτος,
Tennants & Co, Siegfield Pels κ.ά.

28.5

Επιστολές και τηλεγραφήματα (1895)
E.Groschke,
Α.Κυριακός,
E.Vardopoulos,
Αθ.Καρακίτσος κ.ά.

Ε.Φραγκόπουλος,

28.6

Επιστολές (1896-1899)
E.Grochke, Νικολαίδης και Σία,
Ν.Γκανάς, Εμ.Μηταράκης,
Α.Ε.Φραγκόπουλος, Α.Σκαβάτσος (Χαλκίς) κ.ά.

Φάκελος 29

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1900-1903)

29.1

Επιστολές (1900)
Haag & van Koolbergen (Leiden), F.Rosenstern & Co (Hamburg),
M.Ruttenau (New York), F.J.A.Beuns (Piraeus), Carl W.Boman & Cie
(Paris), The Carbon Dioxide & Magnesia Co (Philadelphia), H.de
Valliere (Lausanne), A.Coker & Co (Liverpool), Tennants & Co, Geo
Blackwell, E.Groshke, Σόλων και Γεώργιος Βλαστός (Νέα ΥόρκηΑθήνα), Valaority, Mavro & Cie (Piree), Εμ.Ι.Μηταράκης,
Δ.Σγούτας.

29.2

Επιστολές (1900 συνέχεια)
Α.Σκαβάτσος, Veenhuis, Fischer & Co (Hamburg), Simpson,
Spence & Young (London), Alfred Laming (London), Α.Οικονόμου,
Α.Μ.Μεσσηνέζης (London), The Harbison and Walker Company
κ.ά.

29.3

Επιστολές (1901)
Haag & van Koolbergen, Δ.Θ.Τιμαγένης (Boston), Κ.Νικολόπουλος

36

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

(Αμβέρσα), Χρ.Νικολαίδης (Αμβέρσα), J.G.Hermans (Piraeus),
Ν.Γκανάς, Α.Σκαβάτσος, Η.de Valiere κ.ά.
29.4

Επιστολές (1902)
Α.Σκαβάτσος, Δ.Βουρτάκης (Πάτρα), Π.Σβολόπουλος (Πειραιεύς)εμπόριο οίνου-, Ηaag & Cie, Otto Ernst (Athen), P.Maclaine Pont
(La Haye), Τ.Θ.Τιμογένης, Ν.Γκανάς κ.ά.

29.5

Επιστολές (1903)
Ε.Φραγκόπουλος, Εταιρία Δημοσίων και Δημοτικών Εργων
(Αθήνα), Ν.Ραφαήλ (Αθήνα), H.de Valiere, F.A.Aghion & Cie,
Χρ.Νικολαίδης,
Κ.Β.Νικολόπουλος, D.Offley (New York),
Α.Μάτσας, Α.Κακαβάς κ.ά.

Φάκελος 30

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1904-1910)

30.1

Επιστολές (1904)
Γεώργιος και Σόλων Βλαστός, Εταιρία Δημοσίων και Δημοτικών
Εργων, Merch Guano & Co (Harburg), Delyannis & Co (London),
G.A.Georgopoulo & Co (New York), Enrico Ganni & Co (Leghorn),
Munroe & Co (Paris), Δ.Α.Ρειτάνης (Πειραιεύς), Δ.Αναστασίου,
Π.Π.Θεριανός και Σία, Α.Σταματιάδης, Siegfried Pels κ.ά.

30.2

Επιστολές (1905)
Α.Σκαβάτσος, A.Κωνσταντινίδης (Αθήνα),
(Αθήνα), Tennants & Co κ.ά.

Ι.Δ.Σμυρνιοτόπουλος

30.3

Επιστολές (1906-1907)
Α.Σκαβάτσος, Siegfried Pels, P.Maclaine Pont, Ι.Απέργης, Εταιρία
Ελληνικού Πυριτιδοποιείου, Εταιρία Δημοσίων και Δημοτικών
Εργων κ..ά.

30.4

Επιστολές (1908-1909)
Δ.Ι.Σαμιωτάκης
και
Σία,
Λ.Καράμπελας,
Αθ.Κακαβάς,
Α.Σκαβάτσος, Σ.Ευριπίδης (T.Bowen Rees & Co -Smyrna),
Χρ.Νικολαίδης (Αμβέρσα), Ν.Αξελός, Εταιρία Τεχνικών Εργων
(Αθήνα) κ.ά.

30.5

Επιστολές (1910)
Χρ.Νικολαίδης, Ελληνική Εταιρία Μεταλλείων
(Αθήνα), Α.Σκαβάτσος, Α.Σταματιάδης κ.ά.

Φάκελος 31

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1860-1910)

37

Λευκολίθου

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

31.1

Επιστολές Β.Ν.Βουδούρη προς διαφόρους
-Σχέδια επιστολών Β.Ν.Βουδούρη προς διάφορα πρόσωπα (που
δεν μπόρεσαν να ταυτιστούν και άρα οι επιστολές δεν
επισυνάφθηκαν ως σχέδια απαντήσεων.
-Βιβλίο αντιγράφων επιστολών Β.Ν.Βουδούρη (1900-1901).

31.2

Επιστολές προς τρίτους (1860-1900)
-Επιστολές
προς
Θ.Βώκο,Ν.Καλογερόπουλο,
Μεν.Νεγρεπόντη προς Ιω.Σκαναβή στη Βιέννη.

31.3

Επιστολές αχρονολόγητες

Φάκελος 32

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1877-1908)

επιστολές

Η τραπεζική αυτή αλληλογραφία είναι ταξινομημένη με
βάση το μέγεθος των συναλλαγών που είχε ο Β.Ν.Βουδούρης με
καθένα απο τα πιστωτικά ιδρύματα. Αφορά δανειοδοτήσεις,
πληρωμές λογαριασμών και συναλλαγματικών, αγορά και
πώληση χρεωγράφων, ομολογιών, εξαργύρωση τοκομεριδίων
κ.λ.π.
32.1

Εθνική
Τράπεζα
της
Ελλάδος-Υποκατάστημα
Ε.Τ.Ε.
Χαλκίδος (1877-1908)
-Ανοικτοί λογαριασμοί Β.Ν.Βουδούρη (δάνεια), εξοφλημένοι
λογαριασμοί,
αποφάσεις
Εθνικής
Τραπέζης
εξοφλημέναι
(διαμαρτυρημένα γραμμάτια), συναλλαγματικές, επιστολές,
αποδείξεις, τρέχοντες λογαριασμοί.

32.2

Γενική Πιστωτική Τράπεζα (1883-1892)
-Επιστολές, λογαριασμοί κ.λ.π.

32.3

Ιονική Τράπεζα (1884-1904)
-Επιστολές και λογαριασμοί.

32.4

Τράπεζα Αθηνών (1900-1909)
(1886)
-Επιστολές και λογαριασμοί.

32.5

Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως της Ελλάδος (1884-1895)
-Επιστολές και λογαριασμοί.

32.6

Τράπεζα της Ελλάδος-Υποκατάστημα
1889)
-Επιστολές και λογαριασμοί.

38

-

Τράπεζα

Κων/πόλεως

Χαλκίδος

(1888-

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

32.7

Φάκελος 33

Ποικίλα
-Διάφοροι
εξωφλημένοι,
συναλλαγματικές.

σκόρπιοι

λογαριασμοί

και

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ (1880-1910)
Η
αλληλογραφία
των
παρακάτω
τραπεζομεσιτώνχρηματιστών με τον Β.Ν.Βουδούρη αφορά οικονομικές
συναλλαγές γύρω από την αγορά-πώληση μετοχών και
ομολογιών
Τραπεζών
(Εθνική,
Βιομηχανικής
Πίστεως,
Πιστωτικής, Ηπειροθεσσαλίας) και εταιρειών (Σιδηρόδρομοι,
Εταιρία Λαυρίου, Εταιρία Δημοσίων και Δημοτικών Εργων,
Πανελλήνιος Ατμοπλοία, Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία κ.λ.π.)
καθώς επίσης την είσπραξη και πίστωση των τόκων. Ο κάθε
υποφάκελος που φέρει το όνομα του εντολοδόχου χρηματομεσίτη
καθώς και τις χρονολογίες των συναλλαγών, αποτελείται από
επιστολές, λογαριασμούς, δηλώσεις αγοράς μετοχών ή
ομολογιών.

33.1

-Δ.Μακκάς (Σκυλίτσης και Μακκάς), 1880-1882
-Κ.Ποτεσάρος και Ι.Δράκος, 1881-1882
-Ξ.Κυργιαζής, 1881-1882
-Αθαν. και Π.Δ.Μουτσόπουλοι, 1881-1889

33.2

-Δ.Δημητρακόπουλος, 1883-1884
-Κ.Σκαραμαγκάς, 1883
-Παρίσης, Νομικός και Σία, 1883-1885
-Ι.Α.Δράκος, 1888-1889

33.3

-Δραγούμης και Σία, 1890
-Ι.Βελισσάριος, 1891-1892
-Παντιάς Ράλλης, 1891-1900
-Α.Κυριακόπουλος, 1891-1907

33.4

-Μ.Ν.Δαμιράλης, 1898-1901
-Ζ.Μάτσας, 1901
-Αχ.Βεάκης, 1903
-Δ.Ι.Δημόκας, 1905
-Παύλος Βούρος, 1907-1910

Φάκελος 34

ΠΟΙΚΙΛΑ

34.1

Ποικίλα
Διάφορες αποδείξεις, λογαριασμοί και σημειώματα για θέματα
των κτημάτων, των μεταλλείων κ.ά., αποδείξεις ένδυσης

39

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

κοπελιών,
πιστοποιητικά,
προικοσύμφωνο
Αναστασίας
Νικ.Τομπάζη, αγορά οπωροφόρων δένδρων, ενοικίαση διοδίων
οδού
Θηβών-Χαλκίδος,
επιστολόχαρτο
με
filigrane
προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Α΄, χειρόγραφοι κατάλογοι (3
δίφυλλα) ορισμένων περιεχομένων του αρχείου, εφημερίδες κ.λ.π.

40

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Φάκελος 35

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΑ (1872-1905)

35.1

Βουλευτής - Πολιτικά, εκλογικά (1872-1887)30
1872 - Λογαριασμοί εξόδων βουλευτικής εκλογής δήμου
Κηρηνθίων.
1874 - Εγγραφα υπόθεσης παράβασης εκλογικού νόμου
(κατήγορος Β.Ν. Βουδούρης κατά Φ.Καρδίτζα, Α.Κολίτζα,
Β.Ιωάννου κ.ά.)
1875 - Λογαριασμοί βουλευτικής εκλογής δήμων Αιγαίων,
Κηρέων και Μηλέων.
1887 - Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα για την εκλογική νίκη του
Β.Ν.Βουδούρη της 4ης Ιαν.1887, τηλεγραφήματα σχετικά με την
παραίτηση του από το αξίωμα του βουλευτή (Μάιος 1887),
σημειώσεις
δαπανών
βουλευτικής
εκλογής,
εκλογικά
αποτελέσματα 4ης Ιανουαρίου και επαναληπτικών 28ης Ιουνίου,
προκήρυξη εκλεγέντος βουλευτή Β.Ν.Βουδούρη προς τους
εκλογείς του νομού Εύβοιας, φύλλα τοπικών εφημερίδων σχετικά
με την παραίτηση και τον πολιτικό βίο του Β.Ν.Βουδούρη (ΜάιοςΙούλιος 1887).

35.2Βουλευτής - Πολιτικά, εκλογικά (1888-1899)
1888 - Φύλλα τοπικών εφημερίδων ("Εύριπος","Παλίρροια").
1891-92 Φύλλο εφημερίδας, μήνυση δημάρχου Κηρέων
Κ.Κατσαρά κατά Στ.Βεληγιάννη για ψευδείς κατηγορίες σχετικά
με προεκλογικές υποσχέσεις.
1895 - Εντυπα διορισμού εκλογικών αντιπροσώπων υποψηφίου
Βουδούρη στην Εφορευτική Επιτροπή.
1899 - Λογαριασμοί εκλογικών εξόδων.
- Ποικίλα εκλογικά αιτήματα.
35.3

Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (1892-1895)
-Απόσπασμα περί εκλογής Β.Ν.Βουδούρη ως προέδρου της
Βουλής, επιστολή Αναστ.Γενναδίου περί κανονισμού της
Βιβλιοθήκης της Βουλής, πρωτόκολλα παράδοσης διαχείρισης
ταμείου της Βουλής.

35.4

Υπουργός Ναυτικών (1899-1901)31
(Αγόρευση Ν.Λεβίδη στην Βουλή/Επερώτηση
Ναυτικών Β.Ν.Βουδούρη).

στον

υπουργό

30Τα υπάρχοντα στοιχεία του αρχείου δεν αντιστοιχούν σε όλες τις βουλευτικές εκλογές στις οποίες
έλαβε μέρος ως υποψήφιος ο Β.Ν.Βουδούρης.
31 Ο φάκελος είναι στην ουσία κενός. Παρέμεινε στο υπουργείο, παρά τις αντίθετες συνήθειες των
πολιτικών ανδρών της εποχής ή παρέπεσε;

41

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

35.5Υπουργός Στρατιωτικών (1905)
-Διοικητικά υπουργείου Στρατιωτικών.
-Οργανική δύναμις του Στρατού.
-Σχολή Ευελπίδων (διορισμοί καθηγητών).
-Ταμείο Εθνικής Αμύνης (καταστάσεις, 1904-5).
-Περί προμήθειας όπλων Φ.Α.Φιλιππίδη.
-Υπόθεση Κ.Λεοντίου.
-Ποικίλα υπουργείου Στρατιωτικών.
Φάκελος 36

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1865-1910)
Η
αλληλογραφία
αυτή
περιλαμβάνει
έλληνες
επιστολογράφους που αναφέρονται σε θέματα πολιτικά και
συγκεκριμένα σε θέματα πολιτικής συνεργασίας και υποστήριξης
υποψηφίων στις βουλευτικές και δημοτικές εκλογές στο τοπικό
επίπεδο της Εύβοιας καθώς και σε θέματα προσωπικά. [Για
θέματα πολιτικά βλέπε επίσης την αλληλογραφία Ιωάννη
Τζαμούρα προς Β.Ν.Βουδούρη].

36.1

Επιστολές προς Β.Ν.Βουδούρη (1865-1882)
Αυγ.Αβέρωφ,
Στ.Δούκας,
Δ.Ν.Κριεζώτης,
Δ.Βούλγαρης,
32
Ν.Γκανάς , Γ.Θωμάς, Κ.Σημιτζής, Θεμ.Βουλγαρίδης, Α. και Κ.
Πετσάλης, Δ.Γ.Καρακατσάνης, Ν.Ράδος, Α.Λύκας, Α.Βαρατάσης,
Χρ.Λεμπέσης, Ι.Μιχαηλίδης κ.ά.
-Σχέδια επιστολών Β.Βουδούρη προς τον δικηγόρο του
Λ.Τζιρτζίρη (1874-1877).

36.2Επιστολές προς Β.Ν.Βουδούρη (1883-1889)
Χ. Τρικούπης, Αχ.Γεωργιάδης, Σ.Βεληγιάννης, Λεων.Τζιρτζίρης,
Θεμ.Κ.Μαλλικόπουλος,
Ιω.Μιχαηλίδης,33
34
Γ.Δεσύπρης, Δ.Ν.Κριεζώτης,
Δ.Βοϊατζής,
Μ.Ρήγας,
Α.Σ.Σταυράκης,
Δ.Τάτζης,
Περ.Πανταζής,
Γ.Κατσίμπαλης,
Μιχ.Κακαράς κ.ά.
36.3Επιστολές (1890-1899)
Μιχ.Κακαράς, Περ.Πανταζής, Α.Σ.Σταυράκης, Μιχ.Αβέρωφ, Χ.
Τρικούπης
(4
επιστολές
προς
Πρεβεδούρο
που
δεν
επισυνάπτονται),
Ν.Ζηλιώτης,
Κ.Α.Χατζής,
Ν.Τρεπεκλής,
Γ.Δαλέζιος, Θεμ..Βουλγαρίδης, Κ.Σημιτζής, Μ.Ρήγας, Ν.Γκανάς,
Δ.Κριεζώτης, Λ.Τζιρτζίρης, Γ.Αβέρωφ, Κ.Σμολένσκης, κ.ά.
32Επιστολές του Ν.Γκανά βρίσκονται, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, και εδώ και στην Εμπορική
αλληλογραφία. Ο Ν.Γκανάς ήταν ιδιοκτήτης μεταλλείου χρωμίου στα Ψαχνά και είχε εκλεγεί, όπως και ο
Β.Ν.Βουδούρης, δημαρχιακός πάρεδρος, στο δήμο Χαλκιδέων την περίοδο 1866-1870. Εκτοτε οι δύο
άνδρες συνδέθηκαν με πολιτική φιλία και συνεταιρίστηκαν στην εκμετάλλευση μεταλλείων.
33Οι Λ.Τζιρτζίρης, Θεμ.Μαλλικόπουλος, Ιω.Μιχαηλίδης όπως και οι Μ..Ρήγας, Θεμ.Σάββας ήταν
δικηγόροι υποθέσεων του Β.Ν.Βουδούρη.
34Βλέπε και φάκελο 32.1 Τραπεζική αλληλογραφία. Ο Γ.Δεσύπρης ήταν υπάλληλος της Εθνικής
Τραπέζης στο υποκατάστημα Χαλκίδος.

42

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

36.4

Επιστολές (1900-1904)
Γ.Κουντουριώτης, Α.Ρέινεκ, Χρ.Λεμπέσης, Χρ.Τραπεζούντιος,
Ιω.Κ.Τσικόπουλος, Α.Γεροδημητρίου, Α.Ζωγράφος , Σ.Γεννάδης,
Α.Μαυρομμάτης, Ν.Κριεζώτης, Α.Γυφτόδημος, Γ.Δ.Μούχος κ.ά

36.5

Επιστολές (1905-1910)
Θεμ.Σάββας, Αρ.Βαρβούζος, Ν.Δ.Καφφετζόγλου, Ιωαν.Ράλλης,
Κ.Α.Κουμουνδούρος,
Α.Π.Αραβαντινόγλου,
Γεωργ.Δ.Ράλλης,
Ν.Δ.Ζηλιώτης, Ιω.Κ.Τσοκόπουλος, Νομαρχία Ευβοίας, Γεωργικός
Σταθμός Τίρυνθος κ.ά.

Φάκελος 37

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1865-1907)
Η
οικογενειακή
αλληλογραφία
του
Β.Ν.Βουδούρη
αναφέρεται κυρίως σε θέματα κοινών οικονομικών υποθέσεων
και συμφερόντων που είχε με τα συγγενικά του πρόσωπα, σε
θέματα πολιτικά και πολύ λιγότερο σε θέματα προσωπικά και
οικογενειακά.

37.1

Πατέρας και αδέλφια Β.Ν.Βουδούρη (1867-1900)
-Επιστολές Νικολάου Β.Μπουντούρη προς τον γιο του και
επιστολές Δημητρίου και Μαργαρίτας Ν.Μπουντούρη προς τον
αδελφό τους Βασίλειο.

37.2

Οικογένεια Γιουρδή (1865-1900)
-Επιστολές Λαζάρου Α.Γιουρδή και Μανόλη Α.Γιουρδή προς τον
ανηψιό τους Βασίλειο Ν.Βουδούρη καθώς και επιστολές και
λογαριασμοί Ν.Π.Γιουρδή προς τον εξάδελφό του.

37.3-4

Θεόδωρος Βώκος (1869-1878)
-Επιστολές Θ.Δ.Βώκου (συζύγου Σκεύως Ν.Μπουντούρη) προς τον
γαμπρό του Βασίλειο Ν.Βουδούρη.

37.5

Πέτρος
Ν.Καλογερόπουλος
και
Νικόλαος
Π.Καλογερόπουλος (1870-1902)
-Επιστολές Πέτρου Ν.Καλογερόπουλου (συζύγου Μαρούσας
Ν.Μπουντούρη) και του γιου του Νικολάου προς τον γαμπρό και
θείο, Βασίλειο Ν.Βουδούρη.

37.6

Ανδρέας Στράτος (1871-1879)
-Επιστολές Α.Στράτου (συζύγου Πετρούλας Ν.Μπουντούρη) προς
τον γαμπρό του Βασ.Ν.Βουδούρη.

37.7

Οικογένεια Ευφροσύνης Λ.Μελά (1876-1907)
-Επιστολές Λέοντος και Ραλλούς Μελά προς τα παιδιά τους

43

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Βασίλειο και Ευφροσύνη Βουδούρη, επιστολές Βίκτωρος Μελά
(αδελφού της Ευφροσύνης), επιστολές Σπυρ.Α.Μόστρα (συζύγου
Ελένης Λ.Μελά), επιστολές Ραλλούς Σμολένσκυ (ανηψιάς
Ευφρ.Μελά), επιστολές Γ.Βικέλα (εξαδέλφου Ευφρ.Μελά) προς
Βασίλειο και Ευφροσύνη Βουδούρη.
37.8

Οικογένεια Τομπάζη (1870-1889)
-Επιστολές Εμμανουήλ, Ιωάννη Τομπάζη και Ιακώβου Νικ.Τομπάζη
προς Βασ.Ν.Βουδούρη.

37.9

Επαμεινώνδας Δεληγιώργης και Δημ.Επ.Δεληγιώργης
(1869-1887)
-Επιστολές Επαμ.Δεληγιώργη (συζύγου της εξαδέλφης του
Ξανθής Λ.Γιουρδή) και του γιου του Δημητρίου προς τον
εξάδελφο Βασ.Ν.Βουδούρη.

37.10

Οικογένεια Δοκού (1869-1879)35
-Επιστολές των αδελφών Γκίκα και Σταμάτη Δοκού και μερικές
του Α.Δοκού προς τον Βασ.Ν.Βουδούρη.

Φάκελος 38ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΒΑΣ. ΚΑΙ ΕΥΦΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ (18551910)36
38.1Προσωπικά - Διακρίσεις Β.Ν.Βουδούρη (1855-1891)
-Χειρόγραφο δεμένο τετράδιο αντιγραφής του μαθητή της
β'τάξεως Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου, Βασ.Ν.Μπουτούρη (185556).
-Δίπλωμα και επιστολή απονομής Αργυρού και Χρυσού Σταυρού
Τάγματος Σωτήρος, επιστολή (δίπλωμα δεν υπάρχει) απονομής
Σταυρού Ταξιαρχών, αναγγελία εκλογής μέλους Ι.Ε.Ε.Ε. (18761891).
38.2

Τίτλοι ιδιοκτησίας κτημάτων Χαλκλίδος (1877, 1891)37
Συμβόλαια πωλήσεως ημίσεως εξ αδιαιρέτου κτημάτων Βατώντα
και Μπαϊράμαγα στον Λέοντα Μελά, πωλήσεως μεριδίου εκ
κληρονομίας (1/4) Βίκτωρος Μελά στον Βασ.Ν.Βουδούρη.

38.3Ιδιόκτητες κατοικίες Β.Ν.Βουδούρη Αθηνών, Κηφισιάς (1874-1910)
-Οικία Αθηνών (Ομήρου 20): συμβόλαια ιδιοκτησίας οικοπέδου
35Δεν μπόρεσα να διαπιστώσω άμεση οικογενειακή συγγένεια με τους αδελφούς Δοκού, αλλά είναι
βέβαιο ότι η υδραίικη αυτή οικογένεια είχε στενούς φιλικούς δεσμούς με την οικογένεια Μπουντούρη,
τουλάχιστον από τον πάππο του Βασιλείου, τον Βασίλειο Ν. Μπουντούρη.
36Στον φάκελο αυτόν περιλαμβάνονται ως προσωπικά είδη δύο επιζωγραφισμένοι χαρτοφύλακες.
37Για την ιδιοκτησία Βασ.Ν.Βουδούρη στο κτήμα Μαντουδίου βλέπε φάκελο 6.1 Κτήμα ΜαντουδίουΠωλήσεις κτήματος (Κτηματική διανομή).

44

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

και οικίας Αθηνών (θέσις Αγία Σιών) και έγγραφα σχετικά με την
επισκευή της οικίας από το νομομηχανικό Αν.Σούλη (1874-1882).
-Οικία
Κηφισιάς
(Οθωνος
12):
έγγραφα,
λογαριασμοί,
καταστάσεις πληρωμών, αποδείξεις κ.ά. σχετικά με την
ανέγερση της οικίας Βουδούρη (αρχιτέκτων Φ.Οικονόμου) στην
Κηφισιά, την κατασκευή φρέατος και άλλα επισκευαστικά έργα
(1900-1910).
38.4

Οικόπεδα Βουδούρη, Αθηνών-Χαλκίδος (1883-1909)
-Εγγραφα αγοράς οικοπέδων Γερομήχα στις περιοχές Κυψέλης
και Πατησίων, εξ αδιαιρέτου μετά των Αν.Σούλη και
Αθ.Μουτσόπουλο.
-Συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου Δ.Μακκά επί της οδού Λυκαβητού
και Ακαδημίας.
-Σχεδιάγραμμα οικοπέδου Βουδούρη στην περιοχή Καλλιθέας.
-Σχεδιάγραμμα οικοπέδου στη θέση Καφφενεδάκι Χαλκίδος.

38.5

Κατοικίες μισθωμένες από τον Β.Ν.Βουδούρη (1874-1909)
-Ενοικιαστήριο και αποδείξεις ενοικίου οικίας Δ.Ιω.Παππά στην
Αθήνα (1874-1877).
-Αποδείξεις ενοικίου οικίας Λέοντος και Βίκτωρος Μελά (18781879, 1882).
-Αποδείξεις ενοικίου οικίας Μάτσα στη Χαλκίδα (1876-77,189192).
-Επιστολές σχετικές με την ανανέωση ενοικίασης της οικίας
Αικ.Βαλλιάνου (1903-4).
-Ποικίλα: συμφωνία ενοικίασης θεωρείου Βασιλικού Θεάτρου,
ενοικιαστήριο οικίας κληρονόμων Τσόνη στον Αλ.Βαρούχα (1876,
1904).

38.6

Ιατρικά Βασιλείου και Ευφροσύνης Βουδούρη (1877-1908)
-Ιατρικές εξετάσεις και ιατροφαρμακευτικές συνταγές.

38.7

Περιουσιακά Ευφροσύνης Μελά, συζύγου Β.Ν.Βουδούρη
(1872-1910)
-Προικοσύμφωνο Ευφρ.Μελά, διανεμητήριο περιουσίας Λέοντος
Μελά, διαθήκη και διανομή περιουσίας Ραλλούς Μελά (μητέρας
Ευφροσύνης), διαθήκη Ευφρ.Μελά και φόρος κληρονομίας.

Φάκελος 39

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΑΣ. ΚΑΙ ΕΥΦΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ

39.1

Λογαριασμοί και αποδείξεις ειδών διατροφής (παντοπωλείο,
γαλακτοπωλείο, ποτά, γλυκά κ.λ.π.) και οικιακής χρήσης
(κατασκευή και επισκευή επίπλων, διακόσμηση, σερβίτσια,
καυσόξυλα κ.λ.π.).

45

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

39.2

Λογαριασμοί και αποδείξεις ένδυσης, υπόδυσης, χρυσοχοίας,
σιγαρέτων, βιβλίων και χαρτικών, καλλυντικών ειδών.

39.3

Λογαριασμοί
και
αποδείξεις
παραγγελίας
και
αγοράς
ελαιογραφιών, εικόνων, φωτογραφιών και κορνιζών, εξόδων
άμαξας και μεταφοράς, διαμονής σε ξενοδοχεία, εισφορές σε
συλλόγους και επιτροπές, αποδείξεις κατανάλωσης αερίου και
ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.

46

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ IV

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ

Οι ενδείξεις των καταστίχων παρατίθενται όπως ακριβώς
είναι εγγεγραμμένες στη σελίδα τίτλου. Οπου δεν υπήρχε ένδειξη
αυτή δόθηκε σε αγκύλες. Ορισμένα κατάστιχα περιελάμβαναν
ανάμεσα στις σελίδες τους αποδείξεις και σημειώματα ή
επιστολές, στοιχεία των οποίων χρησιμοποιήθηκαν στην
καταγραφή των εσόδων-εξόδων. Τα έγγραφα αυτά παρέμειναν
στη θέση τους.
ΑΡΧΕΙΟ Ν.Β.ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ

38

Κ 1 * Βιβλίο καθημερινών εξόδων 1861-1867 (22 x16 cm)
K 2 * Κατάστιχο μισθοδοσίας προσωπικού 1853-1865 (38x19 cm)
ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ

Κ 1 Βιβλίον ετησίων λογαριασμών Βατόντος και Μαντουδίου των
ετών 1877-1880 (36x23 cm)
Κ 2 Βιβλίον περιέχον τους επί πιστώσει λαβόντας έλαιον και
φασόλια του έτους 1877 εκ της οικίας Βουδούρη (24x20
cm)
Κ 3 Βιβλίον λογαριασμών κτήματος Βατώντος, 1881-1884
(33x21 cm)
Κ 4 Βιβλίον εσόδων και εξόδων Κτήματος Βατώντος δια το έτος
1890 (27x22 cm)
Κ 5 Βιβλίον δαπανών νέων αμπέλων 1891 (36x23 cm)
Κ 6 Βιβλίον εσόδων και εξόδων του κτήματος Βατώντος αρχίζων
από τον μήνα Οκτώβριον του 1897 (18x13 cm)
Κ 7 Πρόχειρον [βιβλίον λογαριασμών] 1897-1898 (26x18 cm)
Κ 8 Βιβλίον εσόδων και εξόδων χωρίου Βατώντος έτους 1898
(27x20 cm)
Κ 9 [Βιβλίον εσόδων και εξόδων κτήματος Βατώντος 1903-1904
(33x21 cm)
Κ 10 Βιβλίον λογαριασμών κτήματος Μαντουδίου 1870-1888
(35x23 cm)
Κ 11 Βιβλίον εσόδων και εξόδων του Κτήματος Μαντουδίου από
του έτους 1877 και εντεύθεν (25x20 cm)
Κ 12 Λογαριασμός Κτήματος Μαντουδίου του έτους 1878 (26x20
cm)
Κ 13 Λογαριασμός του Κτήματος Μαντουδίου του έτους 1879
(30x20 cm)
38Βλέπε Αρχείο Ν.Β.Μπουντούρη φάκελο 4.6 Οικονομικά.

47

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Κ 14 Λογαριασμός Κτήματος Μαντουδίου του έτους 1880 (37x24
cm)
Κ 15 Λογαριασμός κτήματος Μαντουδίου έτους 1881 (27x19 cm)
Κ 15*Βιβλίον καθυστερούντων Βουδούρη και Νόελ από 1877
μέχρι τέλους 1881
Κ 16 Βιβλίον εσόδων και εξόδων Κτήματος Μαντουδίου μετά
καθυστερούντων έτους 1882 (28x22 cm)
Κ 17 Βιβλίον εσόδων και εξόδων του Κτήματος Μαντουδίου ετών
1883 και 1884 (29x19 cm)
Κ 18 Βιβλίον εσόδων και εξόδων Κτήματος Μαντουδίου ετών
1885 και 1886 (34x22 cm)
Κ 19 Διάφοροι λογαριασμοί Κτήματος Μαντουδίου 1884-1887
(37x24 cm)
Κ 20 Βιβλίον εσόδων και εξόδων Κτήματος Μαντουδίου έτους
1889 (38x27 cm)
Κ 21 Βιβλίον εσόδων και εξόδων του Κτήματος Μαντουδίου του
έτους 1890 (31x20 cm)
Κ 22 Βιβλίον εσόδων και εξόδων Κτήματος Μαντουδίου ετών
1891 και 1892 (41x27 cm)
Κ 23 Βιβλίον εσόδων και εξόδων Κτήματος Μαντουδίου των ετών
1893, 1894 (39x26 cm)
Κ 24 Βιβλίον εσόδων και εξόδων Κτήματος Μαντουδίου έτους
1895 (31x21 cm)
Κ 25 [Βιβλίον υπηρετών 1871-1875] (30x19 cm)
Κ 26 [Βιβλίον υπηρετών κάρων 1881-1885] (28x19 cm)
Κ 27 Bιβλίον υπηρετών κάρων Αγίου Γεωργίου από 23
Σεπτεμβρίου 1884-1886 (23x15 cm)
Κ 28 Βιβλίον υπηρετών Κτήματος Μαντουδίου ετών 1884-1887
(20x15 cm)
Κ 29 Βιβλίον σανών Κτήματος Μαντουδίου 1885, 1886 (18x12
cm)
Κ 30 Βιβλίον υπηρετών κάρων κ.λ.π. Μαντουδίου έτους 1889 και
1890 (26x13 cm)
Κ 31 Βιβλίον υπηρετών κάρων Β.Βουδούρη εργασθέντων κατά το
έτος 1890 (37x16 cm)
Κ 32 Βιβλίον υπηρετών Κυρίου Β.Ν.Βουδούρη εργασθέντων κατά
τα έτη 1891, 1892 (38x16 cm)
Κ 33 Βιβλίον υπηρετών Κυρίου Βασιλείου Ν.Βουδούρη

48

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

εργασθέντων εν κτήματι Μαντουδίου κατά τα έτη
1893,1894 και 1895 (33x14 cm)
Κ 34 [Βιβλίον λογαριασμών ξυλείας 1901-1902] (36x26 cm)
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ

Κ 35 [Κατάστιχο αλφαβητικό με επικολλημένες αποδείξεις
δικαιούχων εκκαθαρισθέντος χρωμίου 1869-1871] (34x22
cm)
Κ 36 [Βιβλίο ημερομισθίων εργατών εργασθέντων στην εξόρυξη
χρωμίου Βατώντος 1872-1873] (48x18 cm)
Κ 37 [Βιβλίο εξόδων λευκολίθου 1882-1883] (27x21 cm)
Κ 38 [Βιβλίο λογαριασμών λευκολίθου Βουδούρη-Noel-Blackwell
1882-1885] (45x30 cm)
Κ 39 Βιβλίον υπηρετών μεταφερόντων λευκόλιθον εις Αγιον
Γεώργιον έτος 1883,1884 (20x15 cm)
Κ 40 Βιβλίον διαφόρων λογαριασμών. Καθημερινόν εξορύξεως
και κάρων εργασίας λευκολίθου Αρχαγγέλου κ.λ.π., 18831887 (31x20 cm)
Κ 41 Βιβλίον διαφόρων προχείρων λογαριασμών λευκολίθου
1881-1889 (33x21 cm)
Κ 42 Λογαριασμός λευκολίθου εξορυχθέντος εξ ορυχείων
Κτήματος Μαντουδίου, μισθών υπηρετών κ.λ.π. από έτος
1884-1894 (26x17 cm)
Κ 43 Βιβλίον καταστάσεων ημερομισθίων εργατών δι'εξόρυξιν
λευκολίθου Αγίας Τρίτης αρχομένου από 5 Μαΐου 1899[1900] (36x23 cm)
Κ 44 Βιβλίον ζυγίσεως λευκολίθου Αγίας Τρίτης μεταφερόμενος
εις Κυμάσι αρχομένη από 15 Μαΐου 1900 (36x25 cm)
Κ 45 Βιβλίον λογαριασμών διαφόρων μεταλλείων ανηκόντων τω
Β.Βουδούρη [1905-1910] (41x27 cm)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ, ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ Β.Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Κ 46 Βιβλίον γενικών λογαριασμών οικογενείας Ν.Βουδούρη από
της 1ης Ιανουαρίου 1868-1 Ιανουαρίου 1877. Εμπεριέχει δε
και γενικόν λογαριασμόν Σταμούλου Τσάγκα και
λογαριασμόν 500 λιρών ληφθεισών παρά Ι.Πάτερσον (40x27
cm)
Κ 47 Βιβλίον λογαριασμών μετά κληρονόμων Ν.Βουδούρη και
ιδιοκτητών Μαντουδίου 1876-1889 (45x31 cm)
Κ 48 Λογαριασμοί μετά κληρονόμων Ν.Βουδούρη και ιδιοκτητών
Μαντουδίου 1877-1897 (35x23 cm)

49

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Κ 49 [Λογαριασμοί μετά συνιδιοκτητών Μαντουδίου 1889]
(18x13 cm)
Κ 50 Λογαριασμοί μετά Δ.Ν.Βουδούρη ως κληρονόμου
Β.Ν.Βουδούρη 19 Νοεμβρίου 1910-23 Απριλίου 1911 (23x19
cm)
Κ 51 Λογαριασμοί έτους 1872 (35x12 cm)
Κ 52 [Βιβλίο διαφόρων λογαριασμών 1870-1874] (47x19 cm)
Κ 53 [Βιβλίον διαφόρων λογαριασμών 1875] (18x12 cm)
Κ 54 Βιβλίον διαφόρων λογαριασμών Β.Ν.Βουδούρη 1870-1885
(41x27 cm)
Κ 55 [Βιβλίο διαφόρων λογαριασμών 1880-1881] (29x20 cm)
Κ 56 Βιβλίον διαφόρων λογαριασμών 1882 (33x22 cm)
Κ 57 [Διάφοροι λογαριασμοί 1882-1883] 933x21 cm)
Κ 58 Βιβλίον λογαριασμών της οδού Αλιβερίου, της οδού
Αταλάντης και του Β΄ τεμαχίου της οδού από Χαλκίδος εις
Ψαχνά 1877-1882 (36x23 cm)
Κ 59 Ιδιαίτερον 1877-1885 (33x21 cm)
Κ 60 Βιβλίον ιδιαιτέρων λογαριασμών Β.Ν.Βουδούρη από 1 Μαΐου
1883 και εντεύθεν [1889] (30x21 cm)
Κ 61 Βιβλίον περιλαμβάνον τας μεταξύ του Κ.Β.Ν.Βουδούρη και
Ιω.Π.Τζαμούρα υπαρχούσας διαφόρους μισθοδοσίας έτους
1877 (30x20 cm)
Κ 62 Ταμείον 1876-1880 (34x22 cm)
Κ 63 Καθημερινόν 1881 (17x11 cm)
Κ 64 [Ταμείον] 1882-1883 (28x19 cm)
Κ 65 [Σημειωματάριο εξόδων 1885-1886] (12x8) Για λόγους
ασφαλείας (μικρό σχήμα) βρίσκεται στον φάκελο 39.
Κ 66 [Ταμείον] 1894-1901] (22x18 cm)
Κ 67 [Κατάστιχο ιδιαιτέρων λογαριασμών Β.Ν.Βουδούρη 18721874] (35x23 cm)
Κ 68 Κατάστιχον ιδιαιτέρων λογαριασμών Β.Ν.Βουδούρη 18721880 (48x22 cm)
Κ 69 Βιβλίον λογαριασμών μετά Τραπέζης Χαλκίδος 1880-1883
(33x21 cm)
Κ 70 Ε.Τ.Ε.-Ανοικτοί λογαριασμοί επί υποθήκη Βασιλείου
Βουδούρη (17x22 cm)

50

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Κ 71 Γενική Πιστωτική Τράπεζα της Ελλάδος-Ανοικτός
λογαριασμός του Κου Βασ.Βουδούρη [κενό] (13x20 cm)

51

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Φάκελος 1ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΚΕΥΩΣ Θ.ΒΩΚΟΥ (1857-1904)
1.1

Κατάλοιπα Σκεύως Ν.Μπουντούρη, συζύγου Θεοδώρου
Βώκου
-Προικοσύμφωνο (1857), επιστολή Σκεύως προς τη μητέρα της
Βασιλική (27/9/1862), τρεις επιστολές προς Σκεύω Θ.Βώκου,
ιδιωτικό έγγραφο εικονικής πώλησης μαγαζιού ιδιοκτησίας
Σκεύως και των παιδιών της προς τον αδελφό της
Βασ.Ν.Βουδούρη (1882), διάταγμα παραχωρήσεως μεταλλείου
λευκολίθου χωρίου Πυλίου προς Σ.Βώκου (1899), ενοικιαστήριο
συμβόλαιο και αποδείξεις ενοικίου κατοικιών όπου διέμενε η
Σκεύω, χήρα Θ.Βώκου (1902-4).

1.2

Ποικίλα
-Λογαριασμός Θ.Βώκου και κληρονόμων, μία επιστολή προς
Σταμάτιο Ν.Βουδούρη (αδελφό της Σκεύως), έγγραφα σχετικά με
την Μπίλιω, χήρα Ιωαν.Ευσταθίου (αδελφή του Θ.Βώκου).

Φάκελος 2

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΙΩΣΗΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ39
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ (1884-1936)

2.1

Εκμισθώσεις μεταλλείων κληρονόμων Δημ.Ν.Βουδούρη
(1884-1917)
-Διάφορα συμβόλαια εκμίσθωσης μεταλλείων (1884-1912),
έγγραφα εκμίσθωσης μεταλλείου λευκολίθου Δ.Μακκά (19051914), συμφωνίες παραχώρησης μεταλλείων λευκολίθου χωρίου
Πυλίου -θέσεις Γέροντες και Χονδρή Ράχη- στον Ν.Ραφαήλ (191115), έγγραφα σχετικά με την εκμίσθωση μεταλλείου χωρίου
Πυλίου -θέσις Ασπρη Βρύση- από την Αγγλοελληνική Εταιρία
Λευκολίθου (1915), έγγραφα σχετικά με τη μίσθωση μεταλλείου
χρωμίου Δαφνοποτάμου (1916-17).

2.2

Μεταλλευτικές υποθέσεις κληρονόμων Δημ.Ν.Βουδούρη
(1909-1936)
-Δημόσια έγγραφα (υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομαρχία
Ευβοίας), επιστολές προς Ιωσηφίνα χήρα Δ.Βουδούρη και τους
πληρεξουσίους
της
οικογένειας
Ν.Π.Καλογερόπουλο
και

39O
Δημ.Ν.Βουδούρης (1842-1911) ήταν ο δευτερότοκος γιος του Νικολάου Β.Μπουντούρη.
Ακολούθησε τη σταδιοδρομία του αξιωματικού του Ναυτικού, διετέλεσε υπασπιστής του Γεωργίου Α' και
υπηρέτησε ως κυβερνήτης στα πλοία "Αμφιτρίτη" και "Σφακτηρία". Εφθασε στο βαθμό του ναυάρχου και
τιμήθηκε με πολλά ελληνικά και ξένα διπλώματα και παράσημα. Παντρεύτηκε την ελβετίδα Ιωσηφίνα
Declaux, την οποία γνώρισε στο σπίτι της οικογένειας Κορομηλά και απέκτησαν μαζί δύο παιδιά; τον
Νικόλαο, σύζυγο Αικατερίνης Κεφάλα και την Βασιλική σύζυγο (α)Α.Σουλιώτη και (β) Αθ.Τριβέλλα.

52

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Βλ.Κολοκοτρώνη, δηλώσεις παραιτήσεως σχετικές με θέματα
παραχωρήσεων, εκμισθώσεων, δικαιωμάτων, πληρωμής φόρων
και άλλων θεμάτων σχετικών με την ιδιοκτησία μεταλλείων
κληρονόμων Δημ.Ν.Βουδούρη.
2.3

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-Διεύθυνση
(1930)
-Αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου Μεταλλείων.

2.4

Δικαστικές υποθέσεις (1905-1916)
-Υπόθεση αγωγής Ιωσηφίνας χήρας Δημ.Βουδούρη κατά των
οφειλετών της Ε.Δαπόντε και Σπυρ.Κανατά.
-"Δικογραφία δια Βατώντα" (Ιωσηφίνα χήρα Δημ.Βουδούρη κατά
Ελένης χήρας Δ.Μόστρα).

Φάκελος 3

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΙΩΣΗΦΙΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1890-1940)

3.1

Κυβερνήτης
«Σφακτηρίας»
Διευθυντής
Βασιλικού
Ναυστάθμου (1905-1909)
-Καταγραφή
γενεθλίων
χρονολογιών
μελών
βασιλικής
οικογένειας από το Βασιλικό Αυλαρχείο.
- Υπηρεσιακή αλληλογραφία του Δημητρίου Βουδούρη με το
υπουργείο Ναυτικών κ.ά. περί χρωματισμού υφάλων των
αντιτορπιλικών, πρωτόκολλα επισκευών και μετασκευών πλοίων.

3.1Α

Δημήτριος Ν.Βουδούρης (1890 -1913)40
-Εγγραφο απονομής παρασήμου Τάγματος Μετζιτιέ, εκλογικό
βιβλιάριο, έγγραφα περί μεταλλείων, τρεις επιστολές προς
Δημ.Ν.Βουδούρη (η μία του πρίγκηπα Ανδρέα), λογαριασμοί και
αποδείξεις για ναυτικά ενδύματα, λογαριασμοί Ελληνικής
Εταιρίας Αεριόφωτος Αθηνών, αποδείξεις φόρων επ' ονόματι
Δημ.Ν.Βουδούρη και του γιου του Νικ.Δ.Βουδούρη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μεταλλείων

Ν.ΒΟΥΔΟΥΡΗ

3.2Ιωσηφίνα Δ.Βουδούρη (1923-1959)
-Συνταξιοδοτικά
(εισπράξεις
σύνταξης
και
μερίσματος
Μετοχικού Ταμείου Στρατού), τραπεζικοί λογαριασμοί της
Ιωσηφίνας και του γιού της Νικολάου, ασφαλιστήρια συμβόλαια
οικιών Βατώντα και Αθηνών (Αριστοτέλους 57α), επιστολές,
βεβαίωση ιερέως ενορίας ότι η Ιωσηφίνα Δ.Βουδούρη βρίσκεται
εν ζωή το 1931, διάφορες αποδείξεις, μία επιστολή προς τον
εγγονό της Δημ.Ν.Βουδούρη.

40Τα προσωπικά έγγραφα (διοριστήρια, διπλώματα) του ναυάρχου Δημ.Ν.Βουδούρη βρίσκονται
κατατεθημένα στην Ι.Ε.Ε.Ε., με δωρεά της συζύγου του Αικ.Δ.Βουδούρη.

53

ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

3.3

Κατάλοιπα Βλαδίμηρου Κολοκοτρώνη (1921-1940)41
-Εγγραφα στρατιωτικά, χάρτης, λογαριασμοί συνταγματάρχη
Βλ.Κολοκοτρώνη,
προσωπικό
σημειωματάριο,
πρωτόκολλο
αλληλογραφίας.

41 Ο συνταγματάρχης Βλαδίμηρος Κολοκοτρώνης τον οποίο είχε βοηθήσει ο Δημ.Ν.Βουδούρης όταν
φοιτούσε στη Σχολή Ευελπίδων, είχε αναλάβει καθήκοντα πληρεξουσίου και διαχειριστή της περιουσίας
της οικογένειας Δ.Βουδούρη, μετά το θάνατο του Ν.Π.Καλογερόπουλου το 1927. Ο Βλ.Κολοκοτρώνης
διετέλεσε για πολλά χρόνια γενικός γραμματέας της Ι.Ε.Ε.Ε. και πέθανε γύρω στο 1972.

54