You are on page 1of 24

Dit wordt het nieuws

De invloed van corporate persberichten


op het nieuws nader bekeken

Dr. Pytrik Schafraad


Universiteit van Amsterdam

Introductie

Introductie

Drie studies
Studie 1: Vergelijkende inhoudsanalyse van
822 corporate persberichten en alle
nieuwsberichten die n.a.v. deze zijn
verschenen.
Studie 2: Reconstruc@eve interviews met
journalisten
Studie 3: De intermediaire rol van het
persbureau

Studie 1
1. Welk deel van de persberichten, verzonden
door 30 grote Nederlandse bedrijven, wordt
opgevolgd in de landelijke nieuwsmedia?
2. Welke kenmerken van persberichten
vergroten de kans op opvolging?
3. Welke kenmerken van persberichten
vergroten de mate van journalis@eke
bewerking van het persbericht?

Studie-opzet

822 persberichten
30 bedrijven uit de Elsevier top 500
814 nieuwsberichten (VK, FD, Tel, NOS, NU, ANP)
Inhoudsanalyse:
Nieuwsfactoren PB
Incen@ves PB
Onderwerpen PB
Bewerking NB
Aantal externe bronnen in NB

Persberichten (1)
Top 5 afzenders:
1.
2.
3.
4.
5.

Wolters Kluwer
Ford NL

Achmea
PostNL

BNG

514*
148
94
79
44

Inac@even:

Elopak4
Bri@sh American Tobacco 4
Abbo^ Holding

1

De Persberichten (2)

Geen
opvolging
Wel
opvolging
Totaal

Maatschappij Producten Financiele Werknemers Organisa9e

Overig

Totaal

42

434

62

69

136

79

822

81

81

36

61

66

81

73

19

19

65

39

34

19

27

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Opvolging

(vraag 1)

220 persberichten werden opgevolgd door ten


minste 1 van de nieuwsmedia.
26,7% opvolging
Meeste opvolging door ANP en kranten (n=3)
Minst door nieuwswebsites (n=5)

Kans op opvolging (vraag 2)


Werkzame persberichtbestanddelen

1. Nieuwsfactoren
Verrassing
Controverse
Impact-bereik
Impact-nega@eve gevolgen
Impact-posi@eve gevolgen
Impact-elite personen
Impact-prominente personen
Impact-elite-organisa@e (posi@e op Elsevier top 500)

Kans op opvolging (vraag 2)


Werkzame persberichtbestanddelen

1. Nieuwsfactoren*
Verrassing +
Controverse +
Impact-bereik
Impact-nega@eve gevolgen +
Impact-posi@eve gevolgen -
Impact-elite personen
Impact-prominente personen
Impact-elite-organisa@e (posi@e op Elsevier top 500) +
*) De uitkomsten wijken iets af van die in het SFvdJ rapport vanwege een verbeterde rekenmethode.

Kans op opvolging (vervolg)


Toegevoegde werkzame bestanddelen:

2. Incen9ves

Beeldmateriaal
Link aan promo@e-event
Link aan actualiteit
Opdrachtonderzoek
Citaat medewerker/woordvoerder
Citaat CEO, CFO
Citaat extern persoon

Kans op opvolging (vervolg)


Toegevoegde werkzame bestanddelen:

2. Incen9ves

Beeldmateriaal
Link aan promo@e-event
Link aan actualiteit
Opdrachtonderzoek
Citaat medewerker/woordvoerder
Citaat CEO, CFO +
Citaat extern persoon

Kans op opvolging (slot)


Werkzame bestanddelen persbericht:

3. Onderwerp
Maatschappij, poli@ek en economie
Producten en service
Financiele presta@es
Werknemers & Management
Organisa@e
Overig

Kans op opvolging (slot)


Werkzame bestanddelen persbericht:

3. Onderwerp
Maatschappij, poli@ek en economie
Producten en service
Financiele presta@es +
Werknemers & Management +
Organisa@e +
Overig

Studie 2
Reconstruc@eve interviews

7 interviews
(o.a. NU.nl, Telegraaf, Volkskrant, NRC-next)

20 reconstruc@es van nieuwsberichten


Rol van omgevingsfactoren en redac@ebeleid/
cultuur

Grote verschillen in omgang met


persberichten
Verwerkende journalisten

Verhalende journalisten

Vaak webnieuws
Vaak bureauredacteur
Belangrijke nieuwswaarden:
- ImmediacyRela@ef weinig @jd (som 15 min voor een
bericht)

Verwerken elk stukje informa@e tot een
nieuwsbericht.

Open / gevoelig voor informa@esubsidie
in de vorm van persberichten.

Vaak krant
Vaak eigen beat
Belangrijke nieuwswaarden:
- Feitelijkheid
- Betrouwbaarheid
- Autonomie
Rela@ef veel @jd

Verzamelen stukjes informa@e om een
eigen verhaal mee te composeren.

Minder open / gevoelig voor informa@e-
subsidie in de vorm van persberichten.

Studie 3
De intermediaire rol van het persbureau
(met dank aan Nathan Breuring)

Directe/indirecte route

Mate van overeenkomst per medium

Het primeurtjes-effect

Een paar conclusies


Geen products & services naar landelijke media;
Verrassend, controversieel nieuws met merkbare
gevolgen krijgt veel aandacht;
Directe aandacht voor pb vooral bij verwerkende
journalisten (vaak web);
Als je het ANP haalt, dan volgt er meer;
Het ANP verwerkt, maar controleert, vult aan en
plaatst in breder perspec@ef.
Le^erlijke copy paste journalis@ek komt amper
voor.

Dank!
Vragen/opmerkingen/sugges@es?

p.h.j.schafraad@uva.nl
@pytrikschafraad
@ditword^nieuws
Het rapport is te downloaden op:
h^p://www.persinnova@e.nl/19004/nl/dit-wordt-het-nieuws