Leerlingenbundel

door Jasper Lanoote 2007, Hogeschool Antwerpen, departement lerarenopleiding (bewerkt door Koen Dewitte, Sint-Vincentiuscollege Ieper)

Inhoudsopgave:
1 INLEIDING: .................................................................................4
1.1 WAT IS GOOGLE EARTH? ................................................................................. 4 1.2 HOE GEBRUIKEN TIJDENS DE LES AARDRIJKSKUNDE? ............................................... 4

2 3

GOOGLE EARTH: LAY-OUT............................................................5 HOE WERKT GOOGLE EARTH NU?.................................................6

3.1 HET MENU LINKS IN BEELD ............................................................................... 6

3.1.1 De optie ‘Search’................................................................................................. 6 3.1.2 De optie ‘Places’.................................................................................................. 6 3.1.3 De optie ‘Layers’ ................................................................................................. 7

3.2 DE 3D-VIEWER RECHTS IN BEELD ...................................................................... 7
3.2.1 De wereldbol ...................................................................................................... 7 3.2.2 De overzichtskaart .............................................................................................. 7 3.2.3 De navigatieknoppen ........................................................................................... 7

4

NAVIGEREN IN GOOGLE EARTH ...................................................8

4.1 INLEIDING ................................................................................................... 8 4.2 IN- EN UITZOOMEN ........................................................................................ 9
4.2.1 Methode 4.2.2 Methode 4.2.3 Methode 4.2.4 Methode 1: 2: 3: 4: placemarker: ..................................................................................... 9 de muis: ......................................................................................... 10 de navigatieknoppen: ....................................................................... 10 het toetsenbord: .............................................................................. 11

4.3 KANTELEN ..................................................................................................11

4.3.1 Methode 1: de muis: ......................................................................................... 12 4.3.2 Methode 2: de navigatieknoppen: ....................................................................... 12 4.3.3 Methode 3: het toetsenbord: .............................................................................. 13

4.4 DRAAIEN ....................................................................................................14
4.4.1 Methode 1: de muis: ......................................................................................... 15 4.4.2 Methode 2: de navigatieknoppen: ....................................................................... 15 4.4.3 Methode 3: het toetsenbord: .............................................................................. 15

4.5 VERSCHUIVEN .............................................................................................16
4.5.1 Methode 1: de muis: ......................................................................................... 18 4.5.2 Methode 2: de navigatieknoppen: ....................................................................... 18 4.5.3 Methode 3: het toetsenbord: .............................................................................. 19

5

ENKELE EXTRA FUNCTIES ..........................................................20

5.1 INLEIDING ..................................................................................................20 5.2 MAKEN VAN EEN PLACEMARKER .........................................................................20 5.3 INFORMATIE VOOR DE PLACEMARKER ..................................................................21

5.3.1 Keuze van je icoon voor de placemarker .............................................................. 21 5.3.2 Keuze van de naam voor de placemarker ............................................................. 22 5.3.3 De coördinaten van de placemarker .................................................................... 22 5.3.4 Description: het tekstvak voor informatie............................................................. 22 5.3.5 De placemarker opslaan..................................................................................... 23

5.4 EEN PLACEMARKER VERSTUREN MET E-MAIL .........................................................23 5.5 HET AANPASSEN VAN EEN PLACEMARKER .............................................................24

VLIZ

2

5.6 TOEVOEGEN VAN EEN URL IN EEN PLACEMARKER ...................................................25 5.7 OPMAKEN VAN TEKST IN EEN PLACEMARKER .........................................................27
5.7.1 Witregels ......................................................................................................... 27 5.7.2 Andere voorbeelden van opmaakcodes zijn: ....................................................... 299

5.8 INVOEGEN VAN EEN AFBEELDING IN EEN PLACEMARKER ...........................................31
5.8.1 De URL van een foto.......................................................................................... 31

6

SYSTEEMVEREISTEN VOOR GOOGLE EARTH...............................32

6.1 VOOR DE PC: ..............................................................................................33
6.1.1 Minimum configuration: ..................................................................................... 33 6.1.2 Recommended configuration: ............................................................................. 33

6.2 VOOR DE MAC: ............................................................................................33
6.2.1 Minimum Configuration:..................................................................................... 33 6.2.2 Recommended Configuration:............................................................................. 33

7

OUDERE VERSIES VAN GOOGLE EARTH (DOWNLOADS)..............34

7.1 Windows................................................................................................34 7.2 Mac.......................................................................................................35

8

NIEUW IN VERSIE 4.2: SKY........................................................36

Google Earth ku n je do w n lo a den vi a earth .google.co m

D e oo r spr onkelijke (op ouder e en ni et-neder land stalige v er si e van Googl e Earth geba s e er d en niet ingev ul d) l eer li ngen bundel kun je vinden op:
http://www.vliz.be/docs/Zeelessen/GoogleEarth/HANDLEIDING_GoogleEarth_leerlingen.doc

VLIZ

3

1
1.1

Inleidin g:
Wat is Google Earth?

Google Earth is een vrij te downloaden informatiesysteem van Google, dat sinds 2005 beschikbaar is. Met dit programma kan je vrijwel elke plek op de wereld opzoeken. Om deze plekken in beeld te kunnen weergeven, maakt het programma gebruik van satelliet- en luchtfoto’s. Al deze geografische informatie wordt online aangeboden, een breedbandInternetverbinding is dus noodzakelijk.

1.2 Hoe gebruiken tijdens de les aardrijkskunde?
Zoals je weet is aanschouwelijkheid tijdens de les zeer belangrijk en Google Earth is hier het perfecte programma voor. Je kunt Google Earth op verschillende manieren gebruiken tijdens je les:

• Je kan de wereldbol met al zijn lengte- en breedtelijnen tonen • Je kan de leerlingen opzoekopdrachten laten uitvoeren, zoals bv webquests, • •
webwandelingen, dichtlassen, ... Je kan duidelijk de grenzen tussen de verschillende landen laten zien …

VLIZ

Inleiding

4

2 Google Earth: La y- out 7 10 11

(dit is de Mac-versie)

13 12

16 17

5 2 8 3 9

14

6

1 4
15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3D-VIEWER Zoekscherm Plaatsen Lagen Overzichtskaart Navigatiekompas Toon/verberg zijkant Plaatsmarkering toevoegen Polygoon toevoegen

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pad toevoegen Beeldoverlay toevoegen Meetlat E-mail Afdrukken Statusbalk Weergeven in Google Maps Overschakelen Sky - Earth

VLIZ

Google Earth: Lay-out

5

3 Hoe werk t Google Earth n u?
3.1 Het menu links in beeld
3.1.1 De optie ‘Zoeken’
Dit scherm gebruik je om plaatsen (vliegen naar) en bepaalde bedrijven (bedrijven zoeken) te zoeken of voor het maken van een route (Routes) van één plaats (van) naar een ander (naar), m.a.w. een routeplanner. Het onderdeel ‘Vliegen naar’ en ‘Routes’ zullen we veel gebruiken, het onderdeel ‘Bedrijven zoeken’ minder. Laatstgenoemde is wel heel populair bij Amerikaanse bedrijven.

3.1.2 De optie ‘Plaatsen’
Hier worden de plaatsmarkeringen (= plaatsaanduidingen) bijgehouden. De plaatsmarkeringen die je zelf hebt gemaakt komen terecht in de map ‘Mijn plaatsen’. In deze map zie je ook nog een map ‘Sightseeing’. Hierin zitten plaatsmarkeringen die al op voorhand waren gemaakt door de ontwikkelaars van het programma. In de map ‘Tijdelijke plaatsen’ worden de plaatsmarkeringen, die je via een link op een website of mail hebt gekregen, tijdelijk bijgehouden. Plaatsmarkeringen die je niet meer nodig hebt, kan je gewoon verwijderen door op het bestand te staan en op delete te drukken.

VLIZ

Hoe werkt Google Earth nu?

6

3.1.3 De optie ‘Lagen’
Hier kan je kiezen welke eigenschappen er weergegeven worden op de beelden in de 3Dviewer. Zo kan je bv. alle wegen laten zien, door ‘Wegen’ aan te vinken. Er zijn zo veel verschillende keuzes dat je kan maken, maar de keuze ‘Terrein’ laat je best ten allen tijde aangevinkt. Deze functie zorgt nl. voor het weergeven van de hoogteverschillen. Bij ‘Weergave’ kan je kiezen welke lagen worden getoond in het lijstje. ‘Kern’ en ‘Alle lagen’ tonen alle layers in het lijstje, terwijl ‘Nu ingeschakeld’ alleen die lagen laat zien die in gebruik zijn.

3.2 De 3D-viewer rechts in beeld
3.2.1 De wereldbol
De wereldbol is natuurlijk één van de belangrijkste onderdelen van het hele programma. Hier worden namelijk alle zoekopdrachten en andere toepassingen (zoals de beeldweergave) op uitgevoerd.

3.2.2 De overzichtskaart
De overzichtskaart geeft je een overzichtelijk beeld van waar je je juist bevindt op de wereldbol. Dit wordt aangeduid d.m.v. een rood omkaderd vierkant.

3.2.3 De navigatieknoppen
De navigatieknoppen zijn, naast de muis en de toetsen van het toetsenbord, een wijze om je voort te bewegen op de wereldbol. Hoe deze functie juist werkt wordt verder nog besproken.

VLIZ

Hoe werkt Google Earth nu?

7

4 Navige ren in Google Earth
4.1 Inleiding
Er zijn vier navigatietoepassingen die je kan gebruiken binnen Google Earth, nl.: 1. Het in- en uitzoomen van het beeld 2. Het kantelen van het beeld 3. Het draaien van het beeld 4. Het verschuiven van het beeld Al deze functies zorgen voor een aangenaam en functioneel gebruik van het programma. Zoals jullie al weten kunnen we ons, met behulp van de volgende drie apparaten navigeren: 1. De muis

2. Het toetsenbord

VLIZ

Navigeren in Google Earth

8

3. De navigatieknoppen

4.2 In- en uitzoomen
4.2.1 Methode 1: plaatsmarkering
Je hebt een bepaalde plaats, in dit geval de White Cliffs of Dover, op de wereldbol zichtbaar gemaakt d.m.v. een plaatsmarkering. Door te dubbelklikken, met de linkermuisknop, op deze plaatsmarkering, zal Google Earth inzoomen naar de geselecteerde plaats. Door te dubbelklikken met de rechtermuisknop, op deze placemark, zal Google Earth uitzoomen.

VLIZ

Navigeren in Google Earth

9

4.2.2 Methode 2: de muis:
Uitzoomen kan op twee manieren:

• Met muiswiel naar beneden scrollen (naar je toe) • De rechtermuisknop ingedrukt houden en de muis naar boven bewegen
Inzoomen kan op twee manieren:

• Met muiswiel naar boven scrollen (van je weg) • De rechtermuisknop ingedrukt houden en de muis naar beneden
bewegen

4.2.3 Methode 3: de navigatieknoppen:
Om de navigatieknoppen zichtbaar te maken, ga je met je muiscursor op het kompasicoon in de rechterbovenhoek van de 3D-viewer staan. Je werkt dus met volgend apparaat voor het in- en uitzoomen. Inzoomen Met deze knop kan je inzoomen op de plaats waar je boven staat in Google Earth. Dit inzoomen kan gebeuren door ofwel op deze knop te klikken ofwel ingedrukt te houden tot je op de gewenste afstand bent. Om helemaal in te zoomen dubbelklik je op deze knop. Uitzoomen Met deze knop kan je uitzoomen van de plaats waar je boven staat in Google Earth. Dit uitzoomen kan gebeuren door ofwel op deze knop te klikken ofwel ingedrukt te houden tot je op de gewenste afstand bent. Om helemaal uit te zoomen, dubbelklik je op deze knop. De schuiver Met deze schuiver kan je zowel in- als uitzoomen. Om in te zoomen, beweeg je de schuiver naar boven (het plusteken). Om uit te zoomen, beweeg je de schuiver naar beneden (het minteken)

VLIZ

Navigeren in Google Earth

10

4.2.4 Methode 4: het toetsenbord:
Het in- en uitzoomen gebeurd a.d.h.v. een toetsencombinatie met de toets Ctrl. Net zoals bij de andere functies ga je boven de plaats staan waar je op wilt in- of uitzoomen. Het inzoomen gebeurd als volgt: • Ctrl + Het uitzoomen gebeurd als volgt: • Ctrl +

4.3 Kantelen
Door deze functie te gebruiken, kan je van een bepaalde plaats de reliëfvormen zien als je jouw gezichtspunt brengt tot op een hoogte dat je de horizon ziet. Opgelet: als je het nut van deze functie wilt inzien, moet je er wel voor zorgen dat de laag ‘Terrein’ aangevinkt staat. Als je alles uitvoert zoals het moet dan zou je volgende beelden kunnen krijgen:

Hellingsgraad: 0°

Hellingsgraad: 45°

VLIZ

Navigeren in Google Earth

11

Hellingsgraad: 90°

4.3.1 Methode 1: de muis:
Voor een verticaal zicht (= bovenaanzicht):

• Muiswieltje indrukken en muis naar boven bewegen. • Shift + muiswieltje naar beneden scrollen (naar je toe).
Voor een horizontaal zicht (= zijaanzicht):

• Muiswieltje indrukken en muis naar beneden bewegen. • Shift + muiswieltje naar boven scrollen (van je weg). 4.3.2 Methode 2: de navigatieknoppen:
Om de navigatieknoppen zichtbaar te maken, ga je met je muiscursor op het kompasicoon in de rechterbovenhoek van de 3D-viewer staan. Je werkt dus met volgend apparaat.

VLIZ

Navigeren in Google Earth

12

Verticaal kantelen Met deze knop kan je de plaats, waar je boven staat in Google Earth, verticaal kantelen. Dit verticaal kantelen kan gebeuren door ofwel op deze knop te klikken ofwel ingedrukt te houden tot je het gewenste zicht hebt. Om helemaal tot het bovenaanzicht te komen, dubbelklik je op deze knop. Horizontaal kantelen Met deze knop kan je de plaats, waar je boven staat in Google Earth, horizontaal kantelen. Dit horizontaal kantelen kan gebeuren door ofwel op deze knop te klikken ofwel ingedrukt te houden tot je het gewenste zicht hebt. Om helemaal tot het zijaanzicht te komen, dubbelklik je op deze knop. De schuiver

Met deze schuiver kan je zowel verticaal als horizontaal kantelen. Om verticaal te kantelen, beweeg je de schuiver naar links. Om horizontaal te kantelen, beweeg je de schuiver naar rechts.

4.3.3 Methode 3: het toetsenbord:
Het verticaal en horizontaal kantelen gebeurt a.d.h.v. een toetsencombinatie met de toets Shift. Net zoals bij de andere functies ga je boven de plaats staan die je wilt kantelen. Het verticaal kantelen gebeurd als volgt: • Shift + Het horizontaal kantelen gebeurd als volgt: • Shift +

VLIZ

Navigeren in Google Earth

13

4.4 Draaien
Door deze functie te gebruiken, kan je een bepaalde plaats langs verschillende kanten bekijken, bv. vanuit het noorden, oosten, zuiden, westen, …

Als je alles uitvoert zoals het moet dan zou je volgende beelden kunnen krijgen:

N

N

Noorden ligt hier bovenaan de afbeelding

Noorden ligt hier links op de afbeelding

Noorden ligt hier onderaan de afbeelding

Noorden ligt hier rechts op de afbeelding

N

N

VLIZ

Navigeren in Google Earth

14

4.4.1 Methode 1: de muis:
Het beeld in wijzerzin draaien:

• Muiswieltje indrukken en de muis naar rechts bewegen • Ctrl + muiswieltje naar boven scrollen (van je weg)
Het beeld tegen wijzerzin draaien:

• Muiswieltje indrukken en de muis naar links bewegen • Ctrl + muiswieltje naar beneden scrollen (naar je toe) 4.4.2 Methode 2: de navigatieknoppen:
Om de navigatieknoppen zichtbaar te maken, ga je met je muiscursor op het kompasicoon in de rechterbovenhoek van de 3D-viewer staan. Je werkt dus met volgend apparaat. In wijzerzin Als je jouw linkermuisknop indrukt wanneer je op de buitenste ring staat en je beweegt deze in wijzerzin, dan doet het beeld dit ook. Tegen wijzerzin Als je jouw linkermuisknop indrukt wanneer je op de buitenste ring staat en je beweegt deze tegen wijzerzin, dan doet het beeld dit ook. Het noorden A.d.h.v. dit teken weet je ten allen tijde waar het noorden zich op de afbeelding bevindt. Als je op deze knop klikt, gaat Google Earth automatisch het noorden opnieuw bovenaan de kaart plaatsen.

4.4.3 Methode 3: het toetsenbord:
Het draaien van het beeld gebeurd a.d.h.v. een toetsencombinatie met de toets Shift. Net zoals bij de andere functies ga je boven de plaats staan die je wilt draaien. Het beeld in wijzerzin draaien gebeurd als volgt: • Shift + Het beeld tegen wijzerzin draaien gebeurd als volgt: • Shift +

VLIZ

Navigeren in Google Earth

15

4.5 Verschuiven
Door deze functie te gebruiken, kan je van een bepaalde plaats bewegen naar een plaats die er in de omgeving ligt, zonder dit te moeten opgeven in het zoekvenster. Je kan dus zowel in noordelijke, oostelijke, zuidelijke, westelijke, … richting verschuiven. Opmerking: bij alle voorbeelden ligt het noorden bovenaan de afbeelding! Als je alles uitvoert zoals het moet dan zou je volgende beelden kunnen krijgen:

Oorspronkelijk vertrekpunt

VLIZ

Navigeren in Google Earth

16

Verschuiving in noordelijke richting

Verschuiving in oostelijke richting

Verschuiving in zuidelijke richting

Verschuiving in westelijke richting

VLIZ

Navigeren in Google Earth

17

4.5.1 Methode 1: de muis:
Het beeld laten verschuiven doe je door in de 3D-viewer te staan met je muiscursor en de linkermuisknop in te drukken. In combinatie hiermee beweeg je de muis naar: • boven om het beeld in zuidelijke richting te verschuiven • rechts om het beeld in westelijke richting te verschuiven • onder om het beeld in noordelijke richting te verschuiven • links om het beeld in oostelijke richting te verschuiven • rechtsboven om het beeld in zuidwestelijke richting te verschuiven • rechtsonder om het beeld in noordwestelijke richting te verschuiven • linksonder om het beeld in noordoostelijke richting te verschuiven • linksboven om het beeld in zuidoostelijke richting te verschuiven

4.5.2 Methode 2: de navigatieknoppen:
Om de navigatieknoppen zichtbaar te maken, ga je met je muiscursor op het kompasicoon in de rechterbovenhoek van de 3D-viewer staan. Je werkt dus met volgend apparaat. D.m.v. de pijlen

• Door deze knop in te drukken kan je het beeld in noordelijke richting
verschuiven.

• Door deze knop in te drukken kan je het beeld in oostelijke richting
verschuiven.

• Door deze knop in te drukken kan je het beeld in zuidelijke richting
verschuiven.

• Door deze knop in te drukken kan je het beeld in westelijke richting
verschuiven.

VLIZ

Navigeren in Google Earth

18

D.m.v. de joystick Je kan eveneens deze joystick, die zich tussen de pijlen bevindt, gebruiken om het beeld te verschuiven. Je gaat er met je cursor op staan, klikt op de linkermuisknop en beweegt vervolgens je muis naar:

• • • • • • • •

boven = noordelijke richting rechts = oostelijke richting onder = zuidelijke richting links = westelijke richting rechtsboven = noordoostelijke richting rechtsonder = zuidoostelijke richting linksonder = zuidwestelijke richting linksboven = noordwestelijke richting

4.5.3 Methode 3: het toetsenbord:
Het verschuiven pijltoetsen. van het beeld gebeurd a.d.h.v. de

Je kunt of één pijltoets of twee pijltoetsen indrukken om je beeld te laten verschuiven. Dit zijn de richtingen die elke pijltoets of pijltoetscombinatie vertegenwoordigd, als het noorden bovenaan de afbeelding ligt:

• • • • • • • •

= Het beeld wordt in noordelijke richting verschoven = Het beeld wordt in oostelijke richting verschoven = Het beeld wordt in zuidelijke richting verschoven = Het beeld wordt in westelijke richting verschoven + = Het beeld wordt in noordoostelijke richting verschoven + = Het beeld wordt in noordwestelijke richting verschoven + = Het beeld wordt in zuidoostelijke richting verschoven + = Het beeld wordt in zuidwestelijke richting verschoven

VLIZ

Navigeren in Google Earth

19

5 En kele ex tra functies
5.1 Inleiding
Nu dat we weten hoe dat we ons kunnen voortbewegen in Google Earth, is het misschien tijd dat we nog een extra functie gaan uitleggen, die het gebruik van het programma nog leuker maken. Deze functie, die het gebruik van Google Earth echt aangenaam maakt zijn de plaatsmarkeringen. Deze functie kan je gebruiken als je een plaats op de wereldbol hebt gevonden die je later nog eens wilt bezien of als je deze plaats wil laten zien aan een vriend of … Om deze plaats te markeren, pin je een digitale punaise op de plaats. Waar deze zelfgemaakte plaatsmarkeringen worden opgeslagen, zagen we al eerder in deze presentatie.

5.2 Maken van een plaatsmarkerin g
De knop die je hiervoor moet gebruik vind je terug in deze werkbalk:

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

20

Als je op deze knop gedrukt hebt, dan geeft Google Earth een scherm weer zoals hiernaast. Je kan hier allerlei informatie op invullen, waarvan je denkt dat het belangrijk is dat het vermeld wordt bij de plaatsmarkering. Wat deze informatie is, beslis je zelf. Dit kan gaan van websites tot gewone tekst, …

5.3 Informatie voor de plaat smarkering
5.3.1 Keuze van je icoon voor de plaatsmarkering Als je op deze knop klikt, kun je op het onderstaande scherm kiezen uit verschillende soorten iconen:

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

21

5.3.2 Keuze van de naam voor de placemarker
Google Earth geeft automatisch de naam ‘Naamloos plaatsmarkering’ aan elke nieuwe zelfgemaakte plaatsmarkering. In onderstaande kader moet jij een naam schrijven, waarvan je denkt dat deze zinvol is voor deze plek.

5.3.3 De coördinaten van de plaatsmarkering
In de onderstaande twee tekstvakken bevinden zich de coördinaten van je plaatsmarkering. In de bovenste kader vind je de breedtegraad, in de onderste de lengtegraad.

Opmerking: verander hier niets aan, want anders gaat de plaatsmarkering niet meer de plaats aanduiden waarvoor je het hebt gemaakt.

5.3.4 Beschrijving: het tekstvak voor informatie
In deze kader kan je extra informatie geven over de plek zelf. De tekst kan dan gelezen worden door op de plaatsmarkering te klikken als je deze in Google Earth aan het bekijken bent. Je kan de tekst ook voorzien van een opmaak, een afbeelding of een URL toevoegen, maar dit wordt iets verder wel duidelijk gemaakt.

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

22

5.3.5 De plaatsmarkering opslaan
Als je alles hebt ingegeven, klik je op de OK-knop, waardoor de placemarker wordt opgeslagen in de map ‘Mijn plaatsen’. Later kan je deze nog aanpassen of deleten.

5.4 Een plaatsmarkering verst uren met e-mail
Om een bijlage te versturen met een e-mail, moet deze bijlage een extensie hebben. Net zoals een Wordbestand (*.doc), een fotobestand (*.jpeg) of een PDF-bestand (*.pdf), heeft een plaatsmarkering een extensie, nl. *.kmz. Om de plaatsmarkering te versturen, ga je als volgt te werk:

• • •

Klik op het menu ‘Bestand’ Klik op de optie ‘Email’ Klik op de opdracht ‘Plaatsmarkering per e-mail verzenden’

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

23

Nu krijg je de keuze met welk e-mailprogramma dat je de plaatsmarkering wilt versturen. Heb je jouw keuze gemaakt, dan maakt Google Earth er een voorgebakken e-mail van, waar de plaatsmarkering als bijlage wordt aangehangen. Als je wilt, kan je altijd de op voorhand ingestelde tekst verwijderen en zelf een tekst schrijven. Het enige dat dan nog moet doen is het emailadres invoeren en op verzenden klikken.

5.5 Het aanpassen van een plaatsmarkering
Informatie over bepaalde plaatsten kan altijd geüpdate worden (omdat jouw plaatsmarkering ofwel onvolledige ofwel onjuiste informatie zou kunnen bevatten, zonder dat je dit weet). Daarom is het dus handig als je een bestaande plaatsmarkering kan gaan aanpassen. Om de plaatsmarkering aan te passen, ga je als volgt te werk: • Klik met je rechtermuisknop op de plaatsmarkering om volgend menu te krijgen.

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

24

Klik op de opdracht ‘informatie ophalen’. Als je dit gedaan hebt, krijg je terug onderstaand scherm.

• • •

Je vliegt terug naar de plaats waar de plaatsmarkering zich bevindt. Als je daar bent aangekomen, kan je jouw aanpassingen gaan doorvoeren. Wat je ook kan doen, is de plaatsmarkering nog beter plaatsen op het scherm, als deze niet zo goed stond. Als je al je aanpassingen hebt doorgevoerd, klik je op de knop ‘OK’ om de plaatsmarkering op te slaan.

Opmerking: als je wilt dat iedereen, die de plaatsmarkering van jou heeft gekregen de aanpassingen kan zien, moet je deze opnieuw doorsturen. De anderen zullen nog de oude plaatsmarkering hebben.

5.6 Toevoegen van een URL in een pl aatsmarkerin g
Als je meer informatie wilt geven over een bepaalde plaats, kan je altijd een URL toevoegen aan de plaatsmarkering als je niet al de tekst wilt schrijven. Je neemt juist dezelfde stappen, die je hebt gebruikt om een plaatsmarkering aan te passen, tot je terug op het volgende scherm terecht komt.

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

25

Vervolgens typ je in het tekstvak ‘Beschrijving’ de URL van de site die je wilt vermelden en klik je op ‘OK’.

Zo gemakkelijk gaat het toevoegen van een URL.

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

26

5.7 Opmaken van tekst in een plaatsmarkering
Als je al eens wat tekst hebt ingevoerd in het tekstvak ‘Beschrijving’ en vervolgens op de plaatsmarkering klikte, kwam de tekst er waarschijnlijk als volgt op het scherm.

5.7.1 Witregels
Zoals je ziet, bevinden er zich geen witregels doorheen de tekst, wat het lezen natuurlijk vrij onaangenaam maakt. Om dit probleem op te lossen kan je niet gewoon gebruik maken van een entertoets, want dit helpt toch niet. Wat we wel gaan gebruiken is een HTML-code. Dit is de programmeertaal dat gebruikt wordt om webpagina’s op te bouwen. De code die wij gaan gebruiken is de volgende: <p> XXXXXXXXXXXXXXX </p>

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

27

Op de plaats van de X’en staat je tekst. In ons voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

Als je alles juist hebt uitgevoerd zou het uiteindelijke resultaat er in Google Earth dan als volgt moeten uitzien:

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

28

5.7.2 Andere voorbeelden van opmaakcodes zijn:
Uitlijnen Al deze codes zullen er voor zorgen op welke manier de tekst wordt uitgelijnd. • <p align=“left”> XXXXXX </p> o met deze code wordt alle tekst die ertussen staat, links uitgelijnd. • <p align=“center”> XXXXXX </p> o met deze code wordt alle tekst die ertussen staat, gecentreerd • <p align=“right”> XXXXXX </p> o met deze code wordt alle tekst die ertussen staat, rechts uitgelijnd. • <p align=“justify”> XXXXXX </p> o met deze code wordt alle tekst die ertussen staat, uitgevuld. In ons voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

Als je alles juist hebt uitgevoerd zou het uiteindelijke resultaat er in Google Earth dan als volgt moeten uitzien:

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

29

Letteropmaak De opmaakcodes die hier weergegeven worden, zijn deze voor de opmaak van de letters, zoals bv. vet, schuin en onderlijnen. • • <strong> XXXXXX </strong> o met deze code wordt alle tekst die ertussen staat, in het vet gezet. <em> XXXXXX </em>

o met deze code wordt alle tekst die ertussen staat, in het schuin gezet. <u> XXXXXX </u> o met deze code wordt alle tekst die ertussen staat, onderlijnd.

In ons voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

Als je alles juist hebt uitgevoerd zou het uiteindelijke resultaat er in Google Earth dan als volgt moeten uitzien:

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

30

5.8 Invoegen van een afbeelding in een plaatsmarkering
Om het niet alleen bij tekst te houden, kan je de informatie bij je plaatsmarkering ook nog aantrekkelijk maken door er een foto bij te plaatsen. Ook dit gebeurt a.d.h.v. een code: <img src="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" border="0" alt="YYYYYYYYYYYY“ width=“328“ height=“328" align="center" />.

5.8.1 De URL van een foto
Op de plaats van de X’en komt de URL van de foto. Je kan de URL vinden door volgende stappen te ondernemen: Ga naar de afbeelding die je wilt gebruiken en klik er met je rechtermuisknop op, zodat je in het snelmenu, de opdracht ‘Eigenschappen’ kan kiezen. Als je dit hebt aangeklikt kom je op volgend scherm terecht. Het eerste dat je invult op de plaats van de X’en is de hele locatie. Achter de hele locatie zet je dan een backslash (\) met daarachter de naam van de foto. Als je alle stappen goed hebt uitgevoerd, dan zou de afbeelding te voorschijn moeten komen in de plaatsmarkering. Voor het voorbeeld dat hier gebruikt werd, zou deze tekst op de plaats van de X’en moeten staan: "C:\Documents and Settings\School\Mijn documenten\White Cliffs of Dover.jpg" Op de plaats van de Y’en kan je een gepaste titel voor de foto schrijven. Bij ‘Breedte’ en ‘Hoogte’ kan je de grootte van de afbeelding bepalen en bij ‘Uitlijnen’ beslis je waar de foto in de tekst komt.

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

31

De volledige code die gebruikt wordt in dit voorbeeld ziet er als volgt uit:

Als je alles juist hebt uitgevoerd zou het uiteindelijke resultaat er in Google Earth dan als volgt moeten uitzien:

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

32

6 Systeemvereisten voor Google Earth versie 4.2
6.1 Voor de PC:
6.1.1 Minimum configuratie:
* Besturingssysteem: Windows 2000, Windows XP * CPU: Pentium 3, 500 MHz - systeemgeheugen (RAM): 128 MB RAM * Vaste schijf: 400 MB vrije schijfruimte * Netwerksnelheid: 128 Kbits/sec * Grafische kaart: 3D-kaart met 16 MB VRAM * Beeldscherm: 1024x768, Hoge kleuren (16-bits)

6.1.2 Aanbevolen configuratie:
* Besturingssysteem: Windows XP * CPU: Pentium 4 2,4 GHz+ of AMD 2400xp+ * Systeemgeheugen (RAM): 512 MB RAM * Vaste schijf: 2 GB vrije schijfruimte * Netwerksnelheid: 768 Kbits/sec * Grafische kaart: 3D-kaart met 32 MB VRAM * Beeldscherm: 1280x1024, Ware kleuren (32-bits)

6.2Voor de Mac:
6.2.1 Minimum Configuratie:
* Besturingssysteem: Mac OS X 10.3.9 * CPU: G3 500 MHz * Systeemgeheugen (RAM): 256 MB RAM * Vaste schijf: 400 MB vrije schijfruimte * Netwerksnelheid: 128 Kbits/sec * Grafische kaart: 3D-kaart met 16 MB VRAM * Beeldscherm: 1024x768, Hoge kleuren (16-bits)

6.2.1 Aanbevolen Configuratie:
* Besturingssysteem: Mac OSX 10.4.8 * CPU: G4 1,2 GHz * Systeemgeheugen (RAM): 512 MB RAM * Vaste schijf: 2 GB vrije schijfruimte * Netwerksnelheid: 768 Kbits/sec * Grafische kaart: 3D-kaart met 32 MB VRAM * Beeldscherm: 1280x1024, Ware kleuren (32-bits)

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

33

7
7.1

O udere vers ies v an Google Earth
Windows

(downloads voor oudere pc’s)

http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/win/46026

klik op het pijltje en je krijgt volgende mogelijkheden (situatie op 23-08-2007)

Selecteer de versie aan die je wenst (b.v. 3.0.762.0) en klik onderaan op:

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

34

7.2

Mac
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/28838

klik op het pijltje en je krijgt volgende mogelijkheden (situatie op 23-08-2007)

Selecteer de versie aan die je wenst (b.v. 3.1.0621.0) en klik onderaan op:

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

35

8 Nieuw in vers ie 4.2: Sk y
Met ongeveer honderd miljoen sterren en tweehonderd miljoen sterrenstelsels kunt u met de Sky-functie in Google Earth de sterrenhemel ontdekken zoals nooit tevoren. Tot nu toe kon u met Google Earth vanuit de ruimte inzoomen om onze planeet te verkennen. Met de nieuwe Sky-functie van Google Earth kunt u dat perspectief omdraaien en de wonderen van de hemel verkennen. Bekijk beelden van verafgelegen sterrenstelsels en nevels met de Hubbleruimtetelescoop, leer meer over de bewegingen van de planeten en de levenscyclus van de sterren en meer. Zie ook http://earth.google.com/earth4.html en http://earth.google.com/sky/index.html

VLIZ

Systeemvereisten voor Google Earth

36