You are on page 1of 61

NEXUS NOWE CZASY

Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać do
trudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.
NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.

ROK III, NUMER 3 (11) • MAJ-CZERWIEC 2000


NR INDEKSU 346 179 WYDANIE POLSKIE ISSN 1506-0284

WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3 Laurence Gardner


Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nie W KRÓLESTWIE WŁADCÓW
czytaliście. PIERŚCIENIA, cz. 2 (dokończenie) 35
Aby utrzymać i wzmocnić swoją władzę Kościół Rzyms-
Patrick S. Poole kokatolicki prześladował potomków z linii krwi Graala
SIEĆ SZPIEGOWSKA ECHELON, cz. 2 (dokończenie) 7 i ich zwolenników, a następnie przeinaczył związane
Po upadku Bloku Wschodniego sieć szpiegowska Eche- z tym dziedzictwem historie i przekazy.
lon coraz częściej wykorzystywana jest do inwigilacji
celów gospodarczych, aby wspomóc amerykańskie kor- Jennifer Lawson
poracje w ich walce z zagranicznymi konkurentami. ZAPOWIEDŹ KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
W LATACH 2000-2001 42
Uri Dowbenko Zajmująca się badaniem wpływu planet i Słońca na
NARKOTYKI I POLITYKA, cz. 1 14 ziemską pogodę Jennifer Lawson prognozuje, że w cią-
Nie przynosząca żadnych efektów walka z handlem gu najbliższych dwóch lat (2000-2001) na naszej plane-
narkotykami jest z góry skazana na niepowodzenie, cie dojdzie do niespotykanych sztormów, powodzi
ponieważ stoją za nim wysoko postawieni politycy, i erupcji wulkanów.
wielki biznes oraz agencje wywiadowcze czerpiące
z niego fundusze na nielegalne operacje. Adrian Wagner
UKRYTE ELEMENTY W MUZYCE I DŹWIĘKACH 47
Dr Ralph W. Moss Muzyczna tradycja Zachodu nie wywodzi się, jak się
GASTON NAESSENS I SOMATYDY 20 powszechnie sądzi, ze starożytnej Grecji, ale sięga
Odkryte przez Gastona Naessensa wewnątrzkomórko- korzeniami starożytnego Sumeru, Babilonii i Egiptu.
we formy biologiczne nazwane przezeń somatydami, Istnieje przypuszczenie, że starożytni wykorzystywali
które otwierają przed medycyną nowe możliwości le- dźwięki do lewitacji materialnych obiektów.
czenia raka i innych degeneracyjnych chorób, są wciąż
ignorowane przez oficjalną naukę. Michael A. Cremo
TAJEMNICE POCHODZENIA CZŁOWIEKA 52
Valendar F. Turner, Andrew McIntyre Zgromadzone liczne dowody archeologiczne, które
BLASKI I CIENIE TEORII HIV, cz. 3 (dokończenie) 27 wskazują, że homo sapiens sapiens istnieje na Ziemi
Obowiązująca od wielu lat teoria mówiąca, że przy- od zarania dziejów, są ukrywane przed opinią publicz-
czyną AIDS jest wirus HIV, od dłuższego czasu jest pod ną jako stanowiące poważne zagrożenie dla obowiązu-
ostrzałem rosnącej grupy uczonych, którzy twierdzą, że jących poglądów naukowych.
ów rzekomy wirus HIV to nic innego jak zbitek komór-
kowych odpadów. STREFA MROKU: dziwne opowieści
z nie tego świata 57
NAUKA: przegląd interesujących nowinek W tym numerze przedstawiamy wywiad z sierżantem
z pogranicza nauki 32 Cliffordem Stone’em, w którym opowiada on o swoich
W tym numerze przedstawiamy kilka metod przekształ- badaniach i poszukiwaniach związanych ze zjawiskiem
cania materiałów promieniotwórczych w niegroźne dla UFO oraz działaniach rządu w tej dziedzinie.
środowiska stabilne pierwiastki, co być może już wkró-
tce rozwiąże problem odpadów radioaktywnych. LISTY DO REDAKCJI 60

POWIEDZ SWOIM PRZYJACIOŁOM O „NEXUSIE”!


MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 1
WYDAWCA OD REDAKCJI
Agencja NOLPRESS s.c. Kilka osób zasugerowało mi, abym wyjaśnił im, a przy okazji innym czytelnikom, co
Skrytka pocztowa 41 oznacza tytuł naszego pisma. Przepraszam, że wcześniej tego nie uczyniłem. Jakoś nie
15-959 Białystok–2 przyszło mi do głowy, aby się z tego wytłumaczyć. Jak widzę, niesłusznie wydawało mi
tel. (085) 6535511 się to mało istotne. Słowo „nexus” oznacza w języku angielskim według Wielkiego
e-mail: listy@nexus.media.pl słownika angielsko-polskiego Jana Stanisławskiego: grupa, zespół, ogniwo lub związek
lub: listy@ufo.com.pl (przyczynowy). Najbliższe idei pisma jest znaczenie „związek (przyczynowy)”, bowiem
http://www.nexus.media.pl prezentowane w nim sprawy, mimo iż wydają się niejednokrotnie odległe od siebie, po
pewnym czasie okazują się być ze sobą w taki czy inny sposób związane, o czym wielu
REDAGUJE czytelników mogło się już zapewne przekonać. Brak wpadającego w ucho i jednocześ-
Ryszard Z. Fiejtek nie oddającego ideę pisma polskiego odpowiednika tego słowa (jedynym, jakie przy-
chodzi mi do głowy, to „powiązania”, jednak i to słowo niewiele mówi, a poza tym nie
WSPÓŁPRACA brzmi najlepiej jako tytuł pisma) był jedną z dwóch przyczyn, dla których pozostaliśmy
Mirosław Kościuk przy oryginalnej nazwie. Drugą przyczyną jest to, że jest to pismo licencyjne, co
Jerzy Florczykowski w pewnym sensie wymusza zachowanie nazwy pierwowzoru, mimo iż mieliśmy w tym
względzie wolną rękę.
DRUK
Mam świadomość, że wielu czytelników chciałoby widzieć w Nexusie więcej
Białostockie Zakłady Graficzne
artykułów dotyczących spraw polskich. Problem w tym, że nie jesteśmy zalewani
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 propozycjami stosownych artykułów, które wpasowywałyby się w ramy tego pisma
15-111 Białystok i miały jednocześnie szerszą wymowę, wychodzącą poza nasze polskie opłotki, tak jak
Zam. 3105/2000 to jest z dotychczas zamieszczanymi artykułami, które mimo iż dotyczą spraw dzieją-
———————————— cych się z dala od Polski, dotykają nas bezpośrednio, bowiem od 10 lat mamy za sprawą
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ naszych niezbyt inteligentnych elit politycznych nowego Wielkiego Brata (USA), który
dba, aby nie było nam za dobrze, podobnie jak czynił to poprzedni Wielki Brat (ZSRR).
Duncan M. Roads
Nasze wszystkolepiejwiedzące elity polityczne przypominają mi burka podwórzowego,
P.O. Box 30
który przez pół życia siedział uwiązany na krótkim łańcuchu do budy i pewnego dnia
Mapleton, QLD 4560
wyrwał się z niewoli, i uciekł od swojego pana. Pobiegał po polach i odzyskana wolność
Australia tak mu uderzyła do głowy, że nie bardzo wiedząc, co z nią począć, poszedł poszukać
tel. +61 75442 9280 sobie innego pana, dając się ponownie uwiązać do budy. Tak właśnie nasze zakłamane
fax +61 75442 9381 elity postąpiły z Polską. Ponownie uwiązały ją do budy. Najpierw związały ją z NATO
e-mail: editor@nexusmagazine.com (wcale nie czuję się przez to bezpieczniej, a wręcz przeciwnie!), a teraz usilnie pracują
http://www.nexusmagazine.com nad wepchnięciem nas do Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, zapomina-
jąc, że dopiero co skoczyliśmy przerabiać przynależność do RWPG (jak się to skończyło,
GRAFIKA NA OKŁADCE wszyscy wiemy, z wyjątkiem naszych cierpiących na selektywną amnezję elit, które już
Dawid Michalczyk o tym zapomniały). Doprawdy nie widzę wielkich różnic między Radą Wzajemnej
e-mail: dmgfx@vip.cybercity.dk Pomocy Gospodarczej a Unią Europejską (ZSRE), z wyjątkiem tego, że ten drugi kołchoz
http://users.cybercity.dk/∼bcc5877/home.html jest bogatszy, w związku z czym jego upadek będzie trwał dłużej, chyba że jego
O zarządcy w porę się opamiętają i zaczną ograniczać socjalizm i postawią na ludzką
inwencję.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW Tak więc będąc teraz pod europejskim i amerykańskim butem musimy bacznie
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania śledzić, co dzieje się w tamtych chełpiących się wolnością krajach, bowiem to, co dzieje
zamieszczanych w Nexusie informacji. się złego u nich dzisiaj, jutro zawita do nas. Co się zaś tyczy wolności, śmiem twierdzić,
Zabrania się jednak powielania publikowanych że na dzień dzisiejszy wciąż jeszcze więcej wolności i swobód obywatelskich jest
w nim artykułów, zarówno w formie w Polsce niż na przykład w ostoi wolności i demokracji – USA – gdzie tak naprawdę
drukowanej, jak i elektronicznej (z Internetem wszystko jest od dawna pod dyskretną kontrolą. Stany Zjednoczone milowymi krokami
włącznie) bez pisemnej zgody redakcji! zdążają tam, gdzie my byliśmy 10 lat temu i gdzie powoli wracamy. Zachłysnąwszy się
wolnością, nasze elity zatęskniły za totalitarnym system PRL-u i krok po kroku zaczynają
O odbierać nam to, co jako społeczeństwo wywalczyliśmy. Systematycznie ograniczają
Wszystkie opinie wyrażane na łamach naszą wolność słowa i myśli narzucając nam, rzekomo dla naszego dobra, kolejne
Nexusa są opiniami ich autorów kagańce, na razie w postaci wymogu przestrzegania wartości chrześcijańskich, kłamstw
i niekoniecznie odzwierciedlają punkt oświęcimskich (sprawa dra Ratajczaka), poprawności politycznej etc.
widzenia wydawcy. Bądźmy jednak czujni, czytajmy między wierszami i nie pozwalajmy robić sobie
wody z mózgu politycznym hochsztaplerom i różnym lansowanym przez media
O pseudoautorytetom. I
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności Ryszard Z. Fiejtek
za treść zamieszczanych na łamach
Nexusa reklam i ogłoszeń. Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy adresie
redakcji bądź za pośrednictwem Internetu (listy@nexus.media.pl lub listy@ufo.com.pl).

FILIE
WIELKA BRYTANIA EUROPA WŁOCHY USA
NEXUS Magazine NEXUS Magazine NEXUS NEXUS Magazine
55 Queens Road, East Grinstead P.O. Box 372 Avalon Edizioni P.O. Box 177
West Sussex, RH19 1BG 8250 AJ Dronten P.O. Box 009 Kempton, IL 60946-0177
Wielka Brytania Holandia 35020 Due Carrare (PD) USA
tel. +44 (0) 1342 322854 tel. +31 (0)321 380558 Włochy tel. +1 815 253 6464
fax +44 (0) 1342 324574 fax +31 (0)228 312081 tel./fax +39 (0)49 911 5516 fax +1 815 253 6454
e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com e-mail: frontier@xs4all.nl e-mail: avalon@nexusitalia.com e-mail: nexususa@earthlink.net

2 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


POMYŚLNA WIADOMOŚĆ DLA Dr Wagner twierdzi, że zwrócono
AMATORÓW WINA się do niego o skonsultowanie lub
opublikowanych na początku zeznawanie w 20 sprawach w dziesię-
Z 1995 roku rezultatów duńskich
badań wynika, że amatorzy umiarko-
ciu krajach, w których zawodowo za-
jmujący się położnictwem ludzie zo-
wanego picia wina, czyli ci, którzy stali postawieni przed sądami po-
piją od trzech do pięciu kieliszków wszechnymi, komisjami etyki zawo-
dziennie, są o połowę mniej narażeni dowej lub komisjami towarzystw
na zawał serca i wylew. ubezpieczeniowych. 70 procent tych
Badania wpływu alkoholu na zdro- przypadków dotyczyło położnych,
wie dowodzą, że osoby wypijające z których 85 procent to kobiety.
codziennie taką samą ilość alkoholu — Wraz ze spadkiem liczby uro-
w postaci wódki zwiększają z kolei dzin wzmaga się walka konkurencyj-
ryzyko zapadnięcia na te choroby. na w zdobywaniu pacjentów, zwłasz-
Mocny alkohol ma dodatni wpływ cza w krajach, w których opieka leka-
jedynie wtedy, gdy pije się go raz rska opiera się na prywatnych zakła-
w miesiącu. Z kolei piwo wydaje się dach leczniczych — wyjaśnia. — Do-
być obojętne dla zdrowia. datkowym powodem jest licząca 200
Dobra wiadomość dla amatorów lat walka lekarzy o kontrolę nad po-
wina polega na tym, że, jak wynika łożnymi.
z badań, im go więcej, tym lepiej, ale (Źródło: Sunshine Coast Daily, 14 paź-
tylko do pewnego momentu. Ryzyko za- (Źródło: The Sydney Morning Herald, 2 sier- dziernik 1995)
wału serca spada proporcjonalnie do ilości pień 1995)
wina. Osoby pijące ponad sześć kieliszków KONGRES ALTERNATYWNYCH METOD
dziennie znajdują się w grupie najniższego MLEKO Z PIERSI MATKI POWODUJE LECZENIA RAKA ODRZUCANYCH
ryzyka, zaś abstynenci w grupie najwyż- ŚMIERĆ KOMÓREK RAKOWYCH PRZEZ KARTELE
szego ryzyka. (Należy podkreślić, że bada- W PŁUCACH MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNE
nia te nie obejmowały innych niekorzyst- zwedzcy uczeni odkryli, że mleko d 15 do 18 września 1995 roku w Sy-
nych efektów picia alkoholu, na przykład
marskości wątroby).
S z piersi matki zawiera substancję zabi-
jającą komórki raka.
O dney obradował drugi Światowy
Kongres Raka. Uczestniczyli w nim nau-
Ta analiza skutków picia wina została Naukowcy z Uniwersytetu w Lund kowcy zajmujący się badaniem raka z Nie-
przeprowadzona przez naukowców z Duń- w Szwecji i sztokholmskiego Instytutu Ka- miec, Finlandii, Węgier, Wielkiej Brytanii,
skiego Epidemiologicznego Ośrodka Nau- rolinska zbadali działanie ludzkiego mleka Holandii, Austrii, Chin, Japonii, USA
kowego w Kopenhadze. Rezultaty tych na komórki znajdujące się w laboratoryj- i Australii.
badań zgadzają się w pełni ze zdrowo- nych kolbach i odkryli, że składnik o na- Większość referentów donosiła o zadzi-
tnymi i społecznymi zmianami, jakie zaszły zwie monomeryczna a-lactalbumina (w wiających rezultatach swoich metod lecze-
w Danii, gdzie liczba śmiertelnych przypa- skrócie MAL) powoduje zamieranie ko- nia, z których wiele ma znacznie większy
dków zawału serca spadła o 30 procent mórek raka. procent dodatnich wyników od terapii sto-
w ciągu ostatnich 15 lat, kiedy to prawie Okazało się, że MAL inicjuje proces sowanych przez główny nurt medycyny.
podwoiło się spożycie wina. zwany apoptozą lub inaczej samozniszcze- Na przykład dr Friedrich Douwes, ordyna-
Naukowcy sądzą, że związek z tym mo- niem komórek, który obejmuje wyłącznie tor Kliniki św. George’a w Niemczech,
gą mieć zapobiegające utlenianiu związki komórki rakowe. W jednym z ekspery- stosując hipotermię uzyskuje 80 procent
chemiczne, które znajdują się w winie, mentów zniszczeniu uległo 95 procent pozytywnych wyników przy leczeniu nie-
zwłaszcza czerwonym. wszystkich komórek raka płuc, natomiast złośliwego przerostu prostaty i 90 procent
(Źródło: British Medical Journal, 6 maj 1995) normalne były nietknięte. podczas stosowania hipotermii w połącze-
Raport mówi ponadto, że ten składnik niu z pełną blokadą hormonalną w przy-
FIRMY FARMACEUTYCZNE BĘDĄ mleka inicjuje również apoptozę komórek padkach raka prostaty. Jedynie 2 przypad-
WKRÓTCE ROBIĆ FORSĘ raka nerek, pęcherza i jelit. ków przypadków wymagało interwencji
NA „PROCHACH” (Źródło: The Australian, 16 sierpień 1995) chirurgicznej.
ak podaje Departament Zdrowia No- Jak podają statystyki zamieszczone
J wej Południowej Walii, lekarze będą
mogli wkrótce legalnie przepisywać pigu-
LEKARSKI PROGRAM POZBYCIA SIĘ
POŁOŻNYCH
w Lancecie, ortodoksyjne metody leczenia
tych schorzeń dają jedynie 56 procent
łki, których głównym składnikiem jest ma- kspert WHO (Światowa Organizacja pozytywnych wyników. Według niemiec-
rihuana.
Lek o nazwie Dronabinol jest syntetycz-
E Zdrowia) twierdzi, że lekarze organi-
zują „światowe łowy na czarownice” skie-
kich i austriackich onkologów występują-
cych na tym kongresie stosowana przez
ną odmianą THC (związek chemiczny rowane na położne, usiłując podważyć za- nich terapia, zmniejszyła ilość nawrotów
uzyskiwany z konopi lub produkowany ufanie, jakie ludzie w nich pokładają, raka do 28 procent.
syntetycznie będący głównym składnikiem a tym samym wyeliminować je z rynku Zainteresowanie mediów Kongresem
upajającym marihuany i haszyszu – przyp. usług lekarskich. było wręcz bulwersujące i stanowiło od-
tłum.), który znajduje się w marihuanie Marsden Wagner, lekarz położnik na zwierciedlenie interesów wielkiego kapita-
i jako taki może być zalegalizowany przy usługach Światowej Organizacji Zdrowia, łu, który poczuł się zagrożony ujawnie-
pomocy przepisów wykonawczych, nie wy- twierdzi, że wielu członków medycznego niem udanych prób leczenia raka. Donie-
magając specjalnej regulacji prawnej. establishmentu uważa się za „zagrożo- sienia, jakie ukazały się w prasie przed
Jest on przeznaczony dla ludzi w za- nych” przez położne. Kongresem, miały na celu przekonanie
awansowanym stadium AIDS oraz pacjen- — W wielu krajach trwają światowe czytelników, że chodzi jedynie o takie me-
tów cierpiących na raka, którzy poddali się łowy na czarownice polegające na oska- tody, jak aromaterapia, kręgarstwo, natu-
chemioterapii i cierpią z powodu jej efek- rżaniu położnych przez lekarzy o niebez- ropatia etc.
tów ubocznych. pieczne praktyki — pisze na łamach ma- W rzeczywistości na Kongresie zapre-
Koszt leku jest oceniany na 250 dolarów gazynu medycznego Lancet. — Ta na- zentowano szeroki wachlarz tematów me-
miesięcznie dla stałych użytkowników i nie gonka stanowi element walki o kontrolę dycznych, takich jak postęp w mikroskopii
będzie subsydiowany przez Pharmaceuti- nad usługami z zakresu położnictwa, i hipotermii (lokalne stosowanie ciepła),
cal Benefits Scheme (odpowiednik pol- w których tle są pieniądze, władza, seks nowe leki (maślan, melantonina), żywienie
skiej kas chorych – przyp. tłum.). i możliwość wyboru. (witaminy, zioła, tłuszcze) oraz stosowanie

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 3


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
określonej długości mikrofal przed radio- w samych Stanach Zjednoczonych wypija- nie obowiązku oznakowania i zgłoszenia
terapią, co znacznie poprawia jej skutecz- nych jest co roku 20 miliardów puszek jelenia w ciągu 24 godzin, posiadanie nała-
ność. bezalkoholowych napojów, z których wię- dowanej broni i samochodu. Agenci, któ-
Przedstawiciele firm farmaceutycznych kszość zawiera NutraSweet. rzy brali udział w rajdzie, to ludzie ze
nie dali się prześcignąć mediom w pró- Iceland to pierwszy „zielony” warzyw- stanowego oddziału US Fish and Wildlife
bach oczerniania Kongresu jeszcze przed niak, który zdecydował się na rezygnację Service (odpowiednik naszej straży rybac-
jego rozpoczęciem. Na przykład Królews- ze sprzedaży genetycznie modyfikowanej kiej i leśnej), zaś celem nalotu był Golden
kie Australijskie Kolegium Lekarzy Ogól- żywności. Wyjątkowy sprzeciw wobec Hills Hunt Club (Klub Myśliwski Złotych
nych (Royal Australian College of Gene- aspartamu jest uważnie śledzony przez Wzgórz).
ral Practitioners) odmówiło lekarzom ogó- pozostałych jego rywali. Gootee, skarbnik klubu, został pojmany
lnym, którzy wzięli udział w Kongresie, ——— na podstawie dowodów w postaci wypcha-
akredytacji w swoim Programie Doskona- * Biały krystaliczny proszek syntetyzowany nej kaczki i jelenia oraz fotografii w ram-
lenia Zawodowego (Quality Assurance z aminokwasów, znacznie słodszy od cukru, sto- ce, na której został uwieczniony jego pies
sowany jako niskokaloryczny substytut cukru.
Program). Jako powód odmowy Kolegium aportujący kaczkę. Ostatecznie oskarżono
podało, że przedstawione do oceny stresz- (Źródło: The Sunday Times, Londyn, 25 paź- 24 członków klubu o podobne przestępst-
czenia referatów nie są na „dostatecznie dziernik 1999, www.sunday-times.co.uk) wa, między innymi o niedopełnienie obo-
wysokim poziomie naukowym i etycznym wiązku wkładania fluoroscencyjnego, po-
który uzasadniałby akredytację”. To bar- UJAWNIENIE SEKRETU BOMBY marańczowego ubioru w czasie polowania.
dzo zaskakujące oświadczenie, biorąc pod TSUNAMI Czyżby lasy w USA zamieniono na sta-
uwagę fakt, że wielu uczestników Kon- wybrzeży Nowej Zelandii prowadzo- ny policyjne? W zamieszczonej we wrze-
gresu to ludzie bardzo znani w środowisku
medycznym i biologicznym, pracujący na
U no supertajne eksperymenty mające
na celu doskonalenie bomby wywołującej
śniowym numerze zwykle stonowanego
magazynu Field & Streams relacji napi-
liczących się na świecie uniwersytetach. falę pływową, która może być równie efek- sano:
tywna jak bomba atomowa. „Strażnicy prawdopodobnie oglądają za
WSPOMAGANIE ROZWOJU MÓZGU Jak donosi New Zealand Herald z 25 dużo filmów o policjantach i złodziejach.
POPRZEZ GRĘ NA INSTRUMENTACH września 1999 roku, Thomas Leech, au- Jak inaczej bowiem wytłumaczyć to, że
MUZYCZNYCH stralijski profesor wykładający na Uniwer- rosnąca ich liczba zdaje się odrzucać rze-
publikowane w październiku 1995 sytecie w Auckland, przeprowadził w la- czywistość ich codziennego dnia pracy po-
O roku w magazynie Science badania
dowodzą, że nauka gry na instrumencie
tach 1944-1945 całą serię podwodnych wy-
buchów, które wywołały falę pływową
legającą na stosunkach z przestrzegający-
mi prawa ludźmi na rzecz świata, w któ-
muzycznym w młodym wieku ma wpływ na w Whangaparaoa, na północ od Auck- rym wszyscy wędkarze i myśliwi to byli
działanie i rozwój mózgu. land. komandosi zasługujący na odstrzał lub
Muzycy, którzy uczyli się grać na in- Prace profesora Leecha były traktowa- szaleńczy pościg samochodowy.
strumentach klawiszowych lub strunowych ne bardzo poważnie, i to do tego stopnia, Ochotnicy do zawodu strażników przy-
przed okresem dojrzewania, mają przypu- że amerykańscy szefowie połączonych rody spędzają obecnie więcej czasu na
szczalnie większe powierzchnie mózgu od- sztabów stwierdzili, że gdyby jego projekt nauce wyważania drzwi domniemanych
powiedzialne za czucie palcami, jak rów- został ukończony przed końcem wojny, kłusowników niż na nauce rozróżniania
nież większą ilość połączeń między oby- mógłby odegrać równie znaczącą rolę jak różnych gatunków ryb i zwierząt. Kwiet-
dwiema półkulami mózgu. bomba atomowa. Szczegóły bomby tsuna- niowy numer magazynu Wildlife in North
Ponieważ młodzi muzycy grający na in- mi, znanej jako Project Seal, zawarte są Carolina (Dzika Przyroda Północnej Karo-
strumentach klawiszowych muszą używać w liczących sobie 53 lata tajnych doku- liny) z roku 1999 opisuje obóz rekrucki dla
obu rąk, obszary mózgu odpowiedzialne mentach, które Ministerstwo Spraw Za- przyszłych strażników przyrody, który mu-
za ruchy palców nie dominującej ręki (le- granicznych i Handlu Nowej Zelandii nie- szą zaliczyć w tym stanie: «Nie kończące
wej u praworęcznych i prawej u leworęcz- dawno odtajniło. się ćwiczenia fizyczne, trening zawodowy
nych) powiększają się. (Źródło: Sunday Times, Perth, Zachodnia Au- i inspekcje baraków to pierwsze dwa tygo-
(Źródła: The New York Times, 13 październik stralia, 26 wrzesień 1999, str. 32) dnie szkoły strażników przyrody… a w tym
1995; The Sydney Morning Herald, 14 paź- 40 godzin nauki używania broni oraz wiele
dziernik 1995) STRAŻNICY ZWIERZĄT godzin doskonalenia taktyki obronnej
ROZPRAWIAJĄ SIĘ Z MYŚLIWYMI i rozbrajania podejrzanych»”.
BRYTYJCZYCY ODMAWIAJĄ marcu 1999 roku 40 strażników po- Artykuł podaje dalej, że uzasadnieniem
SPRZEDAŻY ASPARTAMU
rytyjska sieć sklepów warzywnych,
W dzielonych na dziesięć czteroosobo-
wych zespołów dokonało przed świtem
takiego wojskowego treningu jest to, że
strażnicy przyrody są „siedmiokrotnie bar-
B Iceland, oświadczyła że usuwa aspa-
rtam*, sztuczny słodzik znany bardziej
w okręgu Dorchester w stanie Maryland
przy użyciu helikopterów nalotu mającego
dziej narażeni na śmierć w czasie wykony-
wania swojej pracy niż jakikolwiek inny
pod nazwą NutraSweet, ze swojego aso- na celu pochwycenie sześciu podejrza- stróż prawa”.
rtymentu. nych. Kłopot w tym, że w rzeczywistości brak
Posunięcie to jest wynikiem rosnącego Główny podejrzany, Robert Gootee, zo- dowodów potwierdzających tego rodzaju
przekonania klientów o możliwości istnie- stał wywleczony z łóżka i wyprowadzony dane. Według danych FBI w roku 1997
nia związku między spożywaniem tego sło- z domu w łańcuchach. Jego żonie nie w całych Stanach Zjednoczonych zginęło
dzika i guzami mózgu. Podejrzenia te, pozwolono nikogo wezwać, zaś sąsiadom 65 strażników prawa w czasie wykonywa-
rozpropagowane za pośrednictwem Inter- nie pozwolono przez cztery i pół godziny nia swoich obowiązków. Żaden z nich nie
net, spotkały się z gwałtownymi protes- przyjść do niej, aby ją uspokoić. był strażnikiem przyrody.
tami właściciela NutraSweet, gigantycznej Ten zbrojny nalot poprzedziło rzekomo (Źródło: Joseph Farah, 10 wrzesień 1999,
firmy produkującej genetycznie modyfiko- czteroletnie dochodzenie. Co było powo- ‹World/Net/Daily.com›)
waną żywność, Monsanto. dem tak drastycznej akcji?
Aspartam jest konsumowany przez 250 Gootee został oskarżony o posiadanie TAJNA ORGANIZACJA OCTOPUS
milionów ludzi na całym świecie i stosowa- niepełnowymiarowego okonia paskowane- ZABIERA KOLEJNE ŻYCIE
ny w niskokalorycznym pożywieniu i napo- go, okonia paskowanego poza sezonem im Keith, współautor książki The Oc-
jach, takich jak Diet Coke (Dietetyczna
Coca-Cola), od dwudziestu lat. Tylko
wędkarskim, nie oznakowanego okonia,
letniej flądry poza sezonem, niedopełnie-
J topus (Ośmiornica) opowiadającej
o zamordowanym dziennikarzu badają-

4 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
cym międzynarodowy spisek, zginął w ta- pamięta, dr Hulda Clark pomaga wielu wateli”. Wśród tych organizacji winny zna-
jemniczych okolicznościach. Jim Keith, ludziom na całym świecie wyleczyć się leźć się instytucje sprawujące nadzór nad
który napisał Ośmiornicę wspólnie z Ken- z różnych dolegliwości i chorób. Jej tera- dopuszczaniem leków na rynek oraz komi-
nem Thomasem na podstawie notatek pia polega na usuwaniu z ciał pacjentów tety badań etyki zawodowej. Uważa on, że
Danny’ego Casolaro, zmarł w Szpitalu rozpuszczalników i pasożytów. próby winny być rejestrowane po to, aby
Washoe po operacji stawu kolanowego. 20 października aresztowano ją w San informować pacjentów, klinicystów oraz
Plotki głoszą, że Keith został zabity po Diego, skąd trafiła do więzienia w Santee inne osoby, które mają w nich uczest-
ujawnieniu nazwiska lekarza, który utrzy- w oczekiwaniu na ekstradycję do Indiany, niczyć, w celu zapobieżenia duplikowaniu
mywał, że księżna Diana była w chwili gdzie oskarżono ją o uprawianie zawodu kosztownych badań i promowania między-
śmierci w ciąży. lekarskiego bez pozwolenia (przestępstwo ośrodkowej współpracy.
— Już dawno temu zauważyłem zwią- klasy C zagrożone karą od 2 do 8 lat „Istotny problem pozostanie jednak nie
zek między Ośmiornicą i śmiercią księżnej więzienia). rozwiązany” – powiedział – „ponieważ ba-
Diany — stwierdził Kenn Thomas. Pacjenci jej kliniki w Meksyku – wię- dania zakończone negatywnymi lub nie
Agencja informacyjna, w której znaj- kszość okresowo chora i powracająca do wystarczającymi wynikami są niechętnie
dowało się źródło informacji Jima Keitha, zdrowia pod jej kuratelą – musieli wrócić publikowane.
stała się od chwili jego śmierci niedo- do domu i samemu realizować przepisany Dr Chalmers przedstawił cały szereg
stępna. im tryb leczenia. przykładów takiego stronniczego unikania
Danny Casolaro zginął w sierpniu 1991 4 października dr Clark wysłano pod publikacji wyników badań.
roku w Martinsburgu w Zachodniej Wir- eskortą do Indiany, gdzie przybyła 6 paź- Wyniki przeprowadzonej w roku 1980
ginii, przy czym jako przyczynę śmierci dziernika o godzinie 2.30 rano. Przesłu- nie przemyślanej próby stosowania leku
podano samobójstwo. Prowadził w tym chanie odbyło się o godzinie 9.00 i orze- przeciwko arytmii pierwszej klasy, lorcai-
czasie dochodzenie w sprawie kradzieży czono kaucję w wysokości 10 000 dolarów. nide, w przypadku ostrego nadwyrężenia
oprogramowania dotyczącego systemu su- Dr Clark nie przystała na propozycję przy- mięśnia sercowego zostały opublikowane
perinwigilacji Promis, w które zamieszani znania się do winy w zamian za zmniej- dopiero po 13 latach. Przyrost wypadków
byli pracownicy Departamentu Sprawied- szenie ewentualnej kary. Proces odbędzie śmiertelnych w grupie pacjentów, którym
liwości i podejrzana grupa międzynarodo- się 2 lutego 2000 roku. podawano lorcainide, uznano za przypa-
wa o nazwie Octopus. (Źródło: Dr Clark Research Association (Sto- dek i stosowanie leków pierwszej klasy
Dochodzenie prowadzone w sprawie warzyszenie Badawcze dr Clark), 8135 En- przeciwko arytmii znacznie wzrosło.
Promisu przez Kongres (znane również gineer Road 2748, San Diego, CA 92111, „Szacuje się, że w szczytowym momen-
jako sprawa Inslaw od nazwy firmy, która USA; strona internetowa: ‹www.freedrc- cie ich stosowania, pod koniec lat osiem-
stworzyła Promis) wykazało, że śledztwo lark.com›). dziesiątych” – twierdzi dr Chalmers – „leki
w sprawie śmierci Casolaro powinno być pierwszej klasy przeciwko arytmii podane
prowadzone tak jak zabójstwo. Keith MCCABE BLIŻSZY WOLNOŚCI ludziom z zawałami serca powodowały ro-
i Thomas zdobyli notatki Casolaro i na ich o 547 dniach więzienia Ed McCabe cznie, tylko w samych Stanach Zjednoczo-
podstawie napisali książkę The Octopus
wydaną nakładem Feral House w roku
P został zwolniony i 6 października 1999
roku przeniesiony do domu okresowej
nych od 20 000 do 70 000 przedwczesnych
zgonów. Tegoroczne śmiertelne żniwo jest
1997. opieki w Miami na Florydzie. rzędu ilości żołnierzy, którzy zginęli na
Jim Keith spadł ze sceny w czasie wy- Ed McCabe jest człowiekiem, który pro- wojnie w Wietnamie.
stąpienia w Black Rock położonego na pagował w Stanach Zjednoczonych i wielu Dr Chalmers z radością powitał utwo-
północ od swojego rodzinnego miasta, Re- innych krajach na świecie terapie tlenowe rzenie internetowego rejestru nieudanych,
no, w stanie Nevada i złamał kolano. za pośrednictwem publicznych odczytów kontrolowanych prób (www.controlled-
Udał się do szpitala Washoe i zmarł i swojej książki zatytułowanej O2xygen trials.com) i jednocześnie ostrzega, że peł-
w czasie operacji 7 września o godzinie Therapies: A New Way of Approaching ny rejestr planowanych, trwających i nie
20.10. Przyczyną śmierci był skrzep, który Disease (Terapie tlenowe – nowe podejście publikowanych prób nie wejdzie w życie,
dostał się do płuc. do choroby). Wiosną roku 1997 Depar- „dopóki nie będzie prawnego przymusu”.
Oprócz Ośmiornicy Jim Keith napisał tament Sprawiedliwości Stanów Zjedno- (Źródło: British Medical Journal, 319:939,
jeszcze wiele innych popularnych książek czonych i Internal Revenue Service (od- 9 październik 1999, ‹www.bmj.com/cgi/con-
dotyczących różnych konspiracji, takich powiednik naszej policji skarbowej) tent/full/319/7215/939/a›)
jak Mind Cotrol – World Control (Kontrola wszczęły przeciwko Edowi dochodzenie,
umysłów – kontrola nad światem), Black przyglądając się jego działalności przez BRUDY ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO
Helicopters over America (Czarne helikop- powiększające szkło. W wyniku dochodze- Przez ostatnie sześć miesięcy w wytwó-
tery nad Ameryką), Casebook on Alternati-
ve 3 (Przewodnik po Alternatywie 3) i OKC
nia aresztowano go 7 kwietnia 1998 roku.
(Źródło: strona internetowa dotycząca tera-
1 rni pasz przeznaczonych dla bydła tu-
cznego w Caillaud w północnej Francji na
Bomb (Bomba OKC). pii tlenowych: ‹www.oxytherapy.com›). linię produkcyjną trafiały ekskrementy
Stronę internetową poświęconą pamięci z toalet przeznaczonych dla personelu wy-
Jima Keitha można znaleźć pod adresem WEZWANIE DO REJESTROWANIA twórni. Między sierpniem 1998 roku i ma-
‹www.umsl.edu/~skthoma/urls.htm›. WSZYSTKICH PRÓB KLINICZNYCH rcem 1999, od 15 do 20 ton ludzkich
(Źródło: Kenn Thomas, wydawca, Steams- r Iain Chalmers, dyrektor brytyjskie- odchodów i innych materiałów odpado-
hovel Press, USA, 14 wrzesień 1999) D go Centrum Cochrane’a, oświadczył
że brak raportów o nieudanych próbach
wych dodawano co tydzień do karmy dla
kurczaków, świń i owiec.
KOSZTOWNE ZMAGANIA PRAWNICZE klinicznych jest sprzeczny z naukową i za- W ubiegłym tygodniu robotnicy ujaw-
DR HULDY CLARK wodową etyką lekarską. Dr Chalmers i wy- nili, że do tych śmierdzących pomyj była
o, co przydarzyło się z drowi Royalo- dawcy magazynów British Medical Journal również wrzucana krew z tusz.
T wi R. Rife’owi, drowi Stanisławowi
Burzyńskiemu i innym pionierom medycy-
oraz Lancet nawołują do stworzenia mię-
dzynarodowego rejestru wszystkich prób
— Za każdym razem, gdy są czyszczone
filtry, smród jest tak okropny, że wywodu-
ny, przydarzyło się również dr Huldzie klinicznych. je wymioty — oświadczył Bernard Guil-
Clark z Północnej Dakoty. Dr Chalmers stwierdził: „Stworzenia ta- lard, pięćdziesięciodwuletni pracownik fa-
Jak zapewne wielu czytelników Nexusa kiego powszechnie dostępnego rejestru bryki w Javané w Bretanii.
(patrz artykuł „Przyczyna i lekarstwo na nieudanych prób powinny żądać organiza- (Źródło: The Sunday Times, Londyn, 31 paź-
AIDS”, Nexus, nr 2, 1998 – przyp. red.) cje odpowiedzialne za ochronę praw oby- dziernik 1999, ‹www.sunday-times.co.uk›)

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 5


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
Podczas gdy wielu zaszokowała wiado-
2 mość, że ludzkie odchody są dodawa- POGODA OSTRZEGA
na do karmy francuskiego bydła, miesz-
kańcy wsi Saxthorpe w hrabstwie Norfolk
w Anglii, którzy mieszkają w pobliżu Gre-
W ygląda na to, że kawałek skamieniałego korala liczący około 125 000 lat może zmienić
nasze poglądy na El Niño (patrz przypis nr 6 przy artykule „Zapowiedź klęsk żywiołowych
w latach 2000-2001”, str. 46) – zjawisko występujące na Oceanie Spokojnym mające znaczny
at Farm (Wielka Farma), wiedzą, że bry- wpływ na pogodę na naszej planecie.
tyjskie bydło od lat jest żywione kiszonką, Dan Schrag z Wydziału Nauk o Ziemi i Planetach na Uniwersytecie Harvarda odkrył
której składniki hodowane są na polach niedawno ten kawałek koralu w czasie wakacji w Indonezji.
Jeszcze nie tak dawno klimatolodzy traktowali El Niño jako aberrację w tropikalnych
nawożonych ludzkimi ekskrementami.
regionach Pacyfiku i chwilową ciekawostkę. W ostatnim dwudziestoleciu okazało się jednak, że
Great Farm ma trzy laguny wyłożone może to być „piąty jeździec Apokalipsy”, który przynosi ze sobą niszczące powodzie, pożary
czarnym polietylenem, z których każda i głód, poczynając od Etiopii, a na Ekwadorze poprzez Indonezję skończywszy, i zwiastuje dziwną
może pomieścić około miliona galonów pogodę na całym świecie.
(4,544 m3) ścieków. Obecnie występuje częściej, zaś efekty jego oddziaływania są bardziej widoczne i trwałe.
— To coś wygląda jak ciemna owsianka Oddziaływanie El Niño nie ma paralel w zapisach historycznych, w związku z czym wciąż nie
z grubą szarą skorupą na wierzchu wiadomo, czy jest to normalny proces, czy też alarmująca konsekwencja wywołanych przez
— oświadczył sześćdziesięciodwuletni mie- człowieka zmian klimatu.
szkaniec Saxthorpe, Aubrey Poberefsky. Dla klimatologów El Niño jest kołem napędowym światowego klimatu, redystrybutorem
— To jest pełne bakterii i chemikali, ale ciepła i energii, który wkracza do akcji, kiedy zawodzi system regularnych cyrkulacji. W normal-
oni wywożą to tysiącami galonów na pola. nym okresie wiatry i wody przepływają poprzez tropikalną część Pacyfiku od obu Ameryk na
(Źródło: The Sunday Times, 31 październik wschodzie do Indonezji na zachodzie napędzane ruchem obrotowym Ziemi. W czasie przepływu
1999) przez ciepłe regiony tropików wody nagrzewają się. W rezultacie powolnej akumulacji powstaje
basen ciepłej wody wokół Indonezji, który może mieć o 40 cm większą wysokość i być kilka stopni
cieplejszy od pozostałych wód oceanu. Nie może to trwać długo i w typowych warunkach, co trzy
Również rząd belgijski przyznał, że do
3 roku 1999 do zwierzęcej karmy doda-
wano ludzkie i zwierzęce odchody. Mini-
do siedmiu lat, te ciepłe wody wyrywają się z tego basenu i płyną z powrotem po powierzchni
oceanu. Wraz ze wzrostem prądów oceanicznych, to samo dzieje się z wiatrami i ciśnieniem
atmosferycznym związanymi z tym zjawiskiem, a co za tym idzie z pogodą. Tak więc mokry
ster rolnictwa tego kraju wyznał w od- tropikalny klimat Indonezji nawadnia normalnie suche wyspy pacyficzne i często dochodzi aż do
powiedzi na telewizyjny reportaż, że ścieki nabrzeżnych pustyń obu Ameryk. W tym samym czasie Indonezję i Australię nawiedzają susze.
z rzeźni i toalet kończyły belgijski łańcuch Naukowcy nie byli pewni, jak daleko wraca El Niño. Wiarygodne zapisy dotyczące klimatu
pokarmowy. i oceanu liczą sobie zaledwie 100 lat lub coś koło tego i aby uzyskać informacje o dawniejszych
Sieć telewizyjna TVR również podała, czasach, należy znaleźć alternatywne źródła informacji.
że odpadki z rzeźni, toalet i łaźni stanowiły Fragment korala znaleziony przez Schraga cofa datę pierwszego znanego El Niño o ponad
domieszkę do karmy zwierzęcej w Belgii. 100 000 lat do okresu przed ostatnim zlodowaceniem. W pracy, która niedługo zostanie
(Źródło: strona internetowa ‹www.sigh- opublikowana w Geophysical Research Letters, Schrag i jego kolega Konrad Hughen, ujawnią
tings.com›, 22 wrzesień 1999) wyniki swoich analiz izotopowej sygnatury warstw rocznych przyrostów wewnątrz korala Sulawesi
i użyją ich do określenia wzorca starożytnego El Niño. Według Schraga schemat występowania El
Niño, który ujawnił jego liczący sobie 125 000 lat kawałek korala, przedstawia się identycznie, jak
NATURALNE ŚWIATŁO POPRAWIA to było w czasach nowożytnych przed rokiem 1976, lecz zupełnie inaczej niż w okresie po roku
WYNIKI TESTÓW UCZNIOWSKICH 1976. Dokładne zbadanie „okresu powrotu” El Niño, zarówno zapisanego w starożytnym koralu,
rzeprowadzone w trzech amerykańs-
P kich okręgach szkolnych badania wy-
kazały, że jednym z lepszych sposobów
jak i odnotowanego we współczesnych danych meteorologicznych i koralowych, doprowadziło go
do wniosku, że we współczesnych danych dotyczących okresu sprzed roku 1976 dominujący był
okres powrotu El Niño wynoszący około sześciu lat. Tak też było w przypadku sześćdziesięcio-
poprawienia wyników nauczania jest wpu- pięcioletniego przekroju starożytnego korala. Z kolei dane zgromadzone po roku 1975 wykazują,
szczenie do klas światła słonecznego. Ba- że szczytowo krótki okres powrotu El Niño wynosił 3,5 roku. Wynika z tego, że cykl El Niño był
dania przeprowadzone przez kalifornijską wyjątkowo stały w okresie setek tysięcy lat i uległ poważnej zmianie w ostatnim ćwierćwieczu.
firmę konsultingową są najlepszym po- To rodzi pytanie, co spowodowało tę zmianę. Czyżby El Niño uległ zakłóceniu spowodowane-
twierdzeniem zasady wynikającej ze zdro- mu przez jakiś czynnik zewnętrzny, jak globalne ocieplenie, czy też jest to po prostu krótkoter-
wego rozsądku mówiącej, że naturalne minowy, wybryk natury?
oświetlenie pomaga ludziom w pracy. Jednym ze sposobów sprawdzenia tego jest zdaniem Schraga szukanie oznak ostatniego
Badacze z Heschong Mahone Group ocieplenia w oceanie. Razem z Tomem Guildersonem z Państwowego Laboratorium im.
Lawrence’a Livermore’a w Kalifornii, wykazał ostatnio, że wyjątkowe cechy El Niño po roku 1976
uszeregowali szkoły podstawowe w okręgu
dowodzą bardzo specyficznego ocieplenia wód powierzchniowych wschodniego Pacyfiku w zim-
według stopnia naświetlenia klas. Potem nych porach. Ta część Pacyfiku stanowi arenę ciągłych zmagań między ciepłymi wodami
wzięli wyniki testów standaryzujących i po powierzchniowymi a zimnymi pochodzącymi z głębszych warstw. Przez większość czasu zachodzi
uwzględnieniu innych czynników mają- ruch wód ku górze, lecz w czasie El Niño, kiedy ciepłe wody przepływają przez Pacyfik z zachodu,
cych wpływ na wyniki testów (na przykład ruch chłodnych wód ku górze zostaje zablokowany. Wygląda na to, że to zablokowanie stało się
zarobki rodziców) odkryli, że im bardziej prawie stałym zjawiskiem.
uczniowie są wystawieni na wpływ natural- Od roku 1976 wody powierzchniowe we wschodniej części Pacyfiku stały się bogatsze w węgiel
nego światła dziennego, tym lepsze mają 14C, co dowodzi, że wody głębinowe nie unoszą się ku górze w takich ilościach, jak poprzednio.

wyniki. Ruch wód ku górze w normalnych warunkach ochładza wschodni Pacyfik, utrzymuje normalny
W Seattle uczniowie jasno oświetlno- kierunek wiatrów i w ten sposób zapobiega tworzeniu się El Niño. Schrag kończy swoje
nych szkół uzyskiwali z matematyki i czy- rozważania wnioskiem, że zmiany termokliny po roku 1976 mogą być przyczyną wzrostu
tania oceny o 9 do 13 procent wyższe od częstotliwości występowania od tego czasu El Niño.
swoich równieśników ze słabiej oświetlo- Czy powinno to martwić osoby mieszkające poza obszarem Oceanu Spokojnego? Wraz ze
wzrostem wiedzy klimatologów na temat wpływu oceanów i atmosfery na klimat coraz bardziej
nych szkół.
zdają oni sobie sprawę z tego, w jaki sposób środkowy El Niño ma się do klimatu całej Ziemi.
W pokrewnych badaniach personel He- Ocean Indyjski wykazuje specyficzne dla siebie zmiany po roku 1976. Analiza danych
schong Mahone Group przyjrzał się 108 pogodowych pochodzących z odległego Archipelagu Chagos wykonana przez Charlesa Sheppar-
sklepom z sieci spożywczej (nazwy nie da z Uniwersytetu Warwicka dowodzi, że w latach siedemdziesiątych temperatura wzrosła nagle
podano) i zauważył, że te, które są wypo- o jeden stopień, zaś pokrywa chmur skurczyła się o połowę.
sażone w okna sufitowe mają średnio o 40 Czy wzrost aktywności El Niño jest z dawna oczekiwanym „dymiącym działem”, które
procent większą sprzedaż. potwierdzi, że za powstanie klimatycznego chaosu odpowiadają cieplarniane gazy? I
(Źródło: ‹www.abc.net.au/news/newslink/nat/
(Źródło: artykuł Freda Pearce’a zamieszczony w New Scientist, Londyn, 9 październik 1999).
newsnat-14oct1999-26.htm›)

6 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


F undamentalną zasadą wolnych społeczeństw jest to, że kiedy powstają
kontrowersje na temat przejęcia władzy przez państwo, władza nigdy
z mocy prawa nie jest cedowana na rzecz rządu, nigdy też władza nie jest
udzielana bez nadzwyczajnego, jasno sformułowanego, interesu publicznego.
Oto, jak to sformułował nieżyjący już sędzia Sądu Najwyższego Stanów
Po zakończeniu Zjednoczonych, William Brennan:

Zimnej Wojny sieć Koncepcja konieczności wynikającej ze względów wojskowych jest kusząco
szeroka i niebezpiecznie elastyczna. Ponieważ mają oni ciągle wizję nadrzędnej
elektronicznego konieczności, stale rodzi się pokusa powoływania się na „konieczności” wynikające
ze względów bezpieczeństwa w celu usankcjonowania naruszania praw i wolności
nasłuchu Echelon obywateli. Z tego to względu do argumentów płynących ze środowisk zaintereso-
wanych względami bezpieczeństwa i wojskowości należy podchodzić z dużą dozą
coraz częściej zdrowego sceptycyzmu – bardzo ważka jest rada, aby sądy były bardzo ostrożne,
kiedy rząd powołuje się na względy natury wojskowej, aby usankcjonować pogwał-
wykorzystywana cenie (konstytucyjnych) praw.34

jest do szpiegostwa Za koniecznością przeciwstawienia się terroryzmowi i licznymi korzyściami


wynikającymi z masowej inwigilacji prowadzonej przez Echelon, kryje się
gospodarczego ciemna i niebezpieczna strona tej działalności, która jest maskowana pod
płaszczykiem tajności, jaką otacza się operacje służb specjalnych Stanów
mającego na celu Zjednoczonych.
Ujawnianie wewnętrznej inwigilacji wymierzonej w obywateli Stanów Zjed-
ułatwienie noczonych prowadzonej pod pretekstem „niepopularnych” związków politycz-
nych a nawet bez powodu – co stanowi pogwałcenie pierwszej, czwartej i piątej
amerykańskim poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – jest systematycznie utrud-
niane za pomocą pokrętnych i złożonych argumentów prawnych oraz uzur-
korporacjom powania sobie prawa do uprzywilejowanej pozycji przez agencje służb specjal-
nych i rząd Stanów Zjednoczonych. Strażnicy i obrońcy naszych wolności, nasi
rywalizacji aktualnie wybrani polityczni reprezentanci, nie zwracają zbytniej uwagi na tę
działalność, nie mówiąc już o nadużyciach, które mają miejsce pod ich okiem.
z zagranicznymi Jak zostanie to pokazane poniżej, nasi przedstawiciele sami często stają się
przedmiotem machinacji Echelonu, blokując wszelkie wysiłki zmierzające do
konkurentami. zwiększenia kontroli nad tymi niebezpiecznymi siłami.
Co więcej, zmiana priorytetów wynikająca z rozpadu sowieckiego imperium
oraz związana z tym konieczność uzasadnienia rozszerzania możliwości służb
specjalnych spowodowała przedefiniowanie pojęcia „interesu bezpieczeństwa
narodowego”, które objęło szpiegowanie na rzecz potężnych amerykańskich
Część 2 koncernów. Ta cicha zmowa między interesami politycznymi i sferą prywatą
dotyczy zazwyczaj tych samych firm, które brały udział w rozwijaniu techno-
(dokończenie) logii umacniających Echelon i agencje służb specjalnych.

WEWNĘTRZNE I POLITYCZNE SZPIEGOSTWO


Rozważając skutki wykorzystywania Echelonu wewnątrz Stanów Zjed-
noczonych, doskonałej wskazówki, co się może stać z prawami konstytucyjnymi
Patrick S. Poole i prywatnością obywateli, dostarcza patetyczny historyczny zapis dotyczący
 1998/1999 zakazu działalności NSA i CIA na amerykańskiej ziemi. Od chwili utworzenia
NSA przez prezydenta Trumana, jej możliwości szpiegowskie były często
wykorzystywane do monitorowania działalności niczego nie podejrzewającego
E-mail: społeczeństwa.
pspoole@hiwaay.net
Projekt SHAMROCK
Strona internetowa: W roku 1945 wprowadzono w życie projekt SHAMROCK, którego celem
http://fly.hiwaay.net/~pspoole/echelon.html było śledzenie wszystkich telegraficznych informacji wchodzących i wychodzą-
cych z USA. Przy pełnej współpracy RCA35, ITT36 i Western Union37 kont-

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 7


rolujących w tamtym okresie cały ruch telegraficzny w Sta- opracowała ponad 3 900 raportów na temat Amerykanów
nach Zjednoczonych poprzednicy NSA, a później samo umieszczonych na „listach obserwacyjnych”.42
NSA były zaopatrywane codziennie w mikrofilmowe kopie Ponadto w latach 1952-1975 Biuro Służb Bezpieczeńst-
wszystkich wchodzących, wychodzących i tranzytowych wa NSA posiadało raporty dotyczące co najmniej 75 000
telegramów. System ten uległ zasadniczej zmianie, gdy Amerykanów. Wśród tych osób byli wszyscy, o których
spółki telegraficzne zaczęły dostarczać agencji magnetycz- była mowa w przechwyconych przez NSA wiadomościach.
ne taśmy komputerowe, co umożliwiło przepuszczanie ich
przez komputer HARVEST w poszukiwaniu określonych Operacja CHAOS
słów kluczowych, lokalizacji, nadawców i adresatów. W czasie gdy NSA było zajęte wtykaniem nosa w pry-
Projekt SHAMROCK okazał się tak udany, że w roku watne sprawy obywateli USA za pośrednictwem projek-
1966 NSA i CIA założyły spółkę na dolnym Manhattanie tów SHAMROCK i MINARET, CIA włączyło się do
(tam, gdzie mieszczą się biura spółek telegraficznych) pod wewnątrzkrajowego szpiegowania inicjując operację
nazwą Lpmedley. W szczytowym okresie projektu SHAM- CHAOS. Prezydent Lyndon Johnson zatwierdził utworze-
ROCK agenci NSA analizowali i drukowali 150 000 wia- nie Wydziału Operacji Wewnętrznych CIA (Domestic
domości miesięcznie.38 Operation Division; w skrócie DOD), którego statutowym
Dyrektor NSA, Lew Allen, doprowadził w maju 1975 celem było „dbanie o scentralizowane kierowanie oraz
roku do zamknięcia projektu SHAMROCK, kiedy opo- wspieranie i koordynacja tajnych operacji wewnątrz Sta-
nenci z Kongresu zaczęli publicznie odsłaniać spowijający nów Zjednoczonych”.
go całun tajemnicy. Zeznania przedstawicieli spółek tele- Kiedy Johnson kazał dyrektorowi CIA, Johnowi
graficznych oraz dyrektora Allena składane w czasie prze- McCone’owi użycie DOD do analizy narastającego prote-
słuchań spowodowały, że przewodniczący senackiego ko- stu studentów przeciwko polityce rządu wobec Wietnamu,
mitetu do spraw służb specjalnych, senator Frank Church, utworzono dwie nowe jednostki przeznaczone do śledze-
komentując działalność SHAMROCK, oświadczył, że „był nia antywojennych organizacji i indywidualnych przeciw-
to prawdopodobnie największy rządowy program prze- ników wojny: projekt RESISTANCE, który współpraco-
chwytujący wiadomości mający wał z administracją college’ów,
wpływ na obywateli Ameryki, jaki Na „listy obserwacyjne” trafiły ochroną domów akademickich
kiedykolwiek realizowano”.39 między innymi takie osoby, i miejscową policją w celu iden-
tyfikowania aktywistów antywo-
Projekt MINARET jak Martin Luther King jennych i politycznych dysyden-
Bliźniaczy w stosunku do pro- (bojownik o prawa murzynów), tów, oraz projekt MERRIMAC,
jektu SHAMROCK projekt MI- Malcom X (Malcolm Little który monitorował demonstracje
NARET zakładał utworzenie „list w rejonie Waszyngtonu. Potem
obserwacyjnych” („watch lists”) – bojownik o prawa murzynów), CIA rozpoczęło monitorowanie
przez każdą agencję służb specjal- Jane Fonda (aktorka), Joan Baez aktywistów studenckich oraz infilt-
nych i FBI, na które mieli trafić (piosenkarka) i dr Benjamin rację organizacji we współpracy
wszyscy mieszkańcy USA pode- z miejscową policją prowadząc
jrzani o działalność „wywrotową”.
Spock (amerykański lekarz przesłuchania i elektroniczą inwi-
Na „listy obserwacyjne” trafiły pediatra, wykładowca i autor gilację pod pozorem ścigania gra-
między innymi takie osoby, jak książek z dziedziny medycyny). bieży i włamań.43 Po dojściu w ro-
Martin Luther King (bojownik ku 1969 do władzy Nixona wszyst-
o prawa murzynów), Malcom kie działania dotyczące inwigilacji
X (Malcolm Little – bojownik o prawa murzynów), Jane wewnątrz USA zostały skonsolidowane pod nadzorem
Fonda (aktorka), Joan Baez (piosenkarka) i dr Benjamin operacji CHAOS.
Spock (amerykański lekarz pediatra, wykładowca i autor Po rewelacjach ujawnionych przez dwóch byłych agen-
książek z dziedziny medycyny). tów CIA zaangażowanych we włamanie do hotelu Water-
Po wydaniu w roku 1972 przez sąd najwyższy decyzji gate, opublikowaniu artykułu na temat operacji CHAOS
Keitha40, która stanowiła, że chociaż prezydent może w New York Timesie44 oraz chęci zdystansowania się od
prowadzić działania chroniące kraj przed bezprawną i wy- nielegalnych, wewnętrznych operacji szpiegowskich CIA
wrotową działalnością zmierzającą do obalenia rządu, zamknęło program CHAOS. W okresie jego działania
należy zwracać uwagę, aby te same siły nie prowadziły Komitet Kościelny (Church Committee) oraz Komisja ds.
bezpodstawnego (bez nakazu) elektronicznego śledzenia Działalności CIA Na Terenie Stanów Zjednoczonych
krajowych organizacji, pojawiły się naciski na projekt (zwana Komisją Rockefellera) ujawniły, że CIA założyło
MINARET.41 Natychmiast po ujawnieniu Departamen- teczki dla ponad 13 000 osób, w tym 7 000 obywateli USA
towi Sprawiedliwości działań podjętych w ramach projek- i 1 000 krajowych organizacji.45
tu MINARET szef Departamentu Sprawiedliwości, Elliot
Petersen, zamknął go, mimo iż pozostające pod nadzorem Sąd ds. Wywiadu Zagranicznego
Departamentu Sprawiedliwości FBI, NSA i inne agencje Reagując na odkrycie tego rodzaju działań ze strony
aktywnie uczestniczyły w tworzeniu „list obserwacyjnych”. poprzednich rządów i agencji wywiadowczych, Kongres
W czasie działania programu, w latach 1967-1973, uchwalił w roku 1978 Ustawę o Wywiadzie Zagranicznym
ponad 5 925 obcokrajowców oraz 1 690 organizacji i oby- (Foreign Intelligence Surveillance Act)46, na podstawie
wateli Stanów Zjednoczonych zostało wciągniętych na której utworzono supertajny Sąd ds. Wywiadu Zagranicz-
„listy obserwacyjne” utworzone w ramach projektu MI- nego (Foreign Intelligence Surveillance Court; w skrócie
NARET. Mimo szeroko zakrojonych działań, których FISC) mający za zadanie prowadzenie dochodzeń w spra-
celem było ukrycie udziału NSA w programie MINARET, wie elektronicznej inwigilacji realizowanej przez FBI
dyrektor NSA, Lew Allen, zeznał w roku 1975 przed i NSA w celu kontroli działalności tych agencji na terenie
senacką komisja do spraw służb specjalnych, że NSA USA. W roku 1995 Kongres udzielił temu sądowi dodat-

8 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


kowych prerogatyw, upoważniając go do prowadzenia „Epizod z Thatcher jasno ukazuje, że GCHQ, podob-
tajnych kontroli. Intencją tych wszystkich posunięć Kon- nie do NSA, znalazło sposób na postawienie siebie ponad
gresu było zapewnienie kontroli i zapobieżenie naduży- prawem i nie zawahało się zaangażować bezpośrednio
ciom w zakresie inwigilacji wewnątrz kraju, o których była w pomoc konkretnemu politykowi, której celem były jej
wcześniej mowa. osobiste, polityczne korzyści.
Siedmioosobowy sąd składający się z sędziów federal- Decyzja przeprowadzenia londyńskiej akcji nie była
nych sądów rejonowych, których wyznacza sąd najwyższy, prawdopodobnie konsultowana ze zbyt wieloma ludźmi
odbywa posiedzenia w zamkniętym pomieszczeniu na z górnych szczebli biurokratycznej drabiny. CSE sądziło,
najwyższym piętrze budynku Departamentu Sprawiedli- że ujdzie mu to na sucho i że uzgadnianie jej z wysoko
wości. Sprawozdania z przesłuchań prowadzonych przez postawionymi osobistościami tylko niepotrzebnie skom-
ten sąd rzadko podawane są do wiadomości opinii publicz- plikowałoby tę sprawę.49
nej, niemniej minister sprawiedliwości (i prokurator gene- Frost opowiada również, jak w roku 1975 poproszono
ralny w jednej osobie) ma obowiązek przekazać Kongreso- go o szpiegowanie bardzo niezwykłego celu: Margaret
wi roczny raport, podając w nim ilość rozpatrywanych Trudeau, żony premiera Pierre’a Trudeau. Wydział Służ-
przez ten sąd spraw oraz ilość załatwionych pozytywnie. by Bezpieczeństwa Królewskiej Kanadyjskiej Policji Kon-
Przy ponad 10 000 podań wniesionych do tego sądu nej (Royal Canadian Mounted Police; w skrócie RCMP)
w okresie 20 lat swojego istnienia, odrzucił on tylko jedno podejrzewał, że żona premiera kupuje i zażywa marihua-
(miało to miejsce w sprawie wniesionej przez administra- nę, i w tym celu skontaktował się z CSE zlecając mu
cję Reagana). wykonanie tej brudnej roboty. Wielomiesięczna inwigila-
FISC miał być psem łańcuchowym strzegącym prze- cja prowadzona we współpracy z Wydziałem Służby Bez-
strzegania konstytucyjnych praw obywateli Stanów Zjed- pieczeństwa nie przyniosła spodziewanych rezultatów.
noczonych, jednak w krótkim czasie stał się on pieskiem Frost przypuszcza, że za żądaniem Królewskiej Kanadyjs-
salonowym agencji służb specjalnych. Wnioski o zgodę na kiej Policji Konnej kryły się motywy polityczne: „W żaden
prowadzenie inwigilacji, które nigdy nie zostałyby zaakce- sposób nie można było podejrzewać jej o szpiegostwo.
ptowane przez sąd federalny lub stanowy, są rutynowo Dlaczego RCMP tak bardzo na tym zależało? Czyżby
akceptowane przez FISC. Umoż- chcieli z jakichś względów dobrać
liwiło to FBI prowadzenie inwigi- ...wbrew najlepszym się do Pierre’a Trudeau, czy też
lacji mającej na celu uzyskiwanie intencjom obieralnych starali się go ochronić? A może
dowodów z ominięciem konstytu- działali na rozkaz swoich politycz-
cji, które były następnie wykorzys- przedstawicieli narodu, nych mocodawców?”50
tywane procesach kryminalnych. prezydentów i premierów, NSA również angażuje się czę-
Procedura ustalona przez Kongres pokusa użycia Echelonu jako sto w polityczne szpiegostwo. Do-
i sądy sprawia, że zakres inwigila- radca prezydenta Nixona, John
cji i uzyskane w jej wyniku infor- narzędzia służącego Ehrlichman ujawnił w swoich pa-
macje są niedostępne obronie ze politycznemu awansowi miętnikach zatytułowanych Wit-
względu na tajny charakter tego i represji jest bardzo duża. ness to Power: The Nixon Years
sądu.47 Wbrew pierwotnym intenc- (Świadek siły – lata Nixona), że
jom Kongresu jest wątpliwe, aby Henry Kissinger wykorzystywał
wewnętrzna inwigilacja prowadzona przy pomocy Echelo- NSA do przechwytywania wiadomości przesyłanych przez
nu została podporządkowana nadzorowi FISC. ówczesnego sekretarza stanu Williama P. Rogersa w celu
przekonania Nixona o jego niekompetencji. Tak więc
POLITYCZNE WYKORZYSTYWANIE ECHELONU Kissinger był kolejną osobą, która znalazła się po stronie
I PAKTU UKUSA odbiorczej globalnej sieci NSA. Informacje o tajnych
Szereg przypadków szpiegowania wewnątrz własnego dyplomatycznych układach Kissingera z rządami innych
kraju przez Echelon miało miejsce za sprawą tajemnicy państw dotarły do uszu innych wysokich rangą urzędników
otaczającej pakt UKUSA. Dokonany poprzez nie pobież- administracji Nixona, co mocno rozsierdziło Kissingera.
ny wgląd w głąb świata służb specjalnych umacnia przeko- „Kissinger czuł się bardzo dotknięty…” – napisał później
nanie, że wbrew najlepszym intencjom obieralnych przed- zastępca dyrektora NSA, William Colby – „ponieważ
stawicieli narodu, prezydentów i premierów, pokusa uży- chciał utrzymać wszystko w tajemnicy, dopóki nie będzie
cia Echelonu jako narzędzia służącego politycznemu gotowe do wystrzału”.51
awansowi i represji jest bardzo duża. Równie często celem szpiegowskiej działalności agencji
Były kanadyjski szpieg, Mike Frost, twierdzi, że była wywiadowczych stają się wybrani przedstawiciele narodu.
brytyjska premier Margaret Thatcher zażądała inwigilowa- W roku 1988 Margaret Newsham, manager ds. oprog-
nia dwóch ministrów swojego gabinetu, których podejrze- ramowania firmy Lokheed, która odpowiadała za kil-
wała o nielojalność. W celu usunięcia trudności natury kanaście komputerów VAX, których zadaniem było zwię-
prawnej związanych ze szpiegowaniem we własnym kraju kszenie mocy Echelonu w Menwith Hill, wyznała, że
wysoko postawionych urzędników państwowych, placówka osobiście słyszała przechwycenie przez NSA rozmowy
GCHQ w Ottawie zwróciła się w swoim imieniu do CSE na telefonicznej senatora z Południowej Karoliny, Stroma
przeprowadzenie trzytygodniowej misji inwigilacyjnej na Thurmonda. Lockheed zwolnił Newsham po tym, jak
koszt brytyjskich podatników. Szef Frosta w CSE, Frank wytoczyła ona tej spółce proces zarzucając jej rażące
Bowman, poleciał do Londynu i osobiście wykonał zada- marnotrawstwo i nadużycia. Po supertajnym zebraniu
nie. Po zakończeniu misji poinstruowano go, aby przekazał w kwietniu 1988 roku, które odbyło się pod przewodnict-
taśmy przedstawicielowi GCHQ w kwaterze głównej.48 wem ówczesnego przewodniczącego Stałej Parlamentar-
Jak podaje współautor Spyworld (Świat szpiegów) Mi- nej Komisji ds. Służb Specjalnych, republikaninem Loui-
chel Gratton, używanie paktu UKUSA jako legalnej przy- sem Stokesem, pracownicy Wzgórza Kapitolińskiego, któ-
krywki jest kusząco łatwe: rzy o nim wiedzieli, opowiedzieli o nim dziennikowi Plain

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 9


Dealer z Cleveland.52 Chociaż senator Thurmond był którzy używają go dla swoich politycznych korzyści, lub
niechętny pełnemu dochodzeniu w tej sprawie, jego biuro agencji służb specjalnych, które wykorzystują go do za-
ujawniło, że ma dowody świadczące o tym, że senator był chowania swojej uprzywilejowanej pozycji i rozdętych
celem działań NSA.53 Wdrożone po prasowych doniesie- budżetów. Dostępność tego rodzaju inwazyjnej techno-
niach dochodzenie w tej sprawie ujawniło, że nie było logii wręcz się prosi o jej nadużywanie, co jednak nie
żadnej kontroli ani procedury określającej, kto ma ustalać, uzasadnia stosowania jej do takich celów. Tym, co najbar-
kogo ma podsłuchiwać system Menwith Hill.54 dziej zatrważa, jest skierowanie jej przeciwko tym, którzy
Na żądanie administracji Reagana NSA zaintereso- obnażają korupcję rządu, starają się nie dopuszczać do
wała się kongesmanem z Marylandu, Michaelem Bar- naruszania praw człowieka, przeciwstawiają się zanieczy-
nesem. Jego rozmowy z nikaraguańskimi urzędnikami szczaniu środowiska lub głoszą nauki Chrystusa. To, że
były przechwytywanie i zapisywane, włącznie z rozmową, potężne amerykańskie agencje wywiadowcze działają
którą przeprowadził z ministrem spraw zagranicznych przeciwko legalnym, pokojowym organizacjom, nie jest
Nikaragui, protestując przeciwko wprowadzeniu w tym objawem chęci ich monitorowania, ale kontrolowania.
kraju stanu wojennego. Barnes odkrył praktyki szpiegows-
kie NSA po przekazaniu dziennikarzom przez urzędników SZPIEGOSTWO GOSPODARCZE
Białego Domu zapisów jego rozmów. Zamieszany w aferę Wraz z gwałtowną erozją imperium sowieckiego na
Iran-Contra, dyrektor CIA, William Casey, pokazał Bar- początku lat dziewięćdziesiątych zachodnie agencje wy-
nesowi depeszę ambasady nikaraguańskiej, z której wyni- wiadowcze pospiesznie przedefiniowały swoje zadania,
kało, że między urzędnikami ambasady i jednym z jego aby uzasadnić utrzymywanie swoich systemów globalnej
doradców odbyło się spotkanie. Doradca rozmawiał w am- inwigilacji. Niektórzy z najbliższych przyjaciół tych agencji
basadzie na tematy międzynarodowe i Casey zażądał od szybko wskazali im nowy cel: szpiegostwo gospodarcze.
Barnesa, aby go wyrzucił. Barnes odrzekł, że jego urzęd- W wyniku przedefiniowania pojęcia „bezpieczeństwo na-
nicy mają pełne prawo do spotykania się z zagranicznymi rodowe” poprzez włączenie do niego szpiegowania głów-
dyplomatami. nych konkurentów największych amerykańskich firm, gra
W swoim komentarzu Barnes powiedział: wywiadów przybrała jeszcze obrzydliwszą formę. Być mo-
„Zdawałem sobie sprawę, że NSA monitoruje roz- że właśnie to stało się przyczyną ostatnich badań, jakim
mowy międzynarodowe, że jest to Unia Europejska poddała Eche-
standardowa czynność służb spec- W wyniku przedefiniowania lon.
jalnych, lecz stosowanie tej proce- pojęcia „bezpieczeństwo Podczas gdy agencje będące
dury do celów wewnętrznych jest członkami paktu UKUSA przystą-
oburzające i, jak sądzę, nielegal- narodowe” poprzez włączenie piły z nową energią do zbierania
ne”.55 do niego szpiegowania ekonomicznych i handlowych in-
Jeszcze jeden były przewodni- głównych konkurentów formacji na rzecz swoich krajów
czący Senackiej Komisji ds. Służb dopiero po załamaniu się komuni-
Specjalnych wyraził swój niepokój
największych amerykańskich zmu w Europie Wschodniej, szpie-
w sprawie działalności NSA we- firm, gra wywiadów przybrała gowanie NSA na rzecz amerykańs-
wnątrz kraju. „Zawsze mnie to jeszcze obrzydliwszą formę. kich spółek trwa od bardzo dawna.
niepokoiło. Co będzie, jeśli to zo- Gerald Burke, który zajmował
stanie wykorzystane przeciwko stanowisko dyrektora Komitetu
obywatelom amerykańskim?” – zapytywał senator z Arizo- Doradczego ds. Wywiadu Zagranicznego przy prezyden-
ny, Dennis DeConcini. – „To przyprawia mnie o dreszcze. cie Nixonie, podaje, że początki ekonomicznego szpiegos-
Czy oni podsłuchują moje prywatne rozmowy telefonicz- twa w wykonaniu Stanów Zjednoczonych sięgają roku
ne?”56 1970: „Ze wszech miar rekomendowaliśmy, aby od tej
Jak oświadczyło konfidencjonalnie w czerwcu 1992 chwili ekonomiczny wywiad był traktowany jako jedna
roku reporterom londyńskiej gazety Observer kilku byłych z funkcji wchodzących w skład pojęcia bezpieczeństwa
oficjeli GCHQ, pod lupę stałej obserwacji Echelonu do- państwa i by cieszył się takimi priorytetami, jak wywiad
stały się również nie budzące podejrzeń organizacje, dyplomatyczny, wojskowy i techniczny”.59
a wśród nich Amnesty International, Greenpeace i Chris- Aby wyjść naprzeciw potrzebie informacji na temat
tian Aid (amerykańska organizacja zrzeszająca miejsco- międzynarodowych umów handlowych, agencje wywiado-
wych pastorów krzewiących wiarę w krajach zamkniętych wcze utworzyły niewielki, nie reklamowany wydział w ra-
dla chrześcijańskich aktywistów z Zachodu).57 mach Departamentu Handlu o nazwie Biuro Współpracy
Według innej historii opublikowanej przez londyński Wywiadu. Biuro to otrzymuje dane od amerykańskich
Observer były pracownik Brytyjskiego Komitetu Połączo- agencji wywiadowczych na temat bieżących międzynaro-
nych Służb Specjalnych (British Joint Intelligence Com- dowych interesów, które są w tajemnicy przekazywane
mittee), Robin Robinson, przyznał, że Margaret Thatcher zamawiającym je firmom.
osobiście zażądała przechwytywania przekazów Lonrho, Bezpośrednio po objęciu urzędu w roku 1993 prezy-
macierzystej spółki Observera, po tym, jak Observer opub- dent Clinton wniósł swój wkład do państwowej machiny
likował w roku 1989 exposé oskarżające syna pani That- szpiegowskiej, tworząc Narodową Radę Ekonomiczną
cher, Marka, o branie łapówek w ramach wielomiliar- (National Economic Council), która wspomaga wywiad
dowych dostaw brytyjskiej broni dla Arabii Saudyjskiej. w „selekcjonowaniu” firm mających wpływ na wzrost
Mimo iż stanął on przed alternatywą ewentualnych kar za znaczenia USA. Zdolność Echelonu do szpiegowania
złamanie przysięgi, Robinson przyznał, że osobiście dorę- zagranicznych firm nie jest niczym nowym, lecz administ-
czał przechwyconą korespondencję Lonrho do biura pani racja Clintona podniosła ją do rangi sztuki.
Thatcher.58 W roku 1990 niemiecki magazyn Der Spiegel ujawnił, że
Nie powinno być zaskoczeniem, że Echelon stał się NSA przechwyciła informacje dotyczące transakcji między
narzędziem wybieralnych i biurokratycznych dostojników, Indonezją i japońskim producentem satelitów NEC Cor-

10 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


poration o wartości 200 milionów dolarów. W rezultacie wicepremier, Sheilę Copps, do wszczęcia śledztwa w tej
w negocjacje wtrącił się prezydent Bush i sprawił, że sprawie po tym, jak meksykańskie środowiska wniosły
kontrakt ten rozdzielono między NEC i AT&T. swój protest.
W roku 1994 CIA i NSA przechwyciły rozmowy telefo- Każda szpiegowska agencja najczęściej pokonana zo-
niczne prowadzone między przedstawicielami Brazylii staje własną bronią. Mike Frost opowiada w Spyworld
i francuską firmą Thomson-CSF na temat systemów rada- (Świat szpiegowski), jak przypadkowe namierzenie w roku
rowych, które Brazylia chciała zakupić. Amerykańska 1981 rozmowy amerykańskiego ambasadora w Kanadzie
firma Raytheon była konkurentem na tym rynku i otrzy- prowadzonej przez telefon komórkowy na temat umów
mała raport sporządzony na podstawie przejętej treści dotyczących sprzedaży Chinom zboża dostarczyły Kana-
rozmów telefonicznych.60 dzie szczegółów amerykańskiej strategii w tej sprawie.
We wrześniu 1993 roku prezydent Clinton poprosił Informacja została użyta do przelicytowania USA, co
CIA, aby zajęła się szpiegowaniem japońskiego przemysłu w rezultacie spowodowało zawarcie trzyletniego kontraktu
samochodowego, który produkował samochody tak zwa- o wartości 2,5 miliarda dolarów przez Kanadyjską Radę
nej „zerowej emisji”, i przekazała uzyskane informacje Pszeniczną. CSE po raz kolejny przechytrzyła NSA rok
trzem wielkim amerykańskim producentom samochodów: później, kiedy Kanada przejęła kontrakt na dostawę psze-
Fordowi, General Motors i Chryslerowi.61 nicy do Meksyku wartości 50 milionów dolarów.68
W roku 1995 dziennik New York Times doniósł, że Kolejnym niebezpiecznym trendem w komercyjnym
tokijskie filie NSA i CIA zaangażowały się w dostarczanie wykorzystywaniu Echelonu jest wręcz kazirodczy stosunek
zespołowi amerykańskiego przedstawiciela handlowego, między agencjami wywiadowczymi i amerykańskimi firma-
Mickey Kantora, szczegółowych informacji na temat pro- mi tworzącymi technlogie, które zasilą te agencje. Wiele
wadzonych w Genewie negocjacji dotyczących sporu z ja- firm otrzymujących najważniejsze informacje przejmowa-
pońskimi spółkami motoryzacyjnymi.62 ne przez Echelon, takich jak Lockheed, Boeing, Loral,
Japoński dziennik Mainichi oskarżył niedawno NSA TRW i Raytheon jest zaangażowanych w produkcję urzą-
o kontynuowanie monitoringu japońskich przedsiębiorstw dzeń i operacje wielu szpiegowskich systemów składają-
na rzecz amerykańskich spółek.63 cych się na wyposażenie Echelonu.
Magazyn Insight zamieścił Zmowa między agencjami Zmowa między agencjami wy-
w roku 1997 szereg artykułów na wiadowczymi i ich dostawcami jest
temat żądań prezydenta Clintona
wywiadowczymi i ich zatrważająca, w związku z wykań-
wobec NSA i CIA, w których do- dostawcami jest zatrważająca, czaniem przez nich wszelkiej, za-
magał się on od nich zorganizowa- w związku z wykańczaniem równo krajowej, jak i zagranicznej
nia szerokiej akcji wywiadowczej przez nich wszelkiej, zarówno konkurencji. I co najważniejsze, te
w czasie trwającej w roku 1993 działania pochłaniają pieniądze
Konferencji Ekonomicznej Kra- krajowej, jak i zagranicznej płacone przez podatników nie
jów Azji i Pacyfiku (APEC), która konkurencji. I co najważniejsze, przynosząc im żadnych korzyści.
odbyła się w Seattle. Z pewnego te działania pochłaniają
zbliżonego do kół wywiadowczych OSTRZEŻENIE
źródła wiadomo, że z tej okazji pieniądze płacone przez Podczas gdy pakt UKUSA jest
ponad 300 pokoi hotelowych wy- podatników nie przynosząc im produktem zimnowojennego poli-
posażono w aparaturę podsłucho- żadnych korzyści. tycznego i wojskowego napięcia,
wą – chodziło o uzyskanie infor- Echelon stanowi typowy produkt
macji dotyczących umów w spra- XX wieku. Współczesne dążenie
wie wydobycia ropy i produkcji energii elektrycznej przez do zawłaszczenia potęgi państwa zmieniło legalne agencje
elektrownie wodne w Wietnamie, które przekazano na- bezpieczeństwa państwa i ich aparat w pionki w grze
stępnie wysoko postawionym przedstawicielom firm manipulacyjnej, w której stawką jest, ni mniej, ni więcej,
wspierających Partię Demokratyczną, które zabiegały o te tylko ocalenie konstytucji. Systemy utworzone przed
kontrakty.64 Echelonem miały na celu konfrontację z ekspansjonistycz-
Ale nie tylko zagraniczne spółki były inwigilowane. nymi dążeniami imperium sowieckiego – coś, co Zachód
Kiedy Wietnam wyraził chęć zakupu od amerykańskiego robił z konieczności, lecz, jak to określa Glyn Ford,
biznesmena dwóch używanych samolotów transportowych delegat do Parlamentu Europejskiego z Manchesteru
Boeing 737, umowa została zerwana po załatwieniu przez w Anglii i motor europejskiego dochodzenia w sprawie
sekretarza handlu Rona Browna dogodnych kredytów na Echelonu: „Trudność polega na tym, że technologia po-
dwa nowe Boeingi 737.65 szła tak daleko do przodu, że to, co kiedyś stanowiło
Stany Zjednoczone nie są jednak jedynym stroną paktu krótką listę celów, obecnie stało się całym światem”.69
UKUSA, która angażuje się w tego rodzaju działalność. To, co zaczęło się jako szlachetne przymierze, którego
Brytyjska premier Margaret Thatcher nakazała GCHQ celem było ograniczenie i pokonanie sił komunizmu,
monitorowanie działalności międzynarodowego magnata zmieniło się w carte blanche zezwalającą na lekceważenie
prasowego, Roberta Maxwella, w interesie Banku Anglii.66 praw obywatelskich Amerykanów i reszty świata. Jak już
Była lingwistka i analityk CSE, Jane Shorten, utrzy- wielokrotnie wykazano, NSA dąży do przeinaczenia nie
muje, że widziała zapisy przechwyconych rozmów mek- tylko intencji prawa w kwestii zakazu szpiegowania we-
sykańskich przedstawicieli handlowych prowadzonych wnątrz USA, ale również jego litery. Często chełpimy się
w czasie negocjacji handlowych NAFTA w latach 1992- prawami, które wprowadzono w celu zapobieżenia naru-
1993, jak również przejęte wiadomości pochodzące z roku szania naszych swobód obywatelskich przez agencje wy-
1991 z koreańskiego ministerstwa spraw zagranicznych wiadowcze, lecz prawa te ulegają często reinterpretacji
dotyczące budowy trzech kanadyjskich reaktorów atomo- i rewizjom w zależności od intencji politycznych mistrzów
wych CANDU dla Korei za sumę 6 miliardów dolarów szpiegostwa w Waszyngtonie. Wygląda na to, że trudno
amerykańskich.67 Rewelacje Shorten zmusiły kanadyjską jest zrezygnować z dawnych nawyków.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 11


Jak już wcześniej stwierdziliśmy, istnieje zapotrzebo- jego możliwości coraz większego znaczenia nabiera py-
wanie na wyrafinowane technologie umożliwiające inwigi- tanie dotyczące możliwości jego nielegalnego wykorzy-
lację. Niestety, świat jest pełen kryminalistów, narkotyko- stywania do omijania praw gwarantujących swobody oby-
wych baronów, terrorystów, dyktatorów, którzy zagrażają watelskie.
pokojowi i bezpieczeństwu wielu narodów. Myśl, że Eche- Opublikowany w maju 1999 roku raport brytyjskiego
lon może być wykorzystany do likwidacji tych między- badacza, Duncana Campbella, zatytułowany „Możliwości
narodowych opryszków, podnosi na duchu. Jego obrońcy przechwytywania 2000”, opracowany na zlecenie Komite-
twierdzą, że – chociaż rzadkie – zwycięstwa służb specjal- tu ds. Naukowo-Technicznej Oceny Opcji (Scientific and
nych nad siłami ciemności i śmierci w pełni uzasadniają Technological Options Assessment Committee; w skrócie
niewybredne śledzenie całego świata i prawie każdego STOA) przy Parlamencie Europejskim kontynuuje docie-
człowieka. Niestety, istnieją jednak jeszcze znacznie powa- kania i ujawnianie możliwości inwigilacyjnej technologii
żniejsze od tego problemy. Echelonu. Wśród najistotniejszych danych zamieszczo-
Bezwstydne i nielegalne prześladowania politycznych nych w tym raporcie, znajdujemy:71
przeciwników, konkurentów w interesach, dysydentów,
a nawet działaczy katolickich, stanowią dowód na to, że • Początkowo sądzono, że systemy „wyszukiwania
jeśli mamy pozostać ludźmi wolnymi, musimy spętać słów” będą stanowiły podstawę systemu, jednak okazało
systemy sił specjalnych, tak aby działały jawnie i były się, że ta raczkująca technologia jest obecnie nieefektyw-
podporządkowane wybranym przez nas reprezentantom. na. Tym niemniej Echelon wykorzystuje system „voice-
To, że Echelon może bardzo łatwo obrócić się przeciwko prints” rozpoznający głos mówiącego w ramach posłuchu
tym reprezentantom w celu utrzymania korzyści przez międzynarodowych rozmów telefonicznych.
agencje wywiadowcze, wskazuje, • Amerykańskie agencje pil-
że te agencje są poza kontrolą Bezwstydne i nielegalne nujące przestrzegania prawa
tychże reprezentantów. prześladowania politycznych współpracują ze swoimi europejs-
To, że Kongres nie jest świado- kimi odpowiednikami pod auspic-
my lub nie jest w stanie ograniczyć przeciwników, konkurentów jami swego czasu tajnej organiza-
tych nadużyć, stanowi niepokojącą w interesach, dysydentów, cji ILETS (International Law En-
zapowiedź tego, co się może wyda- a nawet działaczy katolickich, forcement Telecomunications Se-
rzyć w Stanach Zjednoczonych. minar – Międzynarodowe Semina-
Parlament Europejski wszczął de-
stanowią dowód na to, że jeśli rium Telekomunikacyjne ds. Prze-
batę na temat Echelonu, tego, mamy pozostać ludźmi strzegania Prawa) nad wykorzys-
w jaki sposób się go używa i w jaki wolnymi, musimy spętać taniem nieformalnych możliwości
sposób wolne kraje powinny go systemy sił specjalnych, tak podłączenia się do wszelkich ist-
używać. Kongres USA powinien niejących systemów telekomunika-
przyłączyć się do tej debaty, mając aby działały jawnie i były cyjnych. Co więcej, rząd USA kon-
świadomość, że konsekwencje zig- podporządkowane wybranym tynuuje akcję dyplomatyczną ma-
norowania bądź niereagowania na przez nas reprezentantom. jącą na celu przekonanie wszyst-
te problemy mogą spowodować kich rządów o konieczności wpro-
zanik naszej republikańskiej formy wadzenia prawa wymuszającego
rządzenia. Zagrożenie to najlepiej określił senator Frank na użytkownikach komputerów dostarczanie agencjom
Church dwadzieścia lat temu, mówiąc: stojącym na straży prawa kluczy kodowych.
• NSA kontynuuje współpracę z amerykańskimi pro-
Ta możliwość może w każdej chwili zwrócić się przeciw- ducentami oprogramowania w celu ograniczenia możliwo-
ko Amerykanom i żadnemu z nas nie zostanie odrobina ści kryptograficznych popularnych programów, takich jak
prywatności, bowiem taka jest możliwość monitorowania Lotus Notes czy przeglądarki internetowe w celu ułat-
wszystkiego: rozmów telefonicznych, telegramów, wręcz ka- wienia agencjom wywiadowczym dostępu do informacji
żdego przekazu. Nie będzie gdzie się ukryć. Jeśli ten rząd przesyłanych przez indywidualnych użytkowników kom-
przeobrazi się w tyranię, jeśli jakiś dyktator przejmie w tym puterów.
kraju władzę, technologiczne możliwości, jakie zapewniają • Ze źródeł zbliżonych do kół wywiadu wiadomo
rządowi służby specjalne, mogą umożliwić wprowadzenie o rosnącym wykorzystywaniu możliwości przechwytywania
absolutnej tyranii i nie będzie już od tego odwrotu, ponieważ sygnałów w celu osiągania korzyści handlowych przez
nawet najostrożniejsze wysiłki zmierzające do połączenia sił firmy biorące udział w międzynarodowym handlu.
w oporze przeciwko rządowi, bez względu na stopień ich
prywatności, będą możliwe do przechwycenia przez rząd. Raport zawiera oryginalną, nową dokumentację na
Taka oto jest możliwość tej technologii… temat systemów Echelonu i jego roli w przechwytywaniu
Nie chcę, aby ten kraj kiedykolwiek przekroczył ten most. informacji przesyłanych przy pomocy satelitów telekomu-
Znam możliwość wprowadzenia w Ameryce totalnej tyranii nikacyjnych, która obejmuje opis metod przechwytywania
i musimy dołożyć starań, aby ta agencja i wszystkie inne przez systemy komputerowe NSA wiadomości przesyła-
posiadające tę technologię działały w ramach prawa i pod nych Internetem oraz przekazów cyfrowych.
właściwym nadzorem, abyśmy nigdy nie wpadli w tę otchłań,
z której nie sposób będzie się wydostać.70 Oficjalne potwierdzenie istnienia paktu UKUSA
Prywatni poszukiwacze prawdy zostali w maju zasko-
OSTATNIE ODKRYCIA czeni oświadczeniem australijskiego rzecznika agencji wy-
Od listopada 1998 roku, kiedy to mój raport na temat wiadowczych, który w odpowiedzi na formalne zapytanie
Echelonu został przedstawiony Kongresowi, międzynaro- wystosowane przez Rossa Coultharta, reportera progra-
dowe media i przedstawiciele rządów zwracają znaczną mu Sunday Kanału 9, potwierdził istnienie paktu UKU-
uwagę na ten system szpiegowski. Wraz z poznawaniem SA. Martin Brady, dyrektor DSD (Defence Signals Direc-

12 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


toriate – Dyrektoriat Sygnałów Obrony) przyznał w piśmie 45. Morton Halperin i Jerry Berman, str. 153; US Commission on CIA
Activities within the United States, Report to the President (Raport prze-
z 16 marca, że jego agencja „współpracuje z odpowied- znaczony dla prezydenta), US Government Printing Office, Waszyngton,
nimi organizacjami wywiadowczymi za granicą w ramach DC, 1975, str. 144.
porozumienia noszącego nazwę UKUSA”.72 46. 50 USC Sec. 1801 i kolejne.
47. Znacznie więcej informacji na temat FISC można uzyskać z opisu
autora zatytułowanego „Inside America’s Secret Court: The Foreign
Dochodzenia prowadzone przez Parlament Intelligence Surveillance Court”, The Privacy Papers, nr 2, Free Congress
Europejski i Kongres USA Foundation, Waszyngton, DC, 1998; korespondencję należy przesyłać na
Rosnące zaniepokojenie wywołane szczególnym wyko- adres strony internetowej: ‹http://fly.hiwaay.net/~pspoole/fiscshort.html›.
rzystaniem Echelonu dotarło w końcu do stolic i par- 48. Mike Frost, Michel Gratton, Spyworld: How CSE Spies on Canadians
and the World (Świat szpiegów, czyli jak CSE szpieguje Kanadyjczyków i cały
lamentów świata. Nacisk wywierany przez środowiska świat), Seal/McClelland-Bantam, Toronto, 1995, str. 234-238.
międzynarodowej finansjery na rządy zainteresowanych 49. Tamże, str. 238.
krajów, spowodowany przemysłowym szpiegostwem pro- 50. Tamże, str. 93-97.
wadzonym przez Stany Zjednoczone, w wyniku którego 51. Scott Shane i Tom Bowman, „Catching Americans in NSA’s Net”
(„Łapanie Amerykanów w sieć NSA”), Baltimore Sun, 12 grudzień 1995.
europejskie firmy poniosły wielomiliardowe straty, odniósł 52. Keith C. Epstein, John S. Long, „Security Agency Accused of
w końcu skutek. Monitoring US Calls” („Agencja bezpieczeństwa oskarżona o monito-
W czerwcu rząd niemiecki poszedł za francuskim przy- rowanie rozmów w Stanach”), Plain Dealer, Cleveland, 1 lipiec 1988, str.
kładem i oficjalnie zachęcił do stosowania przez firmy 1A, 10A.
53. Pete Carey, „NSA Accused of Forbidden Phone Taps” („NSA
i obywateli szyfrowanych wiadomości bez jakichkolwiek oskarżona o zakazane podsłuchy telefoniczne”), Mercury News, San Jose,
ograniczeń. Liderzy niemieckiego biznesu zostali maksy- 2 lipiec 1988, str. 1A.
malnie zaalarmowani, kiedy anonimowy informator, pra- 54. Duncan Campbell, „Somebody’s Listening” („Ktoś nasłuchuje”),
cownik NSA, przyznał w sierpniu 1998 roku w niemieckiej The New Statesman, 12 sierpień 1988, str. 11.
55. Scott Shane i Tom Bowman, „Catching…
telewizji, że brał udział w kradzieży przemysłowych sek- 56. Tamże.
retów producenta wiatrowych generatorów, firmy Ener- 57. John Meritt, „UK: GCHQ Spies on Charities and Companies:
con, i przekazaniu ich jej głównemu amerykańskiemu Fearful Whistleblowers Tell of Massive Routine Abuse” („Zjednoczone
konkurentowi, firmie Kenetech.73 Królestwo: GCHQ szpieguje organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa
– przerażające oświadczenia demaskatorów na temat masowych, rutyno-
Przypuszczalnie najważniejszym wydarzeniem dotyczą- wych nadużyć”), Observer, Londyn, 18 czerwiec 1992.
cym szpiegowskiej działalności Echelonu, jakie zaszło 58. Hugh O’Shaughnessy, „Thatcher Ordered Lonrho Phone-Tap Over
w kręgach rządowych, jest wzrost zainteresowania nią ze Harrods Affair” („Thatcher zarządza podsłuch telefoniczny Lonrho
strony członków Kongresu USA. Ponieważ Stany Zjed- w związku ze sprawą Harrodsa”), Observer, Londyn, 28 czerwiec 1992;
cytowane również w Nicky Hagera Secret Power: New Zealand’s Role in the
noczone są dominującą stroną w pakcie UKUSA, ukróce- International Spy Network (Tajna siła – rola Nowej Zelandii w między-
nie działalności amerykańskich agencji wywiadowczych narodowej sieci szpiegowskiej), Craig Potton Publishing, Nelson, Nowa
będzie wymagało wkroczenia w całą tę sprawę specjalnych Zelandia, 1996, str. 54.
komisji Kongresu.74 I 59. „The Hill”, Dispatches, BBC Channel 4, 6 październik 1993.
60. Tom Bowman, Scott Shane, „Battling High-Tech Warriors” („Wal-
O autorze: czący wojownicy zawansowanej techniki”), Baltimore Sun, 15 grudzień 1995.
Patrick S. Poole jest wykładowcą zarządzania i ekonomiki w Col- 61. Robert Dreyfuss, „Company Spies” („Szpiedzy spółek”), Mother
Jones, maj-czerwiec 1994.
lege’u Bannockburn w Franklin w stanie Tennessee w USA, wcześniej 62. Cytowane w opracowaniu Bruce’a Liveseya zatytułowanym „Trolling
pracował jako zastępca dyrektora Centrum Polityki Technologicznej for Secret: Economic Espionage is the New Niche for Government Spies”
(Center for Technology Policy) w Waszyngtonie. Jest autorem licz- („Poławiacze sekretów – gospodarcze szpiegostwo nową niszą dla rządo-
nych artykułów poświęconych głównie sprawom związanym ze wych szpiegów”), Financial Post, Kanada, 28 luty 1998.
63. „US Spy Agency Helped US Companies Win Business Overseas”
swobodami obywatelskimi i ochroną prywatności. („Amerykańska agencja szpiegowska pomogła amerykańskim spółkom
w wygraniu zagranicznych kontraktów), Nikkei English News, 21 paździer-
Przełożył Jerzy Florczykowski nik 1998.
Przypisy: 64. Timothy W. Maier, „Did Clinton Bug Conclave for Cash?” („Czy
34. Brown v. Glines, 444 US 348 (1980). Clinton podsłuchiwał konklawe dla forsy?”), Insight, 15 wrzesień 1997. Ten
35. Radio Corporation of America, w latach 1919-1969 główne amery- trzyczęściowy cykl artykułów jest dostępny w Internecie pod adresem:
kańskie elektroniczno-nadawcze konsorcjum należące do General Electric ‹http://www.insightmag.com/investiga/apecindex.html›.
Company. – Przyp. tłum. 65. Timothy W. Maier, „Snoops, Sex and Videotape” („Przewąchiwanie,
36. International Telephone and Telegraph Corporation – amerykańska seks i nagrania wideo”), Insight, 29 wrzesień 1997.
spółka telekomunikacyjna, która przed swoim upadkiem w roku 1995 66. Matthew Fletcher, „Cook Faces Quiz on Big Brother Spy Net”
odnosiła duże sukcesy. – Przyp. tłum. („Oszukańczy quiz w szpiegowskiej sieci Wielkiego Brata”), Financial
37. Założona w roku 1851 amerykańska spółka telekomunikacyjna, która Mail, Wielka Brytania, 1 marzec 1998.
po wieloletnich sukcesach została w roku 1988 przekształcona w Western 67. Cytowane w opracowaniu Bruce’a Liveseya zatytułowanym „Trol-
Union Corporation, a następnie w roku 1991 w New Walley Corporation, ling…
po czym w roku 1993 ostatecznie zbankrutowała. – Przyp. tłum. 68. Mike Frost, Michel Gratton, Spyworld…, str. 224-227.
38. James Bamford, The Puzzle Palace: Inside the National Security 69. Lucille Redmond, „Suddenly There Came Tapping…” („Nagle
Agency, America’s Most Secret Intelligence Organization (Zagadkowy pałac pojawił się podsłuch…”), The Sunday Business Post, Irlandia, 9 marzec
– wewnątrz Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, najtajniejszej amerykań- 1998.
skiej agencji wywiadowczej), Penguin Books, Nowy Jork, 1983, str. 314, 459. 70. National Broadcasting Company, „Meet the Press”, 17 sierpień
39. External Collection Program, US Senate, Select Committee on 1975, zapis wywiadu opublikowanego przez Merkle Press, Waszyngton,
Intelligence, „Supplementary Detailed Staff Reports on Intelligence and 1975, str. 6; cytowane w James Bamford, The Puzzle…, str. 477.
the Rights of Americans” („Dodatkowe raporty personelu w sprawie 71. Pełną treść raportu można znaleźć pod adresem: ‹www.iptvre-
wywiadu i praw obywateli amerykańskich”), Raport Końcowy, Vol. III, 23 ports.mcmail.com/interception–capabilities.htm›.
kwiecień 1976, str. 765. 72. Patrz pod adresem: ‹http://sunday.ninemsn.com.au/sun–cover2asp?
40. United States v. United States District Court, 407 US 297 (1972). id=818›.
41. James Bamford, The Puzzle…, str. 370-373. 73. Tony Peterson, „US spy satellites «riding German firms’ secrets»”
42. Tamże, str. 381. („Amerykańskie satelity szpiegowskie wykonały «nalot na sekrety niemiec-
43. Morton Halperin, Jerry Berman i inni, The Lawless State (Państwo kich firm»”), The Sunday Telegraph, Londyn, 11 kwiecień 1999.
bezprawia), Penguin, Nowy Jork, 1976, str. 146. 74. Daniel Verton, „Congress, NSA butt heads over ECHELON”
44. Seymour Hersh, „Huge CIA Operation Reported in US Against („Kongres, bodzące łby NSA nad Echelonem), Federal Computer Week,
Antiwar Forces” („Ujawnienie potężnej operacji CIA przeciwko siłom 3 czerwiec 1999, adres strony internetowej: ‹www.fcw.com/pubs/fcw/1999/
antywojennym”), New York Times, 22 grudzień 1974, str. 1. 0531/web-nsa-6-3-99.html›.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 13


W swoim monumentalnym dziele Defrauding America (Okradanie Amery-
ki) były oficer śledczy Federalnego Urzędu Lotnictwa (Federal Avia-
tion Administration; w skrócie FAA) Rodney Stich pisze:
„Po wyborze Clintona na prezydenta Stanów Zjednoczonych jego administ-
racja i Departament Sprawiedliwości zablokowali wszystkie śledztwa i oskar-
żenia dotyczące Inslaw, October Surprise, operacji CIA dotyczących handlu
Pozorowana wojna narkotykami i prania brudnych pieniędzy, BNL, BCCI i Iraqgate.
Po opuszczeniu Arkansas Clinton miał wiele do ukrycia, jeśli chciał zostać
z narkotykami ma prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dopuścił się poważnych przestępstw
wykorzystując rządowe środki i siłę do zaspokajania swojego popędu płcio-
na celu odwrócenie wego, zażywając narkotyki, tuszując nielegalny handel bronią prowadzony
przez CIA z terenu Arkansas i związany z nim handel narkotykami. Tajem-
uwagi opinii nicze zgony, zabójstwa i pobicia ludzi będących w posiadaniu informacji
mogących ujawnić tę nielegalną działalność jeszcze bardziej powiększyły
publicznej od problemy Clintona. Aby ochronić się przed tym, potrzebował mocnej zbroi
złożonej z wpływowych przedstawicieli rządu. Miał szczęście, że amerykańskie
rzeczywistych media nie ujawniły tych ciężkich przestępstw.
Postąpiono zgodnie z regułą: „Nie pytaj i nie opowiadaj”.
mocodawców Klasyczne już dziś studium Sticha Defrauding America przedstawiające
część amerykańskiej historii XX wieku zawiera niepodważalne dowody spon-
stojących za sorowanego przez państwo terroryzmu uprawianego przez rząd Stanów Zje-
dnoczonych. Na ten bezprecedensowy zbiór informacji zawarty w tej książce
handlem nimi złożyło się kilkadziesiąt wewnętrznie spójnych i wzajemnie się potwierdzają-
cych zeznań demaskatorów, pracowników agencji rządowych.
i jednocześnie
CZY „CIA” TO SKRÓT OD SŁÓW „KOKAINA W AMERYCE”
wyeliminowanie („COCAINE IN AMERICA”)?
W rozdziale zatytułowanym „Koronne dowody” Stich przytacza zeznanie
z rynku wieloletniego pracownika FBI, specjalnego agenta Richarda M. Tausa, który
opowiada o dowodach jednoznacznie świadczących, że grupa CIA o nazwie
konkurentów „K-Team” zajmowała się handlem narkotykami.
„Grupa «K-Team»” – pisze Stich – „miała parawan w postaci bardzo
mogących zagrozić patriotycznie brzmiącej nazwy Narodowy Instytut Wolności (National Fre-
edom Institute) i nadawała swoim akcjom nazwę «Enterprise» («Przedsię-
ich interesom. wzięcie»). Taus stwierdził, że były to «przedsięwzięcia», które wielokrotnie
wypływały na światło dzienne podczas przesłuchań prowadzonych przez Kon-
gres w sprawie afery Iran-Contra. Zespół Tausa odkrył, że «K-Team» była
grupą na usługach CIA zaangażowaną w handel narkotykami, zagrabianie
oszczędności i pożyczek oraz działalność, która zyskała później miano Irangate
i Iraqgate”.
Część 1 Kolejny informator Sticha, Gene „Chip” Tatum, w pełni potwierdza te
oskarżenia. Był pilotem helikoptera, który przewoził w Ameryce Środkowej
Olivera Northa, Felixa Rodrigueza (alias Max Gomez) i Williama Barra
(pełnomocnika należącej do CIA lotniczej firmy transportowej Southern Air
Transport, a później, w czasach prezydentury George’a Busha, ministra
Uri Dowbenko sprawiedliwości i prokuratora generalnego USA).
Copyright  1998 by U. Dowbenko Tatum opisał Stichowi pewną telekonferencję, która została zwołana w celu
„ustalenia, gdzie zniknęło ponad 100 milionów narkodolarów w czasie trzyeta-
„alt.media” powej podróży z Panamy do Kolorado, Ohio i Arkansas. Ta kradzież dotknęła
P.O. Box 43 jedno z «przedsięwzięć»…” Pierwszy zadzwonił Fernandez, który oświadczył
Pray, Montana 59065 Oliverowi Northowi, że „pieniądze przepadły na odcinku z Panamy do
USA Arkansas, co oznacza, że stoi za tym Seal, Clinton lub Noriega”.
Jak widać, między złodziejami nie obowiązywały żadne zasady honoru, jako
E-mail: u.dowbenko@http://www.mailcity.com że zarówno pilot Barry Seal, jak i gubernator Arkansas Bill Clinton oraz
panamski generał Manuel Noriega byli podejrzani o uszczuplanie kokaino-

14 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


wych dochodów George’a Busha. A oto jak według Ge- tów w Związku Radzieckim. Ścigany jak zwierz i prawie
ne’a „Chipa” Tatuma współpracują ze sobą Dixie Mafia1 zniszczony przez agentów rządowych dzisiejszego Państwa
i Yankee Mob2: Bezpieczeństwa Narodowego Ameryki Stich zdołał jednak
„Piętnaście minut później zadzwonił przenośny telefon przetrwać.
i okazało się, że na linii jest wiceprezydent George Bush Jego licząca 753 strony książka Defrauding America
i rozmawia z Williamem Barrem” – podaje Stich. – „Mó- (niedawno ukazało się jej rozszerzone i przejrzane trzecie
wiąc o brakujących pieniądzach, Barr powiedział w pew- wydanie) jest najwyraźniej owocem miłości, choć opowia-
nym momencie: «Uważam, że żadne ze źródeł nie jest na da o zbrodniach, korupcji i ich tuszowaniu przez Federal-
tyle zuchwałe, aby odessać tak dużo pieniędzy. Bardziej ny Rząd Stanów Zjednoczonych końca XX wieku. Stwier-
prawdopodobne wydaje mi się, że każdy z nich wziął część dzenie, że jest to książka ważna, to mało, jest ona wręcz
wywołując tak duży ubytek…» nieodzowna dla każdego, kto chce poznać zakulisowe
„Tatum twierdzi, że po tej rozmowie Barr wykręcił poczynania wielkiego rządu, wielkiego biznesu i zorgani-
jakiś numer i z miejsca uzyskał połączenie z gubernatorem zowanej przestępczości, które w wielu przypadkach są
Billem Clintonem. Barr wyjaśnił Clintonowi, że dzwoni odrostami tej samej bestii. Przyszłe pokolenia będą trak-
w sprawie zaginięcia ponad 100 milionów dolarów należą- towały ją jako kamień milowy, jak dzisiaj traktujemy
cych do «Przedsięwzięcia», które przepadły w drodze Decline and Fall of the Roman Empire (Upadek Cesarstwa
z Panamy do Arkansas. Dodał, że razem z Oliverem Rzymskiego) Edwarda Gibbona. Dlaczego? Dlatego, że
Northem będzie szukał ich na panamskim odcinku, za- Defrauding America zawiera dowody prima facie prawnej
znaczając przy tym, że sprawa musi być rozwiązana, bo i sądowej korupcji, tak okropnej i monstrualnej, że przera-
inaczej mogą być «duże kłopoty»”. sta to wszelkie wyobrażenia.
Problem został najwidoczniej rozwiązany. Bill Clinton Jak do tego doszło? Rodney Stich był kiedyś oficerem
został prezydentem – jednym z niewielu „przygotowywa- śledczym Federalnego Urzędu Lotnictwa. Stykając się
nych” przez CIA ludzi do objęcia tego stanowisko wciąg- przez wiele lat z lawiną raportów dotyczących nadużyć
niętych na „listę kandydatów”, jak podają Terry Reed i niedbalstwa w lotnictwie, stał się demaskatorem. Potężne
i John Cummings, autorzy Comp- moce, którym rzucił wyzwanie,
romised (Uzgodniony). „Tatum twierdzi, że po tej spętały go, fałszywie oskarżyły
Przy innej okazji Tatum prze- rozmowie Barr wykręcił jakiś i uwięziły.
woził grupę do Santa Ana w Hon- W czasie swojej „dieslowskiej
durasie mającą odbyć spotkanie numer i z miejsca uzyskał terapii” polegającej na ustawicz-
z Enrique Bermudezem i innymi połączenie z gubernatorem nym przerzucaniu go z więzienia
przywódcami Contra oraz wizyta- Billem Clintonem. Barr do więzienia mającym uniemożli-
cję przetwórni kokainy. wić mu wniesienie apelacji spotkał
„Tatum opisuje silny zapach wyjaśnił Clintonowi, że dzwoni innych demaskatorów z innych
paliwa odrzutowego i acetonu w sprawie zaginięcia ponad 100 agencji rządowych Stanów Zjed-
oraz wielkie zbiorniki na paliwo milionów dolarów należących noczonych i przeprowadził z nimi
bez pokryw, w których znajdowało wywiady. Zebrał tak dużo infor-
się paliwo i liście” – pisze Stich.
do «Przedsięwzięcia», które macji, że mógł w końcu napisać
– „Tatum powtórzył słowa Olivera przepadły w drodze z Panamy i wydać Defrauding America.
Northa: «Jeszcze rok tego i wszys- do Arkansas...” W czasie niedawno przeprowa-
cy będziemy mogli odejść na eme- dzonego wywiadu powiedział:
ryturę…» [A jeśli nie na emerytu- „Przyczyną pierwszego osadze-
rę, to może do radiowego talk-showu Ollie Northa? nia mnie w więzieniu była tak zwana «obraza sądu». Jak
A może ktoś wystartowałby w wyborach do senatu, a może już zapewne wiadomo, odkryłem bardzo poważne zanie-
nawet prezydenckich, głosząc antynarkotykowy program dbania rządu dotyczące całego szeregu katastrof lotni-
i nawołując do państwa prawa? Arogancja tych kryminali- czych. To odkrycie spowodowało, że stałem się swego
stów jest wręcz niewiarygodna]. North dodał jeszcze: rodzaju aktywistą przeciwstawiającym się korupcji rządu.
«Jeśli, oczywiście, uda się nam utrzymać tych arkansaskich Podążając przez szereg lat zdecydowanie tym tropem,
kmiotków w ryzach» – mając na myśli Barry’ego Seala gromadziłem coraz więcej informacji pochodzących od
i gubernatora Clintona. innych rządowych agentów i zacząłem zdawać sobie spra-
Przysłuchując się tym rozmowom, Tatum przypomniał wę z innych form korupcji panoszącej się w rządzie.
sobie uwagę, jaką usłyszał od oficerów, kiedy zaczął Wszystko to odbywało się za przyzwoleniem Departamen-
narzekać na przewożenie narkotyków: «Nie mów o tym tu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, który krył te
nikomu. Wśród twoich dowódców nie ma nikogo, kto niegodziwości, z czym spotykam się od trzydziestu lat.
byłby wystarczająco ważny»”. Jeśli Departament Sprawiedliwości blokuje wymierzanie
To nie żarty. Słysząc uwagi Olivera Northa na temat sprawiedliwości, niewiele da się zrobić. Udało mi się
związku George’a Busha i Billa Clintona z handlem odkryć pewien szczególny paragraf – przypuszczalnie jes-
narkotykami, Tatum stwierdził, że lepiej posłuchać tej tem jednym, który go kiedykolwiek zastosował – mający
rady. jednoznaczną wymowę.
Chodzi tu o Paragraf 18 punkt 4, który stwierdza:
STICH PRZECIWKO SYSTEMOWI «Ktokolwiek wie o przestępstwie federalnym i natych-
Były rządowy oficer śledczy Rodney Stich jest jednym miast nie doniesie o nim federalnemu sędziemu lub
ze współczesnych nieznanych bohaterów. Jego osobiste innemu przedstawicielowi władz federalnych, staje się
poświęcenie w ujawnianiu przestępstw rządu i ich tuszo- winny zatajenia przestępstwa». Pomyślałem więc, że
wania sprawiło, że zaczęto go nękać, uwięziono i do- to doskonała okazja do przełamania obstrukcji eg-
prowadzono do bankructwa. Jego historia do złudzenia zekwowania prawa ze strony Departamentu Sprawie-
przypomina oskarżenia kierowane pod adresem dysyden- dliwości. Wniosłem oskarżenie, żądając od sędziego

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 15


przyjęcia moich dowodów oraz dowodów innych agentów, Wiele działań o charakterze kryminalnym, takich jak
których poznałem. Chociaż sędziowie są z mocy prawa do narkotyzowanie Ameryki przez CIA, jest trudne do wyob-
tego zobowiązani, odmówili”. rażenia dla większości Amerykanów, którzy są odizolowa-
Co było potem? ni od prawdy przez obłudny Kongres i większość mediów.
„Czasami zamykali sprawę bez jakichkolwiek przesłu- Dla tych z nas, którzy znają tę działalność, mając kontakt
chań, nie pozwalając mi nawet wyłuszczyć, o co chodzi. z nią od środka, włącznie z tymi, którzy w niej de facto
Kilka razy wydawali mi zakaz dostępu do sądów federal- uczestniczyli, pytanie, czy CIA angażuje się w handel
nych. Jest to, oczywiście, niezgodne z prawem i konstytu- narkotykami, brzmi tak samo jak pytanie pilota, czy
cją. To również obstrukcja prawa samolot lata. Oczywiście, że tak, samoloty latają, a CIA od
Wraz ze wzrostem mojej wiedzy o kryminalnych działa- pięćdziesięciu lat zajmuje się szmuglem narkotyków do
niach rządu – kiedy rozpocząłem zbieranie poważnych Stanów Zjednoczonych”.
dowodów na temat handlu narkotykami przez CIA – zno- Jednym z najbardziej „wybuchowych” rozdziałów ksią-
wu zacząłem zgłaszać doniesienia, nawet mimo zakazu żki jest rozdział „Handel narkotykami prowadzony przez
dostępu do sądów federalnych ze strony sędziów federal- CIA i DEA”. Zawiera on wypowiedzi byłych agentów CIA
nych, który wydali oni wbrew prawu. Wtedy oskarżyli i DEA, którzy uczestniczyli w tym procederze.
mnie o obrazę sądu za próbę zgłoszenia działalności „Spędziłem setki godzin przy słuchawce telefonu pro-
o charakterze przestępczym, którą zgodnie z prawem wadząc trójstronne rozmowy z personelem CIA i DEA,
mam obowiązek zgłosić”. ich żonami, pewnym agentem Mossadu4 i Rossem Pero-
Ponieważ adwokaci często go zdradzali, zaczął sam tem” – pisze Stich. – „Często rozmowy miały charakter
reprezentować siebie i nauczył się nawigować po mętnych opisów przeżyć jakiegoś pilota, który zwierzył się z nich
wodach korupcji amerykańskiego systemu sądownictwa. innemu pilotowi, przy czym każdy z nich wiedział, że
Wielokrotnie wpadał na mielizny i ostatecznie utknął jako jakiekolwiek zmyślenie zostanie natychmiast rozpoznane
więzień. przez drugiego. Byłem niczym wtyczka w tajnych działa-
„Adwokaci mówią mi od lat, że jeśli zgodzą się mnie niach CIA. Pozyskiwane w ten sposób informacje stanowi-
reprezentować, to będzie to ko- ły cenne uzupełnienie tego, czego
niec ich kariery, bowiem rząd ma Wiele działań o charakterze dowiedziałem się jako oficer śled-
taką władzę, że może z łatwością kryminalnym, takich jak czy Federalnego Urzędu Lotnict-
wpłynąć na karierę każdego z nich. wa oraz ofiara szykan ze strony
Początkowo zostałem skazany na narkotyzowanie Ameryki przez Departamentu Sprawiedliwości”.
sześć miesięcy więzienia za obrazę CIA, jest trudne do wyobrażenia Na przykład wzajemnie potwie-
sądu. Ja, który próbowałem do- dla większości Amerykanów, rdzające się zeznania byłych pra-
nieść o przestępstwie, w którego cowników CIA, Gunthera Russba-
zatuszowanie zamieszani są Depa- którzy są odizolowani od chera i Trentona Parkera, wskazu-
rtament Sprawiedliwości i sędzio- prawdy przez obłudny Kongres ją jednoznacznie, że kolumbijskie
wie federalni. Tak się składa, że i większość mediów. kartele narkotykowe zostały zor-
sędziowie federalni musieli być ganizowane przez CIA.
naciskani przez Departament „Parker opowiedział, w jaki
Sprawiedliwości, ponieważ to właśnie ten departament sposób CIA organizowało spotkania, na których różni
wnosił oskarżenie”. kolumbijscy hurtownicy narkotyków zorganizowali się
Czy to możliwe, że pracowali oni ręka w rękę w celu w kartel narkotykowy…” – pisze Stich. – „Oświadczył, że
zatuszowania tej przestępczej działalności? na pierwszym spotkaniu było obecnych około 20 kolumbij-
„Tak, i warto zauważyć, że w początkowym stadium, skich dealerów i że w drugim i ostatecznym zebraniu,
w jednej z moich pierwszych książek, w drugim wydaniu które odbyło się w Hotel Internationale w Medellín,
Unfriendly Skies (Nieprzyjazne niebo), wymieniam federal- wzięło udział około 200 dealerów… Cartel Medellín został
nych sędziów i personel Departamentu Sprawiedliwości jako założony w grudniu 1981 roku i każdy z członków założy-
winnych blokowania raportów, które składałem jako dowód cieli wpłacił wpisowe w wysokości 35 000 dolarów, które
przestępczej działalności związanej z całą serią katastrof przeznaczono na utworzenie sił ochrony przeznaczonych
lotniczych. Kiedy później poszedłem do federalnego sądu do osłony operacji narkotykowych kartelu”.
z całym szeregiem innych oskarżeń, te same indywidua Co więcej, Stich podaje, że agent CIA Gunther Rus-
oskarżyły mnie o obrazę sądu za to, że starałem się obnażyć sbacher „potwierdził odbycie się wymienionych przez Par-
kryminalną działalność, w którą były właśnie zamieszane”. kera zebrań i dodał, że we wrześniu 1981 roku miało
Tak więc hasło „Sprawiedliwość dla wszystkich” zawar- miejsce jeszcze spotkanie wstępne w Buenaventura w Ko-
te w Amerykańskiej Deklaracji Lojalności, okazuje się być lumbii, na którym ustalono tryb przyszłych spotkań. Rus-
niesmacznym żartem. sbacher, który był na nim obecny, powiedział, że jego
inicjatorem było CIA i że miało ono na celu umożliwienie
DOWODY PROWADZENIA HANDLU NARKOTYKAMI szmuglu narkotyków do USA. Jednocześnie dawało CIA
PRZEZ CIA I DEA3 możliwość układu z całą grupą, a nie z poszczególnymi
We wstępie do Defrauding America Stich pisze: dealerami z osobna”.
„Niniejsza książka ujawnia przestępczą i wywrotową Co to oznacza? Otóż to, że głośna tak zwana „wojna
działalność wysoko postawionych osobistości z trzech wy- z narkotykami” stała się po prostu operacją, której celem
działów rządu federalnego. Podaje ona przyczyny, z powo- było wyeliminowanie konkurencji w usankcjonowanym
du których społeczeństwo nie jest informowane o prze- przez państwo handlu narkotykami.
stępczych aktach skierowanych przeciwko Stanom Zjed- „Przeciętny Amerykanin nie jest świadom wagi krymi-
noczonym i ich obywatelom popełnianym przez ludzi, nalnej działalności CIA, a to dzięki tuszowaniu jej i dez-
którzy zostali obdarzeni zaufaniem i którym polecono informacji szerzonej przez podległe establishmentowi me-
zapobieganie tego rodzaju aktom. dia” – pisze Stich. – „Od lat szerzy się zdeprawowany

16 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


sposób myślenia. Zainicjowanie wojen w Wietnamie Abbott opisał swoje częste kontakty z szefem Środko-
i zbrodniczych działań zarówno w Wietnamie, jak i Ame- woamerykańskiego Biura DEA, Sante Bario, oraz sposób,
ryce Środkowej to już rutynowe działania…” w jaki DEA uciszyła go, aby utrzymać w tajemnicy przed
Chociaż CIA nie ma prawa zgodnie ze statutem działa- opinią publiczną operacje szmuglu narkotyków prowadzo-
nia wewnątrz Stanów Zjednoczonych, nic sobie z tego nie ne przez CIA i DEA… Prawnicy DEA i Departamentu
robi. Zaangażowała się i nadal angażuje w różne przestęp- Sprawiedliwości oskarżyli go o złamanie federalnych prze-
cze działania przeciwko obywatelom USA. Kryjąc się za pisów w sprawie narkotyków i doprowadzili do jego
fałszywymi fasadami okrada wszystkie rodzaje instytucji uwięzienia… Kiedy doprowadzono go przed rejonowego
finansowych USA, łącznie z oszczędnościami, pożyczkami, sędziego Shannona w San Antonio, usiłował wyjaśnić
bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. CIA jest swoje obowiązki w ramach DEA oraz opisać szmugiel
głównym uczestnikiem grabieży zasobów wymienionych narkotyków prowadzony przez DEA i CIA, lecz prawnicy
w Rozdziale 11, czyniąc z ich statutowej ochrony pułapkę Departamentu Sprawiedliwości i sędzia wyłączyli go z po-
na nieostrożnych Amerykanów. stępowania. Po powrocie do celi strażnik podał mu kanap-
Według informatorów Sticha, byłych demaskatorów kę posmarowaną masłem orzechowym doprawionym stry-
DEA, ta amerykańska agencja stworzona do kontroli chniną, co wywołało konwulsje i jego śmierć. Jako oficjal-
napływu narkotyków do Stanów Zjednoczonych, jest tak ną przyczynę śmierci w opisie sekcji zwłok podano asfik-
skorumpowana, że de facto sama stała się kartelem nar- sję”.
kotykowym. Oto przykład jej przestępczej działalności,
która nigdy nie stała się przedmiotem dochodzeń prowa- BEZKARNI PRZESTĘPCY NA WYSOKICH
dzonych przez Departament Sprawiedliwości. STANOWISKACH
„4 kwietnia 1993 roku otrzymałem pierwszy z całej serii Stich wymienia w swojej książce cały szereg znanych
telefonów od byłego pilota DEA, Basila Abbotta, który od nazwisk: urzędników państwowych i znanych polityków,
roku 1973 przewoził drogą lotniczą ze Środkowej i Połu- winnych popełnienia poważnych przestępstw. Są wśród
dniowej Ameryki dla DEA jej samolotami narkotyki” nich oczywiście takie osobistości ze świata polityki, jak Bill
– pisze Stich. – „Abbott był w wię- Clinton, George Bush, William
zieniu pod zarzutem złamania za- Według informatorów Sticha, Barr i Oliver North.
sad przewidzianych dla zwolnio- byłych demaskatorów DEA, ta W tym miejscu nasuwa się py-
nych warunkowo, co rzekomo na- tanie, czy Stich był kiedykolwiek
stąpiło w czasie podróży z Austin amerykańska agencja stworzona oskarżony lub czy grożono mu
w Teksasie do Missouri. Złamanie do kontroli napływu narkotyków z powodu zniesławiających treści
tych zasad polegało na nieudanej do Stanów Zjednoczonych, jest zawartych w jego książce lub że
próbie przekonania agentów jakiś fakt w niej podany nie jest
DEA, że nie uczynił nic, co można tak skorumpowana, że de prawdą.
by potraktować jako pogwałcenie facto sama stała się kartelem „Nie, coś takiego nigdy nie
tych zasad. Faktycznym powodem narkotykowym. miało miejsca” – oznajmił Stich.
jego aresztowania były jego stara- – „Jednak kilka miesięcy temu sta-
nia zainteresowania środków ma- ło się coś ciekawego. W Mena
sowego przekazu swoimi oskarżeniami, że DEA rutynowo w Arkansas pracował agent DEA, Michael Hurley”.
szmugluje narkotyki do Stanów Zjednoczonych… Abbott Nawiasem mówiąc w Mena mieści się niewielkie rol-
wymienił innych pilotów DEA, którzy pracując na zlecenie nicze lotnisko, które pod koniec lat osiemdziesiątych
DEA pilotowali wyładowane narkotykami samoloty pełniło rolę punktu przerzutowego narkotyków do Stanów
z Ameryki Środkowej do Stanów Zjednoczonych. Byli to Zjednoczonych.
Floyd Carlton, Cesar Rodriguez, Daniel Miranda, George „Jego nazwisko po raz pierwszy pojawiło się w związku
Phillips i wielu innych…” ze sprawą «Inslaw» – pisze dalej Stich. – „Michael Rico-
Podana przez Abbotta intensywność lotów z narkoty- nosciuto był zamieszany w zmianę oprogramowania In-
kami była ogromna. „Na niektórych pasach w Belize slaw, które ludzie z Departamentu Sprawiedliwości ukra-
i Nikaragui ruch był jak na Grand Central Station” dli tej firmie. Kiedy Kongres zażądał w końcu, by Riconos-
– powiedział. ciuto potwierdził wszystko, wezwano go do Departamentu
„Loty te były zyskowne dla każdego, nie wyłączając Sprawiedliwości i oświadczono: «Jeśli to potwierdzisz, to
pilotów” – podaje dalej Stich. Poza rządową pensją pi- cię dopadniemy»”. Riconosciuto nie przestraszył się tej
loci DEA otrzymywali dodatkowe pieniądze lub mieli groźby i złożył zeznanie. Tydzień później Michael Hurley,
korzyści uboczne. „Abbott otrzymał 60 000 dolarów i 50 który był agentem DEA w Nikozji, został przeniesiony do
funtów (22,7 kg) «trawki» za jeden tydzień latania do stanu Washington, gdzie zamieszano go i oskarżono o po-
Indian Miskito… Opowiedział mi o locie do Panamy wiązania z handlem narkotykami, co było moim zdaniem
z agentem DEA, George’em Phillipsem [Phillips był fałszywym oskarżeniem”.
kontraktowym agentem CIA oddelegowanym do DEA]. Zatem Hurley był tym, który pierwszy ustawił Riconos-
W czasie postoju w Belize w celu uzupełnienia paliwa ciuto?
Phillips otworzył aluminiową walizkę, w której znajdo- „Hurley był głównym agentem DEA w Mena i dobrze
wała się sterta taśm i dyskietek oznakowanych «Inslaw». wiedział o szmuglu narkotyków na początku lat osiem-
Phillips wyjawił Abbottowi, że te taśmy zawierają księ- dziesiątych”.
gowość fikcyjnej spółki używanej przez dealerów nar- Tak oto dotarliśmy do miejsca, gdzie krzyżują się
kotyków. To oprogramowanie, noszące nazwę «Promis» różne przestępcze operacje i ich tuszowanie, które nie-
zostało kiedyś ukradzione z firmy «Inslaw» przez pra- żyjący już dziennikarz Danny Casolaro nazwał ogólnie
cowników Departamentu Sprawiedliwości, którzy póź- „Ośmiornicą” („Octopus”). Ośmiornica to według Ca-
niej sprzedali je obcym rządom i kartelom narkotyko- solaro ogólnoświatowy spisek oszustów tworzących luźno
wym… powiązaną sieć składającą się z byłych pracowników CIA,

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 17


wojskowych, postaci ze świata zorganizowanej przestęp- od pewnego czasu, przedstawiając mu przestępczą dzia-
czości oraz byłych urzędników państwowych, którzy łalność, którą odkryłem w Federalnym Urzędzie Lot-
współpracowali ze sobą w ramach różnych przedsięwzięć, nictwa, jak również w czasie pracy jako niezależny oska-
takich ja produkcja broni, pranie brudnych pieniędzy, rżyciel.
oszustwa na dostawach i wymuszenia. Potrafiłem udokumentować inne rodzaje działalności
„Tymczasem” – dodaje Stich – „Lester Coleman, autor przestępczej, nie tylko dotyczącej serii katastrof związa-
The Trail of Octopus (Szlak Ośmiornicy) pracował w Bej- nych z FAA [Federal Aviation Administration – Federal-
rucie i Nikozji jako agent Wywiadowczej Agencji Obrony5. ny Urząd Lotnictwa]. Byłem rozwścieczony tym, co się
Pracując pod przykrywką w Christian Broadcast Network działo, i ciągłymi katastrofami. Co pół roku miała miejsce
(Chrześcijańska Sieć Nadawcza) miał za zadanie szpiego- okropna katastrofa. Wymusiłem w końcu czteromiesięcz-
wanie DEA”. ne przesłuchania personelu FAA, w których występowa-
Dlaczego DIA nie dowierzała DEA? łem jako niezależny oskarżyciel. W tym czasie prowadzi-
„Moim zdaniem DIA czuła, że DEA zaangażowała się łem przesłuchania i przedstawiłem zeznania oraz solidne
po uszy w handel narkotykami” – wyjaśnia Stich. – „Chcie- dowody w liczącym 4 000 stron sprawozdaniu. W czasie
li wiedzieć, co się dzieje. Coleman był ich pracownikiem przesłuchań złapałem zarząd FAA na krzywoprzysięstwie,
operacyjnym w Nikozji. DIA używało Christian Broadcast usiłowaniu krzywoprzysięstwa i oszustwie, które byłem
Network (będącej własnością Pata Robertsona) jako przy- w stanie dowieść.
krywki do swojej działalności. Podczas pracy w Nikozji Ludzie nie zdają sobie sprawy ze znaczenia tego, co
Coleman odkrył, że Michael Hurley i DEA działają opisuję w Unfriendly Skies. Nigdy wcześniej nie zdarzyło
w «rurociągu narkotykowym», który utworzyły wspólnie się w FAA i chyba już się nie powtórzy, aby jeden z jego
CIA, DEA oraz syryjscy i libańscy handlarze narkotyków. kluczowych oficerów śledczych wymusił przesłuchania sa-
Jako kanału przerzutowego narkotyków używają samolo- mego FAA, które przeobraziło się w przesłuchanie oskar-
tów linii lotniczych Pan-Am. To właśnie ten «rurociąg» żające. Przedstawiam świadków, dostarczam dokumenty
– sposób jego działania – umożliwił terrorystom pod- i jednocześnie w czasie przesłuchań dzieją się bardzo
łożenie bomby na pokładzie lotu dziwne rzeczy. Dochodzi do jesz-
103 samolotu Pan-Amu. Właśnie Ludzie zatrudnieni na cze dwóch katastrof, w czasie któ-
tu wkracza Michael Hurley. Cole- rych w jednej z nich ginie ponad
man twierdzi, że DEA i Hurley stanowiskach państwowych stu ludzi. Ich przyczynami były od-
wiedzieli o «rurociągu» i działali zabiegają o przychylność kryte przeze mnie nieprawidłowo-
w nim”. przemysłu i robią wszystko, ści i nastąpiły one w obszarze ob-
„Michael Hurley wysłał do jętym moim zakresem obowiąz-
mnie cztery miesiące temu fax”
aby zebrać jak najwięcej ków. Wynikały z tej samej przy-
– dodaje Stich – „w którym oświa- dodatnich punktów, tak aby czyny, którą wywlokłem na światło
dczył, że słyszał, iż rozpowszech- po opuszczeniu stanowisk dzienne, a której istnieniu zaprze-
niam o nim różne fakty w Inter- rządowych dostać jak najlepiej czało kierownictwo FAA. Nadało
necie. Zagroził, że jeśli okaże się to całej sprawie diabelski wymiar”.
to nieprawdą, to mnie zaskarży. płatną pracę w przemyśle. Jakie są zatem przyczyny koru-
Odpowiedziałem mu również fa- pcji? Czyżby linie lotnicze dawały
xem, w którym napisałem: «Praw- łapówki kierownictwu FAA? Jaka
dę mówiąc, nic nie zamieszczałem w Internecie na pański była motywacja tych nie kończących się przestępstw, tu-
temat. Ale skoro już się skontaktowaliśmy, chciałbym, aby szowań i pogwałceń prawa dotyczących bezpieczeństwa
odpowiedział pan, czy pracował pan w DEA w Arkansas lotów?
na początku lat osiemdziesiątych». Nigdy nie odpowie- „Jest wiele przyczyn” – wyjaśnia Stich – „a jedną z nich
dział. Zwróciłem się więc do Colemana, który potwierdził, jest syndrom obrotowych drzwi, który występuje w wielu
że to prawda”. rządowych agencjach. Ludzie zatrudnieni na stanowiskach
Jeszcze jeden bezkarny kryminalista? państwowych zabiegają o przychylność przemysłu i robią
„Jeśli chodzi o bezkarnych kryminalistów” – stwierdza wszystko, aby zebrać jak najwięcej dodatnich punktów, tak
Stich – „zalicza się do nich znaczna część pracowników aby po opuszczeniu stanowisk rządowych dostać jak naj-
Departamentu Sprawiedliwości, ale kto ich oskarży?” lepiej płatną pracę w przemyśle.
Jest jeszcze, oczywiście, nacisk wywierany na FAA
INSTYTUCJONALNA KORUPCJA przez członków Kongresu, którzy otrzymują niezłe datki
Co Stich uważa za instytucjonalną korupcję, która trwa od przemysłu. I kiedy te naciski są wywierane na górę
już od co najmniej trzydziestu lat? FAA, to oczywiście schodzą stopniowo w dół. Dla wszyst-
„Jeśli chodzi o korupcję panoszącą się w Departa- kich pracowników FAA, którzy biorą w tym udział, są
mencie Sprawiedliwości, to jestem w stanie udokumen- przewidziane pewne nagrody. Tak więc ten, kto próbuje
tować ostatnie trzydzieści lat jej trwania, od momentu wykonywać swoją pracę uczciwie i upiera się przy takim
kiedy zostałem federalnym oficerem śledczym” – odpo- sposobie jej wykonywania, naraża się na odwet, zaś ci,
wiada Stich. – „Pracowałem wówczas, w latach sześć- którzy biorą udział w tej grze, otrzymują nagrody.
dziesiątych, w Federalnym Urzędzie Lotnictwa i nawet Mamy więc w FAA ludzi niekompetentnych. Dostają
oskarżyłem na piśmie J. Edgara Hoovera6 o tuszowanie się do władz i nie chcą się narażać przemysłowi. Po
przestępstw i obstrukcję prawa. Jak wiadomo, pracownik pierwsze, nie są na tyle kompetentni, aby móc ich przyła-
federalny nie może czegoś takiego puścić płazem. Jest pać. Zadaniem inspektora jest ujawnianie bezprawnych
też pewny federalny przepis, który oskarżenie urzędnika lub niebezpiecznych praktyk. Ludzie u władzy nie chcą
państwowego bez wystarczających dowodów czyni bar- o tym słyszeć. Raporty idą do kosza. Jeśli inspektor upiera
dzo poważnym przestępstwem. Teraz mam mnóstwo do- się, jest wiele sposobów, aby się na nim zemścić, jeśli nie
wodów. Wtedy był rok 1965. Miałem z nim kontakty zrozumie, o co tu chodzi.

18 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


FAA utworzono w roku 1958 przekształcając Civil Były momenty, że nie chciało mi się już żyć. Dawało
Aeronautics Association (Stowarzyszenie Lotnictwa Cywi- o sobie znać napięcie wynikające z tego wszystkiego.
lnego), po tym jak samolot United Airlines7 staranował Będąc wtrąconym do więzienia miałem przed sobą ponurą
samolot TWA8 nad Wielkim Kanionem. Wypadek ten perspektywę. Złożyło się na to sześć lat procesów sądo-
narobił takiego szumu, że Kongres uchwalił w roku 1958 wych, utrata domu, interesu, kapitału, upokorzenie, utrata
Federal Aviation Act (Federalne Prawo Lotnicze). W ślad prywatności i beznadzieja. Czy to nie za dużo jak na jedną
za tym utworzono FAA. Zadaniem FAA jest pilnowanie osobę? Nieraz zastanawiałem się, czy nie dać sobie z tym
bezpieczeństwa oraz wydawanie zasad i regulaminów, wszystkim spokoju. Przez drugą wojnę światową przeszed-
a także zatrudnianie inspektorów, którzy są odpowiedzia- łem jako pilot marynarki wojennej na Pacyfiku. Latałem
lni za pilnowanie przestrzegania przepisów ujętych w wy- przez prawie 50 lat, doświadczyłem wszelkiego rodzaju
żej wymienionych prawach i regulaminach. Niestety, sys- lotniczych awarii. Byłem pojmany w trakcie irańskiej
tem ten zrodził wiele problemów”. rewolucji. Wszystkie te stresujące wydarzenia wzięte ra-
To nie żarty, ale największym problemem jest to, kto zem nie równały się lękowi, jaki przeżywałem teraz…
ma sprawdzać sprawdzających. Jak zrobić, aby rządowe Przyglądałem się plastykowym workom używanym do
agencje służyły obywatelom a nie partykularnym inte- pakowania bielizny przeznaczonej do prania i pomyś-
resom i przemysłowi? lałem, jak wszystko stałoby się nagle ciche i spokojne,
Analogicznym przykładem tego rodzaju problemów gdybym tak jeden z nich wcisnął sobie na głowę. Cały ten
występujących w Stanach Zjednoczonych jest FDA9 (Food ból skończyłby się naprawdę. Zasadniczym powodem,
and Drug Administration – Urząd ds. Żywności i Leków), który powstrzymywał mnie od uczynienia tego ostatecz-
który powinien stać na straży interesu obywateli mając na nego kroku, była nadzieja, że kiedyś uda mi się obnażyć
względzie ich zdrowie i kontrolować przemysł farmaceu- korupcję w rządzie i w jakiś sposób umotywować obywate-
tyczny. W rezultacie urząd ten jest wplątany w takie same li Stanów Zjednoczonych do wyegzekwowania tego, co się
afery łapówkarskie, korupcję i politykę „obrotowych im należy od naszego rządu. Ależ byłem marzycielem”.
drzwi”, które mają miejsce na styku przedstawicieli agen- Nie tylko marzycielem, ale również odważną osobą,
cji i przemysłu. Innym przykładem podobnych nadużyć która przedkłada swoje poczucie sprawiedliwości ponad
może być SEC10 (Securities Exchange Commission). wszystko. I
Co można zrobić, aby przerwać łańcuch tej korupcji? dokończenie w następnym numerze
„Po pierwsze, należy oczyścić Departament Sprawied-
O autorze:
liwości i stworzyć formy ochrony dla inspektorów i agen-
Uri Dowbenko jest pisarzem i dziennikarzem publikującym
tów rządowych, na wypadek gdyby ktoś chciał się na nich
artykuły w wielu pismach. Jego kolumna zatytułowana
mścić” – stwierdza Stich. – „Wszystko jest w porządku,
„alt.media” stanowi interesującą krytykę współczesnego kina,
jeśli się donosi o nieprawidłowościach w przemyśle, i jeśli
książek i pop-kultury z punktu widzenia socjologicznego i poli-
przemysł nie jest chroniony przez wysoko postawione
tycznego. Próbki jego tekstów można uzyskać pod adresem:
osobistości z kręgów rządowych. Pozwolę sobie zauważyć,
alt.media, PO Box 43, Pray, Montana, 59065; strona inter-
że z biegiem lat staję się coraz bardziej popularny i przy-
netowa: ‹u.dowbenko@http://www.mailcity.com›.
chodzi do mnie coraz więcej agentów rządowych. Znam co
najmniej kilkunastu z nich, którzy składali poważne rapor- Przełożył Jerzy Florczykowski
ty na temat korupcji w kołach rządowych i ucierpieli Przypisy:
z powodu szykan”. 1. Dixie to region południowych i wschodnich Stanów Zjednoczonych,
zazwyczaj chodzi o stany, które przyłączyły się do Konfederacji w czasie
CIEMNA NOC DUCHA wojny domowej. Termin ten został spopularyzowany w piosence „Dixie’s
Defrauding America jest podstawową lekturą dla każ- Land” napisanej przez Daniela D. Emmetta w roku 1859. W tym wypadku
chodzi o mafię operująca na tym obszarze. – Przyp. tłum.
dego, komu wolność leży na sercu. Jest to książka, która 2. Yankee Mob to grupy zorganizowanej przestępczości – przestępczy
podnosi na duchu i jednocześnie zniechęca. Dzieje się tak syndykat. – Przyp. tłum.
za sprawą dowodów sponsorowanego i realizowanego 3. Skrót od Drug Enforcement Administration (Urząd do Walki
przez rząd terroryzmu skierowanego przeciwko obywate- z Narkotykami) – amerykański urząd federalny zajmujący się między
lom Stanów Zjednoczonych. innymi kontrolą stosowania wszelkich substancji posiadających potencjalną
zdolność uzależniania. – Przyp. tłum.
Kiedy Rodney Stich znalazł się w więzieniu z powodu 4. Nazwa izraelskiego wywiadu. – Przyp. tłum.
swojej demaskatorskiej działalności, jego własny koszmar 5. Defense Intelligence Agency; w skrócie DIA – najnowszy członek
narastał coraz bardziej. rodziny amerykańskiej społeczności służb specjalnych. Założona w roku
„Wiele razy mówiłem do siebie: «Boże, jak to mogło mi 1961 przez sekretarza obrony. – Przyp. tłum.
się przydarzyć? To nie może być prawda!». Nie mogłem 6. J(ohn) Edgar Hoover (1895–1972) – dyrektor FBI (1924-1972).
Upamiętnił się walką z gangsterami w okresie prohibicji (1919-1933) oraz
uwierzyć, że to, co zaczęło się wraz z odkryciem śmiertel- energiczną kampanią antykomunistyczną po drugiej wojnie światowej.
nych zagrożeń w lotnictwie i gwałcenia prawa lotniczego – Przyp. tłum.
przez United Airlines, mogło mieć tak niszczące konsek- 7. Amerykańskie międzynarodowe linie lotnicze obsługujące Północną
wencje w stosunku do mojej osoby… Jakim sposobem Amerykę, Azję, Amerykę Łacińską, Karaiby i Europę. – Przyp. tłum.
mogłem znaleźć się w więzieniu za odmowę udziału 8. Skrót od Trans World Airlines, Inc. – amerykańskie linie lotnicze
realizujące dużą ilość lotów wewnątrz Stanów Zjednoczonych oraz do
w zbrodni polegającej na ukrywaniu przestępstwa? Gdzie Europy, na Karaiby i Środkowy Wschód. Do roku 1950 linie nosiły nazwę
były media mieniące się obrońcami społeczeństwa przed Transcontinental & Western Air, Inc. – Przyp. tłum.
tyranią rządu?… Wszystko to było wielce niezrozumiałe. 9. Agencja rządu Stanów Zjednoczonych upoważniona przez Kongres
Powodziło mi się nieźle. Prowadziłem przyzwoite życie. do inspekcji, testowania, zatwierdzania i ustanawiania standardów bez-
Byłem znany w całych Stanach Zjednoczonych jako dzia- pieczeństwa żywności, dodatków do żywności, leków, chemikaliów, kos-
metyków, jak również urządzeń gospodarstwa domowego i przyrządów
łacz na rzecz bezpieczeństwa lotów i oto nagle znalazłem lekarskich.
się w więzieniu odarty z kapitału, na który pracowałem 10. Organizacja odpowiedzialna za oświadczenia finansowe (księgo-
przez ostatnie 20 lat, i wszystko to z powodu mojego wość) większości dużych i średnich przedsiębiorstw. Ma dużą władzę
poczucia odpowiedzialności… w zakresie określania sposobu prowadzenia księgowości w USA.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 19


Z amieszkały w Quebecu Gaston Naessens dokonał zdaniem wielu osób
fundamentalnych odkryć dotyczących raka, AIDS i samej natury życia.
Używając wynalezionego przez siebie mikroskopu, Somatoskopu, ten urodzo-
ny we Francji Kanadyjczyk odkrył prymitywną jednostkę biologiczną, którą
nazwał somatydem.
Odkrycie przez Naessens twierdzi, że somatyd znajduje się we wszystkich płynach biologicz-
nych, jakie badał, z sokiem roślin i krwią ludzką włącznie. W ciągu ostatnich 45
francuskiego lat opracował także wiele obiecujących nowych leków, włącznie z GN24,
Anablastem i 714X – stabilizatorem układu immunologicznego. Podczas gdy
biologa Gastona 714X jest obecnie dostępny dla chorych na raka i AIDS w Kanadzie, jego
sytuacja prawna w USA jest wciąż niejasna z powodu ograniczeń Urzędu ds.
Naessensa Żywności i Leków (FDA).
Naessens jest najbardziej znany z powodu 714X, który według niektórych
wewnątrz- ludzi pomógł im ustabilizować, a nawet wyleczyć raka lub AIDS. Dla Naessen-
sa i jego zwolenników jest to paradoksalne, gdyż 714X jest tylko produktem
komórkowych form ubocznym jego bardziej fundamentalnych prac w dziedzinie biologii. Jest to po
prostu próba pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie, zgodnie z jego
biologicznych teorią.
Odbyliśmy trzy osobne wizyty w laboratorium Naessens’s Rock Forest.
nazwanych przezeń Odwiedziliśmy też klinikę Santé Levesque położoną na zachód od Montrealu,
gdzie chorzy uczeni są prawidłowego przyjmowania tego preparatu.
somatydami To specjalne wydanie The Cancer Chronicles (Kroniki raka) jest rezultatem
intensywnego, trwającego trzy miesiące dochodzenia. Skoncentrujemy się tu
otwiera przed raczej na podstawowych ideach niż przypadkach chorób, w leczeniu których
odniesiono sukces stosując 714X – opisy niektórych z nich można znaleźć
medycyną nowe w książce Christophera Birda Persecution and Trial of Gaston Naessens
(Prześladowanie i proces Gastona Naessensa) (H.J. Kramer, Tiburon, CA,
możliwości USA, 1991).
Idee Naessensa są tak dalekosiężne, że naiwnością byłoby spodziewać się,
skutecznego że zostaną od razu zaakceptowane przez naukowy establishment. Co więcej,
opozycja wobec niego i innych wyrażających podobne poglądy przekroczyła
leczenia raka wszelkie granice zdrowego rozsądku. Od wczesnych lat sześćdziesiątych Naes-
sens był z furią ścigany przez medyczne autorytety. W roku 1964 został
i innych wydalony ze swojego ojczystego kraju, Francji, po ogólnonarodowej wrzawie
wokół jego innego leku, GN24. Po opublikowaniu efektów jego dobroczynnego
degeneracyjnych działania dziesiątki tysięcy ludzi próbowało polecieć na Korsykę, gdzie Naes-
sens szukał w owym czasie schronienia. Tę sprawę do dziś się pamięta we
chorób. Francji jako Aferę Naessensa.
Szukając spokojnego miejsca do pracy Naessens osiedlił się w Montrealu
w Kanadzie. Ze swoją żoną i współpracowniczką Françoise (która zmarła
w październiku 1991) przeniósł się ostatecznie w zacisze domu jej rodziny
w Rock Forest, przedmieściu prowincjonalnego miasta Sherbrooke. Będąc
wykwalifikowanym technikiem laboratoryjnym, Françoise pomagała Naessen-
sowi w rozwijaniu wielu jego innowacyjnych idei.
Początkowo Naessens pracował w spokoju przy wsparciu Fundacji Mac-
Dr Ralph W. Moss Donald-Stewarta z Montrealu, znanej powszechnie z popierania innowacyj-
1994 nych badań w dziedzinie raka. Jego prace były badane również przez Uniwer-
sytet w Sherbrooke, dopóki jego administratorzy nie zorientowali się, że to on
Artykuł pochodzi z jest Naessensem z Afery Naessensa. I nie trzeba było długo czekać, aby ten
The Cancer Chronicles naukowy rewolucjonista przyciągnął uwagę i wrogość Quebeckiego Towarzyst-
nr 24-25, grudzień 1994 wa Medycznego (Quebec Medical Corporation) oraz jego stanowczego po-
przedniego dyrektora (1964-1994), dra Augustina Roya.
E-mail: mail@ralphmoss.com W maju 1989 roku Naessens został nagle aresztowany i wrzucony do
Strona internetowa: www.ralphmoss.com obleśnej celi więziennej. Zarzucono mu zabójstwo przez zaniedbanie oraz 64
zarzuty praktykowania medycyny bez zezwolenia (w Quebecu może się to

20 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


odnosić nie tylko do leczenia, ale również do postawienia – mówi artykuł NCHF z roku 1993. Jego autor twierdzi, że
diagnozy). Główny zarzut był skutkiem śmierci kobiety, Naessens „propaguje” fałszywe formuły, które czynią go
która odmówiła chemioterapii w leczeniu jej rozsianego „jednym z ludowych bohaterów paranoicznego odłamu”.
raka piersi na korzyść zastosowania 714X. Wszystkie te W czasie naszych rozmów Naessens i pani Levesque-
oskarżenia razem wzięte groziły praktycznie dożywotnim Naessens wywarli na nas wbrew tej opinii bardzo korzyst-
więzieniem. ne wrażenie. Naessens jest spokojnym i pełnym godności
To aresztowanie zelektryzowało opinię publiczną, głó- mężczyzną i, jak powiedział Chris Bird, ma niemal arysto-
wnie Quebecu. Grupa jego zwolenników zorganizowała kratyczny wygląd. Jak na siedemdziesięciolatka (obecnie
masową demonstrację w samym Sherbrooke, poza tym siedemdziesięciokilkulatka) jest niezwykle młodzieńczy
z zagranicy oraz ze strony znanych osobistości napłynęło i pełen optymizmu.
pod jego adresem bezprzykładne poparcie. W końcu Naessens i Levesque mieszkają w skromnym, lecz
uwolniono go ze wszystkich zarzutów. atrakcyjnym domu stojącym na skarpie spokojnej rzeki
Ten niewiarygodny obrót sprawy szczegółowo opisał Magog. Na podwórku z tyłu domu bawią się kaczki, zaś
w swojej książce Christopher Bird. Po tej rozprawie na u podnóża schodów stoi zacumowana łódź wiosłowa.
początku lat dziewięćdziesiątych pacjenci z powodzeniem W pokoje są białe, przestronne i ascetycznie przyozdobio-
wywierali nacisk na Urząd ds. Zdrowia i Opieki Społecz- ne. Laboratorium Naessensa od ponad 30 lat mieści się
nej (Health and Welfare Canada), aby zezwolił na roz- w niskim, ale przestronnym podpiwniczeniu.
prowadzanie 714X w ramach programu Emergency Drug Światowej klasy badania naukowe są ostatnią rzeczą,
Relief. Do chwili obecnej [do roku 1994 – przyp. tłum.] jakiej można by się spodziewać w takim sielankowym
w Kanadzie wystawiono około 4 000 recept przez około otoczeniu. Brak widocznych oznak innych hobby lub
600 pozbawionych uprzedzeń lekarzy. zainteresowań – widać wyraźnie, że nauka jest jego życiową
Nie oznaczało to jednak, że zorganizowana medycyna pasją. Widać również, że nikt nie dąży tutaj do bogactwa,
zaprzestała kampanii przeciwko Gastonowi Naessensowi że pieniądze nie są motywem działania, zarówno jego, jak
i jego rewolucyjnym ideom. W roku 1992 FDA wydała i jego trzech pasierbów, którzy prowadzą w sąsiedztwie
ostrzeżenie importowe przeciwko 714X, zakazując spro- Ośrodek Ortobiologii Somatydowej (Centre d’Orthobiolo-
wadzania go, zarówno w celach handlowych, jak i na gie Somatidienne de l’Estrie, Inc.; w skrócie COSE).
własny użytek. W lipcu 1994 roku Naessens mówi elokwentnie
sześciu urzędników FDA dokona- Idee Naessensa są tak i z przekonaniem, bez cienia agre-
ło nalotu na spółkę w Rochester sji. Wydaje się formalny i pełen
w Nowym Jorku, która próbowała dalekosiężne, że naiwnością rezerwy, ale nie „tajemniczy”, o co
edukować społeczeństwo na temat byłoby spodziewać się, jest często oskarżany. Są to tylko
714X, jak również pomagać pac- że zostaną od razu wrażenia, ale opierają się one na
jentom z terenu Stanów Zjedno- pewnej osobistej znajomości i są
czonych w uzyskiwaniu tego uni-
zaakceptowane przez zgodnie potwierdzane przez inne,
katowego preparatu. naukowy establishment. znające go dużo lepiej osoby. Jego
Czy Naessens jest rzeczywiście krytycy na ogół go nie znają i potę-
szarlatanem, za jakiego uważają piają nie zadając sobie trudu spo-
go jego wrogowie? Czy też jest jednym z największych jrzenia przez jego niezwykły Somatoskop.
geniuszy naszego wieku? Czy 714X to bezwartościowe Gaston Michel Naessens urodził się 16 marca 1924
nostrum z przypuszczalnie szkodliwymi efektami ubocz- roku w Roubaix, ośrodku przemysłu tekstylnego na pół-
nymi? Czy może genialnie zaprojektowany i unikatowy noc od Lille, we Francji. Jego ojciec, miejscowy bankier,
preparat, który ma zdolność stabilizowania a nawet od- zmarł gdy Gaston miał zaledwie 10 lat.
wracania objawów u ludzi chorych na raka, AIDS i inne Już od najmłodszych lat wykazywał smykałkę do wyna-
przewlekłe choroby? lazczości. W wieku czterech lat połączył budzik ze swoim
Gra idzie o dużą stawkę, gdyż idee i odkrycia Naessensa zestawem Meccano w celu stworzenia ruchomego urzą-
mogą wytyczyć nowy sposób patrzenia na genezę raka, AIDS dzenia mechanicznego. Jako nastolatek zbudował funk-
i innych degeneracyjnych chorób, a także samego życia. cjonalny samolot, który jego matka spaliła, kiedy zorien-
Nawet jeśli tylko niektóre twierdzenia Naessensa są towała się, że może on latać! Podczas wojny, kiedy brako-
prawdziwe, może to doprowadzić do znaczących postępów wało benzyny, jeździł na zbudowanym przez siebie moto-
w tak różnych dziedzinach wiedzy, jak optyka, mikro- cyklu całkowicie zasilanym drewnem!
biologia, hematologia i onkologia. Doprawdy trudno oce- Po skończeniu w roku 1938 College’u Universitaire de
nić skok, jaki mógłby się dokonać w medycynie. Marc-en-Baroeul rozpoczął studia w dziedzinie fizyki,
Ortobiologia somatydowa jest nauką burzącą paradyg- chemii i biologii na Uniwersytecie w Lille. Po wybuchu
maty. Jeśli Naessens ma rację, biolodzy nie będą musieli drugiej wojny światowej i zajęciu przez Niemców północy
przerabiać swoich podręczników – będą musieli je po Francji wyemigrował wraz z kolegami z grupy i nau-
prostu wyrzucić. czycielami na południe Francji do Nicei, gdzie na nowo
otworzyli swoją uczelnię. Naessens kontynuował w niej
GASTON NAESSENS I SOMATYDY swoją edukację i 4 maja 1945 roku otrzymał dyplom nr 219
Jednak w literaturze konowałów zrzeszonych w Ame- w dziedzinie inżynierii i biologii sygnowany przez Union
rykańskim Towarzystwie Raka (American Cancer Socie- Nationale Scientifique Française. Po wojnie z powodu
ty) i Narodowej Radzie Przeciwko Oszustwom w Dziedzi- młodzieńczego niedopatrzenia zaniedbał jednak zamiany
nie Zdrowia (National Council against Health Fraud; tego wojennego dyplomu na formalny dyplom ukończenia
w skrócie NCHF) Naessens jest demonizowany jako nie- studiów, jakie wydawał nowy rząd de Gaulle’a.
douczony międzynarodowy oszust, którego cała kariera To zamieszanie spowodowane przez wojnę w sprawie
sprowadza się do nabierania społeczeństwa. „Naessens ma rejestrów i dyplomów wielokrotnie prowadziło do oskar-
długą historię promowania wątpliwych leków na raka” żeń Naessensa o to, że nie posiada formalnego wy-

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 21


kształcenia i tym samym kompetencji do dokonywania cych w tym niezwykłym wynalazku. Jednak to, że on
naukowych odkryć. Brak oficjalnie honorowanych doku- działa, nie podlega dyskusji.
mentów wykorzystywany był często do dyskredytowania Wynalezienie Somatoskopu umożliwiło Naessensowi
jego poglądów. Na przykład NCHF stwierdza, że „Naes- lepsze widzenia „odpadów”, jakie po raz pierwszy ujrzał
sens twierdzi, iż studiował biologię na uniwersytecie w Lil- w ludzkiej krwi. Te „odpady” okazały się tańczącymi
le, ale rejestry tej uczelni tego nie potwierdzają”. Jak cząsteczkami, z których część była nie większa niż „wiru-
gdyby druga wojna światowa i okupacja nazistowska nie sy”, występującymi normalnie w ogromnej ilości w komór-
mały na nic wpływu! kach. Naessens nazwał je somatydami – ta nazwa oznacza
W roku 1946 Naessens znalazł pracę jako technik „małe ciałka”. 1 lipca 1963 roku zarejestrował swoją teorię
w laboratorium analiz krwi w położonym na zachód od somatydów we Francuskiej Akademii Nauk w Paryżu.
Lyonu Clermont-Ferrand. To właśnie tam ujrzał po raz Nie było wówczas i nie ma do dzisiaj konwencjonal-
pierwszy w ludzkiej krwi przelotnie zagadkowe cząsteczki. nego uznania a tym bardziej wyjaśnienia tego zjawiska. To
Inni lekceważyli je i traktowali jako „odpady”. Naessens jeden z najbardziej niezwykłych faktów we współczesnej
uważał jednak, że te „odpady” mogą mieć biologiczne nauce, że tak widoczna cecha krwi, którą każdy może
znaczenie. zobaczyć używając kondensora Naessensa, według orto-
Z finansową pomocą matki założył własne laboratorium. doksyjnych podręczników nie istnieje.
Podstawowym problemem było to, że konwencjonalne
mikroskopy świetlne nie mogły dostarczyć jasnego obrazu SOMATYDY JAKO ŻYWE JEDNOSTKI
tych cząsteczek. Standardowe mikroskopy w ogóle ledwie je Postawienie Naessensa w roku 1989 przed sądem
ukazywały, jako że nie przyjmowały one barwnika. Stało się zmusiło niektórych lekarzy do stawienia czoła somatydom.
jasne, że potrzebny był nowy sposób spojrzenia na krew. Jednym z wyjaśnień tego zjawiska było stwierdzenie, że są
Były dwie drogi zwiększenia mocy konwencjonalnego to po prostu „artefakty”. To wyjaśnienie jest nielogiczne,
mikroskopu świetlnego. Pierwsza, to powiększenie aper- bowiem słowniki definiują „artefakt” jako „wytwór”, taki
tury soczewek i w tym właśnie kierunku szły wszystkie jak struktura w preparacie na szkiełku mikroskopowym
wielkie firmy optyczne. Druga, to zmiana natury samego o sztucznym charakterze, powstała wskutek ubocznego
źródła światła. I właśnie w tym (np. ludzkiego) działania. Tak
ambitnym kierunku poszedł młody Główną zaletą Somatoskopu więc artefakty z definicji nie są
Naessens. naturalnie występującymi zjawis-
Pod koniec lat czterdziestych
jest to, że ujawnia on kami, ale strukturami stworzony-
wybrał się do Niemiec, gdzie uzy- dynamiczne zachowanie mi w procesie barwienia lub in-
skał pomoc tamtejszych rzemie- żywych materiałów. Przy nego przygotowywania tkanek do
ślników, specjalistów w dziedzinie zastosowaniu tego unikatowego badania mikroskopowego.
optyki. Po powrocie do Francji Poza tym pamiętajmy, że Naes-
stworzył pierwszy działający model instrumentu można zajrzeć do sens używa świeżej krwi – nie sto-
całkowicie nowego rodzaju mik- wnętrza żywych komórek. suje w ogóle utrwalaczy, barwni-
roskopu, który nazwał Somato- ków ani innych czynników kolory-
skopem. zujących. Po dokładnym wytarciu
Główną zaletą Somatoskopu jest to, że ujawnia on skóry alkoholem nakłuwa palec i dotyka szkiełkiem wycie-
dynamiczne zachowanie żywych materiałów. Przy zastoso- kającej kropli krwi. Potem szybko nakłada szkiełko na-
waniu tego unikatowego instrumentu można zajrzeć do krywkowe i bada krew przez 20 do 30 minut. I to wszystko.
wnętrza żywych komórek. Na przykład widok niektórych Trudno zrozumieć, jak miliony artefaktów mogłyby zostać
białych ciałek krwi jest hipnotyzujący – widać nie tylko ich nagle stworzone w wyniku tak prostej, praktycznie steryl-
ruchy przypominające ruchy ameby, ale również wszystkie nej procedury.
indywidualne ziarenka (lizosomy) wewnątrz granulocytów Innym, bardziej inteligentnym wyjaśnieniem jest to, że
– ruszające się, drgające, pulsujące. W konwencjonalnym somatydy są po prostu lipoproteinami o różnych gęsto-
mikroskopie można zobaczyć jedynie martwą materię. ściach, włączając w to chilomikrony, HDL, LDL itd. Taka
Wydaje się oczywiste, że Naessens dokonał wielkiego pomyłka może być rzeczą naturalną, ponieważ po tłustym
postępu w stosunku do konwencjonalnego mikroskopu posiłku w krwi znajduje się mnóstwo chilomikronów.
– postępu, który każdego patrzącego przez ten instrument Nadają one często krwi przez kilka godzin mętny, mleczny
biologa przyprawiłby o zawrót głowy. Jednak to nadzwyczaj- wygląd. Jednak Naessens wielokrotnie badał próbki krwi
ne narzędzie – i wywodzący się z niego niedrogi kondensor i ogrzewał je aż do 70° C, co z całą pewnością unie-
– pozostaje nieznane ogromnej większości naukowców. ruchamia wszystkie chilomikrony i lipoproteiny, jednak po
Powody tego są złożone. Z jednej strony Naessens nie zastosowaniu tej procedury ogromna ilość tańczących
jest zainteresowany publikowaniem w czasopismach nau- somatydów pozostawała tak samo aktywna. (Widać to na
kowych, ponieważ uważa, że całkowicie nowe idee nie są nagranej w roku 1992 w COSE taśmie wideo dotyczącej
w stanie przedrzeć się przez wstępną selekcję recenzen- AIDS). To dowodzi, że somatydy nie są ani chilomik-
tów. Z drugiej strony, akademiccy naukowcy są czasem ronami, ani innymi lipoproteinami.
nadmiernie sceptyczni wobec prac prowadzonych w nieza- Czasami twierdzi się, że nieprzerwany, trwający całe
leżnych laboratoriach, takich jak Centrum Biologicznych życie taniec somatydów można wyjaśnić teorią „ruchów
Badań Eksperymentalnych Naessensa (Naessens’s Centre Browna”, czyli nieregularnych, nie ukierunkowanych, zyg-
Expérimental de Recherches Biologiques de l’Estrie, Inc.; zakowatych ruchów cząsteczek materii. Nawet jeśli ruch
w skrócie CERBE). Kolejny powód to brak opisu stałych somatydów to ruchy Browna, nie wyklucza to ich biologicz-
matematycznych Somatoskopu, mimo przeprowadzenia nej aktywności. (Analogicznie czerwone ciałka krwi nie
wielu trudnych prac w tym zakresie. Oznacza to, że ani mają niezależnych sposobów poruszania się). To wyjaśnie-
Naessens, ani nikt inny nie jest w stanie podać opisu nie tańca somatydów nie pasuje do ich pewnych, łatwych do
zjawisk fizycznych i matematycznych zależności zachodzą- zaobserwowania, wyraźnie nieprzypadkowych właściwości.

22 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


Pod mikroskopem Naessensa lub kondensorem można wielokrotnie obserwowane pod Somatoskopem. Począt-
rutynowo obserwować, jak somatydy odpychają się na- kowo zaobserwowanie tych zmian wymagało 90 godzin
wzajem. Naessens uchwycił raz pod mikroskopem elek- siedzenia nad mikroskopem, jednak ostatnio Naessens
tronowym somatyd i stwierdził, że ma on dodatnio na- zastosował nagrywanie kamerą wideo.
ładowane jądro i naładowaną ujemnie cienką warstwę Wytrwałe badania somatydów w hodowli doprowadziły
zewnętrzną. Można też zobaczyć, że somatydy są przy- go do jednego z najbardziej rewolucyjnych aspektów jego
ciągane do dodatniego bieguna magnesu umieszczonego pracy – stwierdzenia, że mała cząsteczka somatydu jest
na jednym końcu szkiełka. Co więcej, w nagranych na jedynie pierwszym stadium w łańcuchu polimorficznych
taśmę doświadczeniach można zobaczyć somatydy (jak przemian.
również ich powiększone formy) wychodzące z czerwo- W krwi zdrowych ludzi cykl somatydowy ma tylko trzy
nych ciałek krwi, kiedy ulegają one ściśnięciu pod wpły- fazy po uformowaniu się w czerwonej krwince: somatyd,
wem gorąca. Można też niejednokrotnie ujrzeć somatydy zarodnik, a następnie podwójny zarodnik. Zdaniem Naes-
„odmawiające” wyjścia z cze- sensa u ludzi chorych na raka
rwonych krwinek i zamiast te- Fibrous thallus Somatydy Spory
lub inną degeneracyjną cho-
go „pasożytujące” w nich Podwójne robę bądź u ludzi, u których
w małych gniazdach, co wy- spory proces chorobowy dopiero się
gląda bardzo nienormalnie Forma rozpoczyna, zanika coś w ro-
bakteryjna
i może być oznaką istniejącej dzaju naturalnych barier i so-
lub nadchodzącej choroby. matydy przechodzą 13 dodat-
Naszym zdaniem najmniej Bogate Podwójna kowych faz, tworząc szesnas-
środowisko forma
prawdopodobnym wyjaśnie- bakteryjna tofazowy makrocykl. Dlatego
niem somatydów jest opinia, AEROBIOZA więc istnienie w krwi każdej
że są to po prostu nie ziden- Formy Forma
z faz od czwartej do szesnas-
tyfikowane odpady – resztki grzybowe Ubo pałeczkowata tej jest oznaką osłabienia na-
gie
komórkowe pozbawione pra- środ
owis turalnego systemu obronnego
ko
wdopodobnie znaczenia. Po- Forma asci
organizmu.
winniśmy przypomnieć sobie, Forma Naessens uważa wyjaśnie-
bakteryjna
że ponad wiek temu płytki z dwiema nie tego cyklu za jedno z osią-
Ascopora sporami
krwi (uważane obecnie za za- Odporna forma grzybowa gnięć wieńczących jego dłu-
sadniczy element krwi) trak- goletnią karierę badawczą.
Forma
towano jako „resztki pocho- Forma bakteryjna Przyznaje przy tym, że na
dzące z rozpadu innych ko- drożdżowa z dwiema przestrzeni lat inni również
ziarnistymi
mórek krwi” (W.S. Beck, ed., sporami widzieli fazy tego cyklu. W la-
Hematology, MIT Press, Rozerwanie tach 1840-1900 pisało o nich
USA, 1994, str. 542). co najmniej 10 naukowców.
Kuliste formy
Najlepszą hipotezą jest na bakteryjne Między rokiem 1900 i chwilą
dzień dzisiejszy opinia same- obecną – ponad pięćdziesię-
go Naessensa mówiąca, że so- Pełny cykl somatydowy zaobserwowany po raz pierwszy przez ciu. Większość z nich odnosi
matydy są żywymi jednostka- Gastona Naessensa. Somatyd jest subkomórkowym, zdolnym się wyłącznie do fazy bakte-
mi o ogromnym znaczeniu do reprodukcji żywym tworem, który jest praktycznie nieznisz- ryjnej, sądząc, że mają do czy-
dla medycyny i w pewnym czalny. Powyższy rysunek przedstawia 16 niezależnych stadiów, nienia z generowanym zewnę-
fundamentalnym sensie ele- przez które przechodzi pleomorficzny somatyd. trznie „mikrobem raka”.
mentem koniecznym do reprodukcji i wzrostu normalnych Naessens w pełni zdefiniował sekwencję zmian, któ-
komórek. rych istnienia do tej pory jedynie przypuszczano: pleomor-
Oczywiście pozostaje wiele pytań odnośnie dokładnej fizm organizmu normalnie obecnego w ludzkim ustroju.
natury tych fascynujących jednostek, ich struktury we-
wnętrznej i budowy chemicznej, jak również ich związku SOMATOSKOP – NOWE PERSPEKTYWY DLA ZDROWIA
z rakiem i innymi chorobami. To, że Naessens je odkrył Naessens doprowadza innych do szału, kiedy mówi, że
i nazwał, nie oznacza wcale, że wszystkie jego obecne „mikroby” somatydowe i niektóre z ich faz bytują w nor-
wyjaśnienia są poprawne i nie mogą zostać zmodyfikowa- malnej krwi. Każdy student medycyny uczy się, że normal-
ne po uzyskaniu nowych informacji lub wyjaśnień. (Nawet na krew jest sterylna. Obfitość żywych organizmów w krwi
Galileusz początkowo myślał, że księżyce Jowisza były nie byłaby więc normalna lub zwyczajna – w istocie
„czterema planetami… których orbity przebiegają wokół wygląda to na posocznicę, stan wymagający natychmias-
pewnej jasnej gwiazdy”). Naessens uważa, że znajdujemy towego leczenia antybiotykami.
się na początku nowej epoki w nauce i że pełniejsze Jednak najbardziej fundamentalne wyzwanie występu-
wyjaśnienie somatydów będzie następowało wraz z roz- je w przypadku raka, gdyż wśród onkologów przeważa
wojem jeszcze czulszych narzędzi. przekonanie, że rak nie ma nic wspólnego z mikrobami.
Kiedy pojawiają się w krwi chorych na raka, jest to tylko
CYKL SOMATYDOWY „okazyjna” infekcja lub zanieczyszczenie na szkiełku. Idea
Po ponad czterech latach pracy Naessens opracował przyczyny bakteryjnej – kiedyś popularna hipoteza – obec-
własną technikę izolacji somatydów. Kiedy są hodowane nie została odrzucona przez świadomą współczesną nau-
na płytce Petriego, odsłaniają nowy obraz. Naessens zaob- kę. Nie ma o niej wzmianki w liczącym 2 747 stron
serwował, że przy braku inhibitorów krwi, somatydy nie ortodoksyjnym podręczniku De Vita na temat raka.
pozostają somatydami ad infinitum, ale wchodzą w okreś- Wszystko to pomaga zrozumieć niektóre z oporów, na
lony cykl życiowy. W sposób rutynowy przechodzą serie jakie przez lata napotykał Naessens. Biorąc jednak to
polimorficznych przemian, które są przewidywalne i były wszystko pod uwagę, ślepota ortodoksyjnej medycyny jest

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 23


KURACJA PREPARATEM 714X GASTONA NAESSENSA Próbowano skazać Gastona Naessensa na dożywotnie
HISTORIA UDANEJ KURACJI więzienie na podstawie sfabrykowanego oskarżenia. Jednak
dzięki świetnemu adwokatowi i sprawiedliwemu systemowi
Szanowny Panie Roads, prawnemu, tym razem ich niecne zamiary spaliły na panewce.
Przedstawiam Panu tę osobistą historię w nadziei, że może Odwiedziłam razem z synem Gastona Naessensa w Rock
choć jeden z Pana czytelników skorzysta z wiedzy, z którą Forrest w Quebecu i po zbadaniu żywej krwi, zalecono
miałem szczęście się zetknąć. mojemu synowi bezzwłoczne przyjęcie pierwszej serii zastrzy-
Trzy lata temu u mojego syna, wówczas siedemnastolet- ków 714X. W ciągu siedmiu miesięcy (dziewięć trzytygod-
niego, powstał guz olbrzymiokomórkowy lewej piszczeli, który niowych serii zastrzyków) guz zniknął – został dosłownie
rósł tak szybko, że zniszczył większość górnej części kości. wchłonięty przez organizmu [patrz fotografia poniżej z prawej
Niewiele wiedząc w tym czasie na temat raka łatwo zgodziliś- strony]. Posiadam zdjęcia rentgenowskie z okresu przed i po
my się na medyczne „leczenie z wyboru”, to znaczy operacyj- leczeniu, które ukazują stuprocentową regenerację kości, co
ne usunięcie guza i zastąpienie brakującej kości kością z ban- jest doprawdy zdumiewające w sytuacji, kiedy brać medyczna
ku tkanek, połączoną z kawałkami kości z jego biodra, które uważa to za niemożliwe.
miały działać jako katalizator. W ciągu czterech miesięcy Mój syn jest teraz normalnym, zdrowym dwudziestolat-
organizm odrzucił przeszczep kości i guz powrócił z taką kiem, członkiem uniwersyteckiej drużyny wioślarskiej i dosko-
gwałtownością, że przebił skórę i kontynuował wzrost [patrz nałym graczem w golfa. Jak inne byłoby jego życie, gdyby
fotografia poniżej z lewej strony]. zaakceptował „ortodoksyjny” pogląd.
Wskutek narastającego sceptycyzmu wobec podejścia me- Dzięki naszemu bezpośredniemu doświadczeniu z 714X
dycyny mój syn odrzucił następne „leczenie z wyboru”, które wielu innych ludzi z Południowej Afryki zdecydowało się
miało polegać na amputacji nogi połączonej z chemioterapią. zastosować ten preparat, ponieważ „ortodoksyjna” medycyna
Obrzucono nas obelgami i powiedziano nam, że kiedy nasz nie była jak zwykle w stanie sprostać zadaniu wbrew swoim
syn umrze, co na pewno nastąpi, będziemy winni morderstwa. buńczucznym zapewnieniom lub proponowana terapia była
W tym czasie zapoznaliśmy się z książką The Persecution nie do przyjęcia. Wyniki są obecnie przewidywalne: jeśli
and Trial of Gaston Naessens (Prześladowanie i proces Gas- organizm nie osiągnął punktu, z którego nie ma już odwrotu,
tona Naessensa) opowiadającą o człowieku, który 40 lat 714X wyleczy raka i większość degeneracyjnych chorób, włą-
wcześniej dokonał odkrycia biologicznego o ogromnym zna- cznie z zabójcami – rakiem płuc, międzybłoniakiem i guzami
czeniu dla ludzkości, dzięki któremu pokazał, w jaki sposób mózgu.
organizm przeciwdziała takim degeneracyjnym chorobom, jak Z wyrazami szacunku
rak. Gaston Naessens, „Galileusz mikroskopii”, zaczął wy- Dr W.A. Stevens
twarzać preparat, który odwraca proces chorobowy pozwala- 16 czerwiec 1999
jąc organizmowi wrócić do normalnego stanu.
Książka ta ukazuje bezduszność i bezwzględność kon- CERBE Africa
glomeratu medyczno-farmaceutycznego oraz metody, jakimi 191 Boshoff Street, Pietermaritzburg, South Africa 3201
się on posługuje, aby stłamsić wszystko, co może pomniejszyć tel.: +27 (331) 425440, fax +27 (331) 452775
jego zyski. CERBE Canada – strona internetowa: ‹www.cerbe.com›

24 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


trudna do zaakceptowania. Somatoskop czeka gotów do To uprzedzenie przez dziesięciolecia blokowało od-
dokładnego badania zaledwie kilka godzin drogi od wio- krycie związanych z rakiem wirusów. Peyton Rous, który
dących ośrodków badania raka w północnej Australii. odkrył w roku 1910 wirusa sarkomy kurcząt, został prawie
Somatoskop oferuje zaskakujące perspektywy w dzie- powszechnie wyszydzony przez współczesnych mu bada-
dzinie zdrowia i choroby. Na przykład krew kobiety bio- czy. Rehabilitacja przyszła dopiero w roku 1966, kiedy to
rącej udział w badawczym projekcie diagnostycznym mając 87 lat otrzymał Nagrodę Nobla.
przedstawiała szokujący widok – istne „zoo” żyjących, Jednak wiara w bakteryjną teorię przetrwała. W latach
rojących się mikroorganizmów w jednej kropli krwi. We- dwudziestych dzielny Szkot dr James Young uznał, że
dług naszej wiedzy żaden z nich nie został opisany w stan- niektóre ze sprzecznych twierdzeń mogły być wynikiem
dardowych podręcznikach, lecz każdy może łatwo rozpo- pleomorfizmu. Pisał on:
znać wśród nich formy, jakie Naessens opisał w swoim „Przynajmniej niektóre formy ustrojowe poprzednio
cyklu somatydowym. Zgodnie z opinią onkologa tej kobie- otrzymywane z raka przez różnych badaczy są w rzeczywis-
ty była ona nie tylko wolna od jakiejkolwiek infekcji, ale tości wyizolowanymi alternatywnymi fazami w tym samym
znajdowała się też w okresie remisji raka! organizmie raka…”
Widzieliśmy też krew ludzi z programu badań, którzy W naszych czasach szkole myślenia pleomorficznego, do
byli rzekomo zdrowi, ale mieli różne stadia cyklu somaty- której zaliczają się też dr Irene Diller i dr Eleanor Jackson,
dowego w swojej krwi. Takim ludziom, twierdzi Naessens, przewodzi dr Virginia Livingston-Wheeler, która nazwała
grozi rozwój choroby degeneracyjnej, z rakiem włącznie. swój organizm Progenitor cryptocides, tj., „ukryty zabójca, który
Czynniki ochronne zostały przełamane, umożliwiając cyk- przynosi również życie”. Był on bardzo podobny do somatydu.
lowi somatydowemu wyjść poza jego trzy normalne stadia
i wkroczyć w strefę zagrożenia. CO TO JEST PLEOMORFIZM?
Pleomorfizm jest definiowany jako „istnienie nieregu-
ROZKŁAD SOMATYDU NA CZYNNIKI PIERWSZE
larnych i odmiennych form tego samego gatunku lub
W hodowanej formie somatyd wydaje się być krystalicz-
szczepu mikroorganizmów”. Jest to dobrze znane zjawisko
ny i wyjątkowo odporny. Naessens przez lata poddawał u pewnych bakterii, drożdży i innych mikrobów. Według
takie hodowane somatydy wysokim dawkom promieniowa- jednego z podręczników: „Wiele grzybów, szczególnie te,
nia, zwęglającym temperaturom dochodzącym do 200° C które wywołują choroby u ludzi, jest dimorficznych, to
i cięciu. Hodowany somatyd zniszczył trzy mikroskopowe znaczy mają dwie formy” (C. Villee i inni, Biology, Saun-
noże diamentowe, zanim został pomyślnie przecięty na pół. ders, Nowy Jork, 1985).
Z drugiej strony, somatyd, jaki normalnie występuje Taka zmienność mikrobów rzadko jest mile widziana
w krwi, jest podatny na zniszczenie. Podczas życia koncen- przez lekarzy. Nawet Encyclopaedia Britannica przyznaje,
tracja somatydów zmienia się w zależności od siły natural- że to „bardzo komplikuje zadanie identyfikowania i bada-
nej odporności. nia” zarazków.
Naessens uważa też, że podział komórki nie może Pewne postacie pleomorfizmu są względnie proste. Na
nastąpić bez produkowanych przez somatydy czynników przykład pospolite drożdże piwne (Saccharomyces cerevi-
wspomagających wzrost. Czyni to somatydy niezbędnymi siae) rosną w uporządkowany i nieszkodliwy sposób, z wy-
dla istnienia życia elementami. jątkiem sytuacji, gdy brak im składników odżywczych.
Wtedy stają się złośliwe wyrzucając podobne do pleśni
POPRZEDNICY GASTONA NAESSENSA odrośla. Podczas gdy drożdże piwne uważane są za „zdro-
Pacjenci słyszący po raz pierwszy o nadzwyczajnej we pożywienie”, ich pleśniową formę naukowcy nazywają
pracy Naessensa często mówią: „Gdyby to było prawdą, „krytyczną dla patogenezy” (to znaczy dla powodowania
chorób).
mój lekarz powiedziałby mi o tym”. Naukowcy pytają
Co ciekawe, ta zmiana jest powodowana przez „niski
z kolei: „Jak to możliwe, że nikt więcej nie widział tych
poziom amoniaku” – głównego źródła azotu. Jest to
somatydów w ludzkiej krwi?” podobne do teorii Naessensa dotyczącej pochodzenia raka
W rzeczywistości wielu badaczom udawało się na prze- i innych chorób degeneracyjnych: postępujący głód azotu
strzeni lat oglądać kawałki tej układanki i łączyć je z po- w zdrowych komórkach spowodowany przez nadmierne
chodzeniem raka. Ale ze złożonych powodów nowina ta zużycie azotu przez komórki patologiczne.
nie dotarła do przeciętnych lekarzy. Niezwykłe zachowanie drożdży piwnych pozwala nie-
Przez większą część XIX wieku sądzono, że raka ruchomym komórkom „poszukiwać pożywienia… z dala
powoduje mikrob. Historyk Państwowego Instytutu Raka od ich początkowego miejsca kolonizacji” (Cell,
(National Cancer Institute), Michael B. Shimkin, napisał: 1992;68:1077-1090).
„We wczesnych latach [18]90-tych wydawało się, że Mimo ich podobieństwa do drożdży piwnych, ziden-
pytanie dotyczy raczej nie tego, czy pochodzenie raka jest tyfikowane przez Naessensa pleomorficzne organizmy
infekcyjne, ale który z pasożytów jest jego rzeczywistą przekraczają wszystko, co można znaleźć w podręczni-
przyczyną”. kach.
W swoim klasycznym ortodoksyjnym podręczniku z ro- Somatyd w hodowli jest zdumiewającym zmieniaczem
ku 1907, Neoplastic Diseases, James Ewing wymienił 38 kształtów. W toku szybkich ciągów zmian (poniżej 90
organizmów znajdowanych w przypadkach raka, z bakte- godzin) może być zarodnikiem, podwójnym zarodnikiem,
riami, ziarniakami i grzybami włącznie. Niemal nikt nie bakterią, podwójną bakterią, mikrobową formą kulistą,
wiedział, jak (jeśli w ogóle) te organizmy mają się do siebie. drożdżami, formą grzybiczą itp.
„Żerujące drożdże” przypominają jedną część cyklu
Częściowo z powodu tego zamieszania, a częściowo
somatydowego, kiedy drożdże zmieniają się również w for-
z powodu rosnącego entuzjazmu dla leczenia radem i pro-
my grzybiaste (podobne do pleśni). Ale somatyd jest
mieniami X, badania dotyczące „zarazka raka” popadły obecny w ludzkiej krwi – jego uznanie zrewolucjonizowa-
w niełaskę. W końcu naukowcy porzucili ten kierunek i po łoby, zarówno mikrobiologię, jak i medycynę zapobiegaw-
pewnym czasie było już w bardzo złym guście wspomina- czą.
nie mikrobów i raka obok siebie.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 25


Naessens z uznaniem wyraża się o niektórych nauko- Rife wynalazł również urządzenie nazwane od jego
wcach z Zachodniej Europy, którzy pracowali na tym nazwiska Generatorem Rife’a, który nastawiony na okreś-
polu. Trzej myśliciele, których wnioski są najbliższe jego loną częstotliwość powodował rzekomo rozpad komórek
teorii, to dziewiętnastowieczny francuski profesor, niemie- rakowych. W latach trzydziestych sporo mówiło się o uzys-
cki kurator muzeum i amerykański wynalazca z San Diego kanych z jego pomocą wyleczeniach uzyskanych w klinice
znany z wynalezienia urządzenia do leczenia zwanego Scrippsa.
„promiennikiem”. Rife spotkał się z silną wrogością i zmarł w zapom-
Antoine Béchamp (1816-1908) był profesorem zwy- nieniu. Od czasu ukazania się książki Barry’ego Lynesa
czajnym w Montpellier, Strasburgu i Lille, który bez The Cancer Cure That Worked! (Lekarstwo na raka, które
powodzenia rywalizował z wielkim Pasteurem. Jego ko- działało) nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania pio-
ronne osiągnięcie zrodziło się w roku 1866, kiedy ziden- nierskimi pracami Rife’a. I
tyfikował w krwi mikrozymy. Były one niemal identyczne
O autorze:
z somatydami Naessensa, co jest nadzwyczajne, biorąc
Dr Ralph W. Moss jest autorem 8 książek i 3 filmów
pod uwagę prymitywne narzędzia, jakimi musiał się on
dokumentalnych poświęconych rakowi. Jest doradcą w zakresie
posługiwać. Béchamp napisał, że „mikrozymy są jedynymi
alternatywnego leczenia raka Państwowych Instytutów Zdrowia
nieprzemijającymi elementami organizmu…”
(National Institutes for Health), Uniwersytetu Columbia i Uni-
Chociaż Naessens jest również Francuzem, nigdy nie
wersytetu Stanowego w Teksasie. Prowadzi badania i pisze
słyszał o mikrozymach Béchampa, dopóki Christopher
reportaże w cyklu „Healing Choices” dla ludzi chorych na raka.
Bird nie zaznajomił go z jego pracą w roku 1981. Standar-
W celu uzyskania informacji na temat Healing Choices,
dowe opracowania naukowe pomijały Béchampa w tam-
należy skontaktować się z koordynatorem Anne Beattie pisząc na
tych czasach i nie wspominają o nim obecnie.
adres: 144 John’s Place, Brooklyn, NY 11217, USA; tel. (718)
Guenther Enderlein (1862-1968) był kuratorem w Mu-
6364433, fax (718) 6360186, e-mail mail@ralphmoss.com, stro-
zeum Zoologicznym w Berlinie i autorem ponad 500
na internetowa: ‹www.ralphmoss.com›.
prac naukowych. On również widział „potwora o tysiącu
głów” w ludzkiej krwi i sądził, że ta cząsteczka, którą Przełożyła Elżbieta Strózik
nazwał protit, reprezentowała zasadniczą część jej ży-
Kontakt w sprawie leczenia metodą Gastona Naessensa:
ciowego cyklu.
• CERBE (Centre Expérimental de Recherches Biologiques de l’Estrie)
Jak ujął to tłumacz Erik Enby: „Wszystkie poważne Distribution, Inc., 5270 Mills Street, Rock Forest, Quebec, Kanada
zmiany lub pogorszenie się wewnętrznego środowiska J1N 3B6; tel. +1 (819) 5647883, fax +1 (819) 5644668, e-mail
ustroju mogą spowodować ewolucję poprzez specyficzne cerbe@cerbe.com, strona internetowa: ‹www.cerbe.com›.
stadia cyklicznego rozwoju dotąd nieszkodliwych mikro- • Cliniques Santé Levesque, 526 Boulevard du Séminaire Nord, Suite
bów w formy powodujące chorobę…” 202, St Jean-sur-Richelieu, Quebec, Kanada J3B 5L6; tel. +1 (514)
Protity mogą być widziane pod mikroskopem w ciem- 3484305.
nym polu jako maleńkie, świecące punkty. Enderlein
nazywał cykl życiowy protita składający się z 14 stadiów
endobiosis complex (Naessens odkrył 16 stadiów) i twier-
dził, że jest on czynnikiem podstawowym w wielu choro-
bach. Jednak Enderlein identyfikował protita z Mucor
racemosus fresen, pospolitą pleśnią.
W latach trzydziestych sponsorowany przez zamoż-
nego pracodawcę Royal Raymond Rife (1888-1971) wyna-
lazł „Universalny Mikroskop” („Universal Microscope”)
wykorzystujący skomplikowany układ pryzmatów. W The
Journal of the Franklin Institute (luty 1944) znajduje się
pełny opis tego wyjątkowego przyrządu.
Rife również widział dziwne organizmy pływające
w krwi. Skoncentrował się na maleńkich „mikrobach
raka”, które załamywały fioletowoczerwone światło. „Mik-
roba” tego nazwał BX.
WYDAWNICTWO „ZIELONE BRYGADY”
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO „VERDAJ BRIGADOJ” – „GREEN BRIGADES” PUBLISHING HOUSE
——————————

FENG SHUI ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków


48/12/4222264, 4222147, 4295332 w. 28, 29, 30; w. 26, 22
zb@zb.most.org.pl O www.most.org.pl/zb O ftp://ftp.most.org.pl/zb
E D U C A T I O N konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00
FWIE swift: code swift ebos pl
Ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm
Jarosław Jan Piotrowski prawa ludzi, prawa zwierząt
dyplomowany konsultant
Od maja 1989 do lipca 1999 wydaliśmy m.in.:
135 numerów pisma Zielone Brygady. Pismo ekologów (ZB – pis-
mo po polsku, głównie dla osób działających na rzecz szeroko
pojętej ekologii) – 1 egz. (68 ss. A5) za jedyne 2 zł! ZB są obecnie
Tel./fax: 085 6522058 dwutygodnikiem i kosztują w prenumeracie 2,5 zł/egz. (w tym
Kom.: 0602 795531 koszt wysyłki na terenie kraju). Dostępne są jeszcze numery 101,
e-mail: fsedu@friko4.onet.pl 107-118, 120-126 po 1 zł (komplet zniżka 50 %).

26 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


Odkrycie polega na widzeniu tego, co wszyscy widzą
i myśleniu w taki sposób, w jaki nie myśli nikt.
Albert Szent-Györgyi, lekarz i laureat Nagrody Nobla
Poddana DIAGNOZA ZAKAŻENIA „HIV”
• Jaki mamy dowód na istnienie HIV?
dokładniejszej
analizie oficjalnie D owód naukowy na istnienie retrowirusa musi być spójny z definicją
retrowirusa jako szczególnego rodzaju replikującej się mikroskopijnej
cząsteczki. Tak więc badacze muszą wykazać prawidłową wielkość, kształt
i budowę cząsteczek i że zostały one oczyszczone i zanalizowane i zawierają
obowiązująca RNA, jak również enzym odwrotną transkryptazę, która produkuje DNA
z RNA, a także to, że są zakaźne, to znaczy, że kiedy czyste cząsteczki zostają
teoria, według wprowadzone do świeżych kultur komórek, pojawia się identyczne potomstwo.
To ostatnie wymaga ponownego oczyszczenia i analizy. Tymczasem, mimo iż ta
której wirus HIV metoda jest całkowicie logiczna i uważana za podstawową, na spotkaniu
w Instytucie Pasteura w roku 1973,149,150 została ona zignorowana przez
jest przyczyną AIDS wszystkich badaczy HIV.
Chociaż istnieją fotografie z mikroskopu elektronowego (EM) komórko-
nie znajduje wych cząsteczek uważanych za cząsteczki HIV, pochodzących z nie oczyszczo-
nych kultur, dopiero w marcu 1997 roku opublikowano EM-y „oczyszczonego
poparcia HIV”.151,152 Co ciekawe, takie dane są pierwszym, najważniejszym krokiem
w próbach przeprowadzenia dowodu, że cząsteczki są wirusem, a następnie
w badaniach uzyskania składników do analizy i zastosowania jako odczynniki diagnostyczne.
Te długo oczekiwane mikrofotografie przedstawiają „oczyszczonego HIV”
naukowych, zaś jako zbitkę resztek komórkowych. Między nimi rozsiane są z rzadka cząsteczki
uznawane przez autorów bez jakichkolwiek dowodów za cząsteczki HIV, które
rzekomy wirus HIV oczyszczają się razem (sic!) z materiałem komórkowym. Dokładne ich badanie
oraz inne dowody podawane w artykułach wykazują, że są one zbyt duże, mają
okazuje się być nieodpowiedni kształt i za dużą masę i są pozbawione węzłów, których
obecność w cząsteczce „HIV” eksperci HIV uznają jednogłośnie za absolutnie
jedynie zbitkiem konieczną, aby mogła ona spowodować infekcję. To właśnie z tego materiału
eksperci HIV-AIDS i firmy biotechnologiczne otrzymują białka i RNA
komórkowych używane w testach stosowanych do określania, kto jest zakażony unikalnym,
zewnątrzpochodnym, powodującym AIDS mikroorganizmem.
odpadów. 17 lipca 1997 roku francuski dziennikarz Djamel Tahi przeprowadził
nagrany kamerą wideo wywiad z profesorem Luciem Montagnierem w In-
stytucie Pasteura w Paryżu. W jego trakcie zapytał Montagniera: „Dlaczego
fotografie EM opublikowane przez pana [w roku 1983] pochodzą z hodowli
Część 3 a nie z oczyszczonego materiału?” W odpowiedzi Montagnier powiedział:
„Było tak mało wytworzonego wirusa, że niemożliwe było sprawdzenie,
(dokończenie) co mogło znajdować się w koncentracie wirusa z gradientu [«czysty wirus»].
Nie było dostatecznie dużo wirusa, aby tego dokonać. Oczywiście poszu-
kiwaliśmy go, poszukiwaliśmy go z początku w tkankach; również w biopsji.
Widzieliśmy pewne cząsteczki, ale nie miały one typowej morfologii re-
Valendar F. Turner trowirusów [podkreślenie nasze]”.63 Zapytany o grupę Gallo Montagnier
odpowiedział: „Gallo? Nie wiem, czy on rzeczywiście oczyszczał wirusa.
(Oddział Pogotowia Królewskiego
Nie sądzę”. To właściwie powinien być początek i jednocześnie koniec HIV.
Szpitala w Perth w Australii Zachodniej)
Podobne do retrowirusów cząsteczki są praktycznie wszechobecne w materia-
Tel.: +61 (0)8 9224 2662 le biologicznym,153,154 włączając w to na przykład kultury komórek i większość,
Fax: +61 (0)8 9224 7045 jeśli nie wszystkie, łożysk ludzkich”.155 (Trzeba zauważyć, że Montagnier
E-mail: vturner@cyllene.uwa.edu.au odwołuje się do EM-ów otrzymanych z limfocytów z krwi pępowinowej). Jednak,
Andrew McIntyre jak potwierdza Gallo, większość podobnych do retrowirusów cząsteczek nie jest
(niezależny dziennikarz) retrowirusami, ponieważ się nie rozmnażają.153,156 Cząsteczki „HIV” zostały
1999 „sklasyfikowane” jako dwie podrodziny i trzy rodzaje retrowirusów. Analogicz-
nie można by sklasyfikować nowy gatunek ssaków jako ludzi, goryle i orangutany.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 27


Oprócz cząsteczek „HIV” kultury komórek zawierają dziesiątych, badacze HIV twierdzą, że kultura, która
inne cząsteczki o licznych morfologiach, których pocho- reaguje z monoklonalnym przeciwciałem przeciwko jed-
dzenie i rola są nieznane.20,157,158 Długie i szczegółowe nemu z białek „HIV”, białku p24, jest dowodem wyizolo-
badania przeprowadzone na Harvardzie159 ujawniły iden- wania HIV. Ponieważ „wyizolowanie wirusa” oznacza
tyczne cząsteczki „HIV” w 18 z 20 (90 %) związanych otrzymanie zakaźnych cząsteczek oddzielonych od wszyst-
z AIDS powiększonych węzłach limfatycznych, ale także kiego innego, doprawdy trudno zrozumieć, dlaczego tak
w 13 z 15 (88 %) powiększonych węzłach nie związanych wielu naukowców uparcie odnosi się w ten sposób do
z AIDS. reakcji chemicznej.
Eksperci HIV przypisują sobie wykrycie, a nawet „wy-
izolowanie” HIV po prostu przez wykazanie „odwrotnej • Pochodzenie białek HIV
transkrypcji” w hodowlach. Mimo iż odwrotna transkryp- Według Eleopulos i jej kolegów wszystkie przedstawio-
cja jest właściwością retrowirusów, nie jest ona jednak, jak ne do dzisiaj dane są spójne ze stanowiskiem, że białka
uważa wielu ekspertów HIV-AIDS, cechą jedynie retro- „HIV” to białka komórkowe. Używając przeciwciał „HIV”
wirusów a nawet wirusów.160,161 Na długo przed erą AIDS, jako sond, białka „HIV” zostały zidentyfikowane w tkan-
sam Gallo wykazał, że tę funkcję posiadają normalne kach stale HIV-ujemnych, zdrowych osób, z płytkami krwi
limfocyty pobudzone chemicznie (technika absolutnie ko- i komórkami skóry, grasicy, migdałków i mózgu włącznie.17
nieczna do wyizolowania „HIV” z hodowli).162,163 Cechą wprawiającą w konsternację obecny stan teorii HIV
jest to, że podczas gdy nie można znaleźć białka HIV
• Białka HIV” i przeciwciała w łożyskach 75 HIV-dodatnich, ciężarnych kobiet, można je
Chociaż zarówno Montagnier, jak i Gallo nigdy nie znaleźć w łożyskach 25 zdrowych, HIV-ujemnych kobiet.166
opublikowali EM-ów w celu udowodnienia obecności Pogląd, że białka HIV są białkami komórkowymi,
cząsteczek podobnych do retrowirusów w ich „czystym został dodatkowo wsparty przez niedawno przeprowadzo-
wirusie”, i mimo iż Montagnier przyznał ponadto niedaw- ny dwuczęściowy eksperyment. Ludzkie limfocyty hodo-
no, że żadnego nie było, obie grupy twierdzą od tamtego wane oddzielnie z materiału pochodzącego od pacjentów
czasu wspólnie z pozostałymi, że taki materiał jest „czystym chorych na AIDS zostały „oczyszczone” w taki sam spo-
HIV”. Twierdzenie to jest oparte na fakcie, że taki materiał sób, jak w celu otrzymania białek „HIV”. Ten „nie
zawiera białka reagujące z przeciw- zakażony” materiał służył jako
ciałami obecnymi u pacjentów cho- Cechą wprawiającą „próbny wirus” w doświadcze-
rych na AIDS. Jednak takie rozu- niach z zarówno „HIV”, jak
mowanie nie daje się obronić. w konsternację obecny stan i „SIV” (małpi wirus niedoboru
Wyobraźmy sobie naukowca, teorii HIV jest to, że podczas odporności uważany za podobny
który miesza ze sobą dwa roztwo- gdy nie można znaleźć białka do „HIV”). Analiza „próbnego wi-
ry, otrzymuje precypitat, a potem rusa” ujawnia jakościowo serie
ogłasza tożsamość i źródło kilku HIV w łożyskach 75 HIV- białek o tej samej wadze moleku-
substratów reakcji. Nie jest konie- dodatnich, ciężarnych kobiet, larnej co białka „prawdziwego”
czne posiadanie stopnia naukowe- można je znaleźć w łożyskach wirusa, mocno sugerując, że białka
go z chemii, aby wiedzieć, że jest „HIV” są białkami komórkowymi,
to niemożliwe. Mimo to z uwagi
25 zdrowych, HIV-ujemnych ponieważ istnienie białek HIV wy-
na to, że kultury i przeciwciała kobiet. maga, aby pojawiały się wyłącznie
pochodzące od pacjentów chorych w kulturach pochodzących od pac-
na AIDS reagują ze sobą, oznaj- jentów chorych na AIDS.151
miono, iż białka należą do „HIV” a przeciwciała są W drugim eksperymencie małpy uodporniono przy
przeciwciałami „specyficznymi dla HIV”. kilku okazjach „próbnym wirusem” – procedura, która
W rzeczy samej Gallo przyznaje, że dla niego test na chroniła je później przed „wyzwaniem” ze strony „praw-
przeciwciała jest kwintesencją „wyizolowania HIV”. W ro- dziwego” SIV.167,168 Jednak uodpornienie jest specyficzne.
ku 1998 podczas konferencji na temat AIDS w Genewie Uodpornienie szczepionką przeciw zapaleniu wątroby nie
przyznał: „Czasami Western blot wypadał pozytywnie i nie chroni przed poliomyelitis (choroba Heinego-Medina).
mogliśmy wyizolować wirusa. Byliśmy więc zaniepokojeni Polega na poddaniu systemu odpornościowego zwierzęcia
i czuliśmy, że otrzymaliśmy wyniki fałszywie pozytywne, działaniu materiału specyficznego dla organizmu, przed
i dlatego dodaliśmy Western blot. To wszystko, co mogę którym szuka się ochrony. Skoro białko z komórek, w któ-
powiedzieć. Kiedy go dodawaliśmy, było to narzędzie rych „hodowano” „SIV” („próbny” wirus), chroni przed
eksperymentalne i według nas działało dobrze, gdyż prze- prawdziwym SIV, musi być bardzo podobne, jeśli nie
prowadzając test mogliśmy wyizolować wirusa”.164 W rze- identyczne. To prowadzi do wniosku, że białka „SIV”
czywistości w roku 1984 „czasami fałszywie dodatnie” i „HIV” są białkami komórkowymi.
przeciwciała występowały według Gallo u 88 procent
pacjentów chorych na AIDS, ale „wyizolowany wirus” • Genom HIV
u 36 procent pacjentów chorych na AIDS. Gallo rozwiązał Podobnie jak w przypadku białek „HIV”, RNA uważa-
te bliźniacze dylematy „brakujących wirusów” i rażącej ne za genom białka „HIV” nie zostało otrzymane z cząs-
niespecyficzności przeciwciał „HIV” czyniąc test na prze- teczek oczyszczonych o udowodnionej zakaźności, ale
ciwciała Western blot integralną częścią izolacji wirusa. z materiału pochodzącego z konglomeratu opisanego po-
Jednak test na przeciwciała nie jest izolacją wirusa. wyżej. Biolodzy molekularni stworzyli prawdopodobnie
Białka HIV mogą zostać określone jedynie przez ich więcej informacji o genomie „HIV” niż o jakimkolwiek
ekstrakcję z oczyszczonych cząsteczek, co do których innym obiekcie we wszechświecie. Mimo to brak donie-
dowiedziono, że są unikalnym retrowirusem. Jak dotąd sień o choćby jednej osobie posiadającej kompletny, peł-
nie wykazano, aby taki materiał istniał, i nigdy nie donie- nej długości genom „HIV” i nie ma zgody co do tego, ile
siono o takiej ekstrakcji. Mimo to od połowy lat osiem- genów posiada HIV. Opinie wahają się od czterech do

28 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


ośmiu, dziewięciu, a nawet dziesięciu. Ludzkie DNA W rezultacie wkrótce po stwierdzeniu, że „infekcyjny
i DNA szympansów różni się mniej niż o 2 procent, ale sposób przenoszenia [białaczki] pozostaje realną moż-
zmiany w składzie „genomu HIV” (wywodzące się z anali- liwością u ludzi” i „zakażenie onkowirusem [retrowiru-
zy kawałków” mierzących od 2 do 30 procent przypusz- sem] może być niezmiernie rozpowszechnione”,177 „pierw-
czalnej całości) zawierają się w przedziale między 2 a 40 szy” ludzki retrowirus zniknął nagle z naukowych annałów.
procent. Dla porównania, dwa wirusy zawierające RNA Obecnie nikt, nawet Gallo, nie wierzy w jego istnienie.
(polio i grypa, ten ostatni po 27 latach uśpienia) różnią się Gdyby nie wysiłki dwóch grup badaczy z Państwowego
mniej niż o 1 procent, podobnie jak molekuły samo- Instytutu Onkologicznego (National Cancer Institute)
gromadzące się w testach w probówce, co zaprzecza i Sloan-Kettering, prawdopodobnie świat stałby dzisiaj
organizującemu wpływowi żywych komórek.169,170 w obliczu pandemii „choroby HL23V”, jak również w ob-
Zważywszy, że sekwencja DNA determinuje skład biał- liczu pandemii „choroby HIV”.
ka wirusa, a to ostatnie fizyczne, biochemiczne i biologicz- W erze AIDS eksperci uznają, że przeciwciała przeciw
ne właściwości wirusa, jak to możliwe, aby takie różnice białkom „specyficznym dla HIV” występują tam, gdzie nie
występowały w przypadku tego samego czynnika. Na ma HIV, i u osób, których liczba znacznie przekracza
przykład, jak jest możliwe, że HIV może powodować liczbę mogących zachorować na AIDS. Jak to się dzieje, że
obecność tych samych przeciwciał, jakie mogą zostać „HIV” nadal istnieje?
rozpoznane w uniwersalnym teście na przeciwciała zawie-
rającym identyczne białka? Skoro, jak przypomina nam DYSYDENCKI PRZYPADEK:
o tym biolog molekularny Duesberg, „jest pewien zakres, POLITYKA A SYSTEM ZDROWIA PUBLICZNEGO
wąski zakres, w którym możecie podlegać mutacji bez Niepowodzenia minionych 15 lat są słusznie przypisy-
zbytnich konsekwencji, ale kiedy tylko go przekroczycie, wane pięciu artykułom ogłoszonym przez Montagniera
przepadliście, i nie jesteście już dłużej ani HIV, ani i Gallo w latach 1983-1984 w Science. Umieszczenie
człowiekiem… jesteście albo martwi, albo małpą, lub w tytułach trzech z nich słowa „izolacja”, mimo iż wciąż
czymkolwiek innym”,10 to jest rzeczą oczywistą, że cokol- nie przedstawiono na to dowodu, powinno zostać uznane
wiek „genom HIV” reprezentuje, za pomnik zgonu integralności wy-
nie może to być wirus. Podczas gdy na badania HIV- dawniczej. Przypadki dysydenckie
Jeśli istnieje pewne RNA, któ- AIDS wydaje się tysiące dolarów mówiące, że HIV nie istnieje (Ele-
re jest unikatowe dla retrowirusa opulos) lub, jeśli istnieje, nie jest
HIV, to odnalezienie takiego w przeliczeniu na pacjenta, przyczyną AIDS (Eleopulos/Dues-
RNA powinno dowieść infekcji. zaledwie kilka dolarów wydaje berg), zapowiadają wystąpienie
Jednakże zgodność między prze- się na choroby serca, raka, w przyszłości druzgoczących skut-
ciwciałami i testami genetycznymi ków w sensie wiarygodności nau-
waha się między 40 i 100 pro-
choroby umysłowe, zapobieganie kowej, oceny innych naukowców,
cent,171 a RNA „HIV” można zna- samobójstwom i na ofiary upadku reputacji wielu ekspertów
leźć u osób nie zakażonych HIV. wypadków drogowych. i nie-ekspertów, upadku zaufania
W odpowiedzi na ten dylemat obywateli do rządowych, nauko-
naukowy eksperci HIV ogłosili, że wych i medycznych liderów, jak
„oznaczenia obciążenia osocza wirusem [Plasma viral również okrycia hańbą zawodu lekarskiego jako całości.
load] [«HIV» RNA] jest przeznaczone do monitorowania Znalezienie prawdziwej drogi poprzez ten labirynt społe-
skuteczności terapii antyretrowirusowych i mierzenia ilo- czno-medyczno-prawny będzie wymagać wyjątkowej zrę-
ści wirusa u pacjentów z potwierdzonym zakażeniem HIV, czności i uporu od politycznych liderów.
a nie do diagnozowania zakażenia HIV. Ich wyniki u pac- Przyznanie przez Amerykanów w roku 1994, że to
jentów nie zakażonych HIV są nieznane” i ich stosowanie Francuzi odkryli HIV, oraz wywiad Montagniera z roku
prowadzi do „mylnej diagnozy zakażenia HIV”.172 Jeden 1997 mogą być pierwszymi oznakami nieśmiałego wycofy-
z producentów PCR stwierdza, że „test Amplicor HIV-1 wania się z głoszonych teorii. Może o tym świadczyć również
Monitor nie jest przeznaczony do badań przesiewowych uparte nieprzyznawanie Nagrody Nobla żadnej ze 100 000
na HIV lub jako test potwierdzający obecność zakażenia prac naukowych dotyczących badań nad HIV-AIDS.
HIV” (Roche Diagnostic Systems, 06/96, 13-08088-001).
W takim przypadku specyficzność „obciążenia osocza • Wyjątkowość
wirusem” („plasma viral load”) jest nieznana i trudno jest, Pomijając wszystkie niepewności otaczające debatę na
jeśli nie niemożliwe, twierdzić, że RNA wirusa „HIV” jest temat HIV-AIDS postawa nauki/medycyny wobec AIDS
unikalnym składnikiem specyficznego retrowirusa. Jak jawi się jako najbardziej niezwykły przypadek wyjątkowo-
można nawet brać pod uwagę stosowanie takiego testu do ści w historii. Finansowanie, jakie ten temat otrzymuje,
monitorowania lub diagnozowania podobno martwego mocno przewyższa to, co wynika z jego powszechności
wirusa, kiedy otrzymane obciążenie osocza wirusem waha się i wpływu ekonomicznego.178 Na przykład w ciągu ostatnich
między zero i milionem kopii w tej samej próbce, w zależności 17 lat w Australii wystąpiła łącznie całkowita liczba 7 766
od tego, jaka technika lub szczep HIV wchodzi w grę? przypadków AIDS w tym 5 575 zgonów.179***
Największymi sponsorami są (w kolejności) Stany Zje-
• Lekcje z przeszłości dnoczone, Francja, Zjednoczone Królestwo, Niemcy
Dowód na istnienie „pierwszego ludzkiego” retrowiru- i Włochy. Ich łączny roczny budżet przeznaczony na
sa Gallo (HL23V) był dużo mocniejszy niż dowód na badania HIV-AIDS sięga 1,8 miliarda dolarów i przypada
istnienie HIV (patrz część 1).22,27,174 Jednak w latach osiem- na ogólną liczbę 761 572 chorych na AIDS (z których
dziesiątych wykazano występowanie przeciwciał dla białek wielu zmarło). Z dodatkowych 20 milionów dolarów wy-
HL23V w następstwie wielu różnych powszechnych nie danych przez Unię Europejską w latach 1994-1998 więk-
zakaźnych czynników i u daleko większej liczby osób, jakie szość „poszła na pokrycie kosztów podróży i spotkań niż
mogłyby kiedykolwiek zachorować na białaczkę.175,176 na badania laboratoryjne”.180

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 29


Podczas gdy na badania HIV-AIDS wydaje się tysiące Nie można też zapomnieć o pacjentach i ich krewnych,
dolarów w przeliczeniu na pacjenta, zaledwie kilka dola- którzy ponieśli śmierć z własnej ręki. W 1987 roku były
rów wydaje się na choroby serca, raka, choroby umysłowe, senator Lawton Chiles z Florydy powiedział na konferen-
zapobieganie samobójstwom i na ofiary wypadków drogo- cji poświęconej AIDS o tragedii, jaka nastąpiła, kiedy po
wych. przeprowadzeniu testu Elida poinformowano 22 dawców
Paradoks dotyczący finansowania tego tematu osiąga krwi, że są zakażeni HIV. Siedmiu z nich popełniło
epidemiczne, wprost farsowe proporcje w krajach roz- wówczas samobójstwo.181
wijających się, gdzie zachodni specjaliści od AIDS spędza- W czerwcu tego roku szwajcarski ekspert AIDS Micha-
ją czas na udzielaniu rad i rozdawaniu kondomów ludno- el Baumgartner przekonał urzędników Narodów Zjedno-
ści umierającej z braku wody pitnej, odpowiednich warun- czonych do włączenia do programu XII Międzynarodowej
ków sanitarnych i żywności, a także leków przeciwbak- Konferencji AIDS odbywającej się w Genewie sesji dysy-
teryjnych, przeciwgruźliczych i przeciwmalarycznych – in- denckiej. Wśród mówców należących do tej grupy znaleźli
nymi słowy, umierających z ubóstwa. się: wydawca magazynu Continuum, Huw Christie; ekspert
Obecnie roczny koszt leków anty-HIV dla jednej osoby AIDS i producent filmów dokumentalnych Joan Shenton;
wynosi około 15 000 dolarów (więcej niż całkowity budżet epidemiolog profesor Gordon Stewart; retrowirolog i spe-
wielu wiosek Trzeciego Świata). Koszt leków dla 650 000- cjalista w dziedzinie mikroskopii elektronowej, profesor
900 000 HIV-dodatnich pacjentów (według danych z lipca Etienne de Harven; wirolog dr Stefan Lanka oraz – po-
1996 roku) w samych tylko Stanach Zjednoczonych wynie- przez satelitę – Eleni Eleopulos i jej grupa z Perth Royal
sie 10 miliardów dolarów rocznie. Należy to rozważać Hospital (królewskiego szpitala w Perth). Na widowni
w świetle szacunków Światowej Organizacji Zdrowia znajdowali się obserwatorzy z Instytutu Pasteura i Państ-
(World Health Organization), według której w roku 2000 wowych Instytutów Zdrowia USA (US National Institutes
zarażonych HIV będzie od 30 do 40 milionów ludzi. for Health). Tematem sesji była naukowa krytyka testów
Nawet w obliczu nieistnienia HIV chorzy na AIDS na przeciwciała HIV i dowodów na istnienie HIV.
i specjalistyczne zespoły do leczenia AIDS mogą zostać W czasie oficjalnej konferencji prasowej, która odbyła się
racjonalnie wchłonięci przez ist- po tym spotkaniu, profesor Bern-
niejącą infrastrukturę klinik i szpi- „Za jakiś czas ludzie uznają hard Hirschel, przewodniczący ko-
tali. Pogoń za drogimi lekami mitetu organizacyjnego, oskarżył
przeznaczonymi do zabicia HIV zaakceptowanie przez nas mówców o „używanie przestarzałych
stanie się nieistotna, podobnie jak teorii, że HIV jest przyczyną i niegodnych zaufania danych nau-
praca legionów badaczy HIV. To AIDS, za równie głupie, jak kowych”. „Przestarzałe” okazały się
samo odnosi się do rad, pracow- jednak dane Montagniera i Gallo,
ników edukacyjnych, osób zbiera-
głupie wydaje się nam dzisiaj które doprowadziły do proklamowa-
jących pieniądze, organizacji do ekskomunikowanie Galileusza”. nia w roku 1984, że HIV jest przyczy-
walki z AIDS i woluntariuszy, któ- ną AIDS. Tak więc „niegodne zaufa-
rych w samych tylko Stanach Zjed- nia” są własne dane ekspertów HIV.
noczonych jest 93 000 – jeden na każde cztery osoby Mimo tych i wielu innych zastrzeżeń w stosunku do
zdiagnozowane jako chore na AIDS.36 obecnie obowiązujących dogmatów, eksperci HIV-AIDS
nie są w najmniejszym nawet stopniu niepokojeni przez
• Jasna opinia sceptycznych pacjentów, krewnych lub naukowców i ostro
Homo sapiens (człowiek myślący) nie został tak nazwany na pomstują na dociekliwych dziennikarzy, zarzucając im, że
próżno. Uczciwe społeczeństwo dostarcza nieskrępowanych ich działalność przynosi wielką szkodę zdrowiu publicz-
opinii i zachęca swoich obywateli do dokonywania racjonal- nemu. Wydaje się, że w tej sytuacji jedyną nadzieją na
nych wyborów. Epidemiologia wykazuje, że rozwój dodatnich natychmiastowe rozwiązanie tego wzbudzającego emocje
przeciwciał „HIV” i AIDS nie jest związany tak bardzo z daną problemu jest zaangażowanie prawników występujących
praktyką seksualną, ale raczej z częstością pasywnych w imieniu powodów, którzy zażądają osądu, czy są, czy też
stosunków analnych, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. nie są zakażeni powodującym AIDS wirusem. Jeśli kiedyś
Wynika z tego, że AIDS nie jest chorobą orientacji dojdzie do oceny „nauki o HIV” przez sądy, to i tak
seksualnej i jeśli chodzi o kobiety, ostrożność nakazuje wziąć zmiana obecnego status quo nie nastąpi szybko.
pod uwagę, że w wartościach absolutnych, nieporównanie
więcej kobiet niż mężczyzn odbywa stosunki analne. Tak • Prawdziwa dyskusja?
więc AIDS jest podobny do ostatnio włączonej do definio- Rządy wcześniej czy później będą musiały zorganizować
wania AIDS choroby, raka szyjki macicy, o którym na długo międzynarodową rozstrzygającą debatę na ten temat. W prze-
przed erą AIDS wiedziano, że ma związek z częstością ciwieństwie do 13 775 uczestników ze 177 krajów, którzy brali
stosunków waginalnych. Zatem nie sam akt seksualny jest udział w konferencji AIDS w Genewie w czerwcu 1998 roku,
patogeniczny, ale bardzo wysoka jego częstotliwość. powinno to być małe zebranie, w którym przykładowo
Wynikające z tego wszystkiego skutki prawne mogą okazać dwunastu ekspertów z każdej strony przedstawi swoje
się znacznie poważniejsze niż publiczna reakcja na błędną argumenty nie zainteresowanej grupie naukowców o najwyż-
koncepcję HIV. Żyje bowiem niezliczona liczba ludzi, którzy szej renomie – na przykład następnej dwunastce składającej
wierzą, że zostali zakażeni śmiertelnym mikrobem, i leczeni są się głównie z laureatów nagrody Nobla. Istnieje precedens
toksycznymi lekami, na których korzystne działanie brak takiej „konferencji zgody” lub conférence de citoyens opartej
dowodu. Unikają intymności, płodzenia dzieci, a niekiedy na zdrowym rozsądku „wymyślonej w Skandynawii i stosowa-
nawet przypadkowego kontaktu z innymi. Nie sposób wyrazić nej odtąd w Zjednoczonym Królestwie i gdzie indziej”. „Sąd”
ich bólu i cierpienia zrodzonych przez tę pomyłkę, tak jak nie składający się z 14 osób „sprawdzonych co do niezależności od
sposób ocenić i zadośćuczynić im krzywdy za zrujnowanie im zainteresowanych stron” podda dane zagadnienia „dyskusji
życia przez to, co Neville Hodgkinson nazwał „największą prowadzonej w swojej obecności przez naukowców, organiza-
naukową wpadką XX wieku”.31 cje pozarządowe, przemysłowców i inne gremia”, jako że

30 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


„władza społecznych instytucji badawczych jest prawdopo- 151. J.W. Bess, R.J. Gorelick, W.J. Bosche, L.E. Henderson, L.O. Arthur,
(1997), „Microvesicles are a source of contaminating cellular proteins found in
dobnie najlepszą gwarancją niezależności w odniesieniu do purified HIV-1 preparations”, Virol., 230:134-144.
sektora prywatnych badań i wpływów wielkich firm między- 152. P. Gluschankof, I. Mondor, H.R. Gelderblom, Q.J. Sattentau, (1997),
narodowych”.182 Biorąc pod uwagę standardy AIDS nie „Cell membrane vesicles are a major contaminant of gradient-enriched human
powinno być żadnych problemów ze znalezieniem funduszy immunodeficiency virus type-1 preparations”, Virol., 230:125-133.
153. J.W. Beard, (1957), „Physical methods for the analysis of cells”, Ann.
na takie spotkanie. Co więcej, jego ranga może nawet New York Acad. Sci., 69:530-544.
przynieść wymierne korzyści finansowe jego organizatorom. 154. A. Grafe, A History of Experimental Virology, Springer-Verlag, Heidel-
Chociaż jesteśmy już w 18 roku ery AIDS i wydaliśmy berg, 1991.
wiele miliardów dolarów na leczenie i badania, słowa dr 155. S. Panem, (1979), „C-Type Virus Expression in the Placenta”, Curr. Top.
Pathol., 66:175-189.
Petera Duesberga wciąż są aktualne: „Z każdego punktu 156. R.C. Gallo, F. Wong-Staal, M. Reitz, R.E. Gallagher, N. Miller, D.H.
widzenia wojna z AIDS była kolosalnym niepowodze- Gillespie, „Some evidence for infectious type-C virus in humans”, Animal
niem… nasi czołowi naukowcy i architekci polityki nie są Virology (D. Balimore, A.S. Huang, C.F. Fox, eds.), Academic Press, Inc., Nowy
w stanie wykazać, że ich wysiłki uratowały choć jedno Jork, 1976, str. 385-405.
157. D.J. Hockley, R.D. Wood, J.P. Jacobs, (1988), „Electron Microscopy of
ludzkie życie”.3 Human Immunodeficiency Virus”, J. Gen. Virol., 69:2455-2469.
Jeszcze bardziej złowrogo brzmią słowa grupy Eleopu- 158. G. Lecatsas, M.B. Taylor, (1986), „Pleomorphism in HTLV-III, the
los: „Największą przeszkodą w znalezieniu wyjaśnienia AIDS virus”, S. Afr. Med. J., 69:793-794.
AIDS jest wiara w HIV”.21,28 W swojej ostatniej książce 159. C.J. O’Hara, J.E. Groopmen, M. Federman, (1988), „The Ultrastruc-
tural and Immunohistochemical Demonstration of Viral Particles in Lymph
Dancing Naked in the Mind Field (Tańcząc nago w polu Nodes from Human Immunodeficiency Virus-Related Lymphadenopathy Syn-
umysłu) dr Kary Mullis pisze: „Za jakiś czas ludzie uznają dromes”, Hum. Pathol., 19:545-549.
zaakceptowanie przez nas teorii, że HIV jest przyczyną 160. H.E. Varmus, (1987), „Reverse Transcription”, Sci. Am., 257:48-54.
AIDS, za równie głupie, jak głupie wydaje się nam dzisiaj 161. H.E. Varmus, (1989), „Reverse transcription in bacteria”, Cell, 56:721-724.
162. R.C. Gallo, P.S. Sarin, A.M. Wu, „On the Nature of the Nucleic Acids
ekskomunikowanie Galileusza”.4 and RNA-Dependent DNA Polymerase from RNA Tumor Viruses and Human
Nie kto inny, jak właśnie Galileusz powiedział kiedyś: Cells”, Possible Episomes in Eukaryotes, (L.G. Silvestri, ed.), North Holland
„W nauce autorytet zawarty w opinii tysięcy nie jest wart Publishing Company, Amsterdam, 1973, str. 13-34.
iskry mądrości jednego człowieka”. 163. F.M. Tomley, S.J. Armstrong, B.W.J. Mahy, L.N. Owen, (1983), „Rever-
se transcriptase activity and particles of retroviral density in cultured canine
Być może nadszedł już, po siedemnastu latach, czas, lymphosarcoma supernatants”, Br. J. Cancer, 47:277-284.
aby zatrzymać się, rozejrzeć wokoło, a następnie spojrzeć 164. H. Christie, Betacam interview with Dr Robert Gallo at Palexpo
daleko w przeszłość. Conference Centre, Genewa, 1 lipiec 1998.
165. M. Peuchmaur, J.F. Delfraissy, J.C. Pons i inni, (1991), „HIV proteins
• Podziękowanie absent from placentas of 75 HIV-1-positive women studied by immunohis-
Autorzy wyrażają wdzięczność za pomoc Peterowi Blo- tochemistry”, AIDS, 5:741-745.
chowi z General Media International i magazynowi Pent- 166. W.P. Faulk, C.A. Labarrere, (1991), „HIV proteins in normal human
placentae”, Am. J. Reproductive Immunology, 25:99-104.
house z Nowego Jorku za umożliwienie nam zacytowania 167. E.M. Stott, (1991), „Anti-cell antibody in macaques”, Nature, 353:393.
mającej się ukazać wkrótce książki dr Mullis. I 168. L.O. Arthur, J.W. Bess jr, R.G. Urban i inni, (1995), „Macaques
immunized with HLA-DR are protected from challenge with simian immuno-
O autorach: deficiency virus”, J. Virol., 69:3117-3124.
Valendar F. Turner jest lekarzem doradcą pogotowia ratun- 169. M. Eigen, P. Schuster, (1977), „The hypercycle”, Die Naturwissens-
kowego na Oddziale Pogotowia Ratunkowego Królewskiego chaften, 64:541-565.
170. M. Eigen, W. Gardiner, P. Schuster, R. Winkler-Oswatitsch, (1981),
Szpitala w Perth w Australii Zachodniej. Tel.: +61 (0)8 „The origin of genetic information”, Sci. Am., 224:78-94.
9224 2662, fax: +61 (0)8 9224 7045, e-mail: ‹vturner@cylle- 171. C. Defer, H. Agut, A. Garbarg-Chenon i inni, (1992), „Multicentre quality
ne.uwa.edu.au›, strona internetowa: ‹www.virusmyth.com/a- control of polymerase chain reaction for detection of HIV DNA”, AIDS, 6:659-663.
ids/perthgroup/›. 172. J.D. Rich, N.A. Merriman, E. Mylonakis i inni, (1999), „Misdiagnosis of
HIV infection by HIV-1 plasma viral load testing: A case series”, Ann. Int. Med.,
Andrew McIntyre jest zamieszkałym w Melbourne pisarzem 130:37-39.
nie związanym na stałe z żadną redakcją. Jest autorem licznych 173. J. Coste, B. Montes, J. Reynes i inni, (1997), „Effect of HIV-1 genetic
artykułów na temat wojny płci. Interesuje się różnymi zagad- diversity on HIV-1 RNA quantification in plasma: comparative evaluation of
nieniami społecznymi i naukowymi, które są często pomijane lub three commercial assays”, J. Acq. Immune Def. Syndr. Hum. Retrovirol., 15:174.
174. R.E. Gallagher, R.C. Gallo, (1975), „Type-C RNA Tumor Virus Isolated
zniekształcane przez wysokonakładową prasę ze względów poli- from Cultured Human Acute Myelogenous Leukemia Cells”, Science, 187:350-353.
tycznych lub kulturowych. Od czasu do czasu jest gościem 175. M. Barbacid, D. Bolognesi, S.A. Aaronson, (1980), „Humans have
programów radiowych i telewizyjnych. Kontakt przez australijs- antibodies capable of recognizing oncoviral glycoproteins: Demonstration that
kie biuro Nexusa. these antibodies are formed in response to cellular modification of glycoproteins
rather than as consequence of exposure to virus”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
Przełożyła Elżbieta Strózik 77:1617-1621.
176. H.W. Snyder, E. Fleissne, (1980), „Specificity of human antibodies to
Przypisy: oncovirus glycoproteins: Recognition of antigen by natural antibodies directed
*** Do chwili obecnej z łącznej liczby 7 766 australijskich przypadków AIDS against carbohydrate structures”, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 77:1622-1626.
387 (5 %) zgłoszono w kategorii narażenia z powodu „kontaktów heteroseksual- 177. R. Kurth, N.M. Teich, R. Weiss, R.T.D. Oliver, (1977), „Natural human
nych”. 22 z nich kwalifikują się jednak na podstawie stwierdzenia „seks antibodies reactive with primate type-C antigens”, Proc. Nat. Acad. Sci. USA,
z narkomanem przyjmującym narkotyki dożylnie”, „seks z mężczyzną biseksual- 74:1237-1241.
nym”, „z kraju wysokiego ryzyka” (gdzie rozprzestrzenienie AIDS wśród osób 178. D.J. Casarett, J.D. Lantos, (1998), „Have we treated AIDS too well?
heteroseksualnych uważa się za dominujące), „seks z osobą zakażoną HIV Rationing and the future of AIDS exceptionalism”, Ann. Int. Med., 128:756-759.
– bliżej nie określony kontakt” lub „bliżej nie określony”.179 A zatem wstrzyki- 179. The National AIDS Registry. Australian HIV Surveillance Report, (1998),
wanie narkotyków, stosunek analny u kobiet, domniemanie jakiejkolwiek formy 14:14, National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research, 376
stosunku seksualnego i brak dostatecznych danych stawiają pod znakiem zapyta- Victoria Street, Darlinghurst, NSW 2010, Australia.
nia sposób zakażenia się HIV przez co najmniej 330 (85 %) jednostki wymienio- 180. M. Balter, (1998), „Europe: AIDS research on a budget”, Science
ne w tej kategorii narażenia na szkodliwy czynnik. 280:1856-1858.
181. G.J. Stine, „Testing for Human Immunodeficiency Virus”, AIDS Update
149. F. Sinoussi, L. Mendiola, J.C. Chermann, (1973), „Purification and partial 1994-1995, Prentice Hall, New Jersey, 1995, str. 231.
differentiation of the particles of murine sarcoma virus (M. MSV) according to 182. E. Glover, (1998), „French panel calls for closer monitoring of genetic
their sedimentation rates in sucrose density gradients”, Spectra, 4:237-243. modification”, Nature, 394:4.
150. I. Toplin, (1973), „Tumor Virus Purification using Zonal Rotors”, 183.P.P. Mortimer, (1988), „The AIDS virus and the AIDS test”, Med.
Spectra, 225-235. Internat., 56:2334-2339.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 31


NAUKA
WIEŚCI Z POGRANICZA NAUKI
TRANSMUTACJE NUKLEARNYCH ODPADÓW
Robert A. Nelson

W krótce po tym, jak Pons i Flei-


schmann ogłosili w roku 1989
odkrycie zimnej syntezy1 (Cold Fu-
rodzaju reakcje jądrowe stanowią za-
sadniczo wydarzenie, które dotyczy
wielkiej liczby, a nie jednego wyizolo-
chodne. Przy pomocy tej metody mo-
żna zniwelować radioaktywność dzi-
siejszych wysoce radioaktywnych mie-
sion; w skrócie CF), badacze zaczęli wanego zdarzenia odbywającego się szanin”.
donosić o anomalnym wytwarzaniu na poziomie atomowym…” Szybką konwersję radioaktywnych
pierwiastków, poczynając od helu Shoulders zaproponował ad hoc pierwiastków w stabilne pierwiastki
i trytu, a na metalach ciężkich skoń- wyjaśnienie tych zjawisk jako będą- pochodne można osiągnąć przy po-
czywszy. Do roku 1995 opublikowano cych „głównie związanych z reakcjami mocy wielu innych metod. Pierwsza
około 120 prac mówiących o wytwo- skupisk jąder o nieznanej formie i ko- z nich została ogłoszona w roku 1979
rzeniu za pomocą CF trytu w eks- herencji”. przez Radhę Roya. Promienie X ge-
perymentach z palladem. Inni naukowcy (Rod Neal, Stan nerowane przez liniowy akcelerator
Na początku lat dziewięćdziesią- Gleeson, „Grupa Cincinatti”, Wil- zostały użyte w celu wyrzucenia jądra
tych fizyk Ken Shoulders uzyskał pięć liam Barker etc.) również włączyli się z obiektu będącego celem bombar-
patentów za odkrycie High Density do wyścigu o patenty dotyczące podo- dowania, co dało utworzenie krótko-
Charge Cluster (HDCC), czyli „sto- bnych zastosowań. Tak zwany proces trwałych izotopów. Zaledwie dwa-
sunkowo dyskretny, zamknięty w so- Neal-Gleesona stabilizuje naturalnie dzieścia lat później Państwowe Labo-
bie, ujemnie naładowany stan materii radioaktywne roztwory związków to- ratorium opracowało projekt akcele-
o wysokiej gęstości… [wiązkę elektro- ru i uranu w 70 procentach w elektro- ratora transmutującego odpady.
nów, która] jest wytwarzana przez chemicznym reaktorze i to w ciągu Australijski wynalazca Yull Brown
pole elektryczne powstające między kilku godzin. Tor może być rozszcze- opracował nową metodę elektrolizy
katodą i anodą o dużej różnicy poten- piony do rtęci i neonu. Metale zawo- wody, aby umożliwić wytworzenie stę-
cjałów” (to znaczy 2-10 kilowoltów na rowe (których tlenki emitują elektro- żonej stechiometrycznej mieszaniny
końcu ostro zakończonej elektrody). ny) mogą być pobudzone do wytwa- jonów wodoru i tlenu (zwanej „Gazem
Shoulders nazwał to „Electrum Vali- rzania galwanoluminescencji w roz- Browna”), która jest spalana w przy-
dum” (EV), co oznacza „silny elek- tworach wodnych. Kiedy gradient ła- bliżonym stosunku 2:1. Od początku
tron” od greckiego elektron (ładunek dunku przewyższy wartość krytyczną, lat osiemdziesiątych Yull Brown utrzy-
elektryczny) i łacińskiego validus (sil- (to znaczy milion woltów), wytwarza- muje, że potrafi transmutować mate-
ny, mocny). Wysunięto przypuszcze- ne są iskry w postaci skupisk ładun- riał radioaktywny w formy obojętne
nie, że EV-y są odpowiedzialne za ków, które uważa się za mechanizm poprzez ich fuzję w płomieniu wytwa-
realizację transmutacji CF. odpowiedzialny za ten rodzaj trans- rzanym przez jego wodorowe paliwo.
Ken Shoulders odkrył również mutacji. W jego patentach mówi się, że „ten
metodę transmutacji służącą uzdat- W sprawozdaniach z wyników eks- wynalazek dotyczy również atomowe-
nianiu odpadów promieniotwórczych perymentów Neal, Gleeson i ich go spawania…” (Patenty Stanów Zje-
przy pomocy EV-ów i zademonstro- współpracownicy podają: dnoczonych nr 4 014 777 i 4 081 656).
wał pełną eliminację radioaktywności „Ponieważ istnieje duża zgodność W pierwszych udanych ekspery-
w nuklearnym materiale charaktery- między redukcją toru i redukcją ra- mentach z radionuklidami 60Co (ko-
zującym się jej wysokim pozio- dioaktywności w produktach toropo- balt-60 lub Co-60) Yull Brown zredu-
mem2,3,4,5 chodnych, zakłada się, że proces Ne- kował radioaktywność o około 50
EV-y działają najwidoczniej jako al-Gleesona ma, mniej więcej, tę sa- procent w ciągu 10 minut. Proces ten
kolektywny akcelerator o energii wy- ma zdolność zmiany zarówno jądra został powtórzony przez Instytut Ba-
starczającej do iniekcji dużej grupy toru, jak i jąder produktów toropo- dań Jądrowych Baotou w Chinach
jąder w cel i zainicjowania reakcji chodnych w inne pierwiastki, które w roku 1991.
w jądrze. Skład EV-ów pozwala na już nie są radioaktywne… W czasie pokazu, którego świad-
inkluzję 105 nuklidów. Do EV-ów Proces, który jest zdolny do roz- kiem był amerykański były kongres-
można dodawać jony, aż wynikowy bicia pierwiastków o wyższej liczbie man Berkley Bedell, radioaktywność
ładunek stanie się dodatni. Tego ro- atomowej na pierwiastki o niższej li- ameryku (sztuczny pierwiastek o sym-
dzaju EV nosi nazwę Nuklide Elect- czbie wydaje się stanowić pożądaną bolu Am i liczbie atomowej 95) zo-
rum Validum (NEV). Zdaniem metodę do opanowania niektórych stała szybko zredukowana o 2 500
Shouldersa: pierwiastków radioaktywnych. Jest procent przy pomocy pochodni gazo-
„NEV działa jak ultramasowy jon wysoce pożądane wyselekcjonowanie wej Browna. Licznik Geigera pokazy-
ujemny o wysokim stosunku ładunku parametrów kontrolujących ten pro- wał przed redukcją 16 000 kiurów na
do masy. Umożliwia to funkcję pros- ces, tak aby z jąder wyjściowych były minutę, a po niej mniej niż 100. Kon-
tego akceleratora jądrowego… Tego wytwarzane jedynie stabilne jądra po- gresman Bedell stwierdził:

32 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


„Z przyjemnością obserwowałem aktorze fotonowym, który wytwarzał- tron-proton-neutron) i jąder He3
eksperymenty wykonywane przez dra by energię w wyniku spalania odpa- (PNP – proton-neutron-proton). Jego
Yulla Browna, przy pomocy których dów radioaktywnych: patent opiewa na metodę dezaktywa-
zredukował on znacznie radioaktyw- „Liniowy akcelerator, o ile to moż- cji odpadów jądrowych przy pomocy
ność wielu materiałów promieniotwó- liwe typu monochromatycznego, indukowania rozpadu radioaktyw-
rczych. Sądzę, że nasz rząd federalny przyspiesza elektrony, które są kiero- nych izotopów. Nałożenie zewnętrz-
powinien dogłębnie zbadać odkrycie wane na cel typu wysokie Z, taki jak nego pola magnetycznego będącego
dra Yulla Browna w tej dziedzinie”. wolfram, aby wygenerować promienie w rezonansie z określoną grupą nuk-
Jeśli rząd Stanów Zjednoczonych gamma o energii około 9 MeV (milio- lidów (NP, NPN, PNP) może pobu-
bada możliwości gazu Browna, czyni nów elektronowoltów), które zostają dzić wybraną grupę (bez zakłócania
to w absolutnej tajemnicy. skierowane na materiał paliwowy, ta- pozostałych grup w materiale docelo-
W sierpniu 1992 roku Yull Brown ki jak 238U (Uran-238), w wyniku cze- wym) do wyrwania się z jądra i doko-
urządził na prośbę kongresmana Be- go powstaje reakcja (γ, f) wyzwalająca nania transmutacji na produkty po-
della dla grona pracowników Depar- około 200 MeV. Reaktor zbudowany chodne o mniejszej masie i większej
tamentu Energii i Dana Haleya kolej- w oparciu o tę zasadę wymagający stabilności.
ny pokaz. Odczyt licznika Geigera dla akceleratora napędzanego przez Katalityczny proces transmutacyj-
kobaltu 60Co został obniżony do 0,04 1 MeV wytworzyłby moc około 20 nej dezaktywacji odpadów nuklear-
procenta poziomu pierwotnego. MW (megawatów). Reakcja nie jest nych odkrył w roku 1993 Jack Keller.
Kolejny pokaz urządzono dla gru- typu samopodtrzymującej się i ustaje Roberto Monti z Burns Develop-
py japońskich atomistów, w czasie po wyłączeniu wiązki. Taki napędza- ment Ltd przedstawił na kongresie
którego odczyty dla 60Co zostały zre- ny akceleratorem reaktor może być poświęconym niskoenergetycznej
dukowane z wyjściowych 24 000 mili- wykorzystany do spalania zużytego transmutacji (ICCF-5, Monako,
rentgenów na godzinę do 12 000, i to paliwa z reaktorów jądrowych, jeśli 1996) metodę transmutacji do neu-
przy pomocy krótkotrwałego oddzia- będzie napędzany przez 10 MeV. Fo- tralizowania materiału radioaktywne-
ływania.6,7,8 todezintegracja daje w ostatecznym go. Zrobił on użytek z metod zapło-
Paul Brown z Nuclear Solutions wyniku typowe produkty, takie jak nu, takich jak te opracowane przez
137
w Aurorze w stanie Kolorado opraco- Cs (cez-137) i 90Sr (stront-90), które Joe’ego Championa. Kiedy zastosuje
wał nową metodę unieszkodliwiania podlegają fotodezintegracji przez się je w odniesieniu do materiału
odpadów radioaktywnych przy pomo- (γ, f), co prowadzi do utworzenia kró- promieniotwórczego, jego radioakty-
cy reakcji fotojądrowej z zastosowa- tkotrwałych lub stabilnych pierwiast- wność po zapłonie znacznie spada.
niem promieni gamma. Technologia ków. Chemiczne odseparowanie izo- Po analizie „zysku energetycznego
ta czyni użytek z zasad fizyki – chodzi topów w zużytym paliwie nie jest po- i jądrowej transmutacji dokonanej
tu o rezonans gigantycznego dipolu9 trzebne…”10 przy pomocy niskoenergetycznych re-
– które przeoczono, jeśli chodzi Ronald Brightson z Clustron akcji typu p– lub d– w metalicznych
o możliwość wykorzystania ich do zo- Sciences przedstawił teoretyczne roz- siatkach” Heinrich Hora, George Mi-
bojętniania odpadów promieniotwór- ważania i eksperymentalne dowody ley i J. Kelly obudzili nadzieję na
czych. Brown twierdzi: wiarygodności stworzonego przez „zaprogramowaną transmutację do-
„Fotojądrowe reakcje indukowane niego Modelu Wiązki Nukleonów danych nuklidów, zwłaszcza długo-
przez absorpcję promieni gamma (Nucleon Cluster Model; w skrócie trwałych odpadów nuklearnych i plu-
przez jądro nie cierpią na niedostatek NCM), który przewiduje, że foton tonu”:
reakcji neutronowych. Mówiąc pro- o stosunkowo niskiej energii może „Można by aktywnie włączać nuk-
ściej, proces ten to napromieniowy- stać się w pewnych szczególnych wa- lidy w warstwy powierzchniowe ak-
wanie promieniami gamma o energii runkach inicjatorem reakcji jądrowej. tywnych metali lub w ich pobliże. Te
większej od energii wiążącej neutron Brightson przeanalizował periodycz- dodatkowe nuklidy można następnie
z jądrem. Chodzi o to, że gamma ność i systematykę liczb atomowych poddać niskoenergetycznej transmu-
foton o energii równej lub większej i mas i doszedł do wniosku, że wszyst- tacji nuklearnej… Jedno z zastoso-
od energii wiązania, który zbliży się kie β-stabilne nuklidy składają się wań wyżej wymienionej transmutacji
do jądra, jest absorbowany przez pro- z deuteronów (grupa NP – neutron- może odnosić się do długotrwałych
ces gigantycznego rezonansu dipolo- proton), trytonów (grupa NPN – neu- produktów odpadowych z reaktorów
wego, w wyniku czego następuje emi-
sja neutronu. Ta znana dobrze reak-
cja nuklearna ma zasadnicze zastoso-
wanie w zobojętnianiu odpadów ra-
dioaktywnych…
Neutrony wytworzone przy tym
(γ, η) oddziaływaniu można z kolei
użyć do neutronowej transmutacji
w tych procesach… W wielu produk-
tach powstałych w wyniku rozszcze-
pienia jądra atomowego zakresy prze-
chwytywania neutronów w termalnym
spektrum mogą dawać określone mo-
żliwości transmutacji…”
Brown zaproponował jeszcze jed-
no wykorzystanie gigantycznego rezo-
nansu dipolowego w teoretycznym re-

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 33


jądrowych… Bardzo ważnym zada- pozajądrowymi (w tym wpływem lu- kowo niskiej temperaturze i ciśnieniu, takich jak
na przykład temperatura pokojowa i ciśnienie
niem jest pełna dezintegracja plutonu dzkiego rozumu).
atmosferyczne. – Przyp. tłum.
przy pomocy nuklearnej transmutacji Fizycy Elizabeth Rauscher, Glen 2. Kenneth R. Shoulders, patent USA nr
i zamiana go na chemicznie różne Rein i ich współpracownicy badali 5 018 180 – „Energy Conversion Using High
jądra… Te rodzaje nuklearnych wzajemne oddziaływania 60Co z ener- Charge Manipulation of High Density Charge”
transmutacji są naprawdę możliwe giami pozahertzowskimi, takimi jak („Konwersja energii przy zastosowaniu manipu-
przy użyciu wiązek jonowych… o ene- skalarne pola generowane przez cew- lacji wysokoładunkowych za pomocą HDCC”);
patent USA nr 5 054 047 – „Circuits Responsive
rgii większej od 10 MeV na jądro lub kę Smitha (chodzi o cewkę o spiral-
to & Controlling Charged Particles” („Obwody
procesu spallacji (kruszenia jąder nym zwoju wynalezioną w latach reagujące i kontrolujące naładowane cząstecz-
atomowych) przy pomocy protonów sześćdziesiątych przez kanadyjskiego ki”); patent USA nr 5 123 039 – „Energy Con-
o energii do 10 GeV (gigaelektro- inżyniera Wilbura B. Smitha). Kiedy version Using High Charge Particles” („Kon-
nowoltów). Mając na względzie bar- się ją naenergetyzuje (mA/5 W), nie- wersja energii przy zastosowaniu cząsteczek
dzo kosztowne akceleratory koniecz- indukcyjna cewka Smitha (8,2 Ω) re- o wysokim ładunku”); patent USA nr 5 148 461
– „Circuits Responsive to Charged Particles”
ne do tego celu oraz to, że jonowe dukuje radiację tła o 97 procent (z 0,5 („Obwody reagujące na naładowane cząstecz-
prądy są bardzo słabe, tego rodzaju mR/h do 0,0015 mR/h. Kiedy jednak ki”).
metoda nie ma ekonomicznego uza- zastosowano ją do 60Co, radioaktyw- 3. A. Bhadkamkar, H. Fox, „Electron Char-
sadnienia. Wynalazek opisany w tym ność wzrosła ze 150 do 200 mR/h.12 ge Cluster Sparking in Aqueous Solutions”
patencie (Clean Energy Technology Może być jeszcze kilka innych „eg- („Pęk naładowanych elektronów iskrzący w roz-
tworach wodnych”), Journal of New Energy,
– Technologia czystej energii) doty- zotycznych” możliwości transmutacji
1(4):62-68, zima 1996.
czący niskoenergetycznej transmuta- odpadów radioaktywnych, takich jak 4. K. Shoulders, EV: A Tale of Discovery, (EV
cji protonami dostarcza taniej metody radioniczne transmutacje z zastoso- – historia odkrycia), Jupiter Technology, Austin,
przemiany długotrwałych nuklidów waniem zadziwiającej kamery DeLa- Teksas, 1987.
odpadowych i plutonu w nieszkod- Warra. Tom Bearden i inni zalecają 5. Robert Nelson, „Ken Shoulders’ EVs”
liwe, nieradioaktywne pierwiastki.11 zastosowanie skalarnej interferomet- („EV-y Kena Shouldersa”), Infinite Energy,
18:58-63, 1998.
Na początku roku 1958 rosyjski rii w celu usunięcia energii z jądra
6. Instytut Badań Jądrowych Baotou, „Wyni-
geofizyk dr Georgij S. Rabzi opraco- metodą delikatną, czyli poprzez cał- ki eksperymentów nad zobojętnieniem materia-
wał metody transmutacji, w których kowitą dematerializację.13 łów radioaktywnych przy pomocy gazu Browna”,
wykorzystał połączone geoelektrycz- Niestety, prostymi metodami moż- Raport nr 202, 24 sierpień 1991.
ne i sztuczne pola oraz kontrolę tem- na również zwiększyć radioaktyw- 7. Dan Haley, „Transmutation of radioactive
peratury, aby ukierunkować transmu- ność. Adolf Geschler uzyskał w roku materials with Yull Brown’s Gas” („Transmuta-
cja materiałów radioaktywnych gazem Brow-
tację ciał stałych i cieczy. Na przykład 1920 brytyjski patent na wzbogacanie na”), Planetary Association for Clean Energy Ne-
Pb (ołów) o czystości 99,5 procenta radu poprzez oddziaływanie prądem wsletter, 6(4), lipiec 1993.
został poddany procesowi transmuta- stałym o napięciu kilku kilowatów. 8. „Yull Brown’s gas” („Gaz Yulla Brow-
cji w temperaturze 650°C, co dało Thomas H. Moray opracował w la- na”), Planetary Association for Clean Energy Ne-
w rezultacie 3 procenty Ag (srebro) tach pięćdziesiątych metodę wzboga- wsletter, 6(4), lipiec 1993.
9. Gigantyczny rezonans dipolowy to przy-
oraz Cd (kadm) i Ge (german) (15 cania uranu przy pomocy bombardo-
kład drgań jądrowych, którym poddane są wszy-
marzec 1994). W żadnym ekspery- wania wysokoenergetycznego. Na stkie jądra. W tym stanie ruchu ich neutrony
mencie nie stwierdzono jakiejkolwiek szczęście metody te nie są wykorzys- i protony oscylują w przeciwnych kierunkach.
radioaktywności. Na zjeździe ICCF-5 tywane. – Przyp. tłum.
Rabzi podał, że jego „naturalny zim- Póki co ważniejsze jest rozwijanie 10. Paul Brown, „Transmutation of Nuclear
ny rozpad” jest metodą bezpieczną wszelkich możliwych sposobów dez- Waste Using Giant Dipole Resonant Gamma
Rays” („Transmutacja odpadów radioaktywnych
do stabilizowania radioaktywnych od- aktywacji odpadów radioaktywnych
przy pomocy promieniowania gamma gigantycz-
padów. i broni jądrowej. I nego rezonatora dipolowego”), Infinite Energy,
Liczne doniesienia zawarte w lite- 4(23), str. 44-46, 1999, Infinite Energy, 5(27), str.
raturze z dziedziny fizyki opisują od- Przełożył Jerzy Florczykowski 59-64, 1999.
chylenia (od 0,1 do 5 procent) od 11. H. Hora i inni, „Energy gain and nuclear
standardowego naturalnego tempa Przypisy: transmutation by low-energy p– or d–reactions
in metal lattices” („Zysk energetyczny i jądrowe
spadku radioaktywności – niektóre 1. Zimna synteza to hipotetyczna forma syn-
transmutacje przy pomocy reakcji p– i d– w me-
z nich spowodowane są czynnikami tezy jądrowej uważanej za możliwą w stosun-
talowych siatkach”), Infinite Energy, 2(12), str.
48-52, styczeń-luty 1997.
12. E. Rauscher i inni, Bulletin of the Ameri-
can Physical Society (Biuletyn Amerykańskiego
Towarzystwa Fizycznego), nr 37, 1992.
13. A. Michrowski, „Advanced Transmuta-
tion Processes and their Application for Decon-
tamination of Radioactive Nuclear Wastes”
(„Procesy zaawansowanej transmutacji i ich za-
stosowanie do dekontaminacji radioaktywnych
odpadów”), Journal of New Energy, 1(3), str.
122-129, jesień 1996.

W celu skontaktowania się z autorem


należy pisać na adres:
Robert A. Nelson
Rex Research
PO Box 19250
Jean, NV 89019
USA

34 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


T o, co zrobili biskupi na soborze w Trydencie w roku 1545 w północnych
Włoszech, było formalnym wyklęciem proroctw Merlina, w następstwie
którego z publicznie dostępnych materiałów usunięto wszelkie dotyczące go
dane. W celu przechylenia wagi na rzecz Kościoła stworzono nawet nowy
gatunek literacki, który znamy dziś pod nazwą romansu gotyckiego.
Przesłanką kryjącą się za tymi historiami nie było ocalenie ofiar, ale raczej
zniszczenie wrogów ukartowanego „chrześcijaństwa” – za pomocą krucyfiksu
i ton święconej wody będących podstawową bronią w ponurych zmaganiach ze
Kościół od złowrogimi „siłami zła”.
Po pewnym czasie ruch chrześcijański wpadł na genialny pomysł ustanowie-
początku nia własnego konkurenta Merlina, który nie był czarownikiem, ale kanonizo-
wanym biskupem wczesnego Kościoła. Wybór, jakiego dokonano, był nad-
prześladował zwyczaj dziwny!
W roku 325 n.e. jednym z uczestników soboru nicejskiego zwołanego za
potomków dynastii czasów cesarza Konstantyna był biskup Myry, Mikołaj. Na soborze tym biskupi
debatowali na temat natury Świętej Trójcy i tego, że Jezus nie był jedynie
z linii krwi synem Boga, ale jego inkarnacją. To nowe podejście nie podobało się
sędziwemu biskupowi Aleksandrii, Ariuszowi, który postanowił wyrazić w tej
Graala oraz ich kwestii swoje zdanie. Kiedy wstał, aby przemówić, biskup Myry, Mikołaj,
z miejsca uderzył go w twarz.
zwolenników, To zdarzenie od razu skierowało dyskusję na właściwe tory, w efekcie czego
krewki dyskutant został nagrodzony za swoją postawę, stając się wkrótce
a następnie Świętym Mikołajem (Saint Nicholas). To tytularne imię zostało w części
Europy zniekształcone i uzyskało brzmienie Sinterklaas lub Sintniklaus, zaś
przeinaczył w krajach anglojęzycznych uzyskało w końcu swoją obecną postać „Santa
Claus” („Święty Mikołaj”). W ramach strategicznej propagandy jest on
związane z tym lansowany obecnie w postaci przynoszącego dzieciom prezenty „Father Christ-
masa”1 – jakże odległego w swojej naturze od swojego historycznego pierwo-
dziedzictwem wzoru, zapalczywego biskupa.
W ramach Kościoła Celtyckiego z okresu wczesnego średniowiecza (w
przekazy. czasach kiedy Merlin i Taliesin2 przedstawiali swoje widzenia królom) działali
wpływowi adepci starych mądrości, opaci i tak zwani Clid lub Culdees3, tacy jak
święty Dawid, święty Patryk i święty Kolumba4, których Kościół Rzymsko-
katolicki potępił jeszcze za ich życia za rzekome szarlataństwo i pogańskie
obyczaje. Hierarchia kościelna przez długi czas traktowała ich jako nekroman-
tów i czarowników i dopiero w ostatnim okresie zmieniła wobec nich zdanie.
Chociaż proroctwa Merlina zostały ostatecznie potępione przez sobór tryden-
cki, nauki Dawida, Patryka i Kolumby tak mocno zakorzeniły się wśród ludzi,
Część 2 że Kościół był zmuszony zastosować wobec nich trochę inną strategię.
Tysiąc lat po śmierci tych druidycznych mędrców Watykan wprowadził ich
(dokończenie) do panteonu ortodoksyjnych świętych, chcąc w ten sposób ukryć ich praw-
dziwy, celtycki charakter. Kilka lat temu Poczta Brytyjska i Kościół Anglikań-
ski połączyły swoje siły w promowaniu łagodnego św. Kolumby obok jego
zgorzkniałego katolickiego konkurenta, św. Augustyna z Rzymu, który przybył
Sir Laurence Gardner do Anglii zaraz po śmierci św. Kolumby w roku 597 n.e. z papieskim
Kontakt przez: poleceniem zniszczenia kierującego się jego naukami ruchu. Nie bacząc na
prawdę historyczną, jubileuszowe znaczki pocztowe i odpowiednie materiały
Element Books propagandowe z roku 1997 przedstawiają tych przeciwników jako niemal braci
Shaftesbury, Dorset, SP7 8DP w walce o wspólną sprawę, co dowodzi, że w kościele do dzisiaj trwa proces
Wielka Brytania kreowania mitów.
lub: Pojęcie wilkołaków5, o których mówiono, że pokazują się w pełni księżyca,
Columba House pochodzi prawdopodobne z okresu istnienia kasty druidów zwanych „Wood
P.O. Box 20, Tiverton, EX16 5YP Lords” („Panowie Lasu”), których nazywano „Wereami” lub „Wallanami”. Ich
Wielka Brytania zwierzęcym symbolem, totemem, był wilk, tak jak w przypadku innych plemion
na przykład niedźwiedź lub koń. Totemy te były prekursorami znaków

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 35


heraldycznych, przy pomocy których rozpoznawano po- szkielecie z pali. W późniejszych czasach nazywano je
szczególne rody. Często zawierały one symbole zwierząt, Tepesami – od których pochodzą amerykańscy Indianie
roślin i innych rzeczy, które umieszczano na proporcach. tepee – i były one uważane za „Bramy do Krainy Zmar-
Jak wiadomo z historycznych źródeł Wallanowie osiąg- łych”, świętego królestwa duchów przodków.
nęli wielkie wpływy i stali się założycielami wielkich króle- To właśnie od tej praktyki zasiedlania kopców powstała
wskich dynastii irlandzkich, walijskich i angielskich. Wie- rodowa nazwa królów Cassi, jako że Cassi znaczy „miejsce
lki Cadwallan Walijski6 pochodził właśnie z tego rodu lasu”. Były to siedziby Strażników Bram, zwanych też
Druidów, jak również król Casswallan, nieustraszony syn Oupire lub Władcami Pierścienia Sidhé, których prze-
Beli Mawra, największego ze wszystkich Panów Lasu chrzczono później, jak już wcześniej wspomniałem, na
z około 100 roku p.n.e. „wampirów”.
Inne totemy były, oczywiście, wyobrażeniami różnych
bogów i boginek i, co ważne podkreślenia, jeden z nich
przetrwał przez stulecia od początków kultury Panów J edną z bardziej znanych w historii wróżek Graala była
księżniczka Meluzyna, córka króla Piktów, Elinasa
Lasu i wciąż utrzymuje swoją dominującą pozycję wśród z Alby, potomka panującego w II wieku króla Kaledonii,
brytyjskich symboli. Vere’a, Władcy Smoka. W roku 733 Meluzyna poślubiła
Pierwotni Wallanowie żyli w Mezopotamii około 3 800 (podtrzymując ciągłość linii rodowej) Rainfroi de Vere’a,
lat temu, czyli około roku 1800 p.n.e. Nazywano ich księcia Anjou. Do ich potomków zaliczał się późniejszy
wówczas Yulannu, co znaczyło, po prostu, Panowie Lasu. hrabia Maelo, dowódca armii Karola Wielkiego. Z jego
To właśnie z ich kultury wywodzi się tradycja Yule7, która związku z siostrą Karola Wielkiego narodziła się hrabiow-
przeszła tryumfalnie przez Europę i zawędrowała aż do ska linia Vere z Guisnes, której członkowie byli, jak już
Skandynawii. wspomniałem, zwani Królami Elfami i stali się Wielkimi
Boginią Yulannu była Barat An-na (Wielka Matka Szambelanami Anglii oraz Hrabiami Oxfordu.
Ogniowego Kamienia). Sumerowie nazywali ją Antu. Była W tradycji arturiańskiej i magdaleńskiej Pań Jeziora
żoną króla Anu i matką Enkiego. W późniejszych czasach (jak to zostało omówione w Krew z krwi Jezusa) Meluzyna
była identyfikowana z Dianą z Efezu (Diana Dziewięciu była „fontanną nieziemskości”, czarodziejką Underwood.
Ogni). Kult Barat An-ny rozprze- Jej fontanna w Verrières en Forez
strzenił się poprzez Syrię do Feni- Spośród wszystkich monarchów, została nazwana Lusina (co znaczy
cji, gdzie jej wyobrażenie zaczęto „dostarczycielka światła”), od któ-
przedstawiać na monetach. W tej jacy kiedykolwiek zasiadali na rego to imienia wywodzi się nazwa
wersji siedziała na brzegu morza tronie Anglii, najbardziej królewskiej dynastii Lusignan
z zapaloną pochodnią i okrągłą zharmonizowana ze starożytną – dynastii królów Jerozolimy
tarczą z symbolem krzyża różo- z okresu wypraw krzyżowych. Mó-
krzyżowców u boku.
kulturą i tradycją lasu była królowa wiono, że Źródło Meluzyny trys-
Wraz z druidami Wallanami na Elżbieta I z dynastii Tudorów. kało w głębi zarośli lasu Anjou, zaś
Wyspy Brytyjskie trafiła kultura ją samą przedstawiano często
Barat An-ny, gdzie z czasem jej w postaci syreny, jak to w czarują-
imię zmieniło brzmienie na Bratanna. Jej kult był tu tak cy sposób ukazuje stary obraz w zamku Bran hrabiego
wielki, że stała się wielką boginią plemienną, która mimo Drakuli w Rumunii.
stuleci chrześcijaństwa przetrwała do dzisiaj. Jej wizeru- W XII wieku potomek Meluzyny, Robert de Vere,
nek na monetach niewiele się zmienił, z wyjątkiem tego, że trzeci hrabia Oxfordu i prawowity pretendent do tytułu
zamiast pochodni jest teraz na nich latarnia morska, hrabiego Huntingdonu, został zarządcą lasów Fitzooth
a zamiast krzyża różokrzyżowców Union Jack (flaga bry- króla Ryszarda I. Jako Pan na Greenwood i tytularny
tyjska, na której wyobrażone są trzy krzyże w kolorach Herne8 Dzikich Łowów był popularnym wśród ludzi
białym, niebieskim i czerwonym). Mimo upływu wieków przedstawicielem linii Sidhé – ostatecznie został banitą za
jest ona nadal Boginią Matką lądu, Panią Ogniowego zbrojne wystąpienie przeciwko królowi Janowi. To właśnie
Kamienia – Brytanią. on, późniejszy Robin Fitzooth, stał się pierwowzorem
Wcześniej wymieniłem króla Casswallana, który pano- bohatera popularnych legend o Robin Hoodzie.
wał w Brytanii w mniej więcej tych samych czasach co Spośród wszystkich monarchów, jacy kiedykolwiek za-
Herod Wielki w Juei. Będąc synem wielkiego Beli Mawra, siadali na tronie Anglii, najbardziej zharmonizowana ze
był nie tylko Panem Lasu, ale również Panem Pierścienia starożytną kulturą i tradycją lasu była królowa Elżbieta
Cassi, czyli Cassi-Wallanem lub Casswallanem. I z dynastii Tudorów. Nazywano ją nawet Królową Wróż-
Rody Cassi również pochodzą z Mezopotamii. Wcześ- ką, a przed oficjalną koronacją lud ustanowił ją swoją
niej były to rody karpackich książąt Sidhé, które osiadły Królową Zielonego Lasu. Był to starożytny rytuał Oświe-
wcześniej wraz z Yulannu w północnej części gór Zargos. conych – Rasy Elven Albi-gensów. Ceremonię odprawiono
Pochodzili z linii wróżów Tuatha Dé Danann i panowali o świcie w głębi Puszczy Windsor i w celu uświetnienia tej
w rejonie Mezopotamii od XVIII wieku p.n.e. i od około nominacji przekazano jej zwyczajowo dziedzictwo Robin
1 600 roku p.n.e. przez 500 lat rządzili Babilonią. Hooda będące spuścizną domu Vere.
Ten szczególny szczep rozwinął się w jedną z najstar- W tym czasie lordem szambelanem królowej był Ed-
szych kultur Pierścienia i w starożytnej Irlandii stanowił ward de Vere Loxley, XVII hrabia Oxfordu. Do jego
święty ród „god-men” („ludzi-bogów”) zwanych tam Vere- obowiązków należało wyniesienie podczas tej ceremonii
Bolg. Najbardziej znane miejsce ich kultu wciąż istnieje Elżbiety na tron po uprzednim zdetronizowaniu Caille
i znane jest dziś pod nazwą Newgrange – pierwotnie była Doauine’a, tradycyjnego Króla Puszczy (od którego imie-
to święta królewska siedziba nazywana Rath. Te miejsca nia wywodzi się nazwa szkockiego piktyjskiego królestwa
kultu („magiczne pierścienie”) nosiły nazwę Creachaire Kaledonii) – potężnego Rogacza Siedmiu Szpikulców, na
(świątynia-grobowiec) i mieściły się w Rathach, które były którego grzbiecie Lord Vere jechał na ceremonialną
pokrytymi darnią kopcami-siedliskami zbudowanymi na polanę.

36 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


W czasach studenckich Edward de Vere z Oxfordu był przydomek przypisywany jednej z najbardziej enigmatycz-
przyjacielem różokrzyżańskiego alchemika i agenta tajnych nych postaci późnego średniowiecza – hrabiemu Drakuli.
służb Johna Dee oraz bliskim współpracownikiem męża stanu Traktując rzecz historycznie, nie biorąc pod uwagę chrześ-
i filozofa Francisa Bacona (późniejszego wicehrabiego St cijańskiego mitu propagandowego, w który spowito wam-
Albans). Utworzyli oni (wraz z innymi) elżbietański Syndykat piryczną postać bohatera książki Brama Stokera, Drakula
Dworu Poezji i Magii, który dostarczał ich koledze, dramato- był księciem wołoskim o imieniu Wład III, którego często
pisarzowi Williamowi Szekspirowi, materiałów do jego sztuk. nazywa się również Władem Tepesem.
Jak już wspomniałem przy okazji omawiania Meluzyny, Ponieważ słowo tepes jest pokrewne „drewnianym pa-
fontanny, źródła i wody wiązano zazwyczaj z linią żeńską lom”, często uważa się, że opisowy przydomek Włada ma
Władców Pierścienia. Wywodzi się to z czasów bogów związek z jego surową metodą wykonywania egzekucji na
Anunnaki, których rodu matką założycielką była (według więźniach, czyli z nadziewaniem ich na drewniany pal.
tekstów starożytnej Mezopotamii) Tiâmat, Morski Smok. Przeto imię Wład Tepes tłumaczy się jako Wład Palownik.
W późniejszych czasach królowe te były przedstawiane Jest to jednak wierutne kłamstwo. Przydomek Tepes
zazwyczaj w postaci syren (ich anglojęzyczna nazwa to nadano mu (podobnie jak wielu innym druidzkim dostoj-
mermaids od łacińskiego mere maids, co po polsku znaczy nikom przed nim), ponieważ w ramach starożytnej kultury
„morskie panny”) i często nazywano je Paniami Jeziora. Władców Pierścienia Sidhé został mianowany Creachai-
Był to zwyczaj, który przypisano Marii Magdalenie, kiedy re’em, Strażnikiem Wrót.
osiadła w Prowansji w roku 44 n.e. Piętnastowieczny książę rumuński Wład Tepes był
Podczas gdy męscy potomkowie Marii Magdaleny i Je- założycielem stolicy tego kraju, Bukaresztu. Jego popular-
zusa stali się znanymi Królami Rybiarzami w Galii, linia ne imię, Drakula (Dracula), oznaczało „Syn Drakula”,
żeńska zachowała swój status Smoczych Królowych w cał- z kolei Drakul (Dracul) znaczyło Smok i było formą, jaką
kiem innej dynastii – jako matriarchalne królowe Aval- bractwo Graala z Ordo Daconis (Imperialny Dwór Smo-
lonu w Burgundii. Dynastia ta znana była pod nazwą ka) określało od roku 1431 jego ojca.
Domu del Acqs (Domu Wód) i to z niego pochodzi żyjąca W ostatnim stuleciu, od czasu wydania w roku 1897
w VI wieku wielka królowa Viviane znana z arturiańskich powieści Drakula, Wład stał się archetypem promowanej
romansów jako Pani Jeziora. To pochodzenie było tak przez Kościół gotyckiej tradycji. Jednak rzeczywisty lęk
ważne dla Celtyckiego Kościoła, że kiedy w roku 844 król hierarchii kościelnej przed nim nie dotyczył jego surowych
Kenneth MacAlpin zjednoczył Szkotów i Piktów, jego metod traktowania wrogów, jak się często uważa, i tego, że
dokument koronacyjny w sposób szczególny podkreślał był on pijącym krew wampirem z horroru Stokera9, ale
jego pochodzenie od królowych Avallonu. jego głębokiej wiedzy alchemicznej i tego, że był on
Najbardziej istotnym, jeśli chodzi o króla Artura, było działającym Oupire – szacownym Suwerenem Rath, Straż-
jego pochodzenie zarówno od mę- nikiem Wrót w starożytnym rytua-
skiej, jak i żeńskiej linii Albigen- Najbardziej istotnym, jeśli le Yulannu Władców Pierścienia.
sów. Jego ojcem był król Aedàn Ci, którzy czytali Krew z krwi
Dalriada, Pendragon Brytanii chodzi o króla Artura, było Jezusa i Potomków Dawida i Jezusa,
w roku 559 i potomek Władcy jego pochodzenie zarówno od znają terakotową mozaikę sprzed
Lasów Beli Mawra. Jego matką męskiej, jak i żeńskiej linii około 2 000 lat p.n.e. przedstawiają-
była Ygerna del Acqs, córka kró- cą sumeryjską boginię Lilith. Na tym
lowej Viviane, której wnuk (z ma- Albigensów. wizerunku (tak jak i innych przed-
tki Viviane II, siostry Ygerny) był stawiających najwyższych rangą bo-
legendarnym Lancelotem del gów Anunnaki) widzimy Lilith trzy-
Acqs. Ygerna (w tradycji arturiańskiej czasami nazywa się mającą Pręt i Pierścień Bosko Mierzonej Sprawiedliwości.
ją Igraine) była Wysoką Królową Celtyckich Królestw, zaś Pręt był w rzeczywistości miarą i na niektórych obrazach jest
jej siostra Morgaine (po jej pierwszym mężu Gwyr Llewie on przedstawiany z oznakowaniem pozwalającym na wyko-
z Carlisle) była Wysoką Kapłanką Sióstr Avallonu. nanie pomiaru w określonych jednostkach (tak jak współ-
Od wielu lat trwają spekulacje na temat historycznego czesne nam linijki z podziałką). W czasach babilońskich była
Artura, lecz są to głównie zabiegi ludzi zaangażowanych ona określana jako Rule (reguła, panowanie, liniał) i ten, kto
w turystykę, którzy usiłują wykorzystać jego pochodzenie ją dzierżył, był Rulerem (władcą lub miarą), skąd wywodzi się
do zainteresowania turystów konkretnymi częściami Anglii nasze określenie rządzących.
i Walii. W rzeczywistości (w zgodzie z tradycyjnymi relacja- Jak wspomniałem na wstępie, pierścień był symbolem
mi) był tylko jeden Wysoki Król Brytanii zwany Arturem. kompletności, jedności i wieczności. Reprezentował kon-
Zawsze był tylko jeden Artur, syn Pendragona. Ten sam, tynuację Boskiej Sprawiedliwości, sprawiedliwości mierzo-
którego matką była Igraine’a z Avallonu, córka królowej nej przy pomocy pręta (lub miarki). Pierścień stanowił
Viviane, znanej jako Pani Jeziora. Był tylko jeden Artur, więc symbol władców wywodzących się z Anunnaki – taje-
który miał syna Modreda i siostrę o imieniu Morgaine (lub mniczych Oupires odpowiedzialnych za ustanawianie rzą-
Morgana, jak się ją nazywa w niektórych relacjach). dów i władzy królewskiej – którzy byli potomkami cywili-
Dawne annały Szkocji i Irlandii oraz zapiski Kościoła zacji powstałej około 4 000 lat p.n.e.
Celtyckiego zgodnie identyfikują Artura mac Aedàna Biorąc to pod uwagę, warto odnotować, że kiedy
z Dalriady. W roku 575 druid Merlin Emrys ogłosił go zapytano Tolkiena o środowisko Środkowej Ziemi wy-
Królewskim Dowódcą i Wysokim Królem. Jego główną stępujące w jego trylogii Władca Pierścieni, odrzekł on,
siedzibą było Carlisle na północy Anglii, skąd dowodził że pochodzi ono z około 4 000 roku p.n.e. „W kotle
obroną granicy oddzielającej Szkocję od Anglii. zawsze wrzało i wrze” – odrzekł. – „My tylko dodajemy
nowe składniki do zupy”. Jego ciesząca się dużą po-

W racając do Rathów (inaczej królewskich kopców- pularnością powieść, aczkolwiek fascynująca, wcale nie
siedlisk) powinniśmy zastanowić się nad nazwą jest jakimś nowym pomysłem. Od najdawniejszych czasów
tych Bram do Świata Zmarłych – Tepes – jako że był to uważano w Europie, że saksoński bóg Wotan (lub Odyn

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 37


– odpowiednik sumeryjskiego Anu) rządzi światem za wego, nadprzewodnikowego pierwiastka – Ogniowego
pomocą ośmiu pierścieni, będąc w posiadaniu jeszcze Kamienia (białego proszku złota).
jednego, dziewiątego pierścienia (Pierścienia Jeden), któ- Muzyka nawet współcześnie jest używana do kreowania
ry pozwalał mu władać pozostałymi. zjawiska lewitacji, zwłaszcza w Tybecie, gdzie wysoko
W czasie średniowiecznych procesów kościelnych pro- w górach unoszono przy zastosowaniu antygrawitacyjnych
wadzonych przeciwko heretykom, a także w późniejszym częstotliwości dźwiękowych bardzo ciężkie bloki skalne.
okresie, wszystko, co było związane z Graalem, padało W rytuale tym bierze udział dziewiętnastu muzyków i dwu-
łupem wściekłości biskupów i braci zakonnych. Nie spo- stu mnichów ustawionych wzdłuż promieni w grupach po
dziewające się niczego ofiary oskarżano o cały szereg pięć osób i w odstępach co pięć stopni, z twarzami
podejrzanych praktyk. Zakazany był jakikolwiek związek zwróconymi w kierunku górskiej jaskini. Muzycy używali
z kulturą Pierścienia. trzynastu bębnów beczkowych różnych rozmiarów i wadze
Kiedy oskarżono Joannę d’Arc, jednym z głównych do 150 kilogramów zawieszonych na drewnianych ramach
zarzutów, jakie biskupi wysunęli przeciw niej, było używa- i skierowanych ku położonej między muzykami i jaskinią
nie przez nią do leczenia magicznych pierścieni i czarów. miskowatej niecce, w której ustawiano kamienny blok. Było
W rezultacie spalono ją w roku 1431 na stosie. W roku tam jeszcze dodatkowo sześć długich trąb umieszczonych
1920 Kościół ponownie rozpatrzył jej sprawę, w rezultacie w odstępach między muzykami grającymi na bębnach. Na
czego ułaskawił ją i kanonizował! dany znak muzycy zaczynali grać na bębnach i trąbach,
Jak to szczegółowo omówiłem w Krew z krwi Jezusa, a mnisi śpiewać. Po czterech minutach kamienie zaczynały
zakazy nie dotyczyły tylko pism Merlina, ale także całego lewitować i wznosić się 400 metrów w górę, a następnie
szeregu innych prac, które rzekomo zaginęły w okresie opuszczać na właściwe miejsce w górskiej świątyni.
wczesnego średniowiecza. Zakazami objęto również mala- Po intensywnych badaniach zawiłości tej starożytnej
rstwo i ustanowiono wiele nowych zasad. Jedna z nich procedury Adam Wagner odtworzył ten muzyczny rytuał
mówiła, że Dziewica Maria może być przedstawiana jedy- w utworze „Feniks i ogniowy kamień” na płycie Genesis of
nie w szatach niebieskich i białych, jak jest obecnie the Grail Kings – kompozytor strategicznie przerywa sek-
najczęściej malowana, bowiem in- wencję Złotego Środka, po czym
ne kolory, zwłaszcza czerwień, mo- Muzyka nawet współcześnie następuje czterominutowa cisza,
głyby sugerować, że piastowała ja- jest używana do kreowania w czasie której odtwarzane są tak
kieś stanowisko w Kościele, który niskie częstotliwości, że są one
nie dopuszczał, aby kobiety pełniły zjawiska lewitacji, zwłaszcza niesłyszalne. Chociaż nie docierają
w nim jakiekolwiek funkcje. w Tybecie, gdzie wysoko do naszej świadomości, rezonują
w górach unoszono przy bezpośrednio z szyszynką, która,

M ało kto wie, że kościelne


zasady stosują się również
do muzyki, w szczególności muzy-
zastosowaniu antygrawitacyjnych
częstotliwości dźwiękowych
jak wiadomo, jest odpowiedzialna
za stany wyższej świadomości
i percepcji.
ki starożytnej, która wywodzi się bardzo ciężkie bloki skalne. Do albumu Genesis of the Grail
z kultur innych niż rzymska, grec- Kings włączone zostały również
ka lub lidyjska. To właśnie z powo- aspekty muzycznych współ-
du tych religijnych ograniczeń współczesne książki po- brzmień, których używania Watykan zakazał w średnio-
święcone muzyce podają, że jej korzenie tkwią w kulturze wieczu, ponieważ Templariusze i Cystersi wykorzystywali
Grecji lub różnych części Rzymskiego Imperium. je w swoich poświęconych Marii Magdalenie katedrach
Podobnie jest z językiem angielskim, o którym mówi Notre Dame, które są znane z tego, że ich architektoniczna
się błędnie, że pochodzi głównie z greki i łaciny. Aby konstrukcja przeczy prawom grawitacji. Rycerze tego
wpoić nam ten pogląd, uczy się nas takich klasyków szczególnego odłamu Templariuszy (założonego w roku
literatury, jak Homer i Wirgiliusz, zupełnie zapominając, 1118 przez króla Jerozolimy Baldwina) zwani byli Książę-
że zarówno łacina, jak i greka rozwinęły się z innych, tami, Strażnikami Królewskiej Tajemnicy.
znacznie starszych języków. Pochodzenie większości języ- Jedna z tych muzycznych sekwencji jest bardzo sławna
ków europejskich, włącznie z angielskim, można prze- – jest to trójdźwięk ochrzczony przez Kościół „diabelskim
śledzić cofając się w czasie aż do okresu starożytnej interwałem” będący bezpośrednim wyciągiem z harmoni-
Fenicji, Syrii, Egiptu, Indii i Mezopotamii. Wiele słów cznych skal starożytnych mezopotamskich bóstw, które
liczy sobie tysiące lat. obejmują skalę Enkiego, skalę Enlila, skalę Anu, skalę
Podobnie jest z muzyką. Na podstawie odkryć dokona- Marduka, skalę Kingu, skalę Inanna i inne.
nych w kilku ostatnich dziesięcioleciach można stwierdzić, Żaden z kompozytorów nie zrobił tyle dla zachowania
że muzyka odgrywała bez wątpienia dużą rolę w czasach tradycji Pierścienia, co prapradziadek Adriana Ryszard
babilońskich królestw, a nawet wcześniejszych. W po- Wagner. Jego słynna szesnastogodzinna tetralogia Pierś-
kładach datowanych na sześć tysięcy lat położonych na cień Nibelunga (Złoto Renu, Walkiria, Zygfryd i Zmierzch
terenie starożytnego Sumeru znajdowano srebrne fujarki, bogów) została w znacznej części oparta na folklorze
dzwonki i bębny oraz pięknie zdobione harfy i liry. burgundzkim, jednak jej główną osnową jest bardzo stara
Wiadomo także, że już wtedy używano lutni. mitologia skandynawska nosząca nazwę Saga Volsunga.
Te precyzyjnie wykonane instrumenty pogrzebane Głównym bohaterem Pierścienia Nibelunga jest wojo-
u boku królów i królowych z rodu Smoka miały z całą wnik Zygfryd, który znajdując się pod wpływem czarów
pewnością charakter ceremonialny i wygląda na to, że płynących z magicznego napoju zdradza ukochaną kobietę
używano ich w rytuałach starożytnego Gwiezdnego Ognia – przemienioną w śmiertelniczkę boginię Brunhildę, która
i Ogniowego Kamienia, co opisałem w Potomkach Dawida aranżuje następnie jego śmierć. Brunhilda zdaje sobie
i Jezusa. Rytuał Ogniowego Kamienia (rytuał bogini Antu w końcu sprawę ze swojego błędu i rzuca się na stos
lub Barat An-ny) był głównie ceremonią o charakterze pogrzebowy, aby połączyć się w zaświatach ze swoim
lewitacyjnym odprawianą z zastosowaniem monoatomo- ukochanym. Panny Renu, prawowite Wodne Strażniczki

38 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


Złota wydobywają z prochu stosu pogrzebowego magiczny Sprawa przestała już dotyczyć pragnień Kościoła, aby
pierścień, który Zygfryd dał Brunhildzie. Dzięki temu oczyścić swoje chrześcijańskie szeregi. A co Żydami?
oraz dzięki poświęceniu Brunhildy zniesiona zostaje kląt- Muzułmanami? I wreszcie poganami?
wa (rzucona na ten Pierścień przez Alberyka Nibelunga, I tak oto począwszy od XV wieku inkwizycja przy-
Władcę Karłów Podziemi). stąpiła do etnicznej czystki. Nikt poza czystej krwi zde-
Pierścień został wykradziony Pannom Renu przez Ni- klarowanymi chrześcijanami nie był bezpieczny. Zaistniała
belunga, który stracił go na korzyść ojca Brunhildy, boga konieczność stworzenia nowego rodzaju klasyfikacji zdol-
nieba, Wotana. Potem zdobywa go Zygfryd zabijając nej do wciągnięcia zdobyczy w nadzwyczaj rozciągliwą
smoka, lecz w chwili ostatecznego oczyszczania pierścienia sieć. W owych czasach stanowisko wielkiego inkwizytora
przez Panny Renu, Wotan ginie razem ze swoim wyma- piastował brutalny Tomâs de Torquemada, starszy spo-
rzonym królestwem Walhallą. Kiedy Pierścień trafia wiednik Ferdynanda II i królowej Hiszpanii Izabeli. Pod
w końcu w prawowite ręce, świat zostaje uratowany i na- jego kierunkiem znaleziono rozwiązanie i wkrótce zakon-
stępuje zamknięcie pełnego Cyklu. nicy postawili swoje znaki na „najbardziej diabolicznych
Tradycja Pierścienia jest tu wyraźnie widoczna, podob- poganach, jacy kiedykolwiek konspirowali w celu obalenia
nie jak w historii Tolkiena i legendach Graala – Pierścień Kościoła Rzymskokatolickiego”.
niszczy ostatecznie tego, który wchodzi w jego posiadanie W roku 1484 dwaj dominikanie, Heinrich Kramer
nie odczuwając właściwej z nim więzi. Ten złoty Pierścień, i James Sprenger opublikowali księgę Młot na czarownice.
wykuty z zaczarowanego płaskiego kamienia złota Renu, To przesiąknięte złem, lecz napisane z wyobraźnią dzieło
dawał jego posiadaczowi władzę nad całym światem, lecz podawało szczegółowo, jak należy rozpoznawać nowe
pod warunkiem wyrzeczenia się miłości i zaprzedania podstępne zagrożenie ze strony praktykujących sataniczną
duszy budzącej grozę mocy Pierścienia. magię. Księga była tak przekonująca, że dwa lata później
papież Innocenty VIII wydał bullę autoryzującą prze-

N ajpotężniejszym z Władców Pierścienia w katego- śladowania tej bluźnierczej sekty. Do tego momentu kult
riach bezpośredniej linii mesjanistycznej króla Dawi- znany jako Czary (jeśli w ogóle istniał) nie zagrażał
da i Jezusa był król Solomon, którego żydowski Talmud nikomu. Ostał się on głównie w pozostałościach pogańs-
określa jako najpotężniejszego czarodzieja tamtych cza- kich zwyczajów oraz w obrządkach związanych z urodza-
sów. Jego wielka mądrość i rozważny królewski osąd były jem i klasą wieśniaczą. W rzeczywistości była to jedynie
przypisywane posiadaniu przezeń pozostałość pierwotnych wierzeń
czarodziejskiego pierścienia. To W czasie ponad 250 lat w nadludzkie moce sił natury og-
właśnie legenda o pierścieniu króla niskujących się głównie na Panie,
Solomona zainspirowała Tolkiena. upoważnieni przedstawiciele psotnym arkadyjskim bożku pas-
Podobnie jak Solomon tolkie- poszukiwaczy czarownic terzy.
nowski Władca Pierścienia, Sau- zamordowali ponad milion Pan był tradycyjnie przedsta-
ron, używał swojego Jednego Pier- wiany z kozimi nogami, uszami
ścienia do rządzenia wszystkimi
niewinnych mężczyzn, kobiet i rogami, lecz twórczy dominikanie
demonami Ziemi. Solomon użył i dzieci. mieli inny pogląd na temat grają-
demonów do budowy świątyni cego na fujarce rogacza i zaczernili
w Jerozolimie, podczas gdy Sau- jego obraz tak, aby przypominał
ron użył ich do budowy wieży w Mordorze. Podobne były samego diabła. Ponieważ jednak inkwizytorzy byli męż-
również pierścienie (takie, jakie występują zazwyczaj w tej czyznami, ustalono, że czary są formą deprawacji związa-
tradycji), jako że każdy z nich był zdolny zniszczyć swojego ną z niestabilnością natury kobiecej.
pana. Pierścień Solomona osiąga swój cel poprzez demo- Problem polegał na tym, że, tak naprawdę, nikt nie
na Asmodeusza, natomiast w przypadku Saurona znisz- wiedział, jak rozpoznać czarownice, i w związku z tym
czenia dokonuje jego własny demon destrukcji. wymyślono do tego celu szereg tragicznie śmiesznych prób
W obu historiach są jeszcze inne podobieństwa. W obu i testów. W całej tej aferze bezwzględna sekta purytan
przypadkach występują klejnoty wypromieniowujące świa- stała się bliska politycznie rzymskiej strategii wprowadza-
tło, w przypadku Solomona jest to Schamir, a w przypadku jąc swoje własne polowania na czarownice w Anglii,
króla elfów Thingola – Silmaril. Każdy z nich jest skarbem a później w Ameryce. W czasie ponad 250 lat upoważnieni
rodzinnym odpowiedniego rodu królewskiego. przedstawiciele poszukiwaczy czarownic zamordowali po-
Tego rodzaju żydowskie pisma skierowały wściekłość nad milion niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci.
dominikanów kierujących hiszpańską inkwizycją (od oko-
ło 1480 roku) głównie na Żydów, zwłaszcza tych, którzy
zajmowali się studiowaniem kabały. To właśnie z tego
powodu zaczęły się polowania na czarownice.
T o właśnie przeciwko religijnemu fanatyzmowi i oska-
rżeniom zrodził się ruch, który zyskał miano rene-
sansu – okres odrodzenia i wskrzeszenia wspomagany
Wcześniej rzymska inkwizycja zajmowała się głównie środowiskiem demokratycznego sposobu myślenia.
heretykami – heterodoksyjnymi chrześcijanami należącym W okresie tym, którego apogeum przypadło na początek
do różnych odłamów (arianami, nestorianami, nazareńczy- XVI wieku, Leonardo da Vinci, Rafael i Michał Anioł
kami i innymi), którzy nie byli członkami Kościoła Rzymsko- rozwinęli harmonię sztuki klasycznej w jej najwyższej
katolickiego i których kultura była w jakiś sposób związana formie. Był to czas ponownej fascynacji pogańskimi nau-
z tradycjami magii i alchemii pozostającymi poza kontrolą kami, które eksplodowały szerokim wachlarzem barw,
Kościoła. I oto pojawili się Żydzi ze swoimi wersjami przekraczając nowe horyzonty nauki, architektury i sztuki.
dawnych dziejów, zwłaszcza Żydzi z regionu Narbonne Właśnie wtedy, w latach 1614-1615, powstały w Niem-
hiszpańskich Marchii, gdzie kiedyś domowi Dawida Karol czech dwa traktaty zatytułowane Manifesty Różokrzyżow-
Wielki udzielił przywileju niezależności na prawach księstwa. ców. Po nich pojawił się romans Chemiczny Ślub napisany
To oznaczało, że sieć należy zarzucić znacznie szerzej, przez luterańskiego pastora Johanna Valentina Andreae.
tak aby objąć nią również ludzi o zupełnie innej orientacji. Publikacje te były zapowiedzią odrodzenia hermetyzmu

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 39


i nastania okresu Oświecenia, w którym ujawnione zo- dokładnie to samo co High King (Wysoki Król) lub
staną pewne uniwersalne tajemnice. Pendragon.
Biorąc pod uwagę pojawienie się w Brytanii Królews- Słowo „goblin” (chochlik) wywodzi się bezpośrednio ze
kiego Towarzystwa (Royal Society) naukowego i genialne starogermańskiego kobelin określającego robotników ko-
opracowania Izaaka Newtona, Roberta Boyle’a, Roberta palnianych lub tych, którzy pracują pod ziemią. W kontek-
Hooka, Edmunda Halleya, Christophera Wrena i wielu ście kultury Pierścienia gobliny były w zasadzie pomoc-
innych, które pojawiły się kilkadziesiąt lat później, przepo- nikami Strażników Bram Rath – mieszkańcami kopców
wiednie były w zasadzie prawidłowe, lecz w tamtych Tepes będących bramami do świata zmarłych przodków
czasach były zawoalowane w postaci alegorii i zdawały się – i byli takimi samymi ludźmi, jak Strażnicy.
przekazywać jeszcze bardziej adekwatny przekaz. O gnomach, podobnie jak i o goblinach, mówiło się, że
Piśmiennictwo koncentrowało się na podróżach i nau- są strażnikami podziemnych skarbów i z tego względu
kach tajemniczej postaci imieniem Christian Rosenkreutz, słowo to jest dziś wiązane z bankami, jak w przypadku tak
brata Różanego Krzyża. Jego imię zostało tak dobrane, zwanych „Gnomów Zurichu”. Rdzeń tego słowa odpowia-
aby świadczyło o jego różokrzyżańskiej przynależności, da w greckiemu gno-, które występuje w takich słowach jak
i był on przedstawiany zazwyczaj w stroju templariuszy. „gnosis” i „gnoble” (czyli „noble” – „szlachetny”). To
Akcja Chemicznego Ślubu rozgrywa się w magicznym oznacza, że gnomy pochodziły ze szlachetnej (szlacheckiej)
zamku panny i pana młodego – miejscu wypełnionym rasy. Określano ich także mianem „Mądrzy”. Ich zajęciem
wizerunkami lwów, w którym dworzanami są badacze była rzeczywiście ochrona – byli strażnikami gnosis (wie-
nauk Platona. W scenerii godnej romansu Graala Dziewi- dzy) i Świętej Linii Krwi Albi-gensów. To właśnie z racji
ca Lamplighter aranżuje ważenie wszystkich obecnych na szlachetnego (inaczej gnomicznego) wyróżnienia rasa wró-
wadze, podczas gdy zegar odmierza ruchy nieba, zaś żów (Fairies) była w stosunku do nas szlachtą – w szcze-
gościom przedstawiane jest Złote Runo. Cały czas grają gólności kasta druidów Pict-sidhé (Pixies – skrzatów),
instrumenty strunowe i trąby, zaś wszystko odbywa się którzy byli ostatecznymi strażnikami praw i kultury. Ich
w atmosferze rycerskości pod przewodnictwem rycerzy żeńskie partnerki nosiły nazwę Behn-sidhé (Banshee), co
świętych zakonów. w staroirlandzkim znaczy po prostu „mądra kobieta”.
Poniżej zamku znajduje się tajemniczy grób z dziwnymi Jeśli ktoś staje w życiu przed trudnym do pokonania
inskrypcjami, a w porcie stoi dwanaście zacumowanych problemem, może ulec wywołanemu przezeń stresowi
statków Złotego Kamienia, z których każdy ma flagę i presji bądź go rozumowo pomniejszyć. Nie oznacza to
z innym znakiem Zodiaku. W zamku oprócz dziwnego oczywiście, że problem zniknie, będzie jednak wydawać
przyjęcia grana jest przykuwająca uwagę fantazyjna sztuka się znacznie mniej dokuczliwy i możliwy do kontrolowa-
opowiadająca o bezimiennej księż- nia. Tak właśnie postąpił Kościół
niczce, którą wyrzuconą na brzeg Potem wprowadzono w życie z problemem sukcesji Smoka
w drewnianej skrzyni znajduje – Władcami Pierścienia Albi-gen-
książę. Księżniczka poślubia wkró- fałszywą Donację Konstantyna, sów, Uświęconą Linią Krwi Świę-
tce księcia, dzięki czemu odradza w myśl której jedynie Kościół tego Graala. Redefiniując orygi-
się pozbawiony niegdyś praw pra- mógł decydować, kto jest nalne znaczenia Fairies (wró-
wowity królewski ród. zek/wróżów), Elves (elfów), Pixies
Jest to kolejna opowieść z ro- królem, a kto nie! (skrzatów), Gnomes (gnomów),
dzaju „zagubionej narzeczonej”, Goblins (chochlików), Sprites
któremu już się przyglądaliśmy. (krasnoludków) i innych postaci
Kiedy połączy się znaczenia wynikające z Chemicznego zmniejszył rozmiary problemu poprzez miniaturyzację
Ślubu z dwoma wcześniejszymi traktatami, staje się jasne, ich rzeczywistego znaczenia. W procesie tym trans-
że chodzi tu o ideę Graala, i Kościół z miejsca potępił cendentalną rasę Sidhé sportretowano jako malutkie
odradzający się ruch różokrzyżowców. postacie i przesunięto ją do królestwa mitów. Potem
wprowadzono w życie fałszywą Donację Konstantyna,

P o przeanalizowaniu historycznych wróżek/wróżów w myśl której jedynie Kościół mógł decydować, kto
(Fairies), skrzatów (Pixies) i elfów (Elves) możemy jest królem, a kto nie!
obecnie przyjrzeć się innym, tak zwanym „oświeconym”: Kiedy ta strategia przestała dawać zadowalające wyni-
krasnoludkom (Sprites), chochlikom (Goblins) i gnomom ki, jak to miało miejsce w okresie renesansu (kiedy to
(Gnomes).10 nastąpił okres względnej odwilży, rozwoju myśli racjonali-
Definicja „sprite” oznacza ni mniej, ni więcej tylko stycznej i oświecenia), wdrożono drugą część planu. Tym
„spirit person” („osoba duchowa”) – jedna z tych, które razem działania Kościoła były bardziej ukierunkowane
należą do transcendentalnego królestwa Sidhé. Oryginalni i zostały zwrócone na kluczowych członków mesjanistycz-
sprite’owie to starożytni scytyjscy wojownicy-duchy, którzy nego rodu – stojących najwyżej w sukcesji Smoka Albi-
malowali swoje ciała szaroniebieską farbą, aby wyglądać gensów, dynastycznych królów i królowych Sangréala i ich
na polu walki jak zwłoki. starszych Ouipre’ów. Ludzie ci byli postaciami historycz-
Występująca w szekspirowskim Śnie nocy letniej postać nymi i wszyscy o tym wiedzieli, w związku z czym nie dało
o imieniu Puck jest opisywana jako „sprite”, zaś w tradycy- się ich wtłoczyć w ramy nadprzyrodzonego królestwa
jonej angielskiej legendzie leśnej Puck jest określany jako fantazji. Ponieważ byli z linii krwi Smoka, można ich było
Robin Goodfellow, o którym mówiono, że jest „gob- jednak przedstawić jako szczep niesamowitych półludzi,
linem”. Jego ojcem był Hern the Hunter (Hern Łowca). niemożliwych do zaakceptowania dla chrześcijan. W naj-
Jak z tego wynika, Oberon i Hern to jedna i ta sama lepszym przypadku przekształcano ich w syreny, a w naj-
osoba. Imię Oberon (to, jak już mówiliśmy, wariant gorszym w wampiry – w każdym z tych wariantów byli
imienia króla Elfów, Albreya) jest pochodną scytyjskiego złymi, zmiennokształtnymi emisariuszami szatana!
Oupire (znaczącego „ponad”) i Ron (znaczącego „pano- Dziś, w czasach znacznie większego racjonalizmu, do-
wać”). Tak więc Oberon oznacza „Ponad Panujący”, czyli prawdy trudno pojąć, że można było poważnie traktować

40 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


te bzdury. Jednak ten mit jest nadal aktualny i do pewnego w języku staroirlandzkim (dokąd zawędrowało wiele kast)
stopnia spełnia swoją dyskryminacyjną rolę. Działa nawet znaczy ni mniej, ni więcej tylko „smok”.
w stosunku do tych, których misją jest obnażanie tego Dlaczego zatem nie uczymy się o tych ludziach na
rodzaju propagandowych dogmatów, którzy w wyniku tej lekcjach historii? Odpowiedź jest prosta. Dlatego że byli oni
chytrze obmyślanej strategii sami stają się jej ofiarą. Jeszcze w rzeczywistości Elfami i Wróżami, naszą spuścizną. Ich
dziś nie brak ludzi, często znanych i podobno inteligent- historia została już na samym początku rzymskich zakazów
nych, którzy wszystko wiedząc najlepiej utrzymują, że i podporządkowania poddana represjom. Zmniejszenie ich
Brytyjska Rodzina Królewska i ja razem z nią to w rzeczywi- rangi spowodowało zmniejszenie znaczenia ich dziejów.
stości pochodzące z innej planety szkaradne gady! Nie ulega wątpliwości, że wszystko, czego nas uczono
na temat naszej kulturowej tożsamości jako wywodzącej

J ednym z najbardziej szokujących faktów dotyczących


scytyjskich Władców Pierścienia jest to, że ich za-
chowane szczątki, pochodzące sprzed tysięcy lat (odkryte
się z Grecji i Imperium Rzymskiego, jest nieprawdą. Ta
wersja historii narodziła się stosunkowo niedawno.
Prawdziwa królewska spuścizna zachodniej kultury, na
daleko na północ na Syberii), ukazują ich ciała pokryte której gruncie powstały wszystkie tak zwane mity i legen-
tatuażem wyobrażającym lemury z ogonami pokrytymi dy, na stałe umiejscowione w kolektywnej pamięci rasy
pierścieniami11. – bez względu na to, co Kościół i akademicy uczeni będą
Jak nas uczono, lemury pochodzą (prawie wyłącznie) twierdzić, aby nami sterować – pochodzi wyłącznie z jed-
z Madagaskaru oraz Komorów leżących na wschód od nego miejsca i czasu, który z powodzeniem można nazwać
Mozambiku. I oto mamy je tam, gdzie, jak się nas uczy, Średnią Ziemią bądź w jakikolwiek inny sposób. Pochodzi
nigdy ich nie było – w północnej Europie i w rejonie z odległego Królestwa Władców Pierścienia. I
Morza Czarnego!
Od dawna wiadomo, że istniał kiedyś znany z lemurów O autorze:
kontynent zamieszkany przez potężny królewski szczep. Sir Laurence Gardner, Kt St Gm, KCD, jest znanym na całym
Stąd jego nazwa „Lemuria”. Wielu entuzjastów poszukuje świecie genealogiem rodzin królewskich i rycerskich. Piastuje
go pod powierzchnią Atlantyku, Pacyfiku i Oceanu Indyjs- stanowisko Brytyjskiego Wielkiego Przeora Kościoła Uświęconej
kiego niczym zaginionej Atlantydy. Być może taki zaginio- Rodziny Świętego Kolumby i nosi tytuł Chevalier Labhràn de
ny ląd istnieje, niemniej niezaprzeczalnym faktem jest, że Saint Germain. Jest również Głównym Attaché Europejskiej Rady
największa część Lemurii (bez względu na to, jak się Książąt, konstytucyjnego ciała doradczego założonego w roku
rzeczywiście nazywała) nigdy nie zaginęła. Był to wielki 1946. Formalnie należy do Szlacheckiej Straży Domowej Królew-
kontynent, który istnieje do dziś i rozciąga się od wschod- skiego Domu Stuartów założonej w roku 1692 w St Germain-en-
niej Europy na obszar byłego Związku Radzieckiego. Laye i jest Królewskim Historiografem Jakobitów.
To właśnie tam 40 000 lat temu znajdowała się kraina Przełożył Jerzy Florczykowski
wielkich Władców Pierścienia – ojczyzna Oupire’ów Pict-
Sidhé. Był to kraj potężnych wojowników Smoka, dopóki Przypisy:
nie wyemigrowali oni i nie wywalczyli sobie drogi na 1. W dosłownym tłumaczeniu „Bożonarodzeniowy Ojciec”. Mimo nie
tak dawnych starań zmierzających do przechrzczenia go na Dziadka Mroza
południe z powodu stale ochładzającego się klimatu pod- nadal pozostał Świętym Mikołajem. – Przyp. tłum.
czas ostatniej epoki lodowcowej. Nie ulega wątpliwości, że 2. Jeden ze znanych poetów walijskich z VI wieku n.e.. Spisana 700 lat
klimat był tam kiedyś bardzo ciepły, czego dowodzi dotar- później Księga Taliesina, najstarsza istniejąca kopia jego dzieł, zawiera
cie tam z południa lemurów drogą lądową, zanim Mada- liczne wiersze i pewne opracowania o charakterze religijnym wywodzące
się z celtyckiej tradycji. Na brzegu jeziora Geirionydd w hrabstwie Caer-
gaskar i Komory oderwały się od Afryki. narvonshire w Walii do dziś stoi jego pomnik. – Przyp. tłum.
Jak wyglądali ci najwcześniejsi królowie-bogowie? Są 3. Na początku VII wieku Piktowie i Szkoci zaakceptowali rzymską
oni obecnie dobrze znani dzięki zachowanym szczątkom, interpretację problemów dotyczących religii, zaś kościół szkocki pozostał
które udało się odnaleźć podczas prac wykopaliskowych celtycki aż do XI wieku i pozostawał pod silnymi wpływami swojego
własnego kleru, którego członkowie nosili nazwę Clid lub Culdees. – Przyp.
prowadzonych w Transylwanii i Tybecie. Mieli jasnobrą- tłum.
zowe włosy, jasne oczy i ubierali się w zwierzęce skóry. 4. Także Kolumban (521-597), irlandzki zakonnik, misjonarz; pocho-
Mężczyźni mierzyli około 2 metrów wzrostu, a kobiety dził z królewskiego rodu O’Neill. W roku 563 założył klasztor na wyspie
ponad 1,8 metra. Ci przodkowie celtyckich i galijskich Iona w Hebrydach Wewnętrznych, którego został później opatem i skąd
prowadził chrystianizację plemion Piktów w obecnej zachodniej i północ-
Wysokich Króli byli bez wątpienia jednymi z budzących nej Szkocji. – Przyp. tłum.
największy respekt wojownikami wszechczasów. 5. Po angielsku werewolf, gdzie „were” oznacza „człowieka”, zaś „wolf”
Co ciekawe, bogowie Anunnaki byli w tym samym – „wilka”; inaczej mówiąc, „werewolf” to „człowiek-wilk”. – Przyp. tłum.
stopniu częścią kultury Sidhé, co tradycji mezopotamskiej. 6. Cadwallon, można również spotkać pisownię Caedwalla lub Cadwal-
der, brytyjski król na Gwynedd (obecnie kraina w północnej Walii).
Nie bez przyczyny było to, że siedziba Anu znajdowała się – Przyp. tłum.
setki mil na północ od Sumeru, nad Morzem Kaspijskim, 7. Yule Log to polano spalane w kominku w Wigilię Bożego Narodze-
jak również to, że starożytny ośrodek Scytopolis (Sidhé- nia, zaś samo Yule odnosi się ogólnie do świąt Bożego Narodzenia.
opolis), który Syryjczycy nazywali Beth-Shean (Dom Mo- – Przyp. tłum.
8. Herne oznacza leśnego ducha, półboga lub herosa. – Przyp. tłum.
cy), znajdował się 800 mil (1290 km) dalej, w Galilei. 9. Brytyjski pisarz Abraham Stoker, znany pod imieniem Bram, (1847-
Obecnie przypuszcza się, że cywilizacja Ubaid z połu- 1912), jest autorem wydanego w roku 1897 gotyckiego horroru zatytułowa-
dniowej Mezopotamii, która wprowadziła 5 000 lat p.n.e. nego Dracula (Drakula). – Przyp. tłum.
strukturę miejską, była w rzeczywistości cywilizacją Uper- 10. Ze względu na znacznie mniejszy, a przynajmniej mniej znany zakres
nazewnictwa polskiego dotyczącego tych mityczno-bajkowych postaci, bę-
ad, czyli stworzoną przez scytyjskich władców, Uperów lub dę posługiwał się anglojęzyczną wersją, podając w nawiasie polskie znacze-
inaczej Oupire’ów. nia, które często są niestety zbyt uproszczone. Wszystkie wymienione
Uważa się również, że kolejna cywilizacja tego regionu, w tym akapicie w nawiasach nazwy są w liczbie mnogiej, dlatego dla
sumeryjska, była w rzeczywistości cywilizacją Sidhé-mu- zainteresowanych, którzy nie znają języka angielskiego, podaję, że ich
formy w liczbie pojedynczej przedstawiają się następująco: Fairy, Pixie, Elf,
rian. Ma to istotne znaczenie, jako że wczesnych Władców Sprite, Goblin i Gnome. – Przyp. tłum.
Pierścienia Scytii (ród królewski Tuatha Dé Danann) 11. Lemury mają długie ogony porośnięte futrem w prążki, jak gdyby
w rzeczywistości nazywano Sumaire. Z kolei Sumaire w pierścienie. – Przyp. tłum.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 41


U rodzona w Australii Jennifer Lawson zajmuje się długoterminowymi
prognozami pogody stosując system bazujący na zasadach astrometeoro-
logii. Od momentu jej pierwszej publicznej prognozy (tropikalny cyklon Pierre,
1985) jej kolejne zapowiedzi dotyczące czasu i miejsca wystąpienia tropikal-
nych cyklonów i sztormów są co roku publikowane w australijskich mediach.
W Stanach Zjednoczonych, gdzie okresowo mieszka w Houston w Teksasie,
również publikowane są co roku od 11 lat w lokalnych mediach jej dokładne
prognozy dotyczące dat i miejsc wystąpienia huraganów.
Nie mając formalnego wykształcenia w meteorologii ani w długotermino-
Jennifer Lawson wym przewidywaniu pogody, Jennifer zainteresowała się tą dziedziną po
przeczytaniu w roku 1980 pewnej niewielkiej książki. Następnie przez pięć lat
prognozuje na badała wpływ planet na pogodę i występowanie tropikalnych cyklonów, które
co roku tworzą się w rejonie australijskiego Morza Koralowego. W wyniku
podstawie układu swoich obserwacji doszła do wniosku, że to właśnie planety wywierają zasad-
niczy wpływ na naszą pogodę.
planet, że w ciągu W roku 1985 gazeta Sunday Sun opublikowała po raz pierwszy jej zapo-
wiedź wystąpienia letnich sztormów i tropikalnych cyklonów. Udało się jej
najbliższych dwóch dokładnie określić trzy z czterech cyklonów, które utworzyły się wówczas
w rejonie Morza Koralowego, równie trafnie przewidziała 85 procent burz,
lat (2000-2001) na które wystąpiły tamtego lata. Od tego czasu wychodzące w Queenslandzie
gazety publikują jej prognozy tropikalnych cyklonów na każdy letni sezon, zaś
naszej planecie ona sama zyskała opinię specjalistki w tej dziedzinie. Do jej największych
osiągnięć dotyczących ostrzegania społeczeństwa przed gwałtownymi cyklo-
dojdzie do nami nadchodzącymi z Morza Koralowego, które atakują wybrzeże Queens-
landu, zaliczyć należy przewidzenie w roku 1988 tropikalnego cyklonu Charlie
niespotykanych i tropikalnego cyklonu Joy, który uderzył w skraj północnego wybrzeża
w grudniu 1990 roku czyniąc sporo szkód.
sztormów, Trafność jej prognoz dotyczących letnich burz i cyklonów dla obszaru
Australii oraz to, że przez pewien czas w roku mieszka w Houston, sprawiło, że
powodzi, trzęsień jej wykaz dat i miejsc wystąpienia spodziewanych huraganów w rejonie
Atlantyku w roku 1988 opublikował w czerwcu tego samego roku wychodzący
ziemi i erupcji w Houston magazyn Uptown Express (Uptown Health and Spirit).
Lokalny kanał telewizyjny w Houston, Channel 2, zaprosił ją do swojej
wulkanów. audycji Nearly Noon, w którym podała, że na początku września 1988 roku
Zatokę Meksykańską nawiedzi gwałtowny huragan. Tym huraganem okazał się
Gilbert, który należał do piątej kategorii i objął swoim zasięgiem niemal całą
Zatokę. W czerwcu następnego roku znowu wystąpiła w Nearly Noon, tym
razem zapowiadając gwałtowny huragan, który nawiedzi wybrzeże Południowej
Karoliny między 20 i 22 września. Właśnie wtedy Charleston zaatakował
huragan Hugo. W roku 1992 przewidziała również datę uformowania się
huraganu Andrew, który uderzył we wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczo-
nych.
Jennifer Lawson napisała książkę Violent Weather Predictions 2000-2001
(Prognozy gwałtownych zmian pogody w latach 2000-2001) wydaną w roku 1999
przez wydawnictwo Llewellyn, głównie po to, aby powiedzieć społeczeństwu,
Wywiad z gdzie i kiedy na przełomie tysiącleci może dojść do spustoszeń z powodu
Jennifer Lawson wystąpienia skrajnych warunków pogodowych, trzęsień ziemi i wybuchów
 1999 wulkanów.
Oto krótki wywiad z Jennifer wzbogacony kilkoma cytatami pochodzącymi
Brisbane, Oueensland z jej książki, w którym przedstawia ona swoje najważniejsze przepowiednie na
Australia lata 2000-2001.

E-mail: ms–jennifer–lawson@yahoo.com 1. W jaki sposób przewiduje pani pogodę?


Proszę pamiętać, że to przepowiednie długoterminowe, które nie są opra-
cowywane konwencjonalnymi metodami. Stosowany przeze mnie system to

42 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


astrometeorologia, która wykorzystuje do prognozowania ne mogą również wprawiać w ruch płynne wnętrze Ziemi,
pogody pozycje kątowe Słońca, Księżyca i planet wzglę- wywołując w nim potężne prądy krążące, które wywierają
dem siebie i Ziemi. Połączone oddziaływania tych ciał ogromne ciśnienie na złącza płyt tektonicznych, co w kon-
wpływają na ziemską atmosferę, wywołując w niej za- sekwencji objawia się trzęsieniami ziemi i wzmożoną
kłócenia, których wynikiem jest stan naszej pogody. aktywnością wulkaniczną.
Kiedy zabieramy się do określania długoterminowej Nasza planeta jest częścią układu słonecznego, galak-
prognozy pogody, równie istotne jak długość i szerokość tyki i wszechświata. Wszystko wzajemnie na siebie od-
geograficzna są deklinacje ciał niebieskich – ich kątowe działuje, jest od siebie zależne i wewnętrznie powiązane.
położenie na północ lub południe od ziemskiego równika.
Na przykład kiedy dwie lub więcej wolno poruszających 3. Dlaczego pogoda w latach 2000-2001 będzie tak ży-
się zewnętrznych planet zgrupuje się w najdalszym połu- wiołowa?
dniowym punkcie deklinacji – 23 stopnie na południe od Chociaż do roku 2000 sztormy przewalały się przez
równika (Zwrotnik Koziorożca) – zimowe miesiące na naszą planetę, nie były jednak aż tak silne, aby stać się
północnej półkuli będą bardzo zimne, zaś lata chłodniej- prasową sensacją. W latach 2000-2001 pogoda będzie
sze niż zazwyczaj, natomiast lata na południowej półkuli jednak szczególnie gwałtowna przez wiele pór roku.
będą szczególnie gorące i suche a zimy łagodne. I odwrot- Planety nie tylko ułożą się pod niebezpiecznymi kątami
nie, kiedy planety zgrupują się w punkcie maksymalnej w stosunku do siebie, co da gwałtowne zmiany pogodowe,
deklinacji północnej, to znaczy 23 stopnie na północ od ale, co więcej, punkt szczytowy liczącego 11 lat cyklu plam
równika (Zwrotnik Raka). słonecznych, którego wynikiem jest wyższa niż zazwyczaj
Jeśli wokół ziemskiego równika zgrupuje się wiele aktywność plam, przypadnie na rok 2000, co jeszcze bardziej
planet z deklinacją wynoszącą zero stopni, wówczas silnie spotęguje zmiany pogody. To jednak dopiero początek.
zakłócają one ziemską atmosferę i generują potężne W czerwcu 2000 roku trzy zaćmienia – dwa Słońca
sztormy. Wpływ Marsa, kiedy jest on na równiku, jest i jedno Księżyca – spowodują potężne powodzie, jak
największy i powoduje wielkie sztormy, huragany, tropika- również ostrzejszą pogodę i trzęsienia ziemi.
lne cyklony i tajfuny. Gwałtowny Lecz głównym wydarzeniem
huragan Hugo wystąpił właśnie O ostrości pory roku roku 2000 będzie ułożenie się sze-
przy zerowej deklinacji Marsa. decydują deklinacje wolniej ściu planet wzdłuż niemal prostej
O ostrości pory roku decydują linii – Ziemia znajdzie się po jed-
deklinacje wolniej poruszających się poruszających się nej stronie Słońca, a pięć innych
zewnętrznych planet w połączeniu zewnętrznych planet planet po drugiej. Nastąpi to mię-
z szybciej przemieszczającymi się w połączeniu z szybciej dzy 4 i 5 maja. Tego rodzaju ułoże-
planetami, Marsem i Merkurym. nie planet nastąpi po raz pierwszy
Ponieważ Merkury porusza się bar- przemieszczającymi się od 6000 lat. Połączone efekty tych
dzo szybko i okrąża Słońce w przybli- planetami, Marsem wszystkich zjawisk nie tylko spo-
żeniu cztery razy w roku, jego wpływ i Merkurym. wodują gwałtowne zmiany pogody,
na ziemską pogodę jest wyraźniejszy ale również wzmogą aktywność
i powoduje on nagłe zmiany pogody wulkaniczną.
znacznie częściej niż wszystkie inne planety razem wzięte. Wpływ wysokiej aktywności plam słonecznych można
Słońce, Księżyc i planety działają jak aktorzy na scenie. zauważyć już teraz. Są to potężne trzęsienia ziemi, które
Zewnętrzne planety – Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Plu- nawiedziły Turcję 17 sierpnia 1999 roku powodując efekt
ton – są postaciami drugoplanowymi i tworzą tło. Wiodą- domina2, oraz gwałtowne trzęsienia ziemi w innych miejs-
cymi postaciami na tej scenie są Mars, Wenus i Merkury. cach. Jeśli ostatnie nasilenie gwałtownych trzęsień ziemi
Główne wejście na nią należy jednak do Księżyca, który ma stanowić zapowiedź tego, co stanie się później, to
dokonuje ostatecznego „zapłonu” akcji. trzęsienia, do których dojdzie w maju 2000 roku, mogą
Układ planet ma również zasadniczy wpływ na stan mieć 8 lub więcej stopni w skali Richtera, znacznie
powierzchni Słońca, intensyfikując częstotliwość plam przewyższając wstrząsy w Turcji, które miały 7,3 stopnia.
i rozbłysków słonecznych, które oddziałują z kolei na
naszą pogodę. 4. Jak pani sądzi, co się stanie, kiedy z 4 na 5 maja 2000
roku planety ustawią się w jednej linii?
2. W jaki sposób planety oddziałują na plamy i rozbłyski Chociaż Ziemia może doświadczyć od połowy marca do
słoneczne, a następnie jak one wpływają na naszą pogodę? maja okresów gwałtownych zmian pogody i wzrostu aktyw-
Przeprowadzone jeszcze w latach czterdziestych przez ności sejsmicznej, moje główne obawy dotyczące tego, co
eksperta RCA1 od fal krótkich, Johna Henry Nelsona, się stanie w dniach 4-5 maja, wiążą się jednak z tym, że
badania powierzchni Słońca ujawniły, że planety rzeczywi- liniowe ustawienie planet może wywołać napięcia w płytach
ście mają główny wpływ na niestabilną, naelektryzowaną tektonicznych, co może objawić się bardzo gwałtownymi
powierzchnię Słońca. Nawet drobne grawitacyjne pociąg- trzęsieniami ziemi i prawdopodobnie erupcjami wulkanów.
nięcie spowodowane przez planety może być przyczyną Mapy zagrożonych miejsc wskazują na północną Kali-
efektu lawinowego wywołującego znaczne turbulencje at- fornię jako potencjalny obszar największej aktywności
mosfery słonecznej oraz wzrost aktywności plam i rozbłys- sejsmicznej w maju, lecz niekoniecznie w dniu, w którym
ków słonecznych. planety ustawią się w prostej linii.
Wyrzucane podczas dużych rozbłysków słonecznych
elektromagnetycznie naładowane cząsteczki i wiatr słone- 5. Czy to trzęsienie w Kalifornii będzie tym wielkim trzęsie-
czny mkną strumieniem przez układ słoneczny i bombar- niem, na które wszyscy czekają?
dując ziemską jonosferę, zakłócają nasze pole magnetycz- Istnieje taka możliwość, chociaż okres między 12 i 22
ne, co wywołuje szalejące na naszej planecie potężne czerwca 2001 roku będzie kolejnym, w którym będziemy
magnetyczne lub elektryczne sztormy. Rozbłyski słonecz- mogli zaobserwować wielkie wstrząsy w tym stanie.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 43


6. Czy trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów można przewi- z najpotężniejszy powodzi monsunowych zdewastuje część
dzieć? tego kraju.
Tak. Stosując tę samą metodę, której używam do Zaćmienia, które wystąpią w lipcu, będą przyczyną
prognozowania pogody, można przewidzieć trzęsienia zie- powodzi w zachodniej Afryce, północnych Włoszech, Me-
mi i wybuchy wulkanów. Pragnę zaznaczyć, że moje ksyku i na Wyspach Brytyjskich.
pierwsze publiczne prognozy nie dotyczyły wcale pogody, Wiele obecnie czynnych wulkanów, takich jak Sou-
ale właśnie wulkanów, kiedy to trafnie przewidziałam frière na wyspie Montserrat7, meksykański Popocatépetl
wybuch Świętej Heleny w dniu 7 sierpnia 1980 roku. i włoski Etna, winny być bacznie obserwowane poczynając
Na początku lat dziewięćdziesiątych wychodzący od kwietnia.
w Houston magazyn Uptown Express opublikował serię Tak naprawdę, to wszystkie wulkany, które będą wyka-
prognoz trzęsień ziemi dla Kalifornii, które w 70 procen- zywać oznaki wznowienia aktywności w marcu i kwietniu,
tach okazały się trafne, lecz od tamtego czasu nie zajmowa- mogą w maju, czerwcu lub wrześniu nagle wybuchnąć
łam się już tym tematem. Tak więc podsumowując, mogę z dużą gwałtownością.
powiedzieć, że prognozowanie trzęsień ziemi jest możliwe. Wzmożenie aktywności sejsmicznej nastąpi najpraw-
dopodobniej w połowie marca, nasili się w kwietniu
7. Czy inne obszary Stanów Zjednoczonych również do- i osiągnie szczyt w maju. W rejonie wzmożonej aktywności
świadczą klęsk żywiołowych w latach 2000-2001? sejsmicznej znajdą się prawdopodobnie Południowe Wło-
Przeanalizujmy najpierw rok 2000. Przewiduję wystą- chy, Kalifornia, Turcja, Chiny, Meksyk i Nowa Zelandia.
pienie serii potężnych tornad, które rozpoczną się najpraw- Październik będzie kolejnym niebezpiecznym okresem,
dopodobniej w środku marca i będą występowały przez cały jeśli chodzi o trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Kraje,
kwiecień, zwłaszcza w dniach 12-13 kwietnia, przy czym do które mogą ucierpieć w październiku z tego powodu, to
ich szczególnego nasilenia dojdzie w dniach 13-23 maja. Meksyk, Japonia, południowe Włochy i być może północ-
Pod koniec czerwca i przez cały lipiec mogą wystąpić na Kalifornia.
powodzie wywołując ogromne spustoszenie we wschod- Wśród krajów dotkniętych gwałtownymi zmianami po-
nich stanach włącznie z obszarami gody mogą znaleźć się Filipiny
w dolinach rzek Missisipi i Ohio. Pragnę zaznaczyć, że moje i Japonia.
W lipcu w Kalifornii mogą wy-
stąpić duże opady i lawiny błotne.
pierwsze publiczne prognozy 10. Czy gwałtowne zmiany pogody
Jeśli chodzi o sezon atlantyc- nie dotyczyły wcale pogody, i aktywność sejsmiczna będą równie
kich huraganów, tropikalne sztor- ale właśnie wulkanów, kiedy niekorzystne w roku 2001?
my zaczną się w lipcu, a w sierp- to trafnie przewidziałam Sądzę, że gwałtowne zmiany po-
niu, w połowie września i w paź- gody przeciągną się na rok 2001. Od
dzierniku przewali się wiele nie- wybuch Świętej Heleny pierwszej połowy stycznia rozpoczną
bezpiecznych huraganów. w dniu 7 sierpnia 1980 roku. się sztormy, które będą trwały aż do
W dniach 22-31 sierpnia na At- końca lutego. Wystąpienia najbar-
lantykiem sformuje się gwałtowny dziej gwałtownych warunków pogo-
układ tworząc huragan prawdopodobnie piątej kategorii, dowych, być może najsilniejszych w roku, spodziewam się
który może skierować się ku wybrzeżom Florydy i Ka- jednak w okresie maja i czerwca. W wielu rejonach świata
roliny. można spodziewać się sztormów mających charakter „wy-
bryku natury”. W swojej książce wymieniam jeszcze inne
8. A co z rokiem 2001 w Stanach? miesiące, w których można spodziewać się gwałtownych
Rok 2001 rozpocznie się dla Stanów Zjednoczonych sztormów. Nie sądzę, aby aktywność sejsmiczna była równie
sztormową pogodą z gwałtownymi wiatrami, które zaczną duża jak w roku 2000, bowiem z jednej strony aktywność plam
wiać od połowy stycznia i będą trwały przez cały luty. słonecznych w ich jedenastorocznym cyklu będzie się
Północne stany nawiedzą śnieżyce, przypuszczalnie opady zmniejszać, a z drugiej usytuowanie planet w jednej linii
gradu i bardzo obfite opady śniegu. będzie już historią, co sprawi, że napięcia skorupy ziemskiej
Najgorszą pogodę w roku 2001 przewiduję w okresie będą znacznie mniejsze. To znaczy z wyjątkiem okresu
od maja do końca czerwca, kiedy to przez Tornadową między 10 i 22 czerwca, kiedy mogą wystąpić potężne wstrząsy
Aleję (Tornado Alley)3, Midwest4 i Deep South5 mogą w Kalifornii i wzdłuż południowo-wschodniej pacyficznej
przewalić się gwałtowne tornada. Będzie to kolejny rok, granicy subdukcji8, gdzie płyta australijska jest spychana pod
w którym doliny rzek Missisipi i Ohio prawdopodobnie płytę pacyficzną. Nie jestem jednak pewna, czy z tego powodu
doświadczą dużych powodzi. wystąpią trzęsienia ziemi i gwałtowne tropikalne sztormy.
W dniach 10-22 czerwca Kalifornię nawiedzą kolejne Trzęsienia ziemi są szczególnie niebezpieczne w rejo-
potężne trzęsienia ziemi lub przybrzeżny huragan, który nie Pacyfiku, ponieważ mogą wywołać tsunami9 – takie,
przemieści się na północ dalej niż zwykle. jakie zdewastowały północną Nową Gwineę w czerwcu
Jeśli w roku 2001 nie utworzy się El Niño6, sezon 1998 roku i niedawno, 28 października 1999 roku, Vanua-
atlantyckich huraganów rozpocznie się w czerwcu i będzie tu10. Jeśli potężny wstrząs dosięgnie południowo-zachod-
składał się z wielu ostrych, gwałtownych, tropikalnych niego rejonu Pacyfiku, powstałe w jego wyniku tsunami
sztormów. Dalsze huragany wystąpią prawdopodobnie mogą zagrozić pobliskim wyspom, jak również wybrzeżom
w sierpniu i będą powtarzały się aż do połowy września, stanu Queensland w Australii.
wiele niezwykle potężnych huraganów wystąpi ponadto
w październiku. 11. Jaki jest stosunek tradycyjnej meteorologii do astrometeo-
rologii?
9. A co z resztą świata w roku 2000? I kiedy? Meteorolodzy nie mają żadnego zaufania do długoter-
Do najbardziej narażonych krajów w roku 2000 będą minowych prognoz pogody, ponieważ uważają, że planety
należały Indie. Nastąpi to w lipcu i sierpniu, kiedy jedna znajdują się za daleko od nas, aby mieć jakikolwiek wpływ

44 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


na pogodę na Ziemi. Właśnie to jest przyczyną, dla której 15. Które z pani prognoz spełniły się?
odrzucają astrometeorologię jako godną zaufania metodę. Od roku 1988 udanie prognozuję i publikuję daty oraz
Tak to już jest, że nauka zawsze odrzuca nowe szkoły lokalizacje najgroźniejszych huraganów atlantyckich.
myślenia. Aby udowodnić, że Ziemia nie jest płaska, Przewidziałam pojawienie się między innymi Gilberta
Krzysztof Kolumb musiał opłynąć w roku 1492 kawał (1988), Hugo (1989), Andrew (1992), Opal (1995) i Horten-
świata. W niecałe 50 lat później Kopernik udowodnił, że se (1996), i, co najważniejsze, w ciągu dziewięciu lat,
Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. między rokiem 1988 i 1996, udało mi się przewidzieć
najpotężniejsze huragany każdego sezonu.
12. Jak dokładna jest astrometeorologia w porównaniu kon- W latach 1985-1998 przewidziałam również i zapowie-
wencjonalnymi metodami? działam najgwałtowniejsze cyklony tropikalne, jakie wy-
Jest dokładniejsza, zwłaszcza w prognozach długotermi- stąpiły w basenie australijskiego Morza Koralowego,
nowych. Metodami konwencjonalnymi można prognozo- w tym Pierre’a (1985), Winifred (1986), Charlie’ego (1988),
wać pogodę nie na dalej jak dwa tygodnie, a i to z ciągłymi Aivu (1989), Joy (1990), Justina (1997) i Nathana (1998).
poprawkami. Udało mi się osiągnąć osiemdziesięciopięcio-
procentową dokładność w długoterminowym prognozowa- 16. Jak dokładne są pani prognozy na lata 2000-2001?
niu pogody dla określonych obszarów i taką samą dokład- Prawdopodobnie nie aż tak dokładne, jak by to było,
ność w prognozowaniu tropikalnych sztormów. gdybym pracowała nad jedną określoną lokalizacją. Traf-
Znanemu australijskiemu prognostykowi pogody, Ini- ność moich prognoz pogody dla określonej lokalizacji
go Jonesowi, udało się dokładnie przewidzieć z dwudzies- wynosi 85 procent, ale nie przypuszczam, abym mogła
toletnim wyprzedzeniem wystąpienie ostrej suszy, która osiągnąć taką dokładność w przypadku prognozowania
nawiedziła Australię na początku roku 1982, co dowodzi, pogody dla tak wielu części świata jednocześnie. Im
jak dokładna może być astrometeorologia. większego obszaru dotyczą prognozy, tym mniejsza jest
ich dokładność.
13. Jak to się stało, że zainteresowała się pani astrometeoro-
logią? 17. Mówiła pani, że przepowiednie Nostradamusa pasują do
Moje zainteresowanie astrometeorologią i przewidy- prognoz dotyczących roku 2000. Mogłaby pani wyjaśnić
waniem trzęsień ziemi zaczęło się na początku roku 1980, dlaczego?
kiedy mieszkając w Brisbane w Au- Ze wszystkich wizjonerów, ja-
stralii przeczytałam niewielką ksią- Meteorolodzy nie mają kich zna historia, urodzony w roku
żkę poświęconą temu zagadnieniu. żadnego zaufania do 1503 francuski jasnowidz Nostra-
Prognozowanie gwałtownych, damus jest najlepiej udokumento-
zagrażających życiu wzorców po- długoterminowych prognoz wany i najwybitniejszy, jeśli chodzi
gody było zajęciem znacznie ba- pogody, ponieważ uważają, o zdolność przewidywania przy-
rdziej interesującym i stanowią- że planety znajdują się za szłych zdarzeń. Niestety, ukrywa-
cym większe wyzwanie niż progno- jąc swoje przepowiednie w cztero-
zowanie przyjemnej pogody. daleko od nas, aby mieć wierszach w celu uniknięcia prze-
W roku 1985 zaczęłam specjali- jakikolwiek wpływ na pogodę śladowania ze strony inkwizycji,
zować się w tej dziedzinie i z po- na Ziemi. Właśnie to jest sprawił, że są one bardzo trudne
wodzeniem prognozować tropika- do zrozumienia. Jest jednak parę
lne sztormy, jak również potężne
przyczyną, dla której paraleli dotyczącymi naturalnych
sztormy letnie. odrzucają astrometeorologię katastrof, które nastąpią według
jako godną zaufania metodę. Nostradamusa, w czasie gdy „wiel-
14. Kto i kiedy stworzył astrometeo- ki wiek zbliży się do końca”, takich
rologię? jak wielkie powodzie i trzęsienia
Badania wpływu planet na model pogody liczą kilka ziemi, które przewidziałam, zwłaszcza na rok 2000.
tysięcy lat, a pierwszym, który napisał traktat o pogodzie, Jeden z jego najbardziej interesujących czterowierszy
był grecki filozof Arystoteles. Z biegiem czasu jego prace można odnieść do ustawienia w jednej linii planet
zostały uzupełnione i poszerzone o badania takich astro- w dniach 4-5 maja 2000 roku, bowiem w centurii IX.83
nomów jak Tycho Brahe11, Johannes Kepler12, dr J. Goad przewiduje on potężne trzęsienia ziemi mające nastąpić,
i Izaak Newton. gdy Słońce znajdzie się pod kątem 20 stopni od Byka:
Angielski astrofizyk, dr John Gribbin, i pracujący
Słońce w 20 stopniach Byka, ziemia mocno się zatrzęsie.
w Waszyngtonie astronom, dr Stephen Plagemann, opisu-
Wielki wypełniony teatr zostanie zniszczony.
ją w swojej wydanej w roku 1974 książce The Jupiter Effect
Ciemności i kłopot w powietrzu, na niebie i lądzie.
(Wpływ Jowisza) cykle planetarne. Badając cykle ustawień
Wtedy wezwą Boga i świętych.14
planet zaobserwowali, że kiedy wszystkie planety ustawia-
ją się razem z Jowiszem po jednej stronie Słońca, co ma Każdego roku Słońce przechodzi przez ten punkt
miejsce raz na około 179 lat, na Ziemi występują potężne około 10 maja i czyni to od 400 lat, i jak dotąd bez żadnych
trzęsienia ziemi. konsekwencji. Żadne trzęsienia o tak katastrofalnym roz-
W roku 1981 spotkałam dwóch Amerykanów, meteo- miarze nie miały w tym dniu miejsca, co oznacza, że
rologicznych odszczepieńców, Johna Henry Nelsona „Słońce w 20 stopniach Byka” nie jest jedynym elementem
z RCA i głównego meteorologa Caltechu13, dr Irvina równania.
Kricka. Ten ostatni to prawdopodobnie jedyny meteoro- 10 maja 2000 roku, kiedy planety będą jeszcze blisko
log o konwencjonalnym wykształceniu, który wierzy, że siebie po planetarnej koniunkcji w dniach 4-5 maja,
planety wywierają wpływ na pogodę. To właśnie on założył Słońce wkroczy w to fatalne położenie, które przewidział
w Palm Springs poważną firmę trudniącą się prognozowa- Nostradamus. Tym razem znajdzie się ono nie tylko pod
niem pogody. kątem 20 stopni od znaku Byka, ale będzie w koniunkcji

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 45


z Merkurym i gigantycznymi planetami Jowiszem i Satur- Przypisy:
nem – wszystkie one utworzą kąt 90 stopni z Uranem. Już 1. Skrót od Radio Corporation of America, głównego amerykańskiego
sama ta konfiguracja stanowi wystarczający zapalnik wywo- konsorcjum elektroniczno-nadawczego należącego do General Electric
łujący gwałtowne trzęsienia Ziemi i zmiany pogody, nawet Company. – Przyp. tłum.
bez dodatkowego wsparcia w postaci wysokiej aktywności 2. Efekt domina to teoria mówiąca, że zdarzenie mające miejsce
w jednym miejscu może spowodować wystąpienie podobnych zdarzeń
plam słonecznych i ułożenia planet w jednej linii. w innych miejscach – coś w rodzaju prawa serii. – Przyp. tłum.
Być może jedna z wizji Nostradamusa spełni się! 3. Strefa najczęstszego występowania tornad w USA – średnio 27
rocznie. – Przyp. tłum.
18. Czy wierzy pani w przepowiednię Nostradamusa głoszącą, 4. Region położony w północno-środkowej części Stanów Zjednoczo-
że w roku 2000 Ziemia zostanie „zepchnięta w otchłań nych wokół Wielkich Jezior i górnej doliny Missisipi. Przyjmuje się, że do
wiecznego mroku”? Midwestu należą stany Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin,
Nostradamus mówi o tym we wstępie listu do Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas i Nebraska. – Przyp. tłum.
5. Region położony w południowo-wschodniej części Stanów Zjed-
Henryka II:
noczonych, do którego zalicza się Alabamę, Georgię, Luizjanę, Missisipi
Wystąpią znaki wiosną, a potem nadzwyczajne zmiany, i Południową Karolinę. – Przyp. tłum.
odwrócenie ról narodów i potężne trzęsienia… I nastąpi w paź- 6. El Niño to zjawisko ocieplenia powierzchniowych warstw oceanu
u zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej, które występuje co 4 do 12
dzierniku wielki ruch globu, a będzie on taki, że ktoś może
lat, kiedy nie występuje unoszenie ku górze zimnych, bogatych w składniki
pomyśleć, że Ziemia straciła swój naturalny ruch grawitacyjny odżywcze wód. Zjawisko to powoduje zamieranie planktonu i ryb i ma
i została zepchnięta w otchłań wiecznego mroku. duży wpływ na pogodę nad większą częścią Pacyfiku. – Przyp. tłum.
7. Wyspa w archipelagu Wysp Podwietrznych (Leeward Islands) poło-
Wszystkie teksty Nostradamusa można interpretować żona na północny zachód od Gwadelupy.
różnie i chociaż październikowe wydarzenia zdają się 8. Subdukcja to proces, w którym jedna z stykających się ze sobą płyt
wskazywać na przesunięcie osi ziemskiej, mogą one rów- płaszcza ziemi jest wpychana pod drugą – odbywa się na linii styku płyt
nie dobrze oznaczać potężne erupcje wulkanów. Dużej (strefy subdukcji). – Przyp. tłum.
liczbie trzęsień ziemi towarzyszą zazwyczaj potężne erup- 9. Potężna fala oceaniczna wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi
cje wulkanów, w czasie których grunt chwieje się i kołysze, lub wybuchem wulkanu. – Przyp. tłum.
10. Dawniej Nowe Hybrydy – archipelag 13 dużych i szeregu mniejszych
wywołując wrażenie, jakby osuwał się spod nóg. Gruba, wysp położony w południowo-zachodniej części Pacyfiku 800 km na zachód
dławiąca chmura popiołu, wyrzucana w czasie erupcji od Fiji i 1 750 km na wschód od Australii. – Przyp. tłum.
wulkanu, może zablokować dostęp do ziemi promieni 11. Duński astronom (1546-1601), którego prace z zakresu instrumen-
słonecznych, jak to miało miejsce w czasie erupcji wul- tów astronomicznych i określania pozycji gwiazd umożliwiły przyszłe
kanów Pinatubo, Péele i Wezuwiusza. odkrycia. – Przyp. tłum.
Jeśli Nostradamus rzeczywiście nawiązuje do mających 12. Niemiecki astronom i astrolog okresu renesansu (1571-1630), znany
głównie ze swoich praw opisujących ruch planet. – Przyp. tłum.
nastąpić w październiku erupcji wulkanów, to może to być
13. Skrócona nazwa California Institute of Technology (Kalifornijski
właśnie październik roku 2000, jako że w tym czasie Instytut Technologii), małego prywatnego uniwersytetu i instytutu za-
planety tak ustawią się względem siebie, że nie tylko jmującego się badaniami podstawowymi, stosowanymi i inżynierskimi.
wywołają gwałtowne zaburzenia atmosfery, ale wzmogą Caltech był współtwórcą pierwszego amerykańskiego satelity Explorer I.
również aktywność wulkaniczną, i to do tego stopnia, że Prowadzi badania astronomiczne za pomocą licznych obserwatoriów,
możemy być świadkami potężnego wybuchu. a także posiada własne laboratorium sejsmologiczne w Pasadenie i ośrodek
badań radioastronomicznych w pobliżu Bishop. – Przyp. tłum.
19. Jak reaguje pani na tych, którzy starają się zdyskredyto- 14. Centuria ta według książki Davida Ovasoa Nostaradamus – tajemnice
przepowiedni, która ukazała się w Polsce w roku 1998 w przekładzie
wać pani teorie?
Zbigniewa Dalewskiego, brzmi:
Nikt nie jest w stanie podać prognozy pogody ze Słońce dwadzieścia w znaku Byka, ziemia zatrzęsie się tak mocno,
stuprocentową pewnością, ponieważ w jej równaniu jest Wielki wypełniony teatr zostanie zniszczony,
zbyt wiele niewiadomych. To, że meteorologom nie za- Powietrze, niebo i ziemia mroczne i zmartwione,
wsze udaje się trafnie przewidzieć pogodę, nie oznacza, że Wtedy niewierny wezwie Boga i świętych.
meteorologia się nie sprawdza. Tak
samo jest w przypadku tego, co
robię.
We wrześniu 1989 roku po uda-
nej prognozie daty i miejsca uderze-
nia huraganu Hugo – w wybrzeże
Południowej Karoliny między 20 i 22
września – rzecznik National Hurri-
cane Center (Państwowy Ośrodek
Huraganów) na Florydzie stwierdził,
że moja prognoza była zwyczajnym
„fuksem”. Taki sam komentarz wy-
głosili meteorolodzy z Queenslandu,
kiedy dokładnie przewidziałam wy-
stąpienie mojego pierwszego tropi-
kalnego cyklonu Pierre!
Bez względu na to, czy ma się
rację, czy nie, zawsze znajdą się
krytykanci, zwłaszcza kiedy ktoś od-
waży się rozkołysać łódź konwenc-
jonalnego sposobu myślenia. I
Przełożył Jerzy Florczykowski

46 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


J ednym z najtrudniejszych pytań, jakie można zadać kompozytorowi,
brzmi: „Skąd bierze się inspiracja do tworzenia nowych utworów muzycz-
nych?” Wiedząc, że rzemiosło i gramatyka muzyki są już sformułowane
w umysłach muzycznego establishmentu, cóż nowego można znaleźć, czego
jeszcze nigdy przedtem nie było? Odpowiedź leży w umiejętności ogarnięcia
pełnego utworu oraz tym, na jakim etapie kończy się krzywa reprezentująca na
wykresie proces uczenia się.
Muzyczny establishment akademicki z założonymi na oczy klapkami za-
Dźwięk i muzyka akceptowanych przez siebie tradycji utrzymuje, że rozwój systemu „modalnej
formy”1 skali wywodzi się od Greków lub Rzymian. Ten pogląd przypomina
posiadają niezwykłe stanowisko kościelnych fundamentalistów głoszących, że Homo sapiens został
stworzony dokładnie tak, jak to podaje Księga Rodzaju. Dziś wiemy, że
właściwości, odkrycia archeologiczne i teoria Darwina dowodzą czego innego, lecz dogmat
ma zwyczaj ograniczania umysłu. Wynika to ze znanej prawdy, że jeśli coś jest
o których wiedzieli powtarzane wystarczająco często i nie jest poddawane w wątpliwość ze
stosowną konsekwencją, staje się ugruntowaną prawdą.
już starożytni, zaś Na szczęście dożyliśmy czasów, w których istnieje możliwość badania
niejednoznacznych zagadnień bez zagrożenia życia ze strony jakiegoś ro-
muzyczna tradycja dzaju inkwizycji. Mamy możliwość jawnego dyskutowania o tych sprawach
z ludźmi o otwartych umysłach poszukujących prawdy. Obecnie nasi swo-
Zachodu nie bodnie i otwarcie myślący Pracownicy Światłości mogą zająć się tymi za-
gadnieniami i wspólnie z innymi wspomagać w profesjonalny sposób wysiłki
wywodzi się, jak się poszukiwaczy, często korzystając ze Światowej Sieci (Internet). Nawet wa-
tykańscy kuratorzy używają Internetu do publikowania materiałów pocho-
powszechnie sądzi, dzących z ich archiwów, aczkolwiek w tej dziedzinie większość danych wciąż
pozostaje poza zasięgiem zainteresowanych. Wielu ludzi postrzega w tym
od Greków, ale długo oczekiwaną szansę konfrontacji i usunięcia wielu niezgodności ist-
niejących między różnymi religiami. To dopiero początek i już zrodziły
sięga korzeniami się nadzieje, że nowe tysiąclecie przyniesie mile widzianą, szeroką tolerancję
między wielu wiarami egzystującymi na naszej planecie. Widok przyszłych
do starożytnego monarchów Brytanii zmagających się z nieuniknionym problemem obrony
wiary lub wiar, wobec którego będą musieli kiedyś stanąć i podjąć decyzje,
Sumeru i Egiptu. może być bardzo ciekawy.
Obrany przeze mnie szlak poszukiwania związków z muzyką starożytnych
rozpoczyna się od zbadania korzeni formy modalnej. Gamy i skale można po
prostu rozumieć jako superstrukturę fraz melodycznych. Skale składają się
z uporządkowanych tonów i półtonów bez odniesień do tonicznej lub głównej
nuty, a zatem formą modalną nie rządzi system molowych i durowych kluczy,
który określa konstrukcję tonalną muzyki. Tonika skali jest jej pierwszą nutą,
to znaczy, że toniczną nutą gamy f-moll jest f. Tony są w tym przypadku
interwałami sekundy większej albo złożeniem dwóch półtonów.
W Kościele Katolickim prosty śpiew2 stosowano do wzmocnienia rytuału
w czasie mszy i na tej bazie rozwinął się prosty śpiew kościelny, jak również
pełny zestaw skal molowych i durowych, które do dziś stosujemy w zachodniej
Adrian Wagner muzyce. Już w IV wieku, w czasach cesarza Konstantyna, wprowadzający
śpiew, Introit,3 towarzyszył oficjalnym procesjom z zakrystii do ołtarza, z kolei
1999 w czasie przygotowań, a później podczas komunii śpiewano Ofiarowanie,
Multi MediaQuest International Ltd śpiew towarzyszył także rozdziałowi chleba i wina między członków kon-
Dyfed, Wales, UK gregacji – oczywiście wszystko śpiewano początkowo wyłącznie po łacinie.
Rzymska Msza stała się najważniejszą z form w całym chrześcijaństwie,
Tel. +44 (0) 1239 710594 aczkolwiek, co ciekawe, zawiera w sobie pewne elementy greckie, włącznie
Fax +44 (0) 1239 711343 z Kyrie eleison („Boże, zmiłuj się”). Tę pieśń zastąpiono ostatecznie hymnem
E-mail: adrian@mediaquest.co.uk Gloria in excelsis Deo. Wzmianki o nim sięgają III wieku i Aleksandrii,
Strona internetowa: www.mediaquest.co.uk natomiast Agnus Dei (Baranek Boży) został wprowadzony dopiero w VII
wieku.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 47


Początkowo pieśni śpiewali wyłącznie mężczyźni, po- psalmicznych będących frankońską innowacją przypisaną
nieważ kobietom nie wolno było wchodzić do kościoła, co Bizancjum: dorycka (d), hypodorycka, frygijska (e), hypo-
omówiłem w moim eseju zatytułowanym „Feminine Ele- frygijska, lidyjska (f), hypolidyjska, miksolidyjska (g) i hy-
ment in Mankind” („Element żeński w świecie męż- pomiksolidyjska. (Aby usłyszeć te skale, należy sekwencyj-
czyzn”) zamieszczonym na stronie internetowej www.me- nie naciskać na klawiaturze białe klawisze od pierwszej
diaquest.co.uk/awfemel.html. nuty, czyli tonację dorycką należy grać od d oktawy małej
do d oktawy razkreślnej, frygijską od e oktawy małej do

W VIII i IX wieku powstał problem, w szczególności e oktawy razkreślnej etc. Tonacje „hypo” złożone są
za czasów panowania Karola Wielkiego, kiedy z dźwięków odpowiednich skal, lecz rozpoczynają się
usiłowano wprowadzić rzymski styl odprawiania modłów i kończą o kwartę niżej, czyli hypodorycka zaczyna się od
we frankońskich regionach Galii.4 Karol Wielki widział nuty A oktawy wielkiej poniżej dźwięku centralnego d, co
siebie jako wyznaczonego przez Boga władcę wybranego pozwala na wznoszącą się kadencję).
ludu, podobnego do króla Dawida i jego nowego Izraela. Później, w XVI wieku, dodano jeszcze cztery skale:
Było to poważnym wyzwaniem dla Franków, którzy mieli eolska (a), hypoeolska (e), jońska (c) i hypojońska (g).
ogromne trudności z opanowaniem subtelności rzyms- Każda z nich zawiera inną sekwencję półtonów i pełnych
kiego śpiewu, zwłaszcza że rzymscy śpiewacy z premedyta- tonów, co czyni ciąg nut podobnym do skali. Co ciekawe,
cją ukrywali sekrety swojej sztuki. Zamiast wprowadzenia skala lidyjska zawiera powiększony czwarty interwał za
harmonii powstało jedynie zamieszanie! sprawą nuty b (obniżony o pół tonu dźwięk h), który był
W rezultacie w XIII wieku powstał, jak niektórzy pogardzany przez kościół rzymskokatolicki i odrzucony
uczeni chcieliby, abyśmy wierzyli, zupełnie nowy rodzaj w XII wieku jako „diabelski interwał”.
śpiewu, który zyskał miano „gregoriańskiego”. Mówi się, Inne rodzaje muzyki średniowiecznej wyłoniły się z eu-
że wywodzi się on z bizantyjskiej imperialnej liturgii ropejskiej muzyki ludowej i z niej pochodzą znane od
odprawianej w prywatnej kaplicy papieża, w odróżnieniu dawna melodie wędrownych poetów i śpiewaków.
od innych bazylik. Istnieją jednak uzasadnione powody, Tymczasem kultury pozaeuropejskie już od starożytno-
aby uważać, że był to styl frankoński a nie bizantyjski i że ści rozwijały swoje własne systemy modalne, takie jak
jego celem było skodyfikowanie arabski mâgam i hinduski râga.
oralnego repertuaru. Dziwnym ...dogmat ma zwyczaj Do różnych systemów modal-
zbiegiem okoliczności okazuje się, nych doczepiano w średniowieczu
że gdzieś „zaginęły” wszystkie ograniczania umysłu. Wynika najróżniejsze wartości moralne
księgi z zapisem muzyki frankońs- to ze znanej prawdy, że jeśli i z niektórymi z nich związane są
kiego miasta Metz (przypuszczal- coś jest powtarzane dziwaczne historie. W jednej
nie mającego związek z powsta- z nich występuje młody człowiek,
niem tego muzycznego modelu), wystarczająco często i nie który został tak pobudzony przez
zaś pozostałe manuskrypty, które jest poddawane w wątpliwość melodię graną w skali frygijskiej,
dotrwały do naszych czasów z tam- ze stosowną konsekwencją, że był już gotów włamać się do
tego okresu, pochodzą z innych komnaty młodej kobiety, lecz na-
miejsc. Frankońskie Imperium
staje się ugruntowaną gła zmiana skali na hypofrygijską
jest odpowiedzialne za trzy muzy- prawdą. przywróciła mu normalny, rozsąd-
czne cechy: porządek, tonacje i li- ny tok myślenia! Byli też tacy, któ-
turgiczny dramat – które powstały rzy wiązali osiem skal z ciałami
jako miejscowe dodatki do mszy na cześć świętych pa- niebieskimi oraz pierwiastkami męskimi i żeńskimi.
tronów. Platon i Arystoteles pisali o harmoniai, które, co
W IX wieku napisano cały szereg teoretycznych ksią- ciekawe, nazywały się jońska, lidyjska, dorycka i frygij-
żek na temat śpiewu i w niektórych z nich zastanawiano ska i każda z nich wymagała oddzielnego strojenia liry.
się nad sposobem pogodzenia nietradycyjnego śpiewu Platon cenił również egipskie standardy muzyczne,
z tym, co pozostało z greckiej teorii muzycznej. W XII w związku z czym uprawnione jest założenie, że po-
wieku repertuar znacznie się skomplikował i Zakon Cys- wiązania form modalnych łączą systemy grecki i rzymski.
tersów zaprotestował przeciwko przewadze rytuału, co Skale te obejmowały jednak inne rodzaje stroju form
znalazło swój wyraz w usunięciu pewnych nut (dziesią- diatonicznych, chromatycznych i enharmonicznych.
tych) oraz eliminacji długiego meandrowania (melizma- Wraz z greckimi formami modalnymi przyszły melodie
tu)5 pojedynczych słów. i rytmy związane z lirycznym greckim metrum i poezją.
Od tamtego czasu dokonywano w różnych okresach To ograniczyło z kolei swobodę greckich kompozytorów
zmian, które obejmowały również formy średniowieczne w łączeniu słów z muzyką w przeciwieństwie do ich
ponownie wprowadzone w XVIII i XIX wieku. Zmiany rzymskich następców.
w notacji nastąpiły po przejściu z zapisu bezliniowego do Największy wpływ na Platona i Arystotelesa miał Pita-
czteroliniowego, a następnie znanego nam dzisiaj pięcio- goras, który badał teorię muzyczną, zanim został wtajem-
liniowego. W tym samym czasie zmianie uległy znaki niczony przez babilońskich kapłanów w arkana arytmety-
ekspresyjne stosowane do zapisu śpiewu, podobnie jak ki, muzyki i innych dyscyplin. Niestety, żadne z jego dzieł
oznaczenia określające rytm – zmiany te sięgają korzenia- nie przetrwało do naszych czasów i aby poznać jego prace
mi XIII wieku. Mimo to stary rzymski system wciąż z dziedziny matematyki i akustycznej geometrii muzyki,
zawiera bardziej prymitywną formę modalną od grego- musimy śledzić późniejsze źródła. Jego koncepcje, takie
riańskiej i rozpoznanie pochodzenia skali jest stosunkowo jak tetrad (system czwórkowy) i złoty podział oraz propor-
łatwe. cje harmoniczne, znalazły zastosowanie w estetyce i róż-
Greckie nazwy czterech podstawowych skal modalnych nych mistycznych wierzeniach. Pitagorasowi przypisuje się
brzmią: protus, deuterus, tritus i tetrardus. Z tych czte- odkrycie matematycznej zależności między wysokością
rech skal zrodziły się pozostałe, takie jak osiem skal nuty i długością struny, aczkolwiek istnieje wiele dowodów

48 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


na to, że zależność ta była już znana w czasach babilońs- skręcone trąby), które wydawały dźwięki podobne do
kich i sumeryjskich. syku węża.
Grecki pogląd, że muzyka ma wpływ na etykę i że Odkryto egipskie teksty pochodzące z pierwszej poło-
można ją wyrazić w kategoriach abstrakcyjnych jako od- wy drugiego tysiąclecia p.n.e. podające instrukcję strojenia
zwierciedlenie pewnego wyższego źródła, jest do dziś liry, która zawierała pojęcie oktawy (takiej jak w później-
niepodważalny. Pitagorejczycy uważali to za przejaw „po- szych greckich i rzymskich systemach) i stanowiła pod-
krewieństwa wszystkich istot”. stawę do tonalnego skalowania. Związki z muzyką wojs-
Za sprawą swoich związków z Apollem Pitagoras uwa- kową są widoczne na wielu kartuszach i grobowcach
żał, że jest zdolny do przypomnienia sobie swoich po- starożytnego Egiptu. Tutanchamon został pochowany
przednich wcieleń i że dzięki temu wie więcej od innych. z dwiema trąbami, zaś relief na nagrobku Sennacheryba7
Stosował muzykę jako narzędzie służące do oczyszczania przedstawia dwie grające na przemian trąby.
ducha w dążności do osiągnięcia stanów wyższej świado- W Wyroczniach Sibyllińskich (Oracula Sibyllina), któ-
mości. „Stać się podobnym do swojego mistrza” i „zbliżyć rych przepowiednie dotyczące żydowskich i chrześcijańs-
się bogów” były celami, jakie stawiał przed swoimi ucznia- kich doktryn zostały rzekomo potwierdzone przez Sybilię
mi. Zbawienie było więc osiągalne poprzez zjednoczenie (legendarną grecką wieszczkę), czytamy:
się z Boskim Kosmosem i studiowanie kosmicznego po-
rządku poprzez Muzykę Sfer. Nie leją oni krwi na ołtarze w ofierze,
Nie ma tam dźwięków bębnów, nie ma cymbałów,

B adając muzykę starożytnej Mezopotamii i Egiptu,


odkrywamy, że pod koniec czwartego tysiąclecia
przed naszą erą istniała już określona muzyczna struktura
Nie ma fletu o wielu otworach, który ma dźwięk
zdolny do zniszczenia serca,
Nie ma piszczałki wydającej głos podobny do głosu
rytmicznej i melodycznej tradycji opracowana pod kierun- krętego węża,
kiem kapłanów. Brak dziko brzmiących trąb oznajmiających wojny,
Jest wiele dowodów zawartych w tekstach na to, że Nie ma tych, co są rozpasani nieprawością rozkoszy
sumeryjskie i akadyjskie dynastie panujące w trzecim lub tańca,
tysiącleciu p.n.e. uczyniły z muzyki znaczący aspekt króle- Nie ma dźwięku liry i zło pobudzających tańców.
wskiego i kapłańskiego rytuału. W rzeczywistości mówią
one, że instrumenty muzyczne „czynią przyjemność bo- W średniowieczu biskupi zabronili na pewien czas
gom”. Jak podkreśla w swojej książce Genesis of the Grail używania blaszanych instrumentów dętych w kościołach,
Kings (Potomkowie Dawida i Jezu- ponieważ były one zuchwałe i wy-
sa) Laurence Gardner, biblijny W średniowieczu biskupi dawały tony, które były postrzega-
Tubal-kain (który jest czczony ne jako „diabelskie” i „muzyka
wśród masonów) był wielkim Wul-
zabronili na pewien czas szatana”. Przepis ten został wyda-
kanem Mezopotamii w czasach, używania blaszanych ny w celu zerwania więzów ze
gdy w Egipcie panował król Nar- instrumentów dętych wszystkim co starożytne, z forma-
mer (około 3 200 p.n.e.). Był on w kościołach, ponieważ mi rytuału kultowego przedstawio-
wybitnym alchemikiem i najwięk- nymi w Starym Testamencie
szym metalurgiem swoich czasów, były one zuchwałe i związanym z nimi rytuałem egip-
zaś o jego przyrodnim bracie Ju- i wydawały tony, które skim. Co ciekawe, w czasach refor-
balu mówiono, że był „przodkiem były postrzegane jako macji muzyka świecka była nie-
wszystkich, którzy umieli obcho- omal całkowicie komponowana na
dzić się z lirą i fujarką” – to od „diabelskie” i „muzyka blaszane instrumenty dęte i to
niego wywodzi się słowo „jubilee” szatana”. przez takich kompozytorów, jak
(jubileusz) oznaczające „ryk trąb” Purcell, Handel i Bach, włącznie
lub „prowadzić z tryumfem i pom- z utworami pisanymi na chór i or-
pą”. Rytualne związki pomiędzy sprawianiem przyjemno- kiestrę dętą. Uroczystości zarówno państwowe, jak i koś-
ści bogom a rogami i trąbami są w tamtych czasach bardzo cielne do dzisiaj dziedziczą swoje muzyczne tradycje z ka-
widoczne i prawdopodobnie właśnie z tamtych czasów płańskich rytuałów i wojskowej pompy wywodzących się
pochodzą późniejsze asocjacje pomiędzy aniołami i śred- dawnych czasów.
niowiecznymi długimi trąbami. Rytuał sakralny zawsze miał związek z domeną trans-
Instrumentami muzycznymi, na których grano w czasie cendentalną i wiele instrumentów jest przedstawianych
pogrzebu w Ur (stolica Sumeru około 2600 p.n.e.), były: jako instrumenty podwójne odległe od siebie, jak się
dziewięć lir, trzy harfy, sistrumy6 lub dzwonki, płaskie wydaje, o jedną oktawę. Ma to duże znaczenie, kiedy
bębny w trzech rozmiarach, podwójne flety i srebrne flety. rozpatruje się psychoakustyczne właściwości dźwięku.
Są dowody, że formy modalne były stosowane już w tam- Podniesienie interwału doskonałej oktawy wynosi dokła-
tych czasach, mamy również informację wizualną uzys- dnie połowę lub podwójną jej częstotliwość. W termi-
kaną z kartuszy ukazujących ludzi śpiewających i tań- nologii kościelnej jest to siódmy dzień (dokładnie ty-
czących z dzwonkami, grzechotkami i cymbałami. dzień) po święcie lub osiem dni łącznie ze świętem
Przyglądając się strojeniu harf i lir mamy możliwość i jego oktawą.
bezpośredniego ustalenia czterech podstawowych skal Kiedy oktawa brzmi niedoskonale, czasami występują
stosowanych później w Grecji i Rzymie. Mozaika w kró- dziwne zjawiska akustyczne. W pewnych warunkach ar-
lewskim pałacu w Ur przedstawia śpiewaczkę, której chitektonicznych i atmosferycznych niedoskonale brzmią-
akompaniuje mężczyzna grający na lirze z pudłem re- ca oktawa (kiedy częstotliwości zaczynają rezonować prze-
zonansowym w kształcie byka. Zwierzęta łączono z po- ciwko sobie) wytwarza niższe tony lub dźwięki subha-
szczególnymi instrumentami, co ukazują dekoracje rmoniczne, które mogą spaść poza dolną granicę sły-
w postaci szakala na jednej z lir z Ur i „węże” (długie szalności.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 49


Rezonans jest drganiem wymuszonym przez kontakt urwiska, na którego szczycie znajdowała się świątynia
z obiektem wspomagającym częstotliwość. Na przykład w trakcie budowy.
kamerton brzmi znacznie silniej, jeśli dotkniemy nim Sześćdziesiąt trzy metry za niecką stało 19 muzyków,
stołu, przy czym energia jest znacznie silniej przenoszona a za nimi 200 mnichów rozmieszczonych wzdłuż promieni
przez powietrze. Jeśli jednak kamerton nie dotyka nicze- oddzielonych od siebie co pięć stopni, którzy tworzyli
go, jego wibracje będą trwały znacznie dłużej, aczkolwiek ćwierć koła z niecką w środku. Odległości zdawały się
będą mniej intensywne. Ważne jest również zdanie sobie mieć kluczowe znaczenie, ponieważ wszystkie były mierzo-
sprawy z tego, że w znanym scenariuszu ze śpiewakiem ne przy pomocy sporządzonych z pasków skóry miarek
i kieliszkiem do wina, nie siła dźwięku gra zasadniczą rolę z zawiązanymi węzłami.
– to wibracyjny „tryl” śpiewaka będący w rezonansie Trzynastu muzyków miało bębny trzech różnych roz-
z kieliszkiem powoduje jego pęknięcie. miarów, a sześciu pozostałych duże trąby. Bębny ważyły
Prawo zachowania energii głosi, że „nie można uzyskać do 150 kilogramów, miały beczkowaty kształt i wisiały na
więcej energii ze źródła dźwięku, niż się w nie jej włożyło”. drewnianych ramach ustawionych poziomo i skierowa-
Jednak przy subtelnym zastosowaniu architektury i natu- nych w kierunku niecki. Długie metalowe trąby, również
ralnych komór można zaprząc dźwięk do wywołania jego skierowane w kierunku niecki, miały określoną długość
psychoakustycznych właściwości. Dźwięk konkretnego in- i do grania na każdej z nich potrzebni byli dwaj mnisi,
strumentu pochodzi od jego zdolności do wzmacniania którzy dmuchali w nie po kolei.
pewnych harmonicznych, tak aby wytworzyć to, co nazy- Na dany znak zagrzmiały bębny i trąby, zaś mnisi
wamy „barwą dźwięku”, której zakres zwie się „forman- zanucili unisono, co dało razem silne uderzenia dźwięku.
tem”. Po czterech minutach Kjellson zauważył, że głaz umiesz-
Formanty odgrywają wyjątkową rolę w naszej mowie, czony w niecce zaczął się trząść, poruszając się na boki,
jako że dźwięk każdej samogłoski można scharakteryzo- a następnie wraz ze wzrostem intensywności dźwięku
wać jako połączenie dwóch okreś- wzniósł się torem parabolicznym
lonych regionów formantowych. Po czterech minutach 400 metrów wyżej, na szczyt urwis-
Ekstremalne zastosowanie tego ka! Kjellson odnotował, że tą me-
można odnaleźć w niskotonowym
Kjellson zauważył, że todą mnisi podnosili od pięciu do
śpiewie mnichów tybetańskich, głaz umieszczony w niecce sześciu głazów na godzinę.
śpiewie wyznawców Hare Krishna zaczął się trząść, Kilka lat później przyjaciel
i śpiewie Om. Formanty odgrywa- poruszając się na boki, Kjellsona, szwedzki lekarz dr Jarl,
ją w istocie dużą rolę w sile lub który pracował w Egipcie na rzecz
amplitudzie dźwięku, co wyjaśnia, a następnie wraz ze Oksfordzkiego Towarzystwa Nau-
dlaczego pojedynczy flet jest sły- wzrostem intensywności kowego (Oxford Scientific Socie-
szalny wśród dużej partii instru- dźwięku wzniósł się ty), został wezwany do Tybetu, aby
mentów smyczkowych i blaszanych pomóc wyleczyć Wysokiego Lamę.
dętych w orkiestrze. torem parabolicznym 400 Tak się złożyło, że było to w tym
metrów wyżej, na szczyt samym regionie. W czasie jego po-

W ielu studiowało lewitacyjny


potencjał dźwięku i mamy
szereg opisów działania tej uno-
urwiska! bytu tam pozwolono mu nakręcić
dwa filmy przedstawiające ten le-
witacyjny rytuał. Oksfordzkie To-
szącej siły pochodzących od naocznych świadków. W rze- warzystwo Naukowe skonfiskowało je jednak, argumen-
czy samej rytuały lewitacyjne są nadal praktykowane w Ty- tując, że w czasie ich kręcenia dr Jarl był ich pracownikiem
becie. i w związku z tym mają prawo do ich utajnienia i niedopu-
W małej wiosce Shivapur w Indiach stoi niewielki szczenia do publicznej prezentacji. Okoliczności zniknię-
meczet poświęcony świętemu sufiemu Qamar Ali Der- cia tych filmów do dziś stanowią tajemnicę, niemniej wciąż
vishowi, na którego podwórzu leży ważący 138 funtów trwa zakrojone na szeroką skalę ich poszukiwanie prowa-
(62,6 kg) kamień. W czasie codziennych modlitw staje dzone, zarówno przeze mnie, jak i inne osoby.
wokół niego jedenastu wiernych i powtarzają imię święte- W muzycznym albumie zatytułowanym Genesis of the
go. Kiedy dochodzą do pewnej wysokości dźwięku, ludzie Grail Kings odtworzyłem pierwsze cztery minuty tego
ci unoszą kamień używając do tego po jednym palcu. rytuału lewitacyjnego na ścieżce noszącej nazwę „Phoenix
Kończąc pieśń, odskakują do tyłu i kamień odzyskuje swój and the Fire-stone” („Feniks i ogniowy kamień”) przy
ciężar, po czym spada na ziemię z głośnym łoskotem. zastosowaniu identycznego formatu jak opisałem powyżej.
Wydaje się, że kluczem do tego zjawiska jest śpiew i tych Od chwili wypuszczenia płyty kompaktowej skontaktowa-
jedenaście głosów musi stanowić pewien klucz do osiąg- ło się ze mną wielu ludzi, donosząc, że ta ścieżka była
nięcia odpowiedniej wysokości dźwięku, który zmienia czasami przyczyną różnych zjawisk. W jednej z relacji jest
wibracje kamienia i powoduje, że traci on ciężar, a przy- mowa o tym, że muzyka powracała po wyłączeniu od-
najmniej staje się lżejszy. twarzacza płyt, z kolei inni donosili, że w pomieszczeniu,
Kolejny fascynujący opis współczesnej lewitacji po- gdzie ją odtwarzano, przesuwały się różne przedmioty.
chodzi z Tybetu. Relację tę zawdzięczamy szwedzkiemu Tym niemniej nikt jeszcze nie powiadomił mnie o tym, że
producentowi samolotów, Henry’emu Kjellsonowi, który jego aparatura stereo wyfrunęła oknem!
podróżował po Himalajach na początku lat trzydzies- Wstępne wyniki poszukiwań na tym polu ukierun-
tych. Kjellson opisuje, jak tybetańscy mnisi wciągali kowały mnie na dokładniejsze przyjrzenie się częstotliwoś-
z pomocą jaków głazy o przekroju około 1,5 m2 na ciom i rezonansowi. Częstotliwość rezonansowa naszych
płaskowyż i umieszczali je w specjalnie wykutej niecce czaszek wynosi około 3,5 herca i koincyduje z czternastą
o średnicy 1 metra i głębokości 15 centymetrów w jej subharmoniczną G nad środkowym C, która jest główną
centralnym miejscu. Niecka była usytuowana w odleg- częstotliwością używaną w utworze „Phoenix and the
łości 100 metrów od pionowego czterystumetrowego Fire-stone”. Jest to częstotliwość bezpośrednio związana

50 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


z szyszynką, co łączy ją z domeną transcendentalną i eks- nam w ostatecznym rozrachunku więcej zła niż pożytku.
pansją podświadomości. Tak być dalej nie musi i nie będzie, jeśli zrozumiemy
i ponownie zdołamy wprowadzić do użytku metody, które

O statnie badania dźwięku wykonano w Paryżu w ra-


mach projektu IRCAM. Jest to przedsięwzięcie
mające na celu badanie muzyki elektronicznej (w Cent-
były dostępne w starożytności.
Niezwykle budujące jest to, że nasi czołowi uczeni
zdają już sobie sprawę, że to, co kiedyś traktowano jako
rum Georgesa Pompidou) realizowane od lat osiemdzie- próżnię, jest w rzeczywistości wypełnione czymś, co nazy-
siątych z dużą pomocą finansową rządu francuskiego. wają obecnie „egzotyczną materią”, i że część tej wibracyj-
Niestety, większość prac prowadzonych pod przykryw- nej i rezonansowej energii jest możliwa do wykorzystania
ką projektu o charakterze artystycznym dotyczyła zastoso- na naszej planecie z pożytecznym dla nas skutkiem. I
wań dźwięku jako broni. Do dziś w Centrum Pompidou są
pewne pomieszczenia, które są niedostępne dla pracują- O autorze:
cych tam stale kompozytorów. Adrian Wagner urodził się w roku 1952. Jest z wykształcenia
Jak dotąd żadne współczesne badania nie dały jakich- muzykiem i obecnie pracuje jako kompozytor i producent muzy-
kolwiek oznak lewitacyjnych możliwości dźwięku znanych czny. Od początku lat siedemdziesiątych zajmuje się nagrywa-
Tybetańczykom i innym ludom. Niemniej badania prowa- niem i produkcją muzyczną. Pracuje z licznymi muzykami i ze-
dzone są nadal, jako że nie ma powodu, byśmy mieli społami rockowymi. Wynalazł Wasp (pierwszy w świecie, prze-
wątpić w przepływ wiedzy do Tybetu ze starożytnego nośny syntetyzator cyfrowy). Skomponował niezliczoną ilość
Egiptu i Mezopotamii. Do chwili przejęcia przez Chiny utworów muzycznych do filmów fabularnych, animowanych,
Tybet przez tysiące lat pozostawał w izolacji i wiedza ta dokumentalnych i reklam. Wydał szereg albumów z własną
mogła być celowo przekazana tamtejszym mnichom. muzyką, takich jak Merak, Inca Gold, Karming the Elements
Podporządkowana zamierzonym celom architektura i Ambient Collection.
zawsze odgrywała dużą rolę w konstrukcjach otaczających W latach osiemdziesiątych założył własną firmę muzyczną
miejsca przeznaczone do grania muzyki. Francuska kated- „The Music Suite”, która zajmowała się produkcją albumów
ra Chartres (zbudowana w XIII wieku w niecałe trzydzie- różnych artystów i grup oraz jego własnych utworów będących
ści lat, w czasie gdy styl gotycki miał najczystszą formę) odzwierciedleniem jego celtyckiego pochodzenia. Jego nowa
jest jedną z najcudowniejszych pod tym względem budo- spółka „MediaQuest” jest multimedialną firmą zajmującą się
wli. W centrum podłogi nawy znajduje się słynny labirynt nagrywaniem i obróbką dźwięku oraz produkcją płyt kompak-
od dawna wiązany z pewnymi muzycznymi harmonikami, towych. Utrzymując bliskie związki z przemysłem filmowym
który wkomponowany jest w konstrukcję architektoniczną w roku 1999 skomponował muzykę do nowego telewizyjnego
ścian katedry i łuków przyporowych8. filmu dokumentalnego opowiadającego o życiu Jimiego Hend-
W swojej książce Genesis of the Grail Kings Laurence rixa.
Gardner opisuje niezwykłe, antygrawitacyjne własności W ramach współpracy z Laurence’em Gardnerem skompono-
białego proszku złota oraz innych monoatomowych pier- wał ostatnio i wydał suity będące muzycznym dopełnieniem jego
wiastków o zmienionych orbitach (Orbitally Rearranged książek: Holy Spirit and the Holy Grail i Genesis of the Grail Kings.
Monatomic Elements; w skrócie ORME). Nasza wspólna Obecnie pracuje nad utworem Anunnaki i dalszym ciągiem
praca na tym polu doprowadziła nas do sformułowania muzyki do kolejnych książek Gardnera. Niedawno otrzymał tytuł
postulatu głoszącego istnienie trzech sił – jednoatomowe- Kawalera Imperialnego i Królewskiego Zakonu Łabędzia (CI-
go proszku, akustyki i architektury – i że bez ich holistycz- ROS9). Jest praprawnukiem dziewiętnastowiecznego kompozyto-
nego związku wywołującego międzywymiarowy stan zwany ra oper z cyklu Graala, Ryszarda Wagnera, który swój CIROS
Równiną Sharon jest niemożliwe istnienie właściwych dla otrzymał z rąk Ludwika II Bawarskiego.
stanów lewitacyjnych sił nadprzewodnictwa.
Nie wiemy, czy tybetańskie kamienie zawierały jakąkol- Przełożył Jerzy Florczykowski
wiek monoatomową substancję, lecz możliwość jej stoso-
wania staje się widoczna, kiedy weźmiemy pod uwagę inne Przypisy:
budowle na świecie, takie jak na przykład piramidy egips- 1. Modalny znaczy mający związek z trybami, skalami kościelnymi,
kie i świątynie Inków, które posiadają szczególne własno- archaicznymi, w których rozmieszczenie półtonów było inne niż w dzi-
siejszych skalach molowych i durowych. – Przyp. tłum.
ści akustyczne. Wyniki naszych wspólnych badań zostaną
2. Śpiew gregoriański lub melodia, do której dodano głosy kontrapunk-
włączone do kolejnych publikacji i muzyki. towe, lub średniowieczny liturgiczny utwór muzyczny bez wyraźnego tempa
Tymczasem źródła form modalnych i dźwięków oraz i śpiewany zazwyczaj bez akompaniamentu. – Przyp. tłum.
rozwój nowego rozumienia harmonicznej progresji (które 3. Antyfona śpiewana w połączeniu z psalmem w liturgii kościoła
nazywam „skalami rozszerzonej transpozycji”) są obecne rzymskokatolickiego lub anglikańskiego. – Przyp. tłum.
w muzyce, którą stworzyłem w Holy Spirit and the Holy 4. Starożytny region w Europie Zachodniej obejmujący tereny obecnych
Grail (Duch Święty i Święty Graal) i Genesis of the Grail Włoch, Francji, Belgii i południowej Holandii. – Przyp. tłum.
5. Figura melodyczna śpiewana na jednej sylabie, obejmująca 2 lub
Kings.
więcej dźwięków, typowa dla śpiewu ambrozjańskiego, chorału gregoriańs-
Esej ten rozpocząłem od stwierdzenia, że jesteśmy kiego i muzyki orientalnej. – Przyp. tłum.
obecnie w stanie zbadać wiele z dotychczas ukrytych 6. Instrument muzyczny w rodzaju metalowej grzechotki znany głównie
elementów dźwięku i muzyki. Mamy obecnie okazję po- w starożytnym Egipcie jako instrument obrzędowy. – Przyp. tłum.
znać te unikatowe elementy, które choć zapomniane, nie 7. Król Asyrii (705-681 p.n.e), syn Sargona II, uczynił Niniwę swoją
zaginęły i tkwią ukryte w naszej podświadomej pamięci stolicą budując pałac, poszerzając i upiększając miasto oraz wznosząc
genetycznej, i przywrócić ich znaczenie we współczesnym wewnętrzne i zewnętrzne mury obronne. – Przyp. tłum.
8. Wspornik składający się zazwyczaj z pomostu lub wspornika stojącego
świecie.
oddzielnie od głównej konstrukcji i łączącego się z nią łukiem, wzdłuż
Ziemskie zapasy paliw zaczynają się wyczerpywać i mu- którego przenoszą się naprężenia ze sklepienia na wsporniki. – Przyp.
simy zainteresować się innymi źródłami energii, jeśli ma- tłum.
my nadal korzystać z naszych łagodnych technologii. Sto- 9. Skrót od tytułu Chevalier of the Imperial and Royal Order of the
sowane obecnie nieekologiczne technologie przynoszą Swan (Kawaler Imperialnego i Królewskiego Zakonu Łabędzia).

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 51


Poniższy tekst jest transkrypcją odczytu wygłoszonego przez Michaela Cremo na
konferencji Towarzystwa Starożytnych Astronautów (Ancient Astronaut Society),
która odbyła się w Orlando na Florydzie 8 sierpnia 1997 roku.

Archeologiczne
W lutym 1996 roku w specjalnym programie sieci telewizyjnej NBC
zatytułowanym Tajemnice pochodzenia człowieka przedstawiono moją
książkę Zakazana archeologia1. Program wyreżyserował i zrealizował wspólnie
ze swoimi współpracownikami Bill Cote. Obejrzały go dziesiątki milionów
dowody wskazujące, widzów w USA i stał się on iskrą, która roznieciła przesiąkniętą emocjami
negatywną reakcję środowiska naukowego zaszokowanego dokumentacyjną
że człowiek wymową dowodów wskazujących na wyjątkowo długi okres istnienia rodzaju
ludzkiego.
rozumny istnieje Charakter tej reakcji mówi bardzo wiele na temat głównego nurtu nauki.
Ustawicznie wmawia się nam, że naukowcy nie są przywiązani do jakiejś
na Ziemi od szczególnej teorii i zawsze gotowi są do zmiany swoich poglądów, kiedy
przedstawi się im nowe dowody. Niestety, reakcja głównego nurtu nauki na
niepamiętnych program Tajemnice pochodzenia człowieka świadczy, że nie zawsze jest to
prawdą.
czasów, zostały Zanim przystąpię do analizy reakcji naukowców na program Tajemnice
pochodzenia człowieka, chciałbym przedstawić ogólny kontekst całej tej sprawy,
„wyklęte” i są pokazując zależności między archeologicznymi dowodami przedstawionymi
w tym programie i hipotezą starożytnych astronautów.
ukrywane przez Zgodnie z ogólnie przyjętymi poglądami nauki ludzie tacy jak my pojawili
się na tej planecie stosunkowo niedawno – około 100 000 lat temu. Przedtem
naukowy były tu jedynie małpy, przodkowie człowieka, które pojawiły się około czterech,
do pięciu milionów lat temu. Pierwsze prymitywne małpy pojawiły się z kolei
establishment od 40 do 50 milionów lat temu, a życie w ogóle – dwa do trzech miliardów lat
temu. Mówi się nam, że wszystkie odkryte do tej pory dowody fizyczne
jako stanowiące potwierdzają ten scenariusz.
W swojej książce Zakazana archeologia, którą napisałem wspólnie z Richar-
zagrożenie dla dem Thompsonem, udokumentowałem setki przypadków dowodzących, że
istoty ludzkie takie jak my istnieją na tej planecie od dwóch do trzech
obowiązujących miliardów lat.
Jest to zgodne z historycznymi danymi, które zawarte są w starożytnej
poglądów literaturze wedyjskiej wywodzącej się z Indii. Jako członek Instytutu Bhak-
tivedanta będącego naukową gałęzią Międzynarodowego Towarzystwa Świa-
naukowych. domości Kriszny (International Society for Krishna Consciousness) uważnie
studiuję te teksty od dwudziestu lat i odkryłem, że dostarczają one wielu
dokładnych wskazań dotyczących prawdziwych źródeł pochodzenia człowieka
i czasu jego istnienia na Ziemi.
Nie będę tu podawał pełnego sprawozdania dotyczącego archeologicznych
dowodów przedstawionych w Zakazanej archeologii. Mówiłem na ten temat na
ostatniej ogólnoświatowej konferencji w Bernie w Szwajcarii. Dziś pragnę
skoncentrować się na tym, jak te dowody mają się do hipotezy starożytnych
Michael A. Cremo astronautów.
1997 Jeśli, jak na to wskazują dowody, ludzie istnieją na tej planecie od ponad
Research Associate in History dwóch miliardów lat, to do jakiego stopnia deprecjonuje to darwinowską teorię
and Philosophy of Science o pochodzeniu człowieka, która jest dziś obowiązującą prawdą. Moim zdaniem
Bhaktivedanta Institute oznacza to, że musimy przyjrzeć się poglądowi zakładającemu pozaziemskie
9701 Venice Blvd #5 źródło naszej tu obecności.
Los Angeles, CA 90034, USA Pisane sanskrytem starożytne teksty hinduskie mówią nie tylko o sięgającej
Tel.: (310) 8375283 daleko w głąb czasu obecności ludzi na tej planecie, ale również o człekokształ-
Fax: (310) 8371056 tnych istotach pochodzących z innych części wszechświata, które podróżowały
w statkach kosmicznych zwanych wimanami. W Bhagavata Purana, znanej
E-mail:mcremo@compuserve.com
również jako Shrimad Bhagavatam, mówi się, że kiedy Shiva i jego żona Parvati

52 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


zasiedli w zgromadzeniu mędrców, król Chitraketu prze- Novum, które wprowadza taki pogląd, jest to, że
leciał nad ich głowami w swojej wimanie wracając z po- darwinowskie wyjaśnienia pochodzenia człowieka nie są
dróży na inną planetę. Co ciekawe, Shiva i Parvati są w pełni zgodne z rzeczywistością. Fakt istnienia starożyt-
traktowani jak bogowie, podczas gdy król Chitraketu, nych astronautów rzuca poważne wyzwanie darwinowskim
który odbywał w swojej wimanie międzyplanetarne po- konceptom pochodzenia człowieka. Hipoteza starożyt-
dróże, był człowiekiem pochodzącym z Ziemi. Innymi nych astronautów mówi, że ludzie byli w zamierzchłej
słowy, teksty wedyjskie wyraźnie rozróżniają podróżują- przeszłości odwiedzani przez istoty człekokształtne z in-
cych w kosmos ludzi i bogów. nych planet. Zastanówmy się, jakie to niesie ze sobą
Fakt ten jest bardzo istotny dla hipotezy starożytnych implikacje.
astronautów, która w jednej z wersji sugeruje, że zawarte Według darwinizmu struktura fizycznego ciała jest
w starożytnych tekstach opisy bogów są wyrazem prób zakodowana w DNA w komórkach ciała. Aby zmieniła się
starożytnych, którzy usiłując wyjaśnić przeżycia towarzy- forma cielesna, musi ulec zmianie DNA. O tych zmianach
szące oglądaniu człekokształtnych gości z kosmosu, nadali mówi się, że mają charakter przypadkowy i wynikają
im formę mitycznych, nadnaturalnych istot (bogów). z błędów kopiowania, mutacji i rekombinacji. Droga od
Mając to na uwadze, powinniśmy jednak zachować pierwszego organizmu jednokomórkowego do ludzi
dużą ostrożność, aby nie stać się ofiarami fałszywej dycho- w obecnej ich postaci wymagała według teorii Darwina
tomii. Kiedy stajemy przed dwiema możliwościami, zwykle milionów przypadkowych zmian genetycznych w czasie
kusi nas, aby którąś z nich uznać za prawdę. Innymi słowy, ponad dwóch miliardów lat. To rozumowanie doprowa-
albo istnieli starożytni astronauci, albo bogowie. Istnieje dziło czołowych ewolucjonistów, takich jak Stephen J.
jednak możliwość, że obie te alternatywy są prawdziwe. Gould, do wniosku, że gdybyśmy mieli „biec jeszcze raz do
Starożytni mogli natknąć się zarówno na astronautów mety”, proces ewolucyjny prawdopodobnie nie wytworzył-
(ludzi stosujących zaawansowane technologie do celów by ludzi o wyprostowanej sylwetce, małpoludów i małp.
podróży międzyplanetarnych), jak i bogów (istoty nad- Zatem zgodnie z teorią Darwina jest bardzo mało praw-
naturalne, które rozumiem jako dopodobne, aby na naszej plane-
istoty z regionów, do których nie ...zgodnie z teorią Darwina jest cie, a także gdzie indziej we
mamy jako Ziemianie dostępu). bardzo mało prawdopodobne, aby wszechświecie mogły powstać isto-
I właśnie taki stan rzeczy sugerują ty człekopodobne. Odwracając ten
nam teksty wedyjskie. na naszej planecie, a także gdzie pogląd można powiedzieć, że ist-
Kiedy na początku tego wieku indziej we wszechświecie mogły nienie w innych częściach wszech-
plemiona pacyficzne zetknęły się powstać istoty człekopodobne. świata podobnych do ludzi stwo-
z ludźmi Zachodu przybywającymi Odwracając ten pogląd można rzeń jest poważnym argumentem
do nich z nieba w samolotach peł- przeciwko darwinowskiej teorii
nych wartościowych dóbr, zaczęły powiedzieć, że istnienie w innych pochodzenia człowieka na naszej
one tworzyć wokół tych przeżyć częściach wszechświata planecie.
system kultów, przekładając realia podobnych do ludzi stworzeń
technologii na mityczną nadprzy-
rodzoność. Podobny proces miał
najprawdopodobniej również
jest poważnym argumentem
przeciwko darwinowskiej teorii
S koro już ustaliliśmy związek
między dowodami podanymi
w programie Tajemnice pochodze-
miejsce w dalekiej przeszłości. pochodzenia człowieka na naszej nia człowieka i hipotezą starożyt-
Tym niemniej powinniśmy zacho- planecie. nych astronautów, możemy obec-
wać ostrożność i nie tłumaczyć au- nie przejść do analizy bardzo gorą-
tomatycznie wszelkich opisów cej reakcji środowiska naukowego
nadnaturalności występujących w starożytnych tekstach na na ten program. Reakcje te sprowadzają się do pewnego
coś, co pasuje do naszego współczesnego doświadczenia rodzaju „filtracji wiedzy”.
technologicznego. Powinniśmy pozostać otwarci na moż- W książce Zakazana archeologia opisuję nie tylko
liwość, że w czasach starożytnych Ziemia była odwiedzana dowody wskazujące na niezwykły wiek ludzkości, ale
zarówno przez astronautów, jak i bogów. także procesy, przy pomocy których dominujące grupy
Według literatury wedyjskiej zamieszkujący tę planetę naukowców wykluczyły te dowody z naukowej dyskusji
ludzie powstali w wyniku procesu dziedziczenia połączo- i nie ujawniły ich opinii publicznej. Procesy te, które
nego z modyfikacją. Proces ten ma zatem coś wspólnego nazywam ogólnie „filtracją nauki”, stanowią potężne na-
z darwinizmem, który również postuluje dziedziczenie rzędzie służące do trzymania pewnych rodzajów dowo-
połączone z modyfikacją. Jednak proces opisany w litera- dów w ukryciu.
turze wedyjskiej jest inteligentnie sterowany. W przypadku Tajemnic pochodzenia człowieka proces
Starożytne teksty wedyjskie opowiadają nie tylko o sta- filtracji zaczął się już w trakcie kręcenia tego programu,
rożytnych cywilizacjach ziemskich i podróżujących w kos- kiedy zaproponowałem jego producentom, aby sfilmowali
mosie ludziach, lecz także o pewnej interesującej genety- kamienne wytwory człowieka odkryte w XIX wieku w kali-
cznej manipulacji i wariacjach dokonanych na normalnym fornijskich kopalniach złota. Geologiczne datowanie
procesie reprodukcji. Rzeczy takie jak dzieci z probówki, wskazuje, że mają one ponad 50 milionów lat. Są one
klonowanie i inżynieria genetyczna nie są niczym nowym. przechowywane w Muzeum Historii Naturalnej im. Phoe-
Istniały już w czasach starożytnych, a ich działanie nie było be Hearst na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
ograniczone do Ziemi – miało charakter międzyplanetar- Reakcje pracowników tego muzeum są bardzo interesują-
ny. Na ten temat będę mówił na następnej międzynarodo- ce i wymowne.
wej konferencji, która odbędzie się w Kolonii w Niem- „Na początku oświadczyli nam, że nie mają czasu”
czech za dwa lata. Właśnie ten proces sterowanej modyfi- – napisał do mnie w liście z 26 sierpnia 1996 roku Bill
kacji reprodukcji jest również tematem mojej następnej Cote. – „W odpowiedzi powiedzieliśmy im, że mamy dużo
książki Dewolucja Człowieka. czasu i możemy poczekać trzy, cztery miesiące”.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 53


Pracownicy muzeum odpisali wówczas, że cierpią na niedzielnego wieczora, 25 lutego, kiedy to główna sieć
niedostatek personelu i funduszy. Producenci zgodzili się amerykańskiej telewizji nadała «specjalny» program,
opłacić wszystkie koszty związane z wyjęciem znalezisk w którym znalazły się sugestie mówiące, że ludzie koegzys-
z magazynu, aby móc je sfilmować, włącznie z opłaceniem towali z dinozaurami i że naukowy establishment ukrywa
nadgodzin pracowników zatrudnionych przy tej operacji. na to dowody”.
Muzeum odrzuciło tę ofertę. W tej sytuacji producenci Oto kilka próbek wspomnianego „internetowego gnie-
zaczęli szukać dojść innymi kanałami. wu”, który wylał się z naukowej społeczności, zaczerp-
„Cierpliwie drążąc dotarliśmy do szefa reklamy Uni- niętych z opublikowanego 4 marca 1996 roku sprawo-
wersytetu” – pisze dalej Bill Cote – „ale wygląda na to, że zdania opracowanego przez B.C. Video:
dyrektorka muzeum ma ostatnie słowo i jej odpowiedź „Sądzę, że powinniście publicznie przeprosić za ten
brzmiała stanowczo «nie»… Podobnie było, kiedy staraliś- program. Apelował… Krótko mówiąc, albo jesteście debi-
my się uzyskać pozwolenie na sfilmowanie kompleksu lami, albo łgarzami”. (D.L., colorado.edu)
piramid w Teotihuacan2 w pobliżu Meksyku [stolicy Mek- „…nie obznajomione z nauką społeczeństwo obser-
syku]. Dotarliśmy właściwymi kanałami aż do dyrektora wujące te brednie mogło faktycznie w nie uwierzyć i głoso-
tego miejsca. Chciał na nas wymóc przyrzeczenie, że wać na polityków, którzy również w to uwierzyli”. (J.K.,
w naszym programie nie padnie ani jedno słowo na temat Uniwersytet Stanu Nowego Meksyku)
tego, że w budowie piramid mieli jakiś udział kosmici lub „To stek nonsensów, zalecam trzymanie się od tego
UFO. Pomyślałem, że to trochę dziwaczny warunek, i po- z dala”. (B.D., Uniwersytet Yale)
nieważ nie było to naszym zamiarem, z pełnym przekona- „Zalecam, aby ludzie napisali do NBC i zaprotestowali
niem odrzekłem, że tego nie zrobimy. Następnie zażądał przeciwko pokazywaniu tego jako programu dokumental-
kopii scenariusza. Mimo iż go jeszcze nie mieliśmy, nale- nego”. (AD, Uniwersytet Stanu Teksas w Austin)
gał, abyśmy mu go dostarczyli. W ciągu kilku godzin „Powinno się was przegnać z fal eteru”. (J.J., ALCI)
sporządziliśmy jego skromną wersję, w której zawarliśmy Dlaczego naukowcy zaprotestowali z taką furią prze-
teorię znanego badacza Hugha Harlestona jra głoszącą, że ciwko programowi Tajemnice pochodzenia człowieka? Je-
kąt pochylenia jednej ze ścian Pi- den z powodów to kontrola nad
ramidy Słońca pokrywał się ze sto- W książce Zakazana umysłami studentów.
pniem szerokości geograficznej Państwowy Ośrodek Kształce-
północnej, na którym stała ta pira- archeologia opisuję nie tylko nia Naukowego (National Center
mida (fakt bardzo łatwy do zwery- dowody wskazujące na for Science Education; w skrócie
fikowania). W wyniku tego niezwykły wiek ludzkości, ale NCSE) jest oddany sprawie pro-
wschód słońca nad piramidą pagowania teorii Darwina jako je-
w dniu równonocy wiosennej [21
także procesy, przy pomocy dnego z głównych filarów amery-
marca] rzuca na tę ścianę chwilo- których dominujące grupy kańskiego szkolnictwa. W tym sa-
wy cień, czyniąc z piramidy rodzaj naukowców wykluczyły te mym wyżej wspomnianym artyku-
gigantycznego zegara. Byliśmy za- dowody z naukowej dyskusji le zamieszczonym w Science dyre-
interesowani prezentacją zaawan- ktor NCSE skarży się, że telefony
sowanej wiedzy starożytnych. Nie- i nie ujawniły ich opinii w jego ośrodku urywały się, a roz-
stety, nie dano nam zgody na publicznej. mówcami byli nauczyciele przed-
wniesienie tam kamer ani nawet miotu science (blok przedmiotów
na przelot nad tym miejscem heli- ścisłych), którzy mieli kłopoty
kopterem, mimo iż zobowiązaliśmy się uiścić wszelkie z odpowiedziami na pytania swoich uczniów, którzy oglą-
opłaty… Sieć «oldbojów» nadal skutecznie kontroluje dali program Tajemnice pochodzenia człowieka.
informacje, których ujawnienie mogłoby zagrozić uzna- Kolejnym powodem, który wyłonił się z przeglądu
nym poglądom naukowego establishmentu”. setek internetowych wiadomości, była obawa naukowców,
że programy takie jak Tajemnice pochodzenia człowieka

P roces filtracji wiedzy zapoczątkowany w czasie kręce- mogą doprowadzić do tego, że opinia publiczna wywrze
nia Tajemnic pochodzenia człowieka był kontynuowa- nacisk na rząd, aby ograniczył finansowanie pewnych
ny z jeszcze większą intensywnością po jego emisji. Anty- rodzajów badań naukowych wspierających teorię Dar-
darwinowskie przesłanie programu było główną przyczyną wina. Niepokój ten został uwidoczniony w cytowanej
tak gwałtownej reakcji naukowców. O ile mi wiadomo, powyżej wypowiedzi autorstwa niejakiego J.K.
jego emisja przez sieć telewizjną NBC w lutym 1996 roku Zakres reakcji na Tajemnice pochodzenia człowieka
była pierwszym przypadkiem w historii, w którym główna rozszerzył się na indywidualne wyrażanie negatywnych
amerykańska stacja telewizyjna nadała program stanowią- opinii kierowanych do producentów. Dr Jim Foley zor-
cy wyzwanie dla darwinowskich wyjaśnień dotyczących ganizował kampanię listową skierowaną do kierownictwa
pochodzenia człowieka. Było to duże zaskoczenie dla NBC i sponsorów programu, w tym koncernów Coca-
środowiska naukowego. Cola, McDonalds, Olive Garden, Toyota, Chevron, Kel-
Zaskoczenie to wyraźnie widać w treści niżej przyto- loggs, J.C. Penney, Honda, Wendy’s, General Motors,
czonego urywka zaczerpniętego z artykułu opublikowane- LensCrafters, Folger’s Coffee i M&Ms Candy.
go w magazynie Science z 8 marca 1996 roku (str. 1357), Wiele opinii, które napłynęły za pośrednictwem Inter-
którego wydawcą jest Amerykańskie Stowarzyszenie na netu i których nadawcami byli naukowcy, zawierało rów-
rzecz Postępu w Nauce (American Association for the nież bardzo krytyczne spojrzenie na Zakazaną archeologię,
Advancement of Science): o której była mowa w programie. Jeden z uczestników
„Twierdzenie kreacjonistów, że młody wiek Ziemi debaty internetowej (D.T. Miller, wypowiedź z 1 kwietnia
i skamieniałości zadają kłam darwinowskiej teorii ewolu- 1996 roku) zauważył jednak: „Wygląda na to, że większość
cji, jak zwykle wprawiło biologów w szał. Ten gniew zmalał krytyków nie przeczytała tej książki. Czy mógłby ktoś
jednak, zanim się przelał, głównie przez Internet, od łaskawie wytłumaczyć mi, w jaki sposób można ferować

54 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


wartościową opinię na temat książki, której się nie czyta- Dr Jere H. Lipps, paleontolog z Uniwersytetu Kalifor-
ło? (Ja ją przeczytałem)”. nijskiego w Berkeley, przesłał 30 maja 1996 roku Billowi
Pewna część internetowej dyskusji na temat Zaka- Cote’owi za pośrednictwem poczty elektronicznej poniż-
zanej archeologii dotyczyła tajemniczych metalicznych, szy list, którego kopie wysłał również do wielu inter-
rowkowanych kul znalezionych przez górników w Po- netowych grup dyskusyjnych:
łudniowej Afryce w pokładach minerałów datowanych „Doceniam pańską opinię zawartą w oświadczeniu
na ponad dwa miliardy lat. Z braku jakiegokolwiek roz- prasowym dotyczącym powtórnej emisji programu Tajem-
sądnego wyjaśnienia wskazującego na naturalne powsta- nice pochodzenia człowieka. Czy byłby pan łaskaw udo-
wanie tego rodzaju obiektów, nadal pozostaje uzasad- stępnić mi listę agencji prasowych, którym przesłał pan
nione przypuszczenie, że są to produkty ludzkiej inte- swoje oświadczenie? Jak pan przypuszcza, protestuję
ligencji. Niektóre z tych kul zostały pokazane w pro- przeciwko ponownej emisji tego programu przez pana
gramie NBC. i NBC jako sposobowi tworzenia nauki w USA. Nie czyni
W internetowej dyskusji naukowcy obstawali przy po- to ani panu, ani NBC, ani sponsorom tego programu
glądzie, że są to naturalne „konkrecje” i że takie rzeczy żadnego honoru. To pokazuje naukowcom, jak duży jest
występują bardzo pospolicie… rowki itp. Kiedy jednak zakres ignorancji w sprawie tego, jak funkcjonuje nauka.
wezwałem ich, aby przesłali mi zdjęcia okrągłych metalicz- Wydaje się panu pewnie, że naukowcy protestują przeciw-
nych konkrecji z rowkami biegnącymi dookoła ich rów- ko prezentowanym w programie teoriom. Nie we wszyst-
ników, zapanowało milczenie. kich przypadkach tak jest, ponieważ wszystko, co znalazło
się w programie, było już kiedyś przedmiotem badań

J eśli już pierwszy pokaz programu zaszokował amery- nauki. Pan po prostu błędnie zinterpretował proces nau-
kańskich naukowców, łatwo sobie wyobrazić ich reak- kowy i w pańskim wydaniu jest to coś zupełnie innego
cję, kiedy zobaczyli w Internecie nagłówki prasowe na jego i wielce szkodliwego. Zawsze potrafię naprostować błędny
temat opatrzone datą 29 maja 1996 roku: „Kontrowersje tok myślenia moich studentów, lecz uczenie ich inteligent-
wokół programu Tajemnice pochodzenia człowieka… Pro- nego przeżywania życia w naszej naukowej społeczności
fesorowie uniwersyteccy chcą przegnać program specjalny staje się niezmiernie trudne, gdy telewizja promuje zafał-
z fal eteru… 8 czerwca NBC powtórzy program, który szowany obraz jej funkcjonowania.
stawia wyzwanie uznanym poglądom na temat prehistorii Jestem zdziwiony, że NBC pokaże ten program jeszcze
człowieka”. Co bardzo zabawne, NBC wykorzystało sprze- raz jako program o charakterze naukowym, podczas gdy
ciw naukowców do promocji kolej- właściwe, naukowe przedstawienie
nej emisji tego programu! Fundamentaliści spod tych samych zagadnień byłoby za-
Tekst prasowej zapowiedzi in- równo korzystne, jak i interesujące
formował: znaku Darwina w nieuczciwy dla widzów. Biorąc pod uwagę, że
„Wyprodukowany przez NBC sposób starają się nie jest pan jego twórcą i reżyserem,
program Tajemnice pochodzenia dopuścić do poważnej rozumiem pańską chęć wykorzys-
człowieka, który wywołał emocje tania naszego protestu do promo-
i sprzeciw środowiska naukowego
dyskusji nad budzącymi wania jego ponownej emisji. Jest
po jego pierwszej emisji w dniu 25 kontrowersje dowodami. to jednak patetyczny sposób na
lutego 1996 roku, zostanie powtó- robienie sobie popularności w sy-
rzony w sobotę, 8 czerwca między tuacji, gdy znacznie korzystniejsza
godziną 20 i 21 czasu wschodniego. Profesorowie nauk i opłacalniejsza byłaby uczciwość”.
ścisłych i antropologii z kilku szacownych uniwersytetów Jeśli chodzi o uczciwość, mam nadzieję, że wszyscy
naszego kraju wyrazili sprzeciw wobec pewnych przed- doskonale zdają sobie sprawę, że to właśnie antydar-
stawionych w nim teorii, które stoją w opozycji do rozpo- winowskie treści zawarte w Tajemnicach pochodzenia czło-
wszechnionych wierzeń na temat pochodzenia człowieka. wieka sprowokowały tak zajadłe reakcje, które wyrwały się
Program prezentuje zaskakujące dowody wskazujące, że z ust Lippsa i innych. Tak naprawdę protestowali oni
człowiek mógł rozwijać się od etapu określanego nazwą przeciwko zaprezentowanym tam teoriom. Prawdą jest
epoki kamiennej do poziomu cywilizacji więcej niż jeden również, że ten program dał doskonały pokaz tego, jak
raz, że współczesny człowiek jest ostatnim ogniwem tego w rzeczywistości funkcjonuje nauka, a przynajmniej jej
procesu i że darwinowska teoria ewolucji ma poważne fundamentalistyczna darwinowska część. Fundamentaliści
skazy”. spod znaku Darwina w nieuczciwy sposób starają się nie
Zapowiedź ta zawierała także następującą wypowiedź dopuścić do poważnej dyskusji nad budzącymi kontrower-
producenta programu Billa Cote’a: sje dowodami.
„Naszym celem było zaprezentowanie społeczeństwu Tego samego dnia, w którym wysłał list do Billa Cote’a,
dowodów, które dopuszczają możliwość alternatywnego Lipps wystąpił z apelem do naukowców:
poglądu w stosunku do pewnych najbardziej uznanych „NBC proponuje obecnie ponowną emisję swojej złoś-
teorii. Poddaliśmy w wątpliwość fundamentalne prawdy, liwej imitacji programu naukowego zatytułowanej Tajem-
które [niektórzy naukowcy] uważają za niepodważalne. nice pochodzenia człowieka wykorzystując obiekcje środo-
Okazuje się, że świat jest znacznie większy, niż się nauko- wiska naukowego do zwiększenia zainteresowania nią.
wcom wydaje. Wielu z nich chciałoby, abyśmy wierzyli, że Będzie to ze szkodą dla społeczeństwa i jednocześnie
potrafią wyjaśnić wszystko. Liczyliśmy się z pewnymi przeinaczenie większości protestów środowiska naukowe-
sprzeciwami, kiedy tworzyliśmy ten program, ale nikt nie go… Jeśli komukolwiek rzeczywiście leży na sercu amery-
spodziewał się tak histerycznej reakcji środowiska nauko- kańska nauka, powinien oświadczyć swojej lokalnej stacji
wego. Podczas gdy wielu widzów, łącznie z niektórymi NBC, centrali NBC i jej sponsorom, że protestuje prze-
naukowcami, ocenia ten program jako wielkie osiągnięcie ciwko rzekomo naukowemu obrazowi pokazanemu w tym
i wkład w edukację społeczeństwa, inni oburzają się programie. Ameryka musi zmądrzeć i my wszyscy możemy
i krytykują”. się do tego przyczynić”.

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 55


Inni proponowali różnego rodzaju bojkoty, jak na darwinizmie nauki (w przeciwieństwie do większości pozo-
przykład ten, z którym do internetowych grup dyskusyj- stałych dziedzin). Darwinizm jest ideologią, którą darwini-
nych skupiających archeologów i antropologów zwrócił się ści usiłują podtrzymać nienaukowymi metodami. Ostate-
31 maja 1996 roku C. Wood: cznie, co jest naukowego w staraniach zmierzających do
„Czy wszyscy wiedzą, kim są sponsorzy? Chciałbym na zastraszenia sieci telewizyjnej w celu zdjęcia przez nią
początek zaproponować ich bojkot. Zawsze istnieje szan- programu z anteny?
sa, że któryś z nich wycofa się ze sponsoringu”. Darwinizm nie jest koncepcją, którą można by zade-
Inni proponowali wywarcie nacisku na będący właś- monstrować przy użyciu normalnych środków naukowych.
cicielem NBC koncern General Electric. Jest to po prostu kwestia wiary i jej wyznawcy uważają, że
Dziesięć lub dwadzieścia lat temu kampania zastrasza- mają prawo do narzucania jej wszystkim oraz uciszania
nia w rodzaju tej, jaką wszczął Lipps i inni darwinowscy każdego, kto jest jej przeciwnikiem i mówi o tym publicz-
fundamentaliści, byłaby w stanie powstrzymać NBC od nie. Fundamentalistyczni zwolennicy darwinizmu chcieli-
powtórnej emisji takiego programu lub do zmuszenia tej by mieć monopol na kształtowanie poglądów społeczeńst-
stacji do udostępnienia darwinowskiemu fundamentalis- wa. Na szczęście, go nie posiadają i mam nadzieję, że
tycznemu komentatorowi czasu antenowego w celu po- nigdy go nie posiądą.
uczenia społeczeństwa, jak ma patrzeć na ten program. Tak więc istnieje coś, co można nazwać filtrem wiedzy.
To, że NBC zdobyła się na odwagę stawienia czoła I jednym ze skutków jego działania jest ukrywanie dowo-
zastraszaniu i odważyła się na wykorzystanie protestów dów na bardzo odległe w czasie pochodzenie ludzkiej rasy,
darwinowskich fundamentalistów do promowania powtór- i to głównie dlatego, że mają one negatywną wymowę
nej emisji tego programu w jego nie zmienionej pierwo- w odniesieniu do doktryny darwinizmu. I
tnej formie, jest budującym sygnałem wskazującym, że
intelektualna wolność żyje i ma się dobrze w Ameryce. Przełożył Jerzy Florczykowski
Przedstawiciele ortodoksyjnej nauki nie postrzegali
Przypisy:
jednak tej sprawy w ten sposób. Sądzili, że NBC powinno
1. Michael A. Cremo, Richard L. Thompson, Zakazana archeologia
być surowo ukarane za to, że ważyło się ponownie wyemi- (The Hidden History of the Human Race), przekład Marcin Rudziński,
tować ten program. Wydawnictwo Arche, Wrocław, 1998 (książkę tę można zakupić za pośred-
17 czerwca 1996 roku dr Allison R. Palmer, prezes nictwem wydawcy Nexusa, Agencji Nolpress – patrz wkładka z przekazem
Instytutu Badań Kambryjskich zwrócił się z następującym w środku numeru). – Przyp. red.
2. Teotihuacán („Miasto Bogów” lub „Gdzie Ludzie Stali Się Bogami”),
apelem do Federalnej Komisji Łączności (Federal Com-
najważniejsze i największe miasto przedkolumbijskiego środkowego Mek-
munications Commission3; w skrócie FCC), która udziela syku, położone około 50 kilometrów na północny wschód od Meksyku
koncesji na prowadzenie stacji telewizyjnych: (Mexico City), dzisiejszej stolicy Meksyku. Najwcześniejsze osadnictwo na
„Ten e-mail jest żądaniem wystosowanym do FCC tym terenie datuje się na rok 400 p.n.e., jednak jako metropolia Teotihu-
w celu wdrożenia śledztwa i – mam nadzieję – ścisłej acán istniało od początku naszej ery. Pochodzenie i język jego mieszkań-
ców nie są jeszcze znane. Ich kultura i jej wpływ rozciąga się na całą
cenzury National Broadcasting Company (NBC) za jej Mezoamerykę. Około roku 650 lub 900 Teotihuacán zostało złupione
rażąco komercyjny, pozbawiony poczucia odpowiedzial- i spalone przez Tolteków. Teotihuacán zajmowało obszar 20 km2 i obe-
ności styl pracy dziennikarskiej, który naraża na szwank jmowało poza dzielnicami mieszkalnymi wielkie place, świątynie oraz
zaufanie, jakie społeczeństwo powinno pokładać w mate- pałace dostojników i kapłanów. Dwie główne grupy budynków są połączo-
riałach przedstawianych mu przez czołową sieć informa- ne drogą (Aleją Zmarłych) o szerokości 40 metrów i długości około 800
metrów. W swoim czasie błędnie sądzono, że aleję wyznacza rząd grobow-
cyjną jako wiarygodne… W lutym bieżącego roku NBC ców, bowiem z czasem okazało się, że położone przy niej niskie budynki to
wyemitowało program zatytułowany Tajemnice pochodze- pałacowe rezydencje. U północnego krańca miasta znajduje się Piramida
nia człowieka mający rzekomo charakter naukowy, które- Księżyca otoczona podestami i mniejszymi piramidami; na południu
go odzewem były masowe protesty odpowiedzialnych nau- – Świątynia Quetzalcóatla z olbrzymim 15 hektarowym dziedzińcem zwa-
nym La Ciudadela (Cytadela); na wschodzie – wielka Piramida Słońca
kowców reprezentujących liczne gałęzie wiedzy. W rezul-
zbudowana z około 765 000 m3 budulca, mierząca w podstawie 219 na 232
tacie… wykorzystali oni [NBC] reakcję uznanych auto- metry i wznosząca się do góry pięcioma tarasami na wysokość 66 metrów.
rytetów naukowych do podsycenia ciekawości telewidzów, Jej powierzchnia wyłożona jest blokami wyciętymi z występującej w tym
twierdząc przy tym w swoim oświadczeniu prasowym, że rejonie czerwonej skały wulkanicznej. – Przyp. tłum.
zawartość ich programu, której «establishment» nie chciał 3. Amerykańska agencja rządowa zajmująca się udzielaniem koncesji na
działalność stacji radiowych i telewizyjnych, przydziałem częstotliwości
ujawnić społeczeństwu, ma charakter naukowy”. oraz analizą działalności radiowych i telewizyjnych stacji nadawczych.
Rzeczywiście, „establishment” nie chciał, aby program – Przyp. tłum.
NBC został przedstawiony społeczeństwu, czego jawnym
dowodem jest list Palmera do FCC. W dalszej jego części
czytamy:
„Kończąc, uważam że należy zmusić NBC do wielo-
krotnego przeproszenia widzów, aż zdadzą sobie oni
sprawę, że zostali oszukani. Wnoszę również o nałożenie
na NBC wysokiej kary pieniężnej, która posłużyłaby do
utworzenia funduszu edukacji naukowej społeczeństwa”.
Wysiłki Palmera zmierzające do wymuszenia na FCC
nałożenia kary na NBC zawiodły i fakt, że tego rodzaju starania
miały miejsce, daje dużo do myślenia. Kopie listu Palmera
zostały przesłane do dyrekcji NBC oraz rozprowadzone wśród
naukowców biorących udział w internetowej dyskusji.

B ezprecedensowa kampania zastraszania wszczęta


przez Palmera, Lippsa i ich kohorty stanowi rzeczy-
wisty pokaz działania fundamentalistycznej, opartej na

56 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


UFO A BEZPIECZEŃSTWO Kiedy jednak skierowano mnie do in- chodzić przez ten sam ciąg przeżyć,
nych zadań, kategorycznie zakazano o których nie wolno mi mówić – nawet
NARODOWE mi jakichkolwiek rozmów na temat mojej rodzinie, która nic o nich nie
Wywiad z Cliffordem Stone’em UFO, pisania lub zgłaszania żądań wiedziała. Była przyzwyczajona do mo-
pod adresem Kongresu bez uprzed- ich nagłych wyjazdów, długich nieobe-

C lifford Stone jest emerytowanym


sierżantem armii amerykańskiej,
który ma za sobą 22 lata służby. Posiada
niego uzgodnienia moich działań
z wojskiem. Uważałem, że jest to nie
do przyjęcia, zwłaszcza że zostałem
cności i dziwnych gości…
P.H.: Czy to byli agenci rządowi?
C.S.: Tak, ale wówczas o tym nie
encyklopedyczną wiedzę na temat doku- włączony do tego programu bez wie- wiedziałem. Oto przykład. Od roku
mentów rządowych dotyczących oficjal- dzy mojego dowódcy. Zamiast zwolnić 1969 aż do dwóch miesięcy temu by-
nych badań zjawiska UFO. Twierdzi, że mnie, wysłali mnie do Niemiec, a po- łem w ścisłym kontakcie z kimś, kto
był członkiem tajnego zespołu szybkiego tem do Belgii i innych krajów euro- pozostawał anonimowy i zwracał się
reagowania do spraw UFO. Chociaż do- pejskich. Tam znowu wplątałem się do mnie per „pułkowniku”. Był to
świadczył wielu przeżyć związanych w sprawy dotyczące UFO, tym razem agent odpowiedzialny za moje bezpie-
z tym zjawiskiem, wciąż zajmuje się po- wbrew własnej woli. Dowiedziałem się czeństwo.
szukiwaniem dokumentów dowodzących, o pewnym zdarzeniu w ZSRR, w cza- P.H.: UFO istnieją naprawdę zawie-
że takie zdarzenia mają miejsce. sie którego Sowieci starali się zestrze- ra tajne dokumenty. Jak odebrała tę
Poniższy wywiad przeprowadziła lić duży, niezidentyfikowany obiekt, książkę opinia publiczna?
z nim niezależna włoska dziennikarka Pa- w rezultacie czego stracili trzy samolo- C.S.: Jest tam wiele amerykańskich
olę Harris, która pisuje o UFO do włos- ty. Tak więc zdecydowałem się wystą- dokumentów rządowych opatrzonych
kich magazynów Dossier Alieni i UFO pić otwarcie, wbrew swoim przełożo- klauzulą tajności. Rząd zaprzecza
Notiziario. Rozmowa odbyła się 2 lipca nym, którzy mogli nie wiedzieć o mo- wszystkiemu, nie przyznaje nawet, że
1998 roku w domu Stone’a w Roswell ich intencjach i związkach z różnymi dotyczące tego zagadnienia dokumen-
w stanie Nowy Meksyk w USA. agencjami zajmującymi się zjawiskiem ty opatrzone klauzulą „Ściśle tajne”
UFO. Wystąpiłem o zwolnienie z wojs- istnieją i są trzymane w ukryciu przed
Paola Harris: Sierżancie Stone, ja- ka i wyjechałem z Niemiec. opinią publiczną! Moje zainteresowa-
kie pańskie przeżycia i zdarzenia skło- P.H.: Który to był rok? nie koncentruje się na projekcie Moon
niły pana do napisania książki UFOs C.S.: 1989. Pojechałem do domu Dust (Pył Księżycowy) i operacji Blue
Are Real (UFO istnieją naprawdę)? w ramach pozornie normalnego urlo- Fly (Błękitna Mucha), które dotyczyły
Clifford Stone: Kiedy miałem sie- pu. Tylko jeden z moich kolegów, tłu- odnajdywania wraków NOLi. Siły po-
dem lat, przeżyłem pierwsze bliskie macz języka rosyjskiego, wiedział wietrzne mają w Forcie Belvoir w Wir-
spotkanie z UFO, po czym doszło do o moim zaangażowaniu w badania zja- ginii cały kompleks, który nosi nazwę
wzajemnych oddziaływań między mną wiska UFO. Mój wniosek o demobili- „Air Intelligence Group 696” (Grupa
i obcymi istotami. Służyłem w Armii zację został odrzucony dwa dni przed Wywiadu Powietrznego 696) i jest od-
przez ponad 21 lat. Początkowo byłem moim przybyciem do Fortu Bliss. Wy- powiedzialny za zbieranie materiałów
niechętny, potem bałem się, a w końcu słali mnie na dwa miesiące w inne i danych o UFO. Służyłem w kontr-
pozbyłem się złudzeń, kiedy zobaczy- miejsce, przekonując mnie, abym po- wywiadzie, kiedy wdrożono program
łem, jak rząd postępuje w tej sprawie. został w służbie. Oświadczyli, że nie Moon Dust i operację Blue Fly. Oba te
Kiedy zdecydowałem się otwarcie mó- wyślą mnie do Europy i będę stac- zadania były nadzorowane przez De-
wić o UFO, byłem jeszcze w służbie jonował w Forcie Belvoir. Mimo to partament Stanu. W rzeczywistości to
czynnej i armia pouczyła mnie, że mo- nadal chciałem zakończyć służbę, po- tylko półprawda. Tak naprawdę stoi za
je oświadczenia muszą być rzeczowe. nieważ nie chciałem ponownie prze- nimi Wywiadowcza Agencja Obrony

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 57


(Defence Intelligence1), która nadzo- żadnych spotkań z tak zwanymi „jedno- C.S.: Nie. Powiedziałem sobie w du-
ruje je, wykorzystując do ich prowa- stkami” – EBE-ami2. Nazywali je tak, chu, że zabiorę to ze sobą do grobu.
dzenia wojskowych attaché we wszyst- ponieważ nie wiedzieli, skąd one są. Zamiast mnie zmarł kongresman Steven
kich konsulatach i ambasadach na Później powiedzieli nam, że mogą być Schiff, a ja wciąż mam mnóstwo wątpli-
świecie, którzy przesyłają dane o UFO. nawet wrogie. Jeszcze teraz strzelamy wości co do charakteru jego śmierci…
Podległy jej, pozostający w stałej goto- do nich, na co odpowiadają nam swoją P.H.: Zatem po pańskiej obserwacji
wości, odpowiednio przeszkolony per- bronią. Mogę opowiedzieć pani o epi- w dzieciństwie rząd monitorował pańs-
sonel wojskowy zdolny jest do wyjazdu zodzie, który miał miejsce w Brazylii. kie interakcje z obcymi istotami, uży-
w dowolne miejsce o dowolnej porze Dwa wojskowe oddziały otworzyły wając pana jako interlokutora w roz-
w celu pozyskania każdego istotnego z ziemi ogień do NOLi, które odpowie- mowach z innymi rasami w celu gro-
dokumentu i położenia na nim łapy. działy tym samym, w wyniku czego madzenia informacji?
P.H.: Takich jak dokumenty doty- zniszczeniu uległo 60 procent sprzętu C.S.: Tak. To właśnie rząd chciał
czące odnalezionych NOLi, które Sta- i 80 procent personelu. Czy wobec tego wycisnąć z nas te informacje.
ny Zjednoczone od początku ukrywają bylibyśmy w stanie stawić im czoło? P.H.: Chodzi mi o pana, przede
w oparciu o pewne porozumienia? Otóż, nie. Mnóstwo ludzi wierzy, że coś wszystkim pana.
C.S.: Jestem całkowicie przekona- takiego, co pokazuje film Dzień Niepod- C.S.: Jest wiele rzeczy, których ni-
ny, że większość rządów i agencji wy- ległości, jest możliwe. Tymczasem inwa- gdy nie wyjawiłem.
wiadowczych zna prawdę o UFO. Pro- zja wrogich sił z kosmosu lub innych P.H.: Jeśli więc pańska praca pole-
szę nie zrozumieć mnie źle, nie wiemy miała już miejsce, i nie mówię tu o ja- gała na pośrednictwie… czy uważa
tylko, ile z tego ujawniono. kiejś jednej, ale o 57 różnych rasach. pan, że kiedyś dojdzie do kontaktu?
P.H.: Czego nie umieścił pan P.H.: Pięćdziesięciu siedmiu róż- C.S.: One już miały miejsce.
w UFO istnieją naprawdę? nych rasach? P.H.: A w najbliższej przyszłości?
C.S.: Niewiele powiedziałem na te- C.S.: Tak, udało się nam zidentyfi- C.S.: Z całą pewnością, i to w ciągu
mat Moon Dustu i Blue Fly. Udało mi kować pięćdziesiąt siedem ras. najbliższych 25 lat. Dążymy do zmilita-
się przechwycić pewne dokumenty, P.H.: Czy zostało to udokumento- ryzowania przestrzeni kosmicznej, co
lecz kiedy starałem się uzyskać pew- wane? otworzy przed nami nowe horyzonty
niejsze informacje, trafiłem w próżnię. C.S.: Tak, zostało, lecz jest to w do- w badaniach i rozwoju. Staniemy się
Powiedziano mi, że w tej chwili te kumentach, które nigdy nie ujrzą świa- kosmicznymi podróżnikami, udamy się
dokumenty są utajnione i nie można tła dziennego, chyba żeby udało się siłą do innych systemów słonecznych. Nasz
ich ujawnić. Potem udałem się do kilku wedrzeć do archiwów. Czy wie pani, obecny poziom technologiczny nie po-
kongresmanów, którzy zaprzeczyli skąd to wszystko wiemy? Jest tylko zwala nam na zebranie w całość naszych
– politycznymi kanałami – istnieniu jedna możliwość: zastosowanie tak odkryć i ustawienia A, B i C we właści-
operacyjnych jednostek o tych nazwach zwanych „interakcji” lub „wymiany in- wej kolejności, tak aby otrzymać B. Jeśli
oraz roli Fortu Belvoir. Niedługo po- terfejsowej”. Ktokolwiek pracował zmilitaryzujemy przestrzeń kosmiczną,
tem ponownie poszedłem do tych sa- w tej branży i wygadał się, że wie o tych będzie to stanowiło zagrożenie dla na-
mych kongresmanów i pokazałem im tajemnicach, był informowany, że ma szych gości. Nietrudno pojąć z jakiego
23 dokumenty potwierdzające istnienie „do wykonania misję specjalną”. względu. Musimy używać technologii
tych przedsięwzięć i rolę Fortu Belvoir W każdym bądź razie, gdybym powie- z poczuciem odpowiedzialności, tak aby
jako ich bazy operacyjnej. Siły powiet- dział pani wszystko, co wiem, miałaby przyniosło to korzyść naszej rasie. Jeśli
rzne początkowo stwierdziły, że to mis- pani wątpliwości, czy należy mi wie- tam na górze są inne inteligentne gatun-
je o charakterze wojennym, a następnie rzyć. Kochałem mój kraj, wierzyłem ki, mamy w stosunku do nich zobowią-
próbowały przedstawić Moon Dust w jego armię i że należy spełnić obo- zania. Jako rasa wciąż jeszcze jesteśmy
i Blue Fly jako przedsięwzięcia o chara- wiązek w Wietnamie, nawet kosztem niedojrzali i niedorozwinięci duchowo.
kterze pokojowym. W trzech rozdzia- życia. Taki był cel. Mimo że zostałem Czy wierzę w Boga? Tak! Oni również,
łach poświęconych Moon Dust i Blue określony jako niezdolny do służby lecz nasze wyobrażenie istoty nadrzęd-
Fly nie przedstawiam listów, w których czynnej, przybyłem do Wietnamu nej prawdopodobnie rozmija się z ich
figurują nazwiska członków Kongresu i wtedy zdałem sobie sprawę, że roz- pojęciem, co nie znaczy, że nasze punk-
twierdzących, że związane z tymi ope- kazy wydają niewłaściwi ludzie. Moim ty widzenia są różne… Są gotowi się
racjami dokumenty zostały zniszczone. zadaniem było zbieranie dzieci i poma- bronić. Myślę, że dalej będą nas obser-
To czysta dezinformacja ze strony De- ganie im. W końcu udało się nam wować, dopóki nie staniemy się zagro-
partamentu Obrony. Prokurator gene- ocalić 1 700 dzieci. żeniem, przez następne 30 lat. To jest
ralny wiedział o operacji tuszowania P.H.: Skoro już jesteśmy przy dzie- dokument [pokazuje stronę w swojej
podjętej przez siły powietrzne, lecz mi- ciach, czy wiadomo panu coś na temat książce] wyjęty z raportu wywiadowcze-
mo to nie wszczął śledztwa. szczególnie utalentowanych jednostek, go przesłanego do FBI. Powinien być
P.H.: Dlaczego? których agencje rządowe używają zniszczony. Powiedziałem jednak FBI,
C.S.: Z dwóch powodów. Po pierw- w charakterze tłumaczy lub interfejsów że siły powietrzne autoryzowały jego
sze, jeśli utrzymujemy, że życie gdzie między nami i obcymi istotami? ujawnienie. Nie wiedzieli, że siły powie-
indziej jest możliwe, wówczas powin- C.S.: To temat, który bardzo mnie trzne nie chciały, aby ujawniono tę
niśmy dążyć do osiągnięcia takiego po- niepokoi. Raz znalazłem się po jednej informację. No i udało się.
ziomu technicznego, który pozwoliłby stronie stołu, przy którym po przeciw- P.H.: Pańska książka wyszła w lipcu
nam obronić się przed nim w przypad- nej stronie siedziały obce – nie będące 1997 roku i do tego czasu powinni byli
ku wrogości z jego strony. Po drugie, ludźmi – istoty. Nikt w pomieszczeniu już się zorientować, że ma pan te do-
czulibyśmy potrzebę zrozumienia na- nie wiedział, co się dzieje, ale ja wie- kumenty, nie sądzi pan?
szych gości, a to zrodziłoby poważne działem. C.S.: Siły powietrzne i Pentagon
problemy. W wojsku bez przerwy po- P.H.: Czy kiedykolwiek mówił pan twierdzili, że ich nie ma. Ale udowod-
wtarzali mi, abym nie spodziewał się o tym? niłem im, że jest przeciwnie.

58 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000


P.H.: Czy może pan podać nam co nazywamy „ukierunkowaniem wy- dzieliśmy o nich. Wiem tylko, że
numer swojej grupy roboczej? wiadowczym”, celu – markera – który w Chinach doszło do jakiegoś zdarze-
C.S.: 4607. będzie krążyć i rozpowszechniać… To nia, które przekonało Doolittle’a i do-
P.H.: Czy to jednostka sił powietrz- wręcz zdumiewające, z jaką łatwością prowadziło do odnalezienia pojazdu.
nych przeznaczona do odnajdywania można… P.H.: Kim był Doolittle?
wraków NOLi? P.H.: Rozpowszechniać częściową C.S.: Bardzo sławnym, bardzo ak-
C.S.: Tak. Ma siedzibę w Forcie prawdę… tywnym pilotem sił powietrznych. To
Belvoir. Tam trenują i szukają ludzi, C.S.: My nazywamy to „dezinfor- on prowadził „Rajd Doolittle’a”, pier-
którzy mają – nienawidzę określenia macją”. wszy nalot bombowców B-25 na Tokio
„psychiczne zdolności” – doświadczenie P.H.: Czy zatuszowanie katastrofy [18 kwietnia 1942 roku]… Proszę tylko
jako interfejs. Mówią ci: „Będziesz inter- w Roswell nie oznacza, że w czasie pomyśleć, zostałem uznany za niezdol-
fejsem” – i trudno się dziwić, że osoba, drugiej wojny światowej miały już nego do służby liniowej… a mimo to
która to słyszy, reaguje emocjonalnie. miejsce podobne zdarzenia? Czemu pod koniec służby poddano mnie jesz-
P.H.: Porozmawiajmy o odnajdy- się pan uśmiecha? cze jednemu szkoleniu – tak zwanemu
waniu wraków NOLi. Wygląda na to, C.S.: 15 minut po północy 25 lutego „AM”, to znaczy „zaawansowanemu
że obce istoty nie kwapią się do rato- 1942 roku na niebie w pobliżu Los szkoleniu indywidualnemu”… W mo-
wania swoich towarzyszy, kiedy ich po- Angeles w Kalifornii zauważono for- ich dokumentach jest mowa, że zo-
jazd ulega na Ziemi katastrofie. Co mację od 12 do 15 niezidentyfikowa- stałem skierowany do sił powietrznych
pan sądzi o Strefie 51? nych obiektów. Nie należały one ani do na trzy lata, podczas gdy służyłem
C.S.: Chce pani prawdy? Strefa 51 to nas [lotnictwa], ani do marynarki. Z bra- w nich cztery. Pod koniec zostałem
zmyłka. Istnieje jednak pewien związek ku kontaktu radiowego zdecydowaliśmy skierowany do działu łączności w NBC
z nią. Wciąż używamy bazy Edwards się na atak, bojąc się, że to jacyś niezna- (działania z zastosowaniem broni jąd-
w Kalifornii, która należy do sił powiet- ni wrogowie. Nasze nabrzeżne baterie rowej, biologicznej i chemicznej).
rznych. Chcę jednak, aby było jasne, że wystrzeliły 1430 pocisków. Nie było P.H.: Czy kiedykolwiek pytali pana
nie twierdzę, iż nic związanego z UFO żadnej reakcji, żadnych bomb, żadnego o pańskie kontakty z obcymi istotami?
tam się, w tamtej bazie, nie dzieje. zestrzelonego samolotu, żadnych ofiar C.S.: Myślę, że wiedzieli o nich…
P.H.: A co pan sądzi o ciałach – pojazdy po prostu zniknęły. Następne- P.H.: Jeśli coś takiego dzieje się
obcych istot przetrzymywanych w po- go dnia generał Marshall doniósł o tym w Stanach Zjednoczonych, to jest mo-
jemnikach? zdarzeniu prezydentowi Stanów Zjed- żliwe, że ma również miejsce w innych
C.S.: To science fiction. Mamy noczonych, Franklinowi Delano Roose- krajach…?
„markera”, identyfikatora (kogoś, kto veltowi. W roku 1943 generał Douglas C.S.: Tak. Sytuacja jest tego typu,
przekazuje dalej), który działa jak in- McArthur zwrócił się do generała Do- że musimy ujawniać te informacje
terfejs z fabrykatorem. Fabrykator do- olittle’a o raport w sprawie niezwykłych wszystkim zainteresowanym krajom.
starcza pewnych informacji, małych obiektów, które znalazły się przed na- Nie ma wątpliwości co do tego.
wycinków prawdy, wiadomości, które szymi myśliwcami i bombowcami nad W USA zajmuje się tym mała grupa
muszą wyglądać bardzo wiarygodnie. Pacyfikiem. Pod koniec roku 1943 Do- ludzi – nie są to wyznaczeni urzędnicy
Nafaszerowawszy identyfikatora infor- olittle poinformował MacArthura, że państwowi. To wyselekcjonowana gru-
macjami fabrykator znika, zaś identyfi- jacyś „obserwatorzy” śledzili główne pa. Dla nich jest to wyłącznie sprawa
kator prowadzi zadanie, do którego działania wojenne. Nie byli to Ziemia- bezpieczeństwa narodowego. Są zain-
został wybrany. Jeśli chcemy, aby spo- nie i być może mieli wrogie zamiary. teresowani zastosowaniami wojskowy-
łeczność ufologiczna uwierzyła w ja- P.H.: „Obserwatorzy”, czy tak się mi, nową technologią… Cała reszta to
kieś sprawy, musi ona wiedzieć, co ich nazywa? sprawy drugorzędne.
robimy. Po pierwsze, dajemy fabryka- C.S.: W ten sposób mówili o nich P.H.: Innymi słowy, rząd uzyskuje
torowi zadanie zidentyfikowania tego, Doolittle i MacArthur. Niewiele wie- z tego kontaktu z obcymi istotami
wszystko, na co zezwala obecna te-
chnologia. Tymczasem nikogo nie
Inter-Spider obchodzi rozwój wewnętrzny lub, ina-
Internet Service Provider czej mówiąc, strona duchowa obe-
ul. Żuławskiego 10/3 cności UFO.
C.S.: Ma pani całkowicie rację, nie
31-145 Kraków
poświęcają temu ani minuty, a tym-
tel./fax: (0-12) 632 26 28 czasem duchowemu aspektowi obec-
http://www.ispid.com.pl/ ności UFO winniśmy poświęcić naj-
e-mail: biuro@ispid.com.pl więcej uwagi. I
Oferujemy na konkurencyjnych warunkach dostęp do Internetu poprzez Przełożył Jerzy Florczykowski
łącza komutowane i dzierżawione. Wiele dodatkowych możliwości bez dodat- Przypisy:
kowych opłat (samodzielna aktualizacja WWW, kilka kont pocztowych na 1. DI to Defense Intelligence Agency, jedna
jednym adresie, liczniki odwiedzin i in.). z agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczo-
nych, podległa bezpośrednio Sekretarzowi
Prowadzimy sprzedaż modemów, wykonujemy instalacje sieci oraz ser-
Obrony. – Przyp. tłum.
werów sieci lokalnych lub Internetowych. 2. Skrót od Extraterrestial Biological Entity
Jako krajowy dystrybutor firmy SuSE oferujemy także znaną i cenioną (Pozaziemska Jednostka Biologiczna). – Przyp.
dystrybucję Linuxa tejże firmy (SuSE–Linux) – bogaty wybór oprogramowania red.
(w pakiecie 6 CD + podręcznik 400 str.) za niewygórowaną cenę (200,00 zł). (Źródło: Paola Harris, 2 listopad 1999 roku,
Także oprogramowanie dla Linuxa – LinuxCAD, VariCAD i in. strona internetowa: ‹http://utenti.tripod.it/pao-
laharris/national.html›).

MAJ-CZERWIEC 2000 NEXUS • 59


LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo, ków. A może naturalną obroną organizmu Polaka latać nad Jugosławią, jeśli w ogóle latały, albo
przed atakiem psychologicznym jest egoizm i mi- Miloszewicz pozamykał co krzykliwszych bun-
Po przeczytaniu w „Nex-
łość do samego siebie. Od pewnego czasu mamy towników, albo jedno i drugie.
susie” (nr 1/2000) artykułu
w naszym kraju, zwłaszcza w kręgach rządzą- Krótko mówiąc, wydaje mi się, że rola prze-
Judy Wall zatytułowanego „Kontrola umysłów
cych, zbyt dużo ludzi, którzy dbają wyłącznie kazów emitowanych z Komand Solo polega bar-
z powietrza” naszły mnie pewne refleksje, którymi
o swoje interesy. Teraz już wiem, dlaczego nie dziej na wzmacnianiu korzystnych dla emitera
chciałbym się z Wami podzielić.
powiodły się w Polsce reformy. Zastanawiam się stanów emocjonalnych i myśli odbiorcy niż
Oczywiście jestem przekonany, że istnieją
tylko kogo za to winić, Ruskich czy Ameryka- przełamywanie jego silnych emocji i przekonań.
urządzenia techniczne pozwalające manipulować
nów, no bo w tej sytuacji nasze władze są na Gdyby można było z samolotów lub sateli-
umysłem ludzkim: narzucać pewne sugestie,
pewno niewinne. tów dokonywać prania mózgów przeciwnika,
wpływać na emocje, nastroje i ogólnie mówiąc
Rozważając całą tę sprawę z kontrolą umy- czyli narzucać mu swoją wolę i myśli, już by to
ingerować w psychikę człowieka. Sądzę jednak,
słów w sposób zdroworozsądkowy biorę pod robiono i ten świat wyglądałby inaczej, niż wy-
że jest to możliwe wyłącznie w warunkach labora-
uwagę trzy możliwości: albo ta broń jest mało gląda. Na szczęście, na razie jest to jeszcze
toryjnych i na pojedynczych ludziach, a nie na
skuteczna, albo się jej jeszcze nie stosuje, albo niemożliwe i oby nigdy nie było! Póki co pranie
całych narodach. Stosowanie technik kontroli
jej w ogóle nie ma. Oczywiście zastrzegam, że mózgów realizuje się poprzez szkołę i za pomocą
umysłu na tak szeroką skalę, jak opisuje artykuł,
mogę się mylić, więc niech mnie ktoś przekona, środków masowego przekazu.
wydaje mi się mało prawdopodobne i sądzę, że
że rozumuję błędnie. Ryszard Z. Fiejtek
wykracza poza możliwości techniczne wielkich
Andrzej S., Wrocław
mocarstw. Spróbuję uzasadnić dlaczego. W POPRZEDNICH NUMERACH „NEXUSA”
Po pierwsze, państwo, które dysponowałoby Myślę, że pańskie oczekiwania wobec „bro-
bronią kontrolującą umysły, już dawno powinno ni” w rodzaju Komando Solo są niewłaściwe. Nr 5 (3/1999), cena 6,00 zł
podporządkować sobie cały świat. Nie musiałoby Zadania, jakie mają te samoloty do wykona- Bronie manipulujące ludzką świadomością; Taje-
mnice dzienników majora Jordana, cz. 2 (dokoń-
utrzymywać ogromnych armii, angażować się nia, są nieco inne od sugerowanych przez pa-
czenie), Szczepionki – czy na pewno bezpieczne
w konflikty militarne, utrzymywać całych rzesz na. Otóż, wydaje mi się, że nie jest możliwe
i skuteczne?, cz. 1; Genetycznie modyfikowana
szpiegów, finansować opozycji w niepokornych zmuszenie kogoś za pomocą kierowanych do żywność – nieprzewidywalne ryzyko; Silnik napę-
krajach. Wystarczyłoby kilka lotów Komanda So- podświadomości sygnałów do robienia czegoś, dzany energią stałych magnesów; Ukryte dzieje
lo nad terenem hardego narodu i sprawa byłaby co stoi w sprzeczności z jego wolą, to znaczy Jezusa i Świętego Graala, cz. 2; Ewolucja czy
załatwiona. Tymczasem sytuacja polityczna i roz- nie można odbiorcy tego typu impulsów zmu- interwencja?; NOLe i pozaziemskie jednostki bio-
kład sił na świecie pokazuje zupełnie co innego. sić na przykład do zabicia kogoś, jeśli jest to logiczne; Tajemniczy kryształ, cz. 2 (dokończenie).
W tej chwili mamy w zasadzie dwa mocarstwa, sprzeczne z jego wolą i zasadami moralnymi.
Amerykę i Rosję, które cały czas prowadzą ideo- Aby osiągnąć taki efekt, trzeba by daną osobę Nr 6 (4/1999), cena 6,00 zł
logiczną i psychologiczna wojnę o poszerzenie poddać praniu mózgu za pomocą odpowied- Tajne wojny narkotykowe CIA, cz. 2; Banki cent-
ralne i prywatna kontrola pieniądza, cz. 1; Szcze-
swoich stref wpływów i podporządkowanie sobie nich technik i środków chemicznych. Jest to
pionki – czy na pewno bezpieczne i skuteczne?,
innych narodów. Nie sadzę, aby którekolwiek czasami proces długotrwały i wymaga indywi-
cz. 2 (dokończenie); Zapper Becka – nadzieja na
z tych państw wahałoby się użyć oręża mani- dualnego podejścia do każdego człowieka. Jak wyleczenie z AIDS; Abiogeneza lub efekt Fran-
pulującego umysłami w celu osiągnięcia swojego pan zapewne wie, nawet za pomocą hipnozy kensteina; Ukryte dzieje Jezusa i Świętego Graala,
celu. Tym bardziej że udowodnienie stosowania jest niezmiernie trudno skłonić kogoś do zro- cz. 3 (dokończenie); Młot i wahadło, cz. 1; Bliskie
tej broni jest praktycznie niemożliwe. bienia czegoś, co jest sprzeczne z jego wolą. spotkanie z ludźmi w czerni, cz. 1; Stwórcy
Amerykanie daliby wiele, aby zmusić do ule- A przecież oddziaływanie hipnozy jest znacznie Skrzydeł, cz. 1.
głości niepokorną Kubę, Iran czy Irak, podobnie silniejsze niż sygnałów w rodzaju tych, które
Rosjanie, którzy mają wiele problemów ze zbun- emitują Komanda Solo. Nr 7 (5/1999), cena 7,00 zł
towanymi republikami i krajami ościennymi. Przytoczył pan przykład Jugosławii i dziwi Kontrola umysłów i Nowy Porządek Świata; Banki
centralne i prywatna kontrola pieniądza, cz.
Po drugie, jest wiele ognisk zapalnych na się pan, że Amerykanom nie udało się sprawić,
2 (dokończenie); Zanieczyszczenia szczepionek;
świecie, w które angażują się wielkie mocarstwa aby Serbowie pokochali kosowskich Albańczy-
Technologia genu terminacyjnego; Przekaźnik
nie odnosząc tam zbyt wielkich sukcesów psy- ków i wycofali się z Kosowa. Jeśli przyjmiemy, energii Ziemi; Gwiezdny ogień – złoto bogów, cz.
chologiczno-militarnych, co może świadczyć że Serbowie nie kochają Jankesów i Albańczy- 1; Młot i wahadło, cz. 2 (dokończenie); Bliskie
o tym, że nie używa się tam broni skierowanej do ków, to latając nawet dniami i nocami nad spotkanie z ludźmi w czerni, cz. 2 (dokończenie);
podświadomości. Jugosławią Komanda Solo nic by nie osiągnęły. Stwórcy Skrzydeł, cz. 2.
Najbliższy przykład Jugosławia i konflikt Te kierowane do podświadomości impulsy nie
o Kosowo. Jakoś Amerykanie nie potrafili spra- byłyby w stanie przełamać wrogości Serbów Nr 8 (6/1999), cena 7,00 zł
wić, aby Serbowie pokochali NATO i Albańczy- wobec tych nacji. Mając świadomość, że działa- Chemiczne smugi – trucizna spadająca z nieba;
ków, a przecież broń zniewalająca myśli, według niami psychologicznymi zajmują się łebscy fa- Zasłona dymna nad śmieciami; Pokarm dla skóry;
Tajemnice generatora Rife’a, cz. 1; Od pamięci
autora artykułu, była tam użyta. Dopiero atak chowcy, przypuszczam, że przed Komandem
wody do biologii numerycznej; Gwiezdny ogień
konwencjonalny z powietrza zmusił Serbów do Solo postawiono inne, bardziej realne zadanie,
– złoto bogów, cz. 2; Antarktyda – zaginiona
uległości. Wiem, wiem w odpowiedzi usłyszę pe- stosowne do tej technologii, o ile tego typu Atlantyda?, cz. 1; Podróż do wiedzy o życiu po
wnie, że atak psychologiczny wymaga czasu, jednostki w ogóle były używane podczas wojny śmierci; Stwórcy Skrzydeł, cz. 3 (dokończenie).
a bombardowanie Jugosławii było potrzebne po o Kosowo.
to, aby pozbyć się nadwyżek broni, napędzić Zamiast walczyć z niemożliwymi do przeła- Nr 9 (1/2000), cena 7,00 zł
koniunkturę przemysłowi zbrojeniowemu i przete- mania emocjami lepiej wzmocnić te, które dzia- Kontrola umysłów z powietrza; Budowa Wielkiej
stować ludzi i broń w realnych warunkach bojo- łają na naszą korzyść. W przypadku Jugosławii Piramidy w Gizie; Blaski i cienie teorii HIV, cz. 1;
wych. Te argumenty przekonują mnie w przypad- taki przykładowy przekaz mógł brzmieć: „Obal- Tajemnice generatora Rife’a, cz. 2 (dokończenie);
ku Amerykanów, ale w przypadku Rosjan już cie Miloszewicza”. Wiadomo, że wiele osób Transmutacja rtęci w złoto; Gwiezdny ogień
– złoto bogów, cz. 3 (dokończenie); Antarktyda
nie. Weźmy inny konflikt – w Czeczenii. Rosja, w obawie o swoje życie i dobra materialne goto-
– zaginiona Atlantyda?, cz. 2 (dokończenie); Kon-
który boryka się z trudnościami finansowymi, wa była ulec presji Zachodu i przystać na jego
takty z obcymi istotami w „Zgromadzeniu”, cz. 1;
której armia dostaje z budżetu znikome fundusze żądania, w związku z czym z niechęcią patrzyła Starożytne pojazdy latające.
angażuje się w kosztowny i nie przynoszący chlu- na poczynania i upór Miloszewicza. Gdybym
by konflikt militarny. Jestem przekonany, że Ros- prowadził wojnę psychologiczną za pomocą Ko- Nr 10 (2/2000), cena 7,00 zł
jan nie stać na taki sposób testowania broni mand Solo, właśnie do takich ludzi kierowałbym Sieć szpiegowska Echelon, cz.1; Sposób na ast-
i chcieliby zakończyć tę wojnę jak najszybciej stosowne przekazy, aby skłonić ich do buntu mę; Blaski i cienie teorii HIV, cz. 2; Ogniwo
i jak najmniejszym kosztem. Jeśli Rosjanie mają i obalenia Miloszewicza. Jak wiemy, w czasie Joe’ego – akumulator energii orgonalnej; Jednolita
broń kontrolującą umysły, Czeczenia już dawno wojny o Kosowo i tuż po niej ludzie masowo Teoria Materii; W królestwie władców pierście-
powinna być na kolanach. Tymczasem wojna domagali się ustąpienia Miloszewicza. Być może nia, cz. 1; Noc czerwonego nieba; Kontakty z ob-
cymi istotami w „Zgromadzeniu”, cz. 2 (dokoń-
trwa tam nadal, a jej końca nie widać. był to efekt oddziaływań psychologicznych,
czenie); Nowy francuski raport w sprawie UFO
Po trzecie, jeśli rewelacje Judy Wall są praw- a być może przejaw rozgoryczenia i niechęci
i obrony.
dziwe, to nad Polską od dawna powinny krążyć wobec panującego w Jugosławii systemu. Ja-
samoloty amerykańskie i rosyjskie i rozsiewać koś ostatnio niewiele słychać o masowych pro- UWAGA: Powyższe numery można zakupić bezpo-
sygnały miłości do swoich krajów. Ja jakoś nie testach, w czasie których mieszkańcy Jugosła- średnio z naszej redakcji za pomocą przekazu zamie-
kocham zbytnio ani jednych, ani drugich i sądzę, wii domagaliby się ustąpienia Miloszewicza. szczonego w środku numeru! Numerów 1, 2, 3 i 4 już
że podobne odczucia ma większość moich roda- Oznacza to, że albo Komanda Solo przestały nie posiadamy i prosimy ich NIE ZAMAWIAĆ!

60 • NEXUS MAJ-CZERWIEC 2000