You are on page 1of 5

DETALJI UPISA NA FAKULTETIMA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA

ARHITEKTONSKI FAKULTET - Informator sa detaljima oko upisa


http://www.arh.bg.ac.rs/2015/06/10/prijemni-ispit-2015-za-upis-u-prvu-godinustudijskih-programa-arhitektonskog-fakulteta-u-beogradu/
BIOLOSKI FAKULTET
- Upsi na osnovne akademske studije
http://www.bio.bg.ac.rs/01_centar_osnovno.php?id_centra=27
-Uputstvo za upis na Bioloski fakultet
http://www.bio.bg.ac.rs/materijali_organizacionih_celina/uputstvo-kandidatima2015.pdf
-Informator za studente bioloskog f. http://issuu.com/simbioza/docs/informator
EKONOMSKI FAKULTET
-Informator http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/02/Ekof-Upis-Brosura210x150_Final-2015.pdf
-Sadrzaj prijemnog ispita http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/sadrzajprijemnog-ispita/
-Termini za polaganje http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/termin-polaganja/
-Narucivanje prirucnika za pripremu http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemniispit/prirucnik-za-pripremu/
-Literatura za pripremu http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/literatura-zapripremu/
-Uputstva za polaganje http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/uputstva-zapolaganje/
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET
-Informator http://prijemni.etf.bg.ac.rs/files/Informator_2015.pdf
-Upis - Vesti http://prijemni.etf.bg.ac.rs/
FAKLTE POLITICKIH NAUKA
-Upis detalji http://www.fpn.bg.ac.rs/2015/06/16/upis-studenata-u-skolsku-201516godinu-oas/
-Informator o upisu http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/1-INFORMATORFINAL-2015-2016_finale.pdf
FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE
-Konkurs za upis
http://www.vet.bg.ac.rs/uploads/file/InfoZaStudente/Konkurs.za.upis.na.integrisane.st
udije_2015-16_8.6.15.pdf
-Prijava za upis http://www.vet.bg.ac.rs/index.php?
mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=879&cntnt01returnid=144

FARMACEUTSKI FAKULTET
-Upis http://www.pharmacy.bg.ac.rs/upis/integrisane-akademskestudije/2310/informacije-za-budu%C4%87e-studente-farmaceutskog-fakulteta/
-Facebook grupa buducih studenata
https://www.facebook.com/groups/buducistudentiff/
FASPER
-Informator za upis -Upis http://www.fasper.bg.ac.rs/download/2015/Info%202015.pdf
- Plan upisa http://www.fasper.bg.ac.rs/download/2015/Plan-upisa-2015.pdf
FILOLOSKI FAKULTET
-Troskovi konkursa http://www.fil.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/obavestenja/ssluzba/upis2015/Resenje%20-%20troskovi
%20konkursa.pdf
-Informacije o konkursu http://www.fil.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/obavestenja/ssluzba/upis2015/OAS%20konkurs%20za
%202015.%20godinu.pdf
-Konkurs za upis http://www.fil.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/obavestenja/ssluzba/upis2015/Osn-i-integr-akademske-opsti-uslovi2015%20%281%29.pdf
-Pravilnik o sprovodjenju upisa http://www.fil.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/obavestenja/ssluzba/upis2015/Pravilnik%20o%20upisu
%202015%202016.pdf
FILOZOFSKI FAKULTET
-Konkurs BU http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/osn-i-integr-akademske/FZF-upis2015.pdf
-Detalji upisa po grupama http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_ispit
-Postupak polaganja ispita
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_postupak_polaganja_2015b.pdf
-Facebook grupa studenata https://www.facebook.com/groups/487288418046532/
-Vodic za brucose http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vodic_za_brucose
http://issuu.com/splatoa/docs/vodic_11.12
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
-Detalji upisa http://upis.fon.bg.ac.rs/#Vesti
-dokukmenta za upis http://upis.fon.bg.ac.rs/vesti/2015/potrebna-dokumenta-zaprijavu-na-konkurs.pdf
-Kalendar p;olaganja prijemnih ispita
http://upis.fon.bg.ac.rs/vesti/2015/Vazni_datumi.pdf
-Resenja prethodnih prijemnih ispita http://upis.fon.bg.ac.rs/#resenja
HEMIJSKI FAKULTET
-Upis detalji https://www.chem.bg.ac.rs/upis/konkurs.html

-Informator https://www.chem.bg.ac.rs/support/Informator_HF_2015.pdf
-Opsti uslovi upisa https://www.chem.bg.ac.rs/upis/OAS_IAS_2015_opsti_uslovi.pdf
-Politika upisa na BU
https://www.chem.bg.ac.rs/upis/Politika_upisa_BU_2015_16.pdf
-Elektronska p[rijava https://helix.chem.bg.ac.rs/sp/enr_appl0.py
MASINSKI FAKULTET
-Vesti o upisu http://vesti.mas.bg.ac.rs/?cat=8
-Upustvo za vodjenje upisa http://vesti.mas.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2015/06/Uputstvo_06_2015.pdf
MATEMATICKI FAKULTET
-Detalji upisa http://upis.matf.bg.ac.rs/
-Upustvo za on line prijavljivanje http://upis.matf.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2015/06/uputstvo-sertifikati.pdf
-Primneri uplatnica http://upis.matf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/prijava.jpg
http://upis.matf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/prijava-takmicari.jpg
-prosecan broj bodova za upis 2008/2009
http://www.matf.bg.ac.rs/files/STATISTIKA_BODOVI_2008_2014.pdf
MEDICNISKI FAKULTET
-Konkurs za upis http://www.mfub.bg.ac.rs:8080/dotAsset/90033.pdf
-Upustvo za polaganje prijemnog http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/90664.pdf
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
-Konkurs za upis http://www.agrif.bg.ac.rs/files/konkursi/247/OAS%20%20KONKURS%202015-16.pdf
PRAVNI FAKULTET
-Prijemni http://www.ius.bg.ac.rs/prijemni/
-konkurs za upis http://www.ius.bg.ac.rs/prijemni/KONKURSUPIS2015.pdf
-Program polaganja ispita http://www.ius.bg.ac.rs/prijemni/materijali.htm
-Mapa zgrade http://www.ius.bg.ac.rs/prijemni/mapa.htm
RUDARSKO GEOLOSKI FAKULTET
-Upis vesti http://upis.rgf.rs/index.php?page=home
-Datumi prijavljivanja I polaganja http://upis.rgf.rs/index.php?page=prijavljivanje
-Raniji testovi sa prijemih http://upis.rgf.rs/index.php?page=prijemni
-Uputstva http://upis.rgf.rs/index.php?page=upis
-Informator http://upis.rgf.rs/informator/Informator2015.pdf
SAOBRACAJNI FAKULTET
-Upis http://www.sf.bg.ac.rs/upis/

-konkurs http://www.sf.bg.ac.rs/upis/index.php?
option=com_content&view=article&id=180&Itemid=218
- Raspored polaganja http://www.sf.bg.ac.rs/upis/index.php?
option=com_content&view=article&id=174&Itemid=222
-dokumenta http://www.sf.bg.ac.rs/upis/index.php?
option=com_content&view=article&id=190&Itemid=226
-Kvote za upis http://www.sf.bg.ac.rs/upis/index.php?
option=com_content&view=article&id=195&Itemid=227
-Vazni datumi http://www.sf.bg.ac.rs/upis/index.php?
option=com_content&view=article&id=175&Itemid=28
-Pravila prijemnog ispita http://www.sf.bg.ac.rs/upis/index.php?
option=com_content&view=article&id=194&Itemid=224
-Saveti psihologa http://www.sf.bg.ac.rs/upis/index.php?
option=com_content&view=article&id=177&Itemid=225
-Primeri zadataka http://www.sf.bg.ac.rs/upis/index.php?
option=com_content&view=article&id=176&Itemid=26
STOMATOLOSKI FAKULTET
-Upis na stomatologiju detaljno http://www.stomf.bg.ac.rs/code/navigate.php?Id=558
-Upis za proteticara http://www.stomf.bg.ac.rs/code/navigate.php?Id=560
-Upsi za oralnu higijenu http://www.stomf.bg.ac.rs/code/navigate.php?Id=559
SUMARSKI FAKULTET
-Opsti uslovi upisa
http://www.sfb.bg.ac.rs/pdffajlovi/upis_i_studije/osnovne_akademske_studije/Univerzi
tet-opsti_uslovi_sprovodjenja_konkursa.pdf
-Konkurs
http://www.sfb.bg.ac.rs/pdffajlovi/upis_i_studije/osnovne_akademske_studije/konkurs
_za_upis_u_prvu_godinu_osnovnih_akademskih_studija_2015-2016.pdf
-dokumenta
http://www.sfb.bg.ac.rs/pdffajlovi/upis_i_studije/osnovne_akademske_studije/dokume
nta_za_prijavu_na_konkurs.pdf
-dokumenta za upis
http://www.sfb.bg.ac.rs/pdffajlovi/upis_i_studije/osnovne_akademske_studije/dokume
nta_potrebna_za_upis.pdf
-Konkurs za strukovne studije
http://www.sfb.bg.ac.rs/pdffajlovi/upis_i_studije/osnovne_strukovne_studije/konkurs_
za_upis_u_prvu_godinu_osnovnih_strukovnih_studija_2015-2016.pdf
-dokumenta za strukovne studije
http://www.sfb.bg.ac.rs/pdffajlovi/upis_i_studije/osnovne_strukovne_studije/dokument
a_za_prijavu_na_konkurs.pdf
Cenovnik studija http://www.sfb.bg.ac.rs/pdffajlovi/VAZECI%20CENOVNIK
%20%20SFB.pdf

TEHNOLOSKO METALURSKI FAKULTET


-Informator http://www.tmf.bg.ac.rs/files/informator%202015.pdf
-Obavestenje o rokovima www.tmf.bg.ac.rs/files/2007/09/PLAKAT%20ZA%20UPIS
%20U%20PRVU%20GODINU%20STUDIJA%2015-2.doc
-Vodic za brucose www.tmf.bg.ac.rs/files/Vodic-TMF1.doc
-Prezentacija fakulteta http://www.tmf.bg.ac.rs/files/2007/09/TMF%20prezentacija
%202010.pdf
-Zadaci iz Hemije ranije http://www.tmf.bg.ac.rs/files/hemija%202015.pdf
-Zadaci iz fizike ranije http://www.tmf.bg.ac.rs/files/fizika%202015.pdf
-Zadaci iz matematike http://www.tmf.bg.ac.rs/files/matematika%202015.pdf
UCITELJSKI FAKULTET -Konkurs, kvote, dokumnta I termini
http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/06/konkurs-I.pdf