You are on page 1of 36

Diagnoza

Wykaz produktw

Diagnoza
Wykaz produktw

Wydanie 7

Niniejsza publikacje nie jest aktualizowana.


Biec wersj znajdziesz na stronie
http://www.wabco.info/8150900373

2012

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania uzupenie.


Wersja 3/10.2012(pl)
815 090 037 3

Diagnoza

Skrty
ABS

(z angielskiego: Anti-Lock Braking System); ukad zapobiegajcy blokowaniu k

ALB

(z niemieckiego: Automatisch Lastabhngige Bremskraftregelung); automatyczny regulator siy hamowania


zaleny od obcienia

AMT

(z angielskiego: Automated Manual Transmission); zautomatyzowana manualna skrzynia biegw

APS

(z angielskiego: Air Processing System); system uzdatniania powietrza

ASR

(z niemieckiego: Antriebs-Schlupf-Regelung); regulacja polizgu napdowego

ATC

(z angielskiego: Automatic Temperature Control); automatyczna regulacja temperatury

CAN

(z angielskiego: Controller Area Network); asynchroniczny, szeregowy system magistrali danych do czenia
sterownikw pojazdw samochodowych w sie

CBU

(z angielskiego: Central Brake Unit); centralne urzdzenie hamujce

CDC

(z angielskiego: Cruise Distance Control); kontrola odstpu podczas jazdy

E-APU

(z angielskiego: Electronic Air Processing Unit); elektroniczny ukad uzdatniania powietrza

EBS

(z angielskiego: Electronic Braking System); elektroniczny system hamulcw

ECAS

(z angielskiego Electronically Controlled Air Suspension); elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne

ECU

(z angielskiego: Electronic Control Unit); sterownik elektroniczny

ENR

(z niemieckiego: Elektronische Niveau-Regelung), elektroniczna regulacja poziomu

EPB

(z angielskiego: Electro-Pneumatic Brake); elektropneumatyczny ukad hamulcowy (ekwiwalent EBS)

EPS

(z angielskiego: Electronic Power Shift); elektropneumatyczny ukad zmiany biegw

ESAC

(z angielskiego: Electronic Shock Absorber Control); elektronicznie sterowany ukad amortyzacji podwozia

ETS

(z niemieckiego: Elektronische Tr-Steuerung) elektroniczny ukad sterowania drzwi

HPB

(z angielskiego: Hydraulic Power Brake); hydrauliczny ukad hamulcowy ze wspomaganiem

IVTM

(z angielskiego: Integrated Vehicle Tire Pressure Monitoring); system monitorowania cinienia powietrza
w oponach w pojazdach uytkowych

JED

(z angielskiego: Joint Engineering Document); wsplny dokument projektowy

MTS

(z niemieckiego: Modulare Tr-Steuerung) modularny system sterowania drzwi (dla autobusw)

OBD

(z angielskiego: On Board Diagnosis); Diagnoza On Board

ODR

(z angielskiego: Operating Data Recorder); pami danych operacyjnych

PC

(z angielskiego: Personal Computer); komputer osobisty

SAE

(z angielskiego: Society of Automotive Engineers); Stowarzyszenie Inynierw Motoryzacji

TEBS

(z angielskiego Electronic Braking System for Trailers); elektroniczny ukad hamulcowy przyczep

TECAS

(z angielskiego: Electronically Controlled Air Suspension for Trailers); elektronicznie sterowane zawieszenie
pneumatyczne przyczep

USB

(z angielskiego: Universal Serial Bus); szeregowy system magistrali, sucy do czenia komputera
z urzdzeniami zewntrznymi

VCS

(z angielskiego: Vario-Compact-System)

ZBR

(z niemieckiego: Zentraler Bord-Rechner); Centralny komputer pokadowy

Spis treci

Diagnoza

1 Wykluczenie odpowiedzialnoci........................................................................................... 7
2 Zasady bezpieczestwa ......................................................................................................... 8
3 Wprowadzenie ........................................................................................................................ 9
4 System Diagnostic (SD) ....................................................................................................... 10
4.1
Diagnostic Software ................................................................................................... 10
4.1.1 Zamawianie WABCO Diagnostic Software ................................................................ 11
4.1.2 Gdzie znajd WABCO Diagnostic Software? ............................................................ 12
4.1.3 Przegld pakietw ...................................................................................................... 12
4.1.4 Instalacja WABCO Diagnostic Software .................................................................... 14
4.1.5 Biuletyn informacyjny WABCO Diagnostic................................................................. 15
4.1.6 Umowa licencyjna ...................................................................................................... 16
4.1.7 Aktywacja WABCO Diagnostic Software ................................................................... 16
4.1.8 Wersja licencji ............................................................................................................ 17
4.1.9 Rozszerzone uprawnienia (PIN) ................................................................................ 17
4.1.10 Wersja PIN ................................................................................................................. 17
4.2
Sprzt ......................................................................................................................... 18
4.2.1 PC / Laptop ................................................................................................................ 18
4.2.2 Diagnostic Interface ................................................................................................... 18
5 Przewd do diagnozy........................................................................................................... 19
5.1
Walizka z akcesoriami diagnostycznymi.................................................................... 19
5.1.1 Walizka z akcesoriami do przyczep 446 301 023 0 ................................................... 19
5.1.2 Walizka z akcesoriami do pojazdw silnikowych 446 301 025 0............................... 20
5.1.3 Walizka z akcesoriami do autobusw 446 301 026 0 ................................................ 21
5.2
ABS/ASR.................................................................................................................... 21
5.2.1 ABS B 4-kanaowy (pojazd silnikowy) ........................................................................ 21
5.2.2 ABS/ASR C 4-kanaowy (pojazd silnikowy) ............................................................... 21
5.2.3 ABS/ASR C 6-kanaowy (pojazd silnikowy) ............................................................... 22
5.2.4 ABS/ASR D/E (pojazd silnikowy) ............................................................................... 22
5.2.5 ABS Vario C (przyczepa) ........................................................................................... 22
5.2.6 ABS VCS I (przyczepa).............................................................................................. 22
5.2.7 ABS VCS II (przyczepa)............................................................................................. 23
5.3
ATC / HLK .................................................................................................................. 23
5.4
CAN Viewer................................................................................................................ 24
5.5
EBS ............................................................................................................................ 24
5.5.1 EBS EPB (Mercedes)................................................................................................. 24
5.5.2 EBS Euro (pojazd silnikowy) ...................................................................................... 24
5.5.3 TEBS (przyczepy) ...................................................................................................... 25
5.6
ECAS.......................................................................................................................... 25
5.6.1 ECAS/ESAC (pojazd silnikowy) ................................................................................. 25
5.6.2 ECAS/ESAC (Mercedes) ........................................................................................... 25
5.6.3 ECAS/ESAC (MAN, Iveco)......................................................................................... 26
5.6.4 ECAS (przyczepa)...................................................................................................... 26
5.7
EPS (pojazd silnikowy)............................................................................................... 26
5.8
ETS (autobus) ............................................................................................................ 26
5.9
IVTM........................................................................................................................... 27
5.10 MTS (autobus)............................................................................................................ 27

Diagnoza

5.11
5.12
5.13
5.14

Spis treci

Trailer Central Electronics (centralny elektroniczny ukad sterujcy przyczepy) .......28


ZBR (CVC) .................................................................................................................28
cznik OBD Multiswitch............................................................................................28
OnGuardPLUS ...........................................................................................................28

6 Urzdzenia kontrolne i dodatkowe .....................................................................................29


6.1
Walizka testowa do pneumatycznych ukadw hamulcowych 435 002 007 0...........29
6.2
Walizka do sprawdzania instalacji pneumatycznych rolnictwo 435 002 011 0........29
6.3
Manometry..................................................................................................................30
6.4
Przyrzd testowy ALB 435 008 000 0 ........................................................................30
6.5
Klucz regulacyjny ALB 899 709 1XX 2.......................................................................30
6.6
Wtyk testowy ABS 446 007 316 0 ..............................................................................31
6.7
Wtyk kodw migowych 446 300 334 0 .......................................................................31
6.8
Tester WABCO Compact 446 300 400 0 / 430 0 .......................................................31
6.9
Wykrywacz nieszczelnoci WABCO 400 606 410 0 ..................................................32
7 W.EASY rozwizania diagnostyczne do pojazdw uytkowych ...................................33

Wykluczenie odpowiedzialnoci

Diagnoza

Wykluczenie odpowiedzialnoci

Nie ponosimy odpowiedzialnoci za prawidowo,


kompletno czy aktualno informacji zawartych
w dokumencie. Wszystkie dane techniczne, opisy
i ilustracje obowizuj w dniu druku tej broszury lub
jej suplementw. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian wynikajcych z cigego
udoskonalania.
Tre tej broszury nie stanowi podstawy gwarancji
czy zapewnienia waciwoci, w zwizku z czym nie
moe by ona interpretowana w powyszy sposb.
Odpowiedzialno za szkody jest zasadniczo
wykluczona, o ile nie bdzie moliwe udowodnienie
dziaania zamierzonego lub powanego zaniedbania
lub nie stoj temu na przeszkodzie inne
postanowienia prawne o charakterze obligatoryjnym.
Teksty i ilustracje podlegaj ochronie na podstawie
naszych praw uytkowania. Ich powielanie lub
rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie wymaga
naszej zgody.

Przytoczone znaki towarowe podlegaj przepisom


prawa uywania znakw zastrzeonych, take
w przypadkach gdy nie zostay one jako takie
okrelone. W przypadku sporw natury prawnej
wynikajcych ze stosowania zawartych w tej
broszurze informacji, obowizuj wycznie reguy
prawa krajowego.
Jeeli fragmenty lub poszczeglne sformuowania
niniejszego tekstu nie s zgodne z obowizujcym
prawem bd cakowicie lub czciowo utraciy t
zgodno, pozostaa cz treci tego dokumentu
zachowuje swoj wano.

Diagnoza

Zasady bezpieczestwa

Zasady bezpieczestwa

Uwanie przeczytaj ten druk. Bezwzgldnie stosuj


si do wszystkich zalece, wskazwek i zasad
bezpieczestwa, aby unikn szkd osobowych
i rzeczowych. WABCO gwarantuje
bezpieczestwo, niezawodno i wydajno
systemw swojej produkcji tylko pod warunkiem
przestrzegania wszystkich informacji, zawartych
w tym dokumencie. Odmienne postpowanie
moe prowadzi do faszywych lub bdnych
wynikw w pojedzie.
Prace przy pojedzie moe wykonywa tylko
przeszkolony i wykwalifikowany personel
specjalistyczny.
Naley bezwzgldnie stosowa si do wymaga
i instrukcji producenta pojazdu.
Przestrzega zakadowych przepisw
o zapobieganiu nieszczliwym wypadkom oraz
przepisw regionalnych i krajowych.
W razie potrzeby nosi odpowiedni odzie
ochronn.
Miejsce pracy musi by suche oraz wystarczajco
przewietrzane i owietlone.
Przy systemie bezpieczestwa pojazdu
przeczonym na tryb diagnostyczny nie naley
porusza si po drogach publicznych.
Przed rozpoczciem jakichkolwiek innych
czynnoci przy tym samym systemie, po usuniciu
bdu lub skasowaniu pamici diagnostycznej
naley ponownie odczyta aktualny stan bdu.
Tylko w ten sposb mona zagwarantowa, e
bd zosta usunity.
Po wykonaniu Service Reset (zresetowanie daty
lub przebiegu) naley przed wykonywaniem
dalszych czynnoci przy sterowniku odczyta
aktualny stan serwisu ze sterownika.

Niebezpieczestwo uduszenia!
Diagnostyk przy pracujcym silniku naley
przeprowadza wycznie w pomieszczeniach
z ukadem odsysania gazw spalinowych lub na
zewntrz.
W pomieszczeniach bez odsysania gazw
spalinowych wdychanie tlenku wgla moe
spowodowa powane uszczerbki na zdrowiu
a nawet mier.
Niebezpieczestwo obrae!
Aktywacje pedaw mog powodowa powane
obraenia, jeeli w pobliu pojazdu znajduj si
inne osoby.
W nastpujcy sposb upewnij si, e niemoliwa
bdzie jakakolwiek aktywacja pedaw:
Przecz skrzyni biegw na bieg jaowy
i aktywuj hamulec postojowy.
Zabezpiecz pojazd klinami przed stoczeniem.
Zamocuj na kierownicy dobrze widoczn
informacj o przeprowadzaniu prac przy
pojedzie z uwag, e nie wolno aktywowa
pedaw.
Nie wysterowuj adnych podzespow
systemowych, jeeli w strefie zagroenia przez te
podzespoy znajduj si inne osoby.
Podczas wykonywania prac przy pojedzie,
zwaszcza przy pracujcym silniku, nie no
krawata, szerokiej odziey, rozpuszczonych
wosw, bransoletek, zegarkw itp. Nie zbliaj
doni i wosw do ruchomych czci.
Niebezpieczestwo poaru!
Uywaj wycznie lamp z uziemieniem.
Palne materiay (szmaty, papier itp.) naley
trzyma z daleka od ukadu wydechowego.
Nie pal tytoniu na miejscu pracy.
Sprawd przewody elektryczne, czy ich izolacja
jest w porzdku i czy s prawidowo zamocowane.

Wprowadzenie

Diagnoza

Wprowadzenie

O ile dawniej do diagnozy kadego systemu


w pojazdach uytkowych wymagany by oddzielny
tester, dzisiaj wystarczy do tego PC lub laptop
z odpowiednim oprogramowaniem diagnostycznym.
Diagnostyka PC obejmuje dwa rodzaje diagnozy:
WABCO System Diagnostics (SD) do systemw
i podzespow WABCO
WABCOWrth W.EASY Complete Premium do
systemw WABCO i systemw innych
producentw
Specjalne przyrzd kontrolne i dodatkowe
uzupeniaj program diagnostyczny.

Diagnoza

System Diagnostic (SD)

System Diagnostic (SD)

Pojciem System Diagnostic Software okrelane


jest wycznie oprogramowanie do diagnozy
systemw WABCO.
SD to specjalne programy o bogatym zakresie funkcji,
umoliwiajce diagnoz wszystkich systemw
elektronicznych WABCO
Do diagnozy potrzebne s:
typowy oglnodostpny komputer osobisty lub
laptop
WABCO System Diagnostics Software
Diagnostic Interface
kable odpowiednio do typu pojazdu

4.1

Diagnostic Software

Szybki rozwj techniki pojazdw posiadajcych coraz


szerszy zakres funkcji oraz dopracowane ukady
bezpieczestwa wymaga rwnie odpowiedniego
oprogramowania diagnostycznego. WABCO oferuje
oprogramowanie diagnostyczne do wszystkich
systemw elektronicznych w rnych pojazdach.
Otrzymanie Diagnostic Software jest moliwe na trzy
sposoby.
wersja na kluczu USB (numery katalogowe
446 301 XXX 0)
elektronicznie jako tzw. Single Download (numery
katalogowe 246 301 XXX 0)
Warto XXX w numerze katalogowym oznacza
dostpne wersje Diagnostic Software w rnych
jzykach (zob. tabela 4-1 Przegld programw
oprogramowania diagnostycznego (stan na
03/2012 r.), strona 13).
jako cz abonamentu na oprogramowanie
WABCO System Diagnostic.
Do diagnozy kilku systemw WABCO dostpne s
w WABCO przez Internet cztery pakiety Diagnostic
Software. Zawieraj one liczne programy
diagnostyczne za bardzo przystpn cen. Programy
mona zawsze pobra z Internetu w aktualnej wersji
i od razu z nich korzysta.
Zalet oprogramowania WABCO SD jest szybka
informacja o nowych wersjach, dziki czemu bez
dodatkowych kosztw mona otrzyma najnowsze
oprogramowanie Diagnostic Software.

10

Graficzne moliwoci komputera osobistego


sprawiaj, e diagnoza staje si przejrzysta.
Wyczerpujce informacje dotyczce napraw
i schematw pocze z wartociami pomiarowymi
zapewniaj szybkie i atwe przeprowadzanie
diagnozy i napraw.
Diagnostyka przy uyciu Diagnostic Software moe
by przeprowadzana przez kadego uytkownika. Do
zmiany parametrw lub przeprowadzenia kalibracji
konieczne jest jednak posiadanie odpowiednich
uprawnie (PIN, zob. rozdzia 4.1.9 Rozszerzone
uprawnienia (PIN), strona 17).
Kod PIN otrzymasz po odbyciu odpowiedniego
treningu na WABCO University. Dalsze informacje na
temat treningw, oferowanych przez WABCO
University, mona znale w Internecie pod adresem
http://www.wabco-university.com
Jako przykad oprogramowania diagnostycznego
przedstawione zostay poniej fragmenty
oprogramowania do systemu Trailer EBS E.
Menu gwne

rys. 4-1:

Menu gwne Trailer EBS-E Diagnostic Software V2.5

ECU- dane
Pokazuje aktualn zawarto pamici diagnozy
Konfiguracja systemu
Aktualne wartoci pomiarowe

System Diagnostic (SD)

Diagnoza

Moliwoci regulacji

rys. 4-2:

Menu System TEBS w Trailer EBS-E Diagnostic


Software V2.5

Wybr typu pojazdu


Definicja osi
Konfiguracja zaworw sterujcych osi unoszon
Wybr uresorowania

4.1.1

Zamawianie WABCO Diagnostic Software

Uruchom przegldark, wpisujc:


http://www.wabco-auto.com/mywabco
Jeli masz ju konto w myWABCO, zaloguj si za
pomoc swojej nazwy uytkownika i hasa do tego
konta.
Jeeli nie masz jeszcze konta w myWABCO, musisz
je najpierw utworzy.
Kliknij odsyacz Nowa rejestracja i wypenij
niezbdne pola.
Poniewa nie masz jeszcze danych dostpowych
do abonamentu WABCO SD, zostaw odpowiednie
pola w kroku 3 puste.

W celu potwierdzenia swojego adresu e-mail


otrzymasz natychmiast wiadomo e-mail.
Kliknij link w wiadomoci e-mail, aby aktywowa
konto.
Zaloguj si swoj nazw uytkownika i hasem do
swojego konta na myWABCO.
Po lewej stronie w obszarze szybkiego dostpu
kliknij Zamw Diagnostic Software.
Jeli przegldarka internetowa wywietli
ostrzeenie o zagroeniu bezpieczestwa,
wybierz opcj, ktra umoliwi wywietlanie take
niebezpiecznych elementw.

Na nastpnym ekranie pokazane zostan Twoje


dane osobowe.
Kliknij przycisk Nowe zamwienie.

11

Diagnoza

System Diagnostic (SD)

Wybierz wymagany pakiet Diagnostic Software


(zob. rozdzia 4.1.3 Przegld pakietw, strona 12)
lub zdecyduj si na indywidualne pobieranie
plikw.

4.1.2 Gdzie znajd WABCO Diagnostic Software?


Uruchom przegldark, wpisujc:
http://www.wabco-auto.com/mywabco
Zaloguj si swoj nazw uytkownika i hasem do
swojego konta na myWABCO.
Po lewej stronie w obszarze szybkiego dostpu
kliknij Pobierz Diagnostic Software.
Otrzymasz tutaj przegld najwaniejszych
programw diagnostycznych w jzyku Twojego kraju.
Moesz je filtrowa wg okrelonych kryteriw, na
przykad wg zawartoci pakietw. Z pokazywanych
programw moesz pobra te, ktre s ujte
w posiadanym pakiecie abonamentu WABCO
Diagnostic Software.
Nie wszystkie programy s dostpne we wszystkich
jzykach. Aby zobaczy kompletny przegld
Diagnostic Software przecz pole wyboru jzyka na
angielski.

12

4.1.3

Przegld pakietw

Moesz wybiera spord 4 pakietw


oprogramowania:
cznie 246 301 900 0
Prawie wszystkie dostpne programy do diagnostyki
komputerowe w pojazdach ciarowych, autobusach
i przyczepach (zawiera 246 301 901 0, 246 301 902 0
i 246 301 904 0).
Przyczepa 246 301 901 0
Typowe programy do diagnostyki produktw WABCO
w przyczepach.
Autobus 246 301 902 0
Typowe programy do diagnostyki produktw WABCO
w autobusach.
Pojazd silnikowy 246 301 904 0
Typowe programy do diagnostyki produktw WABCO
w pojazdach silnikowych.
Prawa kolumna poniszej tabeli informuje
o programach, zawartych w poszczeglnych
pakietach.
WABCO nieustannie stara si udostpni wicej
programw diagnostycznych w wikszej liczbie
jzykw. Dlatego ponisza tabela stanowi tylko
przegld. Aktualny przegld wersji oprogramowania
diagnostycznego znajdziesz w Internecie pod
adresem http://www.wabco-auto.com/sd odsyacz
Przegld numerw katalogowych.
Przegld programw zawiera przejrzyste zestawienie
dostpnych obecnie programw. Numery katalogowe
programw diagnostycznych maj format
246 301 XXX 0. Przy zamawianiu wersji na pendrive
USB wystarczy wpisa 446 301 XXX 0 zamiast
246 301 XXX 0. Wartoci XXX podane s
w poniszej tabeli.

System Diagnostic (SD)

Diagnoza

621

622

620 623

631 432

630

085

168

192

627 086 155 626

ABS D
Hydraulic

321

650

651 416

414

415

087

169

322

323 088 652

ABS D+

604

625

628 633 133 635

634

417 089

639 090 636 637

ABS E+

450

382

383 451 453 454

455

461

571

572

629

624 653

380

384

ABS HPB
ABS SAE

324

APS E-APU

el

en

es

fi

fr

hr

hu

it

tak ko

nl

no

640 426 134

456 457 458 460 459

ru

sv

tr

zh

573
091

632

092

170 425 325

326 093 156

pojazd silnikowy

ABS C

de

autobus

cs

przyczepa

Oprogramowanie

da

pt
pt
pl (BR) (PT) ro

cznie

w pakiecie:

X
X

X
X

ATC CAN
standard

193

564

565 603

613 433

614

077

421

194

195 078 157

ATC Coach

327

864

865 097

584

618

098

146

328

329 099 159

ATC KWP
196
Citaro Travego

560

566 616

094

617

095

171

197

198 096 158

CAN-Viewer

351

585

599 128

130

129

131

352

353 132 151

CDC

348

583

656 063

064

065

066

349

350 067 068

EBS 1C Asia
EBS BUS
Standard

898
199

577

578 004

947 434

005

006

EBS CBU
MAN

880

882

EBS EPB Bus 346

558

410 413

411

412

103

EBS EPB MB
Truck

331

517

547 519

559 362 361 518

101

EBS Euro

334

548

545 894

554 366 365 555

ECAS 42
S2000

181

860

863 842

841 435

ECAS Bus A

059

851

861 875

ECAS Bus
Citaro

184

523

ECAS CAN2

136

ECAS ENR
MB Truck

948

302

172 007 008

X
X

955

347 104 162

363

332

333 102 161

381 009

367

335

336 010 011

840

105

135

182

183 106 147

876

877

014

070 427 061

186 015 016 869

539 575

574 436

576

017

422

185

138 018 027

866

867 586

587 369 368 868 925 137 028

605

341

139 029 031 906

187

521

874 873

871 371 370 872

074

372

188

995 075 076

ECAS Truck
JED

538

529 175 858 856

855 437

857

174 062

537

173

191 069 862 568

ECAS Truck
KWP K

189

524

850 854

852 374 373 853

032

375

190

359 033 034

EPS

357

896

897 035

037

036

038

358

320 039 040

HBS AddOn-E 317

690

691 079

081

080 355

082

430

305 083 084 354

IVTM

730

732 733

731

734

601 041

107

308 042 034

303

304

X
X

X
X

X
X

13

Diagnoza

System Diagnostic (SD)

de

Modular AMT

en

es

fi

fr

hr

hu

it

tak ko

nl

no

pt
pt
pl (BR) (PT) ro

ru

sv

tr

952

MTS

306

ODR Tracker

141 419 536

580

OptiDrive
(Fast Gear)
SmartBoard

el

581 579

953
569 438

692 693 420 655

701 356

108

140

307

109 148

110

111

142

342

143 112 878

054
153 405 609

zh

055

165 115 163 431

688 689 044

113 164 154 114

144

682 683 418 684 439

685

686

687

TEBS D

546 550 540 996 542 544 606 541 608 895 543 905 602 551

552

557 058 553 549 694 060

TEBS E

597 956 588

594

318 180 595 596 598

TECAS

527 399 520 954 528 531 402 525 611 176 530 389

532

534

343 177 535 533 045

Trailer CAN
RouterRepeater
(TRR)

310 149 923

924 116 150 118

117

119

311

312 120 166

TrailerGUARD 313 403 918


Telematics

919 046 404 048

047

049

387 428 314

315 050 051

VCS

505 406 501

502 503 407 504 440

506

052

926

337

615 507 053 509

VCS II

783 408 508

510 513 607 511 612 376 512 654 638 582

121

122

782 781 514 780

ZBR2

338

657 123

145

339

340 127 167

Tabela: 4-1:

700

589 590 360 591 915 178 592 388 179 593

125 378 377 124

Przegld programw oprogramowania diagnostycznego (stan na 03/2012 r.)

kod jzyka wg ISO 639: cs = czeski, da = duski, de = niemiecki,


el = grecki, en = angielski, es = hiszpaski, fi = fiski, fr = francuski,
hr = chorwacki, hu = wgierski, it = woski, ja = japoski,
ko = koreaski, nl = niderlandzki, pl = polski, pt(BR) = portugalski
(Brazylia), pt(PT) = portugalski (Portugalia), ro = rumuski,
ru = rosyjski, sv = szwedzki, tr = turecki, zh = chiski

4.1.4

Instalacja WABCO Diagnostic Software

Uruchom przegldark, wpisujc:


http://www.wabco-auto.com/mywabco
Zaloguj si swoj nazw uytkownika i hasem do
swojego konta na myWABCO.
Po lewej stronie w obszarze szybkiego dostpu
kliknij Pobierz Diagnostic Software.
Wybierz wymagany pakiet Diagnostic Software
i podany jzyk.

14

126

309

610 917 152 916

Trailer Central 344 409 680


Electronic

pojazd silnikowy

da

autobus

cs

przyczepa

Oprogramowanie

cznie

w pakiecie:

System Diagnostic (SD)

Diagnoza

Kliknij przycisk Poka.


Pokazana zostaje tabela pobierania.
Wybierz wymagane oprogramowanie Diagnostic
Software z tabeli pobierania przez kliknicie
programu.
Proces pobierania rozpoczyna si automatycznie.
Pojawia si jednak zapytanie, czy program ma
zosta zapisany w komputerze, czy te od razu
wykonany.
Wybierz opcj Uruchom program.
Po pobraniu wymaganego program, plik programu
jest rozpakowywany w wybranym katalogu lub
w domylnym katalogu C:\wabco\download. Po
rozpakowaniu automatycznie rozpoczyna si
proces instalacji.

4.1.5

Biuletyn informacyjny WABCO Diagnostic

Czy oprogramowanie diagnostyczne zainstalowane


na komputerze warsztatowym jest najnowszej wersji?
W przypadku abonamentu Diagnostic Software,
obejmujcego prawie 40 programw atwo mona
straci orientacj.
Biuletyn informacyjny WABCO Diagnostic informuje
o konkretnych aktualizacjach wybranych programw
lub o nowych wersjach jzykowych. Korzystanie
z serwisu jest anonimowe i wysyane s wycznie
informacje o diagnozie, a nie wiadomoci reklamowe:
Zmiany i aktualizacje istniejcych programw
diagnostycznych
Informacje o nowych programach w okrelonym
jzyku
Biuletyn informacyjny WABCO Diagnostic jest
dostpny bezpatnie i moe by wysyany do firmy
w kilku egzemplarzach.
Abonament biuletynu informacyjnego WABCO
Diagnostic
Uruchom przegldark, wpisujc:
http://www.wabco-auto.com/sd
Kliknij odsyacz Biuletyn informacyjny WABCO.
Wpisz adres e-mail i wybierz operacj Abonuj,
aby po raz pierwszy zarejestrowa si w celu
otrzymywania biuletynu informacyjnego.

Niedugo pniej otrzymasz wiadomo e-mail


z odsyaczem do potwierdzenia abonamentu,
ktry musisz klikn w celu zapobieenia
naduyciom Twojego adresu e-mail.
Wpisz drugi raz adres e-mail do maski rejestracji
i wybierz teraz operacj Edytuj ustawienia.
Otrzymany poczt elektroniczn odsyacz
zaprowadzi Ci na stron internetow, gdzie
bdziesz mg szczegowo okreli, o jakich
tematach masz by w przyszoci informowany
biuletynem.

Klikajc poszczeglne pola aktywuj wysyk


biuletynu do danych programw bd aktywuj cae
wiersze albo kolumny przez kliknicie jzyka
w nagwku kolumny lub nazwy systemu.
Zielone pole informuje, e istnieje ju tumaczenie
programu na ten jzyk. Oczywicie istnieje te
moliwo kliknicia czerwonego pola. W tym
przypadku bdziemy wysya informacje
niezwocznie po pojawieniu si nowego programu
w tym jzyku.
Ponownym klikniciem tego samego pola moesz
dezaktywowa wybr. Zwr te uwag na
pozostae pola z opcjami dotyczcymi urzdze
diagnostycznych i adapterw. W ten sam sposb
moesz edytowa swoje osobiste ustawienia
biuletynu.
Jeeli chcesz przesta otrzymywa biuletyn
informacyjny, w masce rejestracji wybierz funkcj
Zakocz abonament, aby cakowicie
dezaktywowa biuletyn.

15

4
4.1.6

Diagnoza

System Diagnostic (SD)

Umowa licencyjna

W chwili instalacji programu diagnostycznego


WABCO automatycznie pokazywana jest umowa
licencyjna, ktr naley zaakceptowa chcc
zainstalowa program.
Umow licencyjn mona take wywoa na stronie
gwnej WABCO http://www.wabco-auto.com
Abonament diagnozy jest zawierany regularnie na
okres jednego roku. Przed upywem roku
przypominamy o koniecznoci przeduenia umowy.
Do zainstalowania oprogramowania diagnostycznego
na kilku komputerach wymagane jest nabycie
dodatkowych licencji. W celu instalacji na nastpnym
komputerze skopiuj pobrany z Internetu plik *.exe
Diagnostic Software na ten komputer. Tam moesz
uruchomi ten program i zainstalowa Diagnostic
Software.
4.1.7

Aktywacja WABCO Diagnostic Software

Wszystkie programy diagnostyczne WABCO musz


zosta aktywowane. Po instalacji moesz bez
ogranicze uywa programu przez 10 dni bez
aktywacji. Po upywie tego czasu dalsza praca bez
aktywacji jest niemoliwa. Przy kadym uruchamianiu
programu pojawia si informacja, dokd mona
uywa programu bez aktywacji.
Po aktywacji oprogramowanie Diagnostic Software
jest zwizane z danym komputerem. Licencja jest
tym samym wykorzystana. Dlatego aktywuj
Diagnostic Software tylko na tym komputerze, na
ktrym ma by ono wykorzystywane, a nie na
przykad testowo na komputerze biurowym.
W celu aktywacji kliknij Zadaj kodw aktywacji.

Aktywacja online wymaga poczenia komputera


z Internetem.
Przez WABCO Activation@Web

Online
Do aktywacji online kliknij Rozpocznij aktywacj
przez Internet.
Po nawizaniu poczenia z Internetem kliknij
Aktywuj teraz.
Pojawia si komunikat Aktywacja w toku..., a po
pomylnej aktywacji komunikat Aktywacja bya
pomylna.
Po pomylnej aktywacji program zostaje
uruchomiony. W razie problemw z nawizaniem
poczenia otrzymasz komunikat z informacj
o moliwych przyczynach.
Jeeli usunicie tych przyczyn byoby niemoliwe,
aktywacja jest moliwa tylko za porednictwem
Activation@Web.
Activation@Web
Activation@Web to zawsze dostpny portal
internetowy, umoliwiajcy generacj kodw
aktywacji o kadej porze. Wymagany jest do tego
wycznie komputer PC z poczeniem internetowym.
Nie ma przy tym potrzeby uywania komputera, na
ktrym ma zosta aktywowane oprogramowanie.
Uruchom przegldark, wpisujc:
http://abo.wabco.info/software_activation.php

Wpisz w oknie wymagane dane.


Dane moesz wpisa rcznie lub wykorzysta
opisany tam serwis Activation@Web via USB.
Przekazuje on dane przy uyciu pendriva.
Masz dwie moliwoci zadania kodw aktywacji:
Online

16

Bezzwocznie otrzymasz kod aktywacji do


posiadanego oprogramowania Diagnostic
Software. Po pomylnym wprowadzeniu kodu
aktywacji program zostanie uruchomiony.

System Diagnostic (SD)

4.1.8

Diagnoza

Wersja licencji

Zarwno w obszarze pobierania jak i w biuletynie


informacyjnym o diagnostyce WABCO bdziesz
informowany o wersji licencji (LIC) w przypadku
aktualizacji oprogramowania.
W przypadku zmiany w porwnaniu do uywanej
wersji konieczna jest ponowna aktywacja
oprogramowania diagnostycznego.

4.1.9

Rozszerzone uprawnienia (PIN)

Diagnostyka przy uyciu Diagnostic Software moe


by przeprowadzana przez kadego uytkownika. Do
zmiany parametrw konieczne jest jednak posiadanie
odpowiednich uprawnie (PIN). Kod PIN otrzymasz
po odbyciu odpowiedniego treningu na WABCO
University. Dalsze informacje na temat treningw,
oferowanych przez WABCO University, mona
znale w Internecie pod adresem
http://www.wabco-university.com
Po wziciu udziau w odpowiednim szkoleniu na
WABCO University moesz uzyska od WABCO
osobisty numer identyfikacyjny (PIN) do WABCO
Diagnostic Software. Za pomoc tego kodu PIN
moliwe jest odblokowanie rozszerzonych funkcji
Diagnostic Software, a tym samym dokonanie zmian
ustawie w ukadach sterujcych.
Po szkoleniu otrzymasz dokument licencyjny
i bdziesz mg pobra kod PIN bezporednio
z Internetu.
Logowanie z dokumentem licencyjnym
Uruchom przegldark, wpisujc:
http://www.wabco.info/pin
Zaloguj si z numerem licencji i znanym tylko
Tobie numerem potwierdzenia dokumentu
licencyjnego (uywajc go jako hasa).

rys. 4-3:

Dokument licencyjny

A Numer dokumentu licencji


B Numer potwierdzenia
Potwierd swoje dane osobowe lub zadaj ich
zmiany.
Otrzymasz kody PIN do wszystkich programw
i wersji, do ktrych zapisane jest potwierdzenie
uczestnictwa w szkoleniu WABCO.

4.1.10 Wersja PIN


Zarwno w obszarze pobierania jak i w biuletynie
informacyjnym o diagnostyce WABCO bdziesz
informowany o wersji PIN w przypadku aktualizacji
oprogramowania.
W przypadku zmiany w porwnaniu do uywanej
wersji musisz otrzyma nowy PIN. Otrzymasz go po
odbyciu odpowiedniego treningu na WABCO
University.

17

4
4.2
4.2.1

Diagnoza

System Diagnostic (SD)

Sprzt
PC / Laptop

Firma WABCO oferuje laptopy przeznaczone do


zastosowania w warunkach warsztatowych, odporne
na uderzenia i zanieczyszczenia. Na yczenie s one
te dostpne z preinstalowanym oprogramowanie
diagnostycznym (numer katalogowy 446 301 999 0).

4.2.2

Diagnostic Interface

Do rozpoczcia diagnozy sterownika wymagany jest


zestaw WABCO Diagnostic Interface o numerze
katalogowym 446 301 030 0 (USB).
Zestaw zawiera Diagnostic Interface i przewd
przyczeniowy USB do komputera osobistego lub
laptopa.
Przycze Diagnostic Interface w pojedzie
odpowiada przyczu Diagnostic Controller
i wczeniejszym wersjom interfejsw
diagnostycznych, dziki czemu mona uywa
stosowanych dotd przewodw poczeniowych.
W zalenoci od sprawdzanej instalacji elektronicznej
WABCO wymagany jest odpowiedni przewd
przyczeniowy (zob. rozdzia 5 Przewd do
diagnozy, strona 19).
Zestaw Diagnostic Interface (USB) 446 301 030 0

rys. 4-4:

Laptop Toughbook

Oprogramowanie Diagnostic Software dziaa jednak


take na wszystkich typowych komputerach PC
z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP
lub nowszym.
Oprogramowanie nie stawia szczeglnych wymaga
wobec sprztu. Komputer musi posiada jeden wolny
port USB do podczenia Diagnostic Interface.

18

rys. 4-5:

Zestaw Diagnostic Interface (USB)

Zestaw obejmuje:
Diagnostic Interface
przewd przyczeniowy USB do komputera
osobistego lub laptopa
Sterownik USB, wymagany do instalacji Diagnostic
Interface (USB), jest instalowany podczas instalacji
oprogramowania WABCO SD.
Sterownik USB oraz instrukcj instalacji mona
pobra z Internetu. Aby znale wymagane do tego
odsyacze, uruchom przegldark wpisujc:
http://www.wabco-auto.com/sd
Wczeniejsze wersje Diagnostic Interface ze zczem
szeregowym (446 301 021 0) i USB (446 301 022 0)
mog by nadal uywane. Przewd przyczeniowy
Diagnostic Interface ze zczem szeregowym jest
podczany do 9-stykowego zcza COM komputera.

Przewd do diagnozy

Przewd do diagnozy

5.1

Walizka z akcesoriami
diagnostycznymi

Odpowiednio do pakietw Diagnostic Software


WABCO oferuje walizki z akcesoriami, zawierajce
najczciej wykorzystywane przewody. Walizki
z akcesoriami nie zawieraj jednak wszystkich
przewodw, dostpnych w WABCO.
Walizka z akcesoriami zapewnia, e zawsze
dostpne s najwaniejsze elementy poczeniowe
pomidzy ukadem elektronicznym a komputerem. Po
sprawdzeniu pojazdu mona przejrzycie schowa
przewody w walizce, chronic je przed
uszkodzeniami. Jeeli posiadasz ju poszczeglne
elementy, moesz zamwi rwnie pust walizk.
Celowe kombinacje walizki z akcesoriami WABCO
z pakietami Diagnostic Software:
Pakiet Diagnostic Software caociowy
246 301 900 0
Walizka z akcesoriami do przyczep
446 301 023 0
Walizka z akcesoriami do pojazdw
silnikowych 446 301 025 0
dodatkowo: ewentualnie wymagane przewody
diagnostyczne do autobusu
Pakiet Diagnostic Software przyczepa
246 301 901 0
Walizka z akcesoriami do przyczep
446 301 023 0
Pakiet Diagnostic Software pojazd silnikowy
246 301 904 0
Walizka z akcesoriami do pojazdw
silnikowych 446 301 025 0
dodatkowo: Zestaw Diagnostic Interface
446 301 030 0 (nie znajduje si w walizce)
Pakiet oprogramowania diagnostycznego
autobus 246 301 902 0
Walizka z akcesoriami do autobusw
446 301 026 0

5.1.1

Diagnoza

Walizka z akcesoriami do przyczep


446 301 023 0

Walizka z akcesoriami zawiera osprzt i przewody do


diagnozy systemw przyczep.
(Walizka na akcesoria do diagnostyki pusta: numer
katalogowy 446 301 024 0)

rys. 5-1:

Walizka z akcesoriami do przyczep 446 301 023 0

Numer
katalogowy

Nazwa

446 301 030 0

Zestaw Diagnostic Interface (USB)

446 301 024 0

Walizka

446 300 360 0

Adapter diagnostyczny CAN

446 300 361 0

Przewd adaptera CAN

446 300 329 2

Przewd diagnostyczny przyczepy

449 612 010 0

Przewd diagnostyczny VCS I


z gniazdem przyczeniowym OE

449 615 010 0

Przewd diagnostyczny VCS II


z gniazdem przyczeniowym OE

449 672 030 0

Przewd diagnostyczny Trailer EBS


z gniazdem przyczeniowym OE

815 xx0 037 3

Informator Diagnostyka

Kod jzyka xx: 01 = angielski, 02 = niemiecki, 03 = francuski,


04 = hiszpaski, 05 = woski, 06 = niderlandzki, 07 = szwedzki,
08 = rosyjski, 09 = polski, 15 = czeski, 34 = portugalski (Brazylia)

19

5
5.1.2

Diagnoza

Przewd do diagnozy

Walizka z akcesoriami do pojazdw


silnikowych 446 301 025 0

Walizka z akcesoriami do pojazdw silnikowych


stanowi doskonae uzupenienie do pakietu
Diagnostic Software o tej samej nazwie,
zaspakajajcego potrzeby cignikw. Ta walizka
zostaa wiadomie zaprojektowana bez interfejsu
diagnostycznego. Tym samym jest doskonaym
uzupenieniem dla wacicieli walizki akcesoriw do
przyczep 446 301 023 0, ktrzy nie potrzebuj dwch
interfejsw diagnostycznych. Klienci nabywajcy t
walizk jako pierwsz i nie dysponuj jeszcze
interfejsem diagnostycznym, mog go dokupi
dodatkowo. W walizce przewidziano na niego miejsce,
dziki czemu wszystkie wymagane podzespoy mog
by przechowywane razem.
(Walizka na akcesoria do diagnostyki pusta: numer
katalogowy 446 301 019 0)

rys. 5-2:

Zawarto walizki z akcesoriami do pojazdw


silnikowych 446 301 025 0

Numer
katalogowy

Nazwa

446 300 327 0

Adapter przyczeniowy EPS


35-stykowy

20

Numer
katalogowy

Nazwa

446 300 340 0

Przewd diagnostyczny
(do Mercedes)

446 300 344 0

Przewd diagnostyczny EBS Euro


(do Neoplan)

446 300 345 0

Przewd diagnostyczny (do MAN)

446 300 349 0

Przewd diagnostyczny EBS


(do IVECO)

446 300 404 0

Przewd diagnostyczny ABS-D

446 300 453 0

Przewd diagnostyczny EBS


(do DAF)

446 300 454 0

OBD- Przewd diagnostyczny


(do Mercedes)

446 300 456 0

Przewd przyczeniowy ECAS

446 300 460 0

Przewd diagnostyczny OBD


15-stykowy (do DAF, Scania,
MAN)

446 301 019 0

Walizka

894 604 303 2

Przewd diagnostyczny ABS D/E


(ISO 9141)

Przewd do diagnozy

5.1.3

Walizka z akcesoriami do autobusw


446 301 026 0

Ta walizka z akcesoriami zawiera wszystkie


najwaniejsze przewody do diagnozy podzespow
WABCO w autobusach. Ponadto walizka
wyposaona jest w interfejs diagnostyczny. Jest ona
dostosowana do zawartoci pakietu oprogramowania
Diagnostic Software Autobus.
(Walizka na akcesoria do diagnostyki pusta: numer
katalogowy 446 301 019 0)

Diagnoza

5.2

ABS/ASR

5.2.1

ABS B 4-kanaowy (pojazd silnikowy)

rys. 5-4:

1
2

Akcesoria ABS B 4-kanaowy

446 300 327 0 adapter przyczeniowy 35-stykowy


(ABS, ECAS, EPS, rezerwa)
446 300 314 0 adapter pomiarowy 35-stykowy

A Przecznik na pozycj ABS


B Zapon W./WY.

5.2.2

rys. 5-3:

ABS/ASR C 4-kanaowy (pojazd silnikowy)

Zawarto walizki z akcesoriami do autobusw


446 301 026 0

Numer
katalogowy

Nazwa

446 300 340 0

Przewd diagnostyczny (do


Mercedes, EvoBus)

446 300 344 0

Przewd diagnostyczny EBS Euro


(do Neoplan)

446 300 345 0

Przewd diagnostyczny (do MAN)

446 300 347 0

Przewd diagnostyczny (do Setra


NF 315 MTS)

446 300 454 0

Przewd diagnostyczny OBD (do


Mercedes, EvoBus)

rys. 5-5:

446 300 460 0

Przewd diagnostyczny OBD


15-stykowy (do DAF, Scania, MAN)

446 301 019 0

Walizka

446 301 030 0

Zestaw Diagnostic Interface (USB)

Akcesoria ABS/ASR C 4-kanaowy

446 300 327 0 adapter przyczeniowy 35-stykowy


(ABS, ECAS, EPS, rezerwa)
894 604 303 2 przewd diagnostyczny (ISO 9141)

446 300 314 0 adapter pomiarowy 35-stykowy

21

Diagnoza

Przewd do diagnozy

A Przestawienie na pozycj ABS

5.2.5

ABS Vario C (przyczepa)

B Zapon W./WY.

5.2.3

ABS/ASR C 6-kanaowy (pojazd silnikowy)

rys. 5-8:

1
2

rys. 5-6:

1
2

Akcesoria ABS/ASR C 6-kanaowy

446 300 318 0 adapter przyczeniowy ABS Vario


C
446 300 329 2 przewd diagnostyczny przyczepy
do zewntrznego zcza diagnostycznego

5.2.6

ABS VCS I (przyczepa)

446 300 319 0 adapter przyczeniowy 54-stykowy


(ABS C 6-kanaowy)
894 604 303 2 przewd diagnostyczny (ISO 9141)

5.2.4

ABS/ASR D/E (pojazd silnikowy)

rys. 5-9:

1
2

rys. 5-7:

Akcesoria ABS D/E

446 300 404 0 adapter przyczeniowy (ISO 9141)

894 604 303 2 przewd diagnostyczny (ISO 9141)

446 300 002 0 przewd diagnostyczny ABS E+


(UDS)
446 300 408 0 adapter przyczeniowy Basic
(ISO 9141)

22

Akcesoria przy Vario C

Akcesoria do VCS I

449 612 010 0 przewd diagnostyczny z gniazdem


przyczeniowym (dugo 1 m)
446 300 401 0 przewd diagnostyczny*
bezporednio do testera (dugo 6 m)
446 300 329 2 przewd diagnostyczny przyczepy

* Tylko w przypadku ukadu elektronicznego z zasilaniem ISO.


Ukady elektroniczne z zasilaniem mieszanym mog by
sprawdzane tylko za pomoc oddzielnego gniazda
diagnostycznego!

Przewd do diagnozy

5.2.7

ABS VCS II (przyczepa)

5.3

2
3

4
5
6

Akcesoria do ATC

446 300 326 2 przewd diagnostyczny ATC (ATR)

446 300 317 0 adapter przyczeniowy 25-stykowy


ATC (ITC)
446 300 363 0 przewd diagnostyczny ATC CAN

ATC / HLK

rys. 5-11:

rys. 5-10:

Diagnoza

Akcesoria do VCS II

449 615 010 0 przewd diagnostyczny z gniazdem


przyczeniowym (dugo 1 m)
446 300 455 0 przewd diagnostyczny*
bezporednio do testera (dugo 6 m)
446 300 361 0 przewd diagnostyczny CAN
pomidzy interfejsem diagnostycznym USB
(446 301 022 0) i adapterem przyczeniowym
CAN
446 300 329 2 przewd diagnostyczny przyczepy
446 300 360 0 adapter przyczeniowy ISO 7638
(CAN)
446 300 470 0 CAN Converter. Poczenie
pomidzy Diagnostic Interface szeregowe
(446 301 021 0) i adapterem przyczeniowym
CAN. Wymagane przy diagnozie przez zcze
ISO 7638.

* Tylko w przypadku ukadu elektronicznego z zasilaniem ISO. Do


wersji Premium 400 500 081/082/084 0 i Standard 400 500 070 0.
Ukady elektroniczne z zasilaniem mieszanym mog by
sprawdzane tylko za pomoc oddzielnego gniazda
diagnostycznego!

23

Diagnoza

5.4

Przewd do diagnozy

CAN Viewer

5.5

EBS

5.5.1

EBS EPB (Mercedes)

rys. 5-13:

446 300 340 0 przewd diagnostyczny

446 300 454 0 przewd diagnostyczny do


Mercedes

5.5.2

rys. 5-12:

EBS Euro (pojazd silnikowy)

Akcesoria CAN Viewer

446 300 470 0 CAN Converter. Poczenie


pomidzy Diagnostic Interface szeregowe
(446 301 021 0) i adapterem przyczeniowym
CAN. Wymagane przy diagnozie przez zcze
ISO 7638.

446 300 360 0 adapter przyczeniowy CAN


7-stykowy (ISO 7638)

446 300 458 0 przewd przyczeniowy CAN


Viewer 7-stykowy (ISO 7638)

446 300 459 0 adapter przyczeniowy CAN


15-stykowy (ISO 12098)

Struktura pocze kablowych z pojazdem przez


ISO 7638 (7-stykowe):
Diagnostic Interface USB (446 301 022 0 / 030 0)
lub Diagnostic Interface szeregowy
(446 301 021 0) z CAN Converter (446 300 470 0)
Adapter przyczeniowy (446 300 360 0)
z przewodem przyczeniowym (446 300 458 0)
Struktura pocze kablowych z pojazdem przez
ISO 12098 (15-stykowe)
Diagnostic Interface USB (446 301 022 0 / 030 0)
lub Diagnostic Interface szeregowy
(446 301 021 0) z CAN Converter (446 300 470 0)
i adapterem przyczeniowym (446 300 459 0)

24

Akcesoria CDC

rys. 5-14:

Akcesoria EBS Euro

446 300 344 0 adapter przyczeniowy

446 300 349 0 przewd diagnostyczny do IVECO


Stralis
446 300 453 0 przewd diagnostyczny do DAF

3
4

446 300 460 0 przewd diagnostyczny OBD


15-stykowy do DAF, Scania, MAN

Przewd do diagnozy

5.5.3

TEBS (przyczepy)

5.6

ECAS

5.6.1

ECAS/ESAC (pojazd silnikowy)

rys. 5-16:

3
rys. 5-15:

2
3

Akcesoria TEBS

446 300 329 2 przewd diagnostyczny przy


zewntrznym zczu diagnostycznym, w innych
przypadkach dodatkowo wymagane
449 672 030 0.
446 300 360 0 adapter przyczeniowy CAN
(ISO 7638)
446 300 361 0 przewd diagnostyczny CAN.
Poczenie pomidzy Diagnostic Interface USB
(446 301 022 0 / 030 0) i adapterem
przyczeniowym CAN.
446 300 470 0 CAN Converter. Poczenie
pomidzy Diagnostic Interface szeregowe
(446 301 021 0) i adapterem przyczeniowym
CAN. Wymagane przy diagnozie przez zcze
ISO 7638.
449 672 030 0 przewd diagnostyczny z gniazdem
przyczeniowym, jeeli nie ma zewntrznego
zcza diagnostycznego.

Diagnoza

Akcesoria ECAS

446 300 327 0 adapter przyczeniowy 35-stykowy


(ABS, ECAS, EPS, rezerwa), 446 300 317 0
adapter przyczeniowy 25-stykowy (ECAS)
446 300 311 0 adapter pomiarowy 25-stykowy
(ECAS, ATC, tylko ECAS 4x2-A); 446 300 314 0
adapter pomiarowy 35-stykowy (ECAS, ABS)
894 604 303 2 przewd diagnostyczny (ISO 9141)

446 300 456 0 adapter przyczeniowy (ECAS


CAN II)
A Przecznik na ECAS
4

B Zapon W./WY.

5.6.2

ECAS/ESAC (Mercedes)

do ECAS/ESAC ENR/ESR (CAN) Mercedes-Benz,


ECAS Mercedes-Benz, EvoBus

rys. 5-17:

Akcesoria ECAS / ESAC (Mercedes)

446 300 340 0 przewd diagnostyczny

25

Diagnoza

5.6.3

rys. 5-18:

Przewd do diagnozy

ECAS/ESAC (MAN, Iveco)

5.7

EPS (pojazd silnikowy)

Akcesoria ECAS / ESAC

446 300 345 0 przewd diagnostyczny do MAN

446 300 349 0 przewd diagnostyczny do IVECO


rys. 5-20:

5.6.4

ECAS (przyczepa)

1
2

Akcesoria EPS

446 300 327 0 adapter przyczeniowy 35-stykowy


(ABS, ECAS, EPS, rezerwa)
446 300 314 0 adapter pomiarowy 35-stykowy

A Przeczenie na pozycj EPS


B Zapon W./WY.

5.8
rys. 5-19:

ETS (autobus)

Akcesoria ECAS

446 300 329 2 przewd diagnostyczny przyczepy do


zewntrznego zcza diagnostycznego

rys. 5-21:

26

Akcesoria ETS

446 301 200 0 adapter przyczeniowy 25-stykowy

446 300 311 0 adapter pomiarowy 25-stykowy

Przewd do diagnozy

5.9

IVTM

3
4

446 300 369 0 przewd diagnostyczny MAN MTS

2
3

Akcesoria MTS

446 300 340 0 przewd diagnostyczny do


14-stykowego gniazda wtykowego MercedesBenz, EvoBus
446 300 347 0 przewd diagnostyczny do
14-stykowego gniazda wtykowego w przestrzeni
na nogi (do KK NF315 / SETRA)
446 300 368 0 Y przewd diagnostyczny MTS

Akcesoria IVTM

5.10 MTS (autobus)

rys. 5-23:

rys. 5-22:

Diagnoza

446 300 348 0 przewd diagnostyczny pomidzy


Diagnostic Interface USB (446 301 022 0 / 030 0)
i ECU
446 300 360 0 adapter przyczeniowy* CAN
(ISO 7638)
446 300 361 0 przewd diagnostyczny* CAN.
Poczenie pomidzy Diagnostic Interface USB
(446 301 022 0 / 030 0) i adapterem
przyczeniowym CAN.
446 300 470 0 CAN Converter*. Poczenie
pomidzy Diagnostic Interface szeregowe
(446 301 021 0) i adapterem przyczeniowym
CAN. Wymagane przy diagnozie przez zcze
ISO 7638.

* wymagane tylko przy przyczepach

27

Diagnoza

Przewd do diagnozy

5.11 Trailer Central Electronics


(centralny elektroniczny ukad
sterujcy przyczepy)

5.12 ZBR (CVC)

rys. 5-25:

Akcesoria ZBR

446 300 345 0 przewd diagnostyczny do MAN

5.13 cznik OBD Multiswitch

rys. 5-26:

rys. 5-24:

Akcesoria Trailer Central Electronic

446 300 329 2 przewd diagnostyczny

446 300 360 0 adapter przyczeniowy CAN


(ISO 7638)
446 300 361 0 przewd diagnostyczny CAN.
Poczenie pomidzy Diagnostic Interface USB
(446 301 022 0 / 030 0) i adapterem
przyczeniowym CAN.
446 300 470 0 CAN Converter. Poczenie
pomidzy Diagnostic Interface szeregowe
(446 301 021 0) i adapterem przyczeniowym
CAN. Wymagane przy diagnozie przez zcze
ISO 7638.

Akcesoria OBD Multiswitch

446 300 003 0 kabel OBD z przecznikiem integruje


w sobie nastpujce kable:
MB Actros 446 300 454 0
MAN / DAF 446 300 460 0
Hyundai 884 058 874 0

5.14 OnGuardPLUS

rys. 5-27:

Akcesoria OnGuardPLUS

446 300 348 0 przewd diagnostyczny OnGuarPLUS

28

Urzdzenia kontrolne i dodatkowe

Urzdzenia kontrolne i dodatkowe

6.1

Walizka testowa do
pneumatycznych ukadw
hamulcowych 435 002 007 0

rys. 6-1:

Walizka testowa

Dziki kompletnemu wyposaeniu walizka testowa


WABCO umoliwia szybkie i dokadne sprawdzanie
pneumatycznych ukadw hamulcowych zgodnie
z dyrektywami.
Wicej informacji mona znale w publikacji
815 970 035 3 Instrukcja robocza przeprowadzania
sprawdzianw pneumatycznych ukadw
hamulcowych 435 002 007 0 (de, en).

6.2

rys. 6-2:

Diagnoza

Walizka do sprawdzania instalacji


pneumatycznych rolnictwo
435 002 011 0

Walizka do sprawdzania instalacji pneumatycznych


rolnictwo

Za pomoc tej walizki testowej mona sprawdza


instalacje zasilania spronym powietrzem
w cignikach oraz pneumatyczne ukady hamulcowe
w przyczepach rolniczych i lenych (lof).
Wicej informacji mona znale w publikacji
Pneumatyczne ukady hamulcowe w pojazdach
rolniczych i lenych poszukiwanie bdw
(en: 815 010 083 3; de: 815 020 083 3).

29

6
6.3

Diagnoza

Urzdzenia kontrolne i dodatkowe

Manometry

6.4

Manometry su do pomiaru cinienia powietrza


w pneumatycznych instalacjach hamulcowych.
W zalenoci od wielkoci pojazdu i wyposaenia
podczas pomiarw moe by stosowanych kilka
manometrw.

rys. 6-3:

Przyrzd testowy ALB


435 008 000 0

ALB przyrzd testowy

Do sprawdzania i ustawiania pneumatycznych


regulatorw ALB w pojazdach z zawieszeniem
pneumatycznym.
Wicej informacji mona znale w publikacji
815 020 032 3 ALB-Prfeinrichtung 435 008 000 0
(de).

6.5

3
4

30

453 002 000 0 manometr na desk rozdzielcz,


maks. 10 bar, 60 mm, podwietlany
453 004 005 0 manometr legalizowany,
maks. 10 bar, 100 mm
453 004 007 0 manometr legalizowany,
maks. 16 bar, 100 mm
453 004 009 0 manometr legalizowany,
maks. 25 bar, 100 mm
453 004 012 0 manometr legalizowany,
maks. 16 bar, 100 mm
453 197 000 0 manometr podwjny na desk
rozdzielcz, maks. 10 bar, 60 mm, podwietlany
453 197 004 0 manometr podwjny 2x 16 bar

rys. 6-4:

Klucz regulacyjny ALB


899 709 1XX 2

Klucz regulacyjny ALB

Klucz regulacyjny ALB jest dostpny w dwch


wersjach do ustawienia pneumatycznych regulatorw
ALB:
899 709 109 2 do serii 475 714 i 475 715
899 709 114 2 do serii 475 721 i 475 723

Urzdzenia kontrolne i dodatkowe

6.6

Wtyk testowy ABS 446 007 316 0

6.8

Diagnoza

Tester WABCO Compact


446 300 400 0 / 430 0

Za pomoc testera WABCO Compact moesz


odczyta pami bdw ukadw elektronicznych
WABCO. Przewd przyczeniowy do pojazdu jest
taki sam, jak przewd interfejsu diagnostycznego.
Tester WABCO Compact jest obsugiwany za
pomoc trzech przyciskw. Wywietlacz jest
alfanumeryczny. Znaczenie znakw objanione jest
w postaci piktogramw z przodu lub z tyu urzdzenia.

rys. 6-5:

Wtyk testowy

Do sprawdzania dziaania zcza ISO 7638


w pojedzie silnikowym (24 V). Tylko pojazdy ze
zczem przyczepy.

6.7

Wtyk kodw migowych


446 300 334 0

Za pomoc testera WABCO Compact moesz:


Odczyta pami bdw
Skasowa pami bdw
Pokaza system
Funkcje specjalne w zalenoci od systemu np.:
pierwsze uruchomienie systemu
test dziaania
odczyt licznika przebiegu cakowitego
wskazanie prdkoci granicznej ISS
resetowanie okresu midzyprzegldowego
rozszerzone komunikat bdw
W zalenoci od sprawdzanego systemu WABCO
wymagany jest odpowiedni przewd przyczeniowy
(zob. rozdzia 5 Przewd do diagnozy, strona 19).
Tester WABCO Compact 446 300 400 0 do ABS
przyczepy

rys. 6-6:

Wtyk kodw migowych

Do ABS VARIO Compact z zewntrznym zczem


diagnostycznym (odczyt kodu migowego bez
sterownika Diagnostic Controller).

31

Diagnoza

Urzdzenia kontrolne i dodatkowe

Tester WABCO Compact II 446 300 430 0 do ABS


pojazdw silnikowych, przyczep i instalacji
hydraulicznych (rwnie VCS II)

6.9

Wykrywacz nieszczelnoci WABCO


400 606 410 0

(z pyt czoow w jzyku chiskim: 446 300 005 0)


rys. 6-7:

Wykrywacz nieszczelnoci WABCO

Dziki nowoczesnej technice ultradwikowej


wykrywacz nieszczelnoci WABCO umoliwia
szybkie i niezawodne wykrywanie nieszczelnoci
w ukadzie pneumatycznym hamulcw i zawieszenia
pojazdu.
Wicej informacji na temat wykrywacza
nieszczelnoci oraz innych innowacyjnych
rozwizaniach diagnostycznych do warsztatw
chtnie udzieli lokalny przedstawiciel WABCO.

32

W.EASY rozwizania diagnostyczne


do pojazdw uytkowych
7

W.EASY rozwizania diagnostyczne do pojazdw uytkowych

Niezalene od marki rozwizania diagnostyczne


WABCOWRTH zapewniaj uzyskiwanie szybkich,
precyzyjnych, niezawodnych i zrozumiaych wynikw
przy diagnozie pojazdw silnikowych, naczep
i przyczep, pojazdw dostawczych i autobusw
wszystkich typowych marek.
Rozwizania diagnostyczne W.EASY maj moduow
koncepcj i s dostpne od pakietu podstawowego
a do kompletnego wyposaenia, dopasowanego do
indywidualnych wymaga danego warsztatu. Dziki
temu kady klient otrzymuje zindywidualizowane
rozwizanie diagnostyczne W.EASY.
Kade rozwizanie diagnostyczne W.EASY obejmuje
pakiet podstawowy, stanowicy baz kadego
rozwizania diagnostycznego. Na tej podstawie
mona indywidualnie uzupenia niezbdne
wyposaenie w oprogramowanie i sprzt.
Pakiet podstawowy obejmuje nastpujce elementy:
Walizka diagnostyczna

Diagnoza

Zestaw do komunikacji z pojazdem (VCI)

indywidualnie uzupenia niezbdne wyposaenie


w oprogramowanie i sprzt:
Sprzt
Sprzt obejmuje nastpujce elementy:
Laptop Panasonic Toughbook CF-53
Modu komunikacji z pojazdem VCI ze zczem
USB
Bogaty wybr przewodw diagnostycznych
i adapterw przyczeniowych do pojazdw
silnikowych, naczep i przyczep, pojazdw
dostawczych i autobusw rnych producentw
Stabilny wzek diagnostyczny
Akcesoria, np. drukarka
Oprogramowanie
Oprogramowanie do wielu marek: Oferujemy
oprogramowanie do wielu marek pojazdw
silnikowych, naczep i przyczep, pojazdw
dostawczych i autobusw wszystkich typowych
producentw. Mona korzysta zarwno z kompletnej
licencji, jak i naby licencje indywidualne:
Pakiet oprogramowania do pojazdw silnikowych
Pakiet oprogramowania do naczep i przyczep
Pakiet oprogramowania do pojazdw
dostawczych
Pakiet oprogramowania do autobusw
Kompletny pakiet oprogramowania (pojazdy
silnikowe, naczepy i przyczepy, pojazdy
dostawcze, autobusy)
Ujte s najwaniejsze funkcje diagnostyczne:
Automatyczne skanowanie systemu
Odczytywanie i kasowanie kodw bdw
Wybieranie, odczytywanie i porwnywanie
wartoci rzeczywistych
Wysterowywanie
Kalibrowanie i kodowanie

Kabel USB
Kabel OBD 16-stykowy J1962
Korzystanie z infolinii produktw
Lokalny instrukta w zakresie obsugi urzdzenia
diagnostycznego
Take oryginalna diagnoza systemowa WABCO jest
zintegrowana w W.EASY. Na tej podstawie mona

33

Diagnoza

W.EASY rozwizania diagnostyczne


do pojazdw uytkowych

Original WABCO System Diagnostics: Original


WABCO System Diagnostics do pojazdw
silnikowych, naczep i przyczep oraz autobusw.
Rwnie w tym przypadku moliwe jest nabycie
kompletnej licencji lub licencji indywidualnych:
Pakiet oprogramowania do pojazdw silnikowych
Pakiet oprogramowania do naczep i przyczep
Pakiet oprogramowania do autobusw
Kompletny pakiet oprogramowania (pojazdy
silnikowe, naczepy i przyczepy, autobusy)

Dane techniczne
Waciwe dla danego pojazdu wartoci testowe,
plany konserwacji oraz zalene od podzespow
wykazy elementw i schematy zapewniaj pomoc
przy poszukiwaniu bdw. Ponadto zawarte s
dodatkowe informacje systemowe z bazy danych
WABCO INFORM.
Parametry robocze
Opcjonalnie oferujemy wyczerpujce zestawy
jednostek pracy z przejrzystymi i jednoznacznymi
pracami. Za pomoc moduu jednostek pracy mona
dokona rwnie mieszanej kalkulacji prac. Pozwala
to na uniknicie podwjnego naliczania klientowi tych
samych operacji gwnych. Uzupeniajco za pomoc
moduu jednostek pracy mona take sporzdza
kosztorysy, zlecenia, faktury i zamwienia do
dostawcw.
Oprogramowanie charakteryzuje si przejrzyst
struktur menu i intuicyjn obsug (wyszukiwanie
penotekstowe w maksymalnym stopniu zblione do
wyszukiwarki internetowej).

34

Zintegrowana funkcje pomocy i instrukcje obsugi


funkcji umoliwiaj diagnoz przy uyciu niewielu
klikni.
Jako jedyny system diagnostyczny W.EASY
zapewnia prawdziw wielozadaniowo i jeszcze
bardziej wydajn diagnoz: Jednoczesne
wywietlanie rnych funkcji i informacji
w maksymalnie czterech oknach sprawia, e
diagnoza staje si jeszcze bardziej przejrzysta
i pozwala na zaoszczdzenie cennego czasu.
Regularne aktualizacje zapewniaj zawsze
najnowsz wersj systemu diagnostycznego.
Oprcz niezalenych od marki rozwiza
diagnostycznych WABCOWRTH oferuje rwnie
caociowe usugi serwisowe, osobist obsug,
infolini produktw i techniki pojazdw, szkolenia
uytkownikw oraz zapewnia atrakcyjne oferty
leasingowe i finansowania.
Poniewa potrzeby klientw s bardzo rnorodne,
take oferta WABCOWRTH jest elastyczna i ma
moduow struktur. Niezaleny od marki warsztat
pojazdw uytkowych ma inne wymagania
diagnostyczne oraz struktury kosztw ni sie
warsztatowa duego producenta, a warsztat firmy
spedycyjnej czy przedsibiorstwa transportowego
wymaga innych systemw ni specjalista do
pojazdw dostawczych lub naczep.
W firmie WABCOWRTH wszyscy klienci otrzymaj
dokadnie to, czego potrzebuj.
Z pytaniami do W.EASY lub w razie potrzeby
uzyskania dodatkowych informacji albo chci zakupu
produktu prosimy korzysta z poniszych danych
kontaktowych.
WABCOWRTH Workshop Services GmbH
Benzstrae 7, D-74653 Knzelsau
Telefon: +49 79 40/98 18 63-0
Faks: +49 79 40/98 18 63-5555
E-mail: info@wabcowuerth.com
Wicej informacji mona znale w Internecie na
stronie http://www.wabcowuerth.com

hamulcowych, ukadw stabilizacji i


automatycznych skrzy
przekadniowych dostarczanych do
wiodcych wiatowych producentw
samochodw ciarowych, naczep i
autobusw. Siedziba gwna firmy
znajduje si w Brukseli (Belgia).
Strona internetowa:
http://www.wabco-auto.com

2012 WABCO Wszelkie prawa zastrzeone. 815 090 037 3/10.2012

WABCO Vehicle Control Systems


(NYSE: WBC) to jeden z czoowych
wiatowych dostawcw systemw
bezpieczestwa i kontroli dla
samochodw uytkowych. Od ponad
140 lat WABCO jest pionierem w
zakresie przeomowych technologii
elektronicznych, mechanicznych i
mechatronicznych do ukadw