ROTEIRO CORAZÓN DE CHOCOLATE, 

Un misterio para Tintimán en Compostela, de Jauréguizar 
 
Nome:______________________________ Curso:_____ 11‐06‐15 
 
1.  Por  fin  chegamos  a 
Compostela.  A  maioría  dos 
buses  de  excursións  privadas 
chegan  a  Rúa  de  Xoán  XXIII, 
onde  se  construíu  unha 
marquesiña  enorme  para 
protexer  da  chuvia  aos 
visitantes.  Ao  outro  lado  da 
beirarrúa  podes  ver  facultades  que  forman  parte  do  campus 
norte. No noso libro, o imaxinario instituto “Charles Lemaur” 
no  que  estuda  Uxío  estaría  onde  hoxe  está  a  Facultade  de 
Ciencias da Educación, antes chamada “Maxisterio”. 
Que é unha facultade?___________________________________ 
_______________________________________________________ 
Que é un “campus universitario”?_________________________ 
_______________________________________________________ 
En  que  podes  traballar  se  estudas  Ciencias  da  Educación  ou 
Maxisterio?_____________________________________________ 
 
2.  Pasamos  por  diante  da  Biblioteca 
Pública de Santiago, que leva o nome do 
derradeiro  alcalde  republicano  de 
Compostela, asasinado en 1936 durante a 
guerra civil española. 
Como  se  chamaba  este  alcalde,  que  tamén  foi  un  editor  que 
impulsou a lingua galega? ______________________________ 
Roteiro Corazón de chocolate. Páx. 1 

 

3.  Imos  bordeando  o  Mosteiro  de 
San  Martiño  Pinario.  No  cumio 
da  súa  fachada  principal  está  este 
santo  representado.  Que  está  a 
facer? _________________________ 
_______________________________ 
_______________________________________________________ 
Que uso ten hoxe este edificio?____________________________ 
______________________________________________________ 
 
4.  Voltamos  pola  Ruela  de  Xerusalén.  Quen  vivía  na  idade 
media nesta ruela?______________________________________ 
 
5. Entramos no Pazo de Xelmírez. Fai un pouco de memoria, 
quen  era  Xelmírez?  (Se  non  o  recordas  podes  mirar  a  páx.  74 
do libro) _______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
A  sala  máis  importante  é  o 
salón de festas e comidas do s. 
XIII  no  segundo  andar.  Busca 
algún  motivo  decorativo  nas 
ménsulas relacionado con estas 
dúas actividades ___________ 
___________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
6. Ao saír do Pazo de Xelmírez,e á nosa dereita está o Hostal 
dos  Reis  Católicos.  Cando  o  construíran  Isabel  e  Fernando  e 
para que uso?___________________________________________ 
Roteiro Corazón de chocolate. Páx. 2 

 

Di que son os seguintes elementos da fachada do Hostal 
 

Roteiro Corazón de chocolate. Páx. 3 

 

7.  Agora  vas  a  facer  un 
pequeno  percorrido  sen 
profes.  Tira  de  fronte, 
deixando  á  túa  dereita  o 
Hostal  dos  Reis  Católicos  e 
comeza  a  descender  a  rúa 
Hortas, na que estaría a casa 
do pai do Uxío. 
Á túa esquerda verás esta igrexa, que está dedicada a un santo 
que ten o nome dun dos personaxes da novela, co que se atopa 
Uxío nos sotos da catedral. Quen é? _______________________  
 
Baixa até o nº 23 da Rúa Hortas e comproba se a casa do pai de 
Uxío  se  parece  á  descrita  no  libro  ou  é  diferente  (se  non  te 
acordas consulta na páx. 34 do libro) ______________________ 
 
8.  Volve  subir  até  a  praza  do  Obradoiro  e  vai  ao  edificio  que 
está en fronte do Hostal dos Reis Católicos, onde te agardan as 
profes.  É  o  pazo  de  Fonseca,  primeira  sé  da  universidade 
compostelá. Entramos ver o seu fermoso claustro. 
Que é un claustro?_______________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
9.  Subimos  á  Praza  das  Praterías. 
Por  que  se  chama  esta  praza  “das 
Praterías”?_____________________ 
_______________________________ 

Roteiro Corazón de chocolate. Páx. 4 

 

10. Fíxate na portada de Praterías, é de estilo románico. 
di que representan as seguintes figuras: 
 

 
 
 
 
 
11. Praza da Quintana. Por que as partes se chaman Quintana 
de Vivos e Quintana de Mortos?___________________________ 
_______________________________________________________ 
Como se chama a torre do reloxo?_________________________ 
 
12. Cita algún libro que vísemos no arquivo catedralicio 
__________________________________________________ 
 
13.  Agora  tedes  que  facer  outra  vez 
sós  un  percorrido  máis  longo. 
Subindo  por  esta  rúa  que  leva  o 
nome  do  arcebispo  da  pregunta  5 
veredes  varios  comercios  de 
artesanía.  Un  deles  ten  o  nome 
dunha  obra  de  Álvaro  Cunqueiro, 
un  escritor  galego  do  s.  XX  moi  importante.  Recoñeceralo 
porque ten no seu escaparate o logo con Uxío e o Sr. Grozni. 
Como se titula a obra de A. Cunqueiro? 
__________________________________________________ 
Roteiro Corazón de chocolate. Páx. 5 

 

14. Cando cheguedes á cima, collede 
á  vosa  esquerda,  pola  rúa  do 
Preguntoiro e continuade ata a praza 
de  Cervantes.  Ao  ver  a  fonte  de 
Cervantes  buscade  á  vosa  esquerda 
unha libraría que ten no escaparate o 
noso  libro.  Aquí  é  onde  se  situaría  o 
Diario  Galego.  Entra,  diríxete  a  algún 
dependente  e  explícalles  que  es 
alumna/o do IES de Melide e necesitas o sobre secreto. Ábreo, 
nel atoparás instrucións para continuar e tamén resposta a esta 
pregunta no caso de que non vos acordedes: 
Que  broma  lle  gastaba  Don  Anxo,  o  xefe  do  xornal,  a  Uxío? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
15.  Chegáchedes  ao  Mercado 
de  Abastos.  Sacade  tres  fotos 
co  móbil:  Unha  nun  posto  de 
peixe,  outra  nun  posto  de 
froita  e  outra  nun  de  flores. 
Teredes  que  ensinarllas  ás 
profes. 
 
16.  Seguide  por  esa  mesma 
rúa,  a  das  Ameas,  até  o  final. 
Veredes  un  edificio  moi 
grande de pedra, é a Facultade 
de Historia. Collede á dereita e 
ide  rodeando  o  edificio, 
deixándoo  sempre  á  vosa 
Roteiro Corazón de chocolate. Páx. 6 

 

esquerda, até chegar a unha praciña na que veredes ás profes, 
que vos axudarán a responder esta pregunta. 
Que  facultade  está  antes  na  praza  de  Mazarelos  e  cal  está 
agora?________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
17.  Continuade  pola  rúa  Cardenal 
Payá, collede á esquerda pola Rúa 
Orfas  e  seguide  recto  ata  ver  uns 
soportais  á  dereita.  Ide  por 
debaixo  deles,  vendo  a  praza  do 
Toural  á  vosa  dereita.  Seguide  de 
fronte  ata  ver  un  gran  parque,  a 
Alameda  de  Santiago.  Cruzade 
respectando  o  semáforo  e 
camiñade  polo  paseo  central  da 
alameda.  Veredes  unha  escultura 
de  dúas  mulleres  chamadas  “As 
Marías”.  Facede  unha  foto  co 
móbil,  porque  logo  teredes  que 
ensinarlla  ás  profes,  que  vos  contarán  a  historia  destas  dúas 
irmáns. 
Mirando para as Marías, á dereita está o instituto máis antigo 
de Compostela. Como se chama?_________________________ 
 
18.  Volvede  por  onde  viñestes, 
ata  chegar  de  novo  á  praza  do 
Toural.  Buscade  unha  tenda  que 
ten  un  nome  en  inglés  que 
significa  “Fábrica  de  Chocolate”, 
entrade  e  decídelle  que  sodes  do 
Roteiro Corazón de chocolate. Páx. 7 

 

IES de Melide e ides pola vosa recompensa. 
 
19.  Imos  pola  rúa  do  Vilar 
unha  das  máis  fermosas  e 
famosas  de  Compostela. 
Para  que  servían  os 
soportais?______________ 
________________________ 
________________________ 
Para  que  eran  esas 
ventaíñas que se ven no teito?____________________________ 
 
20.  Volvemos  á  praza  do  Obradoiro  para  coller  as  entradas 
para entrar na catedral. 
Por que se chamaba así esta praza?________________________ 
De que estilo é a fachada da Catedral do obradoiro?_________ 
 
21. Entramos na catedral. Por desgraza non 
podemos  ver  o  Pórtico  da  Gloria,  xa  que  o 
están  restaurando,  pero  veremos  o  altar 
maior,  a  capela  da  Corticela,  o  sepulcro  de 
Santiago... 
Cal  é  a  parte  máis  antiga  da  Catedral?  de 
que século é?__________________________ 
__________________________________ 
 
22. Catedral. Cando abre a porta Santa?___ 
______________________________________ 
Fíxate na inscrición que está enriba da porta, 
recoñeces algunha letra grega?_________ 
_____________________________________ 
Cantas inscricións como esta viches?__________ 
Roteiro Corazón de chocolate. Páx. 8 

 

MAPA
(Sobre Secreto na Libraría Couceiro)
Antes de saír da libraría, agradécelle aos empregdos/as a axuda prestada.
Na fonte desta praza Don Anxo mandoulle buscar a Uxío os pes de Cervantes e ao asomarse á
fonte empurrouno e mollouno todo.
Aquí tes un mapa, a ver se che sirve de axuda. Ao saír da libraría Couceiro colle á túa dereita e
baixa por onde está a Igrexa de San Bieito, deixándoa tamén á túa dereita. Segue baixando como
indica o mapa, pero se non consegues seguilo, pregúntalle a alguén como podes chegar ao
Mercado de Abastos.
Os puntos vermellos sinalan as paradas, que van explicadas nas preguntas 14,15, 16, 17 e 18.

14

15

16

18
17