You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Luxuria, Oblubienica Ksicia Chaosu:


LICZBA MODELI W DRUYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
OD:
PRESTI DRUYNY:
PODSTAWKA:

0-1
SPECJALNE
SPECJALNE
+29 PUNKTY
25 X 25 MM

Ludzie s przekupni, ludzie s zepsuci, ale przede wszystkim ludzie s chciwi! Nikt nie
wie tego lepiej ni okryta z saw oblubienica Ksicia Chaosu, Luxuria. Kiedy po raz
pierwszy zwrcia na siebie uwag Ksicia Chaosu bya tylko oszalaym kultyst,
przemierzajcym Pustkowia Chaosu i kierujcym si jedynie nieposkromion rzdz i
sadystyczn ekstaz zadawania blu. Jednak stao si co niezwykego. Nie zgina.
Przez stulecia przetrwaa beznadziejne bitwy, Burze Chaosu, a nawet zainteresowanie
ze strony witego Oficjum Sigmara i Hierofantw Kolegium wiata a im duej
przemierzaa bezdroa Starego wiata, tym bardziej subtelnym i zowieszczym
narzdziem woli swego wadcy si stawaa.
Jawic si w oczach miertelnikw jako bolenie niepokojca pikna kobieta,
wkrada si na dwr prnej arystokracji i podstpnych kupcw z Marienburga.
Szepczc o niewyobraalnych bogactwach i grajc na ego wpywowych ludzi, oraz po
cichu eliminujc wikszo konkurencji, Luxuria zyskaa wpywy we wszystkich
kluczowych przedsiwziciach w Jaowej Krainie. I zawsze bya jeden krok przed
Inkwizycj.
Nikt nie zna jej prawdziwych zamiarw, jednak bez wzgldu na to, jak gr
prowadzi, miaa wiele lat by rozstawi pionki. Tylko kto z niezachwian wiar i
bystrym umysem ma jakiegokolwiek szanse przejrze jej intrygi. Jednak podczas
walki z Luxuri naley by bardzo ostronym, przyparta do muru Oblubienica
Ksicia Chaosu ujawnia swe niezwyke zdolnoci
UWAGI: Luxuria moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Kult Sybarytw oraz
napitnowanych Znakiem Slaanesha Grasantw Chaosu i Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby
zatrudni Posta Dramatu sucy w szeregach kompanii MAG musi posiada Uprz
Slaanesha (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK),
Oblubienica Ksicia Chaosu, ktra osigna kolejny poziom dowiadczenia i w
ramach rozwoju wylosowaa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej
zdolnoci z listy umiejtnoci WALKI, AKADEMICKICH lub SZYBKOCIOWYCH.
Ponadto, Luxuria moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci
specjalnych:
DOMINACJA: Luxuria potrafi zdominowa swe ofiary si spojrzenia.
DOMINACJA moe zosta uyta w fazie strzelania, a Posta Dramatu moe obra
za cel dowolny niezwizany walk model przeciwnika pozostajcy w polu
widzenia, w odlegoci do 6. Ofiara DOMINACJI musi wykona test CP.
Udany test oznacza, e ofiara opara si mocy Oblubienicy Ksicia Chaosu i nie
dzieje si nic nadzwyczajnego. Nieudany test CP oznacza, e ofiara poddaa
si mocy DOMINACJI i do koca nastpnej tury NIEUMARYCH wykonuje
wszystkie polecenia Luxurii, tak jak modele sprzymierzone. Naley zauway, e
DOMINACJA nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej
NIEZOMNO.
OBIEYWIAT: Luxuria w swoim yciu wiele podrowaa, zdobywajc
rozleg wiedz. Druyna w ktrej suy najmita otrzymuje premi +1 do
rzutu na eksploracj.
SZEPTUCHA: Uroki odczynione przez szeptuch maj Poziom Mocy rwny 7.

Furia Slaanesha:
PODSTAWKA:

25 X 25 MM
Furie Slaanesha to dzika, skrzydlata bestia, suca Ksiciu Chaosu. Uzbrojona w
Ostrza Mki demonica atakuje gwatownie i bez litoci. Furia Slaanesha znana jest
rwnie z niezwykego okruciestwa. Ma w zwyczaju uszczkn nieco ciaa ofiary,
a potem puszcza j wolno, aby rozkoszowa si pocigiem i strachem uciekajcej
zwierzyny. Gdy znudzi si okrutn zabaw, morduje ofiar w moliwie najbardziej
bolesny sposb. Furia Slaanesha to dzika bestia o wielkich, skrzastych skrzydach,
jednoczenie pikna i przeraajca. Mimo e jej wygld zdradza nienaturalne
pochodzenie, w jaki sposb potrafi urzeka i oczarowywa zmysy miertelnikw,
amic ich wol i zmuszajc do wynaturzonych czynw. Uroda Furii Slaanesha jest
zniewalajca.
CHARAKTERYSTYKA FURII SLAANESHA:
FURIA
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Pocztkowa
4
4
0
4
3
1
4
2
6
Maksymalna
4
4
0
4
3
1
4
2
6
BRO/PANCERZ: Furia Slaanesha posiada OSTRZE MKI.
ZASADY SPECJALNE:
DEMON, FURIA, GD KRWI, LOT, STRACH.
AURA SLAANESHA: Blodne Pieszczoty otacza kuszca wo rozkoszy i
podania, ktra wpywa na otaczajce je istoty. Za kady model Demonetki
stykajcy si z podstawk, wroga posta otrzymuje modyfikator -1 do
wspczynnika CP, a do minimalnej wartoci 2 punktw. Naley zauway,
e Aura Slaanesha nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej
NIEZOMNO.
OSTRZE MKI Trafienia zadane Ostrzem Mki zadaj zranienie krytyczne jeeli
w rzucie na zranienia wypadnie niemodyfikowalne 4+.

CHARAKTERYSTYKA LUXURII, OBLUBIENICY KSICIA CHAOSU:


LUXURIA
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Pocztkowa
4
3
3
3
3
1
3
1
8
Maksymalna
5
6
6
4
4
3
6
4
9
BRO/PANCERZ: Luxuria posiada SZTYLET, RAPIER i BICZ, gracz wedle uznania moe
wyposay Posta Dramatu w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
DRUYNY.
ZASADY SPECJALNE:
POGARDA: Luxuria, Oblubienica Ksicia Chaosu jest ZNIENAWIDZONA przez
MAGISTRW MAGII oraz wszystkie modele podlegajce zasadzie specjalnej
DUCHOWNY. Wicej informacji na temat zasad NIENAWICI znajduje si w
ROZDZIALE VIII: PSYCHOLOGIA.
RYTUA BOGIEJ MKI: Kiedy Wojownicy Slaanesha ruszaj do bitwy Luxuria
gromadzi strzpy blunierczej energii Dhar i odprawia mroczne rytuay
pozwalajce przywoa z Immaterium przeklt Furi Slaanesha. Za kadym razem
gdy Oblubienica Ksicia Chaosu zostanie Oszoomiona!, Powalona na ziemi! lub
Wyczona z akcji! naley wykona test CP modelu. Jeli test zakoczy si
powodzeniem, ofiara Oblubienicy Ksicia Chaosu dopenia rytuau, a Furia Slaanesha
przekracza granic Immaterium i wykonuje ruch o 2K6, ktry moe by rwnie
ruchem szary (szara ta podlega bdzie wszystkich zasadom szary) po linii
prostej na wprost od Luxurii (w dowolnym wybranym przez gracza kierunku).
Furia Slaanesha, jeli przeyje potyczk odchodzi po zakoczeniu rozgrywki,
ponadto DEMON nie jest wliczany do limitu modeli w druynie oraz nie jest brany
pod uwag na potrzeby testu rozbicia.
UROKI: Luxuria potrafi czyni gusa, ktrymi moe wspiera swych sojusznikw w
bitwie. W fazie magii bohater specjalny, o ile nie Ucieka!, nie zosta Oszoomiony! lub
Powalony na ziemi!, w fazie ruchu nie wykona biegu, a w fazie strzeleckiej nie uy broni
dystansowej, oraz nie opuci stou, moe uczyni jeden z poniszych Urokw.
Naley zauway, e Luxuria nie moe czyni tego samego gusa w
nastpujcych po sobie fazach magii. Uroki dziaaj tak samo jak zaklte czary o
poziomie mocy 5. O ile nie podano inaczej w ich opisie, mona ich uy w
stosunku do samej Oblubienicy Ksicia Chaosu, tudzie dowolnej postaci (bohatera
lub stronnika) w odlegoci do 6 od bohatera specjalnego.
FANTASMAGORIA - Do pocztku nastpnej fazy magii kompanii w szeregach
ktrej suy bohater specjalny, wszystkie wrogie modele znajdujce si w
odlegoci do 6 od Luxurii przeprowadzajc test oparty na wspczynniku
CP wykonuj rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym wynikiem. Urok nie
dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
KLTWA TACA ROZKOSZY Urok moe zosta skierowany na pojedynczy
model przeciwnika, take zwizany walk wrcz znajdujcy si w odlegoci
do 18" od Postaci Dramatu (posta zostaje wybrana przez kierujcego
bohaterem specjalnym gracza bez ogranicze, z wyjtkiem tego, e Luxuria musi
widzie swj cel). Do pocztku nastpnej fazy magii ofiara kltwy w ramach
ruchw przymusowych w czasie rozgrywania fazy ruchu porusza si o K3 w
losowo okrelonym kierunku (w przypadku gdy na Kostce Rozrzutu wypadnie
wynik TRAFIENIE!, kierunek ruchu wybiera kierujcy Postaci Dramatu
gracz). Jeeli ruch oznaczaby wejcie w kontakt z innym modelem, naley
zatrzyma dotknit dziaaniem zaklcia posta 1 od modelu. Model moe
znajdowa si pod dziaaniem tylko jednej kltwy na raz.
WIEDMI LOT Luxuria moe rzuci Urok na sam siebie lub dowolny
sprzymierzony model bohatera lub stronnika w odlegoci do 6, nawet jeli
go nie widzi. Urok mona rzuci na pieszy model wielkoci czowieka lub
mniejszy (czar nie bdzie zatem dziaa na modele na podstawkach 40x40
mm i wikszych), rwnie zwizany walk wrcz. Udane rzucenie Uroku
oznacza, e model moe wykona zwyky ruch LOTU na 16, ktry moe
by rwnie ruchem szary (szara ta podlega bdzie wszystkich zasadom
szary). Model moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk, w
ktrej bra udzia, ale w takim wypadku nie bdzie mg szarowa.
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Posta Dramatu. Wynik 1
oznacza, e bohater specjalny ucieka z caym majtkiem zgromadzonym w skarbcu
druyny - naley usun Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Wynik 2-4 oznacza,
e Luxuria zaczyna odczuwa nieustanny gd, ktry zaspokoi moe jedynie
mka innej istoty. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z ktr w trakcie
sekwencji po potyczce, druyna musi powici jeden model stronnika, ktry zostaje
zamczony przez Oblubienic Ksicia Chaosu. Model stronnika naley usun z KARTY
DRUYNY. Natomiast rezultat 5-6 oznacza, e Posta Dramatu zaaferowana
ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.

623 | S t r o n a