You are on page 1of 4

Digitaalprojekteerimine

Vertical Mapper

Vertical Mapper on tarkvara, mis kasutab MapInfo Professionali, et saaks luua korrapäraseid võrke
ning analüüsida andmeid, tema abil saab analüüsida statistilisi andmeid, moodustada erinevaid
staatilisi mudeleid.

Joonis 1 Vertical Mapper'i tööriistariba

Tööriistariba „Vertical Mapper“ abil saab teha järgnevaid operatsioone:


- Olemas oleva geograafiliselt seotud andmete võrgustiku abil modelleerida gridi [Create Grid]
- Analüüsida võrgustiku andmeid ja gride
- Seadistada Vertical Mapperi kasutamistingimusi *Preferences…, Show Grid Manager+

Sisukord
1. Tööriistariba „Create Grid“ .............................................................................................................. 2
2. Tööriistariba „Data Analysis“ ........................................................................................................... 2
3. Tööriistariba „Data Aggregation“ .................................................................................................... 3
4. Tööriistariba „Natural Neighbour Analysis“ .................................................................................... 3
5. Digitaalse mudeli koostamine ......................................................................................................... 4

©TTÜ mäeinstituut 1
Digitaalprojekteerimine

1. Tööriistariba „Create Grid“

Joonis 2 Gridi moodustamise võimalused ja analüüs

Tööriistariba „Create Grid“ abil saab teha järgnevaid operatsioone:


- Valida gridi moodustamise metoodikaid
- Gridi tegemiseks andmeid kohandada/muuta (kõrgusjooned teha kõrguspunktideks),
analüüsida neid

2. Tööriistariba „Data Analysis“

Joonis 3 Gridi tegemiseks kasutatavate andmete analüüsi võimalused

Tööriistariba „Data Analysis“ abil saab teha järgnevaid operatsioone:


- Moodustatud gridide analüüs *Spatial Correlation, Predictive Analysis]

©TTÜ mäeinstituut 2
Digitaalprojekteerimine

3. Tööriistariba „Data Aggregation“

Joonis 4 Andmete sorteerimine gridi arvutamiseks

Tööriistariba „Data Aggregation“ abil saab teha järgnevaid operatsioone:


- Andmete võrgustiku analüüs
- Võrgustikus olevate andmepunktide vähendamine, vastavalt seaduspärasustele

4. Tööriistariba „Natural Neighbour Analysis“

Joonis 5 Naaberpunkte arvestav analüüs

Tööriistariba „Natural Neighbour Analysis“ abil saab teha järgnevaid operatsioone:


- Vornoi polügoonide moodustamine andmepunktide baasil

©TTÜ mäeinstituut 3
Digitaalprojekteerimine

5. Digitaalse mudeli koostamine


Digitaalse mudeli koostamise aluseks on mõõdetud andmed (maapinna kõrguspunktid,
mõõdetud veetase puurkaevus jne), milledest soovitakse mudelit teha (maapinna kõrgusmudel,
veetaseme staatiline mudel jne). Olemasolevad andmed peavad olema geograafiliselt seotud, nii
moodustavad nad andmete võrgustiku.

Andmete võrgustik võib olla korrapäratu või korrapärane. Korrapäratu võrgustiku saab Vertical
Mapperi abil muuta korrapäraseks võrgustikuks (inglise keeles grid). Näiteks kõrgusandmete
võrgustikuga saab luua kõrgusgridi, puurkaevude veetasemete võrgustikuga saab põhjavee
staatilise gridi jne).

Gridi abil saab luua pinna. Pindade moodustamine toimub modelleerimise teel. Modelleerimise
algandmeteks on grid. Modelleerimise tulemuseks saame sujuva modelleeritud pinna (maapind,
veetase jne). Moodustatud pindade abil saab vaadeldavast objektist teha lõikeid (N: geoloogiline
lõige).

Loodud grid faili tunnuseks on faililaiend *.grd (Vertikal Mapperi puhul).

©TTÜ mäeinstituut 4