You are on page 1of 6

t je d e r

geef

uimte
AN

Gastlezing U I T N O D I G I N G

1 0 m a a r t 2 0 1 0
De Drieklovendam in de Changjiang
Prof. Xiaohua Dong

woensdag 10 maart 2010 - aanvang 15:30 uur

www.han.nl
U I T N O D I G I N G

O p woensdag 10 maart verzorgt prof. Xiaohua Dong,


vice-dean van de faculteit van civiele techniek en
waterkracht engineering van de China Three Gorges
University een lezing waarin hij verschillende aspecten van de
wereldberoemde Drieklovendam in de Changjiang belicht.
Hij zal zeker ingaan op:
De historie van de rivier Changjiang en de Drieklovendam
De voordelen van het project
De belangrijkste hydraulische systemen
Het constructieve werk
• De impact op de omgeving
Prof. Dong is in Nederland op uitnodiging van het instituut Built • De gevolgen voor de bevolking
Environment van de HAN, bezoekt een aantal belangwekkende
sites in Nederland, zoals de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, Na zijn lezing gaat hij graag in op vragen van belangstellenden.
geeft een aantal gastlessen in de opleiding Civiele Techniek
en zal afspraken met de HAN maken over de toekomstige Wij nodigen u, als relatie van het instituut Built Environment
samenwerking tussen de China Three Gorges University en HAN van de HAN, van harte uit voor deze unieke lezing. Na de
Built Environment. voordracht en de vragenronde besluiten we de middag met een
hapje en een drankje.
We stellen u graag in de gelegenheid uit eerste hand te horen
van Prof. Dong over dit mega-project, dat zelfs in het westen De lezing start om 15:30 uur. Aansluitend om circa 17:30 uur is
aanzienlijke media-aandacht heeft getrokken. Prof. Dong zal zijn er gelegenheid voor een informele ontmoeting met Prof. Dong.
voordracht richten op een breed publiek, zonder de technisch
geïnteresseerden te vergeten. Toegang tot de gastlezing is gratis.
De lezing is vanzelfsprekend in het Engels.
P R O F . X I A O H U A D O N G

Prof. Xiaohua Dong (1972) studeerde werktuigbouwkunde aan de Hubei Poly-


technic University in China. Hij promoveerde in 2005 aan de Universiteit van
Twente op de titel: ‘Appropriate Flow Forecasting For Reservoir Operation’.
Na zijn verblijf in Nederland keerde hij terug naar zijn geboorteland en werkte
hij als docent en onderzoeker aan de universiteit van Wuhan, en de China
Three Gorges University. Bij die laatste universiteit werd hij tot vice-dean van
zijn faculteit benoemd in januari 2009. Prof. Dong heeft een lange lijst van
publicaties en research-projecten op zijn naam, waarvan vele zijn gerelateerd
aan de Drieklovendam

www.han.nl
P L A T T E G R O N D

faculteit Techniek

Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem

www.han.nl
A N T W O O R D K A A R T

Ja, ik meld mij aan voor de gastlezing van Prof. Xiaohua Dong

U kunt zich ook aanmelden via:


onderwijsbureau.builtenvironment@han.nl
V
M
Naam

Instelling / bedrijf

Telefoon privé
Emailadres
Telefoon mobiel

Adres

Postcode Woonplaats
Een postzegel
is niet nodig

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Faculteit Techniek

Instituut Built Environment

Antwoordnummer 2023

6800 WR Arnhem