You are on page 1of 7

IDEEA

COMISIILE CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN
DE CREATIVITATE MECANICĂ „DUMITRU MANGERON”
Ediția a XI a 6 mai 2015

Prof. Camelia Gavrilă
Prof univ. dr. ing.
Gheorghe Nagîţ
Prof.dr. ing. Claudia
Tănase
Prof. ing. Rodica Dumitru
Prof. ing. Maria Robu
Prof. dr. Mihaela Narciza Cadiș
Prof. ing. Mihaela-Adriana Paiș
Conf. univ. dr. ing. Vasile
Merticaru
Prof. dr. ing. Carmen Burlibașa

COMISIA CENTRALĂ
Președinte onorific Inspector Școlar General-I.S.J.Iași
Președinte onorific
Președinte onorific
Președinte executiv
Președinte executiv
Președinte executiv
Președinte executiv
Președinte executiv
Secretar

Decan Facultatea de Construcții de Mașini și
Management Industrial Iași
Inspector Școlar General Adjunct - I.S.J.Iași
Inspector Școlar de Specialitate ISJ Iași
Inspector Școlar de Specialitate ISJ Vaslui
Director Colegiul Tehnic” D. Leonida” Iași
Director Colegiul Tehnic” Al.I. Cuza” Bârlad
Facultatea de Construcții de Mașini și
Management Industrial Iași
Director Adj. Colegiul Tehnic” D. Leonida”
Iași

dr. Neculai-Eugen Management Industrial Iași Seghedin Prof. dr.I. Colegiul Tehnic” Al. Florin Negoescu Prof.Daniela Borș Prof. ing. Leonida” Iași Colegiul Tehnic” D. univ. ing.I. ing. Cuza” Bârlad Colegiul Tehnic” Al.Luminița Agachi Prof. ing. Mihaela Narciza Cadiș Prof. ing. Leonida” Iași Colegiul Tehnic “D.I. dr. Leonida” Iași Colegiul Tehnic” D. Liliana Bejan Membru Prof. Leonida” Iași Colegiul Tehnic” D. Cristina Hîncu Prof. ing. ing. Colegiul Tehnic” D. D-tru Sandu Prof.I. Cuza” Bârlad Colegiul Tehnic” Al. Ing. Eugen Axinte Membru Prof. Leonida” Iași Colegiul Tehnic” D. dr. Ecaterina Angheluta Vicepreședinte Director Adj. dr. ing.Costeluș Aghion Prof. Tamara Iftemie Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Colegiul Tehnic” D.dr. Liliana Soare Prof. Creola Stoica Prof. Leonida” Iași Colegiul Tehnic” D.Cosmin Pintilie Prof. univ. ing. dr. ing. Elena Vervega Ms. Cuza” Bârlad Colegiul Tehnic” Al. ing. dr. Irina Cozmîncă Membru Conf. Cuza” Bârlad Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Prof. Marilena Gorea Prof.dr.I.IDEEA COMISIA DE ORGANIZARE A FAZEI INTERJUDEȚENE Prof. Liliana Rujanu Prof. ing. Leonida” Iași Prof. ing. Leonida” Iași Colegiul Tehnic” Al. dr. Claudia Manciu Prof. Radu Ibanescu Membru Conf. Feryan Dodoiu Prof. Leonida” Iași Colegiul Tehnic” D. Carmen Burlibașa Vicepreședinte Director Adj. Oana Dodun Vicepreședinte Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Prof.ing. Cuza” Bârlad Colegiul Tehnic” Al. ing. ing. dr. ing.I. ing. Lucian-Liviu Tăbăcaru Prof. ing. Cuza” Bârlad .ing. Leonida” Iași Colegiul Tehnic” D. Leonida” Iași Colegiul Tehnic” D.ing.

Florin Gheorghe Radu Membru Colegiul Tehnic ”Petru Poni " Roman Prof.Al. ing. ing. Anca Eugentina Membru Colegiul Tehnic de Transporturi și Roznovan Construcții Prof. Cuza” Bârlad Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Prof. Feryan Dodoiu Membru Colegiul Tehnic “D. ing.ing. ing. ing. univ. ing.IDEEA COMISIA PENTRU PROPUNEREA SUBIECTELOR Vicepreședinte Facultatea de Construcții de Mașini și Prof. dr. Ioana Ioniţă Membru Liceul . Viorel Cohal Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Sef. Mircea Mihailide Management Industrial Iași Prof. Florentin Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Cioată Management Industrial Iași Prof. Dr. Laurentiu Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Slatineanu Management Industrial Iași Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Prof. ing. ing. Vasilica Darie Membru Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni Prof. Octavian Management Industrial Iași Lupescu Prof.. Romică Manea Membru Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași Prof. Ina Dăscălița Membru Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman Prof. ing. ing. Magda Șorea Membru Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iași Prof. Daniela Mihăeș Membru Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț Prof. ing.. Lucr. ing. I. ing. Nicoleta Munteanu Membru Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman Prof. Cuza” Bârlad Prof. univ. ing. ing. Daniela Borș Membru Colegiul Tehnic. ing. ing. dr.dr. Camelia Prisecariu Membru Liceul Tehnologic “Petru Rareș” Târgu Frumos -Iași Prof. dr. Leonida” Iași Prof.Ştefan Procopiu’’ Vaslui Prof. ing. Leonida” Iași . Costelus Aghion Vicepreședinte Colegiul Tehnic” Al.Lumința Agachi Vicepreședinte Colegiul Tehnic” D.I. Mihăiţă Horodincă Management Industrial Iași Conf. dr. ing.

Cristina Albu Iacob Membru Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț Prof. ing. ing. Minadora Lemnaru Membru Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman Prof. Vasile Braha Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Conf.ing. ing. Ion Chele Membru Colegiul Tehnic Piatra Neamț Prof. ing. ing. dr.. ing. ing. dr. ing. ing. Leonida” Iași . Colegiul Tehnic” Al. Mihaela Maria Popescu Membru Liceul Tehnologic “Petru Rareș” Botoșani Prof. Liliana Rujanu Membru Membru Membru Colegiul Tehnic ”Petru Poni " Roman Colegiul Tehnic. Leonida” Iași Prof. Gina Filiuţã Membru Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni Prof. Cătălin Dumitraş Vicepreședinte Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Prof. Gavril Muscă Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Prof. Dănuţ Zahariea Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Prof. univ. ing.. Bejan Viorel Membru Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iasi Prof. dr. . univ.univ. Maria Onofrei Membru Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iași Prof. Cuza” Bârlad Colegiul Tehnic “D.Cuza” Bârlad Prof. Mihaela Ilie Vicepreședinte Director Adj. ing. Cosmin Pintilie Vicepreședinte Colegiul Tehnic” D. dr. Maricica Matei Membru Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași Prof. Luigi Florin Mațoianu Membru Liceul Tehnologic Vlădeni-Iași Prof. ing. I. ing. Liliana Soare Prof.univ.Ştefan Procopiu’’ Vaslui Prof.Mihaela Prisacariu Membru Liceul Tehnologic “Petru Rareș” Târgu Frumos -Iași Prof. ing. ing.I. Gheorghe Creţu Membru Facultatea de de de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Prof. ing. ing. univ. ing. dr. Bogdan Ciobanu Membru Facultatea de de de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Conf. ing.IDEEA COMISIA PENTRU EVALUARE Prof. Marta Tiron Membru Liceul . Cătălin Ungureanu Membru Facultatea de de de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Conf. Lucian Aramă Prof. dr. dr. ing.Al. ing.ing.

Corneliu Burlacu Management Industrial Iași Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Conf. Petru Duşa Management Industrial Iași Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Conf. univ.ing.IDEEA COMISIA PENTRU REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR Prof.ing. ing. ing. Gheorghe Vicepreședinte Facultatea de Construcții de Mașini și Cristian Croitoru Management Industrial Iași Prof. ing. ing. Voicu Cristiana Membru Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Prof. Leonida” Iași Prof. Leonida” Iași . dr.univ. ing.Al. Cuza” Bârlad Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Prof. Iulian Management Industrial Iași Romanescu Sef. Florin Ciocirlan Membru Colegiul “Vasile Lovinescu” Falticeni Prof.ing.lucr. ing. Cornel Matei Membru Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași Prof. dr. ing. Cuza” Bârlad Prof.dr.I. Theodor Popescu Membru Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Prof. ing. Dan Bejinariu Liceul Tehnologic “Petru Rareș” Târgu Frumos -Iași Prof. Daniela Borș Vicepreședinte Colegiul Tehnic” Al. dr. ing. I. ing. Costelus Aghion Membru Colegiul Tehnic. ing.ing.Elena Iordache Membru Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman Prof.univ. Mihaela Toderică Membru Colegiul Tehnic ”Petru Poni " Roman Prof. Filomena Macovei Membru Liceul Tehnologic Vlădeni-Iași Prof. ing. ing. Maria Stahie Membru Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț Prof.Lili Vervega Membru Colegiul Tehnic “D... dr. Mariana Bacoşcă Bică Membru Liceul . Cristina Hâncu Vicepreședinte Colegiul Tehnic” D. ing. dr.Ştefan Procopiu’’ Vaslui Prof.

dr. Vlad-Eugen Membru Facultatea Construcții de Mașini și Nastase Management Industrial Iași Membru Facultatea Construcții de Mașini și Asist. ing. Marius-Ionut Membru Facultatea Construcții de Mașini și Rîpanu Management Industrial Iași Asist.Al. Silvia Bîrcă Membru Liceul . Dr. Mara Radulescu Management Industrial Iași Membru Facultatea Construcții de Mașini și Şef lucr. Irina Mardare Membru Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Membru Facultatea Construcții de Mașini și Sef lucr.ing. ing.univ. Dr.I. Ing. ing.ing. Bogdan Cozmescu Membru Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iași Prof. ing. ing. dr.. Cuza” Bârlad Prof. George Daniel Membru Liceul Tehnologic “Petru Rareș” Târgu Neculai Frumos -Iași Prof. ing. Marilena Gorea Membru Colegiul Tehnic “D. Simion Petronela Membru Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Prof. Irina Tita Vicepreședinte Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial Iași Prof. Andrei-Marius Management Industrial Iași Mihalache Asist. ing. Aurora Huluţã Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni Prof. ing. Leonida” Iași Prof. Gabriela Niță Membru Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman Prof.IDEEA COMISIA PENTRU SUPRAVEGHERE Conf.Liliana Ciobanu Membru Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași Prof. Doina Barbu Membru Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman Prof.Ştefan Procopiu’’ Vaslui Prof. dr. ing. ing. dr. Mihai Boca Management Industrial Iași Asist. dr. Mihaela Ilie Membru Colegiul Tehnic. ing. ing. Leonida” Iași Ms mecanic D-tru Sandu Membru Colegiul Tehnic “D. ing. ing. ing. Leonida” Iași .univ. dr. Liliana Soare Vicepreședinte Colegiul Tehnic” Al. Bruno Management Industrial Iași Rădulescu Membru Facultatea Construcții de Mașini și Şef lucr. Iuliana Văideanu Membru Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț Prof. Ana-Maria Membru Facultatea Construcții de Mașini și Bocănet Management Industrial Iași Asist. dr. Ing. I. dr. ing. ing. ing. Feryan Dodoiu Vicepreședinte Colegiul Tehnic” D. Adriana Management Industrial Iași Munteanu Şef lucr. dr.ing.univ.. Ing. Dr. Ing. Dragoş Membru Facultatea Construcții de Mașini și Chitariu Management Industrial Iași Prof. Ioan Schipor Membru Colegiul Tehnic ”Petru Poni " Roman Prof. ing. Cuza” Bârlad Membru Facultatea Construcții de Mașini și Şef lucr. Margareta Management Industrial Iași Coteaţă Membru Facultatea Construcții de Mașini și Asist.

IDEEA .

Related Interests