You are on page 1of 5

Muziek: verschillende elementen

Hoewel muziek als één geheel klinkt, zijn er toch heel wat verschillende aspecten in de
muziek. Zo kunnen we een liedje bv. veel sneller zingen, een heel stuk lager zingen, zeer luid
zingen...
Het is duidelijk dat bij al deze veranderingen, het liedje niet meer hetzelfde zal klinken! Al
deze aspecten van de muziek die we kunnen veranderen, noemen we de muzikale
parameters.

1. Melodie: de opeenvolging van toonhoogtes.
Filmpje: Shane sings 5 octaves on the piano
Wat wil Shane demonstreren? ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Waarom is dit filmpje grappig? ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Een melodie kan bestaan uit hoge tonen, lage tonen, grote intervallen, kleine intervallen, …
Een interval = ……………………………………………………………………… .
Een steeds wederkerende melodie = …………………………. .

2. Tempo = de snelheid waarmee een muziekstuk wordt gespeeld (tempo = Italiaans
voor tijd)
Het tempo kan langzaam, matig, snel, levendig, … zijn. Het kan ook versnellen en vertragen
of je kan terugkeren naar het begintempo.

3. Metrum: de opeenvolging van zware en lichte tellen in de muziek.
Muziek bestaat uit kleine, steeds terugkerende, groepjes van beklemtoonde en nietbeklemtoonde tellen.
Zo 'n regelmatig terugkerende groepering heet een …………………. .

Het metrum kan tweeledig/binair of drieledig/ternair zijn:
Zwaar, licht, licht = ternair

deel 1 Welke dynamieken hoor je? Zet ze in de juiste volgorde. licht = binair Kan je de eerste tel meeklappen? Is het metrum binair of ternair? Simply Red . Het tempo van dit stukje is ……………………. Overgangsdynamiek: men gaat geleidelijk van de ene klanksterkte naar de andere. die niet verandert. Een steeds wederkerend ritmepatroon = een ostinaat Kan je het ritmepatroon naklappen? Maurice Ravel .If You Don’t Know Me By Know = …………………………. licht. (half)zwaar.Chic: ostinaat  zeer vaak in popmuziek. De muziek bestaat dus uit tellen die op gelijke afstanden van elkaar liggen. heeft muziek steeds een puls. . of één noot kan uit meerdere tellen bestaan! Het ritme vertelt ons dus hoe lang een toon duurt in vergelijking met de andere tonen.You Never Can Tell = …………………………. We onderscheiden 4 soorten dynamiek:     Stabiele dynamiek: men speelt op een bepaalde klanksterkte. Zoals reeds hierboven vermeld. . 7. Terrassendynamiek: men verandert van dynamiek zonder geleidelijke overgang. Zo één tel kan onderverdeeld worden in verschillende noten. Het tempo van dit stukje is ………………………… . . Fragment: Ludwig Van Beethoven – Symfonie Nr. daar wordt dit ‘riff’ genoemd. Dynamische accenten: één noot wordt benadrukt. 4. . Dynamiek: de verhouding in klanksterkte/volume in de muziek.Bolero: ostinaat (Solo werd gespeeld door de ……………………………) Le freak .Zwaar. de hartslag van de muziek. Chuck Berry . …………………………………………………………………………………………………. 5. Ritme: de opeenvolging van kortere en langere noten en rusten in de muziek.

Bron: http://users.………………………………………………………………………………………………….htm .telenet.be/muziektheorie/Theorie/elementen1.

Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… 3. waar? …………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Dynamiek Welke dynamieken heb je gehoord? …………………………………………………………. Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… 4.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8 1. Was er een ostinaat aanwezig? Zo ja. Was er veel variatie aan dynamiek? Ja/neen. Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… 2. Tempo Zijn er verschillende tempi? Ja/neen.Fragment 1: klassieke muziek: Ludwig Van Beethoven – Symfonie Nr. 5 http://www. Metrum Kan je de eerste tel van de maat meeklappen? Is het metrum binair of ternair? ……………………………. Zat er een versnelling/vertraging in het stuk? Zo ja. Hoeveel tellen zijn er in 1 maat? ……………………………… Heb je een verandering van metrum gehoord? Ja/neen. Ritme Veel variatie aan ritme? Ja/neen. Melodie Schrap wat niet past: Hoge tonen – lage tonen – veel afwisseling tussen lage en hoge tonen – melodie draait meestal rond dezelfde toon – lyrisch – hoekig – … Is er een thema aanwezig? Ja/neen. Welk tempo heb je gehoord? ……………………………………………. Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… . kan je het naklappen? Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… 5..

Was er veel variatie aan dynamiek? Ja/neen. kan je het naklappen? Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… 5.. Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… 4. waar? …………………………………… ………………………………………………………………………………………………….com/watch?v=oc-P8oDuS0Q 1. Was er een ostinaat aanwezig? Zo ja.youtube. Tempo Zijn er verschillende tempi? Ja/neen. Hoeveel tellen zijn er in 1 maat? ……………………………… Heb je een verandering van metrum gehoord? Ja/neen. Metrum Kan je de eerste tel van de maat meeklappen? Is het metrum binair of ternair? ……………………………. Ritme Veel variatie aan ritme? Ja/neen. Welk tempo heb je gehoord? …………………………………………….Fragment 2: popmuziek: Dexys Midnight Runners – Come On Eileen http://www. Melodie Schrap wat niet past: Hoge tonen – lage tonen – veel afwisseling tussen lage en hoge tonen – melodie draait meestal rond dezelfde toon – lyrisch – hoekig – … Is er een thema aanwezig? Ja/neen. Zat er een versnelling/vertraging in het stuk? Zo ja. Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… 3. Dynamiek Welke dynamieken heb je gehoord? …………………………………………………………. Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… . Kan je nog iets meer vertellen? …………………………………………………………… 2.