You are on page 1of 9

Direcţia Purtător de Cuvânt şi

Comunicare

A1/986

22 iunie 2015

Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă transmitem următoarele informaţii:
ANEXA
DIRECTIVE UE CU TERMEN DE TRANSPUNERE DEPĂŞIT ŞI CARE FAC OBIECTUL UNOR ACŢIUNI CE PRIVESC NECOMUNICAREA
MĂSURILOR NAŢIONALE DE TRANSPUNERE ÎN DREPTUL INTERN
Stadiul la data de 18.06.2015
Nr. crt.

1

Directiva
Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la
interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale
Termen de transpunere: 27/10/2013

Instituţie
responsabilă
MJ

Proiect de act normativ de transpunere şi
stadiul acestuia
Proiectul de lege de modificare şi completare a
Legii 178/1997 privind traducătorii și interpreții
judiciari.

MJ

Proiect de lege de modificare a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.
135/2010 privind Codul de procedură penală şi
a altor legi speciale - proiectul este în dezbatere
la Parlament.

Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere
Notificată parţial
2

Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile
și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului.
Termen de transpunere: 18/12/2013
Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere Cauza

1

în curs elaborare.31. MAI.06.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România . Termen de transpunere: 16/10/2013 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere Notificată parţial.2015 Termen de transpunere: 07/07/2014 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere 4 Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecţie.în curs de elaborare.23. MT Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea H. România Phone: +4 021 431 1377 Fax: +4 021 319. MJ Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în Registrul Comerţului . Proiect de lege .ro .ro E-mail:presa@mae. MSI. MJ Termen de transpunere: 11/01/2015 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere 5 Directiva 2011/76/UE de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri MT Proiect OG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.va fi transmis Parlamentului spre dezbatere. Sector 1 011822 București.proiectul a fost transmis spre promulgare Președintelui României în data de 03.49 Web: www.mae. nr. 3 Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului si a Directivelor 2005/56/CE si 2009/101/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce prive ște interconectarea registrelor centrale. ale comer țului si ale societăților.2014/0192 Notificată parţial Alte instituţii implicate: MMFPSPV (ANPCA). 6 Directiva 2013/38/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului Termen de transpunere: 21/11/2014 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere Aleea Alexandru nr.G. 811/2010 privind controlul statul portului .

România Phone: +4 021 431 1377 Fax: +4 021 319. ASF Proiect de Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare . 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) Termen de transpunere: 31/03/2015 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere 10 Directiva 2012/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conţinutului de sulf din combustibilii marini Termen de transpunere: 18/06/2014 Etapa II a fazei precontencioase – aviz motivat Aleea Alexandru nr. . 1060/2009. Sector 1 011822 București. 1094/2010 și (UE) nr. MFP.ro MEÎMMMA Proiect de act normativ .mae. MFP. (UE) nr.ro E-mail:presa@mae.23.proiectul este în dezbatere la Parlament Termen de transpunere: 31/03/2015 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere 8 Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfă șurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) Termen de transpunere: 31/03/2015 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere 9 Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr.în curs de elaborare.49 Web: www.31. MT Proiect de ordin al ministrului transporturilor în curs de elaborare.7 Directiva 2013/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilități ale statului de pavilion referitoare la respectarea și asigurarea aplicării Convenției din 2006 privind munca în domeniul maritim. ASF Proiect de Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (Solvabilitate II) .proiectul este în dezbatere la Parlament .

ro E-mail:presa@mae. 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului. Termen de transpunere: 29/10/2014 MC/ORDA Proiect pentru modificarea Legii nr. precum și a Regulamentelor (UE) nr. MMAP Proiect de Lege privind gestionarea ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje .11 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică. România Phone: +4 021 431 1377 Fax: +4 021 319. 2011/35/UE.ro . 1093/2010 și (UE) nr. 2005/56/CE.49 Web: www. 12 Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE.proiectul este în avizare interministerială. Etapa II a fazei precontencioase – aviz motivat 14 Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje Aleea Alexandru nr.31.23. 2002/47/CE. Sector 1 011822 București. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului MFP BNR ASF Proiect de lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții proiectul este în dezbatere la Parlament. 2007/36/CE. 2004/25/CE. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe proiectul este în dezbatere la Parlament.mae. de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE MEÎMMMA Proiect de act normativ .în curs de elaborare. Termen de transpunere: 05/06/2014 Etapa II a fazei precontencioase – aviz motivat Alte instituţii responsabile: ANRE. Termen de transpunere: 31/12/2014 Etapa II a fazei precontencioase – aviz motivat 13 Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane.

23. de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE Termen de transpunere: 31/12/2013 MFP BNR ASF Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere.31. 1 Directiva Directiva 2014/38/UE a Comisiei din 10 martie 2014 de modificare a anexei III la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce prive ște poluarea fonică. Instituţie responsabilă MT Termen de transpunere: 01/01/2015 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere. Termen de transpunere: 22/08/2013 Decizie de sesizare a Curții de Justiție a UE cu o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor.ro E-mail:presa@mae.49 Web: www. DAR ACŢIUNILE NU SUNT CLASATE OFICIAL DE COMISIA EUROPEANĂ Nr.mae. 3 Directiva 2013/14/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a Aleea Alexandru nr. 2 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea pruden țială a institu țiilor de credit și a firmelor de investiții.ro MMFPSPV . România Phone: +4 021 431 1377 Fax: +4 021 319. crt. Directiva 2013/28/UE a Comisiei din 17 mai 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz MMAP Proiect de Lege privind vehiculele scoase din uz – proiectul este în dezbatere la Parlament.Termen de transpunere: 30/09/2013 15 Decizie de sesizare a Curții de Justiție a UE cu o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor. DIRECTIVE UE PENTRU CARE AU FOST COMUNICATE MĂSURI NAŢIONALE DE TRANSPUNERE. Sector 1 011822 București.

ro E-mail:presa@mae. 1060/2009 si (UE) nr.49 Web: www. la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protec ție subsidiară și la conținutul protecției acordate (reformare) MAI Termen de transpunere: 21/12/2013 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere.ro MFP ASF . 4 Directiva 2011/95/UE privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protec ție interna țională. ASF Termen de transpunere: 21/12/2014 Etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere.31. Sector 1 011822 București. 5 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) MMAP Termen de transpunere: 14/02/2014 Etapa II-a a fazei precontencioase – aviz motivat. 1095/2010 Termen de transpunere: 22/07/2013 Etapa a -II-a a fazei precontencioase . a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce prive ște încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit.aviz motivat Aleea Alexandru nr.23.Directivei 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea institu țiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale. România Phone: +4 021 431 1377 Fax: +4 021 319.mae. 6 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr.

crt 1 Directiva Directiva 2011/89/UE de modificare a Directivelor 98/78/CE.49 Web: www. Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului MAI nr.06. de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului.2015 Aleea Alexandru nr. 2 Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substan țe periculoase. Termen de transpunere: 06/05/2015 Instituţii responsabile: MAI Proiect de HG privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (va abroga HG 804/2007 cu modificările şi completările ulterioare) . Instituţii responsabile: MFP.DIRECTIVE UE AL CĂROR TERMEN DE TRANSPUNERE A EXPIRAT1 ŞI PENTRU CARE NU AU FOST ADOPTATE ÎNCĂ ACTELE DE TRANSPUNERE.53/2014 pentru stabilirea formei şi 1 4 până la data redactării prezentului material.ro . DAR CARE NU AU DECLANŞATE ÎNCĂ PROCEDURI DE INFRINGEMENT Nr. Termen de transpunere: 31/03/2015 Proiect de act normativ de transpunere şi stadiul acestuia Proiectul de Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare . ASF. respectiv 18. România Phone: +4 021 431 1377 Fax: +4 021 319.proiectul este în dezbatere la Parlament. Sector 1 011822 București.23. Termen de transpunere: 31/05/2015 Instituţii responsabile: MMAP 3 Directiva 2015/413/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informa ții privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră.în curs de avizare inter-instituţională. BNR.ro E-mail:presa@mae.mae. 2002/87/CE.31. 2006/48/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entită ților financiare care aparțin unui conglomerat financiar.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări. Proiect de Lege de modificare a Legii nr.

România Phone: +4 021 431 1377 Fax: +4 021 319. Proiectele menţionate sunt în curs de elaborare. 5 Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE. 92/85/CEE. 94/33/CE.conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră. Termen de transpunere: 01/06/2015 6 Instituţii responsabile: MMFPSPV.în curs de elaborare. Notificată parţial. privind aspectele privind domeniul muncii şi asigurărilor sociale.65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor. 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. Instituţii responsabile: MJ Notificată parţial Directiva 2014/77/UE a Comisiei din 10 iunie 2014 de modificare a anexelor I și II la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei Termen de transpunere: 11/06/2015 Aleea Alexandru nr. precum şi a elementelor acestor date.proiectul este în dezbatere la Parlament. MMSC (pentru aspecte relevante cuprinse în. Directiva 2012/13/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. Sector 1 011822 București. aprobată cu modificări prin Legea nr. Regulamentul (UE) nr. Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului MAI nr.49 Web: www. 1272/2008 privind clasificarea. Termen de transpunere: 02/06/2014 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31.ro E-mail:presa@mae.legea a fost adoptat de Parlament și se află în prezent la Președinție pentru promulgare.25/2004 .ro Proiect de act normativ . etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. 1272/2008. . 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.mae.23. Proiectul de lege de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală .

ro E-mail:presa@mae. .Instituţii responsabile: MEÎMMA 7 Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european (reformare) Termen de transpunere: 16 /06/2015 Instituţii responsabile: MT Aleea Alexandru nr. Sector 1 011822 București.23.49 Web: www.ro Proiect de lege . România Phone: +4 021 431 1377 Fax: +4 021 319.mae.în curs de avizare internă.31.