You are on page 1of 2

RECENZIE

DATE DE IDENTIFICARE ARTICOL
Titlul în limba română:

Designul de produs pentru economisirea energiei; Un studiu de caz asupra
modei

Titlul original:

Product design scenarios for energy saving: A case study of fashion
Apparel

Anul:
Autorii

2013
Karen Ka-Leung Moon, Chorong Youn, Jimmy M.T. Chang, Alex Waihon Yeung
Institutul de Textile și Îmbrăcăminte, Universitatea Politehnica Hong
Kong, Hong Kong
International Journal of Production Economics
Volumul 146, Editia 2, Paginile 392–401

Instituţia la care sunt
afiliați autorii
Titlul revistei
Datele de
identificare a
articolului în
revistă (volum,
pagini )
Baza de date în
care este indexată
revista

http://www.sciencedirect.com/

DATE IDENTIFICARE RECENZORI
Nume şi prenume:
Grupa, seria, an

Grupa 345, Seria A, Anul 3

CONŢINUTUL MATERIALULUI
Cuvinte cheie
 Produse sustenabile
 Eco-fashion
 Evolutia modei
 Design eco
Principalele probleme abordate
Dezvoltarea durabilă a devenit o preocupare frecventă când vine vorba de afaceri. Lumea modei
nu a fost nici ea ocolită de această influență, o parte din clienți punând mare pre ț pe originea și metodele de
obținere a materialelor.
Deși moda nu mai servește neapărat necesității, există în fiecare sezon cel pu țin un produs mustbuy. Iar acest lucru derivă din faptul că există o piață uria șă, a șadar, este nevoie de volum mare de resurse
pentru a atinge saturarea. Mai mult, industria textilă prezintă o serie de amenin țări la adresa bunăstării
planetei, pornind de la substanțele chimice cu care sunt tratate materialele până la energia consumată pentru
obținerea, distribuția și vânzarea produselor.
Produsele sustenabile sunt cele care au un efect negativ minim asupra mediului înconjurător. În
general, ele sunt create în așa fel încât să reducă efectele nocive asupra acestuia, să folosească un minim de

anul 2013. Preţul acestor produse sustenabile poate fi în unele cazuri mai ridicat decât cel al produselor convenţionale. dar fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a satisface propriile lor necesități de modă ". cel din urmă are şanse mari să fie achiziţionat de clienţii preocupaţi de sănătatea lor și a planetei. Principalele concluzii Conceptul de durabilitate în modă se referă la acele produse de îmbrăcăminte care maximizează pozitiv folosirea resurselor și minimizează efectele negative asupra mediului. Comisia mondială pentru mediu și Dezvoltare (1987). eco-fashion. Bibliografia articolului recenzat (comentați actualitatea. marile companii trebuie sa abordeze o tactică abilă și foarte bine pusă la punct pentru a câ știga încrederea lor și pentru a asigura succesul proiectelor de acest tip. Tratează probleme și concepte actuale și de interes estetic. deci. economiei și de-a lungul lanțului de aprovizionare. acest curent. Asocierea produselor sustenabile cu brandul crește notorietatea și încrederea acordată de către clienți și parteneri. Se indentifică o problemă majoră. clienții nu consideră produsele sustenabile fashionable. relevanța acesteia etc. societă ții. 1267) face referire. Însă. creaturilor vii. dar dacă diferenţa de preţ între produsul convenţional şi cel organic este una rezonabilă şi justificată. la care și Yeung (2011. însă lumea modei este plină de situații complicate și de multe ori binele planetei nu corespunde cu trendurile. Cu alte cuvinte. care este durabil va avea mai pu ține posibilele efecte adverse asupra oamenilor. Termenul "durabilitate" poate fi înțeles în mai multe moduri. Alte aspecte relevante științific Nu avem alte aspecte științifice . Preţul este încă important pentru marea majoritate a consumatorilor şi probabil aşa va fi mereu. Așadar. un produs de modă. conceptul de sustenabilitate în industria modei se definește ca "Satisfacerea necesităților actuale de modă. fără substan țe chimice sau nocive biosferei poate fi mai scump decât unul convenţional.resurse și să elimine inechitatea forței de muncă. și planetei Pământ. De exemplu un produs care a fost realizat din materie primă organică. creativitatea nu este un lucru care să le lipsească celor ce ”joacă” pe acest teren. p.) Articolul recenzat este de actualitate. Designul produsului joacă un rol decisiv în finalitatea demersului de a introduce produse sustenabile în această industrie și trebuie tratat cu multă seriozitate. are sorți de izbândă. Relevanța articolului pentru seminarul de Design și Estetica mărfurilor Considerăm că este un articol potrivit pentru seminarul de Design și Estetica mărfurilor datorita temelor si problemelor abordate.