You are on page 1of 9

ESEI PENGAJIAN AM UNTUK PENGGAL 3

Soalan
1 Kepentingan Kawasan
Perdagangan Bebas
ASEAN (AFTA)
- kesan

Isi Berkaitan
Dapat meluaskan pasaran barangan
Menjual barangan bermutu dan
mengutungkan negara
Menggunakan teknologi terkini untuk
memastikan mutu yang dijual berkualiti.
Menggalakkan kemasukan pelabur asing
untuk meningkatkan pcngeluaran
Meningkatkan kecekapan mengendalikan
2 Keganasan
Punca
-Melibatkan negara Eropah Etnik
-Melibatkan negara Asia
Agama
Kewangan
 cabaran
Bahan mentah
 kesan
Menguasai pentadbiran dan tidak mahu
 masalah
orang mentadbir
 cara menangani
Langkah mengelakkan keganasan
1 Buat perundingan
2 Minta kerjasama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
3 Mengadakan hubungan antara negara Selatan-Selatan
4 Mengenakan sekatan ekonomi
3 Tujuan mengadakan
hubungan
luar

4 Pencerobohan
- Punca
- Kesan
- Langkah

5 Membuat sekatan ekonomi
1 Agama
2 Sejarah
3 Pemimpin
4 Menarik pelancong
5 Meningkatkan kepentingan politik
6 Faktor geopolitik dan geostrategik
7 Mendapatkan kerjasama keselamatan
8 Mengurangkan kemasukan anasir jahat
9 Mengurangkan jenayah merentasi
sempadan
10 Meningkatkan pengetahuan sains dan
teknologi
11 Hubungan sosial (pendidikan, kesihatan
dan
kebajikan)
12 Meningkatkan perdagangan tempatan
(perjanjian perdagangan bebas)
Punca
1 Pelarian di Malaysia
2 Lorong tikus / laluan haram
3 Pemerdagangan manusia
4 Pendatang asing tanpa izin (PATI)

Punca .Kesan .Langkah 1 Pemberian peringatan awal 2 Kerjasama dengan negara jiran 3 Pengenalan Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Akta 670) 5 Kemelesetan ekonomi Punca .Apakah kesan 2 Kadar faedah yang tinggi dikenakan 3 Stok berlebihan tetapi tiada permintaan 4 Pergantungan kepada negara maju untuk menjual produktiviti 5 Bergantung secara keterlaluan terhadap 6 Jerebu .Langkah teknologi barat untuk mengeluarkan barang atau mengendalikan jentera 6 Pelaburan mengambil tindakan berhatihati dan tidak melabur Kesan 1 Permintaan kurang 2 Sembunyi barangan 3 Kelembapan ekonomi dunia 4 Meningkatkan hutang negara 5 Harga barangan eksport jatuh 6 Mengamalkan ekonomi terbuka 7 Keyakinan rakyat semakin kurang 8 Harga barangan tempatan menjadi mahal 9 Perbelanjaan dan modal berpusing pelabur merudum 1 Perindustrian 2 Pembukaan tanah 3 Pembakaran hutan 4 Pembakaran terbuka 5 Kelalaian masyarakat 6 Indikator kualiti kebersihan udara yang rendah Kesan 1 Kesihatan 2 Perbelanjaan untuk menjaga alam sekitar Langkah 1 Kerjasama masyarakat tempatan 2 Penguatkuasaan undang-undang .Apakah punca 1 Pengawalan mata wang dunia .

2 Negara Asia seperti Korea Utara. China dan beberapa negara lain yang menganggap mereka berhak membangunkan senjata nuklear masingmasing atas alasan mereka mempunyai hak untuk menjaga keselamatan negara mereka dengan mengadakan ujian nuklear 3 Amerika juga telah menasihatkan Korea Utara untuk memberhentikan ujian nuklear kerana boleh menjejaskan kesihatan masyarakat serantau 4 Malaysia berpendapat teknologi persenjataan nuklear telah mendorong negara-negara maju mempertahankan kedudukannya sebagai kuasa dominan dunia. 5 Pembangunan senjata nuklear menjadi lebih rancak apabila berlakunya perlumbaan dan permusuhan antara negara-negara 6 Negara yang telah pun mengekalkan kedudukan mereka sebagai sebuah negara yang memiliki senjata nuklear akan terus melakukan penerokaan untuk memperbaharui penemuan yang sedia ada 7 Penggunaan dan penjualan teknologi pertahanan berasaskan nuklear semakin terkenal dalam kalangan negara maju 8 Kerajaan Malaysia mendapati penggunaan senjata nuklear berlaku apabila sebuah negara membangunkan teknologi ini sama ada secara rasmi ataupun tidak 9 Kerajaan juga mendapati negara maju ingin memilik senjata nuklear dan menyimpannya di luar pangkalar persempadanan negara seperti kedudukan senjats nuklear milik Amerika Syarikat yang terletak di Eropah Barat dan juga Asia Timur 10 Kerajaan Malaysia mengharapkan teknologi nuklear dikawal dengan sebaiknya kerana dibimbangi teknologi persenjataan nuklear disalahgunakan oleh negara yang mengendalikannya . Pakistan. India. membimbangkan Malaysia dan juga negaranegara d bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).7 Nuklear 3 Kerjasama negara ASEAN 1 Ancaman nuklear di Asia Tengah dan Timur. Iran.

Konflik Aceh dan Myanmar 1 Adalah zon yang luasnya 200 batu nautika atau 320 km mil dari garis dasar pantai Cabaran luar negara ASEAN .Huraikan . Taiwan. Kanada.8 Peranan Malaysia dalam ASEAN Huraikan Bincangkan Meningkatkan eksport Mesyuarat Pasca Menteri (PMC) Dialog Antarabangsa Langkawi (LID) Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) Mengelak pergantungan dengan negara barat 6 Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Asia Timur 7 Menggalakkan berkongsi kepintaran atau perkongsian pintar 1 2 3 4 5 8 Membincangkan masalah dunia 9 Merapatkan komunikasi antara Malaysia dengan negara-negara Afrika 10 Mempromosikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa 11 Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) 12 Menjelaskan kepentingan EAEC apabila mendapat bantahan dari blok barat terutama Amerika Syarikat 13 Mencadangkan supaya negara ASEAN. New Zealand.Bincangkan . Hong kong. Amerika Syarikat dan China menjadi ahli EAEC 14 Penubuhan EAEC menggalakkan kewujudan Kumpulan Serantau seperti EEA.Cara mengatasi 11 Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) . Korea Selatan. Australia. NAFTA dan APEC 15 Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) 16 Meluaskan ekonomi 17 Kerjasama antara ASEAN dengan negara Eropah 9 Peranan Malaysia dalam APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik) .Kesan .Jelaskan 1 Menekankan liberalisasi perdagangan dan ekonomi 2 Menyediakan kemudahan perdagangan dengan mengenakan cukai barangan yang rendah 3 Memberi kerjasama dengan negara ahli untuk membeli dan menjual barangan luar negara dengan mengenakan cukai import yang rendah 4 Menggalakkan kerjasama teknikal dan ekonomi Pengurangan cukai 10 1 Ketidaktentuan ekonomi 2 Komuniti Ekonomi ASEAN 3 Program Tindakan Viantiane 4 Faktor hubungan kuasa besar 5 Peralihan keseimbangan kuasa 6 Komuniti Sosiobudaya ASEAN 7 Ancaman keselamatan manusia 8 Komuniti Keselamatan ASEAN 9 Merapatkan Jurang Pembangunan 10 Yayasan ASEAN. Jepun.

organisasi antarabangsa berkaitan dan institusi kewangan bekerjasama menyediakan sumber tambahan sebagai usaha mencegah rasuah 4 Mengenal pasti dan mengurangkan jurang dalam menyalurkan bantuan teknikal Deklarasi Kazan 1 Berusaha menangani manipulasi harga makanan dan menggalakkan faktor-faktor pengeluaran makanan 2 Memastikan petani yang mengeluarkan makanan mendapat keuntungan seimbang daripada pengeluaran mereka 3 Menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk menambahkan keluaran makanan 4 Mengedarkan makanan dengan cekap 5 Menambah pengurangan pembaziran dan . 2 Memerangi rasuah bagi membaiki kemahiran penguat kuasa undang-undang 3 Menggesa negara ahli.Bincangkan 2 Memperkukuhkan kedudukan wanita 3 Menggalakkan wanita melibatkan diri dalam pelbagai sektor Deklarasi Kuala Lumpur 1 Memulakan.Kepentingan .Potensi 2 • • • • • • 1 . membangun dan memperbaik program latihan khusus untuk mencegah rasuah.sesebuah negara Mempunyai hak atas: kekayaan alam di dalamnya menggunakan untuk mencari gali minyak kebebasan belayar terbang di atasnya melakukan penanaman kabel dan paip aktiviti perikanan Bersuara tentang masalah mereka dan 12 Peranan Malaysia dalam mengekalkan keamanan dunia Pergerakan Negara-Negara 2 Mengadakan diplomasi pelbagaian melalui Berkecuali Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 1 Melancarkan "Portal e-Sektretariat NAM" 2 Memberi penekanan kepada isu pembangunan sosial terutama masalah kemiskinan 3 Merangsang perpaduan dan penyatuan sesama negara anggota Deklarasi Putrajaya 13 Kepentingan Deklarasi 1 Memperkasakan wanita .

Malaysia menjalankan aktiviti dan inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesedaran . Afrika Selatan dan Zimbabwe Menjadi tuan rumah untuk menjalankan persidangan dan melancarkan Deklarasi Langkawi mengenai Alam Sekitar Berusaha mengatasi masalah Dasar Aparteid di Afrika Selatan Memberi bantuan kepada Zimbabwe untuk merdeka 65 orang pegawai Malaysia mengikut latihan menerusi pembiayaan di bawah Tabung Komanwel bagi Kerjasama Teknik (CFTC) Malaysia menyokong usaha negara Komanwel ke arah mewujudkan Pergerakan Kesederhanaan Global (GMM) iaitu komitmennya untuk memupuk nilai kesederhanaan mengatasi sebarang bentuk ekstremisme.Terangkan.Bincangkan 2 3 4 5 15 Peranan Malaysia dalam1 Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8 ) 2 . Nigeria. Somalia dan Sierra Leone Membuka pejabat di Sittwe. Jelaskan 3 16 Kejayaan Malaysia 1 sebagai ahli Komanwel 2 3 4 5 6 7 menyediakan tempat penyimpanan dan logistik yang lebih baik Memastikan peningkatan keuntungan bagi petani dan nelayan Mempromosikan keamanan melalui platform diplomasi Menjadi jawatankuasa menyelesaikan masalah Bosnia dan Herzegovina.6 14 Peranan dan kejayaan 1 Malaysia dalam OIC . Rakhine adalah usaha permulaan dalam mencari penyelesaian rakyat Myanmar daripada kumpulan etnik Rohingya supaya mendapat pembelaan Menyokong perjuangan rakyat Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin (PLO) Membenarkan Mujahidin Afghanistan membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur pada tahun 1984 Mengadakan program latihan dan bantuan mengurus syarikat-syarikat takaful Meningkatkan kerjasama kukuh dalam ekonomi Memajukan penggunaan sains dan teknologj dalarm kalangan negara Islam selaras dengan perkembangan dunia Menyertai Misi Pemerhati Komanwel dalam pilihan raya di Fiji. masalah Kosovo.

WHO Pertubuhan Bangsadan ILO Bangsa Bersatu (PBB) 2 Memberi bantuan tentera bersama-sama tentera pengaman dunia dalam Perang Saudara di Congo (Republik Zaire) (1960 1963). Namibia (1989 . Somalia (1992) dan Bosnia -Herzegovina (1992) 3 Menyertai Misi Pemerhati PBB di Liberia.bagi mengukuhkan komitmen untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negara serantau 8 Malaysia mengharapkan Islam Fobia dapat dihapuskan bukan sahaja dalam kalangan negara Komanwel malah dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 17 Peranan Malaysia dalam1 Menjadi ahli UNESCO. Lebanon dan Selatan Filipina pada 25 Ogos 2012 5 Kumpulan pendahulu Kontinjen Malaysia (Malcon) II bagi misi Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon (UNIFIL) membabitkan seramai 80 pegawai dan anggota berlepas ke Beirut 6 Seramai 241 pegawai dan anggota tentera Kumpulan Kedua Batalion Malaysia Kelima (Malbatt V) telah berlepas ke Lebanon bagi menyertai misi United Nations Interim Force m Lebanon (UNIHL) pada 30 Oktober 2012 7 Menjadi anggota Majlis Keselamatan bagi penegal 1999-2000 8 Pegawai Malaysia dilantik menjadi Utusan Khas PBB ke Myanmar dan menjadi Pengarah Pejabat Hal Ehwal Angkasa Lepas PBB 9 PBB juga telah melantik Malaysia sebagai Anggota buruhanjaya Hak Asasi Manusia PBB (2001 -2003) 10 Malaysia memberi beberapa bon yang dikeluarkan oleh PBB sebanyak $600 juta untuk menyelesaikan masalah kewangan 1 Kerajaan Malaysia memberi bantuan kepada pegawai kesihatan WHO untuk menghapuskan penyakit berbahaya seperti .020 anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) berkhidmat di Afghanistan.1991). Iran-Iraq (1988 .1990). Sierra Leone. FAO dan WB. Iraq-Kuwait. Pentadbiran PBB di Timor-Timur (UNTAET) 4 Seramai 1.

cirit-birit dan demam denggi di Malaysia 2 Menubuhkan pusat Daya Pengeluaran Negara membantu meninggikan taraf perusahaan negara selaras dengan kehendak ILO Sosial 1 Bangsamoro 2 Masalah lanun 3 Rakyat Palestin 4 Kumpulan Abu Sayyaf 5 Pelarian kaum Rohingya 6 Masalah pembantu rumah 7 Tonggak 4 Pendidikan UNESCO 8 Sengketa Perkauman di Selatan Thailand 9 Hak asasi manusia melibatkan negara ASEAN 10 Isu filem dan karikatur menghina agama Islam Politik 1 Indonesia 2 Pulau Ambalat 3 Masalah Amah 4 Konfrontasi Indonesia 5 Pulau Sipadan-Ligitan 6 Pendatang asing tanpa izin dan cabaran kepad. Malaysia Singapura 1 Pulau Pisang 2 Pulau Batu Putih 3 Jambatan Bengkok 4 Masalah bekalan air 5 Ruang udara Malaysia 6 Ancaman serangan Singapura 7 Isu penambakan laut dan pasir 8 Masalah pengambilan pasir silika 9 Saingan Pelabuhan Tanjung Lepas Filipina 1 Brunei 2 Isu Sabah 3 Pulau Spratly 4 Sempadan Limbang 5 Pendatang dan pelarian Filipina di Sabah 6 Masalah perairan laut atau Blok 18 untuk cari gali Thailand 1 Perairan .malaria.

2 Penyeludupan 3 Pelarian pemberontak di Selantan Thailand Vietnam 1 Pulau Spartly Myanmar 1 Pekerja tanpa izin 2 Pelarian Rohingya Sains dan teknologi 1 Jenayah siber 2 Protokol Kyoto 3 Teknologi Hijau 4 Protokol Madrid 5 Protokol Montreal 6 Protokol Cartagena 7 Masalah blog Internet 8 Bahaya senjata biologi .