You are on page 1of 11

Transcript of Proiect de diploma aerofotografiere

1. Istoricul dezvoltarii fotogrammetriei
Aerofotografierea reprezintă cea mai simplă şi mai economică
modalitate de obţinere a datelor, atunci când dorim cartografierea
unor suprafeţe extinse. Prin această metodă se încearcă de fapt
minimalizarea efortului de culegere a datelor colaborat cu creşterea
acurateţei modelelor obţinute.
Mijloacele fotogrammetriei prin care se achiziţionează date sunt
instrumente prevăzute cu captori-senzori de tipul camerelor
aerofotogrammetrice analogice sau digitale
2. Aerofotografierea
Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Specializarea Măsurători Terestre și Cadastru
Întocmirea proiectului de aerofotografiere și
realizarea ortofotoplanului pentru orașul Sântana, jud. Arad,
cu o cameră aerofotogrametrică digitală
Coordonator științific:
Conf. dr. ing. Iosif VOROVENCII
Avsolvent: Gal Mihai Iulian
Prezentul proiect este structurat pe șapte capitole, fiecare cu un
conţinut distinct dar cu referire la aerofotogrammetrie şi realizarea
acesteia. Aspectele generale despre aerofotografiere au fost dezbătute
în Capitolul 2, unde s-au prezentat metode de aerofotografiere,
caracteristici ale echipamentelor aerofotogrammetrice, tipuri de
avioane fotogrammetrice, camere aerofotogrammetrice analogice şi
digitale. Capitolul care oferă cele mai multe informaţii cu privire la
întocmirea unui proiect de aerofotografiere este Capitolul 3, adică cel
al efectuării calculului elementelor fişei tehnice. O etapă importantă în
realizarea aerofotografierii o reprezintă reperajul fotogrametric, prin
care punctele de reperaj se proiectează, se materializează la sol și li se
determină coordonatele. Această problemă este tratată în capitolul 4.
Penultimul capitol al lucrării prezintă prelucrarea datelor pană ce se
ajunge la produsul final, ortofotoplanul corectat.
CUPRINS
1 Istoricul dezvoltării fotogrammetriei
2 Aerofotografierea
3 Conținutul proiectului de aerofotografiere. Fișa tehnică

Fotogramele obținute cu aceste sisteme de preluare au o geometrie constantă. mult mai diversificate. caseta 3. Camere clasice Camerele clasice au ajuns la performanțe deosebite. multe fiind încă în stare bună de funcționare. motorul electric 6 şi suportul aparatului 7. fiind preluate prin expunerea controlată a filmului fotografic. cu obiectivul 2. iar în subcapitolul doi am vorbit despre obiectivul. fotogrammetria a cunoscut în această perioadă transformări esențiale din punct de vedere a echipamentelor de preluare a datelor fotogrammetrice și a tehnologiei de prelucrare a acestora Tehnologiile fotogrammetrice digitale utilizate în prezent asigură un flux complet digital de la preluarea fotogramelor.4 Reperajul fotogrametric 5 Întocmirea proiectului de aerofotografiere 6 Prelucrarea datelor obținute. Asemenea altor discipline legate de măsurătorile terestre. 7 Concluzii În acest capitol este prezentat un scurt istoric al evoluției fotogrammetriei pe plan mondial cât și la noi in țară. sistemul de transmisie 5. scopul. dispozitivul de comandă 4. . Camera aerofotogrammetrica analogică se compune din următoarele părţi: camera 1. până la realizarea produselor finale. Aerofotografierea verticală se obţine atunci când axa de fotografiere nu are abateri mai mari de 3° de la verticala punctului în care s-a făcut aerofotografierea Aerofotografierea înclinată . definiția și necesitatea fotogrammetriei. sofisticate și mai precise decât cele obținute cu tehnologiile analogice sau analitice Metode de aerofotografiere Înregistrarea fotografică a terenului în vederea obţinerii unor fotograme care să corespundă scopului urmărit se poate face prin mai multe metode de aerofotografiere. Calcularea aerotriangulației. în cazul căreia axa de fotografiere face cu verticala un unghi mai mare de 3° Aerofotografierea orizontală se foloseşte pentru înregistrarea liniei orizontului.

cadru cu cadru. toate procesele de fotografiere (bobinarea filmului. Caseta 3 cuprinde mecanismul de rulare şi derulare care deplasează filmul. se numesc avioane fotogrametrice. asemenea camerelor clasice. Imaginea cadrului aplicat apare pe fotogramă. Dispozitivul de comandă 4 acţionează obturatorul aparatului. Sistemele GNSS de la bordul avioanelor fotogrammetrice permit determinarea poziției (longitudine. în planul focal al obiectivului. constituind sistemul de coordonate proprii. Astfel. Prin utilizarea lor. vizibilitate. rolele cu film etc. precum şi de asigurare a planeităţii filmului 9 şi 10. acestea fiind folosite în domeniul topografiei. posibilitațile de montare și folosire a aparaturii. semnalele analogice fiind amplificate şi convertite în format digital. Fotogramele digitale sunt preluate pe un suport electromagnetic. Cei doi senzori CCD şi CMOS sunt folosiţi în fotogrammetrie la preluarea imaginilor aeriene digitale. Camere digitale Camerele fotogrammetrice digitale au fost omologate și testate în perioada 1990-2000. fie prin înregistrări cu unică expunere. mecanisme de măsurare.La aparatele fotoaeriene moderne. aceste platforme aeriene care îndeplinesc anumite condiții specifice referitoare la stabilitate. În prezent ating performanțele camerelor clasice. păstrarea intervalului între expuneri) sunt executate automat. Înregistrarea detaliilor de către camerele digitale are la bază principiul captării fluxului de lumină de către sistemul optic al camerei cu trecerea acestuia prin senzorii CCD (realizaţi ca mijloace de memorare şi folosiţi pentru preluare de imagini de mare calitate) şi CMOS (permit obţinerea directă a datelor digitale). latitudine și altitudine) cu o precizie . viteza. În partea de sus a camerei se află un cadru aplicat 8. Avioane utilizate in aerofotografiere Camera aerofotogrametrică și anexele acesteia se instaleaza pe platforme aeriene amenajate sau construite special pentru executarea lucrărilor de aerofotografiere. la obţinerea de planuri şi hărţi. expunerea. autonomie. Obturatorul şi caseta sunt sincronizate electric. procesul de preluare fotogrammetrică devine complet digital. Cu ajutorul unor becuri de semnalizare se poate urmări modul de lucru al diferitelor mecanisme ale aparatului. fie prin baleiere în spațiul obiect. situat în planul focal al obiectivului. şi netopografiei la fotointerpretare.

de câțiva centimetri folosind semnalele de timp transmise prin radio de la sateliți. cu slabe influențe mediteraneene.8%) și cea nord-vestică în iulie (15. Întreg teritoriul orașului se leagă de un element foarte important. vara înregistrându-se o temperatură medie de 21 °C și iarna o temperatura medie de -1 °C. având în componenţă şi localitatea rurală Caporal Alexa. scara fotogramelor obţinute. Este un centru urban înfiinţat în anul 2003. de cea nord-estică în mai (17. Măsurătorile GNSS realizate cinematic în timpul zborului.9%). Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 582 mm. asigură precizii de ordinul centrimetilor și presupune pe langă stația GNSS de la bordul avionului și una sau două stații fixe amplasate la sol. timpi de expunere mai mari permițînd compensarea unei benzi de pană la 650 pixeli. Conținutul proiectului de aerofotografiere digitală. „Câmpia Aradului”. frecvența maximă fiind atinsă în luna octombrie (22. urmată de cea sudică în noiembrie (18.6%).714 ha. în general sezonul cald înregistrând 58% din cantitatea totală ca o consecință directă a dominației vânturilor din vest Frecvența medie a circulației maselor de aer este cea sud-estică.Forward Motion Compensation) se pot utiliza avioane cu viteze mai mari. care se întocmeşte.6 mm). pentru misiunea de aerofotografiere. Sântana ocupă 10. Prin dotarea camerelor fotogrammetrice cu sisteme automate de compensare a trenării (FMC . camera aerofotogrammetrica și avionul folosit. Aceste elemente sunt calculate în cadrul unei fişe tehnice care trebuie să cuprindă toate elementele ce trebuie respectate la aerofotografiere. Cele mai mari cantități de precipitații se înregistrează în luna iunie (88. pe o hartă care trebuie să cuprindă . Clima este continental-moderată. Fișa tehnică Procesul de aerofotografiere în scopuri fotogrammetrice presupune respectarea unor condiţii tehnice privind orientarea itinerariilor de zbor.0%). Fișa tehnică Particularitațile fizico-geografice și meteorologice ale zonei aerofotografiate Oraşul Sântana este situat în partea de nord a Câmpiei Aradului. la 28 de km faţă de municipiul Arad. iar dispunerea itinerariilor de zbor se stabileşte în cadrul proiectului de zbor. 3. Sub raportul întinderii sale. în care este așezat în întregime.

În unitatea camerei se mai găsește și sistemul automat de corectare a trenării denumit și dispozitivul de compensare a mișcării înainte (FMC). suprafața zonei de aerofotografiere. folosesc unghiuri de vedere mari. Camera aerofotogrametrică se recomndă să fie mare unghiulară. durata zborului în zona de aerofotografiere și timpul de expunere. rata de înregistrare este de 1 cadru la 2 secunde. . iar pentru aceeași suprafață acoperită asigură o înalțime de zbor mai mică. numărul de benzi. Alegerea camerei aerofotogrammetrice Înainte de începerea efectuării proiectului de aerofotografiere şi a calculului elementelor tehnice se stabileşte camera cu care se va efectua preluarea fotogramelor. Camera VEXCEL UltraCAM-X Este camera aleasă pentru preluarea fotogramelor în acest proiect. suprafața medie de teren reprezentată pe o fotogramă. capacitatea de stocare în zbor de 1. numărul total de fotograme. Cele opt conuri sunt împărţite astfel: patru dintre ele obţin imaginea în pancromatic în care se combină un set de 9 senzori de format mediu şi se obţine o imagine pancromatică de format mare. timpul de așteptare. Fiecare din cei 13 senzori CCD sunt amplasați în fața modulelor de separare a imaginilor. iar celelalte patru conuri preiau imagini în multispectral şi sunt prevăzute cu patru sesnzori CCD.7 TB și poate înregistra până la 4000 de imagini necomprimate. deoarece pentru aceeași înalțime de zbor acoperă o suprafața mai mare. înălțimea și plafonul de zbor. Astfel se determină prin calcule scara medie a fotogramelor. din raționamente economice. unghiul de derivă. numărul de fotograme dintr-o bandă. Camerele clasice cu film. reducând astfel influeța negativă a atmosferei asupra calitații imaginii. și are rolul de a evita trenarea imaginii. viteza rezultantă de deplasare a avionului. baza de fotografiere și a distanței dintre benzi. deci asigură un randament mai ridicat. Asemenea situații nu apar în cazul camerelor digitale deoarece procesul este automatizat și nu se mai pune problema economisirii mediului de stocare. Unitatea senzorului este formată din 8 conuri optice pentru obţinerea unei imagini digitale. funcţie de accidentaţia terenului şi scopul aerofotografierii.întreaga zonă de aerofotografiat. Distanța focală a obiectivului în pancromatic este de 100 mm iar în multispectral de 33 mm. astfel că în timpul prelucrării se utilizează un număr mic de imagini.

identificabile pe teren și pe fotograma și care se determină ca planimetrie si nivelment. de corectă execuţie. instalarea de panouri albe. Metoda de măsurare combinată presupune combinarea primelor trei metode și poate asigura executarea oricărui proiect oricât de amplu. folosită pentru organizarea reţelelor de control locale și îndesirea de reţele. Aceasta presupune ca un receptor să fie amplasat pe un punct ale cărui . şi acestea sunt determinate topografic. Reperajul fotogrametric Pentru a se putea face exploatarea fotogrammetrică. Geodezul ar trebui să aleagă cea mai adecvată tehnică pentru realizarea măsurătorilor. Reperajul fotogrammetric constituie о operație importanta. de răspundere.folosită pentru măsurarea de detalii şi măsurarea de mai multe puncte într-o succesiune rapidă. de precizia căruia depinde exactitatea rezultatelor finale. Pentru determinarea coordonatelor reperilor fotogrametrici. care trebuie sa îndeplinească anumite condiţii tehnice şi să poată fi determinat uşor din punctele cunoscute. din zona aerofotografiată în proiectul de față. Metoda statică . cu condiţia cunoaşterii şi aprecierii corecte a locului şi momentului unde se pretează a fi utilizată fiecare metodă. Cînd punctele de reper nu sunt suficiente. Metoda cinematică . sunt necesare puncte de sprijin (sau de legătură). dar comparativ este lentă. Realizarea reperajului fotogrametric Metode de determinare a poziției punctelor de reper prin masurători GPS Există mai multe tehnici de măsurare care pot fi folosite de majoritatea receptorilor pentru măsurători GPS. se procedează la un premarcaj pe teren care are loc înainte de fotografiere şi care constă din semnalizarea viitoarelor repere fotogrammetrice prin văruire. oferă o precizie ridicată pentru măsurarea bazelor de până la 20 km lungime şi este mult mai rapidă decât metoda statică. Metoda rapid statică.4. s-a folosit metoda statică. acestea sunt aşa numitele repere fotogrammetrice. Reper fotogrammetric poate fi orice detaliu existent pe teren.oferă o precizie mare pentru distanţe lungi. Este o modalitate foarte eficientă pentru măsurarea mai multor puncte situate aproape unul de altul.

În cazul proiectului de față s-au determinat 111 reperi fotogrametrici prin metoda statică. şi a unei distanţe (A) dintre traseele de zbor. •traseele de aerofotografiere. . bază si rover Controller FC-250 Field Punct de reperaj fotografiat la sol si captura zonei de amplasare Reper fotogrametric materializat cu vopse albă Reper fotogrametric materializat cu plăci metalice Întocmirea proiectului de aerofotografiere are la baza elementele calculate în fişa tehnică a zborului. Aparatura folosită și câteva exemple de reperi fotogrametrici în timpul determinării Receptoare Topcon HiPer Pro. Acesta este cunoscut sub denumirea de receptor bază (referință). Aparatura GNSS folosită pentru determinarea coordonatelor punctelor de îndesire și a reperilor fotogrametrici se constituie din receptoare Topcon. ambele in dublă frecvență. intrările şi ieşirile din banda marcate prin săgeţi. Celălalt receptor este amplasat la celălalt capăt al bazei şi este cunoscut sub denumirea de mobil (rover). ce cuprinde şi buclele de întoarcere de la capetele benzilor. HiPer Plus și HiPer Pro. in prima etapă trebuie determinate noi puncte de referinţă in zona de aerofotografiere. pe baza a două puncte determinate anterior (în etapa de îndesire a rețelei) și pe baza datelor de la stația permanentă Arad.coordonate sunt cunoscute cu precizie în sistemul WGS'84. se amplasează pe o hartă la scara 1:50000 următoarele: •conturul zonei de aerofotografiere. marcate corespunzător adică cu linii întrerupte. După ce datele necesare zborului sunt precizate . Datele se prelucrează in sistemul de coordinate geografice pe elipsoidul WGS-84. Din motive de uşurinţă a muncii ulterioare si pentru a obţine o precizie mai mare. •redarea prin cote a unei benzi de fotografiere (b). Măsurători în teren cu dispozitive GPS a reperilor fotogrametrici Măsurătorile si navigarea pe teren se efectuează cu aparate GPS.

echipamentul de aerofotogarfiere este modern. membrii echipajului urmărind funcționarea acestora. şi cu un aparat DGPS MiLLenium-Std. Lungime: 10. Prin suprapunerea pe o hartă la scara 1:50000 se stabileşte poziţia acestor reperi. În acest sens mai multe din operațiunile și obligațiile amintite mai sus ce revin echipajului sunt preluate de aparatura electronică. •conturul a cinci fotograme ce să află la începutul a două benzi adiacente la care o acoperire longitudinală şi transversală se haşurează. de mijloc (reprezentate prin cercuri) şi de ieşire (reprezentate prin pătrate) pe fiecare bandă. căi de comunicaţii. având în componența mai multe sisteme și subsisteme electronice care ajută la urmărirea și desfășurarea in condiții bune a zborului.•acoperirile între fotograme (ax şi ay). cursuri de ape. •centrele fotogramelor prin balustrare şi numerotarea acestora în ordine crescătoare. Cessna 402B Business Liner OK-GEO Platforma aeriană cu care s-a efectuat aerofotografierea în proiectul de față este avionul american Cessna 402B Business Liner OK-GEO Avionul este echipat cu un sistem de navigaţie Applanix POS AV 410 cu computere pentru înregistrarea datelor inerţiale și măsurarea directă a parametrilor orientării exterioare. cu dublă frecvenţă şi 12 canale produs de compania Applanix. 5. reperele ce se vor utiliza la intrarea și ieșirea din bandă și alte puncte caracteristice existente. Întocmirea proiectului de aerofotografiere Zborului și aerofotografierea Înregistrarea propriu-zisă a zonei care urmează a fi ridicată în plan se realizează după întocmirea proiectului de zbor folosind avioane speciale. poduri situate pe traseul de zbor sau în apropierea acestuia. •reperele de intrare (reprezentate prin triunghiuri).5 m .20 m Anvergura aripi: 12. Astazi. Reperii pot fi aleşi la intersecţii de hotare. de-a lungul traseelor de zbor. Înainte de începerea aerofotogarfierii se execută un zbor de recunoaștere pentru a identifica cu ajutorul hărților limitele zonei. echipate în mod corespunzător cu o cameră aerofotogrammetrica și o serie de anexe care asigură funcționalitatea acesteia.

analiza acestui calcul.2 •generarea modelului digital al terenului cu softul Orthophoto Rectification •mozaicarea ortofotoplanului cu softul Mosaic Production Aerotrianguația este un procedeu de îndesire fotogrametrică a rețelei de sprijin (altimetrică și planimetrică) pe baza relațiilor rezultate din . prelucrarea fotogramelor s-a facut automatizat cu ajutorul unor softuri în trei etape: •calcularea aerotriangulației cu softul AeroSys AT v7. După descărcarea observațiilor din receptoarele GPS urmeaza prelucrarea lor până se obțin coordonatele ajustate și compensate ale punctelor. analiza calităţii semnalului recepţionat. calculul vectorilor. Prelucrarea datelor obținute prin determinări GPS la sol Prelucrare observațiilor GPS s-a facut cu softul „Topcon Tools” v. Interfaţa acestui program este intuitiva si sugestiva fiind foarte uşor de învăţat. care sunt enumerate în continuare: Importul datelor Fereastra programului după import Post-procesarea Fixarea observațiilor Ajustarea coordonatelor Fereastra programului dupa ajustare Coordonate finale după ajustare Etapa de transformare a coordonatelor și afișarea lor în Stereo `70 Prelucrarea datelor obținute în urma aerofotografierii Ca și în cazul observațiilor GPS. Această operație are mai multe etape. Calcularea aerotriangulației .Înălţime: 3. și permite efectuarea tuturor operaţiunilor necesare în vederea obţinerii rezultatelor finale ale prelucrării: descărcarea datelor din teren. Prelucrarea datelor obținute. compensarea şi analiza reţelei măsurate şi întocmirea rapoartelor.7.5.52 m Greutate proprie: 1845 kg Greutate maximă la decolare: 2948 kg Viteză maximă: 426 km/h Autonomie de zbor: 6 ore Putere: 300 CP Altitudinea maximă de zbor: 8100 m 6. inclus în sistemul Topcon.

geologie. reperii care vor intra în compensare. Pe baza proiectului de reperaj se întocmeste un proiect de aerotriangulație.comanda StripForm Etapa Transform Etapa Resection În urma acestor două etape (transform și resection) softul ne va arăta reperii cu erori reziduale mari. silvicultură.2 Panou de comandă al softului AeroSys AT v7. agricultură. oraș situat la 28 km de municipiul Arad. fotogrammetria joacă un rol important și în achiziţia de date spaţiale pentru cele mai multe baze de date GIS.Comanda RelOrn Conectarea modelelor într-o singuară bandă . De altfel.dubla și tripla acoperire a fotogramelor succesive. Alegera mărimii pixelului Corectarea liniilor de unire între fotograme Imagine în detaliu a ortofotoplanului corectat Imagine de ansamblu a ortofotoplanului corectat Motivația pentru care am ales să studiez fotogrammetria în prezentul proiect de diplomă o reprezintă faptul că acest domeniu are aplicații numeroase în diferite domenii de activitate cu specific topografic și netopografic. precum și softul Mosaic Production ce permite finalizarea.2 Orientarea relativă . Acest produs final este adecvat interpretării și vectorizării detaliilor planimetrice și a parcelelor pentru zona de intravilan menționată sau pentru eventualele decizii de . Acest procedeu s-a realizat automat cu softul AeroSys AT v7. lipirea și corectarea nuațelor existente între modele . pe lângă aplicațiile largi în sectorul topografic. cum sunt cadastru. Prezentul studiu are ca finalitate fotoplanul digital al orașului Sântana. În țara noastră. pentru rectificarea imaginilor și corectarea lor dupa modelul TIN. arhitectură etc. pedologie. fotogrammetria are tradiție și în alte domenii. parametrii după compensare și elipsele de eroare Reperi cu erori reziduale mari Reperi care vor intra în compensare Parametrii după compensare Elipsele de eroare Realizarea ortofotoplanului digital s-a realizat pe o stație fotogrametrică digitală utilizând pachetul de programe Orthophoto Rectification. acivitate minieră. indiferent de modul de achiziţie a datelor (noi sau existente).

sistematizare urbană. în scopuri proprii. Concluzii VĂ MULȚUMESC !!! . pentru realizarea cadastrului general al UAT-ului Sântana. 7. Acest proiect de aerofotografiere și reperaj fotogrametric a fost realizat de catre o companie privată de specialitate.