You are on page 1of 2

De wedstrijdopdrachten sluiten aan op de

eindtermen van het vmbo en worden door


Skills
Netherlands
ontwikkeld
in
samenwerking met het onderwijsveld en
bedrijfsleven. Stichting Platforms Vmbo (SPV)
en de bij haar aangesloten vmbo-platforms
en de VO-raad ondersteunen de diverse
wedstrijden. Doordat bij elke wedstrijd ook

de beoordelingscriteria en de uitslagen
worden verstrekt, krijgt de deelnemer en
docent een gedetailleerd overzicht van het
niveau van de leerling en zijn of haar
ontwikkelpunten. De opdrachten zijn een
goede oefening voor de nationale nale en
tevens een goede voorbereiding op het
examen.

Skills Talents werd afgelopen jaar door zowel de deelnemers als de docenten
gewaardeerd met een 7,6. Bekijk de complete evaluatie op skillstalents.nl.
Skills Talents wordt in 2016 voor de
11e keer georganiseerd.

Jaarlijks nemen meer dan 100


vmbo-scholen uit het hele land deel.

DEELNEMEN AAN SKILLS TALENTS IS GRATIS.


SCHRIJF UW SCHOOL NU IN OP
SKILLSTALENTS.NL

Skills Talents is een initiatief van stichting


Skills Netherlands. Zij promoot het belang
van vakmanschap en beroepsonderwijs in
Nederland. Daarbij richt Skills Netherlands
zich met al haar activiteiten op drie pijlers:
imagoverbetering, talentontwikkeling en
loopbaanorintatie en -begeleiding (LOB).
Om deze processen te bevorderen
organiseert Skills Netherlands een breed

DE TEAMVAKWEDSTRIJDEN
VOOR LAATSTEJAARS
VMBOERS

scala aan evenementen en activiteiten.


Naast Skills Talents, wordt Skills Juniors en
Skills Heroes georganiseerd; vakwedstrijden
voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de
basisschool en vakwedstrijden voor het
mbo. Daarnaast verzorgt Skills Netherlands
de begeleiding van Team Nederland naar
EuroSkills en WorldSkills, de Europese en
wereldkampioenschappen voor beroepen.

WAT DE DEELNEMERS ZEGGEN:


Ik vind Skills Talents een hele goede
talentenjacht. Je kunt er ook wat van
leren voor je examens.

"Door Skills Talents heb ik het


gevoel dat ik als vmbo'er
belangrijk ben."

Kijk op skillstalents.nl of neem voor meer informatie contact op via


info@skillstalents.nl of 088 08 08 868.

Wilt u uw leerlingen een uitdaging bieden, meer zelfvertrouwen geven en leren


samenwerken? Laat uw leerlingen dan meedoen met Skills Talents! Dit zijn de
teamvakwedstrijden voor laatstejaars vmboers. Er zijn elf verschillende
wedstrijden die aansluiten op de eindtermen en passen binnen de nieuwe
proelen van het vmbo:
Bouwtechniek
Elektrotechniek
Voertuigentechniek
Economie

Horeca
ICT
Media & Vormgeving
Bloem & Design

Zorg & Welzijn


Organisatie & Promotie (GL/TL)
Tuinaanleg (pilot / o.v.)

OP DIVERSE MBO-INSTELLINGEN

NEEM SKILLS TALENTS OP IN HET


PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)
De voorrondeopdracht kan opgenomen worden in het programma van toetsing en afsluiting
(PTA). Zo vervangt het een toets en kost het geen extra tijd. Kijk op skillstalents.nl onder
informatie voor docenten hoe u dit doet.
Skills Talents wordt georganiseerd voor alle laatstejaars vmbo-leerlingen (derde- en vierdejaars)
van alle vmbo-scholen. Alle leerlingen kunnen meedoen, zowel van een basis- of kaderopleiding
als van een theoretische opleiding. Per wedstrijd is een omschrijving beschikbaar. Zo kunt u
bepalen aan welke wedstrijd uw leerlingen het beste mee kunnen doen. In teams van drie
werken de leerlingen aan realistische praktijkopdrachten en oefenen ze gelijk voor hun examen.

WAT DE DOCENTEN ZEGGEN:


"Je ziet de leerlingen tijdens de wedstrijden
groeien in hun persoonlijkheid en in hun
vakkennis. Dit gebeurt al vanaf de
voorronde op school tot en met de nale."

Skills Talents is goed in te passen in het lesprogramma (en het PTA). De opdrachten
worden ontwikkeld door vakdocenten en sluiten aan op de eindtermen van het vmbo.
De leerlingen krijgen de kans om te excelleren in hun vak.
Skills Talents zorgt voor vaktrots bij de leerlingen.
Skills Talents geeft een boost aan het zelfvertrouwen van de leerlingen.
De leerlingen leren in teamverband te werken.
De leerlingen ontwikkelen hun talenten.

"Bij Skills Talents werken/


leren de leerlingen vanuit
intrinsieke motivatie."

DAAG COLLEGA DOCENTEN VAN


VMBO-SCHOLEN UIT UW REGIO UIT!
Gaat u meedoen met Skills Talents? Daag uw collega docenten van vmbo-scholen uit uw regio
dan ook uit. Zo ontstaat er een grote regionale competitie tijdens het provinciaal
kampioenschap en kunnen uw leerlingen zich meten met vrienden van andere scholen.

Om leerlingen te selecteren die meedoen aan het provinciaal kampioenschap, biedt Skills
Talents kant-en-klare opdrachten waarmee u in de les een voorrondewedstrijd kunt organiseren
in de periode september tot en met december 2015. U bepaalt zelf wanneer u dit doet. Al uw
laatstejaars leerlingen kunnen meedoen. De opdracht duurt twee uur.

De drie leerlingen die de voorrondewedstrijd hebben gewonnen, vertegenwoordigen hun


school op het provinciaal kampioenschap. Daar maken zij voor hun wedstrijdrichting uit welke
school zich kwaliceert voor de nationale nale. De opdracht duurt twee uur. Het provinciaal
kampioenschap wordt georganiseerd op een mbo-instelling in uw regio en vindt plaats in
januari of februari 2016. Actuele informatie hierover is te vinden op skillstalents.nl.

Tijdens de nale wordt voor elke wedstrijd bepaald welk vakteam het beste van het land is.
Daarnaast vormen de winnende vakteams van elke wedstrijdrichting uit elke provincie een
provincieteam en wordt het beste provincieteam van het land uitgeroepen. De nale duurt n
dag. De nale vindt plaats in maart 2016. Actuele informatie over de datum en locatie is te
vinden op skillstalents.nl.