You are on page 1of 9

Kamienie i Krysztay

Kamie / Kryszta

Dziaanie

Agat

Przywraca spokj ducha, daje rado, dziaa odprajco w obliczu problemw, dobry w magii mocy i rozpoczynania oraz w magii podnoci

Agat muszlowy

Dziaa na majtek i wzbogacenie, daje zdrowy stosunek do pienidzy, doskonay w magii obfitoci

Akwamaryn

Rozjania umys, daje rwnowag i klarowno myli oraz dystans i spokj, pomaga w magii opiekunw oraz w kadej duchowej praktyce

Ametyst

Dziaa na ycie duchowe, wspiera medytacje, pomaga pracowa ze snami, przezwycia alkoholizm, harmonizuje zwizki, stosowany w magii miosnej i maeskiej

Awenturyn

czy z natur, wzmacnia ciao, stosowany w magii mocy

Bursztyn

Przyciganie sukcesu i obfitoci, ochrona stanu posiadania, wykorzystywany w magii mocy i rozpoczynania

Chalcedon

Kamie mwcw, pomaga pracowa z elokwencj, wypowiadaniem wasnych myli, uatwia kontakty, uywany w magii rozpoczynania

Chryzopraz

Praca z podwiadomoci, magia wasnej mocy i magia aktywnoci

Cytryn

Wzmacnia pewno siebie, pomaga osiga sukcesy finansowe, stosowany w magii obfitoci

Diament

Potna magiczna moc, trwao, wieczno, nasila kade magiczne dziaanie, przede wszystkim magia mocy, ale take kady inny rodzaj magii

Dioptaz

czy z natur i obdarza natchnieniem, stosowany zatem w magii budzenia mocy kreatywnej

Skupienie energii na pracy, wszelka magia dotyczca odnalezienia pracy, poprawy warunkw, zdobycia podwyki, awansu, stosowany w magii rozpoczynania oraz
Fluoryt

wtedy kiedy staramy si zmieni co w pracy

Granat

Erotyzm, namitno, zdrowie i witalno, sukces - magia seksu

Hematyt

Daje rado ycia, wydobywa z depresji, aktywno, dziaanie, uywany w magii rozpoczynania i aktywnoci

Jadeit

Zwizany z piknem, odkrywaniem wasnej urody i urody innych rzeczy, stosowany w magii miosnej

Jaspis

Mio, namitno, rozgrzanie ciaa i duszy, a take mdro i oczyszczenie, zatem uywa si go w magii miosnej i magii mocy

Kamie ksiycowy
(Selenit, Adular)

Korzystanie z darw nocy, wyciszenie, magia snu i relacje partnerskie oraz magia miosna

Karneol

Zwiksza koncentracj, wzmacnia witalno, magia twrczej mocy

Kryszta grski

Koncentracja, oczyszczenie, wzmocnienie kadej magii

Kwarc dymny
(Morion)

Wzmacnia kade dziaanie na planie materialnym, pozwala realizowa zamierzenia, mona go stosowa w magii aktywnoci

Kwarc rowy

Kamie mioci, wspiera kad magi miosn oraz magi uzdrawiania

Lapis Lazuli (Lazuryt)

Ochrona rodziny, naprawienie stosunkw rodzicw i dzieci, usuwa blokady psychiczne, uywany w magii rodzinnej i w magii mocy

Malachit

Pomaga pozna samego siebie, stosowany w magii mocy i uzdrawiania

Nefryt

Korzystny dla stosowania wadzy, usuwa negatywne energie, uywany w magii rozpoczynania

Obsydian

Usuwa lki, chroni przed negatywnymi energiami, pomaga zrozumie relacj duch - materia, stosowany w magii rozpoczynania i przy rozstaniach

Onyks

Dajc si i usuwajc lki stosowany przede wszystkim w magii mocy

Opal

Kontakty z zawiatami i magia hermetyczna, ale jest stosowany we wszystkich rodzajach magii

Rodonit

Uspokaja i wzmacnia, stosowany w magii zwizkw przyjacielskich i w rozwoju duchowym

Rubin

Gorca mio i namitno, stosowany w magii miosnej i magii podnoci

Sodalit

Obdarza realizmem i spokojem, stosowany w magii mocy i oczyszczenia

Szafir

Daje spokj ducha, prowadzi do najwyszej wiedzy, owiecenie, uywany w magii mocy i rozpoczynania

Szmaragd

Jasnowidzenie, prekognicja, magia wrb, ale i pozostae rodzaje magii

Topaz

Ciepo, ochrona przed lkami, mio, a poniewa pogbia poznanie rwnie stosuje si go we wszystkich rodzajach magii

Turkus

Ochrona, zabezpieczenie przed negatywnymi energiami, przed truciznami, bardzo mocny amulet - magia mocy

Turmalin

Chroni przed negatywnym myleniem i kompleksami, stosowany do magii wasnej mocy i innych (zalenie od koloru)

Chroni przed lkiem, wzmacniajc charakter, pomaga w razie rozstania, dajc poczucie niezalenoci, daje sukces materialny, stosowany w magii sukcesu i w magii
Tygrysie oko

mocy

Kamienie i Zdrowie
Poniej przedstawiamy wykaz kamieni szlachetnych i mineraw pomocnych w leczeniu chorb i dolegliwoci chorobowych.

Kamie

Pomocny przy:...

Agat

Choroby oczu, suchu, niepokoje, kopoty z oddychaniem

Akwamaryn

Uczulenia, bronchit, katar, zawienie oczu

Ametyst

Migrena, bezsenno, wtroba, rany, opuchnicia

Awenturyn

Choroby oczu, wypadanie wosw, egzegma

Bursztyn

Astma, histeria, drgania gaek ocznych, niepokj

Chalcedon

Depresje, wypadanie wosw, kruche paznokcie

Chryzopraz

Niepokoje, nerwowo, zmczenie

Cytryn

Depresje, nerwowo, zmczenie

Granat

Choroby serca, skry, zapalenia, przyspieszenie pulsu

Heliotrop

Hemoroidy, kamienie nerkowe, choroby jelit, ylaki, zadyszka, krwotoki z nosa

Hematyt

Skurcze ydek, wrzody, kopoty z nerkami, nadcinienie oczne, reumatyzm, bezsenno

Jadeit

Nadkwano, stres, ble kolan, wrzd odka, epilepsja

Kamie ksiycowy
(Selenit)

Puchlina, nudnoci, ble odka, obstrukcje, bezpodno, bolesne miesiczki

Karneol

Gorczka, choroby jelit, zapalenie uszu, nerwu kulszowego, zatrucia krwii

Kryszta grski

Krwotoki, reumatyzm, bolesne miesiczki, napicia nerwowe, angina

Kwarc dymny

Choroby palaczy, nerwowo, guchota

Kwarc rowy

Niepokoje, biegunki, kopoty z jelitami, problemy wieku dojrzewania

Lapis Lazuli

Tromboza, stres, niespokojny sen, ze krenie, koszmary senne, obrzki, epilepsja

Magnetyt

Rwa kulszowa, choroby nerwowe, ble gowy, modziecza bezpodno

Magnezyt

Otyo, puchlina wodna

Malachit

Reumatyzm, astma, skleroza zoona, choroba Parkinsona, choroby serca, hemoroidy

Nefryt

Choroby nerek

Onyks

Wypadanie wosw, zawienie, astma, kompleks niszoci

Perodyt

Wypadanie wosw, depresje, choroby serca i puc, brodawki, nowotwory

Piryt

Wrzody, zapalenia, zwenie naczy krwiononych, gorczka, biegunki

Rodochrozyt

Senno, niepokj, choroba Parkinsona, nerwowo, skleroza zoona

Rodonit

Niepokj, stres, ble gowy, skurcze

Rubin

Gorczka, grulica, krwawienia, apatia

Sokole oko

Choroby pucne

Szafir

Choroby oczu, nerwowo, krwawienie

Szmaragd

Zanik pamici, anemia, bezsenno, choroby tropikalne

Topaz

Wysokie cinienie, wyczerpanie, tromboza, nerwowo

Turkus

Malkotenctwo, grypa, choroby wtroby i ledziony

Turmalin

Depresja, jkanie, niezrwnowaenie, nerwowo

Tygrysie oko

Astma, depresja, skurcze jelit

Kamienie czakr

Czakra Pierwsza - MULADHARA

Kamie / Kryszta

Dziaanie

Granat

Aktywizuje, dodaje witalnoci, dynamizmu, wzmaga seksualno, motywuje do dziaania.

Karneol

Przynosi ulg, dodaje elastycznoci.

Bursztyn

Przyciga sukces w sferze materialnej.

Cytryn

Dodaje odwagi, zwiksza samowiadomo.

Chryzopraz

Regeneruje, dodaje ywotnoci.

Kwarc rowy

Wysubtelnia energie, dodaje duchowoci.

Chalcedon

Uatwia mwienie o swoich lkach i potrzebach.

Akwamaryn

Uwalnia, daje otwarto, zapewnia duchow opiek.

Lapis lazuli

Zwiksza zaufanie we wasne siy.

10

Ametyst

Pomaga likwidowa karmiczne uwikania, kieruje ku wyszym celom.

11

Kryszta grski

Wprowadza porzdek w codziennym yciu.

Czakra Druga - SWADHISZTANA

Kamie / Kryszta

Dziaanie

Granat

Dodaje energii, poprawia krenie.

Karneol

Pomaga by bardziej twrczym, poprawia relacje z partnerem.

Bursztyn

Przynosi sukcesy w relacjach z innymi.

Cytryn

Dodaje mdroci i rozsdku w relacjach.

Chryzopraz

Likwiduje lki w kontaktach z innymi.

Kwarc rowy

Zapewnia inspirujce, cudowne relacje partnerskie.

Chalcedon

Daje fantazj i uatwia kontakty.

Akwamaryn

Uzdrawia zwizki, uatwia komunikacj i porozumienie dusz.

Lapis lazuli

Daje zaufanie do innych.

10

Ametyst

Pozwala dostrzec bosko w drugim czowieku.

11

Kryszta grski

Pomaga dostrzec zalety drugiej osoby.

Czakra Trzecia - MANIPURA

Kamie / Kryszta

Dziaanie

Granat

Dodaje odwagi.

Karneol

Zapewnia rwnowag.

Bursztyn

Pomaga przezwyciy lki, dodaje radoci ycia, przyciga sukces.

Cytryn

Rozwija samowiadomo, dodaje harmonii, wspiera samorealizacj.

Chryzopraz

Daje zaufanie we wasne siy.

Kwarc rowy

Uczy pokory, wszechmioci, dodaje mocy.

Chalcedon

Pomaga przeprowadzi trudne rozmowy.

Akwamaryn

Wzmacnia i leczy poczucie wasnej wartoci.

Lapis lazuli

Zwiksza szczero, dodaje mdroci.

10

Ametyst

Likwiduje ego, transformuje negatywizmy.

11

Kryszta grski

Pomaga rozpozna najistotniejsze rzeczy.

Czakra Czwarta - ANAHATA

Kamie / Kryszta

Dziaanie

Granat

Daje spontaniczno w mioci.

Karneol

Uwalnia zy.

Bursztyn

Dodaje dobroci i wewntrznego ciepa.

Cytryn

Daje mdro, dziki ktrej czowiek przestaje litowa si nad sob.

Chryzopraz

Likwiduje urazy, uwalnia, uzdrawia mio.

Kwarc rowy

Obdarza umiejtnoci bezwarunkowej mioci.

Chalcedon

Pozwala wyrazi al.

Akwamaryn

Umiejtno dawania bez oczekiwa.

Lapis lazuli

Daje ufno i wiar w siebie.

10

Ametyst

Obdarza duchowoci, uczy najwyszej mioci.

11

Kryszta grski

Oczyszcza serce ze le pojtej mioci.

Czakra Pita - WISZUDHA

Kamie / Kryszta

Dziaanie

Granat

Aktywizuje wymow i elokwencj.

Karneol

Uatwia przekazy intuicyjne, uruchamia impulsy twrcze.

Bursztyn

Nadaje gosowi pikne brzmienie.

Cytryn

Uczy przekazywania wiedzy, zapewnia ekspresj werbaln.

Chryzopraz

Leczy wady wymowy.

Kwarc rowy

Napenia sowa mioci, uwalnia klatk piersiow od ucisku.

Chalcedon

Wspiera zdolno komunikacji, daje odwag w wyraaniu siebie.

Akwamaryn

Wspiera komunikacj sown i duchow.

Lapis lazuli

Daje zaufanie w skuteczno wasnej mowy, dodaje mocy wymowie.

10

Ametyst

Uczy przezwycia ograniczenia czaso-przestrzenne.

11

Kryszta grski

Przynosi jasno i prostot wymowy.

Czakra Szsta - ADNIA

Kamie / Kryszta

Dziaanie

Granat

Daje wiar w siebie i si woli.

Karneol

Daje impulsy twrcze i odbieranie przekazw intuicyjnych.

Bursztyn

Otwiera na sukces.

Cytryn

Daje poczucie wszechmocy woli boskiej.

Chryzopraz

Uaktywnia moc czakry.

Kwarc rowy

Otwiera na pikno wiata, likwiduje nadmiern surowo.

Chalcedon

Uatwia wewntrzna komunikacj ze wiatem.

Akwamaryn

Daje wgld, uzdrawia wiadomo.

Lapis lazuli

Daje ufno w boskie przewodnictwo.

10

Ametyst

Daje najwysz intuicj i wgld duchowy.

11

Kryszta grski

Oczyszcza myli, ideay, wie z Wyszym Ja.

Czakra Sidma - SAHASRARA

Kamie / Kryszta

Dziaanie

Granat

Zapewnia gorliwo w medytacji i dobrobyt materialny.

Karneol

Uatwia kontakt z Wyszym Ja.

Bursztyn

Zapewnia kontakt z Wyszym Ja.

Cytryn

Rozjania wiadomo, przynosi olnienia.

Chryzopraz

Otwiera na zmiany, nowe podejcie do "wszystkiego" i do "pustki".

Kwarc rowy

Mio kosmiczna i otwarcie na pikno wiata wiata.

Chalcedon

Daje autentyczno wszystkim medytacjom i modlitwom.

Akwamaryn

Pozwala zrozumie boski plan.

Lapis lazuli

Wzmacnia wiar w Boga.

10

Ametyst

Cakowite oddanie i zjednoczenie na najwyszym poziomie.

11

Kryszta grski

Rozwizanie blokad przyjmowania wiata z Najwyszego rda.

Kolory w medycynie chiskiej


Koloroterapia ( color therapy ) bya znana i praktykowana ju w staroytnoci. Przez wieki uywano wiedz
o kolorach do przywracania rwnowagi i harmonii w organizmie czowieka. Kolor oddziaujc na psychik
moe wywoa silniejsze lub sabsze reakcje fizyczne, przyczyni si do z agodzenia objaww lub usunicia
dolegliwoci. Leczenie kolorami to przywracanie i utrwalanie waciwych proporcji pomidzy wszystkimi
kolorami jakie powinny by zachowane w organizmie.
Nasze ciao rnymi sposobami daje nam zna o powstajcych w nim nieprawidowociach, midzy innymi
za pomoc barw. Kto kto lubi wszystkie kolory jest osob w miar zrwnowaon psychicznie i fizycznie.
Natomiast szczeglna sympatia lub antypatia w stosunku do ktrego koloru jest najczciej oznak
nierwnowagi w jednym z Piciu Elementw.
Istotne jest nie tylko w jakiego koloru pomieszczeniu przebywamy, ale te w jakiej pocieli pimy i jakiego
koloru nosimy bielizn. Jakie kolory nosi na co dzie? W zasadzie kolory, ktre si lubi, jednak z pewnym
zastrzeeniem. Zdarza si, e gwatowna skonno do danego koloru jest sygnaem rozpoczynajcych si w
organizmie zaburze rwnowagi. To instynkt podpowiada komu, e przedtem nie lubi zieleni, a teraz nagle
czuje si w niej wietnie, e trzeba w ten wanie sposb wyregulowa wtrob i pcherzyk ciowy.
Pocztkowo ziele dziaa korzystnie, jednak w miar pogbiania si nierwnowagi moe wywoa
pogorszenie, zaostrzy rozwj choroby. Tak wic ten sam kolor raz moe pomc chorej osobie a czasami
zaszkodzi.
Najlepszym rozwizaniem jest czsta zmiana koloru bielizny, ubra i pocieli. Nie naley stale nosi np.
niebieskich ubra, gdy kolor ten na dusz met odbiera energi. Czowiek staje si coraz sabszy, coraz
bardziej zmczony i ospay.
Kolor czerwony - naley do elementu ognia. Jest to kolor najbardziej ogrzewajcy, pobudzajcy i doenergetyzujcy. Kolor ten "ogrzewa" krew w ttnicach,
oywia j i przyspiesza krenie jednoczenie podnoszc temperatur ciaa. Inna dziwna waciwoc koloru czerwonego to dziaanie zabliniajce i przyspieszajce
gojenie ran. Nie bez znaczenia s w takich przypadkach wasnoci aseptyczne koloru. Dziaajc na sfer psychiczn kolor czerwony wzmacnia wol i odwag,
pomaga pokona poczucie bezsiy w obliczu trudnoci, pomaga pokona czowiekowi depresj i melancholi.
Kolor ty - naley do elementu ziemii. Leczy choroby drg oddechowych: katar, kaszel, ble garda, zapalenie zatok, przezibienia i agodne grypy. Korzystnie
dziaa na cay system trawienny, stmuluje prac takich narzdw jak: trzustka, wtroba, ledziona. Poprawia stan skry, uatwiajc jej oddychanie. Wpywa bardzo
korzystnie na prac mzgu przez co poprawia procesy logicznego mylenia, poprawia pami i wzbogaca intelektualnie.
Kolor biay - naley do elementu metalu. Dziaa oglnie harmonizujco i tonujco, zapewniajc rwnowag w organizmie. Pobudza oranizm do walki z chorob
oraz uaktywnia czynniki odpornociowe organizmu. Czsto bardzo dua dawka koloru biaego dziaa na organizm wstrzsowo i przeomowo. Od tego momentu
rozpoczyna si proces poprawy stanu zdrowia i cakowite wyleczenie. Najwikszym rdem koloru biaego uwaa si soce, dlatego kpiele soneczne dziaaj
oglnie aktywizujco i wzmacniajco (stosowane z umiarem).
Kolor niebieski - naley do elementu wody. Jest kolorem ochadzajcym majcym silne waciwoci uspokajajce. agodzi mocno dolegliwoci blowe dlatego
terapia tym kolorem jest stosowana przy dolegliwociach reumatycznych, kontuzjach i zwichniciach. Posiada rwnie dziaanie uaktywniaj ce procesy
wewntrzkomrkowe, dziaa korzystnie na tkank czn, luzwk, pyny surowicze i limf. Przy pomocy koloru niebieskiego mona leczy taczk, rozstrj
odka, biegunk, wymioty, zapalenie jelit.
Kolor zielony - naley do elementu drzewa. Silnie dziaa na psychik, orodki nerwowe i powoduje wzmoenie koncentracji, uatwiajc percepcj zmysom. Jest
najbardziej neutralnym kolorem - kolorem przyrody, uspokajajcym, wprowadzajcym harmoni do umysu i ciaa. Doskonale reguluje cinienie krwi. Terapia nim
stosowana jest w przypadku migren, grypy, wrzodw odka i chorb nowotworowych.
Fazy ksiyca a ich wpyw na ciao i samopoczucie
Ksieyc - naturalny satelita ziemi, co ju jaki czas temu udowodniono, prcz wpywu na cykle przypyww i odpyww mrz i oceanw, wywiera pewien wpyw
na funkcjonowanie i samopoczucie ludzi.
Przecie w kocu woda stanowi znaczn cz ludzkiego organizmu i zmiany faz ksiyca oddziaowuj na w podobny, lecz nieco sabszy sposb ni na zjawisko
pyww wodnych. Poniej zestawione s fazy ksieyca a ich wpyw i dziaanie na organizm ludzki, dziki ktremu bdziecie mogli nieco dopasowa realizacj
planw do faz ksiyca pod ktem zwikszonej szansy na sukces...
Pierwsza kwadra - gdy ksiyca przybywa.
Mamy wtedy duo energii, lecz gorszy nastrj. Organizm nastawiony jest na regeneracj, niczym gbka chonc wszelkie substancje odywcze. Dobra pora na
upikszajce zabiegi kosmetyczne - gdy przywrc wtedy skrze jdrno i elatyczno oraz wygadz zmarszczki. Podczas tej fazy ksiyca mona odczuwa te

wzmoony apetyt, albowiem organizm pragnie wtedy gromadzi zapasy i lepiej przyswaja poywienie. Najlepiej w tym czasie je wiele warzyw i owocw, aby
oszuka gd i zaopatrzy organizm w jak najwicej witamin.
Penia - gdy wida cay ksiyc.
Podczas peni odczuwalny jest podenerwowanie, czsto narzekamy na ble gowy a kobiety maj obiftsze ni zwykle krwawienia miesiczne.
Najlepiej unika podczas peni wizyt u dentysty lub zabiegw chirurgicznych a take oczyszczania cery, gdy rany w tym czasie si le goj.
Organizm podczas peni zatrzymuje najwicej wody, tote mog si zdarza i skra wyglda lekko napuchnita.
Opuchlizn pomoe usun poranny, zimno-ciepy przysznic i masa mikk szczotk, zawsze w kierunku serca.
Wieczorem za, by ukoi nerwy i szybciej zasn, mona zafundowa sobie odprajc kpiel w wannie z dodatkiem kilku kropli olejku aromatycznego, np. z
melisy, lub jaowca.
Czas peni jest czasem w ktrym mona atwo przybra na wadze.
Lepiej jest wtedy je mniej, unika tuszczu, sodyczy oraz soli - sprzyjajcej zatrzymywaniu wody w organizmie.
Penia jest z por na rozpoczcie kuracji odchudzajcej.
III kwadra - gdy ksiyca ubywa.
Tracimy wtedy si i energi yciow. Niemniej, to doskonaa pora na rozpoczcie odchudzanie lub oczyszczanie organizmu z nadmiaru wody i toksyn. Por
trzeciej kwadry ksieyca cechuje duo szybsza przemiana materii i mniejszy apetyt. Najlepiej je wtedy potrawy obfitujce w bonnik, np. warzywa, brzowy
(nieuskany) ry, kasze, penoziarniste pieczywo i ziemniaki. Warto pi duo niegazowanej wody mineralnej. Dobra pora na wizyt u stomatologa, gdy nawet
powane zabiegi nios za sob mae ryzyko, i lepiej trzymaj si mostki i plomby.
Nw - gdy ksiyca prawie nie wida.
Podczas tej fazy ksiyca, bardzo czsto odczuwamy osabienie.
Jest to jednak niemniej dobra pora na przeprowadzenie operacji, gdy atwiej si wtedy goj rany, nie dopuszczajc do tworzenia blizn i zmniejszone jest ryzyko
krwotokw. Organizm, podobnie jak ksiyc, przygotowywuje si do nowego cyklu. Jest to dla nas czas gruntownego oczyszczania ze zogw i toksyn - najlepiej
jednodniow godwk. Nw jest doskona por na rozpoczcie walki z naogami, najatwiej jest wtedy rzuci palenie, ograniczy spoycie alkoholu lub sodyczy.
Fazy lunarne
Ksiyc pomaga w pielgnacji urody, dbaniu o lini, planowaniu miesicznego cyklu aktywnoci.
Na nowiu, kiedy Ksiyc znika, warto rozpoczyna nowe sprawy. atwiej wtedy rzuci palenie, rozpocz diet odchudzajc. Zdolno
samooczyszczania organizmu jest wiksza ni zwykle. Zogi, trucizny i wod mona podczas nowiu szybciej i atwiej wydali z organizmu. atwiej nam
zrezygnowa z da i napojw, do ktrych si przyzwyczailimy. Ciao jest gotowe do oczyszczania si i regeneracji. Jednodniowa godwka pomoe zapobiec
wielu chorobom i poprawi nasze samopoczucie. Jest to korzystny czas aby zacz realizowa nowe postanowienia yciowe. Jest to rwnie moment zatrzymania,
skupienia uwagi, czas refleksji i medytacji nad wasnym yciem.
Kiedy Ksiyca przybywa nasze ciao jest gotowe do wchaniania wszelkich substancji odywczych i wzmacniajcych, potrzebnych organizmowi do
wzrostu i prawidowego rozwoju. Przybywamy wtedy na wadze, mimo e jemy tyle, co zwykle. Wosy strzyone w tym czasie odrastaj szybciej i s zdrowsze.
Jest to rwnie czas spontanicznego dziaania. atwiej nam podejmowa nowe wyzwania, angaowa si w nowe projekty i inwestycje. Rodzi si te wtedy wicej
dzieci.
Kiedy Ksiyc jest w peni, ludzie zachowuj si inaczej ni zwykle. S silnie podnieceni, w dziaaniu kieruj si emocjami i instynktem. Niewinna sprzeczka moe
si przerodzi w powany i grony w skutkach konflikt. Lunatycy wdruj we nie, zakochani s niespokojni i nie mog wytrzyma bez swojej drugiej poowy.
Podczas peni policja wzmacnia swoje patrole i posterunki, poniewa zwiksza si liczba przestpstw i wypadkw. Rany silniej krwawi, a krwotoki trudniej
zatamowa. Dlatego nie poleca si przeprowadzania operacji w tym czasie. W okolicach Salzburga w Austrii kobiety o maych piersiach wystawiay je na wiato
peni Ksiyca. Penia jest rwnie dobrym dniem na cisy post. Na peni organizm najlepiej przyswaja zawarte w wodzie skadniki mineralne i mikroelementy.
Kiedy Ksiyca ubywa i zmierza on do nowiu, jestemy bardzo aktywni i wiadomi swoich czynw. Wikszo prac domowych wykonywana jest wtedy
bez wysiku, operacje daj lepsze rezultaty ni zazwyczaj. Nie tyjemy tak szybko, nawet gdy jemy wicej ni normalnie. Jest to najlepszy czas do przeprowadzania
kuracji odchudzajcej. Organizm wypukuje zbdne substancje, poci si i wydycha. Rany atwiej si goj, skra lepiej wysycha i zablinia si. Dlatego wizyty u
kosmetyczki i wszelkie oczyszczajce zabiegi skry naley wykonywa po peni, kiedy Ksiyca ubywa. Wosy strzyone wtedy odrastaj gciej.
yjemy wedle rytmw Ksiyca, wraz ze zwierztami i rolinami poddajemy si niewiadomie jego wpywom. Warto sprbowa bardziej wiadomie
wykorzystywa jego wpywy. Pozwoli to nam y w zgodzie z natur, pozbawi nas niepotrzebnych stresw i bdnych decyzji yciowych