You are on page 1of 22

Joh. 14 e.a.t.

JDF preek 28-06-2015


Een goed verhaal

Fauteuil (alleen aangelicht)


Personen: Gert - jan (Gitarist) en Marieke (zangeres)
Zingen: votum en groet - Sela

persoon: Wieb
Vakantie!. Even een paar maandjes niet zo intensief met ons
geloof bezig zijn en dan in eind september er weer fris tegenaan.
Mmm rare gedachte eigenlijk: alsof geloven vervelend en
vermoeiend is.
Maar dat is het toch niet.


Toch?
Nou ja, zo voelt het soms wel he
Maar het is juist goed nieuws: over God die liefheeft en de hele
mensheid wil redden en daar alles voor over heeft . Luister maar:
Joh. 3,16
16 Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn
enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet
sterven, maar voor altijd leven.
Daar kun je wel mee op de tribune gaan zitten (bij grote
sportevenementen zitten er vaak mensen op de tribune met een
bord met daarop Joh. 3,16. Nou die hoeven zich niet voor de
boodschap te schamen!)
Tsjonge dat kan echt wat voor je betekenen ! Daar kun je een mooi
lied over zingen


opw 575. Jezus alleen in NL (Albert en Albert en Sanne komen
hierbij)
(Wieb 2e versie) Ik heb het gesprek naar 575 toegeschreven!
Leuk om dit met een enkel gitaartje te begeleiden. Spot aan licht
uit...en inhaken en dan bij de finale het drumstel.

Fauteuil en bank (nu ook aangelicht)

(We zitten nu in een groeigroep opstelling, met meerdere mensen


van het JDF team op de bank, schemerlampjes en een haarvuurtje.
Er ontstaat een gesprek.)
persoon: Anne en Leanne
personen nu op het podium: Gert-jan, Marieke, Albert, Wieb, Anne,
Leanne, Albert, Sanne


We beleven het vaak wat anders, zon goed verhaal maakt ons
dan eigenlijk helemaal niet zo blij. Tenminste niet zo blij dat we er
met anderen dan bekenden over willen praten. Binnen je
groeigroep (om me heen kijken) willen we het er dan wel over
hebben, maar bij onze vakantie past het dan niet meer zo. Beetje
eng om het er met onbekenden over te hebben.
Ergens is het gek dat dit zo bij ons gaat. Want juist dit verhaal is
een verhaal dat iedereen een vakantiegevoel zou moeten geven.
Waarom is dat dan niet zo?
Dringt het eigenlijk wel goed tot ons door? (Meer gewoonte dan
werkelijk) 'Iedereen die in Jezus gelooft zal voor altijd leven. Als
dat waar is! dan is dat een geweldige boodschap, toch.
Denk nou eens terug aan de afgelopen tijd met de MH17 en IS,
Nepal: wat een verdriet! en dan zo'n boodschap hebben: God heeft
ons lief! Dan heb je een goed verhaal. tegenover al die beroerde
verhalen. Niets om je voor te schamen.


[=weerwoord van een van de leden]
Nou ik vind het een mooi bijbelvers hoor, maar je merkt er nog niet
zoveel van. Ook mensen die in Jezus geloven, die God dus liefheeft,
lijden hieronder! Er zaten ook christenen in dat vliegtuig. En
christenen zijn niet veilig voor IS. Dus wat maakt het dan voor
verschil dat God je liefheeft,
(Er ontspint zich een gesprekje (zoals op een groeigroep) waarin
het 'nog niet' maar ook 'het al wel' het onderwerp is. Aan het einde
daarvan komen we uit op:)
Nou, dat God van je houdt betekent dus niet dat je nu al geen
ellende meer mee maakt.
Dat is maar al te duidelijk! Helaas is de ellende nog niet voorbij!
Maar weet je wat je mooie is? Ook als er ellende is ben je niet
alleen.


(Het verhaal van Jawed de Afghaan die ik afgelopen zondag in
Oase tegenkwam...God sprak in zijn leven toen hij nog Moslim was.
Veel Moslims dromen nu over Jezus. Maar dat betekende niet dat
het Jawed alleen maar voor de wind ging, wel dat hij met de Heer
onderweg is. Iemand die het heel wat ellendiger heeft dan ik, maar
ontzettend blij is met God. Bijzonder verhaal. Nog bijzonderder om
later ok een collega van Jawed tegen te komen.
En als je nu niet merkt dat Jezus ingrijpt, wil dat niet zeggen dat hij
niets doet, Hij is al hard bezig met onze toekomst. Hij is wel weg
maar om terug te komen voor ons
Als mensen weg, maar als Heilige Geest aanwezig.
gesprek nog uitwerken, of is dat het onderstaand? [Wieb: de toon
van het gesprek is: wel een positieve boodschap... maar. in de
antwoorden komt er iedere keer weer een positieve reden bij,
hieronder Joh. 14


persoon: Steven [vraag van mij (Wieb) wat doet Steven hier? Erbij
komen of iets zeggen, lezen)

Lezen: Joh. 14, 1-4


14, 1 Jezus zei tegen zijn leerlingen: Wees niet bang.
Vertrouw op God, en vertrouw op mij. 2 In het huis van mijn
Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op
vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor
jullie een plaats klaar te maken.
3 En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik
terug. Dan neem ik jullie mee, en dan zullen jullie bij mij
zijn.
4 En jullie weten langs welke weg ik zal gaan.


Mensen zeggen wel eens dat Jezus weg is, en dat klopt ook wel
(hoewel Hij anders weg is dan wij mensen weg zijn), Hij is onderweg om onze toekomst bij God voor te bereiden.
We hebben dus heel wat te verwachten!

[tegenwerping] Maar dat duurt intussen wel een hele tijd nu. Hoe
lang kun je hierop wachten? Hoe veilig ben je in de tussentijd?
Ja dat is waar en toch h: niet vergeten dat Hij (Jezus) al een keer
geweest is en er nog steeds is, lees het vervolg. In die tijd vonden ze
dit ook al lastig en moet je luisteren wat Jezus zegt:
Joh. 14, 5-6
5 Toen zei Tomas: Maar Heer, we weten niet eens waar u
naartoe gaat! Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u
gaat?

6 Jezus zei: Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is


het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij
gelooft. 7 Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader
kennen. Ja, jullie kennen hem al, want jullie hebben hem
gezien.
personen nu op het podium: Gert jan, Marieke, Albert, Wieb,
Leanne, Albert, Anne, Sanne en Steven
Mooie gedachte toch: in de persoon van Jezus was God
persoonlijk bij ons, de mensen.
Stel je eens voor! Steeds als je een uitspraak van Jezus leest, hoor
je God Zelf. In in al die uitspraken van vooral Jezus spreekt God ons
nog elke dag aan. De Engelsen hebben wat dat betreft een mooie
gewoonte, ze drukken Jezus uitspraken het rood af in sommige
bijbels. Zijn eigen woorden -persoonlijke uitspraken- heb je gewoon


op zak. Je loopt met Gods woorden op zak. Die kunnen ook
gemakkelijk mee op vakantie

10

(Weer wat tegenwerpingen)


persoon: Marielle
hoe werkt dat dan? Ik beleef het helemaal niet zo dat ik een mooi
verhaal voor anderen bij me heb. Ik begin er nou niet spontaan over
te praten
personen nu op het podium: Gert jan, Albert, Wieb, Leanne, Anne,
Sanne, Steven en Marielle
Hoe zou dat komen? Dat we het niet zo voelen.
Misschien zien we het wel niet meer. Als je naar beneden kijkt zie
je alleen je voeten en de grond, en zie je iemand die naast je loopt
niet. We kijken misschien wel de verkeerde kant op en letten op de
verkeerde dingen. Jezus is veel dichter bij dan wij denken en de
Vader dus ook. Moet je eens luisteren naar deze mooie verzen uit


Openbaring 3:
20 Ik roep jullie alsof ik voor jullie deur sta. Als jullie mij
horen en binnenlaten, zal ik al-tijd bij jullie zijn (en met jullie
eten, staat er zelfs)
21-22 Laat de woorden van de heilige Geest goed tot je
doordringen. Als jullie volhouden, zullen jullie overwinnen en
samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik overwonnen
heb, en nu samen met mijn Vader op zijn troon zit.
en Mat. 28:

20 Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie


verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de
nieuwe wereld komt.
Je moet eigenlijk je ogen eens dicht doen en dit tot je door laten
dringen. Misschien voel je jezelf nogal eens op zoek naar God.
Maar als je dit leest, blijkt je gevoel niet de met werkelijkheid te

11

12

kloppen! Want de Heer Jezus staat al voor je deur, je hoeft Hem


niet meer te zoeken. Hij heeft jou al gevonden. En dat is niet iets
engs, zoiets als de geheime dienst die naar je op zoek is. Hij komt bij
ons op bezoek om bij je te zijn, ja zelfs met ons te eten.
Dat Hij logeert in je leven totdat jij mag komen wonen bij Hem
Dat barst van de hoop Wat er ook gebeurt Jezus er er bij en' de
nieuwe wereld komt!
Zingen: Ik zal er zijn (Hilde en Alex erbij)

Fauteuil en bank (nu ook aangelicht) (2)

personen nu op het podium: Gert jan, Marieke, Albert, Hilde,


Albert, Sanne, Alex, Wieb, Leanne, Anne, Steven en Marielle
Ja dat [= dat God er toch is, ook als wij het niet zo merken] is echt
een mooie gedachte. Daar kun je een boeiend gesprek over hebben.
Over hoe de Heer dan toch in je leven is en waar je dat aan merkt.

13

persoon: Geertje
(Tegenwerping) Maar dat is dan toch alleen mooi voor gelovigen
onderling? Daar kun je over hebben op een groeigroep of in de kerk
met andere gelovigen. Lekker onder elkaar! De rest snapt je toch
niet. Het is voor hen zo de ver van mij bedshow die willenJezus
gewoon met eigen ogen zien anders geloven ze er niets van
personen nu op het podium: Gert jan, Marieke, Albert, Hilde, Alex,
Sanne, Wieb, Leanne, Anne, Steven, Marielle en Geertje

Ja raar is dat eigenlijk dat er zoveel mensen zijn die niet aan
deze boodschap willen geloven. t Is toch niet zomaar een verhaal.
de Heer Jezus heeft inmiddels miljarden volgers en toch zijn er
sommige mensen zo fel anti. Dat lijkt me ook niet redelijk. Maar
misschien moeten we niet zo op hun reactie letten, maar veel meer
de aandacht naar het verhaal toetrekken. Vergis je niet in het
verhaal dat we hebben te vertellen. Dat is gewoon wel een goed
verhaal!

14

En dat komt soms ook best wel over


[Verhaal over de twee brengers van ons nieuwe bed: Ben en
Ton. De een RK van huis uit. Dee er al nooit zoveel aan.
Katholieken mogen alles he De ander GerGem van huis uit heel
streng hoor. Dee er inmiddels ook niet meer zoveel aan, maar heeft
daar nog wel een schuldgevoel over. Ze weten niet dat ik dominee
ben. Ton verbaast zich erover dat de pastoors nog altijd van die
oude verhalen vertellen over het jaar nul, daar hebben mensen
toch helemaal niets aan. Maar hij is er van overtuigd dat als je wel
een goede boodschap hebt, mensen daar echt wel op zitten te
wachten. Kijk maar naar de EO-jongeren dag, daar zitten echt veel
jongeren bij elkaar nou (de beide heren komen uit Arnhem)]
Zij denken dus dat het best een goed verhaal kan zijn, als je het
maar goed vertelt.
Dan komen ze erachter dat ik dominee ben oh dat had je ook wel
eens eerde mogen zeggen nou ga je ons vast in een preek
gebruiken. Daar hadden ze gelijk in ;-)

15

Mensen die er helemaal niet zoveel meer aan doen, hebben toch het
idee dat het een goed verhaal kan zijn. Ook voor mensen buiten de
kerk. En dat is het ook, denk nog eens terug aan Joh. 3,16, de
tribune tekst
Lezen Joh. 3,16
16 Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn
enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet
sterven, maar voor altijd leven.
en wat dacht je van dit, dit staat in Romeinen 8. Het is een ingoed en prachtig verhaal ook voor anderen.

31 Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van
ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn?
32 God liet toe dat zijn eigen Zoon gedood werd. Hij leverde
hem uit aan slechte mensen. Dat deed God voor ons allemaal.

16

Maar dan is het zeker dat hij ons ook het eeuwige leven zal
geven, het eeuwige leven dat zijn Zoon al gekregen heeft.
33-34 Wij zijn door God uitgekozen. Moeten we dan bang zijn
als mensen ons beschuldigen of ons veroordelen? Nee! Want
God ziet ons als goede mensen.Jezus Christus is gestorven,
maar nog belangrijker: hij is opgestaan uit de dood. Hij is in de
hemel en zit naast God, aan de rechterkant. Hij laat ons nooit
in de steek.
35 Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets
kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden
we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn
we arm, ook al is ons leven in gevaar.
36 In de heilige boeken staat: Omdat we bij u horen, moeten
we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die
geslacht worden. 37 Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen
alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons.

17

38-39 Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van


Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons
houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest,
geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de
hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of
we nu leven of sterven: God houdt van ons

Zon verhaal als je dat goed vertelt en je blijdschap laat zien,


kan zomaar een hit worden.
Dat heb ik wel een meegemaakt met een spiritual over Joh. 14 (die
tekst dat Jezus weggaat om voor ons een woonplek bij God te
maken) Come to me to my Fathers house het lied werd zomaar een
hit en werd niet eens door christenen gezongen. Ze vinden het hier
oeroud, maar met je eens luisteren.

Radio, luisteren naar Come to my Fathers house foor The Les


Humphries Singers


Stond in 1970 18 weken op no 1 in de veertig - een spiritual
Zo zijn er wel meer! By the rivers op babylon (Ps. 137) stond 10
weken op no. 1 in 1978
Ps. 137 op nummer 1 dat had je vast niet gedacht...
Stel je voor dat wij dat ook doen, ik boedel dat verhaal verttellen.
(Podium loopt vol met nog meer muzikanten, we gaan staan en
zingen en klappen) Rosanne en Nick erbij
Zingen: opw. 720 God maakt vrij
Zingen opw 772 Overwinnaar

gebed

Dit gebed kan in een naspel van het lied Overwinnaar gebeuren.
De gitarist of toetsenist kan nog zachtjes door spelen...

18

Iedereen staat op het podium

19

(We blijven allemaal staan)


persoon: Karsten met vlaggetjes
't Is een heel mooie boodschap, daar hoef je geen vakantie van te
houden. Daar krijg je gewoon ook een goed gevoel van... fijn om te
herhalen.
Moet je nu eens luisteren (Openbaringen 21);

1 Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De


hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de
zee was er niet meer.
2 Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen,
het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze
leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar
bruidegom.

20

3 Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei:
Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen.
De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. 4 Hij
zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal
geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is
verdwenen.
personen nu op het podium: Gert jan, Marieke, Hilde, Alex, Sanne,
Rosanne, Nick Albert, Wieb, Leanne, Anne, Albert, Steven,
Marielle, Geertje en Karsten
persoon 1
Een boodschap bestemt voor iedereen en wat een mooie boodschap.
Lees nu eens: God zal bij de mensen wonen, Hij zal al hun tranen
drogen, niemand zal meer sterven... nou toe maar
persoon 2
Reden om door te geven aan anderen.
persoon 3


Juist in die vakantie als je anderen tegen komt.
persoon 4
Je hebt gewoon een heel goed verhaal!
Wieb
Misschien vraag je je af hoe je dat nu over kunt brengen aan
mensen die hier niets van weten.
Vertel het met blijdschap en laat het verhaal zelf zijn werk maar
doen.

Zegen.

De zegen zou heel mooi passen binnen dat slotwoord.


Zingen:
Happy day
Zegenkroon Opw 764

21

22

Tijdens een klein breakdown in het lied zegenkroon geeft Albert


aan dat de dienst afgelopen is, maar dat er nog chips en fris is,
napraten kan in de hal, maar nog mooi we spelen gewoon nog even
door dus blijf gerust staan..
Afterparty:
Ik wil juichen
in de hemel is de Heer
Heer U bent goed