You are on page 1of 5

Wykaz lekarzy sdowych obowizujcy na obszarze waciwoci

Sdu Okrgowego w Katowicach

Lp.

Nazwisko i imi

nr telefonu

600 88 30 93
(032) 259 90 31

specjalizacja

termin
rozpoczcia i
zakoczenia
wykonywania
czynnoci lekarza
sdowego

4735051

II0 choroby
wewntrzne,
II0 reumatologia

1.02.2008- 31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokrel.

numer prawa
wykonywania
zawodu

1.

Pronobis-Bablok
Grayna

2.

lek. med. Limanowska- 500 211 250


Brachaczek Ewa

3767562

II0 poonictwo i
ginekologia

1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010 nieokrel.

3.

Grzegorz Hachua

6365349

II0 diabetologia,
II0 choroby
wewntrzne

1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokrel

4.

dr n. med. Lidia MazurPsonka

3049068

II0 chirurgia
stomatologiczna,
II0 chirurgia
szczkowa

1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokrel

032 225 61 44
dom.
032 225 60 25
sub.
601 452 896

miejsce, dni, godziny przyj

NZOZ NovaMed Sp. z o.o.


ul. Bogucicka 18a
40-226 Katowice
poniedziaek 8.30 -10.00
wtorek 12.00 13.45
czwartek 8.30 10.00
Centrum Med ATRIA
Katowice ul. Mikoowska 56
wtorek 17.00 19.00
czwartek 17.00 19.00
po wczeniejszym kontakcie
telefonicznym
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Imielin, ul. Imieliska 116
poniedziaek pitek 15.00 17.30
NZOZ Vita-Dent Katowice
ul. Kurpiowska 2
poniedziaek, roda 16.00 20.00

5.

lek. med. Jolanta


Rynowska-Winiewska

606 623 928

1280477

I0 anestezjologia
i intensywna
terapia,
II0 medycyna
oglna

1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokrel

6.

lek. med. Wojciech


Zimmer

501 597 711

2475839

II0 chirurgia

1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokrel.

7.

dr n. med. Maciej
Hamankiewicz

692 457 329

2960120

II0 choroby
wewntrzne

17.03.2008-1.02.2009
2.02.2009-2.02.2010
3.02.2010- nieokrel.

8.

lek. med. Bolesaw


Kazanowski

(032) 218 13 37

3778644

9.

lek. med. Wiesaw


Smolicha

602 366 144

6565161

28.05.2008-30.01.2009 Specjalistyczna Praktyka Lekarska


II0 pediatria,
0
I otolaryngologia 31.01.2009-31.01.2010 lek. Bolesaw Kazanowski
1.02.2010- nieolrel.
ul. Owczarska 53, 43-100 Tychy
wtorek 17.00 20.00
roda 16.00 20.00
pitek 16.00 20.00
11.07.2008-31.01.2009 Prywatny gabinet lekarski ul.
I choroby
31.01.2009-31.01.2010 Wierzbowa 1, 41-400 Mysowice
wewntrzne,
1.02.2010- nieokrel.
II medycyna
od poniedziaku do pitku od 7.30 do
pracy
8.30 po wczeniejszej rejestracji
telefonicznej (nr tel. 602 366 144).
W godzinach od 9.00 do 18.00 termin i
miejsce badania po ustaleniu
telefonicznym nr tel. j.w.

Przychodnia Eskulap Libi ul. 11


listopada 11, pok. nr 4
poniedziaek, wtorek, czwartek
od
15.30
(po
wczeniejszym
uzgodnieniu telefonicznym)
roda 17.00 19.00
Przyszpitalne Poradnie
Specjalistyczne, Szpital Murcki
Katowice ul. Sokoowskiego 2
poniedziaek pitek 9.00 13.00
PZOZ Bdzin. Szpital Powiatowy w
Bdzinie, Oddzia Wewntrzny B
ul. Maachowskiego 12
poniedziaek pitek 7.30 11.00

26.01.2009-26.01.2010
27.01.2010- nieokrel.

10. lek. med. Urszula


Urbanowicz

509 264 457

3951602

II choroby
wewntrzne,
II kardiologia

Specjalistyczna Praktyka Lekarska


ul. Edukacji 1, 43-100 Tychy
wtorek od 9.00 do 12.00;
NZOZ Nasza Przychodnia
ul. Kisielewskiego 2, Sosnowiec
roda od 9.00 do 12.00;
NZOZ Primus ul. Szkolna 12
Brudzowice
czwartek od 9.00 do 12.00
2.07.2008-30.01.2009
Niepubliczny Zakad Opieki
10.02.2009-10.02.2010 Zdrowotnej Nasza Przychodnia
11.02.2010- nieokrel.
ul. Kisielewskiego 2, Sosnowiec
wtorek i pitek od 17.00 do 18.00

11. lek. med. Maciej Graca

601 413 255

2957056

II ortopedia i
traumatologia

12. lek. med. Magdalena


Pawowska

508 079 922

8969155

specjalista
chorb
wewntrznych

1.02.2008-31.01.2009
24.02.2009-24.02.2010
25.02.2010- nieokrel.

Szpital Powiatowy w Bdzinie,


Oddzia Wewntrzny B,
ul. Maachowskiego 12, Bdzin
czwartek od 13.00 do 15.00

13. lek. med. Ewa


Strychalska

728 937 195


(032) 725 07 66

8711014

II choroby
wewntrzne

9.04.2009-9.04.2010
27.04.2010 nieokrel.

Dbrowa Grnicza ul. Legionw


Polskich 141/22 os. Mydlice
poniedziaek pitek od 9.00 do 19.00
po wczeniejszym uzgodnieniu
telefonicznym pod nr tel. 728 937 195

14. lek. med. Dariusz Galus

(032) 348 12 16,


(032) 249 62 16,

7042604

II choroby
wewntrzne,
II medycyna
pracy

8048408

specjalista
ortopeda
traumatolog

(032) 252 14 20

15. lek. med. Hawranek


Robert

501 283 551


32 259 79 13

23.06.2008-30.01.2009
4.05.2009-16.04.2010
27.04.2010 nieokrel.

Niepubliczny Zakad Opieki


Zdrowotnej ul. w. Pawa 11a,
Chorzw
poniedziaek i czwartek od 10.00 do
13.00, wtorek od 10.00 do 12.00, roda
od 13.00 do 18.00, pitek od 10.00 do
14.00 (tel. (032) 34 81 216, (032) 24
96 216)
Praktyka Lekarzy Rodzinnych Salus
ul. Medykw 22, Katowice
poniedziaek od 17.00 do 18.00
(tel. (032) 252 14 20)
27.04.2010 nieokrel. Fizjo-Med II,
ul. elazna 1, Katowice
wtorek od 16.00 do 17.00 lub po
wczeniejszym kontakcie
telefonicznym nr tel. 501 283 551

16. dr n. med. Gajda


Tomasz

(032) 726 50 34
604 130 015

5568391

specjalista
ortopeda i
traumatolog
narzdu ruchu

10.05.2010 nieokrel.

Niepubliczny Zakad Opieki


Zdrowotnej ORTOP-DENT Bdzin
ul. Przyjani 1
poniedziaek, roda i czwartek
od 16.00 do 18.00 (po wczeniejszym
kontakcie telefonicznym nr tel.
604 130 015);
Niepubliczny Zakad Opieki
Zdrowotnej SZPITAL w
PSZCZYNIE, Pszczyna ul. Antesa 11
poniedziaek, wtorek, roda i pitek
od 8.00 do 15.00 (po wczeniejszym
kontakcie telefonicznym nr tel.
604 130 015);
Niepubliczny Zakad Opieki
Zdrowotnej FIZJO-MED 2,
Katowice ul. elazna 1,
czwartek od 16.00 do 17.00
(po wczeniejszym kontakcie
telefonicznym nr tel. 604 130 015)