You are on page 1of 5

MEHANIKA I

STATIKA

OSNOVNI POJMOVI I
AKSIOME STATIKE
Beograd, 2010. god.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
AKSIOMA O VEZAMA

Циљ теме је упознати се са:

1 Дефиницијом аксиоме о везама

2 Применом те аксиоме
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
AKSIOMA O VEZAMA

 Равнотежа везаних (неслободних) тела у статици


проучава се на основу следеће аксиоме:
 свако везано (неслободно) тело може се
посматрати као слободно ако се уклоне везе а
њихов утицај на тело замени дејством реакција веза.
 Поступак проучавања равнотеже тела има следећи
ток:
 издваја се тело чија се равнотежа посматра и примењује се
аксиома о везама
везама, тј
тј. везе се уклањају а њихов утицај на тело
замењује се њиховим реакцијама;

 у даљем разматрању силе реакција се сматрају активним; и

 примењују се услови равнотеже за тај систем сила, из којих се


одређују непознате величине.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
AKSIOMA O VEZAMA

 Греда тежине G ослоњена је у тачкама A и B о


подлогу, а у тачки C је везана штапом, као на слици.
 Греда се под дејством веза и
активне силе G налази у стању у
равнотеже.
 Греда је везано тело, а према
аксиоми о везама може се
посматрати као слободно тело ако се
везе уклоне а њихов утицај замени
дејством њихових реакција.
  
 Реакције
ц ј везе суу FA , FB и FC и
сматрају се активним силама.
 На греду под дејством тог система сила примењују
се услови равнотеже, из којих се добијају непознати
интензитети сила тј. реакција веза.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
AKSIOMA O VEZAMA

Резиме

проучавање неслободних тела у статици омогућује аксиома о


везама.