ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ Τ Ν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ Ν
Απολυτίκιον Χριστουγέννων
Η Γέννησίς Σου Χριστέ ο Θεός ηµών, ανέτειλε τω κόσµω το Φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, Σε προσκυνείν τον Ήλιον της δικαιοσύνης, και Σε γινώσκειν εξ ύψους Ανατολήν Κύριε δόξα σοι.

Ο µικρός τυµπανιστής
Μού ’παν έλα να πάµε να δεις, Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης. Κι εγώ γυρεύω απόψε στον ουρανό, τ’ αστέρι ψάχνω να βρω το φωτεινό ρα παµ παµ παµ, ρα παµ παµ παµ. να µε πάει στο Μικρό Βασιλιά, πέρα µακριά. Μες στη νύχτα τα ζώα ξυπνούν κι απ’ έξω ταπεινά βοσκοί προσκυνούν. Στης Παναγιάς κρυµµένο την αγκαλιά χρυσό στεφάνι, φως, φορεί στα µαλλιά ρα παµ παµ παµ, ρα παµ παµ παµ. σα µε βλέπει η καρδιά µου χτυπά και µου γελά. Μες στη νύχτα παιδί µοναχό, τι δώρο να Σου φέρω πού ’µαι φτωχό; Φέρνω το τύµπανο που µόνο κρατώ τα κάλαντα να παίξω για το Χριστό ρα παµ παµ παµ, ρα παµ παµ παµ. το πιο ωραίο τραγούδι θα πω για το Χριστό.

Κοντάκιον Χριστουγέννων
Η Παρθένος σήµερον τον Υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει. Αγγελοι µετά ποιµένων δοξολογούσι, µάγοι δε µετά αστέρος οδοιπορούσι. ∆ι’ ηµάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

Άγια νύχτα
Άγια νύχτα σε προσµένουν µε χαρά οι Χριστιανοί και µε πίστη ανυµνούνε, το Θεό δοξολογούνε µ' ένα στόµα, µια φωνή, ναι, µε µια φωνή. Η ψυχή µας φτερουγίζει πέρα στ’ άγια τα βουνά όπου ψάλλουν οι αγγέλοι απ’ τα ουράνια θεία µέλη στο Σωτήρα « σαννά!», ψάλλουν « σαννά!». Στης Βηθλεέµ ελάτε όλοι τα βουνά τα ιερά και µ’ ευλάβεια µεγάλη, κει που τ’ Άγιο Φως προβάλλει προσκυνήστε µε χαρά, ναι, µε µια χαρά.

Το έλατο
έλατο, ω έλατο, µ’ αρέσεις, πώς µ’ αρέσεις! Τι ωραία την Πρωτοχρονιά µας φέρνεις δώρα στα κλαδιά. έλατο, ω έλατο, τι δίδαγµα η στολή σου! Ελπίδα εµπνέει σταθερή και θάρρος πάντα στη ζωή. έλατο, ω έλατο, τα πράσινα σου φύλλα! Τα βγάζεις µε καλοκαιριά και τα φορείς µε το χιονιά.

έλατο, ω έλατο, µ’ αρέσεις πώς µ’ αρέσεις!

έλατο, ω έλατο, τι δίδαγµα η στολή σου!

έλατο, ω έλατο, τα πράσινα σου φύλλα!

Τρίγωνα-κάλαντα
Τρίγωνα-κάλαντα σκόρπησαν παντού κάθε σπίτι µια φωλιά του µικρού Χριστού έι! Τρίγωνα-κάλαντα µες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά. Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό µήνυµα θα φέρει απ’ τον ουρανό. Μες στη σιγαλιά, ανοίγει η αγκαλιά και κάνει η αγάπη στην καρδιά φωλιά. Τρίγωνα-κάλαντα στο µικρό χωριό και χτυπά χαρούµενα το καµπαναριό έι! Τρίγωνα-κάλαντα µες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά. Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό µήνυµα θα φέρει απ’ τον ουρανό. Μες στη σιγαλιά, ανοίγει η αγκαλιά και κάνει η αγάπη την καρδιά φωλιά.

Χιόνια στο καµπαναριό
Χιόνια στο καµπαναριό που Χριστούγεννα σηµαίνει, χιόνια στο καµπαναριό ξύπνησ' όλο το χωριό. Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν!
Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν ντιν-νταν!

Κι όλοι παν στην εκκλησιά το Χριστό να προσκυνήσουν, κι όλοι παν στην εκκλησιά λάµπει απόψε η Παναγιά. Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν!
Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν ντιν-νταν!

Εγεννήθηκες χωρίς στρωµατάκι καλέ µας Χριστούλη, εγεννήθηκες χωρίς µια σκουφίτσα να φορείς. Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν!
Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν ντιν-νταν!

Γιατί είσαι ο πιο τρανός Άρχοντας όλου του κόσµου, γιατί είσαι ο πιο τρανός που δοξάζει ο ουρανός. Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν!
Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν ντιν-νταν!

Τέτοια νύχτα ήταν παιδιά που γεννήθηκε ο Χριστός µας, τέτοια νύχτα ήταν παιδιά κι είχαν χιόνια τα κλαδιά. Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν!
Ντιν-ντιν-νταν! Ντιν-ντιν-νταν ντιν-νταν!

Ποιο να ’ναι αυτό το µικρό παιδί
Ποιο να ’ναι αυτό το µικρό παιδί που η Παναγιά κρατάει, το νανουρίζει το τραγουδεί και τρυφερά το κοιτάει. Είναι ο µικρός Χριστός που ήρθε ανάµεσά µας, αγάπη είναι και φως κι ελπίδα στην καρδιά µας. Ποιο να ’ναι αυτό το µικρό παιδί που οι Μάγοι δώρα φέρνουν, χρυσό, λιβάνι, µυρτιάς κλαδί και τα ουράνια γέρνουν. Είναι ο µικρός Χριστός που ήρθε ανάµεσά µας, αγάπη είναι και φως κι ελπίδα στην καρδιά µας. Ποιο να ’ναι αυτό το µικρό παιδί που µήνυµα έχει φέρει, χαράς εσήµανε γιορτή στον ουρανό ένα αστέρι. Είναι ο µικρός Χριστός που ήρθε ανάµεσά µας, αγάπη είναι και φως κι ελπίδα στην καρδιά µας.

Το τραγούδι της Φάτνης
ραία κι αιθέρια που είσαι βραδιά κι αµίλητη στέλνεις και κάποια χαρά. Το θείο αστέρι που λάµπει ψηλά καινούρια θα φέρει στον κόσµο χαρά. Στη Φάτνη εγεννήθη το Θείο Παιδί και άγγελοι ψάλλουν το «∆όξα στη Γη!». ! ∆όξα ας έχει ο µέγας Θεός µ’ αυτό το αστέρι που στέλνει το Φως! Η πλάση γεµίζει ουράνιες φωνές κι οι Μάγοι µε δώρα Τού λεν προσευχές. Κι εσείς, ω! παιδάκια, χαρείτε γι’ αυτό και πέστε τραγούδια στο Θείο Χριστό!

Πάει ο παλιός ο χρόνος
Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουµε παιδιά και του χωρισµού ο πόνος ας κοιµάται στην καρδιά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά, καλή χρονιά χρόνια πολλά, χαρούµενη χρυσή Πρωτοχρονιά! Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει η δική σου η σειρά, ήρθε ο νέος µε τα δώρα, µε τραγούδια, µε χαρά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά, καλή χρονιά χρόνια πολλά, χαρούµενη χρυσή Πρωτοχρονιά! Μα κι αν φεύγεις µακριά µας στην καρδιά µας πάντα ζει κάθε λύπη και χαρά µας που περάσαµε µαζί. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά, καλή χρονιά χρόνια πολλά, χαρούµενη χρυσή Πρωτοχρονιά!

Φίλος του Χριστούλη
Χριστέ µου, σαν ήρθες στη γη να φέρεις τη γαλήνη, δεν ήσουν βασιλόπουλο, δε ζούσες σε παλάτι. Ζούσες µονάχα σαν παιδί ενός φτωχού εργάτη, µε την αγνή µητέρα Σου, που ’ταν φτωχιά κι εκείνη. ! Πόσο το ’θελα, Χριστέ, τότε κι εγώ να ζούσα, τότε που Συ στη Ναζαρέτ ζούσες µε καταφρόνια! Αχ, ναι. Θα Σ’ είχα φίλο µου, πολύ θα Σ’ αγαπούσα και θα περνούσαµε µαζί τα παιδικά µας χρόνια. Εσένα θα’ χα συντροφιά, Χριστέ µου, κάθε µέρα και θα’ µαστε χαρούµενα µαζί κι ευτυχισµένα. Κι απ’ τα γλυκά, που η καλή θα µού ’δινε µητέρα, τα πιο πολλά θα τα ’φερνα, Χριστούλη µου, σε Σένα. ! πόσο πόσο το ’θελα τότε κι εγώ να ζούσα µ’ Εσέ, γλυκέ µας Ιησού, Γιε της αγνής Μαρίας! Κοντά Σου άγιος και εγώ να γίνω θα µπορούσα και κληρονόµος να φανώ Ουράνιας Βασιλείας. Όµως γιατί ν’ ανησυχώ και να λυπούµαι τόσο; Μήπως και τώρα έπαψες Εσύ, Χριστέ, να ζεις; ! ναι. Και τώρα την καρδιά ζητάς, για να Σου δώσω, παιδί δικό σου να φανώ και τώρα µε καλείς.

Πρωτοµηνιά - Πρωτοχρονιά
Πρωτοµηνιά - Πρωτοχρονιά, µες στη βροχή και στο χιονιά, Αϊ-Βασίλης έρχεται ξανά! Φεύγει η βραδιά και στην καρδιά απαντοχή για τη γιορτή, Αϊ-Βασίλης έρχεται στη γη! Στο τζάκι, στο τραπέζι, κρυφά πριν έλθει η αυγή, παιχνίδια στα παπούτσια µας θ’ αφήσει και θα βγει! Πρωτοµηνιά - Πρωτοχρονιά, ελπίδα µια µες στην καρδιά, Αϊ-Βασίλης έρχεται ξανά! Στο τζάκι, στο τραπέζι, κρυφά πριν έλθει η αυγή, παιχνίδια στα παπούτσια µας θ’ αφήσει και θα βγει! Πρωτοµηνιά - Πρωτοχρονιά, µες στη βροχή και στο χιονιά, Αϊ-Βασίλης έρχεται ξανά!

Μπορώ και τώρα φίλος Σου να γίνω αγαπηµένος, Φτάνει µε όλη την ψυχή κι εγώ να Σ’ αγαπήσω και στ’ άγια Σου θελήµατα να ειµ’ υποταγµένος. Και τότε, και στους ουρανούς µε Σε, Χριστέ, θα ζήσω.
(ποίηµα Γ. Βερίτη)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful