You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

07-05-2015
07-12-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Mio Boga idzie nawet
tam, gdzie spodziewa si
odtrcenia. Jezus dziwi
si
niewierze
mieszkacw Nazaretu,
ja si dziwi Bogu, ktry
bardziej w nas wierzy,
ni my w Niego. Intryguje
niewiara najbliszych.
Zdumienie mieszkacw
Nazaretu nie stao si zawierzeniem Jezusowi,
poniewa zbyt dobrze znali Jego rodzin, Jego
dziecistwo i modo. Jezus manifestuje w sobie
nieobliczaln mio do ludzi i to jest niezwykle
podnoszce na duchu. ycie udowadniao nam
zapewne setki razy nasz niegodziwo. A On
kocha. By moe sam jestem saby, a nawet
bezsilny, ale jake mi to dodaje otuchy i przynosi
ulg, e Bg we mnie cigle wierzy! By moe nie
ma we mnie ani westchnienia mioci do Niego i do
nikogo, a nawet do siebie. Tym bardziej jednak
zdumiewa mnie Jego czua mio! Absolutnie nic
nas nie moe odczy od mioci Boej. Niekiedy
ciko jest nam stawi czoa samym sobie,
poniewa nie znajdujemy niczego godnego mioci
w sobie i wydaje nam si, e Bg mgby
pokocha kad istot, oprcz nas. Jedynie brak
wiary uniemoliwia Mu dotarcie do naszych serc,
a nie nasza ndza. Jeli chcemy, by mio Boga
wyprowadzia nas z lochw smutku
i niezadowolenia z siebie, potrzeba nam modlitwy
wdzicznoci za mio. Wtedy oddajemy Mu
prawo do dziaania, do okazywania cudownej
mocy, zdolnej uczyni z trdowatego czowieka
piknego i zdrowego albo z bezczelnego kogo
wraliwego, albo ze sabego mocnego.

Do wielu Jezus
powiedzia: Chod za
mn. Usysza to
wezwanie Lewi,
wychodzc ze swojej
komory
celnej.
Usysza te bogaty
modzieniec, ktry
jednak nie potrafi
zostawi swojego
bogactwa. Czy my usyszelimy woanie Boga, by
opuci nieprawo i wdrowa ku nowej ziemi
i nowemu niebu? Zastanawiajce jest to, e po
tym, jak zlekcewaono Jezusa w Nazarecie, On
wysa Apostow w misj. Podwaja wysiki
zmierzajce ku nawrceniu ludzi. Misja bya
niezwykle wana, bo chodzio nie tylko o goszenie
usprawiedliwienia, ktre daje Jezus Chrystus,
ale te o uwolnienie od nieczystej duchowoci
i o goszenie nowego nieba i nowej ziemi.
Bg by stopniowo usuwany z tego wiata, i tak
jest dalej. Usuwa si Go z parlamentw, ze szk,
z umysw i z rozmw. Mnstwo ludzi jest
przekonanych, e nie ma adnego Boga.
Jezus wysa Apostow, aby ratowali z tego wiata
tych, ktrzy przyjm goszenie nowego krlestwa.
Do wielu sam powiedzia: Chod za mn.
Usysza to wezwanie Lewi, wychodzc ze swojej
komory celnej. Usysza te bogaty modzieniec,
ktry jednak nie potrafi zostawi swojego
bogactwa. Pozostaje jeszcze pytanie, czy my
usyszelimy woanie Boga, by opuci nieprawo
i wdrowa ku nowej ziemi i nowemu niebu?
Augustyn Pelanowski OSPPE

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do
czwartku o 9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian
BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 4 LIPCA

9:00 + Jolanta leboda


4:00 + Mirosawa Liss - synowie z rodzinami
5:30 + Leokadia, Dymitr Harko
XIV NIEDZIELA ZWYKA - 5 LIPCA

8:00 - Msza w. dzikczynna w 10 rocz. lubu Magorzaty i Marcina


9:30 + Tomasz, Bronisawa ak - dzieci
11:15 - O Boe b. dla ks. Roberta z okazji imienin
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw ywego Raca
1:00 - O Boe b. i opiek MB Racowej dla ks. Tomasza - ywy
Raniec
1:00 - O ask uzdrowienia dla Bogusawa i Krzysztofa
1:00 - O Boe b. dla dla Tamiki i Tomasza z okazji 1 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. dla Jadzi Zmarzlik z okazji urodzin
1:00 + Edward Kwaniewski
1:00 + Eugenia Chrabolowski rodzina
1:00 + Halina Mlcka
1:00 + Jadwiga, Stanisaw Garczyscy
1:00 + Wacaw Dzioba
1:00 + Jzef Dubiel - dzieci, wnuki, prawnuki
1:00 + Lester Mocibrodzki
1:00 + Ryszard Babel
7:00 + Janina Kisiel w 1 rocz. smierci, Leszek Witczak
PONIEDZIAEK - 6 LIPCA

9:00 + Aniela Piskorowski


WTOREK - 7 LIPCA

9:00 + Jolanta leboda


RODA - 8 LIPCA

9:00 - Za parafian
CZWARTEK - 9 LIPCA

9:00 + Krzysztof Peda w rocz. mierci


PITEK - 10 LIPCA

7:00 - O Boe b. w pracy duszpasterskiej dla ks. Tomasza


Ludwickiego - apostolate margaretka
7:00 - Z podzikowaniem Matce Boej za otrzymane aski i z prob o
siln wiar i nadziej dla Krzysztofa
7:00 + Feliksa Bielawska
7:00 + Zofia kowska, Zygmunt Ochwanowski
SOBOTA - 11 LIPCA

9:00 + Czesaw Biek w 11 rocz. mierci


4:00 + Stanisaw Binkowski - ona z dziemi
5:30 + Anna, Wadysaw, Tadeusz, Marian Szaflarscy
XV NIEDZIELA ZWYKA - 12 LIPCA

8:00 + Za zmarych z rodzin: Szymaskich i Adamkiewiczw


9:30 + Zofia, Sawomir Pakowski
11:15 + Wadysaw Mierzejewski - crka z rodzin
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Daniela Jasiskiego z okazji urodzin
1:00 - O uzdrowienie dla Bogusawa i Krzysztofa

1:00 - O Boe b. dla Krzysztofa Zalenego z okazji urodzin


1:00 + Czesaw Biek w rocz. mierci
1:00 + Przemysaw Partyka
1:00 + Ireneusz, Czesaw Furman - syn z rodzin
1:00 + Wacaw Dzioba
7:00 - O Boe b. dla rodziny Wjcikw
PONIEDZIAEK - 13 LIPCA

9:00 - Za konajcych i cierpicych - Arcybractwo


WTOREK - 14 LIPCA

9:00 + Marian Kamiski w 14 rocz. mierci


RODA - 15 LIPCA

9:00 - O Boe b. dla Anieli z okazji urodzin


CZWARTEK - 16 LIPCA

9:00 - Za parafian
PITEK - 17 LIPCA

7:00 - Z podzikowaniem Najw. Sercu Pana Jezusa za otrzymane


aski i z prob o zdrowie dla Krzysztofa
7:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Grzegorza z okazji urodzin
7:00 + Krystyna Maluga w 9 rocz. mierci
SOBOTA - 18 LIPCA

9:00 + Henia Tondera - Krystyna Mieczkowski


4:00 + Aleksander Bielak - dzieci
5:30 + Jzef, Andrzej, Staniswa, Irena
XVI NIEDZIELA ZWYKA - 19 LIPCA

8:00 + Za zmarych z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Konstancja Macek, Teofil - crka
11:15 + Zofia, Stanisaw Saata
1:00 - O ask uzdrowienia dla Bogusawa i Krzysztofa
1:00 - O szczliwe rozwizanie i ask zdrowia dla Diany Sukrowski
1:00 - O ask zdrowia dla Krzysztofa Wszdybya
1:00 + Grzegorz Duchnowski w 5 rocz. mierci
1:00 + Antonina, Stanisaw Midura
1:00 + Stefania Gogowska
7:00 + Kazimierz Godlewski - rodzina
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 5 LIPCA 2015
PONIEDZIAEK - Rdz 28,10-22a Ps 91 Mt 9,18-26
WTOREK - Rdz 32,23-33 Ps 17 Mt 9,32-37
RODA -Rdz 41,55-57;42, 5-7.14-15a.17-24a Ps 33 Mt 10,1-7
CZWARTEK- Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5 Ps 105 Mt 10,7-15
PITEK - Rdz 46,1-7.28-30 Ps 37 Mt 10,16-23
SOBOTA - Rdz 49,29-33;50,15-26 Ps 105 Mt 10,24-33
NIEDZIELA - Am 7,12-15 Ps 85 Ef 1,3-14 Mk 6,7-13
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 12 LIPCA 2015
PONIEDZIAEK - Wj 1,8-14.22 Ps 124 Mt 10,34-11,1
WTOREK - Wj 2,1-15a Ps 69 Mt 11,20-24
RODA - Wj 3,1-6.9-12 Ps 103 Mt 11,25-27
CZWARTEK - Wj 3,13-20 Ps 105 Mt 11,28-30
PITEK - Wj 11,10-12,14 Ps 116B Mt 12,1-8
SOBOTA - Wj 12,37-42 Ps 105 Mt 12,14-21
NIEDZIELA - Jr 23,1-6 Ps 23 Ef 2,13-18 Mk 6,30-34

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 12/13 lipca
4:00 - Olga Oko
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Anna Szklarska
9:30 - Stanisaw Dobrzyski, Anna Marchel, Weronika
Kraska
11:15 - Stasia, Jzef Ledziski
1:00 - Eugenia Czaja, Zofia Duniec-Dmuchowska,
Krystyna Szymczakowska
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
Sobota/Niedziela 18/19 lipca
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Art Mirek
8:00 - Celina Basta, Magorzata Mikoajczyk
9:30 - Boena Dulemba, Anna Martusiewicz, Alicja
Karlic
11:15 - Alina Koodziej, Dorota Gutowska
1:00 - Mariola Vanderest, Krzysztof Grzesiak,
Renata Lisiak
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 12/13 lipca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Chryczyk, E. Filip
9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nutko, Z. Skorupa
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny,
A. Popawski
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
Sobota/Niedziela 18/19 lipca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - G. Mikoajczyk, I. Szklarski
9:30 - S. Dutka, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - A. Ciesielski, T. Byra, A. Ciesielski, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
OFIARY Z NIEDZIELI - 14 CZERWCA 2015
Ofiary z kopert - $ 5,410.00
Ofiary bez kopert - $ 1,130.00
CSA - $635.00
OFIARY Z NIEDZIELI - 21 CZERWCA 2015
Ofiary z kopert - $ 6,071.00
Ofiary bez kopert - $ 1,528.00
CSA - $420.00
II Taca (Fundusz Chrzecijaskiej Pomocy) - $1,026.00
OFIARY Z NIEDZIELI - 28 CZERWCA 2015
Ofiary z kopert - $ 5,470.00
Ofiary bez kopert - $ 936.00 CSA - $590.00
II Taca (Peters Pence) - $1,423.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

Oglna: Aby odpowiedzialno polityczna bya przeywana


na wszystkich poziomach jako wzniosa forma miosierdzia.
Misyjna: Aby chrzecijanie w Ameryce aciskiej w obliczu
nierwnoci spoecznych mogli dawa wiadectwo mioci do
ubogich i wnosi swj wkad, by spoeczestwo stawao si
bardziej braterskie.

WAKACYJNE ZMIANY
Od 17 maja do 21 wrzenia
MSZE WITE
od poniedziaku do czwartku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00.
soboty i niedziele Msze w. bez zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00 po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00
w poudnie.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu
witego zostan wczeni Nicolas Dominic Kukulka,
Andrew Thomas Melen i Dominic Peter Liszton. Nowo
ochrzczonej, rodzicom i rodzicom chrzestnym gratulujemy i
yczymy Boego bogosawiestwa oraz opieki Jasnogrskiej Pani.
ZAPISY NA KATECHEZ 2015/2016
W biurze parafialnym jest moliwo zapisu dzieci
na lekcje religii na nastpny rok. Przypominamy rodzicom,
e kadego roku na nowo naley wypeni kwestionariusz.
MODLITWA O
UZDROWIENIE
I UWOLNIENIE
W najbliszy pitek
10 lipca zapraszamy na
Msze w. o godz. 7:00
wieczorem i szczegln
modlitw o uzdrowienie
i uwolnienie.
W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:
6 VII - b. Marii Teresy Ledchowskiej, dziewicy, ktra ya w latach
18631922 i duo zrobia dla misji w Afryce, chocia na misje
nie wyjechaa
8 VII w. Jan z Dukli, prezbiter, franciszkanin, ktry y w XV wieku
i zasyn jako dobry kaznodzieja i spowiednik. Trumienka z jego
relikwiami znajduje si w Dukli
9 VII wici Augustyn Zhao Rong, prezbiter, i Towarzysze,
mczennicy chiscy. Augustyn urodzi si w 1746 roku a mier
mczesk ponis w 1815 roku. Pozostali mczennicy chiscy
reprezentuj katolikw rnych stanw

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

VII PIESZA POLONIJNA PIELGRZYMKA


Rozpoczynamy zapisy na VII Polonijn Pielgrzymk Maryjn pod
hasem BOGOSAWIENI CZYSTEGO SERCA w dniach 31 LIPCA2 SIERPNIA 2015. Zapisu mona dokona w zakrystii lub w biurze
parafialnym. Koszt dla osoby dorosej $30.00, a dla dziecka $20.00.
Konieczny jest wczeniejszy zapis, poniewa bd zakupione koszulki
i musimy zna rozmiary. ZAPRASZAMY

PROBA O POMOC PODCZAS PIELGRZYMKI


Potrzebujemy ochotnikw, ktrzy w czasie pielgrzymki bd mogli
pomaga pielgrzymom. Prosimy o zgoszenia do sistr.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Janina
Lojko, Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

07.05 07.12
rodzina
Szmyd

07.12 07.19
rodzina
Stefaniszyn

DUCHOWA PIELGRZYMKA
Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osb starszych, chorych i
tych, ktre z rnych wzgldw nie mog uczestniczy w Pielgrzymce
fizycznie. Przeznaczona jest take dla osb, ktre w sposb duchowy
chc czy si z pielgrzymami na trasie.
W Duchowej Pielgrzymce moe uczestniczy kady, kto
w dniach pielgrzymki:
1. Bdzie w miar moliwoci codziennie uczestniczy we Mszy
w. i przystpi do Komunii w.
2. Codziennie odmwi cz Raca witego, modlitw poudniow
Anio Paski i Apel Jasnogrski.
3. Kady dzie przeyje z konkretn intencj wynagradzajc, pokutn
lub bagaln.
4. Przekae swoj intencj wkadajc do skrzynki w holu Kocioa
POEGNANIE KS. TOMASZA LUDWICKIEGO
W najblisz sobot 11 lipca o godz. 7:00pm
zapraszamy na poegnalne ognisko
ks. Tomasza na naszym szkolnym boisku.
W niedziel 12 lipca podczas Mszy w. o godz.
11:15pm podziekujemy Bogu za Jego prac
duszpastersk w naszej parafii i bdziemy prosi o Boe
bogosawiestwo na now misj w Las Vegas, ktr Pan Bg Mu
zleca.
KAWIARENKA
Dzikujemy za zorganizowanie wakacyjnych kawiarenek
14 czerwca - zesp Dunajec ($435.00)
21 czerwca - Grupa modlitewna ($1,580.00)
28 czerwca - Re Racowe ($686.00).
Bg zapa wszystkim za wszelk pomoc.

NABOETWO FATIMSKIE
W poniedziaek 13 lipca zapraszamy na naboestwo fatimskie.
Procesja z figur Matki Boej Fatimskiej i modlitwa
racowa po Mszy w. o godz. 9:00am.
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 18 lipca po Mszy w. o godz. 4:00p.m. w kaplicy
w. Maksymiliana odbd si nauki przed chrztem w. dla
rodzicw i rodzicw chrzestnych.
II TACA
12 lipca bdziemy goci w parafii ksidza z Congregation of the
Blessed Sacrament. Bdzie to Apel Misyjny i zbirka pienidzy na
misje.
WYJAZD NA SPOTKANIE Z PAPIEEM W FILADELFI
Informacje i zapisy: tel 248 7070577 lub 248 7079077

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Jarosaw Rumin
Mariusz Szrek
Agnieszka Wrbel
Nina Orlik
Urszula Czachor

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Nastassja Mirowska

GRUPY NIE PARAFIALNE

Marcin Zajc

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Pawe Rakowiecki

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like