RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI Tarikh Hari Masa : 12 Jun 2009 : Jumaat : 7.45-8.

15 pagi Tahun Bilangan Pelajar Jantina : 6 Arif : 38 Orang : Lelaki/Perempuan

Tunjang Pembelajaran Bidang Pembelajaran Fokus Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid

: Kemahiran : Olahraga – Padang : Teknik Pegangan dan Lontar Peluru Gaya Berdiri : Pelajar telah membuat rujukan daripada buku teks terlebih dahulu sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran dengan arahan guru pada akhir sesi pengajaran yang lepas.

Unit / Fokus Pembelajaran : Kemahiran Asas Lontar Peluru

Objektif Pembelajaran Psikomotor

: Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan diharapkan pelajar dapat : : 1. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik memegang peluru dan kedudukan peluru dengan lakuan yang betul. 2. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik lontar peluru gaya berdiri dengan lakuan yang betul.

Kognitif Afektif

: 1. Menerangkan secara lisan teknik memegang peluru dan kedudukan peluru dengan betul. 2. Menyatakan 5 otot yang terlibat semasa melakukan kemahiran lontar peluru. : 1. Pelajar menunjukkan sifat keprihatinan kepada aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti. 2. Menunjukkan sifat toleransi dan kesungguhan semasa melakukan aktiviti.

Strategi Mengajar Proses Sains Persediaan Murid Persediaan Guru

: Stail ( A ) – Perintah dilakukan. : Alatulis dan buku nota. : Skittel ( 6 ), bola sofbol ( 5 ), peluru ( 2 ), carta ( 3 ), bola tampar ( 2 ) dan wisel ( 1 ).

KBKK / Nilai / Kemahiran : Menganalisis setiap pergerakan yang dilakukan semasa aktiviti pegangan dan lontaran

FASA / MASA PERMULAAN Pengenalan ( 1 minit ) Memanaskan badan ( 2 minit )

AKTIVITI - Penerangan guru

MAKLUMAT P&P - Guru memberitahu murid bahawa mereka akan belajar teknik pegangan dan lontar peluru gaya berdiri. Prosedur permainan - Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan B. - Pelajar membuat bulatan. - Pelajar kumpulan A akan masuk di tengah bulatan. - Pelajar B akan membaling bola kepada pelajar kumpulan A di tengah bulatan. - Balingan hanya dibenarkan di bahagian bawah badan sahaja. - Pelajar yang berada di tengah bulatan perlu mengelak dari terkena bola. - Pelajar yang terkena balingan akan keluar dari bulatan sehingga semua pelajar di dalam bulatan terkena balingan.

ORGANISASI P P G P P P P G = Guru P = Pelajar P P

CATATAN ABM : I ) Carta Ii ) ‘Stand’ Iii ) Bola

1. Meningkatkan suhu badan dan kadar nadi. 2. Permainan ‘bola beracun’.

B B B B B B A A B B A A B B A A B B B B B B A = Kumpulan A B = Kumpulan B

- Selepas itu, kumpulan B pula akan masuk ke tengah bulatan.

3. Aktiviti regangan

- Regangan dari bahagian kepala hingga ke bahagian kaki.

G PP PP PP PP PP PP PP PP

PERKEMBANGAN Langkah 1 ( 5 minit ) Pembahagian kumpulan Tunjuk cara dan penerangan guru ( teknik pegangan dan kedudukan peluru ) - Guru membahagikan pelajar kepada 10 kumpulan. Guru menunjukkan teknik memegang peluru dan kedudukan peluru kepada pelajar. (a) K1 K3 K5 K7 K9 G Petunjuk : G = Guru K1 = Kumpulan 1 K2 = Kumpulan 2 K3 = Kumpulan 3 K4 = Kumpulan 4 Organisasi Pelajar : P P P P G P P P P K2 K4 K6 K8 K10 ABM : i) Carta ii) ‘Stand’ iii) Bola sofbol iv) Wisel

Gambarajah teknik pegangan peluru. Teknik memegang peluru. • Letakkan peluru di bahagian pangkal tiga jari yang terpanjang. • Renggangkan sedikit ketiga-tiga jari. • Pastikan peluru tidak berada pada tapak tangan.

P P P P P G = Guru P = Pelajar

Organisasi Pelajar : P P P P G P P P P

P P P P P G = Guru P = Pelajar

Gambarajah teknik pegangan peluru di leher sebelum peluru dilontar. • • Bawa peluru ke leher, ke bawah sedikit daripada dagu. Siku menghala keluar badan dengan pangkal lengan membuat sudut 45 darjah dengan badan.

Guru menyatakan otot yang terlibat dalam lakuan lontar peluru. • Pectoralis Major • Bisep • Trisep • Deltoid • Trapezius

- Pelajar mengaplikasikan teknik pegangan yang di tunjukkan oleh guru di kumpulan masingmasing.

- Guru menunjukkan kepada pelajar teknik melontar peluru gaya berdiri. Langkah 2 ( 12 minit ) - Lontar peluru gaya berdiri Fasa Persediaan. - Pelajar berdiri dan sambil memegang peluru dalam kedudukan sedia - Pelajar akan mengilaskan badan dengan memusingkan bahu, pinggang naik ke hadapan dan diikuti tolakan dada ke hadapan. Fasa Lontaran - Pelajar pada kedudukan ini akan menggunakan kaki yang dibelakang menolak dengan kuat sehingga badan melentik. - Pergerakan ini disusuli dengan pergerakan menolak bola dengan menggunakan bahagian bahu. - Kuasa tolakan tadi perpindah kepada tangan dan melontar sekuat yang boleh. Organisasi Pelajar : P P P P G P P P P

P P P P P G = Guru P = Pelajar

Fasa Ikut Lajak - Pelajar melakukan hayunan dengan membawa berat badan ke hadapan dan seterusnya melontar. - Selepas lontaran, melonjak dengan kaki kanan untuk mengimbangi badan sambil memerhati arah peluru mendarat. Ansur Maju 1 - Pelajar akan mengaplikasikan teknik melontar peluru tanpa peluru terlebih dahulu .

Organisasi Pelajar : P P P P G P P P P

P P P P P G = Guru P = Pelajar

Ansur Maju 2 - Pelajar akan membuat lontaran secara statik dengan menggunakan bola softbol.

K1 K2 K3 K4K5 K6 K7 K8 K9 K10

Ansur Maju 3 - Seterusnya, pelajar akan mengaplikasikan teknik melontar peluru menggunakan bola sofbol.

K1 = Kumpulan 1 K2 = Kumpulan 2 K3 = Kumpulan 3 K4 = Kumpulan 4 K5 = Kumpulan 5 K6 = Kumpulan 6 K7 = Kumpulan 7 K8 = Kumpulan 8 K9 = Kumpulan 9 K10 = Kumpulan 10 = Arah Balingan

- Setiap pelajar akan melakukan 2 kali percubaan di dalam pertandingan ini. KEMUNCAK ( 6 minit ) - Pertandingan melontar peluru antara kumpulan. - Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan. - Peraturan pertandingan. • • Setiap pelajar diwajibkan melakukan lontaran sebanyak 2 percubaan. Hanya lontaran yang mengikut teknik yang betul dan sah dari segi peraturan permainan sahaja yang akan diberikan mata. 1 mata bagi lontaran yang sah dan mengikut teknik yang betul manakala tiada markah yang diberi bagi lontaran yang batal. P P P P A P P P P B

ABM : i) Peluru ii) Borang skor iii) Wisel

A = Kumpulan A B = Kumpulan B = Arah Balingan

PENUTUP ( 5 minit )

- Menyejukkan badan.

- Pelajar melakukan PNF ( Propriorceptive Neuromuscular Facilitation ) secara berpasangan dengan tunjukcara oleh guru.

PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP G PP PP PP PP PP PP PP

ABM : i) Carta ii) ‘Stand’ iii) Lembaran kerja.

P = Pelajar G = Guru

Penilaian Kendiri: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Penilaian Penyelia / Guru Pembimbing : ___________________________________________________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________________________________________________ _ Disemak oleh: ……………………………………. Tarikh : …………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful